İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na, Yükseköğretim Kurulu nun , , , , ve tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantılarında alınan kararlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) MESLEK YÜKSEKOKULU: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu, b) TC: Türkiye Cumhuriyeti ni, c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, d) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavı nı, e) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nı, f) TOEFL: Test Of English As a Foreign Language, g) IELTS: International English Language Testing System, h) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, d) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, f) MÜDÜR: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü, g) YÖK: Yükseköğretim Kurulu nu, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Kontenjan MADDE 5 (1) Meslek Yüksekokulu nun yurtdışından öğrenci kabul edecek programlarına ayrılacak kontenjanlar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Belirlenen kontenjan ve koşullar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ne, YÖK e bildirilir. (3) Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu nun herhangi bir programına başvuru olmaması ve/veya program kontenjanın dolmaması halinde, kontenjanlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun herhangi bir programına eklenebilir. Başvuru koşulları MADDE 6 (1) Meslek Yüksekokulu nun yurtdışından öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, yurtdışındaki lise ve dengi okulların son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş adaylardan; A- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 5) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir. b) Adaylardan 1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, 2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / 2

3 ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. C- Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar MADDE 7 (1) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ekli listede belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Ekte belirtilen sınavlara yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. (2) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, GAOKAO, Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur. (3) Ekli listede belirtilen sınavların dışında Türkiye deki diğer üniversitelerin yapmış oldukları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları da kabul edilir. Başvuru şekli ve başvuru belgeleri MADDE 8 (1) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi ne şahsen yapılır. (2) Başvuru için aranan belgeler şunlardır: (a) Başvuru Formu, (b) Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (d) Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (e) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, (f) İki adet vesikalık fotoğraf. Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 9 (1) Başvuruda bulunan yurtdışından öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından oluşturulan bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Meslek Yüksekokulu, kontenjanları 3

4 doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından resmi kabul yazısı gönderilir. Öğretim Dili MADDE 10 (1) Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim dili Türkçe dir. (2) Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, meslek yüksekokulu tarafından yapılan yazılı ve sözlü Türkçe Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Yazılı ve sözlü sınavın ortalaması 100 üzerinden 70 ve üstü olan adaylar, öğrenime başlayabilirler arasında olan adaylar öğrenime başlarlar, ancak meslek yüksekokulu tarafından ücretsiz verilecek Türkçe kursuna da katılırlar. 50 den düşük not alan adaylar ise bir yıl süreli ücretli Türkçe Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar. Başarısız olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Meslek Yüksekokulu ile ilişkileri kesilir. (3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve Kuruluşları veya Türk Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri tarafından açılan Türkçe kurslarından (100 lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olan ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından (100 lük sistemde) 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan aldığını belgelendiren öğrenciler, Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe düzey belirleme sınavından muaftırlar. Kayıt ve gerekli belgeler MADDE 11 (1) Kayıtlar akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır. (2) Öğrencinin Meslek Yüksekokulu na kesin kaydının yapılabilmesi için gereken belgeler şunlardır: a) Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. b) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak Denklik Belgesi aslı. d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. e) Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası f) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği. g) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları Öğrenim Vizesi belgesi. h) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. 4

5 i) İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Birimi ne teslim edilmesi gerekir). j) 6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf. Ücretler MADDE 12 (1) Ücretler her yıl Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Teminat Miktarı Madde 13 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin maddi olanaklarının, Türkiye de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlayacağını gösteren maddi güvencenin tutarı ve şekli, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Eğitim Öğretim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 14 (1) Kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu yönerge, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu nun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönergenin hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 5

6 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ Sınav Adı ve Diploma Türü Genel Nitelikli Sınav ve Diploma Türleri Kriterler Al-Shahada-Al Thanawiyya İlgili dalda en az 240 Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Fen veya edebiyat dalında en az 170 American College Test (ACT) Fen, matematik ve toplam puan olarak en az 20 puan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii En az 3 puan Fransız Bakaloryası En az 10 diploma notu GCE (General Certificate of Education) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 1 konuda A seviyesinde puan IB (International Baccalaureate) (Uluslararası Bakalorya) En az 24 diploma notu Matura En fazla 2 diploma notu SAT 1 (Scholastic Assessment Test) Reasoning En az 1000 toplam puan Tawjihi İlgili dalda en az 70 puan almış olmak Uluslararası Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında ilk üç derece West African Examination Council- International Senior Altı konunun her birinden Nijerya sisteminde en çok 2 School Certificate Examination (WEAC-SSCE) (Gana sisteminde en az C) ve altı konu toplamı 15 i geçmeyen notlar Sınav Adı ve Diploma Türü Ülkelere Göre Sınav ve Diploma Türleri Kriterler A.B.D.ACT (American College Testing) Math, Science Reasoning ve Composite için en az 24 puan A.B.D.SAT (Scholastic Aptitude Test Reasoning): Math ve Critical Reading Testleri 1600 üzerinden en az 1100 puan ve 800 üzerinden en az 600 Math puanı Afganistan Konkurs General State Exam En az 265/350 Afghanistan Baccalaurean En az 50% Almanya ABİTUR Sınavı (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) En az 4 Almanya Zeugnis der Reife En fazla 3.5 Arjantin Titulo de Bachiller 10 üzerinden en az 6 Arnavutluk Matura Shtetërore Diploma not ortalaması, zorunlu konu sınavları ve başvurulan programla ilgili olmak üzere alınan seçmeli konu sınavlarının her birinden 10 üzerinden en az 6 6

7 Avusturalya New South Wales: Higher School Certificate/ HSC and Record of Achievement Avusturalya Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement Avusturalya Queensland: Senior Certificate En az C En az C En az C Avusturalya South Australian Certificate of Education/SACE and Record of Achievement En az C Avusturalya Victorian Certificate of Education/VCE and Statement of Results En az C Avusturalya Western Australia Certificate of Education (WACE) En az C Australian Capital Territory/ ACT Year 12 Certificate En az C Avusturya Matura Reifeprüfung En fazla 3,5 Azerbaijan National Test (TQDK) Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavın her birinden 100 üzerinden en az 26 puan ve group I konularından 200/ 700, group II-IV konularından 250/700 Azerbaijan Certificate of Complete Secondary Education 5 üzerinden en az 3 Bangladeş Higher Secondary School Certificate En az 55/100 Belçika Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts En az %50 veya 10/20 Belçika Certificat d'enseignement Secondaire Supérieur En az %50 veya 10/20 Belçika Diploma van secundair onderwijs En az %50 veya 10/20 Benin Baccalaureat 20 üzerinden en az 11 Belorussian Central Testing Results Central Testing konularından 100 üzerinden en az 30 olmak üzere, toplam en az 300/600 Belorussian Atestat En az 3/5 veya 6/10 Belorussian Diplom O Srednom Obrazavanitestatat En az 3/5 veya 6/10 Beyaz Rusya Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii En az 3/5 veya 6/10 Beyaz Rusya Attestat o (Obschem) Srednem Obrazovanii En az 3/5 veya 6/10 Bolivya Titulo de Bachiller en Humanidades 7 üzerinden en az 4 Bolivya Diploma Grado 7 üzerinden en az 4 Bosna Hersek Diploma o polozenom ispitu 5 üzerinden en az 3 Bosna Hersek Diploma o polozenom zavrsnom ispitu 5 üzerinden en az 3 Bosna Hersek Diploma o zavrsenoj gimnaziji (1998-) 5 üzerinden en az 3 Bosna Hersek Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli (1992-) 5 üzerinden en az 3 Bosna Hersek Svjedocanstvo svjedozba o zavrsenom obrazovanju 5 üzerinden en az 3 7

8 Bosna Hersek Svjedozba o maturiu 5 üzerinden en az 3 Burkina Faso Lise Diploması En az 55/100 Burkina Faso Baccalaureat 20 üzerinden en az 11 Brezilya Certificado de Ensino Médio 10 üzerinden en az 5 Bulgaristan Dârzhaven Zrelosten Izpit -Bulgarian Matura Başvurulan programla ilgili olmak üzere 100 üzerinden en az 41veya 6 üzerinden 4 Cezayir Baccalauréat 20 üzerinden en az 11 Cezayir Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire général 20 üzerinden en az 11 Chad Baccalaureat 20 üzerinden en az 11 Çek Cumhuriyeti Maturita from gymnazium En fazla 5 üzerinden 3,5 Çek Cumhuriyeti Maturitní zkouška En fazla 5 üzerinden 3,6 Çek Cumhuriyeti Vysvedceni o maturitní zkousce En fazla 5 üzerinden 3,7 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 400 Danimarka Bevis for Hojere Forberedeiseseksamen 13 üzerinden en az 8 Danimarka Bevis for Studentereksamen (certificate of student exam.) 13 üzerinden en az 8 Danimarka HF Higner preperatory examination 13 üzerinden en az 8 Dominik Cumh. Certificación (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media) En az 55/100 Dominik Cumh. Certificado Oficial de Suficiencia en los Estudios Secondarios En az 55/100 Dominik Cumh. Diploma de Conclusión de la Educación Media En az 55/100 Dominik Cumh. Diploma Título de Bachiller General En az 55/100 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias En az 5/10 veya 12/20 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral En az 5/10 veya 12/20 Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah veya UAN Sınavı Cukup avarage 6/10, 60/100 Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestat) 5 üzerinden en az 3 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus 5 üzerinden en az 3 Estonya Riigieksamenitunnistus 5 üzerinden en az 3 Ethiopian Higher Education Entrance Examination En az 60/100 Fas Baccalauréat 20 üzerinden en az 12 Fas Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden en az 12 Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) En az 55/100 8

9 Ürdün ve Filistin Tawjihi Scientific Stream dalından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 55/100 Finlandiya Studentexamensbetyg Cum Laude Approbatur 7 üzerinden en az 4 Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus Cum Laude Approbatur 7 üzerinden en az 4 Fransız Bakaloryası 20 üzerinden en az 10 diploma notu Gambiya General Certificate of Education En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesinde puan Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) Matematik ve İngilizce dâhil en az 6 konuda geçer not ve bu 6 konudan 3'ünden Credit sahibi Gana West African Senior School Certificate Examination (WAEC, WASSCE) Matematik ve İngilizce dâhil en az 6 konuda geçer not ve bu 6 konudan 3'ünden Credit sahibi Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras En az 70/100 Güney Afrika National Senior certificate En az 5 konuda 60/100 Güney Afrika Senior certificate En az 5 konuda 60/101 Gürcistan Sashualo Skolis Atestati 5 üzerinden en az 3 Gürcistan Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Hırvatistan Maturalna svjedodzba 5 üzerinden en az 3 Hırvatistan Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju 5 üzerinden en az 3 Hırvatistan Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi 5 üzerinden en az 3 Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) En az %65 Hindistan Indian School Certificate (ISC) En az %66 Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 10 üzerinden en az 5 Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras En az 60/100 veya 5 üzerinden 3 Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan Irak Al-Edadiyah En az 60/100 Irak Al-Idadiyah En az 60/100 İngiltere General Certificate of Education GCE En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi Diploma ve sınav notu 20 üzerinden en az 10 İrlanda Leaving Certificate (Established) En az 2 si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konuda (Higher Level konuları için en az C3 notu, diğer konular için en az D3 notu) İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu) 9

10 İskoçya Scottish Qualifications Certificate Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu) İspanya Bachillerato (Baccalaureate) 10 üzerinden en az 6 İspanya Título de Bachiller 10 üzerinden en az 6 İsrail Te'udat Bagrut 60/100 veya 6/10 İsveç Avgångsbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden en az 2 İsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden en az 2 İsviçre Attestato di Maturitá 5 üzerinden en az 3 İsviçre Certificat de Maturité 5 üzerinden en az 3 İsviçre Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis 5 üzerinden en az 3 İsviçre Kantonale Maturitätszeugnisse 5 üzerinden en az 3 İsviçre Maturitätszeugnis 5 üzerinden en az 3 İtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior En az 60/100 İtalya Diploma di Maturitá En az 60/100 İzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden en az 5 Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho 5 üzerinden en az 3 Kamerun Ameroon GCE Ordinary Level Examinations En az 4 konuda 2/4 Kamerun Cameroon GCE Advanced Level Examinations En az 4 konuda 2/5 Kamerun Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden en az 11 Kamerun Diplôme de Bachelier de l'enseignement du Second Degré 20 üzerinden en az 11 Kanada Provincial High School Graduation Diplomas Diploma notu en az %60 Karadağ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi 5 üzerinden en az 3 Karadağ Svjedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vaspranju 5 üzerinden en az 3 Kazakistan Orta bilim turaly attestat 5 üzerinden en az 3 Kazakistan Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Kazakhstan National University Test 125 üzerinden en az 50 Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) En az C+ ortalamaya sahip olmak Kırgızistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 12 üzerinden en az 7 Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test Math, critical thinking, reading and understanding, and grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 245 üzerinden en az 114 Kolombiya Diploma de Bachiller En az 60/100 10

11 Kolombiya Bachillerato 10 üzerinden en az 6 Kore Graduation Certificate 4 üzerinden en az 2 Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma 4 üzerinden en az 2 Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte gjimnazin 5 üzerinden en az 3 Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme gjimnazin 5 üzerinden en az 3 K.K.T.C. GCE AL GCE AL sonucuna sahip olanlar Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama En az 60/100 Küba Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios Secundarias En az 60/100 Küba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras En az 60/100 Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu 10 üzerinden en az 6 Letonya Brandos Atestatas (Maturita-certificate) 10 üzerinden en az 6 Libya General Secondary Education Certificate En az 60/100 Litvanya General Secondary Education Certificate En az 60/100 Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais Général) Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 55,20 üzerinden 11 Lüksemburg Diplôme Diploma sahibi olmak Lüksemburg Certificat de Fin d'etudes Secondaires Diploma sahibi olmak Macaristan Gimnazium erettsegi bizonyitvany 5 üzerinden en az 3 Makedonya Svidetelstvo za zavrseno sredno obrazovanie 5 üzerinden en az 3 Makedonya Diploma za polozen zavrsen ispit (gimnazia) 5 üzerinden en az 3 Makedonya Diplome per dhenien e provimit te pjekurise 5 üzerinden en az 3 Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia En fazla C5-6 Malta Matriculation Certificate En az 64/100 Meksika Certificado de Bachillerato General Unico 5'li skalada en az 6/10, 4'lü skalada 7/10 Mısır Thanaweya A'ama En az 50/100 Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) En az %60 veya 3/5 Moldovya Atestat de maturitate Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6 Moldovya Atestat de studii medii de cultura generala Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 7 Moldovya Diploma de absolvire a invatamintului mediu general Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 8 Moldovya Diploma de Bacalaureat Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 9 Nigeria (JAMB) En az

12 Nigeria (WAEC) Matematik ve İngilizce dahil en az 6 konuda geçer not ve bu 6 konudan 3'ünden Credit sahibi Nigeria (WASSCEE) Matematik ve İngilizce dahil en az 6 konuda geçer not ve bu 6 konudan 3'ünden Credit (C4,C5,C6 gibi) sahibi Nijer Lise Diploması 55/100 Nijer Diploma Bacalaureat 20 üzerinden en az 11 Norveç Vitnemål videregående opplæring 6 üzerinden en az 3 Orta Afrika Cum. Diploma Bacalaureat 20 üzerinden en az 11 Attestat o srednem brazovanii (Özbekistan) 5 üzerinden en az 3 O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma (Özbekistan) 5 üzerinden en az 3 Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) En az %65 ve 1 yıl üniversiteye hazırlık FSc Peru Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto) 20 üzerinden en az 12 Peru Certificado Oficial de Estudios 20 üzerinden en az 12 Polonya Swiadectwo Dojrzalosci En az %50 veya 2/6 Polonya Matura En az %50 veya 3/6 Portekiz Certificado de Fim de Estudos Secondários 20 üzerinden en az 12 Portekiz Cursos tecnológicos do ensino secundário 20 üzerinden en az 12 Portekiz Diploma de Ensino Secundário from Cursos cientificohumanisticos 20 üzerinden en az 12 Portekiz Diploma de estudos secundários 20 üzerinden en az 12 Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) 10 üzerinden en az 6 Russian National Final School Exam EGE Başvurulan programla ilgili olmak üzere dört sınavın her birinden 100 üzerinden en az 42 ve toplam 400 üzerinden 200 Rusya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Rusya Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Senegal Baccalauréat de l'enseignement Secondaire (Série L and S) 20 üzerinden en az 12 Sırbistan Diploma o polozenom maturskom ispitu 5 üzerinden en az 3 Sırbistan Diploma o polozenom zavrsnom ispitu 5 üzerinden en az 3 Sırbistan Diploma o stecenom srednem obrazovanju 5 üzerinden en az 3 Sırbistan Diploma o Završenoj Srednjoj Školi 5 üzerinden en az 3 Singapore-Cambridge GCE A-level examination En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AOseviyesinde konu Slovakya Maturita from gymnazium 5 üzerinden en fazla 3 12

13 Slovakya Maturitní zkouška 5 üzerinden en fazla 3 Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce 5 üzerinden en fazla 3 Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) 5 üzerinden en az 3 Slovenya Poklicna matura + maturitetni tecaj 5 üzerinden en az 3 Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level) Matematik ve İngilizce konuları zorunlu olmak üzere en az üç konudan "Credit" Sudan Higher Secondary School Certificate En az 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Sudan School Certificate En az 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Sudan The Secondary School Certificate En az 60/100 ve2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya / Baccalauréat Scientific ve Literary Streams dallarından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 240 üzerinden en az 160 Suudi Arabistan Tawjihiyya En az 55/100 Şili Prueba de Selección Universitaria (PSU) En az 600/850 puan Şili Licencia de Education Media 7 üzerinden en az 4 Şili Licencia de Ensenanza Media 7 üzerinden en az 4 Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona 5 üzerinden en az 3 Tanzanya National Form VI Examination Certificate Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 2 Principal seviyesi ve 1 Subsidiary seviye Tanzanya Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) (A.level) En az 50/100 Tayland Matayom VI (M6) En az 55/100 veya 2/4 Tayland Maw 6 En az 55/100 veya 2/4 Togo Baccalauréat 20 üzerinden en az 11 Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire 20 üzerinden en az 11 Türkiye YGS ve LYS'ye girmiş yabancı uyruklu öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz Önlisans Programları taban yerleştirme puanına sahip olanlar (Taban puan yoksa Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilecektir) Türkiye'deki Üniversitelerde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavıları Üniversiteler tarafından kabul edilen taban puan Türkmenistan Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Uganda Certificate of Education (UCE) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az E notu Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 2 konudan en az E notu Ukrainian External Independent Testing - ZNO En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 Ukrayna Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 5 üzerinden en az 3 Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu 12 üzerinden en az 7 (Venezuela) Titulo de Bachiller En az 13-15/20 Venezuela Bachillerato En az 13-15/20 13

14 Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc (certificate from secondary education) kha average en az 6-6,5 / 10 Vietnam Bang Tu Tai Hai (baccalaureat II) kha average en az 6-6,5 / 10 Vietnam Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate)+admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) kha average en az 6-6,5 / 10 Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement Konuların 4'ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere en az 5 konudan 3 / 4 Yunanistan Apolitírio Enaíou Lykeíou En az 12,5 / 20 Zambia School Certificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak veya 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak 14

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı