Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Page 1 of 6 4 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin (SUT) 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara bilgisinin/belgesinin ibrazı zorunlu değildir. MADDE 2 SUT un 7.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 25 inci ve 26 ncı fıkralar olarak ilave (25) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmaz. (26) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. MADDE 3 SUT un A-1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. (2) SUT Eki Ek-5/A-1 ve Ek-5/A-2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir. MADDE 4 SUT un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde nci madde olarak ilave Diş tedavisi a) Greftler ve membranlar aynı merkezde çalışan, doktora ünvanı kazanmış en az bir periodontoloji veya ağız diş çene cerrahisi hekiminin yer aldığı üç diş hekiminin imzası ile hazırlanan resimli sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. b) Sağlık kurulu raporuna hastaya ait radyograflar eklenmelidir. c) Lokal anestezi altında yapılan işlemlerde; sağlık kurulu raporuna, hasta tarafından doldurulacak malzemenin kullanıldığına dair belge (adı ve soyadı, işlem tarihi, kullanılan malzeme) eklenecektir. d) Lokal anestezi altında ayaktan tedavi esnasında kullanılan plak ve vida sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sağlık kurulu raporuna hastaya ait sonuç radyografları eklenmelidir. e) Kanama durdurucu ajanlar, protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemelerin Kurumca bedeli karşılanmaz. MADDE 5 SUT un numaralı maddesinin Gözlük cam ve çerçevesi başlığı Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra dokuzuncu fıkra olarak ilave (9) Göz Protezleri; a) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda bedeli Kurumca karşılanır. b) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir. c) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir. MADDE 6 SUT un H numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar altıncı ve yedinci fıkra olarak ilave (6) Lenfödem kompresyon cihazlarının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir. (7) İlk alımlarda, kompresyon cihazları ile birlikte kullanılacak manşon bedelleri cihaz bedeline dahildir. Manşonların iki yıldan erken değiştirilmesi halinde manşon bedeli Kurumca karşılanmaz. Manşonların Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir. MADDE 7 SUT un numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar olarak ilave (11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skar boyutunun %10 undan fazla olamaz. (12) Silikon tabaka bedeli, silikon tabakanın kullanıldığı bölgenin bası giysisi fiyatından yüksek olamaz. (13) Yanık bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma

2 Page 2 of 6 geçerlidir. (14) 18 yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-5/C listesindeki kriterlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır bası giysileri fatura edilebilir. (15) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 ay içinde kullanılmaya başlanması halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır. MADDE 8 SUT un numaralı maddesinin 13 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 14 üncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır. (13) Lenfödem bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir. MADDE 9 SUT eki Protez ve Ortez Listesi nde (Ek-5/C) kodu ile yer alan Konuşma Cihazının karşısındaki C* ibaresi kaldırılmış ve kod numarası ile yer alan Gözlük Çerçeve Bedeli adlı malzeme listeden çıkartılmıştır. MADDE 10 SUT eki Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Tıbbi Malzeme Listesi nde (EK-5/C-1) yer alan GÖVDE ORTEZLERİ ibaresi ve kodlu Isıtıcılı Nemlendirici listeden çıkartılmıştır. MADDE 11 SUT eki Diş Tedavileri Puan Listesi nde (EK-7) kod numarası ile yer alan Göz Protezleri listeden çıkartılmış ve SUT eki Ek-5/C listesine kod numarası ile ilave MADDE 12 SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar (Ek-7/A) Listesinde MADDE 7 de yer alan hemostatik ajanlar, ibaresi çıkartılmıştır. MADDE 13 SUT eki Gözlük Camları Fiyat Listesi (EK-6) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekli ile yeniden düzenlenmiştir. MADDE 14 Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C Listesine ilave MADDE 15 Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi ne (EK-5/A-1) ilave MADDE 16 Bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi ne (EK-5/A-2) ilave MADDE 17 Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C-1 Listesine ilave MADDE 18 Bu Tebliğin; a) 3 üncü maddesi 3/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 10 uncu maddesi 15/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. SIRA NO SUT KODU GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ) LİSTE 1 EK-6 FİYAT (TL) 1 GZ SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm 8,47 2 GZ SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm 10,17 3 GZ SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm 50,85 4 GZ SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 50,85 5 GZ SPH Plan 0-2 Organik 65 mm 8,47 6 GZ SPH 2-4 Beyaz 60 mm 9,32 7 GZ SPH 2-4 Kolormatik 65 mm 12,71 8 GZ SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 52,54 9 GZ SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 10 GZ SPH 2-4 Organik 65 mm 14,41 11 GZ SPH 4-6 Beyaz 60 mm 12,02 12 GZ SPH 4-6 Kolormatik 65 mm 21,19 13 GZ SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 54,24 14 GZ SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 15 GZ SPH 4-6 Organik 65 mm 18,64 16 GZ SPH 6-8 Beyaz 60 mm 12,71 17 GZ SPH 6-8 Kolormatik 65 mm 23,73 18 GZ SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 59,32 19 GZ SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56

3 Page 3 of 6 20 GZ SPH 6-8 Organik 65 mm 25,42 21 GZ SPH 8-10 Beyaz 60 mm 16,95 22 GZ SPH 8-10 Kolormatik 65 mm 35,59 23 GZ SPH 8-10 Organik 65 mm 33,90 24 GZ SPH Beyaz 60 mm 19,49 25 GZ SPH Kolormatik 65 mm 44,07 26 GZ SPH Organik 65 mm 42,37 27 GZ SPH Beyaz 60 mm 21,19 28 GZ SPH Organik 65 mm 63,56 29 GZ SPH Beyaz 60 mm 23,73 30 GZ SPH Organik 65 mm 63,56 31 GZ SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm 50,85 32 GZ SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm 63,56 33 GZ SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm 11,86 34 GZ SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm 13,56 35 GZ SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm 59,32 36 GZ SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 37 GZ SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm 11,86 38 GZ SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm 12,71 39 GZ SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm 13,56 40 GZ SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm 59,32 41 GZ SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 42 GZ SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm 16,95 43 GZ SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm 15,25 44 GZ SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm 22,88 45 GZ SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm 59,32 46 GZ SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 47 GZ SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm 23,73 48 GZ SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm 22,03 49 GZ SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm 38,14 50 GZ SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm 59,32 51 GZ SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm 29,66 52 GZ SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm 23,73 53 GZ SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm 50,85 54 GZ SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm 33,90 55 GZ SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm 26,27 56 GZ SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm 46,61 57 GZ SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm 35,59 58 GZ SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm 63,56 59 GZ SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm 46,61 60 GZ SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm 63,56 61 GZ SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm 50,85 62 GZ SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm 63,56 63 GZ SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm 16,95 64 GZ SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm 25,42 65 GZ SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 59,32 66 GZ SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 67 GZ SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm 30,51 68 GZ SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm 21,19 69 GZ SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm 29,66 70 GZ SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 59,32 71 GZ SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 72 GZ SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm 32,20 73 GZ SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm 22,88 74 GZ SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm 37,29 75 GZ SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 59,32 76 GZ SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56

4 Page 4 of 6 77 GZ SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm 37,29 78 GZ SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm 25,42 79 GZ SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm 44,07 80 GZ SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm 59,32 81 GZ SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm 63,56 82 GZ SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm 44,07 83 GZ SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm 29,66 84 GZ SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm 50,85 85 GZ SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm 35,59 86 GZ SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm 55,08 87 GZ SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm 42,37 88 GZ SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm 63,56 89 GZ SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm 46,61 90 GZ SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm 63,56 91 GZ SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm 50,85 92 GZ SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm 44,92 93 GZ SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm 44,07 94 GZ SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm 63,56 95 GZ SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm 46,61 96 GZ SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm 44,07 97 GZ SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm 63,56 98 GZ SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm 50,85 99 GZ SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm 63, GZ SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm 63, GZ SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm 63, GZ Teleskopik Uzak tek * 103 GZ Teleskopik Uzak çift * 104 GZ Teleskopik Yakın tek * 105 GZ Teleskopik Yakın Çift * 106 GZ Yakın Okuma kepi çift * 107 GZ Puva * 108 GZ Prizmatik Tek * 109 GZ Prizmatik Çift * 110 GZ Kontakt Lens Tek * 170, GZ Kontakt Lens Çift * 340, GZ Çerçeve 35,00 * Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri. Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir. SIRA YENİLENME KODU PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ NO SÜRESİ Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama) LİSTE-2 EK-5/C ÖZEL KOŞULLAR FİYAT TL Eldiven (parmak ucu açık/kapalı) 179, Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar 165, Diz altı çorap 129, Diz üstü çorap (silikon destekli) 137, Külotlu çorap 304, Belden destekli tek bacak çorap 349,00 Lenfödem Bası Giysileri (Hazır) Eldiven (parmak ucu açık/kapalı) 61, Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar 56, Diz altı çorap 44, Diz üstü çorap (silikon destekli) 47, Külotlu çorap 103, Belden destekli tek bacak çorap 118,00 Lenf Ödem Kompresyon Cihazları kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı 426,00

5 Page 5 of kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı 522,00 622, kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı 737, kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı 835, kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları 948, Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu 163, Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu 142, Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu Yanık Bası Giysileri (Ismarlama) 225, Bileğe kadar parmaklı eldiven 110, Tek kol (el hariç) 55, Tüm gövde (kollar hariç) Tüm gövde (kollu) 114,00 200, Tüm gövde (kollu) Çocuk 163, Şort (dizaltı) 102, Şort (dizaltı) Çocuk Belden destekli tek bacak 77,00 110, Dizaltı çorap 79, Dizaltı çorap (parmaklı) 135, Açık yüz maskesi Kapalı yüz maskesi 85,00 107,00 Yanık Bası Giysileri (Hazır) Bileğe kadar parmaklı eldiven 32, Tek kol (el hariç) Tüm gövde (kollar hariç) 33,00 48, Tüm gövde (kollu) 85, Tüm gövde (kollu) Çocuk 79, Şort (dizaltı) 64, Şort (dizaltı) Çocuk 52, Belden destekli tek bacak 61, Dizaltı çorap 32, Dizaltı çorap (parmaklı) 56, Açık yüz maskesi 43, Kapalı yüz maskesi 52,00 Yanık Bası Giysileri Silikon Tabakaları cm 2 silikon tabaka 0,16 Özel Grup Göz Protezleri 50,00 Sıra No KODU FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ LİSTE-3 EK-5/A-1 BİRİM FİYAT (TL) İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ KULAK KALIBI 15, İŞİTME CİHAZI PİLİ 0,45 DİĞER INTRATEKAL BAKLOFEN POMPA SETİ 35,00 Sıra No LİSTE-4 EK-5/A-2 KODU FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ BİRİM FİYAT (TL) KOKLEAR İMPLANTSARF MALZEMELERİ KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ , AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER) 139, PİL YUVASI 180,60

6 Page 6 of 6 LİSTE-5 EK-5/C-1 SUT TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ KODU LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA) Eldiven (parmak ucu açık/kapalı) Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar Diz altı çorap Diz üstü çorap (silikon destekli) Külotlu çorap Belden destekli tek bacak çorap LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (HAZIR) Eldiven (parmak ucu açık/kapalı) Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar Diz altı çorap Diz üstü çorap (silikon destekli) Külotlu çorap Belden destekli tek bacak çorap LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı 4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu YANIK BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA) Bileğe kadar parmaklı eldiven Tek kol (el hariç) Tüm gövde (kollar hariç) Tüm gövde (kollu) Tüm gövde (kollu) Çocuk Şort (dizaltı) Şort (dizaltı) Çocuk Belden destekli tek bacak Dizaltı çorap Dizaltı çorap (parmaklı) Açık yüz maskesi Kapalı yüz maskesi YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI cm 2 silikon tabaka YANIK BASI GİYSİLERİ (HAZIR) Bileğe kadar parmaklı eldiven Tek kol (el hariç) Tüm gövde (kollar hariç) Tüm gövde (kollu) Tüm gövde (kollu) Çocuk Şort (dizaltı) Şort (dizaltı) Çocuk Belden destekli tek bacak Dizaltı çorap Dizaltı çorap (parmaklı) Açık yüz maskesi Kapalı yüz maskesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER YENİLENME SÜRESİ

ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER YENİLENME SÜRESİ Liste 10 HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER EK-3/C5 SUT MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ (Mikroişlemci Kontrollü, Bütün Parmakları Birbirinden Bağımsız Hareket Edebilen Elli) 1) Myoelektrik

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. 29307 R.G.) MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

6225 SAYILI TORBA YASA

6225 SAYILI TORBA YASA 6225 SAYILI TORBA YASA Perşembe, 22 Eylül 2011 13:41 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011 MADDE 1-22/2/2005 tarihli ve 5302

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı