BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)"

Transkript

1 BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici, hava sürükleyici gibi) katkı maddelerinin bileşimden oluşur. Kullanım amacına uygun ve istenilen özelliklere sahip bir beton üretebilmek için; Betonu oluşturacak malzemelerin amaca uygun olarak seçilmesi, Bu malzemelerin özeliklerinin doğru olarak belirlenmesi ve Malzemelerin karışım oranlarının doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. İşte Beton Karışım Hesapları yada başka bir deyişle Beton Tasarımı, beton karışımına girecek malzeme (agrega, çimento, su ve katkı maddeleri) miktarlarını belirlemek için yapılır. Betonu oluşturacak malzeme miktarlarının doğru olarak belirlenebilmesi için, öncelikle üretilecek betonun sahip olması istenen özelliklerinin (dayanım, işlenebilirlik ve dayanıklılık gibi) iyi bilinmesi gerekir. Betonda olması istenen bu özellikler, betonun; Kullanılacağı yapının özelliklerine, Maruz kalacağı çevresel şartlara, Üretim yöntemlerine bağlıdır. Beton tasarımında iki temel hedef gözetilir; 1) Üretilecek betonun istenilen özeliklere sahip olması 2) İstenilen özellikteki bu betonun en ekonomik şekilde üretilmesi Beton karışım hesaplarında, üretilecek betonda olması istenilen özelikler başlıca; İşlenebilirlik ve kıvam, Dayanım, Her tür betonda gözetilen özellikler Dayanıklılık, Ekonomi, Birim ağırlık, Bazı tür betonlarda gözetilen özellikler Hidratasyon ısısı 54

2 Beton karışım hesabı için, kullanılacak malzemeler hakkında bilinmesi gerekenler; Çimentonun ve varsa katkı maddelerinin özgül ağırlığı, İnce ve iri agreganın gradasyonu (tane boyutuna göre dağılımı), En büyük agrega tane boyutu (Dmax), İnce agreganın "İncelik Modülü", İri agreganın "Birim Ağırlığı", İnce ve iri agreganın "Özgül Ağırlığı" ve İnce ve iri agregada Mevcut Su Miktarı ve Su Emme oranları Betonda kullanılacak malzemelerin bu özellikleri, malzemeler üzerinde deneyler yapılarak elde edilmektedir. Ayrıca malzemeler, betonda kullanılabilmesi için ilgili standartlarda belirtilen özeliklere uygun olmalıdır. Beton karışım hesabı için, üretilecek beton hakkında bilinmesi gerekenler; Betonun kullanılacağı yapı tipine göre, taze betonda olması istenen "işlenebilirlik" (kıvam), Hedeflenen "beton basınç dayanımı", Betonun donma-çözülme koşullarına veya sülfatlı ortamlara maruz kalıp kalmayacağı (dayanıklılık), Betonda kullanılabilecek en büyük agrega tane boyutunun, gerekenden daha iri seçilmemesi için, betonun kullanılacağı kalıp boyutları ve betonda bulunabilecek çelik donatılar arasındaki minimum mesafe, Betonda kullanılacak en büyük agrega tane boyutu, hedeflenen kıvam değeri ve betonun hava sürüklenmiş beton olup olmayacağı gözönünde tutularak, 1 m 3 beton için kullanılacak "net su miktarı" ile beton içerisinde bulunabilecek "havanın % olarak hacmi", Betonun kullanılacağı ortam ve hedeflenen basınç dayanımı gözönünde tutularak, beton üretiminde kullanılacak "su/çimento oranı" veya "su/bağlayıcı maddeler oranı" (ağırlıkça) 55

3 Beton Karışımına Girecek Malzeme Miktarlarının Hesaplanması Beton karışımında yer alacak malzeme miktarlarının hesaplanmasına dair değişik ülkelerin standartlarında önerilen değişik yöntemler vardır. Ülkemizde bu amaçla, TSE tarafından hazırlanan TS 802 (Beton Karışımı Hesap Esasları) standardı esas alınmaktadır. Beton karışımını oluşturacak malzeme miktarlarının hesabı için, aşağıdaki adımlar takip edilir; 1) Agrega karışım oranlarının belirlenmesi (birden fazla agreganın karışımı için) 2) Çökme değerinin (kıvamın) belirlenmesi, 3) Maksimum agrega tane boyutunun (Dmax) belirlenmesi, 4) "Su/çimento" veya "su/bağlayıcı maddeler" oranının belirlenmesi, 5) Karma suyu ağırlığının ve hava hacminin belirlenmesi, 6) Çimento ve katkı maddesi ağırlığının hesaplanması, 7) Agrega miktarının hesaplanması, 6.a) İnce agrega miktarının hesaplanması, 6.a) İri agrega miktarının hesaplanması, 8) Agregalardaki mevcut nem durumu gözönünde tutularak, bu aşamadan önce elde edilmiş olan ince ve iri agrega ile karma suyu miktarının hesaplanarak düzeltilmesi, 9) Hesaplanmış olan ağırlıklardaki malzemelerle bir beton karışımı hazırlanarak, hedeflenen çökme değerinin elde edilip edilmediğinin kontrolü. 1. ADIM: Agrega karışım oranlarının belirlenmesi Beton karışımında, uygun bir tane dağılımına sahip tek bir agrega yığını kullanılacağı durumda, bu aşama için herhangi bir işlem yapmadan, agreganın mevcut tane dağılımı beton karışım hesaplarında doğrudan dikkate alınır. Ancak, beton karışımında birden fazla agreganın karışımı kullanılacağı durumda, öncelikle karışım agregasının tane dağılımı betonda kullanılmaya uygun olacak şekilde, agregaların karışım oranları, agregalar bölümünde verilen yöntemlerle belirlenir. Böylece, karışım agregası için bulunan tane dağılımı (granülometri) beton karışım hesaplarında dikkate alınır. 56

4 2. ADIM: Çökme Değerinin (Kıvamın) Belirlenmesi Hedeflenecek çökme değeri iki şekilde belirlenebilir; a) Betonun kullanılacağı işe ait şartnamelerde belirli bir çökme değerine sahip olması belirtiliyor ise, beton karışım hesaplarında bu çökme değeri dikkate alınır. b) İlk seçenekteki gibi bir durum yoksa, betonun kullanılacağı yapı veya eleman tipine bağlı olarak aşağıdaki Tablo-1 den ortalama bir değer olarak belirlenir. Tablo 1) Çeşitli yapı elemanları için uygun Çökme Değerleri Tablo 1 deki bu değerler, taze betonun vibrasyonla sıkıştırılacağı varsayımı ile önerilmiş olup, vibrasyon dışında bir sıkıştırma yöntemi uygulanacak betonlar için, hedeflenecek çökme değeri, çizelgedeki değerlerden 2.5 cm daha fazla olmalıdır. 3. ADIM: Maksimum Agrega Boyutunun Seçilmesi Bilindiği gibi, bir agrega yığınında maksimum agrega tane boyutu (Dmax); elek analizi sonucunda, agreganın tamamının geçtiği en küçük standart elek göz açıklığına eşittir. Uygun gradasyona sahip olması koşuluyla, Dmax ın mümkün olabildiğince büyük olması, belirli bir kıvam elde edebilmek için agrega tanelerinin yüzeyini ıslatacak karma suyu ve çimento ihtiyacını (dolayısıyla maliyeti de) azaltmaktadır. Çünkü Dmax ın artmasıyla, agrega yığınındaki tanelerinin toplam yüzey alanı daha küçük olacaktır. Ancak betonun kullanılacağı yapı elemanında, kalıp ve donatı aralarından kolayca geçerek uygun şekilde yerleşebilmesi için, Dmax büyüklüğünün sınırlanması zorunluluğu doğar. Dolayısıyla Dmax, betonun kullanılacağı yapı elemanının donatı durumu ve en dar kesit boyutuna bağlı olarak oluşturulmuş Tablo-2 den, aşağıdaki 4 koşulu da sağlayacak şekilde belirlenir. 57

5 Tablo 2) Çeşitli yapı elemanları ve en dar boyutuna bağlı Dmax Değerleri Maksimum agrega tane boyutu (D max ) < (1/5) x Yapıdaki en dar kesitli kalıp genişliği < (3/4) x İki donatı arasındaki en dar mesafe < (1/3) x En ince döşeme kalınlığı < En küçük paspayı kalınlığı aaa 4. ADIM: "Su/Çimento" veya "Su/Bağlayıcı Maddeler" Oranının Seçimi Beton karışımındaki "su/çimento (s/ç)" veya "su/bağlayıcı maddeler (s/b)" oranının beton dayanımına ve dayanıklılığına büyük etkisi bulunmaktadır. Bu oranların artması ile genel olarak, betondaki kapiler boşluk miktarı artmakta, betonun dayanımı, geçirimsizliği ve dayanıklılığı azalmaktadır. Dolayısıyla, betonda (s/ç) veya (s/b) oranı, bu oranlar ile betonun dayanım ve dayanıklılık özellikleri arasında var olduğu iyi bilinen bu sıkı ilişkilerden yararlanılarak, dayanım ve dayanıklılık olmak üzere iki esas göre belirlenir ve küçük olanı karışım hesaplarında dikkate alınır. Betonda 28 günlük hedef dayanımın belirlenmesi; üretilecek betonun istenen dayanıma sahip olabilmesi için kullanılabilecek (s/ç) oranının belirlenmesinde dikkate alınmak üzere, önce, üretilmek istenen betonun dayanım sınıfına bağlı olarak Tablo-3 den bir hedef dayanım belirlenmelidir. Öğle ki, üretilecek betonda elde edilebilecek farklı dayanımlar arasında sınıf dayanımından daha düşük dayanımların da olabileceği ihtimalinden dolayı, beton karışım hesaplarında doğrudan beton sınıf dayanımı yerine sınıf dayanımlarından biraz daha yüksek olan Tablo- 3 deki hedef dayanımlar kullanılır. Zaten, betonun sınıf dayanımını ifade eden Karakteristik Dayanım, TS 500 de; belirli bir (genelde %10) olasılıkla, bu değerden daha küçük dayanımlar elde edilebilecek dayanım değeridir şeklinde ifade edilmektedir. 58

6 Dayanım esasına göre, (s/ç) veya (s/b) oranı; önceki tecrübe ve denemelerle, betonun hava katkılı veya hava katkısız olması durumuna ve hedeflenen basınç dayanımına bağlı olarak hazırlanmış Tablo-4 den belirlenir. Tablodaki hedef dayanımın ara değerleri için doğrusal enterpolasyon yapılabilir. Tablo 3) Beton sınıflarına göre karışım hesabında esas alınacak hedef basınç dayanımları (fcm) ile deney numunelerinin sahip olması gereken basınç dayanımları ( fo, fcm) Tablo 4) Betonda 28 günlük basınç dayanımına bağlı en büyük Su/Çimento Oranları 1) Çizelgede verilen basınç dayanımları 28 günlük basınç dayanımı 325 kgf/cm2 olan çimento kullanılarak hazırlanmış, en büyük tane büyüklüğü 32 mm, tane dağılımı uygun betonların 150 mm x 300 mm silindir dayanımlarıdır. Küp dayanımları bu değerden yaklaşık 20 kadar daha büyük olarak kabul edilebilir. 2) Aynı su/çimento oranı için elde edilecek basınç dayanımları 28 günlük basınç dayanımı 325 kgf/cm2 den büyük çimento kullanıldığında çizelgede verilen değerlerden fazla, en büyük tane büyüklüğü büyüdükçe, çizelgede verilen değerlerden az olacaktır. 59

7 Dayanıklılık esasına göre, (s/ç) veya (s/b) oranı ise; betonun kullanılacağı yapı tipine, betonun kullanım sürecinde hava veya tatlı yada tuzlu/sülfatlı su ortamında bulunma durumuna ve donma-çözülme maruz kalabileceği yada kalmayacağı durumlarına bağlı olarak hazırlanmış Tablo-5 den belirlenir. Tablo 5) Betonda yapı tipi ve çevresel etkilere bağlı en büyük Su/Çimento Oranları 1; Sert hava koşullarına açık tüm betonlarda hava sürükleyici katkı maddesi kullanılması uygundur. Beton karışımının işlenebilme özelliğini arttırmak için ılımlı hava koşullarında da hava sürükleyici katkı kullanılabilir. 2; Toprak veya yer altı suyunun 0,2!den fazla sülfat konsantrasyonu bulundurması. 3; Sülfatlara dayanıklı çimento kullanıldığı durumlarda, su-çimento oranı 0,05 kadar arttırılabilir. 4; Su-çimento oranı, istenilen dayanım ve işlenebilme özelliği esaslarına göre seçilmelidir. 60

8 5. ADIM: Karma Suyu ve Hava Miktarının Belirlenmesi Beton karışımında yer alacak karma suyu ve hava miktarı, betonun işlenebilme özeliğini, dayanımını ve dayanıklılığını etkileyen en önemli etkenlerdir. Beton karışımına girecek karma suyu ve hava miktarı; betonun hava katkılı veya katkısız olması, seçilen çökme değeri, agreganın Dmax ı ve granülometri eğrisinin durumuna bağlı olarak uzun tecrübe ve denemeler sonucu hazırlanmış aşağıdaki Tablo-6 dan belirlenir. Tablo 6) Betonda Karışım Suyu ve Hava Miktarı Değerleri NOT: Çizelgede verilen karışım suyu miktarları, doğal ufalanmış agrega içindir, kırmataş kullanıldığı takdirde aynı çökmeleri elde edebilmek için karışım suyu miktarları deneysel olarak belirlenecek oranda arttırılmalıdır. 61

9 Betonda gerekli karışım suyunun belirlenmesinde başvurulan bir diğer yaklaşım ise, İncelik Modülü (k) - Su Formülü dür. Bu yöntemde, önce tüm agreganın incelik modülü hesaplanır ve aşağıdaki bağıntı ile betonda gerekli karışım suyu miktarı belirlenir. S = α (10 k) S ; Karışım suyu ağırlığı (kg) α ; Beton kıvamı ve agrega türüne bağlı katsayı (Tablo-7 den alınır) k ; betonda kullanılan karışım agreganın incelik modülü Tablo 7) α Katsayıları tablosu Beton kıvamı Dere kumu ve çakıl Dere kumu ve mıcır Deniz kumu ve mıcır Kuru Plastik Akıcı Betonda kullanılacak karışım suyu miktarı, Tablo-6 dan belirlenen ilk miktar ile, İncelik Modülü-Su formülüyle belirlenen ikinci miktardan küçük olanı olarak dikkate alınır. 6. ADIM: Çimento ve Katkı Maddesi (Varsa) Miktarlarının Hesaplanması Beton karışımında yer alacak çimento miktarı (ağırlıkça), 5. Adımda belirlenen su miktarı ile 4. Adımda belirlenen Su/Çimento oranı kullanılarak kolayca hesaplanabilmektedir. Beton karışımında gerektiğinde kullanılabilen mineral veya kimyasal katkı maddeleri, genellikle bu adımda belirlenen çimentonun belirli bir oranı şeklinde, başka bir ifadeyle bir kısmını oluşturacak şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, beton karışımda varsa katkı maddelerinin miktarı, bu adımda belirlenen çimento miktarının ağırlıkça belli bir oranı olarak kolayca hesaplanabilir. Ancak katkı maddesinin çimentonun bir kısmının yerine kullanıldığı durumda, çimento ağırlığı, hesaplanan katkı ağırlığı kadar eksiltilerek yeniden belirlenmelidir. 62

10 7. ADIM: Agrega Miktarının Belirlenmesi Beton karışım hesaplarında esasen, 1 m3 hacimli hayali (teorik) bir beton karışımında yer alacak malzeme miktarlarının belirlenmesine çalışılmaktadır. Önceki adımlarda, beton karışımında yer alacak su, çimento ve katkı maddesi ağırlıkları belirlendiğinde, bu bileşenlerin önceden bilinen özgül ağırlıkları kullanılarak, 1 m3 teorik beton hacminde kaplayacakları hacimler ayrı ayrı belirlenebilir. Dolayısıyla bu 1 m3 hayali beton hacminde yer alacak, su, çimento, katkı maddesi ve hava hacimleri hesaplandığında, toplam hacimde bilinmeyen olarak yalnız agrega hacmi kalır ve tüm hacimden belirlenen diğer bileşen hacimleri çıkarılarak kolayca belirlenir. 1 m 3 = [ Su + Çimento + Hava + Agrega + Katkı Maddesi (varsa) hacimleri ] Agrega Hacmi = 1 m 3 [Su + Çimento + Hava + Katkı Maddesi (varsa) hacimleri ] Beton karışımında kullanılacak agrega, iri ve ince agrega şeklinde ayrılmış şekilde kullanılacak ise, bu durumda hesaplanan toplam agrega hacminin iri ve ince agrega kısımları için ayrı ayrı miktarları belirlenmesi gerekir. Bu amaçla, hesaplanmış bulunan toplam agrega hacmi, agreganın granülometri eğrisinden görülebilen iri ve ince agrega oranları ile çarpılarak iri ve ince agreganın karışımdaki hacimleri belirlenir. Fakat betonun üretimi ağırlık esasına göre yapılacağından, diğer bileşenlerinde olduğu gibi, belirlenen bu iri ve ince agrega hacimleri ile agregaların önceden bilinen özgül ağırlıkları kullanılarak iri ve ince agreganın ağırlıkları da belirlenir. 63

11 7. ADIM: Agregadaki Mevcut Su Durumuna Göre Hesaplarda Düzeltme Yapılması Beton karışım hesapları, çoğu zaman agregaların tamamen kuru yada doygun kuru yüzey durumda oldukları varsayılarak yapılmaktadır. Oysa gerçekte agregalar betonda kullanılırken genellikle hava kurusu veya nemli durumda bulunurlar. Dolayısıyla bu durumlarda agrega beton karışımı için hesaplanan suyun bir kısmını yapısındaki boşluklara emebilir yada yüzeyindeki nem karışım suyuna eklenerek, karışım suyunun hesaplanan miktardan uzaklaşmasına neden olabilir. İşte bu duruma karşı, önceki adımda hesapla belirlenmiş bulunan agrega ağırlıkları, agregaların önceden belirlenen yüzey nemi ve su emme oranları nispetinde düzeltilir. Yani, agreganın (genellikle ince agreganın) yüzey nemi karışım suyundan çıkarılarak, agreganın (genellikle iri agreganın) su emme miktarı da karışım suyuna eklenerek, karışım suyu miktarı düzeltilir. Benzer şekilde, ince agrega yüzey nemi miktarınca artırılıp, iri agrega ise su emme miktarı kadar azaltılarak gerekli düzeltmeler yapılmış olur. 8. ADIM: Deneme Karışımı Betonu Hazırlanarak Yapılacak Kontrol ve Düzeltmeler Bu adıma kadar, 1 m 3 hacimli hayali bir beton karışımında yer alacak malzemelerin miktarları belirlenmiş olunur. Ancak üretime başlamadan önce, belirlenen miktarlarla betonda istenilen özelliklerin sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilmeli ve gerekirse malzeme miktarlarında düzeltmeler yapılmalıdır. Bunun için, 1 m 3 hacimli beton için hesaplanmış bulunan malzeme miktarları, genellikle dm 3 gibi deneyler için yeterli olan daha küçük bir deneme karışımı hacmine azaltılarak, betonda istenen işlenebilirlik ve dayanım özelliklerinin sağlanıp sağlanamadığı deneylerle (Çökme, Hava Miktarı ve Basınç Dayanımı) kontrol edilir. Hesaplanan küçük hacimli deneme karışımı miktarları ile deneme betonu hazırlanırken, karışım suyu betona kontrollü şekilde eklenerek birkaç kez kıvam deneyi yapılır ve betonda olması istenen çökme değeri yakalanmaya çalışılır. Bu deneme işleminde genellikle, agregaların mevcut nem durumunun çok fazla değişkenlik göstermesinden dolayı, kullanılan karışım suyu miktarı hesaplanan değerden bir miktar fazla yada bir miktar eksik olur. Bu durumda, karışım suyu miktarı değişen beton bileşiminde, su/çimento oranının sabit tutulabilmesi için, su miktarındaki değişikliğin diğer malzeme miktarlarına da aynı oranda yansıtılması gerekir. Bunun için, tüm malzeme miktarları, deneme karışımının teorik hacminin gerçek hacmine oranı ile çarpılarak, sonuçta beton karışımında yer alacak düzeltilmiş malzeme miktarları belirlenmiş olur. 64

12 BETON KARIŞIM HESAP (Beton Tasarımı) ÖRNEĞİ Tane dağılımı aşağıda verilen dere kumu ve çakıl agregalarının uygun karışımı kullanılarak, Erzurum İlinde inşa edilecek olan bir istinat duvarının betonarme perdeleri için beton karışım hesabı yapılacaktır. Uygulama projesinde; en dar kalıp boyutu 25 cm, en küçük donatı aralığı 12 cm ve paspayı tabakasının kalınlığı 4 cm olan bu perdelerin imalatı için, karakteristik silindir basınç dayanımı 25 MPa olan plastik kıvamlı ve hava katkılı beton kullanılması öngörülmüştür. Betonda, dere kumu ve çakıl agregalarının uygun oranları belirlenerek oluşturulan karışım agregasının, iri ve ince agrega kısımlarına ait DKY durumdaki özgül ağırlıklar sırasıyla 2,74 2,65 kg/dm 3, su emme oranları %0,7 1,4 ve stok nemi oranları %0,3 2,8 dir. Beton üretiminde, özgül ağırlığı 2,86 kg/dm 3 olan CEM II/B-M 32,5 R tipi çimento kullanılacak, üretim betonyer ve vibratör araçları ile gerçekleştirilecektir. TS 802 ye göre; 1 m 3 hacimli teorik ve 24 dm 3 hacimli deneme beton karışımları için gerekli olan malzeme miktarlarını belirleyiniz. Kare Elek Açıklığı (mm) 31, ,5 0,25 KUM Agregası ÇAKIL Agregası Agrega Özellikleri İRİ Agrega İNCE Agrega DKY Özgül Ağırlık (kg/dm 3 ) 2,74 2,65 Su Emme Oranı (%) 0,7 1,4 Stok Nemi (%) 0,3 2,8 CEM II/B-M 32,5 R (P-LL) Tipi Çimentonun Özgül Ağırlığı: 2,86 kg/dm 3 (=g/cm 3 ) ÇÖZÜM: 1. ADIM: Dere kumu ve çakıl agregalarının uygun karışım oranlarının belirlenmesi; Kare Elek Açıklığı (mm) TS 802 Referans Eğri Değerleri KUM ÇAKIL (A32+B32)/2 %17K+%83Ç (%Geçen) (%Geçen) % Kalan % Geçen (%Geçen) A32 B32 C32 31, , , İncelik Modülü 2,09 5,38 4,84 4,82 65

13 DENKLEMLER KUM ÇAKIL Genel Denklem 1 K + 1 Ç = 1 Özel Denklem 2,09 K + 5,38 Ç = 4,84 ÇARPANLAR KUM ÇAKIL (-5,38) x -5,38 K + -5,38 Ç = -5,38 (1) x 2,09 K + 5,38 Ç = 4,84-3,29 K + 0,00 Ç = -0,55 AGREGA KUM ÇAKIL Karışım Oranları % 17 % ADIM: Çökme değerinin belirlenmesi; Betonun çökme miktarı; yapı elemanı türüne göre, Tablo-1 den, betonarme perde elemanları için maksimum 10 cm ve minimum 5 cm olmak üzere: Çökme değeri = (10 + 5) / 2 7 ± 1 cm olarak belirlenebilir. 3. ADIM: Maksimum agrega tane çapının (Dmax) belirlenmesi ve tahkiki; Dmax; yapı elemanı türü ve en dar boyutuna göre, Tablo-2 den, betonarme perde elemanları ile 25 cm en dar boyuta karşılık: Dmax = 32 mm olarak belirlenir. Bu değerin TS 500 e göre kontrolü; En dar kalıp boyutunun 1/5 i ; 250x(1/5) = 50 mm (Dmax = 32 mm < 50 mm) En dar donatı aralığının 3/4 ü; 120x(3/4) = 90 mm (Dmax = 32 mm < 90 mm) Paspayı tabakası kalınlığı ; 4 cm = 40 mm (Dmax = 32 mm < 40 mm) 4. ADIM: Hedef dayanım ve dayanıklılık esasına göre S/Ç oranının belirlenmesi; Hedef dayanım; beton sınıfına göre, Tablo-0 den, standart sapmanın bilinmediği durumda, 25 MPa (C25) beton proje dayanımı için: fcm = 31 MPa olarak belirlenir. Dayanım esasına göre S/Ç oranı; Tablo-4 den, 31 MPa hedef dayanım ve hava katkılı betona karşılık enterpolasyon ile: S/Ç 0,45 olarak belirlenir. Ancak üretilecek beton, soğuk iklime sahip Erzurum da donma-çözülme etkisinde kalacağından, S/Ç oranı dayanıklılık esasına göre de belirlenmeli ve daha küçük olan değer kullanılmalıdır. Dayanıklılık esasına göre S/Ç oranı; Tablo-4 den, istinat duvarları için, sıcaklık farklarının çok olduğu ve sık sık donma-çözülme etkisinde kalacak hava ortamındaki betona karşılık: S/Ç = 0,53 olarak belirlenir. Bu durumda, daha küçük olan ve 66

14 dayanıklılık esasına göre belirlenen S/Ç = 0,45 değeri esas alınır. 5. ADIM: Karışım suyu ve hapsolmuş hava miktarının belirlenmesi; Karışım suyu miktarı; Tablo-3 den, 7 cm çökme ve hava katkılı betonda, Dmax=32 mm olan agreganın granülometri eğrisinin B32 referans eğrisine daha yakın olması durumlarına karşılık: 145 kg/m 3 olarak belirlenir. Karışım suyu miktarı, (incelik modülü-su) formülüne göre ise; agreganın incelik modülü: 4,82 ve plastik beton kıvamı ile dere kumu ve çakıl verilerine karşılık α = 32 değerleri yardımıyla; S = α x (10 k) = 32 x (10 4,82) 166 kg/m 3 olarak belirlenir. Bu durumda daha küçük olan 145 kg/m 3 çizelge değeri esas alınır. Hapsolmuş hava miktarı; Çizelge 3,7 den, hava sürüklenmiş betonda karışım suyu için esas alınan durumlara karşılık: % 4,5 olarak belirlenir. Buna göre 1 m 3 betonda teorik olarak: 1000 x (4,5 / 100) = 45 dm 3 hapsolmuş + sürüklenmiş hava boşluğu miktarı (hacmi) bulunur. 6. ADIM: Çimento miktarının belirlenmesi ve tahkiki; Çimento ağırlığı; 3. ve 4. adımlarda belirlenen S/Ç oranı ve su miktarından hareketle; 145 / Ç = 0,45 oranı yardımıyla Ç = 322 kg/m 3 olarak belirlenir. Bu değer taşıyıcı eleman betonları için öngörülen 300 kg/m 3 minimum dozaj koşulundan daha büyük olduğundan uygundur. 7. ADIM: Toplam agrega ile iri/ince kısımlarının hacim ve ağırlıklarının hesaplanması; Toplam agrega hacmi, mutlak hacim esasına göre; 1000 { (145/1) + (322/2,86) + (45) } = 697 dm 3 olarak bulunur. (%17.Kum + %83.Çakıl) KARIŞIM agreganın granülometri eğrisinden, %65 oranında İRİ ve %35 oranında İNCE (<4mm) agregadan oluştuğu anlaşılmaktadır. Buna göre; İRİ agrega hacmi ; 697 x 0,65 = 453 dm 3 İNCE agrega hacmi ; 697 x 0,35 = 244 dm 3 İRİ agrega ağırlığı İNCE agrega ağırlığı ; 453 x 2,74 = 1241 kg ; 244 x 2,65 = 647 kg 67

15 8. ADIM: Karışım suyu ile iri/ince agrega miktarlarında nem düzeltmelerinin yapılması; İRİ agreganın nem durumu ; 1241 x (0,007 0,003) 5 kg (İRİ agrega 5 kg karışım suyundan emer) İNCE agreganın nem durumu ; 647 x (0,014 0,028) 9 kg (İNCE agrega karışıma 9 kg ilave su salar) Düzeltilmiş karışım suyu miktarı Düzeltilmiş İRİ agrega miktarı Düzeltilmiş İNCE agrega miktarı ; = 141 kg ; = 1236 kg ; = 656 kg 9. ADIM: 1 m 3 hacimli teorik beton karışımı için malzeme miktarlarının ve yaş birim ağırlığın belirlenmesi; Betonun Bileşenleri Hacimler (dm 3 ) Ağırlıklar (kg) Su miktarı 141 / 1,0 = adımdan = 141 Çimento Miktarı 322 / 2,86 = adımdan = 322 Hava Miktarı 1000 x (4,5 / 100) = adımdan = 0 İRİ agrega miktarı 1236 / 2,74 = adımdan = 1236 İNCE agrega miktarı 656 / 2,65 = adımdan = 656 Toplam = 998± = ADIM: 24 dm 3 hacimli deneme beton karışımı için malzeme miktarlarının ve yaş birim ağırlığın belirlenmesi; Malzemeler Hacimler (dm 3 ) Ağırlıklar (kg) Su miktarı 141 x (24/1000) = 3, x (24/1000) = 3,38 Çimento miktarı 113 x (24/1000) = 2, x (24/1000) = 7,73 Hava miktarı 45 x (24/1000) = 1,08 0 x (24/1000) = 0 İRİ agrega 451 x (24/1000) = 10, x (24/1000) = 29,66 İNCE agrega 248 x (24/1000) = 5, x (24/1000) = 15,74 Toplam 3,38+2,71+1,08+10,82+5,95 = 23,94±1 3,38+7,73+29,66+15,74 = 56,51 aaa 68

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU

YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU 6 YAPI MALZEMESĐ BETON KARIŞIM HESABI YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU ŞEMATĐK BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento) agrega agrega Su ile çimento arasındaki

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGALAR ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN

Detaylı

Dmaks=16mm için referans/ideal granülometri eğrileri ve bölgeleri. 4 bulunuz.

Dmaks=16mm için referans/ideal granülometri eğrileri ve bölgeleri. 4 bulunuz. AGREGA KARIŞIM TASARIMI Betonda kullanılacak farklı boyutlardaki agregalardan; Minimum boşluklu Toplam yüzey alanı minimum olan bir agrega karışımının elde edilmesi için uygun karışım oranlarının belirlenmesi

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi AGREGA GRONULÜMETRİSİ Sakarya Üniversitesi Agregalarda Granülometri (Tane Büyüklüğü Dağılım) Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine granülometri denir. Kaliteli yani, yüksek mukavemetli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 82 Haziran 29 ICS 9.. BETON KARIŞIM TASARIMI HESAP ESASLARI Design of concrete mixes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.2 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 802 Ocak 1985 1.Baskı ICS 91.100.30 BETON KARIŞIMI HESAP ESASLARI Design Concrete Mixes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi: Taze betonun vinç ve kova ile dökülmesi:

Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi: Taze betonun vinç ve kova ile dökülmesi: Betonun dökülmesi ve yerleştirilmesi: Beton malzemelerinin karışım oranlarının bulunması, betonun karılması ve taşınması gibi işlemler tam olarak yerine getirilmiş olsalar dahi, taze betonun yapıdaki yerine

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Mehmet Sımsıkı Doğu Marmara Böl. Kalite Müh. İnş.Müh.MBa Nuh Beton A.Ş. Kocaeli, Türkiye Mehmet Mutlu

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BETON TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

YAPI MALZEMESİ BETON TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 6 YAPI MALZEMESİ BETON TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR BETON BİLEB LEŞENLERİ ÇAĞIMIZIN MALZEMESİ BETON ESAS OLARAK İKİ BİLEŞENLİ KOMPOZİT T BİR B R MALZEMEDİR. ÇİMENTO

Detaylı

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar 4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar Bu katkılar normal akışkanlaştırıcılara benzer ancak etkileri çok daha fazladır. Normalde oldukça düşük su/çimento oranlı betonlar süperakışkanlaştırıcı kullanılarak

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 (Mart2012) Standardı na göre Soğuk Hava: Beton dökümü esnasında ortalama hava sıcaklığının art arda 3 gün süre ile +5ºC nin

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

BETON KARIŞIM IM HESABI. Doç. Dr. Halit YAZICI İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II. http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici

BETON KARIŞIM IM HESABI. Doç. Dr. Halit YAZICI İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II. http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici ŞEMATĐK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

2. HAZIR BETON SÜREÇLERİ

2. HAZIR BETON SÜREÇLERİ 2. HAZIR BETON SÜREÇLERİ Endüstriyel bir ürün olarak nitelendirilen hazır beton, hazır beton tesisindeki birtakım üretim süreçlerinin ardından tüketiciye taze olarak teslim edilmekte ve zamanla sertleşmiş

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Mustafa Karagüler Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi A.B.D İstanbul (212)2931300/2340

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi

Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi Hicran Açıkel, Murat Günaydın Selçuk Üniversitesi, Müh. Mim Fak.İnş.Müh.Bl. Konya 0332.2232256, 03323240660 hacikel@selcuk.edu.tr,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI FARKLI ETKİNLİKTEKİ BETON AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN PERFORMANS DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Ömer İÇEMER Kimya Mühendisi Birlik Hazır Beton A.Ş Kalite Güvence Müdürü Ankara-Türkiye ÖZET Bu bildiri,

Detaylı

4/6/2017. Kıvam sınıfları ve özellikleri

4/6/2017. Kıvam sınıfları ve özellikleri BETON YAPI MALZEMESİ Beton; çimento, agrega, su ve katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonusebebiyle

Detaylı

Agrega Granülometrisinin Beton Bileşimindeki Teorik Malzeme Miktarları ile Betonun Kompasite ve Porozite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Đncelenmesi

Agrega Granülometrisinin Beton Bileşimindeki Teorik Malzeme Miktarları ile Betonun Kompasite ve Porozite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Đncelenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2012 (1-15) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 8, No: 1, 2012 (1-15) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları 1 Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları Betonun karışımına giren ve betona istenilen yönde yön veren hammaddelerdir. TS EN 934-2 göre, Tanım: Taze ve/veya

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

BETONARME EK ODALARI

BETONARME EK ODALARI BETONARME EK ODALARI TIP 100 BETONARME EK ODASI 1. Kullanılan beton sınıfı C40/50 dir. (15 (r yarıçaplı) x 30 cm lik silindir dayanımı 40 MPa ve 15x15x15 cm 2. Beton, çelik kalıplarda yüksek vibrasyonla

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı