bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları"

Transkript

1 bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları

2 BÖLÜM 21. ODA DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI Oda Denetleme Kurulumuz, 09 Mayıs 2010 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmış, Haydar ŞAHİN, Ahmet ENİŞ ve Oğuz Ali AVCI Dönem Koordinatörleri olarak belirlenmiştir. Dönem Koordinatörleri, Oda Tüzesinde tanımlanan denetlemelerin ve katılacak denetçilerin programlarını üç aylık periyotlarla oluşturarak denetlemelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Denetleme Kurulu tarafından dönem içerisinde Oda Merkezi ve Şubelerinde toplam 152 denetleme gerçekleştirilmiştir. Bu denetlemelerde; yapılan işlemlerin TMMOB ve Oda Tüzelerine ve Oda Genel Kurulunda alınan kararlara uygunluğu ile işlemlerle ilgili belge ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığı kontrol edilmiştir. Denetlemeler esnasında tespit edilen eksiklikler Denetleme Raporları nın Diğer Hususlar bölümünde belirtilmiş, eksikliklerin giderilebilmesi adına Oda ve Şube Yöneticileriyle de ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Tüm bu çalışma ve paylaşımlar, Odamızın 36. Çalışma Döneminde kabul gören çalışma ilkeleri ve anlayışı ışığında ulaşmış olduğu kurumsal yapıyla uyumlu, gelişmiş bir mali işleyişin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Denetleme Kurulu olarak 43. dönemde denetleme çalışmalarının değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla değişik tarihlerde 4 kez toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda denetlemelerde karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, birimlerdeki uygulamaların değerlendirilmesi ve aynılaştırılmasına yönelik yapılması gerekenler ile Oda bütçesine ilişkin konular görüşülmüştür. Toplantılarda oluşan görüşler ayrıca Oda Yönetim Kuruluyla da paylaşılmıştır. 09 Mayıs 2010 tarihinde Denetleme Kurulu, Oda ve Şube Başkanları Ortak Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda dönem içerisinde yapılacak denetim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda alınan karar gereği oluşturulan komisyon tarafından denetimlerin daha sistematik yapılmasını sağlamak amacıyla Denetleme Kontrol Föyü oluşturularak kısa sürede uygulamaya konulmuştur. Dönem içerisinde Denetleme Kurulu, Oda ve Şube Saymanları Ortak Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Oda mali işleyişiyle ilgili konular görüşülmüştür. Ayrıca Denetleme Kurulu, TMMOB tarafından düzenlenen TMMOB ve Bağlı Odalar Denetleme Kurulları Toplantısı na katılmıştır. Toplantıda Odaların denetim faaliyetlerinin ortaklaştırılması, geliştirilmesi vb. konular değerlendirilmiştir. Denetleme Kurulu üyeleri Oda Danışma Kurullarına, sekreterler ve saymanlar toplantılarına etkin bir şekilde katılarak, Oda gündemi, denetimlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini belirtmişlerdir. Bu dönemde ayrıca; Oda eylem ve etkinliklerine de etkin katılım sağlanmıştır yılı gelir bütçesi ,35.-TL., giderler ise ,05.-TL. dir. Tahmini bütçeye göre gelirler %9,71 fazla, giderler ise % 22,41 eksik (yatırımlar dahil olduğunda % 0,84 eksik) olarak gerçekleşmiştir yılı gelir bütçesi ,88.- TL., gider bütçesi ise ,11.- TL. dir. Tahmini bütçeye göre gelirler %8,45 fazla, giderler ise % 11,35 eksik(yatırımlar dahil olduğunda % 2,24 eksik)olarak gerçekleşmiştir. ÖNERİLER 1- Gerçekleşen gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında doğru hesapların kullanılmasına özen gösterilmesi, bütçenin daha gerçekçi olmasını, sağlıklı ve doğru analiz edilmesini sağlayacaktır. 2-Ülkemizdeki üniversitelerin çoğunda verilmekte olan teorik eğitimin yetersizliğini gidermek ve çalışma yaşamına katılan üyelerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak için Odamızın başarıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri çeşitlendirilmeli, nitelikleri yükseltilmelidir. Bursa Şubemizce başlatılan Uygulamalı Eğitim Projeleri tüm Oda birimlerinde yaygınlaştırılmalıdır. 3-Odamızda artan iş yoğunluğu ve kurumsal büyümeye paralel olarak verilen hizmetlerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar memnuniyet vericidir. Yapılan bilirkişilik, ekspertizlik, periyodik kontrol, asansör, LPG sızdırmazlık, motor-şase, baca gazı analizi, gürültü kontrolü vb. hizmetlerin tüm birimlerde aynı standart ve kalitede verilmesi için hizmet içi eğitim ve akreditasyon çalışmaları geliştirilerek sürdürülmelidir. 4-Her dönemde Müdürler, Muhasebe Görevlileri, Saymanlar ve Denetleme Kurulu üyelerinin katılacağı Mali İşler Çalıştayının yapılması yararlı olacaktır. 5-TMMOB ve Odamıza yönelik olarak gelirlerimizi ve etkinliğimizi azaltmak yönünde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma, Deniz ve Haberleşme Bakanlıklarınca yapılan haksız uygulamalara karşı, gelirlerimizi 364

3 artıracak, hizmetlerimizin nicelik ve niteliklerini yükselterek çeşitlendirecek, giderlerimizi azaltacak planlamalar yapılarak, uygulamalar titizlikle denetlenmelidir. 6-Örgütümüzün inşaat, bina, tesis vb. yatırımlarının gerek fizibilitelerinin hazırlanması, gerekse uygulamalarının takibi için merkezi bir İnşaat Emlak Komisyonu oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. SONUÇ 43. Çalışma Döneminde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile TMMOB ve bağlı odaların yetki ve sorumlulukları kısıtlanmaya çalışıldığı görülmüştür. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Ocak 2012 den itibaren muayene işlemlerinde LPG sızdırmazlık periyodik kontrolleri sonucu verilen sızdırmazlık raporlarının aranma zorunluluğunu kaldıran genelgesi ile can, mal ve kamu güvenliği açısından tehlikeli bir süreç başlattığı düşüncesindeyiz. Bu tür uygulamaları yapanlara, meslek odalarının seçimle gelen yönetimlerle yönetildiğini, genel kurullar ve denetleme kurulları süreciyle denetlendiğini, gücünü tamamen örgütlü üyesinden aldığını bir kez daha vurgulamak isteriz yılında 36. Çalışma Döneminde ortaya konulan Oda çalışma ilkeleri, belirlenen hedeflerle bunların uygulamasında gösterilen kararlılık sonucunda elde edilmiş değerlerin her dönem geliştirildiği görülmektedir. Odamızın yaptığı çalışmalar, geldiği konum, kamuoyundaki güvenilirliği, hepimizin yüzünü ağartmaktadır. üyeleri; Selahattin Alsancak, Gafur Onur, İbrahim Karaman, Ahmet Özmen ve Eşref Rahmi Narin - İzmir Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca, Remzi Aslan, Behiç Akkan ve Necdet Kahraman - Bursa Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ersoy Bey, M. Simavi Bakır, Doğan Mahalleli, Oğuz Kepez ve Adnan Mensiz - Kocaeli Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Asar, M. Bülent Tuncel, İbrahim Eryılmaz, Gürsel Yayla ve Günay Birtürk 11 Haziran 2010 Cuma Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Ali Özdemir, Hüseyin Kaya ve Tuncer Nazif Uz 10 Temmuz 2010 Cumartesi - Zonguldak Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımı ile yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Haydar Şahin, M. Bülent Tuncel ve Günay Birtürk - Samsun Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Mustafa Asar ve İbrahim Eryılmaz Oda Denetleme Kurulu Çalışmaları Geçmiş dönemlerin birikimlerini referans alıp, çalışmalarını geliştirerek sürdüren, örgütümüzün geldiği bu onur verici durumu yaratmada emeği geçen tüm Oda, Şube ve Temsilcilik Yönetim - Yürütme Kurulu Üyeleri ne, Oda Onur Kurulu Üyeleri ne, üye ve çalışanlarımıza, Denetleme Kurulu Üyeleri olarak teşekkür ediyoruz. 43.DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞUBE DENETLEMELERİ 5 Haziran 2010 Cumartesi - Antalya Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Ali Oğuz Avcı, Osman Çakıl ve Tamer Özben - İstanbul Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin - Gaziantep Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahattin Alsancak ve Ali Özdemir - Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ali Oğuz Avcı, Osman Çakıl ve Remzi Aslan 11 Temmuz 2010 Pazar - Kayseri Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, Necdet Kahraman ve Nazif Tuncer Uz 17 Temmuz 2010 Cumartesi - İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin 365

4 üyeleri; Haydar Şahin, Mustafa Koca, Ersoy Bey ve Günay Birtürk üyeleri; Ahmet Eniş, İbrahim Karaman, M. Bülent Tuncel ve Ahmet Özmen - Mersin Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahattin Alsancak, Ali Özdemir, Hüseyin Kaya ve Remzi Aslan - Antalya Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ali Oğuz Avcı, M. Simavi Bakır, Doğan Mahalleli ve Behiç Akkan - Edirne Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Asar ve İbrahim Eryılmaz 24 Temmuz 2010 Cumartesi - İzmir Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, Ali Oğuz Avcı, Tamer Özben ve Erol Kılıçkap - Denizli Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, Behiç Akkan ve Nazif Tuncer Uz - Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Gafur Onur, Mustafa Koca, Oğuz Kepez ve Necdet Kahraman - Eskişehir Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; M. Bülent Tuncel, Doğan Mahalleli ve Adnan Mensiz - Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Simavi Bakır, Hüseyin Kaya ve Gürsel Yayla 31 Temmuz 2010 Cumartesi üyeleri; Ahmet Eniş, Tamer Özben ve Erol Kılıçkap - Kocaeli Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Gafur Onur, İbrahim Karaman, M. Bülent Tuncel, Hüseyin Kaya ve Ahmet Özmen 1 Ağustos 2010 Pazar - Adana Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Koca, Ali Özdemir ve Remzi Aslan 4 Ağustos 2010 Çarşamba - Oda Merkezi denetlemesi, 6 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Oğuz Ali Avcı, Gafur Onur, M. Simavi Bakır, Eşref Rahmi Narin, Hüseyin Kaya ve Ahmet Eniş 9 Ekim 2010 Cumartesi - Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Selahattin Alsancak ve Hüseyin Kaya - Kayseri Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Remzi Aslan ve Ahmet Özmen - Edirne Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Gafur Onur ve Eşref Rahmi Narin - Eskişehir Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Oğuz Ali Avcı, Behiç Akkan ve Günay Birtürk - Zonguldak Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; M. Simavi Bakır ve Oğuz Kepez - Mersin Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Asar, Ali Özdemir ve İbrahim Eryılmaz - Gaziantep Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Tamer Özben ve Erol Kılıçkap 23 Ekim 2010 Cumartesi üyeleri; Haydar Şahin, Mustafa Asar ve İbrahim Eryılmaz 366

5 - Antalya Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, İbrahim Karaman, Behiç Akkan ve Eşref Rahmi Narin - İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, Oğuz Ali Avcı, M. Bülent Tuncel ve Doğan Mahalleli üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca, Günay Birtürk ve Necdet Kahraman 28 Ekim 2010 Perşembe İzmir Şube denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ersoy Bey, Tamer Özben, M. Bülent Tuncel, Ahmet Özmen ve Nazif Tuncer Uz 30 Ekim 2010 Cumartesi - Adana Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Nizamettin Durakoğlu ve Remzi Aslan - Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Osman Çakıl, M. Bülent Tuncel, Oğuz Kepez ve Gürsel Yayla 26 Kasım 2010 Cuma - Oda Merkezi denetlemesi, 8 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Haydar Şahin, Selahattin Alsancak, Mustafa Koca, Tamer Özben, M. Bülent Tuncel, Erol Kılıçkap, Adnan Mensiz ve Nazif Tuncer Uz 5 Şubat 2011 Cumartesi - Eskişehir Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Ersoy Bey ve Doğan Mahalleli - Samsun Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, M. Bülent Tuncel, Gürsel Yayla ve Eşref Rahmi Narin - Gaziantep Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahattin Alsancak, Ali Özdemir ve Remzi Aslan Oda Denetleme Kurulu Çalışmaları - Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımı ile yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Ahmet Eniş, Osman Çakıl, İbrahim Karaman ve Gürsel Yayla - Samsun Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahittin Alsancak, Ali Özdemir ve Hüseyin Kaya 6 Kasım 2010 Cumartesi - Konya Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Haydar Şahin ve Selahattin Alsancak - Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımı ile yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri Ahmet Eniş, Gafur Onur, İbrahim Karaman ve İbrahim Eryılmaz - Denizli Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Mustafa Koca, Oğuz Ali Avcı ve Necdet Kahraman 12 Şubat 2011 Cumartesi - İzmir Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Nizamettin Durakoğlu, Oğuz Ali Avcı ve Doğan Mahalleli - Diyarbakır Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımı ile yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Ahmet Eniş, Mustafa Koca ve Remzi Aslan - Edirne Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Gafur Onur, İbrahim Karaman ve Ahmet Özmen - Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Osman Çakıl, Hüseyin Kaya ve Behiç Akkan üyeleri; M. Simavi Bakır, Mustafa Asar, İbrahim Eryılmaz ve Oğuz Kepez 367

6 19 Şubat 2011 Cumartesi - Denizli Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Nizamettin Durakoğlu ve Nazif Tuncer Uz - Kayseri Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, Gafur Onur ve Hüseyin Kaya - Antalya Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Koca, M. Bülent Tuncel, Oğuz Kepez ve Günay Birtürk - Mersin Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Oğuz Ali Avcı, Osman Çakıl ve Ali Özdemir - Adana Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Tamer Özben, Erol Kılıçkap ve Necdet Kahraman 26 Şubat 2011 Cumartesi - İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Ahmet Eniş, Selahattin Alsancak ve Gürsel Yayla üyeleri; Mustafa Koca, M. Bülent Tuncel ve Günay Birtürk - Kocaeli Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ersoy Bey, Oğuz Ali Avcı, Eşref Rahmi Narin ve Nazif Tuncer Uz - Zonguldak Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; İbrahim Karaman, Mustafa Asar ve İbrahim Eryılmaz - Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Tamer Özben, Hüseyin Kaya, Erol Kılıçkap ve Remzi Aslan 4 Mart 2011 Cuma - Oda Merkezi 2010 yılı dördüncü dönem (Ekim- Kasım- Aralık) denetlemesi yapıldı. OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreteri Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şefi Birol İsmailoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcısı Gamze Etizer Güney ile Muhasebe Görevlileri Tülay Mısır ve Burçin Çorbacı nın hazır bulunduğu denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Yahya Bulat, Gafur Onur, M. Simavi Bakır, Oğuz Kepez, Ahmet Özmen ve Necdet Kahraman 9 Nisan 2011 Cumartesi - Kayseri Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Ahmet Eniş ve Ali Özdemir 16 Nisan 2011 Cumartesi - Antalya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca ve Behiç Akkan - Kocaeli Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur, M. Bülent Tuncel, Doğan Mahalleli ve Eşref Rahmi Narin - Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin İbrahim Karaman, Ahmet Özmen ve Gürsel Yayla 22 Nisan 2011 Cuma Mersin Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Selahattin Alsancak ve Ali Özdemir 23 Nisan 2011 Cumartesi - Eskişehir Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Mustafa Asar ve Ahmet Özmen Nizamettin Durakoğlu, M. Bülent Tuncel, Günay Birtürk ve Necdet Kahraman 29 Nisan 2011 Cuma Denizli Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Mustafa Koca ve Osman Çakıl 368

7 30 Nisan 2011 Cumartesi üyeleri; Ahmet Eniş, Hüseyin Kaya ve Nazif Tuncer Uz - Gaziantep Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Selahattin Alsancak, Tamer Özben ve Erol Kılıçkap - İzmir Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Nizamettin Durakoğlu, Gafur Onur, Oğuz Ali Avcı ve Behiç Akkan - İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ersoy Bey, M. Bülent Tuncel, Doğan Mahalleli ve Remzi Aslan 7 Mayıs 2011 Cumartesi - Samsun Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahattin Alsancak, Mustafa Koca, İbrahim Karaman ve Ahmet Özmen 4 Haziran 2011 Cumartesi - Zonguldak Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Gafur Onur, Gürsel Yayla ve Günay Birtürk - Oda Merkezi denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Oğuz Ali Avcı, Osman Çakıl, Oğuz Kepez ve Günay Birtürk Denetlemede; OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreteri Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şefi Birol İsmailoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcısı Gamze Etizer Güney ile Muhasebe Görevlileri Tülay Mısır ve Burçin Çorbacı da hazır bulundu. 9 Temmuz 2011 Cumartesi - Antalya Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Oğuz Ali Avcı, Behiç Akkan ve Günay Birtürk - Gaziantep Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Yahya Bulat, İbrahim Eryılmaz ve Ahmet Özmen Oda Denetleme Kurulu Çalışmaları - Adana Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Osman Çakıl, M. Bülent Tuncel ve Nazif Tuncer Uz - Edirne Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Asar, İbrahim Eryılmaz ve Eşref Rahmi Narin 14 Mayıs 2011 Cumartesi Ankara Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Ersoy Bey, Doğan Mahalleli ve Gürsel Yayla 21 Mayıs 2011 Cumartesi Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Oğuz Ali Avcı, Ali Özdemir, Oğuz Kepez ve Necdet Kahraman - Eskişehir Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Koca, Ersoy Bey ve Doğan Mahalleli - Edirne Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; İbrahim Karaman, M. Bülent Tuncel ve Eşref Rahmi Narin 11 Temmuz 2011 Pazartesi - Zonguldak Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Selahattin Alsancak ve Gürsel Yayla 12 Temmuz 2011 Salı - Mersin Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Osman Çakıl, Ali Özdemir ve Hüseyin Kaya 369

8 16 Temmuz 2011 Cumartesi - Bursa Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Ahmet Eniş, M. Bülent Tuncel ve Eşref Rahmi Narin - İstanbul Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Selahattin Alsancak, Nizamettin Durakoğlu, Ali Özdemir ve İbrahim Eryılmaz - Samsun Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur, Osman Çakıl, İbrahim Karaman ve Ahmet Özmen - İzmir Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Ersoy Bey, Tamer Özben, Erol Kılıçkap ve Gürsel Yayla - Konya Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin M. Simavi Bakır, Hüseyin Kaya ve Oğuz Kepez 23 Temmuz 2011 Cumartesi - Kocaeli Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Mustafa Koca, Doğan Mahalleli ve Gürsel Yayla - Adana Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Ahmet Eniş, Ali Özdemir ve Remzi Aslan - Denizli Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Yahya Bulat, Oğuz Ali Avcı ve Osman Çakıl - Kayseri Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur, Oğuz Kepez ve Nazif Tuncer Uz 30 Temmuz 2011 Cumartesi - Ankara Şube denetlemesi 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Ahmet Eniş, Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca ve Nazif Tuncer Uz - Trabzon Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Yahya Bulat, Remzi Aslan ve Günay Birtürk - Diyarbakır Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Hüseyin Kaya, Doğan Mahalleli ve Ahmet Özmen 5 Ağustos 2011 Cuma Oda Merkezi denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Oğuz Ali Avcı, Osman Çakıl, M. Simavi Bakır ve Doğan Mahalleli 6 Ekim 2011 Perşembe Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin Ahmet Eniş, Osman Çakıl ve İbrahim Eryılmaz 7 Ekim 2011 Cuma - Eskişehir Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, M. Simavi Bakır ve Doğan Mahalleli 9 Ekim 2011 Pazar - Kayseri Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin katılıyla yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Selahattin Alsancak, M. Bülent Tuncel ve Ali Özdemir 15 Ekim 2011 Cumartesi - Adana Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Haydar Şahin, Selahattin Alsancak, M. Simavi Bakır ve Eşref Rahmi Narin - Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, M. Bülent Tuncel, Ali Özdemir ve Nazif Tuncer Uz - Denizli Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca, İbrahim Eryılmaz ve Günay Birtürk - Antalya Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur, Oğuz Ali Avcı, Remzi Aslan ve Oğuz Kepez 370

9 19 Ekim 2011 Çarşamba - Mersin Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Osman Çakıl, Ali Özdemir ve Ahmet Özmen 22 Ekim 2011 Cumartesi - Samsun Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Mustafa Koca, Oğuz Kepez ve Eşref Rahmi Narin Birol İsmailoğlu, Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcısı Gamze Etizer Güney ve Muhasebe Görevlisi Burçin Çorbacı da hazır bulundu. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; M. Bülent Tuncel, N. Tuncer Uz, Mustafa Koca, Oğuz Ali Avcı ve Erol Kılıçkap 26 Ocak 2012 Perşembe Antalya Şube denetlemesi 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Ahmet Eniş ve Osman Çakıl Oda Denetleme Kurulu Çalışmaları - Edirne Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş ve Ahmet Özmen Yahya Bulat, Hüseyin Kaya, Gürsel Yayla ve Günay Birtürk - İzmir Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur, Oğuz Ali Avcı, Osman Çakıl ve Tamer Özben 29 Ekim 2011 Cumartesi - Zonguldak Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla yapıldı. Denetlemeye, Denetleme Kurulu üyeleri; Ahmet Eniş ve Gafur Onur - Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Nizamettin Durakoğlu, Tamer Özben, Erol Kılıçkap ve Doğan Mahalleli üyeleri; Mustafa Koca, İbrahim Karaman ve Hüseyin Kaya 30 Ekim 2011 Pazar İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, Ersoy Bey, M. Bülent Tuncel ve Gürsel Yayla 19 Kasım 2011 Cumartesi Dönem Oda Merkezi üçüncü denetlemesi, 5 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla yapıldı. Denetlemede, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şefi 28 Ocak 2012 Cumartesi - Eskişehir Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri Haydar Şahin, Oğuz Ali Avcı ve Günay Birtürk - Kocaeli Şube denetlemesi 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri İbrahim Karaman, İbrahim Eryılmaz ve Gürsel Yayla 4 Şubat 2012 Cumartesi - Konya Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Ahmet Eniş, Hüseyin Kaya ve Remzi Aslan - Gaziantep Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Selahattin Alsancak ve Ali Özdemir - Samsun Şube denetlemesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Yahya Bulat, Nizamettin Durakoğlu ve Nazif Tuncer Uz - Denizli Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Mustafa Koca, Osman Çakıl, Doğan Mahalleli ve Necdet Kahraman 11 Şubat 2012 Cumartesi - Oda Onur Kurulu toplantısı Şubat 2012 tarihlerinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıda 43 dosya üzerinde görüşüldü. - İstanbul Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin, Selahattin Alsancak, Ersoy Bey ve Günay Birtürk 371

10 - Adana Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Ahmet Eniş, Tamer Özben, Ali Özdemir ve Remzi Aslan Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca, Eşref Rahmi Narin ve Nazif Tuncer Uz 18 Şubat 2012 Cumartesi - Zonguldak Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Haydar Şahin ve Hüseyin Kaya - Ankara Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Yahya Bulat, Osman Çakıl, Oğuz Kepez ve Gürsel Yayla - Diyarbakır Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin üyeleri; Gafur Onur, Ali Özdemir, İbrahim Eryılmaz ve Ahmet Özmen 23 Şubat 2012 Perşembe Mersin Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Selahattin Alsancak, Ali Özdemir, Hüseyin Kaya ve Remzi Aslan 25 Şubat 2012 Cumartesi Ahmet Eniş, M. Simavi Bakır ve Oğuz Kepez - İzmir Şube denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Nizamettin Durakoğlu, Mustafa Koca, Oğuz Ali Avcı ve Necdet Kahraman - Edirne Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin Gafur Onur ve Eşref Rahmi Narin - Kayseri Şube denetlemesi, 2 Denetleme Kurulu Üyesinin İbrahim Kahraman ve Ahmet Özmen 2 Mart 2012 Cuma - Oda Merkezi denetlemesi, 4 Denetleme Kurulu Üyesinin Ahmet Eniş, Haydar Şahin, Oğuz Ali Avcı ve Simavi Bakır Denetlemede, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Muhasebe ve Mali İşler Şefi Birol İsmailoğlu, Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcısı Gamze Etizer Güney ve Muhasebe Görevlileri Burçin Çorbacı ve Tülay Mısır da hazır bulundu. 372

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 43. Dönem 1. toplantısı, 5 Haziran 2010 tarihinde Oda i nde gerçekleştirildi. 43. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları. 3.1 Oda Yönetim Kurulu Toplantıları. 18 Aylık Çalışma Raporu

1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları. 3.1 Oda Yönetim Kurulu Toplantıları. 18 Aylık Çalışma Raporu 1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları 18 aylık dönemde yapılan çalışmaların sayısal verileri aşağıdadır: MİEM Kurs Sayısı 547 MİEM Kursuna Katılım Sayısı 9884 Yetki/Uzmanlık Belgesi Sayısı 7366 Basın Açıklaması

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI 41. Dönem Oda / Şube Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman Üyeler II. Toplantısı, 25 Şubat 2007 tarihinde Ankara da yapıldı. Toplantıda

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Oda dan haberler Saymanlar Toplantısı Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Yunus YENER Oda Merkezi Hüseyin NURGEL Adana Şube Kamuran BASKIN Ankara Şube Eyüp SAYDAM Antalya

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı 04 06 Aralık 2013_Antalya Medikal Turizmde Kamu Hastane Birliklerinin

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) Oda Yönetim Kurulu, örgütünden ve üyesinden aldýðý güçle, birlikte üretme, birlikte yönetme ve birlikte paylaþma anlayýþýyla 1 yýlda aþaðýda özetlenen çalýþmalarý

Detaylı

kasım 2006 günce mmo bülteni Günce aralık 2006/sayý 103 3 Kasım 2006 Cuma 4 Kasım 2006 Cumartesi 1 Kasım 2006 Çarşamba 2 Kasım 2006 Perşembe

kasım 2006 günce mmo bülteni Günce aralık 2006/sayý 103 3 Kasım 2006 Cuma 4 Kasım 2006 Cumartesi 1 Kasım 2006 Çarşamba 2 Kasım 2006 Perşembe kasım 2006 günce 3 Kasım 2006 Cuma İzmir de 3-4 Kasım 2006 tarihleri arasında IV. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansı açılışı yapıldı. Konferans açılışına Odamız adına OYK Sayman Üyesi Ahmet Eniş ve

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 605 606 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan ı başkan,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti.

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti. 03 MART 2015 CHP Adana İl Başkanlığı görevine atanan Oda Eski Başkanımız Sayın Ecz. Burhanettin BULUT ve CHP Adana İl Yönetimi, Odamızı ziyaret etti. Yapılan ziyarette; yaklaşan genel seçimlerle ilgili

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Grafik: YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ALAN)

Grafik: YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ALAN) TMMOB MĠMARLAR ODASI ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ 1 OCAK 21 1 OCAK 211 MESLEKĠ DENETĠM RAPORU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 Büyükkent Bölge Temsilciliği, 8 Temsilcilik ve 2 MDG ile mesleki

Detaylı

EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER

EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER EMO ŞUBELERİNDE SMM VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU UYGULAMASINA YÖNELİK VERİLER EMO ADANA ŞUBESİ SMM ÜYELER VE YG TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU VERİLERİ (Temsilcilikler Dahil) Şube Üye 1127 1224 1258

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 15.05.2004 Yer : Ankara/Keykan Otel Katılım : 83 Kişi Gündem 1- Yeni dönem çalışmalarının değerlendirilmesi 2- Diğer görüş ve öneriler

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI TEMSİLCİLER KURULU NDA GÖREVLİ ÜYELER DURMUŞ YILMAZ Başkan Vakıf Senedi nin 16 ncı maddesi uyarınca Çalışan ALİ ATİLA Başkan Yardımcısı Genel Kurul Emekli MUHAMMET ÜNAL Sekreter

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması 40. 41. 42. ve 43. Dönemde Açılan Kurs ve Katılımcı Sayıları Karşılaştırması 10175 14654 12701 19019 Asansör 710 639 552 447 461 728 700 1037 833 Asansör Avan Proje Hazırlama 1166 1197 1051 KURS 38 45

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE/ANKARA TALATPAŞA BULVARI 06330 GAR / ANKARA MEVLANA BULVARI ( KONYA YOLU ) NO:186 06520 BALGAT / ANKARA

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

BACADER e-bülten ARALIK 2014

BACADER e-bülten ARALIK 2014 BACADER e-bülten ARALIK 2014 İSİB BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPILDI 02 Aralık 2014 tarihinde Ankara da İSİB Başkanı Zeki Poyraz ile bir görüşme yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla GEDİK tarafından yapılan

Detaylı

1. Bursa Şubenin tarih ve 271 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Bursa Şubenin tarih ve 271 nolu kararı üzerine görüşüldü. 18.11.2014 ALINAN KARARLAR 1. Bursa Şubenin 30.09.2014 tarih ve 271 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1458 Şube önerisi doğrultusunda;.. Sicil No lu Oda Üyesi ın işsiz olması nedeniyle 2013 yılı

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

3. Adana Şubenin tarih ve 92 nolu kararı üzerine görüşüldü.

3. Adana Şubenin tarih ve 92 nolu kararı üzerine görüşüldü. 17.06.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 03.06.2014 tarih ve 87 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 319 Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 24 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Şubemiz

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

ODA DAN. Sekreterler Toplantısı

ODA DAN. Sekreterler Toplantısı ODA DAN Sekreterler Toplantısı Sekreterler toplantısı 28-29 Ekim 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Mehmet SOĞANCI Merkez Melih ŞahĐn Merkez Ali Ekber Çakar Merkez Tahsin Akbaba

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANKARA BURSA İZMİR KOCAELİ ADANA İSTANBUL MERSİN GAZİANTEP ANTALYA KONYA ESKİŞEHİR DENİZLİ KAYSERİ MUĞLA TEKİRDAĞ EDİRNE YALOVA ÇANAKKALE SAKARYA MANİSA HATAY SAMSUN KIRKLARELİ

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 133 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 133 nolu kararı üzerine görüşüldü. 19.08.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 05.08.2014 tarih ve 133 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 773 Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi kapsamında 01.06.2012

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010 basında odamız Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ın Ağustos ayında yaptığı Depremlere Karşı Önlemler Bütünlüğü ve Güvenli Yapılaşma İçin Yeni Bir Yapı Denetim Yasası Çıkarılmalıdır/TMMOB ye Bağlı

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI tmmob makina mühendisleri odası (I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244 . * JMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

RAPSİM RADAR PERFORMANS ve İZ ANALİZ LABORATUVARI

RAPSİM RADAR PERFORMANS ve İZ ANALİZ LABORATUVARI Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı RAPSİM RADAR PERFORMANS ve İZ ANALİZ LABORATUVARI Birim Sorumlusu: Dr. Hüseyin A. Serim 6 Kasım 2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ, İSTANBUL Laboratuvarın Künyesi

Detaylı

GÜMRÜK VE VERGİ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

GÜMRÜK VE VERGİ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ GÜMRÜK VE VERGİ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ 13 15 Mayıs 2016/ ERZURUM 08.45-09.15 Kayıt İşlemleri 1. GÜN (13 Mayıs 2016 Cuma) 09.15-09.45 Saygı Duruşu - İstiklal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI Sekreterler-Saymanlar toplantısı 29.04.2000 tarihinde Oda Merkezinde Yazışmalar, Yeni Kayıt, Kimlik Yenileme, Büro Tescil Belgeleri, Adres Değişikliği Talebi, Oda Mali

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

BÖLÜM 17: BASINDA ŞUBEMİZ

BÖLÜM 17: BASINDA ŞUBEMİZ BÖLÜM 17: BASINDA ŞUBEMİZ Şubemiz 13.dönem boyunca yazılı basında toplam olarak 69 kez yer almıştır. Bunun dışında şubemizin görsel basında da yerini almış ve meslek alanlarımızla ilişkili olarak halkımız

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 369 nolu kararı üzerine görüşüldü. 2. Ankara Şubenin tarih ve 625 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 369 nolu kararı üzerine görüşüldü. 2. Ankara Şubenin tarih ve 625 nolu kararı üzerine görüşüldü. 30.06.2015 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 23.06.2015 tarih ve 369 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3834 Şube önerisi doğrultusunda; İskenderun İlçe Temsilciliği nde çalıştırılmak üzere Tuğçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı : 83203306/10.03/1502639 25/06/2013 Konu: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı : 83203306/10.03/1502639 25/06/2013 Konu: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : 83203306/10.03/1502639 25/06/2013 İlgi : a) 14/06/2013 tarihli ve 83203306/20/1380223 sayılı Makam Onayı, b) Millî Eğitim BakanlığıKurumTanıtımYönetmeliği,

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı