Alloclassic Zweymüller Stem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alloclassic Zweymüller Stem"

Transkript

1 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Kanıtlanmış bir konsept

2 Yasal Uyarı Bu belge yalnızca hekimler içindir ve meslekten olmayan kişiler için amaçlanmamıştır. Bu belgede geçen ürün ve prosedürler hakkındaki bilgiler genel bilgi niteliğindedir ve tıbbi tavsiye veya öneri olarak değerlendirilmez. Bu bilgiler herhangi bir vakada diyagnostik veya terapötik olsun herhangi bir beyan yerine geçmediği için, her hasta ayrıca muayene edilmelidir ve bu belge bu tip bir muayenenin kısmen veya tamamen yerine geçemez. Bu belgede yer alan bilgiler medikal uzman ve Zimmer in yetkili personelleri tarafından hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinde yer alan bilgiler ilgili personel, medikal uzman ve Zimmer tarafından açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak, Zimmer bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliği, kalitesi yada doğruluğu için herhangibir sorumluluk üstlenmez. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan Zimmer sorumlu değildir.

3 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 3 Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller Stemi Aşağıdaki kişilerle işbirliği içerisinde geliştirilmiştir: Prof. Dr. N. Böhler Linz, Avusturya Prof. Dr. W. Schwägerl Viyana, Avusturya İçindekiler Alloclassic Zweymüller Stem 4 Preoperatif Planlama 5 Röntgen için konumlandırma 6 Femur Şablonunun Oluşturulması 7 Operasyon Tekniği 8 Femoral Boynun Osteotomisi 8 Femoral Kanalın Hazırlanması 8 Raspalama Tekniği 9 Deneme Redüksiyonu 11 Stem İmplantasyonu 13 Postoperatif Tedavi 14 Sipariş Bilgileri 15 Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri 15 Aletler 16 Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi 20 Aletler 21

4 4 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller Stem Alloclassic Zweymüller stemi, dört köşe kesit yapısına sahip olan orijinal taperli stemdir ve 1979 yılından bu yana implante edilmektedir. Piyasaya sunulduğundan bu yana Alloclassic Zweymüller, tasarım özellikleri, mükemmel klinik sonuçları ve teknik anlamda basit operasyon tekniği ile total kalça artroplastisi için yüksek standartlar oluşturmuştur. Kanıtlanmış Klasik Alloclassic Zweymüller in uzun süreli klinik başarısı, tasarım özelliklerinin benzersiz kombinasyonuna bağlanabilir. Taperli stem geometrisi ve kum püskürtmeli yüzey, klinik olarak kanıtlanmış birincil ve ikincil sabitleme sağlamaktadır. Ayrıca, Alloclassic Zweymüller in dört köşeli kesit yapısı eşsiz rotasyon stabilitesi sağlarken delme tekniği, endosteal kan desteği üzerindeki etkinin minimum düzeyde kalmasına ve kemiğin maksimum düzeyde korunmasına izin vermektedir. Farklı Ofset Seçenekleri Tek Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SL ve SLO stemlerinde rezeksiyon hattının altındaki stem gövdesi özdeştir, dolayısıyla her iki stem grubunda tek bir raspa sisteminin kullanılması mümkündür. Raspalar ve bunlara karşılık gelen deneme boyunları kullanılarak hem ofset seçenekleri hem femoral baş uzunlukları için deneme redüksiyonları gerçekleştirilebilir. Endikasyonlar Çok yönlü Alloclassic Zweymüller ürün portföyü cerraha, travmadan revizyon operasyonuna kadar, her biri tutarlı bir tasarım anlayışına dayanan ve basit bir alet paketi gerektiren geniş bir çözüm aralığı sunar. Endikasyon aralığı şu olguları kapsar: Osteoartrit Avasküler nekroz Romatoid artrit Travma Post-travmatik osteoartrit Morbus Paget veya Morbus Gaucher gibi kemik hastalıkları Revizyon operasyonu Kapsamlı Boyutlandırma On dört adet birincil ve on bir adet revizyon boyutu, optimum hasta uygunluğu sağlar. Revizyon Alloclassic Zweymüller SLL için ayrı bir raspa serisi gereklidir. Birincil implantlarda kullanılan operasyon tekniğinin aynısı uygulanabilir.

5 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 5 Preoperatif Planlama Alloclassic stemin implantasyonu genel anlamda basit bir işlemdir ve çoğu vakada herhangi bir problem yaratmaz. Pratik alet seti operasyon manipülasyonlarını kolaylaştırır ve amaca uygun ve etkin bir operasyon prosedürüne izin verir. Preoperatif planlamanın gereken hassasiyetle yapılması ve operasyon adımlarının tek tek, tam olarak izlenmesi önemlidir. Röntgen filminin kalitesi klinikten kliniğe, büyütme oranları hastadan hastaya farklı olsa da, özenli bir kalça planlaması, cerrahın nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamasını sağlayarak operasyon sırasında karşılaşılabilecek sürprizleri en aza indirir. Preoperatif planlamanın birincil amaçları şunlardır: 1. Preoperatif bacak uzunluğu farkının belirlenmesi. 2. Asetabular Bileşen boyutunun ve yerleşiminin değerlendirilmesi. 3. Femoral bileşen boyutunun, pozisyonunun ve uygunluğunun belirlenmesi. 4. Gerekli femoral ofsetin değerlendirilmesi. Preoperatif planlama ayrıca, operasyon sırasında özel aletler gerektirebilecek kemik deformitelerinin ve potansiyel sorunların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Güç kemik kondüsyonlarının mevcut olduğu durumlarda, operasyon sırasında durumu değerlendirmek için ameliyathanede bir c-kolunun hazır bulundurulması önerilir. Preoperatif taslağın işaret ettiği implant boyu, operasyon sırasında gerekli görülenden iki numara küçük olsa dahi preoperatif planlama, en azından bileşenin varus veya valgus pozisyonunda yerleştirilme olasılığını açıklığa kavuşturmak açısından amacına ulaşmış olabilir.

6 6 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Röntgen için konumlandırma Pelvisin A/P röntgeni ile ilgili olarak, femoral boyun uzunluğunun, metafizin ve diyafizin hassas bir şekilde görüntülenmesi için femur 15 iç rotasyona getirilmelidir. Direkt lateralden alınan bir röntgen filmi, implant boyutunun ve femurun ön kavisinin belirlenmesi açısından da yararlı olabilir. Alloclassic Zweymüller stem şablonları farklı büyütme oranlarına sahiptir. Şekil 1 Alloclassic Zweymüller stemleri için röntgen şablonları

7 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 7 Femur Şablonunun Oluşturulması Röntgen üzerinde herhangi bir bacak uzunluğu farkının belirlenmesi için iskiumun alt tarafı üzerinden bir çizgi çizilmesi gerekir (Şekil 2). Daha sonra küçük trokanter ile çizilen referans hattı arasındaki mesafe ölçülmelidir. Ölçülen iki taraf arasında belirlenen fark, radyografik bacak uzunluğudur. Alternatif bir referans noktası olarak büyük trokanterin ucundan çizilen referans hattına kadar olan mesafe de ölçülebilir. Şekil 2 Proksimal ve distal femura en uygun femoral şablon boyutunu seçin ve bacak uzunluğunu eşitleyin. Alloclassic stemin taperli geometrisi, medialden lateral kortikal duvara kadar kanalı doldurmalıdır (Şekil 3). Femoral şablon, femurun uzun ekseniyle uyumlu ve nötr pozisyonda olmalıdır. Protezin proksimal ucu ile büyük trokanterin ucu, nihai implant yüksekliğinin belirlenmesi için uygun referans noktalarıdır. 0cm 5cm 10cm 15cm Şekil 3 Magnification 1.15:1 Alloclassic TM Zweymüller TM SL O Stem Uncemented, Cone 12/14, CCD-Angle 121 0cm 5cm 10cm Ref.: The reference number must correspond to that of the prosthesis to be implanted. All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur, Switzerland, 10/2003, Lit.No x-WL

8 8 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Operasyon Tekniği Femoral Boynun Osteotomisi Femoral boynun osteotomisi, femurun nötr eksenine açılı olarak küçük trokanterin 1 2 cm üzerinde veya intertrokanterik hattın paralelindedir. Bu, proksimal femoral anatomideki farklılıklara bağlı olarak değişebilir ve preoperatif planlamaya dayanmalıdır (Şekil 4). Daha sonra femoral baş çıkarılır. 40 Bacak dışa doğru çevrilerek tam ekstansiyonda nötr pozisyona getirilir ve asetabulumun hazırlanması için en iyi pozisyon sağlanır. Şekil 4 Asetabular bileşenin yerleştirilmesinden sonra, femoral kanala optimal erişimin sağlanması için bacak yeniden konumlandırılır. Femoral Kanalın Hazırlanması Bir luer ile dorsal korteks hazırlanarak femoral kanal dorsal yönden açılır. Bu, femoral kanal içinde doğru ekseni sağlayacak ve ayrıca raspanın ve daha sonra protezin kalkar ile erken temasını önleyecektir (Şekil 5). Şekil 5 medial lateral Dört köşe bir kutu keski ile femoral medüller kaviteye ulaşılır. Protezin nötr konumda yerleştirilmesini sağlayacak bir yuva oluşturmak için keski mümkün olduğunca büyük trokanterin geçiş alanının lateralinde olmalıdır (Şekil 6). Şekil 6

9 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 9 Daha sonra kanal belirlenir ve 180 dönen küçük bir küret kullanılarak açılır. Mümkün olduğunca çok kemik korumaya dikkat edilmelidir. Kanalın yeri belirlendikten sonra, aynı şekilde 180 döndürerek küret çekilir (Şekil 7). Amaç bir yandan kemik stokunu korurken, diğer yandan protezin distal sabitlenmesinde herhangi bir zayıflama olmasını önlemek üzere distal femurun genişlemesini engellemek olduğu için tığ kullanılması önerilmez. Şekil Kanalda nötr açıklığın sağlanmasına ve varus konumundan kaçınılmasına özen gösterilmelidir. Femoral kanalın dar olduğu veya kortikal obstrüksiyonların bulunduğu durumlarda, kanalı belirlemek için taperli tığ kullanılması önerilir. Anatomik deformite (örn., proksimal femurda ciddi operasyon sonrası veya gelişimsel deformiteler) durumlarında bir c-kolu kullanılması yararlı olabilir. Raspalama Tekniği Önce 1 no. lu raspa boyutu kullanılarak femoral kanalı hazırlayın ve bir sonraki büyük raspa boyutuna geçin. Sadece femurun çok küçük olması durumunda özel 01 ve 0 boyutu ile başlanmalıdır. Raspanın femurun içine doğru yerleştirilmesini sağlamak ve dolayısıyla protezin yanlışlıkla varus pozisyonuna getirilmesini önlemek için, büyük trokanterin lateral bölgesinin ilk raspa ile gerekli olduğu kadar lateral biçimde raspalanması önerilir (Şekil 8). Vuruşlu çekicin şaftı femoral eksenle aynı hizaya getirilirken, kolu raspanın antetorsiyonu için referans olarak kullanılabilir (Şekil 9). Şekil 8 Şekil 9

10 10 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği İlk raspanın konumu daha sonraki raspaların ve nihai implantın antetorsiyonu belirleyecektir. Bu nedenle raspa antetorsiyonunun ilk raspa ile kontrol edilmesi kesinlikle şarttır. İlk raspadan sonra antetorsiyonu düzeltmeye çalışmak, reamerlanan yatağın deforme olmasına yol açarak Alloclassic stemin dört köşeli kama etkisini bozabilir. Raspalama tekniği, raspanın antetorsiyonuna dikkat edilerek arzu edilen ve önceden belirlenmiş olan boyuta ilerletilmelidir. Vuruşlu çekicinin doğru hizası, femoral eksenin hizasıyla uyumlu olmalıdır. Femurun ön kavisini hesaba katmak ve varus pozisyonundan kaçınmak için, çakma sırasında vuruşlu çekicin kolunu medial ve posterior yönde itmek gereklidir. Şekil 10 Doğru raspa yüksekliğini ve daha sonra implant yüksekliğini sağlamak için raspa adaptörü üzerine nihai implantın omuz ucuna referans oluşturan bir kalibrasyon işareti konmuştur (Şekil 10). Korteksle ilk temas genellikle raspanın distal ucunda gerçekleşir. İlerleme her darbede daha zor hale gelecek ve kortikal kemiğe yerleşimden sonra impaktörün seviyesi alçaktan yükseğe doğru değişecektir. Nihai raspa rezeksiyon hattına oturtulmalı ve raspa adaptörü döndürüldüğünde delgide gözle görülür herhangi bir hareket olmamalıdır (kalkar ile raspa arasına işaret parmağını yerleştirerek, raspada herhangi bir hareket olup olmadığını anlamak mümkündür). İmplant boyutu doğrudan kullanılan nihai raspa boyutuna karşılık gelecektir. Kortikal kalıntıların bulunduğu raspa alanı, doğru hizalamanın yapılıp yapılmadığını belirlemede önemlidir. Bu noktada, hareket açıklığını ve eklem stabilitesini değerlendirmek için kalça redükte edilir.

11 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 11 Deneme Redüksiyonu Alloclassic in deneme redüksiyonu, raspa veya deneme proteziyle gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemle de aynı sonuç alınır, ancak biraz farklı teknikler gerekir. Her iki yöntem aşağıda ve sonraki sayfada anlatılmaktadır Doğrudan raspa ile yapılan deneme, raspa kolunun çıkarılması ve raspanın femoral kanal içinde bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Bir deneme boynu raspa deliği içine yerleştirilir. Alloclassic Zweymüller SL and SLO da, farklı ofset seçeneklerini doğru biçimde tekrarlamak için farklı deneme boyunlarının kullanılması zorunludur (Şekil 11). Doğru deneme boynu ve uygun deneme başı seçildikten sonra kalça redükte edilir. Bacak uzunluğu ve ofset kontrol edilir. Bu prosedür, optimal ofsete, bacak uzunluğuna ve stabiliteye ulaşılana kadar farklı uzunlukta deneme başları kullanılarak gereken sıklıkta tekrarlanır. Bir deneme redüksiyonu, eklemin tam ekstansiyonda ciddi açma-kapama veya sıyrılma hareketine izin vermemelidir. Hareket açıklığı kemik sıkışmasını ve instabilitesini engellemek için kontrol edilir. Şekil 11

12 12 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Deneme protezleriyle deneme işlemi, nihai raspa çıkarılarak gerçekleştirilir. Son raspanın boyutuna denk gelen bir deneme protezi impaktörle deneme protezinin proksimal ucuna yerleştirilir (Şekil 12). Deneme iyice oturtulduktan sonra şablonlanan boyuttaki deneme başı deneme taperine takılır (Şekil 13). Daha sonra kalça redükte edilir. Ardından bacak uzunluğu ve ofset kontrol edilir. Bu prosedür, optimal ofsete, bacak uzunluğuna ve stabiliteye ulaşılana kadar farklı uzunluklarda deneme başları kullanılarak gereken sıklıkta tekrarlanır. Bir deneme redüksiyonu, eklemin tam ekstansiyonda ciddi açma-kapama veya sıyrılma hareketine izin vermemelidir. Kemik sıkışmasını ve instabilitesini engellemek için hareket açıklığı kontrol edilir. Deneme protezi, deneme protezinin proksimal ucuna takılan vuruşlu çekiç ve sökme kancasıyla çıkarılır (Şekil 14). Şekil 12 Şekil 13 Şekil 14

13 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 13 Stem İmplantasyonu Stem yerleştirilir ve protezin proksimal ucuyla temas halindeki impaktörle sıkıştırılır. Raspa kullanımında olduğu gibi, kortikal kemiğe girildikten sonra çekiç darbesinin ses tonu değişecektir (Şekil 15). Taper koruyucusu taperden çıkarılır ve son bir deneme başı redüksiyonu için bir deneme başı kullanılabilir. Nihai hareket açıklığı sağlandıktan ve sıyrılma testleri tamamlandıktan sonra taper dikkatlice temizlenir ve kurutulur. Seçilen femoral baş bir döndürme hareketiyle takılır ve sıkıca oturana kadar aksiyal kuvvet uygulanarak döndürülmeye devam edilir. Femoral baş, baş impaktörü üzerine aksiyal yönde uygulanan hafif bir çekiç darbesiyle yerine oturtulur (Şekil 16). Nihai redüksiyonu takiben, kemik kırıntılarını ve doku debrisini uzaklaştırmak için tam bir yara lavajı gerçekleştirilir. Şekil 15 Şekil 16 Kullanılan özel tekniğe ve yaklaşıma uygun olarak yara kapatılır.

14 14 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Postoperatif Tedavi Postoperatif tedavi hastaya ve kemik kalitesine bağlıdır ve bir cerrahtan diğerine değişiklik gösterir. Ortopedi cerrahının kararına bağlı olarak derhal ağırlık yükleme izni verilebilir ve ilk postoperatif günde mobilizasyona başlanabilir. Hasta aksamadan yürüyene kadar koltuk değnekleri kullanılmalıdır.

15 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 15 Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri Alloclassic Zweymüller SL stemi Alloclassic Zweymüller SL HAC stemi* Alloclassic Zweymüller SLO stemi Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Protasul -100/HAC Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 121 Boyut Ofset A Boyut Ofset A Boyut Ofset A * ABD de ticari dağıtımı yoktur.

16 16 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri için aletler Raspa Kollu ve IMT Bağlantılı Tepsi Alloclassic Zweymüller SL, SLO stem tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL, SLO yerleştirme aletleri tepsisi (boş) Alloclassic Zweymüller SL, SLO temel aletler tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Raspa Kollu ve Tampon Plakalı Tepsi Alloclassic Zweymüller SL, SLO stem tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL, SLO temel aletler tepsisi (boş) Alloclassic Zweymüller SL, SLO yerleştirme aletleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri

17 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 17 Alloclassic Zweymüller SL, SLO modüler raspaları Boyut Tampon plakalı raspa kolu Uzun çubuk Alloclassic Zweymüller SL veya SLO deneme boyunları Boyut Stem 01 3 SL SL SL SLO SLO SLO Kısa kol Yeniden konumlandırma başları Boyut 28 mm mm mm Yekpare kutu keski 5674 Yekpare impaktör 5672 Deneme başları IMT bağlantılı raspa kolu Boyut [ 28 12/14 S [ 28 12/14 M [ 28 12/14 L [ 28 12/14 XL [ 32 12/14 S [ 32 12/14 M [ 32 12/14 L [ 32 12/14 XL Sökme Kancası ZS e dahildir 2 ZS ye dahildir [ 36 12/14 S [ 36 12/14 M [ 36 12/14 L [ 36 12/14 XL Tüm aletler

18 18 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği İstek Üzerine Aşağıdaki aletler veya no lu kol ile birlikte kullanılabilir IMT bağlantılı çift ofsetli raspa kolu Uzun kol sağ sol Modüler impaktör plastik Tampon plakalı çift ofsetli raspa kolu Sürgülü çekiç sağ sol Modüler impaktör metal Top baş impaktörü eklentisi Düz modüler kutu keski Sökme kancası için tampon plakalı adaptör 5684 or 8095 Uzatılmış, kesici kenarlı, modüler kutu keski Aşağıdakilerle birlikte kullanılabilir:

19 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 19 Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri Boyut Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri Boyut Tüm aletler

20 20 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Boyut Ofset A

21 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 21 Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi için aletler Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi tepsisi (komple) ZS 8000 Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi tepsisi (boş) 8003 Tüm aletler

22 22 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SLL ayrılabilir raspalar Boyut Sürgülü çekiç Sökme Kancası Deneme başları Boyut [ 28 12/14 S [ 28 12/14 M [ 28 12/14 L [ 28 12/14 XL [ 32 12/14 S [ 32 12/14 M [ 32 12/14 L [ 32 12/14 XL Yekpare kutu keski 5674 Yekpare impaktör 5672 Kollu raspa adaptörü 6835 Alloclassic Zweymüller SLL konik civata Boyut

23 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 23 İstek Üzerine Aşağıdaki aletler, veya kolu ile birlikte kullanılabilir Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri Kol Boyut uzun kısa Yeniden konumlandırma başları Boyut 28 mm mm mm Modüler impaktör plastik Modüler impaktör metal Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Sökme kancası için tampon plakalı adaptör 5684 veya 8095 Düz modüler kutu keski Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri Boyut Deneme başları Boyut [ 36 12/14 S [ 36 12/14 M [ 36 12/14 L [ 36 12/14 XL Uzatılmış, kesici kenarlı, modüler kutu keski Tüm aletler

24 2011 Zimmer GmbH Türkiye de basıldı. Bildirimsiz değişikliğe tabi Zimmer sorumlusu ile kontak kurun yada web adresini ziyaret edin Lit.No Ed H /$100201B10P

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, MR Koşullu, steroid salınımlı, tripolar, vidalı ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123 2014 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, deksametazon asetat ve deksametazon sodyum fosfat steroidi salınımlı, tripolar, vidayla takılan, ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ 151676-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

www.makrodedektor.com

www.makrodedektor.com K U L L A N I M K I L AV U Z U www.makrodedektor.com DİKKAT! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! Cihaz kullanımı esnasında bölgenin geçerli kanun ve yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir.

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014 1 Teknik kılavuz Sürüm 02/2014 2 Nokian Lastikleri Teknik kılavuz İçindekiler Önsöz... 3 Lastik üretim süreci... 5 Lastik yapımı... 6 Lastik markalama... 8 Yük ve hız belirleme...11 Patlak halde yol alabilen

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme ELME ERİ sa İmalat sanayisinde iş sağlığı ve güvenliğini izleme an Rehber Bu rehber İSGİP Projesi (Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme Projesi, EuropeAid/127926/D/SER/TR) kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı