Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD."

Transkript

1 Dayanma (İstİnat) yapilari Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

2 İçerik Giriş Yanal Zemin Basıncı Teorileri Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Toplam ve Efektif Parametreler ile Zemin Basıncının Hesaplanması Dayanma Yapısı Tipleri Ağırlık Duvarları Yarı Ağırlık Duvarları Betonarme Konsol Duvarlar Gabion Duvarlar Payandalı Duvarlar Toprakarme Duvarlar Diyafram Duvarlar Palplanş Perdeler Dayanma Yapılarının Genel Tasarım Kriterleri Spesifik Dayanma Yapılarının Tasarımı Ağırlık Duvarları Betonarme Duvarlar Toprakarme Duvarlar Gabion Duvarlar Duvar Güvenliğinde Diğer Konular

3 Giriş İstinat yapıları, eğimli arazilerde araziden faydalanmak üzere, Zemini doğal şev açısından daha dik açı ile tutmak, kayma ihtimali olan zeminlerin göçmesini engellemek, bir binanın bodrum duvarını oluşturmak, kıyıların erozyondan veya taşkınlardan korunmasını temin etmek, köprülerde kenar ayak görevini yapmak, derin kazıların yanal duvarlarını tutmak, v.b. amaçlara hizmet etmek gayesi ile inşa edilen kalıcı veya geçici yapılardır.

4 Giriş İstinat yapıları yanal zemin itkileri altındaki yapısal davranışları bakımından uygulamada rijit ve esnek istinat yapılar olmak üzere iki grupta incelebilir.

5 Giriş Esnek istinat yapıları Esnek istinat yapılarına örnek olarak zemine ankastre ankrajlı ve ankrajsız palplanş ve perdeler, kazı kaplama elemanları (iksalar), bazı köprülerin kenar ayakları, ankrajlı ve ankrajsız kazık perde duvarlar gibi yapıları sayabiliriz Rijit istinat yapıları Rijit istinat yapılarına örnek olarak ise taş kargir, donatısız veya kısmen donatılı masif beton, betonarme konsol, betonarme nervürlü, prefabrike elemanlı ve mekanik stabilize toprakarme istinat duvarları sayılabilir.

6 Esnek İstinat Yapıları İstinat perdeleri, zemin itkileri altında, alt uçlarından dönmeyen, denge hesaplarında kendi ağırlıkları hesaba dahil edilmeyen, eğilme rijitlikleri bakımından duvarlara göre daha esnek olan yapı elemanlarıdır. Eğilme problemi gösterebilirler.

7 Rijit İstinat Yapıları İstinat Duvarları, zemin itkisi ile alt uçlarında bir miktar dönme yapabileceği varsayımı ile hesaplanan, yanal basınç kuvvetlerini kendi ağırlıkları ile dengelemeye çalışan, eğilme rijitlikleri perdelere göre daha büyük olan, çok az deformasyon yapan yapı elemanlarıdır. Yanal itkiler altında, taban da kayma ve/veya devrilme, arkasındaki zemin ile birlikte toptan göçme gibi yapısal davranışlar gösterebilirler.

8 İstinat Duvarları Kullanıldıkları Yerler dolgu dolgu yarma (a) (b) dolgu yarma (c) (d) Dayanma duvarlarının kullanım amaçlarına örnekler: (a) ve (b) yamaç yolları, (c) büyük dolgu gerektiren yollar, (d) büyük yarma gerektiren yollar

9 İstinat Duvarları Kullanıldıkları Yerler su (e) Yüksek su düzeyi (f) (g) Dayanma duvarlarının kullanım amaçlarına örnekler: (e) zemin tutma, (f) kanallar, (g) taşkın duvarları, (h) köprü kenar ayakları (h)

10 Giriş İstinat yapılarına etkiyen zemin basıncının iki sınır değeri vardır. Bunlar duvarın dolgudan dışarıya doğru küçük bir miktar yer değiştirmesi durumunda, arka zeminin göçmesi anında oluşan aktif zemin basıncı ve duvarın dolguya doğru hareket etmesi durumunda, arka zeminin kabarması ile oluşan pasif zemin basıncıdır. Yanal zemin basınçları ve bunların duvar üzerindeki etkileri ile ilgili klasik çalışmalar, Coulomb (1776) ve Rankine (1857) tarafından yapılmıştır. Deprem hareketlerinden kaynaklanan dinamik aktif ve pasif zemin basınçlarının hesaplanması üzerine ilk çalışmalar ise, Okabe (196) ve Mononobe-Matsuo (199) tarafından gerçekleştirilmiştir.

11 Elastik ve Plastik Denge Durumu Yarım sonsuz ortamda teorik olarak farklı durum olabilir; Sükûnet Durumu (Elastik Denge) Zemin ortamda herhangi bir deformasyonun olmadığı doğal durum Homojen doğal bir zemin tabakası içinde yer alan hareketsiz bir duvar v ' σ v ' : Zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan gerilme σ h ' : Yanal gerilme h ' Yanal deformasyon göstermeyen bir zemin tabakası için yatay ve düşey efektif gerilme arasındaki ilişki h '= v ' K K toprak basıncı katsayısıdır. K değeri zemin cinsine, gerilme tarihçesine vb. faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Sükunette K=K 0 = h '/ v ' oranı olarak bilinen sabit bir katsayıdır. Tabii zeminler için K 0 = arasında değerler alabilir. K 0 durumunda, yatay yer değiştirme olmaz!

12 K 0 Tahmini

13 Tipik K 0 Değerleri

14 Elastik ve Plastik Denge Durumu Plastik Denge Yarım sonsuz ortamda, her noktanın kırılmanın eşiğinde bulunması durumu Genel kayma direnci denklemi ( f =c + n tan ) esas alındığında plastik denge, gerilme dairesinin kırılma zarfına teğet olduğu durum olarak tanımlanır. Dairenin zarfı kesmesi göçmüş (kırılmış) sistemi gösterir. Zemin ortamda plastik durum elde etmek için, zemin ortamının yanal deformasyona (sıkışma ve genişleme) tabi tutulması gerekir.

15 Aktif ve Pasif Toprak Basınçları Granüler zeminlerde Duvar hareketi sırasında A ve B noktalarındaki zemin elemanları incelenirse

16 Aktif ve Pasif Toprak Basınçları

17 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri Aktif Durum Pasif Durum

18 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri Genelde duvar K a ya erişinceye kadar hareket eder. K p ye çoğu zaman erişilemez.

19 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri

20 Yanal Zemin Basıncı Teorileri Coulomb (1776) Teorisi Rankine (1857) Teorisi

21 Rankine Teorisi Kohezyonlu ve kohezyonsuz zemin durumu Zemin ortamda plastik denge durumuna ulaştığı andaki gerilmeleri dikkate alır Sürtünmesiz duvar kabulu Rijit duvar Düşey duvar

22 Aktif Toprak Basıncı

23 Aktif Toprak Basıncı Yarım sonsuz ortamın yanal genişlemeye tabi tutulması Arka yüzü düşey ve sürtünmesiz rijit bir duvarın, zeminden uzağa doğru hareket ettirilmesi veya duvarın öne doğru bir miktar döndürülmesi Aktif durumda elemana etkiyen düşey gerilme sabit kalırken, yatay gerilmenin değeri göçme oluşuncaya kadar azalarak, sabit bir değere varır.

24 Aktif Toprak Basıncı

25 Aktif Toprak Basıncı Göçme düzlemi yatayla 45 + / açı yapacak şekilde oluşmaktadır

26 Pasif Toprak Basıncı Duvar zemine doğru hareket ettiğinde

27 Pasif Toprak Basıncı Yarım sonsuz ortamın yanal sıkışmaya tabi tutulması Arka yüzü düşey ve sürtünmesiz rijit bir duvarın, zemine doğru itilmesi veya duvarın zemine doğru bir miktar döndürülmesi Pasif durumda elemana etkiyen düşey gerilme sabit kalırken, yatay gerilmenin değeri göçme oluşuncaya kadar artarak, sabit bir değere varır.

28 Pasif Toprak Basıncı

29 Pasif Toprak Basıncı Göçme düzlemi yatayla 45 - / açı yapacak şekilde oluşmaktadır

30 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonsuz kuru kum, c=0, >0 için; Pasif Aktif Hidrostatik Su Basıncı Sürşarj Ka tan 45 - K p tan 45

31 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

32 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonlu zeminler için, c>0, >0 Çekme çatlağı oluşması durumunda çekme etkisi ihmal edilir ve diyagram z 0 dan başlar. Çekme çatlağına su dolması durumunda hidrostatik basınç oluşur. z 0 = c / ( g K a 0.5 )

33 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonlu zeminler için, c>0, >0 Aktif Durum Pasif Durum z 0 c K g n K a a

34 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Tabakalı Zemin Durumu (Aktif Durum) c 1 =0, c =0 ve 1 < g1 c q=g z1 p a =g 1 z 1 K a1 p a =g 1 z 1 K a Aynı derinlikte iki farklı yatay zemin basıncı hesaplanır. g c p a =(g 1 z 1 + g z ) K a

35 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Su Tablasının Etkisi (Efektif ve Toplam Gerilme Analizleri) (Aktif Durum) Efektif Gerilme Analizi (g', c', f') p a Kumlarda v'=g' z p a =v' K a Y.A.S.S. K a =tg (45-/) p w Su basıncı ayrıca dikkate alınır! Hesaplarda g' dikkate alınır.

36 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Su Tablasının Etkisi (Efektif ve Toplam Gerilme Analizleri) Toplam Gerilme Analizi (g doygun, c u, f u ) Çekme çatlağına dolan su zeminin içinde değil dışında bir sudur. Oluşan basınç boşluk suyu basıncı değildir. Kumlarda Toplam Gerilmeler Oluşamaz z 0 p w p a Suya doygun Killerde u =0 K a =1 p a =g doygun z 0 Ka c u K a K a =tg (45-/) Su basıncı ayrıca dikkate alınmaz! g doygun kullanılarak hesaplara katılır.

37 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Zemin Yüzeyinin eğimli olması hali Rankine Yöntemi b g c' ' Bu durumda yatay ve düşey gerilmeler asal gerilmeler değildir. Mohr Çemberine başvurulur. Yanal zemin basıncı zemin yüzeyine paralel kabul edilir P a K a = cos β cos β (cos β cos φ) 0. 5 cos β + (cos β cos φ)0.5 Duvarı sürtünmesiz kabul eder. Duvar arka yüzü düşeydir. İtki zemin yüzeyine paraleldir. K p = cos β cos β + (cos β cos φ) 0. 5 cos β (cos β cos φ)0.5

38 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Duvar Arkasının eğimli olması hali Rankine Yöntemi A C W B g n H K a

39 Coulomb Teorisi Rankine toprak basıncı teorisinin dikkate almadığı Arka zeminin yatayla bir açı yaptığı, Duvarın düşey olmadığı ve Duvar arkasında sürtünmenin olduğu granüler (c=0) zemin koşullarında geçerlidir. Bu yöntem; Duvar, öne veya arkaya doğru hareket ederken, duvar arkasında oluşan ve kayan zemin kütlesinin dengesini dikkate almıştır. Kohezyonsuz zeminlerde, duvar arkasından kayan kütle, üçgen şeklindedir (kama). Zemin homojen ve izotroptur Kayma yüzeyi düzlemsel olarak kabul edilmektedir. Granüler zemin koşullarında geçerlidir. Sürtünme kuvvetleri kayma yüzeyi boyunca üniform olarak dağılmıştır. En önemli özelliği, duvar arkasının pürüzlü kabul edilmesidir.

40 Coulomb Teorisi b Coulomb yöntemi duvarın arka yüzeyinin eğimli olması durumunu dikkate alabilir! P a g c' ' Muhtemel sınır kayma yüzeyi K a = ( () () ( ()/ () )0.5 q a K p = ( () () ( ()/ () )0.5 O dönemde trigonometrik fonksiyonlar bilinmediğinden problem geometrik yoldan çözülmüş ve daha sonraki yıllarda değişik araştırmacılar tarafından geliştirilerek bugünkü şeklini almıştır. 1776

41 Coulomb Teorisi Aktif Durum Etkiyen kuvvetler : o o o ABC kamasının kendi ağırlığı (W), BC kayma düzlemi boyunca etkiyen R bileşke kuvveti ve AB düzlemi boyunca etkiyen P a aktif bileşke kuvveti. Kama aşağı doğru hareket ettiğinden, Pa ve R kuvvetleri, yüzey normalleri ile hareket yönünün tersine sırasıyla ve açıları yapar. : duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısıdır.

42 Coulomb Teorisi Aktif Durum K a sin sin sin( ) 1 ( ) sin( )sin( ) sin( )sin( ) P a 1 gh K a

43 (1) Coulomb Teorisi Pasif Durum Kohezyonsuz zeminler için, pasif durumda, duvar arkaya doğru hareket ederken, üçgen kama yukarı doğru hareket eder. Kohezyonlu zeminlerde, aktif durumda < /3 kabul edilir. BC düzlemdir. K p sin (α φ) sin( δ)sin( β) sin αsin(α δ) 1 sin(α δ)sin(α β) P p 1 gh K p

44 Coulomb Teorisi Gerçek Kayma Yüzeyi Aktif Durum Pasif Durum

45 Rankine ve Coulomb Teorileri Aktif İtkinin Yeri ve Doğrultusu b b H W duvar W zemin P a b P a H' W zemin P a b P a H' H/3 H'/3 H'/3 W duvar Coulomb: Duvar yüzeyinin normali ile açısı (duvar zemin sürtünme açısı) yaparak etkir. Rankine: Duvarın üzerinde kalan kısmı duvara dahil eder ve yatayla b açısı ile etkir. W=W duvar +W zemin Coulomb: Duvar yüzeyi zemindir. Yüzeyin normali ile zemin zemin sürtünme açısı () ile etkir. W=W duvar +W zemin Rankine: Duvarın üzerinde kalan kısmı duvara dahil eder ve yatayla b açısı ile etkir. W=W duvar +W zemin

46 Culmann Grafik Metodu = a - Duvar ölçekli olarak çizilir. Eğim çizgisi açısı ile çizilir. Zemin Basıncı çizgisi çizilir. İlk kama çizilir ve alanı belirlenir. Kamanın ağırlığı eğim çizgisi üzerinde kuvvet ölçeğinde işaretlenir. (D 1 ) D 1 -E 1 çizgisi Zemin Basıncı çizgisine paralel olacak şekilde çizilir. Yeni bir kama çizilerek işlemler tekrarlanır. E noktalarını birleştiren Culmann Eğrisi oluşturulur. Culmann eğrisine teğet Eğim çizgisine paralel doğrunun değme noktasından P amax bulunur. Etki noktası ve açısı Coulomb ile aynıdır.

47 Yanal Toprak Basıncına Sürşarj Etkisi:Çizgisel Yük

48 Yanal Toprak Basıncına Sürşarj Etkisi:Şerit Yük

49 Dayanma Duvarına Etkiyen Deprem Yükleri Deprem; yanal zemin basıncını artırır. Basitleştirilmiş yöntem Mononobe-Okabe Yöntemi: Aktif ve pasif zemin ortamının plastik duruma ulaştığı anda, deprem etkilerini de eş değer bir kuvvet gibi kabul ederek, duvar arkasındaki zemin kamasına etkiyen tüm kuvvetlerin dengesini dikkate alan bir çözüm yöntemi Coulomb yönteminde yapılan kabuller aynen geçerli Depremden dolayı oluşan yatay ve düşey zemin ivmelerinin istinat duvarı yüksekliğince değişmediği kabulu Mononobe-Okabe, statik durum için Coulomb teorisini, deprem (dinamik durum) için değiştirerek, depremli durum için toplam aktif ve pasif toprak basınç katsayılarını (K AE ve K PE ) ve toplam aktif ve pasif itkiyi (P AE =P A +P AE ve P PE =P P +P PE ) veren formülleri elde ettiler Depremden dolayı duvara etkiyen kuvvet, duvar tabanından itibaren ( )H mesafesindedir.

50 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum k h W :deprem yatay etkisi k v W :deprem düşey etkisi W :zemin kamasının ağırlığı F :kayma kaması üzerine etkiyen normal ve kayma kuvvetlerinin bileşkesi P AE : duvarın birim uzunluğuna etkiyen aktif kuvvet A 0 : deprem bölgesine göre alınacak etkin yer ivmesi katsayısı A 0 : bölge için I : yapı önem katsayısı (1.0 ~ 1.5) I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde P 1 gh 1 k K AE v AE

51 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum K Cos ( q ) AE Cos Cos Cos 1 Sin b q Cosb q Sin q q Cos a AE : Kayma yüzeyinin yatayla yaptığı açı C1E 1 tan b aae tan CE q C 1E = tan ψ-φ-β tan φ-ψ-β +cot φ-ψ-θ 1+tan δ+ψ+θ cot φ-ψ-θ C E = 1+tanqtanb cotq

52 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum Bileşke kuvvet, statik ve deprem bileşenlerine ayrılırsa; P AE = P A + P AE

53 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum Bileşke kuvvet etkime yeri h H PA PAE 0.6H 3 P AE

54 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum k h W : deprem yatay etkisi k v W :deprem düşey etkisi W :zemin kamasının ağırlığı F :kayma kaması üzerine etkiyen normal ve kayma kuvvetlerinin bileşkesi P PE :duvarın birim uzunluğuna etkiyen pasif kuvvet tir. A 0 : deprem bölgesine göre alınacak etkin yer ivmesi katsayısı A 0 : bölge için I : yapı önem katsayısı (1.0 ~ 1.5) I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde P 1 gh 1 k K PE v PE

55 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum K Cos ( q ) PE Cos Cos Cos 1 Sin b q Cosb q Sin q q Cos a PE : Kayma yüzeyinin yatayla yaptığı açı tan b C3E 1 ape tan C4E C 3E = tan φ+β-ψ tan φ-ψ+β +cot φ-ψ+θ 1+tan δ+ψ-θ cot φ-ψ+θ C 4E = 1+tan-qtan+b- cot+q-

56 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum Bileşke kuvvet, statik ve deprem bileşenlerine ayrılırsa; P PE = P P + P PE

57 Mononobe-Okabe Yöntemi Kohezyonlu Zemin AE (z) = gzk AE c (K AE ) 1/ + qk AE PE (z) = gzk PE + c (K PE ) 1/ +qk P K cos q a E AE 1/ cos qe cos a cos qe a 1 AE AE sin cos sin qe b q acosa b E K cos q a E PE 1/ cos qe cos a cos qe a 1 PE PE sin cos sin qe b q acosa b E

58 Mononobe-Okabe Yöntemi Kohezyonlu Zemin AE (z) = gzk AE c (K AE ) 1/ + qk AE PE (z) = gzk PE + c (K PE ) 1/ +qk P tanq E = C h Burada; C h : deprem yükü katsayısı C 0 : deprem bölge katsayısı s : zemin ivme katsayısı I : yapı önem katsayısıdır. C h = C 0 s I I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde s değeri; 1. derece deprem bölgelerinde 1.6. derece deprem bölgelerinde derece deprem bölgelerinde derece deprem bölgelerinde 1.0

59 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

60 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği çok tabakalı durumda; A, B, C ve D noktalarına Rankine Teorisi ne göre gelen toplam yanal zemin basınçlarını hesaplayınız, çiziniz, değerleri üzerlerinde gösteriniz. q= 9 kn/m A 1 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 30 o c 1 = 0 B m g n = 19.5 kn/m 3 = 3 o c 1 = 0 kn/m g n = 0 kn/m 3 = 31 o c 1 = 16 kn/m 1. m E C D 1.5 m g n3 = 0 kn/m 3 = 31 o c 1 = 16 kn/m

61 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Çözüm: Aktif Basınçlar : 1 Ka1 tan 45 tan Ka tan 45 tan Ka3 tan 45 tan a AA qk kn / m a1 g HK qk a BB (üst ) n a1 a1 a BB (alt) a n a a a CC (üst) a n a a a CC (alt ) a3 n a3 a kn / m c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m a DD a3 n a3 a3 g n = 0 kn/m 3 = 31 o c= 16 o c K g HK qk kn / m 1. m E A B C D 1 m m 1.5 m g n1 = 18 kn/m 3 g n = 19.5 kn/m 3 g n3 = 0 kn/m 3 1 = 30 o c 1 = 0 = 3 o c 1 = 0 kn/m = 31 o c 1 = 16 kn/m q= 9 kn/m

62 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Pasif Basınçlar : 1 Kp tan 45 tan p EE 31 c K kn / m p DD n p p p g HK c K kn / m

63 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, aktif ve pasif durum için duvara etkiyen tüm yanal zemin basınç dağılışını Rankine Teorisi ne göre gelen hesaplayınız, çiziniz, değerleri üzerlerinde gösteriniz A q= 15 kn/m 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m B YASD g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m

64 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Çözüm: Aktif Basınçlar : 1 Ka1 tan 45 tan Ka tan 45 tan Ka3 tan 45 tan g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E A B C D 3 m m 1 m g n1 = 18 kn/m 3 g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 q= 15 kn/m 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m YASD = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m c K qk kn / m a AA a1 a1 c K g HK a BB (üst) a1 n a1 a1 z0 a1 n a1 a1 0 0 a BB (alt) n a a a CC (üst) n a a a CC ( alt ) a3 n a3 a3 qk kn / m c K g HK qk z 15 1 z 0.7 m g HK qk kn / m g HK qk kn / m a DD a3 n a3 a3 su BB su DD c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m 0 g H kn / m su

65 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Pasif Basınçlar : K p 8 tan 45 tan c K kn / m p EE p DD n p p p g HK c K kn / m su EE 0 g H kn / m su DD su A q= 15 kn/m 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m B YASD g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m

66 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları q= 15 kn/m A 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m z 0 = 0.7 m 6.69 kn/m 1.5 m 15 kn/m kn/m Su Zemin E B C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m YASD 41 kn/m kn/m Zemin kn/m 3.38 kn/m 7.57 kn/m 30 kn/m Su

67 Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, aktif durum için, dayanma duvarına gelen aktif bileşke kuvvetini, Culmann Yöntemi ne göre bulunuz. Duvar arkası ile zemin arasındaki sürtünme açısı 15 dir. m m m m 0 kn/m 0 kn/m 1 m 5 m A C 1 g n = 0 kn/m 3 = 30 o c= 0 C 3 0 o Şekil ölçeği E 80 o Kuvvet ölçeği B

68 Çözüm: Şekil ölçekli çizilip, BC 0, BC 1 (sağ ve sol), BC, BC 3 (sağ ve sol), BC 4 kırılma düzlemlerine ait kitle (zemin + yük) ağırlıkları hesaplanıp, ölçekli olarak işaretlenirse, eğrinin tepe noktasına ait BC kayma düzlemi ve buna ait aktif bileşke kuvveti 145 kn/m olarak belirlenir. Bu bileşke kuvveti ve bileşenleri, aşağıdaki şekilde görülmektedir. m m m m 0 kn/m 0 kn/m 1 m 5 m E C 1 A g n = 0 kn/m 3 = 30 o c= 0 80 o C 3 0 o Şekil ölçeği Kuvvet ölçeği 1 m A m m m m 0 kn/m 0 kn/m C 0 C 1 C C 3 C 4 0 o B 5 m E 65 o 80 o B 30 o P ay 15 o P a = 145 kn/m n P ax

69 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Devrim Alkaya* Giriş İstinat duvarları fazla göz önünde olmazken eksikliği, devrilmesi

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları

Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları İMO İzmir Şubesi Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları Doç. Dr. Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 10/03/011 Sunum İçeriği Yanal Toprak Basıncı Teorileri Derin Kazıların

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü KAYMALI YATAKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI Ankraj nedir? Ankraj, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli zemine ileten yapısal bir parçadır. Ankrajlar pasif veya öngermeli olarak tasarlanabilirler.

Detaylı

Structure of Excel with VBA Design of Anchored Retaining And without Anchored Retaining

Structure of Excel with VBA Design of Anchored Retaining And without Anchored Retaining Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (71-82) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (71-82) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi 8. Sürtünme Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu C - Zeminde Su Akımları Giriş 1-2 Boyutlu Akımın Denklemleri Akım Ağları * Sızan su miktarının bulunması * Akış durumunda b.s.basıncının belirlenmesi * Hidrolik eğimin bulunması Akım kuvveti ve Kaynama

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi Havuz Modelleme [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ ühendislik ültesi ina ühendisliği ölümü ukavemet II inal Sınavı () dı Soyadı : 5 Haziran 01 Sınıfı : No : SORU 1: Şekilde sistemde boru anahtarına 00 N luk b ir kuvvet etki etmektedir.

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ UYGULAMA SORULARI

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ UYGULAMA SORULARI 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ UYGULAMA SORULARI AKIŞKANLARIN ÖZELLİKLERİ SORU 1: Şekilde görülen dairesel kesitli düşey bir tüpte 0 C deki suyun kapiler yüksekliğinin 1 mm den az olması için gerekli olan minimum

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK ESASLARI

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK ESASLARI KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1.1. KAPSAM VE GENEL YAKLAŞIM 1.1.1. KAPSAM 1.1.2. GENEL YAKLAŞIM: PERFORMANSA

Detaylı

DERİN KAZILARDA ÇOK SIRA ANKRAJLI İKSA SİSTEMLERİ İLE ANKASTRE FORE KAZIK İKSA SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

DERİN KAZILARDA ÇOK SIRA ANKRAJLI İKSA SİSTEMLERİ İLE ANKASTRE FORE KAZIK İKSA SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI DERİN KZILRD ÇOK SIR NKRJLI İKS SİSTEMLERİ İLE NKSTRE FORE KZIK İKS SİSTEMLERİNİN TSRIMI VE MLİYET KRŞILŞTIRMSI Bora RSLN, Sadık ÖZTOPRK İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ReWaRD 2. 5 Geocentrix Co. - United Kingdom. Dayanma Duvarı Yazılımı. Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları Hafta 3 01.04.2011

ReWaRD 2. 5 Geocentrix Co. - United Kingdom. Dayanma Duvarı Yazılımı. Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları Hafta 3 01.04.2011 ReWaRD 2. 5 Geocentrix Co. - United Kingdom Farklı kesit ve yükleme koşulları altında gömülü dayanma duvarı dizayn programı. BS 8002, Eurocode 7 gibi uluslararası standartları kullanır. Dayanma Duvarı

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. 1 Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAÜ İnş. Müh. Böl. İnş. Müh. Burak YEŞİL PAÜ (yüksek lisans) İçerik Giriş Fore Kazıklar Fore Kazıkların

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI ZEMİN ANKRAJLARI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI Ankraj nedir? Ankraj, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli zemine ileten yapısal bir parçadır. Ankrajlar pasif veya öngermeli olarak tasarlanabilirler.

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Sta4-CAD. 1 Moda cd. İçgören ap. no:120b/8 Moda/İSTANBUL Tel:(0216)414 3750 / 414 7711 Fax:418 6834 sta@sta.com.tr

Sta4-CAD. 1 Moda cd. İçgören ap. no:120b/8 Moda/İSTANBUL Tel:(0216)414 3750 / 414 7711 Fax:418 6834 sta@sta.com.tr Sta4CAD konsol duvar hesabı Birimler Uzunluk: Kuvvet: Ağırlık: Açı: Saha karakterleri: Ao Yapı önem katsayısı: Kohezyon Zemin iç sürtünme açısı(φ) Zemin su yüks. üstünde Duvar-Zemin sürtünme açısıl(δd)

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Kazıkların Yanal Yüklenmesi ve Deprem Etkisi

Kazıkların Yanal Yüklenmesi ve Deprem Etkisi ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Ekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kazıkların Yanal Yüklensi ve Deprem Etkisi U. Ergun Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür.

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. İSTİNAT YAPISINA NEDEN GEREK VAR? Şehir Merkezilerinde, Göçler, şehirleşme, Kentin daha değerli olması, Nüfus yoğunluğu ile yerin üstündeki

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Basınç Kuvvetleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Basınç Kuvvetleri İnşaat Mühendisliği ölümü kışkanlar Mekaniği asınç Kuvvetleri Soru 1 : Şekildeki mafsal altındaki yüzeylere etkiyen yatay ve düşey kuvvetleri bulunuz. (Şekil düzlemine dik derinlik 1 m dir.) h 1.5 m 1

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE PREFABRİKE BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ TASARIMI

DEPREM BÖLGELERİNDE PREFABRİKE BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE PREFBRİKE BETONRME İSTİNT DUVRLRININ TSRIMI Turgut ÖZTÜRK, Zübeyde ÖZTÜRK 2 Tozturk@ins.itu.edu.tr, Zozturk@ins.itu.edu.tr Öz : Deprem bölgelerinde de betonarme istinat duvarlarının

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı