12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı"

Transkript

1 12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı Italian Official Participation at 12 th International Iron-Steel and Foundry Technology, Machinery and Products Trade Fair EYLÜL 2014 / İstanbul, Türkiye Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece SEPTEMBER 2014 / İstanbul, Turkey Tüyap Fair and Congress Center at Büyükçekmece

2 İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı na bağlı bir devlet kuruluşu olup amacı İtalyan şirketlerinin uluslararası ilişkilerini güçlendirmektir. Kurulduğu 1985 yılından beri İstanbul da faaliyet göstermektedir. Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedefleyen İtalyan KOBİ lerine destek vererek bilgi sağlamayı amaçlayan kuruluş, aynı zamanda Türk şirketlerinin İtalyan şirketleri ile ticari ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla ayrıca sektörel bazda ikili görüşmeler, konferanslar, sempozyumlar düzenler; İtalyan firmaların Türkiye deki belli başlı fuarlara katılımını ve Türk firmaların İtalya daki fuarları ziyaretini gerçekleştirir. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı tarafından onaylanan Promosyonel Faaliyet Planı na göre Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, bu yıl Ankiros 2014 fuarına Türk Döküm Makina ve Teknolojileri Sanayi nin yüksek potansiyelinin farkında olan ve Türk firmaları ile işbirliği yapmaya gönüllü 10 İtalyan firmayı bünyesinde barındırarak katılmaktadır. Yüksek kalitede İtalyan ürünlerinin takdir edileceğini düşündüğümüz Türkiye pazarına, İtalyan Döküm Makina ve Teknolojileri Sanayi Pazarı nı tanıtmaktan memnuniyet duymaktayız. Etkinliğe katılan tüm firmalara en iyi temennilerimizi iletiriz. The Italian Trade Agency, is a government agency with the purpose of strengthening the international relations of Italian companies. Our branch, has been operating in Istanbul since 1985, with the purpose of providing support and information for Italian SMEs aiming to form economic and commercial relations with Turkey. In order to achieve this objective we arrange b2b meetings, conferences and symposiums, the participation of Italian companies in major fairs in Turkey as well as the visits of Turkish companies to fairs in Italy. The Italian Trade Agency organizes events on the basis of the Promotional Plan Activity, approved every year by Ministry of Economic Developments, in cooperation with Ministry of Foreign Affairs. Within this context, the Italian Trade Agency, is participating to Ankiros 2014 with an official Italian pavilion that incorporate 10 Italian companies that are willing to collaborate with Turkish companies, attracted by the high potential of Turkish Foundry Technology, Machinery & Products Market. We are pleased to promote Italian Foundry Technology in Turkish market where high-quality Italian products will be totally appreciated. We wish all the best to the companies participating to the event. Saygılarımızla / Kind regards Ferdinando PASTORE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü Italian Trade Commissioner

3 İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (I.C.E., Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane) İtalyan ve yabancı firmalar arasında ticaret, iş olanakları ve sanayi işbirliği geliştirmek üzere kurulmuş bir devlet kurumudur. Roma merkezi yanısıra ICE dünya genelinde, İtalya Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı olarak geniş bir ağda faaliyetini sürdürmekte ve yerel kurumlar ve ticari girişimciler ile sıkı işbirliğinde bulunmaktadır. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı nın faaliyetleri, yönergelerini ve denetimini yapan Ekonomik Gelişme Bakanlığı (Ministero dello Sviluppo Economico) tarafından kamu ve özel fonlarla desteklenmekte ve danışmanlık, bilgi ve yardım için hizmetlerinden yararlanan şirketler tarafından finanse edilmektedir. The Italian Trade Agency (I.C.E., Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane) is the government agency entrusted with the promotion of trade, business opportunities and industrial cooperation between Italian and foreign companies. In addition to its Rome headquarters, ICE operates worldwide from a large network of Trade Promotion Offices linked to Italian embassies and consulates and working closely with local authorities and businesses. The Italian Trade Agency activities are financed by public and private funds from the Ministry of Economic Development (Ministero dello Sviluppo Economico) which establishes directives and has a supervisory role and from the companies, which use its services for advice, information and assistance. İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı, sanayi, enerji, ICT ve dış ticaret politikalarını yürütmektedir. Faaliyetlerinin amacı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında İtalyan üretim sisteminin gelişmesini sağlamak, rekabetini arttırmak ve her daim yenilikçi kılmaktır. Bakanlığın başlıca rolü yurt dışında İtalyan firmalarının büyümesini desteklemek olup, bir seri özel faaliyet ve etkinliklerin organizasyonu sayesinde özellikle KOBİ lere destek vermektedir. Bu zaviyede Bakanlık, İtalyan firmaların yurt dışı platformlarında tanıtımını üstlenmiş tüm kurum ve kuruluşları koordine etmektedir. Tüm ülke sisteminde faaliyet gösteren başlıca kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Bakanlığın misyonu, İtalya nın dış ticareti ile ilgili olarak, coğrafi bölgeler ve özellikle Made in Italy nin en üst düzey ürünlerinin olduğu sektörleri tespit etmek ve bunlar için stratejiler geliştirmektir. The Italian Ministry of Economic Development is responsible for industrial, energetic, ICT and foreign trade policies. Its activities aim to support the innovation, development and competitiveness of the Italian productive system, both at national and international level. The Ministry of Economic Development plays a major role in supporting and promoting the growth of Italian enterprises abroad, with special attention to small and medium businesses, through a series of dedicated activities and tools. The Ministry coordinates the various actors engaged in supporting the internationalisation of Italian enterprises in order to increase the effectiveness of promotional action abroad. The mission of the Ministry is to elaborate strategies and to identify priorities for Italian foreign trade in terms of geographical areas and sectors highlighting Made in Italy excellence production in collaboration with all the main players of the Country System. İRTİBATLARIMIZ CONTACT US Roma Ufficio Prodotti Persona Via Liszt, Roma - Italy Tel: İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye, ISTANBUL, TURKEY Tel: Fax:

4 İtalyan Döküm Makine Ve Malzeme Tedarikçileri Birliği Italian Foundry Suppliers Association İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği 1946 yılında kurulmuştur. Sürekli gelişmekte olan Amafond, sektör bünyesinde yer alan işletmelere çeşitli teknik, finansal ve yasal hizmet sunmaktadır. Amafond, aynı zamanda, Avrupa Döküm Makine ve Malzeme İmalatçıları Kurulu Cemafon un kurucu ortağıdır. ÜYELER AMAFOND İtalyan ve diğer yabancı döküm imalatçıları ve işletmelerinin teknolojik gelişimlerini desteklemeye önem vermektedir. Sayıları yüz civarında olan AMAFOND üyeleri belli başlı dört grupta toplanır: Ürün grubu Makine ve tesis grubu Eritme ve ısı uygulama fırınları grubu Kalıp-döküm grubu Ciroları 1,400 milyon Euro civarında seyreden bu şirketlerin ihraç kalemleri toplamı %75 in üzerinde olup, bünyelerinde istihdam edilen çalışan sayısı takriben 6,500 kişidir. AMAFOND UN AMAÇLARI Birliğin amacı, genel anlamda metal endüstrisindeki tüm tedarikçilerin ve özellikle de döküm makine ve ürün sektörünün teknik ve finansal kazanımlarını koordine etmek, korumak ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Daha açıkça ifade edilecek olursa, Birlik: Bünyesinde yer alan tüm şirket veya şirket gruplarının ortak kazanımlarını korumaya yönelik tüm soruların cevaplanmasını SAĞLAR. Bünyesinde yer alan tüm üye şirketleri ilgili enstitüler, kurullar, ulusal veya uluslararası kuruluşlar nezdinde TEMSİL EDER. Bünyesinde yer alan üye şirketlerin teknik, finansal, yasal ve mali konulardaki sorunlarının İNCELENMESİNİ VE ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAR. Bünyesinde yer alan üye şirketler tarafından imal edilen ürünlerin know-how uygulaması ve süreci ile ilgili bilgilerin sektör bazında TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİR. Broşürler yayınlayarak, eğitim programları düzenleyerek ve üyelerin her türlü katılımının sağlanması hususunda üniversiteler, teknik okullar ve meslek okulları ile birlikte çalışarak teknik ve mesleki GELİŞİMİ DESTEKLER. Founded in 1946, Amafond is the Italian Association of Foundry Machinery and Product Supliers. Amafond, in a scenario of continual evolution, is a specific point of reference for sector operators, offering various technical, economic and legal services. Amafond is a co-founding partner of Cemafon the European Committee of Foundry Machinery and Equipment Makers. THE MEMBERS AMAFOND gives an important support to the technological development of Italian and foreign foundries. The firms which are members of AMAFOND are about a hundred, subdivided in four groups: Product group Machinery and plants group Furnaces for melting and for heat treatment group Die-casting group These companies represent a turnover of about 1,400 millions of Euro with an export share superior of the 75% with almost 6,500 employees. AMAFOND S AIMS The purpose of the Association is to coordinate, safeguard and promote the technical and economic interests of the foundry machine and product sector, and generally those of all suppliers of the metalworking industries. In detail, the Association: MEETS to deal with questions of common interest to all the companies involved, or groups of them. REPRESENTS Member companies in dealing with institutes, boards, national and international organizations. STUDIES AND SOLVES problems of technical, economic, legal and fiscal nature, in the interest of member companies. PROMOTES knowledge and the greater spread of sector know-how and the products made by member companies. DEVELOPES technical and professional education by publishing manuals, organizing and managing training courses and promoting all forms of member collaboration with universities and technical/trade schools. İTALYAN DÖKÜM MAKİNE VE MALZEME TEDARİKÇİLERİ BİRLİĞİ C. so Venezia, Milano Ofis: Faks: Web Site: ITALIAN FOUNDRY SUPPLIERS ASSOCIATION C. so Venezia, Milano Office: Fax: Web-Site:

5 ATECO IMPIANTI SRL BRONDOLIN SPA Adres / Address: Via Giulio Pastore, 3/ VOGOGNA (VB) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Guido Calamari Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Bonicalza 142, Cassano Magnago Varese, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: William Tagliabue Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) Engitec Group şirketleri bünyesinde yer alan diğer firma PRO.M.E.S. ile birlikte faaliyet göstermektedir. Ateco Impianti, ana-maddesi demir olmayan yarı-mamul gereç ve malzemenin tasarım ve üretimini yapmaktadır. Yarı-süreklilik taşıyan döküm tesisleri kapsamında dikey ve yatay döküm uygulamaları gerçekleştirmekte olup, aynı malzemenin dönüşümsel kullanım ve uygulanmasında gereken modernizasyon desteği sağlamakta ve bu kapsamda döner fırınlar ve endüksiyon ısıtıcılar üretmektedir. Engitec Technologies (www.engitec.com) ana-maddesi demir olmayan hurda metallerin ve doğrudan hurdaların işlenerek yeniden kullanımını sağlayan malzeme ve makinelerin tasarım ve üretimiyle ilgili sistemleri tesis eder. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) ana maddesi demir olan ve olmayan tüm metaller için elektrik endüksiyon fırınlarının tasarım ve üretimini yapar. Bunların yanısıra network üzerinden fekans sistemleri kapsamında hem Orta Dalga frekans sistemleri, hem de İkili Sistem olarak anılan (Bi-Melting) sistemleri ile Thristor ve IGBT sistemlerini tesis eder; söz konusu sistemlerin güç kaynağı 75Kw seviyesinden başlayarak 10MW seviyesine kadar çıkabilmektedir. ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) is part of the Engitec Group, together with the company PRO.M.E.S. Ateco Impianti designs and manufactures equipment for the manufacture of semi-finished non-ferrous metals. Semi-continuous casting plants vertical, horizontal continuous casting plants, the primary components of the casting plant, conversion and modernization of the same and rotary furnaces and induction heaters. Engitec Technologies (www.engitec.com) designs and manufactures complete systems for the recycling of non-ferrous scrap metals and scrap. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) designs and manufactures electric induction furnaces for ferrous and non-ferrous metals, with network frequency systems, and both individual Medium frequency System and both Duals System (Bi-Melting), with Thyristor and IGBT, with power that depart from 75Kw up to 10MW. BRONDOLIN firması döküm sektöründe kırk beş yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. Özellikle enjeksiyon sistemlerine yönelik döküm makineleri için yedek parça üreten kuruluş aynı zamanda sözkonusu makinelerde kullanılan gerekli aletleri de üretmektedir. Üretim Zıvanalar: Normal-Entegral-Termalregülasyonlu-Değiştirilebilir Insert Parçalı. Piston Sistemi RPH EVO Brondolin Lisans Sistemi Çubuk ve Rot Çinko ve Magnezyum için Kazboynu Sıcak Oda kullanımına uygun Piston, Halka, Çubuk ve Rot Aksesuarlar Kısa Zıvana ve Kazboynu yedek parçaları Üretilen malzemelerin hepsi alüminyum, çinko, pirinç ev magnezyum alaşımlarında kullanılabilir. BRONDOLIN SRLSince more than forty five years in the die casting market. Specialise only in the production of tools and spare parts for Die Casting Machine, specifically for injection system. Production Shot Sleeve: Normal-Integral-With Thermalregulation-With replacement Insert. Plunger System RPH EVO Brondolin Patent System Rod Gooseneck for Zinc and Magnesium Plunger, Ring, Rod, for Hot Chamber. Accessories Shot Sleeve and Gooseneck refurbishing. All products can be used for the production of Aluminium, Zinc, Brass and Magnesium alloys. Temsilcilik / Representative: Engin Sokullu Temsilcilik / Representative: Dr. Orhan Musluoğlu MUSLUOGLU CONSULTANCY & FORERIGN TRADE LTD

6 CIEFFE FORNI INDUSTRIALI SRL DIESSE PRESSE SRL Adres / Address: Viale Dell industria 7 IT Colle Umberto (TV) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Pieropan Francesco Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Industria, Ponte San Marco di Calcinato (BS) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Jlenia De Rossi Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D CIEFFE FORNI INDUSTRIALI faaliyetlerine 1984 yılında başlamış olup, metal ısı uygulamasında kullanılan fırınların tasarımı ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır; ayrıca şu işkollarında da malzeme ve hizmet sunmaktadır: otomotiv endüstrisi temel ve yan ürünleri, havacılık endüstrisi temel ve yan ürünleri, trenyollarında kullanılan malzemeler, değirmen malzemeleri, enerji ve güç kaynağı üretiminde kullanılan gereç ve malzemeler, nükleer güç uygulamaları, demir ve diğer metaller dövme uygulamaları, tıbbi malzeme ve gereçler. CIEFFE FORNI INDUSTRIALI, bunlardan başka, yüksek teknoloji değeri taşıyan malzeme ve gereçlerin en esnek uygulanabilirlik seviyesinde üretilebilmesini sağlayan ve aynı zamanda ekonomik çözümler getiren bir firma olarak uluslararası platformda özgün bir konumda yer almaktadır. CIEFFE FORNI INDUSTRIALI starting from 1984, designs and manufactures metal heat treatment furnaces and lines for: automotive components, aeronautical components, railway applications, windmill applications, energy & power generation, nuclear power applications, forged components, medical components, providing solutions of elevated technological value with maximum flexibility and energy saving, bringing CIEFFE FORNI INDUSTRIALI to excel at international level. DIESSE PRESSE S.r.l. önemli bir döküm malzeme ve gereçleri tedarikçisi olup, bağlantı çubukları ve C-tipi iskeletler için kullanılan rötuşlama presleri ile ağırlık merkezli döküm makineleri gibi malzeme ve gereçlerin kullanımıyla ilgili güvenilir ve yaratıcı çözümler üretir. DIESSE PRESSE S.R.L. is a leading supplier of foundry equipments such as trimming presses both tie bar and C-frame construction and gravity casting machines, with reliable and innovative solutions

7 EUROGRAFITE SRL FOUNDRY ECOCER SRL Adres / Address: Via E. Mattei, Mussolente, VI, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Giuseppe Cavallin Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Uzun yıllardan beri sektörde faaliyet göstermekte olan Eurografite, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin eritim sürecinde kullanılan ürün, gereç ve aksesuarları imal eder. Firmanın hem yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi hususunda gösterdiği sürekli çalışma ve çabalar, hem de eritme ve döküm konularındaki deneyim ve bilgi birikimi sayesinde, Eurografite doğru seçimlerin yapılması, doğru kararların verilmesi ve en iyi çözümlerin bulunması hususlarında güvenilir bir iş ortağıdır. Eurografite, yüksek yoğunluktaki grafit kazanların üretiminde uzmanlaşmış olup, sürekli döküm yapmaya imkan veren döküm makinelerinin üretiminde de uzmanlaşmıştır. Statik endüksiyon fırınlarında kullanılan grafit kazanları da üreten firma, aynı zamanda döküm eritme kazanları, seramik saklama kapları ve seramik silikonlar ve mastikler gibi aksesuarların yanı sıra, ısıya dayanıklı dolgu maddeleri, taşınabilir termometreler, termostatlar ve elektrikli hidrolik metal kesme makasları gibi diğer aksesuarların da üretimini yapmaktadır. Eurografite since many years has been working on products and accessories used on the precious metal melting process in goldsmith and silversmith. Thanks its continuous efforts in developing new production facilities and its experience and knowledge of melting and casting, Eurografite is a trustful partner able to advise about the right choices and able to suggest the best solutions. Eurografite is specialized in the production of high density graphite crucibles and dies for continuous casting machines. We also produce graphite crucibles for static induction furnaces and precision casting melters, ceramic containers and accessories like ceramic silicones and mastics, refractory cements, portable thermometers and thermocouples and electric-hydraulic shears. Adres / Address: Viale Europa 64/ Ossona Milano, ITALY Tel: / Fax: / İletişim / Contact: Nazario Ghislandi Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D FOUNDRY ECOCER, sektördeki belli başlı firmalar arasında yer alan önemli bir İtalyan şirketi olarak ana maddesi demir olmayan alaşım dökümleri ile ilgili makinelerin ve bunlarla bağlantılı bütün tüketim malzemelerinin üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. FOUNDRY ECOCER aşağıda sıralanan ürünlerle ilgili olarak müşterilerine hizmet vermekten kıvanç duyar: Ana maddesi demir olmayan alaşım dökümleri yan sanayi ürünleri için döküm malzemeler: Toz veya granüller halindeki akışkan malzemeler, yoğun kıvamlı erimiş metal uygulamalarında kullanılan tabletler gibi. Ağırlık merkezli metal döküm kaplamalar ve alçak basınçlı ağırlık merkezi yapısındaki metal döküm kaplamalar Seramik kısım ve parçalar: kalıp döküm tezgahları, kutu filtreleri, karşılıklı malzeme akışı sağlayan besleyici hatlar, oluklar, sıcak tezgahlar ve hareketli tezgahlar Filtre uygulaması ve gaz temizliği yapan tesis ve makineler Basınçlı döküm uygulamalarında kullanılan kayganlaştırıcı madde ve akıcılık sağlayan maddeler ile çeşitli döküm türlerinde kullanılan malzeme ve gereçler ve daha fazlası... Fuar boyunca Foundry Ecocer fuar görevlileri, müşteri ve ziyaretçilerimizi Hall 6 Stand D adresli standımızda karşılamaktan kıvanç duyacaktır. FOUNDRY ECOCER is one of the major Italian companies involved in the production and marketing of all consumables and machineries for non-ferrous alloys foundries. FOUNDRY ECOCER is at the customers service producing and marketing the listed products: Auxiliary products for non ferrous alloys foundries: Powders, granulated fluxes, tablets for molten metal treatment Coatings for gravity die casting and low pressure gravity die casting Ceramic parts: Casting tables, box filters, cross feeders, launders, hot tops, floaters Filtration and degassing plants and machineries Lubricants and release agents for pressure die casting and series of various types of castings and much more... During the exhibition the staff of Foundry Ecocer will be pleased to welcome customers and visitors at: Hall 6 Stand: D Temsilcilik / Representative: Şebnem Akça BİLGiNOĞLU ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. Tel: Web:

8 I.M.F. SRL IMPIANTI MACCHINE FONDERIA OMS PRESSE SRL Adres / Address: Via Turati 110/1, Luino (VA) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Ing. Alberto Maracci - Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Via Caduti Del Lavoro, 34/ Lograto (BS) ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Jörg Peter Michael Stippler Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D IMF Group dünya lideri bir firma olarak özellikle fırında pişme işlemi gerektirmeyen kalıplama sistemlerinin tasarımı konusunda uzmandır. Grup 4 bölüm olarak faaliyet göstermektedir. Döküm Malzeme ve Gereçleri Bölümü nde, ürün devamlılığının sağlanması alanında kullanılan karıştırıcılar, rulolar, hız uygulamalı askılar, kaplama malzemeleri, kalıp döşeme gereçleri yle kalıp tamamlama malzemeleri, karışım durgunluğunu sağlayan malzeme ve gereçler, tele-manipülatörler, mekanik ve termal iyileştirme sistemleri ile hava basınçlı nakil gereçlerinin üretimi yapılmaktadır. Döküm Otomasyonu Bölümü nde soğuk ve sıcak kaplar için döküm kuruluş makineleri ve bekletme işlemlerinde kullanılan gereçler imal edilmektedir. Ayrıca kum imalatı tesisleri ile otomotive sektörüne ait işlerde kullanılan kalıplama paketleri yle ilgili robotla çalışan merkezler üretilmektedir. Carlo Banfi Bölümü, döküm işleri ve sektördeki diğer endüstriyel uygulamalar için tahliye malzeme ve gereçleri, çekiçleme gereçleri, kuru çekiçleme makineleri üretmektedir. Kablo Uygulamaları Bölümü, döküm ve kalıplamalarda kullanılan kabloları, gaz ve yağ nakil işlemlerinde kullanılan boru, hortum ve kablolar ile bunların yanı sıra ısı uygulamalarında kullanılan kabloları imal etmektedir. IMF Group is leader worldwide in the design and manufacture of No-Bake moulding systems. The Group is composed of 4 divisions. Foundry equipment division producing continuous mixers, roll-overs, fast loops, coating systems, core setting lines and closing lines, shake-outs, tele-manipulators, mechanical and thermal reclamation systems, pneumatic transports. Foundry Automation Division producing cores shooting machines for cold-box, hot box and Croning processes. Sand preparation plants, Robotized centers for the production of core packages for the automotive sector. Carlo Banfi Division producing shot-blasting, shot peening, dry-pickling machines for the foundry and for other industrial sectors. Pipe Handling Division producing finishing handling lines for pipe transportation of casing, gas/oil line pipe, heat treatment lines. OMS PRESSE, net ağırlık gücü 200 ile ton arasında değişen kalıp döküm makineleri üretmektedir. Güçlü kontrol sistemleriyle donanmış bulunan bu makineler çok gelişmiş tesisler için geçerli olan istikrar seviyeleri ve tekrarlanabilirlik özellikleri sayesinde, teknik görevlilerin ve bakım personelinin işlerini hafifletmektedir. Halen yılık üretim kapasitesi 50 makinedir. Çalışmaların büyük bir kısmınını kullanılmış makinelerin ayrıştırılması ve müşteri destek hizmetleri oluşturmaktadır. OMS PRESSE produces diecasting machines between 200 and tons of closing force. The machines are equipped with powerful control systems which allow constancy and repeatability in sophisticated plants, simplifying the tasks of technicians and maintenance personnel. Annual production capacity currently stands at about 50 machines. A significant share of activity also consists of the total overhauling of used machines and customer assistance service. Temsilcilik / Representative: Yılmaz Özkan META-MAK LTD. ŞTİ Adres / Adress: Levent Mh. Alt Zeren Sk. No Levent -Beşiktaş İstanbul / TURKEY Tel: Temsilcilik / Representative: Kemal Kayış Adres / Adress: Negeleinstraße 42/a Gunzenhausen / GERMANY Mobile:

9 R O B O T I C SAVELLI SPA SIR SPA Adres / Address: Via GB. Cacciamali, Brescia, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Luca Gervasoni Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D Adres / Address: Str. da Naz del Canaletto Centro 450, 41122, Modena, ITALY Tel: Fax: İletişim / Contact: Lino Ferrari Web: Salon / Hall: 6 Stand No.: D SAVELLI S.p.A. bir aile şirketi olarak, 1842 yılında aile büyüklerinden bir demirci ustası tarafından kurulmuştur. AMAFOND a (İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği) üye olan Savelli nin Başkanı Francesco Savelli dir. Savelli, sektörde belli başlı iki endüstri kolunda faaliyet göstermektedir: Ağır Metal Malzemelerin İmalatı Bölümü nde elektrik kaynağıyla üretilen metal konstrüksiyonlar ile ağırlığı 400 tona kadar çıkan döküm gereçleri imal edilir. Döküm Teknolojileri Bölümü, firmanın esas iştigal alanı olup, burada döküm gereç ve malzemelerinin tasarımı, üretimi ve bakımı (yeşil kum şişelerikalıplaması ve kum sistemleri) ile ilgili hizmetler gerçekleştirilir. Ürünlerini bütün dünyayaya satmakta olan Savelli firmasının önemli müşterileri arasında, Brembo (Italya), Renault (Fransa), Altajvagon (Rusya), Randon (Brezilya), Hyndai (Güney Kore), Buderus Kanalguss ve Weso (Almanya) ve Deere & Company (ABD) gibi önemli isimler yer almaktadır. Savelli tarafından imal edilen döküm malzeme ve gereçleri piyasanın çeşitli iş kollarında kullanılmaktadır: Otomotiv, ziraat, inşaat, havacılık ve demiryolları gibi. Savelli S.p.A. is a family owned industrial group which originates from the handicraft activity of a blacksmith in 1842 Savelli is part of AMAFOND (the Italian Foundry Suppliers Association) and Francesco Savelli is its President. Savelli operates in two different industrial sectors: The Heavy Metalwork Fabrication Division manufactures electrically welded metal constructions that can weigh up to 400 tonnes for forging presses. The Foundry Technologies Division is the core business and deals with the design, production and maintenance of foundry equipment (green sand flask molding lines and sand systems). Savelli sells its products worldwide and boasts important references as Brembo (Italy), Renault (France), Altajvagon (Russia), Randon (Brazil), Hyundai (South Korea), Buderus Kanalguss and Weso (Germany) and Deere & Company (USA). The foundry equipment manufactured by Savelli produces parts for different market segments: automotive, agriculture, building, aeronautics, ship building and railways. SIR INDUSTRIALE S.p.A. Italy, önemli bir Robot Sistemleri yapımcısıdır. SIR firması, döküm uygulamaları alanında Robot Sistemleri vasıtasıyla sağlanan çözümler konusunda lider konumdadır. Bu alanlar şunlardır: Çelik,pirinç, alüminyum, döküm demir, alçak basınçlı ve merkezi ağırlık uygulamalı yapımlar. Döküm endüstrisinin her sektöründeki her türlü uygulamaya cevap verebilen robot hücreler üzerinde çalışmalarını sürdürmekte olan ve bu çalışmalar sonucu ürettiği robot hücreler sayesinde şu uygulamaların gerçekleşmesini sağlamaktadır: Çapak alma ve çapak temizleme, kesme, yağlama, çapak giderme, montaj, ambalajlama, yükleme/yük boşaltma ve paletle taşıma. SIR, döküm endüstrisinin bulunduğu her ülkede satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde, her türlü endüstriyel robot uygulamasını gerçekleştirebilmektedir; bunlar arasında ABB, Fanuc, Kuka, Comau, Motoman sayılabilir. SIR Spa Italy, is one of the most important Robotic System Integrator. SIR is leader in robotics solutions for foundry applications for: steel,brass, aluminium, cast iron, die casting, low pressure, gravity and cores. SIR study and realize robotic cells for deburring, cutting, lubrication, fettling, assembling, handling, loading/unloading, paletizing in all aspects of foundry industry. SIR is condition to apply al kind of industrial robots, ABB, Fanuc, Kuka, Comau, Motoman, with support and after-sale service in all industrialized countries. Temsilcilik / Representative: Alp Berk FERROMET MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş. Adres / Adress: Büyükdere Caddesi 155/10 Zincirlikuyu İstanbul / TURKEY Tel: Fax: Web: Temsilcilik / Representative: Ali Erhan Akbaş Adres / Adress: Ömerağa Mahallesi Hurriyet Caddesi No: 125/9 İzmit - Kocaeli / TURKEY 16 17

10 ICE - Italian Trade Commission Trade Promotion Office of the Italian Consulate Lütf i Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Gümüş Cad. No: , Harbiye-İSTANBUL T: F: Web:

Flower Show. Puglia Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Puglia Region

Flower Show. Puglia Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Puglia Region Flower Show 2014 Puglia Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Puglia Region 27-30 KASIM 2014 İstanbul Fuar Mrkz. Yeşilköy İstanbul SALON : 11/ 1116 27-30 NOVEMBER 2014 İstanbul Fair

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

SOLAREX 2014 ISTANBUL 10-12 NİSAN

SOLAREX 2014 ISTANBUL 10-12 NİSAN SOLAREX 2014 ISTANBUL 10-12 NİSAN SOLAREX 2014 ISTANBUL 10 th -12 nd April ICE - Italian Trade Commission Trade Promotion Office of the Italian Consulate Lütf i Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Ekstrüzyon Extrusion. Kalıphane Die Production. Eloksal Anodizing

Ekstrüzyon Extrusion. Kalıphane Die Production. Eloksal Anodizing 2 Hakkımızda Fabal Alüminyum bir aile şirketi olup, kurucuları 1974 yılından itibaren alüminyum sektöründedir. 94.000 m 2 alan üzerinde 27.000 m 2 kapalı alanda kurulu, İstanbul- Avcılar ve Tekirdağ-Ergene

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Technology. Formmetal focuses on service quality as well as product quality. In order to improve service quality, Formmetal;

Technology. Formmetal focuses on service quality as well as product quality. In order to improve service quality, Formmetal; Established in 1979, Formmetal became a supplier in agricultural machinery equipments sector in 1980 as well as producing other cold-formed metal parts and products for various purposes. After the completion

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri 1.Faz Çözüm Gösterileri 4 Şubat Cuma HYDRO PROKAV PUMPS INDIA PRIVATE PROGRESSIVE CAVITY ECCENTRIC SCREW GIRI SRINIVASA /DIRECTOR MURAT ÖZ YÜKSEK MÜHENDİS ENDÜSTRİ TEKNİK TECHNOCOAT TANITIMI TÜRKİYE BRYAIR

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

w w w. y e n i l e r. c o m

w w w. y e n i l e r. c o m w w w. y e n i l e r. c o m HAKKIMIZDA / ABOUT US Tasarlıyor Üretiyor ve Önemsiyoruz Değerli Müşterimiz, 2004 yılında kurulan firmamız, geçen süre zarfında kurduğu dinamik, tecrübeli ve daima gelişen kadrosuyla

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Endüstriyel Toz Kartușları

Endüstriyel Toz Kartușları TOZ GRUU ndüstriyel Toz Kartușları Industrial ust artridges 1 KKIMIZ M Filtre plastik kalıp makine sanayii 2008 yılında girișimci iki kardeș tarafından otomotiv sanayii ve endüstriyel amaçlı filtre üretimi

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Flower Show. Sicilya Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Sicilia Region

Flower Show. Sicilya Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Sicilia Region Flower Show 2014 Sicilya Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Sicilia Region 27-30 KASIM 2014 İstanbul Fuar Mrkz. Yeşilköy İstanbul SALON : 11/ 1114 27-30 NOVEMBER 2014 İstanbul

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

ПК 05-1226 _02. METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY

ПК 05-1226 _02. METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY ПК 05-1226 _02 METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Pres Hidrolik Hydraulic Press Brakes APH APH 2103x40 APH 2604 x 60 APH 2606 x 90 APH 3104x90 APH 3106x120 APH 3108x160 APH

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

TAGES NETWORK MAP TAGES NETWORK BY LOCATION. TAGES Network distribution based on the location is shown by the following 3 charts;

TAGES NETWORK MAP TAGES NETWORK BY LOCATION. TAGES Network distribution based on the location is shown by the following 3 charts; TAGES NETWORK MAP TAGES is founded in 1996 by determining its company vision as becoming one of the leading international technology transfer companies by producing and disseminating innovative knowledge

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Endfolie Variante 1. Türk-Alman Business Center September 2012 Seite 1

Endfolie Variante 1. Türk-Alman Business Center September 2012 Seite 1 Endfolie Variante 1 Türk-Alman Business Center September 2012 Seite 1 Türk-Alman Business Center, Türkiye ve Almanya arasında iş köprüleri kurar. Peter Eisenschmidt Project Director International Affairs

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

MESA MAKINA. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Since 1979

MESA MAKINA. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Since 1979 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN.TİC.A.Ş. Tarihçe KURULUŞ Mehmet Tekelioğlu KENDI BÜNYESİNDE İLK DÖKÜM ISO 9001:2000 BVQI TARAFINDAN ISO TS 16949 BVQI TARAFINDAN OTOMATİK DÖKÜM HATTI İLE ÜRETİM OHSAS 18001:

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

[ÇÖZÜM ORTAĞINIZ SOLUTION PARTNER]

[ÇÖZÜM ORTAĞINIZ SOLUTION PARTNER] [ÇÖZÜM ORTAĞINIZ SOLUTION PARTNER] KAREN MÜHENDİSLİK çalışmakta olduğu firmaların problemlerini analiz edip, problemin çözümüne yönelik tasarımları ve modellerini hazırlamakta ve bu tasarımların makine

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL 2014 Türkçe English PRIMA PELLET STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Firma Profili - COMPANY PROFILE Elektrik ark ocağı ekipmanları- Electric arcfurnace equipments Tam Çelik, 1970'lı yılların sonunda küçük bir atölye olarak üretime başladı. Kocaeli iş ortamındaki gelişmelere

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 1 HAKKIMIZDA ABOUT US Şirket Profili, Misyonumuz ve Vizyonumuz Güvenli temizlik sevdiklerinizi de korur Son yüzyılda insanoğlu; hızla gelişen teknoloji ile birlikte yaşam

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

www.revaplastik.com 1

www.revaplastik.com 1 1 HAKKIMIZDA / ABOUT US Uzun yıllara dayanan deneyim sürecinden sonra oluşan bilgi birikimimizi 2011 yılında REVA PLASTİK ve VAKUM çatısı altında toplayarak; 1.500 m2 kapalı alan, 500 m2 açık alanda; 5

Detaylı

STONE EN TR AR. A Company of the SWAROVSKI Group

STONE EN TR AR. A Company of the SWAROVSKI Group STONE Diamond tools for the stone industry EN TR AR A Company of the SWAROVSKI Group TYROLIT YOUR PARTNER IN THE STONE INDUSTRY TYROLIT provides a vast range of technically outstanding diamond tools for

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

Türkçe English TUBEX

Türkçe English TUBEX 2013 Türkçe English TUBEX TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı