sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package EKİM 2013, OCTOBER 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013"

Transkript

1 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS EKİM, OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship package

2

3 ULUSLARARASI KONGRE DAVET CONGRESIUM ANKARA ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF, Dünya da ve Türkiye de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platformdur. Derneğimiz tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır. Kongre; Ekim tarihlerinde CONGRESIUM ANKARA ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI nda gerçekleştirilecektir. Kongreye yerli ve yabancı pek çok enerji firması yetkililerinin yanısıra, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsi lcileri iştirak edecektir. Kongre boyunca sergi ve fuar alanımız tüm enerji ilgililerine açık olacaktır. Düzenleyeceğimiz kongre ve fuara hepinizi bekliyoruz. CONGRESS INVITATION CONGRESIUM ANKARA ATO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER International Energy Congress and Fair /EIF is a platform, in which wide range of topics concerning Energy Production in Turkey and all around the Word will be discussed. The purpose of this congress, which will be organized by our association and under the auspices of Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources, is to evaluate several energy sources and all dimensions of energy markets and to create an atmosphere in which latest developments and applications could be discussed and handled in every detail. EIF, will be held at Congresium ANKARA, ATO International Convention & Exhibition Center between the dates of October 24-25,. We intend to gather representatives of many national and international energy companies, academicians, bureaucrats and representatives of non-governmental organizations. During the congress our exhibition and fair hall will be open to everyone who is interested in energy sector. We are looking forward to your kind participation to our congress and fair. Av. Çiğdem DİLEK Global Enerji Derneği Genel Başkanı Atty. Çiğdem DİLEK President of Global Energy Association

4 ULUSLARARASI KONGRENIN TANITIMI Kongre haberleri ve ilanları ulusal ve yerel basın yayın organları kanalıyla sektörel yayın yapan gazete, dergi, televizyon kanalları ve internet sitelerinden duyurulacaktır. Basılacak posterler, ilgili Bakanlıklar ile bağlı birimlerine, destekleyen kurum ve kuruluşlara, ilgili dernek ve odalara asılacaktır. Poster afisler ile tanıtım yapılacaktır. Kongre ve toplantılara katılacak kurum / kuruluş temsilcilerine, resmi heyete, kongre katılımcılarına,oda, dernek ve vakıflara, profesyonel ziyaretçilere sunulmak üzere toplantı program kitapçığı hazırlanacaktır. Organizasyon, kongrenin internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecektir. NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ? EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı; - Piyasalar ve düzenlemeye yönelik stratejik konuların ele alınacağı; - Sektör ile alakalı tüm kamu otoritelerinin katılacağı; - Yerli ve yabancı teorisyen ve piyasa önderlerinin katılımının sağlanacağı; - Destekleyici faaliyetler ile sürekliliğin sağlanacağı; - Yurtiçi ve yurtdışı basının takip edeceği; Bir platform görevi görecektir. Bu platformda sizleri de sponsor olarak görmek arzusundayız. Sponsor olmanız durumunda; - Firma logonuz basılı tüm materyallerde ve yapılacak reklamlarda yer alacaktır. - Tüm etkinlik boyunca firma logonuz görsel çalışmalar marifeti ile yerli ve yabancı katılımcılara tabiatı ile sunulmuş olacaktır. - Üst düzey Potansiyel müşterilerinize ulaşabilme imkânı sağlanacaktır. - Ulusal ve Uluslararası arenada gerçekleştirilecek reklamlarda yer alınabilecektir. - Sponsorluk derecenize göre üst düzey katılımcılar ile bir arada bulunma imkânı sağlanacaktır. - Toplam olarak gönderilecek mailde logolu reklam yapabilme imkânı bulunmaktadır - Stant alanlarında firmanıza tanıtım yapabilme fırsatı sağlanacaktır. Sizleri de Sektörün bu Öncü Kongre ve fuarının bir parçası olmaya davet ediyoruz. IDENTIFICATION OF THE CONGRESS Congress news and advertisements will be announced via newspapers, magazines, TV channels, and websites that broadcasting through national and local publications. Printed posters will be hanged to relevant ministries and its departments, supporting institutions and related associations. Promotions will be made by posters. A congress program catalogue will be prepared in order to be submitted to the official delegations, participants of the congress, association and foundations, professional visitors and to the representatives of institutions who will going to attend to the congress and meetings. The event can be followed as live from website of the congress. WHY SHOULD BE SPONSOR? EIF International Energy Congress and Fair will serve as a platform in which; - Strategic issues towards energy market and regulations will be discussed. - All public and relevant authorities will participate. - Domestic and foreign theorists and market leaders going to participate. - Continuity and vitality will be provided with the supporting activities. - Domestic and international media to be followed by. In this platform we would like to see you as a sponsor. If you become our sponsor We are going to; - Use your company logo on the printed materials and advertisements. - Submit your company logo to local and foreign participants with visual studies. - Provide the opportunity to reach upper level potential customers. - Present your company in the national and international arena by publishing advertisements. - Create the opportunity for you to contact with upper level participants according to your degree of sponsorship. - Make your advertisement with s. - Give the opportunity to make your company promotion in the booth areas. We are looking forward to your kind participation to our congress and fair.

5 ULUSLARARASI Ana sponor Main Sponsor Altın Sponsor Gold Sponsor Gümü Sponsor Silver Sponsor Bronz Sponsor Bronze Sponsor Destek Sponsor Supporting Sponsor Protokol tiraki ile Düzenlenecek Yemeklerde Protokol Masasında 1 ki ilik Oturma Hakkı / Reservation at the Protocol Table at VIP Lunch Açılı Oturumunda 1 Ki ilik Konu macı Hakkı / Privilege of Speaking at the Opening Session Kongre Programı Kapsamında stenilen Oturum ve/veya Oturumlarda Konu macı Hakkı/ Privilege of Speaking at sessions within the framework of the congress VIP A ırlama / VIP Welcoming 3 Ki i Pax 1 Ki i Pax Fuar Alanında Stand Alanı Tahsisi / Allocation of stand area in the exhibition hall 50 m 30 m m 12 m Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Do rultuda Salon Tahsisi /Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room Workshop Düzenlendi inde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı / Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop Katılımcılara Firma Adına Ho Geldiniz Mesajı Gönderme mkânı /Sending Welcome Message to the participants 1x2 metre Ebatlarında Logolu Flama Kullanım Hakkı /Usage of your company pennants with the sizes of 1x2 meters 6 Adet Units 4 Adet Units 3 Adet Units 2 Adet Units Di er Sponsorluklardan ndirim Hakkı / Discount on any other additional sponsorships Ücretsiz Kayıt Hakkı / Free Registration right Firma Tanıtım Bro ürlerinin Katılımcılara Da ıtılması / Distribution of the Company Brochures to the participants Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi / Display of your company logo at the congress Web Site with a connection to your company web site Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı / Usage of Logos on the Printed Materials %20 %15 %10 %5 25 Ki i Pax 20 Ki i Pax 15 Ki i Pax 10 Ki i Pax 5 Ki i Pax Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı / Usage of Logos on the VIP Invitation Cards Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı / Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının lave Edilmesi /Publishing Company Presentation Script at the Press Releases Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı / Usage of Logos on Media Advertisements Kongre program kitapçı ında renkli reklam çalı ması. / Colored Advertisement in the Congress programme catalogue. Tam S. Full page S. Page S. Page 1/6 S. Page 1/8 S. Page

6 ULUSLARARASI SPONSORLUK ÇEŞITLERİ Sponsorluk hizmetleri 4 (dört) ana başlık altında toplanmıştır ve bu ana baslıklarda kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır: A. ANA SPONSORLUK B. KATEGORİ SPONSORLUKLARI - Altın Sponsorluklar ( 3 Adet ) - Gümüş Sponsorluklar ( 3 Adet ) - Bronz Sponsorluklar ( 5 Adet ) - Destek Sponsorluklar C. GENEL SPONSORLUKLAR - Vıp ve Protokol Yemeği Sponsorluğu - Enerji Challenge Yarışması Sponsorluğu - Kahve Molası Sponsorluğu - Basılı Malzeme Sponsorlukları - Çanta Sponsoru - Yaka Kartı İpi Sponsoru - Bloknot, Kalem Sponsoru - Workshop Sponsorlukları - Internet Kafe Sponsorluğu - Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu - Medya Sponsoru - Kongre CD Sponsorluğu - Su Sebili Sponsorluğu CLASSIFICATION OF SPONSORSHIPS The sponsorship services have been categorized under 4 (four) main headings and these headings have also subheadings as follows: A. MAIN SPONSORSHIP B. CATEGORIZED SPONSORSHIPS - Gold Sponsor (3) - Silver Sponsor (3) - Bronze Sponsor (5) - Support Sponsor C. GENERAL SPONSORSHIPS - VIP and Protocol Lunch Sponsorship - Energy Challenge Competition Sponsorship - Coffee Break Sponsorship - Printed Material Sponsorship - Congress Bag Sponsorship - Badge Rope Sponsorship - Notebook & Pen Sponsorship - Workshop Sponsorship - Internet Cafe Sponsorship - Direction Boards Sponsorship - Media Sponsor - Congress CD Sponsorship - Water Dispenser Sponsorship

7 ULUSLARARASI D. STANDLAR A ANA SPONSORLUK - Protokol İştiraki ile Düzenlenecek Olan Öğle Yemeğinde Protokol Masasında 1 kişilik Oturma Hakkı - Açılış Oturumunda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 3 Kişilik Konuşmacı Hakkı - VIP Ağırlama - 50 metrekare Stand Alanı Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Katılımcılara Firma Adına Hoş Geldiniz Mesajı Gönderme İmkânı - 1x2 metre Ebatlarında 6 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %20 İndirim Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 25 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1 Tam Sayfa reklamı yayınlanacaktır. B KATEGORİ SPONSORLUKLARI 1. ALTIN SPONSORLUK ALTIN SPONSORLUK BEDELI : EURO + KDV - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - 30 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 4 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %15 İndirim Hakkı - 20 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı D. STANDS A - MAIN SPONSORSHIP - Reservation for 1 person at the Protocol Table at VIP Lunch. - Privilege of Speaking for 1 person at the Opening Session. - Privilege of speaking for 3 people at any session(s) within the framework of the congress. - VIP Welcoming. - Allocation of a 50 square meter stand area in the exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Sending Welcome Message to the Participants on behalf of the company. - Usage of 6 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 20% discount on any other additional Sponsorships. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Free Registration for 25 people. - Distribution of the Company Brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Company Presentation Script at the Press Releases. - Usage of Logos on media advertisements. - 1 full Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. B - SPONSORSHIP CATEGORIES 1. GOLDEN SPONSORSHIP GOLDEN SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Privilege of Speaking for 1 people at requested session within the framework of the congress. - Allocation of a 30 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 4 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 15% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 20 people.

8 ULUSLARARASI - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 2. GÜMÜŞ SPONSORLUK GÜMÜŞ SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV - 20 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef - Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı - 15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Company Presentation Script at the Press Releases. - Usage of Logos on media advertisements. - ½ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. 2. SILVER SPONSORSHIP SILVER SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 10% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 15 people. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

9 ULUSLARARASI 3. BRONZ SPONSORLUK BRONZ SPONSORLUK BEDELI: EURO + KDV - 15 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 2 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %5 İndirim Hakkı - 10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/6 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 4. DESTEK SPONSORLUKLAR DESTEK SPONSORLUK BEDELI: EURO + KDV - 12 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 5 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kurultay Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 3. BRONZE SPONSORSHIP BRONZE SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 15 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 2 company pennants with logo, sized 1x2m. - 5% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 10 people.. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.. - Usage of Logos on media advertisements. - 1/6 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. 4. SUPPORTING SPONSORSHIPS SUPPORTING SPONSORSHIPS PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 12 square meter stand area in exhibition hall. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Free Registration for 5 people. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed materials. - Usage of Logos on media advertisements. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

10 ULUSLARARASI GENEL SPONSORLUKLAR VIP VE PROTOKOL YEMEĞİ SPONSORLUK BEDELİ / : EURO + KDV - Protokol Masasında 1 Kişilik Oturma hakkı. - Vıp Yemeğin verileceği Özel salonun firma Görselleri ve flamalarıyla Donatılması - Sponsor firmaya ait masa bayraklarının tüm masalarda yer alması - 10 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. ENERJİ CHALLENGE YARIŞMA SPONSORLUĞU ENERJİ CHALLENGE YARIŞMA SPONSORLUK BEDELİ: Euro +KDV - 20 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı - 15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Freiburg kentine yapılacak 3 günlük gezide,yarışmayı kazan 3 katılımcı ile (Gidiş dönüş uçak bileti,konaklama dahil) sponsor firma adına 1 temsilcinin katılımı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. C. GENERAL SPONSORSHIP SPONSORSHIPS FOR VIP & PROTOCOL LUNCH VIP & PROTOCOL LUNCH SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Reservation for 1 person at the Protocol Table. - The company flags and pennants will be displayed during the lunch time. - The company table flags will be on every table. - Free registration for 10 people. - Distribution of the Company brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the printed materials. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. ENERGY CHALLENGE COMPETITION SPONSORSHIP ENERGY CHALLENGE COMPETITION SPONSORSHIP PRICE: Euro +VAT - Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2m - 10% discount on any other additional Sponsorships. - Free registration for 15 people. - The winners of the Energy Challenge Competition will win a trip to Freiburg, Germany which is known as A sun-kissed town. The trip will take 3 days. The winners of the competition and a representative from the sponsor company will attend to the trip. Round trip flight tickets and accommodation expenses are included to sponsorship price. - Distribution of the Company brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the printed materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

11 ULUSLARARASI KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU /ADET-Beher KAHVE MOLASI SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV Sponsorluk karşılığında firmaya sağlanacak imkânlar: - Kongre süresince alınacak kahve molaları esnasında ikram alanlarında firma bayrakları ve flamaları kullanılacaktır. - Uygun basılı malzemelerde, sponsorluk listelerinde firma ismi ya da logosu yer alacaktır. - Kongre program kitapçığında ¼ sayfa reklamı yayınlanacaktır. Not: Firmanın tüm kahve molalarına sponsor olması durumunda. (Fuar süresince 3 kez kahve molası verilecektir) Sponsorluk Bedeli : EURO + KDV BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI BASILI MALZEME SPONSORLUK BEDELLERİ - Çanta Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV - Yaka Kartı İpi Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV - Bloknot, Kalem Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV Basılı Malzeme Sponsorları,Hakları: - Basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor oldukları ürünün üzerinde kullanılacaktır. - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - Basılı malzeme sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre sektör sponsorlarından küçük ve onlardan sonra kullanılacaktır Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı - Basılı malzeme sponsorlarının logoları, kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir, - Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır. BASILI MALZEMELERDE SPONSOR LOGO KULLANIM KURALLARI Ana Sponsor için; Organizatörler Logosu Büyüklüğünde ancak sonrasında Altın Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/2 Oranı Büyüklüğünde ve Ana Sponsor Logosu Sonrasında SPONSORSHIPS FOR COFFEE BREAK / FOR PIECE SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT The facilities to be provided in return for the sponsorship: - The company flags and pennants will be displayed during coffee break time. - The company name or logo will be displayed on the sponsorship lists and proper printed materials. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. Notes: If the company become sponsor for all coffee breaks, ( Coffee breaks will be given 3 times during the exhibition time) the price will be VAT. PRINTED MATERIAL SPONSRSHIPS PRINTED MATERIAL SPONSORSHIP PRICES - Bag Sponsor Sponsorship Price : EURO + VAT - Badge Rope Sponsor Sponsorship Price : EURO + VAT - Sponsors for the Notebook & Pen Sponsorship Price: EURO + VAT Privileges for Printed Material Sponsors: - Usage of company logo on sponsored materials - Right to be a speaker for 1 person in the congress program in any session or sessions. - The logos will be smaller than the sector sponsors and will take place after them. - Free registration for 10 people - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site - ½ Page Colored Advertisement in the Congress Programme catalogue. THE RULES OF THE USAGE OF LOGOS ON THE PRINTED MATERIALS For the Main Sponsor; Same size with the organizer logo but after it For the Gold Sponsors; ½ size of the organizer logo and after the main sponsor logo

12 ULUSLARARASI Gümüş Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/3 Oranı Büyüklüğünde ve Altın Sponsor Logosu Sonrasında Bronz Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/4 Oranı Büyüklüğünde ve Gümüş Sponsor Logosu Sonrasında Destek Sponsorlar için; Organizatörler Logosunun 1/5 Oranı Büyüklüğünde ve Bronz Sponsor Logosu Sonrasında Ayrıca sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihi takip eden ilk basılı malzeme çalışmasında firma logosu kullanılmaya başlayacaktır. Sponsorluk anlaşması yapan firmaların sözleşme sonrası firma logolarını tarafımıza vektörel formatta (.ai,.cdr,.fh11) göndermeleri gerekmektedir. Değişik formatlarda ( jpeg, tiff, gif, bmp vb) gönderilen logoların netliği tarafımızdan garanti edilmez. ÇANTALARA KONULACAK BROŞÜRLER VE PROMOSYON MALZEMELERİ: - Kongre çantalarının içerisine olan davetiye, broşür, kalem, bloknot vb. malzeme listeleri en geç Ekim tarihine kadar tarafımıza bildirilecektir. - Workshop düzenleyen firmaların sempozyum öncesi ve sonrasında dağıtacağı promosyon malzemelerinin adet ve özellik bilgilerini yine belirtilen tarihe kadar tarafımıza göndermesini rica ederiz. - Dağıtılacak malzemeler ise Ekim tarihinde tarafımıza ulaşacak şekilde acentemiz adresine gönderilecektir. - Bu tarihte tarafımıza ulaştırılmayan malzemeler, çanta içerisinde yer alamayacaktır. Ayrıca tarafımıza bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir. - Katılımcılara dağıtılacak olan çantalara konacak broşürler için firmanın 1 adet broşür hakkı vardır. WORKSHOP SPONSORLUKLARI WORKSHOP SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Sempozyum için firmaya 1 (bir) saatlik salon tahsisi yapılacaktır. - Toplantı sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. For the Silver Sponsors; 1/3 size of the organizer logo and after the Gold sponsor logo For the Bronze Sponsors; ¼ size of the organizer logo and after the Silver sponsor logo For the Supporting Sponsors; 1/5 size of the organizer logo and after the Bronze sponsor logo. After the date of sponsorship agreement, company logos will be used on the first printed material. The companies who made a sponsorship agreement have to send their company logo in the vectorial format (ai,.cdr,.fh11) after the contract. We can not guarantee the quality of the logos which are sent in different formats ( jpeg, tiff, gif, bmp etc.). THE BROCHURES AND THE PROMOTIONAL EQUIPMENTS TO BE PLACED INTO THE DELEGATE BAGS - The promotion material lists (invitation card, brochure, pencil, notepad, etc.) which will be placed into the delegate bags must be informed to our agency until October 05-10,. - Workshop Sponsors has to inform our agency, until the mentioned date, (05-10 October 2012) about the quantity and specifications of the promotional materials that they are going to distribute before or after the symposium. - All the promotional materials that will be distributed, have to be sent to our agency address between October 05 10,. No later arrivals will be accepted and will not be placed into delegate bags. Also the distribution requests of nonreported materials will not be allowed. - Companys can place only 1 brochure into the delegate bags. SPONSORSHIPS FOR WORKSHOPS SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT - A meeting room will be arranged for the workshop, for 1(one) hour. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 10 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

13 ULUSLARARASI İNTERNET KAFE SPONSORLUKLARI İNTERNET KAFE SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - İnternet bağlantılı 10 bilgisayardan oluşacak bir alan firmaya tahsis edilecektir. - Bu alanın tüm düzenlemesi firma görsellerinden oluşacaktır. - Internet Kafe sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir. - 5 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUKLARI YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Kongrede kullanılacak tüm genel yönlendirmelerde firma / ürün logosu yer alacaktır. - Yönlendirme levhaları sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. SPONSORSHIPS FOR INTERNET CAFE SPONSORSHIPS FOR INTERNET CAFE PRICE : EURO + VAT - The company will be allocated to an area with 10 computers and internet connection. - The place will be dressed up with company visuals. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 5 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS PRICE: EURO + VAT - Display of your company logo on all congress direction boards. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 10 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

14 ULUSLARARASI MEDYA SPONSORU Medya Sponsoru kongreye ve kongre kapsamındaki tüm etkinliklere ilişkin haber yapacak, karşılıklı belirlenecek tarihlerde ve sayıda yazılı ve/veya görsel reklam yayınlayacaktır. Medya sponsoru olacak kurum ve kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır: - Medya sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre destek sponsor büyüklüğünde ve onlardan sonra kullanılacaktır - Medya sponsorlarının logoları kongre posterlerinde kullanılacaktır. - Medya sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.. - Medya sponsorlarına 1 kişilik ücretsiz kayıt hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. KONGRE CD SPONSORLUĞU KONGRE CD SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Kongrenin tüm oturumları interaktif CD olarak 2500 adet sponsor firma reklamı ile basılacak ve dağıtılacaktır. - Kongre CD Sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. - 5 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir SU SEBİLİ / ÜNİTE BAŞI SU SEBİLİ SPONSORLUK BEDELİ : 500 EURO + KDV - Kongre süresince ücretsiz olarak su servisi verilecektir. - Su sebilleri firma görseli ile giydirilecektir. - Firmaya 1 Kişilik ücretsiz katılımcı hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. MEDIA SPONSOR Media Sponsor will make news covering the congress subjects and publish the congress advertisements mutually on determined dates and numbers. The services to be provided in return for the sponsorship: - Media sponsor s logo will be the same size as the support sponsor logos and will be used after them. - Usage of Logos on Congress Posters. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 1 person. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue. SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS PRICE: EURO + VAT - All the sessions of the congress will be recorded to CDs with the company s advertisement on. Totally, 2500 CDs will be distributed. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue. - Free registration for 5 people. WATER DISPENSERS / Per Unit WATER DISPENSERS PRICE: 500-EURO + VAT - Water dispensers will be placed all over the congress center and free water service will be available. - They will be dressed up with the company visuals. - Free registration for 1 person. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue

15 ULUSLARARASI D STANDLAR ***Stand alanı m²:200 + KDV. Kongre standlarında minimum alan 12 m2 dir.*** Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve Hizmetler ; STANDART STAND İLE KATILIM - Standart panel duvarlarla stand konstrüksiyonu - Stand kurulumu, elektrik ve aydınlatma. - Firma alınlık yazısı. - Stand zemin temizliği. - 1 Adet masa 2 adet sandalye. - Her 12 m2 için 100 watt aydınlatma armatürü ve kablolu grup priz. - 2 araçlık ücretsiz otopark ve internet fişi - 2 Kişilik fuar ve konferans davetiyesi hizmeti verilecektir Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve Hizmetler ; ÖZEL TASARIM STAND İLE KATILIM - Taleb edilen ölçülerde boş stand alanı. - Stand zemin temizliği. - 2 araçlık ücretsiz otopark ve internet fişi - 2 Kişilik fuar ve konferans davetiyesi hizmeti verilecektir. STAND KURULUMU: - Standlar 23 Ekim - tarihinde kurulacaktır. - Daha sonra duyurulacak olan saatler dışında herhangi bir malzeme taşıması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir. - Stand kurulumlarında, kendi özel stand malzemesini kullanmayacak firmalar için tarafımızca standart stand malzemesi ile kurulum yapılacaktır. - Standlar kurulduktan sonra, tahsis edilen alanların dışına çıkılmamasını ve komsu stand alanlarının ihlal edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmasını rica ederiz. - Her 12 metrekarelik stand için, firmalara 1 kişilik ücretsiz firma temsilcisi kayıt hakkı verilecektir. D- STANDS *** The Stand Area sqm price : VAT / sqm The minimum rental area for booths will be 12sqm.*** The equipment and services provided by DOMINO ; PARTICIPATION WITH STANDARD BOOTH - Construction with standard panel walls. - Construction of the booth, electricity and spot lights. - The frontal script of the company. ( Name board ). - 1 table and 2 chairs. - For each 12 sqm booth area; 100 watt lighting armature and cabled group socket. - Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle. - Free exhibition and congress invitation card for 2 people. The equipment and services provided by DOMINO ; PARTICIPATION WITH SPECIAL BOOTH - Empty booth area with the desired sqm. - Floor cleaning. - Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle. - Free exhibition and congress invitation card for 2 people. INSTALLATION OF BOOTHS: - The booths will be build up on No equipment carriage and construction will be allowed except for the hours that will be announced later. - We are going to construct booths with standard equipments for the companies who are not going to install their stands with their own equipments. - We request not to extend over the allocated areas and make the arrangements in a way that won t violate neighbor stands. - For every 12 sqm booth, each company will gain 1 free company representative registration right.

16 ULUSLARARASI - Stand kurulumu, acentemiz personeli nezaretinde yapılacaktır. - Stand alanları Ekim tarihlerinde açık olacaktır. - Stand alanlarının açık olduğu saatlerde firma temsilcilerinin stantlarda bulunması gerekir. - Acentemiz stand alanlarında meydana gelecek kayıp, çalıntı vb. durumlarda sorumluluk kabul etmeyecektir. - Kongre merkezine dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi getirilmesi yasaktır. Getirilmesi halinde kongre merkezinin belirleyeceği ücret uygulanacaktır. - Kongre merkezinin duvarlarına herhangi bir şey asılması, yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, firmanın kendisi sorumlu kabul edilecektir. - Standların genel temizliğinden acentemiz ve fuar personeli kesinlikle sorumlu değildir. Stantların temizliği bizzat firmanın kendi sorumluluğundadır. STAND ALANI AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ Kurulma 23-Ekim saatleri arası Stand alanı açılış 24-Ekim saatleri arası Resmi Açılış, Ekim saatleri arası SÖKÜLME 25-Ekim saatleri arası Sökülme işlemlerinde belirtilen saatler arasında toplanmayan standlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. - The installation of the booths will be accompanied by our agency personnel. - The exhibition hall will be open between October 24-25,. - The company representatives must stay in their booths during the exhibition hours. - Our agency will not be responsible for the situations like loss and theft. - It is forbidden to bring food and beverage into the congress center. In that case the center is authorized to charge - determined price to the company. Please contact our agency personnel for the food and beverage you request. - It is forbidden to hang or stick anything on convention center walls. In that case the company will be responsible for the damages himself. - Our agency and the congress personnel are not responsible for the general cleaning of the stands. THE OPENING AND CLOSING HOURS OF EXHIBITION HALL Build Up Between :00 Opening of Exhibition Hall Between Official Opening Between Break Down Between No responsibility will be accepted for uninstalled booths between announced hours.

17 ULUSLARARASI NAKLİYE Malzeme nakliyeleri katılımcıların kendilerine aittir. Ancak depolama talep eden katılımcılarımız için firmamızla irtibata geçilmesi gerekmektedir. Depolama imkanı mevcuttur. Kongre süresince arzu eden katılımcılarımız tanışabilir ve / veya depolanmasını istedikleri malzemelerini firmamız yetkilisi nezaretinde depolayabilirler. FİRMA TEMSİLCİSİ KAYITLARI Firmalar tarafından alınan her stand için, 1 firma temsilcisine ücretsiz kayıt hakkı verilecektir. Lütfen firmanız tarafından kongreye ücretsiz katılacak olan firma temsilcisi ismini ve ilave olarak kayıt ücreti ödeyerek katılacak yetkililerinizin isim listesini 22-Ekim- tarihine kadar acentemize bildiriniz. YİYECEK ve İÇECEK HİZMETLERİ Kongre merkezinde konuklarınıza sunmak istediğiniz yiyecek ve içecek hizmeti için, talepleriniz yazılı olarak acentemize iletilmelidir. Kongre merkezinde servis edilecek olan yiyecek ve içeceklerle birlikte firmanız logolu bardak ve peçeteler kullanılabilecektir. Tüm yiyecek ve içecek siparişleri acentemiz tarafından alınacaktır. Aksi takdirde dışarıdan getireceğiniz yiyecek ve içeceklere izin verilmeyecektir. Standlar ve aktivite alanlarında yapılacak yiyecek ve içecek servisi ve her türlü aktivitenin detaylı içerik ve akış saatleri ile ilgili bilginin 23- Ekim- tarihine kadar acentemize bildirilmesi gerekmektedir. STAND ALANINA GİRİŞLER Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat öncesinde stand alanlarına girebilirler. Tüm stand görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları mecburidir. Hiçbir firma temsilcisi veya stand görevlisi yaka kartını takmadan stand alanına giremeyecektir. Stand alanlarına, açılış saatlerinden önce kongre katılımcıları alınmayacaktır. YANGIN TALIMATI Kongre merkezinde kullanılacak tüm malzemeler tutuşmaz malzemelerden hazırlanmalıdır. Stand alanında firmaların yerleşimi yangın alarmı, yangın uyarı sistem araçları ve yangın söndürme araçlarını engellemeyecek şekilde olacaktır. GÜVENLİK Acentemiz, kongre sonuna kadar kongre merkezinin ve malzemelerinin güvenliğini sağlayacaktır. Ancak bu durum, acentemizi, herhangi bir kayıp veya çalıntı halinde sorumluluk altında tutmayacaktır. Kayıp, çalıntı, hasar vb durumlar için, firmaların malzemelerini sigortalatması önerilir. ÖZEL İSTEKLER Lütfen özel talepleriniz ve kongre ile ilgili her türlü sorunuz için acentemizle irtibat kurunuz. TRANSPORTATION OF MATERIALS The company is responsible for the transportation of their own materials to and from the congress center. However, participants, who request for storage, must contact with company. Storage facilities is available. During the congress, participants who desire a portable and / or storage of any material can store under the supervision of our authority. REGISTRATION OF THE COMPANY REPRESENTATIVES Each company will have 1 free registration. Please inform our agency about the name(s) of the representative(s) who are going to participate free and also the representatives who are going to participate with paying their registration fees until 15 September FOOD AND BEVERAGE SERVICES Requests submitted in writing to our agency for food and beverage service that is demanded so as to service to guests at congress center. The food and drinks will be served at the Convention Center along with your company logo can be used glasses and napkins. All food and drink orders will be taken by our agency. Otherwise, food and drinks from outside will not be allowed. Food and beverage service that will be in stands and activity areas and detailed information of all kinds of activity and flow time should be notified to agency until 23 October. ENTRANCE TO EXHIBITION HALL All the company representatives can enter to exhibition hall one hour before the opening. All the company representatives and stand responsibles must carry their badges. No entrance will be allowed without badges. The congress participants won t be allowed to enter to exhibition hall before the opening hours. FIRE INSTRUCTIONS All the materials which will be used at the congress center must be made of non-flammable material. The placement of the companies in the stand areas must be done in compliance to the fact that they should not block the fire alarm, fire warning system device and the fire engine. SECURITY Our agency will provide the security of the congress center and congress materials until the end of the congress. But this will not make our agency responsible of any loss or theft. It is recommended that the companies insure their materials for any situation like loss, theft, damage, etc. SPECIAL DEMANDS Please contact with our agency for special demands and any kind of questions about the congress.

18 ULUSLARARASI EIF STAND PLANI A30 A31 A32 A33 A34 A29 A50 A35 A20 A21 A22 A23 ENTRANCE TO THE EXHIBITION HALL A28 A27 A26 A25 A24 A48 A46 A44 A49 A47 A45 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 HALL A RESTAURANT HALL B B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 DOMİNO FUARCILIK LTD. ŞTİ. Tel: Fax: COURSE HALL B61 B62 B63 B64 B65 B66 C79 B68 B71 B74 B77 B67 B69 B70 B72 B73 B74 B76 B78 C121 C122 C123 C124 C80 C81 C120 C119 C111 C112 C110 C107 C109 C108 C82 C83 C84 C118 C117 C116 C113 C114 C115 C105 C103 C106 C104 C85 C86 C87 C99 C100 C101 C102 AUDITORIUM ENTRANCE C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98

19 ULUSLARARASI

20 ULUSLARARASI Organizasyon / Organization: Domino Kongre & Organizasyon Uğur Mumcu Cad. No:63/6 Gaziosmanpaşa ANKARA Tel : Fax :

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı

Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı I.Winter Tourism and Tourism Investments Fair Türkiye Kış Turizminde Dünya Liderleri ile yarışıyor... Turkey is competing with World Leaders in winter tourism...

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 9-10 APRIL 2015, ISTANBUL

METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 9-10 APRIL 2015, ISTANBUL İŞ ORTAKLIĞI DOSYASI METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 910 APRIL 2015, ISTANBUL KORAY TUNCER +90 533 405 56 71 koray@metrorailturkeyforum.org Mehmet Kasım +90 553 319 31 40 mehmet@metrorailturkeyforum.org

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık alanlarında son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sektörde yöneticilik yapan bizlerin kurumlarını bu süreçten güçlenerek çıkartabilmesi için sadece

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT ZİRVE SONUÇ RAPORU Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul

Detaylı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği TAOMS 15 Bodrum - Rixos Premium Hotel Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 19-23 Mayıs, Rixos Premium Bodrum www.taoms2015.org KONGRE DÜZENLEME KURULU Dernek Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Keskin

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı