UBL-TR. (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR Sevk İrsaliyesi Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UBL-TR. (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR Sevk İrsaliyesi Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23"

Transkript

1 UBL-TR (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA Versiyon : 0.1 1/23

2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 0.1 2/23

3 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi Versiyon : 0.1 3/23

4 1 Giriş UBL-TR SEVK İRSALİYESİ XSD Gösterimi Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay UBLExtensions UBLVersionID CustomizationID ProfileID ID CopyIndicator UUID IssueDate IssueTime DespatchAdviceTypeCode Note LineCountNumeric OrderReference AdditionalDocumentReference Signature DespatchSupplierParty DeliveryCustomerParty BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Versiyon : 0.1 4/23

5 OriginatorCustomerParty Shipment DespatchLine Versiyon : 0.1 5/23

6 1 Giriş Bu kılavuz, UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesine ilişkin herbir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır. *Eleman: UBL adı+ Kardinalite *Eleman: Türkçe karşılığı+ Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır. Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir. Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır. Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca Bknz. ile referans verilmektedir. Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır. 2 UBL-TR SEVK İRSALİYESİ 2.1 XSD Gösterimi UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir. Versiyon : 0.1 6/23

7 2.2 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel Sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. No UBL Adı Türkçe Karşılığı İçerik 1 UBLExtensions UBL Genişletme Alanı UBL Genişletme Alanı Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır. 2 UBLVersionID UBL Versiyon Numarası UBL Versiyon Numarası 3 CustomizationID Özelleştirme Numarası UBL Özelleştirme Numarası 4 ProfileID Senaryo Kullanılan Senaryo 5 ID Sevk İrsaliyesi Numarası Sevk irsaliyesine Ait Numara 6 CopyIndicator Asıl / Suret Sevk İrsaliyesinin Asıl veya Suret Bilgisi 7 UUID Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) Sevk İrsaliyesinin Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara Versiyon : 0.1 7/23

8 No UBL Adı Türkçe Karşılığı İçerik 8 IssueDate Düzenleme Tarihi Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Tarihi 9 IssueTime Düzenleme Zamanı Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Zamanı 10 DespatchAdviceTypeCode Tip Kodu Sevk İrsaliyesinin Tip Kodu 11 Note Not Sevk İrsaliyesi İle İlgili Genel lar 12 LineCountNumeric Kalem Sayısı Sevk İrsaliyesi Kalem Sayısı 13 OrderReference Sipariş Bilgileri Sipariş Dokümanına Referans Bilgileri 14 AdditionalDocument Reference İlave Doküman Sevk İrsaliyesi ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler 15 Signature Mali Mühür/İmza Elektronik Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri 16 DespatchSupplierParty Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf 17 DeliveryCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf 18 BuyerCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf 19 SellerSupplierParty Sevk İrsaliyesindeki Malları Satan Taraf 20 OriginatorCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını Başlatan Taraf Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf Bilgileri Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf Sevk İrsaliyesini Düzenleyen Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan Taraf Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Alınmasını Başlatan Taraf 21 Shipment Gönderi Gönderi Hakkındaki Bilgiler 22 DespatchLine İrsaliye Kalemleri Sevk İrsaliyesindeki Kalemlerin Bilgileri Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir. 2.3 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay UBLExtensions UBLExtensions UBL Genişletme Alanı Versiyon : 0.1 8/23

9 Kardinalite Zorunlu(1..1) Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension <ext:ublextensions> <ext:ublextension> <ext:extensioncontent> <ds:signature Id="h12345"> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" #WithComments"/> <ds:signaturemethod Algorithm=" <ds:reference URI=""> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>ujbsr09ebghjz0dtquxnqufbuunbru1tq1p0du1gu XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:reference> <ds:reference URI="12345KeyInfo "> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>ujbsr09ebghjz0dtquxnqufbuunbru1tq1p0du1gu XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue>ujbsr09ebghjz0dtquxnqufbuunbru1tq1p0du1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:keyinfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:x509data> <ds:x509certificate>ujbsr09ebghjz0dtquxnqufbuunbru1tq1p0du1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:x509data> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>ujbsr09ebghjz0dtquxnqufbuunbru1tq1p0du1guxhe Uzhi</ds:Modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> </ext:extensioncontent> </ext:ublextension> </ext:ublextensions> Versiyon : 0.1 9/23

10 2.3.2 UBLVersionID UBLVersionID UBL Versiyon Numarası XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır. Bu değer için 2.1 kullanılacaktır. <cbc:ublversionid>2.1</cbc:ublversionid> CustomizationID CustomizationID Özelleştirme Numarası UBL in özelleştirme numarasıdır. Bu değer için TR1.2.1 kullanılacaktır ProfileID <cbc:customizationid>tr1.2.1</cbc:customizationid> ProfileID Senaryo Kullanılan senaryodur. Bknz. Kod Listeleri ID <cbc:profileid>temelsevkirsaliyesi</cbc: ProfileID> ID Sevk İrsaliyesi Numarası Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Sevk İrsaliyesi Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi sevk irsaliyesinin düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Sevk İrsaliyesi düzenleyen bünyesinde aynı sevk irsaliyesi numarası birden fazla kullanılamaz. Alfanumerik <cbc:id>gib </cbc:id> Versiyon : /23

11 2.3.6 CopyIndicator CopyIndicator Asıl/Suret Bu elemanda düzenlenen sevk irsaliyesinin asıl veya suret olduğu gösterilecektir. Asıl ise false, suret ise true <cbc:copyindicator>false</cbc:copyindicator> UUID UUID Evrensel Tekil Tanımlama Numarası Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen sevk irsaliyesinin evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara sevk irsaliyesi düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilip sevk irsaliyelerinde kullanılacaktır. GUID formatı <cbc:uuid>e093a490-dd99-11dd-ad8b c9a66</cbc:uuid> IssueDate IssueDate Düzenleme Tarihi Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme tarihi yazılacaktır. Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> IssueTime IssueTime Düzenleme Zamanı Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme saati yazılacaktır. Saat:Dakika:Saniye <cbc:issuetime>14:50:00</cbc:issuetime> Versiyon : /23

12 DespatchAdviceTypeCode DespatchAdviceTypeCode Sevk İrsaliyesi Tipi Kodu Kardinalite Seçimli (0 1) Bu elemanda UBL-TR içerisinde yer alan sevk irsaliyesi tiplerine ait kodlar yazılacaktır. Bknz. Kod Listeleri <cbc:despatchadvicetypecode>temel</cbc:despatchadvicetypecode> Note Note Not Kardinalite Seçimli (0 n) Sevk irsaliyesinde yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür. Serbest Metin <cbc:note>iş bu sevk irsaliyesi muhteviyatına 7 gün içerisinde itiraz edilmediği taktirde aynen kabul edilmiş sayılır.</cbc:note> LineCountNumeric LineCountNumeric Kalem Sayısı Bu elemana sevk irsaliyesi üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır. Numerik <cbc:linecountnumeric>2</cbc:linecountnumeric> Versiyon : /23

13 OrderReference OrderReference Sipariş Bilgileri Kardinalite Seçimli (0 1) Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin sevk irsaliyesine eklenmesinde bu eleman kullanılabilecektir. Bknz. Ortak Sınıflar: OrderReference <cac:orderreference> <cbc:id>12345</cbc:id> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> </cac:orderreference> AdditionalDocumentReference AdditionalDocumentReference İlave Doküman Kardinalite Seçimli (0 n) Sipariş belgeleri dışında sevk irsaliyesine eklenmek istenen diğer belgeler için bu eleman kullanılabilecektir. Örneğin belge para birimi dışında ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmek isteniyorsa bu sevk irsaliyesi düzenlenip AdditionalDocumentReference elemanının Versiyon : /23

14 EmbeddedDocumentBinaryObject elemanına eklenebilir. Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>1234</cbc:id> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cac:attachment> <cbc:embeddeddocumentbinaryobject mimecode="application/cstadata+xml">ujbsr09ebghjz0dtquxnqufb UUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject > </cac:attachment> </cac:additionaldocumentreference> Signature Signature Mali Mühür/İmza Kardinalite Zorunlu (1 n) Bu elemanda sevk irsaliyesinde kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bknz. Ortak Sınıflar: Signature <cac:signature> <cbc:id> </cbc:id> <cac:signatoryparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:postaladdress> <cbc:streetname>ihlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:citysubdivisionname> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:cityname>ankara</cbc:cityname> <cbc:postalzone>06100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> </cac:signatoryparty> <cac:digitalsignatureattachment> <cac:externalreference> <cbc:uri>#12345</cbc:uri> </cac:externalreference> Versiyon : /23

15 DespatchSupplierParty </cac:digitalsignatureattachment> </cac:signature> DespatchSupplierParty Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Sevk irsaliyesindeki malların sevkiyatını sağlayan taraf için bu eleman kullanılacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty <cac:despatchsupplierparty> <cac:party> <cbc:websiteuri> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aaa Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>21</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>beşiktaş</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>istanbul</cbc:cityname> <cbc:postalzone>34100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:physicallocation> <cbc:id>depo Şube</cbc:ID> <cac:address> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>ihlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>79/a</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>balgat</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>ankara</cbc:cityname> <cbc:postalzone>06800</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:address> </cac:physicallocation> <cac:partytaxscheme> <cac:taxscheme> Versiyon : /23

16 DeliveryCustomerParty <cbc:name>büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> <cac:contact> <cbc:telephone>(212) </cbc:Telephone> <cbc:telefax>(212) </cbc:Telefax> </cac:contact> <cac:person> <cbc:firstname>teslim</cbc:firstname> <cbc:familyname>eden</cbc:familyname> </cac:person> </cac:party> </cac:despatchsupplierparty> DeliveryCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malları Teslim Alan Taraf Sevk irsaliyesindeki malları teslim alan taraf için bu eleman kullanılacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty <cac:deliverycustomerparty> <cac:party> <cbc:websiteuri> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aaa Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>21</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>beşiktaş</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>istanbul</cbc:cityname> <cbc:postalzone>34100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> Versiyon : /23

17 BuyerCustomerParty <cac:taxscheme> <cbc:name>büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> <cac:contact> <cbc:telephone>(212) </cbc:Telephone> <cbc:telefax>(212) </cbc:Telefax> </cac:contact> </cac:party> </cac:deliverycustomerparty > BuyerCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf Kardinalite Seçimli (0..1) Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malları satın alan taraf için bu eleman kullanılacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty <cac:buyercustomerparty> <cac:party> <cbc:websiteuri> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aaa Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>21</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>beşiktaş</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>istanbul</cbc:cityname> <cbc:postalzone>34100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cac:taxscheme> <cbc:name>büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:partytaxscheme> <cac:contact> <cbc:telephone>(212) </cbc:Telephone> <cbc:telefax>(212) </cbc:Telefax> </cac:contact> </cac:taxscheme> Versiyon : /23

18 SellerSupplierParty </cac:party> </cac:buyercustomerparty> SellerSupplierParty Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan (Satan) Taraf Kardinalite Seçimli (0..1) Sevk irsaliyesini düzenleyen haricinde sevk irsaliyesindeki malları sağlayan (Satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty <cac:sellersupplierparty> <cac:party> <cbc:websiteuri> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aaa Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>21</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>beşiktaş</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>istanbul</cbc:cityname> <cbc:postalzone>34100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cac:taxscheme> <cbc:name>büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:partytaxscheme> <cac:contact> <cbc:telephone>(212) </cbc:Telephone> <cbc:telefax>(212) </cbc:Telefax> </cac:contact> </cac:party> </cac:sellersupplierparty> OriginatorCustomerParty </cac:taxscheme> OriginatorCustomerParty Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını Başlatan Taraf Versiyon : /23

19 Kardinalite Seçimli (0..1) Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malların alınmasını başlatan taraf bilgileri yazılır. Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty Shipment <cac:originatorcustomerparty> <cac:party> <cbc:websiteuri> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aaa Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:streetname>papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:buildingnumber>21</cbc:buildingnumber> <cbc:citysubdivisionname>beşiktaş</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>istanbul</cbc:cityname> <cbc:postalzone>34100</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cac:taxscheme> <cbc:name>büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:partytaxscheme> <cac:contact> <cbc:telephone>(212) </cbc:Telephone> <cbc:telefax>(212) </cbc:Telefax> </cac:contact> </cac:party> </cac:originatorcustomerparty> </cac:taxscheme> Shipment Gönderi Versiyon : /23

20 Gönderi (Kargo) bilgileri girilir. Bknz. Ortak Sınıflar: Shipment <cac:shipment> <cbc:id/> <cac:consignment> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:totalinvoiceamount currencyid="try">35200</cbc:totalinvoiceamount> Versiyon : /23

21 </cac:consignment> <cac:shipmentstage> <cac:transportmeans> <cac:roadtransport> <cbc:licenseplateid schemeid="plaka">06dr4077</cbc:licenseplateid> </cac:roadtransport> </cac:transportmeans> <cac:driverperson> <cbc:firstname>mehmet</cbc:firstname> <cbc:familyname>öztürk</cbc:familyname> <cbc:title>şoför</cbc:title> <cbc:nationalityid> </cbc:nationalityid> </cac:driverperson> <cac:driverperson> <cbc:firstname>mustafa</cbc:firstname> <cbc:familyname>öztürk</cbc:familyname> <cbc:title>şoför</cbc:title> <cbc:nationalityid> </cbc:nationalityid> </cac:driverperson> </cac:shipmentstage> <cac:delivery> <cac:carrierparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="vkn"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>ccc Lojistik Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:citysubdivisionname>osmancık</cbc:citysubdivisionname> <cbc:cityname>çorum</cbc:cityname> <cac:country> <cbc:name>türkiye</cbc:name> </cac:country> </cac:postaladdress> </cac:carrierparty> <cac:despatch> <cbc:actualdespatchdate> </cbc:ActualDespatchDate> <cbc:actualdespatchtime>09:00:00</cbc:actualdespatchtime> </cac:despatch> </cac:delivery> <cac:transporthandlingunit> <cac:transportequipment> Versiyon : /23

22 DespatchLine <cbc:id schemeid="dorseplaka">06dr4088</cbc:id> </cac:transportequipment> <cac:transportequipment> <cbc:id schemeid="dorseplaka">06dr4099</cbc:id> </cac:transportequipment> </cac:transporthandlingunit> </cac:shipment> DespatchLine İrsaliye Kalemleri Kardinalite Zorunlu (1 n) Bu elemanda irsaliyede yer alan gönderilere ait bilgiler yer alacaktır. Bknz. Ortak Sınıflar: DespatchLine <cac:despatchline> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:deliveredquantity unitcode="niu">12</cbc:deliveredquantity> <cac:orderlinereference> <cbc:lineid/> </cac:orderlinereference> <cac:item> <cbc:name>masa Üstü Bilgisayar</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id>149159</cbc:id> </cac:sellersitemidentification> </cac:item> Versiyon : /23

23 <cac:shipment> <cbc:id>1</cbc:id> <cac:goodsitem> <cbc:valueamount currencyid="try">825.5</cbc:valueamount> </cac:goodsitem> </cac:shipment> </cac:despatchline> Versiyon : /23

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23 UBL-TR (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA Versiyon : 0.1 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 0.1 2/23 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/24

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/24 UBL-TR (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/24 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UBL-TR Temel e-irsaliye Senaryosu Kasım 2016

UBL-TR Temel e-irsaliye Senaryosu Kasım 2016 UBL-TR (Temel e-irsaliye Senaryosu) Kasım 2016 ANKARA Versiyon : 0.1 1/47 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 0.1 2/47 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UBL-TR. (Fatura - Invoice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR Fatura Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/37

UBL-TR. (Fatura - Invoice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR Fatura Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/37 UBL-TR (Fatura - Invoice) Aralık 2017 ANKARA Versiyon : 1.0 1/37 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/37 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

UBL-TR Temel e-irsaliye Senaryosu Nisan 2017

UBL-TR Temel e-irsaliye Senaryosu Nisan 2017 UBL-TR (Temel e-irsaliye Senaryosu) Nisan 2017 ANKARA Versiyon : 0.3 1/48 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 0.3 2/48 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

e-fatura Uygulaması (Sistem Yanıtı) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 2/20

e-fatura Uygulaması (Sistem Yanıtı) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 2/20 e-fatura UYGULAMASI (Sistem Yanıtı Şema Yapısı) Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.3 1/20 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/20 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UBL-TR Ortak Elemanlar Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/37

UBL-TR Ortak Elemanlar Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/37 UBL-TR (Ortak Elemanlar) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/37 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/37 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

UBL-TR. (Ortak Elemanlar) Nisan 2017 ANKARA. UBL-TR Ortak Elemanlar Nisan 2017 Versiyon : 0.7 1/81

UBL-TR. (Ortak Elemanlar) Nisan 2017 ANKARA. UBL-TR Ortak Elemanlar Nisan 2017 Versiyon : 0.7 1/81 UBL-TR (Ortak Elemanlar) Nisan 2017 ANKARA Versiyon : 0.7 1/81 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 0.7 2/81 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

UBL-TR Temel Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/13

UBL-TR Temel Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/13 UBL-TR (Temel Fatura Senaryosu) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/13 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/13 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU

HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU Nisan 2016 Versiyon:1.0 Sayfa 1 / 26 ANKARA e-bilet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Nisan 2016 Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon:1.0 Sayfa 2 / 26 (I)

Detaylı

UBL-TR Ticari Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/37

UBL-TR Ticari Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/37 UBL-TR (Ticari Fatura Senaryosu) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/37 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/37 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu)

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) Ekim 2017 - ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Şubat 2018 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı ( I ) Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Nisan 2017 ANKARA Versiyon : 1.6 1/27 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.6 2/27 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 26.02.2018 Sayı: 2018/048 Ref:4/048 Konu: E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU İLE E-FATURA, E- DEFTER, E-BİLET, İHRACAT VE YOLCU BERABERİ EŞYA FATURALARININ E- FATURA OLARAK

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/196 Ref: 4/196. Konu: E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/196 Ref: 4/196. Konu: E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 07.11.2016 Sayı: 2016/196 Ref: 4/196 Konu: E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU 23 Kasım 2016 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı ( I ) Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Mart 2014 ANKARA Versiyon : 1.0 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Ekim 2018 ANKARA Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.9 1/43 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 31.12.2013 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Ekim 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı ( I )

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Ekim 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı ( I ) e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Ekim 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı ( I ) Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU e-fatura UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU 3 Kasım 2016 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

e-fatura e-defter e-arşiv efinanskep ve çok daha fazlası efinans ta...

e-fatura e-defter e-arşiv efinanskep ve çok daha fazlası efinans ta... e-fatura e-defter e-arşiv efinanskep ve çok daha fazlası efinans ta... e-fatura DA UBL-TR 1.2 (UBL 2.1) E GEÇİŞ 22 Mayıs 2015 1 İçerik GİB UBL 2.1 Geçiş Yol Haritası UBL 2.1 ile Gelen Değişiklikler Yenilikler

Detaylı

e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Versiyon : 1.4 2/10

e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Versiyon : 1.4 2/10 e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Aralık 2014 ANKARA Versiyon : 1.4 1/10 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.4 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

EN HIZLI VE EN KOLAY.

EN HIZLI VE EN KOLAY. EN HIZLI VE EN KOLAY www.isisbilisim.com.tr HAKKIMIZDA 14 yıllık tecrübe 2000 i aşkın müşteri 130 kişilik uzman ekip Ar-Ge ekibi 2011 yılından bu yana her yıl %60 büyüme Türkiye nin ilk 100 endüstriyel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/124 Ref: 4/124

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/124 Ref: 4/124 SİRKÜLER İstanbul, 31.07.2017 Sayı: 2017/124 Ref: 4/124 Konu: 2017/MAYIS VE SONRASI DÖNEMLERE AİT E-DEFTER BERATLARININ BİLGİ İÇERİĞİNİN E-DEFTER PAKETİNDEKİ GÜNCELLEMEYE UYGUN ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR

Detaylı

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Amaç ve Fayda Ürün Grubu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR v1.2, UBL 2.1 standardında yer alan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 Konu: E-ARŞĐV UYGULAMASINA AĐT TEKNĐK KILAVUZ, PAKET VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Mart 2011 Versiyon : 1.2 1/10

e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Mart 2011 Versiyon : 1.2 1/10 e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/10 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Versiyon 1.6 Nisan 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Nisan 2015 Versiyon : 1.6 1/12 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

e-fatura Teknik Doku man

e-fatura Teknik Doku man e-fatura Teknik Doku man SGK adına mu kelleflerin du zenleyeceğ i e-faturalarda olması ğereken o zel alanların tanımı ve içeriğ i 29.09.2017 Ver:1.0 1 GİRİŞ... 2 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR...

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051 Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre,

Detaylı

Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver Berat Şematronu

Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver Berat Şematronu Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver 2.0.1.8.3 Berat Şematronu The following table lists the namespaces and typical prefixes. prefix Namespace IRI gl-plt http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2010-04-16

Detaylı

Zirve e-fatura İhracat Faturası İşlemleri

Zirve e-fatura İhracat Faturası İşlemleri Zirve e-fatura İhracat Faturası İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı tebliğ ile İhracat Faturası ve Yolcu beraber faturalar 01.07.2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-fatura kapsamında

Detaylı

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya istinaden 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren

Detaylı

UBL-TR Genel Açıklamalar Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/14

UBL-TR Genel Açıklamalar Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/14 UBL-TR (Genel Açıklamalar) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/14 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/14 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir.

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir. TEMEL KAVRAMLAR Kaynağın Doğruluğu - Authenticity Elektronik belgenin kim tarafından oluşturulduğunun belirlenerek doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon :

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon : e-fatura UYGULAMASI (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ağustos 2013 E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 ANKARA Versiyon : 1.0 1/14 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/33 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun

Detaylı

A4 İRSALİYELİ FATURA

A4 İRSALİYELİ FATURA A4 İRSALİYELİ FATURA İRSALİYELİ FATURA Sayın: Seri A Sıra Düzenleme Tarihi : Düzenleme Saati : Fiili Sevk Tarihi Müşteri V.D. ve Hesap No: CİNSİ BİRİM MİKTAR BİRİM FİYATI Bu belgenin sevk edilen malla

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

E-Dönüşüm Uygulamaları Son Dönem Değişiklikler. Kasım 2018

E-Dönüşüm Uygulamaları Son Dönem Değişiklikler. Kasım 2018 E-Dönüşüm Uygulamaları Son Dönem Değişiklikler Kasım 2018 E-Defter Uygulamaları 24.10.2018 tarihli Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğinde; - Elektronik defter

Detaylı

Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,

Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcı bilgilerine ilave olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisi de faturada ilgili alana yazılacaktır. Düzenlenen

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir. Sirküler No: 2013/196 Tarih: 25.11.2013 ADIM ADIM E-FATURA NASIL KESİLİR -4 E-Fatura Nasıl Oluşturulur? Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur. Fatura Oluştur

Detaylı

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması 2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama Kayıt Numaralama Oluşturulacak şablon yardımıyla, sicil kartlara verilen numaraların özelleştirilmesi ve izlenebilirliğinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bu özellik TB, Bordro ve IK ürünlerimizde bulunmaktadır..

Detaylı

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29 Versiyon

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

ICE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB SERVİS KILAVUZU. SERVİS LİNK: DÜZENLEME TABLOSU

ICE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB SERVİS KILAVUZU. SERVİS LİNK:   DÜZENLEME TABLOSU ICE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB SERVİS KILAVUZU SERVİS LİNK: http://integration.iceteknoloji.com.tr/integration.asmx DÜZENLEME TABLOSU TARİH DEĞİŞİKLİK TİPİ DEĞİŞİKLİK VERSİYON 30.07.2017 Yeni Metot dokümantasyonu

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Kağıt sevk irsaliyesi ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

Kağıt sevk irsaliyesi ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. KASIM, 2017 e-irsaliye Nedir? Kağıt sevk irsaliyesi ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. Mevcut durumda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan sevk irsaliyesi belgesinin; Elektronik

Detaylı

Direkt Malzeme Elektronik İrsaliye Uygulaması Kılavuzu DİREKT MALZEME ELEKTRONİK İRSALİYE UYGULAMASI KILAVUZU. Ver 1.0 TOFAŞ

Direkt Malzeme Elektronik İrsaliye Uygulaması Kılavuzu DİREKT MALZEME ELEKTRONİK İRSALİYE UYGULAMASI KILAVUZU. Ver 1.0 TOFAŞ TOFAŞ Direkt Malzeme Elektronik İrsaliye Uygulaması Kılavuzu DİREKT MALZEME ELEKTRONİK İRSALİYE UYGULAMASI KILAVUZU Ver 1.0 TOFAŞ Hazırlayan: Üretim Malzemeleri Lojistik Servisi İçindekiler 1. Elektronik

Detaylı

e-irsaliye Kullanım Kılavuzu

e-irsaliye Kullanım Kılavuzu e-irsaliye Kullanım Kılavuzu İçindekiler Tablosu 1. Giriş... 2 2. e-irsaliye... 3 2.1. Giden İrsaliye İşlemleri... 3 2.1.1. Taslak İrsaliyeler... 4 2.1.2. Gönderilen İrsaliyeler... 13 2.1.3. Zarf Bazında

Detaylı

Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,

Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, Satıcı e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcı bilgilerine ilave olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisi de faturada ilgili alana yazılacaktır. Düzenlenen

Detaylı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar 21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar

Detaylı

ZORUNLU ALANLAR : UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı. Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır.

ZORUNLU ALANLAR : UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı. Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır. Sayfa : 1 / 19 ZORUNLU ALANLAR : Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır. No Alan Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken Yeni Değer 1 UBLVersionID UBL Versiyon

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Kasım 2016 ANKARA

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Kasım 2016 ANKARA e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Kasım 2016 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyn Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 03.11.2016

Detaylı

Kamu Harcama Süreçlerinde. UBL-TR e-fatura Kullanımı. Şubat 2019 ANKARA

Kamu Harcama Süreçlerinde. UBL-TR e-fatura Kullanımı. Şubat 2019 ANKARA Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-fatura Kullanımı Şubat 2019 ANKARA 1 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Versiyon

Detaylı

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır.

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır. E-arşiv e- arşiv, kağıt ortamında düzenlemesi, muhafaza ve ibraz etme zorunluluğu bulunan faturaların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda

Detaylı

UBL-TR Kod Listeleri Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/9

UBL-TR Kod Listeleri Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/9 UBL-TR (Kod Listeleri) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/9 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/9 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama

Detaylı

İstanbul, SİRKÜLER (2019/44) Konu: e-fatura İptal Portalı

İstanbul, SİRKÜLER (2019/44) Konu: e-fatura İptal Portalı İstanbul, 14.03.2019 SİRKÜLER (2019/44) Konu: e-fatura İptal Portalı e-fatura uygulamasında Temel Fatura senaryosunda düzenlenen ancak e-fatura uygulamasına ilişkin system üzerinden KABUL veya RED yanıtı

Detaylı

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ FATURA SİSTEMİ Parametreler\Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri E-İrsaliye Geçiş Tarihi, Geçici Kağıt İrsaliye Kesilsin parametreleri eklendi. e-irsaliye

Detaylı

E-FATURA İPTAL PORTALI

E-FATURA İPTAL PORTALI TEMEL SENARYODA DÜZENLENEN E-FATURALARIN İPTALİNE İLİŞKİN E-FATURA İPTAL PORTALI KULLANIM KILAVUZU Şubat 2019 - ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon :

Detaylı

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller https://www.youtube.com/watch?v=c3hxjltrzgu E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller http://www.orka.com.tr/dosyalar/edeffteruygulama.pdf Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen

Detaylı

E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk. Tarih : 19.12.2017 No : 2017/ 72 Konu : E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk. 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İhracat E-fatura : E-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 01/07/2017 tarihinden itibaren e-fatura düzenleme zorunluluğu

Detaylı

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 01.06.2007 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / lar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Kapsamı : Ülkemiz

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon :

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon : e-fatura UYGULAMASI (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ağustos 2014 E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU 2018 TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Tek Pencere Sistemi kapsamında ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde kullanılan faturaların elektronik ortama

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ (Sürüm 1) 02 ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER: İÇİNDEKİLER:... 1 1.YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/114

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/114 Sirküler Tarihi : 18.12.2017 Sirküler No : 2017/114 e-sevk İRSALİYESİ, e-müstahsil MAKBUZU ve e-serbest MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 17 Aralık 2017 gün ve 30273

Detaylı

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.

Detaylı

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Tarih Bayi Lisans Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal

Detaylı

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI

Detaylı

e-irsaliye, e-müstahsil Makbuzu ve e-serbest Meslek Makbuzu başlıyor zorunlu değil. 1. Elektronik İrsaliye (e-irsaliye)

e-irsaliye, e-müstahsil Makbuzu ve e-serbest Meslek Makbuzu başlıyor zorunlu değil. 1. Elektronik İrsaliye (e-irsaliye) e-irsaliye, e-müstahsil Makbuzu ve e-serbest Meslek Makbuzu başlıyor Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu

Detaylı

Konu: E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Konu: E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın İçeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri

Detaylı

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 Tarih Bayi Lisans No Dönem Başı Stok Tanka Dolum İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı

Detaylı

API v1.0 http://www.gazisms.com

API v1.0 http://www.gazisms.com API v1.0 http://www.gazisms.com GaziSMS API, GaziSMS müşterilerinin kendi geliştirdikleri programlar içerisinden SMS göndermelerine olanak sağlayan bir program parçasıdır. GaziSMS API kendisine gönderilen

Detaylı

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. Contents 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. e-arşiv FATURASI NEDİR?... 3 1.2. e-arşiv RAPORU NEDİR?...

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

XML ile Mesaj İşlemleri

XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 2.5.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem üzerinden çok yüksek sayılarda (Bir kerede 20000 gibi) farklı içerikli

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ /

MEVZUAT SİRKÜLERİ / E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMALARINA İLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda elektronik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/121. E- İrsaliye, E- Müstahsil Makbuzu ve E- Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/121. E- İrsaliye, E- Müstahsil Makbuzu ve E- Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bilgi Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bu dokümanda Gelir İdaresi Başkanlığı nın 26.02.2015 tarihinde yapmış olduğu duyuruya istinaden Likom

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/145 Ref: 4/145

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/145 Ref: 4/145 SİRKÜLER İstanbul, 04.10.2017 Sayı: 2017/145 Ref: 4/145 Konu: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Sosyal

Detaylı

E-DEFTER SİSTEMİNE YÜKLENMİŞ BERATLARIN SİLİNMESİ VE YENİ OLUŞTURULACAK BERATLARIN YÜKLENMESİ

E-DEFTER SİSTEMİNE YÜKLENMİŞ BERATLARIN SİLİNMESİ VE YENİ OLUŞTURULACAK BERATLARIN YÜKLENMESİ SAYI: : 07 TARİH : 08.01.2018 Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde e-defter uygulama kılavuzunun yeni sürümü yayınlanmıştır. Yeni sürümde yapılan değişikliklere ait dikkat

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/70

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/70 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 25.12.2017 Sayı : 2017/70 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 50-99 Çalışanı Olan İşletmeler Bireysel

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Aralık 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Aralık 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura UYGULAMASI (Test Planı) Aralık 2017 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 1/22 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama

Detaylı

Zirve E-Fatura Entegratör Paketi Kullanım Kılavuzu

Zirve E-Fatura Entegratör Paketi Kullanım Kılavuzu Zirve E-Fatura Entegratör Paketi Kullanım Kılavuzu E-Fatura entegratör paketi, Zirve Ticari, Finansman veya Üretim paketlerinde oluşturulan e- fatura kapsamındaki evrakların Zirve Entegratör sistemi üzerinden

Detaylı

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA Versiyon : 1.3 1/39 GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/39 Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 1 Giriş...

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.4 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.4 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA Versiyon : 1.4 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.4 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi

EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS; satınalma planlaması, teklif alma, ihaleye çıkma, teklif değerlendirme, sipariş emri verme, sevkiyat ve lojistik ambar kabulü, stoklama, malzeme çıkışı süreçlerinin

Detaylı

PTS XML STANDARDI KILAVUZU

PTS XML STANDARDI KILAVUZU PTS XML STANDARDI KILAVUZU Eylül 2012 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Takip Sistemi Şube Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2176 Sok. No:5 P.K.06520 Çankaya, Ankara Telefon: (312) 218 30 00 Yardım Masası:

Detaylı