KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede En Yaygın Kullanılan Herbisitlerin Belirlenmesi Nihat TURSUN, Mehvail SEYİTHANOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Çalışma Kahramanmaraş ın Merkez (15), Andırın (15), Çağlayancerit (12), Göksun (18), Pazarcık (20) ve Türkoğlu (15) ilçelerinin toplam 95 köyünde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çiftçilerin son 3 yılda yetiştirdikleri kültür bitkilerinden en önemli 3 kültürde hangi yabancı otların sorun olduğu ve hangi herbisitlerin bu yabancı otlara karşı kullanıldığı sorulmuştur. Anket sonucunda kültür bitkileri içerisinde buğday (%36), şekerpancarı (2) ve pamuğun (1) en fazla yetiştirildiği belirlenmiştir yılları arasında buğdayda %56, pamukta 6 ve şekerpancarında %6 oranında herbisit kullanılmıştır. Bu yıllar arasında toplam pestisitler içerisinde herbisitler (%49) ilk sırayı alırken bunu fungusitler (%33) ve insektisitler (8) takip etmiştir. Kullanılan herbisitlerin %62 si ekim sonrası %38 i ekim öncesi uygulanmıştır. Çiftçiler buğdayda Sinapis arvensis L. (%51,95), Agropyron repens (L.) P.Beauv. (%48,12), Xanthimum strumarium L. (%42), Avena fatua L. nın (%41,62) en önemli sorun oluşturan yabancı otlar olduğunu ve dar yapraklı yabancı otlara karşı Fenoxaprop-P- Ethyl, geniş yapraklı yabancı otlara karşıda 2,4-D Acid Dimethylamin, Clodinafop-Propargyl, Tribenuron-methyl etkili maddeli herbisitleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Anahtar kelimeler: Anket, pestisit, herbisit, yabancı otlar Determination of Weeds in the Most Impotant Crops and the Most Commonly Used Herbicides in Kahramanmaraş Region ABSTRACT: In this study farmers in 95 villages in Kahramanmaraş city (15), Andırın (15), Çağlayancerit (12), Göksun (18), Pazarcık (20) and Türkoğlu (15) were questioned about the crop plants grown in the last 3 years, which weeds caused problems in the most important 3 crop plants and which herbicides were used against these weeds. Wheat (36%), sugarbeet (12%) and cotton (11%) were commanly grown most. Herbicide was applied in wheat (56%), cotton (16%) and sugarbeet (6%) from Among the pesticides used in this years, herbicides were used most (49%) followed by fungicides (33%) and insecticides (18%). 62% of the herbicides were applied pre-emergence, 38% pre-sowing. Acording to the farmers the most important weeds of wheat were Sinapis arvensis L. (51,95%), Agropyron repens (L.) P.Beauv. (48,12%), Xanthimum strumarium L. (42%), and Avena fatua L. (41,62%); in wheat Fenoxaprop-P-Ethyl was applied against grasses weed, 2,4-D Acid Dimethylamin, Clodinafop- Propargyl, Tribenuran-methyl against broadleaf weed. Key words: Questionnaire, pesticide, herbicide, weeds GİRİŞ Kahramanmaraş Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan ve tarım ürünleri yetiştiriciliği açısından Akdeniz Bölgesinin önemli illerinden biridir. İlde ha buğday, ha pamuk, ha şekerpancarı, ha soğan ve ha biber ekim alanı bulunmaktadır (Anonim, 2001) Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşüren hastalık, zararlı ve yabancı otların oluşturduğu zararı azaltmak veya ortadan kaldırmak tarımsal savaşın ana hedeflerindendir. Tarımsal savaş yöntemleri içerisinde yer alan kimyasal savaş kolay uygulanabilirliği ve sonucunun hemen alınabilmesi gibi çeşitli avantajları sebebiyle üreticiler tarafından en çok tercih edilen yöntemlerden biridir (Uygur ve Şekeroğlu, 1993). Doğu Akdeniz Bölgesi Türkiye de toplam pestisitin %60-65 ini tüketmektedir. Ayrıca Türkiye de bulunan 600 çeşit tarım ilacının %70 i bölgede kullanılmaktadır (Uygur ve Şekeroğlu, 1993). Pestitislerin en fazla kullanıldığı kültür bitkilerinden biri olan buğday dünyada ve ülkemizde ekiliş ve üretim alanı bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olan buğday bitkisi adaptasyon kabiliyetinin yüksek, tarımının makineye dayalı olması nedeniyle dünyanın her tarafında kolaylıkla üretilebilmektedir. Buğday ekmeğin hammaddesi yanında, bulgur, makarna ve bisküvi gibi çeşitli ürünlerde de kullanılmaktadır. Dünya nüfusunun %35 ine yakın bir kısmının temel besin maddesi ile bir insanın günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu 3000 kalorinin %20 sini buğday oluşturmaktadır (Reitz, 1967). Temel besin kaynağı olan buğdayın tarımını olumsuz yönde etkileyen ve önemli ürün kayıplarına neden olan çeşitli faktörler vardır. Tarımsal faaliyetler içerisinde sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi yabancı otların da su, besin maddesi ve ışık yönünden rekabete girmesi ve hasadı olumsuz yönde etkilemesi sonunda kültür bitkisinin kalitesi ve kantitesi önemli oranda düşmektedir. Yabancı otlarla mücadele yabancı otun türüne ve miktarına, tek yıllık yada çok yıllık olmalarına, büyüme ve gelişme devrelerinin durumuna ve zarar şekline bağlı olarak değişmektedir. Mücadele yapılacak yabancı otun yayılma yollarının iyi saptanması ve bu yolların ortadan kaldırılması mücadelede atılacak ilk adımı oluşturmaktadır. Diğer mücadele yöntemlerine nazaran kolay ve etkili olması nedeniyle öncelikle bulaşmayı

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir (Özer ve ark. 1998). Diğer önemli bir kültür bitkisi olan pamuğun Türkiye deki üretimi ve endüstrisi oldukça gelişmiştir. İhraç ürünlerimiz arasında pamuk başta gelmekte ve yetiştiriciliği de yıldan yıla artmaktadır. Yurdumuzda üretilen pamuk verimi dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemizdeki şeker pancarı üretimi yaklaşık 13 milyon tonu bulmaktadır. Yabancı ot savaşımı yapıldığı halde oluşan zararın % 6-40 olarak kabul edildiğinde her yıl 1-5 milyon ton arasında şekerpancarı yabancı ot rekabeti sebebiyle yok olmaktadır (Gürsoy, 1982). Gerek buğday, gerekse de şekerpancarı ve pamukta ülkemizin değişik bölgelerinde değişik yabancı otlar görülmektedir. Özellikle buğdayda tek yıllık yabancı otlar sorun teşkil ederken, şekerpancarı ve pamukta tek ve çok yıllık yabancı otlar sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş genelinde pestisitlerin kullanımı, kullanılan pestisitler içerisinde herbisitlerin yeri ve bu bölgede en fazla yetiştirilen önemli 3 kültür bitkisinde (buğday, pamuk ve şekerpancarı) çiftçilerin sorun olarak karşılaştığı yabancı otların belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Bu çalışma, yılları arasında Kahramanmaraş ın Merkez (15 köy), Andırın (15 köy), Çağlayancerit (12 köy), Göksun (18 köy), Pazarcık (20 köy), Türkoğlu (15 köy) ilçelerinin değişik 95 köyünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada önceden hazırlanmış anket formları kullanılmıştır. Gidilen köylerde çiftçilere kullanılan pestitisitler, yetiştirilen kültür kültür bitkileri ve bu kültür bitkilerinde sorun olarak karşılaşılan yabancı otlarla ilgili değişik sorular yöneltilmiştir. Anket yapılan yerlerde köyün tecrübeli ve bilgili çiftçisi seçilmiş (her köyde geniş arazisi olan 1 denek) ve; -Son 3 yılda ( yılları arasında) hangi kültür bitkilerinin yetiştirildiği? -Önemli görülen 3 kültür bitkisinde çiftçiler için önemli yabancı otların hangileri olduğu? -Kullanılan pestisitler ve pestisitler içerisinde hangi herbisitleri kullandıkları? -Herbisitlerin hangi dönemlerde kullandıkları? Soruları yöneltilmiştir. Nadas 7 Şekerpancarı 2 Ayçiceği S.fasulyesi Nohut %4 Pamuk 1 Fasulye %3 Arpa %7 Mısır %7 Y.fıstığı Buğday %36 Şekil 1. Kahramanmaraş ilinde yetiştirilen kültür bitkileri. Şekil 1 de de görüldüğü gibi Kahramanmaraş ilinde yetiştirilen kültür bitkileri içerisinde % 36 lık payla ilk sırayı buğday almaktadır. İkici sırada % 12 lik payla şeker pancarı ve üçüncü sırada ise % 11 lik payla pamuk yer almaktadır. Geri kalan % 24 lük kısmı ise diğer kültür bitkilerini oluşturmaktadır. % 17 lik kısım da nadasa bırakılmıştır. Ülkemizde ürün desenine bakıldığında genel olarak hububat, pamuk, tütün, meyve ve sebzelerin yetiştirildiği belirtilmektedir (Erkin ve Kişmir, 1996). Çukurova Bölgesi nde ise %33.23 ile hububat ilk sırayı alırken, bunu %30.38 ile endüstri bitkileri yetiştiriciliği takip etmektedir (Üremiş ve ark., 1996). Kahramanmaraş ilindeki ürün desenine bakıldığı zaman ildeki ürün deseni ile Türkiye ve Çukurova Bölgesi nde yetiştirilen ürünler arasında bir paralellik görülmektedir. Kahramanmaraş İlinde Pestisit Kullanımı Kahramanmaraş ilinde kültür bitkilerinde kullanılan pestisitlerin oranı Şekil 2 de görülmektedir. İnsektisit 8 BULGULAR ve TARTIŞMA Kahramanmaraş Bölgesi Bitki Deseni Yapılan çalışma sonucunda Kahramanmaraş Bölgesi nde yetiştirilen kültür bitkileri ve % oranları Şekil 1 de verilmiştir. Herbisit %49 Fungisit %33 Şekil 2. Kahramanmaraş ilinde kullanılan pestisitlerin oranı.

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş ilinde toplam pestisitler içerinde %49 luk pay ile ilk sırayı herbisitler alırken, bunu %33 ile fungusitler ve 8 lik oran ile de insektisitler takip etmektedir. Erkin ve Kişmir (1996), Dünya da pestisitler içerisinde herbisitlerin %47 lik pay ile ilk sırayı aldığını, bunu %29 ile insektisitler ve 9 luk oran ile de fungusitlerin takip ettiğini belirtmektedirler. Yine aynı araştırıcılar Türkiye de bu oranın %47 insektisit, %24 herbisit ve 6 fungusit olduğunu bildirmektedirler. Yaptığımız çalışmada Kahramanmaraş ilinde pestisit içerisinde yer alan herbisitlerin Dünya ortalaması civarında olduğunu ancak Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu oran Kahramanmaraş ilindeki çiftçilerin daha çok herbisit kullandığını ve insektisitleri pestisitler içerisinde daha az tercih ettikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yüz yüze görüştüğümüz çiftçilerin bir çoğu faydalı böcekleri tanıdıklarını ve doğaya daha az zarar vermek için insektisit kullanmadıklarını bildirmişlerdir. Yabancı otlanma sorununun genellikle geniş alanlarda olduğu ve bu nedenle herbisitlerin daha fazla kullanma zorunluluğu vardır. Kahramanmaraş İlinde Herbisitlerin Kullanım Zamanı İl genelinde herbisitlerin ekim öncesi ve ekim sonrası kullanım şekilleri Şekil 3 de görülmektedir. Ekim Sonrası %62 Ekim Öncesi %38 Şekil 3. Kahramanmaraş ilinde kullanılan herbisitlerin kullanım oranları. Şekil 3 e göre herbisitlerin %62 si ekim sonrası uygulanırken, %38 i ekim öncesi uygulanmaktadır. Çalışmada özellikle hubabat (özellikle buğday) da ekim sonrası herbisit kullanımı çok fazla olduğundan ekim sonrası herbisitlerin kullanım oranı da buna paralel olarak yüksek olmaktadır. Kahramanmaraş İlinde Kültür Bitkilerinde Herbisit Kullanım Oranı Şekil 4 de Kahramanmaraş ilinde herbisitlerin kültür bitkilerine göre uygulama oranları görülmektedir. Şekil 4 e göre en fazla herbisit %56 lık payla buğdayda uygulanmıştır. Bunu % 16 ile pamuk, % 9 ile fasulye ve arpa takip etmektedir. Geri kalan % 10 luk kısım da ise şeker pancarı, mısır, ayçiçeği ve fasulye almaktadır. Nohuta ise hiç herbisit uygulanmamaktadır. Mısır %3 Arpa %9 Nohut %0 Ş.Pancar %6 Ayçiçeği Fasulye %9 Pamuk 6 Buğday %56 Şekil 4. Kahramanmaraş ilinde kültür bitkilerinde herbisit kullanım oranı. Dünyada ürünlere göre pestisit kullanımına bakıldığında %29 ile pamuk ilk sırayı almaktadır. Türkiye de ise herbisitler %37 oranı ile en fazla hububatta kullanılmaktadır (Erkin ve Kişmir, 1996). Uludağ ve Demir (1996), pamukta kullanılan herbisit oranının GAP ta %30, Adana da %90 civarında olduğunu belirtmektedirler. Yücel ve ark. (1995) bu oranın Harran da %39.02 olduğunu saptamıştır. Kahramanmaraş ilinde toplam herbistler içerisinde %56 lık pay ile buğdayın ilk sırada olduğu görülmektedir. Pamukta ise bu oranın 6 civarında olduğu saptanmıştır (şekil 4). Bu oranın Adana ve GAP tan daha düşük olmasının sebebi Kahramanmaraş ilinde pamukta yabancı otlara karşı yoğun şekilde işçiliğin kullanılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kahramanmaraş İlinde Buğday Yetiştiren Kahramanmaraş ilinde buğday yetiştiriciliği yapan çiftçilerle yapılan anketler sonucunda belirtilen en önemli 5 yabancı ot ve oranları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde il genelinde çiftçiler için en önemli yabancı otun Sinapis arvensis L. (%51,95) olduğu belirlenmiştir. Bunu Lolium temulentum (%48,12), Xanthium strumarium L. (%42), Avena spp. (%41,62) ve Convolvulus arvensis L. (%35,11) in takip ettiği saptanmıştır. Tursun (2002) Kahramanmaraş ilinde buğday ekim alanlarında yaptığı sürvey çalışmasında en önemli yabancı otun Avena spp. olduğunu bunu S. arvensis in takip ettiğini belirlemiştir. Yaptığımız anket çalışmasında çiftçilerin belirttiği yabancı otlarla Tursun 2002) un yaptığı çalışma arasında fark olmasına rağmen, bunun üreticilerin yabancı ot türlerine bakış

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tablo 1. Kahramanmaraş ilinde çiftçilerle yapılan anketler sonucunda buğdayda önemli yabancı otlar Yabancı otlar Merkez Andırın Ç.cerit Göksun Pazarcık Türkoğlu Ağırlık.il ort. Sinapis arvensis L ,95 Lolium temulentum L ,12 Xanthium strumarium L ,00 Avena spp ,5 41,62 Convolvulus arvensis L ,11 açılarından ve yoğunluğu dikkate almamalarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kahramanmaraş ın ilçelerinden Merkez ilçe ve Pazarcık ta S. arvensis, Afşin ve Çağlayancerit te Xanthium strumarium L., Göksun da S. arvensis ve X. strumarium, Türkoğlu ilçesinde de Avena spp. nin çiftçiler tarafından buğdayda en önemli sorun olan yabancı otları oluşturdukları belirlenmiştir. Bulduğumuz sonuçlar Tursun (2002) un bulduğu sonuçlarla paralellik göstermektedir. Kahramanmaraş İlinde Pamuk Yetiştiren Kahramanmaraş ilinde pamuk yetiştiriciliği yapan çiftçilerle yapılan anketler sonucunda belirlenen en önemli 5 yabancı ot ve oranları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde il genelinde çiftçiler için en önemli yabancı otun X. strumarium (%85,71) ve Sorghum halepense (L.) Pers. (%85,71) olduğu belirlenmiştir. Bu yabancı otları Setaria spp. (%71,42) ve diğerlerinin takip ettiği saptanmıştır. Tursun ve ark. (2004) Kahramanmaraş ilinde pamuk ekim alanlarında yaptığı sürvey çalışmasında en önemli yabancı otun S. halepense olduğunu bunu Convolvulus arvensis L. in takip ettiğini belirlemişlerdir. Yaptığımız anket çalışmasında üreticilerin belirttiği yabancı otlarla Tursun ve ark, (2004) nın yaptığı çalışma arasında benzerlikler saptanmıştır. Kahramanmaraş İlinde Şekerpancarı Yetiştiren Kahramanmaraş ilinde şekerpancarı yetiştiriciliği yapan çiftçilerle yapılan anketler sonucunda belirlenen en önemli 5 yabancı ot tür ve oranları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde il genelinde çiftçiler için en önemli yabancı otun X. strumarium (%51,95) olduğu belirlenmiştir. Bu yabancı otu Cuscuta spp. (%48,12) ve diğerlerinin takip ettiği saptanmıştır. Tursun ve ark. (2003) Kahramanmaraş ilinde şekerpancarı ekim alanlarında yaptığı sürvey çalışmasında en önemli yabancı ot türünün Amaranthus retroflexus L. olduğunu bunu Chenopodium album L. ve C. arvensis L. in takip ettiğini belirlemiştir. Yaptığımız anket çalışmasında çiftçilerin belirttiği yabancı otlarla Tursun ve ark. (2003) nın yaptığı çalışma arasında benzerlikler olduğu belirlenmiştir. Kahramanmaraş ın şekerpancarı yetiştirilen ilçelerinde en önemli yabancı otların Çağlayancerit te X. strumarium ve Cuscuta spp., Göksun da Cuscuta spp. ve C. album, Pazarcık ta X. strumarium, S. halepense ve Seteria spp., Türkoğlu nda ise X. strumarium olduğu belirlenmiştir. Bulduğumuz sonuçlar Tursun ve ark. (2003) nın bulduğu sonuçlarla paralellik göstermektedir. Tablo 2. Kahramanmaraş ilinde pamuk yetiştiren çiftçilerle yapılan anketler sonucunda pamukta önemli yabancı otlar Yabancı otlar Merkez Andırın Pazarcık Türkoğlu Ağırlık.il ort. Xanthium strumarium L , ,28 85,71 Sorghum halepense (L.) Pers , ,28 85,71 Seteria spp. 66,7 71, ,58 71,42 Amaranthus retroflexus 66,7 28, ,44 28,57 Solanum nigrum 16,6 28, ,41 28,57 Tablo 3. Kahramanmaraş ilinde çiftçilerle yapılan anketler sonucunda şekerpancarında önemli yabancı otlar Yabancı otlar Ç.cerit Göksun Pazarcık Türkoğlu Ağırlık.il ort. Xanthium strumarium L ,95 Cuscuta spp ,12 Sorghum halepense (L.) Pers ,00 Seteria spp ,5 41,62 Chenopodium album L ,11 Çiftçilerle yapılan görüşmeler sonucunda buğday yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bu yabancı otlardan dar yapraklılara karşı Fenoxaprop-P-Ethyl, geniş yapraklı yabancı otlara karşı da 2,4-D acid dimethylamin, clodinafop-propargyl, tribenuran-methyl etkili maddeli herbisitleri kullandıklarını belirtmişlerdir.

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Şekerpancarı yetiştiriciliği yapan çiftçiler ekim öncesi cycloate etkili maddeli herbisiti kullanırken, ekim sonrası herhangi bir herbisit kullanmadıkları belirlenmiştir. Pamuk yetiştiriciliği yapan çiftçiler ise geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekim öncesi trifluralin, ekim sonrası dar yapraklı yabancı otlara karşı da fluazifop-p-butyl, haloxyfop-r-methylester etkili maddeli herbisitleri kullanmaktadırlar. KAYNAKLAR Anonim Temel Ekonomik Göstergeler. Başbakanlık D.İ.E. Verileri. Ankara. Erkin, E., Kişmir, A Dünya da ve Türkiye de Tarım İlaçlarının Kullanımı. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu, Ankara, Gürsoy, O.V Yabancı Ot Kontrolünün Temel Esasları ve Şekerpancarı Tarımındaki Tatbikatı. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Ankara Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N Herboloji (Yabancı ot bilimi) Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:20, Kitaplar Serisi No:10, Tokat Reitz, L.P World Distribution and Importanse of Wheat and Wheat Improvement Amer. Soc. of Agr. Wiscosin, U.S.A. Tursun, N Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Adana, Tursun, N. Tursun, A. Ö., Kaçan, K Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Şekerpancarı Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. KSU, Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2), , Tursun, N. Tursun, A. Ö., Kaçan, K Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi. KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), Uludağ, A., Demir, A GAP İllerinde Yabancı ot İlacı Kullanımı. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu, Ankara, Uygur, N., Şekeroğlu, E Göksu Deltasında Tarımsal Gelişim ve Doğa Koruma, Uluslar Arası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, s Üremiş, İ., Karaat, Ş., Gönen, O., Canıhoş, E., Kütük, H., Ekmekçi, U., Çetin, V., Aytaş, M., Kadıoğlu, İ Çukurova Bölgesi nde Zirai Mücadele İlaç Kullanımının Genel Değerlendirilmesi. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu, Ankara, Yücel, A., Çıkman, E., Yücel, M GAP Uygulamaya Konulmadan Önce Harran Ovası nda Çiftçinin Tarımsal Mücadeleye Bakışı. GAP Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa,

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması Araştırma Makalesi (Research Article) Hasan DEMİRKAN 1 Ferhat UYSAL 2 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova - İzmir e-posta: hasan.demirkan@ege.edu.tr 2Kasımpaşa Mah. Cami Sok.

Detaylı

Herbisitlere Dayanıklılık Konusunda Dünyada Yapılmış Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Herbisitlere Dayanıklılık Konusunda Dünyada Yapılmış Bildirimlerin Değerlendirilmesi Derleme Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (1):71-77 ISSN 1018 8851 Hasan DEMİRKAN Yrd. Doç. Dr.; E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, İzmir hasan.demirkan@ege.edu.tr Herbisitlere Dayanıklılık

Detaylı

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ I. Cilt ÇAĞRILI BİLDİRİ - BİTKİSEL ÜRETİM - HAYVANSAL ÜRETİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 14-18 Eylül 1998 ERZURUM UZUNDERE (ERZURUM) VE YUSUFELİ (ARTVİN) İLÇELERİNDE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

PESTİSİT KULLANIM ORANLARI DİĞER 13% FUNGİSİT 16% İNSEKTİSİT 47% HERBİSİT 24% Karbamat aktif maddeli insektisitler 15% İNSEKTİSİTKULLANIMORANLARI Diğer insektisitler 24% Piretroid aktif maddeli insektisitler

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(1): 1-5 Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Bülent BAŞARAN 1, İzzet KADIOĞLU

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Kayısı Üreticilerinin Yabancı Otlar ve İdareleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Kayısı Üreticilerinin Yabancı Otlar ve İdareleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article 2011:14(1-2):1-8 Kayısı Üreticilerinin Yabancı Otlar ve İdareleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi English Title: Grower s Knowledge on Weeds and Weed Management

Detaylı

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi İ. Kaya 1 M. Tunçtürk 2 O.U. Özkan 1 E. Anaç 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI * Determination of Effective Minimum Doses of Foramsulfuron,

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Hasan YILMAZ *

ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Hasan YILMAZ * HR. Ü.Z.F.Dergisi, 2004, 8 (1):23-31 J.Agric Fac. HR. U. 2004, 8 (1):23-31 ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Hasan YILMAZ * Geliş Tarihi: 12/08/2003

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl, Türkiye. e-posta= erdalcacan@hotmail.com

Detaylı

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir.

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir. HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK* Dayanıklılık, genel anlamda canlıların, kimyasal maddelerin fitotoksik etkilerine, karşı koyabilme kabiliyetidir. Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılık ise, bir bitkinin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (ZİLE İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO BUĞDAY

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları

Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları Oktay ERDOĞAN 1 Osman GÖKDOĞAN 1 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 101-109 TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 1 2 2 Zeki BAYRAMOĞLU, Z.Gökalp GÖKTOLGA,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Yusuf ÇELİK1 Doç. Dr. Bahri KARLI 1 Arş. Gör. Sadettin PAKSOY1 1. GİRİŞ

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

SÖZLEŞMELİ TARIM UYGULAMALARI : KONYA İLİ GÜLAB ÖRNEĞİ

SÖZLEŞMELİ TARIM UYGULAMALARI : KONYA İLİ GÜLAB ÖRNEĞİ SÖZLEŞMELİ TARIM UYGULAMALARI : KONYA İLİ GÜLAB ÖRNEĞİ Cennet OĞUZ 1 Mithat DİREK 2 Giriş Tarım ürünlerinin belirli dönemlerde olan yığın üretimi, onların hızlı bir şekilde tüketilmesi gereğini ortaya

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

Baklagillerin önemi. Avrupa tarımının 75% protein içeren ürünlerinlerdir. Bu ürünlerin en büyük kaynağı baklagillerdir. Nutrition

Baklagillerin önemi. Avrupa tarımının 75% protein içeren ürünlerinlerdir. Bu ürünlerin en büyük kaynağı baklagillerdir. Nutrition Barox & Zillion Baklagillerin önemi Avrupa tarımının 75% protein içeren ürünlerinlerdir. Bu ürünlerin en büyük kaynağı baklagillerdir. Baklagil tohumları %23-40 protein içerirken tahıl ürünleri %9-13 protein

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Bitkisel Malç Uygulamasının Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi

Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Bitkisel Malç Uygulamasının Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article 2013:16(1-2): 1-6 Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Bitkisel Uygulamasının Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi Yalçın KAYA 1, Ġzzet KADIOĞLU 2 1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ

TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ Yaşar AKÇAY 1 Adnan ÇİÇEK 2 Meral UZUNÖZ 3 Murat SAYILI 3 1. GİRİŞ Üretici ile işleyici firmalar arasında sözlü veya

Detaylı

GAP TARIM ALANLARINDA KULLANILAN PESTİSİTLER İLE GÜVENİLİR GIDA VE TARIM ETİĞİNİN MEVCUT DURUMU

GAP TARIM ALANLARINDA KULLANILAN PESTİSİTLER İLE GÜVENİLİR GIDA VE TARIM ETİĞİNİN MEVCUT DURUMU GAP TARIM ALANLARINDA KULLANILAN PESTİSİTLER İLE GÜVENİLİR GIDA VE TARIM ETİĞİNİN MEVCUT DURUMU Arş.Gör. Emin KAPLAN Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü eminkaplan021@gmail.com GİRİŞ

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU Dr. Suat KAYMAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Dünya

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Biyolojik Tarım Yaklaşımı

Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Biyolojik Tarım Yaklaşımı TÜRKİYE BİRİNCİ TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ 8-9 EYLÜL 1994 Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Biyolojik Tarım Yaklaşımı Yrd. Doç. Dr. Mithat ' Ar. Gör. Mücahit PAKSOY* Ar. Gör. Nizamettin Giriş Türkiye'de

Detaylı

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ Fatih ÖZDEMİR 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 2 Mustafa KAN 3 ÖZET Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi örnekleme yöntemi

Detaylı

13 Araştırma Makalesi. Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği*

13 Araştırma Makalesi. Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği* 13 Araştırma Makalesi Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği* Fethi Şaban ÖZBEK, 1**, Halil FİDAN 2 1 European Commission Joint Research Centre, Via Fermi, Italy 2 AÜ, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9

Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9 Araştırma Makalesi / Research Article 2016:19(2): 1 9 Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2,4 D Asid Dimethylamin in Ekmeklik Buğdayın (Triticum aestivum L.) Verim

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri).

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri). 1. GĐRĐŞ Mısır; içerdiği değerli besin maddeleri nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin %11 i mısırdan sağlanmaktadır.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM TABLOLAR Tablo 1. Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme ve Yağış Miktarları (1970-2011)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Arazi Durumu (2012)... 3 Tablo 3. Hatay

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi*

Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (2), 151-157, 7 ISSN : 1-936 Erzurum da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi* İrfan ÇORUH

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

Archived at

Archived at KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK KIRMIZIBİBER ÜRETİMİNDE EKİM NÖBETİNDE KULLANILABİLECEK ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com, Zir. Yük. Müh M. Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com,

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TÜRKİYE DE TARIM Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TARIM İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. TÜRKIYE

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 17-22, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İç Anadolu Bölgesinde Yağ Bitkilerinin Mevcut

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (1), 94-99, 1994. TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (1) Refik ALAN (1) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den AT ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM)

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM) TARIM İLAÇLARI Dünyada üretilen tarımsal üretimin bugün için mevcut bitki koruma faaliyetlerinin sürdürülmesine karsın %36 sı bitki hastalıkları, zararlı böcekler, nematotlar ve yabancı otlar nedeniyle

Detaylı

Tokat İli Bağcılık Yapısı ve Yabancı Otlarla Mücadelede Üretici Davranışlarının Belirlenmesi

Tokat İli Bağcılık Yapısı ve Yabancı Otlarla Mücadelede Üretici Davranışlarının Belirlenmesi Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi Turkish Journal of Applied Sciences and Technology dergipark.gov.tr/tubid ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE TUBİD ISSN: 2528-8652 2017, 1(1): 17-24

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/26607

Archived at http://orgprints.org/26607 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Erzurum İlinin Organik cilik Bakımından Önemi ve Potansiyeli Atilla DURSUN * Melek EKİNCİ Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU

YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU YABANCI OT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU İstem TÜRKTEMEL Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı 2 Sunu Planı Dünya daki Durum Türkiye de Durum

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı