DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5."

Transkript

1 ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Tiversa rijit abutman aralýðý ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 20-24'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Abutman Ø 5.1 mm/h 1.1 mm Abutman Ø 5.1 mm/h 2.1 mm Abutman Ø 5.1 mm/h 3.1 mm Geçici Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Plastik kron + transversal vida Plastik Baþlýk + oklüzal vida Tükenen baþlýklar Tiversa rijit Ø 5.1 mm Plastik kron + transversal vida Plastik Baþlýk + oklüzal vida Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm Dönüþ emniyeti olmayan titanyum kron Dönüþ emniyetli titanyum kron Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm Oklüzal vida Transversal vida Oklüzal vida-uzun 15

2 DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Altýn bar Baþlýklar Tiversa Rijit Ø 4.1 mm Tiversa rijit altýn baþlýklar ve Unor bar çubuklar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 41-45'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Altýn baþlýklar+oklüzal vida Oklüzal vida Altýn baþlýk Unor altýn bar çubuklar Unor altýn çubuk- komple Unor altýn çubuk-primer Unor altýn çubuk-sekonder Çubuk ek parçasý-altýn Çubuk bar tutucularý Esnek barlar N+M Çubuk, paralel, 50 mm N 675 Çubuk ek parçasý, paralel, 50 mm N 691 Çubuk, oval, 50 mm N 677 Çubuk ek parçasý, oval, 50 mm N 661 Çubuk, paralel, 50 mm M 665 Çubuk ek parçasý, paralel, 50 mm M 681 Çubuk, oval, 50 mm M 664 Çubuk ek parçasý, oval, 50 mm M

3 DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa top baþlý abutman Tiversa top baþlý abutmanlar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 3033'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Top baþlý abutman-komple/h 1.1mm Top baþlý abutman-komple/h 2.1mm Top baþlý abutman-komple/h 3.1mm Komple top baþlý abutman bir matris içerir. Tiversa top baþlý abutman Parçalarý Ýmplant analogu top baþlý abutman Top baþlý abutman matrisi-komple Top baþlý abutman aktivasyon inserti Top baþlý abutman aktivasyon vidasý Tiversa top baþlý abutmanlarý-replasmaný Top baþlý abutman /H1.1 mm Top baþlý abutman /H2.1 mm Top baþlý abutman /H3.1 mm 17

4 ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa mýknatýs abutmanlar Tiversa manyetik abutmanlar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 34-35'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Manyetik X Ýnserti, H 3.75 Manyetik X Ýnserti, H X takma diþ titanyum mýknatýs Yerleþtirme göbeði No.1, kabarýk Yerleþtirme göbeði No.2, yassý X manyetik impresyon postu X Manyetik implant analogu X Manyetik aplikatör 18

5 ÖLÇEME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Konumlandýrýcý Abutmanlar Konumlandýrýcý Abutman/H 1.1 mm Konumlandýrýcý Abutman/H 2.2 mm Konumlandýrýcý Abutman/H 3.1 mm Konumlandýrýcý matris Konumlandýrýcý impresyon baþlýðý Konumlandýrýcý implant analogu Konumlandýrýcý laboratuar insert (ek parçasý) Konumlandýrýcý ara parça Konumlandýrýcý friksiyon inserti-þeffaf (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-pembe (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-mavi (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-yeþil (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-kýrmýzý (0º-10º) Konumlandýrýcý laboratuar cihazý Konumlandýrýcý insersiyon cihazý Konumlandýrýcý açý ölçüm pimi Konumlandýrýcý açýölçer 19

6 Tepsi 1 Cerrahi+Prostetik Sipariþ No Steribox tepsi No Tornavida S1S Tornavida S1L Tornavida S1M Tornavida S2S Tornavida S2L Tornavida S2M Tornavida S3L Uzatma V Uzatma V Halka anahtar Raþet Soket Anahtarý Tork raþet kolu 20 Ncm College cýmbýz-titanyum 20

7 Tepsi 2 DELÝCÝ ALETLER Sipariþ No Steribox tepsi No Ø 2.9 mm x 2 için pilot freze Ø 3.2 mm x 2 için pilot freze Ø 3.5 mm x 2 için pilot freze Ø 2.9 mm x 2 için delici freze Ø 3.2 mm x 2 için delici freze Ø 3.5 mm x 2 için delici freze Ø 2.9 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.2 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.5 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 2.9 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.2 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.5 mm x 2 için yiv frezesi Ø 2.9 mm x 1için ölçüm pimi 20º Ø 2.9 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 3.2 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 3.2 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 3.5 mm x 1için ölçüm pimi 20º Ø 3.5mm x 3 için ölçüm pimi Delici freze uzatýcýsý x 1 Tepsiye dahil edilmeyen ek aletler Yiv frezesi için el aleti 21

8 Tepsi 4 DELÝCÝ ALETLER Sipariþ No Steribox tepsi No Ø 3.8 mm x 2 için pilot freze Ø 4.1 mm x 2 için pilot freze Ø 3.8 mm x 2 delici freze Ø 4.1 mm x 2 delici freze Ø 3.8 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 4.1 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.8 mm x 1 için yiv frezesi Ø 4.1 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.8 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 3.8 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 4.1 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 4.1 mm x 3 için ölçüm pimi Delici freze uzatýcýsý x 1 Tepsiye dahil edilmeyen ek aletler Yiv frezesi için el aleti 22

9 DURAPLANT RÖNTGEN ÖRNEÐÝ Cerrahi planlama preimplant tanýsýna ve tedavi amaçlarýna ait bulgulara dayanmaktadýr. Bu, planlanan tedavinin cerrahi, prostetik ve laboratuar yönlerini hesaba katmaktadýr ve dental teknisyen ve diþ hekimi arasýndaki yakýn iþbirliðinin bir ürünüdür. Bunun sonucu cerrahi bir stenttir (diþçi reçinesi). Ancak bu bir çok sayýda içsel kalýntý hatasý içermektedir. Stent ile belirlenen ameliyat esnasýndaki implant konumunun, mesela çap ölçer, ölçüm pimi gibi uygun ölçümler kullanarak doðruluk açýsýndan kontrol edilmesinin gerekmesinin nedeni budur (GRAF ve HIRSCH 2000). Cerrahi planlama ve stent takma ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 4-7'deki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz. 1.1:1 1.25:1 23

10 TECTUSIL SÝLÝKON YAPIÞTIRICI Tectu Sil Tectu sil implant abutmanlarý ve üst yapý arasýndaki boþluklarý doldurup kapatma amaçlý iki bileþenli ek tedavi silikonudur. Bakteri kolonileþmesinin olmamasýný saðlar ve vidalarý yerinde saðlamlaþtýrmak için mükemmel bir malzemedir. Uygulama için standart bir kartuþ tabancasý gerekir Tectu Sil Silikon Yapýþtýrýcý 50 ml 15 karýþtýrma ucu 15 aðýz içi uç DURAPLANT DUROBOND YAPIÞTIRICI DUROBOND DURABOND prefabrike titanyum primer kronlarý üzerindeki döküm implant üstyapýlarýnýn pasif retansiyonu için çift kat yapýþkan bir bileþendir DUROBOND Baz ve katalizör yapýþtýrýcý her biri 1 x 2.5g 1 Karýþtýrma patý 1 Karýþtýrma spatulasý 24

11 AKSESUARLAR ve ALETLER 476 Yiv frezesi M 1.6 x 0.2 mm Röntgen referans pimi Matkap kýlavuz manþonu (pilot / freze Ø 2.9 mm) Burgulu matkap kalemi (10107, 1010 için) Tornavida S2L Ýmplant analogu Ø 4.1 mm Ýmplant analogu ölçme Yeniden oturtma cihazý (Tiversa rijit Ø 4.1 mm) Yeniden oturtma cihazý (Tiversa rijit Ø 5.1 mm) Ýmplant analogu Ø 5.1 mm Tornavida S1L (ölçme) Ýmplant analogu (ankraj sistem) Tornavida S3L (kiþiye özel ayarlanabilir abutmanlar) Ýsteðe uyarlanan impresyon tepsileri için yer tutucu (ölçme) Ek uzantý V Aktivatör (ankraj sistemi) Paralelleme mandreli/mili (teleskop çubuklar) 25

12 TEDAVÝ KONTROL ÇÝZELGESÝ Standart iyileþme dönemi esnasýnda, bir Ticer implant yüzeyinde titanyum implant yüzeyine göre üç kata kadar daha fazla kemik örtüsü (normal kemik durumlarý göz önüne alýnacak olursa) bulunmaktadýr (KNÖFLER ve GRAF 1988). Ayrýca bu dönemden sonrada kemik örtüsü bulunmaktadýr. Sadece implantýn iyileþmesinden sonra oluþan ve sulkus/oluk oluþturucu vasýtasýyla implanta aktarýlan fonksiyonel yükleme, bundan baþka peri-implant kemiðine adapte olan kuvvetler yaratmaktadýr. Bu, artan kemik örtüsüyle kemiðin ek olarak (yükten kaynaklanan) yeniden biçimlenmesine neden olmaktadýr.. Üst yapýya daha büyük bir fonksiyonel yük takýldýktan sonra ki ilk üç ayda, bu yük kaynaklý kemiðin yeniden biçimlenme süreci þiddetlenir ve bu nedenle gözlenmesi gerekmektedir. Yeniden biçimlenme sürecini izlerken, olasý problemler için statik ve dinamik oklüzyonun kontrol edilmesi gerekir. Bu aþamada tekrarlanan vida gevþemeleri açýk bir biçimde üstyapý ve implantlar arasýnda ki gerilmeyi göstermektedir. WEBER, BENZING ve GEISS-GERSTORFER'e (1988) göre, üst yapýnýn gevþek takýlmasýndan ortaya çýkan implant/kemik arayüzeyi üzerindeki yük, deneme aþamasýnda klinik olarak yeterli üst yapýlarla bile, muhtemelen çiðneme yükünden daha fazladýr. Daha sonraki aþamada peri-implant durumlardaki deðiþiklik iþaretleri belirmeye baþlar. Hatýrlatma Programý Üst yapýnýn takýlmasý Taktýktan 1 hafta sonra Taktýktan 2 hafta sonra Taktýktan 4 hafta sonra Taktýktan 2 ay sonra Taktýktan 6 ay sonra Taktýktan 12 ay sonra Ýlk yýldan sonra yýlda en az bir kere 26

13 KULLANMA KILAVUZU Üretici Firma ZL-MICRODENT-ATTACHMENT GMBH & Co. KG Schützenstraâe 6-8, Breckerfeld, Almanya Tel: Faks: Genel Bilgi. DURAPLANT implantlarý yalnýzca uygun bir biçimde vasýflý diþ hekimleri ve doktorlarý tarafýnda kullanýlmalý ve sadece eðitimli diþ hekimleri ve dental teknisyenler tarafýndan takýlmalýdýr. Aþaðýdaki kullaným talimatlarý implant sisteminin hemen kullanýlmasý için yeteri kadar kapsamlý deðildir. Son derece deneyimli bir meslektaþýn implant sisteminin kullanýmý hakkýnda talimat ve deneyim saðlamasýný tavsiye ediyoruz. 2. DURAPLANT implantlarýn tanýmý Vidalý implantlar 2.9, 3.2, 3.5, 3.8 ve 4.1 mm çaplarýnda ve ve 15 mm uzunluklarýnda, TICER yüzeyli TIMEDUR soðuk sertleþtirilmiþ saf titanyumdan imal edilmiþtir. DURAPLANT implantlar, tam bir konseptin bir parçasýný oluþturduklarý için, imalatçýnýn talimatlarýna ve tavsiyelerine sadece orijinal parçalar ve cihazlarýn kullanýlmasý gerekmektedir. Eðer baþka imalatçýlarýn parçalarý kullanýlýrsa, o zaman imalatçý hiçbir sorumluluk kabul etmez Malzemeler? Ýmplantlar: TIMEDUR saf titanyum TICER yüzey? Ýyileþtirme baþlýklarý ve sekonder (ikincil) üniteler TIMEDUR saf titanyum? Cihazlar TIMEDUR saf titanyum, paslanmaz çelik, tüm parçalar bir otoklavda sterilize edilebilir.? Prostetik primer üniteler TIMEDUR saf titanyum? Prostetik sekonder üniteler TIMEDUR saf titanyum, Au-Pt alaþýmý veya POM (plastik) 3. Endikasyonlarý DURAPLANT implantlar hemen yüklenen implantlar haricinde, üst ve alt çene için endosteal (kemik-kýkýrdak içinde) implantlar ile ilgili tüm endikasyonlarý kapsamaktadýr. Bu nedenle, implantlar diþsiz bir çenenin veya kýsmen diþsiz bir çenenin rehabilitasyonunda kullanýlabilirler. Kronlar, köprüler ve takma/protez diþler prostetik restorasyonlar olarak kullanýlabilirler. 3.1 Kontraendikasyonlar? Ameliyatýn mazur görülmediði,? Normal yara iyileþmesini etkileyen? Baðýþýklýk sisteminin normal iþlevi ile ilgili problemlere neden olan? Kemiðin normal reaktivitesini önleyen durumlar veya hastalýklardýr. Not: Ýmplant tedavisinden önce hijyen ve/veya cerrahi önlemler ile periyodontal hastalýðýn kontrol edilmesi gerekir. Kötü aðýz hijyeni ve hasta ile iþbirliði eksikliði daha fazla kontraendikasyondur. 4. Yan Etkiler ve Etkileþimler Ameliyat öncesi aþýrý fiziksel yükten kaçýnýlmasý gerekir. Titanyum implantlarýn bilinen yan etkileri yoktur. Muhtemel Komplikasyonlar? Anatomik yapýlara zarar (iç alveolar sinire verilen zarardan kaynaklanan kalýcý aneztezi, burun boþluðunun delinmesi veya maksiler sinüs)? Ýmplant ile ilgili kronik aðrý? Kýrýklar: kemik kýrýðý, implant veya cihaz kýrýðý, restorasyonun kýrýlmasý? Periimplant inflamasyon/ iltihaplanma Not: Eðer beklenmedik bir aðrý veya komplikasyon meydana gelirse, derhal tedaviden sorumlu doktor veya diþ hekimine danýþýlmasý gerekir. Þu bilinen bir gerçektir ki implantlar bazen iyileþmekte ve belli bir neden olmaksýzýn baþarýsýz olmaktadýr. 5. Ameliyat öncesi planlama Genel týbbi muayene: tam klinik ve radyolojik dental muayene, hastayý endiksyonlar, kontraendikasyonlar ve baþarý oranlarý hakkýnda bilgilendirme; hastayý düzenli çekup ihtiyacý hakkýnda bilgilendirme, bir aðýz hijyeni rejimi düzenlemek; gerekirse periyodontal cerrahi ile sýhhi temizlik isteme; dental teknisyen ile genel ameliyat öncesi ve prostetik planý belirleme. 6. Cerrahi teknik DURAPLANT eðitimi, sistemle kullanýlan cerrahi teknik alanýndaki eðitimi kapsamaktadýr. Sert ve yumuþak dokuda yapýlacak becerikli bir ameliyat tekniði implantýn iyileþmesi için en uygun koþullarý oluþturmak açýsýndan önemlidir. Not: Delgi/freze, implantlarýn insersiyon derinliðinden 1 mm daha uzun olmalýdýr. Aþaðýdaki ölçümler termal bir hazýrlýk travmasýný önlemek için gereklidir.? 500 ila 800 dakikada devir hýzýna sahip düþük motor hýzý? Keskin delgilerin kullanýmý? Çap ölçüsüne göre büyüyen sýra halinde DURAPLANT delici frezelerin kullanýlmasý,? Sterilize edilmiþ sodyum klorür çözeltiyle delgilerin iç/veya dýþ soðutmasý? 3.8. mm veya 4.1 mm çapýndaki implantlarýn asla kendinden oturan implantlar olarak kullanýlmamasý gerekir. Standart iyileþme süresi alt çenede 3 ay ve üst çenede 6 aydýr. Ýmplantlara bu iyileþme dönemlerine kadar prostetik olarak yüklenilmektedir. 7.Genel Kullaným Tüm cihazlar kullanmadan önce baþtan sona temizlenmeli, dezenfekte ve sterilize edilmelidir. Bakterileri mutlak miktarda en aza indirmek amacýyla, cerrahi operasyonlar için genel kullaným kurallarýna her operasyon öncesinde uyulmasý gerekir. Ýmplantlar hiçbir þekilde kirletilmemeli ve insersiyondan hemen öncesine kadar steril ambalajlarýnda muhafaza edilmelidirler. Eðer implantýn kullanýmý kaçýnýlmaz ise, her zaman tedarik edilmiþ olan titanyum cihazlarýn kullanýlmasý gerekir. Not: Raþeti kullandýktan sonra sökülmüþ olmalýdýr ve her bir ünite için baþtan sona temizlenip dezenfekte edilmesi gerekir. 8. Ambalajlama ve steril olma DURAPLANT implant ambalajý þunlardan oluþmaktadýr: a.kullaným talimatlarý bulunan steril olmayan saklama ambalajý ve hasta Kimlik kartý ve hasta dosyasý için ayrý yapýþkan etiketler. b.bakteri bariyeri olarak sekonder ambalaj (vida contalý cam þiþe) c. Steril primer ambalaj (silikon contalý can þiþe ve steril implant için yerleþtirme yardýmý) Kullanýlmýþ olan DURAPLANT implant steril deðildir veya kontamine olmuþtur, ekilmememsi gerekir. Önemli: Orijinal ambalaj zarar görmüþse, implant imalatçýya iade edilmeyecektir. 9. Sterilizasyon DURAPLANT implantlar gamma radyasyonu ile sterilize edilmektedir. 10. Yeniden Sterilize Etme DURAPLANT implantlarýn yeniden sterilize edilmemesi gerekir. Eðer implant yeniden sterilize edildiyse, imalatçý hiçbir sorumluluk kabul etmez. 11. Saklama DURAPLANT implantlar normal oda sýcaklýðýnda kuru bir yerde orijinal ambalajlarýnda muhafaza edilmelidirler. Sterilizasyon son kullanma tarihinden sonra implantlarýn kullanýlmamasý gerekir. 12. Ýzlenebilirlik ve Belgeleme Ýmplantlar sipariþ ve parti numarasý kullanýlarak izlenebilirler. Hasta kimlik kartý ve hastanýn dosyasý üzerindeki yapýþkan etiketler vasýtasýyla hastadan imalatçýya kadar implantlarý izlemek mümkündür. Adli/hukuki nedenlerden dolayý, imalatçý eksiksiz klinik, radyolojik, fotografik ve istatistik belgeleme tavsiye etmektedir. 13. DURAPLANT implantlarýn satýþý DURAPLANT implantlar yalnýzca doktorlara ve diþ hekimlerine satýlýrlar. Üretici firmanýn kurslarýna katýlmanýzý güçlü bir þekilde tavsiye ediyoruz. 27

14 1968'den beri Ø 2,9 mm Ø 3,5 mm Ø 3,2 mm Ø 4,1 mm Ø 3,8 mm Ýmplant Uzunluklarý 9 / 12 / 15 mm Türkiye Genel Distribütörü Tarla Mah. Dr. Yusuf Ziya Paþa Sk. Baykal Ýþ Merkezi No: 1/9 Selçuklu, Konya, TÜRKÝYE Tel : Fax:

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Ortodontik yüz maskesi

Ortodontik yüz maskesi 38 DERLEME Ortodontik yüz maskesi A.Onur Atilla, M.Özgür Sayýn S.D.Ü Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti AD,Isparta Özet Sýnýf III bireylerde erken tedavi çoðunlukla endikedir çünkü tedavi edilemeden býrakýldýðý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı