Alloclassic Zweymüller Stem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alloclassic Zweymüller Stem"

Transkript

1 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Kanıtlanmış bir konsept

2 Yasal Uyarı Bu belge yalnızca hekimler içindir ve meslekten olmayan kişiler için amaçlanmamıştır. Bu belgede geçen ürün ve prosedürler hakkındaki bilgiler genel bilgi niteliğindedir ve tıbbi tavsiye veya öneri olarak değerlendirilmez. Bu bilgiler herhangi bir vakada diyagnostik veya terapötik olsun herhangi bir beyan yerine geçmediği için, her hasta ayrıca muayene edilmelidir ve bu belge bu tip bir muayenenin kısmen veya tamamen yerine geçemez. Bu belgede yer alan bilgiler medikal uzman ve Zimmer in yetkili personelleri tarafından hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinde yer alan bilgiler ilgili personel, medikal uzman ve Zimmer tarafından açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak, Zimmer bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliği, kalitesi yada doğruluğu için herhangibir sorumluluk üstlenmez. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan Zimmer sorumlu değildir.

3 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 3 Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller Stemi Aşağıdaki kişilerle işbirliği içerisinde geliştirilmiştir: Prof. Dr. N. Böhler Linz, Avusturya Prof. Dr. W. Schwägerl Viyana, Avusturya İçindekiler Alloclassic Zweymüller Stem 4 Preoperatif Planlama 5 Röntgen için konumlandırma 6 Femur Şablonunun Oluşturulması 7 Operasyon Tekniği 8 Femoral Boynun Osteotomisi 8 Femoral Kanalın Hazırlanması 8 Raspalama Tekniği 9 Deneme Redüksiyonu 11 Stem İmplantasyonu 13 Postoperatif Tedavi 14 Sipariş Bilgileri 15 Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri 15 Aletler 16 Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi 20 Aletler 21

4 4 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller Stem Alloclassic Zweymüller stemi, dört köşe kesit yapısına sahip olan orijinal taperli stemdir ve 1979 yılından bu yana implante edilmektedir. Piyasaya sunulduğundan bu yana Alloclassic Zweymüller, tasarım özellikleri, mükemmel klinik sonuçları ve teknik anlamda basit operasyon tekniği ile total kalça artroplastisi için yüksek standartlar oluşturmuştur. Kanıtlanmış Klasik Alloclassic Zweymüller in uzun süreli klinik başarısı, tasarım özelliklerinin benzersiz kombinasyonuna bağlanabilir. Taperli stem geometrisi ve kum püskürtmeli yüzey, klinik olarak kanıtlanmış birincil ve ikincil sabitleme sağlamaktadır. Ayrıca, Alloclassic Zweymüller in dört köşeli kesit yapısı eşsiz rotasyon stabilitesi sağlarken delme tekniği, endosteal kan desteği üzerindeki etkinin minimum düzeyde kalmasına ve kemiğin maksimum düzeyde korunmasına izin vermektedir. Farklı Ofset Seçenekleri Tek Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SL ve SLO stemlerinde rezeksiyon hattının altındaki stem gövdesi özdeştir, dolayısıyla her iki stem grubunda tek bir raspa sisteminin kullanılması mümkündür. Raspalar ve bunlara karşılık gelen deneme boyunları kullanılarak hem ofset seçenekleri hem femoral baş uzunlukları için deneme redüksiyonları gerçekleştirilebilir. Endikasyonlar Çok yönlü Alloclassic Zweymüller ürün portföyü cerraha, travmadan revizyon operasyonuna kadar, her biri tutarlı bir tasarım anlayışına dayanan ve basit bir alet paketi gerektiren geniş bir çözüm aralığı sunar. Endikasyon aralığı şu olguları kapsar: Osteoartrit Avasküler nekroz Romatoid artrit Travma Post-travmatik osteoartrit Morbus Paget veya Morbus Gaucher gibi kemik hastalıkları Revizyon operasyonu Kapsamlı Boyutlandırma On dört adet birincil ve on bir adet revizyon boyutu, optimum hasta uygunluğu sağlar. Revizyon Alloclassic Zweymüller SLL için ayrı bir raspa serisi gereklidir. Birincil implantlarda kullanılan operasyon tekniğinin aynısı uygulanabilir.

5 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 5 Preoperatif Planlama Alloclassic stemin implantasyonu genel anlamda basit bir işlemdir ve çoğu vakada herhangi bir problem yaratmaz. Pratik alet seti operasyon manipülasyonlarını kolaylaştırır ve amaca uygun ve etkin bir operasyon prosedürüne izin verir. Preoperatif planlamanın gereken hassasiyetle yapılması ve operasyon adımlarının tek tek, tam olarak izlenmesi önemlidir. Röntgen filminin kalitesi klinikten kliniğe, büyütme oranları hastadan hastaya farklı olsa da, özenli bir kalça planlaması, cerrahın nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamasını sağlayarak operasyon sırasında karşılaşılabilecek sürprizleri en aza indirir. Preoperatif planlamanın birincil amaçları şunlardır: 1. Preoperatif bacak uzunluğu farkının belirlenmesi. 2. Asetabular Bileşen boyutunun ve yerleşiminin değerlendirilmesi. 3. Femoral bileşen boyutunun, pozisyonunun ve uygunluğunun belirlenmesi. 4. Gerekli femoral ofsetin değerlendirilmesi. Preoperatif planlama ayrıca, operasyon sırasında özel aletler gerektirebilecek kemik deformitelerinin ve potansiyel sorunların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Güç kemik kondüsyonlarının mevcut olduğu durumlarda, operasyon sırasında durumu değerlendirmek için ameliyathanede bir c-kolunun hazır bulundurulması önerilir. Preoperatif taslağın işaret ettiği implant boyu, operasyon sırasında gerekli görülenden iki numara küçük olsa dahi preoperatif planlama, en azından bileşenin varus veya valgus pozisyonunda yerleştirilme olasılığını açıklığa kavuşturmak açısından amacına ulaşmış olabilir.

6 6 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Röntgen için konumlandırma Pelvisin A/P röntgeni ile ilgili olarak, femoral boyun uzunluğunun, metafizin ve diyafizin hassas bir şekilde görüntülenmesi için femur 15 iç rotasyona getirilmelidir. Direkt lateralden alınan bir röntgen filmi, implant boyutunun ve femurun ön kavisinin belirlenmesi açısından da yararlı olabilir. Alloclassic Zweymüller stem şablonları farklı büyütme oranlarına sahiptir. Şekil 1 Alloclassic Zweymüller stemleri için röntgen şablonları

7 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 7 Femur Şablonunun Oluşturulması Röntgen üzerinde herhangi bir bacak uzunluğu farkının belirlenmesi için iskiumun alt tarafı üzerinden bir çizgi çizilmesi gerekir (Şekil 2). Daha sonra küçük trokanter ile çizilen referans hattı arasındaki mesafe ölçülmelidir. Ölçülen iki taraf arasında belirlenen fark, radyografik bacak uzunluğudur. Alternatif bir referans noktası olarak büyük trokanterin ucundan çizilen referans hattına kadar olan mesafe de ölçülebilir. Şekil 2 Proksimal ve distal femura en uygun femoral şablon boyutunu seçin ve bacak uzunluğunu eşitleyin. Alloclassic stemin taperli geometrisi, medialden lateral kortikal duvara kadar kanalı doldurmalıdır (Şekil 3). Femoral şablon, femurun uzun ekseniyle uyumlu ve nötr pozisyonda olmalıdır. Protezin proksimal ucu ile büyük trokanterin ucu, nihai implant yüksekliğinin belirlenmesi için uygun referans noktalarıdır. 0cm 5cm 10cm 15cm Şekil 3 Magnification 1.15:1 Alloclassic TM Zweymüller TM SL O Stem Uncemented, Cone 12/14, CCD-Angle 121 0cm 5cm 10cm Ref.: The reference number must correspond to that of the prosthesis to be implanted. All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur, Switzerland, 10/2003, Lit.No x-WL

8 8 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Operasyon Tekniği Femoral Boynun Osteotomisi Femoral boynun osteotomisi, femurun nötr eksenine açılı olarak küçük trokanterin 1 2 cm üzerinde veya intertrokanterik hattın paralelindedir. Bu, proksimal femoral anatomideki farklılıklara bağlı olarak değişebilir ve preoperatif planlamaya dayanmalıdır (Şekil 4). Daha sonra femoral baş çıkarılır. 40 Bacak dışa doğru çevrilerek tam ekstansiyonda nötr pozisyona getirilir ve asetabulumun hazırlanması için en iyi pozisyon sağlanır. Şekil 4 Asetabular bileşenin yerleştirilmesinden sonra, femoral kanala optimal erişimin sağlanması için bacak yeniden konumlandırılır. Femoral Kanalın Hazırlanması Bir luer ile dorsal korteks hazırlanarak femoral kanal dorsal yönden açılır. Bu, femoral kanal içinde doğru ekseni sağlayacak ve ayrıca raspanın ve daha sonra protezin kalkar ile erken temasını önleyecektir (Şekil 5). Şekil 5 medial lateral Dört köşe bir kutu keski ile femoral medüller kaviteye ulaşılır. Protezin nötr konumda yerleştirilmesini sağlayacak bir yuva oluşturmak için keski mümkün olduğunca büyük trokanterin geçiş alanının lateralinde olmalıdır (Şekil 6). Şekil 6

9 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 9 Daha sonra kanal belirlenir ve 180 dönen küçük bir küret kullanılarak açılır. Mümkün olduğunca çok kemik korumaya dikkat edilmelidir. Kanalın yeri belirlendikten sonra, aynı şekilde 180 döndürerek küret çekilir (Şekil 7). Amaç bir yandan kemik stokunu korurken, diğer yandan protezin distal sabitlenmesinde herhangi bir zayıflama olmasını önlemek üzere distal femurun genişlemesini engellemek olduğu için tığ kullanılması önerilmez. Şekil Kanalda nötr açıklığın sağlanmasına ve varus konumundan kaçınılmasına özen gösterilmelidir. Femoral kanalın dar olduğu veya kortikal obstrüksiyonların bulunduğu durumlarda, kanalı belirlemek için taperli tığ kullanılması önerilir. Anatomik deformite (örn., proksimal femurda ciddi operasyon sonrası veya gelişimsel deformiteler) durumlarında bir c-kolu kullanılması yararlı olabilir. Raspalama Tekniği Önce 1 no. lu raspa boyutu kullanılarak femoral kanalı hazırlayın ve bir sonraki büyük raspa boyutuna geçin. Sadece femurun çok küçük olması durumunda özel 01 ve 0 boyutu ile başlanmalıdır. Raspanın femurun içine doğru yerleştirilmesini sağlamak ve dolayısıyla protezin yanlışlıkla varus pozisyonuna getirilmesini önlemek için, büyük trokanterin lateral bölgesinin ilk raspa ile gerekli olduğu kadar lateral biçimde raspalanması önerilir (Şekil 8). Vuruşlu çekicin şaftı femoral eksenle aynı hizaya getirilirken, kolu raspanın antetorsiyonu için referans olarak kullanılabilir (Şekil 9). Şekil 8 Şekil 9

10 10 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği İlk raspanın konumu daha sonraki raspaların ve nihai implantın antetorsiyonu belirleyecektir. Bu nedenle raspa antetorsiyonunun ilk raspa ile kontrol edilmesi kesinlikle şarttır. İlk raspadan sonra antetorsiyonu düzeltmeye çalışmak, reamerlanan yatağın deforme olmasına yol açarak Alloclassic stemin dört köşeli kama etkisini bozabilir. Raspalama tekniği, raspanın antetorsiyonuna dikkat edilerek arzu edilen ve önceden belirlenmiş olan boyuta ilerletilmelidir. Vuruşlu çekicinin doğru hizası, femoral eksenin hizasıyla uyumlu olmalıdır. Femurun ön kavisini hesaba katmak ve varus pozisyonundan kaçınmak için, çakma sırasında vuruşlu çekicin kolunu medial ve posterior yönde itmek gereklidir. Şekil 10 Doğru raspa yüksekliğini ve daha sonra implant yüksekliğini sağlamak için raspa adaptörü üzerine nihai implantın omuz ucuna referans oluşturan bir kalibrasyon işareti konmuştur (Şekil 10). Korteksle ilk temas genellikle raspanın distal ucunda gerçekleşir. İlerleme her darbede daha zor hale gelecek ve kortikal kemiğe yerleşimden sonra impaktörün seviyesi alçaktan yükseğe doğru değişecektir. Nihai raspa rezeksiyon hattına oturtulmalı ve raspa adaptörü döndürüldüğünde delgide gözle görülür herhangi bir hareket olmamalıdır (kalkar ile raspa arasına işaret parmağını yerleştirerek, raspada herhangi bir hareket olup olmadığını anlamak mümkündür). İmplant boyutu doğrudan kullanılan nihai raspa boyutuna karşılık gelecektir. Kortikal kalıntıların bulunduğu raspa alanı, doğru hizalamanın yapılıp yapılmadığını belirlemede önemlidir. Bu noktada, hareket açıklığını ve eklem stabilitesini değerlendirmek için kalça redükte edilir.

11 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 11 Deneme Redüksiyonu Alloclassic in deneme redüksiyonu, raspa veya deneme proteziyle gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemle de aynı sonuç alınır, ancak biraz farklı teknikler gerekir. Her iki yöntem aşağıda ve sonraki sayfada anlatılmaktadır Doğrudan raspa ile yapılan deneme, raspa kolunun çıkarılması ve raspanın femoral kanal içinde bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Bir deneme boynu raspa deliği içine yerleştirilir. Alloclassic Zweymüller SL and SLO da, farklı ofset seçeneklerini doğru biçimde tekrarlamak için farklı deneme boyunlarının kullanılması zorunludur (Şekil 11). Doğru deneme boynu ve uygun deneme başı seçildikten sonra kalça redükte edilir. Bacak uzunluğu ve ofset kontrol edilir. Bu prosedür, optimal ofsete, bacak uzunluğuna ve stabiliteye ulaşılana kadar farklı uzunlukta deneme başları kullanılarak gereken sıklıkta tekrarlanır. Bir deneme redüksiyonu, eklemin tam ekstansiyonda ciddi açma-kapama veya sıyrılma hareketine izin vermemelidir. Hareket açıklığı kemik sıkışmasını ve instabilitesini engellemek için kontrol edilir. Şekil 11

12 12 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Deneme protezleriyle deneme işlemi, nihai raspa çıkarılarak gerçekleştirilir. Son raspanın boyutuna denk gelen bir deneme protezi impaktörle deneme protezinin proksimal ucuna yerleştirilir (Şekil 12). Deneme iyice oturtulduktan sonra şablonlanan boyuttaki deneme başı deneme taperine takılır (Şekil 13). Daha sonra kalça redükte edilir. Ardından bacak uzunluğu ve ofset kontrol edilir. Bu prosedür, optimal ofsete, bacak uzunluğuna ve stabiliteye ulaşılana kadar farklı uzunluklarda deneme başları kullanılarak gereken sıklıkta tekrarlanır. Bir deneme redüksiyonu, eklemin tam ekstansiyonda ciddi açma-kapama veya sıyrılma hareketine izin vermemelidir. Kemik sıkışmasını ve instabilitesini engellemek için hareket açıklığı kontrol edilir. Deneme protezi, deneme protezinin proksimal ucuna takılan vuruşlu çekiç ve sökme kancasıyla çıkarılır (Şekil 14). Şekil 12 Şekil 13 Şekil 14

13 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 13 Stem İmplantasyonu Stem yerleştirilir ve protezin proksimal ucuyla temas halindeki impaktörle sıkıştırılır. Raspa kullanımında olduğu gibi, kortikal kemiğe girildikten sonra çekiç darbesinin ses tonu değişecektir (Şekil 15). Taper koruyucusu taperden çıkarılır ve son bir deneme başı redüksiyonu için bir deneme başı kullanılabilir. Nihai hareket açıklığı sağlandıktan ve sıyrılma testleri tamamlandıktan sonra taper dikkatlice temizlenir ve kurutulur. Seçilen femoral baş bir döndürme hareketiyle takılır ve sıkıca oturana kadar aksiyal kuvvet uygulanarak döndürülmeye devam edilir. Femoral baş, baş impaktörü üzerine aksiyal yönde uygulanan hafif bir çekiç darbesiyle yerine oturtulur (Şekil 16). Nihai redüksiyonu takiben, kemik kırıntılarını ve doku debrisini uzaklaştırmak için tam bir yara lavajı gerçekleştirilir. Şekil 15 Şekil 16 Kullanılan özel tekniğe ve yaklaşıma uygun olarak yara kapatılır.

14 14 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Postoperatif Tedavi Postoperatif tedavi hastaya ve kemik kalitesine bağlıdır ve bir cerrahtan diğerine değişiklik gösterir. Ortopedi cerrahının kararına bağlı olarak derhal ağırlık yükleme izni verilebilir ve ilk postoperatif günde mobilizasyona başlanabilir. Hasta aksamadan yürüyene kadar koltuk değnekleri kullanılmalıdır.

15 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 15 Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri Alloclassic Zweymüller SL stemi Alloclassic Zweymüller SL HAC stemi* Alloclassic Zweymüller SLO stemi Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Protasul -100/HAC Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 121 Boyut Ofset A Boyut Ofset A Boyut Ofset A * ABD de ticari dağıtımı yoktur.

16 16 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SL, SL HAC ve SLO Stemleri için aletler Raspa Kollu ve IMT Bağlantılı Tepsi Alloclassic Zweymüller SL, SLO stem tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL, SLO yerleştirme aletleri tepsisi (boş) Alloclassic Zweymüller SL, SLO temel aletler tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Raspa Kollu ve Tampon Plakalı Tepsi Alloclassic Zweymüller SL, SLO stem tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL, SLO temel aletler tepsisi (boş) Alloclassic Zweymüller SL, SLO yerleştirme aletleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri

17 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 17 Alloclassic Zweymüller SL, SLO modüler raspaları Boyut Tampon plakalı raspa kolu Uzun çubuk Alloclassic Zweymüller SL veya SLO deneme boyunları Boyut Stem 01 3 SL SL SL SLO SLO SLO Kısa kol Yeniden konumlandırma başları Boyut 28 mm mm mm Yekpare kutu keski 5674 Yekpare impaktör 5672 Deneme başları IMT bağlantılı raspa kolu Boyut [ 28 12/14 S [ 28 12/14 M [ 28 12/14 L [ 28 12/14 XL [ 32 12/14 S [ 32 12/14 M [ 32 12/14 L [ 32 12/14 XL Sökme Kancası ZS e dahildir 2 ZS ye dahildir [ 36 12/14 S [ 36 12/14 M [ 36 12/14 L [ 36 12/14 XL Tüm aletler

18 18 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği İstek Üzerine Aşağıdaki aletler veya no lu kol ile birlikte kullanılabilir IMT bağlantılı çift ofsetli raspa kolu Uzun kol sağ sol Modüler impaktör plastik Tampon plakalı çift ofsetli raspa kolu Sürgülü çekiç sağ sol Modüler impaktör metal Top baş impaktörü eklentisi Düz modüler kutu keski Sökme kancası için tampon plakalı adaptör 5684 or 8095 Uzatılmış, kesici kenarlı, modüler kutu keski Aşağıdakilerle birlikte kullanılabilir:

19 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 19 Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Alloclassic Zweymüller SL deneme stemleri Boyut Alloclassic Zweymüller SLO deneme stemleri Boyut Tüm aletler

20 20 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi Protasul -100 Taper 12/14 Çimentosuz A 131 Boyut Ofset A

21 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 21 Alloclassic Zweymüller SLL Revizyon Stemi için aletler Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi tepsisi (komple) ZS 8000 Alloclassic Zweymüller SLL revizyon stemi tepsisi (boş) 8003 Tüm aletler

22 22 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği Alloclassic Zweymüller SLL ayrılabilir raspalar Boyut Sürgülü çekiç Sökme Kancası Deneme başları Boyut [ 28 12/14 S [ 28 12/14 M [ 28 12/14 L [ 28 12/14 XL [ 32 12/14 S [ 32 12/14 M [ 32 12/14 L [ 32 12/14 XL Yekpare kutu keski 5674 Yekpare impaktör 5672 Kollu raspa adaptörü 6835 Alloclassic Zweymüller SLL konik civata Boyut

23 Alloclassic Zweymüller Stem Operasyon Tekniği 23 İstek Üzerine Aşağıdaki aletler, veya kolu ile birlikte kullanılabilir Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri Kol Boyut uzun kısa Yeniden konumlandırma başları Boyut 28 mm mm mm Modüler impaktör plastik Modüler impaktör metal Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri tepsisi (komple) ZS Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri tepsisi (boş) Standart konteynır kapağı, gri Sökme kancası için tampon plakalı adaptör 5684 veya 8095 Düz modüler kutu keski Alloclassic Zweymüller SLL deneme stemleri Boyut Deneme başları Boyut [ 36 12/14 S [ 36 12/14 M [ 36 12/14 L [ 36 12/14 XL Uzatılmış, kesici kenarlı, modüler kutu keski Tüm aletler

24 2011 Zimmer GmbH Türkiye de basıldı. Bildirimsiz değişikliğe tabi Zimmer sorumlusu ile kontak kurun yada web adresini ziyaret edin Lit.No Ed H /$100201B10P

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU ORTOPEDİ VE BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/F-1 SUT KODU UYGULAMA CERRAHİ TASARIM ÖZELLİK MATERYAL ÜRÜN TANIMI YÖNTEM KAPLAMA FİYAT (TL) 100.100 KALÇA PRİMER ASETABULAR

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON DİREKLER İÇİN TEMEL HAZIRLAMA VE MONTAJ TALİMATI 1- AMAÇ Galvanizli çelik poligon

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Cemil Yıldız*, Yüksel Yurttaş**, Volkan Kılınçoğlu**, Mustafa Başbozkurt*** Giriş

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi!

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! Yeni nesil NiTi Eğeleri Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! YENİ! steril ve kullanıma hazır 134 C > > Biçim belleği yok + Olağanüstü esneklik = Üstün kanal takibi > > Isı uygulamasının

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri.

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. Çatıda yağmur indirme sistemi ayrı bir önem taşır. Çünkü; kırılan, çatlayan, yağmur suyunun düzenli akışını engelleyen, yapının estetiğini

Detaylı

Elektrikli ev aletleri için konforlu ray sistemi: Fırınlar için Quadro

Elektrikli ev aletleri için konforlu ray sistemi: Fırınlar için Quadro Elektrikli ev aletleri için konforlu ray sistemi: Fırınlar için Quadro Elektrikli ev aletleri için konforlu ray sistemleri. 2 Hettich, mükemmel mutfağı yeniden tanımlıyor: Mutfak mobilyalarından ankastre

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Kalıp yapımı IV / 2015. E 3300 Maça ünitesi. CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi-katalog

Ürün Yenilikleri. Kalıp yapımı IV / 2015. E 3300 Maça ünitesi. CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi-katalog Ürün Yenilikleri Kalıp yapımı IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi-katalog Ürün gruplarımızı tekrar genişletmekle, sizlerin talep ve önerilerinize karşılık vermeye çalışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi

Detaylı

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Dilimleme için uygun donanıma sahip CoroCut QD, piyasadaki en güçlü ve en gelişmiş kesme ve kanal açma takımıdır. Herhangi bir tezgah tipi ile tüm malzemelerde

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Ortopedi Firmaları 21.09.2012 ORTOPEDİ GİRİŞİMLERİ VE ÖDÜNÇ MALZEME KULLANIMI. Total Kalça Protezi ORTOPEDİDE

BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Ortopedi Firmaları 21.09.2012 ORTOPEDİ GİRİŞİMLERİ VE ÖDÜNÇ MALZEME KULLANIMI. Total Kalça Protezi ORTOPEDİDE 21.09.2012 BİR ORTOPEDİST NE İSTER? Hastaya ve hastalığa en uygun iyi sonuç verecek kendisinin kolayca uygulayabileceği (bilgi- deneyim), gerek[ğinde diğer yönteme (sabitleme- protez / içten - dıştan sabitleme)

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

Tanı işlemlerinde devrim

Tanı işlemlerinde devrim Tanı işlemlerinde devrim 1304 işinizi kolaylaştırırken hastalarınızın hayat kalitesini yükseltecektir. İrtibat Bilgileri MESI d.o.o. Leskoškova cesta 9d 1000 Ljubljana Slovenya, Avrupa T +386 1 620 34

Detaylı

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015 MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir High-Quality Made in Germany Fiyat Listesi 2/2015 Geçerli Tarih: 01.04.2015 Özel teklifimiz Net Sayısı 100 implant iki parçalı (R)Evolution

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

ZOLLER çözümü: Freze takımlarınız ve sert metal uçlarınız için. Kesim kenarı köşe yuvarlanması için ölçüm cihazı pomskpgo

ZOLLER çözümü: Freze takımlarınız ve sert metal uçlarınız için. Kesim kenarı köşe yuvarlanması için ölçüm cihazı pomskpgo ZOLLER çözümü: Freze takımlarınız ve sert metal uçlarınız için Kesim kenarı köşe yuvarlanması için ölçüm cihazı pomskpgo Atölye ortamında laboratuar sonuçları»pomskpgo«zoller»pomskpgo«yüzde yüz atölye

Detaylı

CS 9300. Esnekliğin gücü

CS 9300. Esnekliğin gücü CS 9300 Esnekliğin gücü Carestream Dental den yeni CS 9300 3D dijital görüntüleme sistemi ile tahmini teşhislerinizden çıkartın Carestream Dental in hepsi bir arada CS 9300 ü, farklı görüntü alanı seçenekleri

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Arthroschool Eğitim Programları kapsamında organize edilen Arthroweek kadavra eğitim programları haftasının 26.08.2016

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ.

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr YENİ Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi RM1059 tr Tooldyne Daha az balanssızlık sayesinde daha iyi işleme kalitesi Yüksek hızda işleme günümüzde metal ve plastiklerin ekonomik şekilde işlenmesi için

Detaylı

Kalça Displazisi muayenesi nasıl yapılmalı?

Kalça Displazisi muayenesi nasıl yapılmalı? Köpek sahipleri ve Veteriner Hekimler için Kalça Displazisi muayenesi nasıl yapılmalı? Prof. Dr. Deniz Seyrek-İntaş İçerik Kalça displazisi nedir? Neden displazi taraması gereklidir? Köpeğimde kalça displazisi

Detaylı

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ 2 KESİLEBİLİR ATKI, sayfa 75 50x25 Delikli yapı 4 6 5 7 3 2 AĞIR EKİPMAN PROFİLİ, sayfa 76 3 YARDIMCI ATKI, sayfa 76 4 GEÇMELİ ATKI TUTUCU, sayfa 77 5 4 6 TEOS

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5.

İçerik. İmplant Özellikleri 2. 1. Endikasyonlar 3. 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3. 3. Hasta Pozisyonu 3. 4. İnsizyon 4. 5. İçerik İmplant Özellikleri 2 1. Endikasyonlar 3 2. Ameliyat Öncesi Planlama 3 3. Hasta Pozisyonu 3 4. İnsizyon 4 5. Giriş Noktası 4-5 6. Kılavuz Tel Girişi ve Redüksiyon 5 7. Çivi Seçimi 5 8. Çivi Yerleştirilmesi

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

CoroMil konseptleri TUR TUR

CoroMil konseptleri TUR TUR CoroMill konseptleri CoroMill İlk tercihiniz CoroMill, ilk tanıtıldığı andan itibaren frezeleme dünyasına şekil vermeye başlamıştır. CoroMill konseptleri, hafif kesici uçlarının tipik özellikleri, farklı

Detaylı

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM Tasarım Mühendislik Imalat AYIK BAND San ve Tic. Ltd. Sti IMES 103. Sokak, Nº. 14 Y. Dudullu, Istanbul, Türkiye Tel: + 90 216 365 10 66 Faks: + 90 216 314 34 55 E-posta: bilgi@ayikband.com Web: www.ayikband.com

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 Küçük çaplarda 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip yeni parmak frezelerle CoroMill 390'ın kanıtlanmış performansı şimdi

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri. AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri. AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi. DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Dökümlerin büyük bir kısmı kum kalıpta yapılır. Dökümhanede kullanılan kumlar başlıca

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Resmi Gazete Tarih/ Sayı 10.04.2002 / 24722 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme İhtiyaç duyduğunuz her yerde Hassas dijital görüntüleme Tamamen bağımsız ama tamamen bağlantılı ddrcruze TM özellikleri Tamamıyla motorize ve tamamıyla kapsamlı mobil Dijital Radyoloji sistemi Zahmetsiz

Detaylı

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Ürün Kataloğu 2011 IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Nova Implants Medical Devices & Development Ltd, genç, yenilikçi, hızla genişleyen bir high-tech üretim ve araştırma şirketidir. Diş hekimliği

Detaylı

MaxiFoam. classicrange. Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır.

MaxiFoam. classicrange. Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır. MaxiFoam Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır. MaxiFoam : bir gerilmiş 15 gauge naylon dikişsiz astar üzerinde nitril köpük

Detaylı

Klima Sistemleri ve Problemler

Klima Sistemleri ve Problemler Klima Sistemleri ve Problemler Durum Havalandırma sisteminden kötü kokular gelmesi Klima soğutma kapasitesinin azalması Klima evaparatörünün kaçak yapması ve arızalanması Sebep Klima sistemlerinde biriken

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz.

Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz. Birlikte daha iyiyiz. Hastalarınızı en iyi masalarda ağırlıyoruz. AMELİYAT MASALARI ve AKSESUARLARI 01 AMELİYAT MASALARI ve AKSESUARLARI AMELİYAT MASASI Elektromekanik Hareketler Yükseklik ayarı Sırt bölümü

Detaylı

Etkinliği Arttırılmış Soğutma Sistemi

Etkinliği Arttırılmış Soğutma Sistemi Dünya ekskavatör lideri itachi, yeni geliştirdiği 5 serisi mini ekskavatör modellerinde sektöre yön verecek bir çok yenilik getirmiştir.itachi, mini ekskavatör kullanıcılarının beklentilerine odaklanarak

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH. CWC S E R İ PERFORMANS, ERGONOMİ VE DAYANIKLILIK DENGESİNDE SON NOKTA. CWC Serisi güçlü performansı, kaya gibi dayanıklılığı

Detaylı

Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000

Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000 Systema Top 2000 Ofis mobilyaları mükemmel düzenli - Systema Top 2000 Systema Top 2000, her ofise düzen getirir. Platform konseptiyle, birçok fonksiyonel eleman, renk, büyüklük ve donanım sunar. Systema

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

SAĞLIK BK-2-ERCAN OLCAY. Tarih Aralığı: 19.12.2015-21.12.2015. Haber Sayısı: 12

SAĞLIK BK-2-ERCAN OLCAY. Tarih Aralığı: 19.12.2015-21.12.2015. Haber Sayısı: 12 SAĞLIK BK-2-ERCAN OLCAY Tarih Aralığı: 19.12.2015-21.12.2015 Haber Sayısı: 12 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı 1 21.12.2015 YOZGATAJANS.NET Rusların İyileştiremediği 12 Yaşındaki Diana

Detaylı

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalça Osteoartriti Tanım OA hastalığı hem mekanik hem de biyolojik olayların sonucu gelişen eklem

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

MONTAJ KİTİ KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ KİTİ KULLANMA KILAVUZU MONTAJ KİTİ KULLANMA KILAVUZU UYARI Ekteki bilgiler Truck Mounted Forklift in kamyon veya römorka asılması hakkında öneriler içerir. Kamyon ya da römork satıcıları, Lift Truck montaj kitlerinin yükleme

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Kapı Menteşeleri. Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 19.0. Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com

Kapı Menteşeleri. Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 19.0. Sürekli güncellenen kataloğunuz: www.hafele.com .0 Bilgi Bilgi.......................................2 -.3 Saplama menteşeler Saplama menteşeler..........................4 -.5 Sac kasa - Ahşap kanat menteşeleri Sac kasa - Ahşap kanat menteşeleri...................6

Detaylı

Dr. Gönül Kemikler İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü

Dr. Gönül Kemikler İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü Dr. Gönül Kemikler İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü Radyoaktif kaynakların Vücut boşluklarına Tümörün içine Tümörün yakınına kalıcı geçici olarak yerleştirilerek yapılan bir yakın mesafe tedavisidir. X.Ulusal

Detaylı

Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için

Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için Unlimited Polymer Solutions Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri Etkin havalandırma Enerji kayıplarını minimum

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ .TİC.LTD.Ş Tİ. RE ETAL VE AN M EF M İS ÜRÜNL AM ER KL YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ İsteğe bağlı ürünler Su Terazisi Sızdırmazlık Profili ZEMİN ÜSTÜ BAĞLANTILI SİSTEM Montaj Aşamaları ELEGANT SERİSİ

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY HELICAL SWEEP YÖNTEMİ İLE CİVATA ÇİZİMİ 1. Bu ve bundan sonraki hafta basit bir cıvata çizimi yapılacaktır. Cıvata çizimi için ilk olarak cıvata başını çizmek gerekir. Bunun için bir altıgen çizip bu altıgeni

Detaylı

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış SNS Dik Yataklar Rulman ömründe % 50 artış Sistem Uzmanlığı Yenilik: Proaktif bir yuva... İşte ömür bu! Yeni nesil SNS dik yatakların ömrü o kadar iyi seviyededir ki oynak makaralı rulmanlar normalden

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i JPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi JPC serisi çeneli kırıcıları, kendini kanıtlamış modüler konfigürasyona sahip ağır iş için elverişli kırıcılardır.

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Tüm. SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları

Tüm. SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları Tüm SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları İçindekiler 1. SitaDrain Klasik/ SitaDrain Terra... 3 2. SitaDrain Sonsuz... 6 3.1 SitaDrain

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Cerrahi öncesi

Detaylı