Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi"

Transkript

1 Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi

2 İçindekiler Önsöz... 3 Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri... 5 Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi Protokolü... 7 Proje Öneri Dilekçesi Örneği FAVOR for Pediatric Endocrinology Proje Öneri Formu İdari İzin Örneği Taahhütname Örneği Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Formu Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Raporu

3 Önsöz Günümüzde bilgiyi üretmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmak her zamankinden daha fazla işbirliği, eşgüdüm ve organizasyon gerektiriyor. Bir merkezde, sadece o merkezin vakaları ile yapılacak çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesi çok zorlaşmıştır. Daha yüksek kalitede çalışmalar yapabilmek, bunlarda yeterli sayıda vakaya ulaşabilmek ve istenilen genellenebilirliği sağlamak için çok merkezli çalışmalar planlamak ve uygulamak neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Çok merkezli çalışmaların yapılması ihtiyaç ile birlikte, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internet kullanımıyla eşzamanlı ve eşgüdümlü çalışma olanağı nedeniyle kolaylaşmıştır. Bilişim teknolojileri bir çalışma sistematiği olmasa da iyi kullanılması halinde çok güçlü çalışmaların yapılmasına aracılık edebilecek, çok önemli bir gereç haline gelmiştir. Çocuk Endokrinolojisi Derneği nin ana hedefi, alanında önemli bilimsel çalışmalara öncülük yaparak, gerekli destek ve danışmanlık vermektir. Bu amaçla yıllardır üyelerimize, proje ve burs desteği ile yayın ve çalışma ödülleri vererek önemli başarılar elde edilmiştir. Bu gelişim süreci işbirliğimizi, derneğe olan güveni artırarak birlikte daha büyük çalışmalar yapma aşamasına getirmiştir. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda internet tabanlı, çok merkezli çalışma alt yapısı olan FAVOR Web Kayıt Sistemi altında bir Çocuk Endokrinolojisi kategorisi oluşturulmuş ve çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu sistem ile yapılması önerilen çalışmaların değerlendirilmesi için Çalışma Gruplarımızın Başkanlarından oluşan Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu. İlerleyen dönemlerde Bilimsel Danışma Kurulu na diğer arkadaşlarımızın da katılımı sağlanacaktır. İnternet tabanlı araştırma sistemimiz, faaliyete başlaması ile birlikte araştırma gruplarımızda yeni bir enerji getirmiş, aramızdaki sinerjiyi yükseklere çıkaran bir etki göstermiştir. Yapılan ön çalışmalar ile birçok meslektaşımız sisteme kayıt olmuş, vaka kaydetmiş, işleyiş hakkında bilgilenmiştir. Bu etkinlikler ürünlerini de vermeye başlamıştır. Sistemin, uzun erimli, hedef odaklı yürütülebilmesi, adil ve bilimsel bir yönetim yapılabilmesi, herkesi kapsayabilmesi başlangıçta iyi planlanması ve organizasyonu ile mümkündür. İyi 3

4 tasarlanmış, yeterince tartışılmış, katılımcılığı öne çıkaran kurallar hem kişilere yol gösterecek, hem de ileride karşılaşılabilecek sorunları en az düzeye indirecektir. Çocuk Endokrinolojisi Derneği nin FAVOR for Pediatric Endocrinology başlığı ile çalışmalarına başlayan, internet tabanlı kayıt sisteminin işleyiş kuralları, proje başvuru prosedürleri, değerlendirme kriterleri, formlar gibi gerekli dokümanlarını bu kitapçıkta toplayıp sizlerin kullanımına sunmayı istedik. Bu kitapçıktaki dokümanlara index.php adresinden de ulaşmanız mümkündür. Hep birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza ve bilime önemli katkılar sağlayan yayınlara imza atacağımıza inanıyorum. Prof.Dr. Peyami CİNAZ (Chair) FAVOR for Pediatric Endocrinology 4

5 Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL Gülhane Askeri Tıp Akademisi FAVOR for Pediatric Endocrinology Epidemiyoloji Danışmanı Prof. Dr. Ayşehan AKINCI İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Obezite Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Merih Berberoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cinsel Farklılaşma Bozukluğu Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergenlik Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz Bilgi Üniversitesi Tıp Fakültesi Turner Sendromu Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi FAVOR for Pediatric Endocrinology Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Boy Kısalığı ve Büyüme Hormonu Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oya Ercan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrin Bozucular Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Betül Ersoy Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hirşutizm ve Endokrin Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun 5

6 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nurçin Saka İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konjenital Adrenal Hiperplazi Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya Gülhane Askeri Tıp Akademisi FAVOR for Pediatric Endocrinology Bilimsel Direktörü *İsimler, alfabetik olarak sıralanmıştır. 6

7 Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi Protokolü FAVOR for Pediatric Endocrinology Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi nde proje oluşturma, yürütme ve verilerin toplanması ile makalenin yazılması ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur. Proje ile İlgili Hususlar 1. Pediyatrik Endokrinoloji alanında web tabanlı çalışma sistemininde proje gerçekleştirmek isteyen araştırmacılar, FAVOR for Pediatric Endocrinology kategorisini kullanabilirler. 2. Bir projenin FAVOR for Pediatric Endocrinology üzerinde yürütülebilmesi için, projenin Etik Kurul Onayı ile alınması gereken diğer izinlerinin (İdari Amir veya Eğitim Sorumlusu veya Bilim Dalı Başkanı) alınmış ve maddi kaynağının temin edilmiş olması gereklidir. 3. Projenin FAVOR for Pediatric Endocrinology Bilimsel Danışma Kurulu nda değerlendirilmesi için araştırmacılar, Proje Öneri Dilekçesi (Ek-1), Proje Öneri Formunu (Ek- 2) ve Veri Toplama Formunu hazırlayarak Bilimsel Danışma Kurulu na web sitesi üzerinden (www.favorsci.com adresindeki Offer Project formu doldurularak) gönderir. 4. Bilimsel Danışma Kurulu, projeleri Proje Değerlendirme Formuna (Ek-3) göre ve en geç 45 günlük bir süre içinde değerlendirir. Bilimsel Danışma Kurulunun üçte ikisinin onayını alan proje, FAVOR for Pediatric Endocrinology kategorisinde yapılır. 5. Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesini ve diğer dokümanlarla birlikte sisteme entegre edilmesini kategori editörü sağlar. Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar proje bütçesinden karşılanır. 6. Sisteme entegre edilen projeler, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyelerine duyurulur. 7. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyelerinden projeye katılmak isteyenler, sistem üzerinden giriş yapa- 7

8 rak bu taleplerini iletebilirler. Ayrıca Bilimsel Danışma Kurulu nun onayı ile proje yürütücüsü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyesi olmayan araştırmacıların da projeye katılımını talep edebilir. 8. Proje yürütücüsü, projeye katılım taleplerini değerlendirerek (Hasta potansiyeli ve gerekli diğer özellikleri göz önüne alınarak) Bilimsel Danışma Kurulunun onayı ile projede çalışmasını onaylar veya reddeder. 9. Katılımcı araştırmacılar, vaka verilerini, sisteme kendi FAVOR for Pediatric Endocrinology hesapları üzerinden giriş yaparak kaydederler. Her katılımcı araştırmacı, sadece kendi olgularının verisini görebilir. Girdikleri verilerin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak kişisel sorumluluğundadır. 10. Katılımcı araştırmacılar, veri girişini araştırma takvimini aksatmayacak şekilde yapmaya ve gerekli prosedürleri tam uygulayarak eksik veri kalmamasına özen gösterirler. 11. Projelerde toplanacak verilerin Microsoft Excel formatına dönüştürülmesini FAVOR for Pediatric Endocrinology kategori editörü yapar. 12. Kategori editörü ve proje yürütücüsü girilen vakaların/ verilerin eksiksiz olduğunu kontrol eder. Veri eksiklerinde veya planlanan sayıda vaka girilmemiş olması durumunda katılımcı araştırmacılar ile görüşür ve tamamlanmasını sağlar. 13. Proje yürütücüsü veri toplama aşaması sonunda, toplanan veriler kendisine teslim edildikten sonraki altı ay içinde çalışmayı yayına hazır hale getirmekten yükümlüdür. Altı ay içinde yazım aşaması tamamlanmaması halinde makale, Bilimsel Danışma Kurulu'nun uygun göreceği kişiler tarafından hazırlanır. 8

9 Makale İle İlgili Hususlar 1. FAVOR for Pediatric Endocrinology kategorisinde yapılan projelerin makaleleri yazılırken, isim sıralamasının adil yapılmasına azami dikkat gösterilir. 2. Makalede isim sırası belirlenirken hipotezin geliştirilmesi ile araştırmanın planlanması, yürütülmesi, yazılmasına ve yayınlanması sürecindeki işlemlere verilen katkılar göz önüne alınır. 3. Makalenin temel isim sıralaması proje oluşturma safhasında belirlenir. Proje yürütücüsü, makaledeki isim sıralaması hakkındaki kuralları, Proje Öneri Formunda belirledikten sonra Bilimsel Danışma Kurulu nun görüş ve onayı ile isim sıralaması kuralları netleştirilir. Makalede isim sıralamasında, isim hakkı elde etme önceliğine göre sıralama yapılır. a. Birinci Öncelikte İsim Hakkı Elde Eden Araştırmacılar: Araştırmanın hipotez, tasarım, projelendirme, yürütme, yazım aşamalarında önemli katkı sağlayanlar bu gruba girer. Proje Öneri Formuna bu araştırmacıların isimleri ve sıralaması yazılır. b. İkinci Öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler: Araştırmaya hasta/veri tabanına vaka girişi yapan katılımcı araştırmacılar bu gruba girer. Toplam hasta sayısının yüzde kaçı ile ya da kaç hasta ile katılım sağlandığında isim hakkı doğacağı Proje Öneri Formunda net olarak belirtilir. c. Üçüncü Öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler: Projeye veya makaleye isim hakkı oluşturacak kadar katkıda bulunanlar bu gruba girer. d. Proje bittikten sonra proje yürütücü yukarıdaki kriterlere göre isim sıralaması yapar. Ancak gerek duyulursa Bilimsel Danışma Kurulu nun onayı ile makaleye araştırmacı ilave edilebilir. e. Makalede isim hakkı elde edemeyecek kadar hasta sayısı ile çalışmaya katılan katılımcılara Acknowledgement kısmında teşekkür edilir. 4. FAVOR for Pediatric Endocrinology kategorisine Acknowledgement kısmında teşekkür edilir. 5. Proje yürütücüsü, makale yazımı, dergi seçimi gibi konularda katılımcıların görüşlerini alır. 9

10 Proje Öneri Dilekçesi Örneği FAVOR for Pediatric Endocrinology Danışma Kurulu na,. başlıklı proje önerim için aşağıda belirtilen tüm proje teklif kurallarını ve şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Proje önerimin değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini az ederim. Proje Yöneticisi Adı Soyadı İmza Proje Teklifi Kontrol Listesi 1. Çalışma önerim, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak özelliktedir (+) 2. Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır (+) 3. Gerekli etik kurul izinleri alınmış ve etik kurul fotokopisi ekte sunulmuştur. Çok merkezli çalışmalarda sadece yürütücü merkezin onam alması yeterlidir (+) 4. Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır (+) 5. Proje için gerekli hasta sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir. Sayı yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır (+) 6. Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir (+) 7. Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir (+) 8. Proje Öneri Formu yazılmış ve ekte sunulmuştur (+) 9. Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir (+) 10. İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formu nda yer almaktadır (+) 10

11 FAVOR for Pediatric Endocrinology Proje Öneri Formu Projenin Adı Projenin İngilizce Adı Proje Yürütücüsü Projeye Katılacak Merkezlerde Aranacak Özellikler Yardımcı Araştırmacılar Projenin Gerekçesi/Amacı Uygulanacak Yaklaşım/Yöntemler (Vaka Seçim Kriterleri, Dahil Olma ve Dışlama Kriterleri, Araştırma Hipotezi ve Diğer Tasarım Konuları) (Ek-1: En az iki literatür) Projenin Başlama Zamanı Öngörülen Çalışma Süresi Araştırma Sonlandırma Kriterleri 11

12 Hedeflenen Hasta Sayısı Proje Bütçesi Hakkında Bilgi Onayı Alınan Etik Kurul (Ek-2: Karar Fotokopisi) İdari veya Akademik İzinler (Ek-3: İzin Fotokopileri) Destekleyen Kuruluş Yayında İsim Sıralamasına Ait Açıklama Çalışma Bittikten Sonra Yayın Yazım Süresi Aydınlatılmış Onam Formu (Ek-4: Onam Formu Örneği) Veri Toplama Formu Örneği (Ek-5: Form Örneği) Yazışma Adresi 12

13 İdari İzin Örneği FAVOR for Pediatric Endocrinology Danışma Kurulu na,.. başlıklı projenin yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Adı Soyadı İmza 13

14 Taahhütname Örneği FAVOR for Pediatric Endocrinology Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sisteminde yürütülecek..isimli proje kapsamında, Araştırmanın, alınmış etik kurul ve diğer izinlere uygun yürütüleceğini, Araştırmayı yürütmek üzere izin verilen web tabanlı çalışma sistemine giriş yetkilerinin uygun kullanılacağını, Proje ile ilgili hazırlanan dokümanlar, geliştirilen formlar ve diğer bilimsel materyalin araştırma amacı dışında kullanılmayacağını, kopyalanmayacağını ve dağıtılmayacağını, Verilerin gizliliği ve hasta mahremiyetinin korunması konularında gerekli tüm önlemlerin alınacağını, Gerek hasta verisi toplama, gerekse bilişim alt yapısı kullanma konularında evrensel etik ilkelere ve ulusal mevzuata uyulacağını, Projenin evreleri hakkında veri katılımcı araştırmacılar ve Bilimsel Danışma Kurulunun düzenli olarak bilgilendirileceğini, Proje sonlandıktan sonra verilerin yayın haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını, Toplanan verinin başka amaçlarla kullanılmayacağını, Projenin yayına dönüştürülmesinde isim sıralaması ve yazarlık haklarının korunması konularına proje önerisinde belirtilen ilkelere riayet edileceğini, Maddi sorumlulukların proje yürütücüleri tarafından yerine getirileceğini, Taahhüt ediyorum. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı: 14

15 Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Formu Değerlendirmeyi Yapan:. PROJE ADI Çalışma ulusal ve/veya uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak niteliktedir. Çalışma özgün bir araştırmadır. Çalışma uygun hipotezlere sahiptir. Çalışma tasarımı uygundur. Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır. Gerekli etik kurul izinleri alınmıştır. Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır. Sayı yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır. Proje için gerekli hasta sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir. Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir. Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir. Proje Öneri Formu yazılarak sunulmuştur. Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir. İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formunda yer almaktadır. Karar: Söz konusu proje önerisinin FAVOR for Pediatric Endocrinology kategorisinde yürütülmesi uygundur/uygun değildir. 15

16 Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Raporu FAVOR for Pediatric Endocrinology önerilmiş. başlıklı proje Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmiş, projenin reddinin/kabulünün/düzeltildikten sonra yeniden başvurmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Adı Soyadı İmza 16

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014 1. AMAÇ Etik kurul un amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı