Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan"

Transkript

1 Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği B. Everest¹, M. Yercan ¹Araş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale E-posta: ÖZET Tarım sektörünün ilk ve en önemli işlevi gıda üretmektir. Dolayısıyla tarım sektörü önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir ve bundan sonra da kaybetmeyecektir. Tarımın içerisinde de hayvancılık sektörü et ve süt üretimini karşılaması açısından stratejik bir sektördür. Sektörün; iç ve dış talebi karşılayacak miktarda hayvansal ürün üretebilmesi, istenilen standart ve kalitede üretim yapabilmesi, hayvansal ürünlerin pazarlanmasının üretici ve tüketici lehine olması için güçlü bir örgütlenme yapısına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Türkiye de hayvancılık konusunda faaliyet gösteren tarımsal amaçlı örgütlere yer verilmiştir. Bu örgütlerin faaliyetleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri, Türkiye The Current Situation of Agricultural Organizations Operating in Livestock Sector: The Case of Turkey ABS TRACT The first and most important function of the agricultural sector,is to produce food. Livestock sector in terms of meat and milk production is a strategic sector. Livestock sector needs a powerful organization for production animal products, to meet domestic and foreign demands, to make the required standard and quality production, to be marketed in favor of the producers and consumers. This study reviews the organizations operating in the livestock for agricultural purposes. Activities of these organizations were examined. Key words: Livestock, cooperatives, grower unions, producer unions, Turkey 1. GİRİŞ Son yıllarda Tarımsal Örgütlenme konusunun önemine çeşitli şekillerde vurgu yapılmıştır. Örneğin; 5488 sayılı ve 18/04/2006 tarihli Tarım Kanununda Üretici örgütlerinin geliştirilmesi tarım politikalarının öncelikleri arasında yer almıştır yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu tarafından saptanan hayvancılığın en önemli ilk altı sorunu içinde Örgütlenme konusu ikinci sırada yer almıştır. 18 Ekim 2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlan an 2013 Yılı Programın ın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı nda; tarım sektörünün değerlendirilmesi yapılmış ve arazi parçalılığı, işletme ölçeklerinin küçük olması, örgütlenme yetersizliği yapısal sorunlar olarak belirlenmiştir yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmiştir. Diğer taraftan bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili yapılan bir çok araştırmada karşılaşılan sorunların çözümü için de örgüt kavramına vurgu yapılmış, örgütlenmenin önemine değinilmiştir. Örneğin Yercan a (2007) göre, Türkiye de en büyük üretim sorunlarının başında örgütsüz bir tarım sektörünün varlığı gelmektedir. Günaydın a (2007) göre, Türkiye nin kırsal kalkınma politikalarında, sayıca büyük-etkisiz dağınık üretici örgütlenmesi sorunu dikkate alınmalıdır. Terin vd. (2010) Kırklareli nde yaptıkları bir araştırmada hayvansal üretimde bulunan küçük ölçekli işletmelerin mutlaka kooperatif çatısı altında birleşerek hareket etmelerini önermişlerdir. Uzmay a (2012) göre süt hayvancılığının yol haritasının çizilmesinde üretici örgütlerini kuvvetlendirici yeni formüller üretilmelidir. Bu çalışmada Türkiye de hayvancılık konusunda faaliyet gösteren tarımsal örgütler ve bu örgütlerin kuruluş amaçları ile ortaklarına sundukları hizmetler incelenmiştir. 2. TÜRKİYE DE HAYVANCILIK ORGANİZAS YONLARI Çizelge 2.1. Türkiye de Tarımsal Örgütler Kooperatifler Üretici Birlikleri Yetiştirici Birlikleri Köy-Koop Süt Sığır Tarım_Koop Kırmızı Et Koyun-Keçi Hay-Koop Yumurta Arı Ormancılık Bal Manda Çay Meyve Tavuk Sulama Sebze ve Süs Bitkisi Su Ürünleri Tarla Bitkileri Pancar Ekicileri Yağlı Tohumlu Bitkiler Tarım Kredi Su Ürünleri Yetiştiricileri Tarım Satış Deniz Ürünleri Avcıları 1212

2 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri, 2014) Türk tarımında örgütlenme incelenirken kamu örgütlenmesi ve üretici örgütlenmesi karşımıza çıkmaktadır. Kamu örgütlenmesi devletin tarım sektöründeki örgütlenmesidir. Üretici örgütleri ise mesleki örgütlenme ve ekonomik örgütlenme olarak sınıflandırılmaktadır. Ziraat odaları, çiftçi birlik ve dernekleri, sendikalar üreticilerin mesleki örgütleridir. Tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri ise ekonomik örgütlerdir (Yercan, 2007). Bu çalışmada üreticiler tarafından kurulan ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ekonomik örgütlerden kooperatifler, üretici birlikleri ve yetiştirici birlikleri incelenmiştir (Çizelge 2.1) Kooperatifler Anayasa nın 171. maddesi kooperatifçiliğin geliştirilmesine yöneliktir madde şu şekildedir: Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır (Anonim, 2014a). Kooperatif, bireylerin, tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir (Mülayim, 2003). Türkiye de 01/05/2014 tarihi itibariyle kooperatiflere ait sayısal veriler Çizelge 2.2 de verilmiştir. Bu kooperatifler farklı kanunlara tabi olmakla beraber farklı konularda faaliyet göstermektedir. Bu kooperatiflerin sayısı toplam ve kooperatiflere ortak çiftçi sayısı toplam d ir. Ancak tarımsal işletmenin olduğu Türkiye de adet kooperatif ortağı çiftçinin olmasının sebebi bir çiftçinin faaliyet alanıyla ilgili olan farklı örgütlere ortak olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında faaliyet konuları hayvancılık olan; - Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, - Su Ürünleri Kooperatifleri, - Tarım Kredi Kooperatifleri ve - Tarım Satış Kooperatifleri ele alınmıştır. Bu kooperatiflerin tamamı önce bölge birlikleri sonra da merkez birlikleri şeklinde dikey teşkilatlanmalarını tamamlamış örgütlerdir. Dolayısıyla çalışmada bu kooperatiflerden bahsedilirken dikey teşkilatlanma piramidinin en üstünde yer alan merkez birliklerinden söz edilecektir. Çizelge 2.2. Türkiye de Kooperatif Sayıları Birim Kooperatifler Bölge Birlikleri Merkez Birlikleri T abi Olduğu Kanun Sayısı T ürü Sayısı Sayısı T ürü Sayısı Koop. Sayısı Sayısı Sayısı Birlik Sayısı Koop. Sayısı Sayısı Köy-Koop Tarım , Tarımsal Hayvancılık 3476 Kalkınma Ormancılık Çay , 3476 Sulama Sulama , 3476 Su Ürünleri Su Ürünleri , Pancar Pancar Ekicileri Ekicileri , Tarım Tarım Kredi 5330 Kredi Tarım Satış Tarım Satış Toplam Toplam (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri, 2014) Türkiye Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) 1163 ve 3476 sayılı Kanunlara göre kurulmuş olan Köy-Koop, Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Merkezi kuruluşudur. Tarıma ait farklı çalışma alanlarında etkinlik gösterir. Faaliyet konuları hayvancılık-süt üretimi ve işlenmesi, seracılık, halı kilim üretimi, zeytin ve zeytinyağı işlenmesi, bal, çeltik üretimi ve işlenmesi, çiçekçilik, fidan, salça, reçel, konserve üretimi v.b. olarak sayılabilir. (Anonim, 2014b). Bünyesinde 9 Köy Kalkınma Diğer Tarımsal Amaçlı, 4 Tarım ve 7 Hayvancılık olmak üzere toplam 20 kooperatif birliği örgütlenmiştir. Bu bölge birliklerine ortak olan kooperatif sayısı ve kooperatiflere ortak çiftçi sayısı dir (Çizelge 2.2). Birliğin çalışma konuları; ortak ürünlerini değerlendirmek, ortaklarına girdi temin etmek, tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirmek, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak, kooperatif çalışmalarını tanıtmak ve 1213

3 geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılmak, uluslar arası kooperatif kuruluşlarına üye olmak ve bunların çalışmalarına katılmaktır Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tar-Koop) 2012 yılında kurulan Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tar-Koop) kuruluş amacı ana sözleşmenin 2. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: Çiftçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmaların ı sağlamak amacıyla, ortak birliklerin her türlü tarımsal ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini düzenlemek kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmak tır (Anonim, 2014c). Çalışma konuları; ortak kooperatif ve birliklerin amaçlarını gerçekleştirmek ve menfaatlerini korumak için yurt içi ve dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, üretimden pazarlamaya kadar ortaklara yardımcı olmak, üretim girdilerini imal eden tesisler kurmak, bunları satın almak, kiralamak, ortak ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtmak, gerektiğinde ithalat ve ihracat yapmaktır ve 3476 sayılı kanunlara tabi olan Tar-Koop. bünyesinde 10 adet Tarım, 2 adet Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve 1 adet Hayvancılık olmak üzere toplam 13 kooperatif birliği bulunmaktadır. Bu birliklere bağlı ortak kooperatif sayısı 880 ve kooperatiflere ortak çiftçi sayısı tir (Çizelge 2.2) Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Hay-Koop) Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Hay-Koop), 1163 ve 3476 sayılı kanunlara göre kurulmuş olup, 2003 yılında 9 bölgenin bir araya gelmesiyle oluşumunu tamamlamıştır. Hay-Koop. bünyesinde 31 adet hayvancılık ve 2 adet Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif olmak üzere toplamda 33 adet bölge birliği bulunmaktadır. Bu birliklerin amaçları ve çalışma konuları; hayvan ve hayvan ürünlerini değerlendirme ve pazarlamak, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, hayvan verimini artırmak, girdi temini, ürünleri iç ve dış pazarlarda tanıtmak, hayvancılığın gerektirdiği ithalat ve ihracat işlerini yapmak, ortak kooperatiflerle hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapmak olarak sıralanabilir (Anonim, 2014d) Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği nin (Sür-Koop) kuruluş amacı ana sözleşmesinin 2. maddesinde ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak, bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için, yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak, sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak, birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, birlik ve kooperatifleri denetlemek, birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek olarak belirtilmiştir (Anonim, 2014e). Faaliyet alanları; her çeşit su ürünlerinin istihsal, nakil, depolama işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak, kooperatiflerin ve birliklerin su ürünleri politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, su ürünleriyle ilg i tesisleri kurmak, uluslar arası kooperatif kuruluşları ve su ürünleri birliklerine, üye olmak, su ürünleri fiyatlarını tespit komisyonunda görev almak, maliyetleri düşürmek, kaliteyi ve verimliliği artırıcı tedbirleri alarak üretimde karlılığı artırmak, ürünleri iç ve dış pazarlarda tanıtmaktır Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa nın Niş Valisi iken kurmuş olduğu Memleket Sandıkları na dayanır. Cumhuriyet öncesinde; Memleket Sandıkları ve 1883 de Menafi Sandıkları ile devam eden Türk Kooperatifçilik Hareketi Cumhuriyet döneminde ise; 1924 yılında 498 sayılı İtibari Zirai Birlikler Kanunu, 1929 yılında 1470 sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu ile gelişmesini devam ettirirken ; 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile bugünkü ad ve anlamda Tarım Kredi Kooperatifleri nin kuruluşu gerçekleştirilmiş ve yeni çağdaş gelişmeler bu kanundan sonra meydana gelmiştir yılında çıkarılan 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile; bölge birlikleri ve merkez birliğinin kurulmasına imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri T.C. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösterirken 17 Mayıs 1977 yılında merkez birliğinin kurulmasıyla tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, T.C. Ziraat Bankası nın idari yükümlülükleri sona ererken, finansman bankası olarak bugünde görevine devam etmektedir (Anonim, 2014f). Tarım Kredi Kooperatifleri köylere kadar olan örgütlenmesiyle geniş bir organizasyon yapısına sahiptir. Tarım Kredi Kooperatifleri 16 bölgede toplamda 1634 adet birim kooperatife sahiptir. Bu kooperatiflere ortak çiftçi sayısı ise d ir. Kooperatifin çalışma konuları; kooperatif ve bölge birliklerinin gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatif ve bölge birliklerine finansman kaynakları 1214

4 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun temin etmek, üretim ve zarurî tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, imal etmek, ortak mahsullerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri bulunmak, faaliyet konularına giren hususlarda ithalat ve ihracat vb. olarak sıralanabilir Tarım Satış Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri, ortakların ve gerektiğinde diğer üreticilerin ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek, meslekî faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik menfaatlerini korumak konularında çalışırlar. Kooperatif ve birliklerin, ilk işleme hüviyetindeki işletme ve tesisleri dışında kalan sonraki üretim aşamaları için kuracakları iktisadî işletmeler, anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulup faaliyet gösterirler (Anonim, 2014g). Türkiye de 17 adet tarım satış kooperatifi mevcut olup bu kooperatifler ve çalışma konuları Çizelge 2.3 te verilmiştir. Çizelge 2.3. Tarım Satış Kooperatifleri ve Çalışma Konuları Kooperatif Adı Çalışma Konuları Antbirlik-Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Pamuk, limon, portakal, greyfurt Çukobirlik-S.S. Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Pamuk, yerfıstığı, soya Tohumlar Tarım Satış Fiskobirlik-S.S. Fındık Tarım Satış Fındık Gapbirlik Pamuk, Antep fıstığı, kırmızı biber, kuru üzüm Gülbirlik-S.S. Gül-Gülyağı ve yağlı Tohumlar Tarım Satış Gülçiçeği Güneydoğubirlik-Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Çekirdekli yaş ve kuru üzüm, kırmızı biber, Birliği zeytinyağı, Antep fıstığı, baklagiller Karadenizbirlik-Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Ayçiçeği, soya Kayısıbirlik-S.S.Kay ısı Tarım Satış Kuru kayısı Kozabirlik-Bursa Koza Tarım Satış İpek kozası Marmara Birlik-S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Zeytin Tariş İncir Birliği-Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Kuru incir Tohumlar Tarım Satış Tariş Üzüm Birliği-Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Çekirdeksiz kuru üzüm Tohumlar Tarım Satış Tariş Pamuk Birliği-Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Pamuk Tohumlar Tarım Satış Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği-Tariş İncir, Üzüm, Pamuk Zeytin, zeytinyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Taskobirlik-Nevşehir Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Çekirdekli yaş ve kuru üzüm Tiftikbirlik-Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Tiftik Birliği Trakyabirlik-Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Ayçiçeği (Anonim, 2014h) Çalışma kapsamında hayvancılık sektöründeki tarımsal örgütler ele alındığından tarım satış kooperatiflerinde çalışma konuları hayvancılık ile ilgili olan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış ve Bursa Koza Tarım Satış ne yer verilmiştir. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkınd a Kanun kapsamında kurulan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış, 1969 yılında Ankara da kurulmuştur. Kısa adı Tiftikbirlik olan birliğe 12 kooperatif ortaktır. 12 kooperatifte kayıtlı tiftik üreticisi ortak sayısı ise 'dir. Birlik; ortak kooperatiflerin ürünlerini almakta ve tesisinde işleyerek iç ve dış pazarlarda satmakta, ortak üreticilere; ürünün elde edilmesinden önce kırkım avansı ödemekte, Ankara keçisi sürülerinde kaliteli ve yüksek verimli tiftik elde edilebilmesi için, ilaç, kesif yem ve damızlık materyal gibi cüzi maliyetlerle girdiler sağlamak suretiyle ek yardımlar yapmaktadır (Anonim, 2014i) sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan Bursa Koza Tarım Satış, 1940 yılında Bursa da kurulmuştur. Birliğe ortak 5 kooperatif vardır (Bursa, Bilecik, 1215

5 Adapazarı, Mihalgazi, Alanya). Birliğin faaliyetleri, ipekböceği yumurtası üretimi, yaş koza alımı ve satışı, ham ipek üretimi ve satışıdır (Anonim, 2014j) Üretici Birlikleri Üretici Birlikleri 2004 yılında kabul edilen ve 06/07/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5200 Sayılı Kanuna göre kurulurlar. Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır (Anonim, 2014k). Çalışmada Türkiye de farklı ürün gruplarına yönelik kurulan üretici birliklerinden hayvancılık konusunda faaliyet gösteren süt, kırmızı et, yumurta, bal ve su ürünleri üretici birliklerine yer verilmiştir. Üretici birlikleri de kooperatiflerde olduğu gibi dikey teşkilatlanmasını tamamlamış örgütlerdir. Merkez birliğ i şeklinde örgütlenmiş olan süt üreticileri merkez birliğine üye birlik sayısı 285 ve bu birliklere üye çiftçi sayısı tür. Bu değerler kırmızı et üreticileri merkez birliğinde 94 birlik ve üye; yumurta üreticileri merkez birliğinde 15 birlik ve 424 üye; bal üreticileri merkez birliğinde 58 birlik ve üye; su ürünleri üreticileri merkez birliğinde ise 12 birlik ve 490 üye olarak sıralanabilir (Çizelge 2.4). Çizelge 2.4. Türkiye de Üretici Merkez Birlikleri Tabi Oldukları Kanun Ürün /Ürün Grupları Üye Birlik Sayısı Üye Sayısı 5200 Süt Kırmızı Et Yumurta Bal Su Ürünleri Yetiştiricileri (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri, 2014) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Merkez birliği ve 5200 sayılı kanun kapsamında tarihinde Süt Üreticileri Merkez Birliğ i olarak faaliyetine başlamıştır. Merkez birliğinin kuruluş amacı Türkiye Süt Üreticileri Birliği Merkez Tüzüğünde merkez birliğine üye olan süt üreticileri birliğinin ürettikleri sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek olarak belirtilmiştir. Merkez Birliğinin görevleri aynı tüzükte; merkez birliğine üye birliklerin ürettikleri sütün ulus al düzeyde üretim planlaması yapmak, sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek, merkez birliğinin üyesi olan süt üretici birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek, üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek olarak belirtilmiştir (Anonim, 2014l). Süt üreticileri birliklerinin kuruluş amaç ve görevleri süt üreticileri birlikleri tüzüğünde ifade edilmiştir. Buna göre birlikler şu konularda faaliyet gösterirler; üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak, üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek, üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak, üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak, iç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak, eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak, ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak, çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek, paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak, üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak, ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, Türkiye Cumhuriyeti nin kabul ettiği uluslar arası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek, sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek (Anonim, 2014m) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği; 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında il ve ilçelerde kurulu Kırmızı Et Üretici Birliklerin in talebi ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarih ve 459 Sayılı onayı ile Tarımsal Üretici Tescili yapılarak kurulmuştur. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğ i Tüzüğüne göre; tüzük hükümlerini kabul eden kırmızı et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe düzeyinde kurulmuş, 7 adet Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri arasında Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğ i 1216

6 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun kurulmuştur. Amaç, merkez birliğine üye olan Kırmızı Et Üreticileri Birliklerin in ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektir. Merkez birliğin görevleri; merkez birliğine üye birliklerin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeyde üretim planlamasını yapmak, kırmızı etin pazarlamasına ilişkin kurallara uyulması, pazar araştırmasının yapılması ve pazarlama zincirinin geliştirilmesinde üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmektir. Merkez birliğin üyesi kırmızı et üretici birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek, üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin kırmızı et konusunda yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek, ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektörü bazında oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci göndermek ve birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin gerektirdiği görevleri yürütmek vb. olarak sıralanmaktadır (Anonim, 2014n) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) Yumurta üreticileri birliği yumurta üreticileri tarafından 2006 yılında, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikler i Kanunu hükümlerine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı ile kurulmuş, Türk yumurta sektörünün sorunlarına çözüm aramak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla çalışan bir üretici örgütüdür. Bünyesinde yumurta üretiminin yoğun olduğu il/ilçelerde kurulmuş 12 birlik ve 374 civarında üyesi bulunmaktadır. Birlik, sağlıklı yumurta üretilmesi yönünde çaba sarf eder. Üyelerinin rekabet gücünün ve refahının artırılmasını, işletmelerde verimliliğin yükseltilmesini esas alır. Yumurtanın besleyici değerini topluma anlatılmas ı ve yumurta tüketiminin artırılması yönünde basın ve sosyal medya aracılığı ile tanıtım faaliyetleri yürütür. Yumurta sektörünü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eder, sektörde düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler (Anonim, 2014o) Bal Üreticileri Merkez Birliği Birlik, 5200 sayılı yasaya göre kurulmuştur. İlçe ve il merkezlerinde kurulan 85 Bal Üreticileri Birliği bir araya gelerek 2007 yılında merkez birliğini kurmuşlardır. 85 birlik Türkiye nin her ilini kapsamamaktadır. Örneğin Erzurum ilinde dört adet bal üretici birliği varken Balıkesir ilinde birlik bulunmamaktadır. Bal üreticileri birlikleri üreticilerin Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıt olma, üretilen bal miktarını bu sisteme işleme, yeni açılan kovanlar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından basılan plakaların üreticilere ulaştırılması, arıcılığ a yönelik verilen teşviklerin üreticilere dağıtılası faaliyetlerini yürütmektedir. Birlik, özellikle son zamanlard a gündemde olan sahte bal üretimi ile de mücadele etmektedir. Birlik, piyasada çeşitli markalarla pazarlanan ballardan aldıkları numuneleri analiz ederek, sahte bal olduğu tespit edilen markaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirmektedir. Birlik festivallerde, fuarlarda üyeleri tarafından üretilen ballarının tanıtımın ı yapmaktadır (Anonim, 2014p) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Merkez birliğinin amacı üye olan Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliklerinin sektörle iş birliğini sağlamak, sektörün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Su ürünlerini ulusal düzeydeki üretim planlanması pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektir. Birliğe üye 18 adet birlik bulunmaktadır. Birliklerin görevleri ise; üretilen su ürünlerinin ulusal düzeyde üretim planlanması yapmak, su ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulması, pazar araştırmasının yapılmas ı ve pazarlama zincirin in geliştirilmesinde üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmek, ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektör/ürün bazında oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci göndermek ve birlikte çalışma yapmak vb. olarak sıralanmaktadır (Anonim, 2014r) Yetiştirici Birlikleri Islah amaçlı yetiştirici birlikleri her türden hayvanın verimliliğ ini yükseltmek üzere belirli bir ıslah programı kapsamında soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarını tutan, üretimin ekonomik olmasını sağlayan bu amaca yönelik çalışmaları yürüten örgütlenme modelidir. Kuruluş amaçları; üstün verimli hayvanlar yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanarak gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk hayvanlarının genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesini sağlamaktır. Birliklerin kuruluşları tarih ve 4631 sayılı yasaya göre yapılırken, 11/06/2010 tarihinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun yürürlüğe girmesiyle mülga olmuştur. Kuruluşları 5996 Sayılı yasaya göre yapılmaktadır. Bugün, 81 adet Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği, 80 adet Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği, 20 adet Damızlık Manda Yetiştirici Birliğ i ve 79 adet Arı Yetiştiricileri Birliği bulunmaktadır (Çizelge 2.5). 1217

7 Çizelge 2.5. Türkiye de Islah Amaçlı Yetiştirici Merkez Birlikleri Tabi Oldukları Kanun Türü Üye Birlik Sayısı Üye Sayısı 5996 Damızlık Sığır Damızlık Koyun-Keçi Damızlık Manda Arı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri, 2014) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş yetiştirici örgütleridir. Bu amacı gerçekleştirmek için il bazında soy kütüğü sistemi yürütülmekte, sığırlarda pedigriye esas teşkil edecek ebeveyn ve verim kayıtlarları takip edilmektedir. Ayrıca birlik tarafından soy kütüğü programını yürütmek, ıslah programını planlamak ve yürütmek, döl kontrolü çalışmaları, damızlık değer tahmini, uluslararası gelişmelerin izlenmesi, yurt içi ve yurt dışı platformlarda temsil, girdi temini, yetiştirme ve besleme konularında danışmanlık, yayım ve eğitim hizmetleri, yeni doğan buzağıların küpelenmesi, yeni işletmelerin plakalandırılması, aylık süt verim kayıtları ve süt ölçüm denetlemeleri, buzağılama, tohumlama, sürü hareket kayıtları, ineklerde dış görünüş özelliklerine göre sınıflandırma, yetiştirme ve besleme konularında danışmanlık, hayvan sağlığı ve suni tohumlama hizmetleri, damızlık hayvan temini ve satışı vb. faaliyetler yürütülmektedir (Anonim, 2014s) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Birliğin amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirilmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soy kütüğü, ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmaların ı yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir (Anonim, 2014t) Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Arı Yetiştirici Birlikleri; 10/03/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre kurulmuşlardır. 79 ildeki il birliklerinin bir araya gelmesiyle de Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) kurulmuştur. Merkez birliğinin çalışma konuları; üstün verimli arılar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bölgesel yada ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ve Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir (Anonim, 2014u) Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği (DMYMB) 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan Manda Yetiştiricileri Birlikleri, "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri" hakkındaki yönetmelik kapsamında kurulmuş yetiştirici örgütlerindendir. Kuruluş amacı son yıllarda sayısı azalmakta olan manda populasyonunun ıslah edilerek arttırılması, birim hayvandan sağlanacak verim artışıyla yetiştiricilerin refah seviyesinin yükseltilerek sağlıklı, besin değeri yüksek ve güvenilir manda ürünleri sunabilmektir. Ayrıca üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soy kütüğü, ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, 1218

8 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması vb. olarak sıralanabilir (Anonim, 2014v). 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde Türkiye de hayvancılık alanındaki örgütlerin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve bu örgütlerin sorunlarına kısmen değinilmiştir. Türkiye de 2001 tarihinden itibaren yetiştirici birlikleri, 2004 tarihinden itibaren üretici birlikleri kurulmay a başlanmıştır. Başta kooperatifler olmak üzere yetiştirici ve üretici birlikleri ile birlikte Türkiye de tarım sektöründe ve özellikle hayvancılık sektöründe örgütlenmenin çok modelli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hayvancılık alanındaki bu örgütler kaliteli ve verimi yüksek hayvansal ürünlerin üretimi için girdi tedariki, yetiştirme teknikleri eğitimi gibi çeşitli konularda üreticilere destek olmaktadır. Üretim sürecinin kayıt altına alınması, ıslah programlarının uygulanması, sigorta işlemlerinin yapılması gibi faaliyetler bu organizasyonların ortak amaçları arasındadır. Bu organizasyonların hizmet yelpazesinin geniş olması ve benzer faaliyetlerinin olması, organizas yonlar arasında yetki karmaşasını beraberinde getirmektedir. Örneğin büyükbaş hayvancılık yapan bir çiftçi, aynı anda Köy-Koop, Tar-Koop, Tarım Kredi Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ya da Et Üreticileri Birliğine üye/ortak olabilmektedir. Çiftçiler her organizasyondan faydalanabilmek için ekonomik koşulları elverdiği sürece bu organizasyonlara üye/ortak olmaktadır. Buna karşılık çiftçiler bu organizasyonların çok azında aktif olarak faaliyet içinde olmaktadırlar. Dolayısıyla karşımıza ortak sayısı açısından zengin fakat etkinlik açısından zayıf bir örgütlenme deseni çıkmaktadır. Örgütlerdeki bu yetki karmaşası giderilmeli, üreticilerin örgütlerle ilgili belirsizlikleri giderilmelidir. Hayvancılık alanındaki bu örgütlerin varlıkları şüphesiz ki ülke tarımının sorunlarının çözümünde umut vericidir. Ancak araştırma neticesinde bu organizasyonların; işleme tesislerinin yok denecek kadar az olması, ortakların ürünlerini pazarlamada etkin pazarlama stratejisi olmaması gibi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Eğer bu eksiklikler giderilemez ise örgütlerin faaliyetleri ucuz girdi tedariki ve hayvanları kayıt altına almadan öteye geçemez. Dolayısıyla hayvansal besinlerin üretiminde/tüketiminde, üreticiler daha az kazanır ve tüketiciler daha fazla harcama yapar. Hangi örgüt modeli olursa olsun, örgütlenmenin temelinde yatan felsefe bireylerin kendi kendilerine yardım etmeleridir. Bu aşamada hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilerin ortağı yada üyesi olduğu organizasyonu geliştirmesi konusunda aktif olması gerekmektedir. Örgütler fiyat politikalarının belirlenmesinde etkili olacak yapıya kavuşturulmalıdır. İlave olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın 2013 Tarımsal Destekleme Ödemeleri Tebliği nde tebliğin 4. maddesinde geçen Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üretici birlikleri, bu Tebliğin üçüncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ifadesi ile örgütlerin kendi konusunda dikey teşkilatlanmasının önüne geçilmektedir. Örgütlerin dikey teşkilatlanmaları, kendi bünyelerinde olacak şekilde desteklenmelidir. Hayvancılık sektöründeki organizasyonların mevzuat kaynaklı bir diğer sorunu yine üst örgütlenmeleri ile ilgilidir yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu, 2006 yılında güncellenmiştir yılındaki kanunda kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olabilmesi için üst birliğe üye olmaları şartı varken, 2006 yılında güncellenen kanunda bu şart ortadan kaldırılmıştır. Bu durum kooperatif, üretici ve yetiştirici birliklerindeki üst örgütlenmeye zarar vermektedir. Son olarak çiftçilerin örgütün nasıl kurulacağı konusunda bilgili ve istekli olmalarına rağmen kurulan örgütün nasıl yönetileceği ve etkili hale getirilebileceği konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları söylenebilir. Dolayısıyla toplumun örgütlenme ile ilgili bilinci geliştirilmelid ir. Mevcut örgütlerin kurumsal güçlendirilmes i gerçekleştirilmelid ir. 4. KAYNAKLAR Anonim 2014a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. [Ulaşım: 14 Mayıs 2014] Anonim, 2014b. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Hakkında. [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014c. Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Ana Sözleşmesi. [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014d. Türkiye Hayvancılık Kooperatifi Merkez Birliği. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014e. Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, Merkez Birliği Ana Sözleşmesi. --%3E [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014f. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Tarihçesi [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] 1219

9 Anonim, 2014g sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun. 16/06/2000 tarihli Resmi Gazete. [Ulaşım: 29 Mayıs 2014] Anonim, 2014h. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri. [Ulaşım: 29 Mayıs 2014] Anonim, 2014i. [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014j. [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014k. 06/07/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. Anonim, 2014l. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Merkez Birliği Tüzüğü. irlig i-tuezuegue.html [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014m. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, 2013c, Birlik Tüzüğü [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014n. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, 2013a, Merkez Birliği Mevzuatı [Ulaşım: 16 Mayıs 2014] Anonim, 2014o. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014p. Bal Üreticileri Birliği. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014r. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği, Merkez Birliğ i Tüzüğü. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014s. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014t. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğ i. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014u. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği. Merkez Birliği Kuruluş Belgesi. [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Anonim, 2014v. Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği, [Ulaşım: 20 Mayıs 2014] Günaydın G., Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politika Transferi Analizi: Türkiye de Kalkınma Planlarının Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Tarım ve Mühendislik, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı, Sayı:80/2007, ISSN , Ankara. s. 25. Mülayim, Z. G., Kooperatifçilik. Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, /05/2014 itibariyle Tarımsal Örgütlenme Tablosu. [Ulaşım: 15 Mayıs 2014] Terin, M., Yavuz, F., Yıldırım, İ., Güler, İ., O., Hayvansal Üretimin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. Konya. s Uzmay, A., Türkiye de Süt Hayvancılığı Politikaları. SutHayvanciligi.pdf [Ulaşım: 10 Mayıs 2014] Yercan, M., Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler. Tarım Ekonomisi Dergisi 2007 ; 13(1) : 19 29s. 1220

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ. Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ. Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ HAKKIMIZDA 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Islah

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 0 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 2-3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler. 3-11 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..4-8 2.2 İllere Göre Kooperatifler.8-10

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 1-2 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler. 3-12 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..4-8 2.2 İllere Göre Kooperatifler.8-10

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU 8879 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5200 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/2004 Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME İçerik 1. Tarımsal Kooperatifçilik ile İlgili Genel Açıklamalar 2. Kooperatifçilik İlkeleri 3. Türkiye de Kooperatifler 4. Tarım Kooperatiflerinin Yararları 5. Tarım Kooperatiflerinin

Detaylı

Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme. Tuba İNAL ÇEKİÇ

Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme. Tuba İNAL ÇEKİÇ Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme Tuba İNAL ÇEKİÇ 21.03.2014 Köy Örgütü 18. Mart.1924 tarih ve 442 sayılı köy kanunu Köy muhtarı Köy ihtiyar meclisi Köy katibi Köy imamı Köy korucuları Köy İşleri Mecburi olan

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

2013-2014 /GÜZ DÖNEMİ DERS ADI: TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DERSİ VEREN : DR. OSMAN ORKAN ÖZER HAZIRLAYANLAR: HATİCE BERK

2013-2014 /GÜZ DÖNEMİ DERS ADI: TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DERSİ VEREN : DR. OSMAN ORKAN ÖZER HAZIRLAYANLAR: HATİCE BERK 2013-2014 /GÜZ DÖNEMİ DERS ADI: TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DERSİ VEREN : DR. OSMAN ORKAN ÖZER HAZIRLAYANLAR: HATİCE BERK SEZER AKBAL SILA ASKER TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

talebi artırdığı görülmektedir.

talebi artırdığı görülmektedir. K üçükbaş hayvan yetiştiriciliği diğer hayvancılık kollarına göre yapısal, ekonomik ve teknoloji kullanımı yönleriyle farklılıklar göstermektedir. Büyükbaş hayvancılığa göre birim alandan sağladığı yarar

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları, 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı TARIMSAL DESTEKLER Burhan DEMİROK Daire Başkanı İstanbul -18-Aralık-2014 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri 4- Destekleme

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İŞİN KISA TANIMI: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 11.Bölüm Tarımsal Kooperatifçilik Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış. U. Sağlam 1, İ. H. İnan

Türkiye de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış. U. Sağlam 1, İ. H. İnan Tarımsal Örgütlenme Türkiye de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış U. Sağlam 1, İ. H. İnan 1 Dr., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü-UŞAK E-posta:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Kaynak (1) 03.04.2008. Dr. Cemal ÇAKMAK

Kaynak (1) 03.04.2008. Dr. Cemal ÇAKMAK TÜRK HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN N YAPISI ve STRATEJİK ÖNCELİKLERİ Kaynak (1) Dr. Cemal ÇAKMAK 1. NEDEN HAYVANCILIK? 1. Açlık-Tokluk, iyi-kötü beslenme gibi insan odaklı konular dünya siyasetini de etkilemektedir.

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi

Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi Fransız Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanları Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi Jean-Noël BONNET 8 milyon sağmal inek 4.1 milyon emzikli inek (sığır) 5.2 milyon emzikli koyun

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR TARİŞ İÇERİK 1. Kuruluşu 2. Yönetim Kurulu 3. Amacı 4. Örgüt Yapısı

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON Türkiye de Tarımsal Yayım Kamu Yayımı Özel Yayım Tarımsal Yayım Sistemi Tarımsal yayım ve diğer hizmetlerin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETICI BIRLIKLERI KANUNU. Kanun No. 5200

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETICI BIRLIKLERI KANUNU. Kanun No. 5200 5200 Sayili Tarimsal Üretici Birlikleri Kanunu 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETICI BIRLIKLERI KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amaci; üretimi talebe göre plânlamak,

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı