Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler"

Transkript

1 [tyrkisk] Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler Okullar ve çocuk yuvalarında anne-babalar, öğretmenler, danışmanlar ve yöneticiler için kılavuz kitapçığı 2007 Eğitim Genel Müdürlüğü NAFO Giriş 1

2 Bu kılavuz kitabı, Pakistan da okul eğitimi. Anne-babalarının kendi ülkelerinde okula giden göçmen kökenli çocuklar başlıklı rapora dayanmaktadır. (Rapor, zamanın Belediyeler ve Bölgeler Bakanlığının görevlendirmesiyle, Oslo Öğretmen Yüksek Okulu tarafından hazırlanmıştır). Raporun tamamı, aşağıdaki internet adresinden pdf formatlı olarak indirilebilir: Kılavuzda kullanılan diğer kaynaklar, Eğitim yasası (1998), Çocuk yuvaları yasası (2005) ve Çocuklar için sosyal sigortalar yasasıdır (2002). Bunların tamamı, internet adresinden indirilerek temin edilebilir. Bu kılavuzun hedeflediği gruplar: Kılavuzun amacı: çocuklarının, kendi ülkerinde okula gitmesini düşünen, veya orada okula gittikten sonra geri dönen çocukları olan, anne-babalar/veliler yurtdışında okula gidecek ve/veya yurtdışında okula gittikten sonra geri dönen çocuk ve gençlerle ilgili durumları daha iyi ele alabilme gereksinimi, ve bu durumlara ilişkin olgu ve bilgilere gereksinim duyan okul ve çocuk yuvası yöneticileri, eğitim personeli ve danışmanları Kılavuz, Norveç teki eğitimden izinle ayrılma ve yarıda bırakma durumlarında geçerli olan tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgilendirecektir. Kılavuz, yurtdışında ikamet öncesi, sırası ve sonrasında, okul/çocuk yuvası ve ailenin nasıl işbirliği yapabileceği konusunda, okul/çocuk yuvası ile anne-baba/veli arasındaki görüşmelerde rehberlik görevi üstlenecektir. 2

3 İçerik Kılavuz, aşağıdaki sorulara cevap vermektedir: Güncel yasalar 1. Çocuk yuvasına giden bir çocuk ve okula giden bir öğrenci ne kadar izin alabilir? 2. Kişi, yurtdışına taşınma ve geri dönüşler hakkında nasıl bildirimde bulunur? 3. Bir çocuk geçici olarak yurtdışında bulunduğu sırada ailesi çocuk parası alabilir mi? 4. Azınlık dilli öğrencilerin, Norveç teki çocuk yuvası ve okullarda özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli ders eğitimi konularında ne gibi hakları vardır? Anne-babanın ülkesinde okula gitmek 5. Norveç ten ayrılmadan önce ne yapmak gerekir? 6. Çocuğun okula gideceği ülkede okul nasıl düzenlenmiştir? 7. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde ikamet edip, öğrenim görürken Norveççe yeteneklerini nasıl geliştirebilirler? 8. Anne-babanın ülkesinde geçici ikamet sırasında okul ile aile arasında temas nasıl sürdürülebilir? Norveç e dönüş 9. Norveç te okul ve çocuk yuvası nasıl düzenlenmiştir? 10. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde uzun süre ikamet ettikten sonra, Norveç e dönüşü nasıl hisseder ve bu durumun üstesinden nasıl gelirler? 11. Okul/çocuk yuvası, Norveç e geri gelen çocuk ve gençleri nasıl karşılamalıdır? 12. Birden fazla ülkede okula gitmek çocuk ve gençler için ne gibi sonuçlar yaratabilir? 3

4 Güncel yasalar 1. Çocuk yuvasına giden bir çocuk, veya Norveç okuluna giden bir öğrenci ne kadar süreyle izin alabilir? Norveç yasaları, Norveç vatandaşı olan veya başka bir şekilde Norveç e bağı olan çocuk ve gençlerin Norveç dışında yaşıyor olmaları halinde, okul eğitimine ilişkin hak veya yükümlülükler konusunda bir düzenleme yapmamaktadır. Gerek Norveç yasaları, gerekse insan hakları anlaşmaları, Norveç makamlarına, anne-babaların çocuklarını ülkelerine göndermelerinin engellenmesi konusunda bir mecburiyet yüklememektedir. (Medeni ve siyasi haklara ilişkin Birleşmiş Milletler anlaşmasının 12. maddesi, ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisinin 13. maddesi). Anne-babalarının ülkesinde okula giden öğrenciler, Norveç yasalarının etki alanının dışında kalmakta ve olası yükümlülük ve haklar, ikamet ettikleri ülkenin yasalarınca düzenlenmektedir. Aşağıda, Norveç te çocuk yuvaları, temel eğitim okulları ve lise için belirlenen izin alma koşulları belirtilmektedir. Bu koşullar sadece Norveç teki eğitimden 14 güne kadar devamsızlığı kapsamakta olup, çocuk Norveç te ikamet ettiği sürece geçerlidir. Çocuk yuvası Çocuk yuvaları yasası ile kararnameleri, hem kamuya ait ve hem de özel statüdeki yuva ve aile yuvalarının işletmesini düzenler. Norveç te yuvaya gitmek isteğe bağlıdır. O nedenle, yasa ve kararnamelerde çocuklar için olası izin koşullarına ilişkin kararlar bulunmamaktadır. Her bir çocuk yuvası işletmecisi, anne-babaların çocukları için izin alma hakkı, iznin süresi, izin süresinde ödeme koşulları ve diğer güncel konularda kurallar koyabilir. Anne-babaların, kuralların çocuk yuvasından çocuk yuvasına değişiklik gösterebileceğine dikkat etmeleri gerekir. Norveç dışında ikamet etmek amacıyla çocuklarını geçici olarak çocuk yuvasından almayı düşünen anne-babaların, çocuk yuvasını seyahatten önce zamanında uyararak, geçerli olan kurallar hakkında bilgi istemeleri gerekmektedir. Temel eğitim Eğitim yasası ile bununla ilgili kararname, Norveç te kamuya ait temel eğitim okulları için geçerliyken, serbest okullar yasası/özel okullar yasası ile kararnameleri, özel temel eğitim okulları için geçerlidir. Norveç te ikamet eden tüm çocuklar, temel eğitim alma hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Eğitim yükümlülüğü, bütün çocuklar için, çocuğun 6 yaşını doldurduğu takvim yılından, öğrenci onuncu sınıfı tamamlayana kadar, geçerlidir. Üç ay vaya daha fazla süreyle Norveç te ikamet eden bütün çocuklar, temel eğitim alma yükümlülük ve hakkına sahiptir.anne-babalar, kamuya ait bir temel eğitim okulu veya onaylanmış bir özel temel eğitim okulu seçebilirler. Eğitim yasasının maddelerine göre, kamuya ait temel eğitim okullarına giden öğrenciler, belediyeye dilekçeyle başvurarak, ve uygun görülmesi halinde, iki haftaya kadar izin alabilirler. Öğrenciye izin vermenin uygun olup olmadığını okul müdürü veya belediyenin ilgili memuru değerlendirir. 4

5 Özel temel eğitim okullarına giden öğrenciler için, her bir özel okulun müdürü, annebabaların başvurusu ve müdürün uygun görmesi halinde, iki haftaya kadar izin verebilir. Bakınız, Serbest okullar yasasının 3-13 maddeleri. Uzun süreli olarak, örneğin başka bir ülkede okula gitmek amacıyla, Norveç ten ayrılan öğrencilerin okuldan kaydı silinir ve geri döndüklerinde yeniden okula kayıt yaptırmaları gerekir. Bazı durumlarda, örneğin öğrenci geri döndüğünde daha önce gittiği okulda yer yoksa, öğrencinin okul değiştirmesi gerekebilir. Çocuklarını, Norveç dışında ikamet amacıyla, geçici olarak temel eğitim okulundan almak isteyen anne-babaların, seyahatten önce zamanında okulla temas kurarak, öğrencinin yokluğunda okulla yapılacak işbirliğini planlamaları gerekir. Öğrencinin okuldan kaydının silinmesinin nedeni, Eğitim yasasına göre artık öğrencinin Norveç te ikamet ediyor sayılmaması ve o nedenle Norveç yasalarına göre temel eğitim hak ve yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Lise öğrenimi Lise öğreniminde devamsızlıkla ilgili kararlar, her bir okulun kendi yönetmeliğine göre düzenlenir. Bir öğrenci okul yönetmeliğine uymayacak olursa, okul müdürü öğrenciyi beş güne kadar okuldan uzaklaştırabilir. Okul müdürünün uzaklaştırmaya yönelik bireysel karar (Eğitim yasasının 3-8 maddeleri) alabilmesi için, uzaklaştırmaya ilişkin kuralların okul yönetmeliğinde belirtilmiş olması gerekir. Bir öğrenci, örneğin sürekli devamsızlık yaparak, yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine geirmiyorsa, il belediyesi ders yılının geriye kalan bölümünde öğrenciyi okuldan uzaklaştırma kararı alabilir. Ders yılının geri kalan bölümünde okuldan uzaklaştırma ile ilgili olarak, il belediyesi, öğrencinin lise öğrenimi hakkını kaybetmesi kararı alabilir. Eğitim yasasının 4-35 maddelerine ilişkin kararname ve Serbest okullar yasasının 4-32 maddelerine ilişkin kararnamaye göre, bütün devamsızlıklar, bazı istisnalar dışında, öğrencinin diplomasına işlenir. Okul müdürü öğrencilere bir ders yılı içinde 14 ders gününe kadar eğitimden izin verebilir, o taktirde bu günler devamsızlık olarak işlenmez. Okulun, uzun süreli olarak yurtdışında ikamet edecek öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. O nedenle, öğrenci kaydını aldırarak, geri döndüğünde yeniden okula kayıt için başvurmalıdır. Lise öğrenimi sırasında mesleğe yönelik eğitim programlarına devam eden öğrenciler, öğrenimlerinin bir bölümünü işyerlerinde çırak veya çırak adayı olarak sürdürürler. Çırak ve çırak adayları çalıştıkları işyerine sözleşme ile bağlıdırlar. Eğitim yasasının 4-6 maddelerinde, çırak/çırak adayı ve işyeri arasındaki sözleşmede yapılacak değişikler ve sözleşme iptalinin il mesleki öğrenim kurulunun onayıyla olabileceği karar altına alınmıştır. 2. Kişi, yurtdışına taşınma ve geri dönüşler hakkında nasıl bildirimde bulunur? En az altı aylık süreyle yurtdışına taşınan aileler, seyahata çıkacakları sırada ikamet ettikleri belediyenin nüfus müdürlüğüne, seyahat öncesinde, bildirimde bulunacaklardır. Nüfus müdürlüğüne taşınma bildiriminde bulunmamak cezai mueyyide gerektirir. Yurtdışına taşınma bildiriminde kullanılan şema, Norveç içi taşınmalarda kullanılanın aynısıdır. Kişi Norveç e geri taşındığında, yeniden özel bir şema aracılığıyla nüfüs müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır. Norveç ten taşınma ve geri dönüş ile ilgili şemayı, internet adresinden, Flyttemelding til folkeregisteret başlığına tıklayarak edinmek mümkündür. Şema ayrıca, belediyenin nüfus müdürlüğüne giderek temin edilebilir. 5

6 3. Bir çocuk geçici olarak yurtdışında bulunduğu sırada ailesi çocuk parası alabilir mi? Norveç te ikamet eden 18 yaşının altındaki çocuklar için çocuk parası ödenir. Kural olarak, yurtdışında yaşayan çocuklar için çocuk parası ödenmez. Bazı durumlarda, yurtdışında geçici ikamet sırasında, çocuk parası verilir. Norveç dışında ikamet eden çocuklara ödenecek çocuk parası ile ilgili kararlar, Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesi 1 içinde ve dışında yer alan ülkeler için ayrı ayrıdır. Çocuk yurtdışında yaşıyor ve anne-babası Norveç te ikamet ediyor ise, ailenin çocuk parası alma hakkı yoktur. Norveç, AEİ [EØS] dışında kalan bir dizi ülke ile sosyal sigortaları kapsayan anlaşmalar yapmıştır. Bir aile, Norveç in sosyal sigortalar anlaşması yaptığı ülkelerden birinde ikamet ediyorsa, ikamet sırasında çocuk parası verilip verilmeyeceğini her bir anlaşmada yer alan kararlar belirler. Çocuk parası hakkı konusunda daha ayrıntılı bilgi NAV ın 2 adresindeki internet sayfalarından, Barnetrygd/Utland/Opphold utenfor Norge başlıklarına tıklayarak edinilebilir. Çocuk parası verilen çocuğun, (üç-dört haftalık) olağan tatil süresini aşan uzun süreler için yurttan ayrılması halinde, NAV a bildirimde bulunulacaktır. Sosyal sigortalar yasasının 24-1 maddelerine göre, öğrenciler yurtdışında ikamet nedeniyle devamsızlık yaptıklarında, NAV, sosyal sigortalar kurumuna haber vermesi için okulu mecbur tutabilir. 4. Azınlık dilli öğrencilerin, Norveç teki çocuk yuvası ve okullarda özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli ders eğitimi konularında ne gibi hakları vardır? Eğitim yasasının 5-7 maddelerine göre, çocukların okul öncesi yaşlarda, örneğin dil gelişimini uyarıcı önlemlere hakları olabilir. Çocuk yuvasında eğitimi içeren çerçeve plan gereğince, çocuk yuvaları çocuklara anadili ve Norveççeyi kapsayan, dil gelişimini uyarıcı iyi bir ortam sağlayacaklardır. Temel eğitim okullarına giden öğrencilerin, eğer gerekliyse, anadil eğitimi ve iki dilli ders eğitimi almaya hakları vardır. Bakınız, Eğitim yasasının 2-8 maddeleri ve Serbest okul yasasının 3-5 maddeleri. Norveç Millet Meclisi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi hakkının Norveç e yeni gelenler ve dil bilgilerinin yetersizliği nedeniyle Norveççe eğitimi izleyemeyen diğer azınlık öğrencileri için geçerli olduğunu görüş olarak belirlemiştir. Ülkeden ayrıldıkları sırada özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi olanağından yararlanmakta olan öğrencilerin, buna hala ihtiyaç duyup duymadıkları Norveç e dönüşlerinde yeniden değerlendirilecektir. Lise öğrenimi gören öğrenciler için, özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, iki dilli ders eğitimi ve anadili eğitimi konularında benzer karar bulunmamakla birlikte, özel eğitim hakkındaki kararlar, 5-1 maddeleri, hukuki dayanak olarak alındığında, bu olanağın tanınması önünde herhangi bir engel yoktur. 1 Avrupa Ekonomik İşbirliği Bölgesine dahil ülkeler: Belçika, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Büyük Britanya, İzlanda, Liechtenstein, Romanya, Bulgaristan ve Norveç. 2 NAV [Norveç Çalışma ve Refah Müdürlüğü], sosyal sigortalar, iş ve işçi bulma kurumu ve sosyal yardım hizmetlerini bünyesinde barındıran müdürlüğün ortak adıdır. 6

7 Anne-babanın ülkesinde okula gitmek 5. Norveç ten ayrılmadan önce ne yapmak gerekir? Anne-babalar okula ve çocuk yuvasına haber vermeli ve yöneticilerle bu konuda görüşmek istemelidirler. Öğrenci 18 yaşindan büyükse, kendisi okulla temasa geçebilir. Çıraklar ve çırak adayları, öğrenim gördükleri işyerinin yöneticileri ile temasa geçmelidir. Anne-babalar geçici olarak yurtdışına taşınma konusunda nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır. 18 yaşından büyük gençler nüfus müdürlüğü ile kendileri temasa geçebilirler. Taşınacak olan çocuk 18 yaşından küçükse, anne-babanın çocuk parası ile ilgili değişen koşulları NAV a bildirmesi gerekir. Okul ve çocuk yuvası yöneticileri, anne-babayı çocuğun hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmelidir. İşyeri yöneticileri çırak/çırak adayını hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmelidir. Öğrencinin Norveç e geri döndüğünde eğitimine devam edebilmesi amacıyla, yurtdışında ikamet ederken eğitiminin nasıl yürütülebileceği konusunda annebaba/öğrenci/çırak/usta adayı ve okul yönetimi/işyeri yönetimi arasında diyalog kurulmalıdır. 6. Çocuğun okula gideceği ülkede okul nasıl düzenlenmiştir? Çocuklarını yurtdışında okula göndermeyi düşünen anne-babalar, çocuklarının hangi tür bir okula gideceğini etraflı olarak araştırmalıdırlar. Anne-baba, aşağıdaki konularda bilgi edinmelidir: Öğrencinin gideceği okul, özel mi, kamu okulu mu yoksa dini okul mudur? Okul, uluslararası seviyede sınavlarla standart bir eğitim vermekte midir? Norveç okullarıyla kıyaslandığında, çocuk gideceği okulun değişik sınıflarında neler öğrenecektir? Eğitim çocuğun seviye ve ihtiyaçlarına nasıl uyarlanmıştır? Eğitim dili nedir ve çocuk eğitimin verildiği dile hakim midir? Okul çocuğun öğrenme isteği ve başarısını ilerletmek için ne yapmaktadır? Anne-baba, çocuğun aldığı eğitimi evden izleyebilmek amacıyla neler yapabilir? 7. Çocuk ve gençler, yurtdışında ikamet edip, öğrenim görürken Norveççe yeteneklerini nasıl geliştirebilirler? Yurtdışında eğitim için uzun süreli ikamet sırasında çocuğun Norveççe yetenekleri zayıflayabilir. O nedenle, öğrencinin Norveç e döndüğünde eğitimini Norveççe sürdürebilmesi amacıyla, anne-babaların çocuklarına Norveççe öğrenme ve okulda Norveççe ders alma imkanı sağlamaları önemlidir. Öğrenciler yurtdışı ikametleri sırasında Norveççe ders eğitimi görebilirler. Bu, öğrencinin alacağı diğer öğrenimi tamamlayıcı olacaktır. Bu tür tamamlayıcı Norveççe eğitimi için para yardımı başvurusunda bulunmak mümkündür. Bu konudaki bilgileri, &g4746=x&g4749=x& internet adresinde bulabilirsiniz. Tamamlayıcı eğitim değişik şekillerde yapılabilir. Söz konusu bölgede kaç tane öğrenci bulunduğuna bağlı olarak, bu eğitim bazen bireysel olarak, bazen de büyük veya küçük gruplar içinde yapılabilir. Tamamlayıcı eğitim veren okullar, eğer Norveç makamlarınca serbest okul olarak 7

8 tanınmıyorlarsa, öğrencilerini Norveççe mezuniyet sınavından geçirme hakkına sahip değillerdir. Bazı öğrenciler, tamamlayıcı eğitimlerinin bir bölümü veya tamamını internet temelli okul programları vasıtasıyla alırlar. Bunun için, örneğin, Küresel Okul, internet adresine bakınız. Okul öncesi yaşlardaki çocuklar için kulanılabilecek yardımcı kaynaklar arasında, çocuk şarkıları ve çocuk kitapları, sesli kitaplar ve Norveççe seslendirilmiş çocuk filmleri sayılabilir. 8. Anne-babanın ülkesinde ikamet sırasında, çocuk ve anne-baba Norveç teki okul veya çocuk yuvası ile teması nasıl sürdürülebilir? Öğrencinin yurtdışında olduğu süre içinde anne-baba ve okulun işbirliğini devam ettirmesi önemlidir. Öğrencinin eğitim durumunun mümkün olduğunca devamlılık kazanabilmesi için, iletişimin nasıl sağlanacağı, aile ülkeden ayrılmadan önce belirlenip kararlaştırılmalıdır. Yurtdışında okula giden öğrenciler, internet ve elektronik posta imkanından büyük yarar göreceklerdir. Böylece, resmi Norveççe eğitim verilen yerlere bağlanabilecek ve Norveç ten sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle iletişim kurabileceklerdir. İnternette, örneğin, sınıf veya çocuk yuvasının yazı ve resim koyabilecekleri bloglar, okul veya çocuk yuvasının kendi sayfaları gibi bir dizi basit hizmetler bulunmaktadır. Bir çok okul, Classfronter veya It s lærning gibi internet öğrenim programlarına haftalık planlarını (bir hafta içinde öğrencilerin üzerinde çalışacağı eğitim malzemesi ve ödevler) aktarmaktadır. Yurtdışında okula giden öğrencilerin bağlı bulundukları sınıfın nelerle çalıştığını izleyebilmeleri mümkün olmaktadır. Norveç e dönüş 9. Norveç te okul ve çocuk yuvası nasıl düzenlenmiştir? Norveç e dönüş yapan anne-baba, öğrencinin gideceği okula aşağıdaki soruları yöneltmelidir: Başlangıç aşamasında anne-baba/veliler okulla nasıl daha sıkı bir işbirliğine girebilirler? Sınıftaki diğer öğrencilerle kıyaslanacak olursa, öğrencinin durumu nedir? Okul, yurtdışı ikamet sonrası öğrencinin Norveççe yetenekleri hakkında ne düşünmektedir? Öğrencinin başarı durumunu geliştirmek için okul ve anne-babalar/veliler ne yapabilirler? Norveç te anne-babanın rolü ve yararlı kaynaklar üzerine daha fazla bilgiyi; internet adresinde bulabilirsiniz. Öğrencilerinin okulda ne öğreneceği üzerine daha ayrıntılı bilgiyi; internet adresinde bulabilirsiniz. 10. Çocuk ve gençler, anne-babalarının ülkesinde uzun süre ikamet ettikten sonra, Norveç e dönüşü nasıl hisseder ve bu durumun üstesinden nasıl gelirler? Bir çok öğrenci, anne-babalarının ülkesinde okula gitmeyi olumlu görmelerine rağmen, bazıları uzakta olduklarında eğitimde zaman kaybına uğradıklarını düşünmektedir. Öğrencilerin bir kısmı hazırlık sınıflarına başlamakta veya lise eğitimi öncesi, yetişkinler için düşünülmüş ekstra temel eğitim almaktadırlar. 8

9 Norveç te eğitim görecek öğrencilerin, günlük dilin ötesinde Norveççe dil yeteneklerine sahip olmaları gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Öğrencilerin, Norveç te lise öğrenimi ve yüksek öğrenim sürdürebilmeleri için akademik dil olarak Norveççeyi geliştirmeleri gerekir. Norveç te öğrenciler, 1. sınıftan itibaren Norveççe ve İngilizce öğrenmektedirler. Tecrübeler, Norveç te eğitim gören öğrencilerin, öğrenim dilinin İngilizce olduğu ülkelerde eğitimlerine devam etmeyi tercih etmeleri halinde de başarılı olduklarını göstermektedir. 11. Okul/çocuk yuvası, Norveç e geri gelen çocuk ve gençleri nasıl karşılamalıdır? Bazı durumlarda, çocukların anne-babalarının ülkesinde anadili aracılığıyla edindiği kavram bilgisi gelişimi, Norveççe dil gelişimine de olumlu katkıda bulunabilir. Genellikle çocuklar, uzakta oldukları sürede Norvveççeyi unutmuş gibi görünseler de, iyi bir dil uyarımı yoluyla, oldukça hızlı şekilde, ayrılmadan önceki Norveççe seviyesine ulaşacaklarını bilmek önemlidir. Anne-babalarının ülkesinde okula giderken edindikleri bilgi birikiminden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla, öğrencilerin gelişmesinin izlenmesi gerekir. Okul ve çocuk yuvası, başka bir ülkede okula gitmiş çocuk ve gençlere kaynak gözüyle bakmalıdır. Öğrencinin ayrıldığı okul ve sınıfa dönebilmesi genellikle olumlu sonuçlar yaratır. Başka bir ülkeye gittiklerinde (okul müdürünün yetkisi altındaki 14 günlük izin süresinden daha uzun bir süre zarfında) Norveç okulundan kaydı silinen öğrencilerin, Norveç e döndüklerinde yeniden okula kayıt yaptırmaları gerekir. Bazı durumlarda, örneğin öğrencinin daha önce gittiği okulda yer olmaması halinde, öğrenci başka bir okula yerleştirilmek riskiyle karşılaşabilir. Okulların, ders yılı ortasında kabul ettikleri öğrencilerin durumunu, aşağıda belirtilenleri göz önüne alarak tespit etmeleri çok önemlidir: Norveç te daha önceki eğitimi Yurtdışındaki eğitimi Derslerde yeterlik seviyesi Norveççe, İngilizce ve anadilinde yeterlik seviyesi. Öğrencinin özel uyarlanmış Norveççe eğitimi, anadili eğitimi ve iki dilli eğitime ihtiyacı olacak mıdır? Öğrencinin, temel eğitim okulunda, olağan sınıfına başlamadan önce, hazırlık sınıfına gitmesi gerekecek midir? Öğrencinin, lise öğrenimi sırasında özel uyarlanmış eğitime ihtiyacı var mıdır, veya olağan eğitimi sürdürebilir mi? Öğrencinin bazı derslerde güçlenmesini sağlamak amacıyla ders saatleri planında değişikliğe gitmek gerekir mi 3? 12. Birden fazla ülkede okula gitmek çocuk ve gençler için ne gibi sonuçlar yaratabilir? Anne-baba, çocuklarının Norveç dışında bir ülkede geçici olmak kaydıyla uzun süreli ikametini planlıyorsa, çocuğun eğitim durumuyla ilgili ortaya çıkacak bazı sorunları dikkatle değerlendirmek gerekir. Aşağıda, başka bir ülkede eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yanlar liste halinde belirtilmektedir: 3 Okul idarecisi, daha iyi sonuçlar elde edileceğinin düşünüldüğü durumlarda, her bir ders için tespit edilmiş olan ders saatlerinin yüzde 25 e kadar olan bir bölümünü yeniden düzenleyebilir. Bakınız, Eğitim Bakanlığının F sayılı kararnamesi. 9

10 Olumsuz yanlar Eğitimin devamlılığı talihsiz bir şekilde kesintiye uğrayabilir Norveç e dönüşünde öğrenci okul değiştirmek riskiyle karşılaşabilir Lise öğrenimi sırasında bir işyeriyle çırak adayı/çıraklık sözleşmesi yapmış olan öğrencilere Norveç e dönüşlerinde benzer koşullar sağlanması kesin değildir Norveççe bilgileri zayıflıyabilir İngilizce öğrenim olmayan ülkelerde, İngilizce bilgileri zayıflıyabilir Yurtdışındaki eğitim öğrencinin anadilinde değil, ama örneğin İngilizceyse, verilen eğitime uyum sağlamak zor olabilir Olumlu yanlar Çocuk ve gençler, ailelerin bir bütün olarak bağlarının bulunduğu ülkelerle tanışıp orada eğitim alarak, iki dilli ve çok kültürlü kimliklerini güçlendirebilirler Çocuk ve gençler, anadillerini yoğun olarak öğrenip, o dilde eğitim görerek kavram bilgilerini geliştirme olanağı bulabilirler Çocuk ve gençler, kendilerinin ve anne-babalarının Norveççeden daha iyi hakim oldukları bir dilde öğrenim görerek eğitim yeterliğini güçlendirebilirler Örneğin İngilizce eğitim, öğrencinin İngilizce yeteneklerini güçlendirebilir Kendi ülkelerindeki eğitim sistemini Norveç teki eğitim sisteminden daha iyi tanıma olanakları olduğu için, anne-babanın öğrenciye eğitiminde destek olmaları kolaylaşabilir Genel olarak değerlendirildiğinde, çocuk ve gençlerin, Norveç ten ayrılış ve Norveç e dönüşlerinde, yeni bir okul sistemine nasıl uyum sağladıkları konusu büyük farklılıklar göstermektedir. Her ne olursa olsun, eğitimde devamlılığı en iyi şekilde sağlamak amacıyla, anne-baba ve okul/çocuk yuvasının, yurtdışına gidiş öncesi ve dönüşlerde, diyalog içinde olması önem arzetmektedir. 10

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız.

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus Ofisine başvuru

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞVURU TAKVİMİ 20 Mart 2017 : Online

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 24.02.2014 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ANADOLU STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2016-2017 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER 1. GİTMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER.. 3-4 2. BELGELER.. 5-6 2.1. Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce tamamlamanız / yanınıza

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB)

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

ERASMUS (+) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DÖNEMİ BAŞVURULARI. Sevgili İYTE li Öğrenciler,

ERASMUS (+) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DÖNEMİ BAŞVURULARI. Sevgili İYTE li Öğrenciler, 2017-2018 ERASMUS (+) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DÖNEMİ BAŞVURULARI Sevgili İYTE li Öğrenciler, Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) dır. Duyurumuzda

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Hibe Miktarları Temel Seçim Kriterleri Başvuru Süreçleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Online Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online

Detaylı

Program ismini, Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus tan (1469 1536) almıştır. Erasmus kimdir?

Program ismini, Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus tan (1469 1536) almıştır. Erasmus kimdir? Erasmus kimdir? Erasmus+ ı 2015-2016 Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Key Action 1 / KA1) Sevgili öğrenciler, Avrupa da eğitim almak, Avrupa kültürünü tanımak, yabancı öğrencilerle sınır

Detaylı