Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler"

Transkript

1 [tyrkisk] Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler Okullar ve çocuk yuvalarında anne-babalar, öğretmenler, danışmanlar ve yöneticiler için kılavuz kitapçığı 2007 Eğitim Genel Müdürlüğü NAFO Giriş 1

2 Bu kılavuz kitabı, Pakistan da okul eğitimi. Anne-babalarının kendi ülkelerinde okula giden göçmen kökenli çocuklar başlıklı rapora dayanmaktadır. (Rapor, zamanın Belediyeler ve Bölgeler Bakanlığının görevlendirmesiyle, Oslo Öğretmen Yüksek Okulu tarafından hazırlanmıştır). Raporun tamamı, aşağıdaki internet adresinden pdf formatlı olarak indirilebilir: Kılavuzda kullanılan diğer kaynaklar, Eğitim yasası (1998), Çocuk yuvaları yasası (2005) ve Çocuklar için sosyal sigortalar yasasıdır (2002). Bunların tamamı, internet adresinden indirilerek temin edilebilir. Bu kılavuzun hedeflediği gruplar: Kılavuzun amacı: çocuklarının, kendi ülkerinde okula gitmesini düşünen, veya orada okula gittikten sonra geri dönen çocukları olan, anne-babalar/veliler yurtdışında okula gidecek ve/veya yurtdışında okula gittikten sonra geri dönen çocuk ve gençlerle ilgili durumları daha iyi ele alabilme gereksinimi, ve bu durumlara ilişkin olgu ve bilgilere gereksinim duyan okul ve çocuk yuvası yöneticileri, eğitim personeli ve danışmanları Kılavuz, Norveç teki eğitimden izinle ayrılma ve yarıda bırakma durumlarında geçerli olan tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgilendirecektir. Kılavuz, yurtdışında ikamet öncesi, sırası ve sonrasında, okul/çocuk yuvası ve ailenin nasıl işbirliği yapabileceği konusunda, okul/çocuk yuvası ile anne-baba/veli arasındaki görüşmelerde rehberlik görevi üstlenecektir. 2

3 İçerik Kılavuz, aşağıdaki sorulara cevap vermektedir: Güncel yasalar 1. Çocuk yuvasına giden bir çocuk ve okula giden bir öğrenci ne kadar izin alabilir? 2. Kişi, yurtdışına taşınma ve geri dönüşler hakkında nasıl bildirimde bulunur? 3. Bir çocuk geçici olarak yurtdışında bulunduğu sırada ailesi çocuk parası alabilir mi? 4. Azınlık dilli öğrencilerin, Norveç teki çocuk yuvası ve okullarda özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli ders eğitimi konularında ne gibi hakları vardır? Anne-babanın ülkesinde okula gitmek 5. Norveç ten ayrılmadan önce ne yapmak gerekir? 6. Çocuğun okula gideceği ülkede okul nasıl düzenlenmiştir? 7. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde ikamet edip, öğrenim görürken Norveççe yeteneklerini nasıl geliştirebilirler? 8. Anne-babanın ülkesinde geçici ikamet sırasında okul ile aile arasında temas nasıl sürdürülebilir? Norveç e dönüş 9. Norveç te okul ve çocuk yuvası nasıl düzenlenmiştir? 10. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde uzun süre ikamet ettikten sonra, Norveç e dönüşü nasıl hisseder ve bu durumun üstesinden nasıl gelirler? 11. Okul/çocuk yuvası, Norveç e geri gelen çocuk ve gençleri nasıl karşılamalıdır? 12. Birden fazla ülkede okula gitmek çocuk ve gençler için ne gibi sonuçlar yaratabilir? 3

4 Güncel yasalar 1. Çocuk yuvasına giden bir çocuk, veya Norveç okuluna giden bir öğrenci ne kadar süreyle izin alabilir? Norveç yasaları, Norveç vatandaşı olan veya başka bir şekilde Norveç e bağı olan çocuk ve gençlerin Norveç dışında yaşıyor olmaları halinde, okul eğitimine ilişkin hak veya yükümlülükler konusunda bir düzenleme yapmamaktadır. Gerek Norveç yasaları, gerekse insan hakları anlaşmaları, Norveç makamlarına, anne-babaların çocuklarını ülkelerine göndermelerinin engellenmesi konusunda bir mecburiyet yüklememektedir. (Medeni ve siyasi haklara ilişkin Birleşmiş Milletler anlaşmasının 12. maddesi, ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisinin 13. maddesi). Anne-babalarının ülkesinde okula giden öğrenciler, Norveç yasalarının etki alanının dışında kalmakta ve olası yükümlülük ve haklar, ikamet ettikleri ülkenin yasalarınca düzenlenmektedir. Aşağıda, Norveç te çocuk yuvaları, temel eğitim okulları ve lise için belirlenen izin alma koşulları belirtilmektedir. Bu koşullar sadece Norveç teki eğitimden 14 güne kadar devamsızlığı kapsamakta olup, çocuk Norveç te ikamet ettiği sürece geçerlidir. Çocuk yuvası Çocuk yuvaları yasası ile kararnameleri, hem kamuya ait ve hem de özel statüdeki yuva ve aile yuvalarının işletmesini düzenler. Norveç te yuvaya gitmek isteğe bağlıdır. O nedenle, yasa ve kararnamelerde çocuklar için olası izin koşullarına ilişkin kararlar bulunmamaktadır. Her bir çocuk yuvası işletmecisi, anne-babaların çocukları için izin alma hakkı, iznin süresi, izin süresinde ödeme koşulları ve diğer güncel konularda kurallar koyabilir. Anne-babaların, kuralların çocuk yuvasından çocuk yuvasına değişiklik gösterebileceğine dikkat etmeleri gerekir. Norveç dışında ikamet etmek amacıyla çocuklarını geçici olarak çocuk yuvasından almayı düşünen anne-babaların, çocuk yuvasını seyahatten önce zamanında uyararak, geçerli olan kurallar hakkında bilgi istemeleri gerekmektedir. Temel eğitim Eğitim yasası ile bununla ilgili kararname, Norveç te kamuya ait temel eğitim okulları için geçerliyken, serbest okullar yasası/özel okullar yasası ile kararnameleri, özel temel eğitim okulları için geçerlidir. Norveç te ikamet eden tüm çocuklar, temel eğitim alma hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Eğitim yükümlülüğü, bütün çocuklar için, çocuğun 6 yaşını doldurduğu takvim yılından, öğrenci onuncu sınıfı tamamlayana kadar, geçerlidir. Üç ay vaya daha fazla süreyle Norveç te ikamet eden bütün çocuklar, temel eğitim alma yükümlülük ve hakkına sahiptir.anne-babalar, kamuya ait bir temel eğitim okulu veya onaylanmış bir özel temel eğitim okulu seçebilirler. Eğitim yasasının maddelerine göre, kamuya ait temel eğitim okullarına giden öğrenciler, belediyeye dilekçeyle başvurarak, ve uygun görülmesi halinde, iki haftaya kadar izin alabilirler. Öğrenciye izin vermenin uygun olup olmadığını okul müdürü veya belediyenin ilgili memuru değerlendirir. 4

5 Özel temel eğitim okullarına giden öğrenciler için, her bir özel okulun müdürü, annebabaların başvurusu ve müdürün uygun görmesi halinde, iki haftaya kadar izin verebilir. Bakınız, Serbest okullar yasasının 3-13 maddeleri. Uzun süreli olarak, örneğin başka bir ülkede okula gitmek amacıyla, Norveç ten ayrılan öğrencilerin okuldan kaydı silinir ve geri döndüklerinde yeniden okula kayıt yaptırmaları gerekir. Bazı durumlarda, örneğin öğrenci geri döndüğünde daha önce gittiği okulda yer yoksa, öğrencinin okul değiştirmesi gerekebilir. Çocuklarını, Norveç dışında ikamet amacıyla, geçici olarak temel eğitim okulundan almak isteyen anne-babaların, seyahatten önce zamanında okulla temas kurarak, öğrencinin yokluğunda okulla yapılacak işbirliğini planlamaları gerekir. Öğrencinin okuldan kaydının silinmesinin nedeni, Eğitim yasasına göre artık öğrencinin Norveç te ikamet ediyor sayılmaması ve o nedenle Norveç yasalarına göre temel eğitim hak ve yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Lise öğrenimi Lise öğreniminde devamsızlıkla ilgili kararlar, her bir okulun kendi yönetmeliğine göre düzenlenir. Bir öğrenci okul yönetmeliğine uymayacak olursa, okul müdürü öğrenciyi beş güne kadar okuldan uzaklaştırabilir. Okul müdürünün uzaklaştırmaya yönelik bireysel karar (Eğitim yasasının 3-8 maddeleri) alabilmesi için, uzaklaştırmaya ilişkin kuralların okul yönetmeliğinde belirtilmiş olması gerekir. Bir öğrenci, örneğin sürekli devamsızlık yaparak, yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine geirmiyorsa, il belediyesi ders yılının geriye kalan bölümünde öğrenciyi okuldan uzaklaştırma kararı alabilir. Ders yılının geri kalan bölümünde okuldan uzaklaştırma ile ilgili olarak, il belediyesi, öğrencinin lise öğrenimi hakkını kaybetmesi kararı alabilir. Eğitim yasasının 4-35 maddelerine ilişkin kararname ve Serbest okullar yasasının 4-32 maddelerine ilişkin kararnamaye göre, bütün devamsızlıklar, bazı istisnalar dışında, öğrencinin diplomasına işlenir. Okul müdürü öğrencilere bir ders yılı içinde 14 ders gününe kadar eğitimden izin verebilir, o taktirde bu günler devamsızlık olarak işlenmez. Okulun, uzun süreli olarak yurtdışında ikamet edecek öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. O nedenle, öğrenci kaydını aldırarak, geri döndüğünde yeniden okula kayıt için başvurmalıdır. Lise öğrenimi sırasında mesleğe yönelik eğitim programlarına devam eden öğrenciler, öğrenimlerinin bir bölümünü işyerlerinde çırak veya çırak adayı olarak sürdürürler. Çırak ve çırak adayları çalıştıkları işyerine sözleşme ile bağlıdırlar. Eğitim yasasının 4-6 maddelerinde, çırak/çırak adayı ve işyeri arasındaki sözleşmede yapılacak değişikler ve sözleşme iptalinin il mesleki öğrenim kurulunun onayıyla olabileceği karar altına alınmıştır. 2. Kişi, yurtdışına taşınma ve geri dönüşler hakkında nasıl bildirimde bulunur? En az altı aylık süreyle yurtdışına taşınan aileler, seyahata çıkacakları sırada ikamet ettikleri belediyenin nüfus müdürlüğüne, seyahat öncesinde, bildirimde bulunacaklardır. Nüfus müdürlüğüne taşınma bildiriminde bulunmamak cezai mueyyide gerektirir. Yurtdışına taşınma bildiriminde kullanılan şema, Norveç içi taşınmalarda kullanılanın aynısıdır. Kişi Norveç e geri taşındığında, yeniden özel bir şema aracılığıyla nüfüs müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır. Norveç ten taşınma ve geri dönüş ile ilgili şemayı, internet adresinden, Flyttemelding til folkeregisteret başlığına tıklayarak edinmek mümkündür. Şema ayrıca, belediyenin nüfus müdürlüğüne giderek temin edilebilir. 5

6 3. Bir çocuk geçici olarak yurtdışında bulunduğu sırada ailesi çocuk parası alabilir mi? Norveç te ikamet eden 18 yaşının altındaki çocuklar için çocuk parası ödenir. Kural olarak, yurtdışında yaşayan çocuklar için çocuk parası ödenmez. Bazı durumlarda, yurtdışında geçici ikamet sırasında, çocuk parası verilir. Norveç dışında ikamet eden çocuklara ödenecek çocuk parası ile ilgili kararlar, Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesi 1 içinde ve dışında yer alan ülkeler için ayrı ayrıdır. Çocuk yurtdışında yaşıyor ve anne-babası Norveç te ikamet ediyor ise, ailenin çocuk parası alma hakkı yoktur. Norveç, AEİ [EØS] dışında kalan bir dizi ülke ile sosyal sigortaları kapsayan anlaşmalar yapmıştır. Bir aile, Norveç in sosyal sigortalar anlaşması yaptığı ülkelerden birinde ikamet ediyorsa, ikamet sırasında çocuk parası verilip verilmeyeceğini her bir anlaşmada yer alan kararlar belirler. Çocuk parası hakkı konusunda daha ayrıntılı bilgi NAV ın 2 adresindeki internet sayfalarından, Barnetrygd/Utland/Opphold utenfor Norge başlıklarına tıklayarak edinilebilir. Çocuk parası verilen çocuğun, (üç-dört haftalık) olağan tatil süresini aşan uzun süreler için yurttan ayrılması halinde, NAV a bildirimde bulunulacaktır. Sosyal sigortalar yasasının 24-1 maddelerine göre, öğrenciler yurtdışında ikamet nedeniyle devamsızlık yaptıklarında, NAV, sosyal sigortalar kurumuna haber vermesi için okulu mecbur tutabilir. 4. Azınlık dilli öğrencilerin, Norveç teki çocuk yuvası ve okullarda özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli ders eğitimi konularında ne gibi hakları vardır? Eğitim yasasının 5-7 maddelerine göre, çocukların okul öncesi yaşlarda, örneğin dil gelişimini uyarıcı önlemlere hakları olabilir. Çocuk yuvasında eğitimi içeren çerçeve plan gereğince, çocuk yuvaları çocuklara anadili ve Norveççeyi kapsayan, dil gelişimini uyarıcı iyi bir ortam sağlayacaklardır. Temel eğitim okullarına giden öğrencilerin, eğer gerekliyse, anadil eğitimi ve iki dilli ders eğitimi almaya hakları vardır. Bakınız, Eğitim yasasının 2-8 maddeleri ve Serbest okul yasasının 3-5 maddeleri. Norveç Millet Meclisi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi hakkının Norveç e yeni gelenler ve dil bilgilerinin yetersizliği nedeniyle Norveççe eğitimi izleyemeyen diğer azınlık öğrencileri için geçerli olduğunu görüş olarak belirlemiştir. Ülkeden ayrıldıkları sırada özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi olanağından yararlanmakta olan öğrencilerin, buna hala ihtiyaç duyup duymadıkları Norveç e dönüşlerinde yeniden değerlendirilecektir. Lise öğrenimi gören öğrenciler için, özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi konularında benzer karar bulunmamakla birlikte, özel eğitim hakkındaki kararlar, 5-1 maddeleri, hukuki dayanak olarak alındığında, bu olanağın tanınması önünde herhangi bir engel yoktur. 1 Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesine dahil ülkeler: Belçika, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Büyük Britanya, İzlanda, Liechtenstein, Romanya, Bulgaristan ve Norveç. 2 NAV [Norveç Çalışma ve Refah Müdürlüğü], sosyal sigortalar, iş ve işçi bulma kurumu ve sosyal yardım hizmetlerini bünyesinde barındıran müdürlüğün ortak adıdır. 6

7 Anne-babanın ülkesinde okula gitmek 5. Norveç ten ayrılmadan önce ne yapmak gerekir? Anne-babalar okula ve çocuk yuvasına haber vermeli ve yöneticilerle bu konuda görüşmek istemelidirler. Öğrenci 18 yaşindan büyükse, kendisi okulla temasa geçebilir. Çıraklar ve çırak adayları, öğrenim gördükleri işyerinin yöneticileri ile temasa geçmelidir. Anne-babalar geçici olarak yurtdışına taşınma konusunda nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır. 18 yaşından büyük gençler nüfus müdürlüğü ile kendileri temasa geçebilirler. Taşınacak olan çocuk 18 yaşından küçükse, anne-babanın çocuk parası ile ilgili değişen koşulları NAV a bildirmesi gerekir. Okul ve çocuk yuvası yöneticileri, anne-babayı çocuğun hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmelidir. İşyeri yöneticileri çırak/çırak adayını hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmelidir. Öğrencinin Norveç e geri döndüğünde eğitimine devam edebilmesi amacıyla, yurtdışında ikamet ederken eğitiminin nasıl yürütülebileceği konusunda annebaba/öğrenci/çırak/usta adayı ve okul yönetimi/işyeri yönetimi arasında diyalog kurulmalıdır. 6. Çocuğun okula gideceği ülkede okul nasıl düzenlenmiştir? Çocuklarını yurtdışında okula göndermeyi düşünen anne-babalar, çocuklarının hangi tür bir okula gideceğini etraflı olarak araştırmalıdırlar. Anne-baba, aşağıdaki konularda bilgi edinmelidir: Öğrencinin gideceği okul, özel mi, kamu okulu mu yoksa dini okul mudur? Okul, uluslararası seviyede sınavlarla standart bir eğitim vermekte midir? Norveç okullarıyla kıyaslandığında, çocuk gideceği okulun değişik sınıflarında neler öğrenecektir? Eğitim çocuğun seviye ve ihtiyaçlarına nasıl uyarlanmıştır? Eğitim dili nedir ve çocuk eğitimin verildiği dile hakim midir? Okul çocuğun öğrenme isteği ve başarısını ilerletmek için ne yapmaktadır? Anne-baba, çocuğun aldığı eğitimi evden izleyebilmek amacıyla neler yapabilir? 7. Çocuk ve gençler, yurtdışında ikamet edip, öğrenim görürken Norveççe yeteneklerini nasıl geliştirebilirler? Yurtdışında eğitim için uzun süreli ikamet sırasında çocuğun Norveççe yetenekleri zayıflayabilir. O nedenle, öğrencinin Norveç e döndüğünde eğitimini Norveççe sürdürebilmesi amacıyla, anne-babaların çocuklarına Norveççe öğrenme ve okulda Norveççe ders alma imkanı sağlamaları önemlidir. Öğrenciler yurtdışı ikametleri sırasında Norveççe ders eğitimi görebilirler. Bu, öğrencinin alacağı diğer öğrenimi tamamlayıcı olacaktır. Bu tür tamamlayıcı Norveççe eğitimi için para yardımı başvurusunda bulunmak mümkündür. Bu konudaki bilgileri, &g4746=x&g4749=x& internet adresinde bulabilirsiniz. Tamamlayıcı eğitim değişik şekillerde yapılabilir. Söz konusu bölgede kaç tane öğrenci bulunduğuna bağlı olarak, bu eğitim bazen bireysel olarak, bazen de büyük veya küçük gruplar içinde yapılabilir. Tamamlayıcı eğitim veren okullar, eğer Norveç makamlarınca serbest okul olarak 7

8 tanınmıyorlarsa, öğrencilerini Norveççe mezuniyet sınavından geçirme hakkına sahip değillerdir. Bazı öğrenciler, tamamlayıcı eğitimlerinin bir bölümü veya tamamını internet temelli okul programları vasıtasıyla alırlar. Bunun için, örneğin, Küresel Okul, internet adresine bakınız. Okul öncesi yaşlardaki çocuklar için kulanılabilecek yardımcı kaynaklar arasında, çocuk şarkıları ve çocuk kitapları, sesli kitaplar ve Norveççe seslendirilmiş çocuk filmleri sayılabilir. 8. Anne-babanın ülkesinde ikamet sırasında, çocuk ve anne-baba Norveç teki okul veya çocuk yuvası ile teması nasıl sürdürülebilir? Öğrencinin yurtdışında olduğu süre içinde anne-baba ve okulun işbirliğini devam ettirmesi önemlidir. Öğrencinin eğitim durumunun mümkün olduğunca devamlılık kazanabilmesi için, iletişimin nasıl sağlanacağı, aile ülkeden ayrılmadan önce belirlenip kararlaştırılmalıdır. Yurtdışında okula giden öğrenciler, internet ve elektronik posta imkanından büyük yarar göreceklerdir. Böylece, resmi Norveççe eğitim verilen yerlere bağlanabilecek ve Norveç ten sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle iletişim kurabileceklerdir. İnternette, örneğin, sınıf veya çocuk yuvasının yazı ve resim koyabilecekleri bloglar, okul veya çocuk yuvasının kendi sayfaları gibi bir dizi basit hizmetler bulunmaktadır. Bir çok okul, Classfronter veya It s lærning gibi internet öğrenim programlarına haftalık planlarını (bir hafta içinde öğrencilerin üzerinde çalışacağı eğitim malzemesi ve ödevler) aktarmaktadır. Yurtdışında okula giden öğrencilerin bağlı bulundukları sınıfın nelerle çalıştığını izleyebilmeleri mümkün olmaktadır. Norveç e dönüş 9. Norveç te okul ve çocuk yuvası nasıl düzenlenmiştir? Norveç e dönüş yapan anne-baba, öğrencinin gideceği okula aşağıdaki soruları yöneltmelidir: Başlangıç aşamasında anne-baba/veliler okulla nasıl daha sıkı bir işbirliğine girebilirler? Sınıftaki diğer öğrencilerle kıyaslanacak olursa, öğrencinin durumu nedir? Okul, yurtdışı ikamet sonrası öğrencinin Norveççe yetenekleri hakkında ne düşünmektedir? Öğrencinin başarı durumunu geliştirmek için okul ve anne-babalar/veliler ne yapabilirler? Norveç te anne-babanın rolü ve yararlı kaynaklar üzerine daha fazla bilgiyi; internet adresinde bulabilirsiniz. Öğrencilerinin okulda ne öğreneceği üzerine daha ayrıntılı bilgiyi; internet adresinde bulabilirsiniz. 10. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde uzun süre ikamet ettikten sonra, Norveç e dönüşü nasıl hisseder ve bu durumun üstesinden nasıl gelirler? Bir çok öğrenci, anne-babalarının ülkesinde okula gitmeyi olumlu görmelerine rağmen, bazıları uzakta olduklarında eğitimde zaman kaybına uğradıklarını düşünmektedir. Öğrencilerin bir kısmı hazırlık sınıflarına başlamakta veya lise eğitimi öncesi, yetişkinler için düşünülmüş ekstra temel eğitim almaktadırlar. 8

9 Norveç te eğitim görecek öğrencilerin, günlük dilin ötesinde Norveççe dil yeteneklerine sahip olmaları gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Öğrencilerin, Norveç te lise öğrenimi ve yüksek öğrenim sürdürebilmeleri için akademik dil olarak Norveççeyi geliştirmeleri gerekir. Norveç te öğrenciler, 1. sınıftan itibaren Norveççe ve İngilizce öğrenmektedirler. Tecrübeler, Norveç te eğitim gören öğrencilerin, öğrenim dilinin İngilizce olduğu ülkelerde eğitimlerine devam etmeyi tercih etmeleri halinde de başarılı olduklarını göstermektedir. 11. Okul/çocuk yuvası, Norveç e geri gelen çocuk ve gençleri nasıl karşılamalıdır? Bazı durumlarda, çocukların anne-babalarının ülkesinde anadili aracılığıyla edindiği kavram bilgisi gelişimi, Norveççe dil gelişimine de olumlu katkıda bulunabilir. Genellikle çocuklar, uzakta oldukları sürede Norvveççeyi unutmuş gibi görünseler de, iyi bir dil uyarımı yoluyla, oldukça hızlı şekilde, ayrılmadan önceki Norveççe seviyesine ulaşacaklarını bilmek önemlidir. Anne-babalarının ülkesinde okula giderken edindikleri bilgi birikiminden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla, öğrencilerin gelişmesinin izlenmesi gerekir. Okul ve çocuk yuvası, başka bir ülkede okula gitmiş çocuk ve gençlere kaynak gözüyle bakmalıdır. Öğrencinin ayrıldığı okul ve sınıfa dönebilmesi genellikle olumlu sonuçlar yaratır. Başka bir ülkeye gittiklerinde (okul müdürünün yetkisi altındaki 14 günlük izin süresinden daha uzun bir süre zarfında) Norveç okulundan kaydı silinen öğrencilerin, Norveç e döndüklerinde yeniden okula kayıt yaptırmaları gerekir. Bazı durumlarda, örneğin öğrencinin daha önce gittiği okulda yer olmaması halinde, öğrenci başka bir okula yerleştirilmek riskiyle karşılaşabilir. Okulların, ders yılı ortasında kabul ettikleri öğrencilerin durumunu, aşağıda belirtilenleri göz önüne alarak tespit etmeleri çok önemlidir: Norveç te daha önceki eğitimi Yurtdışındaki eğitimi Derslerde yeterlik seviyesi Norveççe, İngilizce ve anadilinde yeterlik seviyesi. Öğrencinin özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli eğitime ihtiyacı olacak mıdır? Öğrencinin, temel eğitim okulunda, olağan sınıfına başlamadan önce, hazırlık sınıfına gitmesi gerekecek midir? Öğrencinin, lise öğrenimi sırasında özel uyarlanmış eğitime ihtiyacı var mıdır, veya olağan eğitimi sürdürebilir mi? Öğrencinin bazı derslerde güçlenmesini sağlamak amacıyla ders saatleri planında değişikliğe gitmek gerekir mi 3? 12. Birden fazla ülkede okula gitmek çocuk ve gençler için ne gibi sonuçlar yaratabilir? Anne-baba, çocuklarının Norveç dışında bir ülkede geçici olmak kaydıyla uzun süreli ikametini planlıyorsa, çocuğun eğitim durumuyla ilgili ortaya çıkacak bazı sorunları dikkatle değerlendirmek gerekir. Aşağıda, başka bir ülkede eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yanlar liste halinde belirtilmektedir: 3 Okul idarecisi, daha iyi sonuçlar elde edileceğinin düşünüldüğü durumlarda, her bir ders için tespit edilmiş olan ders saatlerinin yüzde 25 e kadar olan bir bölümünü yeniden düzenleyebilir. Bakınız, Eğitim Bakanlığının F sayılı kararnamesi. 9

10 Olumsuz yanlar Eğitimin devamlılığı talihsiz bir şekilde kesintiye uğrayabilir Norveç e dönüşünde öğrenci okul değiştirmek riskiyle karşılaşabilir Lise öğrenimi sırasında bir işyeriyle çırak adayı/çıraklık sözleşmesi yapmış olan öğrencilere Norveç e dönüşlerinde benzer koşullar sağlanması kesin değildir Norveççe bilgileri zayıflıyabilir İngilizce öğrenim olmayan ülkelerde, İngilizce bilgileri zayıflıyabilir Yurtdışındaki eğitim öğrencinin anadilinde değil, ama örneğin İngilizceyse, verilen eğitime uyum sağlamak zor olabilir Olumlu yanlar Çocuk ve gençler, ailelerin bir bütün olarak bağlarının bulunduğu ülkelerle tanışıp orada eğitim alarak, iki dilli ve çok kültürlü kimliklerini güçlendirebilirler Çocuk ve gençler, anadillerini yoğun olarak öğrenip, o dilde eğitim görerek kavram bilgilerini geliştirme olanağı bulabilirler Çocuk ve gençler, kendilerinin ve anne-babalarının Norveççeden daha iyi hakim oldukları bir dilde öğrenim görerek eğitim yeterliğini güçlendirebilirler Örneğin İngilizce eğitim, öğrencinin İngilizce yeteneklerini güçlendirebilir Kendi ülkelerindeki eğitim sistemini Norveç teki eğitim sisteminden daha iyi tanıma olanakları olduğu için, anne-babanın öğrenciye eğitiminde destek olmaları kolaylaşabilir Genel olarak değerlendirildiğinde, çocuk ve gençlerin, Norveç ten ayrılış ve Norveç e dönüşlerinde, yeni bir okul sistemine nasıl uyum sağladıkları konusu büyük farklılıklar göstermektedir. Her ne olursa olsun, eğitimde devamlılığı en iyi şekilde sağlamak amacıyla, anne-baba ve okul/çocuk yuvasının, yurtdışına gidiş öncesi ve dönüşlerde, diyalog içinde olması önem arzetmektedir. 10

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım)

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till turkiska Artikelnummer 2006-114-10 Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Sıkça sorulan sorulara kısa yanıtlar Daha fazla

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı

gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı gazeteciler için devlet kurumlarındaki bilgiye erişme konusunda el kitabı Kapak resmi: sïanaïs Editörler: Access Info Europe ve n-ost Legal Leaks Toolkit Acess Info Europe ve Doğu Avrupa Habercilik Ağı

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları Graz da Okumak Üniversite okuma olanakları Graz da 4 farklı Üniversite bulunmaktadır: Karl Franzens Üniversitesi, Teknik Üniversite, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tıp Üniversitesi. Bu üniversitelerin

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim.

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim. Belçika Belçika Yönetim İş Konut Sağlık Eğitim Aile Toplum Para Bilgiler-öneriler Bu broşür, istek üzerine aşağıdaki idarelerden edinilebilir : Wallonie-Brüksel Federasyonu Bakanlığı Gençlik ve Sürekli

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI Kenan YILDIRIM GİRİŞ Uluslararası pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında, ülkelerin ekonomik farklılıkları ile çalışanların iş yaşamlarında

Detaylı

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Turkiska Türkçe EMEKLİLİĞİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Annika Creutzer Önsöz Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Stockholm 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 yaşam tuzaklarla

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı