TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008

2

3 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II

4 D A Ğ I T I M P L Â N I M İ KTAR GEREĞİ KARTON CİLTLİ KAPAKLI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞI 5 10 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 30 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 20 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5 20 MSB MÜSTEŞARLIĞI 1 - MSB HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI 1 1 MSB MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB GENEL SEKRETERLİĞİ 1 - MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 10 MSB GENEL PLÂN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR İDARÎ YARDIMCILIĞI 1 - MSB ASAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB ASKERÎ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB ASKERÎ ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1 1 MSB SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI 1 - MSB TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 10 MSB ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 3 MSB SAVUNMA SANAYİÎ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SATEM KOMUTANLIĞI 1 1 MSB MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI 1 - MSB F-16 SİSTEM YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB İNŞAAT EMLÂK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 1 MSB İÇ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 15 MSB DIŞ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 5 MSB FİYAT MALİYET VE ANALİZ GRUP BAŞKANLIĞI 1 1 MSB TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 B İ L G İ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1 1 MALİYE BAKANLIĞI 1 1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 1 1 KAMU İHALE KURUMU 1 1 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1 5 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 1 1 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 1 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 1 1 MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 1 2 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 1 1 TOPLAM III-

5 KAYIT ÇİZELGESİ Sıra No. DEĞİŞİKLİK EMRİNİN KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Tarih-Sayısı İşlem Tarihi Rütbe ve Sicili Adı ve İmzası Soyadı Onay -IV-

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR SAYFA NUMARASI 1. Amaç Kapsam Tanımlar ve Kısaltmalar Sorumluluk Dayanak 1-1 İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1. Genel Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu İle Bu Kanuna Dayanılarak Yayımlanmış Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Gereği Yapılan İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar Başlıklı 3(B) Maddesi Kapsamındaki Mal Alımlarında İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 4. STANAG 4107 (Nato Standardizasyon Anlaşması) Gereği Yapılan Uygulama Esasları 5. İkili Kalite Güvence Anlaşması Yapılan Ülkelerde Anlaşmaların Gereği Olan Uygulama Esasları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. Kalite Güvence Temsilcisi Faaliyetlerinin Planlaması ve İcrası KGT Faaliyetlerinin Denetimi ve Desteklenmesi 3-5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM 1. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetimin Genel Esasları 4-1 -V-

7 2. Ara Denetimin İcrası 4-2 BEŞİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI 1. Kalite Güvence Temsilcisinin Niteliği Personelin Eğitimi Kalite Güvence Temsilcilerinin Kullandığı Mühürler Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu 5-3 ALTINCI BÖLÜM YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 1. Genel Kalite Belgelerinin (Kalite Yönetim Sistem Ve Ürün Kalite Belgelerinin) İstenmesine İlişkin Genel Esaslar Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar 6-5 -VI-

8 EKLER EK-A EK-B EK-C EK-Ç EK-D EK-E EK-F EK-G EK-Ğ EK-H EK-I EK-İ EK-J EK-K EK-L EK-M EK-N EK-O EK-Ö Tanımlar Kısaltmalar MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının Kalite Güvence Faaliyetlerine İlişkin Sorumlulukları Nato Devlet Kalite Güvencesi Talebi (Dkg Talebi) Ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu Kalite Uygunluk Belgesi Kalite Planında Yer Alacak Hususlara İlişkin Bilgiler Kalite Güvence Faaliyet Rapor Formu Denetim Faaliyeti Kontrol Formu Denetim Faaliyeti Kayıt Formu Kalite Hata Kaydı Formu Mühendislik Değişikliği, Sapma Ve Feragat Formu KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı Yüklenici Ara Denetim İstek Yazısı Örneği Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor Ara Denetim Ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu Kalite Güvence Temsilcisi Sertifikası KGT Mühür Kayıt Ve Takip Formu KGT Bilgi Formu Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi -VII-

9 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -VIII-

10 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. AMAÇ : Bu yönergenin amacı; a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mal alımlarında uygulanacak, kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, b. NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG 4107) çerçevesinde NATO üyesi bir ülkenin Millî Kalite Güvence Makamı tarafından yapılacak olan, savunma ürünlerinin tedarikinde Kalite Güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, c. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde, anlaşmanın gereği olarak, savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri belirlemektir. 2. KAPSAM : a. Bu yönerge; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki Karargâh, Birlik ve Kurumlarının mal alımlarında uygulanacak kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. b. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MSB Akaryakıt ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan mal alımlarında, uygulayacakları kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller bu yönergenin kapsamı dışındadır. c. MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı tarafından yürütülen AR-GE projelerine ilişkin Kalite Güvence Faaliyetleri MSB Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Faaliyetleri Yönergesi ne göre yürütülür. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR : Tanımlar EK-A da, kısaltmalar EK-B dedir. 4. SORUMLULUK : a. Millî Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Makamı Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı (MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı) dır. MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığının kalite güvence faaliyetlerine ilişkin sorumlulukları EK-C dedir. b. Bu yönergenin uygulanmasından; MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, mal alımlarına ilişkin denetim faaliyeti icra eden birlik ve kurum amirleri, STANAG 4107 kapsamında kalite güvence hizmeti alan tedarik makamları ve bu görevleri icra eden personel sorumludur. 5. DAYANAK : a. Kanun : 05 OCAK 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ; 1-1

11 Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. b. Yönetmelik : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Özel Hükümler başlıklı maddesi; İdareler, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla görev ve hizmet alanlarının özellikleri veya sürekli alım konusu olan malların ve yapılan işlerin nitelikleri doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Denetleme ile muayene ve kabul işlemlerine ilişkin belgelerinin şekli ve içeriği ilgili idarelerce tespit olunur. c. Bakanlar Kurulu Kararı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Diğer Hususlar başlıklı maddesi; Bu esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken alımlarla ilgili esaslar ile denetim, muayene ve kabul işlemleri Bakanlıkça belirlenir. Bu esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir. ç. NATO STANAG 4107 (Standardizasyon Anlaşması) : NATO üyesi ülkeleri arasında Kalite Güvencesinin Karşılıklı Kabulü ve Müttefik Kalite Güvence yayınlarının Kullanımına ilişkin anlaşma. d. Dost Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar : Dost ülkelerle yapılan anlaşmalarda yer alan kalite güvence faaliyetlerinin icrasına yönelik bölümler (maddeler). 1-2

12 İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL : Mal alımlarında kalite güvence faaliyetleri dört ana başlık altında yürütülür. Bunlar; a sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yayımlanmış Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği yapılan kalite güvence uygulamaları, b sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan kalite güvence uygulamaları, c. NATO Standardizasyon Anlaşmasının (STANAG 4107) gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları, ç. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde anlaşmanın gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE BU KANUNA DAYANILARAK YAYIMLANMIŞ MAL ALIMLARI, DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK GEREĞİ YAPILAN İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : İhale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren alımlar için; a. Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, b. Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve olası hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, malın ihale dokümanında ara denetim kapsamında belirtilen kalite ve özeliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için, idare tarafından ara denetim aşamalarında belirli aralıklarla veya sürekli olarak yapılacak, denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre icra edilir SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : 4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak, imalat veya üretim süreci gerektiren, mal alımlarında; kalitenin güvence altına alınması maksadıyla, üretimin belirli aralıklarla denetlenebilmesi için, ihale dokümanına ve sözleşmesine ara denetim yapılacaktır hükmü yazılabilir. Bu kapsamdaki mal alımları için, kalite güvence faaliyetinin icrası, sözleşme ve eklerinde belirtilen istekler doğrultusunda hazırlanan ve ihtiyaç/proje makamınca onaylanan, kalite planlarına göre yapılır. Kalite planında yer alması istenen hususlar EK-E dedir. İhtiyaç/proje makamınca veya sözleşme makamınca talep edilmesi halinde, ara denetimin icrası için, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından üretim/imalat süresi içinde sürekli olarak veya belirli aralıklarda görev yapmak üzere Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) görevlendirilir. KGT gerçekleştireceği ara denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar 4 üncü bölümde açıklanmıştır. 2-1

13 4. STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN UYGULAMA ESASLARI : STANAG 4107 ye göre yapılan uygulamalar, NATO üyesi ülkelere gönderilen ve NATO üyesi ülkelerden gelen Kalite Güvence istekleri olmak üzere 2 şekilde yürütülür. Kalite güvencesi yetkilendirmesi için STANAG 4107 de belirlenmiş Millî Kuruluş ve temas makamları, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı, MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve MSB Dış Tedarik Dairesi Başkanlığıdır. a. NATO Üyesi Ülkelerden Talep Edilen Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) Tedarik makamları; sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, TSK ihtiyacı için NATO üyesi ülkelerden tedarik edilecek ürünlere yönelik olarak STANAG 4107 kapsamında Kalite Güvence Hizmetinin alınmasının sağlanmasını MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, tedarik edilecek ürünün üretildiği NATO ülkesinin Millî Kalite Güvence Makamı olarak yetkilendirilen makamına, tedarik makamlarının talebini, kalite güvence talep formu ile iletir. (3) Doldurulan kalite güvence talep formu sözleşme ile birlikte, kalite güvence talebinde bulunulan ülkenin Millî Kalite Güvence Makamına gönderilir. NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu EK-Ç dedir. (4) Tedarik edilecek ürüne ilişkin, tedarik makamının koordinatörlüğünde ihtiyaç/proje makamı tarafından yapılacak risk analiz sonuçlarına göre risk sahaları, özel kalite istekleri, AQAP şartları ve varsa kritik prosesler ve sözleşmeye dayalı diğer hususlar tespit edilir ve kalite güvence talep formunda belirtilir. (5) Yetkilendirilen makam, kalite güvence talebini kabul edip etmediğini kalite güvence talep formundaki ilgili yeri imzalayarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (6) Kalite Güvence faaliyetleri, yetkilendirme ve sözleşme gerekleri doğrultusunda ilgili NATO üyesi ülkesindeki yetkilendirilen makam tarafından yerine getirilir. (7) Yetkilendirilen makam, kalite güvence faaliyetlerini, STANAG-4107 gereklerine göre tamamlanmasını müteakip, ürünün kalite güvence şartlarını karşıladığını belgeleyen kalite uygunluk belgesini (CoC- Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi ile birlikte MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (8) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı STANAG-4107 talebinde belirtilen Kalite uygunluk belgesini (CoC)/rapor ve varsa gelen diğer dokümantasyon kalite güvence hizmeti alınmasını talep eden tedarik makamına gönderir. Kalite uygunluk belgesi EK-D dedir. 2-2

14 b. NATO Üyesi Ülkelerin Talep Ettiği Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence isteklerini STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve yetkilendirme çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonucunda, talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG-4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (Kalite Güvence Temsilcisi-KGT), MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca belirlenir. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun uzmanlık alanı ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur. (5) Kalite güvence hizmetleri ile ilgili talebin karşılanabilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, öncelikle, kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Yeterli sayıda veya uzmanlık gerektiren alanlarda KGT olmaması durumunda, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; MSB lığının ilgili Daire Başkanlıkları veya Kuvvet Komutanlıklarından bu yönergeye uygun olarak sertifika almış, personel görevlendirilmesi için istekte bulunabilir. Görev süresince KGT ye seri numaralı mühür verilir. (6) Kalite güvence faaliyetleri, yetkilendiren makamla mutabık kalınan esaslar, sözleşme gerekleri ve bu yönerge doğrultusunda yerine getirilir. (7) Verilen kalite güvence hizmeti sonucunda, yüklenici tarafından hazırlanarak imzalanan ve KGT tarafından onaylanan, kalite uygunluk belgesi (CoC), mutabık kalınan veya sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan rapor, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca, kalite güvence isteğinde bulunan NATO üyesi ülkesinin millî kalite güvence makamına gönderilir. 5. İKİLİ KALİTE GÜVENCE ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKELERDE ANLAŞMANIN GEREĞİ OLAN UYGULAMA ESASLARI : a. İkili Kalite Güvence Anlaşması yapılan ülkelerdeki, tedarik makamlarının hazırladıkları sözleşmelerde belirtilmesi koşuluyla, yapılan anlaşmalar doğrultusunda, kalite güvence hizmetleri yerine getirilir. b. Yurt dışına gönderilen ve yurt dışından talep edilen kalite güvence istekleri 4 üncü maddede belirtilen iş akışına uygun olarak yürütülür. 2-3

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI VE İCRASI a. Denetim Talebinin Değerlendirilmesi : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence faaliyetlerinin STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve DKG Talebi çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonunda talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG 4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (KGT) ihtiyacı MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca saptanır. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun ihtisaslar ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı öncelikle kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Görev süresince KGT ye seri numaralı mühür verilir. b. Denetim Öncesi Hazırlıklar : (1) KGT, önce kalite güvence işlemlerini yürüteceği mala ait sözleşmeyi ve yetkilendirme yazısını inceler. (2) KGT, sözleşme ve eklerini gözden geçirmek üzere yüklenici ile ortak bir toplantı yapar. Proje ile ilgili verilecek olan tanıtım ve varsa kapsamlı eğitime katılır. KGT Ürüne yönelik olarak gerçekleştireceği denetim faaliyetleri için varsa eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve yazılı olarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığına iletir. (3) KGT, sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve buna bağlı olarak hazırlanmış kalite ile ilgili diğer dokümantasyonunu inceler ve kalite güvence faaliyetleri yönünden anlaşılmayan hususlar var ise bunların açıklığa kavuşturulması amacıyla MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığını EK-F Kalite Güvence Faaliyet Raporu formunu kullanarak bilgilendirir. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı yetki veren makam ya da tedarik makamı ile irtibata geçerek; her iki taraf açısından da anlaşılamamış hususların aydınlığa kavuşturulmasını sağlar. (4) Sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve EK-Ç NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu kullanarak yetki alan tarafından, risk analizi sonuçları çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetleri içeren ve EK-G Denetim Faaliyeti Kontrol Formu ile desteklenen Kalite Denetim Planı nı hazırlar. Yetkilendiren veya ihtiyaç/proje makamı tarafından risk analizi (NATO ülkeleri için AQAP 2070 de belirtildiği şekilde) yapılmış ise kendi yaptığı kalite denetim planında dikkate alır. Kalite denetim planını onay için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunar. 3-1

16 c. Denetim Faaliyetlerinin İcrası : (1) Denetim İş Planlaması (a) KGT, yürüteceği denetim faaliyetlerine ilişkin görevlerden, sözleşme istekleri ve yetkilendirme kapsamında olanlarını hazırladığı kalite denetim planına koyar. Kalite denetim planı; ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman sorularına cevap verecek şekilde hazırlanır. Yetkilendirenin ve yetki alan tarafından yapılan, risk analiz neticelerine uygun olarak nasıl yapacağını ve bunlara ilişkin zaman çizelgesini de belirtir. (b) KGT, denetim faaliyetlerinde kritik ve özel proseslere ağırlık verir. Öncelikli olarak kritik ve özel prosesler belirlenir. Kritik Prosesler üretimin istenen kalite ve özelliklerde elde edilmesi için özel dikkat ve işlem isteyen üretim aşamalarıdır. Kalite güvence faaliyetlerinin planlanmasında, kritik proseslerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü ile zorunlu denetim noktaları da göz önüne alınır. (c) KGT tarafından hazırlanan plan; yüklenicide benzer ürünün üretimi aşaması sırasındaki performans bilgilerinin, müşteri şikayetlerinin ve garanti isteklerinin yüklenicinin proses kontrol tekniklerini incelemesini, yüklenicide kalite güvence hizmetlerinin nerede yapılacağını, eğer yüklenicinin farklı yerlerde üretim tesisleri varsa buralarda kalite güvence işlemlerinin nasıl yapılacağını ve yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun olarak tuttuğu bilgilerin toplanmasını ve analizini de içerir. (ç) Hazırlanan kalite denetim planı, gelişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde esnek olur ve planda denetim sıklıkları belirtir. Söz konusu plan ve bu planda yapılan değişiklikler için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığının onayı alınır. Denetim sıklığının değiştirilmesi gibi delegasyonu etkilemeyen değişiklikleri KGT kendi yetkisi dahilinde yapabilir. (2) Denetim faaliyetleri: Kalite denetim planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sözleşme ve yetkilendirmeye bağlı olmak kaydıyla genel olarak aşağıdaki konuları içerir. (a) Risk sınıflandırması ve risk yönetimi: (I) Risk; karşılıklı DKG çerçevesinde, tanımlanan performans, takvim veya maliyet gereklerini karşılayan, proje veya sözleşme hedeflerine ulaşmadaki potansiyel yetersizliğidir. Riskin genel olarak iki unsuru; belirli bir sonuca ulaşmayı başaramamanın gerçekleşme olasılığı ve sonuca ulaşmada yaşanacak başarısızlığın sonucu ya da etkisi olarak tanımlanabilir. Risk Yönetimi, riskle ilgilenme faaliyeti ya da uygulamasıdır. Risk yönetimi, riskler değiştikçe, tanımlama, plânlama, ele alma, izleme ve riskin ele alınmasının düzenlenmesi seçeneklerini içermelidir. (II) Yetkilendirenin risk tanımlaması ve yetki alanın risk tanımlaması için, EK-Ç NATO DKG Talebi ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu nun ilgili bölümleri doldurulur. (b) Kalite Güvence Sistemi Elemanlarının Değerlendirilmesi : (I) Sistem elemanları AQAP/ISO Kalite Güvence Standartlarında yer alan sıralanmış isteklerdir. Değerlendirilecek sistem elemanları sözleşme istekleri ile sınırlandırılır. (II) KGT, yüklenicinin (AQAP/ISO) kalite güvence sistem standardına göre kurduğu Kalite Güvence Sisteminin yeterliliğini ve uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek amacı ile yüklenicinin yazılı prosedürlerini dikkate alarak, sistem elemanlarını değerlendirmesini, Denetim Faaliyeti Kontrol Formu (EK-G) na kaydeder. 3-2

17 (ç) Ürün Muayenesinin Doğrulanması (ÜMD) : (I) ÜMD; ürünün kalite güvence isteklerine ilişkin plan ve eklerine uygun olarak muayene/test edildiğinin ve ürünün teknik istekleri karşılayıp karşılamadığının KGT tarafından doğrulanması işlemidir. (II) KGT, ürünün fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin test edilmesi şeklinde yapılan doğrulamalar; aşırı maliyet ve zaman gerektiren durumlarda ve tahribatlı testlerde yüklenici ile aynı zamanda doğrulama veya kayıt üzerinden doğrulama yapılabilir. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak sunduğu ürünler üzerinden doğrulama yapılmalıdır. (III) KGT'nin, ÜMD faaliyetlerini yerine getirmek için hazırlayacağı kontrol listeleri için EK-G formunu kullanır. KGT denetleme neticelerini kaydetmek için EK-Ğ formunu kullanır. (d) Uygun olmayan malzemeye ilişkin denetim faaliyetleri : (I) Uygun olmayan malzeme, teknik veri paketinde şart koşulan karakteristiklere uymayan malzemedir. (II) Doğrulama esnasında ürünlerde veya yüklenicinin kalite güvence sisteminde herhangi bir uygunsuzluk belirlenirse, KGT, EK-H Kalite Hata Kaydı formu ile uygunsuzluğu yüklenici veya temsilcisine iletir. (III) Yüklenici, KGT tarafından yapılan düzeltici işlem isteğini formda belirtilen süre içerisinde düzeltmek zorundadır. Yüklenici bu süre için uzatma talebinde bulunabilir. Ancak süresinde cevap alınamaması veya hatanın bu süre içerisinde giderilmemesi durumunda, KGT Düzeltici İşlem isteğini yetkilendiren makama iletir ve yetkilendiren makam sorunun çözümüne yönelik işlem yapılmasını sağlar. (IV) Yüklenicinin düzeltici işlem kararları, hurda, ıslah, tamir, olduğu gibi kullan ve alt yükleniciye geri gönder olabilir. Yüklenici tamir ve olduğu gibi kullan kararlarını ancak sözleşmede yetki verilmişse kullanabilir. Yetki verilmemişse yüklenici sözleşme koşullarına uymayan üniteyi KGT ye herhangi bir işlem için sunamaz. KGT de ancak, sözleşmede ve de yetkilendirme yazısında aksi belirtilmedikçe düzeltici işlemleri onaylayamaz. (e) Konfigürasyon Uygunluğunun Değerlendirilmesi : (I) Konfigürasyon; ürünün teknik dokümanlarında tanımlandığı ve daha sonra üretilen üründe ulaşıldığı şekliyle fiziksel ve fonksiyonel karakteristiklerinin toplamıdır. (II) Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi Paketi (TBP) nde bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, ya da TBP ve sözleşme isteklerinden sapma/feragat yapmak istiyorsa bunun için öncelikle KGT nin konu hakkındaki görüş ve yorumunu alır. Bu istek, bir feragat, sapma ya da Mühendislik Değişiklik İsteği olabilir. KGT, ilgili isteği değerlendirerek EK-I Mühendislik Değişikliği, Sapma İzni ve Feragat formuna, değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini, uygun bulup bulmadığını, konu ile ilgili yorum ve önerilerini de yazarak bu formu imzalar. (III) KGT, proje ile ilgili Teknik Veri Paketi nde yapılması gereken kalıcı bir Mühendislik Değişiklik İsteği, üretim öncesi istenilen özelliklerden Sapma Talebi ve üretim sonrası oluşan istenilen özelliklerden Feragat Talebini, tedarik makamı veya yetkilendiren makam tarafından verilen yetkiler çerçevesinde değerlendirir. NATO ülkelerinden gelen istekler için, KGT nin yetkisi dahilindeyse kendisine sunulan bu talepleri inceler, kabul veya red eder. Kabul ettiği talepleri yetkilendiren makama bildirir. Mühendislik Değişiklik İsteği, Sapma Talebi, Feragat Talebi teklifi, KGT nin yetkisi haricindeyse yazılı olarak talep 3-3

18 hakkındaki yorumunu belirterek onay için bağlı olduğu makama ileterek, eğer konfigürasyon kontrol yetkisi yetkilendiren ülkedeyse onun temsilcisine iletilmesini sağlar. (IV) Talebin onaylanmasından sonra bu değişiklikleri kaydederek, bundan etkilenen ürünlerin durumlarını red/kabul kriterlerine göre değerlendirir. (f) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD) : (I) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD), ürünün sözleşmede belirtilen kalite ve miktar gereklerine, sözleşmenin diğer şart ve durumlarına uygunluğunun yüklenici tarafından belgelerle ispatı, bu durumun KGT tarafından doğrulanması ve onaylanması işlemidir. (II) TÜD, aşağıdakileri işlemleri içerir, (aa) Yüklenicinin ürünle ilgili dokümantasyonunun uygunluğunun değerlendirilmesi, (ab) Onaylanmış mühendislik değişikliklerinin, sapma ve feragatlarının uygulanmasının değerlendirilmesi, (ac) Ara kontrol test ve muayenelerin yapılarak tamam-landığının ve uygunluğunun tespitidir. (III) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F kalite güvence faaliyeti raporu) nu yetkilendiren makama da iletir. (g) Emniyet ve Güvenlik. (I) Yetki verilmişse, KGT, yüklenicideki görevi sırasında üretilecek ürünün gizlilik taşıması durumunda yüklenicinin sözleşmede belirtilen sahalarda gereken tedbirleri almasını sağlar. Gizliliğin ihlal edilmesi halinde, durumu derhal yetkilendiren makamlara bildirir. (II) KGT, yüklenicide üretim sırasında kendisine, ürüne ve üretimde kullanılan teçhizata veya üretimde çalışan personele yönelik bir emniyetsiz durum gördüğünde duruma müdahale eder. Yüklenici yönetimini durumdan haberdar eder. Bu durumu derhal yetki veren makama bildirir. (3) Raporlandırma ve iletişim: (a) İyi bir iletişimin kurulması tarafların birbirini anlamasını dolayısıyla karşılıklı güven ortamının doğmasını sağlar. Bu nedenle KGT hem yetki aldığı makamla hem de yüklenici ile açık ve geri beslemeli bir iletişim kurar. (b) KGT, faaliyetleri ile ilgili olarak; üretim durumunu, sevkıyat durumunu, konfigürasyon durumunu, varsa hata raporlarının durumunu ve önemli problemler ile iyileştirici görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bu raporu yetkilendirme yazısında veya sözleşmede belirtildiği şekilde ve sıklıkta yetkilendiren makam/ihtiyaç makamı/sözleşme makamı/proje makamına gereğinin yapılması/bilgilendirmek amacıyla sunar. Kalite Güvence Faaliyet Raporu EK-F de verilmiştir. 3-4

19 (c) KGT, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ürün kalitesi ve sevkıyatı konusunda ortaya çıkan ve projeyi etkileyebilecek uygunsuzlukları yetkilendiren makama bildirir. (ç) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F Kalite Güvence Faaliyeti Raporu) nu yetkilendiren makama da iletir. (d) KGT yetkilendirildiği konudaki üretimin tamamlanmasından veya yetkilendiren tarafından kalite güvence isteğinin ve yetkilendirmesinin iptalinden sonra, son durumu belirten ve bulgularını içeren bir sonuç raporu hazırlayarak yetkilendiren makama iletir. (e) KGT tarafından tutulan kayıtlar, yazışmalar ve formlar sözleşme kapsamındaki üretim devam ettiği sürece ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra aksi bildirilmedikçe sözleşme dokümanı ile birlikte aynı dosya veya teftiş evrakı ile birlikte Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi ne göre saklanır. 2. KGT FAALİYETLERİNİN DENETİMİ VE DESTEKLENMESİ: a. Görevlendirilen KGT görev yaptığı süre içinde ve görev mahallinde, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca Kalite Güvence Baş Uzmanlarından oluşturulacak en az iki kişilik bir ekip tarafından EK-İ deki KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı na uygun olarak belirli aralıklarla denetlenir. b. Denetimlerde, KGT.tarafından yürütülen işlemler hakkında bilgi alınır, yapılan işlerin yönergeye, sözleşmeye ve verilen yetkilere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği değerlendirilir. c. Denetim ekibi, KGT nin sorunlarını dinler, firma yetkilileriyle görüşür ve neticeye uygun yaptırım kararlarının alınması amacıyla durumu MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına raporla sunar. ç. Görevlendirme süresinin bir yıldan uzun süreli olması durumunda her takvim yılında en az bir kez (iki denetim arasındaki süre 14 ayı geçmemek kaydıyla) denetim yapılır. d. Görevlendirme süresinin bir yıldan az olması veya kalite güvence faaliyetlerinin belirli aralıklarla yapılması durumunda ise, KGT.nin yüklenicide faaliyetleri icra ettiği esnada bir kez denetlenir. e. Üretim sürecinin ve görevlendirmenin çok kısa (2 aydan az) olması durumunda ise, denetim yapılmayabilir. Ancak, görevlendirilen KGT nin faaliyetleri sırasında oluşturmuş olduğu kayıtlar ve raporlar üzerinde değerlendirilir. f. KGT görevinin MSB lığı dışındaki birimlere verilmesi durumunda da bu denetimler yapılır. g. Görevlendirilen KGT, kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmediği tespit edildiğinde MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından uyarılır veya görev yetkisi geri alınır. 3-5

20 ğ. KGT leri gerek duyulması halinde MSB lığı bünyesinde düzenlenecek bir seminere çağırılır. Bu seminerde Türkiye de ve dünyadaki gelişmeler, bir yıllık uygulamada elde edilen tecrübeler, yeni uygulamalar ve sistem değişiklikleri incelenir. Aynı seminerde KGT lerin firma ile ilişkilerinde uyması gereken hususlar, alınan dersler ışığında hukuki boyutları da içerecek şekilde anlatılır. Seminere katılamayan KGT lere seminer notları gönderilerek, bilgilenmeleri sağlanır. 3-6

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza. Doküman Adı: TÜRKAK ADINA KURS VEREN EĞİTMENLERİN SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: P602 Revizyon No: 02 6 2 Akış Şemasında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Yeki ve Sorumlukluklar

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Kamu İhale Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 20/10/2015-4538 *BD633008061* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI Mayıs 2016 Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı:

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine

Detaylı

TASNİF DIŞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ

TASNİF DIŞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ 1 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ a. Kodlandırma Türkiye deki Millî kodlandırma faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2131 Kasım 2006 I Boş Sayfa II KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU Kasım 2006 1. AQAP-2131

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumunun mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI 29 MART 2016 Hafif/Orta Sınıf Sahil Güvenlik Uçağı Tedariki Projesi İhale İlanı Proje /Sistem

Detaylı