T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

3 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3

4 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

5 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bakan Sunuşu Vatandaşların, temel hak ve özgürlüklerini her türlü endişe ve korkudan uzak bir şekilde kullanabileceği demokratik bir ortamın sağlanması devletin en temel görevlerinden birisidir. Polis Teşkilatımız, bireylerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerini rahat bir ortamda kullanmalarını sağlamak için her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmaktadır. Güvenlik paradigmasının köklü bir değişime uğradığı günümüzde, bir taraftan toplumun huzur ve güvenliğini sağlarken, diğer taraftan bireysel hak ve hürriyetlerin zarar görmemesini temin etmek büyük önem taşımaktadır. Polis Teşkilatımız, özgürlük-güvenlik uyumunu hassasiyetle gözeterek, halkın memnuniyetini esas alan yerinde hizmet anlayışıyla, suçların işlenmeden önlenmesi, suç işleyenlerin ise en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi sorumluluklarını büyük bir titizlik ve gayretle yerine getirmektedir. Güvenlik hizmetinin sağlanmasında, hukukun üstünlüğü, kamu yararını gözetme, tarafsızlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, sonuç odaklı hizmet ve sürekli gelişim ilkelerini esas alan Polis Teşkilatımız, bu anlayışın gereği olarak, Stratejik Planı doğrultusunda 2015 Yılı Performans Programını hazırlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2015 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını temenni ediyor, polis teşkilatımızın tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Efkan ALA İçişleri Bakanı 5

6 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

7 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Üst Yönetici Sunuşu Emniyet Teşkilatımız, devletimizin emrinde vatandaşımızın hizmetinde topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunma ve hedeflerini arttırarak, vatandaşlarımızın takdir ve güvenine mazhar olma gayreti içerisindedir. Amacımız, niteliklerimizi en üst seviyeye çıkartarak toplumun huzuru ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlamaktır. Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak, bilimsel metotlarla çalışmayı ilke edinerek ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir anlayışla görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Demokratik değerler çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını temel alan anlayışı güvenlik hizmetlerine yansıtmak, güvenlik-özgürlük dengesini hassasiyetle gözetmek çalışmalarımızın özünü teşkil etmektedir Stratejik Planı çerçevesinde katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2015 Yılı Performans Programı ile; vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak, katılımcılık, eşitlik, şeffaflık, profesyonellik, sürat ve etkinlik gibi unsurları daha fazla hayata geçirerek etkin ve kaliteli güvenlik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Genel Müdürlüğümüzün performansının ölçülebildiği, şeffaflık açısından kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını düşündüğüm 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür eder, programın başarıyla uygulanmasını dilerim. M. Celalettin LEKESİZ Vali Emniyet Genel Müdürü 7

8 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

9 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER MİSYONUMUZ 12 VİZYONUMUZ 13 A - Yetki Görev ve Sorumluluklar 14 B - Teşkilat Yapısı 16 C - Fiziksel Kaynaklar 17 D - İnsan Kaynakları 19 E - Diğer Hususlar 20 PERFORMANS BİLGİLERİ A - Temel Politika ve Öncelikler 24 B - ve ler 26 C - Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler 28 D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 140 9

10 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 10

11 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI GENEL BİLGİLER 11

12 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI MİSYONUMUZ Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak 12

13 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI VİZYONUMUZ Vatandaşların emniyet ve güvenlik duygusunu artırmaya çalışan, hizmetlerini proaktif polislik anlayışıyla birey ve toplum odaklı yürüten örnek bir teşkilat olmak 13

14 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Toplumun ve bireylerin güvenliğini sağlamak adına yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde güvenlik hizmeti üreten Türk Emniyet Teşkilatı hukuk ve toplum düzenini sağlamak için suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş olan suçları aydınlatarak suçluları yargı makamına teslim etmekle görevlendirilmiştir. Güvenlik hizmeti bağlamında çok geniş bir yelpazede hizmet üreten polis teşkilatı genel bir tanımlama ile adli ve idari polislik olmak üzere iki temel kategorideki görevleri ifa etmektedir. İdari polislik hizmetleri daha çok genel kamu düzeninin sağlanması amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını içermekle birlikte adli polislik hizmetleri bir suçun işlenmesi durumunda, delillerin toplanması, faillerinin ortaya çıkarılması görevlerini içermektedir sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2. maddesinde Polisin genel emniyetle ilgili görevleri şu şekilde ifade edilmiştir: A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Polisin Adli Görevleri Suç işlendikten sonra suçun ve suçluların ortaya çıkarılması amacıyla suç soruşturmasının yürütülmesi işlemleri polisin adli görevidir. Adli görev sürecini takip etmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde şube müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ve Amirliklerinde ise büro amirlikleri bulunmaktadır. Suç soruşturmaları, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanununda yer alan temel prensiplere uygun olarak, yetkili adli makamların talimatları doğrultusunda yapılır. Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde polis, delilleri toplama, suçu işleyen şahısları yakalama, Cumhuriyet Savcısı adına soruşturmayı yürütme ve suçluları adalete teslim etme görevlerini yerine getirmektedir. Polisin İdari Görevleri Toplumsal düzenin sağlanmasıyla ilgili mevzuat ve emirlerin yerine getirilmesinin sağlanması ve suçun oluşmasını önleyici tedbirlerin alınması polisin idari görevidir. Polis, önleyici, koruyucu ve yardım edici görevleri yerine getirirken suçu oluşturan unsurları göz önüne alarak görevini ifa etmektedir. Polisin idari görevinin en belirgin özelliği, önleyici düzenleyici ve durdurucu nitelikte olmasıdır. Polis kanunların suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır 14

15 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ve uygular, gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri engeller eğer olmuşsa devamına engel olarak kamu düzenin devamlılığını temin eder. Polise özel olarak verilmiş bazı görevler Polis teşkilatı Adli ve İdari görevlerin haricinde, özel olarak belirlenmiş bazı görevleri yerine getirmekle de görevlendirilmiştir. Bu görevler; Trafik düzenlemeleri, pasaport, silah taşıma/bulundurma belgesi, taşıt sürücü belgesi, araç trafik ve tescil belgesi, özel güvenlik belgeleri, patlayıcı maddelerle ilgili belgeler gibi birçok konuda belgelendirme hizmetlerinin verilmesi görevleridir. 15

16 B- TEŞKİLAT YAPISI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Türk Polis Teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olarak yapılandırılmıştır. Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda sürdüren Polis Teşkilatı yeni uzmanlık birimlerini oluşturmakta ve kendini sürekli yenileyerek verilen görevleri yerine getirmektedir. İL VE İLÇE TEŞKİLATI MERKEZE DOĞRUDAN BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EMNİYET MÜŞAVİRLİKLERİ ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MD. EMNİYET ATEŞELİKLERİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLÇE EMNİYET AMİRLİKLERİ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KRİMİNAL POLİS LAB. MÜDÜRLÜKLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARI POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MD LÜKLERİ (13) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ M.D LÜKLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD. 16

17 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Bina ve Tesis Durumu Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislere ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: FİZİKSEL VARLIK ENVANTERİ * ADET Hizmet Binası 3165 Moral Eğitim Merkezi 6 Eğitim ve Dinlenme Tesisi 7 * tarihi itibariyle Taşıt Durumu Teşkilatımızda 2014 yılı Ekim ayı itibariyle adet taşıt bulunmakta olup, yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: TAŞIT YAŞI SAYISI ORANI (%) 0-5 Yaş Arası Yaş Arası Yaş ve Üzere TOPLAM * * tarihi itibariyle 17

18 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Emniyet Genel Müdürlüğü, sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynakları sayesinde sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırarak kamu kurumları arasında birçok projeye öncülük etmiştir. Sahip olunan bu kaynaklardan bazılarıyla ilgili temel bilgiler aşağıda belirtilmiştir: POLNET Teşkilatımız tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde tüm Teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Pol-Net (Polis Bilişim Ağı) ile desteklenen ve mevzuata uygun görüntü, ses ve konum verilerinin elde edilmesine, işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesine yarayan, modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemidir. Kent güvenlik yönetim sistemleri; Güvenlik Kameraları Plaka Tanıma Sistemleri Kırmızı Işık ve Hız İhlal Tespit Sistemlerinden oluşmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, Pol-Net Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS uygulaması 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. E-imzası olan kişilerin imzalarını ve paraflarını dijital ortamda atarak kâğıt israfına son verilmesi amaçlanmıştır. 18

19 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI D - İNSAN KAYNAKLARI Emniyet Teşkilatı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Emniyet Teşkilatı Personelinin sı (% 95) Emniyet Hizmetleri, i (%5) ise diğer hizmet sınıflarındandır. Emniyet Genel Müdürlüğünün Hizmet Sınıflarına göre personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir: EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI 1/1.Sınıf Emniyet Müdürü 16 1.Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yardımcısı Başpolis Memuru Polis Memuru Çarşı Mahalle Bekçisi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Toplamı Genel İdare Hizmetleri Mülki İdare Hizmetleri 3 Teknik Hizmetler 656 Sağlık Hizmetleri 385 Eğitim Öğretim Hizmetleri 142 Yardımcı Hizmetler Avukatlık Hizmetleri 10 Akademik Kadro 222 İşçi 14 Sözleşmeli TOPLAM GENEL TOPLAM * * tarihi itibariyle 19

20 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI E- DİĞER HUSUSLAR A- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Varlığının temel gayesi halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Teşkilatımız; görevinin ifası ve kaliteli hizmet sunmanın, ancak nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilincinde olarak, "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla eğitim alanında sürekli ilerlemektedir. Teşkilatımız hizmetlerinde görevlendirilmek üzere alınan polis amir ya da memur adayları Teşkilatımız bünyesinde bulunan; Polis Koleji, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde konumlarına göre mesleki temel eğitim almaktadırlar. Ayrıca, hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Teşkilatımız, insan kaynaklarının gelişimine sürekli yatırım yapmaktadır. Bu amaçla, personelimize yönelik farklı konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Teşkilatımızın, gerek AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yürüttüğü ikili ilişkiler gerekse bölge ülkeleriyle geliştirilen polisiye ilişkiler nedeniyle yabancı dil bilen personel sayısının artırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Teşkilatımız bünyesinde kurulan Yabancı Diller Eğitim Ünitesi'nde personelimize dil eğitimi verilmektedir. Teşkilatımız; ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel çalışmalarda bulunmak, yabancı ülke polis teşkilatlarını tanımak, çalışmalarını yerinde görmek, faydalı olabilecek polisiye uygulamaları aktarmak, Teşkilatın geleceğine yön verecek personeli yetiştirmek amacıyla yüksek lisans, doktora, kısa süreli hizmet içi eğitimler ve staj eğitimi için ABD ve AB ülkelerine personel göndermektedir. B- Suçla Mücadele Faaliyetleri Asayiş Suçları ile Mücadele Suçu önlemenin daha önemli olduğunun ve daha az maliyet gerektirdiğinin bilincinde olan Teşkilatımız, suç önleme ve istihbarat odaklı polislik anlayışını, asayiş suçlarıyla mücadele alanına da uyarlamış, toplum destekli hizmet sunma anlayışına ve teknolojik alt yapıya dayanan bir mücadele stratejisi benimsemiştir. 20

21 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, toplumda sosyal çözülmelere, ceza adaleti sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına ve toplum huzurunu bozmaya neden olan organize suç örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Türkiye, üzerinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan çok hassas bir konuma sahip olması nedeniyle, Afganistan kaynaklı afyon ve türevleri ile Avrupa kaynaklı sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin trafiğinden olumsuz etkilenmektedir. Teşkilatımız, narkotik suçlarla mücadelesini, suç organizasyonlarının sürekli geliştirdikleri yeni yol ve yöntemleri deşifre ve bertaraf edecek kabiliyete sahip dinamik bir yapı ve anlayış içerisinde sürdürmektedir. Mali Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, mali suçlarla mücadele konusunda gelişen ve değişen şartlara karşı dinamik ve aktif bir yapı geliştirerek ve planlı operasyonlarla mücadelesini sürdürmektedir. Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık suçlarının; düşük riske rağmen yüksek gelirler elde edilmesi, illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi, kaynak ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farklılıkları ve kaçakçılık faaliyetleri içerisinde yer alan insanların bu durumu suç olarak değil geçim kaynağı olarak kabul etmesi gibi nedenlere bağlı olarak süreklilik arz eden uluslararası organize bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele ederek bu kararlı tutumunu sürdürmektedir. Siber Suçlarla Mücadele Son yıllarda ülke genelinde artan internet kullanımı, gelişen bilgisayar teknolojisi ve programlama dilleri nedeniyle özellikle sanal ortamda dolandırıcılık suçlarında artış gözlenmektedir. Teşkilatımız bilişim suçlarının önlenmesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, dünya standartlarında uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına önem vermektedir. Terör Suçları ile Mücadele Teşkilatımız, kanunlarda terör suçu olarak nitelenen suçların işlenmesine engel olunması ve bu suçları işleyenlerin yetkili yargı makamları önüne çıkartılması temel görevi 21

22 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI doğrultusunda, terörle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde sürdürmektedir. Kriminal, Olay Yeri ve Laboratuvar Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuvarlarında; DNA analizi, parmak izi, balistik inceleme, sahte belge, biyolojik ve kimyasal delillerin, ses, görüntü ve verilerin incelenmesi uluslararası standart ve kalitede en son teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Toplumsal Olaylar Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır. C- Trafik Faaliyetleri Karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl birçok insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya hayatının geri kalan bölümünü engelli olarak sürdürmek zorunda kalmaktadır. Teşkilatımız bu olumsuzlukları asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak, rahat ve huzur içerisinde seyahat edilecek güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik konusunda sorumlu diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 7 gün 24 saat faaliyetlerini yürütmektedir. D- Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Teşkilatımız suçla daha etkin mücadele edebilmek ve bu alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, barışın tesisine katkıda bulunmak, suçun ve suçlunun sınırları aştığı bir dünyada yerini almak için diğer ülke polis teşkilatları ve INTERPOL, EUROPOL, SECI, AGIT, BM, CEPOL, FRONTEX gibi uluslararası kuruluşlar ile sürekli işbirliği içindedir. Halen yurtdışında; Birleşmiş Milletler Barış Misyonları, Dış Temsilciliklerimizi Koruma Misyonları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonları, Avrupa Birliği Polis Misyonu, Yurtdışı Teşkilatı vs. çeşitli görevlerde bulunan teşkilat mensuplarımız Ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. 22

23 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS BİLGİLERİ 23

24 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Çağdaş yönetim fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren örnek bir kurum yapısı oluşturmak. Objektif kriterlerle mesleğe uygun doğru kişileri seçmek. Mesleki uzmanlaşma ve profesyonel hizmet sunumu için personel eğitimini etkin bir şekilde yürütmek. Niteliğine göre personel istihdamını sağlamak. Personelin özlük haklarını ve sosyal imkânlarını artırmak suretiyle daha verimli şekilde halka hizmet sunulmasını sağlamak. Kanunen verilmiş görevleri yetki ve sorumluluk çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. Öncelikle suçların işlenmesini önleyerek bireysel, toplumsal ve sosyal hayatın devamlılığına katkı sağlamak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçerek adalet duygusunun tesisine yardımcı olmak. Teknolojik imkanlardan faydalanarak suçları tüm yönleriyle aydınlatmak ve suçluları hızlı bir şekilde adalete teslim etmek. Terörizmle etkin bir şekilde mücadele ederek halkın devlete olan güven ve inancını artırmak. Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti anlayışı ile polis halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkartmak. Trafik denetimlerini etkinleştirerek can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak. Karayolu trafik güvenliği eylem planı hedeflerine ulaşmak. 24

25 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Tüm hizmet binalarını halka daha kaliteli hizmet sunacak şekilde modern ve güvenli bir yapıya kavuşturmak. Bilişim, haberleşme ve teknik alt yapı alanlarında teknolojinin getirdiği tüm imkanlardan faydalanarak halka sunulan hizmet kalitesini artırmak. Ülkemiz dış politikası paralelinde uluslararası ilişkilerimizi etkinleştirerek dünya polis teşkilatları arasında örnek olmak. 25

26 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI B- AMAÇ VE HEDEFLER Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında belirlenmiş olan ve 2015 yılında uygulanması planlanan stratejik amaç ve hedefleri gösteren tablo: AMAÇ 1 : İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi AMAÇ 2 : Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi 1-1: Polis İşe Alım Sürecinin Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması 1-2: Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi 1-3: Temel Polis Eğitimlerinin ve ilk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi 1-4: Hizmet içi Eğitimlerin Kalitesini Yükselterek Mesleki Becerilerin Artırılması 1-5: Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması 1-6: Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin İşlevselliğinin Artırılması 1-7: Personel Çalışma Sisteminin Düzenlenmesi 1-8: Mesleki Dayanışma ve Sosyal imkânların Artırılması 1-9: Teşkilat Personeli ve Yakınlarının Sağlıkla İlgili Bilgi ve Bilinç Düzeyinin Artırılması 2-1: Asayiş Suçlarında Suç Soruşturma Kapasitesinin Artırılması 2-2: Önleyici Polislik Kapasitesinin Artırılması 2-3: Çocukların Karıştığı Suç Soruşturmalarının Niteliğinin Artırılması 2-4: Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahısların Bulunmasına Yönelik Kapasitenin Artırılması 2-5: Aile İçi Şiddetle Mücadele Alanında Sorumlu Kurumlara Destek Verilmesi 2-6: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması 2-7: Siber Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Uluslararası Alanda Etkinliğinin Artırılması 2-8: Etkin Bir Seçim Güvenliği Sistemi Oluşturulması 2-9: Fikri Mülkiyet Suçları İle Mücadele Kapasitesinin Artırılması 2-10: Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması 2-11: Özel Harekat Birimi Kapasitesinin Geliştirilmesi 2-12: Kriminal Teknik ve Eğitim Altyapısı ile Kurumsal Yapının Geliştirilmesi 2-13: Adli Bilişim Hizmet Standartlarını Yükseltmek 2-14: Önemli Kişileri ve Tesisleri Koruma Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması 2-15: Deniz Polisi Kapasitesinin Güçlendirilmesi AMAÇ 3 : İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Arttırılması 3-1: Karayolu Trafik Güvenliğini Sağlamakla Görevli Trafik Personelinin Yeterli Düzeyde Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi 3-2: Trafik Denetimleri Etkinliğinin Artırılması ve Trafik Kazalarından Kaynaklı Ölümlerin %35 Oranında Azaltılması 3-3: Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması 3-4: E-Pasaport ve Güvenli Belgelerin Yönetim (Alt Yapı, Standartlar, Tasarım Ve Güvenlik Özellikleri) Stratejilerinin Geliştirilmesi 3-5: Hudut Kapılarında Güvenilir ve Etkin Bir Geçiş Sistemi Oluşturulması 3-6: Silah ve Patlayıcı Maddeler İş ve İşlemlerinin Kurumsallaşmasının Sağlanması 3-7: Özel Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsallaşmasının Sağlanması 26

27 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI AMAÇ 4 : Emniyet Teşkilatının Uluslararası ilişkiler Kapasitesinin Arttırılması 4-1: Uluslararası Alanda Kurumsal Temsilin Artırılması 4-2: Emniyet Genel Müdürlüğünün Uluslararası Polis İşbirliği Faaliyetlerinin AB Bilgi Deşişim Modeli Benzeri Bir Yapıya Kavuşturulması 4-3: Türk İnterpol Milli Merkez Biriminin ve Europol Ulusal İrtibat Noktasının Kapasitesinin Artırılması 4-4: Uluslararası Görevlerde Görev Alacak Personelin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması 4-5: Uluslararası Polis Eğitimlerinin Niteliğinin Artırılması 4-6: Teşkilatımız Koordinesindeki Mevcut Uluslararası Kuruluıların Etkinliğinin Artırılması ve Yenilerinin Kurulması AMAÇ 5 : Lojistik ve Destek Hizmetleri Kapasitesinin Arttırılması 5-1: Emniyet Teşkilatının İnşaat ve Emlak Kapasitesinin Artırılması 5-2: Taşıt Yönetim Sisteminin Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması 5-3: Emniyet Teşkilatı Havacılık Kapasitesinin Geliştirilmesi 5-4: Emniyet Teşkilatında Kullanılan Silah-Teçhizat ve Kıyafetlerde Modernizasyon, Dağıtım ve Kullanım Modelinde Etkinliğin Sağlanması 5-5: Teşkilatın İhtiyaç Duyduğu Bilgi Teknolojileri Kapasitesinin Artrılması 5-6: Emniyet Teşkilatı Haberleşme Sisteminin Etkin Bir Yapıya Dönüştürülmesi AMAÇ 6 : Yönetim ve Teşkilat Yapısının daha işlevsel hale getirilmesi 6-1: Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatlanma Sisteminin Düzenlenmesi 6-2: Kurumsal Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi 6-3: Teşkilat Birimlerinde Projeli Çalışma Sisteminin Oluşturulması 6-4: Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi 6-5: Emniyet Teşkilatının Veri Standardı, Toplama ve Analiz Kapasitesinin Artırılması 6-6: Afet ve Acil Durum Yönetiminin Etkinleştirilmesi 6-7: Halkla İlişkilerin ve Kurumsal İmajın Güçlendirilmesi 6-8: Hukuki İşlemlerle İlgili Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi 6-9: Etkin Bir Teftiş Sistemi Oluşturulması 27

28 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Performans i Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Çalıştay Sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam 1 Mesleğe uygun kişi standartları belirlenerek seçim kriterleri güncellenecektir. Adaylara gerekli testlerin uygulanacağı sistem kurulacaktır. Personel seçmeye yönelik mevcut testler (psikoteknik testler) incelenecek ve polislik mesleğine uyarlanacaktır. Polis seçme merkezleri kurularak uzman personel görevlendirilecektir. Mevzuat değişikliği yapılacaktır. Görevli personele eğitim verilecektir Genel Toplam

29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Mesleğe uygun kişi standartları belirlenerek seçim kriterleri güncellenecektir. Adaylara gerekli testlerin uygulanacağı sistem kurulacaktır. Personel seçmeye yönelik mevcut testler (psikoteknik testler) incelenecek ve polislik mesleğine uyarlanacaktır. Polis seçme merkezleri kurularak uzman personel görevlendirilecektir. Mevzuat değişikliği yapılacaktır. Görevli personele eğitim verilecektir. POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2015 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Dışı Kaynak Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Dışı Kaynak Genel Toplam ,00 29

30 Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi Performans i Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Görev Rehberinin Hazırlanması Sayı Düzenlenen Mevzuat Sayısı Sayı Düzenlenen Çalıştay Sayısı Sayı Düzenlenen Eğitim Toplantısı Sayı Faaliyetler Teorik ve uygulamalı eğitim alanları için gerekli olan donanım ve materyaller belirlenerek temin edilecektir, Uzman Alan Eğiticilerinin (Mentor) ve alan eğiticilerinin merkezde eğitilecek ve çalıştaylar yapılacaktır. Staj yaptırılacak olay yoğunluğu yüksek olan iller belirlenerek staj büroları kurulacaktır. Staj eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır. Sınıf Komiserliği iş analizi yapılarak görev rehberi hazırlanacak ve eğitim programları düzenlenecektir. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

31 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi Teorik ve uygulamalı eğitim alanları için gerekli olan donanım ve materyaller belirlenerek temin edilecektir. Uzman Alan Eğiticilerinin (Mentor) ve alan eğiticilerinin merkezde eğitilecek ve çalıştaylar yapılacaktır. Staj yaptırılacak olay yoğunluğu yüksek olan iller belirlenerek staj büroları kurulacaktır. Staj eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır. Sınıf Komiserliği iş analizi yapılarak görev rehberi hazırlanacak ve eğitim programları düzenlenecektir. POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2015 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Dışı Kaynak Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Dışı Kaynak Genel Toplam ,00 31

32 Temel Polis Eğitimlerinin ve İlk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Performans i Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi Temel Polis Eğitimlerinin ve İlk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi Temel Polis Eğitimlerinin ve İlk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Müfredat Sayısı Sayı Düzenlenen Çalıştay, Toplantı, Eğitim Sayısı Sayı Hazırlanan Rehber Sayısı Sayı Faaliyetler Büyük illerde yüksek kapasiteli kampüs şeklinde polis eğitim merkezleri kurulacaktır. Eğitim kurumlarında başta güvenli sürüş eğitimi olmak üzere uygun nitelikte uygulamaya yönelik eğitim ortamları hazırlanacaktır. Temel polislik eğitimlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda bilgi paylaşım havuzu oluşturulacaktır. Staj eğitimi verecek mentorlerden azami ölçüde yararlanılarak yüksek verim elde edilmesi sağlanacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

33 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Polis Eğitimlerinin ve İlk Kademe Yöneticiliğinin Etkinleştirilmesi Büyük illerde yüksek kapasiteli kampüs şeklinde polis eğitim merkezleri kurulacaktır. Eğitim kurumlarında başta güvenli sürüş eğitimi olmak üzere uygun nitelikte uygulamaya yönelik eğitim ortamları hazırlanacaktır. Temel polislik eğitimlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda bilgi paylaşım havuzu oluşturulacaktır. Staj eğitimi verecek mentorlerden azami ölçüde yararlanılarak yüksek verim elde edilmesi sağlanacaktır EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2015 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Dışı Kaynak Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Dışı Kaynak Genel Toplam ,00 33

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı