1/1 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA. Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma. BASILI filer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA. Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma. BASILI filer"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA Baflkandan Hedeflerimiz Kurumsal Yap lanma BASILI filer Logonun Hikayesi Logonun Simgeledi i De erler Logo Logo / Yanl fl Kullan mlar / Renkli Logo / Siyah-Beyaz Kullan m Logo / Zeminli Kullan m Logo / Teknik Çizim Logo / Kurumsal Renkler Tipografi Kartvizit / Normal Kartvizit / Kampanyal Antet Antet Devam Ka d Antet / Kampanyal Antet fiube Buklet Pencereli Zarf Diplomat Zarf Dosya / D fl / Normal Dosya / ç / Normal Dosya / D fl / Kampanyal Dosya / ç / Kampanyal Torba Zarflar Bloknot Fatura Sevk rsaliyesi Faks Ka d Bas n Bülteni / Faks Ka d Bas n Bülteni / Antetli Ka t Bas n Bülteni / ing Teflekkür Belgesi E itim Sertifikas Rozet Koçanl Ba fl Makbuzu 1/1

3 Ç NDEK LER REKLAMDA UYGULAMA Afifl / Normal Afifl / Sponsorlu Bas n Reklam / Logo Kullan m Bas n Reklam / Normal Bas n Reklam / Sponsorlu Bas n Reklam / Sponsorlu / Örnek Bas n Reklam / Normal / Yatay Bas n Reklam / Sponsorlu / Yatay Bas n Reklam / Sponsorlu / Yatay / Örnekk Aç khava Reklam / Normal Aç khava Reklam / Sponsorlu Aç khava Reklam / Örnek ing Araç / Lojistik Araç / Personel Bayrak / Normal Bayrak / K rlang ç Bayrak / Fuar ve Stand Bayrak / Flama Bayrak / Masa Tabela / Merkez Tabela / fiube Tabela / Okul pli Poflet psiz Poflet CD Cover CD Üzeri Klasör S rt Tebrik / Normal Tebrik / ing Sopal Bez Afifl Kurumsal Bülten Promosyon / Bardak ve Altl k Promosyon / Ajanda Promosyon / Anahtarl k Promosyon / T-Shirt Yaka Kart Unutma Kart Masa Sümeni EK Kurumsal Kimlik CD si 1/1

4 TÜRK YE BEYAZAY DERNE HAKKINDA

5 BAfiKANDAN 1992 yılında birkaç engelli arkadaşımız ile çıktık yola. Engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, dört duvar arasında zorluklarla geçen yaşamlarına umut ışığı olmak ve yeni beyaz bir sayfa açmak için çıkmıştık bu yolculuğa. O gün birkaç kişi ile başladığımız hizmet yolculuğunda bugün binlerce üyemiz ve gönüllümüz ile artık büyük bir aileyiz. İlk günkü heyecanımızdan, hizmet aşkımızdan hiçbir şey kaybetmeden hatta heyecanımıza yeni heyecanlar katarak yolumuza devam ediyoruz. Bu hizmet yolculuğunda amatör ruhumuzu, heyecanımızı yarınlara ve en ücra köşelere taşıyabilmek için sağlam bir kurumsal yapılanma ise kaçınılmaz. Kurumsallığın dışa yansıyan yüzü niteliğindeki kimlik çalışması ile toplum nezdindeki imajımızı daha da güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda hazırladığımız kurumsal kimlik çalışmasını sizlere sunuyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla Lokman AYVA Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan 1/1

6 HEDEFLER M Z MİSYON Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır. VİZYON Türkiye Beyazay Derneğinin ana çalışma alanı EĞİTİMdir. Engellilerin eğitimi, engelli yakınlarının eğitimi, engelliye hizmet verenlerin eğitimi, toplumun eğitimi gibi eğitimle ilgili tüm alanlar Türkiye Beyazay Derneğinin vizyonu içinde yer almaktadır. HEDEF KİTLE Türkiye Beyazay Derneği; görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı özürlü olan tüm engelli kitlesini hedef almaktadır. Bunun dışında, engellilerin yakınları, ilgili kurumlar ve toplumun geneli, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları açısından geniş hedef kitleyi oluşturmaktadır. HİZMET Türkiye Beyazay Derneğinin hizmet alanları başlıca 5 ana başlıkta toplanabilir. Her şube kendi imkânlarına göre bu hizmet alanlarının içinden bir veya ikisini, kendi imkânlarına göre, ana hizmet alanı olarak belirleyebilir. Eğitim çalışmaları Bilinçlendirme çalışmaları Farkındalık oluşturma çalışmaları Destek hizmetleri Uluslararası çalışmalar 1/1

7 KURUMSAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA Kurumsal yapılanma, Türkiye Beyazay Derneğinin kurumsal kimlik standartları içinde yer almaktadır. Bu kapsamda geliştirilen standartlar Genel Merkez ve tüm şubelerde titizlikle uygulanacaktır. Kurumsal standartlar başlıca şöyle özetlenebilir: Görsel Standartlar Derneğin resmi adı, amblem, logo, tabela, kartvizitler, afişler, broşürler, görsel tüm materyaller için oluşturulan ve uyulması gereken standartlardır. Yazışma Standartları Derneğin tüm yazışmalarında uyulması gereken kurallardır. Tüzük Derneğin resmi tüzüğü, aynı zamanda kurumsal standardı yansıtmaktadır. Fiziki Yapı Standartları Genel Merkez ve şubelerin fiziki bina vb. yapılarında uyulması gereken standartlar: - Türkiye Beyazay Derneği şube ofislerinde o ilin nüfusuna ve yerleşim alanına göre kiralanır. - Kiralama işlemlerinde öncelikle kamu binaları tercih edilir. - Dernek şube ofislerin şehir merkezinde veya şehir merkezine yakın bir yerde olmasına dikkat edilir. - Cadde üzerinde veya merkezi bir semtte bir apartman dairesi veya dükkân olabilir. - Kira bedelleri şubelerin kendi bütçelerine ve ödeme durumlarına göre ayarlanır. - Öncelikle şubeler kendi yerel imkânları ve şartları doğrultusunda hareket ederler. - Aşamadıkları ve güçlerinin yetmediği durumlarda ise Genel Merkezle iletişime geçerek gerekli maddi veya lojistik destek talebinde bulunurlar. - Binaların mimari durumu göz önünde bulundurularak engelliler için kaldırım düzenlemesi, rampa, asansör vb. teknik donanımları bulunan binalar kiralanır. - Binalar teknik donanıma uygun değil ise özürlülerin rahat kullanımına uygun hale getirilir. - Mimari düzenlemeler konusunda belediyelerden, valiliklerden, mimarlar odasından vb. kuruluşlardan destek alınır. - Ofislerde minimum bir toplantı salonu ( 25 metrekare ), 1 yönetim kurulu odası ( 15 metrekare ), mutfak, tuvalet olması şarttır. - Ofis malzemelerini ilk planda şubeler kendi imkânları doğrultusunda alırlar. Masa, sandalye, koltuk, kanepe, oturma grupları vb. - Daha sonraki süreçlerde Genel Merkezimizin ekonomik gücüne bağlı olarak kurumsal ofis malzemeleri standartları oluşturulup, görsel tasarımlar tek bir merkezden hazırlanıp tüm şubelerin aynı konseptte olması sağlanacaktır. 1/1

8 BASILI filer

9 LOGONUN H KAYES Amblem ve Türkiye Beyazay Derne i bir bütün olarak logoyu oluflturuyor. Hilal olması gerekti i gibi tam formunda kullanılıyor. Mavi ve hacimli küre dünyayı simgeliyor ve küre üzerine yerlefltirilen Beyaz hilal ile tüm dünyayı kapsadı ı vurgulanıyor. Modern ve yenilikçi çizgileri ile kurumsallık vurgulanıyor, genç, dinamik yapısı öne çıkarılıyor. Akılda kalıcılı ı oldukça yüksek. Açık gök mavisi rengi ile yeni ufukları simgeliyor. Umut vaat ediyor. Türkiye ibaresi ile çok daha güçlü, güvenilir ve prestijli bir ifadeye bürünüyor. 1/1

10 LOGONUN S MGELED DE ERLER Logonun temsil etti i de erler afla ıda görülebilir. Genel Kurulda oybirli i ile kararlafltırılmıfl ve onaylanmıfltır. Genel Kurul kararı olmadıkça logoda afla ıda görüldü ü flekilde olup hiç bir flekilde de ifliklik yapılamaz, ekleme-çıkarma yapılamaz. GENÇ GÜÇLÜ YENİ ULUSAL MODERN KURUMSAL PROFESYONEL AKILDA KALICI SICAK YENİLİKÇİ 1/1

11 LOGO Logo kesinlikle de ifltirilemez. Türkiye ve Derne i renkleri: Pantone 280C Beyazay rengi: Pantone Process Blue C Dıfl çerçevenin rengi: %40 Blacktır. Ovallı dikdörtgenin iç rengi beyaztır. Kürenin ve gölgenin efekti katmanlı renklerden oluflmakta olup logo vektörü CD içinden alınabilir. Siyah veya koyu zeminlerde de kullanımı asla de iflmeyecektir. 100 mm 5 mm 55 mm 41 mm 6 mm 41 mm 7 mm 5 mm 42 mm 38 mm 1/1

12 LOGO / YANLIfi KULLANIMLAR / RENKL Afla ıdaki flekildeki veya benzer flekildeki kullanımlar kesinlikle yasaktır. Lütfen logo orjinalinin kullanımına sadık kalınız. 1/2

13 LOGO / S YAH-BEYAZ KULLANIM Afla ıdaki flekildeki veya benzer flekildeki kullanımlar kesinlikle yasaktır. Lütfen logo orjinalinin kullanımına sadık kalınız. LOGO / S YAH-BEYAZ DO RU KULLANIM LOGO / S YAH-BEYAZ YANLIfi KULLANIMLAR 1/3

14 LOGO / ZEM NL KULLANIM Önerilen logonun beyaz zemin üzerinde kullanılmasıdır. Ancak farklı renk zeminde kullanılması gerekirse logo orjinaline sadık kalmak koflulu ile kullanılabilir. Zeminde gradient gibi efektler varsa yine orjinaline sadık kalınarak kullanılmalıdır. 1/4

15 LOGO / TEKN K Ç Z M Logonun ölçüleri afla ıda verilmifltir. 1/5

16 LOGO / KURUMSAL RENKLER Logonun kurumsal renkleri afla ıda belirtilmifltir. Mümkün oldu unca renkli kullanılması ve bu renk kodlarına uyulması önerilir. Pantone Process Blue C C: 100 M: 10 Y: 0 K: 10 Pantone 280 C C: 100 M: 72 Y: 0 K: 18 %40 BLACK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 40 1/5

17 T POGRAF Türkiye Beyazay kurumsal materyallerinde font ailesi Arial d r. Reklamlarda ise DIN font ailesi veya Interstate font ailesi kullanılmaktadır. Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial Bold a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Engelliler için fonksiyonel ve modern bir okul yapmayı hedefleyen Türkiye Beyazay Derneği Arial İtalic a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z A B C D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z 1/5

18 KARTV Z T / NORMAL Ölçü: 8.5 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 400 gr/m2 Invercote Creato çift taraflı Amerikan Bristol Ön Taraf sim: Myriad Pro, 8 pt. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. E-posta: Myriad Pro talic, 8 pt. Adres: Myriad Pro, 7 pt., iki taraftan bloklu nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. Arka Taraf Arka tarafında yer alan elemanlar yukarıdaki bilgiler gibi aynı olup sadece flu de ifliklikler ingilizce olacaktır. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. T yerine P (Phone), F yerine F (Fax), G yerine M (Mobile) ÖN GÖRÜNÜM ARKA GÖRÜNÜM

19 KARTV Z T / KAMPANYALI Ölçü: 8.5 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 400 gr/m2 Invercote Creato çift taraflı Amerikan Bristol Ön Taraf sim: Myriad Pro, 8 pt. Ünvan: Myriad Pro Condensed, 6 pt. E-posta: Myriad Pro talic, 8 pt. Adres: Myriad Pro, 7 pt., iki taraftan bloklu nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. Arka Taraf Arka tarafta kampanya logosu, destekçi logoları ve internet adresi afla ıda görüldü ü flekilde yer alacaktır. Kampanya nternet Adresi: Myriad Pro, 7 pt. ÖN GÖRÜNÜM ARKA GÖRÜNÜM

20 ANTENT Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 10 pt., ortalı blok T, F, W Kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: W:

21 ANTENT DEVAM KA IDI Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres olmayacaktır.

22 ANTENT / SPONSORLU Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 10 pt., ortalı blok T ve F Kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

23 ANTET / fiube Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt., ortalı fiube Yaz s : Arial bold, 7 pt. Ankara Şube Türkiye Beyazay Derneği Ankara Şubesi Kod No: Yunus Emre Kültür Merkezi, Basın Caddesi No:82-B / 13 İncirli - ANKARA T: F: W:

24 BUKLET PENCEREL ZARF Ölçü: 22 x 11 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

25 D PLOMAT ZARF Ölçü: 10.6 x 24 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

26 DOSYA / DIfi TARAF / NORMAL Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

27 DOSYA / Ç TARAF / NORMAL Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

28 DOSYA / DIfi TARAF / KAMPANYALI Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

29 DOSYA / Ç TARAF / KAMPANYALI Ölçü: Kapalı hali 23 x 30.5 cm Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle Adres Satırı: Arial, 12 pt.

30 TORBA ZARFLAR A4 ka ıtlar için torba zarf ölçüsü: 24 x 32 cm Çeflitli ka ıtlar için: ölçü: 30 x 40 cm Ka ıt Cinsi: 110 gr 1. hamur, geri dönüflümlü Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

31 BLOKNOT Ölçü: 14.5 x 21 cm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur, üstten koparmalı Adres Satırı: Arial, 10 pt. T ve F Kısaltmaları: Arial bold, 12 pt. T: F:

32 FATURA Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ YTL HESABI TÜRKİYE İŞBANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ EURO HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ DOLAR HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No:

33 SEVK RSAL YES Ölçü: 210 x 297 mm Ka ıt Cinsi: 80 gr. 1.hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ YTL HESABI TÜRKİYE İŞBANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ EURO HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No: BEYAZAY GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ DOLAR HESABI TÜRKİYE İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ / Banka Kodu 1080 / Hesap No:

34 FAKS KA IDI Ölçü A4 olup logo siyah-beyaz olarak koyulacaktır Ka ıt Cinsi: Faks ka ıdı Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Sayfa No / Page No

35 BASIN BÜLTEN / FAKS KA IDI Ölçü A4 olup logo siyah-beyaz olarak koyulacaktır Ka ıt Cinsi: 1. hamur Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. BASIN BÜLTENİ Firma Adı: Kime: Kimden: Bilgisine: Konu: Tarih: Faks No.: Ref.: Sayfa Sayısı: Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

36 BASIN BÜLTEN / ANTETL KA IT Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 1. Hamur Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt. BASIN BÜLTENİ Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi 1992 Kod No:

37 BASIN BÜLTEN / ING Geniflli i en fazla 800 pixel olup yüksekli i serbesttir. En alt kısımda logo ve mavi bant renkli olarak konulması flarttır. Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt. BASIN BÜLTENİ Sayın... Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

38 TEfiEKKÜR BELGES Ölçü: A4 yatay Ka ıt Cinsi: 250 gr mat kufle Yazılar: Arial, Arial bold KATILIM BELGESİ Sayın Türkiye Beyazay Derneğinin 29/31 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Kıbrıs Kurullar Toplantısına katılımınızdan dolayı teşekkür eder, yeni projelere ve başarılı çalışmalara birlikte imza atmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım. Lokman Ayva Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı İstanbul Milletvekili

39 EG T M SERT F KASI Ölçü: A4 yatay Ka ıt Cinsi: 250 gr. mat kufle Yazılar: Arial, Arial bold EĞİTİM SERTİFİKASI Sayın konulu eğitimi başarı ile bitirerek bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Ahmet MEHMET Netron Yönetim Kurulu Başkanı Lokman AYVA Türkiye Beyazay Yönetim Kurulu Başkanı

40 Rozet 2.3 x 1.5 cm ebatta, demirdir. Arkadan i neli standart rozettir.

41 KOÇANLI BA Ifi MAKBUZU Ölçü: A5 Burada % 70 küçültülmüfltür Ka ıt Cinsi: 1. hamur Adres Satırı: Arial, 12 pt. T ve F kısaltması: Arial bold, 12 pt. BAĞIŞ MAKBUZU Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F: Tarih: Bağış Yapan: Miktar TL: Şube: Teslim Alan: İmza:

42 TESL M TESELLÜM BELGES Ölçü: A4 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur Yazılar: Arial, Arial bold, 12 pt.

43 KAfiE ve MÜHÜR 5.8 x 2 cm ebatlarında olacaktır. Kafle üzerinde afla ıdaki yazılar olacaktır. Mühür Genel Merkez taraf ndan kullan lacakt r. Yazı: Arial, 11 pt. Kafle TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Kuruluşu 1992 Kod No: Mühür Türkiye Beyazay Derneği Türkiye GENEL MERKEZ Beyazay Derneği

44 YAKA KARTI ve ÜYEL K KARTI Ölçü: 8 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt. LOKMAN AYVA Genel Başkan Yaka kart ÜYE KARTI Adı :... Üyelik kart Soyadı :... Üye No :...

45 GÖREVL KARTI Ölçü: 8 x 5 cm Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt.... ŞUBESİ GÖREVLİ...

46 GENEL KURUL DAVET YES Ölçü: A5 Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur sim: Arial bold, 17 pt. Ünvanlar: Arial bold italic, 8 pt. Sayın... Türkiye Beyazay Derneği... Şubesi olarak yapacağımız 1. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılımınız bizleri onurlandıracaktır. Yer :... Tarih :... Saat :... Lütfen Cevap Veriniz İletişim ve Tel. : Türkiye Beyazay Derneği... Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

47 REKLAMDA UYGULAMA

48 AF fi / NORMAL Ölçü: 50 x 70 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Ka ıt Cinsi: Parlak kufle

49 AF fi / SPONSORLU Ölçü: 50 x 70 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. Ka ıt Cinsi: Parlak kufle

50 BASIN REKLAMI / LOGO KULLANIMI Logo kullanımı afla ıdadır. 1/1

51 BASIN REKLAMI / NORMAL Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

52 BASIN REKLAMI / SPONSORLU Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

53 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / ÖRNEK Ölçü: 7 st x 40 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

54 BASIN REKLAMI / NORMAL / YATAY Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt. 2.5 mm 7 mm 5 mm 7 mm 7 mm 4.5 mm

55 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / YATAY Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

56 BASIN REKLAMI / SPONSORLU / YATAY / ÖRNEK Ölçü: 9 st x 25 cm Reklam Fontu: Interstate ailesi Adres Satırı: Arial, 8.5 pt.

57 AÇIKHAVA REKLAMI / NORMAL Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt. 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

58 AÇIKHAVA REKLAM / SPONSORLU Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt. 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

59 AÇIKHAVA REKLAMI / ÖRNEK Ölçü: Billboard ölçülerine göre uyarlanabilir Adres Satırı: Arial 12 pt.

60 ING Geniflli i en fazla 800 pixel olmak üzere yükseklik serbesttir. Kullanılan font: Arial, 8 pt.

61 ARAÇ / LOJ ST K Araçta sadece Beyazay logoları ve kampanya logosu afla ıdaki flekillerde yer alacaktır.

62 ARAÇ / PERSONEL Araçta sadece Beyazay logosu afla ıdaki flekillerde yer alacaktır.

63 BAYRAK / NORMAL Beyazay logosu bayrakta afla ıda görüldü ü flekilde yerlefltirilecektir. Kurumsal renklerden zemin atmak iste e ba lıdır.

64 BAYRAK / KIRLANGIÇ Ölçü: Yüksekli i ve geniflli i serbest olup ölçülere göre logo yerleflimleri afla ıdadır. Malzeme: Normal

65 BAYRAK / FUAR VE STAND Ölçü: Yüksekli i ve geniflli i serbest olup ölçülere göre logo yerleflimleri afla ıdadır. Malzeme: Normal

66 FLAMA Naylon üçgen bayrak

67 BAYRAK / MASA ve AÇIKHAVA Ölçü: Standart masa bayra ı ölçülerinde olacaktır. D flar da as lacak bayraklar için ölçü: 150 cm x 225 cm Malzeme: Çift tarafl saten

68 TABELA / MERKEZ Tabelada yazılar normal olacaktır. Beyazay logosu çıkıntılı kabartma olacaktır. Beyaz logosunda çıkıntıda sınır Türkiye yazısının alt kısmıdır. Afla da gösterilmifltir. Ölçü: 120 cm x 600 cm Yazılar: Arial, Arial Bold, 15 pt GENEL MERKEZ Tel:

69 TABELA / fiube Tabelada yazılar normal olacaktır. Beyazay logosu çıkıntılı kabartma olacaktır. Beyaz logosunda çıkıntıda sınır Türkiye yazısının alt kısmıdır. Afla da gösterilmifltir. fiubelerde genel merkez yerine afla ıdaki flekilde flube adı yazılacaktır. Ölçü: 120 cm x 600 cm Yazılar: Arial, Arial Bold, 15 pt ANKARA ŞUBESİ Tel:

70 TABELA / OKUL Okul tabelası MEB standartlarına göre olması mecburidir. Afla ıdaki flekilde il - ilçe ve okul adı yazılacaktır. MEB logosu CD içinden alınabilir. Beyazay logosu aflagıdaki flekilde olacaktır. Zemin rengi: C: 50 M: 5 Y: 30 K: 0

71 PL POfiET pli poflet malzeme çevre dostlu geri dönüflümlü ka ıt malzemeden olacaktır. Ya da buna benzer çevre dostu malzemeden olacaktır. pler kalın olacaktır.

72 PS Z POfiET Polipürolen en ince naylondan yapılacaktır.

73 CD COVER CD cover 100 gr. kartondan olacaktır. Bıçak izi afla ıdaki flekildedir. sim yazma yerleri afla ıda görüldü ü gibi ön kapaktadır. Ka ıt Cinsi: 300 gr. kufle

74 CD ÜZER CD üzeri etiketi afla ıdaki flekilde olup isim yazma yerleri afla ıda görülebilir.

75 KLASÖR SIRTI Dosyaların lacivert ya da gri olması önerilir. Logolarının dosyada konulufl flekli afla ıdadır. 4 mm 30 mm Klasör Renk: Pantone 280C Klasör Alternatif Renk: Pantone cool Gray 5 C 5 mm

76 TEBR K / NORMAL Ölçü: A5 Ka ıt Cinsi: 250 gr. dokulu ka t. Yazılar: Arial, Arial bold, 8.5 pt.

77 TEBR K / ING Geniflli i en fazla 800 piksel olup yükseklik serbesttir. JPEG formatında gönderilecektir. Yazılar: Arial, Arial bold, 8.5 pt.

78 SOPALI BEZ AF fi Ölçü: Serbesttir Malzeme: 1. hamur Bafllık: Arial bold, 30 pt. Tel / Web: Arial bold, 12 pt. ENGELLİLERE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

79 KURUMSAL BÜLTEN Ölçü: A4 Kapak: Parlak kufle Ka ıt Cinsi: 1. hamur Kullanılacak Fontlar: Arial, Arial bold BEYAZ BÜLTEN 3 Engelliler Kolejli Oluyor! Adana şubemiz açıldı Kursiyerlere sertifikaları teslim edildi Yeni engelliler kanunu yürürlükte

80 PROMOSYON / BARDAK ve ALTLIK Kupa bardak malzemesi seramik olacaktır. ste e ba lı olarak di er tarafa flube adı ve telefonu yazılabilir. Web: Arial bold, 8 pt. Bardak Bardak fiube ANKARA ŞUBESİ Çay altl Mouse pad

81 PROMOSYON / AJANDA Ajanda A4 ebatında ve yandan spiralli cilt olacaktır. Her yıl sadece yıl kısmı de iflecektir. Yerleflimler afla ıda belirtilmifltir Kapak: Sert karton 200 gr

82 PROMOSYON / ANAHTARLIK Afla ıdaki gibi tek tip kullanılacaktır. Malzeme demir olacaktır. Demir içine logo koyulacaktır. Önü ve arkası aynı görünümde olacaktır. Ölçüler: 5 x 3 cm

83 PROMOSYON / T-SHIRT Tiflört kumaflı normaldır. Beyazay logosu afla ıdaki flekilde koyulacaktır. Yaka Rengi: Pantone Process Blue C C:100 M:10 Y:0 K:10

84 PROMOSYON / fiapka fiapka standart olacakt r. Beyazay logosu afla ıdaki flekilde koyulacaktır. Pantone Process Blue C C:100 M:10 Y:0 K:10

85 NOT KARTI Ebat: 8 x 14 cm ebatta, Ka t Cinsi: 90 gr. karton. Tel / Adres kısmı: Arial, 10 pt. T ve F kısaltmaları: Arial bold, 10 pt. Tarih:.../... / Lokman Ayva Türkiye Beyazay Derneği Başkanı İstanbul Milletvekili

86 MASA SÜMEN Ölçü: 28 x 41 cm 52 yaprak Ka ıt Cinsi: 90 gr. 1. hamur. Üst ve alttan tutkallı T: F: W:

87 Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A2 Blok Kat: 3 No: 156 Bakırköy / İstanbul T: F:

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU 2006 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem...19 1.1 Logotype...20 1.2 Logo nun Dikey Kullan m...21 1.3 Logo nun Yatay Kullan m...22 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar...23 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ İÇİNDEKİLER I II III A A1 A2 A3 A4a A4b A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 IV V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 GİRİŞ GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI İLETİŞİM

Detaylı

Ahmet DAVUTOĞLU GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN

Ahmet DAVUTOĞLU GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN Saygıdeğer Ak Parti Milletvekili Adayları, Türkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde genel seçimlere gidecek ve önümüzdeki dönem milletimizi temsil edecek olan milletvekillerini seçecektir. Partimiz, devletimize

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Bugün yeni bir yürüyüşün arifesindeyiz

Bugün yeni bir yürüyüşün arifesindeyiz Ak Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana geçmişin siyasi alışkanlıklarından uzak durduk. Biz hep bütünleştirici, yapıcı siyasetten yana olduk. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışı ile 12 yıl boyunca

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ CORPORATE IDENTITY STUDIES: SAMPLE OF BEKO

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ CORPORATE IDENTITY STUDIES: SAMPLE OF BEKO KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ Ali Asker ATAM İstanbul Kültür University, Turkey aliaskeratam@gmail.com ÖZET Günümüzde bulunan bütün marka/kurumların tek amacı nihai tüketicide olumlu bir algı

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

P O A Ş L R DÖNEMİ BAŞ O R Y OR J E BÜLTEN ÖĞRETMEN. Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri. Burhaniye de Termal Sağlık Kompleksi

P O A Ş L R DÖNEMİ BAŞ O R Y OR J E BÜLTEN ÖĞRETMEN. Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri. Burhaniye de Termal Sağlık Kompleksi ÖĞRETMEN BÜLTEN R O Y P I L R Ş A B R O PRO Y İ ŞLI M BA ŞLIYOR - PRO Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri İ BA İ ÖN M EM J E O L E R RD P R Ö E L J E O R R O N D P Ö IY R ROJELER D

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 74 DENIZLI TICARET ODASI YIL 08 SAYI 74 EYLÜL 2012 DTO Üyeleri Için Iki Büyük Kampanya HONAZ EKONOMiSi DTO'DAN ÜYELERiNE ÖZEL

Detaylı

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler 2014 FAALİYET RAPORU Katılım bankacılığının Türkiye deki öncülerinden Kuveyt Türk, 25. yılında sektörünün lideri olarak yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor. Faaliyet alanında olduğu kadar tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR.

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR. İNTES Genç Yöneticiler Grubu(İGY) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel i ziyaret etti İNTES Genç Yöneticiler Grubu (İGY) 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel e bir nezaket

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Dünyanın her yerinde yerel yönetimler vatandaşlarına yüksek

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Xerox Türkiye, sektöründe birinci... Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası. Zaman harcamadan güvenli operasyon. Başkentte Xerox a yoğun ilgi.

Xerox Türkiye, sektöründe birinci... Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası. Zaman harcamadan güvenli operasyon. Başkentte Xerox a yoğun ilgi. Başkentte Xerox a yoğun ilgi Xerox a Ulusal Teknoloji Madalyası Zaman harcamadan güvenli operasyon Sayfa 2 de Sayfa 10 da Sayfa 4 te X E R O X T Ü R K Y E N N K U R U M S A L L E T fi M D E R G S www.xerox.com.tr

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

bülten PARK EVO PARK AVANTAJ PARK İNŞAAT ACRO YAPI Yepyeni Bir Proje TÜRKİYE'DE BİR İLK FOTOĞRAF YARIŞMASI D A H A İ Y İ B İ R Y A Ş A M İ Ç İ N

bülten PARK EVO PARK AVANTAJ PARK İNŞAAT ACRO YAPI Yepyeni Bir Proje TÜRKİYE'DE BİR İLK FOTOĞRAF YARIŞMASI D A H A İ Y İ B İ R Y A Ş A M İ Ç İ N Yepyeni Bir Proje PARK EVO bülten SAYI:3 TÜRKİYE'DE BİR İLK PARK AVANTAJ Geleneksel PARK İNŞAAT FOTOĞRAF YARIŞMASI ACRO YAPI İLE DÜNYAYA AÇILDIK Söyleşi GTO BAŞKANI MEHMET ASLAN ÇALIŞANLARIMIZLA PARK AKADEMİ

Detaylı