Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY"

Transkript

1 Derneğimizi Tanıyalım Haluk ERAKSOY

2

3

4

5

6

7

8

9 Bilimsel Etkinlikler ( )

10 Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi (12 Kasım 2010)

11 Prof. Dr. Enver Tali Çetin 18 Haziran Eylül 2005

12 Kurucu Üyeler Kuruluş Tarihi: 13 Haziran 1986

13 Kuruluş Dönemi ( ) Geçici Yönetim Kurulu Enver Tali Çetin (Başkan) Semra Çalangu (Genel Sekreter) Ünal Gürer (Veznedar) Ömer Kasımoğlu Ülker Öneş Işık Yalçın Emine Koçyiğit Selim Badur

14

15

16 Geçici Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Ülkemizde Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları konularının giderek güncellik kazanması ve bu konulara ağırlık vererek ilgili klinisyen hekimleri ve Klinik Mikrobiyoloji konusunda çalışanları bir araya toplamak amacıyla bir dernek kurulmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle, hepsi İstanbul Tıp Fakültesi mensubu olan 10 kurucu üyenin teşebbüsüyle derneğimiz kurulmuş ve Dernekler Yasasının 9. maddesine göre tüzel kişilik kazanarak kuruluş tarihi olarak belirlenmiştir.

17 İlk Üç Dönem Yönetim Kurulları ( ) 1. Dönem ( ) Enver Tali Çetin (Başkan) Semra Çalangu (Genel Sekreter) Halit Özsüt (Veznedar) Ülker Öneş Işık Yalçın 2. Dönem ( ) Enver Tali Çetin (Başkan) Semra Çalangu (Genel Sekreter) Halit Özsüt (Veznedar) Ülker Öneş Selim Badur 3. Dönem ( ) Enver Tali Çetin (Başkan) Semra Çalangu (Genel Sekreter) Halit Özsüt (Veznedar) Ülker Öneş Selim Badur

18 Üçüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Ülkemizde Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları konularına ağırlık verip bu uzmanlık alanında çalışan klinisyen hekimleri ve klinik mikrobiyoloji ile çalışanları bir araya toplayıcı olmayı hedef alarak İstanbul Tıp Fakültesi mensubu 10 kurucu üyenin girişimiyle umuyoruz ki ilerki yıllarda antibiyotik kullanılması gereken her hasta infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına danışılacaktır.

19

20

21 4. ve 5. Dönem Yönetim Kurulları ( ) 4. Dönem ( ) Semra Çalangu (Başkan) O. Şadi Yenen (Genel Sekreter) Halit Özsüt (Veznedar) Mehmet Doğanay Haluk Eraksoy Volkan Dündar İftihar Köksal 5. Dönem ( ) Semra Çalangu (Başkan) O. Şadi Yenen (Genel Sekreter) Lütfiye Mülazımoğlu (Veznedar) Haluk Eraksoy Volkan Korten Halit Özsüt Engin Seber

22 Dördüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu

23 2nd ESCMID Postgraguate Education Course (15-19 Eylül 1994, Nevşehir)

24 Beşinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Geçmiş yönetimlerin, yapılmış olağan Genel Kurullarda onanmış başarılı çizgileri, ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanının içerdiği dinamiklerin ve yeni bilgilerin üyeler arasında dolaşımında önemli katkılar sağlamış ve bu uzmanlık alanında çalışanların örgütlenme ihtiyacını yükseltmiştir. Bu bağlamda Dernek Yönetim kurulumuz 2 yıllık görev süresi içerisinde özellikle örgütlenme çalışmalarına ağırlık vermiş, bu süre içerisinde toplam üye sayısı 836 ya yükselmiş Yönetim Kurulumuzun görev süresi içerisinde 291 yeni üye kaydıyla üye sayımız hızlı artışını sürdürmüştür. Bu artış ve yeni başvuruların sürüyor olması derneğimizin, uzmanlık alanımızda gerçek temsilci kimliğini aldığının artık tartışılmaz göstergesi olmuştur.

25 Beşinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalının Temsilciliği Türk tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) nın 26 Eylül 1995 tarihinde yaptığı çağrıya uyularak Yönetim Kurulumuz Klimik Derneğinin temsilcisi üyeler olarak Haluk Eraksoy, Engin Seber, Emin Tekeli ve Ayşe W. Topçu yu seçerek yetkilendirmiştir. Yine TTB-UDKK nın 17 Nisan 1996 tarihli çağrısına yanıt olarak da Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (Union Européenne des Medecins Spécialistes, UEMS) Infectious Diseases seksiyonunda uzmanlık dalının temsilciliği için Haluk Eraksoy ve Engin Seber görevlendirilmiştir.

26 Beşinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Bütün üyelerin uzmanlık dalımızın temsilcisi olan Derneğimize ve seçilecek dernek yönetimlerine desteklerini sürdüreceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem uzmanlık eğitim programlarının en yetkin biçimde oluşturulması çabalarının yoğunlaşacağı bir dönem olacaktır.

27 10. Yıl Kutlaması (27 Haziran 1996, İstanbul)

28 10. Yıl Kutlaması (27 Haziran 1996, İstanbul)

29 10. Yıl Kutlaması (27 Haziran 1996, İstanbul)

30 10. Yıl Kutlaması (27 Haziran 1996, İstanbul)

31 6. ve 7. Dönem Yönetim Kurulları ( ) 6. Dönem ( ) O. Şadi Yenen (Başkan) Haluk Eraksoy (Genel Sekreter) Serdar Özer (Veznedar) Emin Tekeli Ayşe Willke Paşa Göktaş Engin Seber 7. Dönem ( ) O. Şadi Yenen (Başkan) Haluk Eraksoy (Genel Sekreter) Serdar Özer (Sayman) Emin Tekeli Ayşe Willke Paşa Göktaş Engin Seber

32 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu

33 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan döneminde Derneğimizin düzenlediği bir başka toplantılar zinciri ise ülke çapında gerçekleştirilmiştir ve Doğru Antibiyotik Kullanımı genel başlığı altında yapılmıştır. 17 ayrı ilde yapılan bu toplantılar, düzenlemede görev alan yerel kurumlar ile Derneğimizin ortak birer çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.

34 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan İletişimsiz örgütlülük olmaz! düsturuyla üyelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek üzere sosyal ve mesleki yazılara ve duyurulara ağırlık veren bir bülten yayımlama kararı da Ekim 1998 ve Ocak 1999 tarihlerinde ilk iki sayısı çıkarılan Klimik Bülteni ile uygulamaya konulmuştur.

35

36 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi nin komisyonunun benimsediği İnfeksiyon Hastalıkları nın İç Hastalıkları na bağlı bir yan dal haline getirilmesi (dolayısıyla İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana dalının kaldırılması) kararı, bu Konsey in. Toplantısında benimsenmiştir. Derneğimiz itirazlarda bulunmuş ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji nin bir ana dal olarak kalmasını ısrarla savunmuştur.

37 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Dernek tüzüğünde, Derneğin amaçları arasına İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ülke gerçeklerine ve gereksinimlerine uygun bir biçimde standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek için çalışmalar yapmak, bu amacı gerçekleştirmek için oluşturacağı İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu aracılığıyla İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kalite denetimini sağlamak, uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standard sınavlar yapmak ve bunun koşullarını oluşturmak, uzmanlık yeterlilik belgesi vermek, sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek biçiminde bir madde eklenmesi için Genel Kurul a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

38 Altıncı Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Önümüzdeki dönem bir yandan Derneğin ulusal ve uluslararası düzlemlerde kurumsallaşma çabalarının yoğunlaştırılacağı; bir yandan da içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak, bilimsel çalışmaların, egemen bilim merkezlerinin yaptıklarının yineleyicisi, aktarıcısı olmaktan daha çok, ülkemizin sorunlarına ve gereksinimlerine göre nasıl planlanması gerektiğinin tartışılacağı ve ulaşılacak ulusal/bilimsel çözümlerin, kurulacak çalışma gruplarıyla yaşama geçirileceği bir dönem olmalıdır.

39 Klimik Yaz Okulu 1997 (20-26 Temmuz 1997, Çanakkale)

40 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu

41 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Son Genel Kurul toplantısında alınan ve İçişleri Bakanlığınca da onaylanan kararla tüzüğünün Amaç maddesine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji nin bir ana uzmanlık dalı olarak etkinliğini artırmak, bütünlüğünü korumak ve her düzlemde savunmak biçimindeki f bendi eklenmiştir ve 14 çalışma yılını tamamlayarak 15. yılına girdiği şu günlerde Derneğimiz aynı zamanda bir uzmanlık derneğidir.

42 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Ankara daki etkin üyelik bilinci yüksek meslektaşlarımızdan gelen sürekli istekler karşısında Dernek Yönetim Kurulumuzun bir araya getirdiği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi birimlerinin eğiticileri, bu ilimizdeki Dernek üyeleri için aylık bilimsel toplantılar düzenlemeye karar vermişlerdir. Bu bağlamda döneminde Ankara da düzenlenen toplantılarda 6 ayrı bilimsel konu ele alınmış ve tartışılmıştır.

43 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan 5 Temmuz 1999 da ilk mesajın atılmasıyla açılan [klimik] listesi Dernek üyeleri arasındaki iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılması ve hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Derneğin resmi web sayfası olan ise 24 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

44 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Çalışma Grupları Çalışma Gruplarının kurulması, Yönetim Kurulumuzun görev süresi içinde yaşama geçirilen bir yenilik olmuştur. kurulan Antibiyotik Direnci, İnfeksiyon İmmünolojisi, Kuduz, Tüberküloz, Salmonella ve Salmonelloz, Streptokok ve Streptokok İnfeksiyonları, Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları, Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları, Solunum Sistemi İnfeksiyonları, Üriner Sistem İnfeksiyonları Çalışma Gruplarının

45 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan 1-4 Nisan 2001 tarihlerinde İstanbul da düzenleyenler arasında Derneğimizin de bulunduğu 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases yapılacaktır. Avrupa dan ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda bilimadamının yoğun bir biçimde katılacağı anlaşılan bu kongreye Türk katılımcı sayısının da yüksek olacağını umuyoruz.

46 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan TTB-UDKK İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalının temsilcisi olarak Derneğimizi tanımaya oyçokluğuyla karar vermiştir. Yine UEMS te dalımızın temsil yetkisinin de Derneğimizde olduğu onaylanmıştır. Bu çalışma döneminde de Yönetim Kurulumuz, yürürlüğe girmesi yılan hikayesine dönen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı taslağı çalışmalarıyla uğraşmıştır.

47 Yedinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan dalımıza ilişkin çelişkili görüşleri bilinen YÖK te de yeni sorunlarla karşılaşılacağının habercisi olan bir gelişme olmuştur. Sağlık Bilimleri Temel Alanlarının önerildiği Doçentlik Sınav Komisyonu ve Temel Alan Danışma Komisyonu Raporlarında uzmanlık dalımıza dayalı olan Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları doçentlik bilim alanının adı, İnfeksiyon Hastalıkları temel alanı olarak gösterilmiştir. Derneğimiz, bu değişikliğe karşı, Tıp Fakültelerindeki İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi birimlerine gerekli uyarılarda bulunmuştur.

48

49 Sekizinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Haluk Vahaboğlu (Başkan) Recep Öztürk (Genel Sekreter) Engin Seber (Sayman) Nedim Çakır Halil Kurt Halit Özsüt Necla Tülek

50 Sekizinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu

51 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) Yürütme Kurulu (I. Dönem)

52 İHKMEYK Yürütme Kurulu (I. Dönem) (21 Eylül Kasım 2005) Emin Tekeli (Başkan) Haluk Eraksoy (Başkan Yardımcısı) ( ) Rüçhan Türkyılmaz (Başkan Yardımcısı) Dilek Arman (Genel Sekreter) Murat Tuğrul Sırrı Kılıç Özcan Nazlıcan Taner Yıldırmak ( ) Halil Kurt (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi) ( ) Necla Tülek (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi) ( ) Muzaffer Fincancı ( ) Hürrem Bodur ( )

53 Dokuzuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu Haluk Eraksoy (Başkan) Taner Yıldırmak (Genel Sekreter) Gönül Şengöz (Sayman) Ayşe Yüce Celal Ayaz Necla Tülek Nur Benzonana

54 Dokuzuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu

55 Dokuzuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Derneğimizce açılmış olan davada, Danıştay 8. dairesi, 19 Kasım 2003 tarihinde yapılan ve Dernek Başkanımıza da söz verilen duruşmadan sonra, 2002 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün ekli çizelgesinde 4. sırada yer alan Enfeksiyon Hastalıkları ve 29. sırada yer alan Tıbbi Mikrobiyoloji düzenlemelerinin iptaline karar vermiştir (Esas No. 2002/3784, Karar No. 2003/5027). Bu kararı temyiz eden davalı idarenin istemi, 8 Aralık 2005 te Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca reddedilerek iptal kararı onanmıştır (E. 2004/133 K. 2005/2681).

56 Dokuzuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan 2003 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 8. Dönemin sonlarında başlatılan girişimler, sürdürülmüştür. Bu amaçla hastanelerde çalışan ve akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki bilgilerini yenileme gereksinimi duyacak her daldan hekime yönelik bir Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantı dizisi düzenlenmeye karar verilmiştir.

57 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantıları Hazırlık Grubu

58

59 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Toplantısı (22 Ekim 2003, Ankara)

60 Onuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu Haluk Eraksoy (Başkan) Taner Yıldırmak (Genel Sekreter) Necla Tülek (Sayman) Ayşe Yüce Celal Ayaz Recep Öztürk ( ) İftihar Köksal ( ) Servet Alan ( ) Nur Benzonana ( )

61 Onuncu Dönem ( ) Yönetim Kurulu

62 İHKMEYK Yürütme Kurulu (II. Dönem) (17 Kasım Ekim 2008) Fatma Ulutan (Başkan) Firdevs Aktaş (Başkan Yardımcısı) Halis Akalın (Genel Sekreter) ( ) Ata Nevzat Yalçın (Genel Sekreter) Bilgehan Aygen ( ) Saadet Yazıcı Muzaffer Fincancı Sırrı Kılıç Murat Tuğrul ( ) Çağrı Büke ( ) Necla Tülek (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi) ( ) Haluk Eraksoy (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi) ( )

63 İHKMEYK Yürütme Kurulu (II. Dönem) (17 Kasım Ekim 2008)

64 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

65 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

66 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

67 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

68 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

69 İHKMEYK II. Dönem (17 Kasım Ekim 2008) Alt Komisyonlar

70 1. Eğitici Gelişimi Kursu (15-17 Şubat 2007, İstanbul)

71 Klimik Yaz Okulu 2006 (14-18 Haziran 2006, Aydın)

72 Klimik Yaz Okulu 2006 (14-18 Haziran 2006, Aydın)

73 20. Yıl Bilimsel Toplantısı (23 Haziran 2006, İstanbul)

74 20. Yıl Bilimsel Toplantısı (23 Haziran 2006, İstanbul)

75 20. Yıl Bilimsel Toplantısı (23 Haziran 2006, İstanbul)

76 20. Yıl Bilimsel Toplantısı (23 Haziran 2006, İstanbul)

77 20. Yıl Bilimsel Toplantısı (23 Haziran 2006, İstanbul)

78 On İkinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Haluk Eraksoy (Başkan) Servet Alan (Genel Sekreter) Nur Benzonana (Sayman) Halis Akalın Taner Yıldırmak Celal Ayaz Bilgehan Aygen

79

80 On Birinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Celal Ayaz (Başkan) Servet Alan (Genel Sekreter) Nur Benzonana (Sayman) Haluk Eraksoy Bilgehan Aygen Halis Akalın Taner Yıldırmak

81 On Birinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu

82 İHKMEYK Yürütme Kurulu (III. Dönem) (22 Ekim Mart 2011) Fatma Ulutan (Başkan) Firdevs Aktaş (Başkan Yardımcısı) Ata Nevzat Yalçın (Genel Sekreter) Ayşe Yüce Çağrı Büke Deniz Gökengin Saadet Yazıcı Serdar Özer Taner Yıldırmak (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi)

83 İHKMEYK Yürütme Kurulu (III. Dönem) (22 Ekim Mart 2011)

84 ESCMID Conference on Viral Haemorrhagic Fevers (27-28 Haziran 2008, İstanbul)

85 ESCMID Conference on Viral Haemorrhagic Fevers (27-28 Haziran 2008, İstanbul)

86

87 On İkinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu

88 On İkinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ndan Derneğimizin açtığı davada 2002 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün ekli çizelgesindeki gerek Enfeksiyon Hastalıkları ve gerekse Tıbbi Mikrobiyoloji düzenlemelerinin iptal kararı, 8 Aralık 2005 te onanmış olduğu halde; doğan hukuksal boşluk, aradan ancak 4 yıla yakın bir süre geçtikten sonra doldurulabilmiş ve 18 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) ile yeni bir dönem başlamıştır. Üyelerimizden uzmanlık belgeleri "Enfeksiyon Hastalıkları" biçiminde eksik düzenlenmiş olanlar, belgelerini TUEY Geçici Madde 11 "e" fıkrasına göre süresi içinde "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji" olarak değiştirmeleri için uyarılmıştır.

89 Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi (12 Kasım 2010)

90 8. Yeterlik Sınavı (22 Mart 2011, Antalya)

91

92 ESCMID Postgraduate Education Course on Acinetobacter Infections (3-4 Eylül 2009, İstanbul)

93 ESCMID Postgraduate Education Course on Acinetobacter Infections (3-4 Eylül 2009, İstanbul)

94 ESCMID Endorsed PGEC on Brucellosis Epidemiological, Microbiological, Clinical and Therapeutic Aspects (6-7 Mayıs 2010, Kuşadası)

95

96 On Üçüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu Haluk Eraksoy (Başkan) Önder Ergönül (Genel Sekreter) Nur Benzonana (Sayman) Halis Akalın Bilgehan Aygen M. Servet Alan Alpay Azap Ata Nevzat Yalçın Celal Ayaz

97 On Üçüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu

98 İHKMEYK Yürütme Kurulu (IV. Dönem) (24 Mart Mart 2013) Ayşe Yüce (Başkan) Neşe Saltoğlu (Başkan Yardımcısı) Oral Öncül (Genel Sekreter) Taner Yıldırmak Serhan Sakarya Onur Ural Aysel Kocagül-Çelikbaş Mehmet Bakır Ata Nevzat Yalçın (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi)

99 7/25: 7 Bölge 7 Etkinlik

100 İHKMEYK Yürütme Kurulu (IV. Dönem) (24 Mart Mart 2013)

101 4. Eğitici Gelişimi Kursu (21 Eylül 2012, İstanbul)

102 Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (AGUH) 1. Dönem (11 Haziran Eylül 2012)

103 Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (AGUH) 2. Dönem (29 Eylül Haziran 2013)

104 On Dördüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu Önder Ergönül (Başkan) Funda Timurkaynak (Genel Sekreter) Funda Şimşek (Sayman) Çağrı Büke Ata Nevzat Yalçın Alpay Azap Bilgehan Aygen Süda Tekin Nur Benzonana

105 On Dördüncü Dönem ( ) Yönetim Kurulu

106 İHKMEYK Yürütme Kurulu (V. Dönem) (14 Mart Mart 2015) Ayşe Yüce (Başkan) Neşe Saltoğlu (Başkan Yardımcısı) Oral Öncül (Genel Sekreter) Taner Yıldırmak Serhan Sakarya Onur Ural Aysel Kocagül-Çelikbaş Mehmet Bakır Çağrı Büke (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi)

107 İHKMEYK Yürütme Kurulu (V. Dönem) (14 Mart Mart 2015)

108 Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi (31 Mayıs 2013)

109 Klimik Bahar Okulu 2014 (16-19 Nisan 2014, Çeşme)

110

111

112 Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (AGUH) 3. Dönem (22 Haziran Haziran 2015)

113 On Beşinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu Önder Ergönül (Başkan) Süda Tekin (Genel Sekreter) Oral Öncül (Sayman) Alpay Azap Çağrı Büke Sıla Akhan Onur Ural Emel Yılmaz Orhan Yıldız

114 On Beşinci Dönem ( ) Yönetim Kurulu

115 İHKMEYK Yürütme Kurulu (VI. Dönem) (26 Mart 2015-Mart 2017) Neşe Saltoğlu (Başkan) Necla Tülek (Başkan Yardımcısı) Aysel Kocagül-Çelikbaş (Genel Sekreter) Serhan Sakarya Birsen Mutlu Mehmet Bakır Nuray Uzun Saadet Yazıcı (Eylül 2015-) Onur Ural (Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi) Ayşe Yüce (Başkan) (Mart-Eylül 2015) Neşe Saltoğlu (Başkan Yardımcısı) (Mart-Eylül 2015)

116 İHKMEYK Yürütme Kurulu (VI. Dönem) (26 Mart 2015-Mart 2017)

117 Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (AGUH) 4. Dönem (25 Haziran 2015-Haziran 2017)

118

119 Klimik Dergisi Yayın Kurulu

120

2. Eğitici Gelişimi Kursu

2. Eğitici Gelişimi Kursu TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİLİK KURULU (İHKMEYK) 2. Eğitici Gelişimi Kursu 27-29 Mart 2008 Türk Klinik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli KLİMİK İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU GÜZ OKULU 2009 UZMANLIKTA BİLGİ GÜNCELLEME 20-24 Ekim 2009 Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli 1

Detaylı

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği nin 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesindeki Doğu Anadolu Bölgesi etkinliğini 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Van

Detaylı

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI 1. Gün 20 Kasım 2016 Pazar 12.00-22.00 KAYIT VE ULAŞIM 2. Gün 21 Kasım 2016 Pazartesi KLİNİK YETKİNLİK 08.30-09.00 KİDOK Tanıtımı, Tanışma ve Isınma 09.00-09.40 Ön Test 09.40-09.50 Ara 09.50-10.30 Akut

Detaylı

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Karadeniz Bölgesi etkinliği olarak, 16-17

Detaylı

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Ege Bölgesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Fatma Ulutan Sunum planı 1. Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimi çalışmalarının özeti 2. Günümüzde uzmanlık eğitimini

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Haziran 2017 İstanbul

HOŞGELDİNİZ Haziran 2017 İstanbul TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİM KOMİSYONU TEMEL EĞİTİM PROGRAMI MİKROBİYOLOJİNİN RENKLİ DÜNYASI HOŞGELDİNİZ 10-11 Haziran 2017 İstanbul TANIŞALIM

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2014 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi, www.hatam.hacettepe.edu.tr Danışmanlık Hizmeti Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 25. kuruluş yılını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Marmara Bölgesi etkinliği olarak,

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ

AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ AGUH HAZİRAN BULUŞMASI İSTANBUL 06.06.2015 DR. ALTAN GÖKGÖZ AGUH SUNUM PLANI Asistan hekim ve genç uzman hekimler ( AGUH ) komisyonu hakkında AGUH toplantıları AGUH yurt içi ve dışındaki etkinlikleri Geçmişi

Detaylı

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu 22 Eylül 2006 Dr. Lütfü Baş Dr. Figen Özgür Dr. Akın Yücel Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu Başkan 2. Başkan, Sayman Genel Sekreter Yeterlik Kurulu Dr. Lütfü Baş Yeterlik

Detaylı

ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (AGUH) KOMİSYONU

ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (AGUH) KOMİSYONU ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (AGUH) KOMİSYONU KLİMİK Kongresi AGUH Toplantısı 28.03.2015 Dr.Şafak Göktaş AGUH SON 1,5 SENEDE NELER YAPTI? SON 6 AYINDA NELER YAPACAK? 10 yıl öncesine uzanan İnfeksiyon

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Akdeniz Bölgesi etkinliği olarak, 3 Aralık 2011

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH TARİHÇE Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin (TUEY-2009) yürürlüğe girdi TUK tarafından oluşturulan

Detaylı

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Uzm. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

09 Mart 2016, Çarşamba

09 Mart 2016, Çarşamba KURS PROGRAMI 09 Mart 2016, Çarşamba KURULTAY ÖNCESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI* Kronik Hepatit C: Hasta Yönetimi KURULTAY ÖNCESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI* HIV/AIDS: Hasta Yönetimi Moderatör: Muzaffer FİNCANCI 09.00-09.30

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU ( )

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU ( ) TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010) Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), Kasım 2008 de yapılan seçim sonrasında çalışmalarına başlamıştır. Çalışma raporunda bu iki içinde yürütülen

Detaylı

KLİMİK-AGUH Genel Kurulu:

KLİMİK-AGUH Genel Kurulu: HOŞGELDİNİZ YAPILANMA KLİMİK-AGUH Genel Kurulu: Tüm İHKM asistanları ve asistanlığın bitimini 5 yıl geçmemiş veya 40 yaşını aşmamış genç uzmanlardan oluşur. Genel Kurul üyeleri; Yürütücü Temsilciler

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Alpay Azap İkinci Başkan Dr. Murat Akova Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan Araştırma Sekreteri Dr. Volkan Korten Sayman Dr. Ahmet Demirkazık Üye Dr. Sevtap

Detaylı

III.ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU

III.ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU III.ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU www.klimik.org.tr, klimik@klimik.org.tr Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemiz erişkin nüfusunun yaklaşık %7 sinin diyabetik olduğu belirlenmiştir ve bu oran

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014)

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), Ekim 2012 de yapılan seçim sonrasında çalışmalarına devam etmiştir. Çalışma raporunda 2012-2014 döneminde

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Çalışma Grubunun Adı: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu Grup başkanı: Prof.Dr.Deniz

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Çocuk Enfeksiyon Hastaliklari Derneği nin Dönemsel Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Çocuk Enfeksiyon Hastaliklari Derneği nin Dönemsel Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri TARİHÇE Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, ve Prof. Dr. Necmi Aksaray ın girişimleriyle 30 Temmuz 1998 de Bursa da kuruldu. Derneğin kurucu başkanlığını üstlendi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi Hazırlayan: Figen Söylemezoğlu 12/12/2016 Patoloji camiası, Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) çatısı altında bir araya gelmeden önceleri de ülkemizdeki patoloji eğitimini

Detaylı

ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 11-13 Nisan 2014 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİPOKRAT AMFİSİ Sempozyum Başkanları Prof.

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim 2016 Amaç MADDE 1- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) çalışmalarına

Detaylı

09 Mart 2016, Çarşamba

09 Mart 2016, Çarşamba KURS PROGRAMI 09 Mart 2016, Çarşamba KURULTAY ÖNCESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI* Kronik Hepatit C: Hasta Yönetimi KURULTAY ÖNCESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI* HIV/AIDS: Hasta Yönetimi Moderatör: Muzaffer FİNCANCI 08.30-09.00

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI TÜRK KLİMİK DERNEĞİ YETERLİK KURULU (İHKMEYK) Ziyaret Programı İHKMEYK (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu) Akreditasyon Ziyaret Kurulu

Detaylı

DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİCİ OLMAK Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tıpta Uzmanlık Kurulu Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu 24-25 Ekim 2015 İstanbul (Bakırköy-Titanik Port Hotel) Sempozyum Düzenleme Kurulu Sempozyum Eş Başkanları Simavi Vahip (TPD Genel Başkanı) M.

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU Tarih: 6-10 Ekim 2011 Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri Düzenleyen Kuruluşlar İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ 11.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK) 10.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) Çalışmaları. Prof. Dr. Fatma Ulutan İHKMEYK 2.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) Çalışmaları. Prof. Dr. Fatma Ulutan İHKMEYK 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) Çalışmaları Prof. Dr. Fatma Ulutan İHKMEYK 2. Dönem Başkanı . Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU 23 Aralık 2006 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçimle işbaşına gelen Yönetim Kurulunun en önemli amaç ve hedefi demokratik, katılımcı şeffaf ve kişilere

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YETERLİK SINAVI 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ

11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YETERLİK SINAVI 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ 12.YIL TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK) 11.İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Detaylı

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Sayfa no 1 / 5 Hastanemizde çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, hasta hakları, çalışan ve hasta güvenliğini önemseyerek hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet

Detaylı

TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI

TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ* *Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tıbbi Mikrobiyoloji Müfredat Komisyonu Yürütücüsü Sağlık Hizmetleri 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı

Detaylı

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi Türkiye de Veremle Mücadeledee Ortak Hareket Çalıştayı Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 14.07.2010 tarihinde Ankara da Türkiye de Veremle Mücadelede

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 15 Ağustos 2013 Oturum No : 58 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Bursa Tabip Odası Onur Kurulu nun 01.08.2013 tarih ve 41 nolu;... adlı hastanın 2012 yılı Mart ayında... Hastanesinde

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

6. TOPLANTI. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006

6. TOPLANTI. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006 6. TOPLANTI Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006 Gündem 1 Açılış 2 Gündeme eklenecek maddeler ve gündemin oya sunulması

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz.

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nin 22. maddesi ile 27.11.2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin bir

Detaylı

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 02 Ocak 2014 Oturum No : 76 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1-... hakkında şikayetçi olan... adlı hasta yakınının dilekçesi ilgili görüşüne başvurduğumuz,...derneğinin 26.12.2013

Detaylı

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 AÇILIŞ TÖRENİ ACI KAYBIMIZ Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 Anısı Yolumuza Işık Olsun Bilimsel Program Alt Kurulu Timuçin Oral (Başkan) Köksal Alptekin Turan Ertan Simavi Vahip Yankı Yazgan Ayla Yazıcı

Detaylı

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT Verem Savaşı Dairesi Başkanı 14.07.2010 Ankara 1 Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat)

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Prof.Dr Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık eğitiminin amacı,

Detaylı

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyola sanat dalında Güz ve Bahar dönemlerinde muaftırlar. Öğrencinin dönemin 1. Vizeden 2. Vizeye kadar olan periodundaki ders performansı

Detaylı

17 Aralık 2004-23 Aralık 2006

17 Aralık 2004-23 Aralık 2006 17 Aralık 2004-23 Aralık 2006 Tıbbi Onkoloji Derneği Demokratik Katılımcı Şeffaf Kişilere bağlı olmayan kurumsal kimlik Yönetim Kurulu Haluk Onat (Başkan) Fikri İçli (Seçilmiş Başkan) Pınar Saip (Genel

Detaylı

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU Tarih: 4-7 Ekim 2011 Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri Düzenleyen Kuruluşlar İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

www.bilgit.com 1 / 11 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

www.bilgit.com 1 / 11 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE Ekim 203 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu I.Stratejik Planı 2010-2014 24-25.03.2010 Tarihli TDB MYK Kararı İle Kabul Edilmiştir. - Giriş - İçindekiler - Komisyon başkanının önsözü - Komisyon

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi 2. DUYURU KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi Sayın meslektaşlarımız, Derneğimiz kurulduğu yıldan bu yana, özellikle üyelerinin kendini güncellemesini

Detaylı

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

III. GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI Mayıs 2017 Cratos Premium Hotel, KIBRIS DUYURU

III. GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI Mayıs 2017 Cratos Premium Hotel, KIBRIS DUYURU III. GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI 05-07 Mayıs 2017 Cratos Premium Hotel, KIBRIS DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Cratos Premium Hotel

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU İÇ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 AMAÇ : Bu iç tüzüğün amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik

Detaylı