Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi"

Transkript

1 Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi P. Arslan * U. Kalkan H. Tıraş İ. O. Tunçöz ODTÜ ODTÜ ODTÜ ODTÜ Ankara Ankara Ankara Ankara Y. Yang ** S. Özgen E. Gürses M. Şahin ODTÜ ODTÜ ODTÜ ODTÜ Ankara Ankara Ankara Ankara Y. Yaman *** ODTÜ Ankara Özet Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlı firar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar kenarı kontrol yüzeyi, hem aerodinamik analizler hem de yapısal analizlerle tasarlanacaktır. Bu bildiride ağırlıklı olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri sunulacaktır. Her bir şekil değiştirme konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma işlemi, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü nde geliştirilen bir betik fonksiyonu kullanılarak istenilen üç boyutlu bir geometriye ve akış parametrelerine göre kolayca yapılabilmektedir. Anahtar kelimeler: aerodinamik çözüm ağı, büyük oranda şekil değiştirebilen kanat, hibrit kontrol yüzeyi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sonlu elemanlar analizi Abstract 1 In this study, the trailing edge hybrid control surface of fully morphing wing of an unmanned aerial vehicle will be investigated. Hybrid trailing edge control surface comprises composite and compliant materials. Deflection of the control surface is achieved by means of servo actuators. Morphing of the control * ** *** surface will be provided by changing NACA 6510 profile to NACA 3510 and NACA 2510 profiles, respectively. Hybrid trailing edge control surface will be designed by using aerodynamic analyses and structural analyses. In this paper, mainly Computational Fluid Dynamics (CFD) analyses will be presented. Mesh generation process is conducted by using a scripting function developed in METU Aerospace Engineering Department for the desired three dimensional geometry and flow parameters. Keywords: aerodynamic mesh, morphing wing, hybrid control surface, computational fluid dynamics, finite element analysis,. I. Giriş Büyük oranda şekil değiştirebilen hava araçları, uçuş gereksinimlerine göre şekil değiştirebilen ve uçuş sırasında kontrolü konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini kullanarak sağlayabilen araçlar olarak tanımlanmıştır [1]. Bu kavrama dayanarak, menteşesiz olarak tasarlanan kontrol yüzeyleri gibi konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyleri hava araçlarına uygulanmıştır [2]. Bilindiği üzere, genellikle büyük oranda şekil değiştirebilen kanatlara sahip hava araçları, konvansiyonel kontrol yüzeylerine sahip hava araçlarına oranla daha fazla avantaja sahiptirler. Büyük oranda şekil değiştirebilen hava araçlarının kontrol yüzeylerinde süreksizliğin olmaması ve görev profillerine göre şekil değiştirebilmeleri nedeniyle daha iyi aerodinamik performans sergilemeleri bu avantajlar arasında sayılabilir. Bunun yanında daha az sürüklenme kuvvetine maruz kalmaları daha az yakıt kullanmalarına ve atmosfere daha az miktarda zararlı gaz salgılamalarını sağlamaktadır [3]. 1

2 Bu çalışmada, konvansiyonel olmayan hibrit firar kenarı kontrol yüzeyine sahip bir insansız hava aracının kanadı yapısal ve aerodinamik açıdan tasarlanıp, incelenmiştir. Çalışmada sadece kontrol yüzeyi dikkate alınmış olup, aerodinamik analizler sırasında farklı NACA (The National Advisory Committee for Aeronautics) profillerine sahip kanat geometrileri temel alınmıştır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de aerodinamik analizler öncesinde yürütülen düğüm noktaları ve çözüm kümesi oluşturulması işleminin daha kolay ve etkin yapılabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle aerodinamik çözüm ağı oluşturma işlemi Pointwise V17.2 R2 paket programı kullanılarak yazarlar tarafından yazılmış olan betik fonksiyonu (Pointwise Scripting Function) kullanılarak otomatik hale getirilmiştir [4]. Bu çalışma bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projesi olan CHANGE, Combined morphing Assessment software using flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development kapsamında sürdürülmektedir [5]. Yürütülen bu projede Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin görevi firar kenarı kontrol yüzeyini, iniş ve avare uçuş (loiter) fazlarında NACA 6510 kanat profilini sağlayacak şekilde tasarlamaktadır. Tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi kalkış konfigürasyonunda NACA 3510, seyir ve yüksek hız konfigürasyonlarında ise NACA 2510 kanat profillerini de sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, firar kenarı kontrol yüzeyinin şekil değiştirebilme yeteneği, bahsedilen her uçuş fazı için karşılaşılabilecek aerodinamik yükler altında yapılan yapısal analizlerle incelenmiştir. Şekil 1 de büyük oranda şekil değiştirebilen kanadın uyarlanacağı NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 profilleri gösterilmiştir. Şekil. 2. Kontrol yüzeyi eklenmiş kanat katı modeli Hibrit olarak tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi, alüminyum, silikon ve kompozit olmak üzere üç farklı malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Silikon tabanlı hiperelastik özelliklere sahip malzeme ve kompozit malzeme proje ortakları tarafından sağlanmıştır [6]. Silikon yerine Neoprene malzeme kullanılarak yapılan başka bir bir hibrit tasarım da yazarların daha önceki bir çalışmasında sunulmuştur [7]. Hibrit firar kenarı kontrol yüzeyi katı modelinin, oluşturulduğu malzemelere göre farklı renklerle sunulan, izometrik ve yan görünümleri Şekil 3 te sunulmuştur. Şekil. 1. şekil değiştirme yeteneği II. Vakum Ortamında Kontrol Yüzeyi Sonlu Elemanlar Analizi A. Katı Model Tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi CATIA V5-6R2012 paket programı ile çizilmiştir. geometrisinin başlangıç profili NACA 6510 olup, geometri boyunca herhangi bir burulma açısı (twist) ve oturma açısı (incidence angle) yoktur. Kontrol yüzeyinin de bulunduğu kanat katı modeli Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil. 3 Hibrit kontrol yüzeyi izometrik görünümü (üst) ve yan görünümü (alt) Şekil 3 te gösterilen sarı renkli C kanalı hariç tüm yüzeylerde et kalınlığı 0.75 [mm] olarak tasarlanmıştır, sarı renkli C kanalın et kalınlığı 2.00 [mm] dir. Alüminyum kullanılarak tasarlanan C kanalı, kontrol yüzeyinin kanat ile bağlantısını sağlamaktadır. 2

3 Kontrol yüzeyinde üst yüzeyin hareketini iki servo motor, alt yüzeyin hareketini ise üç servo motor sağlamaktadır. Bu servo motorlara verilen farklı dönüş açıları ile silikon tabanlı elastik özelliklere sahip malzeme alt ve üst yüzeyde farklı miktarlarda uzayarak esnemekte, böylelikle ortaya çıkan esneme farkı aşağıya ya da yukarıya hareketi sağlamaktadır. Böylece firar kenarı kontrol yüzeyi belirtilen NACA profilleri arasında geçiş yapabilmekte ve kanat farklı uçuş fazlarına uyum sağlayabilmektedir. Kontrol yüzeyinin hareketini sağlayacak servo motorlar ve bataryalar yazarların daha önceki bir çalışmasında belirlenmiş olup seçilen servo motorlar kontrol yüzeyi içerisinde bataryalar ise gövde içersinde konuşlandırılacak şekilde tasarlanmıştır [8]. B. Sonlu Elemanlar Modeli Kontrol yüzeyi katı modeli oluşturulduktan sonra, kontrol yüzeyi yapısal analizlerinde kullanılacak sonlu elemanlar modeli ANSYS Workbench v14.0 Static Structural modülü kullanılarak hazırlanmıştır. Hibrit kontrol yüzeyinin büyük oranda yer değiştirmesinden ve kullanılan elastik malzemeden dolayı, bütün yapısal analizlerde doğrusal olmayan çözüm yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca tüm yapısal analizlerde standart yerçekimi yüklemesi de göz önüne alınmıştır. Bu çalışma kapsamında sonlu elemanlar modellemesi ve analizi işlemlerinin basitleştirilmesi ve süresinin kısaltılması amacıyla C kanalı geometrisi ve C kanalı geometrisi ile bitişik olan kompozit kısım analizler sürecinde göz önüne alınmamıştır. Sonlu elemanlar modelinde tüm yüzeyler et kalınlığı 0.75 [mm] olacak şekilde kabuk elemanlarla; servo motor kuvvetlerini kontrol yüzeyine ileten çubuklar 1.25 [mm] yarıçapında dairesel kesitli, moment kolları ise 1.9 [mm] x 7.4 [mm] dikdörtgen kesitli kiriş elemanları ve alüminyum kullanılarak tasarlanmıştır. Kullanılan alüminyum malzemesinin özellikleri TABLO 1 de verilmiştir. Şekil. 4. Silikon malzemenin tek eksenli gerilme-gerinim grafiği Hibrit kontrol yüzeyinin kompozit kısımlarında özellikleri TABLO 2 de verilen Glass Fibre Prepreg (EHG ) malzemesi kullanılmıştır. E [MPa] E [MPa] ν G [MPa] G [MPa] G [MPa] Katman Kalınlığı 0.25 [mm] Özkütle 1900 [kg/m 3 ] TABLO 2. Glass fibre prepreg kompozit malzemenin özellikleri Şekil 5 te ise, oluşturulan hibrit firar kenarı kontrol yüzeyi sonlu elemanlar çözüm ağı gösterilmiştir. Malzeme Alüminyum Kesme Modülü [MPa] Elastikiyet Modülü [MPa] Özkütle 2770 [kg/m 3 ] TABLO 1. Alüminyum malzemenin özellikleri Silikon tabanlı malzemenin davranışını belirlemek amacıyla, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği nde bir tek eksenli çekme testi gerçekleştirilmiştir. Testin sonucunda elde edilen tek eksenli gerilme ve gerinim grafiği Şekil 4 te sunulmuştur. Silikon tabanlı malzemenin özkütlesi 1250 [kg/m 3 ] olarak alınmıştır [9]. Şekil. 5. Hibrit kontrol yüzeyi sonlu elemanlar çözüm ağı Sonlu elemanlar analizinde, hibrit kontrol yüzeyini oluşturan farklı parçalar ANSYS paket programında bulunan aşağıdaki sınır koşulları ve temas yöntemleri kullanılarak sabitlenmişlerdir. Silikon parça ve kontrol yüzeyinin kanat ile bağlantı kenarları arasında Sabitlenmiş Destek (Fixed Support) sınır koşulu, 3

4 Silikon parçalar ve kompozit parçalar arasında, Yapıştırma Temas Yöntemi (Bonded Contact), Servo motor kuvvetlerini kontrol yüzeyine ileten çubuklar ile kompozit parçalar arasında Yapıştırma Temas Yöntemi (Bonded Contact). Ayrıca, servo motor moment kolları ve servo motor kuvvetlerini ileten çubukların Şekil 5 te verilen koordinat düzlemine göre x, y, z eksenleri yönündeki yer değiştirmeleri ve x ve z eksenleri etrafındaki dönüşleri birbirlerine bağımlı yapılmıştır. Kontrol yüzeyinin hareketini sağlamak amacıyla, servo motorlar aracılığıyla sağlanacak olan dönüş açıları, servo motorlar ve moment kolları arasındaki düğüm noktalarına, Şekil 6 da görülen koordinat eksenine göre y ekseni etrafında olacak şekilde her bir konfigürasyon için farklı derecelerde tanımlanmıştır. Bu düğüm noktalarından Şekil 6 da D ve F harfleri ile belirtilmiş olanlar kontrol yüzeyinin üst parçasını hareket ettirmekte, C, E ve G harfleri ile belirtilmiş olanlar ise kontrol yüzeyinin alt parçasını hareket ettirmektedir. servo motor torkları ve standart yerçekimi yüklemesi altında oluşan, dikey yöndeki (z ekseni yönündeki) yer değiştirme sonuçları verilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar analizi sonucunda kontrol yüzeyinde oluşan en yüksek von-mises gerilme ve gerinim değerleri ile eksenel ve eğilme gerilmelerinin toplamından oluşan en yüksek kiriş gerilmesi değeri TABLO 4 te verilmiştir. Şekil. 7. NACA 6510 kanat profili durumunda dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum 0.16 [mm]) Şekil. 6.Hibrit firar kenarı kontrol yüzeyi sonlu elemanlar modeline uygulanan sınır koşulları C. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları Hibrit kontrol yüzeyinin NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profilleri için gerek duyduğu ve Şekil 6 da belirtilen C, D, E, F ve G noktalarına uygulanacak dönüş açıları TABLO 3 te verilmiştir. Dönüş Açılarının Uygulandığı Noktalar NACA 6510 NACA 3510 NACA 2510 C (alt parça) -10 o -23 o -28 o Şekil. 8. NACA 6510 profilinden NACA 3510 kanat profiline geçiş sürecinde kontrol yüzeyinde oluşan, dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum [mm]) D (üst parça) 10 o 12.3 o 14 o E (alt parça) -10 o -23 o -28 o F (üst parça) 10 o 12.3 o 14 o G (alt parça) -10 o -23 o -28 o TABLO 3. Kontrol yüzeyinin hareketi için gerekli olan ve servo motorlardan gelen dönüş açıları Şekil. 9. NACA 3510 profilinden NACA 2510 kanat profiline geçiş sürecinde kontrol yüzeyinde oluşan, dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum 4.68 [mm]) Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9 da kontrol yüzeyinde sonlu elemanlar analizi sonucunda ortaya çıkan, uygulanan 4

5 En Yüksek von- Mises Gerilme Değeri [MPa] En Yüksek von- Mises Gerinim Değeri [mm/mm] En Yüksek Kiriş Gerilme Değeri [MPa] NACA 6510 NACA 3510 NACA TABLO 4. Sonlu elemanlar analizi en yüksek gerilme-gerinim değerleri Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9 da gösterildiği gibi kontrol yüzeyinin NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sorunsuzca uyum sağladığı ve NACA 6510 kanat profilinde kalmayı sürdürebildiği görülmektedir. Sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre, en yüksek von-mises gerilme değeri kompozit kısımda, en yüksek von-mises gerinim değeri silikon parçada oluşmaktadır. Oluşan en yüksek gerilme değeri, kompozit parçanın kırılma direncine (ultimate strength) oranla çok küçük olduğu için, bu kısım yeterli mukavemeti sağlayabilmektedir. Bununla birlikte Şekil 4 teki tek eksenli gerilme-gerinim grafiği de göstermektedir ki, en yüksek gerinimin oluştuğu silikon parça da yeteri kadar mukavimdir. Alüminyum kullanılarak tasarlanan servo güç aktarma parçalarının en yüksek kiriş gerilme değeri de yine alüminyumun akma direncinden [280 MPa] küçüktür. Tüm vakum ortamında gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinin sonuçlarına göre kontrol yüzeyi belirtilen NACA profilleri arasında sorunsuzca geçiş yapabilmektedir. III. Aerodinamik Yükler Altındaki Kontrol Yüzeyi Sonlu Elemanlar Analizi NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sahip kontrol yüzeyleri CATIA V5-6R2012 paket programı ile tasarlanmış ve aerodinamik analizlere uygun hale getirilmişlerdir. Aerodinamik yükler altında yapılan sonlu elemanlar analizinde her bir kanat geometrisi için kullanılan aerodinamik yükler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri yapılarak tespit edilmiştir. HAD analizlerinin yapılabilmesi için öncelikli olarak aerodinamik çözüm ağı hazırlanmış, ardından HAD analizleri için gerekli parametreler ve akış özellikleri tanımlanmıştır. A. Aerodinamik Çözüm Ağı Çözüm ağı Pointwise V17.2 R2 paket programı kullanılarak oluşturulmuştur. Bu çalışmadaki aerodinamik analizlerde çözüm ağı oluşturma işleminde tipik grafiksel kullanıcı arayüzü kullanmak yerine, Pointwise Betik Fonksiyonu (Pointwise Scripting Function) kullanılmıştır. Bu fonksiyonun kullanılması, kullanıcının otomatik olarak çözüm ağı oluşturmasını sağlar. Tanımlanan kanat konfigürasyonlarının benzer olması, Pointwise Betik Fonksiyonu nun kullanılmasını kolaylaştırmıştır. konfigürasyonlarının benzerlikleri tüm kanatların dört ana parçadan oluşmasından gelmektedir. Bu parçalar; kanat alt yüzeyi, kanat üst yüzeyi, kanat arka yüzeyi ve kanat uç parçasıdır. geometrilerinin aralarındaki tek fark kanat kamburlarının değişiklik göstermesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yazılan Pointwise Betik Fonksiyonu, çözüm ağı oluşturma işlemi sırasında kullanıcıya bir takım parametreleri de değiştirme imkanı da sağlamakta ve grafiksel kullanıcı arayüzü ile çözüm ağı oluşturma işlemine göre daha verimli olmaktadır. B. Pointwise Betik Fonksiyonu Bu çalışmada, çözüm ağı oluşturma işleminde kullanılan Pointwise Betik Fonksiyonu, Tcl programlama dilinin bir uzantısı olan Glyph2 betik dili ile yazılmıştır. Bu fonksiyon kullanıcıya Pointwise grafiksel kullanıcı arayüzünün sağlayabildiği yeteneklere benzer özellikler sunmaktadır. Bu çalışma için hazırlanan betik fonksiyonu aşağıdaki adımları içinde barındırmaktadır: Parametre Tanımlanması: Bu bölümde çözüm ağı oluşturma işleminde kullanılan eleman aralığı, çözüm ağı büyüme oranı, çözüm kümesi boyutu gibi değişkenlerin değerleri girilir. Geometri Dosyasını Alma: Bu adım, çözüm ağı oluşturma işlemi için hazırlanan geometrinin fonksiyon içine alınmasını sağlar. Yüzey Çözüm Ağı Oluşturma: Daha önce tanımlanmış değişkenlere bağlı olarak bu kısımda, kanat geometrisi yüzeyi üzerinde çözüm ağı oluşturulur. Çözüm Ağı İyileştirmesi: Oluşturulmuş olan çözüm ağının hücum kenarı ve firar kenarında bulunan eğriliği yakalayabilmesi için, bu kısımlarda daha sık çözüm ağı oluşturulur. Ayrıca, kanat kök ve uç kısımlarında da daha fazla düğüm noktası kullanılır. Yapılan çözüm ağı iyileştirme çalışması Şekil. 10Şekil 10 da gösterilmiştir. 5

6 ların hücum ve firar kenarlarında çözüm ağı iyileştirme işlemi yapılmıştır. Yarımküre çözüm kümesi yarıçapı, kanat veter (chord) uzunluğunun 20 katına eşittir. yüzeyi yakın çevresinde üç boyutlu blok çözüm ağı oluşturulurken T-Rex çözüm ağı yöntemi uygulanmıştır. Bu işlem hava akışının kanat yüzeyi üzerinde oluşturduğu sınır tabakasının modellenmesi içindir. Şekil. 10. Hücum ve firar kenarlarında yüzey çözüm ağı iyileştirme işlemi yapılan kanat modeli Çözüm Kümesi Oluşturma: Bu adım, parametre tanımlanması bölümünde yarıçapı belirlenen yarımküre şeklindeki çözüm kümesine çözüm ağı oluşturma işlemini içerir. Üç Boyutlu Blok Çözüm Ağı Oluşturma: Üç boyutlu blok çözüm ağı bu bölümde oluşturulur. Şekil 11 de gösterilen üç boyutlu çözüm ağının sınırları kanat dış yüzeyi ve çözüm kümesi olarak tanımlanmıştır. Şekil. 12. yüzeyi etrafındaki T-Rex üç boyutlu blok çözüm ağı C. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi Yapılan HAD analizlerinin amacı yapısal analizler için gerekli olan, aerodinamik yükler altındaki dış gösterge, basınç dağılımını sağlamaktır. Tüm kanat konfigürasyonları için Pointwise Betik Fonksiyonu kullanılarak çözüm ağı oluşturulduktan sonra HAD analizleri SU 2 V paket programı kullanılarak yapılmıştır [10]. HAD analizleri sırasında, NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine sahip kanatlar için ayrı ayrı tanımlanan akış parametreleri TABLO 4 te gösterilmiştir. Şekil. 11. yüzeyi ve çözüm kümesi arasında oluşturulan üç boyutlu blok çözüm ağı NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat geometrilerinin HAD analizleri için oluşturulan çözüm ağları aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir: yüzeyindeki çözüm ağı, iki düğüm noktası arası ortalama uzaklık 8 [mm] olacak şekilde üçgen elemanlarla oluşturulmuştur. NACA 6510 (İniş, Avare Uçuş) NACA 3510 (Kalkış) NACA 2510 (Seyir) Hız [m/s] Hücum Açısı [derece] Reynolds Sayısı Yoğunluk [kg/m 3 ] Mach Sayısı İrtifa [ft] TABLO 4. konfigürasyonları HAD analizleri akış parametreleri 6

7 D. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi Sonuçları SU 2 paket programı, HAD analizleri sonuçlarını kanat konfigürasyonları yüzeyinde basınç katsayıları dağılımı şeklinde vermektedir. Bu basınç katsayısı değerlerinin belirtilen akış özelliklerine göre hesaplanan dinamik basınç ile çarpılması sonucu dış gösterge basınçları hesaplanmıştır. Bu nedenle, basınç katsayısı dağılımı HAD analizlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15 te sırasıyla NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sahip kanat geometrileri yüzeyindeki basınç katsayısı dağılımları sunulmuştur. Şekil. 14. HAD analizleri sonucunda elde edilen NACA 3510 kanat geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt yüzeyi sağda) Şekil. 13. HAD analizleri sonucunda elde edilen NACA 6510 kanat geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt yüzeyi sağda) Şekil. 15. HAD Analizleri sonucunda elde edilen NACA 2510 kanat geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt yüzeyi sağda) 7

8 IV. Aerodinamik Yükler Altında Sonlu Elemanlar Analizi Sonlu elemanlar analizinde aerodinamik yüklemeyi modellemek amacıyla tek yönlü katı-akışkan etkileşimi kullanılmıştır. Gösterge basınçları yapısal modeller üzerindeki düğüm noktalarına ANSYS harici data (external data) modülü kullanılarak interpolasyon yöntemi ile aktarılmıştır. Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15 te görülen basınç katsayısı dağılımlarından elde edilen aerodinamik yüklerin sırasıyla NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sahip kanat geometrilerinin üzerine aktarılmış hali Şekil 16, Şekil 17 ve Şekil 18 de gösterilmiştir. Aerodinamik yükler altında yürütülen yapısal analizlerde her kanat konfigürasyonu için aerodinamik yükler harici olarak eklenmiştir. Servo motorlar ve moment kolları arasındaki düğüm noktalarına uygulanan dönüş açıları yine TABLO 3 teki gibidir. V. Sonuçlar Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21 de hibrit firar kenarı kontrol yüzeyinin uygulanan servo motor torkları, standart yerçekimi yüklemesi ve aerodinamik yükler altındaki sonlu elemanlar analizleri sonucunda dikey yöndeki (z ekseni yönündeki) yer değiştirmeleri verilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar analizi sonucunda farklı kanat konfigürasyonlarında kontrol yüzeyinde oluşan maksimum von-mises gerilme ve gerinim değerleri ile maksimum kiriş gerilmesi değeri de TABLO 5 te verilmiştir. Şekil. 16. NACA 6510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan aerodinamik yükler [MPa] Şekil. 19. Aerodinamik yükler altında, NACA 6510 kanat profili durumunda kontrol yüzeyinin dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum 0.42 [mm]) Şekil. 17. NACA 3510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan aerodinamik yükler [MPa] Şekil. 20. Aerodinamik yükler altında, NACA6510 kanat profilinden NACA 3510 kanat profiline geçiş sürecinde, kontrol yüzeyinin dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum [mm]) Şekil. 18. NACA 2510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan aerodinamik yükler [MPa] 8

9 Teşekkür Bu çalışma FP7-AAT-2012-RTD-1, Collaborative Project, Grant Agreement Number: , CHANGE, Combined morphing assessment software using flight envelope data and mission based morphing prototype wing development projesi kapsamında desteklenmektedir. Şekil. 21. Aerodinamik yükler altında, NACA3510 kanat profilinden NACA 2510 kanat profiline geçiş sürecinde, kontrol yüzeyinin dikey eksende yer değiştirme dağılımı (maksimum 4.74 [mm]) NACA 6510 NACA 3510 NACA 2510 En Yüksek von- Mises Gerilme Değeri [MPa] En Yüksek von- Mises Gerinim Değeri [mm/mm] En Yüksek Kiriş Gerilme Değeri [MPa] TABLO 5. Aerodinamik yükler altında sonlu elemanlar analizi en yüksek gerilme- gerinim değerleri Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21 de gösterildiği gibi kontrol yüzeyinin aerodinamik yükler altında da NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sorunsuzca uyum sağladığı ve NACA 6510 kanat profilinde kalmayı sürdürebildiği görülmektedir. Aerodinamik yükler altındaki sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre, en yüksek von-mises gerilme değeri kompozit kısımda oluşmuştur. Bu değer, bu parçada kullanılan kompozit malzemenin kırılma direnci değerine oranla çok küçük olduğu için, bu kısım yeterli mukavemeti sağlayabilmektedir. En yüksek von-mises gerinim değeri ise silikon parçada oluşmaktadır. Alüminyum kullanılarak tasarlanan ve servolardan gelen gücü kontrol yüzeyine aktaran parçaların en yüksek kiriş gerilme değeri olan 113 [MPa], da alüminyumun akma değerinden [280 MPa] küçüktür. Vakum ortamında ve aerodinamik yükler altında gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinin sonuçlarına göre tasarlanan kontrol yüzeyi NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerinde sorunsuzca çalışmaktadır. Çalışmanın daha ileri safhalarında, her bir şekil değiştirme konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma işlemini yerine, ilk oluşturulan aerodinamik çözüm ağının istenilen geometriye göre şekil değiştirmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Yazarlardan İlhan Ozan Tunçöz ve Yosheph Yang, yüksek lisans eğitimleri boyunca kendilerini destekleyen TÜBİTAK a teşekkür ederler. Kaynakça [1] Friswell M.I, The prospects for morphing aircraft. IV ECCOMAS Themat. Conf. Smart Struct. Mater., [2] Seber G., Sakarya E., İnsuyu T.E., Özgen S., Şahin M. Ve Yaman Y. AIAC Structural modeling and flutter analysis of adaptive camber wings [3] Barbarino S., Bilgen R., Ajaj R.M., Friswell M.I. ve Inman D.J. A review of morphing aircraft. J. Intell. Mater. Syst. Struct [4] Glyph Script Exchange. erişim tarihi: [5] CHANGE Project. erişim tarihi: [6] Innovative Faserverbundtechnologie. erişim tarihi: [7] Arslan P., Kalkan U., Tıraş H., Tunçöz İ.O., Yang Y., Gürses, E., Şahin, M., Özgen S., Yaman Y., ICAST2014#098 Structural Analysis of an Unconventional Hybrid Control Surface of a Morphing Wing [8] Arslan P., Kalkan U., Tıraş H., Tunçöz İ.O., Yang Y., Gürses, E., Şahin, M., Özgen S., Yaman Y., UHUK Konvansiyonel Olmayan İki Farklı Kontrol Yüzeyinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması., [9] Cambridge Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Materials data book. cueddatabooks/ materials.pdf, erişim tarihi: [10] Palacois, et.al. Stanford University Unstructured (SU2 ): Opensource Analysis and Design Technology for Turbulent Flows. AIAA SciTech Conference,

KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACI KANATLARININ AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ

KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACI KANATLARININ AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACI KANATLARININ AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ Pınar ARSLAN (a), Uğur KALKAN (b), Harun TIRAŞ (c), Ercan GÜRSES (d), Melin ŞAHİN

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI Pınar Arslan 1, Uğur Kalkan 2, Yosheph Yang 3, Serkan Özgen 4, Melin Şahin 5, Ercan Gürses 6, Yavuz Yaman

Detaylı

BİR HİBRİT FİRAR KENARI KONTROL YÜZEYİNİN TASARIMI VE ANALİZİ

BİR HİBRİT FİRAR KENARI KONTROL YÜZEYİNİN TASARIMI VE ANALİZİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 22-23 Mayıs 2015 / ESKİŞEHİR BİR HİBRİT FİRAR KENARI KONTROL YÜZEYİNİN TASARIMI VE ANALİZİ Pınar ARSLAN 1, Uğur

Detaylı

BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ KONVANSİYONEL OLMAYAN ESNEK KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ANALİZİ VE İÇ YAPISININ TASARIMI

BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ KONVANSİYONEL OLMAYAN ESNEK KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ANALİZİ VE İÇ YAPISININ TASARIMI 3. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı (HİTEK 2014), 18-19 Haziran 2014, Hava Harp Okulu, İstanbul BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ KONVANSİYONEL OLMAYAN ESNEK KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ANALİZİ

Detaylı

KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYLERİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACIN KANATLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYLERİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACIN KANATLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYLERİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACIN KANATLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlhan Ozan TUNÇÖZ (a), Yosheph YANG (b), Serkan ÖZGEN (c),

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KONTROL YÜZEYLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun Tıraş 1, İlhan Ozan Tunçöz 2, Ercan Gürses 3, Melin Şahin 4, Serkan Özgen 5, Yavuz Yaman 6 ABSTRACT:

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK

ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK ŞEKİL DEĞİŞTİREN UÇAKLAR VE GELECEK PROF. DR. YAVUZ YAMAN HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa [1] ve Onu Taklit Etmeye Çalışan İnsan [2] Şekil Değiştiren Uçakların

Detaylı

ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI

ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 06-07 Mayıs 2011 ODTÜ'DE YAPILAN İNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIŞMALARI 1 1 1 1 Yavuz YAMAN, Serkan ÖZGEN, Melin ŞAHİN,

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E.

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Tolga İNSUYU Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

GÖREVE UYUMLU KANATLARA SAHİP BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ, UÇUŞ TESTLERİ VE YAPISAL GELİŞTİRİLMESİ

GÖREVE UYUMLU KANATLARA SAHİP BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ, UÇUŞ TESTLERİ VE YAPISAL GELİŞTİRİLMESİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fakültesi 16-18 Haziran 2011 GÖREVE UYUMLU KANATLARA SAHİP BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ, UÇUŞ TESTLERİ VE YAPISAL GELİŞTİRİLMESİ Levent ÜNLÜSOY*,

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ D. Sinan

Detaylı

FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ

FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli FÜZE KANADININ SES-ÜSTÜ UÇUŞ KOŞULUNDAKİ AEROELASTİK ANALİZİ Göktuğ Murat ASLAN 1 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013 BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN AERODİNAMİK VE YAPISAL TASARIMI

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN AERODİNAMİK VE YAPISAL TASARIMI BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN AERODİNAMİK VE YAPISAL TASARIMI Levent ÜNLÜSOY (a), D. Sinan KÖRPE (b), Melin ŞAHİN (c), Serkan ÖZGEN (d), Yavuz YAMAN (e) (a) Arş. Gör. ODTÜ, Havacılık ve

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

GÖREVE UYUMLU KANAT TASARIM VE GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

GÖREVE UYUMLU KANAT TASARIM VE GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI GÖREVE UYUMLU KANAT TASARIM VE GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI Güçlü SEBER (a), Melin ŞAHĐN (b), Serkan ÖZGEN (c), Volkan Nalbantoğlu (d), Yavuz YAMAN (e) (a) Dr. ODTÜ, Havacılık ve Uzay Müh. Böl., 06531, Ankara,

Detaylı

DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Barış ÖNEN*, Ali

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

3. İzmir Rüzgar Sempozyumu Ekim 2015, İzmir

3. İzmir Rüzgar Sempozyumu Ekim 2015, İzmir 3. İzmir Rüzgar Sempozyumu 8-9-10 Ekim 2015, İzmir Yatay Eksenli Rüzgar Türbin Kanatlarının Mekanik Tasarım Esasları- Teorik Model Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş. Gör. Kadir KAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makina

Detaylı

DEĞİ KEN KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT KESİTİNİN 2-BOYUTLU AERODİNAMİK ANALİZİ

DEĞİ KEN KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT KESİTİNİN 2-BOYUTLU AERODİNAMİK ANALİZİ II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 5-7 Ekim 2008, İTÜ, İstanbul DEĞİ KEN KAMBURA SAHİP NACA 442 KANAT KESİTİNİN 2-BOYUTLU AERODİNAMİK ANALİZİ Güçlü Seber *, Erdoğan Tolga İnsuyu, Serkan Özgen, Melin

Detaylı

ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR NAKLİYE UÇAĞININ EKİPMAN RAFI TASARIMI

ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR NAKLİYE UÇAĞININ EKİPMAN RAFI TASARIMI III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR NAKLİYE UÇAĞININ EKİPMAN RAFI TASARIMI Mehmet Efruz YALÇIN 1 ODTÜ, TAI, Ankara Yavuz YAMAN

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 212, Hava Harp Okulu, İstanbul İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oğuz Kaan ONAY *, Javid KHALILOV,

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2015 / ESKİŞEHİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2015 / ESKİŞEHİR TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı -3 Mayıs 015 / ESKİŞEHİR DÜŞÜK İRTİFA UZUN UÇUŞ SÜRELİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ İNSANSIZ HAVA ARACININ KANATÇIK TASARIMI

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ RAPOR 21.05.2015 Eren SOYLU 100105045 ernsoylu@gmail.com İsa Yavuz Gündoğdu 100105008

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

Şekil 2: Kanat profili geometrisi

Şekil 2: Kanat profili geometrisi Kanat Profili ve Seçimi Şekil 1: İki boyutlu akım modeli Herhangi bir kanat, uçuş doğrultusuna paralel olarak (gövde doğrultusunda) kesildiğinde şekil 1 olduğu gibi bir görüntü elde edilir. Şekil 2: Kanat

Detaylı

Erdener ve Yaman ÖZET DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODEL OF AN AIRCRAFT WING ABSTRACT

Erdener ve Yaman ÖZET DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODEL OF AN AIRCRAFT WING ABSTRACT BİR UÇAK KANADININ YAPISAL MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özlem ERDENER TAI TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Tasarım ve Geliştirme Müdürlüğü, Akıncı 06936, ANKARA, oerdener@tai.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri Makine Elemanları Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri BİLEŞİK GERİLMELER Kırılma Hipotezleri İki veya üç eksenli değişik gerilme hallerinde meydana gelen zorlanmalardır. En fazla rastlanılan

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT/ KONTROL YÜZEYLERİNİN UÇUŞTAKİ ETKİLERİ

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT/ KONTROL YÜZEYLERİNİN UÇUŞTAKİ ETKİLERİ BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT/ KONTROL YÜZEYLERİNİN UÇUŞTAKİ ETKİLERİ Yavuz Yaman 1, Serkan Özgen 2, Melin Şahin 3, Ercan Gürses 4. ABSTRACT: This paper introduces the fully morphing aircraft

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470 Eskişehir Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın etrafından

Detaylı

Hasan ve Yaman. Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr ÖZET

Hasan ve Yaman. Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr ÖZET BİR KOMPOZİT KANAT KUTUSUNUN ÇOK YÖNLÜ TASARIMI Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr Yavuz YAMAN ODTÜ, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, İnönü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) GERİLME KAVRAMI VE KIRILMA HİPOTEZLERİ Gerilme Birim yüzeye düşen yük (kuvvet) miktarı olarak tanımlanabilir. Parçanın içerisinde oluşan zorlanma

Detaylı

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ Uğur Özmen 1 ve Buket Okutan Baba 1 1 Celal Bayar University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, 45140

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

SENTETİK JET PARAMETRELERİNİN ELİPTİK PROFİL VE KANAT KESİDİ ÜZERİNDEKİ AKIŞIN KONTROLÜ İÇİN YANIT YÜZEYİ YÖNTEMİ İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ

SENTETİK JET PARAMETRELERİNİN ELİPTİK PROFİL VE KANAT KESİDİ ÜZERİNDEKİ AKIŞIN KONTROLÜ İÇİN YANIT YÜZEYİ YÖNTEMİ İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 008, İTÜ, İstanbul SENTETİK JET PARAMETRELERİNİN ELİPTİK PROFİL VE KANAT KESİDİ ÜZERİNDEKİ AKIŞIN KONTROLÜ İÇİN YANIT YÜZEYİ YÖNTEMİ İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Simülasyon Tanımlama Öncesi 1. Yeni bir proje oluşturmak için menü çubuğu üzerinden Dosya > Çözümağı

Detaylı

LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri

LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri Hazırlayan Arda Avgan, Makine Müh. arda.avgan@akromuhendislik.com Can Özcan, Yük. Mak. Müh. can.ozcan@akromuhendislik.com AKRO R&D Ltd. Tel:

Detaylı

25. SEM2015 programı ve kullanımı

25. SEM2015 programı ve kullanımı 25. SEM2015 programı ve kullanımı Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

OBJECT GENERATOR 2014

OBJECT GENERATOR 2014 OBJECT GENERATOR 2014 GİRİŞ Sonlu elemanlar modellemesindeki Mechanical ortamında temas tanımlanması, bağlantı elemanı, mesh kontrolü veya yük girdilerinin uygulanması aşamasında çoklu bir yüzey varsa

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

STATİK GERİLMELER a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi

STATİK GERİLMELER a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi 4 STATİK GERİLMELER Genel yükleme durumuna göre gerilme tanımlamaları: a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme Ç ; ü b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi ; ; ü c) Burulma Yüklemesi Şekil 4.3

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır.

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Asansör Kılavuz Rayı Konsollarının Tasarım Parametreleri ve Gerilme Analizi Serhat Koç 1, Dr. C. Erdem Đmrak 2, Sefa Targıt 3 1 Wittur, Ar-Ge Departmanı, Đstanbul, Türkiye 2 Đstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları Ahmet Levent AVŞAR 1 Meteksan Savunma, Ankara Melin

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-2016-000 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı