AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray Üniversitesi nde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrencilere verilen ortak zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilere verilen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5. ve 49. maddelerine ve 04/12/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Amacı Madde 3-4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan ortak zorunlu yabancı dil eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere aldıkları yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, öğrencilerin yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme ve kendilerini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmektir. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Süresi Madde 4- Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans ve lisans programlarında, İngilizce ve Almanca dillerinden birinde, toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminden Muafiyet Madde 5- (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans ve lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü tarafından düzenlenen Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet na alınırlar. Bu sınav, güz döneminde derslerin başladığı ilk hafta gerçekleştirilir. Öğrenciler üniversiteye ilk kez kayıt yaptırırken bu sınava girmek isteyip istemediklerini ve eğer gireceklerse hangi yabancı dilden (İngilizce veya Almanca) sınava girmek istediklerini beyan etmekle yükümlüdürler. Kayıtlar esnasında herhangi bir beyanda bulunmayan öğrenciler sınava alınmazlar ve ortak zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmakla yükümlüdürler. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet na 1

2 girmeyenler veya bu sınava girip başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince alınması zorunlu olan yabancı dil derslerini almak ve sınavlarını başarmak zorundadırlar. (2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatta üçüncü veya daha sonraki yarıyıllarda başladığı öğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler de, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet na üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında girerler. Bu durumdaki öğrenim programında kayıtlı olan öğrencilerden, ilk kez kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet na girmeyen öğrenciler, hiçbir şekilde daha sonraki akademik yılların başında yapılan sınavlara alınmazlar ve müfredatlarındaki ortak zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmakla yükümlüdürler. (3) Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet nda 100 tam puan üzerinden 60 ve daha üzeri puanla başarılı olanlar 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamından muaf sayılırlar. (4) Aşağıda tanımlanan öğrenciler Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet na girmelerine gerek olmaksızın 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamından muaf sayılırlar: OZYDE Muafiyet a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. b) Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet nın yapılacağı tarih itibariyle son üç yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan yurtiçi veya yurtdışında yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirtilen eşdeğer puanlarla başarılı olanlar. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* IELTS** CAE CBT IBT PBT International FCE Computer Internet Paper English First in Based Based Based Language Advanced TOEFL TOEFL TOEFL Testing in English English System CPE of Proficiency in English ,00-9,00 C-A C-A C-A ** IELTS toplam sınav sonucudur. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Muafiyet, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (Almanca, Fransızca) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* DELF ZMP ZOP ZD KDS GDS Diplôme OZYDE Zentrale Zentrale Zertifikat Kleines Grosses d Etudes en Muafiyet Mittelstufenprüfunprüfung Sprachdiplom Sprachdiplom Oberstufen- Deutsch Deutsches Deutsches Langue Française A2-B2 2

3 (5) a) ve/veya b) maddelerindeki koşulları sağlayan öğrenciler durumlarını kanıtlayan ve 3 yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini bir dilekçe ile en geç Güz yarıyılında derslerin başladığı ilk haftanın sonuna kadar kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına teslim ederler. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Uygulanması Madde 6- (1) Ortak zorunlu yabancı dil eğitim-öğretiminin uygulanmasından Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Modern Diller Bölümü sorumludur. Ancak, ihtiyaç halinde, alanı bir yabancı dil olan ve başka bir bölüm kadrosunda bulunan öğretim elemanları da, Yabancı Diller Yüksekokulu nun talebi ve ilgili öğretim elemanlarının bağlı bulundukları birimlerin onayı ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinde ders sorumlusu olarak görevlendirilebilirler. (2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin Güz ve Bahar yarıyıllarındaki ara, genel ve bütünleme sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde planlanır ve her bir akademik birim içerisinde ortak olarak uygulanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde, Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirtilen hükümler uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Amacı Madde 7- Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini amacı, derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptırmış ve kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na veya alanları bir yabancı dil ise, Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na girmemiş ya da bu sınavlarda başarısız olmuş öğrencilere programlarının öngördüğü yabancı dilde eğitim-öğretim faaliyetlerini etkin bir şekilde takip edebilecekleri ileri düzeyde dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaktır. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Süresi Madde 8- Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi bir akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programında görülen haftalık ders yükü 20 saatten az ve 30 saatten çok olamaz. Bu program 40 saatlik krediye (teorik saat / hafta) eşdeğerdir. Ancak zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminden Muafiyet Madde 9- (1) Derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na alınırlar. Zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan programlara kayıt yaptıran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Herhangi bir sebeple sınava girmeyenler 3

4 hazırlık sınıfında Alt Grup düzeyindeki derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve daha üzeri puanla başarılı olanlar zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları programlara başlarlar. (2) Bir yabancı dil alanındaki programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na alınırlar. Zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan yabancı dil alanındaki programlara kayıt yaptıran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Herhangi bir sebeple sınava girmeyenler hazırlık sınıfında Alt Grup düzeyindeki derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve daha üzeri puanla başarılı olanlar zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları programlara başlarlar. (3) Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit ve Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur ve Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenip duyurulan günlerde uygulanır. Yazılı sınavdan alınan puan genel başarı notunun % 65 ini, sözlü sınavdan alınan puan da genel başarı notunun % 35 ini teşkil eder. (4) Aşağıdaki öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na girmelerine gerek olmaksızın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılırlar: YDH Seviye Tespit a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. b) Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit nın veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit nın yapılacağı tarih itibariyle son üç yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan yurtiçi veya yurtdışında yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirtilen eşdeğer puanlarla başarılı olanlar. Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* IELTS** CAE CBT IBT PBT International FCE Computer Internet Paper English First in Based Based Based Language Advanced TOEFL TOEFL TOEFL Testing in English English System CPE of Proficiency in English ,50-9,00 C-A C-A C-A ** IELTS toplam sınav sonucudur. 4

5 YDH Seviye Tespit Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (Almanca, Fransızca) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ZOP Zentrale Oberstufenprüfung ZD Zertifikat Deutsch KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom DELF Diplôme d Etudes en Langue Française B2 Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* IELTS** CAE CBT IBT PBT International FCE Computer Internet Paper English First in Based Based Based Language Advanced TOEFL TOEFL TOEFL Testing in English English System MGYDH Seviye Tespit CPE of Proficiency in English ,00 C-A C-A C-A ** IELTS toplam sınav sonucudur. MGYDH Seviye Tespit Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (Almanca, Fransızca) Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ZOP Zentrale Oberstufenprüfung TestDaF Test Deutsch als Fremdsprache KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom DALF Diplôme Approfondi de Langue Française TDN C1-C2 C1 (5) a) ve/veya b) maddelerindeki koşulları sağlayan öğrenciler durumlarını kanıtlayan ve 3 yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini bir dilekçe ile en geç Güz yarıyılında derslerin başladığı ilk haftanın sonuna kadar kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına teslim ederler. (6) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin kendi alanına yönelik Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili Üniversitelerden gerekli resmi belgelerini getirdikleri takdirde ilgili alandaki Aksaray Üniversitesi Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi nden muaf olurlar. 5

6 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Uygulanması Madde 10- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin uygulanmasından Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü sorumludur. Ancak, ihtiyaç halinde, alanı bir yabancı dil olan ve başka bir bölüm kadrosunda bulunan öğretim elemanları da, Yabancı Diller Yüksekokulu nun talebi ve ilgili öğretim elemanlarının bağlı bulundukları birimlerin onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık programı derslerinde ders sorumlusu olarak görevlendirilebilirler. (2) Derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na veya, alanları bir yabancı dil ise, Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na girmeyenler veya bu sınavlara girip başarılı olamayanlar, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programına devam etmek zorundadırlar. (3) Kredi değeri aynı kalmak şartı ile haftalık ders saatleri Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit sonucunda belirlenecek yabancı dil seviye gruplarına göre aşağıdaki gibidir: a) Üst Grup: 100 tam puan üzerinden arası puan alanlar, haftada 20 ders saati, b) Orta Grup: 100 tam puan üzerinden arası puan alanlar, haftada 25 ders saati, c) Alt Grup: 100 tam puan üzerinden 0-44 arası puan alanlar, haftada 30 ders saati. (4) Yukarıda belirtilen Üst-Orta-Alt Gruplardaki sınıf mevcudu en fazla (fiziki imkanlar dahilinde) 25 olabilir. Bu doğrultuda, Meslek Grubu Yabancı dil Hazırlık Seviye Tespit sonucunda belirlenecek yabancı dil seviye grupları kendi içlerinde 1,2,3 şeklinde şubelere bölünebilir. (5) Bahar yarıyılı sonunda, hazırlık programında kayıtlı tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik ve Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik yapılır. Bu sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur ve Hazırlık Bölüm Başkanlığı nca belirlenip duyurulan günlerde uygulanır. Yazılı sınavdan alınan puan genel başarı puanının % 65 ini, sözlü sınavdan alınan puan da genel başarı puanının % 35 ini teşkil eder. Bu sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 40 puan alan öğrenciler, akademik yıl boyunca yapılan sınavlardan aldıkları puanların ortalamasından oluşacak Yıl Sonu Başarı Notu ile Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik ndan aldıkları puanın toplamından oluşacak Yıl Sonu Genel Başarı Notu nun da 100 tam puan üzerinden en az 65 olması koşulunu sağlamaları halinde, bir sonraki akademik yıldan itibaren kayıtlı oldukları öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar. (6) Zorunlu yabancı dil hazırlık programının uygulandığı akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik veya Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik nda 100 tam puan üzerinden 40 tan daha düşük puan alan öğrenciler, Yıl Sonu Başarı Notu na bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler, kendi talepleri üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili tamamen Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilebilirler. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Öğrenimlerini kendi 6

7 Üniversitelerinde devam ettirmek isteyen öğrenciler, başarısız oldukları akademik yılı izleyen akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na isteklerine bağlı olarak tekrar alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar; başarısız olan öğrenciler ise zorunlu yabancı dil hazırlık programına tekrar kayıt yaptırırlar. (7) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programın en az %30 unu teşkil edecek şekilde kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen ve müfredatında zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarda kayıtlı olan öğrenciler, Bahar yarıyılı sonunda hazırlık sınıfından başarısız olsalar da, istedikleri takdirde takip eden yarıyılda kayıtlı oldukları programlara devam edebilirler. İstekleri üzerine yabancı dil hazırlık sınıfına üçüncü ve/veya dördüncü yarıyılda da devam eden öğrenciler, bu yarıyıllar sonunda başarısız olsalar da kayıtlı oldukları programlara devam edebilirler. (8) Yıl Sonu Başarı Notu nun hesaplanmasında aşağıdaki yöntem kullanılır: Dilbilgisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Dilbilgisi Habersiz Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + Yazı Becerisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Yazı Becerisi Habersiz Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + Okuma Becerisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Okuma Becerisi Habersiz Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + Konuşma ve Dinleme Becerisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Konuşma ve Dinleme Becerisi Habersiz Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) (9) Yıl Sonu Genel Başarı Notu nun hesaplanmasında aşağıdaki yöntem kullanılır: Yıl Sonu Başarı Notu (%40) + Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik Puanı (%60) (10) Bütünleme sınavları, Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik ve Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik ndan başarısız olan öğrenciler için, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde, bu sınavlar için belirlenen hükümler kapsamında uygulanır. Bütünleme sınavından alınan not, Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik yerine geçer ve Yıl Sonu Genel Başarı Notu yeniden hesaplanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Devam Zorunluluğu Madde 11- (1) Ortak zorunlu yabancı dil eğitiminde ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Ortak zorunlu yabancı dil derslerine kayıtlı olan öğrencilerin derslere devam zorunluluğu ile ilgili olarak Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 16. Maddesinde belirtilen ölçütler ve şartlar geçerlidir. (2) Derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrenciler, devamsızlıkları kayıtlı oldukları düzeydeki dersin toplam ders saatinin %20 sini geçtiği takdirde, Bahar yarıyılı sonunda yapılan Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek 7

8 Grubu Yabancı Dil Yeterlilik na alınmazlar ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılırlar. (3) Derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerden zorunlu yabancı dil hazırlık programında devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar, başarısız oldukları akademik yılı izleyen akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na da alınmazlar. (4) Derslerin asgari %30 luk kısmının veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerden zorunlu yabancı hazırlık programını tekrarlamakta olanlar için de devam zorunluluğu geçerlidir. (5) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programın en az %30 unu teşkil edecek şekilde kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen ve müfredatında zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarda kayıtlı olan öğrenciler, hazırlık sınıfında devamsızlık nedeniyle başarısız olsalar da, istedikleri takdirde takip eden yarıyılda kayıtlı oldukları programlara devam edebilirler. İstekleri üzerine yabancı dil hazırlık sınıfına üçüncü ve/veya dördüncü yarıyılda da devam eden öğrencilerin, bu yarıyıllar sonunda da devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler hakkında, başarısız sayıldıkları tarihte, Yükseköğretim ile ilgili, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak işlem tesis edilir. Mazeretler Madde 12- (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerine kayıtlı öğrencilerin mazeretli sayılmalarına, haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, bağlı bulundukları birimlerin yönetim kurulları karar verir. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinde kayıtlı öğrencilerin mazeretleri ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde, öğrencilerin kayıtlı bulundukları birime yapılmalıdır. Süresi geçen mazeretler işleme konulmaz. İlgi birimlerin öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Başkanlığı na birimler tarafından resmi yazıyla bildirilmelidir. Kendilerine mazeret sınav hakkı verildiğine ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Başkanlığı na birimlerinden resmi yazı gönderilmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. (2) Yabancı dil hazırlık programlarında kayıtlı öğrencilerin mazeretli sayılmalarına, haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölüm Başkanlığı na yapılmalıdır. Süresi geçen mazeretler işleme konulmaz. (3) Ortak zorunlu yabancı dil eğitiminde ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminde kayıtlı bulunan öğrencilerin mazeretlerinin geçerli olabilmesi için Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 34. Maddesinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması gerekir. (4) Ortak zorunlu yabancı dil eğitiminde mazeret sınavları yalnızca ara sınavlar için yapılır. Bütünleme sınavı, genel sınavın mazereti sayılır. Bu sınavların uygulanması, Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 20. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. 8

9 (5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminde mazeret sınavları yalnızca zorunlu yabancı dil hazırlık programındaki ara sınavlar için yapılır. Her bir akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit ; her bir akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda yapılan Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik ile Habersiz Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. (6) Her bir akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda yapılan Yıl Sonu Yabancı Dil Yeterlilik veya Yıl Sonu Meslek Grubu Yabancı Dil Yeterlilik na giremeyen öğrencilere bir sonraki akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit veya Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit na girme hakkı verilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 13- Ortak zorunlu yabancı dil eğitimi ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında yapılan sınavlara itirazlar ve gerekiyorsa düzeltmeler, Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 23. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 14- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve ilgili kurulların kararları uygulanır. Yürürlük Madde 15- Bu Yönerge eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Aksaray Üniversitesi Senatosu nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 9

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı