Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı"

Transkript

1 Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir

2 Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ YaĢlılıkta Kaliteli YaĢam Ġçin Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Ġncelenmesi Projesi ÖN ĠNCELEME RAPORU TR1-LEO no lu YaĢlılıkta Kaliteli YaĢam Ġçin Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Ġncelenmesi isimli projenin ön incelemesi amacıyla tarihinde YHY nin TK 0459 no lu uçağı ile Adana dan Slovakya nın Zvolen ġehrine gidildi. Ekip Slovakya temsilcisi Jan VANCO ile buluģtuktan sonra Zvolen de Stredna Odborna Skola Zdravatnidea HemĢirelik Okulu ziyaret edildi. YaĢlı bakım elemanlarının eğitildiği bölüm incelenerek ilgililerle iģleyiģ hakkında görüģmeler yapıldı. Domow Socialnych Sluziebvo Zvoblene YaĢlılar Evi ziyaret edildi. Müdür Peter Tkacik ile Huzurevinin çalıģmaları ve yaģlılar için kullandıkları malzemeler yerinde incelendi. YaĢlılara hediyeler dağıtıldı. Mayıs Ayında gerçekleģecek ziyaret üzerine görüģmeler yapıldı. Zvolen de kalınacak yerler görüldü. Ön görüģmeler yapıldı. Zvolen de HemĢire ve HemĢir eğitimi verilen okulda okul idarecilerinden brifing alındı. Yatılı bir okul olmadığı gündüz eğitim verildiği, değiģik kuruluģlarda çalıģan bakım elemanlarının iki yıllık bir eğitimden sonra kendilerine sertifika verildiği, yaģlı bakım elemanlarına yabancı dil eğitimi verildiği, yabancı dil ve bakım eğitiminin iki yıl sürdüğü yetkililerden öğrenilmiģtir. YaĢlılar yurdunda müdür tarafından brifing verildi. Yatağa bağımlı yaģlıların barınma ve diğer bakım iģlemlerinin yapıldığı bölümler görüldü. Asansörlü sandalye ve küvetlerin kullanılıģı hakkında bilgi alındı. Yatağa bağımlı yaģlıların fonksiyonel yatakları incelendi. 70 yatak kapasiteli bir Huzurevinde 36 personelin görev yaptığı, bu personellerin sağlık, temizlik ve bakım iģlerini yaptıkları tespit edilmiģtir. YaĢlı ihtiyaçlarını hemģirelere yatağının yanında bulunan elektronik sistem ile bildirdiği görüldü. Ekip Slovakya temsilcisi Jan VANCO ile mayıs ayında yapılacak ziyaretin planlaması hakkında görüģmeler yapılmıģtır. Program detayı çıkarılarak planlama yapılmak üzere temsilciye verilmiģtir Hacı Ali ÜNAL Nurdan AVCI

3 26-30MAYIS 2010 TARĠHĠNDE AKADEMĠK GERĠATRĠ DERNEĞĠ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSAL YAġLANMA KONGRESĠ SONUÇ RAPORU 27 Mayıs 2010 tarihinde kongrenin açılıģı yapılmıģ olup kongreye Genel Müdür Yardımcısı Ġmambey ERTEM, YaĢlı Bakım Hizmetleri BaĢkanı Abdurrahman ÇOHAZ, Ġzmir Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Ege YaĢlı Hizmet Merkezi sorumlusu Sosyal ÇalıĢmacı Sevim YAZICIOĞLU katılmıģ olup, Ġzmir Ġl Sosyal Hizmetler Müdürü Zekeriya ERTAġ katılmamıģtır. Kongrede Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Ġmambey ERTEM tarafından açılıģ konuģması yapılarak YaĢlılık ve Sorunları konusunda bilgi sunulmuģtur. YaĢlı Bakım Hizmetleri Dairesi BaĢkanı Abdurrahman ÇOHAZ konulu sunum yapılmıģtır. Ġzmir Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi arasında yapılan iģbirliği ile Evde Bakım konusunda çalıģmalar yapan Ege YaĢlı Hizmet Merkezinin çalıģmaları ve hizmetleri hakkında Sosyal ÇalıĢmacı Sevim YAZICIOĞLU tarafından sunum yapılmıģtır Mayıs 2010 tarihlerinde; -YaĢlı Hastanın Evde Bakımı -YaĢlı Bireyin Evde Bakımı -Türkiye de Evde Bakım hizmetleri -Ege YaĢlı Hizmet Merkezince sunulan hizmetler -Avrupa ve Dünyada Gündüz Bakım Evleri -Geriatri HemĢireliği -YaĢlılarda Akılcı Ġlaç Kullanımı -YaĢlılarda Hipertansiyon -YaĢlılarda Görme Sorunları -YaĢlılarda Beslenme Sorunları -YaĢlılık Hukuku Konulu sunumlara tarafımızdan katılım sağlanmıģtır. 29 MAYIS 2010 tarihinde yapılan kongrenin kapanıģ programında kurumumuzun kongreye vermiģ olduğu destekten dolayı teģekkür edilmiģ ve kurumuz adına Genel Müdür Yardımcısı Ġmambey ERTEM e bir Ģilt takdim edilmiģtir. Durumu bildirir rapor tarafımızdan düzenlenmiģtir Ġmambey ERTEM Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman ÇOHAZ YaĢlı Bakım Hizmetleri BaĢkanı

4 YurtdıĢına gidecek kiģi/kiģilerin adı soyadı: 1- Gürkan AKDAĞ 2- Ġlkay BAġOĞLU 3- Çağatay ÖZTÜRK 4- Ġbrahim TAġ 5- Zeki EYĠDOĞAN 6- Ramazan ERDĠM 7- Hasan ARINAN 8- Yücel TAP 9- Mahmut TOP 10- Ufuk ÇETĠN YURT DIġI GEÇĠCĠ GÖREV RAPORU ÇalıĢtığı Kurum/KuruluĢ, Ġl : 1- Gürkan AKDAĞ (Bartın Özel Ġlk DeğiĢim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi) 2- Ġlkay BAġOĞLU(Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi) 3- Çağatay ÖZTÜRK (Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi) 4- Ġbrahim TAġ (Bartın Özel Doğanay Özel Eğitim Kursu) 5- Zeki EYĠDOĞAN (Bartın Umut Ġlköğretim Okulu ve ĠĢ Okulu) 6- Ramazan ERDĠM (Türkiye ĠĢ Kurumu Bartın ġubesi) 7- Hasan ARINAN (Bartın Belediyesi) 8- Yücel TAP (Bartın Valiliği) 9- Mahmut TOP (Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) 10- Ufuk ÇETĠN (Bartın Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) Katılım tarih (ler) i : / Programın adı : Eğitilebilir Zihinsel Engellilerin Okul Sonrası Ġstihdam ġekillerinin Ġncelenmesi ve GeliĢtirilmesi Nerede gerçekleģtirildiği (ülke-ġehir): Almanya-Berlin Varsa programa katılan diğer ülkeler: - Programı düzenleyen kurum /kuruluģ: Bartın Özel Ġlk DeğiĢim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Katıldığınız programın tipi: Örnek Uygulamaların Yerinde Gözlenmesi Program amacı ve kapsamı hakkında bilgi: Eğitilebilir Zihinsel Engellilerin Okul Sonrası Ġstihdam ġekilleri konusunda ülkemizde özellikle de Bartın Ġli özelinde uygulanmasını ve yaygınlaģtırılmasını sağlamak üzere Almanya da yapılan çalıģmaları ve uygulamaları yerinde görerek örnek uygulamalar geliģtirilebilmesini sağlamak üzere bilgi edinmek. Programda alınan resmi kararlar ve öneriler (varsa) : Program dahilinde resmi bir karar ve öneri alınmamıģtır. Eğitilebilir Zihinsel Engellilerin Okul Sonrası Ġstihdam ġekilleri konusu ile ilgili edinilen bilgi ve deneyimlerin ilgili resmi ve özel kurumlara sunumlarla anlatılarak örnek

5 uygulamalar geliģtirilmesi ve desteklenmesi yönünde yaygınlaģtırma çalıģmaları yapmanın yararlı olacağı fikri oluģmuģtur. (Mülga) SHÇEK in mevcut durum uygulamasından farklı olan karar/öneriler : 1. Eğitilebilir Zihinsel Engellilerin Okul Sonrası Ġstihdam durumları ile ilgili olarak ülkemizdeki kanun ve yönetmeliklerin Almanya ile hemen hemen paralel olduğu ancak ülkemizdeki uygulamaların yeterince olgunlaģmadığı ve uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı gözlenmiģtir. 2. Ülkemizdeki mesleki rehabilitasyon uygulamaları veya ĠĢkur destekli projelerin daha çok kısa vadeli programlar olduğu çoğunlukla ahģap boyama, hediyelik eģya üretimi vb. dallarda olması nedeni ile de sürdürülebilir iģ kollarının yaratılamadığı gözlenmiģtir. Almanya daki uygulamalarda ise elektrik, elektronik, otomotiv, mobilya, kuru temizleme, ambalajlama, hizmet sektörü vb. iģkollarına ağırlık verilerek hem üretimin hem de istihdamın sürdürülebilmesine çalıģıldığı, ülkemizdeki uygulamaların da bulunduğu ancak bunların daha çok hobi, sosyal aktivite vb. iģlevlerinin olduğu ile bu tür uygulamaların daha çok ağır düzeyde engeli olan özürlülere yönelik olduğu gözlenmiģtir. Ülkemizde de engel durumlarına uygun olarak sürdürülebilir ve ekonomik anlamda daha çok girdi sağlanarak özürlülere daha çok destek sağlayabilecek iģ kollarına ağırlık verilmesinin yararlı olacağı gözlenmiģtir. 3. Almanya da da bu tür programlara katılan özürlülerin ülkemizde olduğu gibi gerek resmi gerekse de özel iģ yerlerinde istihdamları konusunda çeģitli sıkıntılar yaģandığı, bu programlardan çıkan özürlülerin ancak %3 kadarının iģ yaģamına dahil olabildiği öğrenilmiģtir. Ancak bu tür programların düzenlendiği mekanların bir fabrika düzeyinde geliģtirildiği, iģ makinelerinin özürlülerin zarar görmeyeceği ve kullanabileceği Ģekilde dizayn edildiği, üretimin her iģ dalında konusunda marka olmuģ firmalarca desteklendiği, bu markaların (Ford, Porsche, Siemens vb.) bazı parçalarının bu mekanlarda aynı kalite ve özelliklerde özürlülerce üretilmesinin sağlanarak hem özürlülerin psiko-sosyal ve mental geliģimlerine katkıda bulunduğu hem de bir iģ sahibi olarak ekonomik anlamda aile bütçelerine katkıda bulunduğu bunun yanında üretilen ürünlerin döner sermaye Ģeklinde iģletilmesinde de özürlülere yeniden bir katkı olarak geri döndüğü gözlenmiģtir. Böylece firmalar aynı kalite ve özellikte parçalarını ürettirmekte, devletçe desteklendikleri için daha az vergi vermekte ve sosyal sorumluluk projelerine katılımda bulunmuģ olmaktadırlar. Bu tür programların ülkemizde de yaygınlaģtırılmasını sağlamak üzere büyük ve marka firmalarla anlaģmalar yapılması yönünde teģvik sağlamak için vergi kolaylıkları sağlamak yararlı olacaktır. Resmi veya özel kurumlarda özürlülerin istihdamlarının sağlanamadığı durumlarda bu tür iģ kollarında büyük ve marka firmalara mal üretmek üzere profesyonel eğitimciler ve usta öğreticiler gözetiminde bu tür mekanların açılmasının teģvik edilmesi özürlülerin sürdürülebilir istihdamları konusunda önemli olduğu düģünülmektedir. 4. Özürlülerin istihdamı konusunda yapılan çalıģmalarda uzman eğitimci veya meslek elemanları konusunda Almanya nın yeterli sayıda personel görevlendirdiği, özürlülerin özür durumunun ağırlığına göre 3 özürlüye 1 eğitimci, 6 özürlüye 1 eğitimci, 9 özürlüye 1 eğitimci veya 12 özürlüye 1 eğitimci Ģeklinde görevlendirmenin yapıldığı öğrenilmiģtir. Ülkemizde de bu konuda yeterli sayıda personel istihdamının sağlanmasının yapılacak çalıģmaların etkinliğini arttıracağı düģünülmektedir.

6 5. Almanya da özürlülerin istihdamı konusunda çalıģma yapan merkezlerin özürlülerin kullanımına uygun Ģekilde dizayn edildiği, özürlülerin özür durumları ile ilgili olarak mekanı kullanımları konusunda herhangi bir sıkıntı yaģamadıkları gözlenmiģtir. Hatta her tür binanın yanında tüm kentin özürlülerin ve yaģlıların yaģamlarını kolaylaģtıracak Ģekilde dizayn edildiği görülmüģtür. Ülkemizde de mevcut binaların özürlülerin kullanımına devredilmesinden ziyade özürlülerin kullanıma uygun Ģekilde dizayn edilmiģ binaların yapılması hatta özürlülerin günlük yaģama tam olarak katılımlarının sağlanabilmesi açısından Ģehircilik anlayıģında benzer metotların izlenmesinin özürlülerin yararına olacağı düģünülmektedir. Ufuk ÇETĠN Sosyal ÇalıĢmacı

7 Uluslararası Dostluk Konseyi / CIF, Council of International Fellowship, CIF NORVEÇ Mesleki ve Kültürel DeğiĢim Programı 2009 Raporu Demet GÜLALDI (18 Nisan Mayıs 2009) Programın Amacı Uluslararası Dostluk Konseyi (CIF, The Council of International Fellowship) sosyal hizmet alanında çalıģanlar arasında mesleki değiģim programları düzenleyen gönüllülük esasıyla çalıģan uluslararası bir kuruluģtur yılında baģlayan çalıģmalar halen yedi kıtada 31 ülkede baģarıyla devam etmektedir. Türkiye de de CIF programları Sosyal Hizmetler Alanında ÇalıĢanlar Derneği aracılığıyla yürütülmektedir. CIF-Uluslararası Mesleki DeğiĢim Programının amacı, dünyanın değiģik bölgelerinde sosyal hizmet alanında çalıģan meslek elemanlarını bir araya getirerek, karģılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaģılması yoluyla yeni öğrenim fırsatları vermektir. Bu sayede kültürel iliģkilerin güçlenmesi ve değiģik kültürlerin farkındalığı yönünde deneyim kazanımı ve bilgi paylaģımını sağlamaktır. Uluslararası Dostluk Konseyi ( CIF ) 2009 Norveç ülke programı (CIF) 2009 yılı Norveç programı, 18 Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında Norveç in baģkenti Oslo Ģehrinde gerçekleģmiģtir. Bu yıl ki programa Nepal dan 2 sosyal çalıģmacı, Brezilya dan 1 Ģehir planlamacı, Kırgızistan dan 1 sosyal çalıģmacı, Estonya dan 1 sosyal çalıģmacı, Rusya dan 1 psikolog ve Türkiye den 1 çocuk geliģimci olmak üzere 6 ülke ve 7 meslek elemanı katılmıģtır. Program ( Oslo University College ) Oslo Üniversitesi tarafından yürütülmüģtür. Oslo Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen program akademik çalıģmalar ve kuruluģ ziyaretleri olarak iki ana çalıģmayı kapsamıģtır. Programın ilk iki haftası Akademik çalıģmalar ( Oslo Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde seminerler, konferanslar ve dersler) son iki haftası ise resmi kurum ve kuruluģlar, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluģlara ziyaretler olarak devam etmiģtir. CIF Programın ana amaçlarından birisi gidilen ülkenin kültürünü yakından tanımaktır. Bu nedenle katılımcılar gönüllü aileler tarafından misafir edilmiģ ve 15 er günlük süreler halinde iki farklı ailede kalınmıģtır. Norveç CIF Programı 18 Nisan 2009 tarihinde baģlamıģtır. Katılımcılar gönüllü aileler ve CIF yönetimi tarafından karģılanarak ilk iki gün kalınacak otele yerleģtirilmiģlerdir. Ġki günlük oryantasyon programında, CIF Norveç Programı BaĢkanı ve üyeleri ile tanıģtıktan sonra, ülkedeki sosyal refah sistemi konusunda genel bilgiler, program hakkında detaylı bilgilendirmeler ve Norveç te günlük yaģam ve ulaģım konusunda bilgiler verilmiģtir.

8 Oryantasyon programı sonunda ailelerle tanıģılmıģ ve katılımcılar aileleri ile birlikte otelden ayrılmıģtır. Program süresince CIF Norveç ekibinin organize ettiği birçok sosyal, kültürel etkinliklere diğer ülkelerden gelen meslek elemanları ile birlikte katılım sağlanmıģtır. Norveç in baģkenti Oslo Ģehrinin tarihi ve turistik yerleri, eski tarihi yapıları, opera binası, sarayları gezilmiģ ve CIF belediye baģkanı tarafından kabul edilerek belediye sarayı ve Parlamento ya ziyarette bulunulmuģtur. Gönüllü ailelerin hepsi sosyal hizmetler alanında çalıģan ve daha önce CIF programına katılmıģ ailelerdir. Bu nedenle ailelerle de mesleki paylaģımlar olmuģtur. Aileler tarafından misafir edilmek toplumun geleneksel ve kültürel yapısını tanımak ve günlük yaģama hızlı bir Ģekilde uyum sağlamak açısından çok yararlı olmuģtur. Ailelerin de böyle bir deneyimi olduğu için katılımcıların ihtiyaçlarına samimi bir Ģekilde cevap vermiģ ve dostluk havası içerisinde yardımcı olmuģlardır. Tüm katılımcılar Oslo University College da Çocukla ĠletiĢim ve Drama konulu 10 EU kredilik ders alımı ve Üniversitede Sosyal Hizmet alanıyla ilgili yapılan son araģtırmaların sunulduğu seminerlere katılmıģlardır. Ayrıca tüm katılımcılar üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve ilgi duyan kiģilere kendi ülke sunumlarını ve kendi ülkelerindeki sosyal hizmet uygulamalarını anlatan bir sunum yapmıģlardır. Programın ikinci kısmı olan kuruluģ ziyaretleri katılımcıların ilgi ve istekleri doğrultusunda düzenlenmiģtir. Toplu yapılan ziyaretler yanı sıra özel ilgi alanlarına yönelik olarak bireysel ziyaretler de düzenlenmiģtir. Programın son günü olan 17 Mayıs Norveç in bağımsızlık günü olması nedeniyle katılımcılar ayrılmadan önce bu kutlamalara izleme fırsatını da bulmuģlardır. Norveç CIF ve Oslo University College tarafından ortaklaģa verilen katılım belgeleri ve sertifikalarla program 19 Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmıģtır. NORVEÇ KRALIĞI KINGDOM OF NORWAY ( Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg) (Kültür, Nüfus, Coğrafi, Yönetim Durumu) Norveç resmi adıyla Norveç Krallığı (Norveççe: Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg) Kuzey Avrupa 'da bulunan Ġskandinav Yarımadası'nın batısındadır. Finlandiya, Ġsveç ve Rusya Federasyonu ile komģudur. Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne batı da kıyısı vardır ve kıyıları binlerce fiyortlarla çevrilidir. Ülkenin baģkenti Oslo dur ve yönetim Ģekli anayasal monarģidir. Norveç Avrupa ortalamasının üstünde yaģam standardına ve ekonomik geliģmiģliğe sahip olduğu için yapılan iki referandumda da halk Avrupa Birliği'ne girmeyi reddetmiģtir. Kıyılarındaki petrol rezervlerini ve Dünya balıkçılık sektörünü elinde bulundurmaktadır. Norveç, EFTA (Avrupa Serbest DolaĢım Örgütü) üyesi ve NATO ülkesidir. Ġkinci dünya savaģından sonra ülkenin ekonomisi hızla büyümüģ ve 1970 li yılların baģında petrolün bulunmasıyla dünyanın en zengin ülkesi konumuna gelmiģtir. Dünyanın petrol ihraç

9 eden 7. büyük ülkesidir. Ekonomistlerin raporuna göre ekonomik krizinden etkilenmeyen tek para birimi Norveç Kronudur. Ülkenin nüfusu yaklaģık 4 milyon 850 bin, yüzölçümü 385,252 km2dir. Popülâsyonun %89,4 ünü Norveçli ve Samiler % 10,6 sini ise diğer göçmen ve sığınmacılar oluģturmaktadır. Ülkenin en büyük sorunu gittikçe azalan ve yaģlanan nüfus sorunudur. Norveç 1517 reformuna kadar Roma kilisesine bağlı hristiyandı. Yasaklanan katolik kilisesi 1843 yılına kadar devam etmiģtir. Bugün Norveçliler din de özgürlüğü tercih etmelerine rağmen resmi din olarak Evangelis Lutheran inanıģı kabul edilmiģtir. Nüfusun %86 sı devlet tarafından yapılmıģ kiliselere üyedir. Norveç'te son yıllarda dinlerde ve kültürde çeģitliliğin arttığını görebiliyoruz. Halk çeģitliliğe karģı toleranslı ve hoģgörülüdür. Ġskandinav ülkelerinin en büyük camiisi Groningen, Oslo dadır. Norveç Büyük Meclisi ( Storting) bugünkü Ģeklini ilk olarak 1814 almıģtır. Bugün Meclis de 169 milletvekili vardır ve Sosyalist Sol Parti ile ĠĢçi Partisi 2005 yılından buyana iktidardadır. Yönetim ve idare Kraliyet makamındadır. Yasama ve Yargı hükümetin yetkisindedir. Devlet yönetimi; Yerel yönetimler, Bölgesel idare, Ulusal ve Uluslar üstü üyelikler olarak 4 aģamalıdır. Uluslararası kuruluģlar, EEA: European Economic Area, ESA: European Free Trade Association, (EFTA) Supervisory Authority, EFTA Court (Brussels), EHRC: European Human Rights Court (Strasbourg). Norveç te Krallığın rolü uluslararası iliģkilerde çok önemlidir. Kral devletin baģıdır ancak daha çok temsilidir. Hükümet ile haftalık resmi görüģmeler yapar. Meclise sunulacak tüm kanun ve belgelerde imzası bulunur. Hükümetin programını onaylar ve resmileģtirir. BĠR SOSYAL DEVLET OLARAK NORVEÇ ( Knut Halvorsen, Oslo Üniversitesi) km2 yüzölçümü olan ülkede 4.8 milyon insan yaģamaktadır. Ülke 435 belediyeye ayrılmıģtır. Batı tipi kapitalist bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Popülâsyonun 1/3 u resmi görevlerde çalıģmaktadır ve 1994 yılarında yapılan referandumda Norveç halkı Avrupa Birliğine katılmayı reddetmiģtir. Ancak 1994 yılından itibaren Avrupa Birliği ile ortaklaģa programlar yürütmektedir. Ülkede iģsizlik oranı ise % 3,5 dir. Haftalık çalıģma saati ortalama 37,5 gündür. YaĢam süresi erkeklerde 77,7, kadınlarda 82,5 yıldır. Norveç diğer ülkelerle karģılaģtırıldığında; Yıllık Gayri Safi Milli Hâsıla ( GSMH) dolar ile birinci sırada, Ġnsan GeliĢme Endeksi ile birinci sırada, Cinsiyet eģitliği ile birinci sırada, Sağlık sisteminde istenen hedeflere ulaģmada üçüncü sırada, Sağlıklı yaģam süresinde sekizinci sırada, Gelir eģitliği ile sekizinci sırada, Mutluluk ölçütünde sekizinci sırada, Halkın güven duygusunun ölçütünde ise ikinci sırada yer almaktadır. SOSYAL REFORMLAR

10 1894 Ġlk Yoksulluk Yasası 1894 ĠĢçi Koruma Yasası- ĠĢyeri Kaza Sigortası 1906 ĠĢsizlik Sigortası 1908 Balıkçılar için Kaza Sigortası 1909 Beden ĠĢçileri için Hastalık Yardımı 1911 Gemiciler için Kaza Sigortası 1915 Çocuk Koruma Kanunu 1919 ÇalıĢma günü günlük 8 saat 1935 Balıkçılar için Hastalık Sigortası 1936 Engelliler ve Görmezler için engellilik maaģı 1938 Sanayi ÇalıĢanları için ĠĢsizlik Yardımı 1946 Ġkinci Çocuk Ġçin Çocuk Yardımı 1948 Gemiciler için yaģlılık maaģı 1949 Çiftçilere ĠĢsizlik Yardımı 1950 Kamu ÇalıĢanlarına YaĢlılık maaģı 1951 Orman iģçilerine YaĢlılık maaģı 1953 Tüm çalıģanlara hastalık sigortası 1956 Ücretli Hamilelik izni 1957 Herkes için YaĢlılık maaģı 1958 Anneler için yardım 1959 Tüm çalıģanlara gelir oranında iģsizlik yardımı 1960 Engellilik maaģında iyileģtirme ve Tedavi yardımı 1964 Sosyal Yardım kanunu,; BoĢanma yardımı 1966 Temel maaģlarda gelire oranlı yaģlılık maaģı 1974 Çocuk Bakımı Kanunu 1977 ĠĢyeri Koruma Kanunu 1978 Kazancın seviyesinde korunması için hastalık yardımında iyileģtirme 1991 Sosyal Hizmetler Kanunu 1998 Çocuklarına bakım yeri bulamayan aileler için para yardımı Norveç in sosyal devlet olma sürecinde yapılan sosyal reformlar 1845 de ilk yoksulluk yasasının kabul edilmesiyle baģlar. Kuzey Avrupa Sosyal Devlet Modelinde kurumsal- geri dönüģümlü refah modeli söz konusudur. Halkın sosyal devlete yaklaģımı, evrensellik, vergi verme, eģitlik ve herkesin sağlık ve sosyal haklara sahip olmasıdır. Norveç ve diğer Ġskandinav ülkeleri genellikle iģçi toplumu veya Ġskandinav modeli iģ rejimi olarak bilinir. Çünkü refah sisteminde herkese iģ ve tam ücret politikası yönetim modelinin köģe baģı taģıdır Norveç Anayasasında siyasi otoritelerin en önemli sorumluluğu istihdam alanları yaratmak olarak belirtilmiģtir. Herkese iģ anlayıģının yerleģtiği Norveç refah sistemi; sosyal adalet, sosyal güvenlik, birlik ve yardımlaģma ve katılım ilke edinmiģtir. Sağlam iģ ahlakı ve tam istihdam refahı sağlayarak, eģitsizliğin, yoksulluğun ve bağımlılığın azaltılmasını, kiģilerin özgüvenin artmasını ve topluma güvenli katılımı sağlamaktadır. Her bireyin çalıģma hakkının yanı sıra vergisini ödeyerek ekonomik büyümeye katkı sağlamak gibi sorumluluğu vardır. II. Dünya savaģı sonrasında çalıģabilecek güçte olan her erkeğin kendi bağımsızlığını alması gerekliydi ve kadınlar eģleri tarafından desteklenmekteydi. Bugün ise her çalıģabilecek güçteki kiģinin bağımsız ve özerk olması hedeflenmektedir. Genel amaç Herkese iģ Ģeklindedir Ülkenin sosyal politikasının ana hedefini, KiĢisel özgürlük ve özerklik, fırsat eģitliği, sosyal adalet, sosyal eģitlik, kiģilerin mutluluğu ve kimlik oluģumu, sosyal birlik ve dayanıģma gibi kavramlar oluģturmaktadır. Sosyal Hizmetlerin GeliĢmesi

11 Norveç sosyal refah sistemi yaģlılar, engelliler ve çocuklara olan yaklaģımı ile karakterizedir. Tarihsel olarak bu hizmetler yerel yönetimlerin sorumluluğunda yoksul ve muhtaç kiģiler için götürülmüģtür. Norveç yaģlılara sunulan sosyal hizmeti Ġsveç ve Danimarka dan sonra geliģtirmiģtir. Halen çocuklarla ilgili çalıģmalarda bu iki ülkenin takipçisidir yıllar arasında yoksullar evi yerini yaģlılar evine bırakmıģtır ların sonunda ise huzurevleri yaygınlaģmaya baģlamıģtır. Belediye Sağlık Hizmetleri Yasası Yerel yönetimleri halk sağlığı ve refahını yükseltmek, iyi bir sosyal ve çevresel Ģartları oluģturmak, hastalık ve kazalara karģı önleyici tedbirleri almakla sorumlu kılmaktadır. Mahalli idareler kreģ, ilköğretim, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal destek, sığınmacı ve mülteciler için bütünleģtireme çalıģmalarını planlamakla görevlidir. Ġl yönetimleri orta öğretim okulları ve diģ sağlığı servislerinden sorumludur. Devlet ise güvenlik, iģ yerleri ve hastanelerden sorumludur. Belediye Sağlık Hizmetleri Yasası zorunlu sağlık yardımından tüm vatandaģların yararlanabileceğini belirtir. Hükümet yaģlı ve engelli kiģilerin mümkün olduğu sürece evlerinde yaģamalarını desteklediği için yerel yönetimlerin evde bakım hizmetlerini vermesini desteklemektedir. NORVEÇ CIF 2009 PROGRAMI KAPSAMINDA ĠNCELEME VE GÖZLEM YAPILAN KURUM VE KURULUġLAR 1. Nobel BarıĢ Enstitüsü Nobel BarıĢ Ödülü, Alfred Nobel in vasiyeti doğrultusunda Norveç Nobel Komitesi tarafından her yıl verilen uluslararası bir ödüldür yılından bu yana fizik, kimya, fizyoloji, tıp, edebiyat ve barıģ dalında olağanüstü katkılardan dolayı Sokholm de Nobel Vakfı himayesinde verilen beģ ödülden biridir yılından baģlayarak Alfred Nobel in anısına Sveriges Riskbank Ekonomi Ödülü verilmeye baģlanmıģtır. Diğer tüm ödüller Ġsveç'teki uzman komiteler tarafından verilmesine rağmen, BarıĢ Ödülü Norveç Storting tarafından atanan bir komite tarafından verilir. Nobel in vasiyetine göre, her yıl ulusların ve halkların kardeģliği, silah ve orduların azaltılması ve barıģ kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kiģi, kiģiler veya kuruluģlara verilir. Ödül bir madalya, bir diploma ve para ödülü Ģeklindedir. Nobel BarıĢ Ödülü dünyanın en prestijli ödülüdür. Ödül her yıl Oslo City Hall düzenlenen bir törenle Alfred Nobel in ölüm tarihi olan 10 Aralık da sahiplerine verilir. Norveç Nobel Enstitüsü, 1 ġubat 1904 tarihinde, Nobel BarıĢ Ödülü ne karar verme sürecinde Nobel Komitesi ne yardımcı olmak amacıyla kurulmuģtur. Enstitünün baģkanı Nobel Komitesi daimi sekreteridir ve Enstitü Komitenin sekretaryası olarak kabul edilebilir. Enstitü binasında okuma salonu, kütüphane, toplantı odası, Nobel Salonu ve araģtırma birimi bulunmaktadır. Nobel Komitesi verilecek ödülle ilgili çalıģmalarını bu binada yapmaktadır. BarıĢ Ödülünün duyurusu ve ödül kazananların Oslo Belediye Sarayındaki törenden önce 9 Aralık tarihinde bir basın konferansı ile açıklanması sırasında Nobel Salonu kullanılması gelenek haline gelmiģtir. Nobel Enstitüsü, özel devlet adamlarının katıldığı barıģ ve çatıģmalarla ilgili konuları tartıģmak üzere konferanslar düzenlemektedir. Nobel Sempozyumu olarak bilinen bu konferanslara birçok ülkeden üst düzey yetkililer katılmaktadır. ĠletiĢim Bilgileri: Henrik Ibsens gate 51 NO-0255 Oslo

12 Norway 2. Tyrili Kampen Vakfı: Ġlaç ve Madde bağımlıları tedavi merkezi Tyrili Vakfı madde ve ilaç bağımlıları için bireysel tedavi ve takip imkânı sunmaktadır yılında kurulmuģtur ve 5 ayrı Ģehirde merkezleri vardır. KuruluĢ amacı bağımlılar için mevcut tedavilerine alternatif ve ek bir rehabilitasyon programı uygulamaktır. Ġlk açıldığı yıllarda 7 kiģiye hizmet veren Vakıf son 3 yılda hızlı bir büyüme göstermiģtir. Bugün Tyrili Vakfı 5 ayrı Ģehirde yaklaģık 150 kiģiye hizmet vermektedir. 120 çalıģanı vardır. Hizmet grubu 16 yaģ ve üzeri kadın ve erkek bağımlılardır. Tyrili Vakfı kurulduğu günden beri bir çok değiģikliğe uğramasına rağmen 29 yıldır aynı misyon ve değerleri devam ettirmektedir. Vakfın ideolojisinde 5 temel kavram önemlidir; 1- Toplum, 2- EĢitlik, 3- DayanıĢma, 4- HoĢgörü ve 5- Dürüstlük. Hastaların tedavi programları oluģturulurken bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor, toplumdan ayrı kalmamasına önem veriliyor ve grup olarak dayanıģma halinde yaģamları teģvik ediliyor. Tedavi süresince geliģim psikolojisi, grup psikolojisi, gestalt-teori, iletiģim, biliģsel sağaltım gibi farklı teorik ve teknik uygulamalar kullanılıyor. KuruluĢa gelenlerin çoğunluğunu eroin ve amfetamin bağımlısı olan kiģiler oluģturuyor. Çoğunlukla bu duruma anksiyete bozuklukları ve depresyon eģlik ediyor. Hastaların %36 sında ciddi beslenme sorunları var ve bu oran kadın hastalarda daha çok görülüyor. Hastaların % 43 ünde kasıtlı olarak kendine zarar verme davranıģı gözleniyor. ĠletiĢim Bilgileri: Tyrili Oslo Kampen Arena Normannsgate Oslo 3. Sosyal ÇalıĢmacılar ve Sosyal Eğiticimler Birliği Sosyal ÇalıĢmacılar ve Sosyal Eğitimciler birliği, çocuk koruma memurları, sosyal çalıģmacı, sosyal eğitimciler, refah iģçileri ve öğrencilerin üye olduğu den fazla üyesi bulunan organize bir ticaret birliğidir. Birliğin birincil hedefi üyelerinin çalıģma koģulları ve ücretleri iyileģtirmek için çalıģmaktır. Üyelerinin % 80 i kadındır. Kamu sektöründe çalıģanların çoğunluğu oluģturduğu birlikte üyeler belediyeler düzeyinde Sosyal Hizmetler, Çocuk Bakımı, Rehabilitasyon ve Ev de bakım alanında çalıģmaktadırlar. Hem Profesyonel bir dernek hem de sendika olmak, ücret görüģmelerinde ve iģ yerinde faaliyetlerinde bulunmak, sosyal politika konularına iliģkin lobi yoluyla profesyonel Sosyal ÇalıĢma ve Sosyal Eğitimi iyileģtirme konusunda destek olmaktadır. Birliğin Norveç te 19 ilde ofisleri ve tam zamanlı çalıģanları ile Ģubeleri bulunmaktadır. Birliğin Faaliyetleri; -ĠĢverenlerle ücretler konusunda belediyeler ve hükümetle görüģmeler yapmak,

13 -Üyelerinin iģyeri haklarının savunucusu olmak, -Lobi oluģturma ve sosyal politikalar oluģturmak, -Sosyal Hizmetlerin ve profesyonel sosyal çalıģmaların kalitesini yükseltmek, -Meslek etiği ve kalitenin savunucusu olmak, -Birlik, Norveç teki en büyük iģçi federasyonu olan Norveç Ticaret Birliği Konfederasyonunun tek ulusal üyesi ayrıca 140 ülkede 500 üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Kamu Hizmetleri birliğinin de üyesidir. ĠletiĢim Bilgileri: Postadresse: Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt 13, Oslo 4. Bredtvet Dil ve konuģma bozuklukları tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bredtvet Özel Eğitim Merkezi Oslo'da bulunan, çocuklar, gençler ve yetiģkinlere dil, konuģma ve ses sorunlarının yanı sıra, okuma ve yazma ( disleksi) zorlukları konusunda eğitim, tedavi ve rehabilitasyon uygulayan ulusal araģtırma merkezdir. Merkezin hedef kitlesi özgün bir dil ve iletim güçlüğü olan çocuk, genç ve yetiģkinlerdir. Dil, iletiģim ve konuģma güçlüğü alanında multi-disipliner bir yaklaģımla Ģu konularda çalıģmaktadır. Dysleksi (yazma ve okuma güçlüğü) Akıcılık zorluklar (kekemelik) Afazi Ses zorlukları Dudak-çene-damak anomalileri Boğaz ve gırtlak sorunları Dysartri (nörolojik hasara bağlı konuģma güçlüğü). Çocuklarda dil geliģim bozuklukları Merkezin 2 ana kuruluģu ve 13 Ģubesi bulunmaktadır. Norveç özel eğitim sistemi içinde kabul edilen bir merkezdir. Merkezde 33 konuģma terapisti, 6 psikolog, 8 pedagog, 1 fizik tedavi uzmanı, 2 Kulak burun-boğaz doktoru, 1 diģ hekimi ve 2 dilbilimci çalıģmaktadır. Belediye sınırları içerisinde doğumda tanı alan örneğin, yarık dudaklı bir bebeğin doğumunda hemen merkeze haber veriliyor. Psikolog, konuģma terapisti ve fizyoterapistten oluģan bir ekip hastaneye giderek aile ile görüģüyor ve bilgi veriyor. 3 aylık olduğunda yarık dudak onarılıyor. 12 yaģında damak kapatılıyor. Çocuk 1 yaģında olunca aile merkeze devam etmeye baģlıyor. Aileye beslenme ve konuģma konusunda danıģmanlık veriliyor ve belirli dönemlerle 10 yaģına kadar takip yapılıyor. Merkezde disleksi ve konuģma kayıplarının tedavisinde bilgisayar ve bilgisayar programlarından yararlanılıyor. Merkezde 1992 yılından önce konuģma problemi olan ve dislektik çocuklar için yatılı özel okullar varmıģ ancak 1992 de buna son vermiģler. Yatılı kısımlar ise bugün Ģehir dıģından gelen aileler için otel kullanılıyor. ĠletiĢim bilgileri: Besøksadresse: Bredtvetveien 4, Oslo Postadresse: Postboks 13 Kalbakken, 0901 OSLO

14 Telefon , faks , 5. Haug Engelli Çocuklar Okulu ve Lekotek- Oyuncak Kütüphanesi 1971 yılında kurulan okul 2001 yılında yeni binaya taģınmıģ ve oldukça modern bir görünümdedir. Haug okul ve araģtırma merkezi farklı alanlarda engelli öğrenciler, birden fazla özürlüler, otizm ve otizm-bozuklukları ve karmaģık öğrenme güçlükleri gibi engel gruplarına hizmet vermektedir. Haug okulun ayrıca lekotek, kütüphane ve eğitim kaynakları bölümü, anaokulu, ilkokul öğretmenleri ve ses eğitimi amacıyla çocuk yuvalarında çalıģan özel eğitimcilerin yararlanabileceği bir kaynak kütüphanesi de vardır. Kaynak Merkezi meslek elemanları için çeģitli özel eğitim kursları düzenlemektedir. Özel Çocuklar için oyuncak kütüphanesi ilk olarak Amerika BirleĢik Devletleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde baģlamıģ. Halen Norveç de yaklaģık 5 oyuncak kütüphanesi vardır. Lekotek olarak isimlendirilen bu kütüphane 0-7 yaģ arası engelli çocukların ihtiyaçlarına yönelik oyuncakları ailelerin ve çocukların kullanımına sunmaktadır. Açık Halk kütüphaneleri gibi hizmet veren lekotek ödünç oyuncak verme esası ile çalıģmaktadır. Ailelere çocuklarının geliģim düzeylerine uygun oyuncaklar ve eğitim materyalleri belirli sürelerle ailelere veriliyor ve aileler süre sonunda geri veriyor. Tüm çocuklar için oyun, öğrenme ve geliģim için esastır ve hiç bir çocuk herhangi bir sebepten dolayı oyuncaksız kalmamalıdır düģüncesiyle kurulan kütüphanede çocukların bireysel ihtiyaçlarını da danıģabilecekleri özel eğitim öğretmenleri vardır ve danıģmanlık ve rehberlik hizmetleri de vermektedirler. 6. Red Cross Kızıl Haç Kızıl Haç, 187 ülkede Kızıl Haç veya Kızılay adı ile hizmet veren uluslararası bir insani yardım kuruluģudur. Organizasyonun temel prensibi dünyada barıģı sağlamak için insan yaģamı ve haklarının korunmasıdır. Norveç Kızılhaçı, yaklaģık 170,000 üyesi olan modern ulusal kuruluģtur. Yardım alanları hasta ve yaģlı bakımı, mahkûm ziyaretçi servisi, dağ kurtarma hizmeti Aids ile ilgili çalıģmalar, çocuk ve gençler için acil bir telefon yardım hattını kapsamaktadır. Norveç Kızılhaçı savaģ alanında yaralı ve hastalara bakım, yaralılara yardım ve savaģta ölenlerin ailelerine destek olmak amacıyla 1865 de kurulmuģ ve dünyada ki Kızıl Haç hareketinin ilk ulusal oluģumlarından biri olmuģtur. ĠletiĢim Bilgileri: Address Hausmannsgate Oslo 7. Kadın Sığınma Evi Tüm toplumlarda kadınlara karģı Ģiddet, toplumun her seviyesinde görülür. Kadınlar bütün dünyada cinsel Ģiddete çeģitli biçimlerde maruz olma riski karģısındadır. Kadınlara karģı Ģiddet, kadınların insan haklarının ihlal edilmesidir. Tarihçe: Bir toplumsal sorun olarak kadınlara karģı Ģiddet sosyal bir sorun olarak 1970 lerde Norveç siyasi gündemine getirildi. Norveçli 5 kiģilik bir kadın grup, Brüksel de 1976 yılında

15 kadınlara yönelik Ģiddet konusunda bir mahkemeye katıldı. Bunlar dünyanın çeģitli yerlerinden yaģamları boyunca sistematik bir Ģekilde eģleri tarafından Ģiddete maruz bırakılan kadınlardı. Ülkeye geri döndüklerinde özel finansman yardımıyla 1977 yılında Oslo'da dövülmüģ kadınlar için ilk telefon hattını kurdular. Tüm yıl boyunca, kriz telefon hattına gelen tüm aramalar kaydedildi. Böylece Norveç de kadına karģı eģleri tarafından uygulanan Ģiddet belgelenmiģ ve kamu tartıģmasına konu olarak politikacıların gündemine girmiģ oldu. Meclisteki görüģmeler sonucunda tüm siyasi partiler oybirliği ile Ģiddete maruz kalan kadınlar için Kadın Sığınma evlerinin kurulmasını kabul etmiģtir. Böylece 1978 yılında kamu destekli ilk kadın sığınma evi Oslo da kurulmuģtur. Kısa bir süre sonra ülkenin değiģik bölgelerinde yerel kadın sığınma evleri açılmaya baģlamıģtır yılından beri kadın sığınma evlerinin sayısı hızla artmıģtır. Bugün Norveç'te 50 kadın sığınma evi ve 5 kriz telefon hattı vardır. Ġdeolojik Temel: Erken dönemdeki Kadın Sığınma evleri feminist bir yaklaģımla toplumda kadın erkek arasındaki güç farklılıklarından dolayı kadının Ģiddete maruz kaldığını vurgulamıģtır. Bu kuruluģlar hiyerarģik olmayan bir organizasyon yapısına sahiptiler. KuruluĢtaki tüm iģler ve sorumluluklar rotasyonla grup arasında paylaģılmaktaydı. Günümüze kadar kadın sığınma evleri farklı organizasyon yapısı ve yaklaģımlarla geliģti. Bu kuruluģlar hem kiģisel hem de toplumsal temelde çalıģmalarını yürütmektedir. Kadın sığınma evleri yardıma ihtiyacı olan ve yardım isteyen kadınlara yardım ederken, kadına baskı ve zulüm eden toplumlarda güç dengesinin değiģmesi yönünde de çalıģmalar yapmaktadır. Yardım isteyen bu kadınlar tedaviye ihtiyacı olan hasta insanlar değillerdir. Bu hastalık aslında toplumun kendisi ve toplumun yapısındadır. Ġlk sığınma evlerini kuran kadınlar bu sorunun toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu kadınların ve bu evlerin desteklenmesinin devletin sorumluluğunda olduğunu ve devletin kaynak ayırması gerektiğini savunmuģlardır. Bugün Norveç deki tüm kadın sığınma evleri kamu desteklidir. Genel giderler % 50 si yerel yönetimler ve %50 si Aile ve Çocuk Hizmetleri Bakanlığı nın sorumluluğunda Hükümet tarafından karģılanmaktadır. Kadın Sığınma evlerinde verilen hizmetler: Bu kuruluģlar Ģiddet görmüģ kadınlar için güvenli bir barınak sağlamaktadır. Fiziksel ve psikolojik Ģiddete maruz kalan kadınlar buralarda barınma ve destek arayabilirler. Yardım isteyen kadınlar ne kadar kalacaklarına kendileri karar verirler ve ya sadece burayı ziyaret etmek ve görüģme yapmak ya da sadece telefonla yardım almak isteyebilirler. Sığınma evleri kendine yardım prensibiyle çalıģmaktadır. Kadın sığınma evlerinde iki temel hizmet- eylem platformunda hizmet vermektedir. ġiddete maruz kalmıģ kadın ve çocukları için güvenli bir barınak sağlamak, Destek ve rehberlik hizmetleri, Sosyal hizmetler, doktorlar, avukatlar, konut yetkilileri ve diğer birimlerle toplantılar düzenleyerek destek vermek, Benzer deneyimleri yaģayan kadınlarla toplantılar düzenlemek, Bu kuruluģlar aynı zamanda kamuoyunu etkileyerek toplumsal yaklaģımı değiģtirme konusunda da çalıģmalar yapmaktadır. Kamuoyu tartıģmalarında ve basında da aktif rol alıyor, ayrıca diğer kadın organizasyonlarına, okullara, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalıģanlara bilgilendirme amaçlı konferanslar düzenliyorlar. Hizmet içi eğitimlerin yan ısıra son yıllarda çocuklar için de hizmet götürmeye baģlamıģlardır. Son zamanlarda kadın sığınma evlerine müracaat eden göçmen

16 kadınlar sayısında da artıģ vardır. Halen bu kuruluģlar engelli kadınlara da hizmet vermek konusunda çalıģmalara baģlamıģlardır. Romerike-Krise-Senter: Romerike Kadın Sığınma evinin 30 kiģilik çalıģan kadrosu bulunuyor. Personelin çoğunluğu gece çalıģıyor. Bu merkeze madde ve ilaç bağımlıları alınmıyor. Buraya gelen kadınlar evde dayak ve Ģiddete maruz kalmıģ, ensest iliģki, tecavüze uğrayan ve insan ticareti sonucunda ülkeye gelen kiģiler. Toplumda boģanmaların artması ve ikinci evliliklerin görülmesi ile eģlerin önceki eģten olan çocuklarına cinsel istismarı görülüyor. Kadın sığınma evinde göçmenler sayıca fazlalar. Bunlar da genellikle ülkeye gelip Norveçli erkeklerle evlenen kadınlar. Çok sayıda internet aracılığı ile küçük yaģtaki genç kızların da ülkeye getirilip seks ticaretinde kullanılması ile bu gençlerde buraya gelebiliyorlar. Norveç seks ticaretini engellemek amacıyla yeni bir yasa hazırlığındadır. Bu yasaya göre para karģılığı seks satın alan bir erkek de kriminal suç iģlemiģ kabul edecek ve yargılanacak. Sığınma evine gelen kadınlara yeni bir kimlik çıkartılıyor. Eski kimliği hiç bir Ģekilde sorulmuyor. Kadınlar kimlik göstermek zorunda değiller ve isimleri saklı tutuluyor. Burada en fazla 3 ay kalabiliyorlar. Üç ay sonunda kendilerine ne yapmak istedikleri soruluyor. Evine geri dönebilir, boģanmak için müracaat edebilir ve yeni bir hayat kurup çalıģmak isteyebilir. Bu aģamada merkez çalıģanları kararında kadınlara yardımcı oluyorlar. Burada kalan kadınların çocukları için de ayrıca çalıģma yapıyorlar. Özellikle ergen dönemdeki çocukların çok fazla psikolojik desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu çocuklara da yeni bir kimlik verilebiliyor ve okulları ile görüģmeler yapılarak yeni yaģamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olunuyor. ĠletiĢim Bilgileri: NORVEÇ CIF 2009 PROGRAMI KAPSAMINDA OLAN SEMĠNER VE KONFERANS KONULARI 1. Sosyal Hizmetler ve Siyasi felsefe, Dag Jenssen. Dean 2. Norveç Kültürü, Magid Al-Araki 3. Bir araģtırma projesi: Üniversite Öğrencilerinin küçük yaģ grubu öğrencilerine liderlik yapması Mie Morner ve Asistanı 4. Gaza da çocuklarla bir çalıģma Emad Rozzi 5. ĠletiĢim Per Lorentzen 6. Kurum Bakımından normal hayata geçiģ süreci Jan Storo larda Eğitim, ġiddet ve bir Sami vakası Ramona Bernard 8. Sosyal çalıģmalarda portre ve resimlerin kullanımı Jaap Driest, Hollanda 9. Mahkeme sürecinden önce Ģiddete veya istismara maruz kalmıģ çocuklarla görüģme teknikleri Hane Blomfeldt 10. Norveç Anayasası

17 Harald Koht SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME Norveç Oslo da düzenlenen (CIF) Uluslararası kültürel değiģim programı katılımcılara ülkedeki sosyal hizmet alanındaki uygulamaları hakkında bilgi edinme ve yerinde inceleme fırsatını vermiģtir. Sosyal hizmetlerin her alanında ( engelli, yaģlı, çocuk, kadın, göçmenler ) uygulanan programları ve ülkenin bu alanlardaki politikalarını yakından tanıyarak mesleki bilgi ve deneyimlerimize katkıda bulunmuģtur. Norveç in sosyal refah devleti olarak diğer Avrupa ülkelerinden farklılığı her alanda dikkat çekmektedir. Gerek toplumsal hayatta gerekse profesyonel alanda kiģilerin devlete güvenleri tamdır ve devletin kendi rahatları ve güvenleri için var olduğu konusunda inançlıdırlar. Halk düzenli ve gelire dayalı vergi vermekte ve herkes verdikleri verginin kurusuna kadar kendilerine hizmet olarak döndüğü bilmektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz ve kalitelidir. Sosyal hizmetler öncelikle koruyucu- önleyici çalıģmalar olarak planlanıp, uygulanmaktadır. Sorunla karģılaģılması durumunda da kiģilerin kolaylıkla ulaģabilecekleri sistemli bir sosyal hizmet yapısı bulunmaktadır. Özellikle engelliler konusunda devlet herkese iģ prensibiyle her engelliye yapabileceği bir iģ imkânı veriyor ve maaģını ödüyor. Belediyeler 18 yaģından büyük engelliler için ev tahsis ediyor ve kendilerinin bağımsız yaģaması teģvik ediliyor. MaaĢı olan engelli hem evinin kirasını belediyeye ödüyor hem de vergisini veriyor. Böylece devlet engelliye iģ ve ev vermiģ oluyor. Geliri olan engelli de bunun karģılığını kira ve vergi olarak devlete ödemektedir. Sağlık hizmetleri ücretsiz olmasına karģın diģ tedavileri oldukça pahalı ve devlet bunu karģılamamaktadır. Yalnızca yaģlı kiģiler diģ tedavilerini ücretsiz yaptırabiliyorlar. Devlet yaģlının diģ sağlığının korunmasıyla daha iyi beslenebileceğini ve beslenme yetersizliğine bağlı diğer sağlık sorunlarının azalacağını düģünerek yaģlı kiģilere diģ tedavisini ücretsiz sağlamaktadır. Engelli doğan bebekler, risk altındaki bebek ve çocuklar doğumdan 1 yaģına kadar tespit edilen engellilik durumları yerel yönetimde ilgili birimlerin kayıtlarına derhal kaydediliyor. Böylelikle ileriki yıllarda kaç engelli öğrencinin ne zaman okula baģlayacağı ve ne gibi desteklere ihtiyaçları olacağı önceden tespit edilerek düzenlemeler yapılabiliyor. Son günlerde mecliste görüģülen diğer bir konu ise, eģleri tarafından Ģiddete ve istismara uğrayan kadınların kadın sığınma evlerine alınması ile ilgili idi. ġiddete uğrayan kadını ve çocuğunu evden alarak sığınma evlerine yerleģtirmek yerine Ģiddeti uygulayan eģin evden gitmesi gerektiğini düģünerek bu yönde çalıģmalara baģlamıģtır. Ayrıca Norveç'te halen 1 tane erkekler için de bir sığınma evi mevcuttur. Uluslararası Dostluk Konseyi Programı ( CIF ), Türkiye de sosyal hizmetler alanında çalıģan her meslek elemanı için mesleki deneyim açısından oldukça yararlıdır. Diğer ülkelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve birçok değiģik ülkeden gelen meslektaģlarla bir arada olmak geniģ bir bakıģ açısı kazandırmaktadır. Program gidilen sadece ülkenin kültürünü tanıma değil, farklı ülkelerden gelen meslektaģlarla birlikte olmaktan dolayı kültürel farklılıkları anlama ve

18 mesleki network oluģturma imkânı vermektedir ki bunun ülkemizdeki sosyal hizmetler alanına yapacağı katkı büyüktür Demet GÜLALDI Çocuk GeliĢimi ve Eğitimcisi Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi Müdür Yardımcısı YURT DIġI GEÇĠCĠ GÖREV RAPORU YurtdıĢına gidecek kiģi/kiģilerin adı soyadı: Avni ÖZKAYA ÇalıĢtığı Kurum/KuruluĢ, Ġl : (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Katılım tarih (ler) i : Haziran 2011 Programın adı : Görme Özürlüler ve Aileleri Ġçin Sosyal Konut ĠnĢası ve TefriĢi Nerede gerçekleģtirildiği (ülke-ġehir): Tacikistan / DuĢanbe ve Kurgan Tübe Varsa programa katılan diğer ülkeler: - Programı düzenleyen kurum /kuruluģ: Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı Katıldığınız programın kapsamı : Ġnceleme Program amacı ve kapsamı hakkında bilgi: Söz konusu proje ile Ģehir merkezinden uzakta yaģayan ve konut ihtiyacı olan 25 görme özürlü için Tacikistan Görme Engelliler Birliği Kurgan Tübe Ģehri temsilciliğine tahsisli 6100 m2 büyüklüğündeki arsa üzerine 5 katlı olarak sosyal konut inģa edilmesi, tefriģinin yapılması ve inģa edilen binanın söz konusu temsilciliğe devir edilmesi amaçlanmaktadır. Tacikistan Görme Engelliler Birliği Kurgan Tübe Ģehri temsilciliği tarafından söz konusu proje hazırlanmıģ olup Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı aracılığı ile Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı (TĠKA) DuĢanbe/Tacikistan program koordinatörlüğüne iletilmiģtir. TĠKA söz konusu projenin tarafımızdan değerlendirilmesini talep etmiģ olup Haziran 2011 tarihleri arasında Tacikistan da inceleme ve görüģmeler gerçekleģtirilmiģtir. Programda alınan resmi kararlar ve öneriler (varsa) : GerçekleĢtirilen inceleme ve görüģmeler neticesinde; a) Sosyal konutların inģa edilmesi öngörülen arsa üzerinde söz konusu temsilcilik tarafından görme özürlü bireylerin de çalıģtığı atölyeler ve 5 görme özürlünün ikamet ettiği birimler olduğu, b) Halen dikiģ ve tel örgü atölyesinin faaliyette olduğu, c) Atölyelerde üretilen ürünlerin öncelikle kumu kurumları tarafından satın alındığı, d) Söz konusu temsilciğin iletiģim halinde olduğu 120 nin üzerinde görme özürlü bulunduğu, e) Özellikle köylerde yaģayan görme özürlülerin öncelikle bu atölyelerde çalıģmak veya Ģehir merkezinde daha rahat iģ bulmak amacıyla proje kapsamında sosyal konut talep ettiği, f) Görme özürlü çocuklara yönelik özel okulların bulunduğu, ancak yetiģkin görme özürlülere temel eğitim veren yatılı okulların bulunmadığı, yetiģkin görme özürlülere söz konusu temsilcilik gibi birimlerde yardımcı olunmaya çalıģıldığı, MüĢahede edilmiģtir.

19 (Mülga) SHÇEK in mevcut durum uygulamasından farklı olan karar/öneriler : Yukarıda belirtilen bilgilerin ıģığı altına konunun değerlendirilmesi neticesinde; a) Söz konusu projenin 25 görme özürlünün konut sorununa çözüm ürettiği, konut ihtiyacı olan diğer görme özürlülerin de sosyal konut taleplerine hak doğurduğu, b) Ülkedeki görme özürlülerden, eğitim çağında görme özürlülere yönelik temel eğitim alamamıģ olanlar ile yetiģkinlikte görme yeteneğini kaybedenlere yönelik yeterli temel eğitimi verecek bir sistemin olmamasının önemli eksiklik olduğu, c) YetiĢkin görme özürlülere yönelik temel eğitimin aģağıda belirtilen konuları kapsadığı tahlil edildiğinde, bu eğitimin uzun ve uzmanlık gerektiren çalıģmalar neticesinde gerçekleģtirilebileceği, 1- Bağımsız Hareket Eğitimi: Görmezlerin bina içinde ve dıģında baģkasının yardımına ihtiyaç duymaksızın hareket etmesini sağlayıcı teknikler, rehberli ve rehbersiz yürüyüģ teknikleri, kaybolan eģyanın bulunması ve korunması teknikleri, iģitme ve ses, yön ve mesafe tayini teknikleri, dönüģler, kapalı mekan tanıtımı, zihinsel harita araģtırması, bastonlu ve bastonsuz merdiven iniģ çıkıģları, değiģik zeminlerde bastonlu hareket teknikleri, karģıdan karģıya geçiģ, kaldırımı alttan ve üstten takip, değiģik motorlu araçlara binme-inme, ıģıklı kavģak geçiģleri, parsel ve adaları tanıma, çevreyi tanıma ve yalnız dolaģma eğitimi ve benzeri konuları kapsar. 2- Kişisel İdare Eğitimi: Görmezlere günlük hayatlarında karģılaģtıkları kiģisel ihtiyaçlarının karģılanmasına yönelik teknikler öğretilir: yemek yapma, yemek yeme, mutfak düzeni, ev ve oda düzeni, çamaģır ve bulaģık yıkama, dolapları yerleģtirme, ütü yapma, kravat bağlama, para tanıma, telefon etme, sigara içme, traģ olma, meyve soyma, temizlik gibi kiģisel bakım, görgü kuralları ve benzeri eğitimleri kapsar. 3- Kabartma Yazı (Braille): Görmezlere dinlediklerini, hissettiklerini, incelediklerini, bildiklerini, öğrendiklerini ve tasarladıklarını kabartma yazı sistemi ile ifade edebilmeleri öğretilmektedir. Altı Nokta nın tanınması, okuma-yazmanın, kısaltmaların ve rakam sisteminin öğretilmesi bu eğitimin konuları arasındadır. 4- Abaküs Ve Basit Matematik: Görmezlere günlük hayatta ihtiyaçları olan rakamların tanıtılması, karģılaģtıkları matematik problemlerini abaküs denilen bir alet yardımı ile pratik yoldan çözmelerini sağlayıcı bilgiler verilmektedir. Böylece, kursiyerler toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve sayı kavramları hakkında bilgilendirilir. 5- İş Atölyesi: Bu bölümde, basit Ģekilde, paketleme, montaj, ambalaj, makrame örgüleri, hasır sandalye ve masa örgüleri, çorap ve anahtar imalatı yapılmakta, ayrıca musluk tamiri, civata sökme-takma gibi el ve bilek hareketlerini geliģtirici çalıģmalar yapılmaktadır. d) Önceki bentte belirtilen eğitimlerin Türkiye de yatılı hizmet veren kuruluģlarda, asgari altı ay süren eğitim çalıģmaları neticesinde verilebildiği, e) Tacikistan da görme özürlülere yönelik temel eğitim alamamıģ yetiģkin görme özürlülerimizin ve gelecekte görme yeteneğini kaybeden yetiģkin görme özürlülere hizmet verecek eğitim sisteminin oluģturulmasında fayda olduğu, f) Söz konusu projenin mevcut hali ile verimli görülmediği, ancak görme özürlüleri temsil eden üst sivil toplum kuruluģu ve ilgili kamu kurumları arasında oluģturulacak fikir birliği neticesinde yetiģkin görme özürlülerin temel eğitimine yönelik proje oluģturulması hâlinde konunun tekrar tahlil edilmesinin uygun olacağı,

20 g) Yukarıda belirtilen proje fikrinin geliģtirilmesine katkı sağlaması için konu ile ilgili birimlerde görevli personelden oluģan bir heyetin ülkemizdeki hizmetleri yerinde incelemesine iliģkin çalıģma ziyareti planlanmasının faydalı olacağı Mütalaa edilmiģtir. Söz konusu projenin yukarıda belirtilen müģahede ve mütalaa çerçevesinde karara bağlanmasının kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından yerinde olacağı kanaati oluģmuģtur. (Mülga) SHÇEK in yapması gereken /önerilen uyumlaģtırma çalıģmaları Önerilen uyumlaģtırma çalıģması : Tacikistan dan konu ile ilgili heyetin gelmesi hâlinde rapora konu hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerin yapılması. Hangi birim (ler) yapmalı : Genel Müdürlüğün koordinesinde, Ankara ve Ġstanbul illerinde bulunan Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri Örnek uyumlaģtırma : Bu merkezlerde yetiģkin görme özürlülerin katıldığı temel ve mesleki eğitimler. YURT DIġI GEÇĠCĠ GÖREV RAPORU YurtdıĢına gidecek kiģi/kiģilerin adı soyadı: Gülay ġahġn KARA ÇalıĢtığı Kurum/KuruluĢ, Ġl : Süleyman Demirel Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü/Ankara Katılım tarih (ler) i : Programın adı : Leonardo Da Vinci DeğiĢim Programı Nerede gerçekleģtirildiği (ülke-ġehir):salzburg-avusturya Varsa programa katılan diğer ülkeler: - Programı düzenleyen kurum /kuruluģ: Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Program amacı ve kapsamı hakkında bilgi: Bu proje YaĢlı ve YaĢlı yakını memnuniyeti sağlama ve hizmeti sürekli geliģtirme ve bu alanda iyileģtirme çalıģmaların yapılmasını amaçlamaktadır. Projeye katılmaktaki amaç, kurumun yenilikçi yaklaģımları ve hayat boyu öğrenim felsefesini benimsemiģ olmasıdır. Bu amaçla yaģlıların bağımlı olmadan yaģamalarını desteklemek için geriatrik rehabilitasyonu, yaģlılara yönelik düzenlemeleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, altyapı ve teknolojik faaliyetleri, uygulama metotlarını incelemek ve bu uygulamaların KuruluĢumuz bünyesindeki personelle paylaģmak gerekli çalıģmaları yapmak ve yaygınlaģtırmaktır. Programda alınan resmi kararlar ve öneriler (varsa) : Herhangi bir karar alınmamıģtır. (Mülga) SHÇEK in mevcut durum uygulamasından farklı olan karar/öneriler : 1.Ziyaret edilen Huzurevlerinde hizmetler tamamıyla sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.(bu alanda eğitim almıģ HemĢire ve yaģlı bakım elemanları) 2.Huzurevi ve YaĢlı Rehabilitasyon Merkezleri ağırlıklı olarak Vakıflar, dernekler ve özel iģletmeler tarafından yürütülmektedir. 3.Bu merkezlerde kalan yaģlıların bakım ücretleri sosyal Güvenlik kapsamında ödenmektedir. Bakım hizmetleri(barınma, yemek, öz bakımlarına iliģkin hizmetler, aktiviteler vb. hariç) dıģındaki her hizmet için ayrı ücretlendirme yapılmaktadır. 4.Sağlık hizmetleri her yaģlının aile hekimi üzerinden yürütülmektedir.

21 5.Bazı Huzurevlerinde zihinsel engelli yetiģkinler ve özel bakıma gereksinim duyan yaģlılara aynı binada hizmet verilmektedir. (Mülga) SHÇEK in yapması gereken /önerilen uyumlaģtırma çalıģmaları Önerilen uyumlaģtırma çalıģması YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlık personeline ağırlıklı olarak yer verilmesi, bu alanda personelin yetiģtirilmesi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin artan ihtiyaç oranında yaygınlaģtırılması ve ücretlendirmenin Sosyal Güvenlik sistemi kapsamına alınması Gündüzlü YaĢlı Bakım Merkezlerinin yaygınlaģtırılması Huzurevi ve YaĢlı Bakım Merkezlerinde yaģlıların geçici süre ile kalmalarının sağlanması Hangi birim(ler) yapmalı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek okulları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Örnek uyumlaģtırma Üniversitelerin ve Meslek liselerinin ilgili bölümlerinin yaģlı bakımı alanında eleman yetiģtirmesi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaģlıların ücretlerinin devlet tarafından karģılanması Huzurevi yaģlılarının ev ortamından kopmadan yaģamlarını sürdürmelerinin sağlanması Geçici süre ile bakım gereksinimi olan yaģlıların ihtiyaçlarının karģılanması Gülay ġahġn KARA

22 YURT DIġI GEÇĠCĠ GÖREV RAPORU ÇalıĢılan Birim: Ordu Ġl Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü-Ordu Erkek YetiĢtirme Yurdu- Ordu Çocuk Yuvası Konu: Sistem KarĢılaĢtırılması Gidilen Ülke: Ġsveç (Stockholm) Görev Tarihi: RAPOR ÖZETĠ Ġsveç Botkryka Belediyesi ve Ordu Belediyesi arasında uygulanan ve Ġsveç Stockholm SIDA yardım kuruluģunun finanse ettiği "Ġnsan Hakları, Kadın-Erkek EĢitliği ve Demokrasi" projesinin alt projesi olarak Ġsveç'te mevcut olan Huzurevleri çalıģma usulleri ile ülkemizdeki çalıģma usullerinin karģılaģtırılması amacıyla tarihleri arasında yapılan gezi sırasında aģağıdaki hususlar gözlemlenmiģtir. Ġsveç'te Sosyal Hizmet KuruluĢu olarak Huzurevleri olarak adlandırılan, ülkemizde YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine denk olan kuruluģlar, çocuk bakım evleri olarak ülkemizdekine denk olarak özel KreĢlere benzeyen birimler bulunmaktadır. Ayrıca Sağır ve Dilsizlerin Rehabilitasyon Merkezleri de bulunmaktadır. Bu merkezlerde belediyelere bağlıdır. Bu kuruluģlar çalıģma usulleri, teknik donanım, bina Ģekilleri ve binaların ergonomisi yönüyle ülkemizde var olan kuruluģlardın daha ili durumdadırlar. Ekonomik anlamda daha güçlü olan Ġsveç'te kuruluģlarda çalıģan personel sayısının ve yaģlı-özürlülere kiģi baģına ayrılan ödeneğin de ülkemize oranla daha fazladır. Yerci yönetimlerde ülkemize oranla daha güçlüdür. Bunun sebeplerinden biriside her bireyin gelirinin %3'ünü yerel yönetimlere] vergi olarak ödemesidir. Ayrıca Ġsveç'te paranın %23'ü Sakat ve YaĢlı bakımına ayrılmıģtır. YaĢlı nüfusunda genç nüfusa oranla sayısal fazlalığı nedeniyle yaģlı olgusuna oldukça önem verilmektedir. Ġsveç'te öz bakımını yapabilen ve yapamayan bireylere, sakat bireylere ve çocuklara tam anlamıyla uygun denilebilecek merkezler düzenlenmiģtir. Bunlardan öz bakımını yardımsız yapabilen yaģlılar için günün belirli saatlerinde gelip spor yapabilecekleri (plates, jimnastik, bisiklet, havuz sporları vb.) alanlar inģa edilmiģtir. Buralarda uzmanlaģmıģ kiģiler görev yapmaktadır. Ayrıca bu merkezlerde müzik, sinema, yürüyüģ, kitap okuma vb. etkinliklere katılan yaģlıların bu sayede yaģamdan aldıkları doyum ve yaģam kaliteleri artmaktadır. Öz bakımını yapamayan yaģlılar içinde daha kalifiye elemanların hizmet verdiği ve onların bakımı için uygun olan yaģam alanları inģa edilmiģtir. Örneğin; uyan kontrol cihazları, yürüteçler, lavaboların yaģlılara uygun Ģekilde renklendirilmesi ve dizayn edilmesi gibi kiģiye özgü farklılıklarda değerlendirilerek ayarlanmıģtır. Verilen tüm hizmetler yaģlının gelirine göre düzenlenmektedir. YaĢlının Özgüveni düģünülerek geliri uzda olsa verilen hizmetler için yaģlıdan temsili bir ücret alınmaktadır. YaĢlının geliri fazla olsa da özgüveni düģünülerek emekli aylığı varsa 700,00 TL aylık kira ve 442,00 TL yemek için aylık ödeme yapılıyor. Aylığı yoksa bu ücret hiç talep edilmiyor. KiĢilerin kendi kiģisel eģyalarını (koltuk, masa, diğer ev eģyaları vb.) odalarına getirip kullanmalarına izin veriliyor kendilerini evlerinde hissetmeleri için.

23 Sakatlar için dizayn edilen binalarda mükemmel denilecek derecede uygun ve ergonomik düzenlenmiģtir. Sağır ve Dilsizler için Özel zil sistemi bütün alanlarından görülebilecek Ģekilde görsel olarak ıģıklandırılmıģtır. 1 (bir) özürlünün baģında kalan 1 (bir) bakıcı ve bütün binadan sorumlu bir uzman bulunmaktadır. Bu uzman hem iletiģimden hem de Özürlünün haftalık A'dan Z'ye kadar yapacakları konusunda düzenlemeler yapmaktadır. Acil 'durumları bildiren uyan sistemleri vardır. Bu uyarı sistemi acil durumlar için kullanılır. Sağlık görevlileri, polis ve itfaiye görevlileri yaklaģık 5 dk. gibi bir süre zarfında olay yerine ulaģılır, Özürlü bakım merkezlerinde tek ya da iki kiģilik stüdyo tipi daire tarzında odalarında hizmet verilmekledir. Bu merkezler özürlünün kendi kendine yeterli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında özürlünün bağımsız hareket edebilme yeteneğinin geliģtirilmesi ve kendine güven duygusunun arttırılması için özürlüye belediyelerde kapasitesi ölçüsünde iģler verilmekte ve bu hizmeti karģılığında özürlüye ücret ödenmektedir. Ġsveç'te en önemli noktalardan biride kurumlarda çalıģan personel sayısının ideal olmasıdır. ĠĢ yüküne göre insan gücü planlaması çok güzel hesaplanmıģtır. Yani her yaģlı ve özürlüye bir kiģi düģecek Ģekilde ayarlanmıģtır. Buda hizmet kalitesinin artmasına, çalıģan memnuniyetinin artmasına ve hizmet alan kiģilerin doyum almalarım sağlamaktadır. Doğal olarak bu durum baģarıyı ve mutluluğu ortaya koymaktadır. Dikkat çeken önemli bir noktada ülkede yetim kavramı gibi bir kavramın olmayıģıdır. Çocuk Yuvası adı altında bir birim bulunmamaktadır. KreĢler vardır ve bu kreģlerde de uzmanlaģmıģ kreģiler çalıģmaktadır. ÇalıĢanlar çocuklarını haftanın 7 günü ve tatillerde de ihtiyaca göre hizmet sunmaktadır. Bu projenin uygulanmasında görevli olan, Ġsveç'te yaģayan ve kurduğumuz çalıģanların hepsi belirli alanlarda uzmanlaģmıģlardır. Ekibin Ģekline göre ekipte bulunan uzmanlık gruplarını bir araya getirmiģlerdir. Örneğin; Öz bakımını kendisi yapamayan bireyler için geriatri alanında uzman bir doktor, o birimde uzmanlaģmıģ uzman hemģire ve hemģire yardımcıları, fizyoterapistler ve yardımcıları, bakıcılar vb. gibi bir ekip kurulmuģtur. Sosyal çalıģmacılarda sosyal hizmetin belirli bir alanında uzmanlaģmıģtır. Her sosyal çalıģmacının hizmet verdiği bir nüfus bulunmakladır. Yani bir bölge bulunmaktadır. Bizim ülkemizde belirli bir bölge kavramı yoktur. Ġhtiyacı olan herkese hizmet yerme kavramı vardır ve iģ yüküne insan gücü planlaması yanlıģ yapıldığı için çalıģan eksikliğinden dolayı hizmetin kalitesi düģmektedir. Bu sadece sosyal çalıģmacı olarak değil çoğunlukla her meslekte böyledir. Meslek gruplarına kaldırabileceklerinden fazla yüklenmekledir. Buda hizmete olumsuz yansımaktadır. Sonuç olarak; Ġsveç'te 65 yaģ üstü rehabilitasyon merkezleri, buluģma merkezleri, özürlü bakım merkezleri ve çocuk kreģler gibi bakım veren kuruluģlar bulunmaktadır. Oldukça iyi bir sistemleri vardır. KuruluĢlarda bulunan fiziki yapının ev tipine uygunluğu kiģilerin kendi evlerinde hissetmelerini sağlamak içindir. Ve bunda da oldukça baģarılı olmuģlar. Yerel yönetimlere bağlı söz konusu kuruluģların bürokrasinin az olması sebebi ile daha hızlı ve etkin hizmet verdikleri, kuruluģlarda çalıģan personel sayasının ülkemize oranla daha fazla olduğu, personelin ihtiyaca yönelik hizmet veren nitelikte olduğu eğilimli ve uzmanlaģmıģ kiģilerden oluģtuğu, bununla orantılı olarak ta hizmet kalitesinin arttığı, kültürel farklılıklarımız

24 nedeni ile Ġsveç'te personeli görev odaklı hizmet verdiği sosyal hizmetlerin ana ilkelerinden biri olan "Her kiģi kendine özgüdür" ilkesinden yola çıkılarak hizmet verildiği sistemin aksamadan ĠĢlemesi adına kültürümüzde yoğun olan duygusallık özelliğinin Ġsveç'te kuruluģlarında daha az göz önünde bulundurulduğu daha çok eğlence, aktivasyon, kiģileri hayata bağlama gibi faaliyetlerin uygulandığı gözlenmiģtir. Her bireyin bireysel farklılıkları önemlidir ve bunlara sonuna kadar saygı duyulmalıdır Ġlkesi benimsenmiģtir. UYGULAMAYA YÖNELĠK SAĞLANACAK KATKI: Ġsveç'teki uygulanan sistem ile bizim kurumumuzda var olan uygulamalar arasında birçok güzel farklılıklar bulunmakladır. Bu farklılıklara kendi güzel kültürel farklılıklarımızla birleģtirilince ortaya Ġsveç'tekinde de güzel bir ambiyans ve ortam olabileceği gözlemlenmiģtir. MAKAMA ARZ EDĠLMESĠ GEREKEN ÖNEMLĠ KONULAR: 1. Aslında en önemli faktör kiģilerin eğilim olgusuna önem vermesi ve eğitilmesidir. Toplumumuzdaki özürlüye ve yetim çocuklara bakıģ açısının değiģtirilmesi gerekmekledir. Bunu sağlayıcı ve etkinlik ile sağlayan programlar düzenlenmelidir. Özürlülüğü ve sakatlığı bir aģağılık ibaresi olmaktan çıkarıp özürsüz olan bölgelerinin kullanıldığı faaliyetlerle doygunluk sağlanmalıdır. görev sırasında iletiģim 2. ÇalıĢan memnuniyeti iģ verimini artırmak amaçlı çalıģanların getirdiği yada oluģturmaya çalıģtığı yeni fikirler ve yeni donanımlar göz önüne alınmalı ki ve çalıģanları uzmanlaģtırma amaçlı hizmet içi eğitim seminerleri ve kursları açılmalı çalıģanlar neyi ne için yaptıklarını kavrayabilsinler. 3. Sosyal hizmet uzmanları ve diğer çalıģanların belirli bir popülâsyona hizmet etmeleri popülâsyonun sınırlarının bilinmesi hem iģ kalitesini hem de çalıģan memnuniyetini artırır. 4. Huzurevi, Erkek YetiĢtirme Yurdu ve Çocuk Yuvalarında köklü değiģimler yapılmalıdır. Binaların fizik özellikleri; Kendini hiçbir zaman evinde hissetmeyen bir birey ev kavramın tanımadığı için hayatının diğer dönemlerinde de ev kavramım öğrenemeyecek ayrıca mutlu olamayacaktır. Bunu engellemek için ya ev tipi dizayn edilmiģ yeni binalar ya da mevcut binaların ev tipine dönüģtürülmesine ihtiyaç vardır. Buralarda hizmet veren kiģilerin hem anne hem baba hem çocuk sıcaklığını yansıtarak profesyonel bir Ģekilde hizmet vermeleri kültür farklılığımızı öne çıkarabilir. Çünkü Ġsveç'teki kültürden aile bağlan çok sıkı değil onun tadının farkında değiller. 5. Koruyucu aile kavramını ülke çapında geliģtirmek gerekmektedir. AraĢtırmalarda buna binaen ayrıntılı ve içerikli yapılmalıdır. Hüseyin YAġAR Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Sibel YILMAZ Erkek YetiĢtirme Yurdu Öğretmen Yasemin ÇALIġKAN Erkek YetiĢtirme Yurdu Öğretmen Semra AY HÜLÜR

25 Çocuk Yuvası HemĢire Hanife DEMĠR Çocuk Yuvası Bakıcı Anne YURT DIġI GEÇĠCĠ GÖREV RAPORU DOĞU LONDRA DA TOPLUM TEMELLĠ RUH SAĞLIĞI VE BAKIM HĠZMETLERĠ UYGULAMALARI 2 AĞUSTOS- 2 KASIM 2010 YurtdıĢına giden kiģinin/kiģilerin adı soyadı: Ġrem CoĢansu Yalazan Birimi: (Mülga) Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Katılım tarihleri:2 Ağustos- 2 Kasım 2010(1Ağustos-3 Kasım 2010 tarihlerinde yol) Program adı: YetiĢtirilmek Üzere YurtdıĢına Gönderilecek Devlet Memurları Kapsamında Kurumumuza tahsis edilen kontenjandan yararlanılarak, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 2008 /208 Esas ve 2008/1771 Kararının uygulanması için 3 ay süreli bilgi görgü artırma amacıyla Ġngiltere ye gönderilmem uygun görülmüģtür. Eğitim ve Stajın Alanı: Sosyal refah ve sosyal hizmetler kapsamında Londra da Toplum Temelli Ruh Sağlığı ve Bakım Hizmetleri Uygulamaları incelenmiģtir. Varsa programa katılan diğer ülkeler: Yok Programı düzenleyen kurum /kuruluģ: Queen Mary Londra Üniversitesi, Barts & Londra Tıp ve DiĢçilik Okulu, Wolfson Koruyucu Tıp Enstitüsü, Psikiyatri Merkezi, Sosyal ve Toplum Psikiyatrisi Birimi, Newham Centre for Mental Health Cherry Tree Way, Glen Road LONDON E13 8SP UK Katıldığınız programın tipi: 3 ay süre ile staj bilgi ve görgü artırma Program amacı ve kapsamı hakkında kısa bilgi: Ġngiltere Londra da Sosyal ve Toplum Psikiyatrisi Birimi nde yürütülen akademik çalıģmalar hakkında deneyim kazanmak Doğu Londra da ruhsal bozukluğu olan bireyler ve özürlü bireyler için sunulan toplum temelli ruh sağlığı ve bakım hizmetleri hakkında deneyim kazanmak Program sonunda alınmıģ resmi kararlar ve öneriler: -- (Mülga) SHÇEK in mevcut durum uygulamasından farklı olan karar/öneriler: Toplum temelli bakım ve destek hizmetlerinin yaygın olarak sunulmasıdır. Üç aylık staj süresince edinilen bilgi ve deneyimler ekli raporda ayrıntılı olarak sunulmuģtur. Programa Katılan / Katılanların Parafı ve Ġmzası: Ġrem CoĢansu Yalazan I. NEWHAM RUH SAĞLIĞI MERKEZĠ SOSYAL VE TOPLUM PSĠKĠYATRĠSĠ BĠRĠMĠ AKADEMĠK BĠRĠM) STAJ RAPORU 2 AĞUSTOS 2 KASIM 2010

26 Adı ve Soyadı: Ġrem CoĢansu Yalazan, Sosyal ÇalıĢmacı ÇalıĢtığı Birim: Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Konu: Ġngiltere, Londra da, Toplum Temelli Ruh Sağlığı ve Bakım Hizmetleri Uygulamaları Stajın Amacı Birimde yürütülen akademik çalıģmalar hakkında deneyim kazanmak Doğu Londra da ruhsal bozukluğu olan bireyler ve özürlü bireyler için sunulan toplum temelli ruh sağlığı ve bakım hizmetleri hakkında deneyim kazanmak, DanıĢman: Profesör Stefan Priebe, Sosyal ve Toplum Psikiyatrisi Profesörü Dipl.-Psikiyatrist. (Hamburg Üniversitesi, 1978), Dr.tıp. (Hamburg Üniversitesi, 1982) habil. (Özgür Üniversite Berlin, 1991) Staj DanıĢmanları: Simon Tulloch, AraĢtırma ve Hizmet GeliĢtirme Görevlisi, Newham Ruh Sağlığı Merkezi, Doğu Londra NHS Vakıf Tröstü Dinah Morley, Uzman Sosyal ÇalıĢmacı, City Üniversitesi Öğretim Görevlisi Birim de AraĢtırma Eğitimleri Pazartesi Öğleden Sonra Toplantıları: araģtırma çalıģmalarının sunumu Cuma Öğleden Sonra Toplantıları: araģtırma fikirleri ve taslak makalelerin tartıģılması. Eğitim Ders: Sağlık Hizmetleri AraĢtırmalarında Tesadüfî Grup Denemeleri için Uygulama Kılavuzu, Meta Analizi ve Cohort ÇalıĢmaları hakkında bilgi Öğretim Üyesi Sandra Eldridge, BA, MSc, PhD, Biyoistatistik, Merkez Eş Yöneticisi Eğitim Seminerleri: 11 Ağustos- 27 Ekim 2010 tarihleri arasında ÇarĢamba Öğleden Sonra Seminerleri, Newham Ruh Sağlığı Merkezi Akademik Birim, Psikiyatri Asistanları ve Pratisyen Hekimler Vaka sunumları Makale Ġncelenmesi Psikoterapi Süpervizyonu/Vaka TartıĢma Oturumları Dr. Ben Wright Dersler EleĢtirel Değerlendirme Etkililik&Faydalılık Kirsten Bancroft Psikiyatrik Değerlendirme ÖzgeçmiĢ Alma&Ruhsal Durum Muayenesi Dr. Emmanuel Okoro Psikoterapiye GiriĢ ve Ġlkeler Dr. Ben Wright Psikolojik Değerlendirme (Psikodinamik&Bilişsel Davranış Terapisi Dr. Ben Wright Psikosomatik Tıp Dr. Matheesha Gunathilake Fiziksel Muayene Ġlkeleri Dr. Geoff Packe Hizmet Kullanıcılarının Katılımı

27 Paul Binfield, People Participation Lead Newham Bakım Verenlerin BakıĢ Açıları Michelle Garner, Carers Development Worker ECG & Psikiyatristler Ġçin Kardiyoloji Dr. Kula Ranjadayalan, Konsültan Kardiyolog, Newham University Hospital Wolfson Koruyucu Tıp Psikiyatri Merkezi Enstitüsü Yeni AraĢtırma Günü o Gelecekteki AraĢtırmalar Ġçin Vizyon Prof. Stephen Stansfeld o NIHR (Ulusal Sağlık AraĢtırma Enstitüsü) tarafından finanse edilen program: ġiddet için Risk Değerlendirmesi Prof. Jeremy Clark Çevresel ve Kültürel AraĢtırma o 1958 doğumlu Ġngiliz Denek Grubunda hayat boyu psikolojik rahatsızlıkların görülmesi Dr. Charlotte Clark, Senior Lecturer o Khat ve ruhsal bozukluklar: yeni araģtırma sonuçları Dr. Nasir Warfa, Kıdemli Öğretim Görevlisi o Ergenlerde Fiziksel Aktivite ve Depresyon Dr. Cath Rothon MRC Özel Eğitim Görevlisi Sağlık Sistemi AraĢtırması o Psikotik Bozuklukları Olan Hastalarda KarmaĢık yeni Müdahalelerin Değerlendirilmesi Prof. Stefan Priebe o Kronik Yorgunluk Sendromu CFS Üzerine Bir Ġnceleme Prof. Peter White o Kanser ve Depresyon Prof. Ania Korszun o ĠletiĢim ve ġizofreni Dr. Rose McCabe, Kıdemli Öğretim Görevlisi Doğu Londra NHS Tröstü Hizmet Ġçi Eğitim Programı Kurum tanıtımı Çocukların Korunması 1. Düzey YetiĢkinlerin Korunması 1. Düzey EĢitlik ve ÇeĢitlilik Ruh Sağlığı Yasası 1983 Bakım Programı YaklaĢımına GiriĢ ġiddet ve Saldırganlığın Önlenmesi ve Yönetimi Barts ve Londra NHS Tröstü AraĢtırma YönetiĢimi ve Ġyi Klinik Uygulama Semineri Carol Bargery, Araştırma Yönetişimi ve İyi Klinik Uygulama Yöneticisi Kurum Ziyaretleri, Toplantılar Newham Psikolojik Terapi Hizmetleri Diyalektik DavranıĢsal Terapi Hakkında Bilgi Amy Gaglia,Uzman Sosyal Çalışmacı, Diyalektik Davranış Terapisi

28 DBT (Diyalektik DavranıĢ Terapisi) Ekibinin haftalık Organizasyon ve Süpervizyon Toplantısı Christina Katsakou, Clinical Psychologist, DBT Therapist Newham Psikolojik Tedavi Merkezi Psikolojik Tedaviye EriĢimin GeliĢtirilmesi Programı Hakkında Bilgi (IAPT, Improving Access to Psychological Therapies Programme) Bu programla NHS düzeyinde psikolojik terapi sunacak iģgücünün ve hizmetlerin artırılması yoluyla kanıta dayalı konuģma terapilerine eriģimin artırılması amaçlanmaktadır. Fatma Bozkurt, Uzman Psikolojik Danışman, Bilişsel Davranış Terapisti Doğu Londra NHS Tröst, DanıĢma Kurulu Toplantısı, Hizmet GeliĢtirme Öncelikleri Hakkında Değerlendirme Oturumu. Dinah Morley, Uzman Sosyal Çalışmacı, City Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Deirdre Leyden, Koordinatör, Doğu Londra Ruh Sağlığı Tröstü City ve Hackney Hizmetleri, Kuzey Hackney Toplum Ruh Sağlığı Ekibi Hackney Ġlçesi ve toplum ruh sağlığı hizmetleri hakkında bilgi Jimmy Glass, Yetkili Sosyal Çalışmacı, Hizmet Sunumu Yöneticisi Nurullah Turan, Sosyal Çalışmacı Homerton Hastanesi nde Ruh Sağlığı Ġnceleme DuruĢması (Mental Health Review Tribunal) Nurullah Turan, Sosyal Çalışmacı, Bakım Koordinatörü, Kuzey Hackney Toplum Ruh Sağlığı Ekibi Londra Newham Ġlçesi, Newham YetiĢkin Zihinsel Özürlü Bireyler ve YaĢlı Hizmetleri Ortaklığı Charlotte East, Performans ve Geliştirme Yöneticisi Tower Hamlets Ġkili Tanı Hizmetleri (Ruhsal bozukluk ve madde bağımlılığı) Jacki Butcher, Hizmet Yöneticisi Tower Hamlets İkili Tanı Hizmetleri Çocuk Koruma Hizmetleri Alison Eley, Çocukların Korunması Konusunda Belirlenmiş Meslek Elemanı, Tower Hamlets East Living, Plaistow daki Zihinsel Özürlü Bireyler Ġçin Destekli Bağımsız YaĢam Hizmeti Keith Hiscock, Ekip Koordinatör Vekili Ivan Etherington, Ekip Yöneticisi Gözlem ve Eğitim Newham Ev Tedavi Ekibi (Ekip toplantılarına katılım ve Toplum Psikiyatrisi HemĢiresine ev ziyaretinde eģlik edilmesi) Fatimo Dawodu, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi, Newham Ev Tedavi Ekibi Newham Ruh Sağlığı Merkezi, Akut Gündüz Hastanesi (Ġki hafta süreli gözlem) DanıĢman: Kim Carlu, Kıdemli Uğraş Terapisti,

29 o Hasta değerlendirme çalışmasını izleme o Ekibin sabah toplantılarına katılım o Ekibin klinik değerlendirme toplantısına katılım o Hastalarla küçük grup toplantılarına katılım o Hastalarla El işleri grubuna katılım o Faaliyet grubuna katılım o Ruh sağlığı inceleme toplantısına katılım o Sağlıklı tercihler toplantısına katılım o Hizmet kullanıcıları grubu o Bakım Planlama Grubu o Değerlendirme o Yaratıcı yazma etkinliği o Dans ve hareket terapisi o Gevşeme grupları o Kapanış toplantısı II. QUEEN MARY & LONDRA UNĠVERSĠTESĠ, BARTS& LONDRA TIP VE DĠġÇĠLĠK OKULU, WOLFSON KORUYUCU TIP ENSTĠTÜSÜ & DOĞU LONDRA NHS VAKIF TRÖSTÜ NEWHAM RUH SAĞLIĞI MERKEZĠ SOSYAL VE TOPLUM PSĠKĠYATRĠSĠ BĠRĠMĠ VE PROFESÖR STEFAN PRIEBE HAKKINDA BĠLGĠ Stefan Priebe, Dipl.-Psych., Dr. med. habil., FRCPsych, Sosyal ve Toplum Psikiyatrisi Profesörü Dipl.-Psych. (Hamburg Üniversitesi, 1978), Dr. Tıp. ( Hamburg Üniversitesi, 1982) habil. (Berlin Free University Berlin, 1991) Stefan Priebe'nin geniģ araģtırma faaliyetleri üç alan üzerinde odaklanmıģtır: a) Kontrollü denemeler ve çıktı çalıģmaları da dâhil olmak üzere ruh sağlığı hizmetleri, b) Hasta görüģleri (örn. Öznel yaģam kalitesi ve tedavi memnuniyeti) ve ruh sağlığı alanında tedavi edici iliģki ve c) ruh sağlığının tarihi ve ruh sağlığı bakımına iliģkin kavramlar. Yöntemsel ve kavramsal konulara özel bir ilgisi bulunmaktadır. Mevcut AraĢtırmalar: Halen Avrupa çok merkezli olarak, Avrupa Komisyonu AraĢtırma Müdürlüğü tarafından finanse edilen üç büyük araģtırmayı (toplum ruh sağlığı bakımında çıktı yönetiminin etkileri üzerine tesadüfü kontrollü deneysel bir çalıģma; Balkan ülkelerinde savaģ sonrasında post travmatik stresten muzdarip insanlar için tedavi arama ve tedavi çıktıları üzerine bir çalıģma; savaģ deneyiminin neden olduğu uzun dönemli bozukluklar ve sosyal ve sağlık bakımı müdahaleleri üzerine bir çalıģma) ve Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen ulusal bir araģtırma (Ġngiltere de istemsiz hastane tedavilerinin sonuçları üzerine bir çalıģma) koordine etmektedir. Yazarı ve editörü olduğu 8 kitabı (örn. Ruh sağlığı bakımında kanıtlar üzerine) ve üçte ikisi emsalleri tarafından incelenmiģ dergilerde 250 den fazla bilimsel yayını vardır. En önemli dergilerde ve araģtırma fonlarını verenlerin sosyal psikiyatri konularını incelemektedir ve Psychiatrische Praxis ve Uluslararası Sosyal Psikiyatri Dergisi olmak üzere çeģitli dergilerin

30 yayın kurulundadır. Berlin Humbolt Üniversitesi, Modena Üniversitesi ve Reggio Emilia ve Belgrat Üniversitesinde ziyaretçi profesördür. Ġngiltere Ulusal Ruh Sağlığı Görev Grubunun üyesidir ve ruh sağlığı bakımının çeģitli geliģtirilmesi için çeģitli Avrupa ülkelerinin bölgesel ve ulusal kurumlarında danıģman olarak çalıģmaktadır. SeçilmiĢ Yayınları: Priebe, S., Gruyters, T. (1995) Patients assessment of treatment predicting outcome. (Tedavinin sonuçlarının tahmini için hastaların değerlendirilmesi)schizophrenia Bulletin, 21, Priebe, S., Kaiser, W., Huxley, P., Röder-Wanner, U.U., Rudolf, H. (1998) Do different subjective evaluation criteria reflect distinct constructs? (Farklı öznel değerlendirme ölçütleri ayrı yapıları yansıtır mı? ) Journal of Nervous and Mental Disease, 186, Priebe, S., Warner, R., Hubschmid, T., Eckle, I. (1998) Employment, attitudes to work and quality of life among people with schizophrenia in three countries. (Üç ülkede Ģizofrenisi olan bireylerin istihdamları, iģe iliģkin tutumları ve yaģam kalitesi) Schizophrenia Bulletin, 24, Priebe, S., Röder-Wanner, U.U., Kaiser, W. (2000) Quality of life in first admitted schizophrenia patients.(ġlk kez yatan Ģizofreni hastalarının yaģam kalitesi) Psychological Medicine, 30, Priebe, S., Hoffmann, K., Iserman, M., Kaiser, W. (2002) Do long-term hospitalised patients benefit from discharge into the community? (Uzun dönemli hastanede yatan hastalar topluma dönmekten faydalanır mı?) Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, Priebe, S., Fakhoury, W., White, I., Watts, J., Bebbington, P., Billings, J., Burns, T., Johnson, S., Muijen, M., Ryrie, I., White, C. (2004) Characteristics of teams, staff and patients: associations with outcomes of patients in assertive outreach. (Ekiplerin, personelin ve hastaların özellikleri: toplum içinde yardımın hastalarda sonuçları) The British Journal of Psychiatry, 185, Priebe, S., Badesconyi, A., Fioritti, A., Hansson, L., Kilian, R., Torres- Gonzales, F., Turner, T., Wiersma, D. (2005) Re-institutionalization in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries.(ruh sağlığında yeniden kurumsallaģtırmaya dönüģ: altı Avrupa ülkesinde hizmet sunumuna iliģkin karģılaģtırmalı veri) British Medical Journal, 330, Priebe, S., Watts, J., Chase, M., Matanov, A. (2005) Processes of disengagement and engagement in assertive outreach patients: qualitative study. (Toplum içinde hizmet alan hastaların iģbirliği yapma ve yapmama süreçleri: Niteliksel bir çalıģma)the British Journal of Psychiatry, 187, Priebe, S., Jones, G., McCabe, R., Briscoe, J., Wright, D., Sleed, M., Beecham, J. (2006) Effectiveness and costs of acute day hospital care Randomised controlled trial. (Acil gündüz

31 hastanesi bakımının etkinlik ve maliyeti- Tesadüfi kontrollü bir deneme), The British Journal of Psychiatry, 188, Priebe, S., McCabe, R., Bullenkamp, J., Hansson, L., Lauber, C., Martinez- Leal, R., Roessler, W., Salize, H., Svensson, B., Torres-Gonzales, F., van den Brink, Wiersma, D., Wright, D. (2007) Structured patient-clinician communication and 1-year outcome in community mental healthcare. Cluster randomised controlled trial. (YapılandırılmıĢ hasta-klinisyen iletiģimi ve toplum ruh sağlığı bakımında 1 yıllık sunuģlar. Grup tesadüfî kontrollü deneme) British Journal of Psychiatry, 191, Profesör Stefan Priebe nin makalelerinin tamamı için bakınız: III. DOĞU LONDRA NHS VAKIF TRÖSTÜ SOSYAL VE TOPLUM PSĠKĠYATRĠSĠ BĠRĠMĠNIN ÇALIġMALARI HAKKINDA 2009/2010 döneminde Tröst teki örgütsel değiģiklik ve artan bürokrasiye rağmen araģtırma faaliyetleri açısından baģarılı bir yıl geçirmiģtir. Tröst 40 dan fazla çalıģmayı desteklemiģ, araģtırma için hasta bulmuģ ve personel istihdam etmiģtir. 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren bu çalıģmaların idari yönetimi Queen Mary Londra Üniversitesi ile Barts ve Londra NHS Tröstü Ortak AraĢtırma Ofisine verilmiģtir. Tröst te üç araģtırma grubu (Adli Psikiyatri, Psikiyatrik HemĢirelik, Sosyal ve Toplum Psikiyatrisi) belirli çalıģmalar için önemli miktarda gelir gelmesini sağlamıģtır. Tröst çapında çıktıların tamamına bakıldığında, bazıları bilimsel topluluk ve ötesinde geniģ ilgi çeken, 2009 yılında 100 ve 2010 yılında 60 yayın gerçekleģtirilmiģtir. Finansal olarak araģtırma yönetim harcamaları ve araģtırma gruplarının temel maliyetleri yatırım için sağlanan ek gelir kaynaklarından karģılanmıģtır. Bir AraĢtırma Strateji Komitesi kurulmuģ ve ilk toplantısını Eylül 2010 da yapmıģtır. Doğu Londra NHS Vakıf Tröst ünde iki tür araģtırma faaliyeti bulunmaktadır: Tröst ün zorunlu sorumluluklarına iliģkin ihtiyaçlarını kapsayan tüm yerel, ulusal ve uluslararası projelere Tröst içinden katılımcı sağlanan AraĢtırma Yönetimi ve YönetiĢim Tröst çalıģanları ve onursal çalıģanlar tarafından baģlatılan ve yönetilen araģtırma çalıģmaları ki bu çalıģmalarda Tröst genellikle finansal destek sağlamakta ve/veya resmi destekleyici olmaktadır. Ulusal Sağlık AraĢtırması Enstitüsü nün (National Institute of Health Research, NIHR) kurulmasından sonra Tröst Kuruluna tavsiyede bulunmak üzere bir AraĢtırma Strateji Komitesi oluģturulmuģtur. Komite Tröst ile ilgili konularda araģtırma fırsatları ile ilgili olarak daha geniģ tartıģma yapılması imkânı sağlamakta; konuların ele alınmasında ve karar verme sürecinde Ģeffaflığı sağlamaktadır. AraĢtırma finansman politikası ve stratejisi konusunda Tröst Kuruluna danıģmanlık yapmaktadır. Gerektiğinde, AraĢtırma Strateji Komitesi Tröst Kurulunun konuyu ele alması ve son kararını vermesi için, örneğin, ticari araģtırma çalıģmalarına dâhil olması konusunda Tröst ün konumunu belirlemek açısından konuyu tartıģmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Bakımda AraĢtırma YönetiĢimi Çerçevesi kapsamında, tüm NHS kurumlarının araģtırma yapmalarına iliģkin hususları düzenlemektedir. Bu faaliyetler yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki araģtırma çalıģmalarını içermektedir.

32 Bu görevi yerine getirmek için Tröst AraĢtırma Yönetim ve YönetiĢim faaliyetlerini, Tröst ün Yüksek Öğrenim alanındaki paydaģları olan Queen Mary &Londra Üniversitesi Barts ve Londra Tıp ve DiĢçilik Okulu ile bütünleģtirmiģtir. Barts ve Londra NHS Tröstü ve Barts &Londra Tıp ve DiĢçilik Okulu, Doğu Londra NHS Vakıf Tröstü nün araģtırma projelerine yönetiģim ve etik danıģmanlığı, projelerin maliyetini, araģtırma personelinin eğitimlerini ve değerlendirilmesini üstlenmiģtir. Ortak AraĢtırma Ofisinin yönetim sorumluluğu AraĢtırma Direktörü Profesör Stefan Priebe dedir. Tröst ve Queen Mary Londra Üniversitesi arasında imzalanan iģbirliği anlaģması gereğince AraĢtırma Strateji Komitesi tarafından denetlenmektedir. AraĢtırma ÇalıĢmaları Hakkında 2010 yılında Doğu Londra NHS Vakıf Tröstü Ağustos 2010 itibarıyla 43 araģtırma çalıģması devam etmektedir. Bunlardan 20 si Ulusal Sağlık AraĢtırması Enstitüsü kapsamında bulunmaktadır, 21 I Tröst çalıģanları tarafından baģlatılmıģ ve yönetilmektedir ve 11 I yüksek lisans veya doktora derecesi tamamlamak için yürütülmektedir. Halen yönetiģim değerlendirme sürecinin çeģitli aģamalarında bulunan 22 çalıģma daha bulunmaktadır. Bunların 9 u Ulusal Sağlık AraĢtırması Enstitüsü kapsamında bulunmaktadır, 11 i Tröst çalıģanları veya onursal çalıģanlar tarafından baģlatılmıģ ve yönetilmektedir ve 6 sı yüksek lisans veya doktora derecesi tamamlamak için yürütülmektedir. IV. MEVZUAT Ġngiltere de özürlülük ve ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili iki temel mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 1991 Toplum Bakımı Yasası (Community Care Act) ve 1983 Ruh Sağlığı Yasası (Mental Health Act) V. KURUM TEMELLĠ VE TOPLUM TEMELLĠ TEDAVĠ BAKIM VE DESTEK Kurumsallaştırma (Institutionalization) ve Kurumsallaştırılmadan Vazgeçilmesi (Deinstitutionalization) Avrupa ve Kuzey Amerika da ruhsal bozukluğu olan bireylerin ruh hastanelerine yerleģtirilmesi 17nci yüzyılda baģlamıģtır. Hastaneler hastaların tedavisinden çok kısıtlanmaları veya kontrol altına alınmaları üzerine odaklanmıģtır. Ruhsal bozukluğu olan, bedensel ve/veya zihinsel yetersizliği olan bireylerin büyük bakım kurumlarında bakılmaları, ailelerinden ve toplumdan yalıtılmıģ ortamlarda, hayatları boyunca kalmaları anlamına gelen KurumsallaĢtırma kavramını ortaya çıkmıģtır. 20nci yüzyılın ortalarına doğru, aģırı kalabalık kurumlarda, kurumsal tedavinin ruhsal hastalıkların tedavisinde ve özürlü bireylerin bakımı açısından uygun olmadığı, insani olmayan koģullarda yaģadıklarına iliģkin kamuoyu farkındalığı artmıģtır. Bunun yanında Thorazine gibi ilaçlarda görülen geliģmeler sonucunda hastaların yatılı tedavi kurumlarından çıkarılarak ayaktan tedavi kurumlarına yönlendirilmelerine, bu bireylerin tedavi ve bakımlarının, ailelerinden ve yakınlarından koparılmadan, toplum içinde yapılması yaklaģımına dayanan KurumsallaĢtırılmadan Vazgeçilmesi (deinstitutionalization) hareketinin baģlamasına ve giderek daha fazla benimsenmesine yol açmıģtır.

33 Bu anlayıģ, ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin ve mevzuatın geliģmesini, ruh sağlığı ve sosyal bakım hizmetlerinin bu anlayıģ doğrultusunda yeniden örgütlenmesini sağlamıģtır. BaĢlangıçta, toplum içindeki alternatif hizmetler geliģtirilmeden, büyük bakım kurumlarından çıkarılarak toplum içinde yaģayabilecekleri düģünülen bireylerin kendi bakımlarını yapamadıkları, akıbetlerinin evsizlik ve hapishane olduğu görülmüģtür. BaĢka bir deyiģler bu hastalar kurumsallaģtırılmıģ ve bağımsız yaģama uyum sağlayamamıģlardır. KurumsallaĢtırılma konusunda yapılan ilk çalıģmalardan biri Russel Barton un 1962 yılında yayınlanan Kurumsal Nevrozlar adlı kitabında ruhsal hastalıkların pek çok belirtisinin (özellikle psikozların) daha önce düģünüldüğü gibi fiziksel beyin hasarından değil, fakat kurumların hastaların psikolojik desteklerini yok etmesinin sonucu olduğu iddia edilir. KurumsallaĢtırılma sendromu yaģayan bireylerin topluma dâhil olma konusunda çeģitli güçlükleri bulunmaktadır. Kurumlarda yaģayan bireylerin bireysel bağımsızlık ve sorumluluğun olmaması, karamsarlaģtıran ve insani olmayan ortam bireylerin bağımsız çalıģmasını, yaģamasını ve kendisini gerçekleģtirme imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, ruhsal hastalık ve özürle damgalanmıģ bireyin damgalama ve yabancılaģma nedeniyle daha fazla psikolojik hasar gördüğü, kendine güveninin azaldığı böylece daha fazla hasta olmasına neden olmaktadır. KurumsallaĢtırılmadan vazgeçilmesi süreci, özürlülük ve ruh sağlığı alanlarında toplum temelli tedavi, bakım ve destek hizmetlerinin geliģtirilmesine doğru evrilmiģtir. Bu alanda öncü olan ülkelerin deneyimleri ve hizmetlerindeki geliģmeler, insan hakları, engelli hakları, ruhsal bozukluğu olan bireylerin haklarına iliģkin BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi vb. uluslararası kurumların geliģtirdikleri politikalar ve ürettikleri belgeler, diğer ülkelere bu alandaki politika, mevzuat ve hizmetlerini geliģtirmeleri açısından yol göstermektedir. Ulusal Sağlık Hizmetleri (National Health Services, NHS) Tröst Tröst aynı alanda iģ yapan çeģitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teģkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teģkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluģan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliğidir. Piyasada aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek kârlarını artırmak amacıyla hukuki varlıklarını sona erdirip tek bir firma altında birleģmeleridir. Ġki veya daha fazla iģletmenin gerek yasal ve gerekse ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek anlaģmalar sonucu birleģmelerine tröst adi verilir. Tröstte anlasan iģletmeler yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirirler. Tröstler farklı üretim dallarında olabilirler. Açık veya gizli anlaģmalarla oluģabilirler. ĠĢletmeler açısından tröstlerin baģlıca üstünlükleri Ģunlardır: o Kuvvetli bir sermaye yapısına kavuģmaları o Yönetimin tek elden yapılması, o ĠĢletmeler arası rekabetin hemen hemen ortadan kalkması, o ĠĢletmelerin büyük karlar sağlamaları, o Sakıncaları ise: o BütünleĢme nedeniyle bürokrasinin ve üretim masraflarının artması, o Tröstün baģında bulunanların sahip olduğu ekonomik gücün politik baskı aracı olarak kullanılma olasılığının olmasıdır. NHS temel ilkeleri

34 Ulusal Sağlık Hizmetleri Ġngiltere de 5 Temmuz 1948 de kurulmuģtur. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında zamanın ĠĢçi Partisi Hükümetinin Sağlık Bakanı olan Aneurin Bevan tarafından, iyi sağlık hizmetinin refah durumları ne olursa olsun herkes için ulaģılabilir olması ile ilgili üç temel ilkesi Ģöyle açıklanmıģtır: o Herkesin ihtiyaçlarını karģılamalıdır, o Sunum noktasında ücretsiz olmalıdır, o Ödeme gücüne göre değil klinik ihtiyaçlarına dayalı olmalıdır. Bu üç ilke temel olmak üzere, Temmuz 2000 de programın yenilenmesi için yeni ilkeler eklenmiģtir. Bunlar: NHS kapsamlı bir dizi hizmet sunar Temel ve toplum sağlığı, ara bakım ve hastane temelli bakıma kadar bir dizi hizmet sunar. Ayrıca, hizmetleri hakkında bilgi, bireylere sağlığın geliģtirilmesi, hastalıkların önlenmesi, öz bakim, rehabilitasyon ve tedavi sonrası bakım hizmeti desteği sağlar. NHS hizmetlerini her bir hastanın ihtiyaçları, kendilerinin ve aile ve diğer bakım verenleri tercihleri doğrultusunda Ģekillendirir. NHS toplumdaki farklı grup ve bireylerin ihtiyaçlarını karģılamalıdır. Her hastaya birey olarak davranır, onuruna saygı gösterir. NHS farklı nüfusların farklı ihtiyaçlarını karģılamalıdır. Sağlık hizmetleri ulusal olarak finanse edilmelidir ve tüm BirleĢik Krallık vatandaģları için ulaģılabilir olmalıdır. NHS hizmetlerin niteliğini geliģtirir ve hataları en aza indirir Sağlık örgütleri ve meslekler değiģtirilmesi veya terk edilmesi gereken prosedürleri belirler ve geliģtirilmiģ hasta bakimi için yeni uygulamalar geliģtirirler. Bütün bunlar güvenliği artırır; hatalardan ders alınır ve hatalar azaltılır. NHS çalıģanlarını destekler ve değer verir NHS bireyleri ve kurumları desteklemeye, takdir etmeye, ödüllendirmeye ve yatırım yapmaya devam eder, her bir çalıģanına eğitim ve kiģisel geliģim fırsatları sunarak kariyerlerini geliģtirmeleri ve eğitim için cesaretlendirir. Sağlık için ayrılan kamu fonları sadece NHS hastalarının kullanımına sunulur NHS asli olarak vergilendirme yoluyla elde edilen kamu harcamalarıyla finanse edilir. Bu sağlık hizmetleri için finansman yaratmada adil ve etkin bir araçtır. NHS hastalara mükemmel bir hizmeti garanti etmek için paydaģlarıyla birlikte çalıģır Sağlık ve sosyal bakım sistemi hastaların ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillenmelidir. NHS her düzeyde sağlık bakımı hizmeti için ortaklıklar geliģtirir ve iģbirliği yapar: o Hastalar, bakım verenler, aileler ve NHS çalıģanları arasında, o Sağlık ve sosyal bakım sektörleri arasında, o Farklı kamu kurumları arasında,

35 o NHS hizmetlerini sunan kamu sektörü, gönüllü kuruluģlar, özel sektörü hizmet sağlayanları arasında NHS insanları sağlıklı kalmalarını sağlamaya yardım eder ve sağlıkta eģitsizlikleri azaltır. NHS hastalıkları tedavi ederken aynı zamanda önlemeye de caba gösterir. Sağlığın yoksulluk, konut, eğitim, beslenme gibi sosyal, çevresel, ekonomik etkenler tarafından etkilendiğini kabul eder ve diğer kamu hizmetleri ile birlikte sağlık bozulmadan önce de müdahale eder. NHS her bir hastanın gizliliğine saygı gösterir ve hizmetleri, tedavi ve performansı hakkında bilgiye açık olarak ulaģılmasını sağlar. Hastanın gizliliği bütün sağlık ve sosyal bakım sağlayanlar tarafından saygı gösterilir. NHS sağlık ve sağlık bakım hizmetleri hakkındaki bilgileri hazır tutar. Herkes için hizmetlerin niteliğini geliģtirmek ve gelecekte tıbbi faydalar sağlamak için kullanılmasına devam eder. Bilimdeki geliģmeler, örneğin genetik gibi, gelecekte hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde önemli olasılıklar sunmaktadır. NHS bilimsel geliģmelerin sunduğu bu fırsatları kullanarak toplumun tamamının çıkarı ve ihtiyaç temelinde hazır bulunması için yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlar yılında kurulduğundan bu yana, NHS Dünyanın kamu tarafından finanse edilen en büyük sağlık hizmeti organizasyonu olmuģtur. Aynı zamanda en etkin, en eģitlikçi ve en kapsamlılarından birisidir. NHS, geliri ne olursa olsun iyi sağlık bakım hizmetinin herkese sunulması gerektiğine iliģkin uzun vadeli idealden doğmuģtur. Bu ilke özünde korunmaktadır. Bazı reçeteli ilaçlar, göz ve diģ sağlığı istisna olmak üzere, NHS Ġngiltere de yaģayan herkese hizmet aldığı yerde bedava sağlık hizmeti sunmaktadır. Halen 60 Milyondan fazla insana hizmet sunulmaktadır. Doğum öncesi muayene, soğuk algınlığından acık kalp ameliyatlarına, kaza ve acil tedaviler ve ölüm öncesi bakım gibi her Ģeyi kapsamaktadır. Ulusal vergilerden finanse edilmekle birlikte NHS Ġngiltere de, Kuzey Ġrlanda da, Ġskoçya da ve Galler de ayrı yönetilmektedir. Son yıllarda bu sistemler arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmakla birlikte, pek çok yönden aynı kalmakta, tek ve birleģmiģ bir sisteme ait olduğu yönünde değerlendirmeler devam etmektedir. Ölçek NHS 1.7 Milyondan daha fazla çalıģanı istihdam eder. Bunların yarısından biraz azı klinik niteliktedir, hastane hekimi, pratisyen hekim, hemģire ve ambulans personelidir. Sadece Çin Halk Ordusu, Wall Mart süper market zinciri ve Hindistan Demiryolları daha fazla çalıģanı doğrudan istihdam etmektedir. NHS Ġngiltere de 51 Milyon kiģiye hizmet sunarak ve 1.3

36 Milyon kiģiyi istihdam ederek sistemin en büyük parçasını oluģturmaktadır. Sırasıyla Ġskoçya, Galler ve Kuzey Ġrlanda da NHS , ve çalıģanı istihdam etmektedir. NHS hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı da aynı ölçüde büyüktür. Ortalama, her 36 saatte 1 Milyon hastaya bakılmaktadır. Bu dakikada 463 kiģi ya da saniyede 8 kiģiye karģılık gelir. Her hafta, kiģi bir NHS diģ hekimine giderken, 3000 kiģiden fazla kiģi kalp ameliyatı olmaktadır. Her kiģiye bir pratisyen hekim düģmekte ve bir pratisyen hekim ortalama haftada 140 hasta görmektedir. Finansman NHS 1948 yılında kurulduğunda 487 Milyon Ġngiliz Sterlini (kabaca bugünün değeriyle 9 Milyar Ġngiliz Sterlini) bütçeye sahipti. 2008/2009 döneminde bu tutarın 10 kat fazlasına ulaģmıģtır.(100 Milyar Ġngiliz Sterlininden fazla) 60 yıllık tamamında yıllık enflasyon dikkate alındığında harcamalarda %4 lük bir ortalama artıģa denk gelir. Bununla birlikte, son yıllarda yatırım düzeyi büyük bir modernleģme programı nedeniyle ikiye katlanmıģtır. NHS nin bütçesinin %60 ı personel giderleri için kullanılmaktadır. Diğer %20 si ilaç ve diğer malzeme alımı için, kalan %20 ise binalar, donanım, eğitim giderleri ile tıbbi donanım, yiyecek ve temizlik ve diğer hizmetler arasında paylaģılmaktadır. Toplam bütçenin %80 ni yerel yönetimler tarafından alanlarındaki belirli sağlık öncelikleri için kullanılmaktadır. NHS finansmanı vergilerden sağlanmaktadır. King s Fund gibi bağımsız kurumlara göre, diğer sistemlerle karģılaģtırıldığında sağlık bakım hizmetinin en adil ve en ucuz olduğu sistemdir bütçesi kabaca BirleĢik Krallıktaki her kadın, erkek ve çocuk için Ġngiliz Sterlinine karģılık gelmektedir. Örgütsel Yapı Sağlık Bakanlığı NHS yi denetler. Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığının basıdır ve baģbakana bağlıdır. Sağlık Bakanlığı, Ġngiltere de NHS faaliyetlerini denetleyen Ġngiltere deki 10 Stratejik Sağlık Otoritesini denetler. Buna karģılık, her bir SHA kendi alanındaki bütün NHS Tröstleri denetler. Ġskoçya, Galler ve Kuzey Ġrlanda daki özerk yönetimler kendi yerel NHS hizmetlerini ayrıca yürütürler. Performans Sağlık bakım sistemlerinin etkinliğinin ölçülmesi zordur. NHS, diğer sağlık bakım sistemleri gibi, hastalarının sağlığındaki değiģiklikleri asla tutarlı ve sistematik olarak ölçememiģtir. Sonuç olarak NHS tarafından harcanan her bir pound ile halkın sağlığının ne kadar geliģtiğini söylemek mümkün değildir. NHS kurulduğundan bu yana BK da yaģam beklentisi artmakta ve çocuk ölümleri azalmaktadır. Her iki sayı da diğer ülkelerle karģılaģtırılabilir. AraĢtırmalar hastaların NHS den aldıkları hizmetten memnun olduklarını göstermektedir. Yakın zamanda doğrudan hizmet almıģ insanlar, almayanlara oranla daha fazla memnuniyet belirtmektedirler.

37 Yukarıdaki diyagramda görüldüğü üzere NHS birinci basamak/temel sağlık bakımı ve ikinci basamak sağlık bakımı olarak iki bölüme ayrılmıģtır. Temel sağlık pek çok insanın ilk hizmet aldığı ve geniģ ölçüde pratisyen hekim, diģ hekimi, eczacı ve optometristler dâhil olmak üzere bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerdir. Ġkinci Basamak Sağlık Bakımı Ġkinci basamak sağlık bakımı akut sağlık bakımı ve olarak bilinir veya tercihe bağlı bakım ya da acil bakım olabilir. Seçici sağlık bakımı planlanmıģ uzman tıbbi bakım veya cerrahi tedavi olarak birinci basamak veya toplum ruh sağlığı profesyonellerinin genellikle bir pratisyen hekimin havale etmesi üzerine sunulur. Temel Sağlık Hizmeti Tröstleri PCT ler temel sağlık bakımı olarak görev yaparlar ve ikinci basamak sağlık bakımı ve toplum bakım hizmetlerini sunmak için görevlendirme/hizmet alma rolleri vardır. NHS nin merkezini oluģtururlar ve NHS bütçesinin %80 ini kontrol ederler. Yerel örgütler olarak, topluluklarındaki insanların ihtiyaçlarının neler olduğunu anlar ve sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin verimli bir Ģekilde sunulmasını sağlarlar. PCT ler pratisyen hekim ve NHS diģ hekimini denetler Akut Tröstler 1600 NHS hastanesi ve uzmanlaģmıģ sağlık merkezini yöneten 167 akut tröst ve 58 ruh sağlığı tröstü bulunmaktadır. Vakıf tröstler yeni tip bir NHS hastanesi olan Ġngiltere çapında 129 tane olan yeni bir tür tröstlerdir.

Uluslararası Dostluk Konseyi / CIF, Council of International Fellowship, CIF NORVEÇ Mesleki ve Kültürel Değişim Programı 2009 Raporu Demet GÜLALDI

Uluslararası Dostluk Konseyi / CIF, Council of International Fellowship, CIF NORVEÇ Mesleki ve Kültürel Değişim Programı 2009 Raporu Demet GÜLALDI Uluslararası Dostluk Konseyi / CIF, Council of International Fellowship, CIF NORVEÇ Mesleki ve Kültürel Değişim Programı 2009 Raporu Demet GÜLALDI Programın Amacı (18 Nisan 2009 19 Mayıs 2009) Uluslararası

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN Sevnur YILDIRIM Sayfa 2 Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Açıldı...

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ Küba eğitim sistemi Bugünkü Küba eğitimi, Milli Eğitim Sistemi aracılığıyla organize edilir. Okullar, genellikle yılın 220 günü, günde 6-7 ders saati olmak üzere, tam gün eğitim

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Engelli bireylerin istihdamını arttırabilmek ve iģgücü pazarına ulaģabilmelerini kolaylaģtırmak için; çalıģma kapasitesini, motivasyonu, üretkenliği, iģ arama becerilerini sosyal becerilerini arttırmak.

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 YAġAM BOYU EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 BAġVURULARI Başvuru Psikolog 505 Hukuk 112 Evde Bakım 91 Toplam 591 Not:1) Erkek baģvuru

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI. Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI. Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010 ġubat 2010-2629 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 101 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD)

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) Erken Dönem Beyin GeliĢimi ile ĠliĢkili Ġleri YaĢlardaki Ruhsal Sorunlar YaĢamın

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz www.viphuzurevi.com Davetler, toplantılar Aile büyüklerinin özel ihtimam ve ilgiye ihtiyacı var. Ancak yaģadığımız yoğun iģ ve seyahat temposunda

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELĠK Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (DeğiĢiklik: 14.3.2009 / R.G. : 27169) (DeğiĢiklik: 31.7.2009 / R.G. : 27305) (DeğiĢiklik: 22.6.2010

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI ------------------------------------------------------------TEORĠK DERSLER------------------------------------------------------------ 18 Ekim,

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı