Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te"

Transkript

1 sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ " % "! % " & " ' % ( % ) " "# *+ % % " TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR TMMOB Kış kapıda Şengal ve Kobane dışarıda kampanyası başlattı...7 de Şubelerden Haberler...8 de Bitlis te Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı düzenlendi Odamız, Ekim 2014 tarihlerinde Bitlis te Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı düzenledi. Odamız adına yürütücülüğü Van Şubemize bağlı Bitlis Temsilciliğimizce yapılan çalıştay, Bitlis Eren Üniversitesi yle ortak gerçekleştirildi. Türkiye nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı, uzman ve inşaat mühendisinin katıldığı çalıştay, Odamızın 2015 yılında Erzurum da gerçekleştireceği Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu na katkı sağlaması amacıyla düzenlendi. Çalıştaya, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, İMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Şükrü Erdem, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı, İMO Van Şube Başkanı Kamuran Turgut ve çok sayıda Oda üyesi katıldı. Çalıştayın açılış konuşmaları sırasıyla İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Bitlis Belediye Eşbaşkanı Nevin Daşdemir Dağkıran ve Bitlis Vali Vekili Salih Altun tarafından yapıldı. 2 de 2 de

2 /341,-./ / Kasım /393401:3;/19<-9=>?> 1 den 2011 yılının 23 Ekiminde Van depremle sarsıldı. Merkez üssü Tabanlı Köyü olan depremde 604 insanımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Özellikle Van ın Erciş ilçesi depremde büyük hasar gördü. Birçok bina yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Aynı akıbete kamu binaları da uğradı. Bırakalım kamu hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesini, barınma, beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlar bile karşılanamadı. 23 Ekim depreminin yarattığı şok, 9 Kasım depremiyle daha da arttı. 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram ve Aslan Otelleri 32 insanımıza mezar oldu. Tespitlere göre Van da 2 bin 307 bina yıkıldı. Van depremleri gösterdi ki, Türkiye afet sonrasına hazır bir ülke değildi. Depremle yıkılan Van kışın soğuğuna teslim oldu. İnsanlar aylarca çadırlarda, altyapı yoksunu konteynırlarda yaşamaya mahkûm edildi. Afet sonrası sınıfta kalan siyasi iktidar TOKİ marifetiyle Van ı yeniden inşa etmeye kalkıştı. TOKİ konutlarının güvenli olup olmadığına dair soru işaretleri ile hak sahipliği, kira bedelleri, kiracıların durumu gibi konular gündemi işgal etti. Yargılamalar göstermelik olmaktan öteye geçemedi. Devlet birkaç günah keçisi bulup sorumluluğu üstünden attı. Bina ve otel sahiplerine verilen cezalar kayıp yakınlarını tatmin etmedi. Van depremleri ülkeyi yok sayılamaz gerçeklerle karşı karşıya bıraktı. İlki binalarımızın depreme dayanaklı olmadığı, güvenli olmaktan uzak olduğuydu. İkincisi ise deprem sonrası önlemler konusunda yetersizliğimizin açığa çıkmasıydı. Üçüncüsü ise Türkiye nin acı olaylardan ders almadığının bir kez daha tescil edilmeseydi. Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu, topraklarının ve nüfusunun büyük bir bölümünün değişik derecelerde deprem tehlikesini altında bulunduğu, kentlerimizin ve sanayi tesislerimizin risk taşıdığı, tarih boyunca Anadolu coğrafyasının depremlerle sarıldığı, son yüzyılda meydana gelen depremlerde yüz bine yakın yurttaşımızın hayatını kaybettiği, yapı stokumuzun depreme dayanaklı olmadığı, pek çok yapının mühendislik hizmeti almadan üretildiği, yapı denetim sisteminin eksiklikler içerdiği, toplumun deprem bilincinden uzak olduğu gibi gerçekleri yok saymak, bir doğa olayı olan depremin doğal afet gibi yaşanmasına yol açmakla kalmadı, insan hayatına ne kadar değer verdiğimizi de açığa çıkarttı. Daha eski depremleri bir tarafa bırakalım, 1999 Marmara depreminden ders çıkartılsaydı Van depremi bu düzeyde bir sonuca yol açar mıydı? Bu soruya verilecek yanıt, aynı zamanda Van depreminden ders alınıp alınmadığını da sorgulamamızı sağlayacak önemdedir. Üzülerek ifade ediyoruz ki siyasi iktidar Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yok saymaktadır. Ne yapı denetimi sistemi olması gereken işleyişe oturtulmuş ne bina envanteri çıkartılmış ne kentler olası bir depreme hazırlıklı hale getirilmiş ne de bütün bunlar için merkez bütçeden kaynak ayrılmıştır. Siyasi iktidar, depreme karşı kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştırmak dışında kayda değer bir önlem öngörmemektedir ki TOKİ marifetiyle gerçekleştirilen konut seferberliğinin ne derecede güvenli yapı üretimini sağladığı tartışmalıdır. Siyasi iktidarının yapmadıklarının yanında bir de yaptıkları vardır ki, bunlar, adeta depreme davetiye çıkartacak niteliktedir. Türkiye nin temel sorunlarından birinin, yapıların mühendislik hizmeti olmadan üretildiği gerçeği görmezden gelinmekte, yapı üretim süreci denetim dışı bırakılmakta, yapı denetim sistemindeki aksaklık ve eksiklikler bir türlü giderilmemekte, yapı üretimi niteliksizliğe, kuralsızlığa mahkûm edilmekte, sistem bir bütün olarak zafiyetine uğratılmaktadır. Meslek odalarının, özellikle de İnşaat Mühendisleri Odası nın, son dönemde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile kamu adına yaptığı denetim hakkının gasp edilmesi, yapı üretim sürecinin dışına itilmesi zaten sorunlar ve sıkıntılar içinde bulunan yapı üretim sürecindeki olumsuzlukları katmerleştirmiştir. Siyasi iktidarın ne yapmak istediğini anlamak mümkün değildir. Yapılmayanların ve yapılanların toplamı, iktidarın insan hayatını değil, konut sektörünün ortaya çıkaracağı rantı önemsediğini göstermektedir. Oysa deprem tehlikesi yapı üretiminde köklü değişikliklere gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun yolu mühendislik mesleğinin önemini teslim etmek, meslek odalarını işlevsel kılmak, meslek içi eğitimi sürekli kılmak, inşaat sektöründe ara elemanların eğitimine ağırlık vermek, yapı denetim mevzuatını zaaflardan arındırmak, mesleki etik ilkeleri tartışmasız bir yere taşımaktan geçmektedir. Ne yazık ki karşı karşıya kalınan doğal afet, bir önceki felaketten ders alınmadığını göstermektedir Van depremi, 1999 Körfez depreminden sonra yapılan hamaseti boşa düşürmüştür. Van depremi sonrası çizilen tablonun pembe değil kara olduğu korkarız ki bir başka depremde açığa çıkacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası, mühendislik hizmeti almadan üretilmiş tek bir yapı kalmayana kadar sözünü esirgememeyi, kamu idaresini uyarmayı toplumsal bir sorumluluk saymaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bitlis te Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı düzenlendi 1 den Nevzat Ersan, konuşmasına çalıştaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederek başladı. Oda olarak neden çalıştay düzenlediklerini aktaran Ersan Kentler insan hayatının odağındaki fiziki ve sosyal mekânlardır. Buralarda yapılacak her türlü değişim, gelişim ve dönüşümler o kentte yaşayan kent sakinlerini yakinen ilgilendirmektedir. Çünkü kentlerin bir kimliği vardır kentler geçmişte sahip oldukları kimlikleriyle anılırlar. Bu kimliklerin kaybolması kentte yaşayan insanları hayal kırıklıklarına uğratır. Maalesef ülkemizde kent halkının kentin oluşumundaki karar sürecine dahil olmaları pek mümkün olmamaktadır. Böylece kentlerimizi kenti yöneten yerel yöneticilerin ufuklarıyla şekillenmektedir. Bitlis kenti de geçmişteki yerel yöneticilerin ufuklarına göre şekillendiğini görmemiz mümkündür. İşte bu nedenlerle Odamız bugüne kadar Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Aktarılması konulu bilimsel içerikli pek çok çalıştay ve sempozyum gerçekleştirdi. dedi. Odanın konuyla ilgili gerçekleştirdiği sempozyum ve çalıştaylar hakkında bilgi veren Ersan, İlk sempozyumumuz Eylül 2007 de Ankara da, ikincisi Diyarbakır da, Üçüncüsü Antalya da, dördüncüsü ise İstanbul da yapıldı. Beşincisi ise 2015 yılı içerisinde Erzurum da yapılacak. Bitlis Çalıştayımız, Erzurum sempozyumuna hazırlık amacını taşıyor. İnanıyorum ki, Çalıştayımızda ortaya çıkan sonuç bildirgesi, sempozyumumuza katkı sağlayacaktır diye konuştu. Bitlis in tarihinden ve Odanın tarihi eserleri korumak için yaptığı çalışmalardan söz eden Ersan, Türkiye, vadideki güzel ülkedir ve ne yazık ki savaşlar, depremler, bilinçsiz kullanım, özensizlik, yeterince kaynak ayırılmaması nedeniyle güzellikleri yansıtan tarihi eserler yıpranmakta ve hatta yok olup gitmektedir. Ülke olarak bugüne kadar bu bilinci oluşturmadığımızı düşünüyorum. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu tarihi yapılarımızı ileride hayırsız evlat olarak anılmamak için geleceğe taşımak gibi çok önemli bir görevimizin olduğunu biliyor bu nedenle hep birlikte buradayız ifadelerini kullandı. Ersan, konuşmasını Geçmişine sahip çıkmayanların geleceğine sahip çıkmaları mümkün değildir sözleriyle tamamladı ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Rektör Vekili Sabir Rüstemli, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılı bir çalıştay olmasını diledi. Bitlis Vali Vekili Salih Altun ise yaptığı konuşmada, Bitlisin içinde barındırdığı somut ve soyut tarihi değerlerin çeşitliliğini herkes biliyor. Bu bölge, Mezopotamya ve Kafkaslar arasında geçiş noktası olduğu için birçok medeniyetin dikkatini çekmiş ve medeniyetler burada yaşayarak çeşitli eserler inşa edip, bugünümüze kadar getirmişler. Bunların korunması ve geleceğe aktarılması nasıl olacak? Gençliği yetiştirirken bu topraklarda yaşayan ecdadı gençliğin hafızasına kodlamamız gerekir. Bu şekilde koruma kültürü yaşatırız. Önce bunu beyinlere yerleştirmemiz gerekir. Tarih bilincini yerleştirmemiz gerekir. Bu anlamda çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

3 1Kasım Bitlis Belediye Eşbaşkanı Nevin Daşdemir Dağkıran ise yapılan restorasyon çalışmalarını eleştirerek, Bitlis kentinin tarihi dokusunun korunması için belediye olarak her türlü görüşe açık olduklarını, bu konuda yapılacak çalışmalara her türlü desteği verebileceklerini ifade etti. Dağkıran şunları söyledi: Kadim Bitlis kenti, birçok tarihi eserleri bir arada barındıran bir kenttir. Farklı uygarlık ve farklı uluslardan kalan eserlerle bugüne gelen Bitlis kıskandıran bir özelliğe sahiptir. Son yıllarda çok sık restorasyon çalışması yapılmaktadır. Ancak yapılan restorasyonlar o kadar kötü yapılıyor ki, keşke yapılmasaydı denebilecek çalışmalar oluyor. En büyük örneği Bitlis Kalesi kazısıdır. Yapılan ve yapılmakta olan restorasyon çalışmalarının bir çok örneği göz önündedir. Bu konuda Bitlis Belediyesinin üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirtmek isterim. Bitlis in bir açık hava müzesine dönüştürülmesi çalışmasında yeni görüş ve önerilerinizi beklemekteyiz şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından katılımcıların sunumlarına geçildi. Moderatörlüğünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden Dr. Erhan Karaesmen in yaptığı oturumda, İstanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Oktay Belli, Atatürk Üniversitesi nden Doç. Dr. Remzi Şahin ile Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis İl Kültür Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) dan yetkililer sunum yaptı. Sunumların ardından oluşturulan gruplarla çalıştaya devam edildi. Gruplar Mevcut durumla ilgili Envanter Çıkarılması; Tanıtım; Sürdürülebilirlik ve Arşivleme konuları, Projelendirme, Koruma Stratejisi ve Restorasyon iş lemleriyle bağlantılı konular ve Tarihi Kültür Mirası Korumacılığının Hukuksal Yapı ve Mülkiyet kavramıyla bağlantıları başlıklarında çalışma yürüttü. Çalıştay, Pazar günü düzenlenen kent gezisiyle sona erdi. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan ın çalıştayda yaptığı konuşmanın tam metni: Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Üniversitelerimizin Değerli Öğretim Üyeleri, Kamu Kurumumuzun Değerli Yöneticileri, Değerli Katılımcılar, Saygıdeğer Meslektaşlarım, Bitlis Eren Üniversitesi ile Odamız Bitlis Temsilciliğinin müştereken düzenlediği Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenli Devredilmesi konulu Çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen Bitlis Eren Üniversitesine ve İMO Bitlis Temsilciliğimizin değerli yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malum olduğu üzere bilimsel içerikli toplantı düzenlemek kelimenin tam anlamıyla meşakkatli bir iştir. Ancak bu tür toplantılar büyük, küçük desteklerle hayat bulmaktadır. İşte tam bu noktada Bitlis Valiliğimizin ve Bitlis Belediyemizin katkılarını unutmamız mümkün değildir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca önemli katkıları bulunan Ahlat Belediyesi, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı, Bitlis Genç İşadamları Derneğine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi ki hemşerilerime gösterdikleri samimiyet ve ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum. Değerli Katılımcılar, Kentler insan hayatının odağındaki fiziki ve sosyal mekânlardır. Buralarda yapılacak her türlü değişim, gelişim ve dönüşümler o kentte yaşayan kent sakinlerini yakinen ilgilendirmektedir. Çünkü kentlerin bir kimliği vardır kentler geçmişte sahip oldukları kimlikleriyle anılırlar. Bu kimliklerin kaybolması kentte yaşayan insanları hayal kırıklıklarına uğratır. Maalesef ülkemizde kent halkının kentin oluşumundaki karar sürecine dahil olmaları pek mümkün olmamaktadır. Böylece kentlerimizi kenti yöneten yerel yöneticilerin ufuklarıyla şekillenmektedir. Bitlis kenti de geçmişteki yerel yöneticilerin ufuklarına göre şekillendiğini görmemiz mümkündür. İşte bu nedenlerle Odamız bugüne kadar Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Aktarılması konulu bilimsel içerikli pek çok çalıştay ve sempozyum gerçekleştirdi. Bunlar yerelde yapılan çalıştaylardan elde edilen sonuç bildirgeleri genelde düzenlenen sempozyumlarla tamamlandı. İlk sempozyumumuz Eylül 2007 de Ankara da, ikincisi Diyarbakır da, Üçüncüsü Antalya da, dördüncüsü ise İstanbul da yapıldı. Beşincisi ise 2015 yılı içerisinde Erzurum da yapılacak. Bitlis Çalıştayımız, Erzurum sempozyumuna hazırlık amacını taşıyor. İnanıyorum ki, Çalıştayımızda ortaya çıkan sonuç bildirgesi, sempozyumumuza katkı sağlayacaktır. Değerli Katılımcılar, Bugün Çalıştay için bir araya geldiğimiz Bitlis neredeyse 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Neolitik Çağ dan başlayarak pek çok kültürün, pek çok toplumun izlerini bulmak mümkün. Urartular, Asurlular, Medler, Doğu Romalılar, Osmanlılar, Cumhuriyet Türkiye si tarafından Bitlis te nice esere imza atılmış. Tarihte Bitlis, vadideki güzel şehir olarak anılırmış. Bitlis in güzelliği doğal özellikleriyle birlikte tarihsel birikimiyle pekişmiş. Tarihi Eserleri Güçlendirme ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumları vadideki güzel şehirlerimizin güzelliklerini görünür kılma çabasının bilimsel bazda ifade edilmesinden ve tarihi zenginliklerimize dair kamuoyunda bilinç oluşturmak ve bu bilinci açığa çıkarmaktan başka bir şey değildir aslında. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak, tarihi eserleri görünür kılmak, kültür mirasımızı depreme karşı korumak bunlara dair sahiplik duygusunun gelişimini sağlamak amacıyla akademisyenleri, tarihçileri, inşaat mühendislerini, mimarları aynı zeminde buluşturmaya ve konuyu tartışmaya gayret ediyoruz. Türkiye, vadideki güzel ülkedir ve ne yazık ki savaşlar, depremler, bilinçsiz kullanım, özensizlik, yeterince kaynak ayırılmaması nedeniyle güzellikleri yansıtan tarihi eserler yıpranmakta ve hatta yok olup gitmektedir. Ülke olarak bugüne kadar bu bilinci oluşturmadığımızı düşünüyorum. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu tarihi yapılarımızı ileride hayırsız evlat olarak anılmamak için geleceğe taşımak gibi çok önemli bir görevimizin olduğunu biliyor bu nedenle hep birlikte buradayız. Değerli Katılımcılar, İnşaat mühendisliği en az insanlık tarihi kadar eski bir meslektir; medeniyetleri yaratmış, daha önemlisi medeniyetleri görünür kılmıştır. Medeniyetlerin soyut tarafını sosyal, kültürel, ekonomik özellikler taşıyorsa, somut yanını da yapılar resmetmektedir. Bu bir bakıma bizlerin tarihin yapıcıları arasında bulunduğunu ve insanlığın gelişiminde önemli katkımızın olduğunu göstermektedir. Depremler, inşaat mühendislerinin tarihsel gelişime verdiği katkıyı yok eden bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Şimdiye kadar toplanan ve toplanacak sempozyumların temel hedefi tarihsel birikimi yansıtan yapılara verilen zararları ortadan kaldırmak, kendini korumuş yapıların dayanıklılığını artırmak, yakın tarihte inşa edilmiş anıtsal yapıları tasarımına uygun olarak geleceğe aktarmaktır. Bu, inşaat mühendisliği mesleğinin tarihsel ve toplumsal misyonudur. Değerli Katılımcılar, Çalıştayımızda tarihi eserlerin envanterinin çıkarılması, restorasyonu ve güçlendirilmesi ile bütün bu sürecin hukuki durumu ele alınacaktır. Burada ifadesini bulacak her görüş ve yaklaşım tartışmasız çok değerlidir ve yol göstericimiz olacaktır. Tartışma gruplarına bakıldığında çok değerli bilim insanlarının, akademisyenlerin, konusunda uzman meslektaşlarımızın yer aldığı görülecektir. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Değerli Konuklar, Geçmişine sahip çıkmayanların geleceğine sahip çıkmaları mümkün değildir. Ülkemizde var olmuş medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları atalarımızdan aldığımız ödünç değerler gibi görmeli ve geleceğe kazandırılmasını insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bitlis in bu konu ile ilgili taşıdığı hassasiyet Çalıştayımıza gösterilen ilgi ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bütün katılımcılara bu nedenle bir kez daha teşekkür ediyor, Çalıştayımızın verimli ve başarılı geçmesini diliyor hepinize saygılar sunuyorum.

4 4 1 Kasım 2014 Ankara da yönetici ve çalışanlarımızın katıldığı Enerji Kimlik Belgesi Eğiticilerin Eğitimi Kursu yapıldı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ uyarınca Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi vermeye yetkili olan Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Ankara da Enerji Kimlik Belgesi Eğitici Eğitimi düzenledi Ekim 2014 tarihleri arasında 18 saat olarak düzenlenen eğitime, şubelerimizden 27 yönetici ve şube çalışanı inşaat mühendisi katıldı. Eğitim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü eğitmenlerince verildi. Eğitim süresince binalarda enerji performansı mevzuatı anlatıldı ve enerji kimlik belgesi hazırlanmasına ilişkin uygulamalı eğitim yapıldı. Bu eğitim ile şubelerimizden 27 yönetici ve şube çalışanı inşaat mühendisi Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi vermeye hak kazandı. İnşaat Mühendisliğinde Uluslararası Gelişmeler Kongresi (ACE 2014) tamamlandı 11. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi (ACE 2014) İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 28 ülkeden katılımın olduğu kongrede toplam 340 bildiri yer aldı. Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Betonarme Yapılar, Ulaştırma, Ahşap ve Çelik Yapılar ile Yapısal Analiz konularındaki bu bildiriler beş paralel oturum halinde sunuldu. Ayrıca, ortak oturumlarda 10 tane çağrılı konuşmacı da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Konularında uzman araştırmacıların bir araya geldiği ve inşaat mühendisliği alanındaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin irdelenip akademik bir ortamda tartışıldığı kongre kapsamında çeşitli teknik geziler de düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Odası`nın iki yılda bir ortak düzenlediği İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Uluslararası Kongresinin 12.si ise 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi, ev sahipliğinde yapılacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını düzenledi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, ilk toplantısını Oda merkezinde 17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Rıfat Akbıyıklı, Selim Baradan, Ümit Dikmen, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Erdem ve İMO Teknik Danışmanı Bahaettin Sarı katıldı. Toplantıda komisyonun önceki dönem çalışmaları değerlendirildi ve komisyonun amacı doğrultusunda hedef ve stratejisi belirlendi. Komisyon, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göz ardı edilen hususları raporlandırarak ilgili kurumlarla paylaşmayı, sorumluluğu olan kurumları, eğitim, mevzuat ve uygulama alanındaki eksiklikler noktasında bilgilendirmeyi hedefliyor. Komisyon başkanlığına Seyyit Ümit Dikmen, raportörlüğe Selim Baradan getirildi. 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 7-9 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenleniyor Odamız adına yürütücülüğünü İstanbul Şubemizin yaptığı 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleşkesinde düzenlenecek. Sempozyumun amacı, üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında bildirili ya da bildirisiz olarak bir araya getirmek, İnşaat Mühendisliğinin bir dalı olan Kıyı ve Deniz Mühendisliği üzerinde teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalarla birlikte bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamak. Sempozyumda şu konular ele alınacak: Kıyı hidrodinamiği Kıyı ve liman yapıları Kıyı mühendisliğinde modelleme Su düzeyi değişimleri ve iklim değişikliğinin kıyı alanlarında etkileri Bütünleşik kıyı alanları yönetimi Kıyı alanlarında sediment taşınımı ve kıyı morfolojisi Veri toplama, değerlendirme yöntemleri ve kıyı bilgi sistemleri Denizaltı boru hatları ve açık deniz yapıları Liman planlama ve işletmesi Kıyı yapılarında malzeme, hasar izleme, onarım ve güçlendirme Deprem, tsunami, taşkın; kıyı alanlarını etkileyen doğal afetler, risk analizi ve önlem stratejileri Kıyı alanlarında geoteknik uygulamalar Yenilenebilir enerji kaynakları Kıyı alanlarında planlanan yatırımlar Kıyı mühendisliğinde eğitim detaylı bilgi için: Ankara da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenlenecektir Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenleyen Odamız, kursların dördüncüsünü Ankara da gerçekleştirecektir. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu 7-9 Kasım 2014 tarihleri arasında, Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu Kasım 2014 tarihlerinde Hakim Mehmet Şenol tarafından verilecektir. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyeler, Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi almaya hak kazanacaktır. Kursa katılmak isteyen üyelerimizin kayıtları Ankara Şubemiz tarafından yapılmaktadır.

5 1Kasım Gaziantep ve Samsun da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenlendi Bilirkişilik yapamayacak olanlar Bilirkişi incelemesi, Bilirkişiye sorulacak bilirkişiden istenilecek hususlar, Bilirkişi yeminin yaptırılması, rapor için süre verilmesi, Bilirkişi raporunun hakimi kural olarak bağlamaması, Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu, İlgili yasa ve maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili maddeler Md , Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu ve Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin örnek raporlar, bu raporlara ilişkin irdelemeler başlıklarında eğitim verildi. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi verilecektir yılı son Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu 7-9 Kasım 2014 tarihleri arasında ve Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenecektir. Kursa katılmak isteyen üyelerimizin kayıtları Ankara Şubemiz tarafından alınacaktır. Dört ilde Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenleyen Odamız, kursların ikincisini Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantep te, üçüncüsünü Ekim 2014 tarihlerinde Samsun da gerçekleştirdi. Gaziantep teki kursa, Gaziantep, Adana, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Urfa, Bingöl, Kahraman Maraş ve Diyarbakır dan 77 üye katıldı. Samsun daki kursa ise Samsun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Osmaniye ve Isparta İllerinden 32 üye katıldı. Hakim Mehmet Şenol nun eğitim verdiği 21 saatlik kursta, TMMOB ve Oda mevzuatı ile bilirkişilik ilkeleri, Bilirkişi kavramı Bilirkişinin seçimini, özel ve teknik bilgiyi gerektiren haller, Hukuki sorunlar için bilirkişiye başvurulmaması, TMMOB 60 Yaşında I. Genel Kurulu nu Ekim 1954 tarihinde gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruluşunun 60 ıncı yılını kutluyor. 60. yıl kutlamaları çerçevesinde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının örgütlü bulunduğu yerlerde etkinlikler gerçekleştirilecek sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. Genel Kurulu Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB nin 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB 60 YILLIK BİR ÇINAR! TMMOB 60 YAŞINDA BİR GENÇ! 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. Genel Kurulu Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır. TMMOB şimdi 60. yılını kutluyor. 60 yıllık serüvenimizde örgütümüz için büyük emek harcayan, şimdi aramızda olmayan tüm değerlerimizi ve sevgili Başkanımız Teoman Öztürk ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. TMMOB 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ediyor. Herkes biliyor: TMMOB ve bağlı Odaları, 60. yılında da aklın ve bilimin yol göstericiliğinde; anayasal ve uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat ve yapı denetimi, enerji, madencilik, tarım, gıda, orman, su kaynakları, çevre, kentleşme barınma hakkı vb. konularda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği mesleki denetim, bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultusunda emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük içindeki çalışmalarına, önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen kararlılıkla devam etmektedir. TMMOB geçmişte olduğu gibi 60. yılında da ülkede barış, dünyada barış anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya da savaşa karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya ve emperyalizmin yeni stratejileri karşısında bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam etmektedir. TMMOB, 60. yılında da mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini ifade etmektedir. Bu ifade gereği, TMMOB, kendi meslek alanları ile ilgili olarak ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri ile sergilemeye çalışmakta; emekten, demokrasiden yana olanlarla ortak mücadele etmektedir. TMMOB demokrasiyi; halkın kendi siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini belirlemek için, iradesinin özgürce ifadesine; kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam katılımına dayandığı temelinde, insana saygı ve hukukun üstünlüğü olarak tanımlayan uluslararası belgeler kapsamında ve sorunun sınıflar arası ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliği çerçevesinde değerlendirmektedir. TMMOB 60. yılında da bağımsızlık, demokrasi, barış ve insan hakları talepleri doğrultusunda çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. TMMOB bu çalışmalarında gücünü sadece bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyesinden almaktadır. TMMOB ve bağlı odaları geçmişinde olduğu gibi 60. yılında da meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Dünya çapında emperyalist saldırının açık ifadesi olan küreselleşme olgusunun, tüm emekçilerin ve demokrasi yanlılarının üzerine gerek ideolojik saldırı olarak gerekse de yaptırımlar şeklinde kâbus olarak çökmesine karşı duruş, meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması, bunu emek ve demokrasi güçleri ile paylaşmanın koşullarının yaratılması, 60. yılımızda da sürdürülmektedir. TMMOB, 60. yılında da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için, söylemini toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde oluşturarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. TMMOB Kadın, erkek omuz omuza yaşamın her alanında sözü ile Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü sözünü 60. yılında da yüksek sesle söylemeye devam etmektedir. TMMOB 60. yılında da; meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın tüm anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, her türlü saldırı karşısında dik durmaya devam etmektedir. 60. yılında da, TMMOB, geçmişte olduğu gibi taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara karşı taraftır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa; kim Kürt sorunu dâhil, ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana taraftır. TMMOB 60. yılında da; karanlığa karşı aydınlığa; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, emekçi sınıfların haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıkmaktadır. TMMOB, 60. yılında da; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye de bir arada yaşamı savunmakta, korkmadan, sinmeden, geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmakta, inisiyatif kullanmakta ve mücadele etmektedir. TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin TMMOB ye ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB nin odalarına, odaların şubelerine, şubelerin de örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. TMMOB 60. yılında da bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir. Herkes bilsin: Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden bağımsız, Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün dür, bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisiyle dolu TMMOB örgütlülüğünü, hiçbir güç bu yoldan geri döndürememiştir ve 60. yılında da döndüremeyecektir. 60. yılımız kutlu olsun. Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

6 6 1 Kasım 2014 TMMOB 60 Yaşında etkinlikleri sürüyor Adana: TMMOB Başkanları Dünden Bugüne TMMOB yi anlattı TMMOB nin eski başkanları TMMOB 60. Yıl etkinliğinde buluştu. Dünden bugüne TMMOB yi anlatan başkanlar, dönemin coşkusu ve mücadele ruhunu anlatırken, bugün için de mücadelenin önemine dikkat çektiler. TMMOB nin 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ankara İKK tarafından 18 Ekim 2014 Cumartesi günü, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi toplantı salonunda düzenlenen ve oturum başkanlığını Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ebru Akgün Yalçın ın yaptığı etkinlikte TMMOB nin 80 den bugüne başkanlığını yapmış Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuşmacı olarak yer aldı. Yavuz Önen, TMMOB nin kuruluşu 1954 yılında çıkartılan yasa ile olsa bile bugünkü çizgisinin 70 li yıllarda oluşturulduğu ifade ederken, Bu öykü Türkiye solunun ayağa kalktığı dönemde başlamıştır. Bunun bedeli de ağır olmuştur. Kendi haklarını savunduğu için, bu savunuyu halkla buluşturduğu ve sokaklara taşıdığı için bunun bedeli ağır ödetilmiştir. TMMOB bir kitle hareketidir. Yasaların çizdiği sınırları aşmış, halkla buluşmuş bir harekettir. Bilimi ve tekniği halk için var ettiği için çalışma alanı kısıtlanmaya çalışılmış bir örgüttür diye konuştu. Bülent Tanık, TMMOB nin de toplumun birçok kesimi gibi tehdit altında olduğunu belirtirken, TMMOB en büyük saldırıya uğradığı 80 lerde önde koşan, diğer kesimleri de örgütleyen bir örgüttü. Önümüzdeki dönem TMMOB yönetimi daha aktif, daha siyasi olmalı, sadece kendine yönelik saldırılara değil, toplumsal mücadele konusunda da güçlenmelidir dedi. Teoman Alptürk, Türkiye de ve Dünya da yaşanılanları George Orwell in 1984 romanına benzeterek, Platon un Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir sözlerini hatırlattı. Kaya Güvenç ise, TMMOB nin kurulduğu 1954 ten sonraki ilk 10 yılda mühendismimar topluluğunun ayrıcalıklı bir meslek grubu olduğunu anlatarak, Mühendis ve mimarlar 1970 lerde kendilerinin ayrıcalıklı olmadığını, emekçi halk kesimleriyle bir olduklarını görmüşlerdir. 12 Mart ile beraber bir çalkalanma dönemi ve TMMOB de yönetim değişikliği oldu. TMMOB toplumsal muhalefetin bir örgütü haline geldi dedi. TMMOB nin başka örgütlerle birlikte yaptığı ortak etkinlikleri odak alan bir konuşma yapan Güvenç, TMMOB, TÖB-DER in de aralarında olduğu örgütlerin başlattığı DGM lere karşı yürütülen mücadele, Demokrasi Platformu ve Emek Platformu çalışmalarını anlatarak, emeğiyle mücadele edenlerin bir araya gelmesine ihtiyaç olduğunu, yeni güçbirliği arayışlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Mehmet Soğancı ise, TMMOB nin 60. yılında da; karanlığa karşı aydınlığa; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, emekçi sınıfların haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıktığını söyledi. Adana da 17 Ekim Cuma günü Çukurova Gazeteciler Cemiyeti nde yapılan bir basın açıklaması ile başlayan etkinlikler, 18 Ekim de İş Sağlığı Uzmanı Mahmut Teberik in katıldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli, 20 Ekim de Yönetmen Eylem Şen in Asfur belgeselinin gösterimi ve 21 Ekim de TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı nın katılımıyla Teoman Öztürk Belgeseli gösterimi ve TMMOB 60. Yıl forumu ile devam etti. Antalya: TMMOB nin 60. yıl kuruluş yıldönümü Antalya da 20 Ekim 2014 tarihinde İMO Antalya Şube konferans salonunda yapılan panel ve kokteyl ile kutlandı. TMMOB Antalya İKK Sekreteri Vahap Tuncer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında düzenlenen panelin oturum başkanlığını TMMOB Antalya İKK Sekreteri Vahap Tuncer yaptı. Panelde, önceki dönem TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Mimarlar Odası Antalya birimi kurucularından Yüksek Mimar Özcan Kırmızıoğlu, imo Antalya Şube 1. Dönem Başkanı İbrahim Ekinci ve Makina Mühendisleri Odası Önceki Dönem Şube Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyesi Eyüp Saydam konuşmacı olarak yer aldılar. 200 ün üzerinde mimar, mühendis ve şehir plancısının katıldığı etkinlik, panelin ardından yapılan kokteyl ile sona erdi. Kırklareli: Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, 60. yıl etkinlikleri kapsamında 22 Ekim 2014 Çarşamba günü Atatürk Anıtı na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve burada bir basın açıklaması yaptı. Bursa da: Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 22 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB ye bağlı odaların Bursa birimleri yöneticilerinin katıldığı açıklamada, TMMOB nin 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ettiği vurgulandı.

7 1Kasım TMMOB, DİSK, KESK ve TTB li kadınlar: Susmak onaylamaktır! Susmuyoruz! Barışın tarafıyız! TMMOB-DİSK- KESK ve TTB li kadınlar, Ortadoğu da ve Kobane de yaşanan İŞİD vahşetine DUR demek için düzenlenen eylemlerde kadınlara yönelik gerçekleşen paramiliter ırkçı-faşist saldırıları ve yüzlerce gözaltı olayını kınamak amacıyla 14 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar. KESK Genel Merkezi nde düzenlenen basın toplantısına, DİSK Kadın Komisyonu Temsilcisi Nevin Kızılöz, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu katıldı. Örgütler adına ortak açıklamayı KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy okudu. Açıklama şöyle: SUSMAK ONAYLAMAKTIR! SUSMUYORUZ! BARIŞIN TARAFIYIZ! KESK, DİSK, TMMOB ve TTB li kadınlar olarak birçok kez barış için bir araya gelerek, savaş çığırtkanlığına, savaşa, şiddeti körükleyen açıklamalara ve baskılara karşı sesimizi yükselttik. Her zaman savaşın eril şiddeti meşrulaştırdığına dikkat çekerek, Barış istiyoruz! dedik, hakların kısıtlanmasına, kadına karşı şiddete tahammülümüz yok dedik. Savaşa ve şiddete; çeşitli gerekçelerle hakların ve hukukun askıya alınmasına, yetkili ağızlardan yapılan kışkırtıcı konuşmalarla tırmandırılan kadına karşı şiddete ve son günlerde ayyuka çıkan örgütlü kadınları hedefine koyan söylemlere karşı sözümüzü söylemek için bugün bir kez daha bir aradayız. Ortadoğu da savaşlar sürerken, emperyalist güçlerin maşası olan IŞİD in şiddeti Kobene deki halkları çepeçevre kuşatmışken, hükümet IŞİD den taraf ve umursamaz bir tutum içindedir. Diğer yandan içerde, ırkçı, faşist ve paramiliter güçleri kullanarak, polislere sınırsız yetkiler tanıyarak yasaları, hukuku keyfe keder değiştirmeyi kendinde hak görerek içerde bir çatışma ve kutuplaşmayı körüklemektedir. Basına da yansıdığı gibi, hükümetin tüm bu tutumu nedeniyle, bir hafta içinde kırk bir insan hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz emek ve meslek örgütlerinden kadınlar, bize 1990 lı yılların Türkiye sini hatırlatan tüm bu gelişmelerden kaygı duyuyoruz. Kobene nin halkların bir arada eşitçe yaşadığı demokratik ve kadın özgürlükçü bir yönetim modeli olduğunu, bu nedenle de emperyalistlerce ve bölge devletlerince tehlike olarak göründüğünü ve işbirlikçi çetelerce hedef alındığını çok iyi biliyoruz. Bu farkındalıkla, Kobene deki insanlık direnişine destek vermek amacıyla pek çok ilde demokratik hak ve özgürlüklerimizi kullanarak barış talebiyle sokaklara çıktık. Ancak hükümet, her zaman olduğu gibi, barış gibi en temel talebe bile tahammülünün olmadığını bir kez daha göstermiştir. Barışa misliyle karşılık verme emrinin ardından yaşanan saldırılarda kadınlar özel olarak hedef alınmıştır. İstanbul havaalanında aralarında KESK li üye ve yöneticilerin de bulunduğu onlarca kadın darp edilerek; fiziksel ve sözel şiddet uygulanarak gözaltına alınmıştır. Savaşta yaralananların tedavi edildiği Suruç Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ne, kolluk kuvvetlerince yapılan sabah baskınlarında sağlık emekçilerine silah çekerek tehditte bulunulmuştur. Yine Diyarbakır da TRT binası önünde kadınlar basın açıklaması yapmak istemiş; ancak aralarında KESKli kadınların da bulunduğu 25 kadın gözaltına alınmış, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Kocaeli nde Kobene yle dayanışma ve barış talebiyle meşaleli yürüyüş yapmak isteyen Kocaeli Kadın Platformu nun elliye yakın üyesi ırkçı, faşist erkek grubunun kuşatması altında saatlerce Eğitim Sen binasında mahsur kalmıştır. Tüm bunların yanında iktidar, eril, mezhepçi, tekçi, kutuplaştırıcı ve anti demokratik söylemlerine devam etmektedir. Bunlar yetmiyormuş gibi cumhur-başbakanımız birbiri ardına yaptığı açıklamalarda yeni saldırıların ve katliamların önünü açabilecek yasal düzenlemelerin müjdesini vermektedir. Bizler tüm bunlara sessiz kalmak, seyirci tutumu takınmak, toplumsal barışın kaderini ileri demokrasinin eril ellerine teslim etmek istemiyoruz. Bu nedenle, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB li kadınlar olarak, her zaman barıştan yana taraf olacağımızı, kadının özgürlük ve eşitlik mücadelesi için alanlara çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Hükümeti demokratik hak ve talepleri kısıtlayan yasalar yaparak, ülkeyi geriye götürmek yerine, barış, demokrasi ve eşitlik sağlamaya yönelik yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz. TMMOB Kış Kapıda Şengal ve Kobane Dışarıda kampanyası başlattı TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, IŞİD ın saldırılarından kaçan Şengal ve Kobane halkları için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren TMMOB Yönetim Kurulu, Odalara da yardım çağrısında bulundu. İKK Diyarbakır Koordinasyon Kurulunca hazırlanan kampanya metni şöyle: KIŞ KAPIDA ŞENGAL VE KOBANE DIŞARIDA Farklı din, mezhep ve etnik kimliklere yönelik barbarca şiddet uygulayan IŞİD in önce Irak ın Şengal, ardından Rojava daki Kobani kantonuna yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişi katledilmiş, binlerce kadın ve kız çocuğu tecavüze uğramış, köle olarak satılmış, çocuklar açlık ve susuzluktan yaşamını yitirmiş, yüzbinlerce kişi katliam korkusuyla yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. IŞİD in söz konusu bölgelerde sivillere yönelik saldırısı üzerine yüzbinlerce Ezidi Şengal dağına sığınmış, 20 bini aşkın Ezidi ise günlerce aç-susuz bir şekilde yürüyerek Şırnak, Mardin, Batman, Viranşehir ve Diyarbakır a gelmişlerdir. Binlerce insan ağustos ayından bu yana belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve bölge halkının yardımlarıyla yeni yaşam alanlarında (çadırkent, bina ve evler) hayata tutunmaya çalışmaktadır. Devletin hiçbir desteği olmadan 20 bini aşkın Ezidinin tüm ihtiyaçları yerel inisiyatiflerce karşılanmaya çalışılırken, IŞİD saldırıları nedeniyle Kobani den gelen yeni 200 bin kişilik göç dalgası taleplerin ve ihtiyaçların karşılanması noktasında yetersizlik yaşanmasına yol açmıştır. Çadırlarda yaşayan Ezidilerin yanısıra, Kobani den IŞİD saldırıları nedeniyle kaçarak derme çatma yapılara, sağlıksız barakalara yerleşen ve kendi kaderleriyle baş başa bırakılan bu insanlara kış gelmeden yardım elini uzatmamız insani ve vicdani bir sorumluluktur. Kimliklerinden, inançlarından ve en önemlisi yaşadıkları coğrafyanın kaderi nedeniyle böyle bir trajediyle karşı karşıya kalan Ezidiler ve Kobanililer için Türkiye deki örgütlülüklerimiz katliamın ve göçün başladığı andan itibaren ağustos ayından bu yana temel ihtiyaçlara ilişkin kampanyalar yürüterek, 20 kamyon temel ihtiyaç malzemesini sınır bölgelerine gönderdi. Yerel olanakların yetersiz kalmaya başladığı bugünden itibaren ise TMMOB olarak genel örgütlülüğümüzün katılımıyla insani yardım kampanyası başlatacağız. Olanaklarımız doğrultusunda tüm bağlı odalarımız, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla Kış Kapıda Şengal ve Kobani Dışarda Kampanyası başlatıyoruz. Her şubemizin bir konteynır almasını öngören bu kampanyaya tüm örgütlülüğümüzün gereken ilgiyi göstereceğine ve kardeşlik eli uzatacağına inanıyoruz. Saygılarımızla. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu

8 8 1 Kasım 2014 Şubelerden haberler Adana da genç - İMO üyeleriyle tanışma toplantısı Adana Şubemiz, üniversiteye bu yıl başlayan genç-imo üyeleriyle 20 Ekim 2014 tarihinde tanışma toplantısı düzenledi. genç İMO ya yeni üye olan öğrencilerin tanıtıldığı toplantıya, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Ayaydın, Berdan Dinçyürek, Volkan Engin ve İMO Adana Şube üyeleri de katıldı. İMO Adana Şubesi Toplantı Salonu nda düzenlenen toplantıda konuşan İMO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ayaydın, İMO nun mesleki örgütlülüğün gelişmesi adına faaliyet yürütmeye devam edeceğini belirtti. Adana nın ve ülkenin sorunlarıyla birebir ilgili olduklarını kaydeden Ayaydın, İMO üyeleri ülke genelindeki yanlış uygulamaların karşısında duracak ve doğruları söylemeye devam edecek dedi. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Çağatay ise inşaat mühendisi rozetini İMO Adana Şubesi nde taktığını ve tam 25 yılı geride bıraktığını söyledi. Çağatay, 25. yılda genç İMO üyeleri ile birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Her zaman öğrencilerin yanındayız. Sorunlarının takipçisi olacağız. Daha iyi bir eğitim için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. genç İMO temsilcileri Temsilcisi Mazlum Sevincek, Genç İMO Öğrenci Konseyi Başkanı Veysel Yılmaz, genç İMO 4. sınıf temsilcisi Sevdet Acar ve 3. sınıf temsilcisi Bulut Arslan ın konuşmalarının ardından, genç İMO üyeleri kendilerine hediye edilen baretleri takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıdan sonra kokteyl düzenlendi. hükmünde kararname, ikisinin anayasa mahkemesi kararı olmak üzere, 33 ünün doğrudan kamu ihale yasasında, beşinin kamu ihale sözleşmeleri yasasında yapıldığını söyledi. Uygulama yönetmeliklerindeki değişiklik sayısının ise çok daha fazla olduğunu söyleyen Yücel, bu değişiklikler sonucu ihale yasasının temel ilkelerinin ekseninden kaydırılmış, hırpalanmış ve deyim yerindeyse delik deşik olduğunu belirtti. Yücel, bunlarla yetinmeyen iktidarın 4734 sayılı Kamu İhale Yasası nın 30 Temmuz 2003 tarihindeki istisnalar yani Kamu İhale Yasası na Tabi Olmayan Mal ve Hizmet Alımlarıyla Yapı İşleri başlıklı 3. maddesinin 8 fıkradan ibaret olmasına rağmen, hem fıkra içeriklerinin kapsamının genişletilmiş hem de yeni fıkralar ilave edilerek istisnaların fıkra sayısının arttırılmış olduğunun altını çizdi. Günümüzde bu fıkraların sayısının 21 olduğunu söyleyen Yücel, iktidarın sayısal çoğunluğa dayanarak çıkardığı başka yasalarla da Kamu İhale Yasası nı devre dışı bıraktığını belirtti. Yücel sözlerine AKP nin iktidara gelmesi ile ihale düzeni birkaç ayda bir değiştirilmiştir. Kamu ihale düzeni keyfileştirilmiş, ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kaynakların verimli kullanılması ilkesi rafa kaldırılmıştır. Uluslararası standartlardan uzaklaşılmıştır. Kamu İhale Yasası na keyfilik, yolsuzluk, rüşvet, eş dost akraba kayırmayı önlemek amacıyla kurulan barikatların pek çoğu kaldırılmış ve 2002 öncesine dönülmüştür. Hatta onu bile aratır hale gelmiştir de kurulan yeni kamu ihale düzeninin amacı bu soygun düzenini sona erdirmek idi. Ama kamu yatırımlarının yolsuzluğa yer bırakmadan yapılmasını sağlayan taşlar birer birer sökülerek sistem delik deşik edildi. İhale bir nevi siyasetin hazineden para hortumlanmasının aracı haline getirilmiştir diye devam etti. Adnan Yıkılmaz ise öncelikle İller bankası A.Ş. ve başkalıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, Yapım Uygulama Yönetmeliği, Yapım Genel Şartnamesi ni anlattı. Yapılan bir ihale örneği üstünden yaklaşık maliyet hazırlama hakkında bilgiler veren Yıkılmaz yine bir örnek üzerinden ihale-evrak inceleme ve sözleşmeler hakkında bilgiler verdi ve uluslararası ihaleler ile FIDIC ihalelerini anlattı. Ankara Şube 27. Yapı Fuarı ndaydı Ankara da Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Paneli Ankara Şubemiz, 22 Ekim 2014 tarihinde İMO KKM de Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Paneli düzenledi. İnş. Müh. ve Hukukçu olan Ali Rıza Yücel in yönlendirici olduğu panele, konuşmacı olarak İller Bankası ndan Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Yıkılmaz katıldı. Panel, İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş ın açılış konuşması ile başladı. Tulumtaş, paneli tüm kamu kurumlarının uygulama birimlerinin kendi uygulamalarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlatılabileceği bir panel olarak organize ettiklerini belirtti. Tulumtaş, bu nedenle İller Bankası, DSİ ve Karayolları gibi kamu kurumlarına bu uygulamalarla ilgili sunum yapacak, bilgileri aktaracak, o kamu kurumunda yaşanan bu uygulamalara ilişkin hem sorunlar hem de uygulama bütünlüğü açısından anlatımları sağlayacak elemanlar istediklerini, resmi bir yazı ile ilettiklerini, ancak sadece İller Bankası ndan katılım sağlandığını kaydetti. İller Bankası yönetimine teşekkür eden ve kamu kurumlarının bu yaklaşımını ve buraya eleman vermemesini katılımcıların takdirine bırakan Tulumtaş Biliyorsunuz 2002 yılında yasalaşmıştı 4734 sayılı kanun. Bugüne kadar üzerinde onlarca değişiklik yapıldı ve son olarak da özellikle istisnalar maddesindeki hareketlilik aslında kanun yapma kurallarına da aykırı olan bazı gelişmeleri gündeme getirdi. Bildiğiniz gibi bir kanunun istisnası zaman içerisinde azalan bir eğim göstermesi gerekirken bizim kanunumuzda istisnalar maddesi 2002 den günümüze sürekli genişletilerek devam etti. Ve yine bir kanunun yine kanun yapıcı tarafından değiştirilmesi gereken maddelerinin 4734 özelinde Bakanlar Kurulu kararlarıyla değiştirildiğine şahit olduk. Bu İhale Yasası ndan da öte Türkiye de kanun yapma düzeninin de çok farklılaştığını gösteren bir durum bizim için, ancak bu panelimizde biz sadece şu andaki pozisyonuyla ihaleye kadarki sürecin uygulamasına ilişkin bilgileri paylaşacağız dedi. Ali Rıza Yücel, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası nın 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve geçen 12 yıllık sürede bu yasaların pek çok değişikliğe uğradığını, değişikliklerin ikisinin kanun Ankara Şubemiz, Ekim 2014 tarihleri arasında Congresium ATO Kongre ve Sergi Sarayı nda düzenlenen 27. Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara fuarındaydı. Yapı malzemesi üretici ve satıcılarını ziyaretçilerle buluşturan fuarda yapı sektöründeki yenilikler sergilendi. Yapı alanındaki son teknoloji ve uygulamalar hakkında bilgi sunan fuarda, Ankara Şubemiz de stant açtı. Stantta üyelere Oda hakkında bilgi verildi, soruları cevaplandırıldı ve Oda yayınları dağıtıldı. Fuarda ayrıca Altın Mıknatıs En İyi Stand Tasarımı Yarışması düzenlendi ve yarışmada jüri üyesi olarak İMO Ankara Şubesi üyelerinden Buket Çelik de yer aldı.

9 1Kasım Şubelerden haberler Ankara da işyeri ziyaretleri Yüksek Yargıdan Galataport a durdurma Ankara Şubemiz, ekim ayı içerisinde kamu ve özel işyerlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Tanışma ve Oda ile işyerleri arasındaki ilişkiyi güçlendirme amaçlı düzenlenen ziyaretlerde, sorun ve talepler belirtildi, görüş ve öneriler alındı. İş Kanunu, özlük hakları ve Oda uygulamaları üzerine de konuşulan toplantıda Odanın eğitim çalışmaları ve iletişim ağını güçlendirici yöntemler üzerine görüşler belirtildi. Ziyaretleri İMO Ankara Şubesi adına Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ünal yaptı. Eskişehir ve Ankara da Ahşap Yapıların Tasarımı Kursu İstanbul Şubemizin, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi nin Galataport a yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nca haklı bulundu. Kamuoyunda Galataport olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı na ilişkin, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı`nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6.Dairesi nde, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından dava açılmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na yapılan itiraz, Kurulun 17 Nisan 2014 tarih ve 2013/894 sayılı kararı ile kabul edildi ve Danıştay 6.Dairesi`nin kararının kaldırılmasına ve anılan işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Kocaeli Şube den İzmit Kaymakamına ziyaret Eskişehir ve Ankara Şubelerimiz, üyelere yönelik Ahşap Yapıların Tasarımı Kursu düzenledi. 22 Ekim 2014 tarihinde Eskişehir Şube salonunda, 23 Ekim 2014 Perşembe günü İMO KKM de yapılan seminerin eğitimini İTÜ den Yrd. Doç. Dr. Cenk Üstündağ ve Ferit Bayrak verdi. Seminerde Cenk Üstündağ TS EN ahşap yapıların tasarımı - genel kurallar ve binalara uygulanacak kuralları (Eurocode 5) anlattı. Ferit Bayrak ise Frilo program sistemlerinin kullanım örnek ve çözümleri hakkında bilgi verdi. Seminere çok sayıda üye katıldı. Eskişehir de genç-imo üyeleriyle tanışma kahvaltısı Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu nu 21 Ekim 2014 tarihinde makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Ersin Emiroğlu na yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette, Odanın kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu hazırlatılarak, kamu adına yapılacak hizmetlerde İnşaat Mühendisleri Odası nın katkı yapmaya hazır olduğu ifade edildi ve şube bülteninin ilk sayısı Emiroğlu na hediye edildi. Emiroğlu, yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Şube Yönetim Kurulu na teşekkür etti. Eskişehir Şubemiz, Ekim 2014 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi inşaat mühendisliği öğrencileri için Geleneksel genç İMO Tanışma Kahvaltısı düzenledi. Her iki üniversiteden yaklaşık 100 er öğrencinin katıldığı kahvaltıda Şube Başkanı Bülent Erkul bir konuşma yaptı. Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinin Türkiye nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını kaydeden Erkul, İMO nun öğrencilerin eğitim hayatı ve mezuniyet sonrası dönemlerinde sürekli yanlarında olacağını belirtti. Erkul Odanın düzenlediği kurs, seminer, teknik gezi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle öğrencileri desteklediğini de belirtti. Kocaeli Şube, İl Halk Kütüphanesi Müdürü nü ziyaret etti Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda üyesi Mustafa Nadir ile birlikte Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Ügüten i 21 Ekim 2014 tarihinde ziyaret etti. Şube Yönetim Kurulu, ziyarette Kütüphanedeki teknik yayınları inceledi ve Şube olarak kütüphaneyi çok önemsediklerini belirtti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Adil Ügüten, kütüphanenin her türlü hizmeti ile Odanın yanında olduğunu belirtti ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

10 10 1 Kasım Tahsin Vergin Gençlik Günleri Şubelerden haberler Dokuz Eylül ve Gediz Üniversitesinde tanışma toplantısı 2010 yılında kaybettiğimiz İzmir Şube Başkanımız Tahsin Vergin in anısına 3. Tahsin Vergin Gençlik Günleri adı altında bir dizi etkinlik düzenlendi. Tahsin Vergin Fotoğrafları Sergisi İlk olarak 13 Ekim 2014 tarihinde İzmir Şubemizde Tahsin Vergin Fotoğrafları Sergisi nin açılışı yapıldı. Üyelerle birlikte Tahsin Vergin`in ailesi ve arkadaşlarının da katıldığı açılışta, İzmir Şube Başkanı Ayhan Emekli ve Tahsin Vergin`in eşi Canan Vergin birer konuşma yaptı. Daha sonra üyeler anı ve görüşlerini aktardılar. Münazara 15 Ekim 2014 tarihinde İzmir Şubede genç-imo üyelerinin düzenlediği bir münazara gerçekleştirildi. Hükümet Savunur ki: Özel Okullar Kaldırılsın konulu münazaraya Gökhan Doğan, Burak Yıldırım, Emeti Doğan, Yeliz Taş, Melek Yazıbağlı ve Mehmet Can Şimşek ten oluşan iki takım katıldı. Jüri üyeliğini Sena Yazıbağlı Gül, Fertan Ertekin, Deniz Yenikaya ve Emre Demirel in yaptığı münazarayı Muhalefet Takımı kazandı. Kazanan takıma kupaları ve tüm ekibe teşekkür belgeleri Ayhan Emekli ve Doç. Dr. Canan Vergin tarafından verildi. Münazarada bir konuşma yapan Ayhan Emekli, Tahsin Vergin gençlere, gençlerin bu şekilde özgürce kendilerini ifade etmelerine, herkesin eğitim almasına çok ciddi önem veren, bunu öne çıkarmaya çalışan bir kişiydi diye konuştu ve etkinliğin bu düşünceyle düzenlendiğini söyledi. Futbol Turnuvası Aynı etkinlikler kapsamında düzenlenen ve çeşitli işyerlerindeki üye ve öğrenci üyelerden oluşan 20 takımın başvurduğu Futbol Turnuvası 17 Ekim 2014 tarihinde başladı. İzmir Şubemiz, inşaat mühendisliği bölümünü kazanarak bu sene birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik 29 Eylül 2014 tarihinde Gediz Üniversitesinde, 30 Eylül 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi nde tanışma toplantıları düzenledi. Etkinlikte, inşaat mühendisliğinin toplumdaki yeri, çalışma alanları, çalışma koşulları, TMMOB ve İMO örgütlülüğü, mühendislerin meslek odalarında örgütlenmelerinin önemi anlatıldı. Ardından genç-imo örgütlülüğünün yapısı, genç-imo kapsamında yapılan çalışma ve etkinlikler hakkında bir sunum yapıldı. Gediz Üniversitesi`ndeki etkinliğe Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Emekli, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kuzu ve Şube çalışanı Hazal Canpolat katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi`ndeki etkinliğe ise Hazal Canpolat ın yanı sıra genç-imo Temsilcileri Oğuz Düztaş, Oğuz Kır, Ali Tok, Ali Fuat Aras, Tansu Sır, Ayşenur Tanrıkulu ve Arda Biçer katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi`ndeki tanışma toplantısının ardından İnşaat Mühendisliği bölüm binasında genç-imo standı açıldı. Stantta genç-imo örgütlülüğü daha detaylı anlatıldı, yayınlar dağıtıldı ve öğrenci üye kayıt başvuruları alındı. genç-imo temsilcilerinin görev aldığı stant hafta boyunca açık tutuldu. Ege Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde tanışma toplantıları İzmir de Günümüz Türkiye sinde Siyasi Gelişmeler konulu söyleşi düzenlendi İzmir Şubemizin 3. Tahsin Vergin Gençlik Günleri kapsamında düzenlediği Günümüz Türkiye`sinde Siyasi Gelişmeler konulu söyleşi, 23 Ekim 2014 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi`nde gerçekleştirildi. Söyleşiye, konuşmacı olarak Hukukçu Milletvekili İlhan Cihaner ve Gazeteci Yazar Oğuzhan Müftüoğlu katıldı. Söyleşiyi Eski İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Erdoğan yönetti. Türkiye`nin genel ve güncel siyasi gelişmelerinin değerlendirildiği ve çözüm önerilerinin sunulduğu söyleşinin sonunda İzmir Şube Başkanımız Ayhan Emekli ile Tahsin Vergin`in eşi Doç. Dr. Canan Vergin konuşmacılara plaket verdiler. İzmir Şubemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği tanışma toplantılarına, 13 Ekim 2014 te Ege Üniversitesi,17 Ekim 2014 te ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile devam edildi. Toplantılarda TMMOB ve İMO nun yapısı ile çalışmalarına ve genç-imo da örgütlenmenin önemine değinildi. Ege Üniversitesi ndeki toplantıya Şube Başkanı Ayhan Emekli ve genç-imo Sınıf Temsilcisi Muhammet Kart, Katip Çelebi Üniversitesi nde ki toplantıya ise Ayhan Emekli ile Şube Araştırma Görevlisi Hazal Canpolat katıldı.

11 Şubelerden haberler 1Kasım İzmir de İşyeri toplantıları devam ediyor İzmir de Genç Mühendisler Tanışma Kahvaltısı Üyelerle buluşmak, talepleri almak ve şube çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla işyeri toplantıları düzenleyen İzmir Şubemiz, bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. İzmir Şube, 13 Ekim 2014 tarihinde Bornova ve Bayraklı Belediyelerinde, 14 Ekim 2014 tarihinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi nde bulunan üyelerle toplantı yaptı. Toplantılarda işyeri temsilcileri belirlendi. İzmir Şubemiz, son iki yılda mezun olan üyelere yönelik 19 Ekim 2014 tarihinde bir tanışma kahvaltısı düzenledi ve 2014 yıllarında mezun olan ve Odaya kayıt yapan 110 üyenin katıldığı etkinlikte Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu nun amaç ve çalışma biçimi anlatıldı. Etkinlikte ayrıca genç mühendislerin iş arama sürecinde karşılaştıkları sıkıntılara, düşük ücret ve uzun çalışma saatlerine, kadın inşaat mühendislerinin sorunlarına değinildi ve çözüm için bir arada olunması gerektiği ve Oda çatısı altında örgütlenmenin gerekliliği vurgulandı. İzmir de Yüksek Binalarda Rüzgâr Etkileri Konulu Seminer Uşak Şube Çevre ve Şehircilik İl Müdürü nü ziyaret etti İzmir Şubemiz, Yüksek Binalarda Rüzgâr Etkileri konulu semineri 29 Eylül 2014 tarihinde şube binasında gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisi Dr. Ender Özkan ın eğitim verdiği seminere çok sayıda üye katıldı. Seminerde, kuvvet ve yapı ilişkisine dair bilgi verildi. Uşak Şube Yönetim Kurulumuz, göreve yeni gelen Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk e 14 Ekim 2014 tarihinde ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu adına Mehmet Fatih Namık Öztürk e başarı dileklerinde bulunan Uşak Şube Başkanı Osman Çalıkuş`u ayrıca Oda çalışmalarından söz etti. Ziyaretten çok memnun kaldığını ifade eden Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün çalışma ve yatırımları hakkında bilgi verdi ve kent sorunlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Öztürk, ziyaret nedeniyle İMO Uşak Şube Yönetim Kuruluna teşekkür etti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi Nevzat Ersan Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Bülent Tatlı Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: 1 Kasım 2014, Sayı:248, onbeş günde bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz dağıtılır

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

13. BASIN AÇIKLAMALARI

13. BASIN AÇIKLAMALARI 13. BASIN AÇIKLAMALARI 24. Çalışma Dönemi nde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ve sorumluluğu yerine getirebilmek

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 DENİZ TİCARETİ Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 Soma Faciası Türkiye yi Yasa Boğdu Ölümle Dans: Mayıs 1938 Atatürk ün Mersin e Son Ziyareti Tekne Raf Park Sistemleri Mualla Erkut: Anadolu ve onu çevreleyen denizlerin

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bu haliyle kabul edilemez...

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bu haliyle kabul edilemez... TMMOB nin Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı na ilişkin görüşü 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu na gönderildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin

Detaylı

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Editör den aliyalcin@egitimbirsen.org.tr Ölüm Bir Tohumsa Kefen Zarında Gün Olur Fışkırır Bir Orman Olur H epimiz, imkânsıza ulaşmanın yolunun onun

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

Hop Hipokrat, nerde ruhsat?

Hop Hipokrat, nerde ruhsat? Kafa aynı kafa! Nusaybin'de sınıra duvar örüyorlar, kızamık ve polio geçmez artık! Suriye deki savaş gün geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, şark çıbanı, sıtma, kuduz,

Detaylı

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor...

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Dosya: Yönetmelik Taslağı... 14 Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı