sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package EKİM 2013, OCTOBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013"

Transkript

1 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS EKİM, OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship package

2

3 ULUSLARARASI KONGRE DAVET CONGRESIUM ANKARA ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF, Dünya da ve Türkiye de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platformdur. Derneğimiz tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır. Kongre; Ekim tarihlerinde CONGRESIUM ANKARA ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI nda gerçekleştirilecektir. Kongreye yerli ve yabancı pek çok enerji firması yetkililerinin yanısıra, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsi lcileri iştirak edecektir. Kongre boyunca sergi ve fuar alanımız tüm enerji ilgililerine açık olacaktır. Düzenleyeceğimiz kongre ve fuara hepinizi bekliyoruz. CONGRESS INVITATION CONGRESIUM ANKARA ATO INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTER International Energy Congress and Fair /EIF is a platform, in which wide range of topics concerning Energy Production in Turkey and all around the Word will be discussed. The purpose of this congress, which will be organized by our association and under the auspices of Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources, is to evaluate several energy sources and all dimensions of energy markets and to create an atmosphere in which latest developments and applications could be discussed and handled in every detail. EIF, will be held at Congresium ANKARA, ATO International Convention & Exhibition Center between the dates of October 24-25,. We intend to gather representatives of many national and international energy companies, academicians, bureaucrats and representatives of non-governmental organizations. During the congress our exhibition and fair hall will be open to everyone who is interested in energy sector. We are looking forward to your kind participation to our congress and fair. Av. Çiğdem DİLEK Global Enerji Derneği Genel Başkanı Atty. Çiğdem DİLEK President of Global Energy Association

4 ULUSLARARASI KONGRENIN TANITIMI Kongre haberleri ve ilanları ulusal ve yerel basın yayın organları kanalıyla sektörel yayın yapan gazete, dergi, televizyon kanalları ve internet sitelerinden duyurulacaktır. Basılacak posterler, ilgili Bakanlıklar ile bağlı birimlerine, destekleyen kurum ve kuruluşlara, ilgili dernek ve odalara asılacaktır. Poster afisler ile tanıtım yapılacaktır. Kongre ve toplantılara katılacak kurum / kuruluş temsilcilerine, resmi heyete, kongre katılımcılarına,oda, dernek ve vakıflara, profesyonel ziyaretçilere sunulmak üzere toplantı program kitapçığı hazırlanacaktır. Organizasyon, kongrenin internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecektir. NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ? EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı; - Piyasalar ve düzenlemeye yönelik stratejik konuların ele alınacağı; - Sektör ile alakalı tüm kamu otoritelerinin katılacağı; - Yerli ve yabancı teorisyen ve piyasa önderlerinin katılımının sağlanacağı; - Destekleyici faaliyetler ile sürekliliğin sağlanacağı; - Yurtiçi ve yurtdışı basının takip edeceği; Bir platform görevi görecektir. Bu platformda sizleri de sponsor olarak görmek arzusundayız. Sponsor olmanız durumunda; - Firma logonuz basılı tüm materyallerde ve yapılacak reklamlarda yer alacaktır. - Tüm etkinlik boyunca firma logonuz görsel çalışmalar marifeti ile yerli ve yabancı katılımcılara tabiatı ile sunulmuş olacaktır. - Üst düzey Potansiyel müşterilerinize ulaşabilme imkânı sağlanacaktır. - Ulusal ve Uluslararası arenada gerçekleştirilecek reklamlarda yer alınabilecektir. - Sponsorluk derecenize göre üst düzey katılımcılar ile bir arada bulunma imkânı sağlanacaktır. - Toplam olarak gönderilecek mailde logolu reklam yapabilme imkânı bulunmaktadır - Stant alanlarında firmanıza tanıtım yapabilme fırsatı sağlanacaktır. Sizleri de Sektörün bu Öncü Kongre ve fuarının bir parçası olmaya davet ediyoruz. IDENTIFICATION OF THE CONGRESS Congress news and advertisements will be announced via newspapers, magazines, TV channels, and websites that broadcasting through national and local publications. Printed posters will be hanged to relevant ministries and its departments, supporting institutions and related associations. Promotions will be made by posters. A congress program catalogue will be prepared in order to be submitted to the official delegations, participants of the congress, association and foundations, professional visitors and to the representatives of institutions who will going to attend to the congress and meetings. The event can be followed as live from website of the congress. WHY SHOULD BE SPONSOR? EIF International Energy Congress and Fair will serve as a platform in which; - Strategic issues towards energy market and regulations will be discussed. - All public and relevant authorities will participate. - Domestic and foreign theorists and market leaders going to participate. - Continuity and vitality will be provided with the supporting activities. - Domestic and international media to be followed by. In this platform we would like to see you as a sponsor. If you become our sponsor We are going to; - Use your company logo on the printed materials and advertisements. - Submit your company logo to local and foreign participants with visual studies. - Provide the opportunity to reach upper level potential customers. - Present your company in the national and international arena by publishing advertisements. - Create the opportunity for you to contact with upper level participants according to your degree of sponsorship. - Make your advertisement with s. - Give the opportunity to make your company promotion in the booth areas. We are looking forward to your kind participation to our congress and fair.

5 ULUSLARARASI Ana sponor Main Sponsor Altın Sponsor Gold Sponsor Gümü Sponsor Silver Sponsor Bronz Sponsor Bronze Sponsor Destek Sponsor Supporting Sponsor Protokol tiraki ile Düzenlenecek Yemeklerde Protokol Masasında 1 ki ilik Oturma Hakkı / Reservation at the Protocol Table at VIP Lunch Açılı Oturumunda 1 Ki ilik Konu macı Hakkı / Privilege of Speaking at the Opening Session Kongre Programı Kapsamında stenilen Oturum ve/veya Oturumlarda Konu macı Hakkı/ Privilege of Speaking at sessions within the framework of the congress VIP A ırlama / VIP Welcoming 3 Ki i Pax 1 Ki i Pax Fuar Alanında Stand Alanı Tahsisi / Allocation of stand area in the exhibition hall 50 m 30 m m 12 m Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Do rultuda Salon Tahsisi /Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room Workshop Düzenlendi inde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı / Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop Katılımcılara Firma Adına Ho Geldiniz Mesajı Gönderme mkânı /Sending Welcome Message to the participants 1x2 metre Ebatlarında Logolu Flama Kullanım Hakkı /Usage of your company pennants with the sizes of 1x2 meters 6 Adet Units 4 Adet Units 3 Adet Units 2 Adet Units Di er Sponsorluklardan ndirim Hakkı / Discount on any other additional sponsorships Ücretsiz Kayıt Hakkı / Free Registration right Firma Tanıtım Bro ürlerinin Katılımcılara Da ıtılması / Distribution of the Company Brochures to the participants Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi / Display of your company logo at the congress Web Site with a connection to your company web site Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı / Usage of Logos on the Printed Materials %20 %15 %10 %5 25 Ki i Pax 20 Ki i Pax 15 Ki i Pax 10 Ki i Pax 5 Ki i Pax Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı / Usage of Logos on the VIP Invitation Cards Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı / Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının lave Edilmesi /Publishing Company Presentation Script at the Press Releases Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı / Usage of Logos on Media Advertisements Kongre program kitapçı ında renkli reklam çalı ması. / Colored Advertisement in the Congress programme catalogue. Tam S. Full page S. Page S. Page 1/6 S. Page 1/8 S. Page

6 ULUSLARARASI SPONSORLUK ÇEŞITLERİ Sponsorluk hizmetleri 4 (dört) ana başlık altında toplanmıştır ve bu ana baslıklarda kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır: A. ANA SPONSORLUK B. KATEGORİ SPONSORLUKLARI - Altın Sponsorluklar ( 3 Adet ) - Gümüş Sponsorluklar ( 3 Adet ) - Bronz Sponsorluklar ( 5 Adet ) - Destek Sponsorluklar C. GENEL SPONSORLUKLAR - Vıp ve Protokol Yemeği Sponsorluğu - Enerji Challenge Yarışması Sponsorluğu - Kahve Molası Sponsorluğu - Basılı Malzeme Sponsorlukları - Çanta Sponsoru - Yaka Kartı İpi Sponsoru - Bloknot, Kalem Sponsoru - Workshop Sponsorlukları - Internet Kafe Sponsorluğu - Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu - Medya Sponsoru - Kongre CD Sponsorluğu - Su Sebili Sponsorluğu CLASSIFICATION OF SPONSORSHIPS The sponsorship services have been categorized under 4 (four) main headings and these headings have also subheadings as follows: A. MAIN SPONSORSHIP B. CATEGORIZED SPONSORSHIPS - Gold Sponsor (3) - Silver Sponsor (3) - Bronze Sponsor (5) - Support Sponsor C. GENERAL SPONSORSHIPS - VIP and Protocol Lunch Sponsorship - Energy Challenge Competition Sponsorship - Coffee Break Sponsorship - Printed Material Sponsorship - Congress Bag Sponsorship - Badge Rope Sponsorship - Notebook & Pen Sponsorship - Workshop Sponsorship - Internet Cafe Sponsorship - Direction Boards Sponsorship - Media Sponsor - Congress CD Sponsorship - Water Dispenser Sponsorship

7 ULUSLARARASI D. STANDLAR A ANA SPONSORLUK - Protokol İştiraki ile Düzenlenecek Olan Öğle Yemeğinde Protokol Masasında 1 kişilik Oturma Hakkı - Açılış Oturumunda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 3 Kişilik Konuşmacı Hakkı - VIP Ağırlama - 50 metrekare Stand Alanı Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Katılımcılara Firma Adına Hoş Geldiniz Mesajı Gönderme İmkânı - 1x2 metre Ebatlarında 6 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %20 İndirim Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 25 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1 Tam Sayfa reklamı yayınlanacaktır. B KATEGORİ SPONSORLUKLARI 1. ALTIN SPONSORLUK ALTIN SPONSORLUK BEDELI : EURO + KDV - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - 30 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 4 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %15 İndirim Hakkı - 20 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı D. STANDS A - MAIN SPONSORSHIP - Reservation for 1 person at the Protocol Table at VIP Lunch. - Privilege of Speaking for 1 person at the Opening Session. - Privilege of speaking for 3 people at any session(s) within the framework of the congress. - VIP Welcoming. - Allocation of a 50 square meter stand area in the exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Sending Welcome Message to the Participants on behalf of the company. - Usage of 6 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 20% discount on any other additional Sponsorships. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Free Registration for 25 people. - Distribution of the Company Brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Company Presentation Script at the Press Releases. - Usage of Logos on media advertisements. - 1 full Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. B - SPONSORSHIP CATEGORIES 1. GOLDEN SPONSORSHIP GOLDEN SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Privilege of Speaking for 1 people at requested session within the framework of the congress. - Allocation of a 30 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 4 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 15% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 20 people.

8 ULUSLARARASI - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 2. GÜMÜŞ SPONSORLUK GÜMÜŞ SPONSORLUK BEDELİ: EURO + KDV - 20 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef - Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı - 15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Company Presentation Script at the Press Releases. - Usage of Logos on media advertisements. - ½ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. 2. SILVER SPONSORSHIP SILVER SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2 m. - 10% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 15 people. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

9 ULUSLARARASI 3. BRONZ SPONSORLUK BRONZ SPONSORLUK BEDELI: EURO + KDV - 15 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 2 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %5 İndirim Hakkı - 10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/6 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 4. DESTEK SPONSORLUKLAR DESTEK SPONSORLUK BEDELI: EURO + KDV - 12 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 5 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kurultay Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. 3. BRONZE SPONSORSHIP BRONZE SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 15 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 2 company pennants with logo, sized 1x2m. - 5% discount on any other additional Sponsorships. - Free Registration for 10 people.. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed Materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards.. - Usage of Logos on media advertisements. - 1/6 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. 4. SUPPORTING SPONSORSHIPS SUPPORTING SPONSORSHIPS PRICE: EURO + VAT - Allocation of a 12 square meter stand area in exhibition hall. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Free Registration for 5 people. - Distribution of the Company Brochures to participants - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the Printed materials. - Usage of Logos on media advertisements. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

10 ULUSLARARASI GENEL SPONSORLUKLAR VIP VE PROTOKOL YEMEĞİ SPONSORLUK BEDELİ / : EURO + KDV - Protokol Masasında 1 Kişilik Oturma hakkı. - Vıp Yemeğin verileceği Özel salonun firma Görselleri ve flamalarıyla Donatılması - Sponsor firmaya ait masa bayraklarının tüm masalarda yer alması - 10 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi - Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. ENERJİ CHALLENGE YARIŞMA SPONSORLUĞU ENERJİ CHALLENGE YARIŞMA SPONSORLUK BEDELİ: Euro +KDV - 20 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi - Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi - Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı - Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı - 1x2 metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı - Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı - 15 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı - Freiburg kentine yapılacak 3 günlük gezide,yarışmayı kazan 3 katılımcı ile (Gidiş dönüş uçak bileti,konaklama dahil) sponsor firma adına 1 temsilcinin katılımı - Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması - Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi - Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı - Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı - Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı - Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. C. GENERAL SPONSORSHIP SPONSORSHIPS FOR VIP & PROTOCOL LUNCH VIP & PROTOCOL LUNCH SPONSORSHIP PRICE: EURO + VAT - Reservation for 1 person at the Protocol Table. - The company flags and pennants will be displayed during the lunch time. - The company table flags will be on every table. - Free registration for 10 people. - Distribution of the Company brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the printed materials. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. ENERGY CHALLENGE COMPETITION SPONSORSHIP ENERGY CHALLENGE COMPETITION SPONSORSHIP PRICE: Euro +VAT - Allocation of a 20 square meter stand area in exhibition hall. - Privilege of organizing a workshop and accordingly the allocation of a meeting room. - Sending SMS to the Target Participants announcing your workshop. - Usage of Logos on the boards and at the stage of the halls. - Usage of 3 company pennants with logo, sized 1x2m - 10% discount on any other additional Sponsorships. - Free registration for 15 people. - The winners of the Energy Challenge Competition will win a trip to Freiburg, Germany which is known as A sun-kissed town. The trip will take 3 days. The winners of the competition and a representative from the sponsor company will attend to the trip. Round trip flight tickets and accommodation expenses are included to sponsorship price. - Distribution of the Company brochures to participants. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Usage of Logos on the printed materials. - Usage of Logos on the VIP Invitation Cards. - Usage of Logos on media advertisements. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

11 ULUSLARARASI KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU /ADET-Beher KAHVE MOLASI SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV Sponsorluk karşılığında firmaya sağlanacak imkânlar: - Kongre süresince alınacak kahve molaları esnasında ikram alanlarında firma bayrakları ve flamaları kullanılacaktır. - Uygun basılı malzemelerde, sponsorluk listelerinde firma ismi ya da logosu yer alacaktır. - Kongre program kitapçığında ¼ sayfa reklamı yayınlanacaktır. Not: Firmanın tüm kahve molalarına sponsor olması durumunda. (Fuar süresince 3 kez kahve molası verilecektir) Sponsorluk Bedeli : EURO + KDV BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI BASILI MALZEME SPONSORLUK BEDELLERİ - Çanta Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV - Yaka Kartı İpi Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV - Bloknot, Kalem Sponsoru Sponsorluk Bedeli: EURO + KDV Basılı Malzeme Sponsorları,Hakları: - Basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor oldukları ürünün üzerinde kullanılacaktır. - Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı - Basılı malzeme sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre sektör sponsorlarından küçük ve onlardan sonra kullanılacaktır Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı - Basılı malzeme sponsorlarının logoları, kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir, - Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır. BASILI MALZEMELERDE SPONSOR LOGO KULLANIM KURALLARI Ana Sponsor için; Organizatörler Logosu Büyüklüğünde ancak sonrasında Altın Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/2 Oranı Büyüklüğünde ve Ana Sponsor Logosu Sonrasında SPONSORSHIPS FOR COFFEE BREAK / FOR PIECE SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT The facilities to be provided in return for the sponsorship: - The company flags and pennants will be displayed during coffee break time. - The company name or logo will be displayed on the sponsorship lists and proper printed materials. - ¼ Page Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. Notes: If the company become sponsor for all coffee breaks, ( Coffee breaks will be given 3 times during the exhibition time) the price will be VAT. PRINTED MATERIAL SPONSRSHIPS PRINTED MATERIAL SPONSORSHIP PRICES - Bag Sponsor Sponsorship Price : EURO + VAT - Badge Rope Sponsor Sponsorship Price : EURO + VAT - Sponsors for the Notebook & Pen Sponsorship Price: EURO + VAT Privileges for Printed Material Sponsors: - Usage of company logo on sponsored materials - Right to be a speaker for 1 person in the congress program in any session or sessions. - The logos will be smaller than the sector sponsors and will take place after them. - Free registration for 10 people - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site - ½ Page Colored Advertisement in the Congress Programme catalogue. THE RULES OF THE USAGE OF LOGOS ON THE PRINTED MATERIALS For the Main Sponsor; Same size with the organizer logo but after it For the Gold Sponsors; ½ size of the organizer logo and after the main sponsor logo

12 ULUSLARARASI Gümüş Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/3 Oranı Büyüklüğünde ve Altın Sponsor Logosu Sonrasında Bronz Sponsor için; Organizatörler Logosunun 1/4 Oranı Büyüklüğünde ve Gümüş Sponsor Logosu Sonrasında Destek Sponsorlar için; Organizatörler Logosunun 1/5 Oranı Büyüklüğünde ve Bronz Sponsor Logosu Sonrasında Ayrıca sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihi takip eden ilk basılı malzeme çalışmasında firma logosu kullanılmaya başlayacaktır. Sponsorluk anlaşması yapan firmaların sözleşme sonrası firma logolarını tarafımıza vektörel formatta (.ai,.cdr,.fh11) göndermeleri gerekmektedir. Değişik formatlarda ( jpeg, tiff, gif, bmp vb) gönderilen logoların netliği tarafımızdan garanti edilmez. ÇANTALARA KONULACAK BROŞÜRLER VE PROMOSYON MALZEMELERİ: - Kongre çantalarının içerisine olan davetiye, broşür, kalem, bloknot vb. malzeme listeleri en geç Ekim tarihine kadar tarafımıza bildirilecektir. - Workshop düzenleyen firmaların sempozyum öncesi ve sonrasında dağıtacağı promosyon malzemelerinin adet ve özellik bilgilerini yine belirtilen tarihe kadar tarafımıza göndermesini rica ederiz. - Dağıtılacak malzemeler ise Ekim tarihinde tarafımıza ulaşacak şekilde acentemiz adresine gönderilecektir. - Bu tarihte tarafımıza ulaştırılmayan malzemeler, çanta içerisinde yer alamayacaktır. Ayrıca tarafımıza bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir. - Katılımcılara dağıtılacak olan çantalara konacak broşürler için firmanın 1 adet broşür hakkı vardır. WORKSHOP SPONSORLUKLARI WORKSHOP SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Sempozyum için firmaya 1 (bir) saatlik salon tahsisi yapılacaktır. - Toplantı sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. For the Silver Sponsors; 1/3 size of the organizer logo and after the Gold sponsor logo For the Bronze Sponsors; ¼ size of the organizer logo and after the Silver sponsor logo For the Supporting Sponsors; 1/5 size of the organizer logo and after the Bronze sponsor logo. After the date of sponsorship agreement, company logos will be used on the first printed material. The companies who made a sponsorship agreement have to send their company logo in the vectorial format (ai,.cdr,.fh11) after the contract. We can not guarantee the quality of the logos which are sent in different formats ( jpeg, tiff, gif, bmp etc.). THE BROCHURES AND THE PROMOTIONAL EQUIPMENTS TO BE PLACED INTO THE DELEGATE BAGS - The promotion material lists (invitation card, brochure, pencil, notepad, etc.) which will be placed into the delegate bags must be informed to our agency until October 05-10,. - Workshop Sponsors has to inform our agency, until the mentioned date, (05-10 October 2012) about the quantity and specifications of the promotional materials that they are going to distribute before or after the symposium. - All the promotional materials that will be distributed, have to be sent to our agency address between October 05 10,. No later arrivals will be accepted and will not be placed into delegate bags. Also the distribution requests of nonreported materials will not be allowed. - Companys can place only 1 brochure into the delegate bags. SPONSORSHIPS FOR WORKSHOPS SPONSORSHIPS PRICE : EURO + VAT - A meeting room will be arranged for the workshop, for 1(one) hour. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 10 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

13 ULUSLARARASI İNTERNET KAFE SPONSORLUKLARI İNTERNET KAFE SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - İnternet bağlantılı 10 bilgisayardan oluşacak bir alan firmaya tahsis edilecektir. - Bu alanın tüm düzenlemesi firma görsellerinden oluşacaktır. - Internet Kafe sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir. - 5 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUKLARI YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Kongrede kullanılacak tüm genel yönlendirmelerde firma / ürün logosu yer alacaktır. - Yönlendirme levhaları sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır. SPONSORSHIPS FOR INTERNET CAFE SPONSORSHIPS FOR INTERNET CAFE PRICE : EURO + VAT - The company will be allocated to an area with 10 computers and internet connection. - The place will be dressed up with company visuals. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 5 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue. SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS SPONSORSHIP FOR DIRECTION BOARDS PRICE: EURO + VAT - Display of your company logo on all congress direction boards. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 10 people. - 1/8 Pages Colored Advertisement in the Congress Programme Catalogue.

14 ULUSLARARASI MEDYA SPONSORU Medya Sponsoru kongreye ve kongre kapsamındaki tüm etkinliklere ilişkin haber yapacak, karşılıklı belirlenecek tarihlerde ve sayıda yazılı ve/veya görsel reklam yayınlayacaktır. Medya sponsoru olacak kurum ve kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır: - Medya sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre destek sponsor büyüklüğünde ve onlardan sonra kullanılacaktır - Medya sponsorlarının logoları kongre posterlerinde kullanılacaktır. - Medya sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.. - Medya sponsorlarına 1 kişilik ücretsiz kayıt hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. KONGRE CD SPONSORLUĞU KONGRE CD SPONSORLUK BEDELİ : EURO + KDV - Kongrenin tüm oturumları interaktif CD olarak 2500 adet sponsor firma reklamı ile basılacak ve dağıtılacaktır. - Kongre CD Sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. - 5 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir SU SEBİLİ / ÜNİTE BAŞI SU SEBİLİ SPONSORLUK BEDELİ : 500 EURO + KDV - Kongre süresince ücretsiz olarak su servisi verilecektir. - Su sebilleri firma görseli ile giydirilecektir. - Firmaya 1 Kişilik ücretsiz katılımcı hakkı verilecektir. - Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır. MEDIA SPONSOR Media Sponsor will make news covering the congress subjects and publish the congress advertisements mutually on determined dates and numbers. The services to be provided in return for the sponsorship: - Media sponsor s logo will be the same size as the support sponsor logos and will be used after them. - Usage of Logos on Congress Posters. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - Free registration for 1 person. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue. SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS SPONSORSHIP for the CDs of the CONGRESS PRICE: EURO + VAT - All the sessions of the congress will be recorded to CDs with the company s advertisement on. Totally, 2500 CDs will be distributed. - Display of your company logo at the Congress Web Site with a link to your company web site. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue. - Free registration for 5 people. WATER DISPENSERS / Per Unit WATER DISPENSERS PRICE: 500-EURO + VAT - Water dispensers will be placed all over the congress center and free water service will be available. - They will be dressed up with the company visuals. - Free registration for 1 person. - 1/8 Page colored advertisement in the Congress Programme Catalogue

15 ULUSLARARASI D STANDLAR ***Stand alanı m²:200 + KDV. Kongre standlarında minimum alan 12 m2 dir.*** Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve Hizmetler ; STANDART STAND İLE KATILIM - Standart panel duvarlarla stand konstrüksiyonu - Stand kurulumu, elektrik ve aydınlatma. - Firma alınlık yazısı. - Stand zemin temizliği. - 1 Adet masa 2 adet sandalye. - Her 12 m2 için 100 watt aydınlatma armatürü ve kablolu grup priz. - 2 araçlık ücretsiz otopark ve internet fişi - 2 Kişilik fuar ve konferans davetiyesi hizmeti verilecektir Domino Fuarcılık Tarafından Verilecek Ekipman ve Hizmetler ; ÖZEL TASARIM STAND İLE KATILIM - Taleb edilen ölçülerde boş stand alanı. - Stand zemin temizliği. - 2 araçlık ücretsiz otopark ve internet fişi - 2 Kişilik fuar ve konferans davetiyesi hizmeti verilecektir. STAND KURULUMU: - Standlar 23 Ekim - tarihinde kurulacaktır. - Daha sonra duyurulacak olan saatler dışında herhangi bir malzeme taşıması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir. - Stand kurulumlarında, kendi özel stand malzemesini kullanmayacak firmalar için tarafımızca standart stand malzemesi ile kurulum yapılacaktır. - Standlar kurulduktan sonra, tahsis edilen alanların dışına çıkılmamasını ve komsu stand alanlarının ihlal edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmasını rica ederiz. - Her 12 metrekarelik stand için, firmalara 1 kişilik ücretsiz firma temsilcisi kayıt hakkı verilecektir. D- STANDS *** The Stand Area sqm price : VAT / sqm The minimum rental area for booths will be 12sqm.*** The equipment and services provided by DOMINO ; PARTICIPATION WITH STANDARD BOOTH - Construction with standard panel walls. - Construction of the booth, electricity and spot lights. - The frontal script of the company. ( Name board ). - 1 table and 2 chairs. - For each 12 sqm booth area; 100 watt lighting armature and cabled group socket. - Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle. - Free exhibition and congress invitation card for 2 people. The equipment and services provided by DOMINO ; PARTICIPATION WITH SPECIAL BOOTH - Empty booth area with the desired sqm. - Floor cleaning. - Free ticket for parking and internet. Parking, only for 2 vehicle. - Free exhibition and congress invitation card for 2 people. INSTALLATION OF BOOTHS: - The booths will be build up on No equipment carriage and construction will be allowed except for the hours that will be announced later. - We are going to construct booths with standard equipments for the companies who are not going to install their stands with their own equipments. - We request not to extend over the allocated areas and make the arrangements in a way that won t violate neighbor stands. - For every 12 sqm booth, each company will gain 1 free company representative registration right.

16 ULUSLARARASI - Stand kurulumu, acentemiz personeli nezaretinde yapılacaktır. - Stand alanları Ekim tarihlerinde açık olacaktır. - Stand alanlarının açık olduğu saatlerde firma temsilcilerinin stantlarda bulunması gerekir. - Acentemiz stand alanlarında meydana gelecek kayıp, çalıntı vb. durumlarda sorumluluk kabul etmeyecektir. - Kongre merkezine dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi getirilmesi yasaktır. Getirilmesi halinde kongre merkezinin belirleyeceği ücret uygulanacaktır. - Kongre merkezinin duvarlarına herhangi bir şey asılması, yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, firmanın kendisi sorumlu kabul edilecektir. - Standların genel temizliğinden acentemiz ve fuar personeli kesinlikle sorumlu değildir. Stantların temizliği bizzat firmanın kendi sorumluluğundadır. STAND ALANI AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ Kurulma 23-Ekim saatleri arası Stand alanı açılış 24-Ekim saatleri arası Resmi Açılış, Ekim saatleri arası SÖKÜLME 25-Ekim saatleri arası Sökülme işlemlerinde belirtilen saatler arasında toplanmayan standlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. - The installation of the booths will be accompanied by our agency personnel. - The exhibition hall will be open between October 24-25,. - The company representatives must stay in their booths during the exhibition hours. - Our agency will not be responsible for the situations like loss and theft. - It is forbidden to bring food and beverage into the congress center. In that case the center is authorized to charge - determined price to the company. Please contact our agency personnel for the food and beverage you request. - It is forbidden to hang or stick anything on convention center walls. In that case the company will be responsible for the damages himself. - Our agency and the congress personnel are not responsible for the general cleaning of the stands. THE OPENING AND CLOSING HOURS OF EXHIBITION HALL Build Up Between :00 Opening of Exhibition Hall Between Official Opening Between Break Down Between No responsibility will be accepted for uninstalled booths between announced hours.

17 ULUSLARARASI NAKLİYE Malzeme nakliyeleri katılımcıların kendilerine aittir. Ancak depolama talep eden katılımcılarımız için firmamızla irtibata geçilmesi gerekmektedir. Depolama imkanı mevcuttur. Kongre süresince arzu eden katılımcılarımız tanışabilir ve / veya depolanmasını istedikleri malzemelerini firmamız yetkilisi nezaretinde depolayabilirler. FİRMA TEMSİLCİSİ KAYITLARI Firmalar tarafından alınan her stand için, 1 firma temsilcisine ücretsiz kayıt hakkı verilecektir. Lütfen firmanız tarafından kongreye ücretsiz katılacak olan firma temsilcisi ismini ve ilave olarak kayıt ücreti ödeyerek katılacak yetkililerinizin isim listesini 22-Ekim- tarihine kadar acentemize bildiriniz. YİYECEK ve İÇECEK HİZMETLERİ Kongre merkezinde konuklarınıza sunmak istediğiniz yiyecek ve içecek hizmeti için, talepleriniz yazılı olarak acentemize iletilmelidir. Kongre merkezinde servis edilecek olan yiyecek ve içeceklerle birlikte firmanız logolu bardak ve peçeteler kullanılabilecektir. Tüm yiyecek ve içecek siparişleri acentemiz tarafından alınacaktır. Aksi takdirde dışarıdan getireceğiniz yiyecek ve içeceklere izin verilmeyecektir. Standlar ve aktivite alanlarında yapılacak yiyecek ve içecek servisi ve her türlü aktivitenin detaylı içerik ve akış saatleri ile ilgili bilginin 23- Ekim- tarihine kadar acentemize bildirilmesi gerekmektedir. STAND ALANINA GİRİŞLER Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat öncesinde stand alanlarına girebilirler. Tüm stand görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları mecburidir. Hiçbir firma temsilcisi veya stand görevlisi yaka kartını takmadan stand alanına giremeyecektir. Stand alanlarına, açılış saatlerinden önce kongre katılımcıları alınmayacaktır. YANGIN TALIMATI Kongre merkezinde kullanılacak tüm malzemeler tutuşmaz malzemelerden hazırlanmalıdır. Stand alanında firmaların yerleşimi yangın alarmı, yangın uyarı sistem araçları ve yangın söndürme araçlarını engellemeyecek şekilde olacaktır. GÜVENLİK Acentemiz, kongre sonuna kadar kongre merkezinin ve malzemelerinin güvenliğini sağlayacaktır. Ancak bu durum, acentemizi, herhangi bir kayıp veya çalıntı halinde sorumluluk altında tutmayacaktır. Kayıp, çalıntı, hasar vb durumlar için, firmaların malzemelerini sigortalatması önerilir. ÖZEL İSTEKLER Lütfen özel talepleriniz ve kongre ile ilgili her türlü sorunuz için acentemizle irtibat kurunuz. TRANSPORTATION OF MATERIALS The company is responsible for the transportation of their own materials to and from the congress center. However, participants, who request for storage, must contact with company. Storage facilities is available. During the congress, participants who desire a portable and / or storage of any material can store under the supervision of our authority. REGISTRATION OF THE COMPANY REPRESENTATIVES Each company will have 1 free registration. Please inform our agency about the name(s) of the representative(s) who are going to participate free and also the representatives who are going to participate with paying their registration fees until 15 September FOOD AND BEVERAGE SERVICES Requests submitted in writing to our agency for food and beverage service that is demanded so as to service to guests at congress center. The food and drinks will be served at the Convention Center along with your company logo can be used glasses and napkins. All food and drink orders will be taken by our agency. Otherwise, food and drinks from outside will not be allowed. Food and beverage service that will be in stands and activity areas and detailed information of all kinds of activity and flow time should be notified to agency until 23 October. ENTRANCE TO EXHIBITION HALL All the company representatives can enter to exhibition hall one hour before the opening. All the company representatives and stand responsibles must carry their badges. No entrance will be allowed without badges. The congress participants won t be allowed to enter to exhibition hall before the opening hours. FIRE INSTRUCTIONS All the materials which will be used at the congress center must be made of non-flammable material. The placement of the companies in the stand areas must be done in compliance to the fact that they should not block the fire alarm, fire warning system device and the fire engine. SECURITY Our agency will provide the security of the congress center and congress materials until the end of the congress. But this will not make our agency responsible of any loss or theft. It is recommended that the companies insure their materials for any situation like loss, theft, damage, etc. SPECIAL DEMANDS Please contact with our agency for special demands and any kind of questions about the congress.

18 ULUSLARARASI EIF STAND PLANI A30 A31 A32 A33 A34 A29 A50 A35 A20 A21 A22 A23 ENTRANCE TO THE EXHIBITION HALL A28 A27 A26 A25 A24 A48 A46 A44 A49 A47 A45 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 HALL A RESTAURANT HALL B B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 DOMİNO FUARCILIK LTD. ŞTİ. Tel: Fax: COURSE HALL B61 B62 B63 B64 B65 B66 C79 B68 B71 B74 B77 B67 B69 B70 B72 B73 B74 B76 B78 C121 C122 C123 C124 C80 C81 C120 C119 C111 C112 C110 C107 C109 C108 C82 C83 C84 C118 C117 C116 C113 C114 C115 C105 C103 C106 C104 C85 C86 C87 C99 C100 C101 C102 AUDITORIUM ENTRANCE C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98

19 ULUSLARARASI

20 ULUSLARARASI Organizasyon / Organization: Domino Kongre & Organizasyon Uğur Mumcu Cad. No:63/6 Gaziosmanpaşa ANKARA Tel : Fax :

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP BOOKLET

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP BOOKLET SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP BOOKLET www.enerjikongresi.com KONGREYE DAVET Energy Is Future EIF etkinlikleri, enerjiye ilişkin çok çeşitli konuların istişare edildiği bir platformdur. T.C. Enerji ve

Detaylı

UK SI RL YA SO OS N D

UK SI RL YA SO OS N D SPONSORLUK DOSYASI 2 SEMPOZYUMA DAVET Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 aziran 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE SPONSORLUK DOSYASI Değerli Meslektaşlarım 17 Ağustos 1999 da bölgemiz büyük bir felâkete maruz kaldı. Kocaeli ve komşu iller Sakarya ile Yalova da ağır hasara neden olan Marmara Depremi nde binlerce kişi

Detaylı

Where the Roads Meet. 2 nd Roads, Bridges and Tunnels Fair. SPONSOR DOSYASI SPONSORSHIP FILE

Where the Roads Meet. 2 nd Roads, Bridges and Tunnels Fair.  SPONSOR DOSYASI SPONSORSHIP FILE Where the Roads Meet 2 nd Roads, Bridges and Tunnels Fair / www.r2t.com.tr www.road2tunnel.com SPONSOR DOSYASI FILE BAYRAK Fuar alanı içerisinde, organizatör firma tarafından belirlenecek konumlarda tavandan

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER SERVICES MENTIONED BELOW WILL BE PROVIDED TO SPONSORS

SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER SERVICES MENTIONED BELOW WILL BE PROVIDED TO SPONSORS SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER Firmalar ICCI 2017 Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı na Yaka Kartı Sponsoru, Ziyaretçi Çanta Sponsoru, Konferans Program Kitabı Sponsoru, Doküman Kiti Sponsoru,

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

P R I N T E X P O 3DTURKEY

P R I N T E X P O 3DTURKEY 3. TEKNOLOJİDE BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR PARÇASI OLMAYA VAR MISINIZ? SPONSORLUK DOSYASI Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş. www.demosfuar.com.tr - info@demosfuar.com.tr E X H I B I T I O N SPONSORLUK DOSYASI

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL SPONSORLUK EXCLUSIVE SPONSORSHIP

ÖZEL SPONSORLUK EXCLUSIVE SPONSORSHIP ÖZEL SPONSORLUK Firmalar WIN EURASIA Metalworking 2017 Fuarı na Yaka Kartı Sponsoru, Ziyaretçi Çanta Sponsoru, Doküman Kiti Sponsoru, VIP Lounge Sponsoru, USB Sponsoru, Mini Guide Sponsoru, B2B Alan Sponsoru,

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

Doğalgazın Geleceğine Köprü

Doğalgazın Geleceğine Köprü Paketleri (4 paket mevcuttur) Ana Kongre Medya VIP Katılım Hakkı Temsilci Çantası Diğer Ayrıcalık 40 m 2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı Ulusal ve Uluslararası basına

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS 21-24 SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014 ün Değerli Katılımcıları ve Ziyaretçileri, Bakanlığımızın destekleri ile Global Enerji Derneği tarafından 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde EIF

Detaylı

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking 27.28.29 MAYIS / MAY 2015 İSTANBUL EXPO CENTER 8. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenligi ve Park Sistemleri Fuarı 8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety

Detaylı

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL GLOBAL MEETING 2017 16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI World Tourism Forum Dünya Turizm Örgütü Üyesidir. WORLD TOURISM FORUM /// 16-18 ŞUBAT 2017 16-18 Şubat 2017 WORLD TOURISM FORUM GLOBAL MEETING

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri GENELBİLGİLER KongreTarihiveYeri KEPAN2011Kongresi30Mart 3Nisan2011tarihleriarasındaMaritimPineBeachOtel Antalya da gerçekleştirilecektir. KongreKurulları Düzenleyen KlinikEnteralParenteralNütrisyonDerneği

Detaylı

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile Bölge nin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru

Detaylı

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conference Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference 11 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yeşilköy-İstanbul www.cebitbilisim.com

Detaylı

Uçuş Eğitimi Tip Eğitimi ve havacılıkla ilgili diğer eğitimleri veren sektörün en etkin oyuncuları,

Uçuş Eğitimi Tip Eğitimi ve havacılıkla ilgili diğer eğitimleri veren sektörün en etkin oyuncuları, EKİM 17-18 CUMA - CUMARTESI Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Türkiye nin Tek Havacılık Eğitim Fuarı! IFTE 2013 te neler oldu? 7 bin 800 yerli ve yabancı ziyaretçi, 40 ı yabancı 103 farklı firma, Uçuş Eğitimi

Detaylı

17-18 EKİM. Sponsorluk Dosyası CUMA - CUMARTESI. Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar TÜSHAD

17-18 EKİM. Sponsorluk Dosyası CUMA - CUMARTESI. Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar TÜSHAD EKİM 17-18 CUMA - CUMARTESI Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ

Detaylı

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ Sayın İlgili; Birliğimizin Kasım 2009 dan beri bağlı üye (affiliate member) statüsünde üyesi bulunduğu ve Mart 2012 den beri de Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü Birleşmiş

Detaylı

II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı

II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı ELMAS SPONSORLUK Üç (3) Premium Paket Mevcuttur Sponsorluk Paketleri Etkinlik boyunca maksimum sergileme imkanları sağlayan benzersiz bir premium

Detaylı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org

www.foodsupplychainforum.org www.sut-d.org www.foodsupplychainforum.org Düzenleyen Destekleyen www.sut-d.org Değerli Gıda Yatırımcıları ve Sektör Temsilcileri, Günümüzde en önemli ve stratejik sektörlerden biri olarak kabul edilen gıda sektörü,

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 16-18 Kasım 2017 Çeşme / İZMİR SPONSORLUK DOSYASI www.oek2017.com STAND SPONSORLUĞU 3 m. x 2 m. = 6 metrekare stand alanı 3000.- EURO 1 stand karşılığında,

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER SPONSORLUK GENEL BİLGİLER Logo Stant Davetiye Web Katalog ANA SPONSOR 4/4 24m² 100 Evet 2 Sayfa KATILIMCI/ZİYARETÇİ YAKA KARTI SPONSORU 3/4-50 Evet - BASIN SPONSORU 3/4 12m² 50 Evet 1 Sayfa İLETİŞİM SPONSORU

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde ANKARA BAL ve ARICILIK FUARI ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda ATİS Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Arı yetiştirici birlikleri, bal üreticileri

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, 7 8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenleyeceğimiz

Detaylı

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz.

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Davet Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Klinik Eczacılık, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı,

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

GIDA, MERSİN 8. ULUSLARARASI. GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME. Sponsorluk Dosyası 17-20 NİSAN 2014. GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı:

GIDA, MERSİN 8. ULUSLARARASI. GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME. Sponsorluk Dosyası 17-20 NİSAN 2014. GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı: MERSİN 8. ULUSLARARASI GIDA, GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME 17-20 NİSAN 2014 Yenişehir Fuar Merkezi Sponsorluk Dosyası GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı: BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE

Detaylı

4 SPONSORLUK DOSYASI

4 SPONSORLUK DOSYASI 4 SPONSORLUK DOSYASI 4-6 Şubat 2016 İstanbul Neden Partner Olmalısınız? Yeni müşteriler kazanma ve yeni iş fırsatları yaratma Sektörde öncü olan konuşmacılara erişme Sektör öncüleri ile fikirlerinizi paylaşma

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. MAYIS 06-07-08 CUMA - CUMARTESİ PAZAR Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı 3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı 9-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör Kimya Sektör

Detaylı

5-6 ARALIK. Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi

5-6 ARALIK. Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi 5-6 ARALIK 2013 Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi Uluslararası İstanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi Sponsorluk Paketleri ELMAS SPONSORLUK Iki (2) Premium Paket Mevcuttur

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

Uçuş Eğitimi Tip Eğitimi ve havacılıkla ilgili diğer eğitimleri veren sektörün en etkin oyuncuları,

Uçuş Eğitimi Tip Eğitimi ve havacılıkla ilgili diğer eğitimleri veren sektörün en etkin oyuncuları, MAYIS 06-07-08 CUMA - CUMARTESİ PA Z A R Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Türkiye nin Tek Havacılık Eğitim Fuarı! IFTE 2014 te neler oldu? 10 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi, 40 ı yabancı 100 farklı

Detaylı

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği Türkiye, ilk Ulusal Lansman ve Konferans

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS XII. ULUSLARARASI TEKNOLOJI VE INOVASYON S E M P O Z Y U M P R O G R A M I 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA 12.00:

Detaylı

DOSYASI SPONSORLUK HILTON İSTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTER NİSAN 2018

DOSYASI SPONSORLUK HILTON İSTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTER NİSAN 2018 SPONSORLUK DOSYASI BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ? Biz TG EXPO Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ve destekçilerimiz;

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 17-20 March / March 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-automation.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD

YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD Başkan /Chairman Başkan Yardımcısı/Vice Chairman Başkan Yardımcısı/Vice Chairman Sekreter Üye/Secretary Member Sayman Üye/Treasurer Member Üyeler/Members : E. Günhan ULUSOY

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarımız, Sekizinci Ulusal Larengoloji Kongresi 8-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. Larengoloji alanında

Detaylı

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim dostları, Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. No: 50/9 Çankaya/ANKARA Tel: (0.312) 481 21 00 - (0.312) 481 21 02 Faks: (0.312) 481 21 07 Web:

Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. No: 50/9 Çankaya/ANKARA Tel: (0.312) 481 21 00 - (0.312) 481 21 02 Faks: (0.312) 481 21 07 Web: Değerli Firma Temsilcileri, Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta, yaşlanan dünya ile birlikte beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı insanların toplum içindeki oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde yaşlanma

Detaylı

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN 9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN Sayın İlgili, 12 Ağustos 2017 2002 den bu yana düzenlediğimiz Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, her geçen yıl büyüyen ilgi ve katılımdan aldığı güçle

Detaylı

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE MIPIM 2015 10-13 MARCH 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE Majestic/Carlton Otel Projeksiyon 4 gün süreyle, saat 19.30 02.00 arası Majestic veya Carlton Otel in 3

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI DOSYASI PARTNERSHIP FILE. together with

İŞ ORTAKLIĞI DOSYASI PARTNERSHIP FILE. together with İŞ ORTAKLIĞI DOSYASI PARTNERSHIP FILE together with Düzenleyen Hosted By Himayelerinde Under The Auspices Of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By Uluslararası Destekçi International Supporter

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

1 SPONSORLUK DOSYASI

1 SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNYAZI 2 KURULLAR 3 GENEL BİLGİLER 4 KAYIT BİLGİLERİ 5 KONAKLAMA & ULAŞIM BİLGİLERİ 6 SPONSORLUKLAR 7-9 GENEL KURALLAR 10-12 İÇİNDEKİLER 3. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

İnsan Kaynakları Kongresi

İnsan Kaynakları Kongresi İnsan Kaynakları Kongresi Esin Ver Tutku Yarat 14 Mayıs 2015 Ankara Sheraton Oteli İş Birliği Dosyası İnsan Kaynakları Kongresi Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SPONSORLUK OLANAKLARI...3 REKLAM OLANAKLARI...6

İÇİNDEKİLER SPONSORLUK OLANAKLARI...3 REKLAM OLANAKLARI...6 İÇİNDEKİLER SPONSORLUK OLANAKLARI...3 REKLAM OLANAKLARI...6 SPONSORLUK OLANAKLARI SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER Yaka Kartı Sponsoru veya Kayıt Alanı Sponsoru olarak HPKON 2017 Fuarı na katılan

Detaylı

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016 IFM, Istanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy ( Atatürk Havaalanı Karşısı ) REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI 1 Index Led Ekran ( Fuar Kayıt Bankosu

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı Nisan 2017

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı Nisan 2017 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 27-29 Nisan 2017 İFM, İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy ( Atatürk Havaalanı Karşısı ) REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI 1 Index Led Ekran ( Fuar Kayıt Bankosu

Detaylı

IFWEDDING FASHION İZMİR

IFWEDDING FASHION İZMİR www.fuarizmir.com.tr IFWEDDING FASHION İZMİR TANITIM ALTERNATiFLERi DIŞ MEKAN REKLAM ALTERNATiFLERi A Fotoselli Kapı Giydirme Alınlık Ölçüsü: 380x48 cm Alınlık Yan Ölçüleri: 120x46cm Kapı Ölçüsü: 80x227cm

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur. SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Samsun Toplantı Tarihi 7-9 Ekim 2015 Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Web Sayfası Toplantı resmi sitesi olan www.labaratuvarhayvanlarıbilimikongresi.org

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-12 Kasım 2016 FARKINIZI YARATIN Türkiye ve Avrasya nın En Geniş Kapsamlı Kimya Platformu, 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Chem

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU 08 11 Kasım, 2012 SUENO HOTEL, Antalya TÜRKİYE SPONSORLUK VE SERGİ PROSPEKTÜSÜ Değerli Sponsorlar, Sizlerin katılım ve katkılarıyla beşincisini gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Değerli Sektör Temsilcileri,

Değerli Sektör Temsilcileri, Değerli Sektör Temsilcileri, Uluslararası Balkan Gıda, Tarım Hayvancılık ve Gastronomi Zirvesi 26-30 Eylül 2017 tarihleri arasında siz değerli sektör temsilcilerinin katılımlarıyla, Balkanlardaki Osmanlı

Detaylı

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter SPONSORLUK DOSYASI DÜZENLEME KURULU Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter DÜZENLEME KOMİTESİ İmre Altuğlu Gülden Çelik Candan Çiçek Dilek Çolak Selda Erensoy Koray Ergünay

Detaylı

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS YATIRIMCILARI / FACILITY INVESTORS TESİS YÖNETİCİLERİ / FACILITY MANAGERS TESİS TEKNİK MÜDÜRLERİ / FACILITY TECHNICAL DIRECTORS TESİS TEDARİKÇİLERİ / FACILITY

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

MAGROTEX 17 ULUSLARARASI MARDİN TARIM VE GIDA FUARI FUAR İÇİ ÖZEL TANITIM DOSYASI

MAGROTEX 17 ULUSLARARASI MARDİN TARIM VE GIDA FUARI FUAR İÇİ ÖZEL TANITIM DOSYASI MAGROTEX 17 ULUSLARARASI MARDİN TARIM VE GIDA FUARI FUAR İÇİ ÖZEL TANITIM DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE 06-09 NİSAN 2017 MARDİN FUAR ALANI www.mardinfuarlari.com www.zümrütfuarcilik.com.tr Organizasyon

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı