Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV"

Transkript

1 GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1

2 BÖLÜM 1: GENEL BĠLGĠLER 1.1 GiriĢimci 1. Ortak - Kazan ġehri Tataristan Cumhuriyeti 1988 doğumlu Lenar Valiev; 2001 yılında Türkiye'ye gelerek Ortaöğretim son sınıfı ve Liseyi Antalya'da tamamlayarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - ġehir ve Bölge Planlama Bölümü yılları arasında baģarı ile lisansını tamamlamıģtır yıllar arasında özel Ģirkette 3 yıl yarı zamanlı ve 2.5 sene tam zamanlı olarak mesleğini yapmıģtır. ġehir planlama, kentsel tasarım dönüģüm gibi mesleki konulara hakim olup her ölçek tasarım, iç - dıģ tasarım konularına ilgi duymaktadır. Hobi olarak tanıdığı çevreye mekan içi tasarım ve özel mobilya tasarımları yapmaktadır. Ayrıca 2D ve 3D görselleģtirme programları aktif olarak kullanmaktadır. 2. Ortak - Kazan ġehri Tataristan Cumhuriyeti 1990 doğumlu Ramil Valiev; Abisi ile birlikte Türkiye'ye gelerek lise ve ortaöğretim eğitimini tamamlayarak, Ġstanbul Üniversitesi son sınıfında olup 2014 yılında lisansını bitirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca 5 seneye yakın Profesyonel olarak reklam Ģirketlerinde 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon programları aktif olarak kullanmaktadır. Her ölçek üç boyutlu obje, yapı, mekan gibi ortamları modelleyerek sunumunu yapmaktadır. Özellikle iç dekorasyon konularına ilgi duymaktadır. 1.2 ĠĢletmenin Faaliyet Konusu ĠĢletme LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. olarak, planlama kapsamında imar planların çizimi, her tür ve ölçekte imar plan tadilatı ve analiz çalıģmaları ile planlama faaliyeti altında arsa ve arazi geliģtirme raporların hazırlanması iģi yanında asıl faaliyet göstereceği iç ve dıģ yapı dekorasyon iģleri yürütmektedir. ġirket ünvanda yer alan gayrimenkul faaliyeti, KOSGEB in destek vermediği emlakçılık faaliyetleri olmayıp Ģehir ve bölge planlama kapsamında mühendislik rapor ve danıģmanlıklarını kapsamaktadır. ġehir Planlama Odası planlama ile birlikte emlakçılık faaliyetlerin yapılması etik bulmadığı için ünvanında emlak kelimesi geçemez ve bu alanda faaliyet gösterilemez. KOSGEB tarafından destek alınmak istenen asıl faaliyet kolu YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA olarak; mobilya tasarımları, daire içi belli alanları ( banyo, yatak odası, mutfak vs), daire tamamını, villa, mağaza ve ofisleri yaratıcı çözümler sunan teknik kadro ile projelendirilmesi ve üç boyutlu ortamda sunulması ayrıca uygulama ekipleriyle beraber uygulama, tadilat, dekorasyon iģlerini müģterilerinin zevk ve istekleri doğrultusunda a'dan z'ye kadar tüm iģleri itina ile sunması söz konusudur. Faaliyetler; KeĢif : Yerinde keģif yapmak, m2 ölçümleri ile mevcut kullanımları belgelemek, yaklaģık maliyet çıkarmak DanıĢmanlık : MüĢterinin hangi alanda ne yapmak istediğini belirlemek, baģka alternatifleri de sunarak, müģteriyi doğru sonuca yönlendirmek. 2

3 Projelendirme: Mekân projelendirilmesi ve 2D (iki boyutlu) olarak çizilmesi 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon: Ġster hazır olarak getirilen veya "LAVA GRUBU" yaptırılan projelerin (plan, bina, oda, banyo, mutfak, yatak odası, obje vb) boyutlu hale getirilip görselleģtirmek. Uygulama: Proje doğrultusunda her türlü uygulamaları organize etmek, programlandırmak, iģçi ve malzeme tedarik etmek ve inģaat faaliyetlerini projeye uygun olarak olmasını denetlemek. SatıĢ Sonrası Destek: OluĢabilecek her türlü sorunları çözüme kavuģturmak, gerekli teknik destek ve danıģmanlık sağlamak. Proje üretiminde ve danıģmanlık hizmetlerinde; en yeni ofis yazılımları, 3D görselleģtirme programları ve 2D çizim programları kullanılacaktır. Grafik tasarım sektöründe bilindiği üzere yazılımları çalıģtıracak güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özel olarak bir biri ile uyumlu parçalar sayesinde özel güçlü bilgisayarlar toplanacaktır. Ayrıca bu yazılımları kullanabilen teknik lise ve üniversite mezunları istihdam edilecektir. 1.3 ĠĢ Kurma Süreci Hafta AKTĠVĠTE Kiralama X KOSGEB BaĢvuru X Dekorasyon X X Mobilya - Donanım Alımı X X Lansman - BroĢür Basımı, Web site vb. X X Personel ve Çözüm Ortaklarının belirlenmesi X X KuruluĢ ĠĢlemleri X X X X Faaliyete Resmi BaĢlangıcı X BÖLÜM 2: GĠRĠġĠMCĠYE / ORTAKLARINA VE ĠġLETMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 2.1 GiriĢimci ve ĠĢletme Ortaklarının KiĢisel Bilgileri Adı Soyadı LENAR VALĠEV Adresi Bıldırcın Sok. Sevencan Ap. 44/13 Gülbahar Mah. ġiģli - Ġstanbul Telefonu Faksı E-Posta Adresi Doğum Tarihi 12/02/1988 En Son Mezun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Olduğunuz Eğitim Kurumu 3

4 Bölümü ġehir ve Bölge Planlama Mezuniyet 14/06/2010 Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, Ġyi) ĠĢ Deneyimi Rusça Ġyi Türkçe - Ġyi Ġngilizce - Orta Dönemi ĠĢyeri Adı Görevi ÇalıĢma Süresi Promer Planlama Stajer 1 sene 6 ay 2008 Ġstanbul Metropolitan Stajer Planlama ( ĠBB) Promer Planlama ġehir Plancısı 2 sene 3 ay Diğer Nitelikleri Aktif olarak 2D ve 3D yazılım programları kullanmakta. Her türlü tasarım konularına ilgi duymakta. ĠnĢaat faaliyetlerinde deneyimlidir. Adı Soyadı RAMĠL VALĠEV Adresi Bıldırcın Sok. Sevencan Ap. 44/13 Gülbahar Mah. ġiģli - Ġstanbul Telefonu Faksı E-Posta Adresi Doğum Tarihi 15/05/1990 En Son Mezun Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi / Ġstanbul Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü Yabancı Dil Mezuniyet 2007 Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge 4

5 Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, Ġyi) ĠĢ Deneyimi Rusça - Ġyi Türkçe - Ġyi Ġngilizce Ġyi Dönemi ĠĢyeri Adı Görevi ÇalıĢma Süresi 2008 Ġmaj Stajer 3 ay 2009 Toonefects Video Animasyon 3 ay 2010 Animarka 3D Animasyon 4 ay 2011 Digiflame 3D Animasyon 2 sene 2 ay 2012 MojoFX 3D Animasyon 6 ay Volt 3D Animasyon 7 ay Diğer Nitelikleri 3D Tasarım ve animasyon uzmanı, 3D ve 2D programları etkin bir Ģekilde kullanmakta, Video montaj ve efekt programlara hakim, müzik ile ilgilenmektedir. Halen Ġstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı okumaktadır. 2.2 GiriĢimci ve ĠĢletme Ortaklarına ĠliĢkin Bilgi Tablosu Sıra No 1 2 GiriĢimci/ Ortağın Adı Soyadı LENAR VALĠEV RAMĠL VALĠEV T.C. Kimlik Numarası Kurucu Ortaklık Payı BaĢvuru Esnasındaki Ortaklık Payı Cinsiyeti (K/E) Özürlü Statüsünde mi? E HAYIR Sahip Olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi ġehġr PLANCISI Katıldığı GiriĢimcilik Eğitimi / DanıĢmanlık Programı/ĠġGEM Adı GiriĢimcilik Eğitimi / DanıĢmanlık Programı Belge Tarihi E HAYIR ĠĢ Fikri ve Seçme Nedeni YaĢam ve çalıģma alanları Ģehrin merkezinde zor üretilen alanlardır, yeni bir bina inģaat etmek oldukça zor bu nedenle yeni modern binalar hep Ģehrin dıģında yapılmaktadır. Ancak bu alanlara ulaģım gün geçtikçe zorlaģmaktadır. Güzel modern mekânlarda yaģama ve çalıģma olanakları sağlayarak Ģehrin merkezindeki köhnenmiģ bu alanları dönüģümü sağlanabilir. Bunu da yaratıcı ve hesaplı çözümler ile sağlamakla mümkündür. Faaliyet gösterilecek alanda, güçlü bir iģyeri potansiyeli mevcut, iģyerlerini yenilemeye teģvik ederek iģ alanı geniģletilebilir. 5

6 Özellikle bu bölgenin merkezi konumda olması nedeniyle ağırlıklı olarak öğrenci kesimine kira verilmektedir. Böylece diğer bölgelere nazaran hem kira değerleri yüksek hem de el değiģimi süreklidir. Bu nedenle kiracı değiģim aralığında tadilat yapma olanağı doğmaktadır. Çünkü devamlı oturulan bir evin tadilatını yapmak oldukça zor ve müģteriler evini yenileme konusuna sıcak bakmamaktadır. Evin yenilemesi ile evinin diğerinin artırıp kira gelirlerinin arttırmak adına ev sahipleri için bir avantaj sağlayacaktır. Bölgede kaliteli ve düzgün iģini yapan sonrasında ise her türlü destek sağlayan ve itibarı olan bir firma olmadığından bu alanda büyük bir ihtiyaç söz konusudur. bu ihtiyacı fırsat bilip, orta ve orta üstü zenginlere hizmet vererek dekorasyon iģinin çok da pahalı olmadığını bu grupların da gerçekleģtirebileceği piyasaya göstermek amacımızdır. 2.4 ĠĢletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni Limited ġirket Marka ismi haline getirmek, daha güvenilir bir imar oluģturmak Kamu ihalelerde prestij olarak çok daha fazla avantaj sağlamaktadır Daha kurumsal bir Ģirket haline getirmek Sabit vergi oranı olması Sermaye oranıyla sorumluluk Ortaklık Yapısına Uygun 2.5 ĠĢletmenin Misyonu "LAVA GRUBU" olarak müģteri odaklı yaratıcı çözümler sunan, müģterilerin taleplerine en kısa zamanda ve bütçelerine uygun olarak en kaliteli dekorasyon projelerini ve uygulamalarını gerçekleģtiren, iç dekorasyon uygulamalarıyla bireylerin yaģam kalitelerinde iyileģmeler ile daha mutlu bir toplum haline getirmek üzere kurulmuģtur. 2.6 ĠĢletmenin Vizyonu Sürekli büyüyen ve yaratıcı çözümler sunan çağın gereksinimlere cevap verebilen yeniliklerine açık olan, müģterilerin memnuniyeti ön planda tutan rahat modern ve kaliteli mekânlar sunan kaliteden asla ödün vermeyen bir kurumsal marka Ģirketi olmaktır. 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri ĠĢini itina ile yapan bir firma olduğunu göstererek rekabetçi ortamda fiyat avantajı sağlayarak müģteri portföyünü geliģtirmek. Sosyal medya ve diğer reklam araçları ile kampanya düzenleyerek müģterileri çekmek. 6

7 Dekorasyon alanında yeni bir anlayıģ getirerek görselleģtirilmiģ proje üzerinden uygulamaları sağlayarak müģterilerin eskisi gibi sürpriz uygulamalarla karģılaģması yerine farklı bir hizmet yaratmak. Ġlk aģamada 3 kiģilik kadro ile hizmet vermeye planlayan ofis, ilk iki sene içinde kadro olarak % 100 büyümeyi ve personel sayısını 4 'de çıkartarak 6 kiģilik kadro oluģturarak, ilk yıl toplam TL'lik ciro gerçekleģtirmek. 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri 1. yıl AçılıĢ Kurulum TL 2. yıl % 35 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 3. yıl % 50 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 4. yıl % 35 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 5. yıl % 25 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 6. yıl % 15 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 7. yıl % 15 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 8. yıl % 10 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 9. yıl % 10 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL 10. yıl % 5 Büyüme ve SatıĢ Artırımı TL Ġlk iki yıl piyasaya girerek marka ismini güçlendirerek, iģletmeyi büyütmek Eleman kapasitesini artırmak 2. yılında AR-GE çalıģmaları yaparak iģ miktarı azaltıp niteliği artırmak 3. yılında güçlü firmalar piyasasına girerek bu doğrultuda geliģmek BÖLÜM 3: PAZAR BĠLGĠLERĠ VE PAZARLAMA PLANI 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı Ġl etapta faaliyet alanı ġiģli Ġlçesi'nin Mecidiyeköy, Gülbahar, ĠzzetpaĢa ve KuĢtepe yi kapsamakta olup, bölgedeki halka hizmet edecektir. Resmi siteden alınan bilgilerine göre bölgede toplam adet (23152adet konut ve 8573 adet iģyeri) konut ve iģyeri bulunmaktadır. Bu da büyük bir pazar olduğunu göstermektedir. MAHALLE ADI 2010 NÜFUS BİNA SAYISI MESKEN SAYISI İŞYERİ SAYISI TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM MECİDİYEKÖY GÜLBAHAR İZZETPAŞA KUŞTEPE TOPLAM Tablo 1: Mahalle ve veri dağılımları (kaynak: Ġlk etapta faaliyet göstermeye çalıģılan bölgede farklı dallar ile birlikte 16 Ģirket dekorasyon hizmeti vermekte ve bunların dıģında sadece 4 tanesi alanında uzmanlaģmıģtır. Diğer Ģirketler 7

8 emlakçilik vb faaliyet ile birlikte komisyonculuk modelliyle iç dekorasyon faaliyetleri yürütmektedir. Direk ustalarla çalıģtıkları için tasarımdan yoksun, arada fazla aracı olduğu için fiyatlar yüksek, kullanılan malzeme en ucuz ve kalitesiz olmaktadır. Kroki 1: Istanbul bütününde dekorasyon Ģirketlerin dağılımı (https://maps.google.com/) Kroki 2: Faaliyet bölgesinde dekorasyon Ģirketlerin dağılımı (https://maps.google.com/) Not: büyük nokta ile gösterilen nitelikli dekorasyon ofisleridir, bölgede 4 tanedir. Son yıllarda artan refah seviyesi ile birlikte bina içi dekorasyon konut satıģından daha önemli bir konuma gelmiģtir, insanlar estetik kaygılardan ve moda eğilimlerden etkilenerek yeni arayıģlar içinde girmiģlerdir. Bunu fırsat bilerek "LAVA GRUBU" olarak getirmiģ olduğu anlayıģ sayesinde ilk etapta % 20'lik bir pazar payı hedeflemektedir. 3.2 Pazar Profili Seçilen Bölgede hedef müģteri kitlesi sosyoekonomik yönünden orta ve orta üstü grupları kapsamaktadır. Bu kitle ev ve iģyeri sahipleri, iģyeri kiracıları ile ev sahibi ile farklı 8

9 anlaģmalarda bulunacak kiracıları oluģturmaktadır. Örnek olarak kiracının projeyi uygulattırıp, kiradan düģürülmesidir. Ayrıca fuar standı tasarım iģleri veya iç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum ve demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölye iģlerinin taģeronluğunu üstlenerek farklı bir müģteri kitlesi oluģturulacaktır. Pazarda karģılaģan sorunları aģağıdaki gibi sıralayabiliriz; Kayıt dıģı ve düzgün iģini yapmayan ustalar sayesinde ev dekorasyonu kavramının sadece tamirat olarak algılanması sorunu Tadilat esnasında maksimum kar sağlamak amacıyla fiyat kırımları ve kalitesiz mal kullanmaları sorunu Kaliteli firmaların ise uyguladığı yüksek fiyat bedelleri nedeniyle hizmet edilecek gruplarının bu bedeli ödemekte güçlük çekmektedir. Bu sorunları aģmak için bölgede tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. MüĢteriler ile sözleģme imzalayarak güven kazanılacaktır. Ayrıca yapı malzemelerini satan iģyerlerine ve emlakçılara kartvizit ve broģür dağıtılarak müģteri profili geniģletmede yardımlarından yararlanılacaktır. Ġç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum ve demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölyeler ile ortaklıklar kurularak görselleģtirme iģlerinde destek sağlamak hedefler arasındadır. 3.3 Rakip Analizi Bölgede faaliyet gösteren rakip firmalar arasında; Aydın Dekorasyon, 3d Mimarlık Proje Tasarım Dekorasyon, E Dizayn Mimarlık - Dekorasyon, Ġdeko Ġç Mimari Dekorasyon olarak saymak mümkündür. Bu firmaların yeni kurulan bir Ģirkete nazaran belli bir müģteri portföyü oluģmuģ ve kendi alanlarında uzun süre faaliyet göstermektedirler. Bu 4 firmadan 3'nün web sitelerinin olmaması, internet kullanımının arttığı ve alıģveriģin sanal ortama kaydığı bir çağda, bu firmalara ulaģma ve ne tür iģ yaptığı, iģ niteliğinin ne olduğu anlamak mümkün değildir. Bu olgu firmalar için bir dezavantaj yaratmaktadır. Sadece Ġdeko Ġç Mimari Dekorasyon Ģirketinin web sitesi mevcut, Ģirketin hizmet alanı ise sadece fuar standı tasarımını kapsamaktadır. AnlaĢıldığı üzere kurumsallaģmıģ rakip 4 firmanın 3 tanesinin internet pazarlamasının zayıf olduğu ne tür iģlerin yaptıklarına ulaģmak zor olduğu, diğer firmanın ise sadece bir konuda uzmanlaģmıģ olduğunu görmekteyiz. "LAVA GRUBU" olarak yapacağımız iģlerinin sadece bir kolunu kapsamakta olup, tam olarak rakip bir firma niteliği taģımamaktadır. Bu firmaların dıģında ise kayıtlı ve kayıt dıģı iģ yapan küçük iģletmeler de mevcuttur. Küçük iģletmeleri de belli bir müģteri portföyüne sahiptir. "LAVA GRUBU" olarak misyon ve vizyon doğrultusunda iģimizde getirmiģ olduğumuz yeni bir anlayıģ ile bu müģteri potansiyelinden kendimize bir pay almayı hedeflemekteyiz. 9

10 3.4 Pazarlama/SatıĢ Hedefleri Pazarlama Hedeflerimiz; Pazarlama sadece ürün satıģına kadar bir süreç olmayacak, satıģ sonrası destek ve danıģmanlık Ģeklinde devam edecek. Marka Adı oluģturmak, katalog ve broģür dağıtımı yaparak halkı bilinçlendirmek Orta ve orta üstü gruplara hizmet veren bir marka oluģturmak Ġlk etapta kar oranı düģük tutarak, müģteri portföyü büyütmek Farklı promosyonlar ile müģteri kitlesi çekmek Teknoloji ve kaliteli eleman kullanarak bu alanda yeni bir soluk getirmek Ġnternet üzerinde farklı sosyal paylaģım siteleri ile adımızı duyurmak web adresimiz "www.lavagrubu.com" üzerinden müģteri çekmek Çözüm ortakları (iç mimarlık, mobilya, cam, alüminyum/demir doğrama, PVC kapı pencere ve diğer görselleģtirme çalıģmalarına ihtiyaç duyan ofis/atölye) ile yaptığımız anlaģmalar sayesinde pazardaki payı büyütmek SatıĢ Hedeflerimiz; Ġlk sene içerisinde fazla kar koymadan müģteri portföyü geniģletme hedefimiz olacaktır. Sonraki senelerde ise Ar-Ge çalıģmaları ile firmayı geliģtirmek daha nitelikli iģler alarak, kar oranı yüksek tutarak hamallığı azaltmak olarak hedefler arasındadır. ĠĢin Türü Yıllık Miktar Fiyat Toplam Projelendirme TL TL 3D GörselleĢtirme TL TL Uygulama TL TL Genel Toplam TL Tablo 2: 12 aylık satıģ hedefimiz ( fiyatlar ortalama iģ büyüklüğüne göre değiģiklik göstermektedir) 3.5 Sektörel GeliĢmeler, Fırsat ve Tehditlere ĠliĢkin Değerlendirmeler Sektördeki GeliĢmeler; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafında 2011 yılında yapılan araģtırmaya göre; GeliĢmekte olan ülkelerde harcanabilir gelir seviyesinin yükselmesi, orta segment gelir seviyesindeki tüketici sayısının hızla artması, satın alma gücü artan genç nüfus ve finansman kaynaklarının geliģmesi baģta konut alımı olmak üzere konut içi dekorasyon harcamalarını da artırmaktadır. Uygulayıcı maliyetlerinin halen düģük olması sebebiyle, tüketiciler uygulama hizmetlerinde profesyonellerden destek almayı tercih etmektedir. Türkiye de, profesyonellerden destek almayı tercih eden tüketici, yavaģ yavaģ ürün seçiminde/ alımında daha etkili olmaya baģlamıģtır. Türkiye de henüz kendin yap kültürünün yaygınlaģmamıģ ve uygulayıcılar ın ücretlerinin halen karģılanabilir seviyede 10

11 olması, tüketicilerin yenileme faaliyetlerinde profesyonel destek almayı tercih etmelerine sebep olmaktadır. Özellikle üst segmentlerde yavaģ yavaģ iç mimar ve anahtar teslim yenileme hizmetleri yaygınlaģmaktadır. Rus inģaat pazarında evlerin iç dekorasyonsuz teslim edilmesi ve tüketicinin evini kendisinin dekore etmesi gibi yeni eğilimler yenileme pazarındaki büyümeyi tetikleyecektir. Krizin de etkisiyle dıģarıda olmak yerine evde daha fazla zaman geçirmeyi tercih eden tüketiciler ( cocooning ), evlerinde konfor sağlayacak ürünlere harcama yapmaktadırlar. Ürün çeģitliliği, kalite ve iģlevselliğin yanı sıra tasarım da karar vermede önemini korurken kadınların satın alım ve karar vermede payları artmaktadır. Bildik, tanıdık kavramı yerini kurumsal ve güvenirliğin firmadan beklenmesine henüz terk etmemiģtir. Kredi kartlarının yaygınlaģması, tüketici promosyonları, vb. faktörler ile finansman seçenekleri geniģlese de, uzun vadeli ev yenileme finansmanının tüketicileri halen zorladığı görülmektedir. Güçlü Yönleri; Ofisin konum olarak merkezi bir yerde bulunması ile modern ve gösteriģli olması MüĢteri odaklı "Yaratıcı Çözümler" konsepti ile piyasaya girmesi Nitelikli ve yarı nitelikli eleman istihdamı sağlayarak kaliteli iģler yürütmesi Hızlı ve dinamik bir kadro ile piyasaya girerek yenilikçi yaklaģım ile büyümesi Bölgede hizmet verilmeyen yeni hizmetlerin sağlanması (3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ) ĠĢleri markalaģacak kurumsal bir kimlik altında yürütmesi Tanınan bölgede hizmet verilmesi ( Oturma - ÇalıĢma aynı bölgede ) hem müģteri profilinin bilinmesi hem ulaģım giderlerinin minimize tutmak ĠletiĢim kanalları kullanarak diğer firmalara nazaran bölgede tanınırlığı artırmıģ olması Zayıf Yönleri; Kullanılacak olan yazılım ve donanımların maliyetli olması Ġlk etapta giderlerin fazla olması Öz sermaye azlığı nedeniyle kredilere baģvurmak gerekebilecek Nitelikli personel çalıģtırma nedeniyle personel giderlerin fazla olması Resmi olarak iģ yürütüleceğinden gayri resmi olarak çalıģan firmalara göre vergi ödeme dezavantajı Fırsatlar; Bölgede alanımızda hizmet veren nitelikli firma azlığı Orta ve üst grupların gelir seviyelerinde iyileģmeler nedeniyle yeni müģteri potansiyelinin oluģması Sektörün KOSGEB tarafından destekleniyor olması ve desteklerinden yararlanılması Sektör inģaat piyasasıyla orantılı olarak her geçen gün büyüyerek devam etmektedir ve Ģu an kentsel dönüģüm ve konut projeleriyle önü açık ve çok hareketli sektördür 11

12 Ağırlıklı olarak personel maliyetli bir sektör olduğu için getirisi yüksek Dekorasyon hizmetinin lüks tüketim olmaktan çıkıp, orta grubun da yararlanıyor olması Bölgede yaģayan grupların orta ve orta üstü ekonomik statüye sahip olması Konut içi dekorasyon harcamalarında artıģın olması Tüketiciler uygulama hizmetlerinde profesyonellerden destek almayı tercih etmesi Kadınların satın alım ve karar vermede payları artması Kredi kartlarının yaygınlaģması, tüketici promosyonları, vb. faktörler ile finansman seçenekleri Tehditleri; Piyasaya yeni giriģ yapmamız ve yeni rakiplerin oluģabilir olması Bölgede baģka köklü firmaların olması Diğer firmaların fiyat kırmaları sonucu rekabet edebilmemiz için yeni araçların oluģturması gerektirecek Uzun vadeli ev yenileme finansmanının tüketicileri zorlaması 3.6 Beklenmedik Durumlara ĠliĢkin Öngörüler Kullanılacak olan yazılım ve donanımların maliyetli olması nedeniyle ilk etapta yazılım kiralama yöntemi ile bu sorun giderilecektir. Ġlk etapta beklenmeyen giderlerin ulaģması nedeniyle, öz sermeyenin yetmemesi durumunda bankaya kredi talebinde bulunarak sorun çözümüne gidilecektir. Nitelikli personel çalıģtırma maliyetleri karģısında ilk etapta eleman yetersizliği durumunda dıģarıdan "Freelance" olarak karģılanacaktır. Piyasada var olan ve oluģabilecek muhtemel rakiplerine karģın, piyasayı takip ederek sürekli yenilikçi çözümler üretmek, yeni bilgilere sahip genç personel çalıģtırmak ve pazarlama araçları kullanarak müģteriler ile sürekli iletiģim içinde olmak Rekabet edebilmek için, sürekli firmanın tanıtımını yapmak ve kalite politikamızı yürütmek. Büyük yenileme projelerinde tüketicilerin ödeme zorluğu aģmak için müģteriye özel ödeme seçenekleri oluģturmak Olağan üstü durumlara karģı donanım ve yazılım programlarının sigortalanması ile oluģabilecek kayıpların önüne geçilmesi Birden fazla çözüm ortağı bulundurarak olası fazla iģ yükü karģısında krize girmemek Fiyatlandırma sistemi oluģturarak bilimsel bir veriye dayanarak hizmeti fiyatlandırarak olası itirazları önleyerek, profesyonelleģmektir. Sürekli piyasa nabzını takip ederek bütçenin belli bir kısmını Ar-Ge ve Ġnovasyon çalıģmalarına ayırarak, personele yönelik eğitici toplantıları hazırlayarak olası kriz karģısında çözüm önerileri barındırmak Personel içinde oluģabilecek sürtüģmeleri önlemek adına personel alımlarında dikkatli davranılması ve ofis içinde tüm personelin eģit söz hakkına sahip olacağı Ģeklinde düzenin kurulması 12

13 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı "LAVA GRUBU" yapı dekorasyon tasarımı & uygulama ana faaliyeti olarak 4 ana baģlık altında uzmanlaģacaktır. Bunlar; DanıĢmanlık, Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ve Uygulama'dır DanıĢmanlık; Yapılacak iģin tanımlanması, Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon ve Uygulama konularında bilgi verilmesi, yerinde keģif yapılması, yaklaģık maliyet çıkarılması. DanıĢmanlı hizmeti ücretsiz olarak yapılacaktır. Projelendirme; Gerekli ölçümler alındıktan sonra, Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Fuar Stantları, Özel Mobilya'ları ve Kapsamlı olmayan Elektrik - Tesisat projelerinin 2D olarak projelendirip çizilmesidir. Kat Planı 1: Örnek 2D Projelendirme 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon; DıĢarıdan hazır gelen her türlü projeleri veya "LAVA GRUBU" olarak hazırlanan Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Fuar Stantları ve Özel Mobilya'ları 3D olarak modelleyip görselleģtirilmesi ayrıca istenirse video sunum haline getirilmesidir. 13

14 3D Mekan Tasarımları 1: Örnek 3D GörselleĢtirme Projelerimiz 14

15 Uygulama; Anahtar Teslim, Mutfak, Banyo, Salon, Yatak Odası, Çocuk Odası, Cam Balkon, Asma Tavan Uygulamaları, Kapı, Pencere, Boya, Parke, TaĢ, DıĢ Cephe Bakım Onarım, Özel Mobilya ve Elektrik - Tesisat Uygulamaları'nı kapsamaktadır. 15

16 Gerçek Mekân Uygulamaları 1: Örnek gerçek uygulamalarımız 16

17 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl OluĢturulduğu GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI Ofisin Sabit ve Değişken Giderler: Aylık olarak personel giderleri olmak üzere, elektrik, su, telefon, internet, kira, kira aidatları, muhasebe, sigorta ödemeleri Yönetim Giderleri ve Pazarlama Giderleri: Ar-Ge, katalog, broģür ve web masrafları İşçi Giderleri: Uygulama esnasında kullanılacak iģçilerin günlük veya m2 bazlı çalıģılan yıla özel dekorasyon iģleri güncel fiyatlar doğrultusunda %10'luk standart ĢaĢma payı ile iģçilik hesaplanacaktır Malzeme Giderleri: MüĢteri seçimleri doğrultusunda kullanılacak malzeme ayrıca hesaplara eklenecektir. Tüm bu giderler doğrultusunda, rakip firmaları da baz alarak aģağıdaki fiyat oluģum Ģeması oluģturulmuģtur. Tablo 3: Fiyat oluģum Ģeması. Not: 1. Sınıf karmaģık ve ayrıntılı iģleri kapsamakta olup m2 x 10 TL x 4 olarak hesaplanacaktır. Diğer iģlerin katsayısı 1'dir. Metre kare üzerinden hesaplanamayan iģler gün sayısı x 1000 TL olarak hesaplanacaktır. 17

18 3.9 Yer Seçimi LAVA GRUBU ġiģli Mecidiyeköy bölgesinde konumlanmıģtır. 30 m2 çalıģma alanına sahip büro çok merkezi bir bölgede yer almaktadır. UlaĢım kolaylığı, yeni ve yüksek kapasiteli iģyerlerinin çevrede olması ofisin imajını yükseltmektedir. Ofisinin alansal olarak bölgede yer alan diğer ofislere nazaran küçük olması ilk etaptaki kira giderlerini azaltmaktadır ve bir avantaj oluģturmaktadır. Ġstanbul Çevre yolunun iki yan sokağında olması ulaģım kolaylığı sağlamakta, yakın çevreden gelebilecek yüksek müģteri potansiyeli oluģturmaktadır. Kroki 3: LAVA GRUBU'in yer seçimi ĠĢ yeri adresi; Mecidiyeköy Oğuz Sokak Mürvet Han no:5 / 16, ġiģli Ġstanbul MüĢteriye UlaĢım Kanalları MüĢterilerimizin önerisi sayesinde web adresimiz "www.lavagrubu.com" sosyal paylaģım siteleri Duyuru ve ilanlar Çözüm ortakları ile yaptığımız anlaģmalar sayesinde Katalog ve broģürler 18

19 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı PAZARLAMA AKTİVİTELERİ web sitenin kurulması X X Firma tanıtım sayfalara kayıt olunması X X X Linkedin, Facebook, Twitter, Google+, Vkontakte Kayıt X X Broşür, Katalog, Kartvizit, Antetli Kâğıt basımı ve dağıtımı X X Ortaklık yapacağımız firmalara ve fax ile tanıtım X X Yakın çevreye kendimizi hatırlatması, kartvizit dağıtımı X X X X X X X X X X BÖLÜM 4: ÜRETĠM PLANI 4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları den temin edilerek yazılmalıdır.) Mimarlık faaliyetleri Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danıģmanlık 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin AĢamaları 19

20 4.3 ĠĢ AkıĢ ġeması MüĢteri Talebi doğrultusunda yapılacak iģin tespiti gerçekleģecektir. ĠĢin Projelendirme, 3D GörselleĢtirme & Video Animasyon, Uygulama veya bunların farklı kombinasyonları kapsayacak Ģeklinde belirlenecektir. Örnek çalıģmaları göstererek veya müģterinin talepleri doğrultusunda yapılacak iģlerin belirlenmesi ve keģiflerin hazırlanması. Hazırlanan keģiflerin müģteri tarafından onaylanması veya revizyonlara gidilme talebinin oluģması ile yeni keģiflerin yapılması. SözleĢmenin yapılması ve iģe baģlanmadan önce % 50 avansın alınması Bilgisayar ortamında ön çalıģmanın yapılması ve müģterinin kesin onayının alınması Uygulama yapılıyor ise; ekipler ve malzemeler organize edilir, mühendisler tarafından inģaat faaliyetler kontrol edilir. Ürün teslimin gerçekleģtirmesi ve kalan % 50 nin alınması Teslim sonrası desteklerin sağlanması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar Üretilen proje müģteri taleplerine göre hazırlanılır. Tasarım yaparken, dünya örneklerine bakılarak çağdaģ yaklaģım ile son teknoloji ve bilgi kullanılarak yapılacaktır. Uygulama iģlerinde ise TSE onaylı malzeme kullanılacak olup, yapılan her iģi için iģçilik ve malzemeye 2 yıl garanti verilecek, sözleģme gereği kullanıcı tarafından oluģan sorunlardan LAVA GRUBU sorunlu olmayacaktır. Ayrıca firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamına en kısa sürede girilmesi hedeflenmektedir. Yapılan tüm iģlerin web sitemizde yayınlayarak müģterilerin farklı firmalar ile kıyaslama olanağı sağlanacaktır. 4.5 Hukuki Gereksinimler Ġzin / Ruhsat / Kayıt Ġlgili Kurum Süre - gün Ġmza Tescil beyannamesi, imza sirküleri, nüfus cüzdanın alınması Noter 1-2 Vergi hesap numarasının alınması Vergi Dairesi 1-2 Defterlerin alınması ve tasdik edilmesi Noter ve Kırtasiye 1-2 Yoklama tutanağın düzenlenmesi Vergi Dairesi 5 Vergi levhası Vergi Dairesi 1-2 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı M.B.AnlĢ. Matbaa 2 ġirket Tescilinin Yapılması Ticaret Sicil Memurluğu 1-2 Sicil gazetesi ilanı Ticaret Sicil Memurluğu 3-15 Ġlgili odaya kayıt yapılması Ticaret Odası 1-2 ĠĢyeri açma ve çalıģma ruhsatların alınması Belediye 2 SGK iģlemleri SGK 1 Bağ-Kur iģlemleri Bağ-Kur 1 20

21 BÖLÜM 5: YÖNETĠM PLANI 5.1 Organizasyon ġeması 5.2 Görev ve Sorumluluklar Lenar Valiev; ĠĢyerinin müģteri iliģkileri, Personel alım, Pazar araģtırmaları, Organizasyon takibi, Ġdari Mali iģler, Ar-Ge, Tasarım ve Uygulama Denetleme, 2D ve Uygulama faaliyetlerin Fiyat Tekliflerin Hazırlanma Ramil Valiev; Yazılım ve Donanım alımları, Tasarım GörselleĢtirme Takibi, 3D GörselleĢtirme ve Animasyon Fiyat Teklifin Hazırlanma Sekreter; MüĢteri ön görüģme, ön muhasebe, evrak iģleri, reklam ve halkla iliģkiler sorumlusu. Ġç Mimar; Her türlü 2D proje çizimleri ve sunum haline getirilmesi, ön araģtırmanın yapılması, ön maliyetlerinin belirlenmesi. 3D Tasarım Uzmanı; Her türlü 3D ve Video Animasyon iģlerin hazırlanması ve ön maliyetlerin çıkarılması. 21

22 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.) Personel Adet Nitelik Sekreter 1 kişi Lise Mezunu İç Mimar 1 kişi Üniversite Mezunu 3D Tasarım uzmanı 2 kişi Meslek Lisesi Mezunu 22

23 BÖLÜM 6: FĠNANSAL PLAN 6.1 BaĢlangıç Maliyetleri ve Diğer BaĢlangıç Giderleri MAKĠNA TEÇHĠZAT BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM ÖZEL MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DIZÜSTÜ BILGISAYAR ADSL MODEM ÇOK FONKSĠYONLU FOTOKOPĠ TONER TELEFON KLAVYE + MAUS MONĠTÖR D ÇĠZĠM PROGRAMI ( 1 YILLIK LĠSANS ) D ÇĠZĠM PROGRAMI OFĠS YAZILIMLARI ĠġLETĠM SĠSTEMĠ YAZILIMI TOPLAM BÜRO MALZEMELERĠ BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM YÖNETĠCĠ TAKIMI PERSONEL MASASI PC KOLTUĞU DOSYA DOLABI TABURE BÜRO TĠPĠ BUZ DOLABI DEKORASYON GĠDERLERĠ SU PINARI MĠKRODALGA FIRIN UPS GÜÇ KAYNAGI ĠġLETME KURULUġ GĠDERLERĠ TOPLAM 4435 TOPLAM TOPLAM 3000 TOPLAM TOPLAM 3500 ARA TOPLAM 24,030 TL 1. YIL ĠÇĠNDE TAMAMLANACAK DĠĞER MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE OFĠS DONANIM AÇIKLAMA BĠRĠM FĠYAT ADET TOPLAM ÖZEL MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR D ÇĠZĠM PROGRAMI TOPLAM GENEL TOPLAM 7,800 TL 31,830 TL 23

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ :Sosyal Güvenlik Hukuku ve Danışmanlık İŞLETMENİN ADI :Katılım Danışmanlık 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu İşletmemiz danışmanlık sektöründe

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ERCİYES TASARIM VE İMALAT DERNEĞİ (ETİMDER) İLE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) Eğer ortak varsa her bir ortağın özgeçmişinden (özellikle iş deneyimleri)

Detaylı

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU MÜDÜRLÜĞÜ NE KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla Destek Programından yararlanmadığımı,

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Mimari iş Planı 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni 1990'lı yılların başında Emlak Bankası tarafından Uydu Kent olarak planlanan Ataşehir'de Toplu konut idaresi TOKİ iştiraki Emlak GYO'ya ait arsalar İstanbul

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin başka bir KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek reddedilmediğini,

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, başvuru formunu hazırlamış

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER

ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER İŞ PLANI DOSYASI ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER 14 ARALIK 2006 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci CS3NET DANIġMANLIK (WEB ve YAZILIM ÇÖZÜMLERĠ) Ceyhun SÖZER SOYDAN Ġġ MERKEZĠ K:2 NO:35 Ġzmit\KOCAELĠ

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 05. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 05. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 05 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Çerçevesi Girişimcinin Ortakların ve İşletmenin Özellikleri Girişimci ve İşletme Ortaklarının

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği ĠĢ Planı Salça Üretim Tesisi GiriĢimcinin: Adı: Abdulkadir Soyadı: Konya 1.Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1. GiriĢimci Konusuyla ilgili geliģmelerden

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu Program kapsamında daha önce desteklenmiş

Detaylı

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI:

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.) 1.2 İş Fikri: (Bu kısımda

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu program kapsamında daha önce başarısız

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul HAKKIMIZDA Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ 2009 YILI KESĠN 2010 YILI BEKLENEN 2011 YILI PROGRAM 2012 YILI PROGRAM 2013 YILI PROGRAM MALİ İŞLER 31.12.2010 tarih ve 185 nolu

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU POLĠTEKNĠK

Detaylı

EK-1. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE. YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU

EK-1. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE. YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU EK-1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU 25/06/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

TABLO 2 - DESTEK BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU. DESTEK ADI BAġVURU BELGELERĠ ÖDEME BELGELERĠ

TABLO 2 - DESTEK BAġVURU VE ÖDEME BELGELERĠ TABLOSU. DESTEK ADI BAġVURU BELGELERĠ ÖDEME BELGELERĠ ÖDEME YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ ĠĢletme KuruluĢ KuruluĢ Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım ĠĢletme Giderleri 1. Başvuru 2. İmza beyannamesi 3. Destek kapsamında satın alınacak veya alınan makineteçhizat,

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

Binanızın Nabzını Tutar DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Binanızın Nabzını Tutar DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ Binanızın Nabzını Tutar. DOKTOR BINA ENTEGRE BİNA HİZMETLERİ BİNALARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ TEK MERKEZDEN KARŞILIYOR,HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ www.doktorbina.com 2 DOKTOR BİNA 2017 TANITIM KATALOĞU Doktor

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : HAL (Robotik Bacaklar) İŞLETMENİN ADI : KI-TA 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, daha önce KOSGEB e bu program kapsamında

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı