Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi"

Transkript

1 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi Ender Berker Amerikan Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departmanı, İstanbul, Türkiye Fizik tedavi önce fizik ajanlarla başlamış, bu ajanların çeşitli hastalıklar ve yetmezliklerde kullanılmasıyla tedavi alanına girmiştir. Patolojik süreçler sonunda ortaya çıkan her türlü yetmezliği en alt düzeye indirmeyi amaçlıyan rehabilitasyon girişimleriyle günümüzde bu girişimlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İlk çağlarda Çin, Hindistan, Roma ve eski Yunan da helioterapi,hidroterapi gibi tedaviler 8/9 uncu yüzyıllarda Benjamin Franklin, Galvani, D Arsonval ın buluşları ile statik elektrik, Galvani, Faradi akımları ve yüksek frekanslı alternatif akımlar şeklinde tedavi alanına girmiştir. Avrupa ülkelerinde 9. yüzyıl sonlarında kullanılmaya başlıyan fizik tedavi ülkemizde 898 de askeri Tıbbıye-i Şahane de Prof. Dr. Rieder in elektroterapi ve masaj dersleri vermesiyle başlamıştır ve uygulamaların eş zamanlı olduğu görülmektedir. Ülkemizde askeri hastaneler fizik tedavi eğitim ve uygulamasında öncü olmuşlardır. ABD de ise fizik tedavi uygulamaları Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. 908 de ülkemizde Meşrutiyet in ilanından sonra 97 de Bursa Askeri Hastanesinde Prof. Dr. Nüzhet Şakir Dirisu,933 de Gülhane Askeri Hastane sinde Dr. Şemsettin in öncülüğünde fizik tedavi dersleri ve uygulamaları başlamıştır. ABD de 93, 930 ve 937 de ilk Fizik Tedavi dernekleri Prof. Dr. Biermen, Coulter, Krusen ve Zeiter öncülüğünde kurulmuştur. Fizik tedavinin ülkemizde gelişiminde askeri hastaneler (898), sivil hastaneler (Tıp Fakülteleri) (99), Sağlık Bakanlığı hastaneleri (935) sırasını görmekteyiz.99 da Tıbbıye-i Mülkiye de o zamanlar müderris muavini (Doçent) ünvanı ile Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukcu ilk fizik tedavi derslerini vermeye başlamış ve 945 te Istanbul Tıp Fakültesinde ilk Fizik Tedavi Kliniğini kurmuştur. Aynı yıllarda Ankara Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Nüzhet Şakir Dirisu onu izlemiştir. 950 ve sonrasında rehabilitasyon çalışmaları ABD de Baruch komitesi desteğinde (943), ülkemizde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Prof. Dr. Aziz Sevüktekin öncülüğünde başlamıştır (953). 956 da Ege Üniversitesi Tıp Fa kültesi Fizik Tedavi Kliniği kurulmuştur. Istanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Kliniği 96 de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 967 de, Hacettepe Tıp Fakültesi 963 de, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi 979 da Rehabilitasyon adına sahip olmuşlardır. ABD de 947 de Fizik Tedavi uzmanlık dalı kabul edilmiş,949 da rehabilitasyon eklenmiştir. Dr. Howard Rusk bu konuda öncü ve rehabilitasyonun babası kabul edilmektedir. ABD de 980 den başlıyarak artan Rehabilitasyon merkezlerinde ülkeye yayılma bizim ülkemizde de o yıllardan başlıyarak sürmüştür. Fizik tedavi konusunda ilk kitap Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukcu tarafından 99 da Fransızca olarak yazılmıştır. ABD de ise ilk kitap Prof. Krusen tarafından 94 de yazılmış ve bunu Licht serisi izlemiştir (950). Ülkemizde ilk dernek kuruluşu 958 dedir ve 960 da ilk rehabilitasyon paneli yapılmıştır. 968 den başlıyarak pek çok şehrimizde rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. 967 de başlıyan Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongreleri günümüzde uluslararası katılımlı kongrelere dönüşmüş rehabilitasyon konusunda Türk bilim adamlarının yazdıkları kitaplar giderek artmıştır. Genç meslekdaşlarımız uluslararası platformlarda söz sahibi olmuş ve tanınmışlardır. İnternational Society Physical Rehabilitation Medicine dünya kongresi 009 da İstanbulda yapılmıştır. Sonuç olarak bugün ülkemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon konusunda bilgi ve beceri yönünden ABD ve pek çok Avrupa ülkesi ile eş düzeydedir ve bilim dalımızı bugünlere getiren tüm hoca ve meslekdaşlarımıza teşekkür borçluyuz. Kaynaklar. Altıntaş A. Tıphane-i Amire Tıp Medresesi miydi? Osmanlı Devletinde Sağlık Hizmetleri. Türk Matbaacılık, 000:7-4.. Berker N, Yalçın S. İmparatorluktan Cumhuriyete Tıbbıyenin ve Bir Tıbbıyelinin Öyküsü. İş Bank Kültür Yayınları, Çetinyalçın İ, Oğuz H. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Anlamı, Amacı, Dünü, Bugünü, Yarını Tıbbi Rehabilitasyon (ed). H Oğuz, Nobel Tıp Kitabevi, Oğuz H. Uzmanlığın Tarihçesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (ed). M Beyazova, Y Gökçe Kutsal, Güneş Kitabevi, Terzioğlu A. Cumhuriyet Dönemi Türk Tıbbına Kısa Bir Bakış, Türkler 00;7:9-7.

2 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Theory Driven Rehabilitation for Brain Damaged Patients: Current Models and Future Directions Nachum Soroker Loewenstein Hospital, Raanana, and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel Aim: To present a comprehensive model for the assessment of theory-driven experimental modalities aimed to manipulate brain plasticity in the rehabilitation of patients with brain damage. Background: Neural networks show a remarkable re-modelling capacity after focal damage affecting one or more of their components. Understanding the characteristics of this process, its constraints, its longitudinal course following the onset of stroke or TBI, and the way it is affected by external interventions, is of utmost importance for rehabilitation medicine. The lecture will start with a review of empirical findings pointing to specific patterns of cortical re-organization underlying restoration of function after brain damage. This review will serve as a theoretical background for presentation of data obtained in on-going studies conducted in our department. In these studies we aim to facilitate the formation of desirable patterns of re-organization by non-invasive manipulation of regional cortical excitability and to clarify the effects of lesions to different parts of the cortical mantle on the likelihood of obtaining good results with these therapeutic modalities. Methods: The following assessment methods will be discussed: (i) Structure-function relationship analysis employing normalization procedures to overcome the problem of inter-personal variance in brain morphometrics and enable group statistics; (ii) Functional analysis employing theorymotivated assessment of discrete operations in different domains of brain function, especially motor control and attention; (iii) Mathematical modeling using Multi-Perturbation Analysis (MPA) to study the relative impact of damage to various brain regions on the global function of distributed networks; (iv) Electrophysiological monitoring of the neurophysiological effects of different therapeutic modalities. The application of the above assessment methods will be shown in on-going studies using: (i) action observation and (ii) mirror therapy for recruitment of the human mirror-neuron system (hmns) to facilitate motor re-learning in hemiparetic patients, and (iii) EEG-biofeedback to increase cortical arousal in spared regions of the network mediating spatial attention, in patients with neglect. Results: The combined application of the above assessment methods revealed interesting new information, contributing to the understanding of the brain mechanisms involved in normal and pathological functioning in these domains, and it shed new light on the neurophysiological response to these therapeutic modalities. In the case of action observation (AO) we could show that mu (8- Hz) suppression is a valid EEG marker of hmns recruitment, that is suitable for use in the rehabilitation setting. Moreover, we found a functional distinction between the higher and lower segments of the mu range, where only suppression of the latter seem to be associated with activation of the hmns. Despite the fact that AO is a visual task, the suppression recorded from central (sensory-motor) sites was greater than from occipital sites. The effect of viewpoint (in front or at the back of the performer) was more noticeable in central than in occipital sites. In stroke patients, AO revealed less suppression in the affected hemisphere compared to the non-affected hemisphere. Suppression in the lower mu range was negatively correlated with lesion extent within the inferior parietal cortex, a region where damage often results in motor-control disorders (apraxia), and where large aggregates of mirror neurons were found in macaque monkeys. In the case of mirror therapy (MT) we could show, by monitoring the amount of event-related de-synchronization (ERD) in different phases of the motor act (timed-locked to EMG activity), that MT induces a remarkable change in inter-hemispheric dynamics. This is reflected in an almost complete abolishment of lateralization effects on the magnitude of ERD when a subject observes his own moving right/left hand in a mid-sagittal mirror creating an illusion of movement in the opposite hand. In the case of EEG-biofeedback we could show that by increasing cortical arousal in the superior-parietal cortex (the synaptic space sub-serving the activity of the putative dorsal attention network, DAN) it is possible to ameliorate performance in spatial-attention tasks, in patients with unilateral neglect following damage to the ventral attention network (VAN). Conclusion: The current practice in rehabilitation of stroke/tbi patients is based largely on traditional therapies, in which efficacy is judged by the results of large-scale randomized controlled trials. The introduction into clinical practice of novel modalities, currently in the experimental stage, is expected to enhance the rehabilitation outcome of these patients. Promising results were obtained in recent years with several theorydriven modalities aiming to facilitate restoration of lost functions by manipulating the patterns of cortical re-organization following brain damage. Given the limitation in our current understanding of the physiological processes involved, it is necessary that prior to the employment of such interventions in routine practice, better knowledge is gained on constraints imposed by lesions to specific parts of the brain, and by the temporal course of re-organization processes naturally occurring after the onset of damage. The combined application of normalization procedures for the analysis of lesion effects, behavioral testing, and electrophysiological monitoring, provides a setup suitable for comprehensive assessment of novel therapies within the rehabilitation department. Acknowledgement: I wish to thank my PhD students Silvi Frenkel Toledo (action observation), Gadi Bartur (mirror therapy) and Nurit Ezra (EEG biofeedback) who worked hard to obtain the results presented. References. Haramati S, Soroker N, Dudai Y, Levy DA. The posterior parietal cortex in recognition memory: a neuropsychological study. Neuropsychologia 008;46: Kaufman A, Serfaty C, Deouell LY, Ruppin E, Soroker N. Multiperturbation analysis of distributed neural networks: the case of spatial neglect. Human Brain Mapp 009;30: Frenkel-Toledo S, Bentin S, Liebermann DG, Soroker N. Dynamics of the EEG power in the frequency and spatial domains during observation and execution of manual movements. Brain Research 03.

3 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Ağrı Yolakları E. Süreyya Ergin Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Ağrı yolakları zararlı uyaran yada uyaranlar hakkındaki bilgiyi beyine taşıyan kompleks bir sistemdir. Potansiyel olarak dokulara hasar verici uyarıları elektrik enerjisine çevirerek spinal korda ve üst merkezlere yollayan bu sensoriyel nöron sistemi NOSİSEPSİYON olarak adlandırılır. Bu sistemin periferik dokularda (cilt, somatik dokular, visser) sonlanan terminal reseptörleri de nosiseptör (NS) olarak tanımlanır. Sensoriyel ağrı yolakları periferden beyine 3 merkezli ya da 3 nöronlu bir yapıdan oluşur. Nöronlar arasında sinaptik bağlantılar vardır.. sensoriyel nöron Dorsal Root Ganlionundadır(DRG). DRG nöronlarının iki aksonal uzantısı vardır: Periferik uzantı reseptörlerle dokularda sonlanır. Santral uzantı ise arka kökler vasıtasıyla spinal korda girer. Ağrı ileten aksonlar dorsal köklerin en dış bölümünde yer alırlar. Arka boynuz laminalarındaki nöronlarla sinaps yaparlar (Lamina I, II ve V). Böylece ağrı ile ilgili bilgi. nöronlara aktarılır. Nosiseptörler (NS) : DRG da nörogenezisi takiben iki farklı reseptör oluşur: Peptiderjik ve Nonpeptiderjik. Her iki grupda farklı reseptör repertuarına sahiptir. Matüre NS ler zararlı uyaranı tutar ve elektrik enerjisine çevirir (Transdüksiyon). Elektrik enerjisi eşik değere ulaştığında bir aksiyon potansiyel oluşur ve SSS ye doğru iletilir (Transmisyon). NS lerin iki tip aksonu vardır: A Delta fibrilleri: Myelinize, saniyede 0 m hızla iletirler. C fibrilleri: Myelinsiz, saniyede m hızla iletirler. Arka boynuz. nöronlarının aksonları orta hattı çaprazlar ve spinal kordun anterolateralinde talamusa giden SPİNOTALAMİK yolağı oluşturur. Spinotalamik (ST) yolak major assendan ağrı yolağıdır. ST yolağın iki ana kısmı vardır:. Lateral ST. yolak: Ağrı ve ısı iletilir.. Anterior ST. yolak: Temas ve basıncı iletir. Lateral ST yolak anterolateral sistemin bir parçasıdır. Başlıca A delta ve C aksonlarından oluşur. Bu yolak talamusta sonlanır. Talamusta 3. nöron yer alır. Talamusa yollanan bilgi ventral posterior nükleusta işlenir ve serebral kortekse yollanır. Ağrının bilinçlendirilmesi burada oluşmaktadır. Limbik sistem santral bir ağrı kontrol işlemcisidir. Ağrıyı hissetmek, değerlendirmek yüksek beyin fonksiyonlarını içermektedir. Ayrıca ağrıyı modüle eden desendan (inhibitör) yolakta burada aktive olur. Beyin ağrıyı azaltacak ya da inhibe edecek spesifik analjezik mediatörler salgılar. Bu analjezik mediatörlerin salgılandığı alan hipotalamustur. Periaquaductal grey in (PAG) elektrostimülasyonla uyarılmasıyla ağrının hafifletilmesi deneysel olarak gösterilmiştir. PAG opioid reseptörlerine sahiptir. Dolayisiyla en önemli desendan yolak PAG dan başlar. Bu nöronlar raphe nucleuslarının serotonerjik hücleri de dahil olmak üzere medullada sonlanırlar. Serotonerjik nöronlar daha sonra spinal kordda devam ederler. Diğer bir yolak da beyin sapında locus coeruleusa yakın sonlanır. Böylece ağrıyı inhibe eden en az iki major desendan yolak vardır. Ağrının oluşumunda periferden başlayarak üst merkezlere kadar uzanan yolda pekçok reseptör, iyon kanalları ve mediatörler rol oynamaktadır. Kaynaklar. Casey KL. Supraspinal mechanisms and pain: the reticular formation. In: Kosterlita HW, Terenius LY, editors. Pain and society. Chemie: Verlag Weinheim; 980. p Wall PD, Melzack R. Textbook of Pain. 3 rd ed. Edinburg, UK: Churchill Livingtone; Vardivelu N, Whitney JC, Sinatra SR: Pain Pathways and acute Pain Processing. Pain Physiology and Pharmacology. Cambridge Univer Press Byers MR, Bonica JJ. Peripheral pain mechonisms and nociceptor plasticity. In: Loeser JD, editor. Bonica s management of Pain Cesaro P, Mc Naughton P. Peripheral pain mechanisms. Curr Opinion Neurol 997;7:

4 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Periferik Sinir Lezyonları ve Ağrı Kenan Akgün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Periferik sinirler omurgadan deri, kas ve organlara uzanan ve oldukça uzun seyirleri nedeniyle değişik bölgelerde travmaya ve çok farklı patolojilere maruz kalabilen yapılardır. Sinir kesitlerinde % 5-85 oranında bağ dokusu bulunur. Bu dokunun görevi sinirin beslenmesini, dış etkenlere karşı korunmasını sağlamak ve hareketine katkıda bulunmaktır. Nöral ve bağ dokusunu koruyan üç kılıf vardır: Endonöryum, nöronları; perinöryum, fasikülusları; epinöryum ise fasikülus gruplarını çevreler. Periferik sinir yaralanmalarında çok çeşitli sınıflamalar bildirilmiş olmakla birlikte, özellikle fonksiyonel ve anatomik bir sınıflama olarak günümüzde halen sıkça kullanılan Seddon sınıflaması önemlidir. Bu sınıflamada nöropraksi fizyolojik bir kesi olarak tanımlanır. Bu grupta Wallerian dejenerasyon yoktur ve bazal membran sağlamdır. Aksonotmezis ise aksonların ve miyelin kılıflarının tam olarak kesintiye uğramasıdır. Çevre bağ dokusunun korunduğu, iyileşmenin tama yakın olduğu ve nöropraksiye göre daha şiddetli bir yaralanmadır. Bu hasar tipinde Wallerian dejenerasyon görülür ve bağ dokusu sağlamdır. İyileşme ay veya aylar içerisinde görülmektedir. Nörotmezis ise sinirin akson, miyelin ve konnektif dokusunun parçalanması ile karakterize en şiddetli periferik sinir yaralanmasıdır. Sinir tümü ile anatomik olarak bozulur. Skar dokusu vardır ve spontan rejenerasyon ile iyileşme bu hasar tipinde mümkün değildir. Cerrahi olarak skar dokusunun eksizyonu ve sonrasında sinir anastomozu gereklidir. Bu alanda önemli bir ikinci sınıflama Sunderland tarafından tarif edilmiştir. Periferik sinir lezyonları ile ilgili neden ve mekanizmalar; kapalı künt travmalar, açık laserasyon şeklindeki travmalar; ateşli silah yaralanmaları; vasküler travma ve iskemi; kronik travmalar olarak gruplandırılır. Periferik nöropati: Kuvvet kaybı, duyu bozukluğu ve refleks değişiklikler ile seyreden yaygın bir periferik sinir lezyonudur. Mononöropati tek bir sinirin fokal tutulumuna bağlı doku hasarı olup, çoğunlukla travma veya tuzaklanma (sıkışma) sonucu gelişir. Mononöropati multipleks ise aynı anda veya değişik zamanlarda, iki veya daha fazla sinirin tutulumu olup etyolojide çoğu kez sistemik hastalıklar (vaskülit, diabetes mellitus vb.) yer alır. Periferik nöropatiler periferik sinirlerin etkilenmesiyle ortaya çıkan heterojen gruptur. Metabolik, infeksiyöz, inflamatuar, toksik, travmatik ve kalıtsal birçok nedeni vardır. Periferik nöropatilerin çoğunda esas olarak kas kuvvetsizliği, duyu kaybı vardır. Bazen ağrı da görülebilir. Nöropatik ağrı nedeni olan periferik kaynaklı en sık görülen hastalıklar ise ağrılı polinöropatilerdir. Periferik sinir lezyonu oluşturulan her deney hayvanında ağrı davranışı gözlenirken insanda böyle değildir. Ayrıca insanda başlamış olan her nöropatik ağrı kronikleşmemektedir. Nöropati oluşturan hasar sonrasında sadece küçük bir hasta grubunda nöropatik ağrı gelişmesi son zamanlarda ağrı ile ilgili çalışmaların odak noktasıdır. Nöropatik ağrı sendromlarında ağrının özellikleri: Spontan devamlı ya da spontan paroksismal ağrı, duyu kaybı ve aynı bölgede ağrı, allodini, hiper/ hipoaljezi, yansıyan ağrı, ağrılı uyarandan sonra ağrının uzun süre devamı şeklindedir. Ağrının periferik mekanizmaları ise periferik nosiseptörlerde sensitizasyon (uyarılma eşiğinin düşmesi); aksonlarda ektopik dejarj; sempatik efferentlerle duysal afferentler arasında dorsal kök gangliyonunda etkileşim; primer afferentler arasında anormal etkileşim ve periferik sinirlerde inflamatuar, otoimmun lezyonlar olarak sayılmaktadır. Periferik sinir lezyonları sonrası spinal kordda fonksiyonel ve histolojik değişiklikler gelişmekte ve santral mekanizmalar ile santral sensitizasyon sonucu ağrı devamlı bir hal almaktadır. Sonuç olarak periferik sinir lezyonlarından sonra periferdeki değişiklerin yanı sıra spinal kord arka boynuzunda ve hatta beyinde çeşitli mekanizmalar ile nöral sistemin uyarılabilirliğinde ve inhibisyonunda pek çok değişim olmaktadır. Periferik nöropatilerdeki ağrı, genellikle şiddetlidir ve ciddi özürlülüğe yol açabilir. Nörolojik kökenli olan bu ağrıların gözden kaçması spesifik tedavi gerektiren bu hastalarda tedavinin yetersiz kalmasına ve gecikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle periferik sinir lezyonlarına bağlı ağrı nedenleri iyi bilinmeli, iyi bir ağrı anenmnezi ve klinik değerlendirme yapılarak elektrofizyolojinin yetersiz kalabildiği pektoralis minör sendromu, torakolomber sendrom ve piriformis sendromu gibi patalojiler de dahil olmak üzere çok farklı tablolar ortaya konularak her patolojiye özgü bir tedavi planı yapılmalıdır. Kaynaklar. Attal N, Bouhassira D. Mechanisms of pain in peripheral neuropathy. Acta Neurol Scand Suppl 999;73:-4.. Backonja MM. Painful neuropathies. In: Loeser JD, editor. Bonica s Management of Pain. Lippincott, Philadelphia; 00. p Berker E. Lokomotor sistemde ağrı mekanizmaları ve ağrı ile hareketin etkileşmesi. Gökçe-Kutsal Y, Beyazova M (Editörler): Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Tıp: Ankara; 0. p Marchettini P, Lacerenza M, Mauri E, Marangoni C. Painful peripheral neuropathies. Curr Neuropharmacol 006;4:

5 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 İnme ve Ağrı Nilay Şahin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Ağrı Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu tarafından var olan veya potansiyel bir doku hasarına bağlı olarak gelişen hoş olmayan duyusal ve emosyonel deneyim olarak tanımlanmaktadır. Hemiplejik hastalarda ağrı en yaygın görülen komplikasyondur. İnme sonrası ağrı akut veya kronik olarak karşımıza çıkabilir. Akut ağrı 6- haftadan kısa süren ağrıdır ve sorun bu süreçte çözümlenir veya oldukça sınırlanır. Kronik ağrı ise 3-6 ay sürmekte ve gelişmesinde organik faktörler ile bedensel deneyim, psikolojik faktörler ile zihinsel deneyim ve çevresel faktörler ile sosyal deneyim etkili olmaktadır. İnme sonrası sıklıkla kronik tipte ağrılar gözlenmektedir. Bunun prevelansı ise %-53 arasındadır. İnme sonrası en sık karşılaşılan ağrı nedenleri: Post-stroke santral ağrı olarak da isimlendirilen santral ağrı (SA), baş ağrısı, başta omuz olmak üzere kas-iskelet sistemi ağrıları, bölgesel/yaygın ağrılar, refleks sempatik distrofi, spastisite sayılabilir. Bu problemlerin özellikle erken yaşta inme hikayesi olan, olayın üstünden bir-iki yıl geçmiş, inme öncesinde ağrı şikayetleri ve beraberinde eşlik eden depresyonu bulunan hastalarda daha sık olduğu gözlenmektedir. Hemiplejik hastalarda gelişen ağrının mutlaka iyi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu ağrılar nedeniyle hastaların; /3 ü medikal tedavi alma ihtiyacı hissetmekte, yaşam kalitesi olumsuz etkilenmekte ve depresyona olan eğilimleri artmaktadır. SANTRAL AĞRI: SA omuz ağrısından sonra hemiplejide en sık görülen ağrıdır. SA beyin veya spinal kord gibi santral sinir sisteminde bir lezyona veya hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan spontan ağrı (nörojenik ağrı) durumlarından birisidir. Önceden kullanılan talamik ağrı terimi inme sonrası görülen ağrıları anlatmada yeterli olmadığı için bunun yerine santral ağrı terimi kullanılmaktadır. Nörojenik ağrılı durumlar maligniteler gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda görülen ağrılar kadar olmasa da hastalarda ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Hastaların çoğunda ağrı tolere edilemeyecek kadar şiddetlidir. Ancak bu durum çok büyük bir problem olmasına rağmen dikkate alınmamaktadır. SA vücudun ağrılı tarafında sensoriyel anormalikler ile ilişkili ve iskemik veya hemorajik inme sonrası meydana gelen devamlı veya aralıklı ağrı ile karakterizedir. İnme sonrası gelişen SA nın prevelansı %-4 gibi geniş bir aralık olarak bildirilmiştir. SA lı hastalarda allodini ve sensoriyel defisitler mevcuttur. Ağrı bir vücut yarısında (yüz, gövde ve ekstremiteler) veya fokal (bir ekstremite, ekstremitenin bir bölümü veya yüzde) olarak görülebilir. Ağrı kalitesi hastalar arasında çok farklılık göstermektedir. Ağrı yanıcı, sızlayıcı, keskin, delici, yırtıcı ve baskı tarzındadır. Ayrıca SA yoğunluğundaki değişkenlikte emosyonel faktörlerin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda ağrının çok ciddi olmayıp günlük yaşam aktivitelerini etkilemediği ve ağrı sorgulamasında düşük skorlar verildiği bildirilirken, bazı çalışmalarda ise SA da yüksek ağrı skoru ve düşük fonksiyonel durum olduğu belirtilmiştir. SA genellikle tedaviye dirençlidir ve ciddi depresyona neden olabilir. Tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda primer olarak ağrıyı arttıran faktörlere yönelmek gerekir. OMUZ VE DİĞER EKLEMLERDE AĞRI: Hemiplejik hastalarda en yaygın görülen ağrı nedeni omuz ağrısıdır. Omuz ağrısı prevelansı %34-84 arasındadır. Genelde inmeden hemen sonra (ortalama -3 ay sonra) ağrı meydana gelmektedir. Omuz subluksasyonu, kapsülit, subakromial sıkışma sendromu, tendinit, bursit, rotator kaf yaralanması, refleks sempatik distrofi, brakiyal pleksopati ve spastisite omuz ağrısı sebepleri arasındadır. Bir çok hipotez öne sürülmesine rağmen yine de altta yatan mekanizmalar henüz netlik kazanmamıştır. Omuz ağrısı şiddetli motor yetersizlik, duyusal yetersizlik, hemipleji süresi ve eklem hareket açıklığında azalma ile ilişkili bulunmuştur. Diğer eklemler içinde; kalça, ayak bileği, ayak, diz, boyun-bel, el bileği, parmak ve dirsek ağrıları görülmektedir. KAS PROBLEMLERİ: Özellikle spastisite ve tutukluk ağrı nedenleri arasında yer almaktadır. Hemiplejik hastalarda kasa bağlı ağrıların görülme sıklığı %3.8 olarak bildirilmiştir. BAŞAĞRISI: Genelde baş ağrısı hastalarda inme öncesinde var olan bir şikayettir. İnme sonrası ilk kez başağrısı olan hasta grubu genelde genç yaşta hemipleji geçiren hastalardan oluşmaktadır. Nedenlerden biri de özellikle iskemik tip inmelerde ilk müdahalelerde kullanılan dipridamoldür. Ortalama görülme sıklığı %0 dur. DİĞER AĞRILAR: Bu grupta yer alan ağrılar sıklıkla yüz veya gövde dahil olsun olmasın tek taraflı kol-bacak tutulumu olan durumları içermektedir. Hemiplejik hastalarda oldukça yaygın olarak görülmektedir. Kaynaklar. Yanagida H, Arakawa K, Sakai K, Sadohara Y. Intensity of central pain: analysis of pain scores in 8 patients. Pain Pract 003;3:7-9.. Klit H, Finnerup NB, Overvad K, Andersen G, Jensen TS. Pain following stroke: a population-based follow-up study. PLoS One 0;6 : Şahin N, Uğurlu H. Hemiplejik Hastalarda Santral Ağrının Özellikleri. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 00;: Kong KH, Woon VC, Yang SY. Prevalence of chronic pain and its impact on health-related quality of life in stroke survivors. Arch Phys Med Rehabil 004; 85: Cerrato P, Grasso M, Imperiale D, Priano L, Baima C, Giraudo M, et al. Stroke in young patients: etiopathogenesis and risk factors in different age classes. Cerebrovasc Dis 004;8:

6 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Kenan Tan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye Spinal kord yaralanması (SKY) hem yaralanmanın tabiatı hem de fonksiyonel ve sosyal sonuçları itibarı ile rehabilitasyonu zor bir klinik tablodur. İstatistiklere göre ABD de her yıl 000 yeni SKY vakası olmaktadır. Sıklıkla genç erişkin grupta rastlanan bu yaralanmada ortalama yaş grubu 3 (8,7-40,) dir. Olguların dağılımı; %30, inkomplet tetrapleji, %5,6 komplet parapleji, %0,4 komplet tetrapleji, %8,5 inkomplet parapleji şeklindedir. Yapılan çalışmalar SKY lı hastalarda nöropatik ağrı sıklığının %64-83 arasında olduğunu ortaya koymaktadır (-4). Hastalar yaşadıkları ağrı tecrübesini; %-94 oranında şiddetli ağrı ve %8-63 oranında ise dayanılmaz ağrı olarak belirtmektedir (5). SKY sonrasında ortaya çıkan ağrı: yaralanma seviyesinin üzerindeki ağrı (muskuloskeletal), yaralanma seviyesindeki ağrı (nöropatik) ve Yaralanma seviyesinin altındaki ağrı (nöropatik) olarak sınıflandırılır. Yapılan çalışmalar hastalarda görülen ağrı dağılımının %83, yaralanma seviyesinin altında ve %50 sinin yaralanma seviyesinde olduğunu ortaya koymaktadır (4). Ağrı ve Semptom Profili dikkate alındığında 3 tip ağrı gözlenmektedir (6): i. Acıyan, zonklayıcı ağrı, ii. Şiddetli sürekli delici ve penetran ağrı, iii. Yanıcı, elektrik çarpması şeklinde ve sızlayan ağrı Tedavi Yöntemleri: Farmakoterapi (Gabapentin, pregabalin, tramadol ve opioidler, Lamotrigin, topikal ajanlar, antidepresanlar) Fizik tedavi modaliteleri (TENS, elektroterapi, elektroakupunktur) Girişimsel yöntemler (Transforaminal epidural enjeksiyonlar, Gangliyon blokları, RF) Cerrahi yöntemler (DREZ..) Deneysel çalışmalar Diğer (transkranyal manyetik stimülasyon, kaplıca, hipnoz, naturopatik ajanlar) Tedavi tercihlerinin seçiminde ağrı tipi, şiddeti, hasta özellikleri, semptom profili dikkate alınarak tedavi alternatifleri kullanılmalıdır. Kaynaklar. Ravenscroft A, Ahmed YS, Burnside IG. Chronic pain after SCI. A patient survey. Spinal Cord 000;38:6-4.. Siddall PJ, Taylor DA, McClelland JM, Rutkowski SB, Cousins MJ. Pain report and the relationship of pain to physical factors in the first 6 months following spinal cord injury. Pain 999;8: Siddall PJ, McClelland JM, Rutkowski SB, Cousins MJ. A longitudinal study of the prevalence and characteristics of pain in the first 5 years following spinal cord injury. Pain 003;03: Turner JA, Cardenas DD, Warms CA, McClellan CB. Chronic pain associated with spinal cord injuries: a community survey. Arch Phys Med Rehabil 00;8: Ehde DM, Jensen MP, Engel JM, Turner JA, Hoffman AJ, Cardenas DD. Chronic pain secondary to disability: a review. Clin J Pain 003;9: Cruz-Almeida Y, Felix ER, Martinez-Arizala A, Widerström-Noga EG. Pain symptom profiles in persons with spinal cord injury. Pain Med 009;0:

7 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Multipl Skleroz ve Ağrı Ayşe Yalıman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Multiple sklerozis (MS) merkez sinir sisteminin inflamatuvar, demyelinizan, otoimmun hastalığıdır. MS li hastalarda ağrı sık rastanan bir bulgudur. 03 tarihli bir çalışmada bu grup hastada genel ağrı prevelansı %63 olarak verilmiştir (). Ağrı MS li hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını önemli düzeyde etkileyerek sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini olumsuz etkiler. MS li hastalarda nosisiseptif-somatik ve nöropatik ağrı hastalığın herhangi bir döneminde olabilir ve hastalar aynı anda çeşitli nedenlerle ağrıdan yakınabilirler. Baş ağrısı, ekstremitelerde nöropatik ağrı, bel ağrısı, ağrılı spazmlar, Lhermitte belirtisi, trigeminal nevralji bu hasta grubunda sık görülür. Ağrı spastisite, yorgunluk ve psikolojik bozukluklara sekonder olabilir. Multipl skleroziste ağrı klasifikasyonu patofizyolojik mekanizmalara dayandırılmaktadır (,3). Nöropatik Ağrı Santral nöropatik ağrı MS li hastalarda en sık görülen ağrı sendromudur. Klinik muayene ile ve spesifik sorgulandığında hastaların %3,9 unda nöropatik ağrı saptanmıştır (4). Posterior kolon veya spinotalamik traktus tutulumu nöropatik ağrısı olan MS li hastalarda belirgindir. Devam eden ekstremite ağrısı veya dizestetik ekstremite ağrısı devamlı ve genellikle yanıcıdır, alt ekstrmitelerde, ayaklarda hissedilir. Bu tip ağrı primer progressif veya progressif-relapsing MS tiplerinde daha sıktır. Manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında bu tip ağrının spinal kordda nosiseptif yollardan kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Klinik çalışmalarda da dizestetik ekstremite ağrısı olan hastaların termal ağrı sensitivitesi gösterdikleri, spinotalamik sistemden kaynaklanan sensitivitenin etkilendiği ortaya konmaktadır. Laserle uyarılmış potansiyellerdeki bozukluklar bu ağrının nosiseptif yol hasarından kaynaklandığını düşündürmektedir (3,4). Trigeminal nevralji (TN) yüz ya da ağız içindeki özel bölgelerden (trigger zonlar) rahatsız edici uyaranla gelişen, beşinci kranyal sinir veya trigeminal sinir bölgesinde, spontan veya elektrik çarpmasına benzer duysal paroksismal, epizodik yüz ağrısı ataklarıdır. Tipik TN de klinik olarak duysal defisit yoktur. Trigeminal nevralji semptomları MS li hastalarda sık gelişir. Histopatolojik çalışmalarda MS le ilişkili TN ve klasik TN si olan hastalarda trigeminal sinir kökünün proksimal, myelinli santral bölümünde demyelinizasyon tanımlanmaktadır ve TN si olan MS li hastalarda intra-aksiyal primer afferentlerde demyelinizan plakların TN ye neden olduğu düşünülmektedir. Bu ağrı özellikle karbamazepin ve lamotrijin gibi antiepileptiklerle tedavi edilmektedir (3-5). Lhermitte fenomeni boyun, bel hareketlerine bağlı olarak geçici, vertebradan alt ekstremitelere yayılan, kısa süreli bir his olarak tanımlanmaktadır. Lhermitte fenomeni MS li hastalarda sık gelişir; geçicidir, birkaç hafta sürerek spontan olarak kaybolur. Lhermitte fenomeni bu hasta populasyonunda sık rastlanan bir duysal bozukluk olmasına rağmen hastalar sorgulanmadığında şikayet etmemektedirler. Bu durumun servikal düzeyde dorsal kolondaki demyelinizan plağa bağlı olabileceği öne sürülmektedir. Somatosensoryal uyarılmış potansiyellerdeki bozukluklar bu tip ağrının nonnosiseptif Aβ liflerindeki hasardan ortaya çıkabileceğini, paroksismal ağrının myelinsiz Aβ liflerindeki yüksek frekanslı boşalımlarla ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ağrının özelliği ve süresi trigeminal nevraljiye benzer ve benzer mekanizma ile- duysal nöronların intraaksiyal bölümünde yüksek frekanslı ektopik deşarjlarla- geliştiği ileri sürülmüştür. Düşük doz karbamazepin inatçı vakalarda önerilir (3-5). Atipik yüz ağrısı; trigeminal nevraljiden farklı olarak künt ve sürekli bir ağrı olarak tarif edilir; tetik noktası yoktur. Atipik yüz ağrılarının tedavisinde ilk seçenek trisiklik antidepresanlardır. Glossofarengeal nevralji MS de nadirdir; farenks posteriorunda, tonsiller fossada ve dil kökünde bıçak saplanır tipte, şiddetli bir ağrı ile karakterizedir (5). Mikst Ağrılar Ağrılı tonik spazmlar unilateral veya bilateraldir, gün içinde birkaç kez tekrarlar, istemsiz kas kontraksiyonları dakikadan daha kısa sürelidir. Spazmlar dokunma, hareket, hiperventilasyon veya heyecanlarla başlayabilir; prevelans %6- olarak belirlenmiştir. Ağrılı tonik spazmlar primer ve sekonder progressif MS formlarında daha yaygındır. Spazmlar internal kapsül, serebral pedinkül, medulla veya spinal kordaki lezyonların neden olduğu santral motor liflerdeki hiperaktiviteden kaynaklanmaktadır. Baklofen, benzodiazepinler, gabapentin, pregabalin ve karbamazepin kullanılabilir (,3,5). Spastisite ağrısı: Spastisite MS li hastaların %50-60 ını etkiler ve genellikle ağrılıdır; bazı hareketler fokal olarak spastisiteyi arttırabilir. Bu artışlar genellikle bacak adduktorlarında olur ve kontraktür veya ağrılı spazmlar olarak isimledirilir. Spastisitesi olan hastaların çoğu bu spastisite artışlarından bağımsız olarak ağrı olduğunu belirtmektedirler; ağrı da muhtemelen uzamış, anormal kas kontraksiyonlarına bağlı olabilir. Kas liflerindeki yapısal hasar aljezik madde salınımına ve kas nosiseptörlerini uyaracak biyokimyasal değişikliklere yol açar (,3). Nosiseptif Ağrı Optik nörit, optik sinir inflamasyonudur; görme kaybına ve okuler hareketle retrobulber ağrıya neden olur. Optik nörit nedeniyle ağrı optik sinirdeki inflamasyonun nevri nervorum ile innerve olan intranöral nosiseptörleri aktive etmesi ile ortaya çıkar. Kortikosteroidler veya nonsteroid antienflamatuvarlar yarar sağlayabilir. İnflamasyon direkt olarak (ektopik) aksonları aktive eder, künt bir ağrı ortaya çıkar (3). Kas-iskelet sistemi ağrıları ve bel ağrısı; kas zaafı veya spastisitesi olan hastaların postural bozuklukları gelişir; postur bozukluğu vücutta ağırlık dağılımını bozarak bazı kasların, ligaman ve eklemlerin fazla yüklenmesine neden olur. Bel ağrısı MS li hastada en sık rastlanan somatik nosiseptif ağrı tipidir ve doğru olmayan postür ve/veya anormal yürüyüşe bağlı dejeneratiif değişiklikler sonunda gelişir. Mobilitenin azalması nedeniyle ligaman ve tendonlarda elastisite azalarak eklem kontraktürleri gelişebilir. Ayrıca nosiseptif inputlar spinal vazokonstriktör nöronları uyararak ağrıyı arttırırlar. Antienflamatuvar ilaçlar ve postürün düzenlenmesi hastalığın başlangıcından itibaren önem verilmesi gereken bir konudur (, 3). Başağrısı; MS li hastalarda başağrısı prevelansı (%5) genel populasyona kıyasla yüksektir (). Migren patofizyolojisi ile ilgili olabileceği düşünülen orta beyin ve periakuaduktal gri maddedeki demyelinizan lezyonlar MS li hastalarda migren gelişimi ile ilişkilendirilmektedir (3,4). Tedaviye bağlı ağrılar; MS tedavisine sekonder nosiseptif ağrılar ortaya çıkarabilir. Interferon beta MS li hastaların çoğunda grip benzeri sendrom, myalji nedeni olur. Interferon beta ile baş ağrısı sıklığının ve şiddetinin arttığı bildirilmektedir. Glatiramer asetat enjeksiyon yerinde de ağrı yakınmasına sık rastlanmaktadır. Kronik kortikosteroid kullanımına bağlı osteoporoz gelişimi ve buna bağlı gelişen olaylarda da ağrılar söz konusu olabilir (3). MS li Hastalarda Ağrının Farmakolojik Kontrolu Trisiklik antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlar santral ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılmaktadır; optimal dozlar henüz kesinleşmemiştir. Antiepileptik ilaçlar, özellikle karbamazepin, MS de santral nöropatik ağrı tedavisinde kullanılır ancak ilaç, yan etkileri nedeniyle yüksek oranda bırakılmaktadır. Antiepileptik ilaçlar MS li bazı hastalarda yararlı olmaktadır ancak pek çok hastada etkinlik için gereken dozlarda yan etkiler bu 7

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır?

Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır? AĞRI 2010;22(2):47-52 DERLEME - REVIEW Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır? Is postoperative pain only a nociceptive pain? Dilek CEYHAN, 1 Mehmet Sacit GÜLEÇ 1 Özet Cerrahi geçiren hastaların

Detaylı

MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ

MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF DOÇ. DR. ORHAN YAĞIZ MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ DR. ARİF ÇAKIR

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ

T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ MALTEPE İLÇESİNDE 18-60 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESANSİYEL TREMOR PREVALANSININ

Detaylı

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Ömer Karadaş Erzincan Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Erzincan, Türkiye Özet Primer baş ağrılarından

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olmuştur. Her toplumda,her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir.öyle ki

Detaylı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.80958 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:250-5 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:250-5 Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? What is

Detaylı

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539 Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL Öksürük sağlıklı kişilerde pek görülmez. Ancak ortaya çıktığında

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı