MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar"

Transkript

1 MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar (MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI nın devamıdır. Sadece VİZE için olan kısımdır) 6. BÖLÜM - ALT PROGRAMLAR Program içerisinde birden fazla kullanılacak rutinler ( program parçaları ) varsa bunlar tekrar yazılmaz. Bu suretle hem Program Hafızası tasarrufu sağlanır hem de programın okunabilirliği arttırılır. Bunun için tekrar kullanılacak program parçaları ALTPROGRAM olarak düzenlenir. Ana (asıl) Programdan Alt Programa CALL komutu ile gidilir, RETURN komutu ile ana programdaki CALL komutunu hemen takip eden komuta geri dönülür. Dönüşün PIC içersinde gerçekleştirilebilmesi için CALL komutuyla atlanırken geri dönüş adresinin saklanması gerekir. Bunun için STACK REGISTER denilen özel bir registerden faydalanılır. Bu işlem otomatik yapıldığı için programcının bu işlemle ayrıca ilgilenmesi gerekmez Bir Alt Programın Çağrılması ile PIC İçersindeki Olaylar Bir alt programın çalışmasını şematik çizersek ve numaralanmış olarak gerçekleşen işlemleri gösterirsek : Ana Program CALL ALTP END STACK REG Alt Program İlk Komut RETURN Bu işlemleri sırayla yazarsak; 1. Ana program başlangıçtan itibaren çalışır. 2. CALL _ ALTP komutu ile Alt programın ilk komutuna atlanır. 3. Ana programdan ayrılma adresi STACK Registere otomatik olarak saklanır. 4. Alt program ilk komuttan itibaren icra edilir. 5. RETURN komutu ile karşılaşınca Alt programın bittiği anlaşılır ve Ana programda kaldığımız yere geri dönülür. 6. STACK Registerde saklanmış ayrılma adresi alınır. 7. Ana program devam eder ve normal olarak END komutu ile son bulur. 1

2 şeklinde Alt Programa ait aşamalar elde edilir. Burada Programcı sadece CALL komutunu ve alt programı yazmak ve bunların isimlerinin (etiketin) aynı olmasını sağlamakla yükümlüdür. Alt Program sonuna RETURN yazılması, tüm programın (ana ve alt Programın) en altında END komutu bulunması zorunludur. Diğer yukarıda sıralanan işlemler zaten PIC tarafından otomatik olarak yapılmaktadır Altprogramlı Program Parçası Örnekleri Örnek : Bir çıkartma işlemi için ana programda 2. sayı PORTA ve akümülatöre alınacak daha sonra altprogram çağrılıp burada PORTB deki 1. sayıdan 2. sayı çıkarılarak tekrar ana programa dönülecektir ve sonuç tekrar PORTB ye yüklenecektir. Gerekli Program parçası ile altprogramı yazınız. Program Parçası CIKART AltProgramı MOVF PORTA,W CIKART SUBWF PORTB,W CALL CIKART RETURN MOVWF PORTB (Altprogram END komutundan önce yer almalıdır.) Örnek : Bir AltProgram şeklinde bir Zaman Geciktirme Döngüsü kullanarak PORTB ye bağlı LED lerin tamamını belli aralıklarla yakıp söndüren bir Program Parçası yazınız. Program Parçası GECIKME Altprogramı MOVLW h 00 GECIKME MOVLW h FF MOVWF PORTB MOVWF SAYAC1 CALL GECIKME DONGU1 MOVLW h FF MOVLW h FF MOVWF SAYAC2 MOVWF PORTB DONGU2 DECFSZ SAYAC2,F CALL GECIKME GOTO DONGU2 GOTO TEKRAR DECFSZ SAYAC1,F GOTO DONGU1 (Altprogram END komutundan önce yer almalıdır.) Program Örneği: Gecikme altprogramı kullanarak Port B ye bağlı tüm LED leri yakıp söndüren bir program için akış diyagramı çizerek gerekli assembly programını PIC 16F84 için yapınız. ;PROGRAM.ASM 15 / 10 / 2009 LIST P = 16F84 INCLUDE P16F84.INC SAYAC1 EQU h 0C SAYAC2 EQU h 0D BSF STATUS,5 CLRF TRISB BCF STATUS,5 DEVAM MOVLW h 00 MOVWF PORTB CALL GECİKME MOVLW h FF MOWF PORTB CALL GECİKME GOTO DEVAM GECİKME MOVLW h FF MOWF SAYAC1 BAŞLA 16F84 ü tanıt, PORTB çıkış PORTB yi sıfırla CALL GECİKME PORTB h FF CALL GECİKME 2

3 TEKRAR1 MOWF TEKRAR2 DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO RETURN END SAYAC2 SAYAC2, F TEKRAR2 SAYAC1, F TEKRAR1 BÖLÜM 7 - ARİTMETİK İŞLEMLER PIC Mikrodenetleyicilerde aritmetik işlem komutları diğer komutlar kadar gerekli olmakta, özellikle toplama, çıkartma ve (2 n =2,4,8,16) ile çarpma ve (2 n =2,4,8,16) ile bölme işlemleri bu komutlarla kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. PIC16F84 de bulunan Temel Aritmetik İşlem Komutları şöylece özetlenebilir : ADDLW : Bir sabiti W register ile toplar. Ve sonucu yine W registerine yazar. ADDWF : W register ile File registeri toplar. Sonucu File registere ya da W ye yazar. SUBLW : Bir sabitten W yi çıkarır. Ve sonucu yine W registerine yazar SUBWF : File registerden W yi çıkarır. Sonucu File registere yada W ye yazar. RLF : C bayrağı üzerinden bitleri sola kaydırır (döndürür) [2 ile çarpma]. RRF : C bayrağı üzerinden bitleri sağa kaydırır (döndürür) [2 ile bölme]. ( Dağıtılan Komut tablosunu ve önceki dönem konularını inceleyiniz) NOT: 1) 8 bit toplamada C (elde-carry) bayrağı sonucun 8 bit dışına taşıp taşmadığını gösterir. Şayet toplama komutu sonunda C = 0 ise sonuç 8 biti (h FF sayısını) aşmamıştır. C = 1 ise sonuç 8 biti (h FF sayısını) aşmıştır. NOT: 2) 8 bitlik işaretsiz çıkartmada ( ) 10 = (0.FF) 16 aralığında elde edilen sonuçta; C = 1 ise sonuç pozitiftir. [Yani 1.sayı 2.sayıdan BÜYÜK dür]. Borç (ödünç) yoktur C = 0 ise sonuç negatiftir. [Yani 1.sayı 2. sayıdan KÜÇÜK dür]. Borç (ödünç) vardır NOT: 3) İşaretli sayılarla yapılan çıkartma işlemlerinde C bayrağı dikkate alınmaz. Eğer ( ) aralığı dışına çıkılmamışsa sadece 7. bit (Sonuç byte ının en solundaki bit) işareti tayin eder! Bu bit 0 ise sonuç pozitif, 1 ise sonuç negatiftir! Bu dönemki çalışmalarda işaretli sayılar üzerinde işlem yapılmayacaktır Bit Toplama: PIC16F84 de 8 bit toplama için 2 komut mevcuttur: 3

4 1) ADDLW Komutu: Sabit sayı ile W (Aküde) registerinde bulunan sayıyı toplar ve neticeyi W registerine yazar. Örn: ADDLW h 08 ; h 08 sayısını W ye ekler. 2) ADDWF Komutu : W registerinde bulunan sayı ile File registeri toplar ve sonucu File registere yada W registere yazar. Örn: ADDWF MEM, F ; W ile MEM registeri toplanır, sonuç tekrar MEM e yazılır. Çeşitli Hex. (16 lı tabanda) Toplama İşlemleri: 1) h 09 2) h 03 3) h F8 4) h FE h DE h FB h 08 h 08 h E7 h FE 1 h 00 1 h 06 C Bayrağı : 0 oldu. C Bayrağı : 0 oldu. C Bayrağı : 1 oldu C Bayrağı :1 oldu O halde sonuç h FF den büyükse toplama işleminde C bayrağı= (1) olmaktadır. Örnek : Önce W registerine h 5D yazdıktan sonra bu sayıyı h 42 ile toplayıp neticeyi hem W registerine ve hem de PORTB ye yazmak için akış diyagramı çizerek assembly program parçasını yazınız. Sonucu ve C bayrağını bulunuz. MOVLW h 5D ; h 5D yi W ye yükle ADDLW h 42 ; h 42 ile topla MOVWF PORTB ;W deki sonuç PORTB ye İşlemleri yaparsak : İşlemi hem 16 lı (heksadesimal) hem de 2 li (binary) tabanda yaparsak; Heks. olarak; Binary olarak; 5D F C bayrağı = 0 C bayrağı = 0 (Sonuç FF den küçük olduğu için) Bit (İki Byte) Toplama : Toplama işleminde h FF = d 255 (1 byte) den daha büyük sayılar kullanıyorsak toplama yapmadan önce bu sayıyı 2 byte lık parçalar halinde ifade ederiz. Ve sonucu da 2 byte olarak buluruz. Örnek olarak h 019F sayısını ele alalım. Burada 01 i ise üst byte ve 9F i alt byte, olmak üzere 16 bitlik (16 lı olarak 4 haneli) sayıyı iki kısma ayırırız. Daha sonra toplanacak diğer sayıyı da aynen ikiye ayırıp alt byte ları birlikte, üst byte ları da yine kendi aralarında topladıktan sonra alt byte ların toplamını bir registere, üst byte ların toplamını bir başka registere yazarız. Bu arada alt byte ların toplamından (elde-carry) oluşursa bu eldeyi üst byte lardan birine eklemek gerekir. Bu durumda akış diyagramını bu program parçası için çizersek: 4

5 Örnek : h 32A6 sabit sayısı ile h 2E9C sabit sayısını toplayarak sonucun alt-byte ını PORTB ye yazın. Daha sonra Program parçası GECIKME alt programına giderek neticenin bu kez üst-byte ını UST adlı registere gönderip yine GECIKME ye gidecek ve tekrar en başa dönerek işlemleri sürekli tekrarlayacaktır. Akış diyagramını çizip, program parçasını yazın (GECIKME alt programı yazılmayacaktır). X. sayısı 32 A6 Y. sayısı 2E 9C 1. sayı alt byte (XL) 2. sayı alt byte (YL) 1. sayı üst byte (XH) 2. sayı üst byte (YH) Önce toplama işlemini yapalım: Hex. Desimal Binary 32 A E 9C Akış Diyagramı Program Parçası XL EQU h 0C ; XL için 1 byte lık yer ayır. XH EQU h 0D ; XH için 1 byte lık yer ayır. YL EQU h 0E ; YL için 1 byte lık yer ayır. YH EQU h 0F ; YH için 1 byte lık yer ayır. BASLA MOVLW h A6 MOVWF XL MOVLW h 32 MOVWF XH MOVLW h 9C MOVWF YL MOVLW h 2E ; Verilen değerler X,Y lere yazıldı. MOVWF YH ; X ve Y byte ları ayrılan registerler yükle. TOPLA MOVF XL, W 5

6 ADDWF YL, W ; XL ve YL yi topla. MOVWF PORTB ;Sonucu PORTB ye yaz BTFSC STATUS, 0 ; C = 0 mı? INCF XH, F ; Hayırsa XH ı (1) arttır CALL GECIKME ;Gecikme alt prog. çağır MOVF XH, W ADDWF YH, W ; YH ile XH ı topla. MOVWF UST ; Sonucu UST e yaz CALL GECIKME ;Gecikme altprogramını çağır GOTO BASLA Bit Çıkartma: PIC16F84 Mikrodenetleyicisinde 2 tür çıkartma komutu vardır. Daha önce karşılaştırma işlemi için (Bkz. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler 1 Ders Notları) kullanılan bu komutlar SUBLW ve SUBWF şeklindedir. Kısaca hatırlarsak; SUBLW komutunda sabit sayıdan W registerinin içeriği çıkarılarak sonuç W ye yazılır. Örn: SUBLW h 09 ; h 09 dan W registeri çıkarılır, sonuç W ye yazılır. SUBWF komutunda ise File registerden W çıkarılır ve sonuç W ye yada File registere yazılır. Örn: SUBWF MEM, F ; MEM adı ile tanımlı registerin içeriğinden W çıkarılır ; ve sonuç F e yazılır. Örn: SUBWF h 20, W ;0x20 adresinde bulunan sayından W çıkarılır,wye yazılır İşaretsiz Sayılarla Çeşitli Çıkartma İşlemleri: 1) h 08 2) h 08 h 09 h 07 h FF (Binaryde Tümleyen Arit. kullanarak) h 01 C bayrağı = 0 (sonuç negatif) C bayrağı = 1 (sonuç pozitif) Örnek : PORTA da bulunan h 1B sayısından h 0A sayısını çıkaran ve neticeyi PORTB ye yazan bir program parçasını ve ilgili akış diyagramı ile yapınız. Sonucu ve C bayrağının değerini veriniz. MOVLW h 0A SUBWF PORTA, W ; PORTA (0A) MOVWF PORTB ; Sonuç PORTB ye 6

7 İşlem: Hex. Komplement Aritmetiği İle h 1B h 0A h C bayrağı = 1(Borç yok) C bayrağı = 1 olur. Örnek : MEM1 adlı registerde bulunan h 35 sayısından h 4C sayısını çıkardıktan sonra elde edilen negatif sayıyı PORTB deki LED leri yakarak ( 1 yaparak) gösteren bir program parçası yazınız. Yanacak LED leri ve C bayrağını bulunuz. Program Parçası: MOVLW h 4C SUBWF MEM1, F COMPF MEM1, F ; 0 1, 0 1 koyar. INCF MEM1 ; 1 arttırır, tabana göre komplement i(tümleyeni) bulur. MOVF MEM1, W ; MEM1 i W ye alır. MOVWF PORTB ; sonucu PORTB ye yazar. Hex. Yapalım Binary Yapalım h h 4C h (negatif) PORTB de RB4, RB2, RB1, RB0 bağlı LED ler yanacaktır Bit (İki byte) Çıkartma: 16 bit toplamaya benzerdir. Eksilen ve çıkan sayıların üst ve alt byte ları için birer olmak üzere 4 byte kullanılması gerekir. Örnek olarak h 53A8 sayısından h 24F6 sayısını çıkarmak için; Borç Genel bir akış diyagramı parçası çizersek : 53 A8 yandaki gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 24 F6 2E B2 Bu defa altbyte ların çıkartılamasından borç kaldıysa 1. sayının üstbayt ından [burada 53 den] (1) çıkarılmalıdır. Tümleyen alınırsa Hayır h 17 (C=0) Cevap: -17 Alt byteları çıkar (Borç varmı?) C = 0 mı? Evet 1. sayının üst byte ından (1) çıkar Üst byteları çıkar Örnek : Yukarıda verilen 2 byte lık 1.sayının sırasıyla düşük ve yüksek anlamlı byte lar olmak üzere MEM1L ve MEM1H adlı registerlerde bulunduğu, yine 2 byte lık 2. sayının MEM2L ve MEM2H adlı registerlerde mevcut olduğunu varsayarak çıkarma işlemini yapınız. Sonucun alt byte nı PORTB ye yazınız, üst byte nı ise RA0 biti = 0 olduktan sonra yine PORTB ye gönderilmesini sağlayan bir program parçası yazınız. 7

8 Program Parçası: CIKAR MOVF MEM2L, W SUBWF MEM1L, F ; MEM1L den MEM2L yi çıkart. BTFSS STATUS, 0 ; C = 0 mı? (Borç var mı?) DECF MEM1H, F ; Evetse MEM1H dan 1 eksilt MOVF MEM2H, W ; Hayırsa W MEM2H SUBWF MEM1H, F ; Üst byte sonucunu yine MEM1H a yaz. MOVF MEM1L, W ; W MEM1L MOVWF PORTB ; Alt byte sonucunu PORTB ye TEST BTFSC PORTA, 0 ; RA0 a basıldı mı? GOTO TEST ; Hayırsa TEST e git. MOVF MEM1H, W ; Evetse MEM1H ı W ye aktar. MOVWF PORTB ; Üst byte ı PORTB ye yükle. BÖLÜM 8 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 8.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan bitlerin birer bit sola kaydırılması işlemidir. Bu durumda en solda bulunan ( 7. bit ) C ( elde ) bayrağına geçmekte, daha önce C de bulunan bit ise en sağdaki ( 0.) bite geçmektedir. Komutun formatı; Komutu şematik gösterirsek; RFL FİLE REGISTER, d W yada F ( Sonucun Yeri ) Program Örneği : Bir programla önce PORTB ye h 01 yükleyin. Daha sonra 1 defa bu biti sola kaydırın. Bu işlemin daha iyi görülebilmesi için üst üste 2 kere GECIKME alt programı kullanın. BASLA 16F84 ü tanıt PORTB çıkış PORTB 01 CALL GECIKME CALL GECIKME ; PROGRAM.ASM LIST P = 16F84 INCLUDE P16F84.INC GECİK1 EQU h 0C GECİK2 EQU h 0D BCF STATUS, 0 ; Elde yi sıfırla BSF STATUS, 5 ; Bank1 e geç CLRF TRISB ; PORTB Çıkış BCF STATUS, 5 ; Bank0 a geç MOVLW h 01 MOVWF PORTB ;PORTB ye 01 yaz CALL GECIKME ; Bekleme yap CALL GECIKME ; Tekrar Bekleme yap RLF PORT B SON 8

9 RLF PORTB,F ; 1 bit sola ötele BEKLE GOTO BEKLE GECIKME MOVLF h FF ; Önceki Gecikme Alt Prog ile aynı MOVWF GECIK1 DONGU 1 MOVLW h FF MOVWF GECIK2 DONGU2 DECFSZ GECIK2, F GOTO DONGU2 DECFSZ GECIK1, F GOTO DONGU1 RETURN END 8.2. RRF Komutu (Bir Bit Sağa Kaydırma) RRF komutu da RLF komutuna benzer olup fark bu defa kaydırma işleminin sağa olması dolayısıyla en sağdaki bit (0.bit) C ( elde ) bayrağına geçecektir. Daha önce C bayrağında bulunan bit ise bu sefer en soldaki (7.bite) geçecektir. Komut formatı; RRF FİLE REGİSTER, d Sonucun gideceği yer W yada F Mesela MEM adlı bir file registere hex 30 sayısını yazın. Aynı anda C bayrağı da (C= 1) ise RRF komutunun icrasından önce ve sonraki durum: Bu işlem için kullanılacak program komutları : MOVLW h 49 ; W Registerine (49) 16 yükle MOVWF MEM ; W yi MEM adresine sakla RRF MEM, F ; MEM i Sağa bir bit ötele şeklinde olacaktır COMF ve SWAPF Komutları COMF komutu ile istenen bir file register içinde (0) lar (1) ve (1) ler (0) yapılabilir [1 e göre tümleyen işlemi!.. ]. Komut formatı; COMF FILE REGISTER, d Sonucun gideceği yer ( destination ) ( W yada F yazılır ) 9

10 şeklindedir. Örnek: HAFIZA1 adlı registere ( 1F ) 16 yüklendikten sonra bunun tersini bularak HAFIZA2 ye saklayan Program Parçasını yazın. HAFIZA1 MOVLW MOVWF COMF MOVWF h 0F HAFIZA1 HAFIZA1, W HAFIZA HAFIZA SWAPF komutu ise bir file register içindeki ilk dört bit (Yüksek anlamlı Nibble) ile son dört bitlerin (Düşük anlamlı Nibble) yerlerini değiştirir. Komut formatı; SWAPF FILE REGISTER, d şeklindedir. Örnek: PORTB ye ( 3F ) yazdıktan sonra ilk ve son 4 lü bitlerin yerini değiştiren ve sonucu W ye yazan Program parçası yazın. MOVLW MOVWF h 3F PORTB BÖLÜM 7 - ARİTMETİK İŞLEMLER PIC Mikrodenetleyicilerde aritmetik işlem komutları diğer komutlar kadar gerekli olmakta, özellikle toplama, çıkartma ve (2 n =2,4,8,16) ile çarpma ve (2 n =2,4,8,16) ile bölme işlemleri bu komutlarla kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. PIC16F84 de bulunan Temel Aritmetik İşlem Komutları şöylece özetlenebilir : ADDLW : Bir sabiti W register ile toplar. Ve sonucu yine W registerine yazar. ADDWF : W register ile File registeri toplar. Sonucu File registere ya da W ye yazar. SUBLW : Bir sabitten W yi çıkarır. Ve sonucu yine W registerine yazar SUBWF : File registerden W yi çıkarır. Sonucu File registere yada W ye yazar. RLF : C bayrağı üzerinden bitleri sola kaydırır (döndürür) [2 ile çarpma]. RRF : C bayrağı üzerinden bitleri sağa kaydırır (döndürür) [2 ile bölme]. ( Dağıtılan Komut tablosunu ve önceki dönem konularını inceleyiniz) NOT: 1) 8 bit toplamada C (elde-carry) bayrağı sonucun 8 bit dışına taşıp taşmadığını gösterir. Şayet toplama komutu sonunda C = 0 ise sonuç 8 biti (h FF sayısını) aşmamıştır. 10

11 C = 1 ise sonuç 8 biti (h FF sayısını) aşmıştır. NOT: 2) 8 bitlik işaretsiz çıkartmada ( ) 10 = (0.FF) 16 aralığında elde edilen sonuçta; C = 1 ise sonuç pozitiftir. [Yani 1.sayı 2.sayıdan BÜYÜK dür]. Borç (ödünç) yoktur C = 0 ise sonuç negatiftir. [Yani 1.sayı 2. sayıdan KÜÇÜK dür]. Borç (ödünç) vardır NOT: 3) İşaretli sayılarla yapılan çıkartma işlemlerinde C bayrağı dikkate alınmaz. Eğer ( ) aralığı dışına çıkılmamışsa sadece 7. bit (Sonuç byte ının en solundaki bit) işareti tayin eder! Bu bit 0 ise sonuç pozitif, 1 ise sonuç negatiftir! Bu dönemki çalışmalarda işaretli sayılar üzerinde işlem yapılmayacaktır Bit Toplama: PIC16F84 de 8 bit toplama için 2 komut mevcuttur: 2) ADDLW Komutu: Sabit sayı ile W (Aküde) registerinde bulunan sayıyı toplar ve neticeyi W registerine yazar. Örn: ADDLW h 08 ; h 08 sayısını W ye ekler. 2) ADDWF Komutu : W registerinde bulunan sayı ile File registeri toplar ve sonucu File registere yada W registere yazar. Örn: ADDWF MEM, F ; W ile MEM registeri toplanır, sonuç tekrar MEM e yazılır. Çeşitli Hex. (16 lı tabanda) Toplama İşlemleri: 1) h 09 2) h 03 3) h F8 4) h FE h DE h FB h 08 h 08 h E7 h FE 1 h 00 1 h 06 C Bayrağı : 0 oldu. C Bayrağı : 0 oldu. C Bayrağı : 1 oldu C Bayrağı :1 oldu O halde sonuç h FF den büyükse toplama işleminde C bayrağı= (1) olmaktadır. Örnek : Önce W registerine h 5D yazdıktan sonra bu sayıyı h 42 ile toplayıp neticeyi hem W registerine ve hem de PORTB ye yazmak için akış diyagramı çizerek assembly program parçasını yazınız. Sonucu ve C bayrağını bulunuz. MOVLW h 5D ; h 5D yi W ye yükle ADDLW h 42 ; h 42 ile topla MOVWF PORTB ;W deki sonuç PORTB ye İşlemleri yaparsak : 11

12 İşlemi hem 16 lı (heksadesimal) hem de 2 li (binary) tabanda yaparsak; Heks. olarak; Binary olarak; 5D F C bayrağı = 0 C bayrağı = 0 (Sonuç FF den küçük olduğu için) Bit (İki Byte) Toplama : Toplama işleminde h FF = d 255 (1 byte) den daha büyük sayılar kullanıyorsak toplama yapmadan önce bu sayıyı 2 byte lık parçalar halinde ifade ederiz. Ve sonucu da 2 byte olarak buluruz. Örnek olarak h 019F sayısını ele alalım. Burada 01 i ise üst byte ve 9F i alt byte, olmak üzere 16 bitlik (16 lı olarak 4 haneli) sayıyı iki kısma ayırırız. Daha sonra toplanacak diğer sayıyı da aynen ikiye ayırıp alt byte ları birlikte, üst byte ları da yine kendi aralarında topladıktan sonra alt byte ların toplamını bir registere, üst byte ların toplamını bir başka registere yazarız. Bu arada alt byte ların toplamından (elde-carry) oluşursa bu eldeyi üst byte lardan birine eklemek gerekir. Bu durumda akış diyagramını bu program parçası için çizersek: Örnek : h 32A6 sabit sayısı ile h 2E9C sabit sayısını toplayarak sonucun alt-byte ını PORTB ye yazın. Daha sonra Program parçası GECIKME alt programına giderek neticenin bu kez üst-byte ını UST adlı registere gönderip yine GECIKME ye gidecek ve tekrar en başa dönerek işlemleri sürekli tekrarlayacaktır. Akış diyagramını çizip, program parçasını yazın (GECIKME alt programı yazılmayacaktır). X. sayısı 32 A6 Y. sayısı 2E 9C 1. sayı alt byte (XL) 2. sayı alt byte (YL) 1. sayı üst byte (XH) 2. sayı üst byte (YH) 12

13 Önce toplama işlemini yapalım: Hex. Desimal Binary 32 A E 9C Akış Diyagramı Program Parçası XL EQU h 0C ; XL için 1 byte lık yer ayır. XH EQU h 0D ; XH için 1 byte lık yer ayır. YL EQU h 0E ; YL için 1 byte lık yer ayır. YH EQU h 0F ; YH için 1 byte lık yer ayır. BASLA MOVLW h A6 MOVWF XL MOVLW h 32 MOVWF XH MOVLW h 9C MOVWF YL MOVLW h 2E ; Verilen değerler X,Y lere yazıldı. MOVWF YH ; X ve Y byte ları ayrılan registerler yükle. TOPLA MOVF XL, W ADDWF YL, W ; XL ve YL yi topla. MOVWF PORTB ;Sonucu PORTB ye yaz BTFSC STATUS, 0 ; C = 0 mı? INCF XH, F ; Hayırsa XH ı (1) arttır CALL GECIKME ;Gecikme alt prog. çağır MOVF XH, W ADDWF YH, W ; YH ile XH ı topla. MOVWF UST ; Sonucu UST e yaz CALL GECIKME ;Gecikme altprogramını çağır GOTO BASLA Bit Çıkartma: PIC16F84 Mikrodenetleyicisinde 2 tür çıkartma komutu vardır. Daha önce karşılaştırma işlemi için (Bkz. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler 1 Ders Notları) kullanılan bu komutlar SUBLW ve SUBWF şeklindedir. Kısaca hatırlarsak; SUBLW komutunda sabit sayıdan W registerinin içeriği çıkarılarak sonuç W ye yazılır. Örn: SUBLW h 09 ; h 09 dan W registeri çıkarılır, sonuç W ye yazılır. SUBWF komutunda ise File registerden W çıkarılır ve sonuç W ye yada File registere yazılır. Örn: SUBWF MEM, F ; MEM adı ile tanımlı registerin içeriğinden W çıkarılır ; ve sonuç F e yazılır. 13

14 Örn: SUBWF h 20, W ;0x20 adresinde bulunan sayından W çıkarılır,wye yazılır İşaretsiz Sayılarla Çeşitli Çıkartma İşlemleri: 1) h 08 2) h 08 h 09 h 07 h FF (Binaryde Tümleyen Arit. kullanarak) h 01 C bayrağı = 0 (sonuç negatif) C bayrağı = 1 (sonuç pozitif) Örnek : PORTA da bulunan h 1B sayısından h 0A sayısını çıkaran ve neticeyi PORTB ye yazan bir program parçasını ve ilgili akış diyagramı ile yapınız. Sonucu ve C bayrağının değerini veriniz. MOVLW h 0A SUBWF PORTA, W ; PORTA (0A) MOVWF PORTB ; Sonuç PORTB ye İşlem: Hex. Komplement Aritmetiği İle h 1B h 0A h C bayrağı = 1(Borç yok) C bayrağı = 1 olur. Örnek : MEM1 adlı registerde bulunan h 35 sayısından h 4C sayısını çıkardıktan sonra elde edilen negatif sayıyı PORTB deki LED leri yakarak ( 1 yaparak) gösteren bir program parçası yazınız. Yanacak LED leri ve C bayrağını bulunuz. Program Parçası: MOVLW h 4C SUBWF MEM1, F COMPF MEM1, F ; 0 1, 0 1 koyar. INCF MEM1 ; 1 arttırır, tabana göre komplement i(tümleyeni) bulur. MOVF MEM1, W ; MEM1 i W ye alır. MOVWF PORTB ; sonucu PORTB ye yazar. Hex. Yapalım Binary Yapalım h h 4C h (negatif) PORTB de RB4, RB2, RB1, RB0 bağlı LED ler yanacaktır. Tümleyen alınırsa 14

15 Bit (İki byte) Çıkartma: 16 bit toplamaya benzerdir. Eksilen ve çıkan sayıların üst ve alt byte ları için birer olmak üzere 4 byte kullanılması gerekir. Örnek olarak h 53A8 sayısından h 24F6 sayısını çıkarmak için; Borç Genel bir akış diyagramı parçası çizersek : 54 A8 yandaki gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 25 F6 2E B2 Bu defa altbyte ların çıkartılamasından borç kaldıysa 1. sayının üstbayt ından [burada 53 den] (1) çıkarılmalıdır. Hayır h 17 (C=0) Cevap: -17 Alt byteları çıkar (Borç varmı?) C = 0 mı? Evet 1. sayının üst byte ından (1) çıkar Üst byteları çıkar Örnek : Yukarıda verilen 2 byte lık 1.sayının sırasıyla düşük ve yüksek anlamlı byte lar olmak üzere MEM1L ve MEM1H adlı registerlerde bulunduğu, yine 2 byte lık 2. sayının MEM2L ve MEM2H adlı registerlerde mevcut olduğunu varsayarak çıkarma işlemini yapınız. Sonucun alt byte nı PORTB ye yazınız, üst byte nı ise RA0 biti = 0 olduktan sonra yine PORTB ye gönderilmesini sağlayan bir program parçası yazınız. Program Parçası: CIKAR MOVF MEM2L, W SUBWF MEM1L, F ; MEM1L den MEM2L yi çıkart. BTFSS STATUS, 0 ; C = 0 mı? (Borç var mı?) DECF MEM1H, F ; Evetse MEM1H dan 1 eksilt MOVF MEM2H, W ; Hayırsa W MEM2H SUBWF MEM1H, F ; Üst byte sonucunu yine MEM1H a yaz. MOVF MEM1L, W ; W MEM1L MOVWF PORTB ; Alt byte sonucunu PORTB ye TEST BTFSC PORTA, 0 ; RA0 a basıldı mı? GOTO TEST ; Hayırsa TEST e git. MOVF MEM1H, W ; Evetse MEM1H ı W ye aktar. MOVWF PORTB ; Üst byte ı PORTB ye yükle. BÖLÜM 8 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 8.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan bitlerin birer bit sola kaydırılması işlemidir. Bu durumda en solda bulunan ( 7. bit ) C ( elde ) bayrağına geçmekte, daha önce C de bulunan bit ise en sağdaki ( 0.) bite geçmektedir. Komutun formatı; 15

16 Komutu şematik gösterirsek; RFL FİLE REGISTER, d W yada F ( Sonucun Yeri ) Program Örneği : Bir programla önce PORTB ye h 01 yükleyin. Daha sonra 1 defa bu biti sola kaydırın. Bu işlemin daha iyi görülebilmesi için üst üste 2 kere GECIKME alt programı kullanın. BASLA 16F84 ü tanıt PORTB çıkış PORTB 01 CALL GECIKME CALL GECIKME RLF PORT B SON ; PROGRAM.ASM LIST P = 16F84 INCLUDE P16F84.INC GECİK1 EQU h 0C GECİK2 EQU h 0D BCF STATUS, 0 ; Elde yi sıfırla BSF STATUS, 5 ; Bank1 e geç CLRF TRISB ; PORTB Çıkış BCF STATUS, 5 ; Bank0 a geç MOVLW h 01 MOVWF PORTB ;PORTB ye 01 yaz CALL GECIKME ; Bekleme yap CALL GECIKME ; Tekrar Bekleme yap RLF PORTB,F ; 1 bit sola ötele BEKLE GOTO BEKLE GECIKME MOVLF h FF ; Önceki Gecikme Alt Prog ile aynı MOVWF GECIK1 DONGU 1 MOVLW h FF MOVWF GECIK2 DONGU2 DECFSZ GECIK2, F GOTO DONGU2 DECFSZ GECIK1, F GOTO DONGU1 RETURN END 8.2. RRF Komutu (Bir Bit Sağa Kaydırma) RRF komutu da RLF komutuna benzer olup fark bu defa kaydırma işleminin sağa olması dolayısıyla en sağdaki bit (0.bit) C ( elde ) bayrağına geçecektir. Daha önce C bayrağında bulunan bit ise bu sefer en soldaki (7.bite) geçecektir. Komut formatı; RRF FİLE REGİSTER, d Sonucun gideceği yer W yada F Mesela MEM adlı bir file registere hex 30 sayısını yazın. Aynı anda C bayrağı da (C= 1) ise RRF komutunun icrasından önce ve sonraki durum: 16

17 Bu işlem için kullanılacak program komutları : MOVLW h 49 ; W Registerine (49) 16 yükle MOVWF MEM ; W yi MEM adresine sakla RRF MEM, F ; MEM i Sağa bir bit ötele şeklinde olacaktır COMF ve SWAPF Komutları COMF komutu ile istenen bir file register içinde (0) lar (1) ve (1) ler (0) yapılabilir [1 e göre tümleyen işlemi!.. ]. Komut formatı; COMF FILE REGISTER, d Sonucun gideceği yer ( destination ) ( W yada F yazılır ) şeklindedir. Örnek: HAFIZA1 adlı registere ( 1F ) 16 yüklendikten sonra bunun tersini bularak HAFIZA2 ye saklayan Program Parçasını yazın. HAFIZA1 MOVLW MOVWF COMF MOVWF h 0F HAFIZA1 HAFIZA1, W HAFIZA HAFIZA SWAPF komutu ise bir file register içindeki ilk dört bit (Yüksek anlamlı Nibble) ile son dört bitlerin (Düşük anlamlı Nibble) yerlerini değiştirir. Komut formatı; SWAPF FILE REGISTER, d şeklindedir. Örnek: PORTB ye ( 3F ) yazdıktan sonra ilk ve son 4 lü bitlerin yerini değiştiren ve sonucu W ye yazan Program parçası yazın. MOVLW h 3F 17

18 MOVWF SWAPF PORTB PORTB, W f e a g d b c nokta BÖLÜM 9 DÖNÜŞÜM TABLOLARI (LOOKUP TABLEs) Dönüşüm tabloları bir kodu bir başka koda dönüştürmek için kullanılır. Örnek olarak belli bir sayı ile o sayıyı göstergede yakmak için göstergeye uygulanması gereken sayı arasında fark vardır. 3 sayısını herhangi bir şekilde bir mikrodenetleyiciye bağlı display ya da göstergede yazmak için 3 sayısının ikili tabandaki karşılığından farklı bir dijital (sayısal) bilginin mikrodenetleyiciden (PIC den) gönderilmesi gerekir Parçalı (Segment) Gösterge (Display) Uygulaması Mesela; PORTB 'ye bağladığımız bir 7- segment (parçalı) display in (göstergenin) üzerinde heksadesimal (0,1,2...E,F) sayıları göstermek istersek bu tür bir tablo kullanabiliriz. (Nokta dahil) toplam 8 tane segment bulunmaktadır. PB0 (a) PB7 ( ) 7-segment(parçalı) gösterge (display) Ortak katod lu ise bu uç GND' a (Besleme kaynağının (-) ucuna bağlanmalıdır. Bu dijitte noktasız olarak 0 yakmak için a,b, c, d, e, f segmentleri (parçaları) yanmalı diğer parçalar (g ve nokta) sönük kalmalıdır. O halde h 00 sayısından (kodundan) h 3F = b (kodu) elde edilmelidir. Bir başka ifade ile bu Dönüşüm Tablosuna biz h 00 verdiğimizde o bize h 3F yollamalıdır. Zira bu durumda a segmenti RB0 dan (PORTB nin 0. biti) başlamak üzere,. g f e d c b a olmalıdır. O halde PORTB' ye h 3F yüklenmelidir. RB7... RB0 Benzer şekilde (2) sayısını yakmak için aşağıda belirtilen segmentlerin yanması gereklidir. e a g d b Dönüşüm tablosu kullanımına ait örnek program yazmadan evvel Program Sayacı nı (Program Counter PC ) ve RETLW komutunu inceleyelim. 18

19 Program Sayacı (Program Counter PC ) 16F84' de 13 bitlik bir program sayacı (PC) vardır. GOTO ve CALL komutları gerçekte 11 bitlik adres kullanılır ki bu sayı 16F84 de 1K olan program hafızası için yeterlidir. Hatta 11 bit ile 2K adreslemek de mümkündür. (Hatırlatma: 2 11 = 2048 = 2 K) Genelde Program Sayacının alt (8) bitine PCL, üst (5) bitine PCH denir. PCH PCL Bu iki bit 2k' dan fazla hafızaya sahip PIC' ler içindir (PIC 16F877 gibi) 11 bit 2 kb hafızaya sahip PIC' ler için yeterlidir. (PIC 16F84' de 1kB program hafızası vardır). Program sayacının üst 5 bitini (PCH) doğrudan okumak veya buraya yazmak mümkün değildir. Ancak PCH a, veri hafızasında Özel Fonk. Registerlerinden Bank 0 ' da bulunan 5 bitlik PCLATH adı verilen özel file registerinden faydalanarak veri yüklenebilir, böylece program hafızasında daha uzun adres bölgelerini kullanmak mümkün olabilir. Bu derste yazılacak programların uzunlukları normalde 256 satırı (komutu) geçmeyeceği için sadece 8 bitlik kısım olan (PCL) ile ilgilenmek yeterli olacaktır (2 8 = 256) RETLW Komutu: Aslında RETLW komutu, RETURN komutu gibi bir alt programdan dönüş komutudur. Farklı olarak RETLW ana programa dönerken Akümülatör (W) içinde bir sayı getirir. Şimdi örnek bir program üzerinde bu komutun çalışmasını incelerken Dönüşüm tablosunu da anlamaya çalışalım. Örnek : PORTB' de bulunan bir 7 segment göstergede (3) sayısını gösteren bir program parçasını DONUSUM alt programı ile RETLW komutu kullanarak yazın. ;(Program Parçası) MOVLW h 03 CALL DONUSUM ; DONUSUM Alt programına git MOVWF PORTB ;(DONUSUM Alt Programı) DONUSUM ADDWF PCL, F ; PCL + W işlemini yap,neticeyi PCL ye yaz.(w=03 idi) RETLW h 3F ; W= 0 olsaydı bu satıra atlayacaktı. RETLW h 06 ; W= 1 olsaydı bu satıra atlayacaktı RETLW h 5B ; W= 2 olsaydı bu satıra atlayacaktı RETLW h 4F ; W= 3 olduğu için bu satıra atlayacak RETLW h 66 ; W= 4 olsaydı bu satıra atlayacaktı.. Program çalışmasını adım adım takip edersek ; 19

20 Önce MOVLW h 03 ile W ye h 03 yüklendi. CALL DONUSUM ile program DONUSUM alt programına atladı. ADDWF PCL, F komutu ile PCL' ye (03) sayısı eklenerek PCL (03) kadar arttırılmış oldu ve artık program 3 satır atlayarak RETLW h 4F komutunun bulunduğu satıra gelerek W'ye (4F) yükler ve geriye CALL komutunun bir alt satırına döner. Bundan sonra da program parçasında, W deki bu sayı (4F) PORTB' ye yüklenmektedir. Dolayısıyla (3) sayısının göstergede yakılması için b = 4F sayısının PORTB ye yüklenmesi yeterli olmaktadır. Örnek : PORTB' nin uçlarına bağlı 7 segment (parça) göstergede 0,1,2,3... E,F şeklinde sürekli olarak ileri saydıran ve sayılar arasında GECIKME alt programına giden bir program parçası yazınız (Not: GECIKME alt programı yazılmayacaktır). ;(Program Parçası) TEKRAR MOVLW h 00 MOVWF SAYAC ; SAYAC sıfırlandı GIT MOVF SAYAC, W CALL DONUSUM ; DONUSUM alt programına atla. MOVWF PORTB ; Alt programdan gelen W değerini PORTB ye yaz CALL GECIKME ;GECIKME alt programına(gösterilmemiştir) git,bekle,gel INCF SAYAC, F ; SAYAC ı bir arttır MOVLW h 10 ; Son olarak SAYAC=15 dir,incf ile (16) 10 =(10) 16 oldu SUBWF SAYAC,W ; SAYAC dan Aküyü çıkart, İkisi eşitse netice (00) 16 olur BTFSS STATUS,2 ; Z=1 mi? GOTO GIT ; Değilse saymaya devam et. GOTO TEKRAR ; Evetse Saymaya yeniden 0 dan başla ;(DONUSUM Alt Programı) DONUSUM ADDWF PCL, F ; PCL + W işlemini yap,neticeyi PCL ye yaz RETLW h 3F ; 0 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 06 ; 1 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 5B ; 2 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 4F ; 3 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 66 ; 4 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 6D ; 5 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 7D ; 6 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 07 ; 7 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 7F ; 8 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 6F ; 9 yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 77 ; A yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 7C ; b yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 39 ; C yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 5E ; d yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 79 ; E yazdırmak için dönüşüm kodu RETLW h 71 ; F yazdırmak için dönüşüm kodu END Faydalanılan Kaynaklar : 1- Mikroişlemciler Ders Notları 1-2 (6502), Doç. Dr. Hakan ÜNDİL 20

21 2- Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama, Orhan ALTINBAŞ 3- PIC Mikrodenetleyiciler, Fevzi AKAR Mustafa YAĞIMLI 4- Adım Adım PIC Programlama, Yaşar BODUR 5- PIC Microcontroller Uygulama Devreleri, Gökhan DİNÇER 6- Microchip PIC16F8X ve PIC16F877 PIC Data Sheet, 7- web adresi. 21

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Bahar-Vize BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan

Detaylı

5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI

5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2015-2016 Bahar-Vize (MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI nın devamıdır. Sadece VİZE için olan kısımdır) 5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI

Detaylı

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım 3) Doç. Dr. Hakan Ündil Program Örneği 9 : Gecikme altprogramı kullanarak Port B ye bağlı tüm LED leri yakıp söndüren bir program için akış

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-Final Kısmı

MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-Final Kısmı MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL 2014-2015 Bahar-Final Kısmı (NOT: Derslerde işlenen diğer örnekler de Final sınavına dahildir) BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir

Detaylı

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak # PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak - LIST=16F84 - PORTB yi temizle - BANK1 e geç - PORTB nin uçlarını çıkış olarak yönlendir - BANK 0 a geç - PORT B nin 0. bitini 1 yap - SON ;pic tanıtması

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-FİNAL KISMI

MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-FİNAL KISMI MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL 2016-2017 Bahar-FİNAL KISMI (NOT: Derslerde işlenen diğer örnekler, Lab. Deneyi ve Sayı Sistemleri de Final sınavına dahildir) BÖLÜM 7 - LOJİK

Detaylı

KONFİGÜRASYON BİTLERİ

KONFİGÜRASYON BİTLERİ MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım 2) Doç. Dr. Hakan Ündil INCLUDE Dosyalar Assembly programlarını yazarken kullanılacak register adreslerini (EQU) komutu ile tanımlamak hem

Detaylı

MİKRO DENETLEYİCİLER 1 DERS NOTLARI (Final) Prof. Dr. Hakan Ündil Güz

MİKRO DENETLEYİCİLER 1 DERS NOTLARI (Final) Prof. Dr. Hakan Ündil Güz MİKRO DENETLEYİCİLER 1 DERS NOTLARI (Final) Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Güz 1.1. Sayı Sistemleri Sayı sistemleri iyi anlaģılmadan mikroiģlemcilerle (ya da mikrodenetleyicilerle) uğraģmak ve onların

Detaylı

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001 MOVLW k Move Literal to W k sabit değerini W saklayıcısına yükler. MOVLW h'1a' W 1A. Hexadecimal 1A sayısı W registerine yüklenir. MOVF f,d Move f f saklayıcısının içeriğini W veya f'e yükler. MOVF SAYAC,0

Detaylı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı 1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı yazınız. SAYAC1 EQU 0X20 devam movlw B'00000000' call DELAY incf PORTB,f ;Akü ye 0' sabit değerini yaz. ;Aküdeki değer PORTB

Detaylı

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ Komut açıklamalarında kullanılan harflerin anlamları: F : File(dosya), kaynak ve bilgi alınan yeri ifade eder. D : Destination (hedef), işlem sonucunun kaydedileceği yer.

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk.

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. 15 Nisan 2014 1) (10p) Mikroişlemcilerle Mikrodenetleyiceleri yapısal olarak ve işlevsel olarak karşılaştırarak

Detaylı

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş +5V ĠġĠN ADI: PORTB DEKĠ LEDLERĠN ĠSTENĠLENĠ YAKMAK/SÖNDÜRMEK GND C F C F X R 5 U OSC/CLKIN RA0 OSC/CLKOUT RA RA RA RA/T0CKI PICFA RB RB RB RB RB RB 0 R R R R5 R R R R D D D D D5 D D D INCLUDE CONFIG P=FA

Detaylı

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK PORTB den aldığı 8 bitlik giriş bilgisini PORTD ye bağlı LED lere aktaran MPASM (Microchip Pic Assembly) Doç. Dr. Serdar Küçük SK-2011 2

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Güz (Vize sonuna kadar olan kısımdır.)

MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Güz (Vize sonuna kadar olan kısımdır.) MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Güz (Vize sonuna kadar olan kısımdır.) 1. BÖLÜM GİRİŞ ve SAYI SİSTEMLERİ 1.1. Devrelendirilmiş Lojik Şimdiye kadar Sayısal Devreler ve

Detaylı

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü Ders 7, Slayt 2 1 PROGRAM 1 RAM bellekte 0x0C ve 0x0D hücrelerinde tutulan iki 8-bit sayının toplamını hesaplayıp

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu Step Motor Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak

Detaylı

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SERİ BAĞLANTILI 7 SEGMENT LED PROJESİ Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa E-mail: dogan@neu.edu.tr,

Detaylı

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür.

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür. BÖLÜM 4 4. PIC PROGRAMLAMA Herhangi bir dilde program yazarken, öncelikle kullanılacak dil ve bu dilin editörünü kullanabilmek önemlidir. Biz bu işlem için Mplab programını kullanacağız. Bu sebeple aslında

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display )

LCD (Liquid Crystal Display ) LCD (Liquid Crystal Display ) Hafif olmaları,az yer kaplamaları gibi avantajları yüzünden günlük hayatta birçok cihazda tercih edilen Standart LCD paneller +5 V ile çalışır ve genellikle 14 konnektor lü

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) LCD ekranlar bize birçok harfi, sayıları, sembolleri hatta Güney Asya ülkelerin kullandıkları Kana alfabesindeki karakterleri de görüntüleme imkanını verirler. LCD lerde hane

Detaylı

Sistem Gereksinimleri: Uygulama Gelistirme: PIC Mikroislemcisinin Programlanmasi: PIC Programlama Örnekleri -1

Sistem Gereksinimleri: Uygulama Gelistirme: PIC Mikroislemcisinin Programlanmasi: PIC Programlama Örnekleri -1 PIC Programlama Örnekleri -1 Sistem Gereksinimleri: PIC programlayicinin kullanilabilmesi için; Win98 ve üstü bir isletim sistemi Paralel port 60 MB veya daha üstü disk alani gerekmektedir. Ancak programlama

Detaylı

3.2 PIC16F84 Yazılımı PIC Assembly Assembler Nedir?

3.2 PIC16F84 Yazılımı PIC Assembly Assembler Nedir? 3.2 PIC16F84 Yazılımı 3.2.1 PIC Assembly 3.2.1.1 Assembler Nedir? Assembler,bir text editöründe assembly dili kurallarına göre yazılmış olan komutları pıc in anlayabileceği heksadesimal kodlara çeviren

Detaylı

PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI. Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur:

PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI. Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur: PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur: 1. Program Hafızası (ROM,PROM,EPROM,FLASH) Programı saklar, kalıcıdır. 2. Veri Hafızası (RAM, EEPROM)

Detaylı

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü IŞIĞA YÖNELEN PANEL Muhammet Emre Irmak Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: memreirmak@gmail.com ÖZET Işığa yönelen panel projesinin amacı,

Detaylı

Bu yürütme, Prof. Dr. Hakan ÜNDİL (Bir haftalık derse ait ders notudur)

Bu yürütme, Prof. Dr. Hakan ÜNDİL (Bir haftalık derse ait ders notudur) MİKROİŞLEMCİ (MİKROPROSESÖR - CPU) NEDİR? Mikroişlemci bir programının yapmak istediği işlemleri, (hafızada bulunan komutları) sırasıyla ile işleyerek icra eder (yürütür). Bu yürütme, 1. Komutun Program

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 3. Ders: Bazı Özel İşlev Yazmaçları ve Altprogram Kavramı HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 3. Ders: Bazı Özel İşlev Yazmaçları ve Altprogram Kavramı Yazan:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2 ANKARA 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Bank değiştirme Bir banktan diğerine geçmek için STATUS register denilen özel registerin 5. ve 6. bitinin durumunu değiştirmek gerekir.

Bank değiştirme Bir banktan diğerine geçmek için STATUS register denilen özel registerin 5. ve 6. bitinin durumunu değiştirmek gerekir. File register haritası Bank 0 Bank 1 0 00 INDF 0 80 INDF 0 01 TNF0 0 81 OPTION 0 02 PCL 0 82 PCL 0 03 STATUS 0 83 STATUS 0 04 FSR 0 84 FSR 0 05 PORT A 0 85 TRISA 0 06 PORT B 0 86 TRISB 0 07 0 87 EEPROM

Detaylı

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } }

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } } Temrin1: PIC in PORTB çıkışlarından RB5 e bağlı LED i devamlı olarak 2 sn. aralıklarla yakıp söndüren programı yapınız. En başta PORTB yi temizlemeyi unutmayınız. Devre Şeması: İşlem Basamakları 1. Devreyi

Detaylı

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak # PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak - başla - LIST=16F84 - PORTB yi temizle - BANK1 e geç - PORTB nin uçlarını çıkış olarak yönlendir - BANK 0 a geç - PORT B nin 0. bitini 1 yap - SON ;pic

Detaylı

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC E-mail: dogan@neu.edu.tr, Tel: (90) 392 2236464 ÖZET Bilgisayarlara

Detaylı

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ DERSĐN ADI : MĐKROĐŞLEMCĐLER II DENEY ADI : PIC 16F84 VE ĐKĐ BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE VAVĐYEN ANAHTAR ĐLE BĐR LED KONTROLÜ ÖĞRENCĐ ĐSMĐ : ALĐ METĐN

Detaylı

PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI

PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI P I C 1 6 F 8 4 / P I C 1 6 F 8 7 7 K O M U T S E T İ PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 Gecikme Programları Örnek 1: Tek bir döngü ile yaklaģık

Detaylı

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikrodenetleyiciler PIC MCU= CPU + I/O pinleri+ Bellek(RAM/ROM) Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikro denetleyici Programlama Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen

Detaylı

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC )

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) Ders 9, Slayt 2 1 ALT PROGRAM Bir program içerisinde sıkça

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (MİKROPROSESÖR - CPU) NEDİR? Prof. Dr. Hakan ÜNDİL (Bir haftalık derse ait ders notudur)

MİKROİŞLEMCİ (MİKROPROSESÖR - CPU) NEDİR? Prof. Dr. Hakan ÜNDİL (Bir haftalık derse ait ders notudur) MİKROİŞLEMCİ (MİKROPROSESÖR - CPU) NEDİR? Prof. Dr. Hakan ÜNDİL (Bir haftalık derse ait ders notudur) Mikroişlemci bir programının yapmak istediği işlemleri, (hafızada bulunan komutları) sırasıyla ile

Detaylı

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir.

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir. DENEY 1: PIC 16F84 DEN BİLGİSAYARA VERİ GÖNDERME Bu uygulamada verici kısım PIC16F84, alıcı kısım ise bilgisayardır. Asenkron iletişim kurallarına göre her iki tarafta aynı parametreler kullanılacaktır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 523EO0020 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu Makaleler PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre Canol Gökel - 13 Ekim 2006 Giriş Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde PIC'e yeni başlayanlar için basit

Detaylı

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre MİKRODENETLEYİCİLER Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre Mikrodenetleyici: Bir mikroişlemcinin

Detaylı

8 Ledli Havada Kayan Yazı

8 Ledli Havada Kayan Yazı 8 Ledli Havada Kayan Yazı Hazırlayan Eyüp Özkan Devre Şemasının ISIS Çizimi Devre şemasından görüldüğü gibi PIC16F84A mikro denetleyicisinin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz lik kristal

Detaylı

HUNRobotX - Makaleler - Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı. Makaleler Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı

HUNRobotX - Makaleler - Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı. Makaleler Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı Makaleler Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı Gecikme Kodları Hazırlama ve Gecikme Rutini Hazırlayıcı Yazan: Mustafa Tufaner, Düzenleyen: Canol Gökel - 31 Ocak 2007 Giriş Merhaba, bu

Detaylı

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Yazan: Mustafa Tufaner, Düzenleyen: Canol Gökel - 18 Kasım 2006 Giriş Robotikte sıkça kullanılabilecek bir uygulama ile karşınızdayız.

Detaylı

PİC BASİC PROFESSİONAL

PİC BASİC PROFESSİONAL PİC BASİC PROFESSİONAL Farklı Mikroişlemcilerin farklı Assembler kodları olması genellikle sorun olmuştur. Bu dezavantajdan kurtulmak için compiler lar geliştirilmiştir. C++ ve Basic dillerinde yazılanlar

Detaylı

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar Ders 5, Slayt 2 1 BACAK BAĞLANTILARI Ders 5, Slayt 3 PIC

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi

Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi B Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Kesmeler Kesme (Interrupt), mikro denetleyicinin gerçekleştirdiği işleme bakmaksızın belirli durumların/olayların olması durumunda

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR?

BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR? 0 BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR? Programlamada döngü kadar etkili bir diğer kullanım şekli de alt programlardır. Bu sistemde işlemin birkaç yerinde lazım olan bir program parçasını tekrar

Detaylı

DEVRELENDİRİLMİŞ LOJİK

DEVRELENDİRİLMİŞ LOJİK MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım1) Doç. Dr. Hakan Ündil DEVRELENDİRİLMİŞ LOJİK Lojik (sayısal) Devreleri genel olarak 3 ana grupta inceleyebiliriz ; 1-) Kombinezonsal Lojik

Detaylı

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI S1. Aşağıdaki eleman ya da birimlerden hangisi genel bir bilgisayar sisteminin donanımsal yapısında yer almaz? a) Mikroişlemci (CPU) b) Bellek

Detaylı

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu PIC UYGULAMALARI STEP MOTOR UYGULAMLARI Step motor Adım motorları (Step Motors), girişlerine uygulanan lojik sinyallere karşılık analog dönme hareketi yapan fırçasız, sabit mıknatıs kutuplu DC motorlardır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ-4 Ankara 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu İstanbul 2009 İçindekiler EasyPic6 Deney Setinin Tanıtımı... 1 PIC16F887

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI Muciz ÖZCAN 1 Hidayet GÜNAY 2 1 Selçuk Üniversitesi KONYA 2 MPG Makine Prodüksiyon Grubu Arge- Müh. KONYA Özet Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1

Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1 B Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikro denetleyici Programlama Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen yazılımlarda kullanılan alt

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 2. Ders: Çalışma Mantığı ve Komutlar HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 2. Ders: Çalışma Mantığı ve Komutlar Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ-3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PIC MİKRODENETLEYİCİ KULLANARAK BİR SİSTEMİN TELEFONLA UZAKTAN KONTROLÜ

PIC MİKRODENETLEYİCİ KULLANARAK BİR SİSTEMİN TELEFONLA UZAKTAN KONTROLÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PIC MİKRODENETLEYİCİ KULLANARAK BİR SİSTEMİN TELEFONLA UZAKTAN KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Serkan İNAL ve

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Doç. Dr. Melih Cevdet İNCE DENEYLER Deney_1: Program yazma, derleme, pic e yükleme,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ İLE DİJİTAL İŞLEMLER 523EO0021 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI Güz-Final. 1. BÖLÜM GİRİŞ ve SAYI SİSTEMLERİ 1.1. Devrelendirilmiş Lojik

MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI Güz-Final. 1. BÖLÜM GİRİŞ ve SAYI SİSTEMLERİ 1.1. Devrelendirilmiş Lojik MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI 2015-2016 Güz-Final 1. BÖLÜM GİRİŞ ve SAYI SİSTEMLERİ 1.1. Devrelendirilmiş Lojik Şimdiye kadar Sayısal Devreler ve Sayısal Tasarım gibi dersler almış olan öğrenciler

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR

MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR Bülent ÖZBEK Örnek Program -1- B Portuna bağlı LED leri Yakma Bu programda PIC16F84 mikrodenetleyicisinin B portuna bağlı 8 adet LED in yanması sağlanacaktır. Bunu

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu Makaleler Geri Sayım Cihazı HUNRobotX - Makaleler - Geri Sayım Cihazı Geri Sayım Cihazı Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel - 22 Ekim 2006 Giriş Hepinizin bazı macera

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 Assembler Programlama ve Program Geliştirme Program Geliştirme Problem Tanımlama Bağlantı Şekli Algoritma Akış Diyagramı Kaynak

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ İçerik Mikroişlemci Sistem Mimarisi Mikroişlemcinin yürüttüğü işlemler Mikroişlemci Yol (Bus) Yapısı Mikroişlemci İç Veri İşlemleri Çevresel Cihazlarca Yürütülen İşlemler

Detaylı

Mikroişlemciler Laboratuar Deney Föyü

Mikroişlemciler Laboratuar Deney Föyü YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mikroişlemciler Laboratuar Deney Föyü İçindekiler DENEYLER... 3 BUTON UYGULAMASI... 3 BUZZER... 4 7 SEGMENT DISPLAY İLE SAYICI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA Aritmetik işlemler onlu sayı sisteminde yapılabileceği gibi diğer sayı sistemleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

PIC Mikrodenetleyicileri

PIC Mikrodenetleyicileri PIC Mikrodenetleyicileri Intel 1976 da 8031/51 ailesini piyasaya sürdüğünde dünyanın en popüler mikroişlemcisi olmuştu. Bu işlemci dünya üzerinde 12 den fazla firma tarafından (İntel, Phillips, Dallas,

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI

PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI BİTİRME ÇALIŞMASI SULTAN ÜÇOK 203786 HAZİRAN,2011 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK KESME NEDİR KESME ÇEŞİTLERİ INTCON SAKLAYICISI RBO/INT KESMESİ PORTB (RB4-RB7) LOJİK SEVİYE DEĞİŞİKLİK KESMESİ Ders 12, Slayt 2 1 KESME PIC in bazı

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı

Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Elektronik Öncesi Kuşak. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Kuşak. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme

Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Elektronik Öncesi Kuşak. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Kuşak. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Bilgisayar teknolojisindeki gelişme Elektronik öncesi kuşak Elektronik kuşak Mikroişlemci kuşağı Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü 1 Bilgisayar Tarihi Elektronik Öncesi Kuşak

Detaylı

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2. SAYI SİSTEMLERİ VE KODLAR Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2.1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2.1.1. Ondalık Sayı Sistemi Günlük

Detaylı

Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri

Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri Bir PIC mikro denetleyici ile uygulama gerçekleştirebilmek için ; Besleme devresi, Reset sinyali, Osilatör devresi, Uygulama devresi elemanlarına İhtiyaç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 Ankara, 2012 I Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL AMAÇLI UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜNÜN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Murat UZAM Hazırlayan

Detaylı

PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI

PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI Emre YAVUZ Temmuz 2009 PIC16F87X te ADC MODÜLÜ Ü KULLA IMI Bu makalemizde PIC16F87X serisi mikrodenetleyicilerde ADC modülünün temel düzeyde kullanımını anlatacağım.

Detaylı

PIC ASSEMBLY VE MAKROLAR

PIC ASSEMBLY VE MAKROLAR PIC ASSEMBLY VE MAKROLAR Abdullah UNUTMAZ Ağustos 2009 Pic Assembly ve Makrolar H U N R O B O T X M A K A L E L E R #DEFI E #DEFINE anahtar sözcüğü ile kendi tanımladığımız değişkenler, yada include dosyalarında

Detaylı

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 1) Etkilenen Bayraklar (E.B.) : Bazı komutlar koşturulurken PSW saklayacısındaki bayrakların değeri değişebilir. Herbir komut için etkilenen bayraklar belirtilmiştir.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ PROJE III. Pic16F84 ile Dijital Saat ve Termometre. Hazırlayan: Tamer Tömekçe 000208001

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ PROJE III. Pic16F84 ile Dijital Saat ve Termometre. Hazırlayan: Tamer Tömekçe 000208001 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ PROJE III Pic16F84 ile Dijital Saat ve Termometre Hazırlayan: Tamer Tömekçe 000208001 DEVRE ADI: Dijital Saat ve Dijital Termometre DEVRE ELEMANLARI:

Detaylı

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz.

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Ders-2: ---------- Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırlanan programlarda pic in zaman zaman dış ortamdan bilgi

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

Jalv2 ile PIC Programlama 1.BÖLÜM. Sercan TEK. Temmuz 2011. Temel JALv2 Kavramları

Jalv2 ile PIC Programlama 1.BÖLÜM. Sercan TEK. Temmuz 2011. Temel JALv2 Kavramları 1BÖLÜM Sercan TEK Temmuz 2011 Temel JALv2 Kavramları Not : Buradaki bazı komutlar jalv2 derleyicisinin 24o ve sonraki versiyonları için geçerlidir Temel programlama ve elektronik bilginizin olduğu varsayılarak

Detaylı

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti 8086 Mikroişlemcisi Komut Seti SUB ve SBB komutları: SUB (Subtract) yani çıkartma SBB ise borç ile çıkart (SuBtract with Borrow) anlamına gelir. Her iki çıkartma işlemi bir çıkartma sonucu üretmenin yanında

Detaylı

BILGISAYAR ARITMETIGI

BILGISAYAR ARITMETIGI 1 BILGISAYAR ARITMETIGI Sayısal bilgisayarlarda hesaplama problemlerinin sonuçlandırılması için verileri işleyen aritmetik buyruklar vardır. Bu buyruklar aritmetik hesaplamaları yaparlar ve bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ İLE ANALOG İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

2. Sayı Sistemleri. En küçük bellek birimi sadece 0 ve 1 değerlerini alabilen ikili sayı sisteminde bir basamağa denk gelen Bit tir.

2. Sayı Sistemleri. En küçük bellek birimi sadece 0 ve 1 değerlerini alabilen ikili sayı sisteminde bir basamağa denk gelen Bit tir. 2. Sayı Sistemleri Bilgisayar elektronik bir cihaz olduğu için elektrik akımının geçirilmesi (1) yada geçirilmemesi (0) durumlarını işleyebilir. Bu nedenle ikili sayı sistemini temel alarak veri işler

Detaylı

7 Segment Display Kullanımı Ve LOOK-UP (dönüşüm tablosu) oluşturma

7 Segment Display Kullanımı Ve LOOK-UP (dönüşüm tablosu) oluşturma PIC Assembly Ders 5 7 Segment Display Kullanımı Ve LOOK-UP (dönüşüm tablosu) oluşturma Bu dersimize kadar bahsettiğimiz örneklerde mikrodenetleyicimizin dış dünyaya gönderdiği komutları mikrodenetleyicinin

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER

İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER DENEY 3 GİRİŞ Bu deneyde kurulacak devreler ile işaretsiz ve işaretli ikili sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapılacak; işaret, elde, borç, taşma kavramları incelenecektir.

Detaylı