Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL"

Transkript

1 Sosyl Bilimler ergisi 2007, (2), Yrd. oç. r. Şehz EMİRKOL Yrd. oç. r. Su Mug ERTUĞRAL İstbul Üiversitesi İktist Fkültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü İstbul Üiversitesi iktist Fkültesi, İktist Bölümü ÖZET İşletmeler ve orgizsyo!r, persoel seçimii kedilerie ktm değer sğlyck işgücüü büyelerie çekmek içi, mevcut işe lım süreçlerii verimliliğii dh çok sorgulmktdırlr. Bu edele frklı işe lm yötemlerii uygulyrk verimliliğe ve etkiliğe ktkıd bulumk istemektedirler. Bir işletme işe lm süreçlerii etki bir şekilde uygulybilmek içi persoel pllmsı öcelik vermeîidü'. Persoel pllmsı işletmelerde uygul iş lizleri doğrultusud gerçekleşmektedir. Elem seçimi içi işletmelerde çeşitli yötemler uygulmktdır. Bu tekikler: Psikolojik testler, Geleeksel seçim tekikleri, Moder seçim tekikleri ve iğer seçim tekikleridir. oğru işe doğru elem lmk içi, persoel seçimii e kdr öemli olduğuu vurguly bu çlışm, persoel seçimi süreci içeriside sıl bir yol izlemesi gerektiği çısıd bilgi vermektedir. Ahtr Kelimeler: lizler Persoel pllm, işe lm süreçleri, tekikler vc ABSTRACT Compies hve bee questioig, the effectiveess of their recruitmet processes tht would ttrct the stff who would dd vlue to their orgiztios. This is why they re implemetig vrious techiques of recruitmet to cotribute to effectiveess d efficiecy. Every orgiztio eed to prioritize stff plig i order to pply the recruitig processes effectively. Stff plig is ctulized through the job lysis performed i Orgiztios. Vrious methods rc implemeted i selectig persoel i compies. These techiques re Psychologicl Tests, Trditiol Selectio Techiques, Moder Selectio Techiques d other selectio techiques. This study, which sttes the importce of selectig persoel, istructs us bout the pth tht should be followed İ selectig persoel İ order to recruit right people for the right jobs. Key Words: Persoel Plig, recruitig process, techiques d lysis

2 24 Şehz EMİRKOL - Su Mug ERTUGRAL GİRİŞ Küreselleşmeye doğru yol lm şu gülerde, iletişim tekolojisideki gelişmelerle birlikte, yok ol ülke sıırlrıyl, bilgiye dh koly ulşılmktdır. olyısıyl, çğımızd e öemli üretim mekizmsı düşüe isdır. Şirketleri verimlilik rttırm hedeflerideki e büyük gücü ise yie isdır. Bu düşücede yol çıkılrk, bir şirketi çlışlrıı ilk güüde so güüe kdr e verimli ve e hızlı şekilde çlışmlrı, o şirketi bşrıy götürecek e öemli yollrd bir tesidir. İşte bu yüzde düyd e büyük güç olrk görüle isı iyi seçilmesi gerekmektedir. olyısıyl persoel seçimii doğru ve pllı bir şekilde uygulmsı gerekmektedir. İşletmeler is kyklrıyl ilgili bu foksiyolrı yerie getirirke titiz dvrmk zoruddırlr. Çükü işletmeleri içide buluduğu rekbetçi ortm içide olrı bşrıy tşıyck e öemli fktör, is gücüdür. İşletmeleri is kyklrı foksiyou içide e Öemli ve zor olı, işgöreleri bulm ve seçme foksiyoudur. Bir işletmei işi gereklerie uygu iteliklere ship is gücüü bulbilmesi ve bulr rsıd e vsıflı ollrı seçmesi koly olmdığı gibi, zm, pr, eerji gerektire öemli bir mliyet usuru oluşturmktdır. oğru işe doğru elem lbilmek içi, persoel seçimii e kdr Öemli olduğuu vurguly bu çlışm, persoel seçimi süreci içeriside sıl bir yol izlemesi gerektiği çısıd d bilgi vermektedir. 1. PERSONEL SEÇİMİNİN AMACI VE ÖNEMİ 1.1. Persoel Seçimii Amcı Persoel yöetimi, her şeyde öce, bir bütü olrk işletmei mçlrı hizmet eder. Yi, İşletmei kârlılığıı rtırmy, büyüme ve sürekliliğii sğlmy çlışır. Bu sebeple, persoel yöetimii temel mcıı örgütte çlış herkeste zmi fydyı sğlmk olduğu söyleebilir. Bu mç islrı işletmede çlışmy özedirilmesi, seçilip işe lımsı ve işletmede korumlrıyl ilgili görevleri kpsr. Bu bğlı olrk persoel seçimii mcı; Gerekli işe göre doğru is seçmek olmlıdır, İsteile pozisyo e uygu ve e iyi elemı seçmek işletmelerde bşrıyı olumlu etkilemektedir. Bud dolyı persoel seçimi kousud sistemtik bir işleme ede gerek duyulduğu kolyc lşılbilir. İşletme trfıd oluşturulck bir iş gücü bulm ve seçme plı ile hedeflee bilgilere ulşılbilir, her koud doğru krrlr verilebilir. Böylece işletmei doğru kişiyi seçme kousudki şsı oldukç rtmış olur Persoel Seçimii Öemi Persoel seçimie, işletme çısıd bkıldığıd; doğru işe doğru dm lımdığı tkdirde işletme içide iş, kişi vey kişiler rsı uyumsuzluk edeiyle verimlilik düşüşü, çtışm, işgüü kybı vey iş kzlrıd rtış ve souçt işte çıkrm vey çıkrılm kçıılmz olur. Böyle durumlrd boşl işe yeide işgöre lımsı söz kousu olck ve giderler giderek rtcktır.hgi iş olurs olsu işletmeye elem lımı ypıldığı zm iş ile dy rsıd uyumu olmsı gerekir. Ylış elem seçimiyle gerçekleşe giderler, işletmeye ğır bir mliyet yükü ktcktır. Bu edele işi bşıd ciddiye lmk gerekmektedir. İşletmei gerçek gereksiimlerie uygu ve işgöre çıkrlrım d gözetleye, etkili ve düzeli işleye bir seçim tekiği uygulmk gerekmektedir. İşe uygu olmy eleml krşılşılbilecek sorulr şulrdır: (Sbucuoğlu, 2000; 68). Q Kliteyi yklmsı mümkü olmz, ıskrt çoğlır. Zorldıkç olumsuzluklr üretir, zml etrfıd egtif bir çevre oluşturur.

3 Sosyl Bilimler ergisi 25 İste i le hız ulşılmz, hedefi yklymz. Toplm klite çlışmlrı yk uydurmz. Eğitim süresi uzr, istee düzeye ulşmsı çoğu zm mümkü olmz. Tüm eerjisii olumsuzluklrl mücdelede yitirdiğide kedisii geliştirmek İçi eerjisi klmz. Belli düzeye gelmek içi dh uzu zm ve deeyime ihtiyç duyr. Her şeyi eleştirir. İşi yprke zorlır, bu durum işte soğum, iş ttmisizliği ve ybcılşmy ede olur. İsı içide yşdığı toplum ktılımıı ve sdktii egeller. Asık surtlı ve tebessüm etmekte zorl bir görütü sergiler. Çok stres yşr, dolyısıyl psikosomtik hstlıklr yklm riski dh çoktur. Q Kedisii güçsüz, kyıtsız, lmsız ve ylız hisseder. Yrtıcı olmz. Böylece kedisii ve şirketi gelişmesie ktkıd bulumz. Yptığı işi y gözüde büyütür y d küçümser. h çok iş kzsı ede olur. Şirket kültürüü beimseyemez. Ekstr bir işi gry olrk görür. Motivsyou düşüktür. ışrd motive edilmeyi bekler. Uygu elemı kedie ve işletmeye getireceği ktkılr ise şulrdır h verimlidir. İşe ve çevreye koly uyum sğlr. İş ypmy her zm göüllüdür. İşiyle gurur duyr. Her şeye pozitif bkr. Eerjisii kedii geliştirmeye yöeltir. Çlıştığı şirkete it olmkt gurur duyr. İş ypmkt zevk lır. Yrtıcı olur. Yptığı işe ktkıd buluur. Yptığı işte dh hızlı yol lır. İyi Örek teşkil eder. Kolyc işi öğreir, eğitime dh z ihtiyç duyr. Ktkısı doğru ytmm döüşür. Kliteyi dh çbuk yklr. Mutluluğu görüümüe de ysır ve gülümsemesi hiç eksik olmz. h hızh çlışbilir. Şirket kültürüü beimser, o olmy çlışır. 0 h z gözetime ihtiyç duyr. İşii geliştirmek üzere öeriler getirir. Yptığı işte ttmi olur. lyık Kedi kedisii motive edebilir. (Telm ve diğ., 2004; 29): 1.3. İş Alizi ve İş Profillerii Oluşturulmsı İş lizi, işi işletmei orgizsyo şemsıdki koumu uygu, belirli mçlrı gerçekleştirmek içi detylı ve sistemli bir şekilde belirlemesi soucud iş profilii orty çıkrılmsıdır (Telm ve diğ., 2004; 164). Bir diğer tım ise; "îş lizi, bir iş hkkıdki güveilir bilgileri toplm işlemi olrk tımlır. Bu bilgiler, işi cisii, hrc zmı, kullıl iş rçlrıı, mlze-

4 26 Şehz EMÎRKOL - Su Mug ERTUĞRAL meleri, işi gerektirdiği yeteekleri, tecrübeleri, yetki ve sorumluluklrı ve işi hgi koşullr ltıd ypıldığıı kpsr. Her iş bu stdrt özellikleri yöüde lize tbi tutulur" (Ere, 1979; 145). Bir iş lizi şu koulrı kps mktdır: ) İşi tımı (kimliği); işi dı, kod umrsı, mevkii ve özellikleri vb. b) Tekik doım (gereçler); mkieler, tezgâhlr, letler vb. c) Çlışm koşullrı; fbrik y d bölüm durumu, ısı, em, çlışm sürekliliği,ttiller vb. d) Görevleri e) Ücret f) İşi görecek ol kişii ktılmsı g) İşi öğreme süresi h) Temel özellikleri: öğreim durumu, tecrübe, eğitimi vb. ı) Temel değil fkt vrs değerli vsıflr i) Çlışm şeklii trifi j) Persoeli gelecekte bu işte sıl bir mevki kzcğı. (Ere, 1979; ) Ülkemizde elem seçimi içi ypılmsı gereke iş lizleri y şirketleri kedi elemlrı y d dışmlık şirketleri trfıd hzırlır. Bu şmd hzır ktloglrd d fydlmlbilir. Bireysel ypıl iş lizleri; ülkemizdeki ktloglrl, MESS'i (Metl İş Sediksı) metl işler içi hzırlmış olduğu "Metl Syi İş Grupldırm Sistemi Ktloğu" (1996) ve İş ve İşçi Bulm Kurumu' u hzırlmış olduğu "Türk Meslekler Sözlüğü" ( ) ile.krşılştırılbilir. Ayrıc Kd Ulusl Meslekler Rehberi (CCO Cd Clssifictio d ictiory of Occuptio 1986) gibi gelişmiş ülkeleri ktloglrı d rehber olrk kullılbilir. İş lizi, kouyu yöetme bilgisie ship vrdiy mühedisleri, edüstri mühedisleri y d işletmeciler trfıd ypılır (Telm ve diğ., 2004; 164). İş lizi çlışmlrıı ve souçlrıı görüleceği gibi işletmelerde kullım llrıı geel olrk sırlyck olursk (Gürbüz, 2002; 9): - Ücret ve mşlrı belirlemeside, - İşgöreleri performs değerlemeleride, > İşgörelere yöelik prsl özedirme pllrıı hzırlmsıd, İşgöre seçme testlerii hzırlmsıd, Terfi, trsfer ve iş rotsyou yöelik krrlrı verilmeside, İşle işgöreleri eşleştirilmeside, - İşleri yeide ypıldırılmsı ve zegileştirilmesi çlışmlrıd, İşle ilgili performs stdrtlrıı belirlemeside, * İşlerle ilgili sorumluluk ve yetki belirle-me çlışmlrıd, Toplu pzrlık müzkereleride, İşçi-işvere rsıd oluşbilecek uyuşmzlıklrı çözümüde, * Eğitim progrmlrıı geliştirilmeside, Yei işgöreleri işe lıştırılmlrı çlışmlrıd, İş güveliği kriterlerii belirlemeside kullılmktdır İş Alizide Kullıl Yötemler İş lizide kullıl belli bşlı dört yötem vrdır. Bulr; 1. iş lizi keti, 2. gözlem, 3. görüşme ve 4. çlışm jurlidir İş Tımlrı ve İş Gerekleri İş tımlrı ve iş gerekleri, iş lizii tmmly usurlrdır. İş tımı; "belli bir işi

5 Sosyl Bilimler ergisi 27 görevlerim, çlışm koşullrıı ve diğer yölerii orty koy yzılı belgedir". İş gerekleri ise; çlışck kişii, verilecek ol işi ypbilmesi içi tşımsı gereke özelliklerdir. (Byrktroğlu, 2003; 13). İş lizi formlrıyl elde edile bilgilerde hreket ederek ypıl iş tımı, işi ypılmsı içi işgöree yüklee görevleri, sorumluluklrıı Özet hlideki suumudur. İş lizide elde edilmiş bilgilerle hzırl İş tımlrı, elem seçimide uygu vsıflrı belirlemesi ve bu vsıflrı yırt edici testleri oluşturulmsı içi rehber iteliğide kullılır (Telm ve diğ., 2004; 189). 2: PERSONEL SEÇİMİ YÖNTEMLERİ 2.1. Persoel Bulm Persoel Bulm Süreci So olrk, ket çlışmsı içi öğrecilerde de yrrlılmktdır. $ Boş pozisyolrı örgüt dışı kyklrı değerledirilerek doldurulmsı politiksıı sğlybileceği yrrlruşöyledir (Uğur, 2003; 103): İşletmeye yeilik ve clılık kzdırır (tze k), eğişimi kolylştırır (frklı bkış çılrı), Mevsimlik değişmelerde ve i üretim rtışlrıd vzgeçilmez kyktır, e üşük performslı persoele ltertif çözümüdür. ^ Boş pozisyolrı örgüt dışı kyklrı değerledirilerek doldurulmsı politiksıı sğlybileceği zrrlrı ise şöyledir (Uğur, 2003; 103): İşe lm, seçme ve eğitme çlışmlrı zm ve mliyet kyıplrı yol çr. e Yei elemlrı, iş ve işletmeye uyum sorulrı çıkbilir, İç Kyklr Yükselme İç Trsferler Göderme uyurulr ış Kyklr oğrud Bşvuru Arcılrl Bşvurm CV İş ve İşçi Bulm Kurumu Özel İs Kykl ışmlık Bürolrı Eğitim Kurumlrı Üst üzey Yöetici Arştırm Şirketleri Kdılrd ve Ek Görevlilerde Yrrlm Skt ve Eski Hükümlüler İşgöre Kirlm İteret iğer Kyklr Çlışlr rsıd huzursuzluğ yol çbilir PERSONEL SEÇME Persoel yöetimii e temel ve belirgi foksiyolrıd biri elem seçimidir. Bu kouu tşıdığı öem, kurumu devmlılığıı sğlyck persoeli seçilmesii kurum içi tşıdığı öemde kyklır. Gerçektede kurumu mçlrıı gerçekleştirecek elemlrı bulumsı güümüzde bşlı bşı bir iş lı olrk krşımız çıkmıştır. İs kyklrı merkezii öemli bir çlışm kousuu oluştur bu süreç, mevcut elem ihtiyçlrıı tespiti, bu ihtiycı uygu yollr ve rçlrl duyurulmsı, bşvurulrı lımsı, görüşmeleri ypılmsı ve uygu dylrı işe yerleştirilmelerii içerir (Fıdıkçı, 2000; 167).

6 28 Şehz EMIRKOL - Su Mug ERTUGRAL Persoel seçimi işletmede herhgi bir edele boşl görev yerii gerektirdiği itelikleri tşıy dylr ile yöetimi etkileşim içide buluduğu işlemlerde oluşur (Aldemir ve diğ., 1998; 93). Seçme süreci is kyğıı bulm fliyetlerie dyır. İşgöre rm, bulm süreci dylrı işe bşvurmsıyl so erer, bşvuruu ypılmsıyl işgöre seçim süreci bşlr. İs gücü pllmsı ypılıp işgücü evterleri hzırldıkt ve devmsızlık, işgücü devri gibi ölçütlerde dikkte lırk örgütü et is gücü ihtiycı belirledikte sor, iş lizleri, İş tımlrı ve iş gerekleri de göz öüde buludurulrk, çeşitli işgöre kykl rştırılır (Yüksel, 1998; 97). İşletmeleri elem lımıd izledikleri yollr çok çeşitlidir. Bzı işletmeler yei elem lırke sdece bir ö görüşme ypıp bu görüşmei soucu göre, bzılrı işi gerektirdiği bilgileri dylrdki düzeyii sptmk içi bilgi sıvı yprk, bzılrı çeşitli işçi bulm kurumlrım öerilerie göre işgöre lmktd. Yei elem lımıd çok çeşitli süreçleri olmsı rğme, iyi bir seçim sistemie ship olduğu söylee kuruluşlrı uyguldığı stdrd ykı bir süreç vrdır (Erdoğ, 1990; 146). Bu stdrt seçim süreci Şekil 3.2'deki gibidir. Bu şmlrı her biri süreci devmı içi krr vermede olumlu tepkileri (feed-bck'leri) gerekliliğii göstermektedir. Olumsuz tepki hlide dyı reddedilmesi güdeme geleceği-de ilgili bşvuru o oktd skıy lıır (Sbucuoğlu, 2000; 82). Persoel seçimi sırsıd gösterile şmlrı her biri işletme çısıd yrı öem tşımktdır. Şekil 3.2: İşe Yerleştirmede Stdrt Seçim Süreci (Sbucuoğlu, 200; 81) İş Profilii Çıkrılmsı Seçim sürecide ilk dım iş lizi bilgileride yrrlrk işi profili hkkıd bilgi shibi olmktır. İşi gerektirdiği bilgi, yeteek ve iş deeyimi kousud bilgi sğlmlıdır. Kıscsı, bir iş profilii çıkrılmsı gerekmektedir Ö Görüşme ve Bşvuru Formu İşletmeler geellikle, dylrı iş içi bizzt bşvurmlrıı istemektedir. Bşvurulrıı kbulüde som, dylrl persoel bölümüde bir yetkili rsıd bir ö görüşme vey bşlgıç görüşmesi ypılır. Bu görüşme süresi oldukç kısdır. Somut olrk işi gereklerie uymylrı yıklmlrı mcı güdülmektedir

7 Sosyl Bilimler ergisi 29 (Bigöl, 1997; 115). Bşvuru formu ise e yygı eleme yötemidir. Çükü bşvuru formu syeside gerekli ol tüm bilgileri bir rd görerek dyı isteile özelliklere ship olup olmdığıı rhtlıkl sptybilirsiiz. Ack bu formu d öemle ve titizlikle hzırlmsı gerekmektedir. Bşvurulrı kbul edilmesi, lıck yei dylr ile işletme rsıd ilk iletişim ve etkileşim kurulcktır. Bu edele bu süreç çok öemlidir. Bşvurulr geellikle iki yoll kbul edilebilir (Fıdıkçı, 2000; 188): 1- Mektup, fks, bilgisyr gibi bilgi iletişim rçlrı ile ypıl bşvurulr. 2- Kurum gelerek ypıl bşvurulr. Bşvurulrı kbul edilmesie ilişki prosedürde şu dımlr izlemelidir (Fıdıkçı, 2000; 189): + Bşvuru formu hzırlmış olmlıd". Bşvurul kbul edecek İKM görevlisi belirlemiş olmlıdır. Bşvurck y d telefol ryck dylr e tür cevplrı verileceği belirlemiş olmlıdır. - Bşvurulr kousud kurumu dış kpı görevlilerii bilgiledirilmesi gerekir. * Bşvurulrı gizli tutulmsı içi gerekli ölemler lımış olmlıdır. Bşvuru prosedürü kurumdki mevcut iş kışıı egellemeyecek biçimde belirli zmlrd kbul edilmelidir. > Bşvuru formuu doldurulcğı rht bir od ve oturm ortmı sğlmlıdır. Bşvurulr belirli bir süre kbul edilmelidir. Bşvuru içi gele dylr, form doldurmk üzere bekletilmemelidirler. Form doldurlrı olsı sorulrıı cevpldırck yetkililer bulumlıdır. Ypıl bütü bşvurulrı bir kykt yöledirilmesi sğlmlıdır. + Elem ihtiyç duy birici derecede üst ve İKM görevlisi rsıd yoğu bir iş birliği sğlmış olmlıdır. Bşvurud bululrl olumlu bir iletişim kurulmlıdır. *** Bşvuru prosedürü ciddiyetle gerçekleştirilmelidir Psikotekuik Testler Testler, islrı çeşitli ölçülebilir özellik, yeteek ve becerilerii değerlemek üzere geliştirilmiş ölçüm rçlrıdır (A. Ü. İktist-İşletme Fkültesi Yyım; 104). Öcelikle işe lıck persoeli kişilik özellikleri, ruh sğlığı, psikolojik durumu ve ilgi llrı ile ilgili bzı yeteek ve becerileri öem kzmktdır. îşte bu özellikleri çığ çıkrılmsı ve ölçülmesi, yı zmd persoeli e iyi değerledirebileceği iş lıd persoeli e bşrılı ve e verimli olcğı göreve yerleştirilmesi bkımıd psikotekik testler devreye girecektir. Meslek grupl göre, frklı testler bir pket hlie getirilmektedir. Bu "test btrylrı" deilmektedir (Sbucuoğlu, 2000; 86). Bu btry içide yer lbilecek test türleri şu şekildedir; <=> Zekâ Testleri Somut ve soyut düşüme gibi fktörleri ölçe ve isı toplm zihisel işlevlerii düzeyi hkkıd ipuçl vere bir testtir; bu mçl, zekâ yşı (IQ) formülü ve sorulr verile yıtlr göre zek düzeyii ölçmeye yry

8 30 Şehz EMTRKOL - Su Mug ERTUGRAL "tblolr" geliştirilmiştir. IQ zekâ derecesii (ktsyısıı) ltmktdır (Cm, 1995; 73). "=>ikkt Testleri ikkt, lgılrımız yö vere bir seçicilik hlidir. Belirli bir d isı duyu orglrı syısız uyrıcı ile etkileir. Bu uyrıcılrd ylız belli birie cevp vermek üzere lgıı yöledirilmesie "kostre dikkt", birde fzl cevp verme hlie ise "yygm dikkt" deir (Sbucuoğlu, 2000;87). ikkt testleri, muhsebe, sürücü, klite kotrol elemlrı İçi uygulır. c> Yeteek Testleri Yeteek, kişii belirli ilişkileri kvrybilme, liz edebilme, çözüm]eyebilme, souc vrbilme gibi zihisel özellikleri ile bzı olgulrı gerçekleştirebilmesi biçimideki bedesel özellikleri tmmıdır (Bigöl, 1997; 133). Yeteek testleriyle, kişii mekik, müzik vb. yeteekleri, orglrıı kullm gibi bedesel özellikler belirlemeye çlışılır. Bu krşı, bu testlerle bilimeye yeteeklerde orty çıkrılır. Bsit yeteeklerde bzılrı şu şekildedir (Bigöl, 1997; 134); Sözlü yeteek;türkçeyi dh rht kullbilme yeteeği, Syısl yeteek;ört işlem yeteeği, Uzysl yeteek; Şekilleri ve boyud lgılm durumu,mekik yeteek; Mekik ilkeleri lm, El becerisi; Psikomotor beceri. =>Yrtıcılık Testleri Bireyi yrtıcı özelliklerii belirlemesi mcıyl uygulmktdır. Bu testlerle, kişii hyl gücüü, yei durumlr krşısıdki hreketleri ve ilişkileri belirlemektedir. e>bilgi Testleri "Bireyi ypcğı işe ilişki kurumsl vey prtik bilgi düzeyii sptmk mcıyl ve geellikle kâğıt klem testleri kullılrk ypıl testlerdir" (Sbucuoğlu, 2000; 87). Böylece kişii belirli bir koudki bilgi düzeyi sptır. "=> Hfız Testleri Sözel vey yzılı bilgileri kıld tutbilme işidir. Bu test, özellikle sekreterler içi uygulmktdır. Çükü sekreterleri işleri gereği hfızd tutbilme özelliklerii yüksek olmsı gerekmektedir. <=>AIgı Testleri Algı, duyul yorumlm ve lmlı hle getirme sürecidir. Algılm doğuşt bir yeteektir ve hyt boyu öğreme ile gelişmektedir. Algı testleriyle de bu doğuşt elde edile ve geliştirile beceriler orty çıkrılır. f=>ilgi Testleri Bir is ilgilediği, sevdiği bir işi ilgisii çekmeye işe göre dh iyi ypr ve bşlı olur. Bu bkımd ilgi testlerii mcı, bir bireyi mesleği vey İf ettiği görevi krşısıd tutkulrıı, zevklerii, iş dışı uğrşlrıı, ttil ve boş zmlrıı sıl değerledirdiğii belirlemektedir (Bigöl, 1997; 135). => Kişilik Testleri Özellikle yöetim görevlerie seçilecekler içi tercih edilmektedir. Bu testlerle sorumluluk, Öderlik, kedi kedii deetleme vb. görev gerekleriyle, uyum, objektiflik, krrlılık gibi bireye ilişki özellikleri uyguluğuu sptmsı mçlmktdır. Yöetsel görevleri e tür Özellikler gerektirdiğii belirlemek zor olduğud bu testleri düzelemesi ile uygulmsı d oldukç zordur (Yüksel, 1998; 103). Kişilik koşullr bğlıdır ve kişilik testleri islrı koşul ve durumlrl krşılştığıd sıl tepki verdiği hkkıd eformsyo elde etmeye çlışır (Fiig, 1997; 67).

9 Sosyl Bilimler ergisi 31 Kişilik testleri; objektif ve projektif kişilik testleri olrk iki grupt toplbilir (Sbucuoğlu, 2000; 89): Objektif kişilik testleri; bulr kâğıt-klem tipide testler olup, testi ollrd kedi durumlrıı e iyi şekilde betimleye ifdeleri İşretlemeleri isteir. Miesot çok yölü kişilik evteri, Kliforiy psikoloji evteri bu tür testlere örek teşkil etmektedir. Bu testlerle kişiliği, örotik eğilimler, kedie yeterli olm, içe döüklük, dış döüklük, bskılık, krrlılık, özgüve, sosyl ilişkiler kurbilme gibi boyutlrıı her biri içi deeği ldığı pulrd oluş bir pu dizisi elde edilir ve bireyi kişilik özelliklerii e olduğu çıkrılmy çlışılır. Projektif kişilik testleri; belli bir uyrıcıy krşı kişii tepkisi, lgılmsı ve yorumu bu tür testlerle liz edilir. Bu teste tbi tutul kişii krkteristik düşüceleri, gereksiimleri, korkul, edişeleri ve çtışmlrı orty çıkr. Bu tür testte kişi verdiği cevplrı yorumuu bilmediğide bir bkım mskeli test olrk d yorumlır. Bir bşk değişle, projektif testler kişiliği biliçltı görüüşü vey gizliliği çığ vurulmuş souçlrı olrk tımlbilir. "Psikotekik testleri uygulmsıd öemli ol, bu testleri souçlm tutrlı olmsı gerektiği (güve tşımsı), hedef ldığı itelikleri ölçmesi (geçerlilik), bireyler rsıdki frklıhkl verebilmesi (duyrlılık) ve hrc zmı, emeği miimum düzeyde olmsı (ekoomiklik) gerektiğidir" (Sbucuoğlu, 2000; 90-91).Ack bu özellikleri tşıy testler uyguldığı tkdirde bşrı sğlır İş Görüşmesi Persoel seçme işlemii e zor şmsı görüşme şmsıdır. iğer bir dıyl mülkt, persoel seçme işlemii bel kemiğii oluşturmktdır. Bu bölüm, rştm, eleme ve seçme işlemlerii ypıldığı yerdir. Mülktı mcı, kıs bir süre içide dyı rıl iteliklere e kdr uyumlu olup olmdığıı belirlemesi bkımıd Öemlidir. Ö görüşme dy hkkıd dh fzl bilgi lmy yöelik olduğu hlde işe lm görüşmesi, pozisyo içi e uygu dyı belirlemeye yöeliktir (Byrktroğlu, 2003; 76). Bu görüşmei temel mcı, işe e uygu dyı belirlemektir. ikkt edilirse bu mç slıd bütü seçim sürecii de mcıdır. olyısıyl görüşme, seçim sürecii doruk oktsı biçimide değerledirilebilir. Böylesie belirleyici rolü bulu görüşme, slıd iyi düzelediğide sıv vb. değerledirme yötemleride çok dh koly gerçekleşir (Fıdıkçı, 2005; 196). Görüşme türleri şu şekildedir: Stdrt Görüşme, Bskılı Görüşme, Serbest Görüşme, Grup Görüşmesi, Soru Çözme Görüşmesi, Sırlı Görüşme, Komisyo Görüşmesi Görüşme süreci şu şekilde gerçekleşir: ) Hzırlık, b) Görüşmei gerçekleştirilmesi, c) Görüşmede soru türleri Görüşme sırsıd sorulbilecek türleri şulrdır: soru İşle ilgili dvrışlr yöelik sorulr; bu sorulr görüşmei çtısıı oluşturur. Bu bölümde sorulmsı gereke sorulr dyı tımlmış iteliklerii ve geçmiş deeyimlerii, eğer seçilirse işletmedeki görevleri yerie getirmede o e derece ktkıd bulubileceğii ysıt türde olmlıdır. Öreği; *» Belirli bir yrıtıy dikkt ettiğiiz içi çok memu olduğuuz bir deeyim yşdıız mı? Lütfe ltı.

10 32 Şehz EMIRKOL - Su Mug ERTUGRAL Şu ki işiizi dh koly ve dh zevkli bir hle getirmek içi e yptıız? * Geçmişte müdürleriizi e beğedikleri ve eleştirdikleri ylrıız elerdi? Yei şrtlr kıs sürede uyum sğlmız gereke bir oly ltı. Bu sizi sıl etkiledi? İşiizle ilgili bir problemi öcede sezilediğiiz bir olyı ltı.»öemli bir krrı etkilediğiizi göstere y d bir problemi çözmeye çlıştığıızı belirte bir oly hkkıd yptıklrıızı ltı.. Souç sıl oldu? Ykı zmd bir grup hlide çlışmızı gerektiği bir olyd bhsedi. Rolüüz eydi? İşi siz ve grubuuz e kdr iyi yptıız? Geel sorulr; bşvur kişii birz düşüme ve çıklm isteye birkç geel sorud görüşme kpsmı lıbilir. Ady sorulrı cevplrke, görüşmeci kyıtlrı üzeride geçip dyd ldığı bilgilerde herhgi bir eksiklik vrs ou ot eder. Öreği; ** Bud Öceki işiizde yşdığıız tipik bir güü ltır mısıız? ** Kedi bşrıız içi Ölçütleriiz elerdir? * Bu mesleği seçmeye e zm krr verdiiz? Bu krrı lmızd sizi etkileye şey eydi? *» Kriyeriizde ereye kdr ilerlemek isterdiiz? Buu sıl gerçekleştirmeyi düşüüyorduuz? ** İşiizi yprke performsıızı etkileye fktörler elerdir? * Eğer bşt bşlybilseydiiz, iş yşmıızd değiştirmeyi isteyeceğiiz şeyler eler olurdu? * Burd trtışmdığıız m kediizle ilgili eklemek istediğiiz bir şey vr mı? Tkip etme sorulrı; bulr, kıs, özgeçmiş tekrrıd kçırıldığı lşıl bilgileri tmmlybilir. Ayrıc dyı verdiği bir bilgii doğruluğuu sımk içi dh sor yı soru frklı biçimlerde sorulbilir. Görüşme sırsıd işi ve kuruluşu tıtmk içi ypılmsı gerekeler; bşvuru shibii vsıflrı belirledikte sor, şirketi ve işi dh detylı olrk tıtmk ve dy soru sormsı içi fırst tımk gereklidir. (Gürbüz, 2002; 56) d) Görüşmei so erdirilmesi: Görüşmeyi belirlee süre içide bitirmek gerekir Refers Arştırmsı Bir dyı işe lmd öce, verdiği bilgileri doğru olup olmdığıı rştırmk çok öemlidir. Refers verilebilecek kişileri dyı işii ve ilişkilerii ykıd bile, kedisie bğlı çlıştığı üst yöeticileri olmsı öemlidir (Brutçugil, 2004; 274) İşe Alım Krrı Seçim sürecii soud verilecek krr, y işe lm y d reddetmedir. Çoğu orgizsyod so krrı verecek kişi y d komite, uygulyıcı yetkiye ship yöetici düzeyidedir. İs kyklrı bölümü rştırmyı gerçekleştirir, ilk görüşmeyi ypr, sıv ve testleri uygulr ve referslrı kotrol eder. Çoğulukl performs ölçütlerii ve seçimde uygulck prosedürleri de is kyklrı bölümü sptr. Ady işe lmmycks, buu kedisie yie is kyklrı bölümü bildirir (Brutçugil, 2004: 275). Persoel seçimide krr verirke birçok fktör dikkte lımlıdır. Her bir fktör vey özelliği göz öüe lrk çok syıd dyı bşvurduğu durumlrd bilgisyr progrmlrıd yrrlılmy bşlmıştır. Bu gibi durumlrd çok syıd dyı birde fzl özelliğii dikkte lımsı ve değerlemesi gerekil -. Bu yöteme "Çok Özellikli Krr Verme

11 Sosyl Bilimler ergisi 33 Yklşımı" deilmektedir. İşletmeler doğru zmd doğru krr vermek zoruddırlr. (Sbucuoğlu, 2000; 99) Sğlık Kotrolü Sğlıklı bir elemı istihdm etmek her işletme içi öemlidir. Bu mçl işletmeler işe yei bşlyck elemlrıı bir sğlık trmsıd geçmesii rzu ederler. Çoğu zm d böyle bir trmyı işletme bizzt kedisi fise eder (Gürbüz, 2002; 52) Teklif Verme Teklif verme, işletmei elemıı seçtiği, işi detylı olrk kpsmıı ve kedisie sğlck olklrı trtışmk mcıyl so bir kez dh görüşmeye çğırdığı so şmdır. İlk olrk, görüşmeleri İdii ypcğı ilişki bir krr verilmelidir. Bir deprtmd yei elemı performsı ile iki kişi ilgileebilir; deprtm müdürü ve e ykı mir. Her ikisi de dy ile görüşmelidir. (Gürbüz, 2002; 52). İşletme trfıd, işe lıck kişi belirledikte sor, bşvuru shibi kedisie iş teklifi ypılmk üzere tekrr bir görüşmeye dvet edilir. Bu görüşmede; iş ile ilgili, ö koşullr, çlışm koşullrı, mş, y ödemeler, diğer olklr, işe bşlgıç trihi ve teklifi kbulü içi so gü görüşülür. İlk görüşme dh kdemik düzeyde ve kişi İle iş rsıdki uyumu yoklmy yöeliktir. Bzı kişiler vey sttülerde birkç görüşme ypm ihtiycı olbilir. Eğer görüşmeye çğrıl ilk dyl mşl ilgili lşılmzs listede bulu ikici kişi görüşmeye lıır. Adyl mş kousud lşmy vrıldıkt sor ise sözleşme imzlır. Sözleşme imzldıkt sor görüşmeye çğırıl diğer dylr red mektubu göderilmesi uutulmmlıdır. Bu bilgiledirme dylr geri besleme sğlmk bkımıd öemlidir. Bzı kurumlr bu bilgiledirmeyi geciktirir y d ypmzlr. Oys ki bu, hem kurumu imjı hem de islr verdiği değer bkımıd olumsuz izleimler oluşturur (Fıdıkçı, 2000; 212) İşe Yerleştirme Kurumu uygulmsı göre resmi işe lm işlemleri ve sözleşme ypılır. Kl bireylere yeide bir mektup göderilerek durum hkkıd bilgiledirilirler. Böylece bu bölümde pllmış ol İs kyğı İhtiycıı giderilmesie yöelik Öemli bir dım ol seçim süreci tmmlmış olmktdır. Seçim sürecii her şmsıd geel ilke olrk islr sygıı ess lımsı, trfsız ve objektif dvrılmsı, kurumu öceliklerii öde olmsı gerektiğii yeide vurgulmsıd yrr vrdır (Fıdıkçı, 2000; 217). İşletmelerde elem seçim süreci bu şekilde tmmlır. Bud sor kurum içide yei bir döem bşlmktdır. Bu yei döem işe yei lm kişii işe lıştırılmsı döemidir. İşte burd kurum içide yei elemı İşe lıştırılmsı ve uyumlştırılmsı içi, işe lıştırm progrmlrıı pllmsı, hzırlmsı ve uygulmsı gerekmektedir. Bu durum işletme çısıd birz zm gerektirse de iyi hzırlmış bir işe lıştırm progrmıı kurum sğlycğı ktkı şüphesizdir. Etkili bir işe lıştırm progrmıı bşrbileceklerii kısc özetleyecek olursk (Gürbüz, 2002; 79): * Yei çlışı o işletmede ve işte ypbileceklerii frkı vrmsı yrdımcı olur. İşgörei morl ve bşrm güdüsüü rttırır.

12 34 Şehz EMIRKOL - Su Mug ERTUGRAL Çlışı, şirketi politiklrıı, kurllrıı ve uygulmlrıı, suduğu olklrı iyice lmsıı sğlr. Çlışlr işlerii getirdiği yrr ve kısıtlmlrı dh iyi Öğreirler. - İletişim eksikliği ve ylış lşmlrı bşlmd giderilmesie yrdımcı olur. İşgörei ihtiycı ol bilgilerle dotrk işteki ht orıı, dolyısıyl deetime ol ihtiycı zlmsı yrdımcı olur. SONUÇ Küreselleşe düyd ve çık toplumlrd çlış tüm orgizsyolr persoel seçimi sürecideki sosyl sorumluluklrıı yerie getirmek, etik ilkelere uygu dvrmk ve frklılıklr sygı göstermek zoruddırlr. Persoel seçimii bşrısı, her şeyde öce sistemli bir pllm bşrısıı ypılmsıı gerekti rmektedir Bu çlışmd persoel bulm ve seçme yötemleri sırsıyl izlemiştir. Persoel bulm şmsıd yer l iç kyklrd vey dış kyklrd yrrlrk belirlee dylrı seçimi içi öemli bir sürece geçilmektedir. Bu süreçte bşt iş profilii çıkrılmsıyl bşlyrk, ö görüşme ve bşvuru formu, psikotekik testler, iş görüşmesi (ikici görüşme), refers rştırmsı, işe lm kr, sğlık kotrolü, teklif vermeyle devm ederek e so işe yerleştie ile so bulmktdır. Ayı zmd işe yerleştirile dyı işe lıştmlmsı ve uyumu içi gerekli ol progrmlrı oluşturulmsı d işletme içide kıs sürede verim lımsı bkımıd öemlidir. Köklü değişimleri kçıılmz olduğu güümüzü iş düysıd yöetim lyışıı ve is kyklrı bkış çısıı değiştirmeye orgizsyolr vrlıklrıı sürdüremeyeceklerdir. Güümüz düysıd sürdürülebilir işletme politiklrı hizmet edecek kişileri, işletme işgöreierii olcğı uutulmmlıdır. KAYNAKLAR ALEMİR, Alpy Atol ve Göül Budl (1998), Persoel Yöetimi, 3. Bskı, Brış Yyıl Fkülteler Kitpevi, İzmir. BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Strtejik İs Kyklrı Yöetimi, 1. Bskı, Kriyer Yyıcılık, İstbul. BAYRAKTAROĞLU, Serk (2003), İs Kykl Yöetimi, Skry Kitpevi, Skry. CANMAN, oğ (1995), Çğdş Persoel Yöetimi, TOAİE Yyım, Akr. EROĞAN, İlh (1990), İşletmelerde Kişi eğerlemede Psikotekik, İstbul Üiversitesi İşletme Fkültesi Yyıı, Küre Ajs, İstbul. EREN, Erol (1979), İşletme Örgütleri Açısıd Yöetim Psikolojisi, İstbul Üiversitesi İşletme Fkültesi Yyıı, İstbul. FINIKÇI, İlhmı (2000), İs Kyklrı Yöetimi, 2. Bskı, Alf Yyılrı, İstbul. FINNIG AN, Joh (1997), oğru İşe oğru Elem, Rot Yyılrı, İstbul. GÜRBÜZ, Gülruh Özışık (2002), Persoel Arştırmlrı ve İşgöre Seçme Süreci, Litertür Kitpevi, İstbul. SABUNCUOĞLU, Zeyyt (2000), İs Kyklrı Yöetimi, Ezgi Kitpevi, Burs. TELMAN, Nursei ve İlkur Ö. Türetge (2004), Elem Seçimi, 1. Bskı, Epilso Yyıcılık, İstbul. UĞUR, Adem (2003), İs Kykl Yöetimi, 1. Bskı, Skry Kitpevi, Skry. YÜKSEL, Özur (1998), İs Kyklrı Yöetimi, Gzi Kitpevi, Akr.

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 5 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali ALAN Cumhuriyet Üiversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültesi Öğr. Gör.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

DERS 4. Determinantlar, Leontief Girdi - Çıktı Analizi

DERS 4. Determinantlar, Leontief Girdi - Çıktı Analizi DERS Determitlr eotief Girdi - Çıktı lizi.. ir Kre Mtrisi Determitı. Determit kvrmıı tümevrıml tımlycğız. mtrisleri determitıı tımlyrk şlylım. Tım. tımlır. mtrisiidetermitı olrk Örek. mtrisii determitı

Detaylı

7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ

7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Özc Klederli SAYISAL YÖNTEMLER 7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ Syısl itegrsyo vey itegrl lm işlemi, litik olrk ir itegrli lımsıı çok zor vey olksız olduğu durumlrd vey ir işlevi değerlerii sdece

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırt Üiversitesi Mühedislik Fkültesi Elektrik - Elektroik Mühedisliği Bölümü ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Hzırly: Arş. Gör. Göky BAYRAK ELAZIĞ-008 İletim Htlrıı Elektriksel Ypısı ) Sürekli Durum:Nomil

Detaylı

DETERMINANTLAR. 1. Permütasyon. 1. Permütasyon ) permütasyonundaki ters dönüşüm. 1. Permütasyon 2. BÖLÜM ( )

DETERMINANTLAR. 1. Permütasyon. 1. Permütasyon ) permütasyonundaki ters dönüşüm. 1. Permütasyon 2. BÖLÜM ( ) . BÖÜM. Permütsyo Tım: Bir tm syılr {,,, } kümesideki elemlrı tekrr olmksızı frklı DETERMINNTR sırlmlrıı düzelemesie permütsyo deir. Örek: {,, 3} tm syılr kümesii ltı frklı permütsyou vrdır: (,, 3), (,,

Detaylı

MAT 202 SAYISAL YÖNTEMLER. Bahar Hafta 1. Bu Hafta. Ders Hakkında Bilgiler. Özet. Ders Hakkında Genel Bilgiler. Matris işlemlerine giriş

MAT 202 SAYISAL YÖNTEMLER. Bahar Hafta 1. Bu Hafta. Ders Hakkında Bilgiler. Özet. Ders Hakkında Genel Bilgiler. Matris işlemlerine giriş MAT 202 SAYISAL YÖNTEMLER Bhr 2005-2006 Hft Bu Hft Özet Ders Hkkıd Geel Bilgiler Mtris işlemlerie giriş 2 Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Od No: 442, Tel: 293 3 00 / -- E-mil: ltuger@itu.edu.tr Ders Stleri: Slı

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva 1 BÖLÜM 1 KÜMELER VE SAYILAR 1.1 KÜMELER 1.1.1. TEMEL TANIMLAR Kesi ir tımı ypılmmkl erer,sezgisel olrk,kümeye iyi tımlmış iri iride frklı eseler topluluğudur diyeiliriz. Kümeyi meyd getire eselere kümei

Detaylı

BASİT RASSAL ÖRNEKLEME. Örnekleme ve Tahmin Teorisi. Örnekleme RASSAL ÖRNEKLEME

BASİT RASSAL ÖRNEKLEME. Örnekleme ve Tahmin Teorisi. Örnekleme RASSAL ÖRNEKLEME BASİT RASSAL ÖRNEKLEME Örekleme ve Thmi Teorii Solu Kitle BüyüklüğüN ol olu bir kitlede büyüklüğüde lıck bir öreği eçilme şı, büyüklüğüdeki bir bşk öreği eçilmei şı ile yı ie bu tür öreklemeye bit rtl

Detaylı

7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER

7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER 7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER Bir V ektör uzyıı bir bşk W ektör uzyı döüştüre foksiyolr şu şekilde gösterilir: : V W Burd kullıl termioloji foksiyolrl yıdır. Öreği, V ektör uzyı foksiyouu

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor 19 is 2013 Cum Gülük Bülte Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor İMKB verileri İMKB 100 83,038.3 Piys Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 Hlk Açık Piys Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 Gülük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,524.35

Detaylı

BÖLÜM DETERMINANTLAR SD 1

BÖLÜM DETERMINANTLAR SD 1 SD 1 2. BÖLÜM DETERMINANTLAR 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 1. Permütsyo Tım: Bir tm syılr {1, 2,, } kümesideki elemlrı tekrr olmksızı frklı sırlmlrıı düzelemesie

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

a R, n tek ve Örneğin, a, b R + ve m, n Z + olmak üzere; 1. n a b a b dir. 2. n m n m a a n n n 5. m n m 6. 0 a b n a n b dir. Örnek 4.

a R, n tek ve Örneğin, a, b R + ve m, n Z + olmak üzere; 1. n a b a b dir. 2. n m n m a a n n n 5. m n m 6. 0 a b n a n b dir. Örnek 4. Bölü. Köklü Syılr Muhrre Şhi. Köklü Syılr.. Köklü Syılrı Tıı Bu bölüde, kök dediğiiz sebollerle gösterile gerçek syılrı köklü syılr olrk tıtck ve bulrı gerçek syılrı rsyoel kuvvetleri olduğuu göstereceğiz.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

YILLAR ÖSS-YGS ) a 0 ve b 0 olmak üzere; 8) Üslü Denklemler: a -1, a 0, a 1

YILLAR ÖSS-YGS ) a 0 ve b 0 olmak üzere; 8) Üslü Denklemler: a -1, a 0, a 1 YILLAR 00 00 00 00 00 00 008 009 00 0 ÖSS-YGS Böle: i,( 0 ÜSLÜ İFADELER R ve Z olk üzere te ı çrpıı deir. ii, (b 0 b b... te Not:.... dır. te... 0 ve... 0. 0 te 0 te ÜSLÜ ÇOKLUKLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar 6 th Itertiol Advced Techologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA Ortmıd Gerçekleştirilmesi İ. Soy, T. Tucer, Y. Ttr Firt Üiversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

OLİMPİYAT SINAVI. a ise b 2006 b 2005 =? A) 1330 B) 1995 C) 1024 D) 1201 E) 1200

OLİMPİYAT SINAVI. a ise b 2006 b 2005 =? A) 1330 B) 1995 C) 1024 D) 1201 E) 1200 ., b, c, d Z olmk üzere / + /b + /c + /d = ½ ve ( + b + c + d) =.b + c.d + ( + b ).(c +d) + dekliklerii sğly kç (, b, c, d) dörtlüsü vrdır? A) 48 B) 4 C) D) 6 E) 5. Alı 40 birim kre ol bir ABC üçgeii AB,

Detaylı

Cebir Notları. Diziler Mustafa YAĞCI,

Cebir Notları. Diziler Mustafa YAĞCI, www.mustfygci.com, 006 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Diziler Mtemtiği e zevkli ve sürükleyici koulrıd birie geldik. Pek zorlcğımı thmi etmiyorum, çükü yei esil diziler e oldukç merklı. Kurtlr

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

MERAKLISINA MATEMATİK

MERAKLISINA MATEMATİK TRİGONOMETRİ : Siüs i b c R si si y si z İsptı : m(ëo).m(ëa) m(ëo).m(ëb) m(ëo).m(ëc) m(ëo) m(ëo) y m(ëo) z b c b c & si & si y & si y R R R R R R si si y b si z c & & & R R R & R.si & b R.siy & c R.siz

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

ADE. Elektronik Bebek Tartısı İTHALATÇI. ve SERVİS FİRMA

ADE. Elektronik Bebek Tartısı İTHALATÇI. ve SERVİS FİRMA ADE Elektroik Bebek Trts M112600 M114400 M106600 M105600 -M114600 M107600 Modeller içi KULLANIM KILAVUZU İTHALATÇI ve SERVİS FİRMA TARTI DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. Dikilitş mh. Krfil sok. Krtl Apt.

Detaylı

ANALİZ III DERS NOTLARI. Prof. Dr. Nurettin ERGUN

ANALİZ III DERS NOTLARI. Prof. Dr. Nurettin ERGUN ANALİZ III DERS NOTLARI Prof. Dr. Nuretti ERGUN İ Ç İ N D E K İ L E R Syf No BÖLÜM Foksiyo Dizi ve Serileri... BÖLÜM Fourier Serileri... BÖLÜM 3 Özge Olmy Tümlevler...48 BÖLÜM 4 Dik Poliom Serileri...7

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

= + + = ETKİNLİK: ( n ) ( ) ETKİNLİK:

= + + = ETKİNLİK: ( n ) ( ) ETKİNLİK: ERİLER Cebir kurllrı ile ck olu te yıyı toplybiliriz. Bu krşılık mtemtik de ouz yıd yıı toplmı ile de ık ık krşılşmktyız. Öreği; 3 yııı odlık çılımı; 3 3 3 = 0,333... = + + +... gibi bir ouz toplmdır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOMPLEKS FONKSİYONLARDA REZİDÜ VE BAZI UYGULAMALARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOMPLEKS FONKSİYONLARDA REZİDÜ VE BAZI UYGULAMALARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOMPLEKS FONKSİYONLARDA REZİDÜ VE BAZI UYGULAMALARI SEVGİ İŞLER EYLÜL 5 ÖZET KOMPLEKS FONKSİYONLARDA REZİDÜ VE

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

ÜÇ FAZLI BIR ASENKRON MOTORDA MANYETIK SÜSPANSIYONLU YATAK UYGULAMASI

ÜÇ FAZLI BIR ASENKRON MOTORDA MANYETIK SÜSPANSIYONLU YATAK UYGULAMASI ÜÇ FAZL BR ASENKRON MOTORDA MANYETK SÜSPANSYONLU YATAK UYGULAMAS Osm GÜRDAL*, Yusuf ÖNER** *Gzi Üiversitesi, Tekik Egitim Fkültesi, Elektrik Egitimi Bölümü, Tekikokullr, ANKARA **Pmukkle Üiversitesi, Elektrik

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-1

Çözüm Kitapçığı Deneme-1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 5-7 KASIM 6 Çözüm Kitpçğ Deeme- Bu testleri her hkk skldr. Hgi mçl olurs olsu, testleri tmm vey bir ksm Merkezimizi

Detaylı

a bir reel (gerçel) sayı ve n bir pozitif tam sayı olsun. 1 dir. n a ye üslü ifade

a bir reel (gerçel) sayı ve n bir pozitif tam sayı olsun. 1 dir. n a ye üslü ifade ÜSLÜ İFADELER A. Tı bir reel (gerçel syı ve bir pozitif t syı olsu.... te olck şekilde, te ı çrpıı ol deir. ye üslü ifde Kurl. sıfırd frklı bir reel syı olk üzere,. 0 0 0 ifdesi tısızdır.. ( R... 0 7..

Detaylı

"Türkiye nin seçimidir seçim de bizim kaderimizdir"

Türkiye nin seçimidir seçim de bizim kaderimizdir Birlik, Berberliğimize Kst Ede Sldırılrı ve Terörü Kııyoruz - 7 Ekim 0 www.sivsloc.com.tr Fiytı:,0 "Türkiye i seçimidir seçim de bizim kderimizdir" Cumhuriyet Üiversitesi'i kuruluş öyküsü Sivs içi dev

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Bölüm- Parametrik Hesap

Bölüm- Parametrik Hesap MAK 0: İNAMİK r. Ahmet Tşkese Fil hzırlık ölüm- Prmetrik Hesp 1 ölüm-rijit Cisim Sbit merk. Etr. döme * θ = 6 devir dödüğüde 4(6=3θ C θ C = 8 devir 8(5=4.5(θ A θ A = 8.889 devir α A =rd/s ω A = t + 5 rd/s

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. (-2) 3 = (-2). (-2). (-2) = (-8) Kuvvet Tek; NEGATİF. (-2) 4 = (-2). (-2). (-2). (-2) = 16 Kuvvet Çift; POZİTİF.

ÜSLÜ SAYILAR. (-2) 3 = (-2). (-2). (-2) = (-8) Kuvvet Tek; NEGATİF. (-2) 4 = (-2). (-2). (-2). (-2) = 16 Kuvvet Çift; POZİTİF. SINIF ÜSLÜ SAYILAR www.tyfuolcu.co Üslü Syı : ifdesi ı te çrpıı lı gelektedir. =.... te =.. = 8 =. = 4 =. = 9 4 =... = 81 10 6 = 10.10.10.10.10.10 Teel Kvrlr ile. ifdeleri çok sık krıştırıl ifdelerdeir.

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

ORAN VE ORANTI. Aynı birimle ölçülen iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. a nın b ye oranı; b

ORAN VE ORANTI. Aynı birimle ölçülen iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. a nın b ye oranı; b 1 ORAN VE ORANTI ORAN: Ayı irimle ölçüle iki çokluğu ölme yoluyl krşılştırılmsı or eir. ı ye orı; şeklie gösterilir. 3 00gr 15m Örek 1:,,... 3 300gr 0m irer orır. 00gr 30m 5000TL Örek :,,,... ifeleri irer

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

http://www.metinyayinlari.com Metin Yayınları

http://www.metinyayinlari.com Metin Yayınları LİMİT İÇ KAPAK Bu kitbı bütü ı hklrı sklıdır. Tüm hklrı, zrlr ve METİN YAYINLARI ittir. Kısme de ols lıtı pılmz. Meti, biçim ve sorulr, ıml şirketi izi olmksızı, elektroik, mekik, fotokopi d herhgi bir

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris DES Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler Mrislerle ilgili eel ılrııı ıslı e sır ve e süu oluşurk içide diiliş e sıı oluşurduğu lo ir ris deir ir ris geellikle şğıdki gii göserilir ve [ ij ], i ; j risii

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

TG 15 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testleri her hkkı sklıdır. Hgi mçl olurs olsu, testleri tmmıı vey ir kısmıı

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER Belirli bir kurl göre düzenli bir şekilde tekrr eden şekil vey syı dizisine örüntü denir. ÖRNEK: Aşğıdki syı dizilerinin kurlını bulunuz. 9, 16, 23, 30, 37 5, 10, 15, 20 bir syı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

1. ÜNİTE. Sayılar ve Cebir 9.2 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

1. ÜNİTE. Sayılar ve Cebir 9.2 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER . ÜNİTE Sılr ve Cebir 9. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Trihte ilk ölçme tekikleri prmk klılığı, el geişliği, krış, k gibi ort bodki bir isı vücududki prç ve mesfelerde ol çıkılrk oluşturulmuştur. Fkt ticret

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Resmi Gzete Trihi: 17.06.21 Resmi Gzete Sys: 27967 Bz Tehlikesiz Atklr Geri Kzm Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Geel Hükümler Amç MADDE 1 (1) Bu Tebliği mksd, bir fliyet soucud orty çk bz tehlikesiz tklr çevreye

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Dış Etki Olarak Sıcaklık Değişmesi ve/veya Mesnet Çökmelerinin Göz Önüne Alınması Durumu

Dış Etki Olarak Sıcaklık Değişmesi ve/veya Mesnet Çökmelerinin Göz Önüne Alınması Durumu Dış Etk Olrk Sıcklık Değşmes ve/vey eset Çökmeler Göz Öüe Alımsı Durumu Dış etk olrk göz öüe lı sıcklık eğşm ve meset çökmeler hpersttk sstemlere şekl eğştrme le brlkte kest zoru mey getrr. Sıcklık eğşm:

Detaylı

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ) KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ: Kotrol: Br sste çıkışlrıı stee değerlere yöeltek y d öcede belrleş br dvrışı zleeler sğlk ç sste grşler üzerde ypıl şlelere kotrol der. Ototk Kotrol:

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

... SERİLER Tanım: 2 3 toplamı kaçtır? Çözüm: serisinde 10. kısmi terimler. Ör: bir reel sayı dizisi olmak üzere

... SERİLER Tanım: 2 3 toplamı kaçtır? Çözüm: serisinde 10. kısmi terimler. Ör: bir reel sayı dizisi olmak üzere SERİLER Tım: bir reel syı dizisi olm üzere...... 3 toplmı SERİ deir. gerçel syısı serii geel terimi deir. S 3... toplmı SERİNİN N. KISMİ (PARÇA) TOPLAMI deir. S dizisie SERİNİN N. KISMİ TOPLAMLAR DİZİSİ

Detaylı