REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi"

Transkript

1 Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN Bölgesel Pazarlama ve Ticaret Merkezi nin Ka lım Sözleşmesini (Ekli A1+A2+A3+A4+A5+A6 formunu) okuduk ve kabul ediyoruz. We hereby apply for Fair or Office. We acknowledge and accept all of the Condi ons for Par cipa on (as a ached in A1+A2+A3+A4+A5+A6) for EURBALKAN Regional Marke ng and Trade Center that will be in Rematra Center / Tirana / Albania. Katılımcı Exhibitor Şirketin ticari ünvanı Commercial title of the company Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Name to be announced Posta Adresi Postal Address Posta Kutusu P.O. Box FAX İnternet Adresi Internet Address Şirket eposta Company Genel Müdür CEO-General Manager Şirket Merkezi Location of Head Office Bağlantı kurulacak kişi Contact person Görevi Position E-posta Dahili Ext. GSM A1

2 TARAFLAR PARTIES Bir tara a Rematra Center Sh.p.k. ( ORGANİZATÖR olarak anılacak r) bu sözleşmenin A1 ve A2 eklerinde tam ismi/ünvanı ve adresi yazılı Ka lımcı Şirket ( MÜŞTERİ olarak anılacak r) arasında Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN Bölgesel Pazarlama ve Ticaret Merkezi nin Tüm Sektörleri kapsayan Tanı m ve Fuar Alanı na ( FUAR olarak anılacak r) ka lımı konusunda iş bu sözleşmede ( SÖZLEŞME olarak anılacak r) yazılı hüküm ve koşullarda anlaşmışlardır. Ka lım Sözleşmesini imzalayan MÜŞTERİ aşağıda yazılı tüm ka lım koşullarını aynen kabul etmiş r.bu sözleşmeyi imzalayan, şirket adına sözleşme imzalamaya ve şirke temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder. Rematra Center Sh.P.K. (shall be hereina er referred to as the ORGANIZER ), on one side, and the Par cipa ng Company, whose full name/business name and address are provided in annexes A1 and A2 to this Agreement, (shall be hereina er referred to as the CUSTOMER ) have agreed on par cipa on to the EURBALKAN Regional Marke ng and Trade Center that will be in Tirana (shall be hereina er referred to as the FAIR ) under the terms and condi ons given in this Agreement (shall be hereina er referred to as the AGREEMENT ). Having signed the Agreement of Par cipa on, the CUSTOMER has fully agreed with all the terms of par cipa on as provided herein. The signatory of this Agreement hereby undertakes the authoriza on of signing agreements on behalf of the company and to represent and bind the company. FUAR ALANINA YERLEŞME 1 Giriş: Standlarını kendileri yapacak MÜŞTERİ ler FUAR alanına proje uygulaması için ORGANİZATÖR ile görüşüp anlaş ğı zaman dilimine sadık kalacak r. Standları ORGANİZATÖR tara ndan yapılacak MÜŞTERİ ler ise tüm stand çalışmalarını bi rmiş ve Fuar alanlarına girmiş olmalıdırlar. 2 Stand Kurulumu: Stand kurulum işleri en geç açılış tarihinden 36 saat öncesine kadar bi rilmesi mecburidir. Bu süre sonunda işlerini bi rmeyen şirketlere ORGANİZATÖR ün müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. Açılıştan 36 saat öncesi i bari ile salonlara araç girişine izin verilmeyecek r. Koridorlara halı kapladıktan sonra salonlarda palet (çekçek), forkli, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. 3 Stand Malzemeleri: FUAR alanına kurulum için ge rilecek konstrüksiyon malzemeleri yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş) ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. FUAR alanı atölye amaçlı kullanılmaz, kompresör boya, alçıpan kullanımı kesinlikle yasak r. 4 Stand Projeleri: MÜŞTERİ nin stand ve stand dekorasyon projelerini, proje boyutlarının sergi düzenine uygunluğunu ve sta k projelerini FUAR bütünsel görünümü ve standartları açısından ORGANİZATÖR e onaylatması zorunludur. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli, 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. ORGANİZATÖR projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahip r. Proje onayına sahip olmayan MÜŞTERİ lerin FUAR alanına stand kurmak için mal ve malzeme girişi yapmalarına izin verilmeyecek r. Onaysız projelere ORGANİZATÖR ün müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır. Komşu standlarla konstrüksiyonlara ilişkin uyuşmazlığını engellemek için komşu ka lımcılar ile temasa geçilmelidir. Belir len konstrüksiyon/yapı standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan ka lımcı, komşu standa bakan yüksel sini beyaz renkli, temiz ve düzgün bir kaplamayla kapatmak zorundadır. Stand alanı içindeki bina kolonlarında ve zemindeki tesisata ORGANİZATÖR den izin almadan müdahale edilemez. 5 Stand Kurulum Giderleri: Stand yapımı ve stand içi dekorasyon MÜŞTERİ tara ndan tüm harcamaları kendisine ait olmak üzere yapılır. 6 Stand Alanı ve Sınırı: Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz. Aykırılık halinde ORGANİZATÖR ün eski hale veya uygun hale ge rme, taşmayı ortadan kaldırma hakkı vardır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan masraflar kural ihlaline neden olan MÜŞTERİ ye faturalanacak r. MÜŞTERİ söz konusu masrafları ödemeyi peşinen kabul eder. 7 Kuruluma Dair Bilgilendirme: MÜŞTERİ, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu şirketlerin yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında ORGANİZATÖR e bildirmek zorundadır. Fuar alanına zarar vermek, zemini veya duvarları delmek, stand panolarına çivi çakmak, delmek gibi hasar verici işlemler yapmak, salon sutünlarına kaynak yapmak ve salon duvarlarını kirletmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde ve Fuar alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür. 8 Standa Dair Teknik Koşullar: MÜŞTERİ nin aşağıda belir len teknik koşullara uyması zorunludur. Aksi takdirde ORGANİZATÖR müdahale hakkını kullanacak r. a) Stand yükseklikleri Fuar yerine göre az farklılıklar göstermektedir. Genelde tüm salonlar (Salon/ ) 3,5 metre yüksekliğinde ve planlarda yer aldığı gibi ORGANİZATÖR ün iznine tabidir. b) Yükseklik ile ilgili problemlerin yaşanmaması için stand projelerinin ORGANİZATÖR e onayla lması gerekmektedir. Onaysız projelere ORGANİZATÖR ün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır. c) Ziyaretçilerin tüm standları rahatça gezebilmeleri için, özel dekor kuracak firmalar standlarında koridor sınırındaki her cepheyi maksimum %30 oranında kapa labilir. Bu durumda standın koridorlara bakan her cephesinin %70 oranında açık olması zorunludur. Koridora bakan her bir cephenin %30 dan fazla kapa lması durumunda, koridoru cepheleyen stand duvarlarının en az %70 şeffaf olması (cam, tül, plas k vb. gibi malzemeler) gerekmektedir. Standın koridor tara ndaki duvarları, koridor çizgisinde mesafe bırakılmaksızın yükselmesi durumunda (max. 4,5 mt.) yukarıda belir len %70 şeffaflık kuralı geçerlidir. FUAR KATILIM KOŞULLARI 1 Yerleşim Planı: ORGANİZATÖR, FUAR alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiş rme hakkına sahip r. ORGANİZATÖR, FUAR alanında genel yerleşimde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Yerleşim projelerinin değiş rilmesinde ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye değişikliği ve belirlenen yeni yeri bildirmek durumundadır. Bu türden değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi ve/veya FUAR ka lım ücre nde indirim veya zarar ziyan vb. nam al ndas tazminat talep etme ve/veya Fuar ka lım bedelini ödememe hakkı vermez. MÜŞTERİ nin yer değişikliği veya FUAR dan çıkma kararı ORGANİZATÖR ve MÜŞTERİ arasında hukuki sonuç doğurur. Bu sebeple ORGANİZATÖR ün diğer MÜŞTERİ lere ya da ka lımcılara karşı herhangi/aynı taahhü e bulunduğu ya da bir sorumluluk üstlendiği anlamına gelmez. ORGANİZATÖR, belirli bir stand alanının konumlandırılması için özel talepleri yerine ge rmekle mükellef değildir. ORGANİZATÖR, beklenmedik koşullar dolayısıyla gerekli olması şar yla, farklı bir konumlandırma yaparak stand yerini ve/veya stand boyutunu değiş rme ya da Fuar Alanı na ve salonlara giriş yerlerinde değişiklik yapma ve/veya kapatma, açma, menfaate olan ve özel durumların bir sonucu olarak alınması gereken önlemlere ilişkin veya Fuar yeri malikinin/işletmecisinin taleplerine uygun olarak her türlü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR tara ndan yapılabilecek bu düzenlemelere i raz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt etmiş r. 2 Fuar un Sona Ermesi-Çıkış: Standları boşaltma işlemi sözleşme bi ş tarihi esas alınarak kadar yapılır. Verilen zaman içinde FUAR alanını boşaltmamış MÜŞTERİ malzemeleri önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın bizzat ORGANİZATÖR veya görevlendireceği kişiler tara ndan alan dışına çıkarılır. ORGANİZATÖR ün alan dışına çıkar lan malzemeyi koruma ve kollama yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ ye ai r. MÜŞTERİ, standı öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da standın tahliyesi ile malzemelerin alan dışına çıkar lmasıyla ilgili ORGANİZATÖR tara ndan yapılan her türlü masra an bizzat sorumludur. 3 Standın Kullanımı: MÜŞTERİ, sergileyecekleri mal ve hizmetleri sadece kendisine ayrılan alan içinde sergileyebilir. MÜŞTERİ kendisine verilen alanı herhangi bir hasara uğratmadan kullanacak r. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, hasar verici işlemler yapmak, çi taraflı bant dışında yapış rıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana ge rmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde ve FUAR alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür. ORGANİZATÖR ün, hasar tazmin edilmeden MÜŞTERİ nin FUAR alanından çıkışını engelleme hakkı vardır. MÜŞTERİ nin şirket ürünleri sayfasında belir len/ürün ya da hizmet pör öyünde yer almayan ürünleri sergilenmesi durumunda, ORGANİZATÖR ün söz konusu ürünleri FUAR alanı dışına çıkarma hakkı vardır. 4 Ürün Sa şı ve Broşür Dağı mı: FUAR süresince, sektörel yayınların abonelik sa şları haricinde, FUAR da ürün teslim edilerek sa ş yapılması yasak r. Bu şekilde sa ş yapılması halinde ORGANİZATÖR standı kapatma yetkisine sahip r. Stand kapa ldığında MÜŞTERİ hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf MÜŞTERİ ye ai r. Broşür dağı mı için stand alanınız haricinde başka bir alan kullanımı yasak r. FUAR alanı dâhilinde patenle dolaşmak kesinlikle yasak r. ORGANİZATÖR den izin almak kaydıyla FUAR dışında paten kullanılabilir. 5 Görsel- İşitsel Unsurların Kullanımı: FUAR alanında ve standda yapılacak audio - visual (görsel - işitsel) gösteri nedeni ile gelecek ziyaretçilerin FUAR koridorlarında ve komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda ORGANİZATÖR görevlileri gösteriye müdahale edecekler, gerekirse gösteriyi durduracaklardır. Görsel- işitsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin detayları ORGANİZATÖR e yazılı olarak bildirilmelidir. Stand dâhilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerden çıkan sesin standın içine dağılacak şekilde yerleş rilmesi gerekmektedir. Hoparlörler standın içine bakacak r. Bu olmadığı takdirde ORGANİZATÖR görevlilerinin hoparlörleri stand içine çevirme ya da etkinliği durdurma ve iptal etme hakkı vardır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşamaz. Aksi halde ORGANİZATÖR görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand sınırından 1m. Uzaklıkta ses düzeyinin 85 db yi aşması durumunda, ORGANİZATÖR görevlileri MÜŞTERİ yi önce uyaracak ve sesi 85 db nin al na çekecek r. Uyarılar sonuç vermez ise ORGANİZATÖR görevlilerinin etkinliğe müdahale, MÜŞTERİ ye sağlanan stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır. Sözkonusu ekipmanların Fuar alanı dışına çıkarılmaması durumunda stand elektriği kesilir ve bir daha verilmez. Stand Alanı ve/veya Fuar alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanacak hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. 6 Yayın Hakkı: Açık ve kapalı Fuar alanı içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, TV...vs.) münhasıran ORGANİZATÖR e ai r. Yayın için izin alınması şar r. İzinsiz yayın halinde yayın araçları FUAR alanına sokulmaz. 7 Fikri ve Sinai Haklar: Standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak konusu ürünlerin (ve yazılımların) lisanslı ve telif hakkı sahibi veya kullanma hakkı olduğu kabul edilir. MÜŞTERİ nin üçüncü bir şahsın Fikri veya Sinai Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm sonuçlarından kendisi sorumludur. Bu Sözleşme veya Fuar a ka lım, ORGANİZATÖR ve diğer üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez. 8 Sigorta: ORGANİZATÖR ün Fuar süresince karşılaşılabilecek risklere karşı bir sigorta güvencesi yoktur. MÜŞTERİ lere kendi Fuar faaliyetleriyle ilgili her türlü riske karşı bir all risk sigortası yap rması önerilir. Bu sigortayı yap rmamanın sonuçlarından MÜŞTERİ kendisi sorumlu olur.. Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya hasarlanan stand malzemesi ya da sergilenen ya da kullanılan mallar veya üçüncü şahıs fiilleri dahil, ORGANİZATÖR Fuar da ortaya çıkacak risklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. MÜŞTERİ rücuen dahi olsa ORGANİZATÖR den bir talepte bulunamaz. 9 Rematra Giriş Kar : ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye ücretsiz 1 adet Rematra Giriş Kar verecek r. Müşterilerimize özel verilen Fuar Rematra Giriş kartlarının sa şı kesinlikle yasak r. Rematra Giriş Kar nı gösteren MÜŞTERİ ye, otel rezarvasyonu, araç kiralama, refakat ve tercumanlık hizmetleri yardımı yapılacak r. 10. Stand Görevlileri: MÜŞTERİ eğer talep eder ise ORGANİZATÖR ün tanı m ve pazarlama personeli haricinde, MÜŞTERİ ye ait yerli veya yabancı personel çalış rabilir. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR den firması için yerli personel bulmasını isteyebilir. MÜŞTERİ ye tahsis edilen stand için firmaya özel personel sayısı kadar görevli kar verilecek r. ORGANİZATÖR Ka lımcıların yaka kartlarını Fuar alanında bulunan organizasyon ofisinden temin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu kartlar haricinde Fuar Ka lımcı sıfa yla giriş imkânı yoktur. Stand görevlisi kar sadece Fuar yetkilisine ve imza karşılığı teslim edilir. Yaka kar kontrolünde ORGANİZATÖR ün kimlik sorma hakkı vardır. Yaka kar ile kimlik bilgilerinin tutmaması durumunda ORGANİZATÖR söz konusu yaka kar nı iptal etme ve yaka kar na el koyma hakkına sahip r. MÜŞTERİ dışarıdan alacağı hizmetler için (stand tasarım, uygulama, temizlik, güvenlik, vb. hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), hizme verecek firmanın ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alarak gerekli belgeleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İzinlerin alınmamış olmasından ya da belgelerin eksik olmasından ORGANİZATÖR ÜN sorumluluğu bulunmamaktadır. 1 Fuar Süresi: Ka lım sözleşmesi ve/veya FUAR açılış tarihinden i baren 1 yıl ve katları olarak. FUAR saatleri: 09:00-18:00 dır. Pazar günü kapanış saa 13:00 dır. MÜŞTERİ personeli Fuar alanına en erken FUAR başlangıcından yarım saat önce girebilir, Fuar alanından en geç yarım saat içinde çıkılması gerekmektedir. 1 Mal Giriş-Çıkışı: Fuar açık olduğu saatler içerisinde ORGANİZATÖR den izin alınmaksızın hiçbir şekilde mal girişi ve çıkışı yapılamaz. Ka lımcı Fuar süresi sona ermeden standını boşaltamaz. FAIR AREA SETTLEMENT: Entry: The CUSTOMERS, who will construct their own booths, project implementa on will remain faithful to the me period agreed upon with the ORGANIZER. Booth Setup: Booth setup works should be completed 36 hours before the opening date. The ORGANIZER is authorized to intervene in and suspend the works of the companies that fail to complete their works by then. Vehicle entry shall not be allowed to the halls as of 36 hours before the opening date. Once corridor carpet is laid, use of carriers such as pallet (cart), forkli and wheelbarrow, which may damage the corridor carpet, is not allowed. Booth Materials: The construc on materials to be dispatched to the FAIR area for setup should be semi-finished (cut, painted and given the necessary dimensions in the workshop) and should allow setup to be started instantly. The FAIR area may not be used for workshop purposes, and the use of compressor paint and plasterboard is absolutely prohibited. Booth Projects: The CUSTOMER has to have the booth and booth decora on projects approved by the ORGANIZER in terms of compliance of project dimensions with the order of the FAIR and integral appearance and standards of the sta c projects. Booth projects should be submi ed to approval in a scaled manner and in 3D. The ORGANIZER is free to approve or not to approve the projects. The CUSTOMERS, who do not have project approvals, shall not be allowed to dispatch goods and materials to the fair area to set up a booth. The ORGANIZER is en tled to intervene in, suspend and demolish unapproved projects. The neighboring par cipants should be contacted with in order to avoid any dispute with them rela ng to construc ons. The ORGANIZER is not responsible for any disputes to arise out of the difference in height of the neighboring booths, even if any such booth remains within the specified construc on/building standards. The par cipant, whose booth is higher as compared to the neighboring booth, is to cover the al tude facing the neighboring booth with a clean and smooth cover in color white. The points of columns of the building and on installa on points on the floor within the booth area, which should be le open, should be le open in an accessible manner. Booth Setup Costs: Booth setup and decora on shall be made by the CUSTOMER at his own expense. Booth Area and Boundaries: The booths are absolutely not allowed to protrude into the corridor zone. In case of a devia on, the ORGANIZER is en tled to restore to the former condi on or to tailor in order to eliminate protruding. Any expenses to arise during such ac ons shall be invoiced to the CUSTOMER causing the viola on of the rule. The CUSTOMER agrees in advance to pay any such charges. 7. Informa on Regarding Setup: The CUSTOMER shall inform the ORGANIZER about the sound system companies and architecture companies, with whom they will work for booth setup, as well as the names and telephones of the authorized officials of such companies by not later than the stage of project approval. It is forbidden to damage the Fair area, to drill the ground or walls, to nail booth panels and to perform damaging ac ons such as drilling, to weld the columns of the hall and to pollute the walls of the hall. The CUSTOMER is obliged to pay any damages that the CUSTOMER may cause within the booth zone and the fair area by the amount as communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further survey, no ce and warning. 8. Technical Condi ons Regarding the Booth: The CUSTOMER has to observe the technical condi ons provided herein. Otherwise, the ORGANIZER shall exercise his right to intervene. a. Booth heights vary depending on the Fair hall. Hall /( ) 5 meter high. Subject to the authoriza on of the ORGANIZER as given in the a ached plans. b. The booth projects should be submi ed to the ORGANIZER in order to avoid any problems rela ng to height. The ORGANIZER is en tled to intervene in unapproved projects at any stage and in any manner whatsoever. c. In order for the visitors to visit all booths comfortably, the firms to create special se ng may occupy maximum 30% of each facade of their booths with a boundary to the corridor. In this case, it is mandatory that each facade of the booth facing the corridors should be clear by 70%. If any facade facing the corridor is occupied by more than 30%, then the booth walls facing the corridor should be transparent by minimum 70% (materials such as glass, net, plas c, etc.). If the walls of the booth facing the corridor CONDITIONS FOR FAIR PARTICIPATION Se lement Area: The ORGANIZER is en tled to change the general layout projects issued for the FAIR areas. The ORGANIZER may make any changes to the general layout in the FAIR area as considered necessary by the ORGANIZER. In changing the layout projects, the ORGANIZER shall inform the CUSTOMER about the change and the new loca on determined. Such changes do not cons tute grounds for termina on for the CUSTOMER and/or do not en tle the CUSTOMER to claim discount in FAIR par cipa on fees or any indemnifica on due to damages and losses, etc. and/or not to pay the fair par cipa on fee. The decision of the CUSTOMER to change loca on or not to par cipate in the FAIR at all results in legal consequences between the ORGANIZER and the CUSTOMER. Therefore, it is not implied that the ORGANIZER makes any/the same commitment to other customers or par cipants or assumes any responsibility. The ORGANIZER is not obliged to meet special demands for the posi oning of a specific booth area. The ORGANIZER reserves the right to change the booth's loca on and/or dimension or to make changes to and/or close, open the Fair Area or the halls and to make any changes rela ng to the measures as beneficial that should be taken as a result of special circumstances or in accordance with the demands of the owner/operator of the Fair area, provided that the same is necessary due to unexpected condi ons. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes not to be en tled to object to such arrangements as may be provided by the ORGANIZER End of the Fair and Exit: The booths shall be evacuated the SHOWROOM area within the given me period. The materials of the CUSTOMER, who fails to evacuate the FAIR area within the given me period, shall be removed from the area by the ORGANIZER in person or by those to be designated by the ORGANIZER with no need for any prior warning. The ORGANIZER is not liable to protect and safeguard the materials removed from the area. The responsibility to arise due to any expenses, damages and losses to arise during such me shall belong to the CUSTOMER. The CUSTOMER is actually responsible for any expenses to be incurred by the ORGANIZER due to the failure to vacate the booth by the specified date and me or due to evacua on of the booth and removal of the materials from the area. Use of the booth: The CUSTOMER may exhibit goods and services that he will exhibit only within the area designated to the CUSTOMER. The CUSTOMER shall make use of the area reserved to the CUSTOMER without causing any damage. It is forbidden to nail and drill walls, wall panels and aluminum materials, to perform damaging ac ons, to use any adhesives other than double sided tape, to apply paint and to cause any damages to the floor. The CUSTOMER is liable to pay any damages that the CUSTOMER may cause within the booth zone and the fair area by the amount as communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further survey, no ce and warning. The ORGANIZER is en tled to prevent exit of the CUSTOMER from the FAIR area unless the damages are indemnified. If the CUSTOMER exhibits products not given in the company's products page or in the company's service por olio, then the ORGANIZER is en tled to remove such products outside the FAIR area. Product Sales and Handing Out Brochures: Throughout the FAIR me, it is forbidden to deliver and sell products at the FAIR other than selling sector publica ons to the subscribers. In case of such sale, the ORGANIZER is en tled to close down the booth. When the booth is closed down, the CUSTOMER may not demand any fees, expenses and damages and losses and any charges to occur during closing of the booth shall be payable by the CUSTOMER. It is forbidden to use any area other than your booth area for handing out brochures. It is absolutely forbidden to walk around the FAIR area on roller skates. Roller skates may be used outside the FAIR, provided that permission will be obtained from the ORGANIZER. Use of Audio-Visual Elements: The visitors to come for any audio-visual shows to take place at the FAIR area and at the booth should not cause overcrowding at the FAIR corridors and neighboring booths. Otherwise, the officials of the ORGANIZER shall intervene in the show and suspend the show if necessary. If an audio-visual show is to take place, the details of such show should be communicated to the ORGANIZER in wri ng. If loudspeakers are to be used within the booth, such loudspeakers should be placed so that the sound will be dispersed within the booth. The loudspeakers shall face inside the booth. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to posi on the loudspeakers in a manner to face inside the booth or suspend or cancel the event. If a visual show is to take place, then such show may not be reflected outside the booth area. Otherwise, the officials of the ORGANIZER are en tled to intervene in the show. If the volume exceeds 85 db 1 m to the booth territory, then the officials of the ORGANIZER shall first warn the CUSTOMER to keep the volume below 85 db. If the warnings fail, then the officials of the ORGANIZER are en tled to intervene in the event and to turn off the booth power provided to the CUSTOMER for a certain period or permanently. IIf such equipment is not removed outside the fair area, then the booth power shall be cut and shall not be provided again. The ORGANIZER is not responsible for any damages to be experienced due to power failure in the Booth Area and/or a general power failure in the Fair Area Broadcas ng Rights: The rights rela ng to any audio and visual broadcasts (radio, TV, etc.) from open and enclosed fair area are solely belong to the ORGANIZER. It is mandatory to receive authoriza on for broadcas ng. In case of any unauthorized broadcas ng, then the broadcast vehicles shall not be allowed to the FAIR area. 7. Intellectual and Industrial Rights: It is assumed that the CUSTOMER is licensed for and owner of the copyrights of, or is authorized to use, any products subject to intellectual and industrial rights exhibited in the booths (and so ware). If the CUSTOMER infringes any Intellectual and Industrial Rights of any third party, then the CUSTOMER is responsible for any consequences thereof. This Agreement or par cipa on in the Fair does not grant the ORGANIZER or any other third persons any rights over Intellectual Property Rights. 8. Insurance: The ORGANIZER has no insurance coverage against any risks that may occur throughout the fair. The customers are recommended to take out their own all risk insurance policies for their own fair ac vi es. The CUSTOMER shall be responsible for any consequences of the failure to take out such policy insurance. The ORGANIZER does not assume any responsibility rela ng to any risks that may arise during the fair, including loss, the or destruc on of, or damage to, any booth materials or any goods exhibited or used in any manner whatsoever, or any ac ons of third par es. The CUSTOMER may not have any claim against the ORGANIZER even if through recourse. 9. Rematra Entry Card: The ORGANIZER shall provide the CUSTOMER with a free Rematra Entry Card. It is strictly prohibited to sell the Rematra Entry Cards provided exclusively to our customers. The holders of Rematra Entry Card will gain special services such as help on hotel booking, car rentals and transla on. 10. Booth Officials: CUSTOMER may wish from the ORGANIZER to find local staff for the company. Allocated to the customer to stand firm un l the official card will be given a special number of personnel. CUSTOMERS can request the organizers of the promo on and marke ng personnel, except the customer's local or foreign staff to run. The par cipants are to receive the name tags from the ORGANIZER from the organiza on office located at the fair area. It is impossible to enter the fair as a Par cipant except by using such tags. The booth official card is delivered to the fair official only and in return for a signature. The ORGANIZER is en tled to ask for iden fica on when checking name tags. If informa on provided in the name tag and iden fica on document does not match, then the ORGANIZER is en tled to cancel and to confiscate such name tag. For the outsourced services (including but not limited to booth design, applica on, cleaning, security and other services), the CUSTOMER hereby agrees and undertakes that the firm that will provide the service will receive authoriza on from the relevant organiza ons and ins tu ons and will complement the necessary documenta on. The ORGANIZER has no responsibility for not obtaining the authoriza ons or not comple ng the documents. A4

3 İstenen Stand Alanı Metrekare Fiyatı Price per sqm Booth Area required Salon Hall Stand Booth Stand Alanı Booth Area 1 Yıllık 1 Year 2 Yıllık 2 Years 3 Yıllık 3 Years 50 EURO/m2 45 EURO/m2 40 EURO/m2 2 m Derinlik m. Length Paket 1 Genişlik Option 1 Paket 2 Option 2 Paket 3 Option 3 m. Width Ödenecek Toplam Bedel 0 EURO/m2 Total Participation Fee Katılım Bedeli Application Fee Ödeme Koşulları 5 EURO/m2 10 EURO/m2 225 EURO + VAT Payment Terms Ödeme koşullarının detayları için lü en Form A5'te yer alan maddeye bakınız. For details of payment terms, please check Form A5, ar cle The given prices do not include VAT (currently 20%) which will be added to the invoices. The VAT rate is subject to change without further no ce. The currencies men oned in the forms of Rematra Center are always in Euro. The above men oned total par cipa on fee will be deposited in cash to (Tirana/Albania) Ödemeler için, HFT hesabı Bank Account of HFT for Payment İsmi Name Banka Kombetare Tregtare Şube Branch Dega Abdyl Frasheri (425) SWIFT NCBAALTX Cinsi / Hesap NO / IBAN Type / Account NO / IBAN EURO USD LEK AL CL PRCF EURD AL CL PRCF USD Al CL PRCL ALLI Katılımcı Fatura Adresi Exhibitor Invoicing Address Adres Address Şirket Adı Company Name Şirketin Ticari Ünvanı Posta Kodu - Şehir - Ülke Commercial Title of the Company P.O. Box - City - Country Fuar Duyurularında Kullanılacak ismi Vergi Dairesi - Vergi No Name to be announced Tax Registration Office - Number Notlar Notes Ödeme Planı 9. Ekler: Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 ekleriyle bir bütündür. 9. Annexes: Annexes are an integral part of the Agreement and this Agreement is complete with its Annexes A1, A2, A3, A4, A5 and A 9.8. Vergiler: Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olacak r. Damga vergisi MÜŞTERİ tara ndan ödenecek r Taxes: Financial liabili es such as stamp du es, taxes, fees etc. arising and to arise from this Agreement and its Annexes shall be under the responsibility of the CUSTOMER. The CUSTOMER shall pay the stamp duty.. Payment Plan Katılımcı Şirket Yetkili Onayı Fuar Düzenleyici Kuruluş Yetkili Onayı Authorized representative of the Exhibitor Authorized representative of the Organizer Adı ve Soyadı Görevi Adı ve Soyadı Görevi Name and Surname Position Name and Surname Position Yer & Tarih Kaşe & Yetkili İmza Yer & Tarih Kaşe & Yetkili İmza Place & Date Stamp & Authorized Signature Place & Date Stamp & Authorized Signature A2

4 1 Elektrik Kullanımı: MÜŞTERİ, Fuar süresince kullanılacağı elektrik gücünün kaç kw olduğunu, Online Bilgi Sistemi ile ORGANİZATÖR e bildirmekle yükümlüdür. Ziyaretçi çıkış saatlerinden yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saa en sonra çalışma yapmak isteyenler ORGANİZATÖR den izin almalıdır. Elektrik kesin lerinden dolayı oluşan hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Fuar kapanış saa nden yarım saat sonra, güvenlik nedeniyle, genel elektrik kesin si yapılır. Kullanacak 1 kw elektrik enerjisinin MÜŞTERİ ye maliye 30 Euro + VAT r dır. Bu fiyata, elektrik kablolarının standa tahsisi ve harcanan enerji bedeli dâhildir. 1 Kokteyl ve Benzeri Etkinlik Düzenleme: FUAR süresince Fuar alanında kokteyl, ikram hizmetleri gibi hizmetler Fuar alanının resmi catering şirke tara ndan karşılanır. Aksi halde ORGANİZATÖR bu hizmetleri verdirip verdirmeme hakkına sahip r. 1 Yanıcı-Patlayıcı Malzeme Kullanımı: LPG, kaynak tüpü, reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin Fuar alanına ge rilmesi ve kullanılması kesinlikle yasak r. Aksi takdirde ORGANİZATÖR ve/veya Fuar alanı sorumluları devreye girecek ve söz konusu unsurları FUAR alanı dışına çıkaracak r. Fuar alanında hareketli motorlu balon ve/veya zeplin kullanımı yasak r. 1 Temizlik: ORGANİZATÖR, FUAR alanı genel ve koridor temizliğinden sorumludur. Stand içi temizlik MÜŞTERİ ye ai r. Ancak ekstra malzemeler listesinde belir lmesi ve Online Bilgi Sistemi nde talep edilmesi halinde stand içi temizliği (sadece yerlerin, halı ise elektrikli süpürge ile silinebilir bir kaplama ise silinmesi) belir len ücret karşılığı ORGANİZATÖR tara ndan verilir. Müşteri, Fuar bi ğinde stand alanını Fuar girişinde teslim aldığı hali ile hiçbir inşaat ar ğı bırakılmamış şekilde teslim etmelidir. Aksi takdirde alanın temizlenmesi sırasında oluşacak masrafları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın organizatörün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlü olacak r. 17. Dene m: MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR veya temsilcilerinin her zaman FUAR ka lıma ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile MÜŞTERİ nin FUAR yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, iş bu Sözleşmeye uygunluğunu kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ bu kapsamdaki erişim ve dene mler için ORGANİZATÖR e veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacak r. 18. Sağlık ve Emniyet: MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında Fuar mahallerinde çalışırken veya FUAR süresince çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu olacak r. MÜŞTERİ, kendi personelinin, taşeronlarının, ORGANİZATÖR personelinin ve üçüncü şahısların sağlık ve emniyetlerini, FUAR süresince yürütülen çalışmalardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacak r. MÜŞTERİ, asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve tehlikeleri derhal ORGANİZATÖR e rapor edecek r. MÜŞTERİ, bu Sözleşme koşullarına, mevzuata ve FUAR alanı kurallarına uymama nedenleriyle gerek kendi personeline karşı gerekse ORGANİZATÖR personeli ya da Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 19. Mevzuata Uygunluk: MÜŞTERİ, kendi sergileyeceği ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari düzenlemelere aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiş r. Ka lımcı, bu Sözleşme kapsamında Fuar dan yararlanırken her türlü mevzuata ve idari düzenlemelere uygun davranmayı da taahhüt etmiş r. ORGANİZATÖR TAAHHÜTLERİNİN GEÇERLİLİĞİ ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetlerin belir len son başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, Online Bilgi Sistemi ndeki ilgili formların eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay alınamaması durumunda ORGANİZATÖR ün bu talepleri gerçekleş rme konusunda garan si ve herhangi bir sorumluluğu yoktur. ORGANİZATÖR tara ndan gönderilecek Online Bilgi Sistemi nde bulunan ilgili formların MÜŞTERİ tara ndan eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra verilen süreler içerisinde ORGANİZATÖR e gönderilmelidir. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlardan doğacak sorunlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Verilen süre dâhilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine ge rilmesi durumunda, söz konusu hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine cezai şart olarak %50 fiyat farkı uygulanır. Fuar alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak Fuar tarihleri içerisinde yazılı i raz yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilir. MÜŞTERİ, sözkonusu hizmet faturasını ödemekle yükümlüdür. Fuar kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi tarihine kadar bilgi göndermeyen ka lımcılar için, katalog sayfasına Fuar ka lım sözleşmesinde bulunan ile şim bilgileri yerleş rilecek r. ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Fuar öncesinde gerçekleş rilmesi gerekmektedir. Aksi durumda talep edilen hizmetler verilmeyecek r. MALİ HÜKÜMLER 1 Fuar Ka lım Ücre : MÜŞTERİ, Sözleşme ve FUAR ka lım karşılığında bu Sözleşmenin ekinde yer alan A2 Ödeme Koşulları bölümünde yazılı toplam tutarı Fuar Ka lım Bedeli olarak ORGANİZATÖR e ödeyecek r. Fuar ka lım/kira ücre için 1mt2 birim alan olarak alınmış r. Stand alanının birim kira fiya 50 Euro/ay/m2 + VAT dir. Fuar birim fiya çıplak alanda kiralanmış olan standsız alanı ifade eder. Fuar ka lım ücre /kirası için 3 farklı model söz konusudur. Seçenekler ve MÜŞTERİ nin seçmiş olduğu stand alanı A2 Ödeme Koşulları ekinde ayrıca gösterilmiş r. Paket 1; 50 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 1 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. Paket 2; 45 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 2 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. Paket 3; 40 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 3 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. 2 Fuar Ka lım Ücre ne Dâhil Hizmetler: a) Standların mt2 lerinin ve yerlerinin belirlenmesi (Boş Alan) b) FUAR tanı lması ve duyurulması c) FUAR genel güvenliğinin sağlanması d) Afişlerin, FUAR kataloğunun hazırlanması ve tanı m broşürlerinin basımı ve dağı mı e) Genel temizlik hizmetlerinin sağlanması (stand içi temizliği müşteriye ai r) f) MÜŞTERİ nin Fuar alanında sergilediği ürünlerin, ORGANİZATÖR personeli tara ndan tanı m ve pazarlanması g) Arnavutluk Kosova Makedonya ve Karadağ ülkelerinde tanı m ve pazarlaması h) Tanı m ve pazarlama dolayısı ile oluşan müşteri kitlenizin, MÜŞTERİ yetkilisi ile kontağa geçirilmesi 3 Diğer Hizmetlerin Bedeli: Söz konusu olabilecek diğer hizmetlerin bedelleri hizmet ile ilgili formlarda veya ORGANİZATÖR yetkilisinde bulunmaktadır. MÜŞTERİ, Fuar Ka lım Ücre dışında sa n aldığı veya yararlandığı Diğer Hizmetlere Dair ücretleri iş bu Sözleşmede veya diğer hizmetlere dair formlarda veya faturasında belir len koşullarda ödemeyi beyan ve kabul etmiş r. 4 Fatura: Fuar Ka lım Bedeli, A2 Ödeme Koşulları bölümünde yazılı taksit planına uygun olarak belir len tarih ve tutarlarda fatura edilecek ve yine bu sözleşmeye ek A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde/taksitlerde ORGANİZATÖR e ödenecek r. Fiyatlara KDV eklenecek r. Yurt dışı Firmalara KDV siz fatura kesilecek r. 5 Ödeme: Fuar Ka lım Bedeli ile Diğer Hizmetlerin Bedeli, MÜŞTERİ tara ndan yine A2 Ödeme Koşulları Bölümünde yazılı miktar ve vadelerde ORGANİZATÖR e ödenecek r. MÜŞTERİ burada yazılı koşullara uymayı beyan ve kabul eder. ORGANİZATÖR ün fatura tarihi ile ödeme tarihleri arasında oluşacak kur farklarını MÜŞTERİ den talep hakkı saklıdır. Ödemeler, A2 Ödeme Koşullarında yazılı banka hesap numaralarına yapılacak r. Bu Sözleşme ve eklerinde belirlenen ödemeler A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde yapılmadığı takdirde ORGANİZATÖR ün gecikilen süre üzerinden aylık %3 gecikme bedeli talep etme hakkı doğar. Temerrüt halinde ORGANİZATÖR aynen ifayı talep edebileceği gibi tercih hakkı kendisine bağlı olarak bu sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı tutarak tek taraflı olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir veya Sözleşmeyi askıya alabilir. Ödemelerinin tamamını yapmamış ya da Fuar a ka lmamış ka lımcıların stand alanlarının tasarrufu tamamen ORGANİZATÖR e ai r. 6 İade Olmaması: MÜŞTERİ nin mücbir sebep halleri dışında, FUAR kısmen ya da tamamen ka lması ya da Sözleşmeden doğan hakları kısmen veya tamamen kullanmaması Sözleşmede yazılı FUAR Ka lım Bedelinin iadesini veya bedelde indirim yapılmasını gerek rmez. 7 Muacceliyet: Fuar Ka lım Bedelinin taksitler halinde ödenecek olması halinde MÜŞTERİ nin herhangi bir taksi vadesinde ya da tamamen ödememesi halinde kalan tüm Fuar Ka lım Bedeli, başkaca bir uyarı yapılmaksızın ya da sure tanınmaksızın kendiliğinden muaccel olur. ORGANİZATÖR ün muaccel olan bu bedeli tercih hakkı kendisinde olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshetmeden veya Sözleşmeyi haklı nedenle feshederek feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ nin Fuar ka lım bedellerini ödemede temerrüde düşmesi halinde ORGANİZATÖR, ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın MÜŞTERİ ye tahsis edilen stand alanını tek taraflı olarak değiş rme ve MÜŞTERİ ye dilediği koşullarda ve daha once tahsis edilen alanın teknik koşullarından bağımsız olarak yeni bir alan tahsis etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ, temerrüdünün bir sonucu olarak ORGANİZATÖR ün alanı değiş rme ve yeni bir alan tahsis etme hakkı bulunduğunu, temerrüdüne konu Fuar ka lım bedeli tutarında sorumluluğu devam etmek koşuluyla, verilecek yeni alanı kabul etmiş sayılacağını önceden beyan ve kabul etmiş r. 8 Gecikme Bedeli: MÜŞTERİ, bu Sözleşmede yazılı taahhütlerini kısmen veya tamamen ihlal etmesi veya borç ve taahhütlerini süresinde veya eksiksiz olarak yerine ge rmemesi durumunda temerrüde düşmüş sayılacak r. Taraflar, temerrüt süresine bağlı olarak aylık %3 gecikme bedeli ödenmesini karşılıklı olarak kararlaş rmışlardır. 9 Sonuç Olarak Ortaya Çıkan Zararlar: ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye Fuar ilgili olarak ziyaretçi sayısı veya ciro veya kazançla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir taahhü e bulunmamış r. MÜŞTERİ bu Sözleşme kapsamında; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, ne ce zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı ORGANİZATÖR e karşı talepte bulunma hakkına sahip olmayacak r. 10 İlan, Reklam Vergisi: MÜŞTERİ ye ait Fuar Alanında ya da standda kullanılan her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb. nin her hangi bir şekilde kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, harç, fon ve diğer mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, bu Sözleşme koşullarına ve mali yükümlülüklere uymamama nedeniyle ORGANİZATÖR nezdinde doğabilecek tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. NEDENSİZ FESİH HAKKI VE DEĞİŞİKLİKLER: 1 Müşteri nin Tek Taraflı Nedensiz Fesih Hakkı: a) MÜŞTERİ nin bu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ye sadece aşağıda is snai halde tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmış r. ORGANİZATÖR ün kabulüne bağlı is snalar dışında, Fuar ka lmayı, cayma, vazgeçme vb. biçimlerde tek taraflı fesih sure yle bu Sözleşmeyi sona erdiren ve/veya ka lmayan MÜŞTERİ ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın Sözleşmenin maddesinde belir len Fuar ka lım ücre nin tümünü cezai şart olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş r. b) MÜŞTERİ, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içinde FUAR a ka lmaktan vazgeçer ve aynı süre içinde bunu ORGANİZATÖR e yazılı olarak bildirirse Sözleşme feshedilmiş olacak ve MÜŞTERİ nin Fuar ka lım bedeli ödeme yükümlülüğü olmayacak r. Ancak bu Sözleşme Fuar un düzenlendiği tarihten önceki 15 gün içinde imzalanmış ise, MÜŞTERİ bu maddede belir len hakkı kullanamaz. ORGANİZATÖR, bu hakkını 10 gün öncesine kadar kullanmak koşuluyla, hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve MÜŞTERİ yi Fuar dan çıkarabilir. Bu durumda ORGANİZATÖR Fuar ka lım bedelini fesih/çıkarma bildiriminden i baren 1 ha a içinde MÜŞTERİ ye iade eder. Sözleşmenin bu şekilde feshi ve Fuar dan çıkarma durumunda MÜŞTERİ, Fuar ka lım bedelinden başka, masraf, gecikme faizi ya da zarar ziyan adıyla bir talepte bulunma hakkına sahip olmadığını önceden beyan ve kabul eder. 2 Değişiklikler ve Hakların Korunması: a) MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR ün, FUAR yeri, genel yerleşim projesi/planı, müşterinin Fuar alanındaki yerini, stand alanını, düzenleme tarihleri, ismi ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri, sektörün talebi, ekonomik durum, organizasyon şartları veya yalnızca kendi takdiri ile değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu önceden beyan ve kabul etmiş r. ORGANİZATÖR, FUAR alanında genel yerleşimde ya da MÜŞTERİ nin Fuar alanındaki yerinde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Burada belir len değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi olarak kabul edilemez ve Fuar bedelini ödememe ya da indirim gerekçesi olarak ileri sürülemez. b) ORGANİZATÖR tara ndan Balkanlar genelinde yayımlanan gazeteye veya TV ile verilecek ilan ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak duyuru MÜŞTERİ ye bildirim yerine geçer. MÜŞTERİ bu Sözleşmeyi, Fuar yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir değişikliğe i raz hakkı olmadığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ değişikliğin bildirilmesinin ardından 2 (iki) ha a içinde yazılı olarak i raz etmediği sürece Sözleşme yeni tarih ve süre için geçerliliğini sürdürür. c) ORGANİZATÖR, bu sözleşmenin imzalanmış ve sözleşme gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen Fuar standartlarına ve ORGANİZATÖR tara ndan tespit edilmiş MÜŞTERİ profiline uygunsuzluk veya MÜŞTERİ ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb. nedenlerle ka lımcıyı red hakkına sahip r. ORGANİZATÖR ün bu hakkını kullanması halinde, MÜŞTERİ nin yap ğı tüm ödemeler iade edilir. Sözleşme imzalanmasına rağmen bu madde gereğince Fuar a kabul edilmeyen MÜŞTERİ zarar, ziyan vb. nam al nda ORGANİZATÖR den tazminat talebinde bulunmaya hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. 1 Fair Period: The FAIR will be ac ve at least one year from the opening day. The FAIR hours are between 09:00 am and 18:00 except Sunday 09:00 13:00. The CUSTOMER staff may enter the fair area by half an hour in advance, and may check out not later than half an hour to the official closure. 1 Entry and Exit of Goods: No entry and exit is allowed for goods without the authoriza on of the ORGANIZER during the hours when the fair is open. The par cipant may not evacuate the booth before the fair is over. 1 Use of Power: The CUSTOMER is liable to inform the ORGANIZER as to the quan ty of power (in kw) to be consumed throughout the FAIR through the Online Informa on System. The booth power shall be disconnected half an hour later a er the me of exit for visitors. Any person who intends to work a er such hour should receive authoriza on from the ORGANIZER. The ORGANIZER is not responsible for any damages to arise due to power failures. A general power cut takes place half an hour a er the closing me of the FAIR for security purposes. The cost of 1 kw power to be used is Euro 30 + VAT for the CUSTOMER. Such price includes alloca on of power cables for the booth and the consumed power. 1 Organiza on of Cocktails and Similar Events: Throughout the FAIR period, services at the FAIR area, such as cocktails and catering services shall be provided by the official catering company of the fair area. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to allow or not allow such services. 1 Use of Inflammable Combus ble Materials: It is absolutely prohibited to bring and use LPG, welding tubes, adver sing balloons and similar inflammables and combus bles on the FAIR area. Otherwise, the ORGANIZER and/or officials of the FAIR area shall intervene and shall remove such elements outside the FAIR area. It is forbidden to use portable engine-driven balloon and/or zeppelins. 1 Cleaning: The ORGANIZER is responsible for general and corridor cleanliness in the FAIR area. The CUSTOMER is responsible for the booth cleanliness. However, if specified in the list of extra materials and if demanded in the Online Informa on System, booth cleaning (only floors and if covered by a carpet, vacuuming the carpet and wiping if the cover can be wiped) services can be provided by the ORGANIZER for a specified fee. The CUSTOMER should deliver the booth area in the condi on taken over when entering the fair and without leaving any construc onal wastes. Otherwise, the CUSTOMER shall be obliged to pay any expenses to arise when cleaning the area by the amount as communicated by the ORGANIZER with no need for any addi onal survey, no ce and warning. 17. Audit: The CUSTOMER hereby agrees that the ORGANIZER is always en tled to audit the ORGANIZER or the representa ves thereof with respect to the records regarding par cipa ng in the FAIR, the booth, the goods and services exhibited and the other ac vi es of the CUSTOMER rela ng to the FAIR as well as to audit the compliance thereof with this Agreement. The CUSTOMER shall provide necessary facilita on for the ORGANIZER or the person designated by the ORGANIZER for the access and audits within this scope. 18. Health and Safety: The CUSTOMER shall be responsible for ensuring a healthy and safe work atmosphere for the visitors and the employees of the CUSTOMER while working at the fair area within the scope of this Agreement or throughout the FAIR period. The CUSTOMER shall safeguard health and safety of his own personnel and subcontractors of the CUSTOMER as well as the personnel of the ORGANIZER and third par es against the hazards arising out of the work performed throughout the FAIR. The CUSTOMER shall observe any minimum requirements of health and safety and shall immediately report any accidents, injuries and hazards to the ORGANIZER. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be responsible for any damages to arise out of the failure to observe the condi ons of this Contract, legisla on and the rules of the FAIR area with respect to the property or physical integrity of own personnel of the CUSTOMER and the ORGANIZER or any third persons. 19. Compliance with the Legisla on: The CUSTOMER agrees and undertakes that the products to be exhibited and the materials to be used by the CUSTOMER shall not contradict with the legisla on on environmental and human health and administra ve regula ons. While benefi ng from the Fair within the scope of this Agreement, the par cipant hereby undertakes to observe any legisla on and administra ve regula ons. VALIDITY OF THE COMMITMENTS OF THE ORGANIZER If any service to be provided by the ORGANIZER is demanded a er the deadline for applica ons, if the relevant forms in the Online Informa on System are not completed and sent in full or if no approval is received, then the ORGANIZER has no guarantee and responsibility to meet any such demands. The relevant forms found in the Online Informa on System to be sent by the ORGANIZER should be completed and approved by the CUSTOMER in full and should be sent to the ORGANIZER within due me. The ORGANIZER is not responsible for any forms that are incomplete, that are sent late or not sent at all. If a demand for a service, which is not made within due me, is met, then a 50% price difference shall be applied as the penal condi on in addi on to the normal price announced as the price of such service. With respect to the services provided at the fair area, the service is considered as received if no wri en objec on is filed within due me. The CUSTOMER is required to pay the invoice for such service. For the par cipants who fail to send informa on by the announced deadline for informa on to be contained in the fair catalog, contact informa on given in the fair par cipa on agreement shall be included on the catalog page. The payments rela ng to the services to be provided by the ORGANIZER must be made before the fair. Otherwise, the demanded services shall not be provided. FINANCIAL PROVISIONS Fair Par cipa on Fee: The CUSTOMER shall pay the total amount for par cipa on in the FAIR given in the Agreement and in part A2 Terms of Payment as a ached to this Agreement, to the ORGANIZER as fair Par cipa on Fee. The fair par cipa on/rent fee is taken for a unit area of 1 square meter. The unit rent price of the booth area is 50 Euro /monthly /square meter + VAT. The unit price for the fair represents the leased unequipped area, without the booth. There are 3 different models for the fair par cipa on price/rent. The op ons and the booth area picked by the CUSTOMER are also shown as a ached to the A2 Terms of Payment. - Package 1; 50 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. One year contract. - Package 2; 45 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Two year contract. - Package 3; 40 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Three year contract. Services included in Fair Par cipa on Fee: a. Determining the m2 and loca ons for the booths (Unoccupied Area) b. Introduc on and announcement of the FAIR c. Ensuring general security for the FAIR d. Preparing posters and FAIR catalog and prin ng and handing out promo onal brochures e. Providing general cleaning services (cleaning inside the booth is the responsibility of the CUSTOMER) f. Products exhibited in the fair customers gain promo on and marke ng by the staff ORGANIZER. g. Albania - Kosovo - Macedonia and Montenegro will be in the promo on and marke ng. h. Promo on and marke ng of your customer base thus formed, to be put into contact with a customer service representa ve. Charges of Other Services: The charges for other services that might be in ques on are given in the relevant forms. The CUSTOMER hereby agrees and declares to pay for the other services that the CUSTOMER purchases or benefits from under the condi ons as specified in this Agreement or forms rela ng to other services or in the respec ve invoice besides the Fair Par cipa on Fee. Invoice: Fair Par cipa on Fee shall be invoiced on the dates and in the amounts as specified in the payment schedule provided for in A2 Terms of Payment and shall be paid to the ORGANIZER by the mes/installments as provided for in A2 Terms of Payment as a ached to this agreement. VAT shall be added on the prices. VAT will be invoiced to the foreign company. Payment: Fair Par cipa on Fee and the Charges for Other Services shall be paid by the CUSTOMER to the ORGANIZER by the amounts and on the dates as provided for in A2 Terms of Payment. The CUSTOMER hereby agrees and declares to abide by the condi ons provided herein. The right of the CUSTOMER to demand any exchange rate differences to arise between the date of the ORGANIZER'S invoice and the dates of payment shall be reserved. The payments shall be made to the bank account numbers as provided for in A2 Terms of Payment. If the payments provided for in this Agreement and annexes hereto are not made on due dates, then the ORGANIZER shall be en tled to demand a default interest of 3% per month for the default period. In case of default, the ORGANIZER may duly exercise such right or may terminate the Agreement unilaterally on fair grounds by reserving any rights and demands arising out of the Agreement subject to the sole discre on of the ORGANIZER only or may suspend the Agreement. The ORGANIZER shall have sole discre on over the booth areas for the par cipants, who have not made all their payments or who have not par cipated in the fair. No Return: Except for the force majeure cases of the CUSTOMER, par cipa on in the FAIR, par ally or fully, or failure to exercise the rights arising out of the Agreement, par ally or fully, does not necessitate return of, or discount in, the FAIR Par cipa on Fee given in the Agreement. 7. Exclusivity: If the Fair Par cipa on Fee will be paid in installments and in case the CUSTOMER fails to pay any installment in due me or in full, then the en re remaining Fair Par cipa on Fee shall become due and payable with no need for any further warning or any need to grant any period. The ORGANIZER is en tled to exercise such amount due and payable without termina ng the Agreement on jus fied grounds or by termina ng the Agreement on jus fied grounds and demanding such amount as the penal condi on. If the CUSTOMER fails to pay fair par cipa on fees, then the ORGANIZER is en tled to unilaterally change the booth area allocated to the CUSTOMER without serving any further warnings and to allocate a new area for the CUSTOMER subject to any condi ons as deemed desirable and as independently from the technical condi ons of the area allocated before. The CUSTOMER hereby agrees and declares that, as a result of such default, the ORGANIZER is en tled to change the area and to allocate a new area, and that the CUSTOMER shall be considered as having agreed with the new area to be designated, provided that the CUSTOMER will con nue to be liable for the fair par cipa on fee subject to the default. 8. Default Interest: The CUSTOMER shall be considered in default if the CUSTOMER violates any commitments herein, par ally or fully, or fails to duly fulfill any debts and liabili es in due me and in full. The par es mutually agree that a default interest of 3% per month shall be payable, depending on the default period. 9. Consequen al Damages: The ORGANIZER has not provided any commitments to the CUSTOMER directly or indirectly regarding the number of visitors to the Fair or turnover or any income. The CUSTOMER shall not be en tled to make any claim against the ORGANIZER for any losses arising out of any outcome such as profit loss, and any resul ng losses or indirect losses under the scope of this contract. 10. Announcement, Adver sement Tax: The CUSTOMER shall be responsible for any taxes, levies, funds and other financial liabili es arising or to arise for any use of any announcements, adver sing, signs, posters, le ering, photos, catalogs, brochures, etc. of the CUSTOMER used at the Fair Area or in the booth under the applicable legisla on. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be responsible for any financial, legal and penal responsibility that may arise before the ORGANIZER due to the failure of the CUSTOMER to comply with the condi ons of this Agreement and financial liabili es. RIGHT OF TERMINATION WITHOUT JUSTIFIED GROUNDS AND AMENDMENTS: The Right of the Customer to Unilaterally Terminate without Jus fied Grounds: a. The CUSTOMER is not en tled to terminate this Agreement unilaterally. The CUSTOMER is only allowed to terminate the Agreement unilaterally subject to the following excep onal cases. Except for the excep ons subject to the agreement of the ORGANIZER, the CUSTOMER agrees and undertakes in advance to pay the en re fair par cipa on fee specified in ar cle 5 of the Agreement as a penal obliga on with no need for any further no ces in case the CUSTOMER terminates this Agreement and/or fails to par cipate in the Fair through unilateral termina on of this Agreement by withdrawal, abandoning, etc. b. If the CUSTOMER decides not to par cipate in the FAIR within 15 days following the signing of the Agreement and informs the ORGANIZER in wri ng within the same period, then the Agreement shall be terminated and the CUSTOMER shall no longer be liable to pay the showoom par cipa on fee. However, if this Agreement is signed within the 15 days prior to the FAIR organiza on date, then the CUSTOMER may not exercise the right given in this ar cle. The ORGANIZER may terminate the Agreement unilaterally through service of a wri en no ce without having to specify any reason, and may exclude the CUSTOMER from the Fair, provided that the ORGANIZER is to exercise such right by not later than 10 days in advance of the Fair. In this case, the ORGANIZER returns the Fair par cipa on fee to the CUSTOMER within 1 week following the date of termina on/exclusion. The CUSTOMER herewith agrees and declares in advance that, in case of termina on of the Agreement in this manner and exclusion from Fair, the CUSTOMER is not en tled to any claims, such as expenses, default interest or losses and damages besides the fair par cipa on fee. A5

5 BİLGİ FORMU INFORMATION FORM Önemli Important Hedeflediğiniz Sektörler Lü en standınızda yer alacak ürün ve markalar ile alt ka lımcı ve temsilciliğini yap ğınız şirketlere ait bilgileri ekleyiniz. Bu bilgiler adresinde ka lımcı bilgileri olarak yer alacak r. Targeted Sectors Ambalaj Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasası Bilgi Teknolojileri - Yazılım, Donanım Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Dayanıklı Tüketim Malları Demir, Demir Dışı Metaller ve Demir Döküm Sanayi Denizcilik Eğitim ve Öğretim Enerji Film, Müzik, Sanat, Kültür, Eğlence, Radyo, Televizyon Gıda ve İçecek Hayvancılık İklimlendirme İlaç İletişim Teknolojileri İnşaat, İnşaat Yan Sanayi Kamu (Devlet Kuruluşları, Belediyeler) Please a ach informa on about the products and brands that will be on display at your stand, together with informa on about co-exhibitors and representa ves. This informa on will be included as exhibitor informa on at our website Ürünler Products Alt Katılımcılar Co-Exhibitors Markalar Brands Temsilcilikler Respresentatives Kimya Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Kozmetik Kuyumculuk Madencilik Makine ve Teçhizat İmalatı Medikal Medya ve İletişim Media Mobilya Ürünleri Müşavirlik (Teknik, Yönetim ve Denetim) Müteahhitlik Hizmetleri Organizasyon, Reklam ve Yayın Orman Ürünleri Otomotiv, Otomativ Yan San. Automotive Otomotiv Ticaret Güvenlik Hizmetleri Perakendecilik Petrol ve Petrol Ürünleri, LPG Oil Sağlık Savunma Sanayi Serbest Bölgeler Sivil Havacılık Tarım Teknoloji ve Teknoparklar Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünleri ile Hazır Giyim Sanayi Turizm, Seyahat Acentaları ve Rehberler Ulaştırma ve Lojistik Diğer Sektörler Packaging Banking, Finance & Capital Market Information Technologies-Software, Hardware Glass & Glass Products Industry Consumer Durables Forging Industry Maritime Education & Training Energy Film, Music, Art/Culture/Entertainment, Radio, Television Food and Beverage Animal Husbandry A/C/ Ventilation Pharmaceuticals Communication Technologies Construction, Construction Supply Industry Public (Governmental Facility, Municipalities) Chemistry, Paper & Paper Products Cosmetics Jewellery Mining Machinery Equipment Manufacturing Medical Communications Furniture Products Consultancy Building Contractor Services Organisation, Agency & Publishing Forestry Products Automotive Subcontracting Automotive Trade Security Services Retailing Oil Products, LPG Health Defence Industry Free Zones Civil Aviation Agriculture Technology & Technoparks Textile, Confection, Leather & Leather Products, Ready to Wear Tourism, Travel Agencies & Guides Transportation & Logistics Other Sectors A3

6 d) Organizasyonun ka lımcı açısından cari başarısı, Fuar da cari bağlan lar sağlanması ve Fuar a gelecek ziyaretçi konularında ORGANİZATÖR ün hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur. Ancak Balkanlar genelinde yapılan tanı m ve pazarlama için MÜŞTERİ nin sa şlarından % 3 pazarlama payı ORGANİZATÖR e ödemeyi taahyüt eder. e) MÜŞTERİ, Balkanlar bölgesindeki her sa şı için % 3 pazarlama payı ödemeyi kabul eder. f) MÜŞTERİ, bulunan Bayii, Toptancı veya Distribütörlük ile Fuar dan ayrılmak ister ise nitelikli sa ş ve müşteri dolayısıyla ORGANİZATÖR e fazladan 1 yıllık ilave kira ödemesi yapmayı taahyüt eder. g) MÜŞTERİ eğer ister ise, Arnavutluk ta firma kurarak veya şube açarak 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanı m Faaliyetlerinin Desteklenmesi kapsamında Devlet desteklerinden faydalanabilir. h) Devlet desteklerinden faydalanmak, firma kurmak veya şube açmak isteyen MÜŞTERİ ler, tüm ek masrafların kendilerine ait olduğunu Kabul eder. 7. MÜCBİR SEBEP Taraflar, Fuar un düzenlenmesine ya da MÜŞTERİ nin Fuar a ka lmasına engel teşkil eden deprem, yangın, savaş, terör olayı, sosyal ve toplumsal olay, olağanüstü hal ve benzeri olağan ve olağanüstü sebepler, Fuar sahibi veya işle cisinden kaynaklanan sorunlar ile resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını doğrudan veya dolaylı engelleyici ve gecik rici kararlarını, işlemlerini mücbir sebep veya haklı sebep hali olarak kabul etmişlerdir. Mücbir sebep hallerinden birinin oluşması halinde etkilenen taraf diğer tara mücbir sebebin oluştuğu tarihten i baren en geç 5 (beş) gün içerisinde yazı ile haberdar edecek r. ORGANİZATÖR ve bu madde de yazılı koşullara bağlı olarak MÜŞTERİ, mücbir sebebin çıkmasına müteakip 30 gün geç kten sonra Sözleşme yi feshetmek veya mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar beklemek hakkına sahip olacaklardır. ORGANİZATÖR ün, mücbir sebebin ortaya çıkmasına müteakip 30 gün içinde Fuar yerini ve zamanını/tarihini değiş rme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ yapılacak değişiklere uyacağını önceden kabul etmiş r. MÜŞTERİ nin mücbir sebebe bağlı fesih hakkını kullanması, ORGANİZATÖR ün bu madde de yazılı sürede Fuar yerini ve zamanını değiş rme hakkını kullanmamış olması koşuluna bağlıdır. ORGANİZATÖR tara ndan Balkanlar genelinde yayımlanan gazeteye verilecek ilan ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak duyuru MÜŞTERİ ye bildirim yerine geçer. MÜŞTERİ bu Sözleşmeyi, Fuar yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir değişikliğe i raz hakkı olmadığını kabul etmektedir. 8. SÜRE VE HAKLI NEDENLE FESİH Sözleşme, Sözleşmenin taraflarınca imzalandığı tarihte ve en geç son imza tarihi i bariyle yürürlüğe girecek ve Tarafların her biri açısından; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine ge rileceği tarihe kadar yürürlükte kalacak; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine ge rildiği tarihte sona erecek r. Taraflar, aşağıdaki nedenlerin ortaya çıkması halinde ORGANİZATÖR ün yazılı olarak ihtar edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı bulunduğu kabul etmişlerdir. ORGANİZATÖR, Sözleşme yi haklı nedenle feshetmesi halinde Sözleşmede yazılı bedellerin tamamına cezai şart olarak hak kazanır. ORGANİZATÖR ün Sözleşmenin haklı nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkına sahip r. ORGANİZATÖR ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması ya da MÜŞTERİ nin bu Sözleşme den doğmuş ve doğacak ödeme yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine ge rmemesi halinde ortaya çıkacak zararladan ve icra-yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinden MÜŞTERİ sorumludur. ORGANİZATÖR ün bu hakkını kullanmaması hakkını kullanmaktan vazgeç ği, Fuar bedelini veya cezai şar veya Sözleşmeden doğan sair haklarını talep etme hakkından vazgeç ği veya MÜŞTERİ nin davranışına onay verdiği anlamına gelmez. a) MÜŞTERİ, Fuar Ka lım Bedeli veya Diğer Hizmet Bedelleri Ödeme Yükümlülüğünü ihlal ederse, b) ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ nin kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz kalır veya MÜŞTERİ, bu sözleşme konusu yükümlülükleri yerine ge rirken herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse, c) MÜŞTERİ, hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde bulunur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya konkordatoya başvurursa, d) Belir len özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin MÜŞTERİ tara ndan başka nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi, yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine ge rilmemesi ve gönderilen yazılı uyarıya rağmen 7 gün içinde bu ihlal durumuna son verilmemesi halinde Changes and Protec on of the Rights: a. The CUSTOMER hereby agrees and declares in advance that the ORGANIZER is en tled to make any changes at the loca on and general layout project/plan of the Fair, the posi on of the CUSTOMER inside the Fair Area, booth area, dates and name of the Fair and to similar ma ers in parallel with the requests of the competent authori es, the demands of the sector, economic situa on, the condi ons of the organiza on or subject to the sole discre on of the ORGANIZER only. The ORGANIZER may make any changes in the general layout at the FAIR area or in the posi on of the CUSTOMER at the fair area. The changes specified herein may not be accepted as the grounds for termina on for the CUSTOMER and may not be an excuse not to pay the fair fees or for a discount on such fees. b. The announcement to be made by the ORGANIZER in a newspaper published throughout Balkan in general and/or the announcement to be published on the website of the ORGANIZER shall be considered as a no fica on to the CUSTOMER. The CUSTOMER signs this Agreement knowing that there might be a change in the dates and place of the Fair and hereby agrees that the CUSTOMER is not en tled to object to any such changes. Unless the CUSTOMER serves a wri en objec on within 2 (two) weeks following the announcement of the change, then the Agreement shall remain valid for the new date and period. c.the ORGANIZER is en tled to refuse the par cipant due to any noncompliance with the fair standards and the customer por olio as determined by the ORGANIZER or due to any judicial or administra ve legal ac on is filed against the CUSTOMER although this Agreement is signed and the requirements hereof are duly fulfilled. If the ORGANIZER exercises such right, any payments made by the CUSTOMER shall be returned. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes that if the CUSTOMER is not admi ed to the Fair under this ar cle although this Agreement is signed, then the CUSTOMER shall not be en tled to any claims for indemnifica on from the ORGANIZER for any losses and damages, etc. The commercial success of the organiza on in terms of par cipants, providing links to commercial fair and fair visitors will no commitment issues and has no responsibility of the organizer. However, for the promo on and marke ng throughout the Balkans, 3% of client's sales marke ng share is paid to the organizer. e. CUSTOMER agrees to pay 3% for each marke ng sale in the Balkans. f. If the CUSTOMER together with the Dealer, Wholesaler or Distributor want to leave the fair with qualified sales will have to pay an extra 1 year run to the organizers. g. If the CUSTOMER wants to establish a company or open branches in Albania Abroad Unit No. 2010/6, Branding and Promo onal Ac vi es in Support of the State can benefit from it. h. To benefit from government subsidies, or to establish a firm, customers who want to open a branch, agrees that all addi onal costs are of their own. 7. FORCE MAJEURE: The Par es accept the cases of earthquake, fire, war, acts of terrorism, social happenings, extraordinary circumstances and similar ordinary and extraordinary reasons, problems arising out of the owner or operator of the Fair, which prevent the FAIR from being organized or the CUSTOMER from par cipa ng in the FAIR, or any ac ons and decisions of the competent authori es or official authori es, which directly or indirectly prevent and delay the business to take place, as the force majeure cases or cases of jus fied grounds. In the event of a force majeure case, then the affected party shall inform the other party within not later than 5(five) days following the occurrence date of the force majeure case. The ORGANIZER and the CUSTOMER, subject to the condi ons provided in this ar cle, shall be en tled to terminate the Agreement within not later than 30 days following the occurrence of the force majeure case or to wait un l the force majeure case ceases to exist. The ORGANIZER is en tled to change the loca on and me/date of the FAIR within 30 days following the occurrence of the force majeure case. The CUSTOMER hereby agrees in advance to observe any changes to be made. The CUSTOMER's exercise of the right of termina on due to force majeure depends on the ORGANIZER not having exercised the right to change the me and place of the SHOWROM within the period as provided for in this ar cle. Any announcements to be made by the ORGANIZER in a newspaper published throughout Turkey and/or any announcements to be posted on the website of the ORGANIZER shall be considered as a no fica on to the CUSTOMER. The CUSTOMER signs this Agreement knowing that there might be a change in the me and place of the fair and agrees that the CUSTOMER is not en tled to object to any such change. 9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 8. PERIOD AND TERMINATION ON JUSTIFIED GROUNDS 9.1 Devir: MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR ün önceden yazılı muvafaka nı almaksızın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Standı, kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Bu tür devir ve temlikler ORGANİZATÖR e karşı hüküm doğurmaz. ORGANİZATÖR bu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iş raki olan kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir. 9.2 Değişiklikler ve Sözleşmenin Bütünü: Bu Sözleşme ve varsa ekleri hükümlerinde her türlü değişiklik ancak yazılı ek sözleşmelerle yapılabilir. Bu Sözleşme, ORGANİZATÖR ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve yazılı veya sözlü olarak taraflar arasında bu konuya ilişkin daha önce yapılmış tüm görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır. 9.3 Hakların Kullanılması: Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. 9.4 Diğer Ka lımcılar/eş Ka lımcılar: Birden fazla firma tara ndan stand alanının paylaşılması, ve/veya alt ka lımcı olarak var olan bir ka lımcının standında alan kullanılması ve/veya eş ka lımcı veya ilave ka lımcıların dahil edilmesi ORGANİZATÖR ün iznine tabidir. Ka lımcının kendinden başka bir firma ile stand alanını paylaşması, başvuru formlarında belir lmesi koşuluyla sadece ORGANİZATÖR ün yazılı onayı ile yapılabilir. Bu durumda aşağıdaki koşullar uygulanacak r: a) Kendi personeli olan ve ka lımcı ya da organizatör tara ndan kiralanan bir stand alanı kullanan herhangi bir firma eş ka lımcı olarak kaydedilmelidir; Bir ka lımcı tara ndan sadece broşürleri veya benzer yayınları değil, ürünleri/hizmetleri sunulan herhangi bir firma, ilgili etkinlik için uygun olması durumunda ilave ka lımcı olarak kaydedilmelidir. Bu tür ka lımcılar Fuar kataloğunda listelenmez. 9.5 Ka lımcı Koşulları: Fuar a eş ka lımcıların ve ilave ka lımcıların dahil olması ücrete tabidir. Eş ka lımcılar aynı zamanda bu Ka lımcı Koşulları nın şartlarına tabidir. Ana ka lımcı eş ka lımcılarını ve/veya ilave ka lımcıları bu konularda ve her türlü ilave hususta bilgilendirmekten sorumludur. ORGANİZATÖR, ka lımcı ile özellikle ortam listelerinin işlenmesi ve yöne lmesi konusunda ir bat kurmak için üçüncü bir taraf görevlendirme hakkını saklı tutmaktadır. Eğer çok sayıda firma ortak ana ka lımcı olarak birlikte bir stand kiralamak isterse, başvurularında ortak bir temsilci yetkilendireceklerdir. Her türlü etkinlikte, ka lımcıların her birinin sergilerini görüntülemesi ve stand için personel is hdam etmesi gereklidir. Ortak ana ka lımcılar ka lımcı ücre nden ve kullanılan her türlü hizmet ücre nden ortak ve ayrı ayrı sorumludur. Bir ka lımcı, Fuar standı için üçüncü bir kişiyi/temsilciyi görevlendirebilir. Temsilci, Fuar ile ilgili herhangi bir konuda veya bütün konularda ka lımcı, eş ka lımcı ve ilave ka lımcılar tara ndan ORGANİZATÖR e yazılı olarak bildirilmek sure yle yetkilendirilebilir. Bundan sonra, stand onaylaması, hizmetler, teknik mevzuatlar vs gibi Fuar ile bağlan lı bütün belgeler bu yetkili temsilciye gönderilecek r. 9.6 Ekler: Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme A1, A2, A3, A4, A5, A6 ve Eş/İlave Ka lımcı Talep Onay formu ve Teknik Şartname ile beraber bir bütündür. 9.7 Uygulanacak Hukuk ve Sorunların Halli: Bu Sözleşmeden ve Sözleşmenin sona ermesinden doğan ih laflar da ürünlerin tanı ldığı ülke (Arnavutluk) hukuku uygulanacak r. Taraflar Tirana (Merkez) Mahkemelerinin ve Merkez icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul eder. 9.8 Tebligat: Bu sözleşme ile ilgili tüm uyarılar Tarafların Sözleşmede yazılı bulunan adreslerine yapılır. Bu adreslere yapılan tebliga n yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebliga n hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildireceğini, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede bildirilen adrese gönderilen tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağını kabul ve taahhüt eder. 9.9 Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde, ORGANİZATÖR ün tutmuş olduğu resmi, özel her türlü kayıt, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder Vergiler: Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olacak r. Damga vergisi MÜŞTERİ tara ndan ödenecek r Suret: Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşme karşılıklı olarak imzalanarak tea edilmiş r ve düzenlenen bu sözleşme ORGANİZATÖR tara ndan muhafaza edilecek r Yurt Dışı Devlet Desteği: 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanı m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ detayları için h p: web sitesini ziyaret edilebilir. The Agreement shall enter into force when it is signed by the Par es to the Agreement or by the deadline for signing at the latest and shall remain in force for each Party un l and unless each such Party duly and completely fulfills their liabili es hereunder and shall expire on the date when the liabili es are fulfilled completely and en rely. The par es agree that the ORGANIZER is en tled to terminate the Agreement on jus fied grounds by a unilateral no ce to be served by the ORGANIZER in any of the cases below. If the ORGANIZER terminates the Agreement on jus fied grounds, then the ORGANIZER shall be en tled to all of the amounts specified in the Agreement as penal condi on. The right of the ORGANIZER to claim losses and damages arising out of the jus fied termina on of the Agreement shall also be reserved. The CUSTOMER is responsible for any expenses of collec on procedures or legal expenses and the a orney's fees if the ORGANIZER applies to the court for jus fied grounds or if the CUSTOMER fails to fulfill payment liabili es arising and to arise out of this Agreement in a mely manner, par ally or fully. Waiver of the ORGANIZER from such right does not imply that the ORGANIZER waives from the right to demand a. If the CUSTOMER fails to pay the Fair Par cipa on Fee or any other Services Fees, b. If the ORGANIZER suffers any damage due to the default of the CUSTOMER or if the CUSTOMER damages any third party property for any reason whatsoever when fulfilling the liabili es hereunder, c. If a ruling for bankruptcy is made against the CUSTOMER, if the CUSTOMER asks for the postponement of the ruling for bankruptcy or if a ruling is made for the postponement of the ruling for bankruptcy, if the CUSTOMER becomes insolvent or applies for a composi on with the creditors, d. Other than the viola on of any commitments provided herein specifically, par al or full viola on of the Agreement by the CUSTOMER, failure to fulfill the liabili es and commitments and failure to correct such viola on within 7 days despite the wri en no ce sent. İletişim Contact Adres Address Telefon Phone GSM E-posta Web Rr. Gjergj Balshaj, Nr. 6, 1029, (Pranë Ura Kamëz) Tirana / Albania 9. MISCELLANEOUS PROVISIONS: 9. Assignment: The CUSTOMER may not assign and transfer his liabili es, rights and receivables hereunder to any third party, par ally or fully, without the prior wri en consent of the ORGANIZER. He may not transfer, lease the booth and any area reserved for the CUSTOMER to others and may not allow others to use the same. Any such transfers and assigns shall not be valid before the ORGANIZER. The ORGANIZER is en tled to transfer this contract and his rights and liabili es under this contract to its affiliate or any organiza on, company or third party, fully or par ally, together with all his legal consequences and obliga ons. 9. Amendments and the En re Agreement: Any changes in the provisions of this Agreement and annexes thereof, if any, may only be made with wri en supplementary contracts. This Agreement cons tutes the en re agreement between the Customer and the ORGANIZER and supersedes any prior nego a ons, representa ons and understandings between the par es with respect to the subject ma er hereof, whether oral or in wri ng. 9. Waiver: Not exercising any of the rights arising out of the Agreement within due period shall not be deemed as waiver of these rights. 9. Other Par cipants/co-par cipants: Mul ple firms sharing the same booth area and/or the use of an area in a par cipant's booth as a subpar cipant and/or inclusion of co-par cipants or addi onal par cipants shall be subject to the authoriza on of the ORGANIZER. The par cipant may share the booth area with another firm, only subject to the wri en approval of the ORGANIZER and provided that it will be specified in the applica on forms. The following condi ons shall apply in such case: a. A firm with its own staff, using booth area rented by a par cipant or the organizer, should be noted as a co-par cipant ; b. Any firm, whose products/services are offered by a par cipant, not only brochures and similar publica ons are offered, should be noted as an addi onal par cipant if such firm qualifies for the relevant event. Such par cipants are not listed in the fair catalog. Condi ons for Par cipants: Inclusion of co-par cipants and addi onal par cipants into the Fair shall be subject to charge. The co-par cipants are also subject to these Condi ons for Par cipants. The main par cipant is responsible for informing its co-par cipants and/or addi onal par cipants in these respects and about any addi onal ma ers. The ORGANIZER reserves the right to designate a third party in order to contact the par cipant especially in order to process and manage the ambiance lists. If many firms intend to rent a booth with the same main par cipant, then they shall authorize a joint representa ve in their applica ons. In any kind of event, each par cipant must display its own exhibi on and employ staff for the booth. The joint main par cipants are jointly and severally responsible for the par cipa on fee and the fees for any services benefi ed from. A par cipant may designate a third party/representa ve for the fair booth. The representa ve may be authorized in any and all ma ers rela ng to the fair upon being no fied to the ORGANIZER in wri ng by the par cipant, co-par cipant and addi onal par cipants. Therea er, any documents rela ng 9. Annexes: The annexes are an integral part of this Agreement, and this Agreement is a whole with Annexes A1, A2, A3, A4, A5, A6 and Demand Approval Form for Co-/Addi onal Par cipants and Technical Specifica ons. 9. Governing Law and Se lement of Disputes: Any dispute that may arise out of this Agreement and the termina on hereof shall be subject to the (Albanian) Law. The par es agree and accept the exclusive jurisdic on of Tirana (Central) courts and Central execu on offices No ces: Any no ces rela ng to this Agreement shall be served to the addresses of the par es provided herein. Any no ces served to such addresses may not be claimed to have been served to unauthorized persons and shall yield the outcomes of a no ce served in a legally valid way. The par es hereby agree and undertake that they will inform each other about any changes to the address, and that, otherwise the no ces sent to the address as communicated herein shall yield the same legal consequences with a valid no ce Final Evidence Agreement: In case of any disputes, any official, private records, documents, papers and computer records maintained by the ORGANIZER shall cons tute final evidence in the se lement of the dispute Taxes: The CUSTOMER shall be responsible for any financial liabili es such as stamp duty, fees, funds, etc. arising and to arise out of this Agreement and annexes hereto. The stamp duty shall be paid by the CUSTOMER Counterparts: This Agreement issued in a single copy is mutually signed and agreed and this agreement issued shall be kept by the ORGANIZER 9.1 Foreign State Support : Abroad Unit No. 2010/6, Brand Communica on and Promo on Ac vi es for details on Suppor ng you can visit the web site h p: A6

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Kaşe/Yetkili imza. Yer/Tarih. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Kaşe/Yetkili imza. Yer/Tarih. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Showroom veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

13-15.10.2016 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

13-15.10.2016 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de - Ekim 0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

GENEL VE ÖZEL KATILIM KOŞULLARI Bölüm 1

GENEL VE ÖZEL KATILIM KOŞULLARI Bölüm 1 Bölüm 1 1. Organizatör: GOCA Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd. Şti. İrtibat: Ebru GOCA Eski Bağdat Caddesi Tuğan Apt. No:65 /A Küçükyalı 34840 İstanbul, Türkyie Tel: +90 (216) 5180397 Faks: +90 (216)

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS TİP 1 / TYPE 1 1. Giriş holü / Entry: A: 5.30 m² 2. Salon / Living room: A: 10.92 m² 3. Mutfak / Kitchen: A: 9.88 m² 4. Banyo / Bathroom: A: 4.71m² 5.

Detaylı

Application Form / Başvuru Formu

Application Form / Başvuru Formu 4 6 November / Kasım 2014 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Centre Istanbul, Turkey Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi No. 38 Erk Apt., Kat

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

DOMOTEX Turkey 25-28.05.2015 KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor

DOMOTEX Turkey 25-28.05.2015 KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor DOMOTEX Turkey KATILIM SÖZLEŞMESİ Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) de 25-28.05.2015 tarihlerinde düzenlenecek

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6th Antalya City Planning and Technologies Fair 16-18 Mart 2016 16-18 March 2016 Katılımcı Kılavuzu 2016 Exhibitor Manual

Detaylı

EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ

EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ International Intelligence & Surveillance & Forensics Technologies Conference and Exhibition Uluslararası İstihbarat, Gözetim ve

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Madde 1 İşin Tanımı ve Taraflar 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacak olan Akademik Bilişim 2015 Konferansında Anadolu

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır?

Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır? Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır? Fuarın ilgili başvuru sayfasına gidiniz Online Stand Application (bu örnekte EUROGUSS 2018 fuarı kullanılmıştır). Application without login data (Üyelik olmadan başvuru):

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

M occo Home. Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair

M occo Home. Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair Morocco Home 2. Fas Uluslararası Ev Tekstili & Ev Gereçleri Fuarı Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair 31 Mart - 3 Nisan 31 March - 3 April Katılımcı Kılavuzu Exhibitor

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017 BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: 04-06 MAYIS 2017 Tur Tarihi: 03-07 MAYIS 2017 Emerald Hotel Fuar alanına 13 km Opera Hotel Fuar alanına 15 km Divan Express Hotel Fuar alanına 16 km Hilton Bakü Hotel

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Registration and Acceptance of the Conditions for Participation

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / CNR Expo, Yeşilköy de tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Application Deadline Son başvuru tarihi 27.01.2016 23 25 Mart / March 2016 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM / BAŞVURU FORMU Please complete,

Detaylı

KURALLAR VE YÖNERGELER

KURALLAR VE YÖNERGELER KURALLAR VE YÖNERGELER Tüm katılımcıların bu hizmet kılavuzunda ve fuar alanı sözleşmesinin arka sayfasında belirtilen tüm kural ve yönergelere uyması beklenmektedir. FUAR AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ 3

Detaylı