3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ"

Transkript

1 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

2 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri 9.3. İlk Türk Devletleri 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları Türklerin ilk anayurdu; Doğuda; Kingan Dağları Batı; Hazar Denizi Kuzey; Sibirya Güney; Hindikuş Dağları Orta Asya dan ilk göçlerin nedenleri; Ekonomik: Nüfusun artması İklim değişikliği (kuraklık) Otlak yetersizliği Hayvan hastalıkları Siyasi: Boylar arası mücadeleler Dış baskılar (Çin-Moğol) Yeni yerler bulma düşüncesi NOT Türklerin göçebe yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, araba ve tekerleği kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştır. Göçlerin Sonuçları; Değişik bölgelere göçler olmuştur. Yeni Türk devletleri kurulmuş ve Türk kültürü yeni yayılma alanı bulmuştur. Yeni kültürel kaynaşmalar ortaya çıkmıştır. Bazı Türk boyları milli benliklerini kaybetmiştir. NOT Türklerin değişik bölgelere göç etmeleri Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır. 2. Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri İskitler (Sakalar): Bilinen ilk Türk topluluğudur. Karadeniz in kuzeyinde yaşamışlardır. Şu ve Alp Er Tunga destanları vardır. Büyük Asya Hun Devleti: Bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır. Çin ile mücadelelerin temel sebebi ipek yoluna hakim olmaktır. En parlak dönemi Mete dir. Mete orduda ilk defa onlu sistemi uyguladı.(evrenselleşti) İlk defa Türkler bu dönemde bir bayrak altında toplanmıştır.(ulusçuluk) Mete Çin i yenmiş ama Çin e yerleşmemiştir. (milli benliği korumak için) Yıkılma sebepleri; İpek yolunun kaybı Çin entrikaları Taht kavgaları Kavimler Göçü nün Sonuçları: Çin K.Hunları Barbar kavimler Roma İmparatorluğu Avrupa Avrupa da 100 yıl karışıklık oldu. Roma İmparatorluğu 2 ye ayrıldı. Avrupa nın etnik yapısı değişti. Günümüz Avrupa nın temelleri atıldı. Avrupa da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıktı. Hristiyanlık barbar kavimler arasında yayıldı. Kilise ve papalık güçlendi.skolastik düşünce doğdu. Avrupa Hun Devleti kuruldu. İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı. (Evrensel) Avrupa Hun Devleti ( ): Avrupa da kurulan ilk Türk devletidir. Atilla nın Balkan Seferleri neticesinde Bizans la Margos ve Anatololia Antlaşmaları yapıldı. Galya ve Roma Seferleri sonuçsuz kaldı. Yıkılma nedenleri; Taht kavgaları Göçlerle baslenememe Üstün Roma kültürü altında ezilme. 32 YGS Tarih Soru Bankası

3 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri Göktürkler ( ): Milli adımızla kurulan ilk Türk devletidir.(ulusçu) Kendilerine özgü alfabeleri vardır.(ulusçu) İkili teşkilatı (federatif) uyguladılar. İpek yolu hakimiyeti için kurulan ittifaklar; 1. Göktürk+Sasani = Akhunlar yıkıldı. 2. Göktürk+Bizans = Sasaniler yıpratıldı. (Devletlerarası ilişkide çıkar vardır) Mukan Kağan dan sonra devlet Doğu-Batı şeklinde ikiye ayrıldı. Kutluk (II.Göktürk) Devleti ( ): 50 yıllık Çin esaretinden sonra Kutluk İlteriş Kağan tarafından kuruldu. (Bağımsızlığa düşkünlük) Bilge Kağan Kültügin Tonyukuk adına dikili kitabeler vardır.(ilk Türk eserleridir) Basmil, Karluk ve Uygurlar tarafından yıkıldılar. NOT (ulusçu) Göktürkler döneminde Türkler ikinci defa bir bayrak altında toplandılar. Kültür ve Medeniyet a) Devlet Yönetimi Teşkilatçı bir yapıya sahiptirler. (Kısa sürede birçok devlet kurmaları) KUT anlayışı vardır. (Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiği inancı) Veraset sistemi var. (Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı - taht kavgalarına neden oldu) 2 li teşkilat (federatif) anlayışı var. (Doğu-Batı şeklinde ikiye ayırma - yönetimde kolaylık sağladı) Devlet işleri Kurultay da (Danışma) görüşülür. Hükümdar eşi Hatun devlet işlerinde söz sahibidir. Hükümdarın yetkisi sınırsız değildir.(töre sınırlar) b) Ordu Ordu-millet anlayışı var. Eli silah tutan herkes askerdir. Ücretli askerlik yoktur. Yaşam koşulları savaşçı özelliklerini olumlu yönde etkilemiştir. Donanma yoktur. (Coğrafi konumun etkisi) Uygurlar ( ): Din değiştiren ilk Türk devletidir.(maniheizm) Maniheizmin etkisi : Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir - Savaşçı özelliklerini kaybettiler. Dini hoşgörü var. (Farklı dinlere ait tapınaklar var) İlk defa kalıcı mimari eserler verdiler.(yerleşik hayat) Kültürel açıdan geliştiler. Kağıt ve matbaayı kullandılar. Kendilerine özgü alfabeleri var.(ulusçu) Dini terimlerin karşılığını Türkçe verdiler. (Ulusçu) Tarım ve ticaretle uğraştılar. Türk töresini yazılı hale getirdiler. c) Hukuk Sözlü hukuk kuralları geçerlidir.(töre) Hükümdarı bile bağlar.(kanun üstünlüğü) Hapis cezası kısa sürelidir. (Göçebe yaşamın etkisi) d) Din Göktanrı, Şamanizm, Totemizm, Musevilik (Hazarlar) Hristiyanlık (Macar-Bulgar-Avar-Türgişler) inançları görülmüştür. Dini hoşgörü vardır. Din değiştirenler milli benliklerini kaybetti. Din adamlarına şaman, mezarlarına kurgan, mezar taşlarına balbal, törenlerine yuğ denmektedir. Ahiret inancı vardır.(mezarlarına eşya koymaları) YGS Tarih Soru Bankası 33

4 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri e) Sosyal ve Ekonomik Hayat Sınıf ayrımı yoktur. (Göçebe yaşamın etkisi) Sosyal devlet anlayışı var.(halk için devlet var) Şölenler toplumsal kaynaşma sağladı. Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Karluklar: İslamiyet i kabul eden ilk Türk boyudur. Türgişler: Parayı kullanan ilk Türk devletidir. Orta Asya da İslamiyet in yayılmasını engellediler.(emeviler dönemi) f) Yazı-Dil-Edebiyat-Bilim-Sanat: Yazı geç kullanılmıştır. (Göçebeliğin etkisi) Göktürklerin ve Uygurların alfabeleri var (Ulusçu) İlk yazılı eserleri; Orhun Abideleridir. Destanlar; Oğuzkağan, Alp er Tunga, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeyiş, Göç, Manas Astronomi gelişmiş. (12 Hayvanlı Takvim). Taşınabilir sanat eserleri yapmışlar. (Göçebelik) 3. Kırgızlar: Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk devletidir.manas destanları var.(en uzun) Peçenekler: Rusların Karadeniz kıyısına girmesini engellediler. Bizans ordusunda ücretli asker olarak çalıştılar.(malazgirt Savaşı nda taraf değiştirdiler) Kumanlar (Kıpçaklar): İgor ve Dede Korkut destanlarına konu oldular. Uzlar (Oğuzlar): Tarihte bilinen büyük Türk devletlerinin kurucularıdırlar. (B.Selçuklu-Osmanlı) Hazarlar: Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir. Dini hoşgörü vardır. Kafkaslarda İslamiyet in yayılmasını engellediler. Avarlar: İstanbul u kuşatan ilk Türk devletidir. Avrupa ya göç ederek orda devlet kurdular. Slavları devlet teşkilatı alanında etkilediler. Bulgarlar: Tuna (Hristiyan) ve İtil-Volga (İslamiyet) Bulgarları olmak üzere iki kol halinde yaşadılar. Macarlar: Orta Avrupa ya yerleştiler Germenlerin Balkanlara yayılmasını engellediler. 34 YGS Tarih Soru Bankası

5 3. BÖLÜM: İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST 1 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - 1. Mustafa Kemal Atatürk Türk ün saygınlığı, onun onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. diyerek Türk milletinin hangi özelliğine vurgu yapmıştır? CCC_9.3.1_1 A) Ekonomik gelişimine B) Dini değerlerine C) Bağımsızlığına düşkünlüğüne D) Halkın refahına E) Veraset anlayışına 4. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesi Tahta kimin çıkacağının kesin kurallarla belirlenmemesi BBB_9.3.3_1 Türk devletlerinde görülen bu uygulamaların, I. sınırların hızla genişlemesi, II. taht kavgalarının yaşanması, III. halkın devlete olan bağılığının artması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 2. Türkler, özgürlüklerini kaybetmektense yurtlarını terk edip bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir. Bu amaçla gerçekleşen göçler sonrasında Sibirya, Avrupa, Ön Asya ve Afrika kıtalarına yerleşmişlerdir. Yukarıdaki bilgi de göz önüne alındığında, I. Türklerde bağımsızlık duygusu ön planda olmuştur. II. Türk Tarihi nin bir bütün olarak incelenmesi zorlaşmıştır. III. Türk kültürü farklı kıtalara yayılmıştır. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? D) I ve III E) II ve III 5. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde görülen, CCC_9.3.3_1 I. Yönetimde dinî değil, siyasi güce önem verilmesi II. Töre denilen yazısız kuralların bulunması III. Göçebe yaşam tarzının etkili olması durumlarından hangileri toplumda farklı sınıfların ortaya çıkmasını engellediği söylenebilir? EEE_9.3.2_1 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın bir danışma meclisi gibi çalıştığını gösterir? DDD_9.3.3_1 A) Boy beylerinin kurultayda halkı temsil etmesi B) Siyasi, ekonomik ve askeri kararların alınması C) Alınan kararların örfi hukuka uygun olması D) Alınan kararlarda son sözü söyleme hakkının hakana ait olması E) Hanedan üyelerinin de kurultaya katılması 6. Göktürk Devleti nin isminde Türk kelimesinin geçmesi Uygurların kendilerine ait alfabeyi kullanmaları Türkiye Cumhuriyeti nde Türk Tarih Kurumunun kurulması BBB_9.3.3_1 Yukarıda verilenlere dayanarak bu üç Türk devletinin hangi özelliklerinin ön plana çıktığı söylenebilir? A) Tarihlerinin zaferlerle dolu olduğu B) Ulusçu bir devlet anlayışına sahip oldukları C) Toplumda sınıf ayrımı olmadığı D) Türklerin tarih boyunca birçok devlet kurduğu E) Türklerin tarih araştırmacılığına önem verdiği YGS Tarih Soru Bankası 35

6 TEST 1 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri 7. Kavimler Göçü sonunda Avrupa da ortaya çıkan otorite boşluğu feodal yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. BBB_9.3.4_1 Buna göre, Kavimler Göçü nün aşağıdakilerden hangisinde değişikliğin yaşanmasına ortam hazırladığı savunulabilir? A) Sosyal yapı B) Siyasi yapı C) Kültürel yapı D) Ekonomik yapı E) Dini yapı 8. Avrupa Hun Devleti nde resmi dil olarak Hun dili ile birlikte Latin ve Germen dilleri de konuşulmuştur. EEE_9.3.5_1 Yukarıdaki bilgi de göz önüne alındığında Avrupa Hun Devleti ile ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu ileri sürülebilir? A) Farklı milletlerin hakimiyeti altında yaşamışlardır. B) Baskıcı bir yönetim anlayışı ön planda olmuştur. C) Diplomatik anlamda denge siyaseti izlenmiştir. Türk dilinin gelişimi hızlanmıştır. D) Farklı kültürlerin korunmasına önem verilmiştir. 10. Askerî alanda Türklere karşı başarısız olan Çin Devleti Göktürk Devleti ni içten çökertmiştir. Doğu Göktürk Devleti ni yıktıktan sonra buradaki Türkler Çin e götürülerek Çince konuşmaya zorlanmış ve bunlara Çince isim takılmıştır. AAA_9.3.6_1 Çinlilerin Türklere karşı izledikleri bu politika ile öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir? A) Türklerin millî benliklerini yok etmek B) Türklere kendi dinlerini öğretmek C) Türklerin askerî gücünden faydalanmak D) Türkleri yerleşik hayata geçirmek E) Türkler ile aralarındaki sorunları barışçı yollarla çözmek 11. I. Kendilerine ait bir yazı sistemi geliştirmeleri II. Çinlilerden kâğıt yapımı ile basım tekniğini öğrenmeleri III. Yerleşik hayata geçerek, mimari çalışmalarda bulunmaları IV. Saray ve tapınak yapımına önem vermeleri V. Maniheizmi benimseyerek savaşçı özelliklerini yitirmeleri EEE_9.3.7_1 Uygurlar Dönemi nde gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerden hangisinin devletin yıkılmasında etkili olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Türk adını kullanarak kurulan ilk Türk devletinin Göktürk Devleti olduğu bilinmektedir. DDD_9.3.6_1 Buna göre Göktürk Devleti ile ilgili olarak, I. Ulusçu bir devlettir. II. Ulusal egemenliğe önem verilmektedir. III. Türk adına siyasi bir anlam yüklemişlerdir. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 12. VI. yüzyılda Avrupa ya göç eden Avarlar özellikle devlet idaresi ve askerlik alanında Slav kavimlerini etkilediler. BBB_9.3.8_1 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Avarların Türk kimliğini yitirdiğinin B) Avar uygarlığının ileri düzeyde olduğunun C) Türk Devletlerinin kısa ömürlü olduğunun D) Sosyal devlet anlayışının egemen olduğunun E) Slavların Kut anlayışını benimsediğinin 36 YGS Tarih Soru Bankası

7 3. BÖLÜM: İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST 2 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - 1. Orta Asya Türk devletlerinde sosyal sınıflara dayalı bir toplum yapısı ve kölelik hiçbir dönemde görülmemiştir. BBB_9.3.3_2 Böyle bir durumun yaşanmasında, I. Göçebe yaşam tarzının ön planda olması II. Yazısız hukuk kurallarının kullanılması III. Toprak mülkiyeti anlayışının gelişmemesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? D) I ve II E) II ve III 2. MÖ 209 da Asya Hun Devleti nin başına geçen Mete Han tüm Orta Asya Türk boylarını bir bayrak altında toplamıştır. CCC_9.3.3_2 Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında, I. Yerleşik yaşam tarzı benimsenmiştir. II. Merkezî idare güçlenmemiştir. III. Orta Asya Türk siyasi birliği kurulmuştur. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 4. İslamiyet ten önceki Türklerde devlete başkaldırma, ordudan kaçma, adam öldürme ve at çalma gibi suçların cezası idam olarak belirlenmiştir. Uzun süreli hapis cezaları uygulanmamış, yerine hırsızlık yapanın kolunun kesilmesi gibi uygulamaların gerçekleştirildiği bilinmektedir. EEE_9.3.3_2 Yukarıdaki bilgi de göz önüne alındığında, I. Merkezî otoritenin korunması amaçlanmıştır. II. Toplumsal huzura önem verilmektedir. III. Hukuk kuralları göçebe yaşam tarzına uygun olarak düzenlenmiştir. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? D) I ve II E) I, II ve III 5. İslamiyet öncesi Türk devlet yapılanmasında devletin doğu kanadının başında bulunan Kağan siyasi lider olarak diğer kanatların yöneticilerinin üstünde bulunurdu. EEE_9.3.3_2 Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Ülkenin tek merkezden idare edilmesi benimsenmiştir. II. Merkezî otorite korunmaya çalışılmıştır. III. Federatif bir yapı görülmektedir. yargılarından hangileri söylenebilir? 3. Türklerin tarihte birçok defa başka milletlerin esareti altında yaşamayı kabul etmediklerini ve farklı bölgelere göç ederek büyük devletler kurduklarını görmekteyiz. BBB_9.3.3_2 Böyle bir durumun, I. Yerleşik yaşama geçilmesi II. Farklı kültürel uygulamaların benimsenmesi III. Milliyetçilik özelliklerinin kaybedilmesi sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir? D) I ve II E) I, II ve III 6. İslamiyet ten önceki Türkler köklü bir medeniyete sahip olmalarına rağmen göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. BBB_9.3.3_2 Böyle bir gelişmenin yaşanmasında, I. Coğrafi koşulların yetersizliği II. Temel geçim kaynağının hayvancılık olması III. Siyasi çekişmelerin gerçekleşmesi durumlarından hangilerinin öncelikli olarak etkili olduğu söylenebilir? D) I ve III E) II ve III YGS Tarih Soru Bankası 37

8 TEST 2 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri 7. Asya Hun İmparatoru Mete Han dan itibaren tüm Orta Asya Türk hükümdarları, ülkelerini doğu - batı şeklinde iki idari birime ayırarak yönetmişlerdir. Bu sistem içerisinde Yabgu adı verilen hanedan üyesi tarafından yönetilen batı içişlerinde serbestken, dış işlerinde Kağan a bağlı olmuştur. Bu durumun, I. Devletlerin siyasi varlıklarının kısa sürmesi II. Sık sık taht kavgalarını yaşanması III. Kut anlayışının etkisini yitirmesi 10. I. Manihaizm dinini benimsemeleri II. Kağıt üzerine yazılı belgeler bırakmaları III. Şehirler kurarak mimari eserler yapmaları EEE_9.3.7_2 Yukarıdakilerden hangilerinin Uygurlar hakkında diğer Orta Asya Türk devletlerine göre daha fazla bilgiye sahip olunmasını kolaylaştırdığı savunulabilir? D) I ve II E) II ve III DDD_9.3.3_2 sonuçlarından hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 8. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinin, BBB_9.3.3_2 I. Toplumda sınıf farklılığı ve kölelik anlayışının görülmemesi II. Deri, metal ve taş işçiliğinde ileri seviyeye ulaşılması III. Ekonominin ağırlıklı olarak hayvancılığa dayanması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzı sonucunda ortaya çıktığı söylenemez? 11. Gök Tanrı inancına mensup olan Orta Asya Türkleri, göçebe hayat yaşadıkları için sanat anlayışları da buna göre şekillenmiştir. Fakat Uygurlardan günümüze kalan eserler incelendiğinde özellikle tapınak mimarisinde çok ilerlemiş oldukları görülmektedir. DDD_9.3.7_2 Böyle bir durumun yaşanmasında Uygurların, I. Mani dinini benimsemeleri II. Yerleşik hayata geçmeleri III. Köklü bir kültüre sahip olmaları özelliklerinden hangilerinin doğrudan neden olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 9. Orta Asya Türk Tarihi incelendiğinde, CCC_9.3.7_2 I. Sosyal devlet anlayışı II. Veraset sistemi III. Tapınak mimarisi durumlarından hangilerinin Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran özellikler içerisinde yer aldığı söylenebilir? D) I ve II E) I ve III 12. I. Çinli Budist rahiplerin Türk topraklarında serbestçe gezebilmeleri II. Uygurların Göktanrı inancıyla birlikte Budizm ve Manihaizm dinlerini benimsemeleri III. Hazar halkı arasında Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Manihaizm ve Şamanizm in yaygın olması EEE_9.3.8_2 durumlarından hangileri Türklerde dini hoşgörünün olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 38 YGS Tarih Soru Bankası

9 3. BÖLÜM: İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST 3 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - 1. Türklerde hayvancılık, ticaret, el sanatları, demircilik, dericilik, dokumacılık gibi ekonomik faaliyetler gelişmesine rağmen tarımsal üretim sınırlı kalmıştır. AAA_9.3.3_2 Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Coğrafi şartların uygun olmaması B) Tarım ürünlerine gereksinim duymamaları C) İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmamaları D) Özel mülkiyete önem vermeleri E) Köle sınıfının olmaması 4. Asya Hun Devleti çok büyük bir ülke olan Çin i fethedecek kadar güçlü olmasına rağmen Mete Çin i sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir. CCC_9.3.3_2 Mete nin böyle bir politika izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) İleri görüşlü olmaması B) Savaşa daha çok önem vermesi C) Çin in nüfusu nedeniyle egemen olmanın zor olacağını düşünmesi D) Sosyal devlet anlayışına sahip olması E) Çin ülkesini yönetmenin zor olacağını düşünmesi 2. Orta Asya Türklerinde, Orta Çağ Avrupası ndaki gibi kölelik kurumu veya sınıf farklılığı yoktur. EEE_9.3.3_2 Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenleri içerisinde yer aldığı söylenebilir? A) Yönetimde kut anlayışının etkili olması B) Ülke, hanedanın ortak malıdır. anlayışının geçerli olması C) İkili yönetim teşkilatlanmasının görülmesi D) Türklerin dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmesi E) Toprak mülkiyetinin devlete ait olması 5. Türk devletlerinde hanedan üyelerinin tamamı kağan olabilmek için mücadele etmiş ve bunun sonucunda iç karışıklıklar yaşanmıştır. CCC_9.3.3_2 Bu yargı Türklerle ilgili, I. kut anlayışına sahip oldukları, II. veraset sisteminin tam belirgin olmadığı, III. kurultayın devlet yönetimi ile kararlara müdahalesinin olduğu durumlarından hangilerini gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Orta Asya da Türklerin kendilerine ait 12 hayvanlı Türk Takviminin olması, CCC_9.3.3_2 I. astronomi biliminde ilerlediklerinin, II. zamanı tespit etmeye önem verdiklerinin, III. farklı toplumların takvimlerini kullandıklarının durumlarından hangilerinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 6. Eski Türklerde mezarlara ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü insan sayısınca balbal denilen heykeller dikilirdi. BBB_9.3.3_2 Bu bilgi de göz önüne alındığında balbalların aşağıdakilerden hangisini simgelediği söylenebilir? A) Liderliği B) Kahramanlığı ve cesareti C) Töreye bağlılığı D) Şaman inancını E) Zenginliğini YGS Tarih Soru Bankası 39

10 TEST 3 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri 7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya dan göç etmesine yol açan etkenler arasında gösterilemez? BBB_9.3.2_2 A) Çin entrikaları B) Töre kuralları C) İklimin şartlarını zorlaştırması D) Salgın hastalıklar E) Boylar arası çekişmeler 10. I. On İki Hayvanlı Takvim kullanmaları II. Matbaayı kullanmaları III. Hayvancılıkla geçinmeleri CCC_9.3.7_2 Yukarıdakilerden hangileri Uygurların kültürel alanda ilerlediklerinin bir kanıtı olamaz? D) II ve III E) I, II ve III 8. Orta Asya da kurulan Türk devletlerinin yıkılışında hanedan üyelerinin Çinli prenseslerle evlenmesi ve Çin in entrikaları etkili olan unsurlardandır. AAA_9.3.2_2 Çin in böyle bir politika izlemesinde Türklerin, I. Askeri II. Siyasi III. Ekonomik alanlarından öncelikle hangilerinde ileri bir seviyede olmalarının etkili olduğu söylenebilir? 11. Avrupa ya göç ederek yerleşmiş olan Türk kavimleri zamanla Hıristiyanlaşmış ve Türklüklerini yitirmişlerdir. CCC_9.3.8_2 Yalnız bu bilgiye dayanarak, I. Türk kültürü Avrupa da kalıcı olmamıştır. II. Avrupa ya yerleşen Türkler öz benliklerini koruyamamıştır. III. Avrupa da Türk egemenliği uzun süre devam etmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I ve II E) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Eski Türkler yaylak ve kışlaklarda konar - göçer yaşam sürmüşlerdir. AAA_9.3.3_2 Bu yaşam tarzının; I. Tarım II. Ticaret III. Hayvancılık alanlarından hangilerinin temel geçim kaynağı olmasına engel olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 12. Hazar Devleti nde resmi yazışmalarda her millet kendi dilini kullanıyordu. Devletin resmi dini Musevilik olduğu halde ülkede İslâmiyet, Hıristiyanlık ve Gök Tanrı inancı oldukça yaygındı. EEE_9.3.8._2 Bu bilgiye dayanarak Hazarlar hakkında, I. Dil ve din birliğine sahip değildirler. II. İnsanlara inanç özgürlüğü sağlanmıştır. III. Tek tanrılı inançlar, benimsemişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 40 YGS Tarih Soru Bankası

11 3. BÖLÜM: İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST 4 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - 1. Türkler, anavatanları olan Orta Asya dan MÖ 2500 lerden başlayarak XV. yüzyıla kadar dünyanın farklı bölgelerine göç etmişlerdir. DDD_9.3.2_3 Bu göçlere, I. Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi II. Boylar arası siyasi çekişmelerin yaşanması III. Yazısız hukuk kurallarının geçerli olması durumlarından hangilerinin neden olduğu söylenemez? 4. Eski Türk devletlerinde devlet bir suç işlendiği zaman mutlaka o suçun üzerine gider ve töreye göre suçlular cezalandırılırdı. Adalet kişilere bırakılmaz, devlet tarafından verilirdi. Halkın devlete bu konuda güveni tamdı. DDD_9.3.3_3 Bu uygulamanın Türklerde öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde istikrar sağladığı söylenebilir? A) Ekonomik B) Askeri C) Siyasi D) Sosyal E) Kültürel 2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki Türklerin MÖ XVIII. yüzyıldan itibaren göç etme nedenleri arasında yer almaz? CCC_9.3.2_3 A) Dış baskılar B) İç anlaşmazlıklar C) İslamiyet i yayma isteği D) Yeni yerler fethetme arzusu E) Ekonomik etkenler 5. Türk Tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türk milletinin bağımsızlık bilinci ne sahip olduğuna kanıt olarak gösterilemez? BBB_9.3.3_3 A) Kısa süreli de olsa pek çok sayıda Türk devletinin kurulmuş olması B) Uygur ileri gelenlerinin Moğol Devleti nin askerî, idari kademelerinde görev almaları C) Çin esareti altındaki Göktürklerin Kürşad Ayaklanması nı çıkarmaları D) Çin hâkimiyetine girmek istemeyen Hunların batıya göç etmeleri E) Orta Asya dan göçe zorlanan Avarların Avrupa da devlet kurmaları 3. Orta Asya Türk devletlerinde Kağan ın devlet işlerini görüştüğü Kurultay Meclisi boy beylerinden oluşurdu ve onların görüşleri alınırdı. AAA_9.3.3_3 Bu bilgilere göre, I. Yönetimde demokratik özellikler söz konusudur. II. Kurultay bir danışma meclisidir. III. Feodal yapı kurultaya yansımaktadır. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 6. Orhun Kitabelerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Devlet, halk içindir. anlayışına kanıt olarak gösterilebilir? CCC_9.3.3_3 A) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olması B) Türk kültürü ve töresi hakkında bilgi vermesi C) Devlet adamlarının millete hesap vermesi D) Devlet ile halkın görevlerinin belirtilmesi E) Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri olması D) I ve III E) II ve III YGS Tarih Soru Bankası 41

12 TEST 4 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri 7. Kavimler Göçü nün sonucunda Avrupa da feodal siyasî yapının oluşması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir? CCC_9.3.4_3 A) Siyasî yapıda değişimlerin yaşandığının B) Derebeyliklerin egemenliği ele geçirdiğinin C) Hunların tüm Avrupa ya hakim olduğunun D) Merkezi otoritenin bozulduğunun E) Roma İmparatorluğu topraklarında güçsüz devletler kurulduğunun 8. Göktürk Devleti nin yabgusu İstemi, Sasanilerle anlaşarak Akhunları ortadan kaldırmış, ardından fazlaca güçlenen Sasanileri Bizans yardımıyla zayıflatmıştır. 10. Köklü bir geçmişe sahip olan Orta Asya Türk medeniyetinden günümüze mimari eserler kalmamıştır. AAA_9.3.7_3 Böyle bir durumun yaşanmasında, I. Yerleşik yaşamı daha geç bir dönemde benimsemeleri II. Sanat anlayışlarının gelişmemiş olması III. Yapı malzemesi olarak kerpiç kullanmaları nedenlerinden öncelikle hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? DDD_9.3.6_3 Buna göre İstemi Yabgu için, I. Devletin Batı kanadında yer almıştır. II. Türk siyasi birliğini kurmuştur. III. Denge siyaseti uygulamıştır. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 11. Uygurların kitap basma tekniğini kullanmaları ve 18 harflik Uygur Alfabesi ni oluşturmalarının, I. Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi II. Çin in kültürel etkisi altında kalınması III. Devletin siyasi varlığının kısa sürmesi 9. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan ın Türk yurtlarının etrafını surlarla çevirmek ve Budizmi benimsemek tekliflerini Kurultay reddetmiştir. CCC_9.3.6_3 Sadece bu bilgi göz önüne alındığında, I. Yönetim demokratik özellikler taşımaktadır. II. Milli kültürün korunması amacıyla önlemler alınmıştır. III. Kurultay danışma meclisi olarak görev yapmıştır. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez? EEE_9.3.7_3 gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenemez? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 12. Bir yüzü Arapça diğer yüzü Çince para basılması Yerleşik yaşama büyük ölçüde geçilmesi Orta Asya nın Emevi egemenliğine girmesinin önlenmesi CCC_9.3.8._3 özellikleri aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir? A) Akhunlar B) Göktürkler C) Türgişler D) Uygurlar E) Hazarlar 42 YGS Tarih Soru Bankası

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet On5yirmi5.com İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet nasıldı? Yayın Tarihi : 2 Nisan 2014 Çarşamba (oluşturma : 5/25/2017) 1)-Devlet Yönetimi A)DEVLET İslamiyetten

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 05.08.2017 www.tariheglencesi.com ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI Fatih KAHYA LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 34 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde kpss ezberbozan 2016 serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN TARİH SORU BANKASI ISBN 978-605-318-363-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016,

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 ÜNİTE 1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ORTA ASYANIN YERİ TÜRK ADININ ANLAMI ORTA ASYA DAN GÖÇLER İLK TÜRK DEVLETLERİ KAVİMLER GÖÇÜ DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 9 01 1. BÖLÜM lk Türk Devletleri kavimler göçü kut inanc ikili teflkilat kurgan töre kurultay göktürk yaz tlar destan balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 10 1. B Ö L Ü M

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. kpss 2014 Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Hülya Özateş Hakan Özateş KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-647-1

Detaylı

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö ) TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı tarihinin belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya düzlükleri, güneyde ise Hindikuş, Tibet ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.

Detaylı

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I Üniversite ygs-lys tarih / ts Hazırlık 01 TAR H B L M - I 1. Tarihi olaylara tanıklık etmiş ya da olaylarla ilgili bilgi veren malzemelere belge ya da kaynak adı verilir. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 118 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 3. Diğer Türk Devletleri ve Topluluklar... 63 4. İlk Türk Devletlerinde Kültür

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ G KÜTÜ K TÜK VT K TÜK VT TST-1 1. şağıdakilerden hangisinde varların etkisi vardır? ) Türkler arasında slâmiyet in yayılmaya başlaması B) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşması ve bir araya gelmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1)Türk Adı ve Anlamı Türkler yazıyı geç kullandıkları için, Türkler hakkında ilk bilgileri diğer milletlerin ve kavimlerin kaynaklarından öğreniyoruz. Tarihte Türk adı ilk kez bir

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı 1 İlk Türk Devletleri 5 Diğer Türk Devletleri 13 İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 17 Tarihte İlkler 29 Özet

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ BOZKIR-KARASAL İKLİM Atlı göçebe kültür Çadır kültürü Coğrafya ve iklim koşulları, milletlerin kaderini tayin eder. Sanat hayvancılık Edebiyat Konar göçer

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1) Türk Devletlerinde en çok kullanılan unvan--------------------------------------- 2) İslam Öncesinde yaşayan en eski topluluk----------------------------------------- 3)

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru kpss Eğitimde 30. yıl ikisi bir arada tarih vatandaşlık tamamı çözümlü s oru b ankası Özenle Seçilmiş 2200 Soru Levent Yükselay Servan Tantekin Coşkun Çebitürk Selami Yalçın Cihan Polat Gürcan Öner Necmi

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş"

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer orun ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay ülüş Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş" olarak belirlenmişti. ORUN VE ÜLÜŞ Oğuz boylarının ananesine

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH Ürün Ad : Üniversite Haz rl k Soru Kitab YGS Tarih Ürün Kodu: KD00-SS.06SB02 ISBN: 978-605-380-065-1 Yay n Editörleri: H. Seren YEN ÇER - Nilgün AYDO AN Yazarlar:

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN:

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN: www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul 2016.

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Milletlerin edebiyatları ilk önce sözlü ürünlerden oluşur. Daha sonraları yazının kullanılmaya başlanmasıyla yazılı edebiyat da oluşmaya başlar. Türk edebiyatında da aynı

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün. TARiH

Kültür. Konu Özetli Gün Gün. TARiH 30 Kültür Konu Özetli Gün Gün TARiH LÜK ÇALIŞMA PLANI ÜN KONUSU ÜN İÇERİĞİ Anayurt ve Orta Asya dan Yapılan Göçler SAYFA NO 2 ORTALAMA SORU SAYISI Kut Anlayışı ve Veraset Sistemi 4 1. 2. İSLAMİYET ÖNCESİ

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

9. SINIF. Tarih Bilimine Giriş TEST

9. SINIF. Tarih Bilimine Giriş TEST 9. SINIF T Tarih Bilimine Giriş KAVRAMA 1 1. Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 2015 GÜZ ARA 2186-A ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 1. I. Gök-Türk Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bağımsızlıklarını kazanmadan önce Moğol asıllı Juan-Juanlara bağlıydılar. B) Tarihte

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı