12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı"

Transkript

1 12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı Italian Official Participation at 12 th International Iron-Steel and Foundry Technology, Machinery and Products Trade Fair EYLÜL 2014 / İstanbul, Türkiye Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece SEPTEMBER 2014 / İstanbul, Turkey Tüyap Fair and Congress Center at Büyükçekmece

2 İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı na bağlı bir devlet kuruluşu olup amacı İtalyan şirketlerinin uluslararası ilişkilerini güçlendirmektir. Kurulduğu 1985 yılından beri İstanbul da faaliyet göstermektedir. Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedefleyen İtalyan KOBİ lerine destek vererek bilgi sağlamayı amaçlayan kuruluş, aynı zamanda Türk şirketlerinin İtalyan şirketleri ile ticari ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla ayrıca sektörel bazda ikili görüşmeler, konferanslar, sempozyumlar düzenler; İtalyan firmaların Türkiye deki belli başlı fuarlara katılımını ve Türk firmaların İtalya daki fuarları ziyaretini gerçekleştirir. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı tarafından onaylanan Promosyonel Faaliyet Planı na göre Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, bu yıl Ankiros 2014 fuarına Türk Döküm Makina ve Teknolojileri Sanayi nin yüksek potansiyelinin farkında olan ve Türk firmaları ile işbirliği yapmaya gönüllü 10 İtalyan firmayı bünyesinde barındırarak katılmaktadır. Yüksek kalitede İtalyan ürünlerinin takdir edileceğini düşündüğümüz Türkiye pazarına, İtalyan Döküm Makina ve Teknolojileri Sanayi Pazarı nı tanıtmaktan memnuniyet duymaktayız. Etkinliğe katılan tüm firmalara en iyi temennilerimizi iletiriz. The Italian Trade Agency, is a government agency with the purpose of strengthening the international relations of Italian companies. Our branch, has been operating in Istanbul since 1985, with the purpose of providing support and information for Italian SMEs aiming to form economic and commercial relations with Turkey. In order to achieve this objective we arrange b2b meetings, conferences and symposiums, the participation of Italian companies in major fairs in Turkey as well as the visits of Turkish companies to fairs in Italy. The Italian Trade Agency organizes events on the basis of the Promotional Plan Activity, approved every year by Ministry of Economic Developments, in cooperation with Ministry of Foreign Affairs. Within this context, the Italian Trade Agency, is participating to Ankiros 2014 with an official Italian pavilion that incorporate 10 Italian companies that are willing to collaborate with Turkish companies, attracted by the high potential of Turkish Foundry Technology, Machinery & Products Market. We are pleased to promote Italian Foundry Technology in Turkish market where high-quality Italian products will be totally appreciated. We wish all the best to the companies participating to the event. Saygılarımızla / Kind regards Ferdinando PASTORE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü Italian Trade Commissioner

3 İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (I.C.E., Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane) İtalyan ve yabancı firmalar arasında ticaret, iş olanakları ve sanayi işbirliği geliştirmek üzere kurulmuş bir devlet kurumudur. Roma merkezi yanısıra ICE dünya genelinde, İtalya Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı olarak geniş bir ağda faaliyetini sürdürmekte ve yerel kurumlar ve ticari girişimciler ile sıkı işbirliğinde bulunmaktadır. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı nın faaliyetleri, yönergelerini ve denetimini yapan Ekonomik Gelişme Bakanlığı (Ministero dello Sviluppo Economico) tarafından kamu ve özel fonlarla desteklenmekte ve danışmanlık, bilgi ve yardım için hizmetlerinden yararlanan şirketler tarafından finanse edilmektedir. The Italian Trade Agency (I.C.E., Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane) is the government agency entrusted with the promotion of trade, business opportunities and industrial cooperation between Italian and foreign companies. In addition to its Rome headquarters, ICE operates worldwide from a large network of Trade Promotion Offices linked to Italian embassies and consulates and working closely with local authorities and businesses. The Italian Trade Agency activities are financed by public and private funds from the Ministry of Economic Development (Ministero dello Sviluppo Economico) which establishes directives and has a supervisory role and from the companies, which use its services for advice, information and assistance. İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı, sanayi, enerji, ICT ve dış ticaret politikalarını yürütmektedir. Faaliyetlerinin amacı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında İtalyan üretim sisteminin gelişmesini sağlamak, rekabetini arttırmak ve her daim yenilikçi kılmaktır. Bakanlığın başlıca rolü yurt dışında İtalyan firmalarının büyümesini desteklemek olup, bir seri özel faaliyet ve etkinliklerin organizasyonu sayesinde özellikle KOBİ lere destek vermektedir. Bu zaviyede Bakanlık, İtalyan firmaların yurt dışı platformlarında tanıtımını üstlenmiş tüm kurum ve kuruluşları koordine etmektedir. Tüm ülke sisteminde faaliyet gösteren başlıca kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Bakanlığın misyonu, İtalya nın dış ticareti ile ilgili olarak, coğrafi bölgeler ve özellikle Made in Italy nin en üst düzey ürünlerinin olduğu sektörleri tespit etmek ve bunlar için stratejiler geliştirmektir. The Italian Ministry of Economic Development is responsible for industrial, energetic, ICT and foreign trade policies. Its activities aim to support the innovation, development and competitiveness of the Italian productive system, both at national and international level. The Ministry of Economic Development plays a major role in supporting and promoting the growth of Italian enterprises abroad, with special attention to small and medium businesses, through a series of dedicated activities and tools. The Ministry coordinates the various actors engaged in supporting the internationalisation of Italian enterprises in order to increase the effectiveness of promotional action abroad. The mission of the Ministry is to elaborate strategies and to identify priorities for Italian foreign trade in terms of geographical areas and sectors highlighting Made in Italy excellence production in collaboration with all the main players of the Country System. İRTİBATLARIMIZ CONTACT US Roma Ufficio Prodotti Persona Via Liszt, Roma - Italy Tel: İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye, ISTANBUL, TURKEY Tel: Fax:

4 İtalyan Döküm Makine Ve Malzeme Tedarikçileri Birliği Italian Foundry Suppliers Association İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği 1946 yılında kurulmuştur. Sürekli gelişmekte olan Amafond, sektör bünyesinde yer alan işletmelere çeşitli teknik, finansal ve yasal hizmet sunmaktadır. Amafond, aynı zamanda, Avrupa Döküm Makine ve Malzeme İmalatçıları Kurulu Cemafon un kurucu ortağıdır. ÜYELER AMAFOND İtalyan ve diğer yabancı döküm imalatçıları ve işletmelerinin teknolojik gelişimlerini desteklemeye önem vermektedir. Sayıları yüz civarında olan AMAFOND üyeleri belli başlı dört grupta toplanır: Ürün grubu Makine ve tesis grubu Eritme ve ısı uygulama fırınları grubu Kalıp-döküm grubu Ciroları 1,400 milyon Euro civarında seyreden bu şirketlerin ihraç kalemleri toplamı %75 in üzerinde olup, bünyelerinde istihdam edilen çalışan sayısı takriben 6,500 kişidir. AMAFOND UN AMAÇLARI Birliğin amacı, genel anlamda metal endüstrisindeki tüm tedarikçilerin ve özellikle de döküm makine ve ürün sektörünün teknik ve finansal kazanımlarını koordine etmek, korumak ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Daha açıkça ifade edilecek olursa, Birlik: Bünyesinde yer alan tüm şirket veya şirket gruplarının ortak kazanımlarını korumaya yönelik tüm soruların cevaplanmasını SAĞLAR. Bünyesinde yer alan tüm üye şirketleri ilgili enstitüler, kurullar, ulusal veya uluslararası kuruluşlar nezdinde TEMSİL EDER. Bünyesinde yer alan üye şirketlerin teknik, finansal, yasal ve mali konulardaki sorunlarının İNCELENMESİNİ VE ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAR. Bünyesinde yer alan üye şirketler tarafından imal edilen ürünlerin know-how uygulaması ve süreci ile ilgili bilgilerin sektör bazında TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİR. Broşürler yayınlayarak, eğitim programları düzenleyerek ve üyelerin her türlü katılımının sağlanması hususunda üniversiteler, teknik okullar ve meslek okulları ile birlikte çalışarak teknik ve mesleki GELİŞİMİ DESTEKLER. Founded in 1946, Amafond is the Italian Association of Foundry Machinery and Product Supliers. Amafond, in a scenario of continual evolution, is a specific point of reference for sector operators, offering various technical, economic and legal services. Amafond is a co-founding partner of Cemafon the European Committee of Foundry Machinery and Equipment Makers. THE MEMBERS AMAFOND gives an important support to the technological development of Italian and foreign foundries. The firms which are members of AMAFOND are about a hundred, subdivided in four groups: Product group Machinery and plants group Furnaces for melting and for heat treatment group Die-casting group These companies represent a turnover of about 1,400 millions of Euro with an export share superior of the 75% with almost 6,500 employees. AMAFOND S AIMS The purpose of the Association is to coordinate, safeguard and promote the technical and economic interests of the foundry machine and product sector, and generally those of all suppliers of the metalworking industries. In detail, the Association: MEETS to deal with questions of common interest to all the companies involved, or groups of them. REPRESENTS Member companies in dealing with institutes, boards, national and international organizations. STUDIES AND SOLVES problems of technical, economic, legal and fiscal nature, in the interest of member companies. PROMOTES knowledge and the greater spread of sector know-how and the products made by member companies. DEVELOPES technical and professional education by publishing manuals, organizing and managing training courses and promoting all forms of member collaboration with universities and technical/trade schools. İTALYAN DÖKÜM MAKİNE VE MALZEME TEDARİKÇİLERİ BİRLİĞİ C. so Venezia, Milano Ofis: Faks: Web Site: ITALIAN FOUNDRY SUPPLIERS ASSOCIATION C. so Venezia, Milano Office: Fax: Web-Site:

5 ATECO IMPIANTI SRL BRONDOLIN SPA Adres / Address: Via Giulio Pastore, 3/ VOGOGNA (VB) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Guido Calamari Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Bonicalza 142, Cassano Magnago Varese, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: William Tagliabue Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) Engitec Group şirketleri bünyesinde yer alan diğer firma PRO.M.E.S. ile birlikte faaliyet göstermektedir. Ateco Impianti, ana-maddesi demir olmayan yarı-mamul gereç ve malzemenin tasarım ve üretimini yapmaktadır. Yarı-süreklilik taşıyan döküm tesisleri kapsamında dikey ve yatay döküm uygulamaları gerçekleştirmekte olup, aynı malzemenin dönüşümsel kullanım ve uygulanmasında gereken modernizasyon desteği sağlamakta ve bu kapsamda döner fırınlar ve endüksiyon ısıtıcılar üretmektedir. Engitec Technologies (www.engitec.com) ana-maddesi demir olmayan hurda metallerin ve doğrudan hurdaların işlenerek yeniden kullanımını sağlayan malzeme ve makinelerin tasarım ve üretimiyle ilgili sistemleri tesis eder. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) ana maddesi demir olan ve olmayan tüm metaller için elektrik endüksiyon fırınlarının tasarım ve üretimini yapar. Bunların yanısıra network üzerinden fekans sistemleri kapsamında hem Orta Dalga frekans sistemleri, hem de İkili Sistem olarak anılan (Bi-Melting) sistemleri ile Thristor ve IGBT sistemlerini tesis eder; söz konusu sistemlerin güç kaynağı 75Kw seviyesinden başlayarak 10MW seviyesine kadar çıkabilmektedir. ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) is part of the Engitec Group, together with the company PRO.M.E.S. Ateco Impianti designs and manufactures equipment for the manufacture of semi-finished non-ferrous metals. Semi-continuous casting plants vertical, horizontal continuous casting plants, the primary components of the casting plant, conversion and modernization of the same and rotary furnaces and induction heaters. Engitec Technologies (www.engitec.com) designs and manufactures complete systems for the recycling of non-ferrous scrap metals and scrap. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) designs and manufactures electric induction furnaces for ferrous and non-ferrous metals, with network frequency systems, and both individual Medium frequency System and both Duals System (Bi-Melting), with Thyristor and IGBT, with power that depart from 75Kw up to 10MW. BRONDOLIN firması döküm sektöründe kırk beş yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. Özellikle enjeksiyon sistemlerine yönelik döküm makineleri için yedek parça üreten kuruluş aynı zamanda sözkonusu makinelerde kullanılan gerekli aletleri de üretmektedir. Üretim Zıvanalar: Normal-Entegral-Termalregülasyonlu-Değiştirilebilir Insert Parçalı. Piston Sistemi RPH EVO Brondolin Lisans Sistemi Çubuk ve Rot Çinko ve Magnezyum için Kazboynu Sıcak Oda kullanımına uygun Piston, Halka, Çubuk ve Rot Aksesuarlar Kısa Zıvana ve Kazboynu yedek parçaları Üretilen malzemelerin hepsi alüminyum, çinko, pirinç ev magnezyum alaşımlarında kullanılabilir. BRONDOLIN SRLSince more than forty five years in the die casting market. Specialise only in the production of tools and spare parts for Die Casting Machine, specifically for injection system. Production Shot Sleeve: Normal-Integral-With Thermalregulation-With replacement Insert. Plunger System RPH EVO Brondolin Patent System Rod Gooseneck for Zinc and Magnesium Plunger, Ring, Rod, for Hot Chamber. Accessories Shot Sleeve and Gooseneck refurbishing. All products can be used for the production of Aluminium, Zinc, Brass and Magnesium alloys. Temsilcilik / Representative: Engin Sokullu Temsilcilik / Representative: Dr. Orhan Musluoğlu MUSLUOGLU CONSULTANCY & FORERIGN TRADE LTD

6 CIEFFE FORNI INDUSTRIALI SRL DIESSE PRESSE SRL Adres / Address: Viale Dell industria 7 IT Colle Umberto (TV) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Pieropan Francesco Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Industria, Ponte San Marco di Calcinato (BS) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Jlenia De Rossi Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D CIEFFE FORNI INDUSTRIALI faaliyetlerine 1984 yılında başlamış olup, metal ısı uygulamasında kullanılan fırınların tasarımı ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır; ayrıca şu işkollarında da malzeme ve hizmet sunmaktadır: otomotiv endüstrisi temel ve yan ürünleri, havacılık endüstrisi temel ve yan ürünleri, trenyollarında kullanılan malzemeler, değirmen malzemeleri, enerji ve güç kaynağı üretiminde kullanılan gereç ve malzemeler, nükleer güç uygulamaları, demir ve diğer metaller dövme uygulamaları, tıbbi malzeme ve gereçler. CIEFFE FORNI INDUSTRIALI, bunlardan başka, yüksek teknoloji değeri taşıyan malzeme ve gereçlerin en esnek uygulanabilirlik seviyesinde üretilebilmesini sağlayan ve aynı zamanda ekonomik çözümler getiren bir firma olarak uluslararası platformda özgün bir konumda yer almaktadır. CIEFFE FORNI INDUSTRIALI starting from 1984, designs and manufactures metal heat treatment furnaces and lines for: automotive components, aeronautical components, railway applications, windmill applications, energy & power generation, nuclear power applications, forged components, medical components, providing solutions of elevated technological value with maximum flexibility and energy saving, bringing CIEFFE FORNI INDUSTRIALI to excel at international level. DIESSE PRESSE S.r.l. önemli bir döküm malzeme ve gereçleri tedarikçisi olup, bağlantı çubukları ve C-tipi iskeletler için kullanılan rötuşlama presleri ile ağırlık merkezli döküm makineleri gibi malzeme ve gereçlerin kullanımıyla ilgili güvenilir ve yaratıcı çözümler üretir. DIESSE PRESSE S.R.L. is a leading supplier of foundry equipments such as trimming presses both tie bar and C-frame construction and gravity casting machines, with reliable and innovative solutions

7 EUROGRAFITE SRL FOUNDRY ECOCER SRL Adres / Address: Via E. Mattei, Mussolente, VI, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Giuseppe Cavallin Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Uzun yıllardan beri sektörde faaliyet göstermekte olan Eurografite, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin eritim sürecinde kullanılan ürün, gereç ve aksesuarları imal eder. Firmanın hem yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi hususunda gösterdiği sürekli çalışma ve çabalar, hem de eritme ve döküm konularındaki deneyim ve bilgi birikimi sayesinde, Eurografite doğru seçimlerin yapılması, doğru kararların verilmesi ve en iyi çözümlerin bulunması hususlarında güvenilir bir iş ortağıdır. Eurografite, yüksek yoğunluktaki grafit kazanların üretiminde uzmanlaşmış olup, sürekli döküm yapmaya imkan veren döküm makinelerinin üretiminde de uzmanlaşmıştır. Statik endüksiyon fırınlarında kullanılan grafit kazanları da üreten firma, aynı zamanda döküm eritme kazanları, seramik saklama kapları ve seramik silikonlar ve mastikler gibi aksesuarların yanı sıra, ısıya dayanıklı dolgu maddeleri, taşınabilir termometreler, termostatlar ve elektrikli hidrolik metal kesme makasları gibi diğer aksesuarların da üretimini yapmaktadır. Eurografite since many years has been working on products and accessories used on the precious metal melting process in goldsmith and silversmith. Thanks its continuous efforts in developing new production facilities and its experience and knowledge of melting and casting, Eurografite is a trustful partner able to advise about the right choices and able to suggest the best solutions. Eurografite is specialized in the production of high density graphite crucibles and dies for continuous casting machines. We also produce graphite crucibles for static induction furnaces and precision casting melters, ceramic containers and accessories like ceramic silicones and mastics, refractory cements, portable thermometers and thermocouples and electric-hydraulic shears. Adres / Address: Viale Europa 64/ Ossona Milano, ITALY Tel: / Fax: / İletişim / Contact: Nazario Ghislandi Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D FOUNDRY ECOCER, sektördeki belli başlı firmalar arasında yer alan önemli bir İtalyan şirketi olarak ana maddesi demir olmayan alaşım dökümleri ile ilgili makinelerin ve bunlarla bağlantılı bütün tüketim malzemelerinin üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. FOUNDRY ECOCER aşağıda sıralanan ürünlerle ilgili olarak müşterilerine hizmet vermekten kıvanç duyar: Ana maddesi demir olmayan alaşım dökümleri yan sanayi ürünleri için döküm malzemeler: Toz veya granüller halindeki akışkan malzemeler, yoğun kıvamlı erimiş metal uygulamalarında kullanılan tabletler gibi. Ağırlık merkezli metal döküm kaplamalar ve alçak basınçlı ağırlık merkezi yapısındaki metal döküm kaplamalar Seramik kısım ve parçalar: kalıp döküm tezgahları, kutu filtreleri, karşılıklı malzeme akışı sağlayan besleyici hatlar, oluklar, sıcak tezgahlar ve hareketli tezgahlar Filtre uygulaması ve gaz temizliği yapan tesis ve makineler Basınçlı döküm uygulamalarında kullanılan kayganlaştırıcı madde ve akıcılık sağlayan maddeler ile çeşitli döküm türlerinde kullanılan malzeme ve gereçler ve daha fazlası... Fuar boyunca Foundry Ecocer fuar görevlileri, müşteri ve ziyaretçilerimizi Hall 6 Stand D adresli standımızda karşılamaktan kıvanç duyacaktır. FOUNDRY ECOCER is one of the major Italian companies involved in the production and marketing of all consumables and machineries for non-ferrous alloys foundries. FOUNDRY ECOCER is at the customers service producing and marketing the listed products: Auxiliary products for non ferrous alloys foundries: Powders, granulated fluxes, tablets for molten metal treatment Coatings for gravity die casting and low pressure gravity die casting Ceramic parts: Casting tables, box filters, cross feeders, launders, hot tops, floaters Filtration and degassing plants and machineries Lubricants and release agents for pressure die casting and series of various types of castings and much more... During the exhibition the staff of Foundry Ecocer will be pleased to welcome customers and visitors at: Hall 6 Stand: D Temsilcilik / Representative: Şebnem Akça BİLGiNOĞLU ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. Tel: Web:

8 I.M.F. SRL IMPIANTI MACCHINE FONDERIA OMS PRESSE SRL Adres / Address: Via Turati 110/1, Luino (VA) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Ing. Alberto Maracci - Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Caduti Del Lavoro, 34/ Lograto (BS) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Jörg Peter Michael Stippler Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D IMF Group dünya lideri bir firma olarak özellikle fırında pişme işlemi gerektirmeyen kalıplama sistemlerinin tasarımı konusunda uzmandır. Grup 4 bölüm olarak faaliyet göstermektedir. Döküm Malzeme ve Gereçleri Bölümü nde, ürün devamlılığının sağlanması alanında kullanılan karıştırıcılar, rulolar, hız uygulamalı askılar, kaplama malzemeleri, kalıp döşeme gereçleri yle kalıp tamamlama malzemeleri, karışım durgunluğunu sağlayan malzeme ve gereçler, tele-manipülatörler, mekanik ve termal iyileştirme sistemleri ile hava basınçlı nakil gereçlerinin üretimi yapılmaktadır. Döküm Otomasyonu Bölümü nde soğuk ve sıcak kaplar için döküm kuruluş makineleri ve bekletme işlemlerinde kullanılan gereçler imal edilmektedir. Ayrıca kum imalatı tesisleri ile otomotive sektörüne ait işlerde kullanılan kalıplama paketleri yle ilgili robotla çalışan merkezler üretilmektedir. Carlo Banfi Bölümü, döküm işleri ve sektördeki diğer endüstriyel uygulamalar için tahliye malzeme ve gereçleri, çekiçleme gereçleri, kuru çekiçleme makineleri üretmektedir. Kablo Uygulamaları Bölümü, döküm ve kalıplamalarda kullanılan kabloları, gaz ve yağ nakil işlemlerinde kullanılan boru, hortum ve kablolar ile bunların yanı sıra ısı uygulamalarında kullanılan kabloları imal etmektedir. IMF Group is leader worldwide in the design and manufacture of No-Bake moulding systems. The Group is composed of 4 divisions. Foundry equipment division producing continuous mixers, roll-overs, fast loops, coating systems, core setting lines and closing lines, shake-outs, tele-manipulators, mechanical and thermal reclamation systems, pneumatic transports. Foundry Automation Division producing cores shooting machines for cold-box, hot box and Croning processes. Sand preparation plants, Robotized centers for the production of core packages for the automotive sector. Carlo Banfi Division producing shot-blasting, shot peening, dry-pickling machines for the foundry and for other industrial sectors. Pipe Handling Division producing finishing handling lines for pipe transportation of casing, gas/oil line pipe, heat treatment lines. OMS PRESSE, net ağırlık gücü 200 ile ton arasında değişen kalıp döküm makineleri üretmektedir. Güçlü kontrol sistemleriyle donanmış bulunan bu makineler çok gelişmiş tesisler için geçerli olan istikrar seviyeleri ve tekrarlanabilirlik özellikleri sayesinde, teknik görevlilerin ve bakım personelinin işlerini hafifletmektedir. Halen yılık üretim kapasitesi 50 makinedir. Çalışmaların büyük bir kısmınını kullanılmış makinelerin ayrıştırılması ve müşteri destek hizmetleri oluşturmaktadır. OMS PRESSE produces diecasting machines between 200 and tons of closing force. The machines are equipped with powerful control systems which allow constancy and repeatability in sophisticated plants, simplifying the tasks of technicians and maintenance personnel. Annual production capacity currently stands at about 50 machines. A significant share of activity also consists of the total overhauling of used machines and customer assistance service. Temsilcilik / Representative: Yılmaz Özkan META-MAK LTD. ŞTİ Adres / Adress: Levent Mh. Alt Zeren Sk. No Levent -Beşiktaş İstanbul / TURKEY Tel: Temsilcilik / Representative: Kemal Kayış Adres / Adress: Negeleinstraße 42/a Gunzenhausen / GERMANY Mobile:

9 R O B O T I C SAVELLI SPA SIR SPA Adres / Address: Via GB. Cacciamali, Brescia, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Luca Gervasoni Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Str. da Naz del Canaletto Centro 450, 41122, Modena, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Lino Ferrari Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D SAVELLI S.p.A. bir aile şirketi olarak, 1842 yılında aile büyüklerinden bir demirci ustası tarafından kurulmuştur. AMAFOND a (İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği) üye olan Savelli nin Başkanı Francesco Savelli dir. Savelli, sektörde belli başlı iki endüstri kolunda faaliyet göstermektedir: Ağır Metal Malzemelerin İmalatı Bölümü nde elektrik kaynağıyla üretilen metal konstrüksiyonlar ile ağırlığı 400 tona kadar çıkan döküm gereçleri imal edilir. Döküm Teknolojileri Bölümü, firmanın esas iştigal alanı olup, burada döküm gereç ve malzemelerinin tasarımı, üretimi ve bakımı (yeşil kum şişelerikalıplaması ve kum sistemleri) ile ilgili hizmetler gerçekleştirilir. Ürünlerini bütün dünyayaya satmakta olan Savelli firmasının önemli müşterileri arasında, Brembo (Italya), Renault (Fransa), Altajvagon (Rusya), Randon (Brezilya), Hyndai (Güney Kore), Buderus Kanalguss ve Weso (Almanya) ve Deere & Company (ABD) gibi önemli isimler yer almaktadır. Savelli tarafından imal edilen döküm malzeme ve gereçleri piyasanın çeşitli iş kollarında kullanılmaktadır: Otomotiv, ziraat, inşaat, havacılık ve demiryolları gibi. Savelli S.p.A. is a family owned industrial group which originates from the handicraft activity of a blacksmith in 1842 Savelli is part of AMAFOND (the Italian Foundry Suppliers Association) and Francesco Savelli is its President. Savelli operates in two different industrial sectors: The Heavy Metalwork Fabrication Division manufactures electrically welded metal constructions that can weigh up to 400 tonnes for forging presses. The Foundry Technologies Division is the core business and deals with the design, production and maintenance of foundry equipment (green sand flask molding lines and sand systems). Savelli sells its products worldwide and boasts important references as Brembo (Italy), Renault (France), Altajvagon (Russia), Randon (Brazil), Hyundai (South Korea), Buderus Kanalguss and Weso (Germany) and Deere & Company (USA). The foundry equipment manufactured by Savelli produces parts for different market segments: automotive, agriculture, building, aeronautics, ship building and railways. SIR INDUSTRIALE S.p.A. Italy, önemli bir Robot Sistemleri yapımcısıdır. SIR firması, döküm uygulamaları alanında Robot Sistemleri vasıtasıyla sağlanan çözümler konusunda lider konumdadır. Bu alanlar şunlardır: Çelik,pirinç, alüminyum, döküm demir, alçak basınçlı ve merkezi ağırlık uygulamalı yapımlar. Döküm endüstrisinin her sektöründeki her türlü uygulamaya cevap verebilen robot hücreler üzerinde çalışmalarını sürdürmekte olan ve bu çalışmalar sonucu ürettiği robot hücreler sayesinde şu uygulamaların gerçekleşmesini sağlamaktadır: Çapak alma ve çapak temizleme, kesme, yağlama, çapak giderme, montaj, ambalajlama, yükleme/yük boşaltma ve paletle taşıma. SIR, döküm endüstrisinin bulunduğu her ülkede satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde, her türlü endüstriyel robot uygulamasını gerçekleştirebilmektedir; bunlar arasında ABB, Fanuc, Kuka, Comau, Motoman sayılabilir. SIR Spa Italy, is one of the most important Robotic System Integrator. SIR is leader in robotics solutions for foundry applications for: steel,brass, aluminium, cast iron, die casting, low pressure, gravity and cores. SIR study and realize robotic cells for deburring, cutting, lubrication, fettling, assembling, handling, loading/unloading, paletizing in all aspects of foundry industry. SIR is condition to apply al kind of industrial robots, ABB, Fanuc, Kuka, Comau, Motoman, with support and after-sale service in all industrialized countries. Temsilcilik / Representative: Alp Berk FERROMET MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş. Adres / Adress: Büyükdere Caddesi 155/10 Zincirlikuyu İstanbul / TURKEY Tel: Fax: Web: Temsilcilik / Representative: Ali Erhan Akbaş Adres / Adress: Ömerağa Mahallesi Hurriyet Caddesi No: 125/9 İzmit - Kocaeli / TURKEY 16 17

10 ICE - Italian Trade Commission Trade Promotion Office of the Italian Consulate Lütf i Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Gümüş Cad. No: , Harbiye-İSTANBUL T: F: Web:

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Katlanır bomlu vinçler Articulating loader cranes Rüzgar türbini taşıma Wind turbine transport Operatör destek sistemleri Operator assistance devices

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME ISTS 2014 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM 2527 Haziran/June 2014 Istanbul Technical University Taşkışla Campus Istanbul www.metalurji.org.tr/ists2014

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜRETİM, KALİTE VE TEKNOLOJİ SORUNLARI: TÜRKİYE DEN BİR ÖRNEK

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜRETİM, KALİTE VE TEKNOLOJİ SORUNLARI: TÜRKİYE DEN BİR ÖRNEK İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.19-28 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜRETİM, KALİTE VE TEKNOLOJİ SORUNLARI: TÜRKİYE DEN BİR ÖRNEK Sıtkı GÖZLÜ * Vedat

Detaylı