>>>>>>>>>> Contract for Provision of >>>>>>>> Between >>>>>>>>>>> arasında >>>>>>>>>> and. >>>>>>>> tedarikine >>>>>>>>>>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>>>>>>>>> Contract for Provision of >>>>>>>> Between >>>>>>>>>>> arasında >>>>>>>>>> and. >>>>>>>> tedarikine >>>>>>>>>>>"

Transkript

1 Contract for Provision of >>>>>>>>>> >>>>>>>> ve Between >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> arasında and >>>>>>>>>>> >>>>>>>> tedarikine ilişkin olarak akdedilen sözleşme

2 AGREEMENT FOR PROVISION OF <> On one hand, BP Petrolleri A.Ş., having its head office at Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia OfisPark İçerenköy/Ataşehir İstanbul (hereinafter referred to as BP ) and on the other hand.., having its head office at.., registered at Trade Registrar of.. under the registration number.. and at.. Tax Office under the tax registration number.. (hereinafter referred to as the Supplier ) have agreed upon this contract ( hereinafter referred to as the Contract ) which records the terms and conditions under which the Supplier will provide BP with... Goods/Services as required by BP and all as more particularly described below in line with relevant legislation and the terms and conditions of this Contract. BP and the Supplier together shall be referred to as the Parties. It is hereby agreed as follows: 1. CONTRACT DOCUMENTS 1.1 The Contract shall be constituted by the following documents and these shall be read and construed as mutually complementary: This document, referred to as the Agreement; Appendix 1 detailing the responsibilities and liabilities of the Parties (General Conditions of Contract); Appendix 2 (Technical Specification); Appendix 3 (Price List); Appendix 4 (Health, Safety, Security and Environmental Requirements) Appendix 5 (Anti-corruption and Anti-money laundering). <> TEDARİK SÖZLEŞMESİ Bir yanda merkezi Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia OfisPark İçerenköy/Ataşehir İstanbul adresinde bulunan BP Petrolleri A.Ş. (buradan itibaren BP olarak geçmektedir) ve diğer yanda merkezi adresinde bulunan, Ticaret Sicil Memurluğuna numarasıyla ve Vergi Dairesine vergi sicil numarasıyla kayıtlı olan.... (buradan itibaren Tedarikçi olarak geçmektedir), BP nin ihtiyaç duyduğu ve aşağıda daha ayrıntılı olarak tarif edilen... Malların/Hizmetlerin ilgili mevzuata ve işbu sözleşmenin (buradan itibaren Sözleşme olarak geçmektedir) şartlarına ve hükümlerine uygun olarak Tedarikçi tarafından temin edilmesinde uygulanacak şartları ve hükümleri kayıt altına alan işbu Sözleşme üzerinde mutabık kalmışlardır. BP ve Tedarikçi topluca Taraflar olarak anılacaklardır. Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalınmıştır. 1. SÖZLEŞME BELGELERİ 1.2 Sözleşmeyi aşağıdaki belgeler oluşturacaktır ve bu belgeler birbirlerini tamamlayıcı belgeler olarak okunacak ve yorumlanacaktır: Sözleşme olarak anılan işbu belge; Tarafların sorumluluklarının ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak açıklandığı Ek 1 (Genel Sözleşme Koşulları); Ek 2 (Teknik Şartname); Ek 3 (Fiyat Listesi); Ek 4 (Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre Standartları) Ek 5 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele- Kara Paranın Aklanması

3 2. DURATION OF CONTRACT The Contract shall commence on and terminate on, both dates inclusive. If either Party fails to notify the other party in writing at least 1 (one) month prior to the expiration date of the Contract that the Contract is to terminate, the Contract shall be renewed for 1 (one) further year on the existing terms and conditions. BP may terminate the Contract at any time without compensation, by giving one month s notice in writing to the Supplier. 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşme tarihinde başlayacaktır ve tarihinde sona erecektir, her iki tarih bu süreye dahildir. Taraflardan biri, Sözleşmenin sona erme tarihinden en az 1 (bir) ay önceden yazılı olarak diğer Tarafa Sözleşmenin feshedileceğini bildirmez ise, Sözleşme mevcut şartlar ve hükümler çerçevesinde 1 (bir) yıl daha uzatılacaktır. BP Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, Tedarikçiye bir ay ö nceden yazılı bildirimde bulunarak tazminat ödemeksizin feshedebilir. 3. SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES 3.1 BP agrees from time to time to purchase the Goods and/or Services from the Supplier and the Supplier agrees to supply the Goods and/or Services in accordance with Appendix No. 2 (Technical Specification). 3.2 In the event that BP requires the Supplier to provide Goods and/or Services hereunder, BP will define each individual requirement which may be by , fax or other electronic or written means as stipulated by BP. 3.3 If the Supplier is unable to meet any requirements, the Supplier shall immediately notify BP in writing during the ordering stage. 4. REMUNERATION In case of provision of the Goods and/or Services by the Supplier in accordance herewith, BP hereby agrees to remunerate the Supplier in accordance with the prices contained in Appendix No. 3 (Price List) provided that an invoice is provided in accordance with Clause 5 below. 5. INVOICING AND PAYMENT 5.1 BP shall pay for the Goods and/or Services upon receipt of an invoice issued as follows: The Supplier shall issue and 3. MALLARIN VE/VEYA HİZMETLERİN TEDAR EDİLMESİ 3.1 BP Malları ve/veya Hizmetleri muhtelif zamanlarda Ek 2 ye (Teknik Şartname) uygun olarak Tedarikçiden satın almayı kabul etmektedir ve Tedarikçi Malları ve/veya Hizmetleri bu şekilde sağlamayı kabul etmektedir. 3.2 BP Tedarikçiden işbu Sözleşme uyarınca Malları ve/veya Hizmetleri temin etmesini istediği takdirde, ihtiyaç duyduğu her Malı ve/veya Hizmeti, kendisinin seçimine göre e-postayla, faksla ya da diğer elektronik ya da yazılı yöntemle bildirecektir. 3.3 Tedarikçi herhangi bir talebi karşılayamayacak ise bunu sipariş safhasında yazılı olarak derhal BP ye haber verecektir. 4. ÜCRET Malların ve/veya Hizmetlerin Tedarikçi tarafından işbu Sözleşmeye uygun olarak sağlanması durumunda, BP, aşağıdaki Madde 5 e uygun olarak bir fatura verilmesi kaydıyla, Tedarikçiye, Ek 3 te (Fiyat Listesi) belirtilen fiyatlara uygun olarak ödeme yapmayı kabul etmektedir. 5. FATURALANDIRMA VE ÖDEME 5.1 BP Malların ve/veya Hizmetlerin ücretini, aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş bir faturanın eline ulaşması üzerine ödeyecektir:

4 submit invoices in respect of the Goods and/or Services delivered within 7 calendar days of the Goods and/or Service being delivered All invoices shall be supported by the relevant documentation as appropriate to evidence the sums shown Invoices shall be submitted, bearing a reference number and addressed to: BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : 31, Kat.2, Altunizade - Istanbul 5.2 Subject to BP s approval, payment will be effected within sixty (60) days from the date of the valid invoice. Payment shall be made via bank transfer to the Supplier s nominated bank account as follows: >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> 5.3 In the event that the Supplier changes its bank account details, it must inform BP within 7 (seven) days of such change with its new bank details. If it fails to do so, then payment by BP in accordance with the details above shall discharge all liabilities BP has in relation to any affected invoices and payments Tedarikçi teslim edilen Mallara ve/veya Hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyerek, teslim tarihini izleyen 7 takvim günü içinde ibraz edecektir Bütün faturalar, faturalarda yazılı miktarları ispatlamak için gereken belgelerle desteklenecektir Faturalar bir referans numarası içerecektir ve aşağıdaki adrese gönderilecektir: BPO İş Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : 31, Kat.2, Altunizade - İstanbul 5.2 Ödeme, BP nin onayına bağlı olarak, geçerli faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde yapılacaktır. Ödeme Tedarikçinin aşağıdaki belirlenmiş banka hesabına havale yoluyla yapılacaktır: >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> 5.3 Tedarikçi banka hesap detaylarını değiştirirse yeni banka detaylarını bu değişiklikten itibaren 7 (yedi) gün içinde BP ye bildirmek zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde BP nin yukarıdaki bilgilere göre yaptığı ödeme BP yi ilgili faturalar ve ödemeler konusunda taşıdığı bütün sorumluluklardan ibra edecektir. 6. PERFORMANCE OF CONTRACT AND COMMUNICATION The Parties have authorized the following persons in to act on their behalf in the performance of the Contract: 6. SÖZLEŞMENİN İFASI VE HABERLEŞME Taraflar Sözleşmenin ifasında kendi adlarına hareket etmek üzere aşağıdaki kişilere yetki vermişlerdir:

5 BP Phone:... Fax: Supplier Phone:... Fax: Any declaration, request, or information to be submitted by aforesaid persons to the other party verbally or via or fax throughout the Contract period shall be binding on the relevant party, provided that it is also confirmed as soon as practicable in writing. BP Telefon:... Faks:... E-posta:... Tedarikçi Telefon:... Faks:... E-posta:... Sözleşmenin süresi boyunca yukarıda isimleri geçen kişilerin diğer Tarafa sözlü olarak,eposta ile ya da faksla ibraz edeceği herhangi bir bildirim, talep ya da bilgi mümkün olan en kısa zamanda yazıyla da teyit edilmek koşuluyla ilgili Tarafı bağlayacaktır. 7. BANK LETTER OF GUARANTEE The Supplier hereby agrees and undertakes to provide to BP a bank letter of guarantee and bank commitment letter, which are valid for a... year / indefinite / duration of contract period and amounting to TL... (..Turkish Liras) and which will be issued by a bank to be accepted by BP, in a form acceptable to BP, in order to compensate any liabilities, debts, penalty condition, and other commitments of whatsoever nature arising out of the Contract. All expenses related to bank letter of guarantee shall be paid by the Supplier and the content and form of guarantee will be acceptable to BP. The Supplier hereby agrees and undertakes in advance that if it terminates the Contract before its expiration date or fails to perform its liabilities, debts, or commitments under the Contract in whole or in part, BP shall be entitled to liquidate all guarantees given by the Supplier and the Supplier shall forfeit them as compensation for any accrued debts, penalties, and other liabilities of the Supplier as per the provisions of the Contract. 8. VARIATION 7. BANKA TEMİNAT MEKTUBU Tedarikçi, Sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülükleri, borçları, cezai şartı ve herhangi bir mahiyetteki diğer taahhütleri karşılamak amacıyla, BP nin kabul edeceği metne uygun olarak, BP nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenecek olan,... yıl için/süresiz olarak/sözleşme süresi boyunca geçerli ve... TL (... Türk Lirası) tutarındaki bir banka teminat mektubunu ve banka taahhütnamesini BP ye vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Banka teminat mektubu ile ilgili tüm masraflar Tedarikçi tarafından ödenecektir ve teminatın içeriği ve şekli BP açısından uygun olacaktır. Tedarikçi, Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshettiği ya da Sözleşmedeki yükümlülüklerini, borçlarını ya da taahhütlerini tamamen ya da kısmen yerine getirmediği takdirde, BP nin Tedarikçinin verdiği bütün teminatları nakde çevirme hakkına sahip olacağını ve bu teminatların Sözleşmenin hükümleri uyarınca tahakkuk eden herhangi bir borç, ceza ve diğer yükümlülükler için tazminat olarak irat kaydedileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. 8. DEĞİŞİKLİK Taraflar üzerinde mutabık kalarak bir zeyilname

6 None of the provisions of this Contract can be amended unless the parties issue and execute an addendum upon mutual agreement. The following page contains the signatures of authorized representatives of both parties. düzenleyip imzalamadıkça işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü değiştirilemez. Aşağıdaki sayfada her iki Tarafın yetkili temsilcilerine ait imzalar yer almaktadır. 9. AGREEMENT AND ACCEPTANCE The parties hereto accept the terms and conditions contained herein, and agree to be bound by them. This Contract has been executed on in one original copy by the authorized representatives of the Parties. The signed original copy of the Contract shall be kept by BP and, if requested, a notarized copy shall be given to the Supplier. The Supplier has agreed and undertakes to pay all stamp duty and notarization expenses and to fulfill all other financial liabilities that may arise out of execution of the Contract. 9. ONAY VE KABUL Taraflar işbu Sözleşmede yer alan şartları ve hükümleri onaylamakta ve onlara tabi olmayı kabul etmektedirler. İşbu Sözleşme Tarafların yetkili temsilcilerince tarihinde bir asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalanmış aslı BP de kalacaktır ve istendiği takdirde, noterce tasdik edilmiş bir kopyası Tedarikçiye verilecektir. Tedarikçi Sözleşmenin imzalanmasından doğabilecek bütün damga vergisini, noter masraflarını ödemeyi ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. >>>>>>>>>> ( Company) Name: Signature >>>>>>>(Supplier Company) Name: Signature >>>>>>>>>> (BP Şirket >>>>>>>(Tedarikçi şirket) İsim İsim İmza İmza Job Title Job Title Görev Unvanı Görev Unvanı Name: Name: İsim İsim Signature Signature İmza İmza Job Title Job Title Görev Unvanı Görev Unvanı

7 Date Date Tarih Tarih APPENDIX 1 EK-1 GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT TABLE OF CONTENTS GENEL SÖZLEŞME KOŞULLARI İÇİNDEKİLER Clause No: Clause Title: Madde No. Madde Başlığı 1. INVOICING AND PAYMENT 2. TAX RESPONSIBILITIES AND INDEMNITY 3. SUPPLIER S GENERAL OBLIGATIONS 4. BP-SUPPLIED TOOLS, EQUIPMENT AND MATERIALS 5. WARRANTIES 6. INSPECTION AND TESTING 7. DELIVERY 8. OWNERSHIP OF GOODS AND MATERIALS 9. DRAWINGS AND TECHNICAL DATA 10. TERMINATION 11. LIABILITY AND INDEMNITIES 12. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND INDEMNITY 13. HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENTAL PROVISIONS 14. SAFETY OF GOODS 15. CODE OF CONDUCT 16. ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION 17. COMPLIANCE WITH LAWS 18 FORCE MAJEURE 19. RECORDS AND REPORTS 20. AUDIT 21. CONFIDENTIALITY 22. PUBLICITY 23. NON-EXCLUSIVITY 24. INDEPENDENT SUPPLIER 25. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING 1. FATURALANDIRMA VE ÖDEME 2. VERGİ SORUMLULUKLARI VE TAZMİNATI 3. TEDARİKÇİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4. BP NİN TEMİN ETTİĞİ ARAÇLAR, TEÇHİZATLAR VE MALZEMELER 5. GARANTİLER 6. KONTROL VE TEST 7. TESLİM 8. MALLARIN VE MALZEMELERİN MÜLKİYETİ 9. ÇİZİMLER VE TEKNİK VERİLER 10. FESİH 11. SORUMLULUK VE TAZMİNATLAR 12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE TAZMİNAT 13. SAĞLIK, EMNİYET, GÜVENLİK VE ÇEVRE HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 14. MALLARIN EMNİYETLİLİĞİ 15. DAVRANIŞ KURALLARI 16. RÜŞVETLE VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 17. KANUNLARA RİAYET ETME 18. MÜCBİR SEBEP 19. KAYITLAR VE RAPORLAR 20. DENETİM 21. GİZLİLİK 22. İLAN 23. MÜNHASIRLIK OLMAMASI 24. TEDARİKÇİNİN BAĞIMSIZLIĞI 25. DEVİR VE TAŞERONA VERME 26. BİLDİRİMLER 27. FERAGAT 28. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

8 26. NOTICES 27. WAIVER 28. ENTIRE AGREEMENT 29. SEVERABILITY 30. THIRD PARTY RIGHTS 31. APPLICABLE LAW 29. BÖLÜNEBİLİRLİK 30. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI 31. UYGULANACAK HUKUK 1. INVOICES AND PAYMENT 1.1 The Supplier shall submit invoices to BP in accordance with the Agreement and Appendix No. 3 (Price List). All invoices shall be supported by relevant substantiation documentation as appropriate to evidence the sums shown. 1.2 A current account relationship has been established between the parties. The Supplier has agreed that all payments to be made by BP shall be first set off with the current account debt and hereby waives its rights to offset its payables to BP against money owed by BP. 1. FATURALAR VE ÖDEME 1.1 Tedarikçi faturaları Sözleşmeye ve Ek 3 e (Fiyat Listesi) uygun olarak ibraz edecektir. Bütün faturalar, faturalarda yazılı miktarları ispatlamak için gereken doğrulayıcı belgelerle desteklenecektir. 1.2 Taraflar arasında bir cari hesap ilişkisi kurulmuştur. Tedarikçi BP nin yapacağı bütün ödemelerin önce cari hesap borcundan mahsup edileceğini kabul etmiştir ve BP ye borçlu olduğu miktarları BP den alacaklı olduğu miktarlara sayma haklarından feragat etmektedir. 2. TAX RESPONSIBILITIES AND INDEMNITY 2.1 The Supplier shall pay, and shall procure that its Sub-suppliers shall pay all taxes properly and lawfully assessed or imposed on the Supplier or its Sub-suppliers by any competent tax authority in connection with the performance of the Contract. 2.2 On request, the Supplier shall supply and shall procure any Sub-supplier or Supplier hereunder to supply to BP such information as BP may reasonably require to comply with any tax laws (including but not limited to, any claim for any allowances or relief s or to contest an assignment on or liability for tax). 2.3 The Supplier shall indemnify BP and hold BP harmless from and against any loss, liability, damage or claim including but not limited to legal costs incurred by BP as a result of breach by the Supplier or any Sub-Supplier of any of the obligations under this Clause 2 and all actions, 2. VERGİ SORUMLULUKLARI VE TAZMİNATI 2.1 Tedarikçi, yetkili bir vergi dairesi tarafından Sözleşmenin ifa edilmesiyle bağlantılı olarak kendisine ya da Alt Tedarikçilerine tahakkuk ettirilen ya da konulan bütün vergileri usulüne ve kanunlara uygun olarak ödeyecektir ve Alt Tedarikçilerinin ödemesini sağlayacaktır. 2.2 Talep üzerine Tedarikçi BP nin herhangi bir vergi kanununa uymak amacıyla (vergi indirimi ya da muafiyeti talebinde bulunmayı ya da vergi konmasına ya da vergi yükümlülüğüne itiraz etmeyi de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla) makul nedenlerle isteyebileceği bilgileri BP ye verecektir ve işbu Sözleşme kapsamındaki bir Alt Tedarikçinin ya da Tedarikçinin vermesini sağlayacaktır 2.3 Tedarikçi, işbu Madde 2 te yer alan bir yükümlülüğün kendisi veya bir Alt Tedarikçi tarafından ihlal edilmesinin neticesinde BP nin uğradığı, mahkeme masraflarını da kapsamakla birlikte onlarla sınırlı olmayan herhangi bir zarar,

9 proceedings, claims, damages, charges, costs and expenses whatsoever in relation thereto. 2.4 All prices for Goods and/or Services provided in accordance with the Contract are exclusive of any applicable VAT. 3. SUPPLIER S GENERAL OBLIGATIONS 3.1 General The Supplier shall, in addition to its responsibilities defined elsewhere in the Contract, provide or be responsible for the following at no additional cost to BP: When Goods and/or Services will be provided at the Site or the Supplier is commissioning Goods at the Site, the Supplier shall visit the Site and perform the necessary inspections in order to satisfy itself as to the local conditions and all such other factors as may affect it in carrying out its duties pursuant to the Contract and any requirement The Supplier shall provide all labor, tools, plant, equipment and materials it requires in order to carry out its duties pursuant to the Contract and each requirement. All materials shall be of appropriate quality in accordance with TSE standards The Supplier shall provide the Services and Goods in a safe, efficient and competent manner and in accordance with accepted industry standards. a) If the Supplier works in BP offices, facilities or stations during the performance of the Services, it shall keep sorumluluk, masraf ya da talep ve bunlarla bağlantılı herhangi bir mahiyetteki bütün davalar, takibatlar, talepler, zarar ziyan, ücretler, giderler ve masraflar karşısında BP yi tazmin edecektir ve beri kılacaktır. 2.4 Sözleşmeye uygun olarak tedarik edilen Mallara ve/veya Hizmetlere ait hiçbir fiyata ilgili KDV dahil değildir. 3. TEDARİKÇİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1 Genel Tedarikçi Sözleşmenin diğer maddelerinde tanımlanan sorumluluklarına ek olarak, BP den ek bir ücret almaksızın aşağıdaki işleri yapacaktır ya da bunlardan sorumlu olacaktır: Mallar ve/veya Hizmetler Şantiyeye getirileceği ya da Tedarikçi Malları Şantiyede hizmete sokacağı zaman Tedarikçi Şantiyeyi ziyaret edecektir ve gerekli tetkikleri yaparak Sözleşme uyarınca taşıdığı görevleri ve herhangi bir talebi yerine getirirken kendisini etkileyebilecek olan yerel koşulların ve bütün diğer faktörlerin uygunluğundan emin olacaktır Tedarikçinin Sözleşme uyarınca taşıdığı görevleri ve her talebi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bütün işgücünü, araçları, demirbaşları, teçhizatları ve malzemeleri temin edecektir. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun kalitede olacaktır Tedarikçi, Hizmetleri ve Malları emniyetli, etkin ve becerikli bir şekilde ve sektörde kabul görmüş standartlara uygun olarak tedarik edecektir. c) Tedarikçi Hizmetlerin verildiği süre zarfında BP ofislerinde, tesislerinde ya da istasyonlarında çalıştığı takdirde mekanları temiz

10 the locations clean, shall take all measures not to interfere with the routine works carried out in these locations, and shall comply with BP s instructions in this regard. The Supplier shall hand back the workplace and materials clean and orderly after completion of the Services. b) The Supplier undertakes that it shall maintain and bear the costs of repair, maintenance, fuel and all other expenses associated with the tools, equipment and vehicles it provides for the performance of the Services hereunder, and that the tools, equipment and vehicles shall always be ready for use and road-worthy The Supplier shall inform BP about the changes that occur in its shareholding structure The Supplier shall provide BP with the documents proving that it has purchased the relevant legal insurance policies, before the shipment of Goods/Services. 3.2 Supplier s General Obligations in Respect of Personnel The Supplier shall, in addition to its responsibilities defined elsewhere in the Contract, provide and be responsible for the following at no additional cost to BP: It shall ensure that all personnel employed for the Services or the provision of Goods will be properly qualified, skilled, experienced and competent in their respective callings to a tutacaktır, bu mekanlarda yapılan günlük işlere mani olmamak için bütün tedbirleri alacaktır ve BP nin bu konudaki talimatlarına uyacaktır. Tedarikçi Hizmetlerin tamamlanmasından sonra işyerini teslim ve malzemeleri temiz ve düzenli olarak teslim edecektir. d) Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri vermek üzere sağladığı araçların, teçhizatların ve taşıtların bakımını yapacağını, bunlarla bağlantılı bakım, onarım, yakıt giderlerini ve diğer bütün masrafları karşılayacağını ve bu araçların, teçhizatların ve taşıtların iş ve yol için daima hazır ve elverişli olacağını taahhüt etmektedir Tedarikçi hissedarlık yapısında ortaya çıkan değişiklikleri BP ye bildirecektir Tedarikçi, Mal / Hizmet sevkiyatından evvel BP ye ilgili kanuni sigortaları yaptırdığına dair belgeleri sunacaktır. 3.2 Tedarikçinin Personele İlişkin Genel Yükümlülükleri Tedarikçi Sözleşmenin diğer maddelerinde tanımlanan sorumluluklarına ek olarak, BP den ek bir ücret almaksızın aşağıdaki işleri yapacaktır ve bunlardan sorumlu olacaktır: Hizmetlerde ya da Malların tedarik edilmesinde görevlendirilen bütün personelin kendi alanlarında sektörde kabul gören standarda göre uygun vasıflara, beceriye, deneyime ve uzmanlığa sahip olmasını

11 recognized standard. industry If BP is not satisfied with the Service provided and requests for replacement of any personnel, the Supplier shall immediately remove such personnel from duty and replace them with new and qualified personnel acceptable by BP and will not interrupt delivery of the Services The Supplier shall perform the works hereunder through the personnel it personally/corporately employs in accordance with the laws. The Supplier shall keep full records and perform all actions regarding its personnel in accordance with the Social Security Law and all other applicable legislation, and shall personally assume all responsibilities arising from the said legislation The Supplier agrees and undertakes to bear all travel, accommodation, food costs and all other expenses of the personnel it has used to deliver the Goods and/or Services under this Contract Prior to and following the completion of the Goods and/or Services, the Supplier shall present to BP the relevant documents confirming that the Supplier does not have any outstanding debt or liability to the Social Security Institution (SSI). 3.3 Supplier s General Obligations in Respect of Construction Services In addition to its other obligations under the Contract, the Supplier shall also ensure the following where sağlayacaktır BP verilen Hizmetten memnun kalmaz ve herhangi bir personelin değiştirilmesini isterse, Tedarikçi bu personelini derhal görevden alacaktır, onu BP açısından uygun olan yeni ve ehil bir kişiyle değiştirecektir ve Hizmetlerin teslimini aksatmayacaktır Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamındaki işleri şahsen veya kendi kurumu bünyesinde kanunlara uygun olarak bizzat istihdam ettiği personeli kullanarak yapacaktır. Tedarikçi Sosyal Güvenlik Kanunu ve bütün diğer ilgili mevzuat uyarınca kendi personeli ile ilgili tüm kayıtları tutacak tüm işlemleri gerçekleştirecektir ve söz konusu mevzuattan kaynaklanan bütün sorumlulukları şahsen üstlenecektir Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamında Malları ve/veya Hizmetleri teslim etmek amacıyla kullandığı personelin bütün yol, konaklama, yiyecek masraflarını, ücretlerini ve tüm diğer masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir Malların ve/veya Hizmetlerin tamamlanmasından önce ve sonra Tedarikçi, Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı ödenmemiş bir borcunun veya yerine getirilmemiş yükümlülüğünün olmadığını kanıtlayan ilgili belgeleri BP ye sunacaktır. 3.3 Tedarikçinin İnşaat Hizmetlerine İlişkin Genel Yükümlülükleri Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerine ek olarak Tedarikçi

12 construction Services are required: The station, facility, terminal or other location where construction Services contract will be performed shall be referred to as Site in the contract Unless otherwise agreed by BP, the Supplier agrees and undertakes immediately following the execution of the Contract to submit a work schedule for approval by BP, to commence works at the Site or Sites set forth herein and complete the Services in accordance with the work schedule in full and to make them ready for provisional acceptance BP shall deliver the Site to the Supplier under a delivery protocol following the approval of the work schedule by BP For all Services provided under the Contract, the Supplier shall only use materials in conformity with the TSE standards or the international standards stipulated and approved by BP Where materials do not comply with such standards, and only where agreed in writing by BP, the Supplier shall provide BP with two samples of any materials that do not bear the abovementioned mark indicating the standard, together with the prospectus and technical reports; and this sample, the prospectus and technical reports shall be signed and stamped by the parties if they are approved by BP. The Supplier agrees and undertakes that it will use the inşaat Hizmetlerinin verilmesi gereken durumlarda aşağıdaki hususları da temin edecektir: İnşaat Hizmetleri kontratının ifa edileceği istasyon, tesis, terminal ya da diğer mekan Sözleşmede Şantiye olarak anılacaktır Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, Tedarikçi Sözleşmenin imzalanmasının hemen akabinde bir iş programını BP nin onayına sunmayı, iş programına uygun olarak Sözleşmede belirtilen Şantiyede ya da Şantiyelerde işlere başlamayı ve Hizmetleri eksiksiz şekilde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir BP, iş programının kendisi tarafından onaylanmasından sonra, Şantiyeyi bir teslim protokolü çerçevesinde Tedarikçiye teslim edecektir Sözleşme uyarınca sağlanan bütün Hizmetlerde Tedarikçi yalnızca TSE standartlarına ya da BP nin belirlediği ve onayladığı uluslararası standartlara uygun malzemeleri kullanacaktır Malzemeler bu standartlara uygun değilse, ve yalnızca BP nin yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla, Tedarikçi yukarıda sözü edilen standart gösteren işareti taşımayan bir malzemenin iki numunesini, broşür ve teknik raporlar ile birlikte BP ye gönderecektir, ve bu numune, broşür ve teknik raporlar BP tarafından onaylanırlarsa Taraflarca imzalanarak damgalanacaktır. Tedarikçi standardı gösteren bu damgayı taşımayan malzemeleri ve ürünleri yalnızca bu paragrafta

13 materials and products that do not have the above stamp indicating the standard, only if they comply with the conditions set forth herein and the sample and prospectus approved by BP The Supplier agrees that if it uses any material that does not conform to this Clause, BP shall be entitled to remove such material from the Site, not to accept the works that are carried out and to demolish any constructed elements. The Supplier agrees and undertakes that it shall bear the expenses related to the demolition of the manufacture, installation and construction that are carried out in contrary to the contract and to their reinstallation with appropriate material, and that the cost of the inappropriate manufacture shall not be included in the progress amount and that the delays resulting therefrom shall not be included in the delivery period The Supplier agrees and undertakes to set up the necessary quality system to complete the Services in accordance with the contract, in a timely manner and free of any fault and to deliver these to BP, and it shall implement this system while providing the Services. BP shall be entitled to perform audits at any Site or manufacturing facilities owned by the Supplier, at any time, in order to inspect the quality and manufacturing system of the Supplier BP shall be entitled to control the Services at any time and in any manner through a yazılı koşullara ve BP nin onayladığı numuneye ve broşüre uygun iseler kullanmayı kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi işbu Maddeye uygun olmayan bir malzeme kullandığı takdirde, BP nin bu malzemeyi Şantiyeden çıkarma, yapılan işleri kabul etmeme ve inşaatı bitmiş herhangi bir kısmı yıkma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir. Tedarikçi Sözleşmeye aykırı olarak yapılan imalatın, montajın ve inşaatın yıkılmasıyla ve uygun malzemeyle yeniden yapılmasıyla ilgili masrafları karşılamayı, ve uygunsuz imalatın maliyetinin istihkak bedeline dahil edilmeyeceğini ve bundan kaynaklanan gecikmelerin teslim süresine eklenmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi Hizmetleri Sözleşmeye uygun olarak, zamanında ve kusursuz şekilde tamamlamak ve BP ye teslim etmek için gereken kalite sistemini kurmayı kabul ve taahhüt etmiştir ve bu sistemi Hizmetleri verirken uygulayacaktır. BP herhangi bir Şantiyede ya da Tedarikçiye ait bir imalat tesisinde, Tedarikçinin kalite ve imalat sistemini incelemek amacıyla denetim yapma hakkına sahip olacaktır BP Hizmetleri kendisinin atadığı bir proje müdürü aracılığıyla

14 project manager that will be appointed by it. The Supplier shall comply with the instructions of the project manager and shall cooperate with the project manager at all times. The Supplier agrees and undertakes that the instructions and approvals of the Project manager shall not relieve the Supplier of any of its obligations arising from this Contract After the Supplier completes the Services hereunder in accordance with the Contract, it shall request provisional acceptance by serving a letter to BP. Later, a committee designated by BP shall visit the worksite in order to carry out provisional acceptance. The Supplier shall attend the provisional acceptance program it is notified, with at least one authorized personnel. The Parties shall issue a provisional acceptance protocol to remedy any defects identified at the end of the provisional acceptance The Supplier agrees and undertakes that it shall correct and remedy the defects and deficiencies determined by the provisional acceptance committee within the period of time granted to it The Supplier and the Project Manager shall prepare the final accounts following the completion of the provisional acceptance. The final accounts shall be prepared based on the quantities in the project and the documents approved by BP. herhangi bir anda ve herhangi bir şekilde kontrol etme hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi daima proje müdürünün talimatlarına uyacaktır ve onunla işbirliğinde bulunacaktır. Tedarikçi proje müdürünün verdiği talimatların ve onayların, kendisini işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünden ibra etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri Sözleşmeye uygun olarak tamamladıktan sonra BP ye bir yazı göndererek geçici kabulün yapılmasını talep edecektir. Daha sonra BP nin tayin ettiği bir komite geçici kabulü yapmak amacıyla işyerine gidecektir. Tedarikçi kendisine bildirilen geçici kabul programına en az bir yetkili personel ile katılacaktır. Taraflar geçici kabul sonunda tespit edilen herhangi bir kusuru düzeltmek amacıyla bir geçici kabul protokolü düzenleyecektir Tedarikçi geçici kabul komitesinin tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri kendisine tanınan süre içerisinde düzeltip gidermeyi kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi ve Proje Müdürü geçici kabulün tamamlanmasından sonra kesin hesapları hazırlayacaktır. Kesin hesaplar BP nin onayladığı proje miktarlarına ve belgelere dayanarak hazırlanacaktır.

15 The final acceptance shall be carried out with a final acceptance committee designated by BP 12 months after the provisional acceptance. The Supplier agrees and undertakes to remedy any defects and deficiencies to be identified during the final acceptance, except the wear and tear arising from normal use in the period between the provisional acceptance and final acceptance, to deliver the Site free of any defect and deficiency, and to bear all material, workmanship expenses and other expenses related thereto The Supplier agrees and undertakes to re-perform deficient and/or defective works that may not be determined during delivery despite provisional or final acceptances and that arise thereafter, which are notified to it by BP, free of charge The Supplier agrees and undertakes that it shall obtain the consent of BP for the working hours at the Site and shall not perform any work outside these predetermined working hours The Supplier agrees and undertakes that it shall obtain all necessary project approvals and licenses related to the Services in accordance with the Contract if requested by BP The Supplier shall fulfill its obligations under this Contract under the same terms and conditions even if the work volume is increased or reduced by 25%. BP may make changes in the Contract term depending on the increase or decrease in Kesin kabul, BP nin tayin ettiği bir kesin kabul komitesi tarafından geçici kabulden 12 ay sonra yapılacaktır. Tedarikçi, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki dönemde normal kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranma haricinde kesin kabul sırasında tespit edilecek kusurları ve eksiklikleri düzeltmeyi ve gidermeyi, Şantiyeyi kusursuz ve eksiksiz olarak teslim etmeyi ve bu işlemlerle ilgili malzeme, işçilik masraflarını ve bütün diğer masrafları karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi geçici ya da kesin kabullere rağmen teslim sırasında tespit edilmesi mümkün olmayan ve daha sonra ortaya çıkan, BP nin kendisine bildirdiği eksik ve/veya kusurlu işleri yeniden yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi Şantiyedeki çalışma saatleri konusunda BP den onay alacağını ve önceden saptanmış çalışma saatleri haricinde herhangi bir iş yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi, BP talep ettiği takdirde, Hizmetlerle ilgili olarak gereken bütün proje onaylarını ve ruhsatlarını Sözleşmeye uygun olarak almayı kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi iş hacmi %25 attırılsa ya da azaltılsa dahi işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini aynı şartlar ve hükümler çerçevesinde yerine getirecektir. BP iş hacmindeki artışa ya da azalmaya bağlı olarak Sözleşme süresinde değişiklikler yapabilir.

16 the work volume The Supplier agrees and undertakes that it shall be personally present at the work site during the work or keep a technical personnel who is an architecture or an engineer with appropriate background according to the nature of the work, as a permanent representative until the completion of provisional acceptance at the site, and shall notify BP in writing of the name and address of the representative. The Supplier may also employ for this position a technician or foreman instead of an engineer upon the consent of BP. The Supplier agrees and declares that all notices served to the representative shall be deemed to have been served to itself Tedarikçi iş sırasında iş yerinde şahsen hazır bulunacağını ya da işin mahiyetine göre uygun özgeçmişe sahip teknik personel olarak bir mimarı ya da mühendisi geçici kabulün tamamlanmasına kadar daimi bir temsilci sıfatıyla Şantiyede hazır bulunduracağını kabul ve taahhüt etmektedir ve temsilcinin adını ve adresini yazıyla BP ye bildirecektir. Tedarikçi BP nin onayını almak suretiyle bu pozisyon için bir mühendisin yerine bir teknisyeni veya ustabaşını da görevlendirebilir. Tedarikçi temsilciye yapılan bütün bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını beyan ve kabul etmektedir The Supplier shall always keep a vehicle at the Site for performing the Services and for emergency cases. The Supplier may keep vehicles or construction equipment on the Site by obtaining permission for Site access from BP. The Supplier agrees and undertakes that vehicles that are not permitted to enter the Site shall not enter the Site The Supplier shall not start the Services under this Contract without being granted a work permit and shall only perform its works at times designated by BP. 4. BP-SUPPLIED TOOLS, EQUIPMENT AND MATERIALS 4.1 At its sole option, BP may provide the Supplier with tools, equipment or materials only for use during the Tedarikçi Şantiyede gerek Hizmetleri yerine getirmek amacıyla ve gerekse acil durumlar için daima bir taşıt bulunduracaktır. Tedarikçi BP den giriş izni alarak taşıtları ya da iş makinelerini Şantiyede bulundurabilir. Tedarikçi Şantiyeye girmesine izin verilmeyen taşıtların Şantiyeye sokulmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlere bir çalışma izni almadan başlamayacaktır ve işlerini yalnızca BP nin belirlediği zamanlarda yapacaktır. 4. BP NİN TEMİN ETTİĞİ ARAÇLAR, TEÇHİZATLAR VE MALZEMELER 4.1 BP kendi tercihine bağlı olarak yalnızca Hizmetlerin verilmesinde kullanılmak

17 provision of the Services. In this case, the Supplier shall sign a Borrowing Instrument furnished by BP and return it to BP. The Supplier agrees and undertakes that it shall exercise due care and attention when using the materials and equipment granted to it in this manner, and that it is responsible for all damages and losses that may occur. 4.2 The Supplier agrees and undertakes that it shall immediately return to BP all such tools, equipment and materials at BP s request, in their original and working condition. 4.3 The Supplier undertakes that it shall take all measures necessary to protect all such tools, equipment and materials, by declaring that they have been borrowed from BP and they belong exclusively to BP in case of any preliminary injunction, lien and for any other reason whatsoever. 5. WARRANTIES 5.1 The Supplier warrants that all Services shall be provided through the exercise of reasonable care and skill and in accordance with generally recognized commercial practices and standards by appropriately trained and qualified Personnel, and that any Goods provided under this Contract and each fulfilled request shall: conform to any specification set out in the Contract and all other standards and/or requirements; be of satisfactory quality, free from defects and fit for their intended purposes (whether such purpose is implied or expressly stated in the Contract or the requirement); be suitable for use by BP, including if applicable, inclusion in BP products; and kaydıyla Tedarikçiye araçlar, teçhizatlar ya da malzemeler temin edebilir. Bu durumda Tedarikçi BP nin verdiği bir Ariyet Senedini imzalayarak BP ye geri gönderecektir. Tedarikçi bu şekilde kendisine sağlanan malzemeleri ve teçhizatları kullanırken gerekli özeni ve dikkati göstermeyi ve ortaya çıkabilecek tüm hasarlardan ve zararlardan sorumlu olmayı kabul ve taahhüt etmektedir. 4.2 Tedarikçi, BP nin talebi üzerine, söz konusu tüm araçları, teçhizatları ve malzemeleri ilk aldığı gibi ve çalışır durumda derhal BP ye iade etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 4.3 Tedarikçi bir ihtiyati tedbir, ipotek söz konusu olduğunda ve başka herhangi bir nedenle söz konusu tüm araçların, teçhizatların ve malzemelerin BP den ariyeten alındığını ve münhasıran BP ye ait olduklarını beyan etmek suretiyle bunları korumak için gereken bütün önlemleri almayı kabul etmektedir. 5. GARANTİLER 5.1 Tedarikçi bütün Hizmetlerin makul özenle ve beceriyle ve genel kabul görmüş ticari uygulamalara ve standartlara uygun olarak, gerekli eğitime ve uzmanlığa sahip Personel tarafından sağlanacağını ve işbu Sözleşme uyarınca tedarik edilen herhangi bir Malın ve karşılanan her talebin: Sözleşmede yer alan şartnameye ve diğer bütün standartlara ve/veya gereklere uygun olacağını; yeterli kalitede olacağını, kusur içermeyeceğini ve öngörülen amaçlarına uygun olacağını (söz konusu amacın Sözleşmede ya da talepte açıkça veya zımnen ifade edildiğine bakılmaksızın); uygun durumlarda BP ürünlerine dahil edilmek dahil, BP tarafından kullanılmaya uygun olacağını; ve

18 5.1.4 not infringe any intellectual property rights of any third party herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini,garanti etmektedir. 5.2 BP shall inform the Supplier in writing within 8 days of any such circumstances where the Goods and/or Services or any part thereof are found by BP to be defective, inadequate or incomplete due to faulty material, workmanship or design or as a result of any act or omission of the Supplier, Sub- Suppliers or its Personnel or if the Goods and/or Services are not supplied in accordance with the relevant technical specifications ( Defective Supply ). 5.3 Without prejudice to any other right or remedy which BP may have, if there is a Defective Supply, BP shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies at its discretion, regardless of whether or not any part of the Goods and/or Services has been accepted by BP: to rescind the Contract or the relevant requirement (at its discretion); if payment for the relevant Goods and/or Services has not yet been made by BP, to withhold payment for the Defective Supply; to reject the Goods (in whole or in part) and return them to the Supplier at the risk and cost of the Supplier provided that a full refund for the Goods so returned shall be paid forthwith by the Supplier; at BP s option, to give the Supplier the opportunity at the Supplier s expense either to remedy any defect in the Goods and/or Services or to supply replacement Goods and/or to re-perform the Services and carry out any other necessary works to ensure 5.2 BP, Mallarda ve/veya Hizmetlerde ya da onların herhangi bir bölümünde kusurlu malzeme, işçilik ya da tasarım nedeniyle ya da Tedarikçinin, Alt Tedarikçilerin ya da Personelinin bir fiili ya da ihmali sonucunda ortaya çıkmış kusur, yetersizlik ya da eksiklik tespit ederse ya da Mallar ve/veya Hizmetler ilgili teknik şartnameye uygun olarak sağlanmamış ise ( Kusurlu Tedarik ) bu hususu 8 gün içinde yazılı olarak Tedarikçiye bildirecektir. 5.3 BP nin sahip olabileceği başka bir hak ya da hukuki çare saklı kalmak üzere, bir Kusurlu Tedarik söz konusu ise, Malların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün BP tarafından kabul edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, BP kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki bir veya daha fazla çareye başvurma hakkına sahip olacaktır: Sözleşmeyi ya da ilgili talebi iptal etmek (kendi takdirine bağlı olarak); BP ilgili Mallar ve/veya Hizmetler için henüz ödeme yapmamış ise, Kusurlu Tedarikin ödemesini yapmamak; Malları (tamamen veya kısmen) reddetmek ve risk ve masraflar Tedarikçiye ait olacak şekilde ve bu şekilde iade edilen Malların bedelinin tamamı Tedarikçi tarafından derhal geri ödenmek kaydıyla Tedarikçiye iade etmek; BP nin tercihine bağlı olarak, Mallardaki ve/veya Hizmetlerdeki herhangi bir kusuru düzeltme ya da Malları yenileriyle değiştirme ve/veya Hizmetleri yeniden vermek ve ilgili talebin şartlarının karşılanmasını sağlamak için gerekli diğer işleri yapma fırsatını masraflar Tedarikçiye ait

19 that the terms of the relevant requirement are fulfilled; to refuse to accept any further deliveries of the Goods and/or Services without any liability to the Supplier; to carry out, at the Supplier s expense, any work necessary to make the Goods and/or Services comply with the relevant requirement; 5.4 Where BP prefers the Supplier to repair or replace the Goods and/or re-perform the Services pursuant to Clause or carry out the work pursuant to Clause 5.3.6, the Supplier shall, within the time period specified by BP, perform these works at its own expense. The Supplier shall reimburse any transportation costs and any other charges incurred by BP in relation to arranging for such replacement or repair of any Goods or reperformance of Services. 5.5 The Supplier s obligations hereunder shall: extend until the expiry of a 2-year period commencing on the date of delivery or final acceptance by BP and the expiry of a 12-month period commencing on the same date with respect to Services. If the Supplier has offered a longer warranty period, this longer period will take precedence The Supplier shall maintain all spare parts for the Goods and/or Services and provide maintenance services for 5 years following the expiry of the contract The Supplier shall keep and store the necessary amount of products for the duration of the Contract The Supplier shall remedy olmak üzere Tedarikçiye vermek; Tedarikçiye herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin, başka bir Mal ve/veya Hizmet teslimatını kabul etmemek; Masraflar Tedarikçiye ait olmak üzere, Malların ve/veya Hizmetlerin ilgili talebe uygun olmasını sağlamak için gereken herhangi bir işi yapmak. 5.4 BP Tedarikçinin Madde uyarınca Malları onarmasını ya da yenileriyle değiştirmesini ve/veya Hizmetleri yeniden sağlamasını ya da Madde uyarınca gereken işi yapmasını tercih ettiği takdirde, Tedarikçi BP nin bildirdiği süre içinde masraflar kendisine ait olmak üzere bunu yapacaktır. BP nin Malların değiştirilmesine ya da onarılmasına ya da Hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik ayarlamayı yaparken harcadığı nakliye giderleri ve diğer herhangi bir masraf Tedarikçi tarafından geri ödenecektir. 5.5 Tedarikçinin işbu Madde kapsamındaki yükümlülükleri: Teslim tarihinden ya da BP tarafından kesin kabulün yapıldığı tarihten başlayarak Mallarda 2 yıllık ve Hizmetlerde on iki aylık sürenin bitimine kadar devam edecektir. Tedarikçi daha uzun bir garanti süresi vermiş ise, o süre esas alınacaktır Tedarikçi Mallar ve/veya Hizmetler için bütün yedek parçaları sağlayacaktır ve Sözleşmenin hitamından itibaren 5 yıl boyunca bakım hizmeti verecektir Tedarikçi Sözleşme süresi boyunca gerekli ürün miktarını elinde bulunduracaktır ve depolayacaktır, Tedarikçi garanti süresi boyunca

20 the faults in materials and shall provide workmanship, assembly and transportation during the warranty period The warranty commences for products when the products are commissioned The Supplier shall indemnify BP and hold BP harmless from and against any and all liabilities in respect of claims made by any third party as a result of any defect or failure in the goods and/or services provided. 6. INSPECTION AND TESTING 6.1 The Supplier shall conduct all necessary inspections and tests, and control conformity of Goods to the Technical Specifications in the Contract and relevant requirements of BP before delivery. If the Supplier finds any non-conformity, the Supplier shall provide written information to BP about such nonconformity. 6.2 BP shall be entitled at its discretion and on giving reasonable notice to the Supplier to check progress being made by the Supplier in supplying the Goods and to make such tests as BP may deem appropriate during the manufacture and before the delivery of the Goods. The Supplier shall afford BP s representative every facility for such purposes including access at all reasonable times to the Supplier s premises or to the premises of any Sub-supplier engaged by the Supplier. Any such inspections or tests shall not in any way relieve the Supplier from any of its obligations under the Contract or from those existing either at law or otherwise. 7. DELIVERY 7.1 Delivery shall be in accordance with the requirements set out in Appendix 2 (Technical Specification) and Goods and/or Services shall be delivered within any time periods specified by BP. Strict compliance malzemelerden kaynaklanan bozuklukları düzeltecektir ve işçilik, montaj ve nakliye hizmeti sağlayacaktır Ürünlerin garantisi ürünler hizmete sokulduğu anda başlar Tedarikçi, sağlanan Mallardaki ve/veya Hizmetlerdeki bir kusurun ya da bozukluğun sonucunda bir üçüncü şahsın ileri sürdüğü taleplerden doğan herhangi bir sorumluluk karşısında BP yi tazmin edecektir ve beri kılacaktır. 6. KONTROL VE TEST 7. TESLİM 6.1 Tedarikçi Malların Sözleşmedeki Teknik Şartnameye ve BP nin ilgili taleplerine uygun olup olmadığını saptamak için gereken bütün kontrolleri ve testleri teslim öncesinde yapacaktır. Tedarikçi herhangi bir uygunsuzluk bulduğu takdirde bunu yazılı olarak BP ye bildirecektir. 6.2 BP kendi takdirine bağlı olarak ve makul süre önceden Tedarikçiye haber vermek kaydıyla, Tedarikçinin Malları tedarik etme konusunda kaydettiği ilerlemeyi kontrol etme ve Malların imalatı sırasında ve teslimi öncesinde uygun gördüğü testleri yapma hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi bu amaçlarla, Tedarikçinin tesisine ya da Tedarikçinin tuttuğu herhangi bir Alt Tedarikçinin tesisine uygun herhangi bir anda girme imkanı dahil her kolaylığı BP nin temsilcisine sağlayacaktır. Söz konusu herhangi bir kontrol ya da test Tedarikçiyi Sözleşmeden doğan ya da kanunen ya da başka şekillerde mevcut olan herhangi bir yükümlülüğünden hiçbir surette ibra etmeyecektir. 7.1 Teslim Ek 2 (Teknik Şartname) de yazılı şartlara uygun olarak yapılacaktır ve Mallar ve/veya Hizmetler BP nin belirlediği süreler içerisinde teslim edilecektir. Bu şartlara mutlak surette uyulması işbu Sözleşme bağlamında

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

UCB Pharma A.S. - Palladium Tower, Barbaros Mah., Kardelen Sok. No.2, Kat.24/80 - Istanbul Türkiye

UCB Pharma A.S. - Palladium Tower, Barbaros Mah., Kardelen Sok. No.2, Kat.24/80 - Istanbul Türkiye - - Istanbul 34746 Türkiye - - Istanbul 34746 Türkiye ( UCB ) GENERAL PURCHASING CONDITIONS GENEL SATIŞ KOŞULLARI 1. DEFINITIONS 1. TANIMLAR Goods means the products or materials, which the Supplier is

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Türk Loydu Newsletter

Türk Loydu Newsletter Türk Loydu Newsletter 3 TEMMUZ 2012 TLN 02/2012 Türk Loydu Newsletter in önceki sayılarına www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. ASBESTİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR (SOLAS Bölüm II-1

Detaylı

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City :

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City : A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company Name : NETELSAN ELEK. ELEKT. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : OSTİM / 6310092271 (3) Adresi

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

SÖZLEŞME CONTRACT. Madde 1. Taraflar. Clause 1. Parties. This Contract is signed on. between the

SÖZLEŞME CONTRACT. Madde 1. Taraflar. Clause 1. Parties. This Contract is signed on. between the Madde 1. Taraflar SÖZLEŞME Bir taraftan Şehit Ersan Caddesi 46/A 06680 Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim BRITISH EMBASSY SCHOOL ANKARA(BESA) (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) diğer taraftan...

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

GE EC TURKISH Rev. A Bilingual (Rev. June 1, 2016) 1 General Electric Company

GE EC TURKISH Rev. A Bilingual (Rev. June 1, 2016) 1 General Electric Company GE ENERGY CONNECTIONS TURKISH TERMS OF PURCHASE REV. A 1. ACCEPTANCE OF TERMS. Supplier agrees to be bound by and to comply with all terms set forth herein and on the purchase order ( PO ) to which these

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Conformity Assessment

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Conformity Assessment Başvuru No /Application No: Denetim Tipi / Audit Type : İlk Denetim/ First Audit Kapsam Değişikliği / Scope Change Dosya Değişikliği / File Change Başvuru Standardı /Application Standard : EN 1090-1 EN

Detaylı

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Bu ortaklık anlaşması.(tarih girin) tarihinde..(taraf 1) ve..(taraf 2 ) arasında yapılmıştır.

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of..

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of.. TURKEY VERSION EFET European Federation of Energy Traders Election Sheet to the General Agreement with an Effective Date of.. between and. ("Party A") ("Party B") PART I: CUSTOMISATION OF PROVISIONS IN

Detaylı

1. Kapsam. 2. Siparişler

1. Kapsam. 2. Siparişler 22.12.14 General Terms of Purchase 1. Scope Unless otherwise agreed upon with Valeo's Purchasing Department (the "Purchasing Department"), these General Terms of Purchase shall apply to all purchases made

Detaylı

MANN VE HUMMEL FİLTRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MANN VE HUMMEL FİLTRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1. Subject and definition 1.1 The following terms and conditions of purchasing apply exclusively for the production and supply of non-production materials, investments, tools and for the performance of

Detaylı

Terms and Conditions of The Private Group Pty Ltd ACN

Terms and Conditions of The Private Group Pty Ltd ACN Page1 Any order, or agreement to provide a service and/or goods and/or information, and/or receipt of the service and/or goods and/or information thereof by the client or purchaser or other, shall constitute

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

March 2017 Sayfa 1 / 6

March 2017 Sayfa 1 / 6 TERMS & CONDITIONS ŞART VE KOŞULLAR 1. Definitions. The Term Affiliate shall mean (a) any corporation or business entity fifty percent (50%) or more of the voting stock of which is, and continues to be,

Detaylı

MADDE 1. MADDE 3. EKİPMANLARIN TESLİMİ, İŞLERİN İFASI VE LİSANSA İLİŞKİN tarihli SÖZLEŞME

MADDE 1. MADDE 3. EKİPMANLARIN TESLİMİ, İŞLERİN İFASI VE LİSANSA İLİŞKİN tarihli SÖZLEŞME CONTRACT FOR EQUIPMENT DELIVERY, PERFORMANCE OF WORKS AND LICENSE dated EKİPMANLARIN TESLİMİ, İŞLERİN İFASI VE LİSANSA İLİŞKİN tarihli SÖZLEŞME XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX located at, in its capacity

Detaylı

1. Validity of the General Terms of Sale 1. Şatış Genel Şartlarının Geçerliliği

1. Validity of the General Terms of Sale 1. Şatış Genel Şartlarının Geçerliliği GENERAL TERMS OF SALE SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1. Validity of the General Terms of Sale 1. Şatış Genel Şartlarının Geçerliliği 1.1 All sales and supplies of DELLAS Istanbul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 2011 Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik Sözleşmesi Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni Sigorta

Detaylı

BELİRLİ SÜREK İŞ SÖZLEŞMESİ EMPLOYMENT CONTRACT FIXED TERM. Bir taraftan...

BELİRLİ SÜREK İŞ SÖZLEŞMESİ EMPLOYMENT CONTRACT FIXED TERM. Bir taraftan... Page 1 EMPLOYMENT CONTRACT FIXED TERM BELİRLİ SÜREK İŞ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan....adresinde bulunan.. ile, diğer taraftan,....adresinde bulunan.,..arasında, aşağıdaki esas ve şartlarla. tarihinde Belirli

Detaylı

PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : 47000

PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : 47000 Doküman 15.07.014 Başvuru Tarih ve /Application Date 13.03.017 10811 A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company Name : YAPIKİM İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET ANONİM

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (5) Şehir / City: (6) Ülke / Country:

A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (5) Şehir / City: (6) Ülke / Country: A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (2) Vergi Dairesi No/ Vat No : A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ / APPLICANT S REPRESENTATIVE (Eğer varsa/ if any) A1C. FATURANIN KESİLECEĞİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK BULGUR VE PİRİNÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU 1. ÜRÜN BELGELENDİRME TALEP EDEN KURULUŞ / PRODUCT CERTIFICATION REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (2) Vergi Dairesi/ Tax office :... Vergi No / Tax No : (3) Adresi / Address : (4) Posta

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

1. Library Reading Garden and YR2 Garden: Leveling and cementing the ground and covering the whole area with water proof wooden floor.

1. Library Reading Garden and YR2 Garden: Leveling and cementing the ground and covering the whole area with water proof wooden floor. Madde 1. Taraflar TASLAK SÖZLEŞME Bir taraftan Şehit Ersan Caddesi 46/A 06680 Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim British Embassy School Ankara (BESA) (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) diğer

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

-Müşterinin yetkili kişiler tarafından imzalanmış siparişi ile birlikte, Müşteri ve Tedarikçi arasında imzalanan sözleşme veya

-Müşterinin yetkili kişiler tarafından imzalanmış siparişi ile birlikte, Müşteri ve Tedarikçi arasında imzalanan sözleşme veya GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE SATINALMA GENEL KOŞULLARI 1 Scope of application 1 Uygulama Kapsamı 1. These General Conditions of Purchase ("Conditions") apply to all sales and supplies of Goods by Suppliers

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM

T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM June 2016 Project Command and Control Aircraft (KKU-2) Program

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ / COMMON CRITERIA CERTIFICATION SYSTEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTAK KRİTERLER BELGELENDİRME SİSTEMİ / COMMON CRITERIA CERTIFICATION SYSTEM BELGELENDİRME BAŞVURUSU: A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / LICENSE REQUESTED BY (2) Vergi Dairesi No/ Vat NO : A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ / APPLICANT S REPRESENTATIVE (eğer varsa/ if any)

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MAGNETI MARELLI PURCHASING GENERAL TERMS AND CONDITIONS (2014 EDITION) MAGNETI MARELLI SATIN ALMA GENEL KOŞUL VE HÜKÜMLERİ (2014 VERSİYONU) DEFINITIONS In these purchasing general terms and conditions

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNDE EK SÜREYE HAK KAZANDIRAN DURUMLAR

İNŞAAT PROJELERİNDE EK SÜREYE HAK KAZANDIRAN DURUMLAR İNŞAAT PROJELERİNDE EK SÜREYE HAK KAZANDIRAN DURUMLAR LEVENT SÜMER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İ N T ES-İSTAÇ İ N ŞAAT KO N F E R A NSI 1 9. 1 0. 2 0 1 6, İSTA N B U L İnşaat Mühendisliği Lisans İnşaat Proje

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI İşbu bilgilendirme notu, Bankamız ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen Kredi Genel Sözleşmesinde yer alan genel işlem koşulları

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı