Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD."

Transkript

1 Dayanma (İstİnat) yapilari Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

2 İçerik Giriş Yanal Zemin Basıncı Teorileri Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Toplam ve Efektif Parametreler ile Zemin Basıncının Hesaplanması Dayanma Yapısı Tipleri Ağırlık Duvarları Yarı Ağırlık Duvarları Betonarme Konsol Duvarlar Gabion Duvarlar Payandalı Duvarlar Toprakarme Duvarlar Diyafram Duvarlar Palplanş Perdeler Dayanma Yapılarının Genel Tasarım Kriterleri Spesifik Dayanma Yapılarının Tasarımı Ağırlık Duvarları Betonarme Duvarlar Toprakarme Duvarlar Gabion Duvarlar Duvar Güvenliğinde Diğer Konular

3 Giriş İstinat yapıları, eğimli arazilerde araziden faydalanmak üzere, Zemini doğal şev açısından daha dik açı ile tutmak, kayma ihtimali olan zeminlerin göçmesini engellemek, bir binanın bodrum duvarını oluşturmak, kıyıların erozyondan veya taşkınlardan korunmasını temin etmek, köprülerde kenar ayak görevini yapmak, derin kazıların yanal duvarlarını tutmak, v.b. amaçlara hizmet etmek gayesi ile inşa edilen kalıcı veya geçici yapılardır.

4 Giriş İstinat yapıları yanal zemin itkileri altındaki yapısal davranışları bakımından uygulamada rijit ve esnek istinat yapılar olmak üzere iki grupta incelebilir.

5 Giriş Esnek istinat yapıları Esnek istinat yapılarına örnek olarak zemine ankastre ankrajlı ve ankrajsız palplanş ve perdeler, kazı kaplama elemanları (iksalar), bazı köprülerin kenar ayakları, ankrajlı ve ankrajsız kazık perde duvarlar gibi yapıları sayabiliriz Rijit istinat yapıları Rijit istinat yapılarına örnek olarak ise taş kargir, donatısız veya kısmen donatılı masif beton, betonarme konsol, betonarme nervürlü, prefabrike elemanlı ve mekanik stabilize toprakarme istinat duvarları sayılabilir.

6 Esnek İstinat Yapıları İstinat perdeleri, zemin itkileri altında, alt uçlarından dönmeyen, denge hesaplarında kendi ağırlıkları hesaba dahil edilmeyen, eğilme rijitlikleri bakımından duvarlara göre daha esnek olan yapı elemanlarıdır. Eğilme problemi gösterebilirler.

7 Rijit İstinat Yapıları İstinat Duvarları, zemin itkisi ile alt uçlarında bir miktar dönme yapabileceği varsayımı ile hesaplanan, yanal basınç kuvvetlerini kendi ağırlıkları ile dengelemeye çalışan, eğilme rijitlikleri perdelere göre daha büyük olan, çok az deformasyon yapan yapı elemanlarıdır. Yanal itkiler altında, taban da kayma ve/veya devrilme, arkasındaki zemin ile birlikte toptan göçme gibi yapısal davranışlar gösterebilirler.

8 İstinat Duvarları Kullanıldıkları Yerler dolgu dolgu yarma (a) (b) dolgu yarma (c) (d) Dayanma duvarlarının kullanım amaçlarına örnekler: (a) ve (b) yamaç yolları, (c) büyük dolgu gerektiren yollar, (d) büyük yarma gerektiren yollar

9 İstinat Duvarları Kullanıldıkları Yerler su (e) Yüksek su düzeyi (f) (g) Dayanma duvarlarının kullanım amaçlarına örnekler: (e) zemin tutma, (f) kanallar, (g) taşkın duvarları, (h) köprü kenar ayakları (h)

10 Giriş İstinat yapılarına etkiyen zemin basıncının iki sınır değeri vardır. Bunlar duvarın dolgudan dışarıya doğru küçük bir miktar yer değiştirmesi durumunda, arka zeminin göçmesi anında oluşan aktif zemin basıncı ve duvarın dolguya doğru hareket etmesi durumunda, arka zeminin kabarması ile oluşan pasif zemin basıncıdır. Yanal zemin basınçları ve bunların duvar üzerindeki etkileri ile ilgili klasik çalışmalar, Coulomb (1776) ve Rankine (1857) tarafından yapılmıştır. Deprem hareketlerinden kaynaklanan dinamik aktif ve pasif zemin basınçlarının hesaplanması üzerine ilk çalışmalar ise, Okabe (196) ve Mononobe-Matsuo (199) tarafından gerçekleştirilmiştir.

11 Elastik ve Plastik Denge Durumu Yarım sonsuz ortamda teorik olarak farklı durum olabilir; Sükûnet Durumu (Elastik Denge) Zemin ortamda herhangi bir deformasyonun olmadığı doğal durum Homojen doğal bir zemin tabakası içinde yer alan hareketsiz bir duvar v ' σ v ' : Zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan gerilme σ h ' : Yanal gerilme h ' Yanal deformasyon göstermeyen bir zemin tabakası için yatay ve düşey efektif gerilme arasındaki ilişki h '= v ' K K toprak basıncı katsayısıdır. K değeri zemin cinsine, gerilme tarihçesine vb. faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Sükunette K=K 0 = h '/ v ' oranı olarak bilinen sabit bir katsayıdır. Tabii zeminler için K 0 = arasında değerler alabilir. K 0 durumunda, yatay yer değiştirme olmaz!

12 K 0 Tahmini

13 Tipik K 0 Değerleri

14 Elastik ve Plastik Denge Durumu Plastik Denge Yarım sonsuz ortamda, her noktanın kırılmanın eşiğinde bulunması durumu Genel kayma direnci denklemi ( f =c + n tan ) esas alındığında plastik denge, gerilme dairesinin kırılma zarfına teğet olduğu durum olarak tanımlanır. Dairenin zarfı kesmesi göçmüş (kırılmış) sistemi gösterir. Zemin ortamda plastik durum elde etmek için, zemin ortamının yanal deformasyona (sıkışma ve genişleme) tabi tutulması gerekir.

15 Aktif ve Pasif Toprak Basınçları Granüler zeminlerde Duvar hareketi sırasında A ve B noktalarındaki zemin elemanları incelenirse

16 Aktif ve Pasif Toprak Basınçları

17 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri Aktif Durum Pasif Durum

18 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri Genelde duvar K a ya erişinceye kadar hareket eder. K p ye çoğu zaman erişilemez.

19 Aktif ve Pasif Duruma Erişmek İçin Duvar Hareketleri

20 Yanal Zemin Basıncı Teorileri Coulomb (1776) Teorisi Rankine (1857) Teorisi

21 Rankine Teorisi Kohezyonlu ve kohezyonsuz zemin durumu Zemin ortamda plastik denge durumuna ulaştığı andaki gerilmeleri dikkate alır Sürtünmesiz duvar kabulu Rijit duvar Düşey duvar

22 Aktif Toprak Basıncı

23 Aktif Toprak Basıncı Yarım sonsuz ortamın yanal genişlemeye tabi tutulması Arka yüzü düşey ve sürtünmesiz rijit bir duvarın, zeminden uzağa doğru hareket ettirilmesi veya duvarın öne doğru bir miktar döndürülmesi Aktif durumda elemana etkiyen düşey gerilme sabit kalırken, yatay gerilmenin değeri göçme oluşuncaya kadar azalarak, sabit bir değere varır.

24 Aktif Toprak Basıncı

25 Aktif Toprak Basıncı Göçme düzlemi yatayla 45 + / açı yapacak şekilde oluşmaktadır

26 Pasif Toprak Basıncı Duvar zemine doğru hareket ettiğinde

27 Pasif Toprak Basıncı Yarım sonsuz ortamın yanal sıkışmaya tabi tutulması Arka yüzü düşey ve sürtünmesiz rijit bir duvarın, zemine doğru itilmesi veya duvarın zemine doğru bir miktar döndürülmesi Pasif durumda elemana etkiyen düşey gerilme sabit kalırken, yatay gerilmenin değeri göçme oluşuncaya kadar artarak, sabit bir değere varır.

28 Pasif Toprak Basıncı

29 Pasif Toprak Basıncı Göçme düzlemi yatayla 45 - / açı yapacak şekilde oluşmaktadır

30 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonsuz kuru kum, c=0, >0 için; Pasif Aktif Hidrostatik Su Basıncı Sürşarj Ka tan 45 - K p tan 45

31 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

32 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonlu zeminler için, c>0, >0 Çekme çatlağı oluşması durumunda çekme etkisi ihmal edilir ve diyagram z 0 dan başlar. Çekme çatlağına su dolması durumunda hidrostatik basınç oluşur. z 0 = c / ( g K a 0.5 )

33 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Kohezyonlu zeminler için, c>0, >0 Aktif Durum Pasif Durum z 0 c K g n K a a

34 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Tabakalı Zemin Durumu (Aktif Durum) c 1 =0, c =0 ve 1 < g1 c q=g z1 p a =g 1 z 1 K a1 p a =g 1 z 1 K a Aynı derinlikte iki farklı yatay zemin basıncı hesaplanır. g c p a =(g 1 z 1 + g z ) K a

35 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Su Tablasının Etkisi (Efektif ve Toplam Gerilme Analizleri) (Aktif Durum) Efektif Gerilme Analizi (g', c', f') p a Kumlarda v'=g' z p a =v' K a Y.A.S.S. K a =tg (45-/) p w Su basıncı ayrıca dikkate alınır! Hesaplarda g' dikkate alınır.

36 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Su Tablasının Etkisi (Efektif ve Toplam Gerilme Analizleri) Toplam Gerilme Analizi (g doygun, c u, f u ) Çekme çatlağına dolan su zeminin içinde değil dışında bir sudur. Oluşan basınç boşluk suyu basıncı değildir. Kumlarda Toplam Gerilmeler Oluşamaz z 0 p w p a Suya doygun Killerde u =0 K a =1 p a =g doygun z 0 Ka c u K a K a =tg (45-/) Su basıncı ayrıca dikkate alınmaz! g doygun kullanılarak hesaplara katılır.

37 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Zemin Yüzeyinin eğimli olması hali Rankine Yöntemi b g c' ' Bu durumda yatay ve düşey gerilmeler asal gerilmeler değildir. Mohr Çemberine başvurulur. Yanal zemin basıncı zemin yüzeyine paralel kabul edilir P a K a = cos β cos β (cos β cos φ) 0. 5 cos β + (cos β cos φ)0.5 Duvarı sürtünmesiz kabul eder. Duvar arka yüzü düşeydir. İtki zemin yüzeyine paraleldir. K p = cos β cos β + (cos β cos φ) 0. 5 cos β (cos β cos φ)0.5

38 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Duvar Arkasının eğimli olması hali Rankine Yöntemi A C W B g n H K a

39 Coulomb Teorisi Rankine toprak basıncı teorisinin dikkate almadığı Arka zeminin yatayla bir açı yaptığı, Duvarın düşey olmadığı ve Duvar arkasında sürtünmenin olduğu granüler (c=0) zemin koşullarında geçerlidir. Bu yöntem; Duvar, öne veya arkaya doğru hareket ederken, duvar arkasında oluşan ve kayan zemin kütlesinin dengesini dikkate almıştır. Kohezyonsuz zeminlerde, duvar arkasından kayan kütle, üçgen şeklindedir (kama). Zemin homojen ve izotroptur Kayma yüzeyi düzlemsel olarak kabul edilmektedir. Granüler zemin koşullarında geçerlidir. Sürtünme kuvvetleri kayma yüzeyi boyunca üniform olarak dağılmıştır. En önemli özelliği, duvar arkasının pürüzlü kabul edilmesidir.

40 Coulomb Teorisi b Coulomb yöntemi duvarın arka yüzeyinin eğimli olması durumunu dikkate alabilir! P a g c' ' Muhtemel sınır kayma yüzeyi K a = ( () () ( ()/ () )0.5 q a K p = ( () () ( ()/ () )0.5 O dönemde trigonometrik fonksiyonlar bilinmediğinden problem geometrik yoldan çözülmüş ve daha sonraki yıllarda değişik araştırmacılar tarafından geliştirilerek bugünkü şeklini almıştır. 1776

41 Coulomb Teorisi Aktif Durum Etkiyen kuvvetler : o o o ABC kamasının kendi ağırlığı (W), BC kayma düzlemi boyunca etkiyen R bileşke kuvveti ve AB düzlemi boyunca etkiyen P a aktif bileşke kuvveti. Kama aşağı doğru hareket ettiğinden, Pa ve R kuvvetleri, yüzey normalleri ile hareket yönünün tersine sırasıyla ve açıları yapar. : duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısıdır.

42 Coulomb Teorisi Aktif Durum K a sin sin sin( ) 1 ( ) sin( )sin( ) sin( )sin( ) P a 1 gh K a

43 (1) Coulomb Teorisi Pasif Durum Kohezyonsuz zeminler için, pasif durumda, duvar arkaya doğru hareket ederken, üçgen kama yukarı doğru hareket eder. Kohezyonlu zeminlerde, aktif durumda < /3 kabul edilir. BC düzlemdir. K p sin (α φ) sin( δ)sin( β) sin αsin(α δ) 1 sin(α δ)sin(α β) P p 1 gh K p

44 Coulomb Teorisi Gerçek Kayma Yüzeyi Aktif Durum Pasif Durum

45 Rankine ve Coulomb Teorileri Aktif İtkinin Yeri ve Doğrultusu b b H W duvar W zemin P a b P a H' W zemin P a b P a H' H/3 H'/3 H'/3 W duvar Coulomb: Duvar yüzeyinin normali ile açısı (duvar zemin sürtünme açısı) yaparak etkir. Rankine: Duvarın üzerinde kalan kısmı duvara dahil eder ve yatayla b açısı ile etkir. W=W duvar +W zemin Coulomb: Duvar yüzeyi zemindir. Yüzeyin normali ile zemin zemin sürtünme açısı () ile etkir. W=W duvar +W zemin Rankine: Duvarın üzerinde kalan kısmı duvara dahil eder ve yatayla b açısı ile etkir. W=W duvar +W zemin

46 Culmann Grafik Metodu = a - Duvar ölçekli olarak çizilir. Eğim çizgisi açısı ile çizilir. Zemin Basıncı çizgisi çizilir. İlk kama çizilir ve alanı belirlenir. Kamanın ağırlığı eğim çizgisi üzerinde kuvvet ölçeğinde işaretlenir. (D 1 ) D 1 -E 1 çizgisi Zemin Basıncı çizgisine paralel olacak şekilde çizilir. Yeni bir kama çizilerek işlemler tekrarlanır. E noktalarını birleştiren Culmann Eğrisi oluşturulur. Culmann eğrisine teğet Eğim çizgisine paralel doğrunun değme noktasından P amax bulunur. Etki noktası ve açısı Coulomb ile aynıdır.

47 Yanal Toprak Basıncına Sürşarj Etkisi:Çizgisel Yük

48 Yanal Toprak Basıncına Sürşarj Etkisi:Şerit Yük

49 Dayanma Duvarına Etkiyen Deprem Yükleri Deprem; yanal zemin basıncını artırır. Basitleştirilmiş yöntem Mononobe-Okabe Yöntemi: Aktif ve pasif zemin ortamının plastik duruma ulaştığı anda, deprem etkilerini de eş değer bir kuvvet gibi kabul ederek, duvar arkasındaki zemin kamasına etkiyen tüm kuvvetlerin dengesini dikkate alan bir çözüm yöntemi Coulomb yönteminde yapılan kabuller aynen geçerli Depremden dolayı oluşan yatay ve düşey zemin ivmelerinin istinat duvarı yüksekliğince değişmediği kabulu Mononobe-Okabe, statik durum için Coulomb teorisini, deprem (dinamik durum) için değiştirerek, depremli durum için toplam aktif ve pasif toprak basınç katsayılarını (K AE ve K PE ) ve toplam aktif ve pasif itkiyi (P AE =P A +P AE ve P PE =P P +P PE ) veren formülleri elde ettiler Depremden dolayı duvara etkiyen kuvvet, duvar tabanından itibaren ( )H mesafesindedir.

50 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum k h W :deprem yatay etkisi k v W :deprem düşey etkisi W :zemin kamasının ağırlığı F :kayma kaması üzerine etkiyen normal ve kayma kuvvetlerinin bileşkesi P AE : duvarın birim uzunluğuna etkiyen aktif kuvvet A 0 : deprem bölgesine göre alınacak etkin yer ivmesi katsayısı A 0 : bölge için I : yapı önem katsayısı (1.0 ~ 1.5) I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde P 1 gh 1 k K AE v AE

51 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum K Cos ( q ) AE Cos Cos Cos 1 Sin b q Cosb q Sin q q Cos a AE : Kayma yüzeyinin yatayla yaptığı açı C1E 1 tan b aae tan CE q C 1E = tan ψ-φ-β tan φ-ψ-β +cot φ-ψ-θ 1+tan δ+ψ+θ cot φ-ψ-θ C E = 1+tanqtanb cotq

52 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum Bileşke kuvvet, statik ve deprem bileşenlerine ayrılırsa; P AE = P A + P AE

53 Mononobe-Okabe Yöntemi Aktif Durum Bileşke kuvvet etkime yeri h H PA PAE 0.6H 3 P AE

54 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum k h W : deprem yatay etkisi k v W :deprem düşey etkisi W :zemin kamasının ağırlığı F :kayma kaması üzerine etkiyen normal ve kayma kuvvetlerinin bileşkesi P PE :duvarın birim uzunluğuna etkiyen pasif kuvvet tir. A 0 : deprem bölgesine göre alınacak etkin yer ivmesi katsayısı A 0 : bölge için I : yapı önem katsayısı (1.0 ~ 1.5) I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde P 1 gh 1 k K PE v PE

55 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum K Cos ( q ) PE Cos Cos Cos 1 Sin b q Cosb q Sin q q Cos a PE : Kayma yüzeyinin yatayla yaptığı açı tan b C3E 1 ape tan C4E C 3E = tan φ+β-ψ tan φ-ψ+β +cot φ-ψ+θ 1+tan δ+ψ-θ cot φ-ψ+θ C 4E = 1+tan-qtan+b- cot+q-

56 Mononobe-Okabe Yöntemi Pasif Durum Bileşke kuvvet, statik ve deprem bileşenlerine ayrılırsa; P PE = P P + P PE

57 Mononobe-Okabe Yöntemi Kohezyonlu Zemin AE (z) = gzk AE c (K AE ) 1/ + qk AE PE (z) = gzk PE + c (K PE ) 1/ +qk P K cos q a E AE 1/ cos qe cos a cos qe a 1 AE AE sin cos sin qe b q acosa b E K cos q a E PE 1/ cos qe cos a cos qe a 1 PE PE sin cos sin qe b q acosa b E

58 Mononobe-Okabe Yöntemi Kohezyonlu Zemin AE (z) = gzk AE c (K AE ) 1/ + qk AE PE (z) = gzk PE + c (K PE ) 1/ +qk P tanq E = C h Burada; C h : deprem yükü katsayısı C 0 : deprem bölge katsayısı s : zemin ivme katsayısı I : yapı önem katsayısıdır. C h = C 0 s I I = 1 I = 1. dayanma duvarlarının tuttuğu yamaç üzerinde binalar bulunması halinde s değeri; 1. derece deprem bölgelerinde 1.6. derece deprem bölgelerinde derece deprem bölgelerinde derece deprem bölgelerinde 1.0

59 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

60 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği çok tabakalı durumda; A, B, C ve D noktalarına Rankine Teorisi ne göre gelen toplam yanal zemin basınçlarını hesaplayınız, çiziniz, değerleri üzerlerinde gösteriniz. q= 9 kn/m A 1 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 30 o c 1 = 0 B m g n = 19.5 kn/m 3 = 3 o c 1 = 0 kn/m g n = 0 kn/m 3 = 31 o c 1 = 16 kn/m 1. m E C D 1.5 m g n3 = 0 kn/m 3 = 31 o c 1 = 16 kn/m

61 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Çözüm: Aktif Basınçlar : 1 Ka1 tan 45 tan Ka tan 45 tan Ka3 tan 45 tan a AA qk kn / m a1 g HK qk a BB (üst ) n a1 a1 a BB (alt) a n a a a CC (üst) a n a a a CC (alt ) a3 n a3 a kn / m c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m a DD a3 n a3 a3 g n = 0 kn/m 3 = 31 o c= 16 o c K g HK qk kn / m 1. m E A B C D 1 m m 1.5 m g n1 = 18 kn/m 3 g n = 19.5 kn/m 3 g n3 = 0 kn/m 3 1 = 30 o c 1 = 0 = 3 o c 1 = 0 kn/m = 31 o c 1 = 16 kn/m q= 9 kn/m

62 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Pasif Basınçlar : 1 Kp tan 45 tan p EE 31 c K kn / m p DD n p p p g HK c K kn / m

63 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, aktif ve pasif durum için duvara etkiyen tüm yanal zemin basınç dağılışını Rankine Teorisi ne göre gelen hesaplayınız, çiziniz, değerleri üzerlerinde gösteriniz A q= 15 kn/m 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m B YASD g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m

64 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Çözüm: Aktif Basınçlar : 1 Ka1 tan 45 tan Ka tan 45 tan Ka3 tan 45 tan g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E A B C D 3 m m 1 m g n1 = 18 kn/m 3 g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 q= 15 kn/m 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m YASD = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m c K qk kn / m a AA a1 a1 c K g HK a BB (üst) a1 n a1 a1 z0 a1 n a1 a1 0 0 a BB (alt) n a a a CC (üst) n a a a CC ( alt ) a3 n a3 a3 qk kn / m c K g HK qk z 15 1 z 0.7 m g HK qk kn / m g HK qk kn / m a DD a3 n a3 a3 su BB su DD c K g HK qk kn / m c K g HK qk kn / m 0 g H kn / m su

65 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları Pasif Basınçlar : K p 8 tan 45 tan c K kn / m p EE p DD n p p p g HK c K kn / m su EE 0 g H kn / m su DD su A q= 15 kn/m 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m B YASD g d = kn/m 3 = 8 o c= 8 kn/m 1.5 m E C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m

66 Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları q= 15 kn/m A 3 m g n1 = 18 kn/m 3 1 = 0 o c 1 = 14 kn/m z 0 = 0.7 m 6.69 kn/m 1.5 m 15 kn/m kn/m Su Zemin E B C D m 1 m g d = 1 kn/m 3 g d3 = kn/m 3 = 3 o c = 0 3 = 8 o c 3 = 8 kn/m YASD 41 kn/m kn/m Zemin kn/m 3.38 kn/m 7.57 kn/m 30 kn/m Su

67 Uygulama: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, aktif durum için, dayanma duvarına gelen aktif bileşke kuvvetini, Culmann Yöntemi ne göre bulunuz. Duvar arkası ile zemin arasındaki sürtünme açısı 15 dir. m m m m 0 kn/m 0 kn/m 1 m 5 m A C 1 g n = 0 kn/m 3 = 30 o c= 0 C 3 0 o Şekil ölçeği E 80 o Kuvvet ölçeği B

68 Çözüm: Şekil ölçekli çizilip, BC 0, BC 1 (sağ ve sol), BC, BC 3 (sağ ve sol), BC 4 kırılma düzlemlerine ait kitle (zemin + yük) ağırlıkları hesaplanıp, ölçekli olarak işaretlenirse, eğrinin tepe noktasına ait BC kayma düzlemi ve buna ait aktif bileşke kuvveti 145 kn/m olarak belirlenir. Bu bileşke kuvveti ve bileşenleri, aşağıdaki şekilde görülmektedir. m m m m 0 kn/m 0 kn/m 1 m 5 m E C 1 A g n = 0 kn/m 3 = 30 o c= 0 80 o C 3 0 o Şekil ölçeği Kuvvet ölçeği 1 m A m m m m 0 kn/m 0 kn/m C 0 C 1 C C 3 C 4 0 o B 5 m E 65 o 80 o B 30 o P ay 15 o P a = 145 kn/m n P ax

69 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 TOPRAK BASINCI TEORİLERİ ve DAYANMA YAPILARI 50 den fazla teori vardır ancak temelleri: İskoçyalı W.J.M. Rankine (1857) Fransız Charles Augustin Coulomb (1776) TOPRAK BASINCI TEORİLERİ RANKINE TOPRAK BASINCI

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Devrim Alkaya* Giriş İstinat duvarları fazla göz önünde olmazken eksikliği, devrilmesi

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd.Doç.Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Duvar Tasarımı için Yükler Toprak basınçları

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_8 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları; Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi

Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi Determination of dynamic active forces acting on a retaining wall Recep İyisan, Gökhan Çevikbilen, Barış Özcan İstanbul Teknik

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 015-016 BAHAR YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ PLASTİK DENGE PROBLEMLERİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ MALZEMELERİN GERİLME ALTINDAKİ DAVRANIŞI Gerilme - A B C E x Yumuşk çelik OA : lineer

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI Hülya Karakuş (1), Çağlar Birinci (2), Işıkhan Güler (3) (1) : Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara (2) : Proje Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası

Detaylı

Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları

Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları İMO İzmir Şubesi Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları Doç. Dr. Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 10/03/011 Sunum İçeriği Yanal Toprak Basıncı Teorileri Derin Kazıların

Detaylı

ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI

ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI MALZEMELERİN GERİLME ALTINDA DAVRANIŞI Hooke Yasası (1675) σ ε= ε x = υε. E τzx E γ zx= G= G 2 1 z ( +υ) BOL 1 DOĞAL GERİLMELER Zeminler elastik olsalardı ν σx = σz 1 ν Bazı

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_10 INM 308 Zemin Mekaniği Yamaç ve Şevlerin Stabilitesi Örnek Problemler Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIRASINDA DAVRANIŞI. F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIRASINDA DAVRANIŞI. F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTİNAT DUVARLARININ DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞI İnş.Müh. H. Cem YENİDOĞAN F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ 3 DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ Gerilme Kavramı Dış kuvvetlerin etkisi altında dengedeki elastik bir cismi matematiksel bir yüzeyle rasgele bir noktadan hayali bir yüzeyle ikiye ayıracak olursak, F 3 F

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü KAYMALI YATAKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

7-Sürtünme. Daha önceki bölümlerde temas yüzeylerinde sürtünme olmadığını kabul etmiştik. Yüzeyler diğerlerine göre serbestçe hareket edebilmekteydi

7-Sürtünme. Daha önceki bölümlerde temas yüzeylerinde sürtünme olmadığını kabul etmiştik. Yüzeyler diğerlerine göre serbestçe hareket edebilmekteydi 7-Sürtünme Daha önceki bölümlerde temas yüzeylerinde sürtünme olmadığını kabul etmiştik. Yüzeyler diğerlerine göre serbestçe hareket edebilmekteydi Gerçekte tam sürtünmesiz yüzey yoktur. Birbiriyle temas

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Gerilme kavramı Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve uygulanan dış yükler, zemin içindeki

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

TAHKİMAT İŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TAHKİMAT İŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAHKİMAT İŞLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAHKİMAT İŞLERİ Kazı işi yada temel inşaatı gibi doğal zeminin

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAEMET I ÇÖZÜMÜ ÖRNEKER ders notu Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI Şubat 15 Mukavemet I - Çözümlü Örnekler / 7 Örnek 1. Üzerinde yalnızca yayılı yük bulunan ve açıklığı olan bir basit kirişe ait eğilme momenti

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GABĠON TĠPĠ DAYANMA DUVARLARINDA TASARIM KRĠTERLERĠNĠN ARAġTIRILMASI ESRA URAY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2014 KONYA Her

Detaylı

Bir İstinat duvarının projelendirilmesi için;

Bir İstinat duvarının projelendirilmesi için; İSTİNAT YAPILARI Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve meyilli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat veya dayanak duvarları denir. Tabii

Detaylı

Ders 6: ŞEVLERİN DURAYLILIĞI. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnş. Fak.

Ders 6: ŞEVLERİN DURAYLILIĞI. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnş. Fak. Ders 6: ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnş. Fak. Şev nedir? Bir zemin kütlesinin yatay bir düzlemle açı yapan yüzeyine şev adı verilir. Doğal olaylarla oluşan şevlere doğal şev, insan

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat Can YILDIZ. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat Can YILDIZ. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Can YILDIZ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Zemin Mekaniği ve Geoteknik

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: a) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir eden gerilme bileşenlerini, gerilme dönüşüm denklemlerini kullanarak

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır.

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Mühendislikte en önemli yapı ve makine elemanları mil ve kirişlerdir. Bu bölümde, mil ve kirişlerde

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı