1/1 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA. Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma. BASILI filer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA. Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma. BASILI filer"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma BASILI filer Logonun Hikayesi Logonun Simgeledi i De erler Logo Logo / Yanl fl Kullan mlar / Renkli Logo / Siyah-Beyaz Kullan m Logo / Zeminli Kullan m Logo / Teknik Çizim Logo / Kurumsal Renkler Tipografi Kartvizit / Normal Kartvizit / Kampanyal Antet Antet Devam Ka d Antet / Kampanyal Antet fiube Buklet Pencereli Zarf Diplomat Zarf Dosya / D fl / Normal Dosya / ç / Normal Dosya / D fl / Kampanyal Dosya / ç / Kampanyal Torba Zarflar Bloknot Fatura Sevk rsaliyesi Faks Ka d Bas n Bülteni / Faks Ka d Bas n Bülteni / Antetli Ka t Bas n Bülteni / ing Teflekkür Belgesi E itim Sertifikas Rozet Koçanl Ba fl Makbuzu 1/1

3 Ç NDEK LER REKLAMDA UYGULAMA Afifl / Normal Afifl / Sponsorlu Bas n Reklam / Logo Kullan m Bas n Reklam / Normal Bas n Reklam / Sponsorlu Bas n Reklam / Sponsorlu / Örnek Bas n Reklam / Normal / Yatay Bas n Reklam / Sponsorlu / Yatay Bas n Reklam / Sponsorlu / Yatay / Örnekk Aç khava Reklam / Normal Aç khava Reklam / Sponsorlu Aç khava Reklam / Örnek ing Araç / Lojistik Araç / Personel Bayrak / Normal Bayrak / K rlang ç Bayrak / Fuar ve Stand Bayrak / Flama Bayrak / Masa Tabela / Merkez Tabela / fiube Tabela / Okul pli Poflet psiz Poflet CD Cover CD Üzeri Klasör S rt Tebrik / Normal Tebrik / ing Sopal Bez Afifl Kurumsal Bülten Promosyon / Bardak ve Altl k Promosyon / Ajanda Promosyon / Anahtarl k Promosyon / T-Shirt Yaka Kart Unutma Kart Masa Sümeni EK Kurumsal Kimlik CD si 1/1

4 TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA

5 BAfiKANDAN 1992 yılında birkaç engelli arkadaşımız ile çıktık yola. Engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, dört duvar arasında zorluklarla geçen yaşamlarına umut ışığı olmak ve yeni beyaz bir sayfa açmak için çıkmıştık bu yolculuğa. O gün birkaç kişi ile başladığımız hizmet yolculuğunda bugün binlerce üyemiz ve gönüllümüz ile artık büyük bir aileyiz. İlk günkü heyecanımızdan, hizmet aşkımızdan hiçbir şey kaybetmeden hatta heyecanımıza yeni heyecanlar katarak yolumuza devam ediyoruz. Bu hizmet yolculuğunda amatör ruhumuzu, heyecanımızı yarınlara ve en ücra köşelere taşıyabilmek için sağlam bir kurumsal yapılanma ise kaçınılmaz. Kurumsallığın dışa yansıyan yüzü niteliğindeki kimlik çalışması ile toplum nezdindeki imajımızı daha da güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda hazırladığımız kurumsal kimlik çalışmasını sizlere sunuyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla Lokman AYVA Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan 1/1

6 HEDEFLER M Z MİSYON Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır. VİZYON Türkiye Beyazay Derneğinin ana çalışma alanı EĞİTİMdir. Engellilerin eğitimi, engelli yakınlarının eğitimi, engelliye hizmet verenlerin eğitimi, toplumun eğitimi gibi eğitimle ilgili tüm alanlar Türkiye Beyazay Derneğinin vizyonu içinde yer almaktadır. HEDEF KİTLE Türkiye Beyazay Derneği; görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı özürlü olan tüm engelli kitlesini hedef almaktadır. Bunun dışında, engellilerin yakınları, ilgili kurumlar ve toplumun geneli, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları açısından geniş hedef kitleyi oluşturmaktadır. HİZMET Türkiye Beyazay Derneğinin hizmet alanları başlıca 5 ana başlıkta toplanabilir. Her şube kendi imkânlarına göre bu hizmet alanlarının içinden bir veya ikisini, kendi imkânlarına göre, ana hizmet alanı olarak belirleyebilir. Eğitim çalışmaları Bilinçlendirme çalışmaları Farkındalık oluşturma çalışmaları Destek hizmetleri Uluslararası çalışmalar 1/1

7 KURUMSAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA Kurumsal yapılanma, Türkiye Beyazay Derneğinin kurumsal kimlik standartları içinde yer almaktadır. Bu kapsamda geliştirilen standartlar Genel Merkez ve tüm şubelerde titizlikle uygulanacaktır. Kurumsal standartlar başlıca şöyle özetlenebilir: Görsel Standartlar Derneğin resmi adı, amblem, logo, tabela, kartvizitler, afişler, broşürler, görsel tüm materyaller için oluşturulan ve uyulması gereken standartlardır. Yazışma Standartları Derneğin tüm yazışmalarında uyulması gereken kurallardır. Tüzük Derneğin resmi tüzüğü, aynı zamanda kurumsal standardı yansıtmaktadır. Fiziki Yapı Standartları Genel Merkez ve şubelerin fiziki bina vb. yapılarında uyulması gereken standartlar: - Türkiye Beyazay Derneği şube ofislerinde o ilin nüfusuna ve yerleşim alanına göre kiralanır. - Kiralama işlemlerinde öncelikle kamu binaları tercih edilir. - Dernek şube ofislerin şehir merkezinde veya şehir merkezine yakın bir yerde olmasına dikkat edilir. - Cadde üzerinde veya merkezi bir semtte bir apartman dairesi veya dükkân olabilir. - Kira bedelleri şubelerin kendi bütçelerine ve ödeme durumlarına göre ayarlanır. - Öncelikle şubeler kendi yerel imkânları ve şartları doğrultusunda hareket ederler. - Aşamadıkları ve güçlerinin yetmediği durumlarda ise Genel Merkezle iletişime geçerek gerekli maddi veya lojistik destek talebinde bulunurlar. - Binaların mimari durumu göz önünde bulundurularak engelliler için kaldırım düzenlemesi, rampa, asansör vb. teknik donanımları bulunan binalar kiralanır. - Binalar teknik donanıma uygun değil ise özürlülerin rahat kullanımına uygun hale getirilir. - Mimari düzenlemeler konusunda belediyelerden, valiliklerden, mimarlar odasından vb. kuruluşlardan destek alınır. - Ofislerde minimum bir toplantı salonu ( 25 metrekare ), 1 yönetim kurulu odası ( 15 metrekare ), mutfak, tuvalet olması şarttır. - Ofis malzemelerini ilk planda şubeler kendi imkânları doğrultusunda alırlar. Masa, sandalye, koltuk, kanepe, oturma grupları vb. - Daha sonraki süreçlerde Genel Merkezimizin ekonomik gücüne bağlı olarak kurumsal ofis malzemeleri standartları oluşturulup, görsel tasarımlar tek bir merkezden hazırlanıp tüm şubelerin aynı konseptte olması sağlanacaktır. 1/1

8 BASILI filer

9 LOGONUN H KAYES Amblem ve Türkiye Beyazay Derne i bir bütün olarak logoyu oluflturuyor. Hilal olması gerekti i gibi tam formunda kullanılıyor. Mavi ve hacimli küre dünyayı simgeliyor ve küre üzerine yerlefltirilen Beyaz hilal ile tüm dünyayı kapsadı ı vurgulanıyor. Modern ve yenilikçi çizgileri ile kurumsallık vurgulanıyor, genç, dinamik yapısı öne çıkarılıyor. Akılda kalıcılı ı oldukça yüksek. Açık gök mavisi rengi ile yeni ufukları simgeliyor. Umut vaat ediyor. Türkiye ibaresi ile çok daha güçlü, güvenilir ve prestijli bir ifadeye bürünüyor. 1/1

10 LOGONUN S MGELED DE ERLER Logonun temsil etti i de erler afla ıda görülebilir. Genel Kurulda oybirli i ile kararlafltırılmıfl ve onaylanmıfltır. Genel Kurul kararı olmadıkça logoda afla ıda görüldü ü flekilde olup hiç bir flekilde de ifliklik yapılamaz, ekleme-çıkarma yapılamaz. GENÇ GÜÇLÜ YENİ ULUSAL MODERN KURUMSAL PROFESYONEL AKILDA KALICI SICAK YENİLİKÇİ 1/1

11 LOGO Logo kesinlikle de ifltirilemez. Türkiye ve Derne i renkleri: Pantone 280C Beyazay rengi: Pantone Process Blue C Dıfl çerçevenin rengi: %40 Blacktır. Ovallı dikdörtgenin iç rengi beyaztır. Kürenin ve gölgenin efekti katmanlı renklerden oluflmakta olup logo vektörü CD içinden alınabilir. Siyah veya koyu zeminlerde de kullanımı asla de iflmeyecektir. 100 mm 5 mm 55 mm 41 mm 6 mm 41 mm 7 mm 5 mm 42 mm 38 mm 1/1

12 LOGO / YANLIfi KULLANIMLAR / RENKL Afla ıdaki flekildeki veya benzer flekildeki kullanımlar kesinlikle yasaktır. Lütfen logo orjinalinin kullanımına sadık kalınız. 1/2

13 LOGO / S YAH-BEYAZ KULLANIM Afla ıdaki flekildeki veya benzer flekildeki kullanımlar kesinlikle yasaktır. Lütfen logo orjinalinin kullanımına sadık kalınız. LOGO / S YAH-BEYAZ DO RU KULLANIM LOGO / S YAH-BEYAZ YANLIfi KULLANIMLAR 1/3

14 LOGO / ZEM NL KULLANIM Önerilen logonun beyaz zemin üzerinde kullanılmasıdır. Ancak farklı renk zeminde kullanılması gerekirse logo orjinaline sadık kalmak koflulu ile kullanılabilir. Zeminde gradient gibi efektler varsa yine orjinaline sadık kalınarak kullanılmalıdır. 1/4

15 LOGO / TEKN K Ç Z M Logonun ölçüleri afla ıda verilmifltir. 1/5

16 LOGO / KURUMSAL RENKLER Logonun kurumsal renkleri afla ıda belirtilmifltir. Mümkün oldu unca renkli kullanılması ve bu renk kodlarına uyulması önerilir. Pantone Process Blue C C: 100 M: 10 Y: 0 K: 10 Pantone 280 C C: 100 M: 72 Y: 0 K: 18 %40 BLACK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 40 1/5

17 T POGRAF Türkiye Beyazay kurumsal materyallerinde font ailesi Arial d r. Reklamlarda ise DIN font ailesi veya Interstate font ailesi kullanılmaktadır. Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial Bold a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial İtalic a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z 1/5

18 KARTV Z T / NORMAL Ölçü: 8.5 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 400 gr/m2 Invercote Creato çift taraflı Amerikan Bristol Ön Taraf sim: Myriad Pro, 8 pt. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. E-posta: Myriad Pro talic, 8 pt. Adres: Myriad Pro, 7 pt., iki taraftan bloklu nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. Arka Taraf Arka tarafında yer alan elemanlar yukarıdaki bilgiler gibi aynı olup sadece flu de ifliklikler ingilizce olacaktır. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. T yerine P (Phone), F yerine F (Fax), G yerine M (Mobile) ÖN GÖRÜNÜM ARKA GÖRÜNÜM

19 KARTV Z T / KAMPANYALI Ölçü: 8.5 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 400 gr/m2 Invercote Creato çift taraflı Amerikan Bristol Ön Taraf sim: Myriad Pro, 8 pt. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. E-posta: Myriad Pro talic, 8 pt. Adres: Myriad Pro, 7 pt., iki taraftan bloklu nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. Arka Taraf Arka tarafta kampanya logosu, destekçi logoları ve internet adresi afla ıda görüldü ü flekilde yer alacaktır. Kampanya nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. ÖN GÖRÜNÜM ARKA GÖRÜNÜM

20 ANTENT Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 10 pt., ortalı blok T, F, W Kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: W:

21 ANTENT DEVAM KA IDI Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres olmayacaktır.

22 ANTENT / SPONSORLU Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 10 pt., ortalı blok T ve F Kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

23 ANTET / fiube Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt., ortalı fiube Yaz s : Arial bold, 7 pt. Ankara Şube Türkiye Beyazay Derneği Ankara Şubesi Kod No: Yunus Emre Kültür Merkezi, Basın Caddesi No:82-B / 13 İncirli - ANKARA T: F: W:

24 BUKLET PENCEREL ZARF Ölçü: 22 x 11 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

25 D PLOMAT ZARF Ölçü: 10.6 x 24 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

26 DOSYA / DIfi TARAF / NORMAL Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

27 DOSYA / Ç TARAF / NORMAL Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

28 DOSYA / DIfi TARAF / KAMPANYALI Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

29 DOSYA / Ç TARAF / KAMPANYALI Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

30 TORBA ZARFLAR A4 ka ıtlar için torba zarf ölçüsü: 24 x 32 cm Çeflitli ka ıtlar için: ölçü: 30 x 40 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1. hamur, geri dönüflümlü Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

31 BLOKNOT Ölçü: 14.5 x 21 cm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur, üstten koparmalı Adres Satırı: Arial, 10 pt. T ve F Kısaltmaları: Arial bold, 12 pt. T: F:

32 FATURA Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ YTL HESABI TÜRKİYE İŞBANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ EURO HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ DOLAR HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No:

33 SEVK RSAL YES Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ YTL HESABI TÜRKİYE İŞBANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ EURO HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ DOLAR HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No:

34 FAKS KA IDI Ölçü A4 olup logo siyah-beyaz olarak koyulacaktır Ka ıt Cinsi: Faks ka ıdı Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Sayfa No / Page No

35 BASIN BÜLTEN / FAKS KA IDI Ölçü A4 olup logo siyah-beyaz olarak koyulacaktır Ka ıt Cinsi: 1. hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. BASIN BÜLTENİ Firma Adı: Kime: Kimden: Bilgisine: Konu: Tarih: Faks No.: Ref.: Sayfa Sayısı: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

36 BASIN BÜLTEN / ANTETL KA IT Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 1. Hamur Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt. BASIN BÜLTENİ Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

37 BASIN BÜLTEN / ING Geniflli i en fazla 800 pixel olup yüksekli i serbesttir. En alt kısımda logo ve mavi bant renkli olarak konulması flarttır. Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt. BASIN BÜLTENİ Sayın... Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

38 TEfiEKKÜR BELGES Ölçü: A4 yatay Ka ıt Cinsi: 250 gr mat kufle Yazılar: Arial, Arial bold KATILIM BELGESİ Sayın Türkiye Beyazay Derneğinin 29/31 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Kıbrıs Kurullar Toplantısına katılımınızdan dolayı teşekkür eder, yeni projelere ve başarılı çalışmalara birlikte imza atmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım. Lokman Ayva Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı İstanbul Milletvekili

39 EG T M SERT F KASI Ölçü: A4 yatay Ka ıt Cinsi: 250 gr. mat kufle Yazılar: Arial, Arial bold EĞİTİM SERTİFİKASI Sayın konulu eğitimi başarı ile bitirerek bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Ahmet MEHMET Netron Yönetim Kurulu Başkanı Lokman AYVA Türkiye Beyazay Yönetim Kurulu Başkanı

40 Rozet 2.3 x 1.5 cm ebatta, demirdir. Arkadan i neli standart rozettir.

41 KOÇANLI BA Ifi MAKBUZU Ölçü: A5 Burada % 70 küçültülmüfltür Ka ıt Cinsi: 1. hamur Adres Satırı: Arial, 12 pt. T ve F kısaltması: Arial bold, 12 pt. BAĞIŞ MAKBUZU Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Tarih: Bağış Yapan: Miktar TL: Şube: Teslim Alan: İmza:

42 TESL M TESELLÜM BELGES Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt.

43 KAfiE ve MÜHÜR 5.8 x 2 cm ebatlarında olacaktır. Kafle üzerinde afla ıdaki yazılar olacaktır. Mühür Genel Merkez taraf ndan kullan lacakt r. Yazı: Arial, 11 pt. Kafle TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Kuruluşu 1992 Kod No: Mühür Türkiye Beyazay Derneği Türkiye GENEL MERKEZ Beyazay Derneği

44 YAKA KARTI ve ÜYEL K KARTI Ölçü: 8 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt. LOKMAN AYVA Genel Başkan Yaka kart ÜYE KARTI Adı :... Üyelik kart Soyadı :... Üye No :...

45 GÖREVL KARTI Ölçü: 8 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt.... ŞUBESİ GÖREVLİ...

46 GENEL KURUL DAVET YES Ölçü: A5 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt. Sayın... Türkiye Beyazay Derneği... Şubesi olarak yapacağımız 1. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılımınız bizleri onurlandıracaktır. Yer :... Tarih :... Saat :... Lütfen Cevap Veriniz İletişim ve Tel. : Türkiye Beyazay Derneği... Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

47 REKLAMDA UYGULAMA

48 AF fi / NORMAL Ölçü: 50 x 70 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Ka ıt Cinsi: Parlak kufle

49 AF fi / SPONSORLU Ölçü: 50 x 70 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Ka ıt Cinsi: Parlak kufle

50 BASIN REKLAMI / LOGO KULLANIMI Logo kullanımı afla ıdadır. 1/1

51 BASIN REKLAMI / NORMAL Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

52 BASIN REKLAMI / SPONSORLU Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

53 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / ÖRNEK Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

54 BASIN REKLAMI / NORMAL / YATAY Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. 2.5 mm 7 mm 5 mm 7 mm 7 mm 4.5 mm

55 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / YATAY Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

56 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / YATAY / ÖRNEK Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

57 AÇIKHAVA REKLAMI / NORMAL Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt. 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

58 AÇIKHAVA REKLAM / SPONSORLU Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt. 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

59 AÇIKHAVA REKLAMI / ÖRNEK Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt.

60 ING Geniflli i en fazla 800 pixel olmak üzere yükseklik serbesttir. Kullanılan font: Arial, 8 pt.

61 ARAÇ / LOJ ST K Araçta sadece Beyazay logoları ve kampanya logosu afla ıdaki flekillerde yer alacaktır.

62 ARAÇ / PERSONEL Araçta sadece Beyazay logosu afla ıdaki flekillerde yer alacaktır.

63 BAYRAK / NORMAL Beyazay logosu bayrakta afla ıda görüldü ü flekilde yerlefltirilecektir. Kurumsal renklerden zemin atmak iste e ba lıdır.

64 BAYRAK / KIRLANGIÇ Ölçü: Yüksekli i ve geniflli i serbest olup ölçülere göre logo yerleflimleri afla ıdadır. Malzeme: Normal

65 BAYRAK / FUAR VE STAND Ölçü: Yüksekli i ve geniflli i serbest olup ölçülere göre logo yerleflimleri afla ıdadır. Malzeme: Normal

66 FLAMA Naylon üçgen bayrak

67 BAYRAK / MASA ve AÇIKHAVA Ölçü: Standart masa bayra ı ölçülerinde olacaktır. D flar da as lacak bayraklar için ölçü: 150 cm x 225 cm Malzeme: Çift tarafl saten

68 TABELA / MERKEZ Tabelada yazılar normal olacaktır. Beyazay logosu çıkıntılı kabartma olacaktır. Beyaz logosunda çıkıntıda sınır Türkiye yazısının alt kısmıdır. Afla da gösterilmifltir. Ölçü: 120 cm x 600 cm Yazılar: Arial, Arial Bold, 15 pt GENEL MERKEZ Tel:

69 TABELA / fiube Tabelada yazılar normal olacaktır. Beyazay logosu çıkıntılı kabartma olacaktır. Beyaz logosunda çıkıntıda sınır Türkiye yazısının alt kısmıdır. Afla da gösterilmifltir. fiubelerde genel merkez yerine afla ıdaki flekilde flube adı yazılacaktır. Ölçü: 120 cm x 600 cm Yazılar: Arial, Arial Bold, 15 pt ANKARA ŞUBESİ Tel:

70 TABELA / OKUL Okul tabelası MEB standartlarına göre olması mecburidir. Afla ıdaki flekilde il - ilçe ve okul adı yazılacaktır. MEB logosu CD içinden alınabilir. Beyazay logosu aflagıdaki flekilde olacaktır. Zemin rengi: C: 50 M: 5 Y: 30 K: 0

71 PL POfiET pli poflet malzeme çevre dostlu geri dönüflümlü ka ıt malzemeden olacaktır. Ya da buna benzer çevre dostu malzemeden olacaktır. pler kalın olacaktır.

72 PS Z POfiET Polipürolen en ince naylondan yapılacaktır.

73 CD COVER CD cover 100 gr. kartondan olacaktır. Bıçak izi afla ıdaki flekildedir. sim yazma yerleri afla ıda görüldü ü gibi ön kapaktadır. Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle

74 CD ÜZER CD üzeri etiketi afla ıdaki flekilde olup isim yazma yerleri afla ıda görülebilir.

75 KLASÖR SIRTI Dosyaların lacivert ya da gri olması önerilir. Logolarının dosyada konulufl flekli afla ıdadır. 4 mm 30 mm Klasör Renk: Pantone 280C Klasör Alternatif Renk: Pantone cool Gray 5 C 5 mm

76 TEBR K / NORMAL Ölçü: A5 Ka ıt Cinsi: 250 gr. dokulu ka t. Yazılar: Arial, Arial bold, 8.5 pt.

77 TEBR K / ING Geniflli i en fazla 800 piksel olup yükseklik serbesttir. JPEG formatında gönderilecektir. Yazılar: Arial, Arial bold, 8.5 pt.

78 SOPALI BEZ AF fi Ölçü: Serbesttir Malzeme: 1. hamur Bafllık: Arial bold, 30 pt. Tel / Web: Arial bold, 12 pt. ENGELLİLERE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

79 KURUMSAL BÜLTEN Ölçü: A4 Kapak: Parlak kufle Ka ıt Cinsi: 1. hamur Kullanılacak Fontlar: Arial, Arial bold BEYAZ BÜLTEN 3 Engelliler Kolejli Oluyor! Adana şubemiz açıldı Kursiyerlere sertifikaları teslim edildi Yeni engelliler kanunu yürürlükte

80 PROMOSYON / BARDAK ve ALTLIK Kupa bardak malzemesi seramik olacaktır. ste e ba lı olarak di er tarafa flube adı ve telefonu yazılabilir. Web: Arial bold, 8 pt. Bardak Bardak fiube ANKARA ŞUBESİ Çay altl Mouse pad

81 PROMOSYON / AJANDA Ajanda A4 ebatında ve yandan spiralli cilt olacaktır. Her yıl sadece yıl kısmı de iflecektir. Yerleflimler afla ıda belirtilmifltir Kapak: Sert karton 200 gr

82 PROMOSYON / ANAHTARLIK Afla ıdaki gibi tek tip kullanılacaktır. Malzeme demir olacaktır. Demir içine logo koyulacaktır. Önü ve arkası aynı görünümde olacaktır. Ölçüler: 5 x 3 cm

83 PROMOSYON / T-SHIRT Tiflört kumaflı normaldır. Beyazay logosu afla ıdaki flekilde koyulacaktır. Yaka Rengi: Pantone Process Blue C C:100 M:10 Y:0 K:10

84 PROMOSYON / fiapka fiapka standart olacakt r. Beyazay logosu afla ıdaki flekilde koyulacaktır. Pantone Process Blue C C:100 M:10 Y:0 K:10

85 NOT KARTI Ebat: 8 x 14 cm ebatta, Ka t Cinsi: 90 gr. karton. Tel / Adres kısmı: Arial, 10 pt. T ve F kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Tarih:.../... / Lokman Ayva Türkiye Beyazay Derneği Başkanı İstanbul Milletvekili

86 MASA SÜMEN Ölçü: 28 x 41 cm 52 yaprak Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur. Üst ve alttan tutkallı T: F: W:

87 Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 İçindekiler TVF Fontlar 5-6 Logo - Amblem 7 Pantone Bilgisi 8 Farklı Zeminlerde Logo & Amblem 9-11 Logonun Yanlış Kullanım Şekilleri 12-13 Logoların Özel Renk ve Kullanımları 14-17

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A 1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 Üç boyutlu amblemli logo TV, bas n ilanlar, föy, afifl, kampanya afifli, billboard, powerpoint sunum, tan t m eflyalar, dönkart, P.O.P., stand, pullup, fuar gibi d fl iletiflime

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hakkında Kurumsal kimlik, işletme felsefesinin görsel iletişim sanatlarının gücünden yararlanarak tanımlanması ve bu görsel tanımlamanın bütünlük içerisinde

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

İTK KURUMSAL KİMLİK

İTK KURUMSAL KİMLİK İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ İTK KURUMSAL KİMLİK 2014-2015 www.ozelturkkoleji.com İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI Bir kurumun kendisini ifade etme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2014 2 BU KILAVUZ NASIL KULLANILMALI? Sayın ilgili Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu olası tüm görsel gereksinimlere cevap vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Kimliğin temel unsuru

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Sunum Temel İlkeler / Logotayp / Anlam Temel İlkeler / Logotayp

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

Özel Renkler. Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U

Özel Renkler. Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U Özel Renkler Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U Cepli Dosya Kartvizit Fazilet AKSOY Genel Koordinatör Antetli Kağıt Fax +90 312 285 66 20 Fax +90 312 285 66 20 Penceresiz Diplomat

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE

KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE KURUMSAL KİMLİK BRAND GUIDELINE 01 Temel Öğeler Ana Marka Logotip 02 Ana Marka Logotip Yay Versiyonu 03 Logotip Oranları 04 Logotip ve Kurumsal Renkler 05 Kurumsal Yazı Karakteri 06 Alt Marka Logoları

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 8. TABELA / YÖNLENDİRME 34 1. GÖRSEL KİMLİK SORUNU 4 8.1. Işıklı ve Işıksız Tabela 35 2. SUNUŞ 5 8.2. Yönlendirme Tabelası 36 3. SAKARYA TİCARET BORSASI LOGOSU

Detaylı

Enterprice Software Technologies

Enterprice Software Technologies Enterprice Software Technologies BAÞLANGIÇ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU 2016 ÝÇÝNDEKÝLER LOGO 1.1. Logo 1.2. Logonun Hikayesi 1.3. Logonun Renkli Kullanýmlarý 1.4. Logonun Siyah/Beyaz Kullanýmlarý 1.5. Logonun

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU KİMLİĞİ Türkçe ve İngilizce Logolar 2 Rektörden Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Rektör Değerli Mesai Arkadaşlarım, Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüdür. Diğer bir ifadeyle kurumun kendini temsil ve ifade

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype n etraf nda b rak lmas gereken güvenlik alan afla da belirtilmifltir. Referans

Detaylı

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 2016 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 2 Rahmet Eli Yetimler Derneği Kurumsal Kimlik Klavuzu RAHMETELİ

Detaylı

Kurumsal Kimlik BORNOVA GENÇLİK FUTBOL A.Ş.

Kurumsal Kimlik BORNOVA GENÇLİK FUTBOL A.Ş. Kurumsal Kimlik BORNOVA GENÇLİK FUTBOL A.Ş. Kurumsal Kimlik Tanımı Bu Kurumsal Tanımlama & Kullanım kiti Adobe Acrobat 8.0 PDF programı yardımı ile Macintosh veya Windows platformlarında görüntülenebilir.

Detaylı

Kurumsal Kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması

Detaylı

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE ALE Teknoloji kurum kimliğinin önemli bir görsel unsuru olan amblem & logotype, kullanımında bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri

Detaylı

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA İÇİNDEKİLER 1 LOGO 12 TORBA ZARF 2 AMBLEM 13 CD STICKER VE CD ZARF 3 KURUMSAL RENK KODLARI 14 BLOKNOT KAPAK VE SAYFA 4 LOGO KULLANIMI 15 FATURA 5 TEK RENK LOGO KULLANIMI 16 DOSYA 6 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

Detaylı

Müşteri için Doğru yazılım çözümüne giden yolda ilk adım isteklerin ve problemlerin iyi dinlenilmesi ve analiz edilmesidir.

Müşteri için Doğru yazılım çözümüne giden yolda ilk adım isteklerin ve problemlerin iyi dinlenilmesi ve analiz edilmesidir. 2010 yılında faaliyet gösteren şahıs şirketimiz, 2016 yılı içerisinde HH İnternet Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ. olarak 5 farklı marka ile yoluna devam etmektedir. Firma merkezi İstanbul Tekstilkent Ticaret

Detaylı

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları 2016-2017 KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI Logo Tasarımı Kurumsal Kimlik Tasarımları (8 Parçaya kadar.) 500 TL - 2000 TL 1000 TL - 2000 TL Kartvizit

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU REV:01 / 2014 SUNUŞ Değerli vatandaşlarımız; Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 1999 yılında Adana'da Yeni Metal Sanayi Bölgesi nde 25 m2 alanda 1 personel ve 1 universal torna tezgahı ile makina yedek parça imalatına başlayan ERGÜN MAKİNA, bugün 200

Detaylı

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web

Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web Agate Creative ; Orta ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu marka kimliği çalışması, web tasarım, marka danışmanlığı, ve tüm creative tasarımları

Detaylı

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU Bilgi TDBB Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d ş nda yard m ve bilgi almak için, aşa da bulunan Tan t m ve Medya Başkanl n n iletişim numaralar n arayabilirsiniz. TDBB Tan t m ve Medya Başkanl

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU 2016 1.AMBLEM, LOGO, LOGOTYPE 1.1 AMBLEM ÖLÇEKLİ ÇİZİM 1.2 AMBLEMİN TEK RENK ZEMİNSİZ KULLANIM ŞEKLİ 1.3 AMBLEMİN TEK RENK ZEMINLI KULLANIM ŞEKLİ 1.4 AMBLEM VE LOGONUN BIRLIKTE

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi INDUSTRY & BUSINESS ASSOCIATION Kurumsal Kimlik Rehberi Institutional Identification Guide İSTANBUL Balıkesir İçindekiler 1.1. Kurumsal Kimlik 1.2. Terminoloji 1.3a. Amblem (Çizim Kuralları) 1.3b.Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013. özenilen üniversite

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013. özenilen üniversite KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013 özenilen üniversite Temel Öğeler Logo 1.1 Renkler 1.2 Tipografi 1.3 Fotoğraf Kullanımı 1.4 OMÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu, artan ve çeşitlenen gereksinimlere çözüm oluşturmak

Detaylı

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I

KURUMSAL K ML K K TAPÇI I çindekiler... 1 Renk Değerleri... 2 Amblem ve Logonun Zeminli Kullanımı... 3 Ölçülendirme... 4 Doğru Kulanım... 5 Hatalı Kulanım Örnekleri... 6 Evraklarda kullan m... 7 Amblem ve Logonun Tire Kullanımı...

Detaylı

BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ

BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ AFĐŞLER 35 x 50 cm 90 gr 1. Hamur 33 x 48 cm 115 gr Parlak Kuşe 500 432,00 TL 1000 603,00 TL 2000 684,00 TL 50 x 70 cm 90 gr 1. Hamur 48 x 68 cm 115 gr Parlak Kuşe

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır.

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. Sembol Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. 1 Yazı Üniversitenin adı Lubalin fontu ile yazılmış ve Ç harfinin fonta özgü çengeli revize edilmiş, kare biçimine getirilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. Misyon / Vizyon...3 2. Kılavuz Hakkında...4 3. Genel Tema...5 3.1 Amblem Logotype ve Rasyonel...5 3.2 Amblem Logotype Oranı...6 3.3 Amblem Logotype Dişi Kullanımı...8 3.4 Amblem

Detaylı

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI B2C & B2B PLATFORMS MARKA DOSYASI sürdürülebilirlik politikası chehobo.com chehobo.com chehobo.com u global seyahat sektörünün en akılda kalıcı, en etkileyici ve en basit çözümü olması için ürettik TAMER

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi Amblem - Logotype Amblem - Logotype: En az boşluk mesafesi Logonun çevresinde bırakılacak alan logonun net bir şekilde vurgulanması için önemlidir. Şekilde logonun çevresinde bırakılması

Detaylı

Kurumsal Kimlik 2008

Kurumsal Kimlik 2008 Kurumsal Kimlik 2008 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AMBLEM / LOGOTYPE Dikey Kullanım AMBLEM / LOGOTYPE Yatay Kullanım RENK PALETİ YAZI FONTU LOGONUN KULLANIM ŞEKİLLERİ_a LOGONUN KULLANIM

Detaylı

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir.

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Burada yazan kurallara uyulma zorunluluğu vardır. Lütfen dikkatli okuyunuz. Sorularınız için Marmara Üniversitesi, Kurumsal

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL MATBU EVRAKLAR

KURUMSAL MATBU EVRAKLAR KURUMSAL MATBU EVRAKLAR ISLAND KURUM KILAVUZU RENKLER ISTLAND GAYRİMENKUL un kurum kimliğinin önemli unsurlarından biride logonun rengidir. Yanda renklerin baskılarda ve yayınlarda kullanılması gereken

Detaylı

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223 216 İNDEKS INDEX Logotayp Logotype İngilizce Logotayp English Logotype Güvenlik Alanı Safety Area Renk Color Kurumsal Yazı Karakteri Primary Typeface Kurumsal Materyaller Corporate Materials 218 219 220

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines

Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines Urgancı Group Logosu / The Urgancı Group Logo Amblem ve Loog'nun birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir. CMYK C:0 M:0 Y:0 K:100 CMYK C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaylı

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk.

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk. Sunuş Çocuk ve Aile Fuar'ı, katılımcı firmaların hedef kitlesine ulaşmasında en etkin pazarlamaplatformu iddiası ile kurulmuştur. Goca Fuarcılık ve Messe Berlin işbilirliği ile gerçekleştirilen Çocuk ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

Logo. Logotype 1962 ITALIA

Logo. Logotype 1962 ITALIA Logo Mitolojide Anka Kuºu, küllerinden doğmayı ve yeniden canlanmayı temsil eder. Logodaki Anka Kuºu da fiziksel ve ruhsal yenilenmeyle gelen yeni bir hayatın baºlangıcını ifade eder. Orta kısımda bulunan

Detaylı

Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Logo Peran Yatırım logosu kurumsal kimliğin en önemli unsurudur. Logo bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri kırmızı ve gridir (Renk kodları ilgili bölümde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

KAMPANYA TASARIM KILAVUZU

KAMPANYA TASARIM KILAVUZU KAMPANYA TASARIM KILAVUZU 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ www.bizimleyuruturkiye.com 2 KAMPANYA TASARIM KILAVUZU 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ 3 BİZİMLE YÜRÜ TÜRKİYE www.bizimleyuruturkiye.com 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çubuk Çin Lokantası Zinciri Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Çubuk Çin Lokantası Zinciri Kurumsal Kimlik Kılavuzu Çubuk Çin Lokantası Zinciri Kurumsal Kimlik Kılavuzu Berrin Sun Çubuk Çin Lokantası Zinciri Kurumsal Kimlik Kılavuzu: Logo Logonun tanımı ve kullanım alanları Çubuk Çin Lokantası Zinciri nin logosu aşağıdaki

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU Günümüzde firmalar, görsel ve basılı malzeme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla zaman zaman çeşitli çalışmalar yaptırmakta ve bu çalışmaların hazırlanması esnasında, çeşitli

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01-2015

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01-2015 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01-2015 KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ Her kurum kendi içerisinde bütünleşik bir yapıya sahiptir. Kurumun dış dünyada duruşu ise kurumsal kimliğiyle doğru orantılı olarak gelişir. Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Bir Kaplanlar Kuruluşudur içindekiler 1 Amblem / Logo type Kullanımı 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Amblem Logotype Amblem - Logotype Amblem - Logotype / Çizim Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ Memduh Boydak Mütevelli Heyet Başkanı Değerli Arkadaşlarım, Melikşah Üniversitesi olarak, geliştirdiğimiz eğitim stratejileriyle ve yaptığımız doğru hamlelerle bir dünya üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SEMBOL SEMBOL ÇİZİMİ YAZIM LOGO ORANLAR GÜVENLİK ALANI MİNİMUM KULLANIM RENK TEMASI NEGATİF - SİYAH BEYAZ KULLANIM

İÇİNDEKİLER SEMBOL SEMBOL ÇİZİMİ YAZIM LOGO ORANLAR GÜVENLİK ALANI MİNİMUM KULLANIM RENK TEMASI NEGATİF - SİYAH BEYAZ KULLANIM İÇİNDEKİLER SEMBOL SEMBOL ÇİZİMİ YAZIM LOGO ORANLAR GÜVENLİK ALANI MİNİMUM KULLANIM RENK TEMASI NEGATİF - SİYAH BEYAZ KULLANIM LOGONUN FARKLI ZEMİN RENKLERİNDE KULLANIMI LOGONUN GÖRSEL ÜZERİNDE KULLANIMI

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 2 Van Büyükşehir Belediyesi nin amblem ve logosunda kentin en önemli üç öğesi olan ; Van, Göl ve Güneş temel öğeler olarak kullanılmıştır. Büyükşehir logosu, en sade ve anlaşılabilinir

Detaylı

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1.

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1. MESKİ KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2016 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİNDEKİLER AMBLEM VE LOGOTYPE 1.0 Amblem Tanımı... 5 AÇIK HAVA 1.1 Amblem... 7 5.0 Bayraklar...

Detaylı

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE 1 20 2.0 LOGOTYPE 21 2.1.1 LOGOTYPE TÜRKÇE 22 2.1.2 LOGOTYPE İNGİLİZCE TCMA LOGOTYPE I TCMAnin yenilenen logotype ında TCMA logotype ı sadece master artwork 23 2.2.1 LOGOTYPE ORANLARI TÜRKÇE 59x 17x 11x

Detaylı

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE 1 20 2.0 LOGOTYPE 21 2.1.1 LOGOTYPE TÜRKÇE 22 2.1.2 LOGOTYPE İNGİLİZCE TCMA LOGOTYPE I TCMAnin yenilenen logotype ında TCMA logotype ı sadece master artwork 23 2.1.3 LOGOTYPE ŞİRKAT ÜNVANI TSPB ŞİRKET

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu İyi yolculuklar Tanı; Yeni logomuz Tanı için başlayan yeni bir dönemi simgeliyor. Yeni vizyonumuz ve bu vizyonu bize hatırlatacak yeni logomuzla yolumuza artık daha geniş bir ufku

Detaylı

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER A-TEMEL İLKELER A TEMEL İLKELER SEMBOL 1 YATIRIM FİNANSMAN ın sembolü aşağıda örneklenmiştir. YAZI 2 YATIRIM FİNANSMAN yazısı aşağıda örneklenmiştir. LOGO 3 YATIRIM FİNANSMAN ın sembol ve yazının birlikte

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı