Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz"

Transkript

1 Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Bir canlıya omurgalı ya da omurgasız demekle sistematik birimde şubesini belirlemiş oluruz. 2 Virüslerde DNA ya da RNA vardır. 3 Kamçılı bir hücreli canlıların hepsi kloroplast taşır. 4 Amipte oluşan yalancı ayaklar sadece besin almada görevlidir. 5 Sıtma paraziti insanda alyuvar hücresi içinde çoğalır. 6 Paramesyumdaki küçük çekirdek metabolizmayı, büyük çekirdek üremeyi kontrol eder. 7 Mantarlarda döl almaşı görülür. 8 Mantarların çoğunluğunda dış iskelet kitinden oluşur. 9 Bütün bitkilerde iletim demetleri bulunur. 10 Halkalı solucanda kapalı kan dolaşımı görülür. 11 Böceklerde trake solunumu görülür. 12 Balıkların kalbinden dokulara karışık kan pompalanır. 13 Kuşların kalbinde temiz ve kirli kan ayrı ayrı bölmelerde bulunur. 14 Memelilerin akciğerlerinde solunum yüzey alanını artıran alveoller bulunur. 15 Virüslere karşı hücrelerin ürettiği maddelere interferon adı verilir. 16 Mavi - yeşil algler havanın serbest azotunu yakalayabilir. 17 Mantarlar, kloroplast organeli bulundurmadığından heterotrof özellik gösterir. 18 Virüsler ATP sentezi gerçekleştirir. 19 Virüsler enzim kullanırlar. 20 Virüsler hacimce büyüme gösterirler. 21 Virüsler vücudun belli bir yerinde ve belli hücre içinde çoğalırlar. 22 Virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler. 23 Virüsler bir canlıdan başka bir canlıya kolaylıkla taşınabilirler. 24 Virüsler sadece hücre içinde çoğalırlar. 25 Tatlı sularda yaşayan protistalarda kontraktil koful bulunur. 26 Kök ayaklılardan amip hücre dışında pelikula adı verilen bir örtü bulundurur. 27 Paramesyumda ikili çekirdek bulunup, küçük çekirdek metabolizmadan büyük çekirdek ise üremeden sorumludur. 28 Mantarda glikoz nişasta şeklinde depo edilir. 29 Mantarlar spor ile çoğalabilir. 30 Mantarların hücre çeperi yapısına selüloz katılır. 31 Çiçeksiz bitkilerde sadece eşeyli üreme görülür. 32 Eğrelti otlarında gerçek kök, gövde ve yaprak bulunur. 33 Açık tohumlu bitkilerde tohum taslağı tohum kabuğu ile çevrili değildir. 34 Açık tohumlu bitkilerde otsu gövdeye sahip türler yoktur. 35 Tüm omurgalı canlılarda kapalı dolaşım sistemi vardır. 36 Planarya ve tenya yassı solucanlardandır. 37 Bakır, gümüş, demir ve altın gibi maddeler yenilenebilir kaynaklar içinde yer alır. 38 Asit yağmurlarını azaltmak için fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. 39 Gürültü kirliliği, işitme kayıplarına ve ruhsal bozukluklara sebep olabilir. 40 Atmosferdeki karbondioksitin aşırı artması sonucu meydana gelen küresel ısınmaya sera etkisi denir. 41 Ozon tabakasının incelmesi sonucunda Güneş in zararlı ışınları yeryüzüne ulaşır. 42 Fosil yakıt kullanımının artması, atmosferin CO2 oranını azaltır. 43 Ülkemizde oluşan orman yangınlarının % 98 i insan kaynaklıdır.

2 44 Asit yağmurları, tarım bitkilerinin ve ormanların tahrip olmasına neden olur. 45 Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi sebeplerle atmosfere yaydığı karbondioksit miktarını gösterir. 46 Deniz su seviyesinin düşmesi küresel ısınma sonucu gerçekleşir. 47 Havada bulunan kirletici maddeler, insanların solunum yollarını etkileyerek normal mekanizmasını bozar. 48 Toprak kirliliğine neden olan en önemli faktörlerden biri tarım ilaçlarıdır. 49 Radyasyon sakat doğumları engeller. 50 Çöpler hastalık yapıcı organizmaların çoğalmasına ortam hazırlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlar ile tamamlayınız. 1 Mantarlarda genel olarak dış iskelet Kitin den oluşur. 2 Paramesyumda fazla suyu atmaya yarayan Kontraktil Kofullar vardır. 3 Bütün çiçekli bitkilerde döllenme sonucu Zigot oluşturma ortak özelliktir. 4 Çiçekli bitkilerde Tohum oluşturma ortak özelliktir. 5 Kapalı tohumlular Tek çenekliler ve Çift çenekliler olmak üzere ikiye ayrılır. 6 Öglenada Kamçı ile hareket vardır. 7 Liken birlikteliği Alg ve Mantar dan oluşur. 8 Çok yıllık odunsu bitkilerde kök ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlayan Kambiyum vardır. 9 İletim demetleri Odun ve Soymuk borularından oluşur. 10 Böceklerde Trake solunumu görülür. 11 Balıklarda Solungaç solunumu görülür. 12 Kurbağaların ergin dönemlerinde Deri ve Akciğer solunumu görülür. 13 Memelilerin akciğerlerinde solunum yüzey alanını artıran Alveol adlı yapılar bulunur. 14 Memeliler Gagalı, Keseli ve Plasentalı olmak üzere üç grupta incelenir. 15 Kanguru ve keseli ayı keseli memeli örneğidir. 16 Vücut sıcaklığı sabit olan canlı grupları kuşlar ve memelilerdir. 17 Omurgalı canlılarda kalpleri üç gözlü canlı grupları kurbağa ve sürüngenlerdir. 18 Omurgasız canlı gruplarından halkalı solucanda kapalı dolaşım sistemi görülür. 19 Süngerlerin eşeysiz çoğalmaları tomurcuklanma şeklinde olur. 20 Süngerlerin iç iskeletleri kalsiyum ve silisyum maddelerden meydana gelmiştir. 21 Çift çeneklilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür. 22 Bir çeneklilerin gövdesindeki iletim demetleri dağınıktır. 23 Açık tohumlu bitkilerin gerçek çiçek ve tohum taslakları yoktur. 24 Damarlı bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayrılır. 25 Damarsız bitkilerin üremeleri eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenez şeklinde olur. 26 Peynir, ekmek, alkol ve ilaç yapımında mantarlardan yararlanılır. 27 Mantarlar kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değildir 28 Belirgin bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip organizmalara cıvık mantarlar adı verilir. 29 Tatlı sularda yasayan sillilerde kontraktil kofullar bulunur. 30 Protistalarda sitoplazmanın sertleşmesiyle meydana gelen canlı bir tabaka olan pelikula ile vücudun şekli sabit tutulur. 31 Kök ayaklıların insanda amipli dizanteriye neden olan türleri tehlikelidir ve parazit olarak yaşar. 32 Öglena, paramesyum, amip gibi belirgin bir hücre çekirdeğine sahip tek hücreli organizmalar, protista âleminde incelenmektedir. 33 Bitkilerde hücre duvarının yapısını selüloz oluşturur. 34 Trypanasoma adı verilen kamçılı, çeçe sineği ile insanlara taşınarak uyku hastalığına neden olur.

3 35 Yüksek sıcaklıkta yaşayan arkebakterilere termofiller denir. 36 Çok hücreli canlılara geçiş olarak kabul edilen volvoks düzenli bir küredir. 37 Olgun alyuvarları çekirdeksiz olan, karın kısmında diyafram bulunan sınıf memelidir. 38 Vatoz ve köpekbalığı gibi balıklar kıkırdaklı balıklar grubundandır. 39 Amip, öglena gibi tek hücrelilerde fazla suyu dışarı atabilen kontraktil koful bulunur. 40 Damarsız tohumsuz bitkilere karayosunu örnek verilebilir. 41 Yapı ve görev bakımından birbirine benzer özelliklere sahip olan, doğada yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılar grubuna tür adı verilir. 42 Omurgasızların en geniş grubunu böcekler oluşturur. 43 Sürüngenler akciğer solunumu yapar. 44 Ozon tabakası Güneş ten gelen zararlı ışınları emerek yeryüzüne ulaşmasını engeller. 45 Havada bulunan kükürt dioksit gibi gazların su buharı ile birleşerek sülfürik asit gibi asitlere dönüşerek yeryüzüne inmesine Asit yağmuru denir. 46 Sera etkisi sonucu Dünya atmosferi ve okyanuslarda ortalama sıcaklığın yükselmesi olayına Küresel ısınma denir. 47 Karbon ayak izi bir bireyin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi ve satın aldığı ürünlerle atmosfere verdiği karbondioksit miktarına denir. 48 Belirli bölgeye özgü bitki ve hayvan türlerine Endemik denir. 49 Sulardaki sentetik deterjanların neden olduğu kirlenme sonucu aşırı alg üremesi ve ortamdaki organik madde miktarının artmasına Ötrofikasyon denir. 50 Toprağın yağışlar, sel suları ve rüzgâr gibi etmenlerle taşınmasına Erozyon denir.

4 1- I. Hücrelerin birbirini tanıması, II. Hormonların hücreye alınması, III. Hücre zarının seçici geçirgenliği İnsanlarda hücre zarının yapısında yer alan glikoproteinler, yukarıda verilen durumlardan hangilerini gerçekleştirir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2- I. Golgi aygıtı, II. Kloroplast, III. Lökoplast Bir bitki hücresinde, yukarıda verilen organellerden hangilerinin faaliyetlerinin sonucunda hücre zarı, hücre çeperine yaklaşır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) Yalnız III 3- Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Difüzyonla monomer maddeler taşınır. B) Difüzyon canlı hücrelerde gerçekleşir. C) Difüzyonda ATP harcanır. D) Difüzyonda taşıyıcı proteinler görev yapar. E) Difüzyonda maddeler çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınır. 4- Reçel gibi besinler açıkta kaldıkları halde uzun süre bozulmadan durur. Bu özellik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Bakterilerin deplazmoliz olmalarıyla B) Bakterilerin hemoliz olmalarıyla C) Bakterilerin hızlı çoğalmasıyla D) Bakterilerin plazmoliz olmalarıyla E) Bakterilerin genetik olarak zayıf olmalarıyla 5- I. Solunum yapması II. Koful bulundurması III. Protein bulundurması Yukarıdaki özelliklerden hangilerine bakılarak bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğu anlaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 6- I. Morus nigra II. Populus nigra III. Morus alba IV. Salix nigra Yukarıda bilimsel isimleri olan canlılardan hangi ikisi kalıtsal olarak birbirine daha yakın akrabadır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 7- I. Vücudu kıllarla kaplıdır. II. Yavrularını emzirir. III. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir. Yukarıda özellikleri verilen hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tür B) Cins C) Familya D) Takım E) Sınıf 8- Canlıların sınıflandırılması yapılırken; I. Beslenme biçimi II. Zarlı organellerin olması III. Enzim kullanımı IV. Hücre sayısı yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır? A) I ve II B) II ve IV C) II, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 9- Çok yıllık bir bitkinin canlı olan bütün hücrelerinde aşağıdaki hücresel yapılardan hangileri ortak olarak bulunur? A) Ribozom ve kloroplast B) Hücre zarı ve ribozom C) Mitokondri ve büyük koful D) Kromoplast ve hücre çeperi E) Büyük koful ve hücre zarı 10- Sınıflandırma birimlerinde âlemden türe doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Canlılar arasında benzerlik artar. B) Canlı sayısı azalır. C) Kromozom sayısı azalır. D) Homolog yapıların sayısı artar. E) Çeşitlilik azalır. 11- Virüsler bitki ve hayvanlarda hastalık yapabilen zararlılardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi virütik bir hastalık değildir? A) Kuduz B) Sarılık C) Verem D) Kızamık E) Grip 12- Bütün bakterilerde; I. Kamçı II. Hücre duvarı III. Kapsül A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III 13- Bakterilerdeki depo polisakkaritler, I. Nişasta II. Glikojen III. Selüloz verilenlerden hangileridir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III 14- Protista âleminde incelenen canlılar aşağıdaki yapılardan hangisini ortak olarak bulundururlar? A) Kloroplast B) Hücre çeperi C) Kamçı D) Mitokondri E) Kontraktil koful 15- Mantarlar âleminde aşağıdakilerden hangisi gözlenecek özelliklerden birisi olamaz? A) Heterotrof beslenme B) Metagenez ile çoğalma C) Spor oluşturma D) Saprofit yaşam E) Kambiyum ile enine kalınlaşma 16- Mantarlar âlemine giren bütün canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olamaz? A) Heterotrof özellikte olma B) Ökaryot yapıda olma C) Glikojen depolama D) Parazit yaşam E) Enzim kullanma 17- Mantarlar âlemi için; I. Hücre içindeki fazla glikozları glikojen olarak depolar. II. Genel olarak kitinden oluşan hücre duvarları vardır. III. Saprofit, parazit ve mutualist yaşayanları vardır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 18- Omurgasızlar şubesinde yer alan solucanlar sınıfındaki bütün canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortak özelliktir? A) Eşeyli üreme B) Parazit yaşam C) Açık kan dolaşımı D) Kapalı kan dolaşımı E) Tek hücreli olma 19- Bitkiler âlemindeki bütün canlılar için, I. Ökaryot hücre yapısına sahip olma II. Çok hücreli olma III. Gerçek çiçek ve tohum taslaklarına sahip olma IV. Gerçek kök ve yapraklara sahip olma A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 20- Evrimsel gelişmişliklerine göre, I. Çam II. Karayosunu III. Elma IV. Eğrelti otu verilen canlıların sıralaması nasıl olmalıdır? A) IV II III I B) II I IV III C) II IV I III D) IV II I III E) III I II IV 21- Bütün çiçekli bitkiler için I. Tohum oluşturabilme II. Kambiyuma sahip olma III. Selüloz çepere sahip olma IV. İletim demetlerine sahip olma A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV

5 22- Böcekler ve kurbağalar için, I. Trake solunumu yapmaları II. Başkalaşım (metamorfoz) geçirmeleri III. Kanla oksijen taşımaları A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 23- Çeşitli hayvan gruplarında gözlenebilen aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün omurgalı hayvan sınıfında da görülen ortak özelliktir? A) Vücut ısısının sabit olması B) İç döllenme C) Akciğer solunumu D) İç iskelete sahip olma E) Boşaltım ürünü olarak üre oluşturma 24- Omurgalılar şubesinden olan, I. Yarasa II. Kartal III. Balina IV. Kanguru şeklindeki canlılardan hangileri, aynı "sınıf" içerisinde yer alırlar? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) III ve IV 25- Sistematik birimlerden hangilerinde bulunan hayvanlar topluluk oluşturulabilir? A) Tür B) Cins C) Sınıf D) Şube E) Âlem 26- Hayvanlar âleminin omurgalılar şubesinde yer alan canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortak özelliktir? A) Değişken vücut ısısı B) Sabit vücut ısısı C) Akciğer solunumu D) Solungaç solunumu E) Sırtta sinir şeridi 27- Memeliler sınıfında yer alan bütün canlılar için; I. Süt bezi II. Plasenta III. Kaslı diyafram verilenlerden hangilerini içerme ortak özelliktir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 28- Omurgalı bazı hayvanlarda, kış uykusu ile birlikte; I. Metabolizma yavaşlar. II. Kalp atışları yavaşlar. III. Oksijen kullanımı azalır. yukarıdakilerden hangileri gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 29- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm gelişmiş omurgalı hayvanlarda görülür? A) Akciğer solunumu yapma B) İç iskelete sahip olma C) Dört odacıklı kalbe sahip olma D) İç döllenme ile üreme E) Boşaltım ve sindirim atıklarını ayrı iki delikten atma 30- Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinin hangisinden seçilecek iki canlının kromozom sayısının aynı olma olasılığı diğerlerinden daha fazladır? A) Cins B) Takım C) Şube D) Sınıf E) Familya 31- Eğrelti otları ile karayosunlarında; I. Döl almaşı ile üreme II. İletim demetlerine sahip olma III. Fotosentez ile besin üretme özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 32- I. Karayosunu II. Eğreltiotu III. Sarıçam IV. Buğday V. Kaktüs Yukarıdaki bitki grupları basitten gelişmişe doğru sıralandığında dördüncü sırada hangi bitki bulunur? A) I B) II C) III D) IV E) V 33- Kemosentez yapan bakterilerde I. Klorofil II. Mitokondri III. Hücre zarı yapılarından hangileri bulunmaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 34- Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanların hiçbir grubunda görülmeyen özelliklerdendir? A) Akciğer solunumu B) Açık dolaşım C) Kapalı dolaşım D) Metamorfoz E) Trake solunumu 35-Bitkilerin sınıflandırılması yapılırken, aşağıdakilerden hangisinin özellikleri dikkate alınmaz? A) İletim demetleri B) Çiçek C) Çenek D) Tohum E) Depo şekeri 36- Kuş ve memelilerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır? A) Ağızda diş bulunması B) Sıcakkanlı olması C) Diyafram kasına sahip olması D) Alveollü akciğere sahip olması E) Vücutlarında kıl bulundurması 37- I. Yarasa II. Kartal III. Yılan IV. Balina V. Köpekbalığı Yukarıda verilen canlılardan hangi ikisinin genetik benzerliği diğerlerine göre daha fazladır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 38- Aşağıda verilen sistematik birimlerden hangisinin birey sayısı diğerlerine göre daha fazladır? A) Familya B) Cins C) Sınıf D) Takım E) Tür 39- Aşağıda verilen sistematik birimlerden hangisinde tür çeşidi diğerlerine göre daha fazladır? A) Cins B) Familya C) Sınıf D) Şube E) Takım 40- Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalı hayvanlar grubunda yer almaz? A) Kirpi B) Yengeç C) Alabalık D) Yılan E) Köstebek 41- Aşağıdakilerin hangisi böceklerin özelliklerinden birisi değildir? A) Dış iskelete sahip olma B) Dış döllenme yapma C) Trake solunumu yapma D) Açık dolaşım sistemine sahip olma E) Üç çift bacak içerme 42- Aşağıda verilen balıklardan hangisinin yüzme kesesi olmadığı için sürekli hareket etmesi gerekir? A) Hamsi B) Kefal C) Köpek balığı D) Çenesiz balık E) Kemikli balık 43- Aşağıda verilen omurgalı hayvan çiftlerinden hangileri aynı sınıf içinde yer alır A) Köpek balığı Yunus B) Kurbağa Yarasa C) Şahin Yarasa D) Timsah Kirpi E) Güvercin Penguen 44- I. Eklem bacaklı II. Solucan III. Kurbağa IV. Yılan Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin sırt kısmında sinir şeridi bulunur? A) I ve II B) III ve IV C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 45- Aslan Koyun İnsan Yukarıda verilen canlıların birlikte bulunduğu en küçük sınıflandırma birimi hangisidir? A) Cins B) Âlem C) Sınıf D) Takım E) Şube 46- Aşağıda verilen canlılardan hangisinin sınıfı farklıdır? A) Yarasa B) Köpek balığı C) Sincap D) Kanguru E) Balina

6 47- Atmosferde bulunan, I. Metan II. Karbondioksit III. Su buharı gazlardan hangilerinin miktarının artması, sera etkisine neden olur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 48- Fosil yakıtlar yerine; I. Güneş enerjisi II. Rüzgâr enerjisi III. Su enerjisi IV. Nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarından hangileri kullanılırsa çevre sorunlarının azaltılması anlamında adım atılmış olur? A) I ve III B) III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 49- Doğal kaynaklar tüketilmeden biyolojik sistemlerin çeşitliliği ve üretkenliğinin sağlanması olayına karşılık gelecek kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ekoloji B) Biyo çeşitlilik C) Ekosistem D) Sürdürülebilirlik E) Ekoton 50- Toprak kirliliğinin artmasında, I. Kimyasal gübre kullanımının yaygınlaşması II. Tarım ilaçlarının aşırı tüketimi III. Endüstriyel atıklar IV. Evsel atıklar faktörlerinden hangilerinin etkileri söz konusudur? A) I ve III B) III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 51- Aşağıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur? I. Dökülmüş yapraklar II. Deterjanlar III. Kimyasal gübreler IV. Evsel atıklar A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 52- Aşağıda verilen atıklardan hangisi doğada daha kısa sürede yok edilir? A) Piller B) Plastik şişe C) Patates kabuğu D) Naylon poşet E) Cam bardak 53- Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasına hava kirliliği denir. Buna göre, I. Egzoz gazları II. Sera gazları III. Su buharı faktörlerinden hangileri hava kirliliğine neden olur? A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II 54- Verilenlerden hangileri orman yangınına sebep olan doğal sebepler içinde yer alır? I. Yıldırım düşmesi II. Tam söndürülmeyen mangal ateşi III. Volkanik patlama A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır.

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. DERS :BİYOLOJİ KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI DEVAM EDİYORUZ... B: PROTİSTA ALEMİ *Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. *Pratista alemindeki

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ

CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ HAYVANLAR ALEMİ Çok hücreli canlılardır. Süngerler hariç, hepsinde sinir sistemi bulunur ve aktif olarak yer değiştirebilirler. Heterotrof beslenirler. Besinlerini glikojen

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Protista Alemi 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Genel olarak bakıldığında protista aleminde yukardaki canlılar bulunur. Protista alemi,

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir.

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir. GAZ ALIŞVERİŞİ O2'li solunum yapan canlıların bazılarında O2'in alınıp CO2'in atılmasını sağlayan yapılar bulunur.bu yapı ve organlar solunum sistemini oluşturur. solunum ------>solunum organlarıyla dış

Detaylı

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir Analog organ Sineğin ve yarasanın kanadı.organdır

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir.

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. Sindirimin amacı: 1-Besinler hücre zarından geçebilecek hale gelir. 2-Besinler,hücre

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST 12-A TEST 13 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri için, I. Taşınan maddenin monomer olması II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması III. Cansız hücrelerde

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi A. GAZ ALIŞ VERİŞİ Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi Canlılarda hayatsal olayların sürdürülebilmesi için gerekli olan enerji hücresel solunumla elde edilir. Genellikle oksijenli olarak gerçekleşen

Detaylı

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar PROTİSTA Genel Özellikleri Eukaryotik canlılardır Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur Eşeyli ve eşeysiz üreme

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. - Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar. - Oksijenin oluştuğu yerdir. - Suyun parçalandığı yerdir. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelin özelliğidir? A) Kloroplast B) Golgi cisimciği C) Çekirdek

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ ADIM ADIM YGS LYS 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ CANLILARDA BESLENME İLİŞKİSİ CANLILAR ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ OTOTROF BESLENME HETEROTROF BESLENME HEM OTOTROF HEM HETEROTROF

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı 1.Ünite : Canlılar ve İlişkileri 1.Besin Zincirinde Akışı Anahtar Kavramlar: Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil 1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ

12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ Bir alan ya da habitat içerisindeki tüm popülasyonların oluşturduğu birliğe komünite denir. Komüniteyi oluşturan türler arasında

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri Anahtar Kavramlar: Oksijenli solunum Oksijensiz solunum Madde döngüleri ATP 1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Öğretim Programının temelleri canlılık, hücre, canlıların çeşitliliği ve güncel çevre sorunlarıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine

Detaylı

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir.

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. 1. Ampirik (Yapay) Sınıflandırma

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı