DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5."

Transkript

1 ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Tiversa rijit abutman aralýðý ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 20-24'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Abutman Ø 5.1 mm/h 1.1 mm Abutman Ø 5.1 mm/h 2.1 mm Abutman Ø 5.1 mm/h 3.1 mm Geçici Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Plastik kron + transversal vida Plastik Baþlýk + oklüzal vida Tükenen baþlýklar Tiversa rijit Ø 5.1 mm Plastik kron + transversal vida Plastik Baþlýk + oklüzal vida Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm Dönüþ emniyeti olmayan titanyum kron Dönüþ emniyetli titanyum kron Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm Oklüzal vida Transversal vida Oklüzal vida-uzun 15

2 DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Altýn bar Baþlýklar Tiversa Rijit Ø 4.1 mm Tiversa rijit altýn baþlýklar ve Unor bar çubuklar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 41-45'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Altýn baþlýklar+oklüzal vida Oklüzal vida Altýn baþlýk Unor altýn bar çubuklar Unor altýn çubuk- komple Unor altýn çubuk-primer Unor altýn çubuk-sekonder Çubuk ek parçasý-altýn Çubuk bar tutucularý Esnek barlar N+M Çubuk, paralel, 50 mm N 675 Çubuk ek parçasý, paralel, 50 mm N 691 Çubuk, oval, 50 mm N 677 Çubuk ek parçasý, oval, 50 mm N 661 Çubuk, paralel, 50 mm M 665 Çubuk ek parçasý, paralel, 50 mm M 681 Çubuk, oval, 50 mm M 664 Çubuk ek parçasý, oval, 50 mm M

3 DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa top baþlý abutman Tiversa top baþlý abutmanlar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 3033'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Top baþlý abutman-komple/h 1.1mm Top baþlý abutman-komple/h 2.1mm Top baþlý abutman-komple/h 3.1mm Komple top baþlý abutman bir matris içerir. Tiversa top baþlý abutman Parçalarý Ýmplant analogu top baþlý abutman Top baþlý abutman matrisi-komple Top baþlý abutman aktivasyon inserti Top baþlý abutman aktivasyon vidasý Tiversa top baþlý abutmanlarý-replasmaný Top baþlý abutman /H1.1 mm Top baþlý abutman /H2.1 mm Top baþlý abutman /H3.1 mm 17

4 ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa mýknatýs abutmanlar Tiversa manyetik abutmanlar ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 34-35'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz Manyetik X Ýnserti, H 3.75 Manyetik X Ýnserti, H X takma diþ titanyum mýknatýs Yerleþtirme göbeði No.1, kabarýk Yerleþtirme göbeði No.2, yassý X manyetik impresyon postu X Manyetik implant analogu X Manyetik aplikatör 18

5 ÖLÇEME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Konumlandýrýcý Abutmanlar Konumlandýrýcý Abutman/H 1.1 mm Konumlandýrýcý Abutman/H 2.2 mm Konumlandýrýcý Abutman/H 3.1 mm Konumlandýrýcý matris Konumlandýrýcý impresyon baþlýðý Konumlandýrýcý implant analogu Konumlandýrýcý laboratuar insert (ek parçasý) Konumlandýrýcý ara parça Konumlandýrýcý friksiyon inserti-þeffaf (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-pembe (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-mavi (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-yeþil (0º-10º) Konumlandýrýcý friksiyon inserti-kýrmýzý (0º-10º) Konumlandýrýcý laboratuar cihazý Konumlandýrýcý insersiyon cihazý Konumlandýrýcý açý ölçüm pimi Konumlandýrýcý açýölçer 19

6 Tepsi 1 Cerrahi+Prostetik Sipariþ No Steribox tepsi No Tornavida S1S Tornavida S1L Tornavida S1M Tornavida S2S Tornavida S2L Tornavida S2M Tornavida S3L Uzatma V Uzatma V Halka anahtar Raþet Soket Anahtarý Tork raþet kolu 20 Ncm College cýmbýz-titanyum 20

7 Tepsi 2 DELÝCÝ ALETLER Sipariþ No Steribox tepsi No Ø 2.9 mm x 2 için pilot freze Ø 3.2 mm x 2 için pilot freze Ø 3.5 mm x 2 için pilot freze Ø 2.9 mm x 2 için delici freze Ø 3.2 mm x 2 için delici freze Ø 3.5 mm x 2 için delici freze Ø 2.9 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.2 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.5 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 2.9 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.2 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.5 mm x 2 için yiv frezesi Ø 2.9 mm x 1için ölçüm pimi 20º Ø 2.9 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 3.2 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 3.2 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 3.5 mm x 1için ölçüm pimi 20º Ø 3.5mm x 3 için ölçüm pimi Delici freze uzatýcýsý x 1 Tepsiye dahil edilmeyen ek aletler Yiv frezesi için el aleti 21

8 Tepsi 4 DELÝCÝ ALETLER Sipariþ No Steribox tepsi No Ø 3.8 mm x 2 için pilot freze Ø 4.1 mm x 2 için pilot freze Ø 3.8 mm x 2 delici freze Ø 4.1 mm x 2 delici freze Ø 3.8 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 4.1 mm x 2 için havþa açma frezesi Ø 3.8 mm x 1 için yiv frezesi Ø 4.1 mm x 2 için yiv frezesi Ø 3.8 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 3.8 mm x 3 için ölçüm pimi Ø 4.1 mm x 1 için ölçüm pimi 20º Ø 4.1 mm x 3 için ölçüm pimi Delici freze uzatýcýsý x 1 Tepsiye dahil edilmeyen ek aletler Yiv frezesi için el aleti 22

9 DURAPLANT RÖNTGEN ÖRNEÐÝ Cerrahi planlama preimplant tanýsýna ve tedavi amaçlarýna ait bulgulara dayanmaktadýr. Bu, planlanan tedavinin cerrahi, prostetik ve laboratuar yönlerini hesaba katmaktadýr ve dental teknisyen ve diþ hekimi arasýndaki yakýn iþbirliðinin bir ürünüdür. Bunun sonucu cerrahi bir stenttir (diþçi reçinesi). Ancak bu bir çok sayýda içsel kalýntý hatasý içermektedir. Stent ile belirlenen ameliyat esnasýndaki implant konumunun, mesela çap ölçer, ölçüm pimi gibi uygun ölçümler kullanarak doðruluk açýsýndan kontrol edilmesinin gerekmesinin nedeni budur (GRAF ve HIRSCH 2000). Cerrahi planlama ve stent takma ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 4-7'deki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz. 1.1:1 1.25:1 23

10 TECTUSIL SÝLÝKON YAPIÞTIRICI Tectu Sil Tectu sil implant abutmanlarý ve üst yapý arasýndaki boþluklarý doldurup kapatma amaçlý iki bileþenli ek tedavi silikonudur. Bakteri kolonileþmesinin olmamasýný saðlar ve vidalarý yerinde saðlamlaþtýrmak için mükemmel bir malzemedir. Uygulama için standart bir kartuþ tabancasý gerekir Tectu Sil Silikon Yapýþtýrýcý 50 ml 15 karýþtýrma ucu 15 aðýz içi uç DURAPLANT DUROBOND YAPIÞTIRICI DUROBOND DURABOND prefabrike titanyum primer kronlarý üzerindeki döküm implant üstyapýlarýnýn pasif retansiyonu için çift kat yapýþkan bir bileþendir DUROBOND Baz ve katalizör yapýþtýrýcý her biri 1 x 2.5g 1 Karýþtýrma patý 1 Karýþtýrma spatulasý 24

11 AKSESUARLAR ve ALETLER 476 Yiv frezesi M 1.6 x 0.2 mm Röntgen referans pimi Matkap kýlavuz manþonu (pilot / freze Ø 2.9 mm) Burgulu matkap kalemi (10107, 1010 için) Tornavida S2L Ýmplant analogu Ø 4.1 mm Ýmplant analogu ölçme Yeniden oturtma cihazý (Tiversa rijit Ø 4.1 mm) Yeniden oturtma cihazý (Tiversa rijit Ø 5.1 mm) Ýmplant analogu Ø 5.1 mm Tornavida S1L (ölçme) Ýmplant analogu (ankraj sistem) Tornavida S3L (kiþiye özel ayarlanabilir abutmanlar) Ýsteðe uyarlanan impresyon tepsileri için yer tutucu (ölçme) Ek uzantý V Aktivatör (ankraj sistemi) Paralelleme mandreli/mili (teleskop çubuklar) 25

12 TEDAVÝ KONTROL ÇÝZELGESÝ Standart iyileþme dönemi esnasýnda, bir Ticer implant yüzeyinde titanyum implant yüzeyine göre üç kata kadar daha fazla kemik örtüsü (normal kemik durumlarý göz önüne alýnacak olursa) bulunmaktadýr (KNÖFLER ve GRAF 1988). Ayrýca bu dönemden sonrada kemik örtüsü bulunmaktadýr. Sadece implantýn iyileþmesinden sonra oluþan ve sulkus/oluk oluþturucu vasýtasýyla implanta aktarýlan fonksiyonel yükleme, bundan baþka peri-implant kemiðine adapte olan kuvvetler yaratmaktadýr. Bu, artan kemik örtüsüyle kemiðin ek olarak (yükten kaynaklanan) yeniden biçimlenmesine neden olmaktadýr.. Üst yapýya daha büyük bir fonksiyonel yük takýldýktan sonra ki ilk üç ayda, bu yük kaynaklý kemiðin yeniden biçimlenme süreci þiddetlenir ve bu nedenle gözlenmesi gerekmektedir. Yeniden biçimlenme sürecini izlerken, olasý problemler için statik ve dinamik oklüzyonun kontrol edilmesi gerekir. Bu aþamada tekrarlanan vida gevþemeleri açýk bir biçimde üstyapý ve implantlar arasýnda ki gerilmeyi göstermektedir. WEBER, BENZING ve GEISS-GERSTORFER'e (1988) göre, üst yapýnýn gevþek takýlmasýndan ortaya çýkan implant/kemik arayüzeyi üzerindeki yük, deneme aþamasýnda klinik olarak yeterli üst yapýlarla bile, muhtemelen çiðneme yükünden daha fazladýr. Daha sonraki aþamada peri-implant durumlardaki deðiþiklik iþaretleri belirmeye baþlar. Hatýrlatma Programý Üst yapýnýn takýlmasý Taktýktan 1 hafta sonra Taktýktan 2 hafta sonra Taktýktan 4 hafta sonra Taktýktan 2 ay sonra Taktýktan 6 ay sonra Taktýktan 12 ay sonra Ýlk yýldan sonra yýlda en az bir kere 26

13 KULLANMA KILAVUZU Üretici Firma ZL-MICRODENT-ATTACHMENT GMBH & Co. KG Schützenstraâe 6-8, Breckerfeld, Almanya Tel: Faks: Genel Bilgi. DURAPLANT implantlarý yalnýzca uygun bir biçimde vasýflý diþ hekimleri ve doktorlarý tarafýnda kullanýlmalý ve sadece eðitimli diþ hekimleri ve dental teknisyenler tarafýndan takýlmalýdýr. Aþaðýdaki kullaným talimatlarý implant sisteminin hemen kullanýlmasý için yeteri kadar kapsamlý deðildir. Son derece deneyimli bir meslektaþýn implant sisteminin kullanýmý hakkýnda talimat ve deneyim saðlamasýný tavsiye ediyoruz. 2. DURAPLANT implantlarýn tanýmý Vidalý implantlar 2.9, 3.2, 3.5, 3.8 ve 4.1 mm çaplarýnda ve ve 15 mm uzunluklarýnda, TICER yüzeyli TIMEDUR soðuk sertleþtirilmiþ saf titanyumdan imal edilmiþtir. DURAPLANT implantlar, tam bir konseptin bir parçasýný oluþturduklarý için, imalatçýnýn talimatlarýna ve tavsiyelerine sadece orijinal parçalar ve cihazlarýn kullanýlmasý gerekmektedir. Eðer baþka imalatçýlarýn parçalarý kullanýlýrsa, o zaman imalatçý hiçbir sorumluluk kabul etmez Malzemeler? Ýmplantlar: TIMEDUR saf titanyum TICER yüzey? Ýyileþtirme baþlýklarý ve sekonder (ikincil) üniteler TIMEDUR saf titanyum? Cihazlar TIMEDUR saf titanyum, paslanmaz çelik, tüm parçalar bir otoklavda sterilize edilebilir.? Prostetik primer üniteler TIMEDUR saf titanyum? Prostetik sekonder üniteler TIMEDUR saf titanyum, Au-Pt alaþýmý veya POM (plastik) 3. Endikasyonlarý DURAPLANT implantlar hemen yüklenen implantlar haricinde, üst ve alt çene için endosteal (kemik-kýkýrdak içinde) implantlar ile ilgili tüm endikasyonlarý kapsamaktadýr. Bu nedenle, implantlar diþsiz bir çenenin veya kýsmen diþsiz bir çenenin rehabilitasyonunda kullanýlabilirler. Kronlar, köprüler ve takma/protez diþler prostetik restorasyonlar olarak kullanýlabilirler. 3.1 Kontraendikasyonlar? Ameliyatýn mazur görülmediði,? Normal yara iyileþmesini etkileyen? Baðýþýklýk sisteminin normal iþlevi ile ilgili problemlere neden olan? Kemiðin normal reaktivitesini önleyen durumlar veya hastalýklardýr. Not: Ýmplant tedavisinden önce hijyen ve/veya cerrahi önlemler ile periyodontal hastalýðýn kontrol edilmesi gerekir. Kötü aðýz hijyeni ve hasta ile iþbirliði eksikliði daha fazla kontraendikasyondur. 4. Yan Etkiler ve Etkileþimler Ameliyat öncesi aþýrý fiziksel yükten kaçýnýlmasý gerekir. Titanyum implantlarýn bilinen yan etkileri yoktur. Muhtemel Komplikasyonlar? Anatomik yapýlara zarar (iç alveolar sinire verilen zarardan kaynaklanan kalýcý aneztezi, burun boþluðunun delinmesi veya maksiler sinüs)? Ýmplant ile ilgili kronik aðrý? Kýrýklar: kemik kýrýðý, implant veya cihaz kýrýðý, restorasyonun kýrýlmasý? Periimplant inflamasyon/ iltihaplanma Not: Eðer beklenmedik bir aðrý veya komplikasyon meydana gelirse, derhal tedaviden sorumlu doktor veya diþ hekimine danýþýlmasý gerekir. Þu bilinen bir gerçektir ki implantlar bazen iyileþmekte ve belli bir neden olmaksýzýn baþarýsýz olmaktadýr. 5. Ameliyat öncesi planlama Genel týbbi muayene: tam klinik ve radyolojik dental muayene, hastayý endiksyonlar, kontraendikasyonlar ve baþarý oranlarý hakkýnda bilgilendirme; hastayý düzenli çekup ihtiyacý hakkýnda bilgilendirme, bir aðýz hijyeni rejimi düzenlemek; gerekirse periyodontal cerrahi ile sýhhi temizlik isteme; dental teknisyen ile genel ameliyat öncesi ve prostetik planý belirleme. 6. Cerrahi teknik DURAPLANT eðitimi, sistemle kullanýlan cerrahi teknik alanýndaki eðitimi kapsamaktadýr. Sert ve yumuþak dokuda yapýlacak becerikli bir ameliyat tekniði implantýn iyileþmesi için en uygun koþullarý oluþturmak açýsýndan önemlidir. Not: Delgi/freze, implantlarýn insersiyon derinliðinden 1 mm daha uzun olmalýdýr. Aþaðýdaki ölçümler termal bir hazýrlýk travmasýný önlemek için gereklidir.? 500 ila 800 dakikada devir hýzýna sahip düþük motor hýzý? Keskin delgilerin kullanýmý? Çap ölçüsüne göre büyüyen sýra halinde DURAPLANT delici frezelerin kullanýlmasý,? Sterilize edilmiþ sodyum klorür çözeltiyle delgilerin iç/veya dýþ soðutmasý? 3.8. mm veya 4.1 mm çapýndaki implantlarýn asla kendinden oturan implantlar olarak kullanýlmamasý gerekir. Standart iyileþme süresi alt çenede 3 ay ve üst çenede 6 aydýr. Ýmplantlara bu iyileþme dönemlerine kadar prostetik olarak yüklenilmektedir. 7.Genel Kullaným Tüm cihazlar kullanmadan önce baþtan sona temizlenmeli, dezenfekte ve sterilize edilmelidir. Bakterileri mutlak miktarda en aza indirmek amacýyla, cerrahi operasyonlar için genel kullaným kurallarýna her operasyon öncesinde uyulmasý gerekir. Ýmplantlar hiçbir þekilde kirletilmemeli ve insersiyondan hemen öncesine kadar steril ambalajlarýnda muhafaza edilmelidirler. Eðer implantýn kullanýmý kaçýnýlmaz ise, her zaman tedarik edilmiþ olan titanyum cihazlarýn kullanýlmasý gerekir. Not: Raþeti kullandýktan sonra sökülmüþ olmalýdýr ve her bir ünite için baþtan sona temizlenip dezenfekte edilmesi gerekir. 8. Ambalajlama ve steril olma DURAPLANT implant ambalajý þunlardan oluþmaktadýr: a.kullaným talimatlarý bulunan steril olmayan saklama ambalajý ve hasta Kimlik kartý ve hasta dosyasý için ayrý yapýþkan etiketler. b.bakteri bariyeri olarak sekonder ambalaj (vida contalý cam þiþe) c. Steril primer ambalaj (silikon contalý can þiþe ve steril implant için yerleþtirme yardýmý) Kullanýlmýþ olan DURAPLANT implant steril deðildir veya kontamine olmuþtur, ekilmememsi gerekir. Önemli: Orijinal ambalaj zarar görmüþse, implant imalatçýya iade edilmeyecektir. 9. Sterilizasyon DURAPLANT implantlar gamma radyasyonu ile sterilize edilmektedir. 10. Yeniden Sterilize Etme DURAPLANT implantlarýn yeniden sterilize edilmemesi gerekir. Eðer implant yeniden sterilize edildiyse, imalatçý hiçbir sorumluluk kabul etmez. 11. Saklama DURAPLANT implantlar normal oda sýcaklýðýnda kuru bir yerde orijinal ambalajlarýnda muhafaza edilmelidirler. Sterilizasyon son kullanma tarihinden sonra implantlarýn kullanýlmamasý gerekir. 12. Ýzlenebilirlik ve Belgeleme Ýmplantlar sipariþ ve parti numarasý kullanýlarak izlenebilirler. Hasta kimlik kartý ve hastanýn dosyasý üzerindeki yapýþkan etiketler vasýtasýyla hastadan imalatçýya kadar implantlarý izlemek mümkündür. Adli/hukuki nedenlerden dolayý, imalatçý eksiksiz klinik, radyolojik, fotografik ve istatistik belgeleme tavsiye etmektedir. 13. DURAPLANT implantlarýn satýþý DURAPLANT implantlar yalnýzca doktorlara ve diþ hekimlerine satýlýrlar. Üretici firmanýn kurslarýna katýlmanýzý güçlü bir þekilde tavsiye ediyoruz. 27

14 1968'den beri Ø 2,9 mm Ø 3,5 mm Ø 3,2 mm Ø 4,1 mm Ø 3,8 mm Ýmplant Uzunluklarý 9 / 12 / 15 mm Türkiye Genel Distribütörü Tarla Mah. Dr. Yusuf Ziya Paþa Sk. Baykal Ýþ Merkezi No: 1/9 Selçuklu, Konya, TÜRKÝYE Tel : Fax:

ÜRÜN KATALOÐU DURAPLANT. Diþ Ýmplantlarý. Made Ýn Germany. 1968'den beri

ÜRÜN KATALOÐU DURAPLANT. Diþ Ýmplantlarý. Made Ýn Germany. 1968'den beri ÜRÜN KATALOÐU DURAPLANT Diþ Ýmplantlarý Made Ýn Germany 1968'den beri ÝÇÝNDEKÝLER Ýlkeler Ø 2.9 mm Ýmplant Ø 3.2 mm Ýmplant Ø 3.5 mm Ýmplant Ø 3.8 mm Ýmplant Ø4.1 mm Ýmplant Kemik aðlarý Kemik profilleyiciler

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış İÇERİK SERVİS İsim, marka ve etiket açıklamaları 4 ICX-IMPLANTLARI ICX-Implantlarına Genel Bakış 5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış 6 ICX-Kişisel ve Özelleştirilebilir

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Ürün Kataloğu 2011 IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Nova Implants Medical Devices & Development Ltd, genç, yenilikçi, hızla genişleyen bir high-tech üretim ve araştırma şirketidir. Diş hekimliği

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

www.acf.com.tr ACF Medikal Ürünler Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

www.acf.com.tr ACF Medikal Ürünler Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. www.acf.com.tr A00 120 ACF Cerrahi Motor Sistemleri / Kablolu / Tip / 02 Referans Kodu Tanımı Adet A01 120 A01 130 * Delici / Tip / 02 1 * Oyucu/ Tip / 02 1 A01 220 ci / Tip / 02 1 A02 200 Güç Ünitesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

akıllı tasarımlar cesur gülüşler

akıllı tasarımlar cesur gülüşler akıllı tasarımlar cesur gülüşler YÜKSEK TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE Dental implant uygulaması yapan klinisyenler, dental implant ile ilgilenen araştırmacılar ve bu konuda çalışan istekli firmaların

Detaylı

Multi - Unit. Hollanda Teknolojisi. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik.

Multi - Unit. Hollanda Teknolojisi. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik. Multi - Unit Çok üniteli, vidalı iyileştirme başlığı özelliklerine sahip özel bir ürün. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik. İdeal estetik.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

EC (AB) Uygunluk Belgesi

EC (AB) Uygunluk Belgesi MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Gyochan-ri, Jain-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea Aşağıda tanımlanan tıbbi cihazlarla ilgili beyan eder ki EC (AB) Uygunluk Belgesi Dental İmplant sisteminin Dental

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

ötede artýk daha da ötede!!! Bu sloganý bize siz verdiniz:

ötede artýk daha da ötede!!! Bu sloganý bize siz verdiniz: stentcad Ötede ay tasarým :::: CBCT ::: Dental Volumetrik Tomografi ::: Ýmplant Kýlavuzu ::: Biyomodel Üretimi Ay Tasarým'ýn patentli yeni ürünü "stentcad Ötede" sistemi, kayarken takýlýyor mu demiþtiniz

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015 MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir High-Quality Made in Germany Fiyat Listesi 2/2015 Geçerli Tarih: 01.04.2015 Özel teklifimiz Net Sayısı 100 implant iki parçalı (R)Evolution

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 619973 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Span gaz Ürün Parça Numarasý: 619973 Minimix disposable cylinder Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

EC (AB) Uygunluk Belgesi

EC (AB) Uygunluk Belgesi MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Gyochan-ri, Jain-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea Aşağıda tanımlanan tıbbi cihazlarla ilgili beyan eder ki EC (AB) Uygunluk Belgesi Dental İmplant Üstyapısı, fikstür

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

CHAMPIONS (R)EVOLUTION

CHAMPIONS (R)EVOLUTION CHAMPIONS (R)EVOLUTION Step-By-Step Prosedürleri (minimal-invasiv) Kavität Hazırlanışı İmplant Yerleştirilişi Ölçü Alışı Dental Laboratuvarda İşlem Yeni Dişin Takılışı 1. KAVİTÄT HAZIRLANIŞI 1 Başlangıç

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

» MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ

» MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ » MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ Manyetik Matkap Makineleri El Matkap Makinesi RSH 1300 Güçlü motor ve ergonomik şekilde ayarlanabilen devir sayısı ile mükemmel delme işlemi sağlanır. RUKO

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

Milsiz silindirler SLG, yassı tasarım

Milsiz silindirler SLG, yassı tasarım Sondereceyassı tasarım Entegre edilmiș hassas yatak Ayarlanabilir son durdurucular Besleme portlarınınseçimi Yedek parça servisi Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../slg Ürün gamına genel bakıș İșlev Versiyon

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Direnç termometresi, (izolasyonlu) ısı elemanları, aksesuar ve hizmetler. Isı sensörleri ve aksesualar. Herșey tek elden ve tüm sanayi alanları için

Direnç termometresi, (izolasyonlu) ısı elemanları, aksesuar ve hizmetler. Isı sensörleri ve aksesualar. Herșey tek elden ve tüm sanayi alanları için Direnç termometresi, (izolasyonlu) ısı elemanları, aksesuar ve hizmetler Isı sensörleri ve aksesualar Herșey tek elden ve tüm sanayi alanları için İmalatımız olan ürünler Direnç termometresi DIN 43772

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Metroloji Ve Adresi : Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad. Fizik Bölümü Prof.Dr.Ahmet İNCE 34755 İSTANBUL/TÜRKİYE

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X PFT Püskürtme Tabancalarý PFT Püskürtme Tabancasý 206440 110,00 /ad 25 mm, 30 o açılı uzun, döner kuplajlı PFT Püskürtme Tabancasý 20190011 110,00 /ad o 25 mm, 30 açılı uzun PFT Harç Hortumlarý (Rondo)

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Kullanma talimatı For SONICflex tips implant - REF 1.003.8167, implant A - REF 1.006.2027, implant refill - REF 1.003.8168. Daima güvenli seçim.

Kullanma talimatı For SONICflex tips implant - REF 1.003.8167, implant A - REF 1.006.2027, implant refill - REF 1.003.8168. Daima güvenli seçim. Kullanma talimatı For SONICflex tips implant - REF 1.003.8167, implant A - REF 1.006.2027, implant refill - Daima güvenli seçim. Satış: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

IMPLAY Sistemi mükemmeliyete erişmek için kalite...

IMPLAY Sistemi mükemmeliyete erişmek için kalite... Sertifikalar...... 1 Garanti etiketindeki bilgiler nasıl okunmalıdır?... 2 Implantlar ve renk kodlaması sistemi... 3 IMPLAY Sistemi mükemmeliyete erişmek için kalite... 4 Implant Oi-1 Implant Oi-2 Implant

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Buharlı kaynatma kazanı

Buharlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

MATKAP 137182-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MATKAP 137182-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MATKAP 137182-1 TK Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribütör:

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuarı Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35 Selçuklu 42060 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 235 53 54 Faks

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı