T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013"

Transkript

1 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI )SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş., Tasfiye Halindeki Emlak Bankasında Vakfa hastalık primi ödeyerek çalışanlara ve Vakıftan aylık alanlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları eş,çocuk,anne ve babalarına aşağıda belirtilen sağlık yardımları yapılacaktır. Üye kendisi ile birlikte, sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip aile bireylerinin, sağlık yardımından yararlanabilmesi için Vakfa işe başlangıç tarihi itibarıyla 30 gün hastalık sigortası primi ödemesi esastır. A- ÇOCUKLAR ; BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER - 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. B-EŞ ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması, -Herhangi bir işte çalışmaması ve ticari faaliyetinin olmaması. C-ANNE ve BABA ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabii olmaması, -Herhangi bir gelirinin (maaş ve ticari faaliyet geliri) olmaması, Anne ve babanın sağlık yardımından faydalanma esasları; -Üyemiz, anne ve babanın tek çocuğu ise Vakıf sağlık uygulama esaslarında belirtilen (özel sağlık kurumları dahil) sağlık yardımlarından faydalanabilecek, -Anne ve babanın, üyemiz dışında (birden çok) çocukları var ise; Devlet ve Resmi Üniversite Hastanelerindeki tüm sağlık harcamaları Vakıfça ödenecek, özel sağlık kurumlarından faydalanması halinde Sağlık Uygulama Talimatı Esasları ve limitleri kadar olan kısım karşılanacaktır.

2 2)SAĞLIK HARCAMALARININ ÖDENME ŞEKLİ 2013 Yılında, özel sağlık kuruluşlarından hizmet satın alınarak yapılan tedavilerde; Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi, Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Talimatı Esaslarına göre işlem yapılacağından; Vakfımızda, üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmada, Türk Tabipleri Birliği Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Talimatı Esaslarını göz önünde bulunduracaktır. 3)KATILIM PAYI Anlaşmalı kurumlara başvurulduğunda; Devlet Hastaneleri, Resmi Üniversite Hastaneleri, anlaşmalı özel sağlık kuruluşları ve anlaşmalı özel üniversite hastanelerinde, yapılan, muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi tutarlarının tümü (ödenmeyen sağlık giderleri hariç)vakıf tarafından karşılanacaktır. ( Doç. Dr. ve Prof. Dr. işlemleri için madde 4 e bakınız) Anlaşmasız kurumlara başvurulduğunda üye ödemelerinde; Anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yaptırılan muayene, tetkik ve tahliller Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri ve Vakıf tarafından belirlenen limitler üzerinden (ödenmeyen sağlık giderleri hariç) ödeme yapılacaktır. (Doç. Dr. ve Prof. Dr. işlemleri için madde 4 e bakınız) Anlaşmalı, anlaşmasız eczanelerde ilaç alımlarında; Çalışan üyelerimizin %20, emekli üyelerimizin %10 katkı payı vardır. Diş Tedavilerinde ;Madde 5 deki diş tedavisi karşılanma kuralları ve ücretlendirilmesinde belirtilen katılım payları bulunmaktadır. 4)HASTALIK HALİNDE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU ve TEDAVİ HİZMET ALIMI Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarında Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında web tabanlı Vakıf Üyeliği Provizyon Sistemi üzerinden işlem yapılmaya başlanmıştır. Çalışan ve emekli üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına, Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı ile başvuracak kimlik tespiti için T.C.Nüfus Cüzdanını gösterecektir. Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı, kişinin hangi kuruma üye olduğunu gösteren tanıtıcı bir karttır. Acil durumlarda Vakıf üyesi, anlaşmalı kuruma Vakfımızın adını T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI tam olarak belirtmesi durumunda T.C.Kimlik No ile de işlem yaptırabilecektir. Vakfımızın ünvanının tam olarak belirtilmesi, anlaşmalı kurumlarda işlem yapılırken, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ve T.C.Ziraat Bankası Sağlık Yardım Sandığı ile karışmasını engelleyecektir.

3 Ayakta Tedavilerde; Vakfın anlaşmalı kurum ile yapmış olduğu sözleşme gereği üyelerimiz uzman hekim muayenesinde, tetkik ve tedavilerde herhangi bir ek ücret ödemez. Vakfımız tarafından karşılanan Profesör Doktor ve Doçent Doktor muayene ücreti 225 TL. dir. Aradaki fark üye tarafından karşılanacaktır. Yatarak Tedavilerde; Anlaşmalı Kurum, acil haller dışında planlı tedavi ve ameliyatlarda hastaneye yatış işlemi gerçekleşmeden teşhis ve tanıya ilişkin rapor ve belgeleri Vakfımıza göndererek 48 saat öncesinden onay alması gerekmektedir. Anlaşmalı kurumda yapılacak operasyonlarda, Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapmakta olup, Profesör Doktor ve Doçent Doktor ücret farkı üye tarafından karşılanmaktadır. Yatış öncesi, hastane yetkilileri tarafından hastaya okutulup imzalatılan bilgilerin (bazı hastanelerde refakat yemekleri, prof-doç farkı, suit oda ücreti gibi)tam okunup farkında olunması gerekmektedir. Anlaşmalı Kurumlarda tedavi hizmeti bitiminde, faturalar üye tarafından kontrol edilerek imzalanması Vakfımızın ve üyemizin yararına olacaktır. Anlaşmalı Eczanelerde Üye sağlık kuruluşundan almış olduğu reçete ile anlaşmalı eczaneye başvurur. Reçete üzerinde hasta adı soyadı, hekim imza-kaşe-uzmanlık dalı, tanı ve tarih tam olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Anlaşmalı eczane tarafından T.C.Kimlik No su ile Elektronik Provizyon ve Tahakkuk Sistemine (ECP) giriş yapılarak ilaç provizyonu alınır. Anlaşmalı eczanelerde ilaçlar Kamu İndirimli fiyatlardan ödenir. Çalışan üyenin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıyla anne ve babasının ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20 si, Vakıftan malüllük, yaşlılık aylığı almakta olanların, bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk,anne ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan dul ve yetimlerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10 u kendilerince ödenecektir. Raporlu ilaç alımlarında; Üyelerimizin uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren hastalıklarda düzenlenen raporla 3 aylık ilaç dozlarını alabileceklerdir. Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporları azami 2 yıl süre için geçerlidir. Rapor alımlarında rapor üzerinde mutlaka ilaçların ismi kullanım şekli, dozu ve ne kadar süre ile kullanılması gerektiği belirtilmesi gerekmektedir. Bu rapora istinaden hekim tarafından yazılan ilk reçetenin fotokopisi daha sonraki ilaç alımlarında kullanılmak üzere hasta tarafından muhafaza edilmelidir. Raporlu ilaçların ilk üç aylık dozu ilk reçete ile, sonraki üç aylık dozlar ise ilk reçetenin fotokopisi ve ilaç raporu(ilaç ismi,kullanım dozu tam yazan)fotokopisi ile ödenmektedir. Üye sağlık raporu ile anlaşmalı eczaneye ilk başvurusunda, eczacı tarafından raporu Vakfımızın sağlık birimine fakslanarak rapor provizyon sistemine tanımlanacaktır.

4 Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu Hastanelerinde T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerine, T.C.Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, Vakıf kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile başvurulması zorunludur. (Kartlı sisteme geçiş aşamasında sağlık karnesi kullanmaya devam edilebilir.) Resmi Üniversite Hastanelerinde Resmi üniversite hastaneleri ise Sağlık Bakanlığına bağlı olmayıp, özerk kurumlardır. Bu nedenden resmi üniversite hastanelerine, üyelerimiz, Vakfımız sağlık biriminden alınan sevk kağıdı ile başvurabileceklerdir. Sevk alınmayan durumlarda, üniversite hastanelerindeki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, üyelerimizin fatura alarak Vakfa göndermesi gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde ve sevkle gidilen Üniversite Hastanelerinde üyeler kuruma ödeme yapmaz. Faturalar hastaneler tarafından Vakfa gönderilir. Üyelerimiz, üniversite ve devlet hastanelerine başvuru esnasında herhangi bir sorun yaşadığında, Vakfın sağlık birimine başvurmaları sorunların giderilmesinde yarar sağlayacaktır. Anlaşmasız Özel Sağlık Kuruluşlarında Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında üye tedavisini yaptırıp faturasını aşağıda yazan kurallar çerçevesinde ödenmek üzere Vakfa gönderir. Anlaşmasız kuruma Vakıf tarafından ödeme yapılmaz. Ayakta tedavilerde Anlaşmasız sağlık kuruluşun da tedavisini yaptıran üye hizmet karşılığında ödemesini yaptığı faturayı Vakfa gönderir. İncelenen faturalar Vakfın belirlediği limitler dahilinde üyelerimizin hesaplarına aktarılır. Doktor Muayene Ücreti; Anlaşmasız tüm sağlık kuruluşlarında yaptırılan muayenelerde her il için açıklanmış olan Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi karşılığı ödenecektir. Muayene kontrol süresi 10 gündür. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalına sahip doktor muayenesi ödenmez. Dahil Prof Doktor-Doçent Doktor muayene ücreti ; 2013 yılı için net ödenecek tutar KDV 225 TL olarak Vakfımızca belirlenmiştir. Laboratuvar ve Radyoloji Tetkik Ücretleri;Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi karşılığı ödenecektir. Manyetik Rezonans (MR)-Bilgisayarlı Tomoğrafi (BT); Anlaşmasız kurumlarda ayakta ve yatarak tedavilerde, Bilgisayarlı Tomoğrafi (BT) Manyetik Rezonans (MR) 275 TL (KDV DAHİL) 275 TL (KDV DAHİL)

5 olarak ödenir. MR ve BT çekimlerin de kullanılan ilaçlar reçete ve ilaç küpür olması şartı ile katılım payı alınmadan ödenir. Yatarak tedavilerde Acil haller dışında üye tedavi gördüğü hekiminden tedavisiyle ilgili rapor alarak tetkik sonuçları ile Vakıf sağlık biriminden onay alması gerekmektedir. Özel hastanelerde tedavi ve ameliyat nedeniyle yapılan yatışlar 5 gün ile sınırlıdır. Bu süre bitiminde Vakıf sağlık biriminin onayı olmadan oluşacak tedavi giderleri ödenmeyecektir. Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Laparoskopik, artroskopik ve göz hastalıkları ameliyatlarında anlaşmalı kurumlarda paket anlaşmalar yapılarak ödeme yapılmakta ve üyeler her hangi bir fark ödememektedirler. Anlaşmasız kurumlarda yaptırılan bu operasyonlar anlaşmalı kurum paketleri üzerinden ödenir. Vakfımıza gönderilecek sağlık faturalarının en kısa zamanda geri ödeme yapılabilmesi için ekinde olması gereken belgeler: Tedavi Masrafı Talep Formu;Medikal bölüm, Doktor tarafından doldurulmuş, imza ve kaşeli, diğer bölümler, üye tarafından doldurulmuş imzalanmış olan, Fatura; Birden fazla işlemde ayrıntılı fatura, Doktor İstek Kağıdı; Tedavi Masrafı Talep Formu da kullanılabilir. İstenen tetkikler tek tek yazılır veya işaretlenir, doktor imza-kaşeli, Tetkik sonuç raporları; Tetkiki yapan doktor tarafından kaşe-imzalı, Reçete; Arkasında ilaç küpürleri yapıştırılmış, Yatışlarda: Epikriz raporu, ameliyat raporu, tetkik sonuçları, Üye kimlik kartının fotokopisi,dir. Ayrıca çalışan üyelerimizin tedavi masrafı talep formuna muhakkak güncel ve kendilerine ait olan hesap numaralarını yazmaları gerekmektedir. Üyelerimizin yaptığı sağlık harcamalarının geri ödemesi sadece kendi hesaplarına yapılacak olup, başka kişi ya da üyenin tayin ettiği anlaşmasız kuruma ödeme yapılmayacaktır. Anlaşmasız Eczanelerde İlaçların doktor tanzim tarihinden itibaren 4 gün içinde eczaneden alınması gereklidir. Vakfımızda kullanılan ilaç provizyon sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılan İlaç Provizyon sistemi aynı kurallar ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ilaç provizyon sisteminde ödenen ve ödenmeyen tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Anlaşmalı eczanenin bulunduğu bölgelerde anlaşmalı eczane tercih edilmesi üyelerimizin yararına olacaktır.

6 5) HİZMET ALIMI KURALLARA BAĞLI DİĞER TEDAVİ UYGULAMALARI Göz Tedavileri ve Gözlük Cam -Çerçeve Lens Ücretleri Gözlük cam ve çerçeve ücreti Vakıf üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına göz doktorunun reçete düzenlenmesi halinde ödenir. 5D miyopi, +3D hipermetropi ve 2D astigmat üzeri görme kusurlarında Laser, Lasik tedavisi Vakıf hekiminin onayı ile Sağlık Uygulama Talimatı Esasları nın % 25 fazlası olarak ödenir. ÇERÇEVE 200 TL (KDV DAHİL) 2 yılda bir ödenir DÜZ CAM 150 TL (KDV DAHİL) Cam Numarası Değiştiğinde ödenir BİFOKAL CAM 500 TL (KDV DAHİL) Cam Numarası Değiştiğinde ödenir LENS 500 TL (KDV DAHİL) 5D ve üzeri görme kusurlarında Yılda 1 kez ödenir Çerçeve ve lens hakkı birlikte kullanılmaz. Anne ve babaya gözlük cam ve çerçeve ile ilgili sağlık yardımı Sağlık Uygulama Talimatı Esasları kadar ödenecektir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Yapılan muayene sonucunda fizik tedavinin gerekliliği, çeşidi ve süresi ( yılda iki kez 5 alet 10 seans, yılda toplam 20 seans) doktor raporu ile belirtilmek üzere ve Vakıf tan provizyon alınarak onaylanmak kaydıyla Türkiye Tabipleri Birliği Asgari ücret tarifesi en fazla 25 birim/seans üzerinden Fizik Tedavi ücreti ödenir. Anlaşmalı veya anlaşmasız tüm kurumlarda seans sayısı 20 ile sınırlıdır.anlaşmalı anlaşmasız tüm kurumlarda onay alınmadan yapılan fizik tedavi ücretleri ödenmez. Psikoterapi Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Psikoterapi, özel sağlık kuruluşlarında yıllık toplam 10 seans ile sınırlıdır. Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılacaktır. Psikolog tıp hekimi olmadığından yapacağı psikoterapi için, psikiyatri doktorunun uygun görmesi gerekmektedir. Üye psikiyatri doktorundan aldığı uygunluk raporu ve psikologun terapi istek raporunu Vakfın sağlık servisine göndererek onay alır. Tüp Bebek Tedavisi (IVF) ve Ücretlendirilmesi Kısırlık, (Primer ve Sekonder infertilite uygulaması ve bunlarla ilgili tahlil, tetkik ücretleri) IVF yöntemi ile kısırlık tedavisi masrafları limiti TL dir. Bu limite ilaç bedelleri dahil değildir. Tedavi eden hekimden alınan ilaç raporunun Vakfa gönderilmesi gerekmektedir. Tedavide kullanılan ilaç giderlerinden katılım payı alınacaktır.

7 Sünnet Ödeme Koşulları ve Ücretlendirilmesi Özel sağlık kurumlarında yapılacak olan sünnet masrafı olarak, Vakfımızca 300 TL ödeme yapılacaktır. Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yapılacak olan sünnet masrafının tamamı karşılanacaktır. Sünnetin, Doktor tarafından yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Özürlü Çocukların Tedavisi ve Ücretlendirilmesi Zihinsel, konuşma, işitme, görme, fiziksel ( spastik, atatoit) geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocukların gelişim ve eğitiminin, resmi ve özel eğitim merkezlerinde sağlanması gerektiğinde Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan tutarın % 25 i Vakfımızca ödenecektir. Protez-Ortez Araç ve Gereçlerinin Karşılanma Koşulları ve Ücretlendirilmesi Vücut organ protez ve ortezler cihaz bedelleri ve her türlü işitme cihazı Resmi Sağlık Kurulu raporuna istinaden 2013 yılı Sağlık Uygulama Talimatında yer alan süre, kurallar çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Talimatı limitlerinin % 30 fazlasına kadar ödenecektir. İşitme cihazı bozulduğu zaman, tamir yapılamayacağı hususunda yetkili kurum tarafından görüş yazılı olarak belirtilmelidir. Tamir olamayacak durumda ise yeni işitme cihazı Vakıfça karşılanacaktır. İşitme cihazlarına ilişkin akü, pil, hoparlör vb. aksesuar bedelleri ödenmeyecektir. Yenileme süresi 5 yıldır. Refakat Etme ve Yol Masraflarının Karşılanması Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir refakatçi bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluşunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde gerekçeli bir şekilde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının hekim tarafından imzalanması halinde, hastaya refakatçi eşlik edebilir. Eşlik eden kimseye ve hastaya, hastanın yaşadığı şehir ile tedavi göreceği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti ödemesi yapılır. ( Özel araçla yolculuk edildiğinde, benzin fişinin Vakfa gönderilmesi halinde, Mutat taşıt ücreti kadar ödeme yapılacaktır.) Yurt Dışında Tedavi Yurt dışı tedavilerinde; 2013 Sağlık Uygulama Talimatı ve Vakıf Yönetim Kurulu onayına göre ödeme yapılır. Yurt dışında çalışan üyelerimizin sağlık harcamaları, Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesinin en yüksek katsayısı ile hesaplanarak ödenir.

8 Diş Tedavisi Karşılanma Kuralları ve Ücretlendirilmesi Üyelerimiz diş tedavilerine başlamadan önce Vakfın sağlık servisinden onay almaları gerekmektedir. Diş hekimleri tarafından hazırlanan tedavi plan şemaları ve röntgenleri Vakfın nolu faksına veya eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.vakıf diş hekimi tarafından tedavi istekleri yazılı olarak cevaplanmaktadır. Sadece sevkte yazılı olanların yapılması, değişiklik veya fazladan yapılması gereken tedaviler için Vakıf diş hekimi ile görüşülmesi gerekmektedir. Sevk onayı alınmayan işlemler Vakıf tarafından ödenmez. Verilen sevkler bir ay geçerlidir. Anlaşmalı hekimler onay alma işlemini kendileri yapmaktadırlar. Diş tedavilerinde 2 işlemi çekim, dolgu veya kanal tedavisi acil durumlarda onay almadan yaptırılabilir. Dolgu ve kanal tedavisi için 2 yıl bekleme süresi bulunmaktadır. Üye ilk sağlık primi kesintisinden bir yıl sonra, diş protezi ve implant tedavisinden yararlanacaktır Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgedeki Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine (T.D.B) göre hesaplanıp katılım payları düşüldükten sonra yapılacaktır. Diş tedavilerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen konulara kesinlikle uyulması gerekmektedir. 1)Tedavi yapılması veya planlanması durumunda muayene ücreti ödenmez. 2)Dolgular T.D.B. nin tek yüzlü kompozit dolgu bedeli üzerinden ödenir. Dolgularda ve kronlarda tedavi başlangıcında ve bitiminde ağız içi fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir. Süt dişlerine yapılacak olan dolgular camionomer dolgu olarak ödenecektir. Bir dişe hem dolgu hem kron yapılmış ise o dişe sadece kron ücreti ödenir. 2 sene içinde dolguda ve kanal tedavisinde ortaya çıkan sorunlar tedaviyi yapan hekimin sorumluluğundadır 3)Kanal tedavisi ücretinin ödenebilmesi için kanal tedavisi bitim röntgeni faturanın ekinde gönderilmelidir. 4)Üyelerimizin sağlığı açısından cerrahi, periodontoloji tedavilerini uzmanına yaptırılmalıdır. 5)Gömük diş çekimi bedellerinin ödenebilmesi için çekim öncesi diş röntgeni alınmalıdır.(gerekli hallerde panaromik röntgen çektirilebilir.) 6)Diş taşı temizliği T.D.B. fiyatları üzerinden %50 si ödenir. Yılda bir kez ödenir 15 yaşından küçüklere diş taşı temizliği bedeli ödenmez. Subgingival küretaj ve detertraj ücretlerinin ikisi bir arada ödenmez. 7)Periapikal diş filmleri 3 taneyi aşarsa panaromik röntgen ücreti ödenir.

9 Röntgen fatura ekinde olduğu taktirde ödenir. Endikasyon yoksa röntgen ücreti ödenmez. 8)Ortodonti tedavileri sadece ortodonti uzmanlarına yaptırıldığı takdirde ödenir. 18 yaşından büyüklere ortodonti sevki ve ödemesi yapılamaz. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Tedaviye başlanılmadan önce uzmanın yapılacak işlemleri gösterir tedavi sevk formunu ekinde panaromik ve sefalometrik röntgen ile Vakfa göndererek onay alması gerekmektedir. Tedaviler tamamlandıkça hekim raporuna istinaden fatura ödenecektir. Ortodonti tedavileri, ilgili kişiye yalnız bir kere ödenir. Ödeme %50 katılım payı düşülerek yapılır. 9)Kron,köprü ve protez bedelleri 4 yılda bir ödenir. Protez ve köprülerde 2 yıl içinde çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. Bu süre içinde simantasyon ve tamir ücreti de ödenmez.2 yıl sonra ortaya çıkan sorunlarda ise Vakıf tamir ücreti öder. Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Anne, baba için sadece diş çekim ve dolgu ücreti ödenecektir. ( SUT esasları fiyatları ) geçerlidir. 10)İmplant tedavisi 5 implant ile sınırlıdır. İmplant başına üst kaplaması dahil 850 TL ödenmektedir.faturanın ödenebilmesi için üst yapısı tamamlanmış röntgen filmi gerekmektedir. 11)Estetik amaçla sabit protez yaptırılması halinde bedeli ödenmeyecektir. Altın, biomateryal uygulaması, geçici kron, anker, gece plağı, köprü sökümü, diş beyazlatma, flor uygulaması, fissür örtücü, oral hijyen eğitimi, kuafaj, T.M.E. kas muayenesi, her türlü diş macunu ve diş temizleme malzemeleri, ekli listede yer almayan tedavilerin ücretleri, genel anestezi ile tedavi ücreti ödenmez. 12)Diş tedavi ücretleri sevkin alındığı tarihte uygulanan T.D.B. fiyatları üzerinden ödenecektir. 13)Fatura üzerinde Diş hekiminin adı, soyadı, diploma nosu bulunmalı, hasta tarafından fatura üzerinde Tedavim Bitmiştir ibaresi yazılarak imzalanmalıdır. 14)Vakfımızca ödemesi uygun görülen ve ekli listede belirtilen diş tedavilerinin Türk Diş Hekimleri Birliğince tespit edilen asgari ücret tutarları üzerinden, Çalışan üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde %25 Emekli üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde %15 Tüm üyelerimizin periodontoloji ve ortodonti tedavilerinde %50 katılım payı bulunmaktadır. 15) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Sağlık üniteleri, Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yaptırılan diş tedavilerinden katılım payı alınmayacaktır.

10 EK1 VAKIF TARAFINDAN ÖDENEN DİŞ TEDAVİ LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. Muayene 2. Diş Röntgen Filmi 3. Panaromik Film 4. Sefalometrik Film 5. Bilgisayarlı Tomografi (tek çene) 6. Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (çift taraflı) TEDAVİ VE ENDODONTİ 1. Amalgam Dolgu (tek yüzlü) 2. Amalgam Dolgu (2 yüzlü) 3. Kompozit Dolgu (tek yüzlü) 4. Kompozit Dolgu (2 yüzlü) 5. Camionomer Dolgu 6. Black V Kole Restorasyonu 7. Kanal Tedavisi Tek Kanal ( Dolgu hariç) 8. Kanal Tedavisi İki Kanal (Dolgu hariç) 9. Kanal Tedavisi Üç Kanal (Dolgu hariç) 10. Pinli Restorasyon (Pin başına) PEDODONTİ 1. Diş Çekimi 2. Komplikasyonlu Diş Çekimi 3. Gömülü Diş Çekimi 4. Kemik Retansiyonlu Gömük Diş Çekimi 5. Apikal Rezeksiyon (Tek kök) 6. Apikal Rezeksiyon (İki kök) 7. Apikal Rezeksiyon (Üç kök) 8. Kist Operasyonu 9. Epulis Operasyonu 10. Frenektomi Operasyonu 11. Alveol Plastiği (Yarım çene) 12. Tükrük Bezi Kanalından Taş Çıkarma 13. İmplant (Üst yapı dahil) PERİODONTOLOJİ 1. Subgingival Küretaj 2. Gingivoplasti 3. Gingivektomi 4. Flap Operasyonu ( Küretaj dahil) 5. Detertraj ( Tek çene) 6. Detertraj ( Çift çene) 1. Amputasyon ( Dolgu hariç) 2. Yer Tutucu( Sabit) ORTODONTİ PROTEZ 1. Tam Protez-Total (Akrilik) 2. Bölümlü Protez (Akrilik) 3. Bölümlü Protez (Metal) 4. Tam Protez (Metal) 5. Besleme (Tek çene kaide yenilenmesi) 6. Tamir (Akrilik protezde kırık, çatlak) 7. Metal İskelet Tamiri 8. Kroşe İlavesi 9. Diş İlavesi 10. Kron Köprü Tamiri (Tek üye) 11. Vener Kron (Seramik) 12. Post Core (pivo-kron hariç) 13. Simantasyon 1. Angle Sınıf I Anomali Ort. Ted. 2. Angle Sınıf II Anomali Ort. Ted. 3. Angle Sınıf III Anomali Ort. Ted. 4. Pekiştirme Tedavisi 5. Pekiştirme Apareyi 6. Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 7. Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 8. Bant Tatbiki 9. Braket Tatbiki 10. Ark Teli Tatbiki (Segmental, Tork) 11. Düz Ark Teli Tatbiki (Niti telleri) 12. Bükümlü Ark Teli Tatbiki 13. Lingual Ark 14. Ağız Dışı Aparey

11 6)ÖDENMEYEN SAĞLIK GİDERLERİ * Check-up ücretleri, (Sadece anlaşmalı Check-up merkezlerimizde, Check-up yaptıracak üye ve eşi (çocuk,anne ve baba hariç ), 2 senede bir yaptırabilir.) * Sağlık gereklerine uymayan estetik ameliyatlar, * Tıbbi zorunluluk olmadan yaptırılan kürtaj vs. gibi müdahaleler, * Sağlık gereklerine uymayan korseler, * Epilasyon, her çeşit cilt bakımı ve kozmetik ürünleri, * Akupunktur tedavileri, * Uzman hekimin dışındaki doktorlara yaptırılan psikiyatrik, fizik tedavi vs. gibi tedavi ücretleri, * Termometre, prigator vs. gibi demirbaş niteliğinde olan alet ve araçlar, * Spiral bedelleri, * İlaç bedeli dışında yazar kasa fişi ile belgelenen tedavi ücretleri, * Saç dökülmesini ve kepeklenmesini önleyici sabun, şampuan vs. * Bitkisel ve tıbbi zayıflatıcılar, kepek ve bitki lifleri, her çeşit çaylar, * Doğum kontrol hapları, * İthal müsaadesi olmayan ilaçlar, * Lens solüsyon bedelleri, * Kadın Doğum Hastalıkları uzman muayenesi ile birlikte yapılan ultrason ücretleri, * İlaç kapsamına girmeyen ürünler ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ilaçlar, * Diyetisyen ücreti * Kurumlarca oda ücretinin dışında tutulan refakatçi yemek ücretleri,

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015 1)SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 4.GRUP ADIYAMAN, AĞRI, AMASYA, ARDAHAN, ARTVİN, BATMAN, BAYBURT, BİNGÖL, BİTLİS, DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ,ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ,HATAY (İlçeleri Dahil), IĞDIR, KARS, KIRKLARELİ, KİLİS,

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ., T.Halk Bankası

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN*, BATMAN, BİTLİS, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, HAKKARİ, KARABÜK*, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİİRT, SİVAS, ŞIRNAK, TOKAT,

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ., T.Halk Bankası

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim 4.GRUP ADIYAMAN, AFYON, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ARDAHAN, ARTVİN, BARTIN, BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, DÜZCE, ELAZIĞ,ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA, KARABÜK,

Detaylı

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Diş hekimi muayenesi 11, Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4

DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Diş hekimi muayenesi 11, Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 11,80 7 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4 4 401050 401051 (EK:RG-24/12/2014- Periapikal film, her biri 6,75 4 Periapikal film, her

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KOCAELİ, MALATYA, MUĞLA*, TEKİRDAĞ, TRABZON İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri

Detaylı

AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. Diş çekimi 34,96 37,76 2. Komplikasyonlu diş çekimi 55,20 59,62 3. Gömülü diş operasyonu 115,00 124,20 4. Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) 161,00 173,88 5. Kök ucu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8)

1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8) 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8) 1-1 Dişhekimi Muayenesi 26,10 28,19 1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 30,90 33,37 1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 14,17 15,30 1-4 Okluzal Film 15,12

Detaylı

TDB Sayfa 1

TDB Sayfa 1 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL*, İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında geçerlidir) (*İlçeler Dahil) TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran

Detaylı

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ R.G. Tarihi:27.12.2005 R.G. Sayısı:26036 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türk Diş Hekimleri

Detaylı

TDB TEDAVİ SÜRELERİ HEKİM İŞÇİLİĞİ GİDERLERİ PROJE TARİFE KODU İŞLEM ADI

TDB TEDAVİ SÜRELERİ HEKİM İŞÇİLİĞİ GİDERLERİ PROJE TARİFE KODU İŞLEM ADI TDB TEDAVİ SÜRELERİ PROJE TARİFE KODU İŞLEM ADI HEKİM İŞÇİLİĞİ GİDERLERİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI DAKİKA 1-1 Diş Hekimi Muayenesi 20 1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 20 1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal)

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 4.GRUP ADIYAMAN, AĞRI, AMASYA, ARDAHAN, BİNGÖL, DÜZCE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, HATAY*, IĞDIR, KARS, KİLİS, ORDU, SİNOP, TUNCELİ, ZONGULDAK* İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2006-31.12.2006

Detaylı

Türk Dişhekimleri Birliği 1

Türk Dişhekimleri Birliği 1 2017 YILI DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife bütün il ve ilçeler için geçerlidir) 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1-1 Dişhekimi Muayenesi 50,93 55,00

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 1.GRUP ADANA, ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL (İlçeleri Dahil), İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002 tarihleri arasında geçerlidir) TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran

Detaylı

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

TARİFENİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA

TARİFENİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA TARİFENİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA 1- Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir. 2- Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL*, İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında geçerlidir) (*İlçeler Dahil) OCAK - HAZİRAN TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

Detaylı

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU DUYURU. Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri. Sayı: 2005/37 Tarih: 27 / 12 / 2005

Murat KÖSEOĞLU DUYURU. Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri. Sayı: 2005/37 Tarih: 27 / 12 / 2005 DUYURU Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Sayı: 2005/37 Tarih: 27 / 12 / 2005 Değerli Müşterimiz; Resmi Gazete nin 212005 Tarih ve 26036 nolu sayısında

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BALIKESİR*, BAYBURT, BOLU, BURDUR, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE EDİRNE, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, HATAY*, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ISPARTA* KAHRAMANMARAŞ, KIRKLARELİ, KONYA,

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI. (KDV Hariç) (KDV Dahil %8) TEDAVİ VE ENDODONTİ

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI. (KDV Hariç) (KDV Dahil %8) TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KOCAELİ, MALATYA, MUĞLA*, TEKİRDAĞ, TRABZON İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri

Detaylı

EK-1 SIK KULLANILANLAR. Okluzal Film 18,00 24,07 Bite Wing Radyografi 17,00 23,15 Exstra Oral Röntgen Filmi 20,00 28,70

EK-1 SIK KULLANILANLAR. Okluzal Film 18,00 24,07 Bite Wing Radyografi 17,00 23,15 Exstra Oral Röntgen Filmi 20,00 28,70 SIK KULLANILANLAR TÜRK HAVAK ÖZEL FİYATLARI DENTA WORLD 2015 YILI CARİ FİYATLARI Dişhekimi Muayenesi ÜCRETSİZ 41,67 Uzman Dişhekimi Muayenesi ÜCRETSİZ 50,93 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) ÜCRETSİZ 23,15

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

1.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

1.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

1.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

1.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

2.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MANİSA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, ŞANLIURFA,

Detaylı

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MANİSA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN,

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY*, ISPARTA*, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA,

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR*, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY*, ISPARTA*, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA,

Detaylı

2013 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2013 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ

Detaylı

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR*, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY*, ISPARTA*, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA,

Detaylı

2.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

2.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

2.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

2.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR*, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY*, ISPARTA*, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA,

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika KAHRAMANMARAġ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

2012 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

2012 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 1.GRUP ADANA, ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL*, İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arasında geçerlidir) Katsayı 1. Dönem 810.000 2.Dönem 975.000 TEŞHİS

Detaylı

KODU AÇIKLAMA MİA 2015 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI D.01.01 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01.02 UZMAN DİŞHEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01.

KODU AÇIKLAMA MİA 2015 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI D.01.01 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01.02 UZMAN DİŞHEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01. KODU AÇIKLAMA MİA 2015 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI D.01.01 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01.02 UZMAN DİŞHEKİMİ MUAYENESİ 50,00 D.01.03 DİŞ RÖNTGEN FİLMİ (PERİAPİKAL) 30,00 D.01.04 OKLUZAL FİLM 30,00 D.01.05

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ dipnot no KODU ADI AÇIKLAMALAR 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 11,80 7,00 3 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 6,75 4,00 4 401.050 Diş

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi ġanliurfa SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL I.GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu sözleşmede kullanılan Kurum deyimi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI

GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Đstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Hekim Seçme, 2Seçilen Hekim Đsmi 2 Poliklinik Muayene, 2Yeşil

Detaylı

2012 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

2012 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

2.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 2.GRUP ADANA, AMASYA, ARTVİN, BAYBURT, BOLU, BURDUR*, DENİZLİ, DİYARBAKIR, DÜZCE ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY*, ISPARTA*, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MERSİN, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA,

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR ÜYE ; 1- Üye Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:1) 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi EŞ/ÇOCUK; 1-Haksahibi Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:2)

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN*, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK*, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife

Detaylı

*Kıymetli metal ücreti hariç.

*Kıymetli metal ücreti hariç. 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN*, BATMAN, BİTLİS, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, HAKKARİ, KARABÜK*, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİİRT, SİVAS, ŞIRNAK, TOKAT,

Detaylı

İŞLEM ADI FİYAT (TL) FİYAT (TL)

İŞLEM ADI FİYAT (TL) FİYAT (TL) KODU İŞLEM ADI FİYAT (TL) FİYAT (TL) C- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KAMU SATIŞ TARİFESİ ÜCRETLİ HASTA FİYAT LİSTESİ KAMU SATIŞ TARİFESİ ÜCRETLİ HASTA MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

Detaylı

MUAYENE VE TEDAVĠ ÜCRETLERĠ REHBER TARĠFESĠ

MUAYENE VE TEDAVĠ ÜCRETLERĠ REHBER TARĠFESĠ 1 TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8) 1-1 Dişhekimi Muayenesi 26,37 28,48 1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 32,14 34,71 1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 15,29 16,51 1-4 Okluzal Film 16,32

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı