11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ

2 Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine uygulaıkları bileşke kuvvetin, bileşenleri ile; bileşke kuvveti şekileki gibiir. ve yüklerinin ( ) işaretli oluğu, vektörlerin yönünen anlaşılır. ve nin K noktasına uzaklıkları eşit 5 olur. Son uruma, K ve L oluğunan birbirlerine uygulayacakları kuvvet, 5 k 5 k 8 bulunur. şimi orantı yoluyla, k eerse 5 k x eer 8 5 x 6 bulunur. O hâle son uruma K nın L ye uygulaığı kuvvet 5 olur. 6 Yanıt D ir. olup kaarır. > oluğuna göre > ir. K noktasınaki yüklü cismi A noktasına getirirsek cisim, mutlak eğerce büyük olan yüküne oğru hareket eer. Yanıt B ir.. İlk uruma K ve L cisimlerinin birbirine uygulaığı kuvvet eşit olup; k k. T itme X T ir. Yükü, yarıçapı r olan başka bir M küresini K ya okunuruğumuza, M K r r bulunur. Üzerine yükü kalan M küresi şimi e L küresine okunurulursa; 5 M L r r K 5 r r L mg itme mg X Y Y T mg Şekil I Şekil II Şekil I eki T gerilme kuvvetinin sıfır olması için, itme kuvvetinin mg ye eşit olması gerekir. X küresine etki een kuvvetler Şekil II e gösterilmiştir. itme ile mg eşit olup bileşkeleri T gerilme kuvvetini verir. Buraan, T mg bulunur. Yanıt C ir.

3 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN. 6. lektrik alanın tanımı gereği, önce A noktasına pozitif birim yük konulur. Sonra A noktasınaki bileşke elektrik alanı bulunur. A () A () ve yükleri yükünü; birim, k birimlik kuvvetle çekmişlerir. Buraan; k yazılabilir. ve yükleri yükünü çektikleri için ikisi e () yüklüür. Bu bağıntılar taraf tarafa bölünürse; 9 bulunur. 5. R Yanıt C ir. Şekile gösteriliği gibi, yükünün an uzaklığı ise, yükünün an uzaklığı olur. Buraan, k ise k ( ) k olur., kuvvetlerinin eşit ve oluğu görülür. ile arasınaki açı 90 oluğunan bileşke; R olur. Yanıt C ir. Şekil I Şekil II Şekil I e ikkat eilirse, ve nin hem A noktasına olan uzaklıkları hem e etkileri eşittir. O hâle ir. Şekil II e, ve ün A noktasına uzaklıkları eşit olup, etkileri farklıır. Yani yükünün A noktasınaki etkisi aha büyüktür. Bu neenle, > ir. 7. lektrik alanının tanımı gereğince Z noktasına yükü konur. Bu yüke ışa oğru bir kuvvet uygulanığınan, Z eki elektriksel alanın yönü ışa oğru olup; 9 Z() O Z Yanıt A ır. k9 k Z ( r) r bulunur. X noktasına konulacak yüküne içe oğru bir kuvvet uygulanığınan, X noktasınaki elektriksel alanın yönü, Z ekine terstir. Buraan; k X r yazılabilir. Z ise, X olur. Y noktası kürenin içine kalığınan bu noktaaki elektrik alanı ise sıfır olur. r Yanıt ir.

4 Ünite lektrik ve Manyetizma A () K () Şekil I 0 yükünün A an uzaklığı ise, yükünün A an uzaklığı olur. Ayrıca, birim ise, birimir. Bu üşünce ile; k k k ( ) yazılabilir. Bu bağıntılaran ve çekilip oranlanırsa; 8 bulunur. Yanıt D ir. ve yüklerinin K noktasınaki, elektrik alan vektörleri eşit ve zıt yönlüür. Bu iki vektörün bileşkesi sıfır olur. Geriye yükünün K noktasına oluşturuğu elektrik alanı kalır ve bunun eğeri e Şekil I eki ir. Yani; k k ( ) enilmiştir. L noktasınaki bileşke elektrik alanı; 9. T 5 7 T / L 5 7 L () T m g m g T Şekil II yükünün yüküne uygulaığı kuvveti ile, yükünün e uygulaığı kuvveti eşit olup, zıt yönlüür. Şekilen; tan 5 m g & mg tan 5 tan 7 m g & mg tan 7 yazılarak; mg mg tan 5 tan 7 m m 9 6 bulunur. Yanıt B ir. k olur. Bu neenle, ve ün bileşkesi Ayrıca, kuvveti; k k ( ) olur. L noktasınaki bileşke elektrik alanı; ( ) bulunur. olur. Yanıt C ir.

5 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN 5. Tanım gereği A noktasına yükü konulur. 0 0 k A () k k k 0 0. Tanım gereği A noktasına konulan () yüklü cisim üzerine etkiyen elektrik alan vektörleri şekileki gibiir. 5 5 A () k ise, A noktasınaki bileşke elektrik alanının sıfır olması için yükler zıt işaretli olmalıır. in işaretini ( ) alırsak, e () işaretli olur. nin A noktasınan uzaklığı yine oluğu için ir. Oranları ise ( ) olur. Yanıt ir.. K noktası r yarıçaplı kürenin içine kalığınan, bu kürenin K noktasına oluşturacağı elektrik alanı sıfırır. K noktasınaki elektrik alanı; K k r k k ( ) k bulunur. nin yatay ve üşey bileşenleri; x. cos 5 y. sin 5 bulunur. ile y zıt yönlü oluklarınan birbirini götürürler. ile x aynı yönlü oluklarınan, toplamları net kuvveti verir. net x bulunur. Yanıt D ir. ir. ( ) işareti elektriksel alan vektörünün içe yönelik oluğunu gösterir. L noktasının elektrik alanı bulunurken her iki kürenin toplam yükü merkezeymiş gibi kabul eilir. Toplam yük ür. L k k ( r ) r bulunur. Buraan; k ile gösterilirse r k olur. r Yanıt D ir.. yalıtkan T Şekil I itme () itme () mg T mg itme () Şekil II

6 6 Ünite lektrik ve Manyetizma Şekil I için; T mg - itme( ) mg k 6. T gerilme kuvvetinin büyüklüğü elektriksel kuvvetleren bağımsız olup cisimlerin ağırlıklarının toplamına eşittir. T k Şekil II için; mg ise mg bulunur. itme ( ) k k oluğunan ( ) itme ( ) mg olur. T mg itme ( ) T mg mg T mg bulunur. Yanıt C ir. T T 6 N olur. Z cismine uygulanan kuvvetler şekileki gibiir. Buraan; T 8 T N olur. T X X Y Y T Z Z X,Z N m Z g N Y,Z 8 N Yanıt C ir. 5. I ve II noktalarına birimlik yük varmış gibi üşünülerek, elektrik alan vektörleri şekileki gibi çizilir. II I k alınarak I ve II noktalarınaki elektrik alan vektörleri verilmiştir. 60 I 0 0 II Şekillere ikkat eilirse, ve oluğunan; bulunur. Yanıt A ır.

7 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN 7 Test nin Çözümleri. X ip Y ip Z. r r A tkinin tepkiye eşitliği prensibine göre X ve Z kürelerinin birbirine uygulaığı elektriksel kuvvetler eşittir. İplereki gerilme kuvvetlerinin X ve Z kürelerine uygulaığı kuvvetler eşit veriliğine göre, Y küresinin X ve Z ye uygulaığı kuvvetler eşit olmak zorunaır. Y küresinin uygulaığı kuvvetlerin eşit olabilmesi için e X ve Z nin yük miktarları eşit olmalıır. I. yargı oğruur. Sistemin engee olabilmesi için X ve Z nin yük işaretleri aynı olmalıır. akat Y nin yük işareti farklı olabilir. II. yargı a oğruur. Sürtünme olmaığı için kütlenin büyük ya a küçük olması enge urumunu etkilemez. Anahtar açık iken yüklü kürelerin birbirine uygulaığı kuvvet; 5 k olur. Anahtar kapatılırsa, toplam yük yarıçaplarla orantılı olarak paylaşılacağınan, her bir kürenin yükü olur. Bu uruma elektriksel kuvvet; 6 k 5 olur. Buna göre elektriksel kuvvette; kaar artış olmuştur. Yanıt A ır. Yanıt C ir.. A v. α α α β 0 m Şekil I m m m α α Şekil III β < α Şekil II Cisimlerin birbirine uygulaığı elektriksel kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönlüür. Bu neenle kütleler eşit ise iplerin üşeyle yaptığı açılar eşit, kütleler farklı ise bu açılar farklıır. Şekil III te kütleler farklı oluğu hâle açılar eşit verilmiştir. m kütlesi üşeyle aha büyük açı yapmalıır. m m Yanıt C ir. Şekil I kuvveti Şekil I eki gibi bileşenlerine ayrılabilir. Bileşenler eşit oluğuna göre, ir. yükü A noktasına götürülünce uzaklık eğişmiyor. Bu neenle yüküne uygulanan kuvvetler Şekil II eki gibiir. Bu uruma bileşke elektriksel kuvvet olur. A Şekil II Yanıt ir.

8 8 Ünite lektrik ve Manyetizma 5. m m K L X Y Z T P Cisimlerin birbirine uygulaığı elektriksel kuvvetler eşittir. Buna göre m kütlesinin ivmesine a ersek, m kütlesinin ivmesi a olur. Bu uruma m kütlesi birim giip T ye gelince, m kütlesi e birim giip Z ye gelir. Yani cisimler ZT arasına karşılaşırlar. Yanıt ir. 7. T gerilme kuvveti cisimler arasınaki elektriksel kuvvetten etkilenmez. Çünkü bu kuvvetler eşit ve zıt yönlüür. T gerilme kuvveti cisimlerin ağırlıkları toplamına eşittir. T mg mg mg Alttaki küreye uygulanan kuvvetler şekile gösterilmiştir. Buna göre; T 5 mg mg 5 7 mg olur. T ve T birbirine oranlanırsa; T 0 bulunur. T 7 5 mg T T mg Yanıt B ir. 8. Bileşke kuvveti şekileki gibi bileşenlerine ayıralım. Önce coulomb yasasını ve yükleri için yazalım. sin 7 k ( ) 7 cos7 sin7 6. 0, 6 k... ( ) Şimi e coulomb yasasını ve yükleri için yazalım. I II III cos 7 k ( ) mg mg Paralel yüklü levhalar arasınaki elektrik alan üzgün olup levhalar arasına her yere aynıır. Levhalar arasınaki yüklü bir cisme uygulanan kuvvet e olur. ve lar eşit oluğu için elektriksel kuvvetler eşittir. mg Cisimler özeş oluğuna göre, kütleleri e eşittir. Buraan iplereki gerilme kuvvetlerinin eşit oluğu sonucuna varırız. Yanıt A ır. 0, 8 k... ( ) 9 () ve () enklemlerini taraf tarafa oranlarsak; 0, 6 k 9 0, 8 k bulunur. Dikkat eilirse, yükünü çekmiştir. Bu neenle in işareti ( ) olmalıır. bulunur. Yanıt C ir.

9 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN 9 9. A noktasınaki bileşke elektrik alan vektörünü Şekil I eki gibi bileşenlerine ayırabiliriz.. ve nin yerleri eğiştirilirse in A noktasına uzaklığı katına çıkar. Şekil I Bu uruma in A noktasına oluşturuğu elektrik alan şieti öncekinin ü olur. Bu vektör Şekil II e gösterilmiştir. ve nin yerleri eğiştiriliğine nin A noktasına uzaklığı yarıya iner. Bu uruma nin oluşturuğu elektrik alan şieti öncekinin katına çıkar. Bu urum Şekil II e gösterilmiştir. A noktasınaki bileşke elektrik alan vektörü şekileki ve oğrultularına bileşenlerine ayrılabilmeliir. Çünkü in A noktasına oluşturuğu elektrik alanı oğrultusuna, ninki e oğrultusunaır. Saece I numaralı vektörün ve oğrultularına bileşenleri varır. Yanıt A ır. V A() Şekil II Buna göre, A noktasınaki elektrik alan şieti Şekil II eki V numaralı vektör olur. Yanıt ir.. 0. A noktasınaki bileşke elektrik alan vektörünü şekileki gibi bileşenlerine ayırığımıza iki bileşenin e birbirine eşit oluğu görülür. Şekileki verilenlere göre; k k ( ) bulunur. A() Her iki yük A noktasınaki birimlik yükü ittiği için ikisinin e işareti () olur. Yanıt ir. O noktasınaki bileşke elektrik alan vektörünü şekileki gibi bileşenlerine ayıralım. Daha sonra k ifaesini ve için ayrı ayrı yazalım. Bir ik üçgene 0 nin karşısınaki kenar hipotenüsün yarısına eşit oluğunan; k k bulunur. Dikkat eilirse yükü O noktasınaki pozitif birim yükü itmiş, e çekmiştir. Bu neenle in işareti (), ninki e ( ) ır. - bulunur. Yanıt D ir.

10 0 Ünite lektrik ve Manyetizma. 5. yükünün A noktasına oluşturuğu elektrik alanı şekileki gibi birim olarak gösterelim. Bu uruma yükünün A noktasına oluşturuğu elektrik alanı birim olur. Çünkü hem yük miktarı hem e uzaklık iki katına çıkmıştır. k bağıntısınan elektrik alanı yükten olayı katına, uzaklıktan olayı a katına çıkar. kat oluğunan A noktasınaki bileşke elektrik alan vektörü IV gibi olur. Yanıt D ir. O noktasınaki bileşke elektrik alan vektörü şekileki, bileşenler ve ir. 6 k k ( ) 9 k k ( ) ve vektörlerinin büyüklükleri eşit oluğuna göre bu vektörlerin bileşkesi; k olur. Yantı ir.. Q yükü x yönüne harekete başlaığına göre bu yüke ve nin uygulaığı kuvvetler şekile gösterilen yöne ve eşit büyüklükte olmalıır. Buraan; Q Q k k ( ) bulunur. Yanıt ir.

11 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN Test ün Çözümleri. v ve ün uygulanığı kuvvetlerin zıt yönlü olabilmesi için ve aynı işaretli olmalıır. Bu neenle I. yargı a oğruur. yükü yükünü ittiği için nin işareti pozitif olacağınan III. yargı a oğruur. Yanıt ir.. X yüküne etki een net kuvvetin sıfır olması için, ve kuvvetlerinin bileşkesi X kuvvetine eşit ve zıt yönlü olmalıır. ve kuvvetleri birbirine eşit olup bileşkesi şekileki gibi ir. Bu uruma; ve ün ve uzaklıktaki yüküne uygulaıkları kuvvetlerin eşit olabilmesi için olması gerekir. Bu uruma yüküne uygulanan kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz. Bu kuvvetlerin bileşkesi olacaktır. X Yanıt C ir. k f X k - p X. X yükünün yükünü çekebilmesi için negatif yüklü olması gerekir. X bulunur. Yanıt B ir. v. ve yüklerinin yüküne uygulaıkları kuvvetler şekile gösterilmiştir. Bu kuvvetlerin bileşkesi yükünün uygulaığı kuvvet tarafınan engelenmeliir. k k ( ) ( ) A noktasınaki yüke uygulanan bileşke kuvvet oğrultusunaır. Bu neenle ve ün yüküne uygulaıkları kuvvetler eşit ve zıt yönlü olmalıır. II. yargı oğruur. yükü yükünü çektiği için işareti negatif olmalıır. Yani; olur. Yanıt ir.

12 Ünite lektrik ve Manyetizma v R ve yüklerinin yüküne uygulaıkları kuvvetler şekile gösterilmiştir. Her iki uruma coulomb yasasını uygularsak; k ( ) k ( ) Bu ifaeler taraf tarafa oranlanırsa; k 8 k bulunur. Yanıt C ir. R bileşke kuvvetini şekileki gibi bileşenlerine ayırabiliriz. Bu uruma in ye uygulaığı kuvvet ise ünki olur. Coulomb yasasınan; k k ( 6) k ( ) Bu ifaeler taraf taraf oranlanırsa; bulunur. Yanıt B ir v Bileşke kuvvet şekileki gibi bileşenlerine ayrılırsa, oluuğu görülür. Yani alırsak olur. Bu özeş cisimler birbirine okunurulursa her birinin yükü olur. Bu uruma yükünü eşit kuvvetlerle iterler. Bu itme kuvvetlerinin bileşkesi L ile gösterilen vektörür. Yanıt B ir. ve e uygulanan kuvvetler şekile gösterilmiştir. e uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ir. e uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ise oluğunan, bulunur. Yanıt A ır.

13 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN A yükünün engee kalabilmesi için ve yüklerinin uygulaığı kuvvetlerin bileşkesi yükünün uygulaığı kuvvet tarafınan engelenmeliir. yüküne etki een kuvvetler şekile gösterilmiştir. esek; ile kuvvetlerinin bileşkesi urumuna; olmalıır. k k bulunur. olur. Denge Yanıt D ir. K() K noktasınaki bileşke elektrik alan vektörünü şekileki gibi bileşenlerine ayıralım. Dikkat eilirse a 90 ir. Bu uruma, k - k Yanıt A ır. 0. yüküne uygulanan kuvvetler şekile gösterilmiştir. Bu kuvvetler eşit ve aralarınaki açılar 0 ir. Bu uruma bileşke kuvvet sıfırır. Yanıt A ır.

14 Ünite lektrik ve Manyetizma Test ün Çözümleri. A. tkinin tepkiye eşitliği prensibine göre yüklü cisimler her zaman birbirine eşit kuvvet uygular. Bir başka ifaeyle, yüklü cisim yüklü cisme hangi kuvveti uygularsa yüklü cisim e yüklü cisme aynı büyüklükteki kuvveti uygular. Yatay kuvvetler eşit oluğuna göre ipin üşeyle yaptığı açının büyüklüğünü cisimlerin kütleleri ve yüklerinin yük miktarları ve işaretleri aynıır. Bu neenle her ikisi e yükünü eşit kuvvetle çeker. Bu çekme kuvvetlerinin bileşkesi şekileki yönüneir. Yanıt A ır.. Şekileki gibi R bileşke kuvvetini bileşenlerine ayıralım. Coulomb yasasını iki uruma a uygularsak; k k belirler. m m ise α β olur. α > β ise m > m olur. II. ve III. yargılar hakkına bir yorum yapamayız. Yanıt ir.. İpteki gerilme kuvveti sıfır oluğuna göre, cismin ağırlığı ile elektriksel kuvvet birbirine eşittir. G e mg k e G metre bulunur. Yanıt A ır. 5. lektriksel kuvvet yükler arasınaki uzaklığın karesiyle ters orantılıır. Yani yüklü cisimler arasınaki uzaklık yarıya inince birbirlerine uygulaıkları kuvvet katına çıkar. Bu ifaeleri taraf tarafa oranlarsak; 6 bulunur. Dikkat eilirse yükü ( ) yükünü itmiş, e çekmiştir. Bu uruma; 6 olur., 8 N G, N Yanıt D ir.

15 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN 5 yüküne uygulanan elektriksel kuvvetler şekileki gibiir. İpin üşeyle yaptığı açı 5 oluğunan yatay ve üşey kuvvetlerin büyüklüğü eşit olmalıır. Cismin ağırlğı G ise; G 8 G 0 N bulunur. Yanıt ir. 8. Küre engee oluğuna göre, küreye etki een kuvvetler arasınaki bağıntı; T mg , 9 C bulunur. m mg T Yanıt A ır. 6. m L g sinα K K ve L cisimlerinin birbirlerine uygulaıkları elektriksel kuvvet olsun. L cismine hareket oğrultusuna uygulanan kuvvetler şekileki gibiir. L cismi engee kalığına göre; m L g sinα yazabiliriz. Buna göre kuvvetini bulabilmek için K cisminin kütlesine gerek yoktur. L 9. P : güç i : akım şieti : uzaklık V : potansiyel farkı : elektriksel alan olmak üzere birimler yerine, birimleri ifae een büyüklükleri yazalım. P i V V i i Yanıt C ir. Yanıt B ir. 0. Sistem engee oluğuna göre elektriksel kuvvetlerin K noktasına göre önürme etkileri birbirine eşittir. 7. V K K noktasınaki yüke uygulanan kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz. Bu kuvvetlerin bileşkesi (V) yönüne olur. Yanıt ir. K x? 8 X 8 k k ( ) X bulunur. X, yükünü çektiği için işareti ( ) olmalıır. Bu neenle X olmalıır. Yanıt ir.

16 6 Ünite lektrik ve Manyetizma. K aki yükün yüküne uygulaığı elektriksel kuvvete iyelim. Buna göre, yüküne uygulanan elektriksel kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz.. Yüklü iki cisim birbirini ya iter ya a çeker. Bunu göz önüne alarak ve yüklerine uygulanan bileşke kuvvetleri Şekil I eki gibi bileşenlerine ayıralım. yal tkan ip 5 9 N ağırlığınaki cisim üşeyle 5 lik açı yapmaktaır. Bu uruma yüküne uygulanan bileşke elektriksel kuvvet 9 N olur. 9 N bulunur. K yükünün yüküne uygulaığı kuvvet ise K nın L ye uygulaığı kuvvet için; k...( ) ( ) K, L k...( ) ( ) yazabiliriz. () ve () numaralı bağıntıları taraf tarafa oranlarsak; K, L K, L 9 9 K, L & N bulunur. 9 K, L Yanıt ir. Şekil I Şekil I en ün i ittiğini, yi çektiğini söyleyebiliriz. Öyleyse yüküne uygulanan kuvvetler, Şekil II eki gibi gösterilebilir. Buna göre,, yüküne uygulanan bileşke kuvvet Şekil II numaralı vektörür. Yanıt B ir... A v K v K noktasınaki elektriksel alan vektörleri şekileki gibiir. Bu vektörlerin bileşkesi olur. Yanıt B ir. vektörünü şekileki gibi bileşenlerine ayıralım. yükünün tek başına A noktasına oluşturuğu elektriksel alana iyelim. Buraan; k ( ) yazabiliriz.

17 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN 7 yükünün tek başına A noktasına oluşturuğu elektriksel alan ifaesi; k ( ) olur. Bu ifaeleri taraf tarafa oranlarsak; 8 A bulunur. Yanıt D ir. 7. m, m kütleli cisimlere etki een kuvvetler; 6 N N m g 0, 0 N m g 0, 0 N bulunur. Dinamiğin temel yasası yazılırsa; net Rm a 9 (0, 0,) a a 0 m/s bulunur. a m m m g m g 5. lektrik alanı içine üşey yukarı yöne atılan cismin yavaşlama ivmesi; net m a mg m a v 0 60 m/s mg Yanıt D ir. 0, a a 0 m/s bulunur. İlk hızı v 0 60 m/s olan cismin hızı her saniye 0 m/s azalığına göre, tepe noktasına çıkış süresi saniye olur. Yanıt C ir. 6. T T mgsinθ θ yüklü cisme uygulanan kuvvetler şekileki gibiir. yük miktarı artırılırsa buna bağlı olarak nin büyüklüğü e artar. nin büyüklüğünün artması T in büyüklüğünü artırır. T gerilme kuvvetinin büyüklüğü, yükler arasınaki elektriksel kuvvete bağlı eğilir. Saece cisimlerin ağırlıklarına ve θ açısına bağlıır. Yanıt A ır.

18 8 Ünite lektrik ve Manyetizma Test 5 in Çözümleri. 5 Q ve Q yüklerinen birisi Q ü çekmiş iğeri e itmiştir. Bu neenle yük işaretleri birbirinin tersiir. Q Bu neenle - bulunur. Q Yanıt C ir. bileşke elektrik kuvvetini şekileki gibi bileşenlerine ayıralım. vektörü ve vektörlerinin açı ortayı oğrultusunaır, k k ( ) olur. Ancak yükünü çektiği için negatif yüklü olmalıır. bulunur. Yanıt ir.. Yük miktarları eşit oluğuna göre K, L, M noktalarınaki yüklerin O noktasınaki yüke uygulaıkları kuvvetler eşittir. Bu kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz. K() Bu üç kuvvetin bileşkesi I yönüneir. Yanıt A ır... kuvvetini şekileki gibi bileşenlerine ayırabiliriz. Dikkat eilirse ir. k bağıntısını her iki kuvvet için uygulayalım. Q Q Q Q k k ( ) ( ) Q Q K( ) K noktasına bırakılan yüküne uygulanan bileşke kuvvet O noktasına oğru olur. Bu neenle cisim O noktasına gelinceye kaar hızlanır. Cisim O noktasını geçtiği ana bileşke kuvvet ters yöne olur. Bu neenle cisim M noktasına gelinceye kaar yavaşlar. M noktasına urup tekrar geri öner. Başka bir ifaeyle, cisim K-M arasına basit harmonik hareket yapar. Yanıt A ır.

19 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN Yükler arasınaki elektriksel kuvvetler eşittir. Bu uruma α açısının büyük olmasının neeni X in kütlesinin Y ninkinen aha küçük olmasıır. Yanıt A ır. yükünün P noktasına oluşturuğu elektrik alanı olsun. Bu uruma şekile gösteriliği gibi P noktasınaki elektrik alanı birim olur. Benzer şekile K noktasınaki elektrik alanı a birim olur. Yanıt A ır II O yükünün O noktasınaki yüke uygulaığı kuvvete iyelim. O noktasınaki yüke uygulanan kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz. Yüklerin O noktasına uzaklıkları eşit oluğunan, üç kuvvetin bileşkesi II yöne olur. Yanıt D ir : lektriksel kuvvet : lektrik alan P() : Yük miktarı V: Potansiyel farkı : Uzaklık yüklü cisim P noktasınayken bu cisme etki een net kuvvet sıfırır. Bu uruma a P 0 olur. Cisme L noktasına uygulanan kuvvet, K noktasına uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlüür. Bu neenle, a L - a olur. Yanıt C ir. yerine bu birimlere ait bü- newton olmak üzere coulomb yüklükleri yazalım. V V nin birimi volt, nin birimi metre ir. Bu neenle newton Volt yerine coulomb metre kullanılabilir. Yanıt A ır.

20 0 Ünite lektrik ve Manyetizma 0.. tavan x Coulomb yasasına göre yüklerin birbirine uygulaığı elektriksel kuvvet; yüklerin çarpımı ile oğru, uzaklığın karesi ile ters orantılı olup k bağın- tısı ile gösterilir. Buna göre, yüküne etki een kuvvetleri şekileki gibi gösterebiliriz. Bu kuvvetlerin bileşkesi yönüne kaarır. Yanıt A ır. X üşey tkinin tepkiye eşitliği prensibine göre cisimlerin birbirine uygulaıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri her zaman eşittir. Yani II. yargı yanlış. III yargı oğruur. Yatay kuvvetler eşit, cisimlerin kütleleri e eşit olursa küreler üşeyle eşit açı yaparlar. I. yargı a oğruur. Y Yanıt ir... Cisim ok yönüne harekete başlaığına göre, N ve L nin cisme uygulaığı kuvvetler eşit ve zıt yönlü olmalıır. Bu neenle cisimlerin yükleri e eşit olmalıır. I. yargı oğruur. lektron ( ) yüklüür. Buna rağmen elektron K noktasınaki yükünen uzaklaştığına göre, L noktasına an aha büyük bir () yük olmalıır. Yanıt D ir. Cisimler pozitif elektrikle yüklü oluğuna göre, M cismi O ya, K cisminin O ya uygulaığı kuvvetten aha büyük bir kuvvet uygulamalıır. Böyle olursa cisim ok yönüne harekete başlar. Bu uruma III. yargı a oğruur. Yanıt ir.

21 LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN X cismi ok yönüne harekete başlaığına göre; N ve L parçacıklarının X parçacığına uygulaığı kuvvetlerin bileşkesi L ye oğru olmalıır. Saece B seçeneği bu şartı sağlamaktaır. Yanıt B ir. Yükler birbirine okunurulunca toplam yük yarıçaplarla orantılı olarak paylaşılır. Yani L küresinin yükü, K küresinin yükü e olur. Her iki urum için coulomb yasasını uygularsak; k k Bu ifaeleri taraf tarafa oranlarsak, L küresi serbest bırakılığına hareket etmeiğine göre, K ve M kürelerinin L küresine uygulaıkları kuvvetler eşit ve zıt yönlü olmalıır. Bunun için e K M olmalıır. II. yargı oğruur. Verilen bilgilerle I. ve III. yargı hakkına yorum yapamayız. 9 bulunur. 8 Yanıt C ir. Yanıt B ir L küresinin kütlesinin sistemin engesine hiçbir etkisi yoktur. Bütün ağırlığı asılığı ipe biner. Bunan % olayı L küresinin kütlesinin eğişmesi KOM açısını eğiştirmez. Yanıt D ir. lektrik alan çizgileri () yükten ( ) yüke oğruur. Ayrıca bu çizgilerin sayısı yük miktarı ile oğru orantılı çizilir. K küresine aha fazla sayıa çizgi geliği için K küresinin yük miktarı L ninkinen büyüktür. Çizgilerin yönü negatif yüke oğru kabul eiliği için her iki kürenin e yükü ( ) işaretliir. Yanıt C ir

22 Ünite lektrik ve Manyetizma 9. Yüklü iki küre birbirine okunurulursa, toplam yük yarıçaplarla orantılı olarak paylaşılır. Bu uruma K ve L küreleri birbirine okunurulunca K nın yükü, L ninki e olur. Yüklü bir kürenin yüzeyineki elektrik alanı k bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıyı K ve L R kürelerine uygularsak; K k R L k ( R) K Bu ifaeler taraf tarafa bölünürse, bulunur. L Yanıt D ir. v X. elektrik alan çizgileri L N X K M Y Cisimlerin vektörü yönüne ilk hızları sıfırır. Cisimler vektörü yönüne eşit süree eşit yollar almışlarır. x at bağıntısına göre, bu cisimlerin ivmeleri kesinlikle eşittir. Yanıt D ir. v Y 0. K ( K ) L ( L ) K M M ( M ) Bileşke kuvveti şekileki gibi bileşenlerine ayırabiliriz. Yükler arasınaki etkileşim kuvvetini veren ba- ğıntı k ir. Bu bağıntıyı her iki uruma uygulayalım. Şekle ikkat eilirse M K oluğu görülür. Buna göre, M K M L K L k k ( ) ( ) K M 9 8 bulunur. Yanıt C ir.

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri 0 lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. cismi küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. ani ile aynı cins, ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. Z Cevap B ir.. Her üç küre aynı ana birbirine

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. Y cismi X küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. Yani X ile Y aynı cins, Y ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. 5. X Y Z. () yüklü küreciği elektroskobun

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI ONU ANATIMI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİSE AAN E SIĞA ETİNİ E TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektriksel Alan ve Sığa. Ünite. onu A nın Çözümleri 4. E e mg. Birbirine paralel yerleştirilen

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektrik Alan ve Sığa TEST in Çözümleri. Şekil II e, E tan b mg mg... ( ) () ve () bağıntılarının sağ taraflarını

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k İZİ E - DEGE Günlük hayatta karşılaştığımız anahtarla kapının açılması bir vianın sıkıştırılması pencerenin açılıp kapanması gibi olaylar kuvtin önürme etkisiyle oluşan olaylarır. E uvtin önürücü etkisine

Detaylı

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU LTROMT UVVT Çözümler TST - ÇÖÜMLR 4.. L M i i i i Telleren geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirini çeker. ki i k i = = ( - L arası kuvvet) 4i = (L - M arası kuvvet) net = ileşke kuvvet ye zıt

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir. 12 Bağıl Hareket 1 est 1 in Çözümleri 1. my α m m noktasınan harekete geçen motor hızının my ik bileşeni ile karşı ya arır. Akıntı olmasayı motor noktasına çıkacaktı. uzaklığını belirleyen, akıntı hızı

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca Dersin Kapsamı Vücut Kütle erkezi Konumu Hesabı Kütle Ağırlık oment 4 art 0 Arif ithat Amca Denge Ağırlık/Kütle erkezi İnsana Vücut Kütle/Ağırlık erkezinin Konumunu Hesaplama Yöntemleri Newton un Evrensel

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1.. 1 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile oğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıır. Özeş cisimleren nin temas alanı nınkinen büyüktür.

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 8 üresel Aynalar est in Çözümleri 4.. L 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU E Bölüm 1 Elektrik Alanları Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ELEKTRİK ALANLARI Elektrik Yüklerinin Özellikleri Coulomb Kanunu Elektrik Alanı Düzgün Bir EA da Yüklü Parçacıkların Hareketi Elektrik Yüklerinin

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir.

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir. 2 Mae ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. 2 1. Mae Bilgi T Molekülleri ötelee hareketi yapar. + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaan etkilenir. + topla

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK (Ders Notları) Kaynak: Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı . Kaeme TÜBİTAK Seviyesine _ Mart_ ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı. r yarıçaplı bir kürenin içine maksimum acime olacak şekile bir koni açılıyor ve koninin içine yoğunluğuna yağ oluruluyor. Bu yoğunluktaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12 SIIARIN ADIRA UEİ BÖÜ 1 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER. 1. al = al al = al = F kal = m = m m = m I. yargı oğruur. al = F kal al I. yol: cisminin er bölmesinin aine iyelim. Şekil - I e: =. sıvı b. sıvı =.

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet; 3 Manyetizma Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 4. 1. X 1 2 3 4 Manyetik alan çizgileri kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. 4 numaralı kutuptan çıkan çizgi sayısı 1 den çıkan çizgi sayısından az olduğu

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER 13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER KONULAR 1. VEKTÖR 2. Skaler Büyüklükler 3. Vektörel Büyüklükler 4. Vektörün Yönü 5. Vektörün Doğrultusu 6. Bir Vektörün Negatifi 7. Vektörlerin Toplanması 8. Uç Uca Ekleme

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

YGS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 GS FİZİ ÖZET ÇÖZÜERİ TEST -. Başlangıç noktası çakışık olan iki vektörün arasınaki açı arttıkça bileşikleri küçülür. ile F nin arasınaki açı en büyük oluğunan F ve F nin bileşkelerine eşit olması için

Detaylı

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur.

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur. 5 Dünya ve Uzay Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 5. Ay'ın atosferi olaığı için açık hava basıncı yoktur. 1. Gezegenlerin 'e olan uzaklıkları sırasıyla; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jupiter, Sütarn, Uranıs

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cismin hareketi ve hareketi doğuran sebepler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde eğik hava masası üzerine kurulmuş Atwood makinesini kullanarak Newton un ikinci

Detaylı

BÖLÜM I. Tam sayılarda Bölünebilme

BÖLÜM I. Tam sayılarda Bölünebilme BÖLÜM I Tam sayılara Bölünebilme Teorem 1.1 (Bölme algoritması) b > 0 olmak üzere, verilen a ve b tam sayıları için a = qb + r, 0 r < b (1) olacak şekile bir ve bir tek q, r Z çifti varır. İspat: 1. İlk

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

MAGNETİZMA MIKNATISLIK. MAGNETİK ALAN, ALAN ŞİDDETİ ve ALAN ÇİZGİLERİ MAGNETİK KUTUPLAR

MAGNETİZMA MIKNATISLIK. MAGNETİK ALAN, ALAN ŞİDDETİ ve ALAN ÇİZGİLERİ MAGNETİK KUTUPLAR IAII Demir, nikel, kobalt gibi maeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs enir. ıknatıslar tabiatta oğal olarak bulunabilikleri gibi yapay olarak a üretilirler. agnetit ya a mıknatıs taşı aı verilen

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN 1. SORULAR Yalıtkan bir ortamda bulunan noktasal üç yükten K(+q),L(-q),M(+2q) dur. K ile L arasındaki uzaklık d, L ile M arasıdaki uzaklık 2d dir. K yükünün L yüküne

Detaylı

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1. fasikül BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı Sıvıların alırma uvveti ÖĞETEN TEST 1 BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ Soru 1 - Bir tekerlek, 3.5 rad/ s ' lik sabit bir açısal ivmeyle dönüyor. t=0'da tekerleğin açısal hızı rad/s ise, (a) saniyede

Detaylı

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır.

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır. 7.1 KONUY KIŞ uraya kaar parçacığın parçacıklar topluluğunun kinematiği ile kinetiği (hareket enklemi, iş ve enerji, impulsmomentum) anlatılı. Şimi birikimlerimizi kullanarak, inamik içeriği aha yoğun

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Türev Kuralları. Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, d dx [cf(x)] = c d. dx f(x) dir. Kural 2.

Türev Kuralları. Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, d dx [cf(x)] = c d. dx f(x) dir. Kural 2. Bölüm 3 Türev Kuralları Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, ir. x [cf(x)] = c x f(x) Kural 2. Toplam-Fark Kuralı f ve g türevlenebilir ise, ir. [f(x) ± g(x)]

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

elektrikle yüklenmiş

elektrikle yüklenmiş ELEKTRİK ALANLARI Birkaç basit deneyle elektrik yüklerinin ve kuvvetlerinin varlığı kanıtlanabilmektedir. Örneğin; Saçınızı kuru bir günde taradıktan sonra, tarağı küçük kağıt parçalarına dokundurursanız

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Oak mesafesi F = 15cm olan ince kenarlı bir (Λ) mercekten l uzaklığa bir tümsek ayna yerleştiriliyor. Bu sistem cismin konumunan bağımsız olarak cismin görüntüsünü üz ve cisimle aynı boya oluşturuğuna

Detaylı

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok Gauss Yasası Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok daha kullanışlı bir şekilde nasıl hesaplanabileceği

Detaylı

Bağıl hız ve bağıl ivme..

Bağıl hız ve bağıl ivme.. Bağıl hız ve bağıl ivme.. Bağıl hareket, farklı referans sistemlerindeki farklı gözlemciler tarafından hareketlerin nasıl gözlemlendiğini ifade eder. Aynı hızla giden iki otomobilden birisinde bulunan

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50 YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50 Toplam 100 1 Mukavemet ve Statiğin Önemi 2 Statiğin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı