T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi (a) : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihli ve 8248 Sayılı Mütalaası. (b) : Bakanlık Makamının 28/05/2009 tarihli ve B.08.0.ÇYG (99)Sayılı Onayı (c) : 30 Mart 2001 tarihli ve B.08.0.ÇYG \1502 sayılı Makam Onayı. Bilgi çağı, yalnız elektronik ve bilgisayar teknolojisinde değişiklikleri değil, bireyden beklenen nitelikleri de büyük oranda değiştirmektedir. Bilim, teknoloji ve iş hayatındaki değişime uygun insan kaynakları ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki-teknik eğitim programlarının sürekli bir şekilde geliştirilmesi gerektirmektedir. Programlar birey, toplum ve iş hayatının gelecekteki ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, bu çerçevede geliştirilerek bilimsel veriler doğrultusunda güncellenmelidir. Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki ve teknik eğitim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürmekte, meslek ve eğitim standartlarının geliştirilmesi, ulusal yeterlilik sisteminin kurulması, yeterliğe dayalı programların geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulması çalışmalarına hayat boyu öğrenme anlayışı ile hız vermektedir. Mesleklerdeki sürekli değişim ve gelişim mesleki yeterliliklerin de geniş tabanlı bilgilere ve becerilere dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Modüller, başlangıcı ve sonu olan, bireysel öğretimi esas alan, kendi içinde bütünlük gösteren, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Bireylerin belirli hedefe ulaşmasını sağlamaya yönelik olarak her modül, birbiri ile uyumlu olarak çalışan belirli parçalardan oluşmakta; bireyin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının, kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Modüler eğitim programları Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi (ISCO 88, ILO) ile Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması (ISCED 97) doğrultusunda, mesleki yeterliklere göre hazırlanmış, uygulamalarında standartlar ve yeterlikler dikkate alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 29 meslek alanında kursiyerleri/öğrencileri meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile 2. 3 ve 4 üncü seviyedeki 509 modüler öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgi (a) da kayıtlı yazısıyla uygun mütalaa edilmiştir. Modüler eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar; 1- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca uygun mütalaa edilen modüler öğretim programları ilgi (b) de kayıtlı Makam Oluru ile uygulamaya konulmuş olup, 29 Meslek alanındaki 509 modüler program Genel Müdürlüğümüz sitesinde (http://cygm.meb.gov.tr) hizmete sunulmuştur. 2- Programlardaki modüller; teknolojik gelişmeler, eğitim ihtiyaçları, mesleğin yeterlikleri ve süreleri alan öğretmenleri tarafından gerektiğinde değerlendirilip, yapılabilecek değişiklik önerileri rapor haline getirilerek gerekçeleriyle Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. 3- Her yaş ve her düzeydeki bireylere uygulanacak olan programlar, modüllerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Modüllerin uygulanması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yapılacaktır. Öğretmenler her modül ile kazanılan yeterlikleri ölçmek amacıyla değerlendirme yapabileceklerdir. Programlarını tamamlamadan ayrılan kursiyerlerin kazandığı yeterlikler ve modüller transkriptlerinde mutlaka belirtilecektir. Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

2 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü 4- Modül ve yeterlikler, programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır. Bir modülün süresi programda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Gerektiğinde modülün süresi, gerekçesi belirtilmek ve amaçlanan yeterliği kazandırmak şartıyla, programların içeriğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda artırılabilecektir. Programda, belirtilen yeterlik ve modül sürelerinin altında bir süre uygulaması yapılmayacaktır. 5- Genel Müdürlüğümüzce programlarda yapılan değişiklikler ve güncellemeler, merkez müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden takip edilerek zamanında uygulamaya konulacaktır. 6- Geliştirilen programlarda alan ve modüllere, ulusal ve uluslar arası sınıflandırmalara paralel olarak sistematik bir kodlandırma yapılmıştır. Bu nedenle ilgi (c) de kayıtlı Makam Onayı ile yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri nce Açılabilecek Kursların Ġsimleri, Süreleri ve Kodlama Sistemine Dair Esaslar adlı kitapçık, yeni programlar ve gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş ve alan kodları verilerek listelenmiştir. Bu güncelleme çalışmaları kapsamında 29 meslek alanındaki 509 modül programla örtüşen (Ek-1) listede belirtilen kurs programları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni hazırlanan programlar ve daha önce hazırlanan programlardan kullanımına devam edilecek programlara ilişkin foet kodları (Ek-2) listede yer almıştır. Bu programlar dışında kurs talepleri geldiği takdirde, istenilen modüller seçilerek kısa süreli, beceri geliştirme programları yapılabileceği gibi, merkezlerce yöre ihtiyaçlarına uygun programlar da hazırlanarak uygulanabilecektir. 7- Programlarda MEGEP tarafından hazırlanan modüller ve içerikler kullanılmaktadır. Mesleğin seviyesine göre kazandırılması gereken yeterlikler hangi eğitim programında olursa olsun aynı modüller ile kazandırılmaktadır. Böylece, mesleki yeterliklere bağlı olarak mesleklerin seviyelerine göre, eğitimde yatay ve dikey geçişler ile belgelendirme kolaylıkla sağlanabilecektir. Üst seviyedeki eğitim programını tamamlamadan ayrılan kursiyerin kazandığı yeterliklerin alt seviyede bir sertifikaya denk gelmesi durumunda, hangi seviyeye denk ise o seviyeye ait sertifikası verilecektir. Programlar beceri geliştirme, ve 4 üncü seviyede hazırlanmıştır. Programlar birbirlerinden bağımsız olup, herhangi bir seviyedeki bir programa başlamak için başka bir programı tamamlamış olma şartı aranmayacaktır. Kursiyerler istedikleri seviyedeki programlara katılabileceklerdir. Açılacak programlar bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak ihtiyaçlar ve kursiyerlerin taleplerine, hazır bulunuşluk düzeylerine göre belirlenecektir. 8- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmış olması gerekmektedir. 4.seviye programlara kayıt olacaklarda, ilköğretim okulunu bitirmiş olma zorunluluğu aranacaktır. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde her yaş ve eğitim seviyesindeki bireyler, beceri geliştirme, 2. ve 3. Seviye eğitim programlarına katılabilirler. 9- Halk Eğitimi Merkezlerinde uygun atölye, laboratuar ve donatım bulunmaması durumunda diğer mesleki teknik eğitim veren okullar, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokollerine dayalı olarak eğitim ortamlarından yararlanılacaktır. Bu konuda işlemler 2007/77 sayılı halk eğitimi faaliyetleri konulu genele esaslarına göre yürütülecektir. 10- Öğretmen veya eğitimciler program içeriğine uygun eğitsel yöntemleri tasarlayacak ve uygulayacaktır. Kursiyerlerin bireysel özelliklerine göre belirlenecek öğrenme yöntem ve teknikleri, teknoloji laboratuarı, bilgisayar, projeksiyon, datashow vb. görsel ve işitsel öğretim materyalleri ile desteklenecektir. 11- Program uygulamalarında halk eğitimi merkezinde görevli yönetici, öğretmen, kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerin bilgilendirilmesi ildeki formatör öğretmenler tarafından yapılacaktır. Formatör öğretmen bulunmayan illerde modüler program seminerlerine katılmış olan yönetici ve öğretmenlerden yararlanılacaktır. ( Ek-3) Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

3 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü 12- Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere verilen sertifika, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilecektir. Belirli sürelerdeki modüller ile kazandırılan yeterliklerin, aynı meslek dalında mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen eğitime denk olması halinde, meslek sertifikaları kalfalık veya ustalık belgeleri ile doğrudan değiştirilecektir. Denk olmaması durumunda ise isteğe bağlı olarak eksik modül, yeterlikleri ve mesleki uygulama süreleri tamamlatılacaktır. Denklik değerlendirme işlemleri, değerlendirme yetkisine sahip kurum/kurumlarca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ne göre yapılacaktır. 13- Meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile ve 4 üncü seviye meslek elemanları modülleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere Ġlişkin Esaslar a ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu nun Kararına göre öğretmeni bulunanların ilgili öğretmenlerce, öğretmeni bulunmayanların ise alanına en yakın uzman veya usta öğretici tarafından verilecektir. Beceri geliştirme, 2. ve 3. seviye meslek kursları programlarında görev alacak usta öğreticilerin alan altındaki meslekte uzmanlaşmış olmasına özen gösterilecektir. Modüler eğitim programlarının eğitim kurumlarımızda uygulanması meslekî ve teknik eğitimde nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. DAĞITIM: Gereği: B Planı EKLER: Ek-Ġlgi (b) Makam Onayı Ek-1: Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulamadan kaldırılan kurs programları Ek-2 :Programlar ve Foet Kodları Ek-3 :Modüler program seminerine katılan yönetici ve öğretmenler NOT: Ekler yazımız ekinde gönderilmemiş olup Web sitemizde yayınlanmıştır. Mehmet CAN Bakan a. Genel Müdür (Ġmza) Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

4 EK-3 MODÜLER PROGRAMLAR SEMİNERLERİNE KATILAN HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ Sıra İLİ KURUMU ADI SOYADI 1 Ceyhan ALİ SAÇMALIOĞLU 2 Kozan SELAMİ İNAN 3 Seyhan FATİH ACARGİL ADANA 4 ALİ ZENBİLCİ 5 Yüreğir EMİNE SORAL 6 MUSTAFA GÜLTEPE 7 Gerger KAMİL ERGÜN ADIYAMAN 8 Merkez HEM NURSEL DİNÇER 9 Sinanpaşa (Sincanlı) ABDULLAH KAYA 10 MEHMET YOLKUTLU Sandıklı 11 ÜLFET BAŞTEPE 12 AYFONKARAHİSAR Başmakçı İSMAİL ALGI 13 Dinar CAFER ÇİÇEKDEMİR 14 Merkez HEM MUKADDER YILMAZ 15 İscehisar SAMİ UYANIK 16 AĞRI Doğubayazıt CEVAT ARAS 17 RAMAZAN ERTAŞ Merkez 18 AKSARAY SEVGİ OĞUZ 19 Ortaköy SEYFULLAH ÇELEBİ 20 Suluova FATİH AKTAR 21 AMASYA Merkez HEM NAZLI YILMAZER 22 Merzifon BAHTİYAR ÇOLAK 23 İLKER YÜCEKAYA 24 Altındağ TÜRKAN GEYİK 25 YASEMİN TAŞDEMİR 26 HÜLYA KARAGEDİK Başkent 27 FUNDA KOÇYİĞİT 28 Beypazarı ALİ AKSOY 29 NİHAT ELMAS Çankaya 30 YELDA AYANCI 31 AYTEN GÖNÜL 32 NAGİHAN GÖNEY 33 GÜLÜMSER GENÇAL 34 NALAN KAYA Etimesgut 35 ANKARA SEMA KAPLAN 36 TÜLAY ERKEN 37 DİLEK TAŞDEMİR 38 GÜLŞEN KUŞCU 39 ŞEVKET ADIGÜZEL 40 Keçiören FATMA BOZKURT 41 ZÜLEYHA ASAN 42 AYŞE ÇULHACIK 43 NURTEN ÇAĞLAYAN 44 NURTEN YABAN Mamak 45 NURHAN KUTLUPEKESEN 46 H.ESİN SÖĞÜT KARAKAYA 47 ZÜBEYDE ÇETİNKAYA

5 48 KERİME ERGÜRBÜZ 49 ŞULE KAYA 50 GÜL AYTEKİN 51 REYHAN ERTAN 52 NEŞİDE OKATAN 53 SERAP FODUL 54 ZELİHA CEYHAN 55 Polatlı ESEN ÖRÜN 56 İSMAİL KANER 57 EMİNE İPEK 58 NEVİN NEROĞLU 59 SANİYE NARİN 60 KEZİBAN YİĞİT 61 S. NİLGÜN ÖZYİĞİT Sincan 62 LÜTFİYE ATALAN 63 GÜNEŞ KARĞI 64 ELİF AKKOYUN 65 NURAY KÖKSAL 66 MUKADDES YETMAN 67 GONCA ÖZAY 68 CAFER EROĞLU Şereflikoçhisar 69 METİN ATEŞ 70 SEÇKİN DEMİRALP Yenimahalle 71 NİLGÜN GÜNERİ 72 Haymana ENVER YURTDAŞ 73 Alanya ŞEFİKA YILDIZ 74 ANTALYA Finike ERTUĞRUL TURGUT 75 Murat Paşa FADIL YAŞAR 76 Arhavi ELİF ERTEN ARTVİN 77 Merkez HEM SALİH ÇÖMERT 78 Merkez HEM AYSEL KARADAĞ AYDIN 79 Nazilli TAYFUN ÖZKAN 80 Edremit HÜRREM TANRIVERDİ 81 EFRAHİM KULA Gönen 82 BALIKESİR ADNAN ELÇİ 83 Kepsut OSMAN MUHTANCI 84 Sındırgı HALİL KOYUN 85 BARTIN Merkez HEM TUNCAY DOLANBAY 87 CELAL SUZAN BATMAN Merkez HEM 88 DAVUT DATLI 89 BAYBURT Merkez HEM AHMET BEKMZECİ 90 Yenipazar MEVLÜT DEMİREL BİLECİK 91 Merkez HEM KENAN ÇİFTCİ 92 Merkez ABDULKADİR KORKULU BİNGÖL 93 Genç EDİP MUTLU 94 Güroymak NASIR KIZILTAŞ BİTLİS 95 Merkez HEM VEDAT DURUK 96 Mudurnu CEMALİ ÖZLÜ BOLU 97 Merkez İ. Baysal GÜLER MERT 98 Çeltikçi AKİF AKALAN BURDUR 99 Merkez HEM MELİKE KOÇ

6 100 İznik SELİM ÜZGÜN 101 Gemlik ENGİN ÇAVUŞ 102 BURSA İnegöl EMİN ERBAY 103 Osmangazi NURTEN KAHRAMAN 104 Orhaneli MEHMET AYAKTAŞ 105 Merkez SERAP DÜZYOL ÇANAKKALE 106 Biga HÜLYA NALÇAKAN 107 Eldivan REZAN GÜNEY 108 ÇANKIRI TURGUT ÜNAL Nurettin Ok (Merkez) 109 HASAN KOCAOĞLU 110 Alaca TUNCAY BOZKURT 111 SEVDA KİRAZ Merkez 112 ÇORUM SEHER KARAKAYA 113 MEHMET AKCA Osmancık 114 ŞEREF AKTI 115 Akköy HEM DEVRAN AYDEMİR 116 Buldan HEM MİTAT ŞEN 117 Honaz HEM BERRİN EMSAL SATIR 118 DENİZLİ TEVFİK YUSMAK 119 Merkez HEM BAYRAM KARASU 120 GÜLSÜM OLKUN 121 Sarayköy HEM ALİ BARAN 122 Bismil HEM MEHMET DAL 123 Çermik HEM SELAHADDİN YILDIZ 124 DİYARBAKIR Dicle NEZİR KIZILTOPRAK 125 Merkez HEM SEVGİ DEMİR 126 Eğil HEM VEFİK KARAKAŞ 127 Akçakoca YELİZ YALILI 128 DÜZCE Cumayeri MEHMET ÇOKSEZGİN 129 Merkez HEM RUHİ POLAT 130 Uzunköprü HALİT ERCAN GÜRE EDİRNE 131 Merkez HEM GÜLSÜM BAĞCI 132 MÜNÜR YILDIZ Arıcak HEM 133 HAMİT TEMİZSOY 134 ELAZIĞ Karakoçan HEM YUNUS ÇELİK 135 Kovancılar HEM ÇOŞKUN SERTKAYA 136 Sivrice HEM FIRAT ÖZGENÇ 137 Üzümlü HEM MUHAMMET RIFKI KARATEPE 138 ERZİNCAN FEVZİ ERDEM Merkez HEM 139 DİLEK KÜÇÜKBOZ 140 Aşkale TOKAY İŞLER 141 Horasan ZEKİ DOĞAN 142 Pasinler SELÇUK KARABULUT 143 Tortum İSMAİL KERPETİN ERZURUM 144 BÜNYAMİN PEHLİVAN Ilıca HEM (AZİZİYE HEM) 145 İLHAN YALÇIN 146 İspir HEM İSMAİL BAKİ 147 Oltu HEM NEZİHE KAYA 148 Yakutiye BİNALİ DADAŞOĞLU 149 ESKİŞEHİR Çifteler BARBOROS ÖZ 150 Odun pazarı FATMA ESER

7 151 UMUT MAİL YILMAZ İslahiye HEM 152 MEHMET POLAT 153 Nizip HEM NESİMİ KALKAN GAZİANTEP 154 Oğuzeli HEM ERDAL YILDIZHAN 155 Şehit Kamil HEM EBRU ZORKİRİŞÇİ 156 Yavuzeli SERKAN SERT 157 Çanakçı HEM NİHAT ÇINAR 158 GİRESUN Güce HEM ERCAN SEZER 159 Merkez HEM İLKNUR DEMİR 160 HALİT YILMAZ 161 GÜMÜŞHANE Merkez HEM TAHSİN ÖZHAN 162 İLYAS MURATHAN 163 FİDAN DİLFİRAZ AYDIN Merkez HEM 164 KÜRŞAT SÖNMEZ 165 ŞAHİNER GÜL 166 ALİ KOÇ 167 HATAY İskenderun HEM MEHMET İÇER 168 SALİH ZEKİ ŞAHİN 169 ÖNDER SARI 170 Kırıkhan HEM MUTLU ANLAR 171 Yayladağı HEM MEHMET AYDIN 172 Karakoyunlu HEM FATMA EVRAN 173 IĞDIR ÖZCAY ORAK Tuzluca HEM 174 KADİR KURT 175 Gelendost HEM HASAN TURAN 176 FATIMA BETÜL KÜÇÜKCOŞKUN ISPARTA 177 Keçiborlu HEM MEHMET ALİ VURAL 178 RAMAZAN YUSUF SESİGÜR 179 Avcılar HEM ŞÜKRAN ŞATLI KOCAMAN 180 Beykoz HEM GÜL SEÇKİN 181 Eyüp HEM ERDAL KURUCA 182 Fatih HEM AYSEL KESKİN 183 ABDURRAHMAN AY Kadıköy HEM 184 DURDANE AKIN İSTANBUL 185 Kartal HEM MUAZZEZ ÖZER 186 Pendik HEM BEDİHA YILMAZ 187 Sultanbeyli HEM OSMAN BALKIS 188 Şile HEM KADRİYE ÇINLAR 189 Ümraniye HEM SÜNDÜZ ÖZSOY 190 Zeytinburnu KURBAN AKÜZÜM 191 Aliağa HEM SEVGİ GENÇ 192 Bergama HASAN ATILGAN 193 Çiğli HEM ALİ ÖZGÜL 194 MEMET GÜNDOĞDU İZMİR Kemalpaşa HEM 195 SAMİ BOZKURT 196 Kınık HEM ÖMER DERELİOĞLU 197 Menderes HEM ŞEVKET BAHADIR 198 Selçuk HEM EMRİYE ŞENKAL 199 Eflani HEM FATMA DANA KARABÜK 200 Merkez HEM MUSTAFA AÇIKGÖZ 201 Başyayla HEM MURAT AKAY KARAMAN 202 Merkez HEM AHMET KUZU

8 203 ALİ KORKMAZ Sarıveliler HEM 204 SAHİBE KARA 205 Digor HEM GONCA DEMİR 206 KARS Kağızman AYŞE GÜMÜŞ 207 MERKEZ HEM ŞENAY KERİMOĞLU 208 Araç HEM GÜNGÖR ÇETİN 209 Cide HEM ALİ DİNÇ 210 KASTAMONU Küre HEM MEHMET SERT 211 Merkez MEM MEHTAP YİĞİT 212 Taş köprü HÜSNÜ BARIN 213 Bünyan KADİR YEŞİL 214 NAFİZ AKARSU 215 KAYSERİ RASİM BOZKURT Kocasinan HEM 216 MEHMET EROĞLU 217 MURAT ALTUNDAĞ 218 Tomarza HEM AHMET VEHBİ KOÇ 219 KİLİS Polateli HEM SONER ÇOLAKOĞLU 220 Balışeyh HEM HAYDAR İLBASAN 221 KIRIKKALE Karakeçili HEM İSMAİL YAHŞİ 222 Çelebi HEM İFFET TAŞÇILAR BEŞİK 223 KIRKLARELİ Lüleburgaz HEM ŞEBNEM HURİYE ARTAN 224 KIRŞEHİR Akçakent HEM MÜBİN DEMİRCAN 225 Merkez HALİS ALTAŞ 226 Afşin HEM OSMAN DOĞAN KAHRAMANMARAŞ 227 Elbistan HEM SADİYE YILDIRIM 228 Gebze SAVAŞ ŞAHİN KOCAELİ 229 Merkez HEM ŞENAY DAŞTAN SİPAHİ 230 İLKER ÜRKÜT Beyşehir HEM 231 AYTEKİN SOLMAZ 232 Çumra HEM MEHMET KARABAYIR 233 Ereğli HEM (Müf.Aziz Sayan) FUAT GÜNDOĞDU 234 Halkapınar HEM MUSTAFA AKGÜL 235 Ilgın HEM NİSAN ALBAYRAK KONYA 236 HALUK YILMAZ Karatay HEM 237 İBRAHİM GÖKSEL DEMİR 238 KADİR ARSLAN 239 Sarayönü HEM YAKUP ÖZSU 240 NARİN TOPRAKKAYA 241 KÖSAL YEŞİLDAĞ Seydişehir HEM 242 CELALETTİN ÖRKÜT 243 KÜTAHYA Tavşanlı HEM MUSTAFA AKSU 244 Merkez HEM AYŞE GÜRBÜZ 245 Simal HEM NESLİŞAH IRMAK 246 MALATYA Kuluncak HEM FATMA VARKİ 247 Darende HEM IRMAK BARAN 248 Hekimhan HEM YÜKSEL ÖZTÜRK 249 Gördes HEM TURHAN AKIN 250 Salihli HEM MİKTAT AKYÜZ MANİSA 251 Turgutlu HEM YAŞAR KOCATÜRK 252 Merkez GÜLCAN ÖZKER

9 253 Dargeçit HEM AHMET ORAL 254 Kızıltepe HEM SABAHATTİN SÜMER 255 Merkez HEM EYÜP DEĞER MARDİN 256 Mazıdağı HEM MEHMET REŞAT AYDIN 257 M. SEBAHATTİN GENÇ Nusaybin HEM 258 MEHMET SABAHATTİN GENÇ 259 Anamur HEM EREN ESABİL BAŞBAĞ 260 Çamlıyayla HEM İBRAHİM DÜNDAR 261 ÜNAL ŞENOCAK MERSİN Merkez HEM 262 İBRAHİM DURMAZ 263 Silifke HEM TAHSİN ŞAHİN 264 Merkez Akdeniz HEM HÜLYA YÜKSEL 265 Fethiye GÖNÜL TÜFEKÇİ 266 MUĞLA Merkez GÜLENAY SİRKECİLİ 267 Milas SERPİL GÖKBEL 268 Merkez HEM İHSAN TURHANER 269 MUŞ Varto HEM MEHMET SEVER 270 Hasköy SAVAŞ BULAN 271 Hacıbektaş HEM NESRİN AYDOĞDU NEVŞEHİR 272 Kozaklı HEM MEHMET CENGİZ 273 Merkez HEM NURETDİN ÜNAL NİĞDE 274 Ulukışla HEM HİLMİ TOPRAK 275 Çamaş HEM MAHMUT AKTİKEN 276 MUSTAFA ÇOK Fatsa HEM 277 HACI BAYRAM KANAR ORDU 278 Gölköy GÜRHAN ÇOKGEZER 279 Mesudiye ŞAHİN ERTEKİN 280 Ulubey HEM AYDIN AVCI 281 SAMİH İLİ Bahçe HEM 282 YUSUF KENAN FETTAHLIOĞLU 283 OSMAN İYİ Düziçi HEM 284 GÜLŞEN GÜNAY 285 OSMANİYE Merkez FATİH BAŞARAN 286 AKİF ZORLU 287 İLKER KARATAŞ Kadirli HEM 288 GÖKHAN BOZKURT 289 TAHİR TARHAN 290 Çayeli HEM HARUN SEÇİLMEZ RİZE 291 Merkez CANAN AKGÜN Adapazarı Çağdaş Yaşam HASAN SAGUN 292 HEM SAKARYA 293 Hendek DİLEK ÖGE 294 Kocaali SELÇUK ÇETİN 295 Ondokuz Mayıs HEM HÜSEYİN KÜÇÜKKAYA 296 SAMSUN Havza GÜLŞEN YILDIZ 297 Vezirköprü HEM MUSTAFA YILMAZ 298 ABDULKADİR TURAN Merkez HEM 299 HÜSEYİN ÇELİKAL 300 Ceylanpınar MEHMET NUR ÖZTÜRK ŞANLIURFA 301 KADİR SUN 302 Siverek HEM MURAT TÜYSÜZ 303 MEHMET SADIK KIRAN

10 304 GİZEM SAYGILI Viranşehir HEM 305 MEHMET ASLAN 306 Baykan HEM NEBAHAT TOPRAK SİİRT 307 Pervari İSAK SAYIN 308 Ayancık HEM AYDIN YILMAZ 309 NAZIM AKSU Gerze HEM 310 SİNOP YASEMİN DUMLU 311 MÜJDAT ÖZCAN Merkez HEM 312 SALİH UZUN 313 ŞIRNAK Cizre MEHMET SADIK BURHAN 314 Merkez SEBİHA ÇELİK 315 SİVAS Suşehri NEŞMETTİN KARACA 316 Şarkışla ABDULLAH KILIÇ 317 Çorlu HÜSNİYE ŞAHİN TEKİRDAĞ 318 Merkez FERAY ŞAHİN 319 ŞEVKET ŞEKERCİ Erbaa HEM 320 SALİH CENİK 321 CEVDET AVŞAR 322 TOKAT Niksar HEM HASAN ŞERİFLER 323 MENDERES KAYA 324 ABDULLAH ŞAHİN Merkez HEM ve ASO 325 ŞULE DALKILIÇ 326 Beşikdüzü HEM MEHMET ARSLAN 327 Dernekpazarı HEM VEYSEL KOCAMAN 328 HACI ÖZKAN 329 TRABZON REFİK HOTAMAN Merkez HEM 330 KAZIM VELİOĞLU 331 VURAL ALİ YAZICI 332 Sürmene RASİM GÜVEN 333 TUNCELİ Merkez ERDAL ADAY 334 UŞAK Merkez CEMAL AKCAKAYA 335 Çaldıran HEM MUHAMMET BİNİCİ 336 NESİM KESGİN Muradiye HEM 337 VAN SEDRETTİN ASLAN 338 İRFAN ÖZTÜRKÇÜ Merkez HEM 339 SUNA KUL 340 İLHAMİ KÖROĞLU Altınova HEM 341 YALOVA MUSTAFA ÖZKAN 342 Merkez HEM CİHADİYE RODOPLU 343 Saraykent HEM HAMZA ÖZ 344 Boğazlıyan YUSUF BÜYÜK 345 YOZGAT FATİH EĞİLMEZ Sorgun HEM 346 İSRAFİL SAYDAM 347 Yerköy HEM SÜLEYMAN ŞAHİNGÖZ 348 MÜRÜVVET GİDER Çaycuma HEM 349 ZONGULDAK İHSAN GÜNAY 350 Ereğli HEM NURHAN TUNCER

11 MODÜLER PROGRAM FORMATÖRLÜK KURSUNU TAMAMLAYAN HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ Sıra İLİ KURUMU ADI SOYADI 1 ADANA Yüreğir ALİ ZENBİLCİ 2 ADIYAMAN Merkez NURSEN DİNÇER 3 AYFONKARAHİSAR Merkez MUKADDER YILMAZ 4 AKSARAY Merkez RAMAZAN ERTAŞ 5 AMASYA Merkez NAZLI YILMAZER 6 ANTALYA Alanya Şefika YILDIZ 7 ARTVİN Arhavi ELİF ERTEN 8 AYDIN Merkez AYSEL KARADAĞ 9 BALIKESİR Sındırgı HALİL KOYUN 10 BARTIN Merkez TUNCAY DOLANBAY 11 BOLU Merkez GÜLER MERT 12 BURDUR Merkez MELİKE KOÇ 13 BURSA Osmangazi NURTEN KAHRAMAN 14 ÇANAKKALE Merkez SERAP DÜZYOL 15 ÇANKIRI Eldivan Rezan GÜNEY 16 ÇORUM Alaca TUNCAY BOZKURT 17 ELAZIĞ Arıcak HEM MÜNÜR YILDIZ 18 ERZİNCAN Merkez DİLEK KÜÇÜKBOZ 19 ERZURUM Oltu HEM NEZİHE KAYA 20 GAZİANTEP Şehit Kamil HEM EBRU ZORKİRİŞÇİ 21 GİRESUN Merkez İLKNUR DEMİR 22 HATAY İskenderun Ali KOÇ 23 IĞDIR Karakoyunlu HEM FATMA EVRAN 24 ISPARTA Keçiborlu HEM FATIMA BETÜL KÜÇÜKCOŞKUN 25 İZMİR Selçuk HEM EMRİYE ŞENKAL 26 KAHRAMANMARAŞ Elbistan HEM SADİYE YILDIRIM 27 KARAMAN sariveliler SAHİBE KARA 28 KASTAMONU Merkez MEM MEHTAP YİĞİT 29 Nafiz AKARSU KAYSERİ Kocasinan HEM 30 Mehmet EROĞLU 31 KOCAELİ İzmit ŞENAY DAŞTAN SİPAHİ 32 KONYA Karatay HEM HALUK YILMAZ 33 KÜTAHYA Merkez HEM AYŞE GÜRBÜZ 34 MALATYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü FATMA VARKİ 35 MERSİN Akdeniz HEM HÜLYA YÜKSEL 36 MUŞ Varto HEM MEHMET SEVER 37 NEVŞEHİR Hacıbektaş HEM NESRİN AYDOĞDU 38 OSMANİYE Kadirli HEM İlker KARATAŞ 39 RİZE Merkez HEM CANAN AKGÜN 40 SAKARYA Adapazarı HEM NERİMAN DİNDAR 41 SİİRT Baykan HEM NEBAHAT TOPRAK 42 SİNOP Gerze HEM YASEMİN DUMLU 43 SİVAS Merkez HEM SEBİHA ÇELİK 44 TEKİRDAĞ Merkez HEM FERAY ŞAHİN 45 TOKAT Merkez HEM ŞULE DALKILIÇ 46 TRABZON Merkez HEM VURAL ALİYAZICI 47 VAN Merkez HEM Suna KUL 48 YALOVA Altınova HEM İLHAMİ KÖROĞLU 49 YOZGAT Yerköy HEM SÜLEYMAN ŞAHİNGÖZ 50 ZONGULDAK Ereğli HEM NURHAN TUNCER

12 EK-2 HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE KULLANIMINA DEVAM EDİLECEK PROGRAMLAR Sıra No PROGRAM ADI PROGRAM SÜRESİ 1 Aerobik Fitnes Afet Programı 30 3 Aile Eğitimi Aile Planlaması 40 5 Alaca Dokuması Aliminyum Kabartma 40 7 Ana Arı Yetiştiriciliği 80 8 Antep İşi Yapımı Arıcılık Avcı Eğitimi Badminton Bağımsız Hareket (Görme engelliler için) Bakır İşlemeciliği Baklavacılık Balık Ağı Örücülüğü Basketbol Baskı Resim Batik Betonarme Demirciliği Bilet Satış Elemanı Bitkisel Kök Boyama Boya - Badana Cam-Seramik Boyama Cicim Dokuma Ciltçilik Cüzdan Yapımı Çanta İmalatçılığı Çeltik Yetiştiriciliği Çevre Sağlığı Seviye Çiğ Köfte Yapımı Çorap Örme Makine Operatörlüğü Dekoratif Kırlent Yapımı Dekoratif Mum Yapımı Deve Kuşu Yetiştiriciliği Dış Cephe Isı Yalıtım Dolgu Oyuncak Yapımı Duvarcılık Ebru Kursu El Nakışları El Nakışları 1 Beyaz İş El Nakışları 2 Çin İğnesi El Nakışları 3 Suzeni El Nakışları 4 Tel Kırma El Nakışları 5 Tül İşi El Nakışları 6 Hazır Gereçlerle El Nakışı El Nakışları 7 Aplike El Nakışları 8 Dantel Anglez El Sanatları (Ahşap Boyama) 200

13 49 El Sanatları Boncuk Oyası El Sanatları Çinicilik El Sanatları Firkete Oyası El Sanatları İpek Kurdele El Sanatları Kumaş Boyama El Sanatları Mekik Oyası El Sanatları Tığ Oyası Ev Mefruşat Ev, Büro, Kurum Temizliği Evde Yaşlı Hasta Bakımı Fayans Karo Döşeme Folklorik Bebek Yapımı Gelin Başı Ve Buket Yapımı Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Görgü Kuralları Gravür Gümüş İşleme Elemanı Güreş Halı Dokuma Halı Onarımı Halk Oyunları Bolu Yöresi Halk Oyunları Van Yöresi Hesap İşi Yapımı Hızlı Okuma Hindi Yetiştiriciliği Hizmet Eğitimi İğne Oyası İleri Düzey Boyama İngilizce Seviye (Seviye1-340 Seviye saat) İnşaat Camcılığı İnşaat Kalıpçılığı İpek Böceği Yetiştiriciliği İpek Halı Dokumacılığı İşitme Engelliler Tercumanlık Krsu Jimnastik Kantin Ve Açık Alan İşletmeciliği Karton Alçı Levha Montaj Kat Şefi (Turizm) Keman Seviye Keman Seviye Keman Seviye Keman Seviye Kırkpare Kil Heykelciliği Kilim Dokuma Kink-Box 200 EK-2

14 102 Kooperatifçilik Koyun Yetiştiriciliği Kumaş Desenleme - Boyama Kuru Temizleme Küçük - Büyük Baş Hayvan Kesimi Leblebi Yapımı Makine Nakışları Makine Nakışları 1 Antep İşi Makine Nakışları 10 Mimoza İşi Makine Nakışları 11 Türk İşi Makine Nakışları 12 Suzeni Makine Nakışları 2 Aplike Makine Nakışları 3 Astragan İşi Makine Nakışları 4 Beyaz İş Makine Nakışları 5 Blonya İşi Makine Nakışları 6 Çin İğnesi Makine Nakışları 7 Kordela İşi Makine Nakışları 8 Kum İğnesi Makine Nakışları 9 Maraş İşi Makrame Mantar Yetiştiriciliği Maraş İşi Yapımı Mekanik Bakım Onarımcılığı Mekik Dokuma Memur Eğitimi Mermer Kaplama Döşeme Montajı Mermer Mozaik Yapımı Metal Dokum Kalıpçılığı Minyatür Halı Dokuma Minyatür Yapımı Mis Sabunculuğu Motorlu. Araç Yıkama Elemanı Oda Görevlisi Oto Döşemeciliği Ödemiş İpliği El Dokuma Öğretmen Eğitimi Pamuk Yetiştiriciliği Patates Yetiştiriciliği Piano Seviye Piano Seviye Piano Seviye Piano Seviye Plastik Doğrama Montajcılığı Rehber Öğretmen Eğitimi Semineri Reklamcılık Ve Tanıtım Resepsiyonist Resim Resim Guaj Boya Tekniği Resim Suluboya Tekniği Rize Bezi Dokuma Sağlık Seviye Satranç Sepet Örücülüğü 70 EK-2

15 155 Sıcak Mutfak Aşçısı Sığır Besiciliği Sıva Slaj Yapımı Soğuk Demirci Soğuk Mutfak Aşçısı Sucuk Yapımı Suzeni Yapımı Süt Keçisi Yetiştiriciliği Süt Sığırcılığı Tabldot Aşçılığı Taşçılık Tavşan Yetiştiriciliği Teknisyen Eğitimi Telkari Temel Bağlama Temel Ud Tenis Tezhip Yapımı Trikotaj Seviye Trikotaj Seviye Tüketici Eğitimi Türk İşi Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Sanat Müziği Öğretim Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Usta Öğretici Eğitimi Vatandaşlık Bilgisi Vitray Vizon Yetiştiriciliği Voleybol Yağlıboya Resim Tekniği Yangın Önleme Yapı Teknik Ressam Yapma Kumaş Çiçek Kursu Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Yorgancılık Yönetici Eğitimi Semineri Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği Yükleyici Operatörlüğü Zeytin Yetiştirmeciliği Zili Dokuma Pratik İngilizce (128 x 3 ) 384 EK-2

16 208 Klasik Masaj Elemanı Yetiştirme Aile İçi İletişim Siirt Battaniyesi Dokuma Traktör Bakım ve Onarımı Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi Kent Yaşamına Uyum Lüle Taşı İşlemeciliği 200 EK-2

17 HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE UYGULAMADAN KALDIRILAN KURS PROGRAMLARI LİSTESİ Sıra No PROGRAM ADI PROGRAM SÜRESİ Yaş Çocuk Bakıcısı Yaş Çocuk Bakıcısı Alabalık Yetiştiriciliği Arpa Yetiştiriciliği 60 5 Ayakkabı Tamirciliği Ayçiçeği Yetiştiriciliği 50 7 Bağcılık 98 8 Bahçe ve Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği 40 9 Baş Soğan Yetiştiriciliği Bayan Terziliği Seviye Bayan Terziliği Seviye Bayan Terziliği Seviye Beyaz Peynir Yapımcılığı Biber Yetiştiriciliği Bilgisayar Bakım, Onarımı Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar Destekli Grafik Bilgisayar İşletmenliği (Operatör) Bilgisayar Teknik Servis Elemanı Bodur - Yarı Bodur Elma Ağaçları Budama Ceviz Yetiştiriciliği Cilt Bakımı ve Makyaj Çiçek Yetiştiriciliği Çiçekçilik Çini Desenleme Çini İşlemeciliği Çocuk Bakıcısı Denizde Can Kurtarma Araçları Denizde Kişisel Canlı Kalma Tekniği Denizde Personel Güvenliği Denizde Temel İlk Yardım Deri Ceket Mont Dikimi Deri Yelek Dikimi Diksiyon Eğitimi Elektrikli Ev Aletleri Bakımı Epilasyon Erik Yetiştiriciliği Erkek Kuaförü (Berber) Fındık Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Fotoğrafçılık Gaz Altı Kaynakçılığı Girişimci Yetiştirme Gübre Ve Gübreleme Hacım Kalıpçılığı Hasır Takı Örücülüğü Hukuk Sekreteri İç-Dış Mekan Bitki Yetiştiriciliği Kalıpçı (Hazır Giyim) 80

18 50 Kaporta Tamirciliği Kasiyer Eğitimi Kaysı Yetiştiriciliği Kesme Çiçek Kiraz-Vişne Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kuaför Kuyumculuk Kuyumculukta Mum Kalıp Makastar Manikür Pedikür Meyve Aşıcılığı Mısır Yetiştiriciliği Mobilya Döşemeciliği Muhasebe Yardımcısı Muz Yetiştiriciliği Narenciye Yetiştiriciliği Organik Tarım Fideden Sebze Yetiştiriciliği Organik Tarım Tohumdan Sebze Yetiştiriciliği Oto Boyacılığı Oto Elektrikçiliği Oto Lastik Tamiri Otobüs -Tren Seyahat Servis Elemanı Overlok Makinesi Operatörü Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Pastacılık Patlıcan Yetiştiriciliği Polimer Kil Takı Tasarımı Remayözcü Sağlık Hayat Sigorta Satış Temsilcisi Sahne Makyajcısı Satış Elemanı Sayacılık Seramik Biçimlendirme Seramik El Dekor Seramik Eşya Yapımı Serigrafi Soğutma-Isıtma Sistemleri Bakım Onarımcısı Stilistlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süt ve Süt Ürünleri Şeftali Yetiştiriciliği Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Takı Tasarımı Terzi-Abiye Tıp Sekreterliği Ütücü Web Tasarım Yüzme Zeytin İşlemeciliği Zirai Sulamacılığı Sayacı Elemanı Yetiştirme 216

19 SIRA MODÜLER PROGRAMLAR AÇIKLAMA:Renkli alanlardaki programlar hazırlanmıştır. KOD NU. AHŞAP TEKNOLOJİSİ 543 SEVİYE SÜRE (Saat) GENEL TOPLAM TOPLAM 1-Mobilya İmalatçısı / Mobilya Döşeme İmalatçısı / Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi / Ahşap Süslemecisi / Ahşap İskelet İmalatçısı / Ahşap Doğrama İmalatçısı / Ahşap Montaj Elemanı 3 880/696 8-Ahşap CNC Makine operatörü 3 920/736 9-Mobilya Döşeme Kesim Elemanı 3 440/ Mobilya Döşeme Dikiş Elemanı 3 440/ Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 3 600/ Ahşap Oymacısı 3 840/ Ahşap Tornacısı 3 840/ Ahşap Kakmacısı 3 760/ Ahşap İskelet Montaj Elemanı 3 680/ Ahşap İskelet CNC Operatörü 3 640/ Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 3 960/ Ahşap Doğrama CNC Operatörü 3 880/ Perdah Elemanı 2 600/ Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 760/ Ahşap Şekillendirmeci 680/ Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarımcısı 400/320 Ahşap kareserciliği Ahşap rölyef Ahşap yat ve tekne yapımı Yarı Otomatik Şekillendirmeci Hasır Mobilya Yapımı Mobilya satış elamanı AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Ayakkabı Modelisti / Ayakkabı Üretim Elemanı / Saraciye Modelisti / Saraciye Üretim Elemanı / Temel Ayakkabı Tasarımcısı 3 960/528 6-Bilgisayarlı Ayakkabı Modelcisi 3 760/528 7-Ayakkabı Kesimcisi 3 800/512 8-Ayakkabı Finisajcısı 3 640/416 9-Sayacı 3 880/ Ayakkabı Montajcısı 3 800/ Ayakkabı Test Elemanı 3 680/ Ayakkabı Tabancısı 3 680/ Saraciye Kesimcisi 3 800/ Saraciye Montajcısı 3 960/ Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 3 840/ Ayakkabı Istampacısı 3 840/ Ayakkabı El Montajcısı 2 400/248 1 Ayakkabı deri ve yan ürünleri satış elemanlığı Çanta imalatcısı yetiştirme kursu Cüzdan Yapımı

20 BAHÇECİLİK 621/622 1-Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi / İç Mekan Bitkileri Yetiştiricisi / Kesme Çiçek Yetiştiricisi / Sebze Yetiştiricisi / Meyve Yetiştiricisi / Peyzaj Bahçıvanlığı / Çiçek Düzenleme / Aşıcı 3 920/ Budamacı 3 920/ Yetiştirici / İlaçlamacı / Bahçıvan / Sulamacı 2 520/ Dikim İşçisi 2 680/ Söküm İşçisi 2 680/ Toprak İşleyicisi 2 680/ Ana Arı Yetiştiriciliği Arıcılık Erik Yetiştiriciliği Bağcılık Bahçe ve Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği Bahçıvan Biber Yetiştiriciliği Bodur - Yarı Bodur Elma Ağaçları Budama Budamacı Ceviz Yetiştiriciliği Çeltik Yetiştiriciliği Çiçek Yetiştirici Çim Alanları ve Yer Ortücûlüleri Yetiştirme Deve Kuşu Yetiştiriliciği Fındık Yetiştiriliciği Hindi Yetiştiriliciği İpek Böceği Yetiştiriliciği Kaysı Yetiştiriliciği Kiraz-Vişne Yetiştiriliciği Kivi Yetiştiriliciği Organik Fideden Sebze Yetiştiriliciği Organik Tarım Tohumdan Sebze Yetiştiriliciği Pamuk Yetiştiriliciği Patates Yetiştiriliciği Patlıcan Yetiştiriliciği Peyzaj Bahçıvanlığı Sebze Yetiştiricisi Küçük- Büyük Baş Hayvan Yetiştiriliciği Seracılık Kursu Sığır Besiciliği Slaj Yapımı Süt Keçi Yetiştiriliciği Süt Sığırcılığı Şeftali Yetiştiriliciği Tavşan Yetiştiriliciği Tavukçuluk Yer Fıstığı Yetiştiriliciği Zeytin Yetiştiriliciği Zirai Sulamacılığı Fidan Üretimi Filtre Tesisi Operatörü Yetiştirme Yumurta Tavuk Yetiştiriciliği Vizon Yetiştiriliciği Gübre ve gübreleme Koyun Yetiştiriliciği Kozalak Toplama ve tohum üretimi Mantar Yetiştiriliciği Muz Yetiştiriliciği Tarımsal ilaçlama Makineleri Operatörü Yetiştirme

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

SIRA PROGRAM ADI 1 AEROBİK KURS PROGRAMI 2 AFET BİLİNCİ KURS PROGRAMI 3 AHŞAP DOPRAMACILIĞI KURS PROGRAMI 4 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 5 AİLE İCİ

SIRA PROGRAM ADI 1 AEROBİK KURS PROGRAMI 2 AFET BİLİNCİ KURS PROGRAMI 3 AHŞAP DOPRAMACILIĞI KURS PROGRAMI 4 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 5 AİLE İCİ 1 AEROBİK KURS PROGRAMI 2 AFET BİLİNCİ KURS PROGRAMI 3 AHŞAP DOPRAMACILIĞI KURS PROGRAMI 4 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 5 AİLE İCİ İLETİSİM KURS PROGRAMI 6 AİLE PLANLAMASI KURS PROGRAMI 7 ALABALIK YETİŞTİRME

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO KİŞİ SAYISI 1 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri 2 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri 3 Ağ Sistemleri ve Yönlendirme

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 2014 YILI MESLEKİ EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 MESLEK ADI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) KONTENJAN 6125 2 Ahşap Boyamacı 50 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 4 Kartonpiyer

Detaylı

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ ADANA AMASYA ANKARA ARTVİN Sedef Kakma 272 Minyatür 2 392 Taş Bebek Yapma 144 Sepet Örücülüğü 128 Sepet Örücülüğü 128 Ehram Dokuma 256 Seramik Biçimlendirme 288 Sayfa No : 1 / 8 BALIKESİR Kitre Bebek Yapma

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ 22.mesleki Eğitim Kurulunda,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan,Alan ve dal Adı değişen Meslek Alan ve dallarının

Detaylı

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp)

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp) ESENLER HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS LİSTESİ Kurslar (Tam Liste) Halk eğitim merkezimizde verilen kurslar tam liste şeklinde verilmiştir. Bu liste alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Kurslara başvurmak için

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR Kod No n Adı SA001 Açık İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Destekleyici Kurslar SA002 Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Destekleyici Kurslar

Detaylı

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 1 Ağ İşletmenliği Bilişim Teknolojileri 3 1,5 2 12/09/2010 2 Ahşap Doğrama İmalatı Ahşap Teknolojisi 3 1,5 2 Ağaç İşleri Doğramacılık 30/07/1990

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Adli Takip Elemanı 100 2 Akvaryum Balıkları üreticisi 50 3 Ambalajlama 50 4 Animasyon 25 5 Anketör

Detaylı

TOPLAM SAAT GÜNLÜK SAAT GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ HAFTALIK SAAT

TOPLAM SAAT GÜNLÜK SAAT GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ HAFTALIK SAAT UN ADI GÜNLERİ ÇALIŞMA İ 1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1200 40 BİLGİSAYAR PAZARTESİ-ÇARŞAMBA 13:00-16:20 4 8 160 12.10.2015 14.03.2016 AKSU 2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1202 40 BİLGİSAYAR İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI NOTLAR 1 - Sınav Türü Bölümündeki; Y.M.K (Yeni Moduler Sistem) : 01.07.2010 tarihinden sonra merkezimize ilk defa kayıt olan kişilerin sınav tarihlerini ifade eder. 2 - Sınav Türü Bölümündeki; M.K (Moduler

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 4 ALÜMİNYUM İMALAT ELEMANI 50 5 AŞÇI 2.000 6 AŞÇI YARDIMCISI

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ahşap CNC Makinası Operatörü 70 4 Aluminyum

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) 10.06.2015 09:30 204-205-206

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı Değişen Meslek Alan ve Dallarının

Detaylı

İL İSTİHDAM ve MESLEKİ EĞİTİM KURULU EK-2 Alınan Kararlara İlişkin Faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirme Tablosu 20.01.2016 Toplantı ve Karar No

İL İSTİHDAM ve MESLEKİ EĞİTİM KURULU EK-2 Alınan Kararlara İlişkin Faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirme Tablosu 20.01.2016 Toplantı ve Karar No İL İSTİHDAM ve MESLEKİ EĞİTİM KURULU EK2 Alınan Kararlara İlişkin Faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirme Tablosu 20.01.2016 Toplantı ve Karar No 2016/11 2016/12 2016/13 Karar Sorumlu/İlgili Kuruluş Planlanmış

Detaylı

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi 29602 GENEL MUHASEBE 18/06/2016 14 : 40 29605 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 20/06/2016 10 : 40 29613 MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ 1 29620 MALİYET HESABI 29634 GİYİM AKSESUARLARI 29636 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 22/06/2016 10 :

Detaylı

ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 PAZARLAMA VE PERAKENDE a Sigortacı b Emlak Komisyoncusu c Kasiyer d Kasa Şefi e Depo Görevlisi f Satın Alma Görevlisi g Reyon Görevlisi 2 MUHASEBE VE FİNANSMAN a Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

Detaylı

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ

2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ 2014 HAZİRAN KALFALIK SINAVI TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 25/06/2014 10:00 2 TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME 27/06/2014 12:00 3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ 10/06/2014 12:00 4 TEMEL

Detaylı

KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KALFALIK SINAV TARİHLERİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ AHŞAP DOĞRAMA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 21.02.2017 10:00 MESLEKİ UYGULAMA (PRATİK EĞİTİM) 08.02.2017 13:00 MOBİLYA İMALATI TARİH SAAT BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK)

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM

Detaylı

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 4 ALÜMİNYUM İMALAT ELEMANI 50 5 AŞÇI 2.000 6 AŞÇI YARDIMCISI

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM

19 MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 18.2.2014 10:00 MERAM MEM AŞÇILIK 1 BESLENME 10.2.2014 13:00 MERAM MEM 2 MUTFAK UYGULAMALARI 13.2.2014 12:00 MERAM MEM 3 TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ 13.2.2014 14:00 MERAM MEM 4 TÜRKÇE 14.2.2014 13:00 MERAM MEM 5 MESLEKİ BİLGİSAYAR 14.2.2014

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI 2014 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SALON NO AHŞAP DOĞRAMA İMALATI MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ ) Y.M.K 03.09.2014 09:30 204-205-206 AHŞAP

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı S.N. Meslekler Kursiyer Sayısı Açılması Planlanan Kurs Sayısı 1 Adalet Meslek Elemanı 5 1 2 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 5 1 3 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5 1 4 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5 1

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI

T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI T.C YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ "KALFALIK" SINAV PROGRAMIDIR TARİHİ SAATİ DERSİN ADI 10 Şubat 2017 11 Şubat 2017 BÜTÜN DALLARIN ORTAK ALAN

Detaylı

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No Meslek Adı Kurs Saati 1 Ayakkabı Makinaları Bakım Onarım 400 2 Bilgisayarlı Ayakkabı Modelleme 400 3 Kesim 400 4 Model Ve Istampa

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Meslek Adı 1 Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 30 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 50 3 Akaryakıt

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Ahşap CNC Makinası Operatörü 50 3 Aluminyum Doğramacı 20 4 Ambalajlama

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ( 2012/ EYLÜL )SINAV PROGRAMI MESLEK KODU - MESLEK DAL ADI - (M) MODÜLER (Y) YENİ SİSTEM - USTALIK SINAVI TARİHLERİ 4001 KAYNAKÇILIK (M)

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI Sıra No MESLEK ADI 1 Auto Cad Eğitimi 2 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 3 Triko Desinatörlüğü 4 Halı Desinatörlüğü 5 Bilgisayarlı Ön Muhasebe

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK MUTFAK UYGULAMALARI Y.M.K 09.06.2014 15:00 AŞÇILIK TÜRK MUTFAĞI Y.M.K 10.06.2014 14:00 AŞÇILIK TEMEL YİYECEK

Detaylı

Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci. Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi

Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci. Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Mekanik Bakimci Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH

AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH AHİ EVRAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 GÜZ DÖNEMİ KALFALIK VE USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI MODÜL SEVİYE ALAN DERSİN ADI TARİH BÜTÜN MESLEKLER BÜTÜN MESLEKLER AŞÇILIK AYAKKABI ÜRETİMİ M2

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PLANLANAN İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PLANLANAN İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PLANLANAN İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI MODÜL SAATİ KURSİYERSAYISI 1 SIHHİ TESİSATÇI 576 100 2 AŞÇI YARDIMCISI 878 100 3 BETONARME DEMİRCİSİ 696 200 4 BETONARME

Detaylı

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü

KALFALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT. Sınav Türü ÖNEMLİ NOT KALFALIK SINAVLARI 1- LİSE MEZUNU OLANLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, İŞLETME BİLGİSİ TKY, DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDEN MUAF OLDUKLARI İÇİN SINAVA GİRMEYECEK 2- KİMLİK KARTI YANINDA

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No 1 Meslek Adı Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Kişi Sayısı 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 3 Akaryakıt

Detaylı

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT

USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT USTALIK SINAVLARI ÖNEMLİ NOT 1-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İŞLETME VE İNSAN SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVLARINA MUAF OLDUKLARI İÇİN KATILMAYACAK 2-KİMLİK KARTI YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAZLAR 3-SINAV

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2017 ŞUBAT (KIŞ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 ALÇI MODEL KALIP AŞÇILIK BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİ (CNC) CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Temel Seramik ve Cam 14.02.2017

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AHŞAP SÜSLEME MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) K 02.09.2015 09:30 301-204-205-206

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M)

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK SINAV PROGRAMI 0501 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 4001 KAYNAKÇILIK (M) 003 Ekonomi 02.09.2014 10:00 001 Çalışma Hukuku 02.09.2014 10:00

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

KÖRFEZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2016 HAZİRAN (YAZ) DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ Sayfa 1 / 7 AŞÇILIK Temel Yiyecek Üretimi 07.06.2016 10:00 KÖRFEZ MEM Mutfak Uygulamaları 06.06.2016 13:00 KÖRFEZ MEM Türk Mutfağı 06.06.2016 11:00 KÖRFEZ MEM DEKORATİF EL SANATLARI DEKORATİF EV TEKSTİLİ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK ÇALIŞMA HUKUKU U 18.06.2014 09:00 AŞÇILIK EKONOMİ U 18.06.2014 10:00 AŞÇILIK İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ

2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV TARİHLERİ Meslek Alan/Dalı... : AHŞAP DOĞRAMA İMALATI 8 PRATİK UYGULAMA 04.09.2015 09:00 9 DIŞ MEKAN DOĞRAMASI

Detaylı