T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013"

Transkript

1 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI )SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş., Tasfiye Halindeki Emlak Bankasında Vakfa hastalık primi ödeyerek çalışanlara ve Vakıftan aylık alanlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları eş,çocuk,anne ve babalarına aşağıda belirtilen sağlık yardımları yapılacaktır. Üye kendisi ile birlikte, sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip aile bireylerinin, sağlık yardımından yararlanabilmesi için Vakfa işe başlangıç tarihi itibarıyla 30 gün hastalık sigortası primi ödemesi esastır. A- ÇOCUKLAR ; BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER - 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. B-EŞ ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması, -Herhangi bir işte çalışmaması ve ticari faaliyetinin olmaması. C-ANNE ve BABA ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabii olmaması, -Herhangi bir gelirinin (maaş ve ticari faaliyet geliri) olmaması, Anne ve babanın sağlık yardımından faydalanma esasları; -Üyemiz, anne ve babanın tek çocuğu ise Vakıf sağlık uygulama esaslarında belirtilen (özel sağlık kurumları dahil) sağlık yardımlarından faydalanabilecek, -Anne ve babanın, üyemiz dışında (birden çok) çocukları var ise; Devlet ve Resmi Üniversite Hastanelerindeki tüm sağlık harcamaları Vakıfça ödenecek, özel sağlık kurumlarından faydalanması halinde Sağlık Uygulama Talimatı Esasları ve limitleri kadar olan kısım karşılanacaktır.

2 2)SAĞLIK HARCAMALARININ ÖDENME ŞEKLİ 2013 Yılında, özel sağlık kuruluşlarından hizmet satın alınarak yapılan tedavilerde; Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi, Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Talimatı Esaslarına göre işlem yapılacağından; Vakfımızda, üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmada, Türk Tabipleri Birliği Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Talimatı Esaslarını göz önünde bulunduracaktır. 3)KATILIM PAYI Anlaşmalı kurumlara başvurulduğunda; Devlet Hastaneleri, Resmi Üniversite Hastaneleri, anlaşmalı özel sağlık kuruluşları ve anlaşmalı özel üniversite hastanelerinde, yapılan, muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi tutarlarının tümü (ödenmeyen sağlık giderleri hariç)vakıf tarafından karşılanacaktır. ( Doç. Dr. ve Prof. Dr. işlemleri için madde 4 e bakınız) Anlaşmasız kurumlara başvurulduğunda üye ödemelerinde; Anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yaptırılan muayene, tetkik ve tahliller Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri ve Vakıf tarafından belirlenen limitler üzerinden (ödenmeyen sağlık giderleri hariç) ödeme yapılacaktır. (Doç. Dr. ve Prof. Dr. işlemleri için madde 4 e bakınız) Anlaşmalı, anlaşmasız eczanelerde ilaç alımlarında; Çalışan üyelerimizin %20, emekli üyelerimizin %10 katkı payı vardır. Diş Tedavilerinde ;Madde 5 deki diş tedavisi karşılanma kuralları ve ücretlendirilmesinde belirtilen katılım payları bulunmaktadır. 4)HASTALIK HALİNDE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU ve TEDAVİ HİZMET ALIMI Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarında Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında web tabanlı Vakıf Üyeliği Provizyon Sistemi üzerinden işlem yapılmaya başlanmıştır. Çalışan ve emekli üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına, Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı ile başvuracak kimlik tespiti için T.C.Nüfus Cüzdanını gösterecektir. Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı, kişinin hangi kuruma üye olduğunu gösteren tanıtıcı bir karttır. Acil durumlarda Vakıf üyesi, anlaşmalı kuruma Vakfımızın adını T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI tam olarak belirtmesi durumunda T.C.Kimlik No ile de işlem yaptırabilecektir. Vakfımızın ünvanının tam olarak belirtilmesi, anlaşmalı kurumlarda işlem yapılırken, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ve T.C.Ziraat Bankası Sağlık Yardım Sandığı ile karışmasını engelleyecektir.

3 Ayakta Tedavilerde; Vakfın anlaşmalı kurum ile yapmış olduğu sözleşme gereği üyelerimiz uzman hekim muayenesinde, tetkik ve tedavilerde herhangi bir ek ücret ödemez. Vakfımız tarafından karşılanan Profesör Doktor ve Doçent Doktor muayene ücreti 225 TL. dir. Aradaki fark üye tarafından karşılanacaktır. Yatarak Tedavilerde; Anlaşmalı Kurum, acil haller dışında planlı tedavi ve ameliyatlarda hastaneye yatış işlemi gerçekleşmeden teşhis ve tanıya ilişkin rapor ve belgeleri Vakfımıza göndererek 48 saat öncesinden onay alması gerekmektedir. Anlaşmalı kurumda yapılacak operasyonlarda, Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapmakta olup, Profesör Doktor ve Doçent Doktor ücret farkı üye tarafından karşılanmaktadır. Yatış öncesi, hastane yetkilileri tarafından hastaya okutulup imzalatılan bilgilerin (bazı hastanelerde refakat yemekleri, prof-doç farkı, suit oda ücreti gibi)tam okunup farkında olunması gerekmektedir. Anlaşmalı Kurumlarda tedavi hizmeti bitiminde, faturalar üye tarafından kontrol edilerek imzalanması Vakfımızın ve üyemizin yararına olacaktır. Anlaşmalı Eczanelerde Üye sağlık kuruluşundan almış olduğu reçete ile anlaşmalı eczaneye başvurur. Reçete üzerinde hasta adı soyadı, hekim imza-kaşe-uzmanlık dalı, tanı ve tarih tam olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Anlaşmalı eczane tarafından T.C.Kimlik No su ile Elektronik Provizyon ve Tahakkuk Sistemine (ECP) giriş yapılarak ilaç provizyonu alınır. Anlaşmalı eczanelerde ilaçlar Kamu İndirimli fiyatlardan ödenir. Çalışan üyenin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıyla anne ve babasının ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20 si, Vakıftan malüllük, yaşlılık aylığı almakta olanların, bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk,anne ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan dul ve yetimlerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10 u kendilerince ödenecektir. Raporlu ilaç alımlarında; Üyelerimizin uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren hastalıklarda düzenlenen raporla 3 aylık ilaç dozlarını alabileceklerdir. Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporları azami 2 yıl süre için geçerlidir. Rapor alımlarında rapor üzerinde mutlaka ilaçların ismi kullanım şekli, dozu ve ne kadar süre ile kullanılması gerektiği belirtilmesi gerekmektedir. Bu rapora istinaden hekim tarafından yazılan ilk reçetenin fotokopisi daha sonraki ilaç alımlarında kullanılmak üzere hasta tarafından muhafaza edilmelidir. Raporlu ilaçların ilk üç aylık dozu ilk reçete ile, sonraki üç aylık dozlar ise ilk reçetenin fotokopisi ve ilaç raporu(ilaç ismi,kullanım dozu tam yazan)fotokopisi ile ödenmektedir. Üye sağlık raporu ile anlaşmalı eczaneye ilk başvurusunda, eczacı tarafından raporu Vakfımızın sağlık birimine fakslanarak rapor provizyon sistemine tanımlanacaktır.

4 Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu Hastanelerinde T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerine, T.C.Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, Vakıf kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile başvurulması zorunludur. (Kartlı sisteme geçiş aşamasında sağlık karnesi kullanmaya devam edilebilir.) Resmi Üniversite Hastanelerinde Resmi üniversite hastaneleri ise Sağlık Bakanlığına bağlı olmayıp, özerk kurumlardır. Bu nedenden resmi üniversite hastanelerine, üyelerimiz, Vakfımız sağlık biriminden alınan sevk kağıdı ile başvurabileceklerdir. Sevk alınmayan durumlarda, üniversite hastanelerindeki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, üyelerimizin fatura alarak Vakfa göndermesi gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde ve sevkle gidilen Üniversite Hastanelerinde üyeler kuruma ödeme yapmaz. Faturalar hastaneler tarafından Vakfa gönderilir. Üyelerimiz, üniversite ve devlet hastanelerine başvuru esnasında herhangi bir sorun yaşadığında, Vakfın sağlık birimine başvurmaları sorunların giderilmesinde yarar sağlayacaktır. Anlaşmasız Özel Sağlık Kuruluşlarında Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında üye tedavisini yaptırıp faturasını aşağıda yazan kurallar çerçevesinde ödenmek üzere Vakfa gönderir. Anlaşmasız kuruma Vakıf tarafından ödeme yapılmaz. Ayakta tedavilerde Anlaşmasız sağlık kuruluşun da tedavisini yaptıran üye hizmet karşılığında ödemesini yaptığı faturayı Vakfa gönderir. İncelenen faturalar Vakfın belirlediği limitler dahilinde üyelerimizin hesaplarına aktarılır. Doktor Muayene Ücreti; Anlaşmasız tüm sağlık kuruluşlarında yaptırılan muayenelerde her il için açıklanmış olan Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi karşılığı ödenecektir. Muayene kontrol süresi 10 gündür. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalına sahip doktor muayenesi ödenmez. Dahil Prof Doktor-Doçent Doktor muayene ücreti ; 2013 yılı için net ödenecek tutar KDV 225 TL olarak Vakfımızca belirlenmiştir. Laboratuvar ve Radyoloji Tetkik Ücretleri;Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi karşılığı ödenecektir. Manyetik Rezonans (MR)-Bilgisayarlı Tomoğrafi (BT); Anlaşmasız kurumlarda ayakta ve yatarak tedavilerde, Bilgisayarlı Tomoğrafi (BT) Manyetik Rezonans (MR) 275 TL (KDV DAHİL) 275 TL (KDV DAHİL)

5 olarak ödenir. MR ve BT çekimlerin de kullanılan ilaçlar reçete ve ilaç küpür olması şartı ile katılım payı alınmadan ödenir. Yatarak tedavilerde Acil haller dışında üye tedavi gördüğü hekiminden tedavisiyle ilgili rapor alarak tetkik sonuçları ile Vakıf sağlık biriminden onay alması gerekmektedir. Özel hastanelerde tedavi ve ameliyat nedeniyle yapılan yatışlar 5 gün ile sınırlıdır. Bu süre bitiminde Vakıf sağlık biriminin onayı olmadan oluşacak tedavi giderleri ödenmeyecektir. Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Laparoskopik, artroskopik ve göz hastalıkları ameliyatlarında anlaşmalı kurumlarda paket anlaşmalar yapılarak ödeme yapılmakta ve üyeler her hangi bir fark ödememektedirler. Anlaşmasız kurumlarda yaptırılan bu operasyonlar anlaşmalı kurum paketleri üzerinden ödenir. Vakfımıza gönderilecek sağlık faturalarının en kısa zamanda geri ödeme yapılabilmesi için ekinde olması gereken belgeler: Tedavi Masrafı Talep Formu;Medikal bölüm, Doktor tarafından doldurulmuş, imza ve kaşeli, diğer bölümler, üye tarafından doldurulmuş imzalanmış olan, Fatura; Birden fazla işlemde ayrıntılı fatura, Doktor İstek Kağıdı; Tedavi Masrafı Talep Formu da kullanılabilir. İstenen tetkikler tek tek yazılır veya işaretlenir, doktor imza-kaşeli, Tetkik sonuç raporları; Tetkiki yapan doktor tarafından kaşe-imzalı, Reçete; Arkasında ilaç küpürleri yapıştırılmış, Yatışlarda: Epikriz raporu, ameliyat raporu, tetkik sonuçları, Üye kimlik kartının fotokopisi,dir. Ayrıca çalışan üyelerimizin tedavi masrafı talep formuna muhakkak güncel ve kendilerine ait olan hesap numaralarını yazmaları gerekmektedir. Üyelerimizin yaptığı sağlık harcamalarının geri ödemesi sadece kendi hesaplarına yapılacak olup, başka kişi ya da üyenin tayin ettiği anlaşmasız kuruma ödeme yapılmayacaktır. Anlaşmasız Eczanelerde İlaçların doktor tanzim tarihinden itibaren 4 gün içinde eczaneden alınması gereklidir. Vakfımızda kullanılan ilaç provizyon sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılan İlaç Provizyon sistemi aynı kurallar ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ilaç provizyon sisteminde ödenen ve ödenmeyen tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Anlaşmalı eczanenin bulunduğu bölgelerde anlaşmalı eczane tercih edilmesi üyelerimizin yararına olacaktır.

6 5) HİZMET ALIMI KURALLARA BAĞLI DİĞER TEDAVİ UYGULAMALARI Göz Tedavileri ve Gözlük Cam -Çerçeve Lens Ücretleri Gözlük cam ve çerçeve ücreti Vakıf üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına göz doktorunun reçete düzenlenmesi halinde ödenir. 5D miyopi, +3D hipermetropi ve 2D astigmat üzeri görme kusurlarında Laser, Lasik tedavisi Vakıf hekiminin onayı ile Sağlık Uygulama Talimatı Esasları nın % 25 fazlası olarak ödenir. ÇERÇEVE 200 TL (KDV DAHİL) 2 yılda bir ödenir DÜZ CAM 150 TL (KDV DAHİL) Cam Numarası Değiştiğinde ödenir BİFOKAL CAM 500 TL (KDV DAHİL) Cam Numarası Değiştiğinde ödenir LENS 500 TL (KDV DAHİL) 5D ve üzeri görme kusurlarında Yılda 1 kez ödenir Çerçeve ve lens hakkı birlikte kullanılmaz. Anne ve babaya gözlük cam ve çerçeve ile ilgili sağlık yardımı Sağlık Uygulama Talimatı Esasları kadar ödenecektir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Yapılan muayene sonucunda fizik tedavinin gerekliliği, çeşidi ve süresi ( yılda iki kez 5 alet 10 seans, yılda toplam 20 seans) doktor raporu ile belirtilmek üzere ve Vakıf tan provizyon alınarak onaylanmak kaydıyla Türkiye Tabipleri Birliği Asgari ücret tarifesi en fazla 25 birim/seans üzerinden Fizik Tedavi ücreti ödenir. Anlaşmalı veya anlaşmasız tüm kurumlarda seans sayısı 20 ile sınırlıdır.anlaşmalı anlaşmasız tüm kurumlarda onay alınmadan yapılan fizik tedavi ücretleri ödenmez. Psikoterapi Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Psikoterapi, özel sağlık kuruluşlarında yıllık toplam 10 seans ile sınırlıdır. Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılacaktır. Psikolog tıp hekimi olmadığından yapacağı psikoterapi için, psikiyatri doktorunun uygun görmesi gerekmektedir. Üye psikiyatri doktorundan aldığı uygunluk raporu ve psikologun terapi istek raporunu Vakfın sağlık servisine göndererek onay alır. Tüp Bebek Tedavisi (IVF) ve Ücretlendirilmesi Kısırlık, (Primer ve Sekonder infertilite uygulaması ve bunlarla ilgili tahlil, tetkik ücretleri) IVF yöntemi ile kısırlık tedavisi masrafları limiti TL dir. Bu limite ilaç bedelleri dahil değildir. Tedavi eden hekimden alınan ilaç raporunun Vakfa gönderilmesi gerekmektedir. Tedavide kullanılan ilaç giderlerinden katılım payı alınacaktır.

7 Sünnet Ödeme Koşulları ve Ücretlendirilmesi Özel sağlık kurumlarında yapılacak olan sünnet masrafı olarak, Vakfımızca 300 TL ödeme yapılacaktır. Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yapılacak olan sünnet masrafının tamamı karşılanacaktır. Sünnetin, Doktor tarafından yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Özürlü Çocukların Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Zihinsel, konuşma, işitme, görme, fiziksel ( spastik, atatoit) geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocukların gelişim ve eğitiminin, resmi ve özel eğitim merkezlerinde sağlanması gerektiğinde Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan tutarın % 25 i Vakfımızca ödenecektir. Protez-Ortez Araç ve Gereçlerinin Karşılanma Koşulları ve Ücretlendirilmesi Vücut organ protez ve ortezler cihaz bedelleri ve her türlü işitme cihazı Resmi Sağlık Kurulu raporuna istinaden 2013 yılı Sağlık Uygulama Talimatında yer alan süre, kurallar çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Talimatı limitlerinin % 30 fazlasına kadar ödenecektir. İşitme cihazı bozulduğu zaman, tamir yapılamayacağı hususunda yetkili kurum tarafından görüş yazılı olarak belirtilmelidir. Tamir olamayacak durumda ise yeni işitme cihazı Vakıfça karşılanacaktır. İşitme cihazlarına ilişkin akü, pil, hoparlör vb. aksesuar bedelleri ödenmeyecektir. Yenileme süresi 5 yıldır. Refakat Etme ve Yol Masraflarının Karşılanması Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir refakatçi bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluşunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde gerekçeli bir şekilde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının hekim tarafından imzalanması halinde, hastaya refakatçi eşlik edebilir. Eşlik eden kimseye ve hastaya, hastanın yaşadığı şehir ile tedavi göreceği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti ödemesi yapılır. ( Özel araçla yolculuk edildiğinde, benzin fişinin Vakfa gönderilmesi halinde, Mutat taşıt ücreti kadar ödeme yapılacaktır.) Yurt Dışında Tedavi Yurt dışı tedavilerinde; 2013 Sağlık Uygulama Talimatı ve Vakıf Yönetim Kurulu onayına göre ödeme yapılır. Yurt dışında çalışan üyelerimizin sağlık harcamaları, Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesinin en yüksek katsayısı ile hesaplanarak ödenir.

8 Diş Tedavisi Karşılanma Kuralları ve Ücretlendirilmesi Üyelerimiz diş tedavilerine başlamadan önce Vakfın sağlık servisinden onay almaları gerekmektedir. Diş hekimleri tarafından hazırlanan tedavi plan şemaları ve röntgenleri Vakfın nolu faksına veya eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.vakıf diş hekimi tarafından tedavi istekleri yazılı olarak cevaplanmaktadır. Sadece sevkte yazılı olanların yapılması, değişiklik veya fazladan yapılması gereken tedaviler için Vakıf diş hekimi ile görüşülmesi gerekmektedir. Sevk onayı alınmayan işlemler Vakıf tarafından ödenmez. Verilen sevkler bir ay geçerlidir. Anlaşmalı hekimler onay alma işlemini kendileri yapmaktadırlar. Diş tedavilerinde 2 işlemi çekim, dolgu veya kanal tedavisi acil durumlarda onay almadan yaptırılabilir. Dolgu ve kanal tedavisi için 2 yıl bekleme süresi bulunmaktadır. Üye ilk sağlık primi kesintisinden bir yıl sonra, diş protezi ve implant tedavisinden yararlanacaktır Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgedeki Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine (T.D.B) göre hesaplanıp katılım payları düşüldükten sonra yapılacaktır. Diş tedavilerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen konulara kesinlikle uyulması gerekmektedir. 1)Tedavi yapılması veya planlanması durumunda muayene ücreti ödenmez. 2)Dolgular T.D.B. nin tek yüzlü kompozit dolgu bedeli üzerinden ödenir. Dolgularda ve kronlarda tedavi başlangıcında ve bitiminde ağız içi fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir. Süt dişlerine yapılacak olan dolgular camionomer dolgu olarak ödenecektir. Bir dişe hem dolgu hem kron yapılmış ise o dişe sadece kron ücreti ödenir. 2 sene içinde dolguda ve kanal tedavisinde ortaya çıkan sorunlar tedaviyi yapan hekimin sorumluluğundadır 3)Kanal tedavisi ücretinin ödenebilmesi için kanal tedavisi bitim röntgeni faturanın ekinde gönderilmelidir. 4)Üyelerimizin sağlığı açısından cerrahi, periodontoloji tedavilerini uzmanına yaptırılmalıdır. 5)Gömük diş çekimi bedellerinin ödenebilmesi için çekim öncesi diş röntgeni alınmalıdır.(gerekli hallerde panaromik röntgen çektirilebilir.) 6)Diş taşı temizliği T.D.B. fiyatları üzerinden %50 si ödenir. Yılda bir kez ödenir 15 yaşından küçüklere diş taşı temizliği bedeli ödenmez. Subgingival küretaj ve detertraj ücretlerinin ikisi bir arada ödenmez. 7)Periapikal diş filmleri 3 taneyi aşarsa panaromik röntgen ücreti ödenir.

9 Röntgen fatura ekinde olduğu taktirde ödenir. Endikasyon yoksa röntgen ücreti ödenmez. 8)Ortodonti tedavileri sadece ortodonti uzmanlarına yaptırıldığı takdirde ödenir. 18 yaşından büyüklere ortodonti sevki ve ödemesi yapılamaz. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Tedaviye başlanılmadan önce uzmanın yapılacak işlemleri gösterir tedavi sevk formunu ekinde panaromik ve sefalometrik röntgen ile Vakfa göndererek onay alması gerekmektedir. Tedaviler tamamlandıkça hekim raporuna istinaden fatura ödenecektir. Ortodonti tedavileri, ilgili kişiye yalnız bir kere ödenir. Ödeme %50 katılım payı düşülerek yapılır. 9)Kron,köprü ve protez bedelleri 4 yılda bir ödenir. Protez ve köprülerde 2 yıl içinde çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. Bu süre içinde simantasyon ve tamir ücreti de ödenmez.2 yıl sonra ortaya çıkan sorunlarda ise Vakıf tamir ücreti öder. Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Anne, baba için sadece diş çekim ve dolgu ücreti ödenecektir. ( SUT esasları fiyatları ) geçerlidir. 10)İmplant tedavisi 5 implant ile sınırlıdır. İmplant başına üst kaplaması dahil 850 TL ödenmektedir.faturanın ödenebilmesi için üst yapısı tamamlanmış röntgen filmi gerekmektedir. 11)Estetik amaçla sabit protez yaptırılması halinde bedeli ödenmeyecektir. Altın, biomateryal uygulaması, geçici kron, anker, gece plağı, köprü sökümü, diş beyazlatma, flor uygulaması, fissür örtücü, oral hijyen eğitimi, kuafaj, T.M.E. kas muayenesi, her türlü diş macunu ve diş temizleme malzemeleri, ekli listede yer almayan tedavilerin ücretleri, genel anestezi ile tedavi ücreti ödenmez. 12)Diş tedavi ücretleri sevkin alındığı tarihte uygulanan T.D.B. fiyatları üzerinden ödenecektir. 13)Fatura üzerinde Diş hekiminin adı, soyadı, diploma nosu bulunmalı, hasta tarafından fatura üzerinde Tedavim Bitmiştir ibaresi yazılarak imzalanmalıdır. 14)Vakfımızca ödemesi uygun görülen ve ekli listede belirtilen diş tedavilerinin Türk Diş Hekimleri Birliğince tespit edilen asgari ücret tutarları üzerinden, Çalışan üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde %25 Emekli üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde %15 Tüm üyelerimizin periodontoloji ve ortodonti tedavilerinde %50 katılım payı bulunmaktadır. 15) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Sağlık üniteleri, Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yaptırılan diş tedavilerinden katılım payı alınmayacaktır.

10 EK1 VAKIF TARAFINDAN ÖDENEN DİŞ TEDAVİ LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. Muayene 2. Diş Röntgen Filmi 3. Panaromik Film 4. Sefalometrik Film 5. Bilgisayarlı Tomografi (tek çene) 6. Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (çift taraflı) TEDAVİ VE ENDODONTİ 1. Amalgam Dolgu (tek yüzlü) 2. Amalgam Dolgu (2 yüzlü) 3. Kompozit Dolgu (tek yüzlü) 4. Kompozit Dolgu (2 yüzlü) 5. Camionomer Dolgu 6. Black V Kole Restorasyonu 7. Kanal Tedavisi Tek Kanal ( Dolgu hariç) 8. Kanal Tedavisi İki Kanal (Dolgu hariç) 9. Kanal Tedavisi Üç Kanal (Dolgu hariç) 10. Pinli Restorasyon (Pin başına) PEDODONTİ 1. Diş Çekimi 2. Komplikasyonlu Diş Çekimi 3. Gömülü Diş Çekimi 4. Kemik Retansiyonlu Gömük Diş Çekimi 5. Apikal Rezeksiyon (Tek kök) 6. Apikal Rezeksiyon (İki kök) 7. Apikal Rezeksiyon (Üç kök) 8. Kist Operasyonu 9. Epulis Operasyonu 10. Frenektomi Operasyonu 11. Alveol Plastiği (Yarım çene) 12. Tükrük Bezi Kanalından Taş Çıkarma 13. İmplant (Üst yapı dahil) PERİODONTOLOJİ 1. Subgingival Küretaj 2. Gingivoplasti 3. Gingivektomi 4. Flap Operasyonu ( Küretaj dahil) 5. Detertraj ( Tek çene) 6. Detertraj ( Çift çene) 1. Amputasyon ( Dolgu hariç) 2. Yer Tutucu( Sabit) ORTODONTİ PROTEZ 1. Tam Protez-Total (Akrilik) 2. Bölümlü Protez (Akrilik) 3. Bölümlü Protez (Metal) 4. Tam Protez (Metal) 5. Besleme (Tek çene kaide yenilenmesi) 6. Tamir (Akrilik protezde kırık, çatlak) 7. Metal İskelet Tamiri 8. Kroşe İlavesi 9. Diş İlavesi 10. Kron Köprü Tamiri (Tek üye) 11. Vener Kron (Seramik) 12. Post Core (pivo-kron hariç) 13. Simantasyon 1. Angle Sınıf I Anomali Ort. Ted. 2. Angle Sınıf II Anomali Ort. Ted. 3. Angle Sınıf III Anomali Ort. Ted. 4. Pekiştirme Tedavisi 5. Pekiştirme Apareyi 6. Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 7. Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 8. Bant Tatbiki 9. Braket Tatbiki 10. Ark Teli Tatbiki (Segmental, Tork) 11. Düz Ark Teli Tatbiki (Niti telleri) 12. Bükümlü Ark Teli Tatbiki 13. Lingual Ark 14. Ağız Dışı Aparey

11 6)ÖDENMEYEN SAĞLIK GİDERLERİ * Check-up ücretleri, (Sadece anlaşmalı Check-up merkezlerimizde, Check-up yaptıracak üye ve eşi (çocuk,anne ve baba hariç ), 2 senede bir yaptırabilir.) * Sağlık gereklerine uymayan estetik ameliyatlar, * Tıbbi zorunluluk olmadan yaptırılan kürtaj vs. gibi müdahaleler, * Sağlık gereklerine uymayan korseler, * Epilasyon, her çeşit cilt bakımı ve kozmetik ürünleri, * Akupunktur tedavileri, * Uzman hekimin dışındaki doktorlara yaptırılan psikiyatrik, fizik tedavi vs. gibi tedavi ücretleri, * Termometre, prigator vs. gibi demirbaş niteliğinde olan alet ve araçlar, * Spiral bedelleri, * İlaç bedeli dışında yazar kasa fişi ile belgelenen tedavi ücretleri, * Saç dökülmesini ve kepeklenmesini önleyici sabun, şampuan vs. * Bitkisel ve tıbbi zayıflatıcılar, kepek ve bitki lifleri, her çeşit çaylar, * Doğum kontrol hapları, * İthal müsaadesi olmayan ilaçlar, * Lens solüsyon bedelleri, * Kadın Doğum Hastalıkları uzman muayenesi ile birlikte yapılan ultrason ücretleri, * İlaç kapsamına girmeyen ürünler ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ilaçlar, * Diyetisyen ücreti * Kurumlarca oda ücretinin dışında tutulan refakatçi yemek ücretleri,

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder.

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1 : SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat Dr.Smile Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı