BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca EROL 1, MUSTAFA CEYLAN 1 1-EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2-TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİŞEHİR Bu çalışmada, Beyşehir Gölü ndeki gümüşi havuz balığı populasyonu (Carassius gibelio Bloch, 1782) nun büyüme özellikleri incelenmiştir. Ocak 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Beyşehir Gölü nden yakalanan toplam 482 adet gümüşi havuz balığının yaşları, 0+ ila V arasında dağılım göstermiştir. Denemelerde yakalanan örneklerin %83 ünü 0+ ve I yaş grubu bireyler oluşturmuştur. İncelenen örneklerin %52.1 i dişi, %47.9 u ise erkektir. Dişi erkek oranı 1:0.92 olarak tespit edilmiştir. Yakalanan balıkların çatal boyları dişi bireylerde cm, erkek bireylerde cm, ağırlıkları dişi bireylerde g, erkek bireylerde g arasında dağılım göstermiştir. Boy (L) ağırlık (W) ilişkisi denklemi W= L 3.186, ortalama kondisyon faktörü dişilerde 2.228±0.019, erkeklerde 2.184±0.018, dişi+erkek bireylerde ise 2.207±0.013 olarak tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Beyşehir Gölü, gümüşi havuz balığı, büyüme özellikleri, kondisyon faktörü GROWTH FEATURES OF SILVER CRUCIAN CARP (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULATION IN LAKE BEYŞEHİR ABSTRACT In this study, the growth properties of Silver Crucian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) population living in Beyşehir Lake were investigated. 482 Silver Crucian carp were caught between January 2005 to December 2005, their ages ranged from 0+ to V in both sexes. The age at the 83% fish samples caught belong to silver crucian carp population was determined as 0+ and I years old. The population was composed of 52.1% females and 47.9% males. (1:0.92). The fork lengths and weights of caught samples on female and male was varied from 7.1 to 27.4 cm, and 6 to 495 g, and 7.1 to 24.8 cm, and 6 to 415 g, respectively. The length (L) weight (W) relation was determined W= L 3.186, The average of condition factor was determined 2.228±0.019 for females, 2.184±0.018 for males, and 2.207±0.013 for both of sex combined. Key words: Lake Beyşehir, Silver crucian carp, growth features, condition factor. GİRİŞ Türkiye nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü Konya ve Isparta İlleri ( N E ) sınırları içerisinde yer almaktadır. Gölün yaklaşık yüzey alanı 650 km 2 (Geldiay ve Balık, 1996), deniz seviyesinden yüksekliği 1116 m (Numann 1958; Geldiay ve Balık, 1996) olan bu gölün ortalama derinliği 4-6 m olup, verimlilik bakımından oligotrofik karakterdedir. Boyu 45 km, maksimum genişliği 25 km olan göl takriben dört köşedir (Numann, 1958). Gölün su gelirini; İlıırmak ve Soğuksu dereleri, göl tabanından çıkan su kaynakları ile yağmur ve kar suları oluşturur. Su giderini ise; buharlaşma, Çarşamba Kanalı ile Apa Barajına verilen su, sulama suyu ve Beyşehir İlçesine alınan içme suyu oluşturmaktadır (Balık ve ark., 1997; Balık, 1997). 401

2 Beyşehir Gölü balıkçılığı üzerine ilk çalışma 1950 li yılların ortalarında Numann (1958) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada gölde 6 balık türü [Cyprinus carpio, Chondrostoma regium, Alburnus akili, Acanthorutilus anatolicus, Leuciscus lepidus ve Varicorhinus pestai] nün bulunduğu, bu türler içerisinde predatör bir türün olmadığı ve en önemli balık türünün sazan olduğu belirtilmiştir. Gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio L.,1758) Beyşehir Gölü ne 1990 lı yılların sonlarına doğru aşılanmıştır (Balık ve ark., 1997), 2000 li yılların ilk yarısında Yeğen ve ark., (2006), Çubuk ve ark., (2006) tarafından yapılan çalışmalarda Beyşehir Gölü nde 6 familyaya ait 11 balık türü (Cyprinus carpio L.,1758), (Sander lucioperca L.,1758), (Carassius gibelio L.,1758), (Tinca tinca L.,1758), (Chondrostoma regium Heckel, 1843), (Leuciscus lepidus Heckel, 1843), (Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912)), (Atherina boyeri Risso, 1810), (Gambusia affinis Baird ve Girard, 1853), (Knipowitschia caucasica (Kawrajsky, 1899)) ve (Pseudophoxinus anatolicus anatolicus Hanko, 1924) nün yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden sudak, kadife, gümüş ve gümüşi havuz balıklarının göle sonradan aşılanan balık türleri olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, Beyşehir Gölü nde ticari avcılığı başlayan gümüşi havuz balığının büyüme özellikleri ile kondisyon faktörleri incelenmiştir. MATERYAL VE METOT Beyşehir Gölü nde Ocak Aralık 2005 tarihleri arasında aylık olarak yapılan bu çalışma, üç istasyonda gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Bu çalışmada, avcılık denemelerinde yakalanan 482 adet gümüşi havuz balığının büyüme özellikleri incelenmiştir. Şekil 1. Beyşehir Gölü haritası ve çalışma istasyonları Figure 1. The map of Beyşehir Lake and working stations. Avcılık denemelerinde her biri 100 m uzunluğunda 32, 36, 40, 48 ve 52 mm göz açıklığında galsama ağlar ile 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 ve 160 mm göz açıklığında fanyalı ağlar kullanılmıştır. Denemelerde yakalanan gümüşi havuz balıklarının tür teşhisleri yapılarak (Balık ve Ustaoğlu, 1984) çatal boyları (L,cm) ölçülmüş ve ağırlıkları (W,g) tartılmış, gonadların makroskobik incelenmesi suretiyle eşey durumu ile eşeysel olgunluğu belirlenmiştir. Yakalanan balıklardan alınan pul örneklerinin yaş tayinleri, Lagler (1966) ve Nikolsky (1963) de belirtilen yönteme göre yapılmıştır. Boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesinde, ölçümle bulunan boy ve ağırlık değerlerinden faydalanılarak Le Cren (1951) in belirtmiş olduğu Log W=Log a+b* Log L ve W=a*L b eşitlikleri kullanılmıştır. Büyüme özelliklerinin belirlenmesinde Beverton ve Holt (1957) tarafından bildirilen; Von Bertalanffy L (t) =L *(1-e -K(t-t0) ) boyca büyüme ve W (t) =W *(1-e - K(t-t0) ) b ağırlıkça büyüme denklemlerinden faydalanılarak yaş-boy ve yaş-ağırlık ilişkileri incelenmiştir. 402

3 Bireylerin besililik katsayısı olarak bilinen kondisyon faktörlerinin hesaplanmasında Ricker (1975)'in bildirmiş olduğu KF=(W/L 3 )*100 izometrik büyüme denklemi kullanılmıştır. Yaşlara göre boy, ağırlık ve kondisyon değerlerinin eşeyler arası farklılıklarının önem kontrolü t testi kullanılarak (p= 0.05) yapılmıştır. Büyüme denklemleri kullanılarak farklı yaş grupları için hesaplanan boy ve ağırlık değerleri ile aynı yaş grupları için ölçümlerde elde edilen değerler arasındaki farkların önem kontrolleri, Yurtsever (1984) ve Çömlekçi (1988)'den yararlanılarak χ 2 -testi ile araştırılmıştır. BULGULAR Boy-Ağırlık İlişkisi Denemelerde Beyşehir Gölü nden 251 adet dişi, 231 adet erkek olmak üzere toplam 482 adet gümüşi havuz balığı yakalanmıştır. Yakalanan örneklerin yaşları dişilerde 0+- V, erkeklerde ise 0+-IV arasında dağılım göstermiştir. Denemelerde yakalanan örneklerden dişi bireylerin boyları cm, ağırlıkları g, erkek bireylerin boyları cm, ağırlıkları ise g arasındadır (Çizelge 1). Çizelge 1. Gümüşi havuz balığının eşey ve yaş gruplarına göre ortalama boy (cm) ve ağırlık (g) değerleri. Table 1. According to sex and age groups, the distributions of average length and weight of silver crucian carp. Eşey Dişi Erkek Dişi+Erkek Yaş grubu 0+ I II III IV V N L SH W SH N L SH W SH N L SH W SH Çizelge 1 incelendiğinde, yaşları 0+ ile V arasında değişen gümüşi havuz balığının ortalama boy ve ağırlığı III. yaşta dişilerde, diğer yaş gruplarında ise erkek bireylerde daha yüksek bulunmuştur. Ancak, yapılan t-testleri sonucunda eşeylerin ortalama boy grupları arasında önemli bir fark bulunmazken (p>0.05), ortalama ağırlık grupları arasındaki farkın ise III yaş grubunda önemli (p<0.05) olduğu, diğer yaş gruplarında ise önemsiz (p>0.05) olduğu saptanmıştır. Yakalanan örneklerin boy ve ağırlık ilişkisini hesaplamak için kullanılan allometrik büyüme parametreleri, büyüme denklemleri ile korelasyon katsayıları Çizelge 2 de ve elde edilen boy-ağırlık ilişkisi eğrileri ise Şekil 2 de verilmiştir Çizelge 2. Gümüşi havuz balığının eşeylere göre boy-ağırlık ilişkisi denklemleri ve korelasyon katsayıları. Table 2.The equations of length-weight relation and correlation coefficients determined according to sex groups of silver crucian carp. 403

4 Eşey Büyüme parametreleri Büyüme formülleri Loga b r Dişi -4,3734 3,229 0,946 W=0,01261L 3,229 Erkek -4,1274 3,122 0,911 W=0,01612L 3,122 Dişi+ Erkek -4,2747 3,186 0,941 W=0,01392L 3,186 W= L Şekil 2. Gümüşi havuz balığında boy-ağırlık ilişki eğrisi. Figure 2. The curve of lenght and weight correlation of silver crucian carp. Yaş, Eşey ve Boy Kompozisyonu Denemelerde yakalanan 482 adet gümüşi havuz balığının yaş gruplarına ve eşey durumlarına göre dağılımları Çizelge 3 ve Şekil 3 de verilmiştir. İncelenen örneklerin %52.1 ini dişi, %47.9 unu erkek bireyler oluşturmuştur. I ve II yaşta tespit edilen birey sayısı erkeklerde daha fazla iken, diğer yaş gruplarındaki birey sayısı dişilerde daha fazladır. Gümüşi havuz balığı populasyonunda enfazla bireye 0+ ile I (%83) yaş gruplarında rastlanmıştır. Populasyon içerisindeki diğer yaş gruplarının oranı ise sadece %17 dir. Çizelge 3. Gümüşi havuz balığının yaş gruplarına göre eşey oranları (%). Table 3. According to age groups, sex rates (%) of silver crucian carp Yaş grubu Dişi Erkek Dişi+Erkek N % N N % N N % N I II III IV V Toplam Şekil 3. Gümüşi havuz balığının yaş kompozisyonu Figure 3. The age composition of silver crucian carp. 404

5 Boyları 7.1 ile 27.4 cm arasında değişen bireylerin populasyon içerisinde özellikle 7 ile 11 cm arasındaki bireylerin oranı %69.9 dur. Diğer boy gruplarındaki bireylerin oranı ise %30.1 dir (Şekil 4). Yaş-Boy İlişkisi Şekil 4. Gümüşi havuz balığının boy kompozisyonu. Figure 4. The lenght composition of silver crucian carp. Beyşehir Gölü ndeki gümüşi havuz balığı populasyonunun yaş grupları için hesaplanan ortalama boy değerlerinden elde edilen büyüme parametreleri ile Von Bertalanffy büyüme denklemleri Çizelge 4 de, dişi+erkek bireyler için hesaplanan değerlerden elde edilen yaş-boy ilişki eğrisi ise Şekil 5 de verilmiştir. Çizelge 4. Gümüşi havuz balığının eşeye göre tespit edilmiş Von Bertalanffy boyca büyüme parametreleri ve büyüme denklemleri. Table 4. The growth equations and growth parameters of Von Bertalanffy determined according to sex groups of silver crucian carp. Büyüme parametreleri Büyüme formülleri Eşey L K To Dişi Lt=37.4(1-e (t ) ) Erkek Lt=37.1(1-e (t ) Dişi+Erkek Lt=36.2(1-e (t ) ) + L =36.2; K=0.2068; t 0 = Şekil 5. Gümüşi havuz balığının yaş-boy ilişkisi. Figure 5. The curve of age and lenght correlation of silver crucian carp. Denemelerde yakalanan bireylerin yaş gruplarına göre ölçüm yoluyla bulunan ortalama boy değerleri ile elde edilen Von Bertalanffy büyüme denklemine göre hesaplanan teorik boyları eşeylere göre Çizelge 5 te verilmiştir. Tüm bireyler için ölçülen boy değerleri ile hesaplanan boy değerleri arasındaki farkların X 2 testine göre istatistiksel olarak önemsiz (p>0.05) olduğu tespit edilmiştir. 405

6 Çizelge 5. Gümüşi havuz balığının eşeylere ve yaş gruplarına göre ölçülen ve hesaplanan ortalama boy değerleri. Table 5. The measured and calculated avarega lenght values determined according to sex and age groups of silver crucian carp. Yaş Dişi Erkek Dişi+Erkek grubu N Ölçülen Hesaplanan N Ölçülen Hesaplanan N Ölçülen Hesaplanan I II III IV V Yaş-Ağırlık İlişkisi İncelenen 482 adet gümüşi havuz balığının eşeylere göre belirlenen Von Bertalanffy ağırlıkça büyüme denklemleri Çizelge 6 da, dişi+erkek bireylerde değişik yaş grupları için hesaplanan yaş-ağırlık eğrisi ise Şekil 6 da verilmiştir. Çizelge 6. Gümüşi havuz balığının eşeylere göre tespit edilmiş Von Bertalanffy ağırlıkça büyüme parametreleri ile büyüme denklemleri. Table 6. The growth equations and growth parameters of Von Bertalanffy determined according to sex groups of silver crucian carp. Büyüme parametreleri Eşey W K t o b Dişi Erkek Dişi+Erke k 8 Büyüme formülleri Wt=1511.8(1-e (t ) ) Wt=1283.7(1-e (t ) ) Wt=1285.6(1-e (t ) ) W =1285.6; K=0.2068; t 0 = Şekil 6. Gümüşi havuz balığının yaş-ağırlık ilişkisi. Figure 6. The curve of age and weight correlation of silver crucian carp. KONDİSYON FAKTÖRÜ 406

7 Denemelerde yakalanan 251 dişi ve 231 erkek bireyin yaş gruplarına göre hesaplanan ortalama kondisyon faktörleri Çizelge 7 de verilmiştir. Dişi+erkek bireylerde ortalama kondisyon faktörünün yaş ile doğru orantılı olarak artış gösterdiği saptanmıştır. Ortalama kondisyon faktörü I ve III yaş gruplarında erkeklerde, diğer yaş gruplarında ise dişilerde daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel açıdan, eşeylerin ortalama kondisyon faktörleri arasındaki farklar III yaşta önemli (p<0.05), diğer yaş gruplarında ise önemsiz (p>0.05) bulunmuştur. Çizelge 7. Gümüşi havuz balığının eşeylere ve yaş gruplarına göre hesaplanan ortalama kondisyon faktörü. Table 7. The average condition factors determined accordind to sex and age groups of silver crucian carp. Eşey Dişi Erkek Dişi+Erkek Yaş grubu 0+ I II III IV V N KF SH N KF SH N KF SH TARTIŞMA VE SONUÇ Beyşehir Gölü nde Ocak 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, gümüşi havuz balığının yaş dağılımı, dişilerde 0+-V yaş, erkeklerde ise 0+-IV yaş arasında dağılım göstermiştir. İncelenen örneklerin %83 ünü 0+ ve I yaşlardaki bireyler oluştururken, diğer yaş gruplarının oranı ise sadece %17 dir. Populasyonun yaş kompozisyonu incelendiğinde her iki eşeyde de genç bireylerin oranının oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu da Beyşehir Gölü ne yeni aşılanan bu türün ortama adaptasyonunu daha tamamlayamadığını göstermektedir. Ancak, önümüzdeki yıllarda populasyonun ileriki yaş gruplarındaki bireylerde bir artışın olacağı ve gölde dominant bir tür olacağı düşünülmektedir. Daha önce diğer göl ve baraj göllerinde yapılan araştırmalarda gümüşi havuz balığının yaş dağılımının, Eğirdir Gölü nde 0+-V (Kuşat ve ark., 2006), 0+-IV (İzci, 2004), I-VI (Balık ve ark., 2004), Keban Baraj Gölü nde I-VII (Duman ve Şen, 2002), Hamam Gölü nde I-IV (Erdem ve ark., 1994), Yedigöllerde II-V (Bulut ve ark., 1997), Karacaören I Baraj Gölünde I-IV (Balık ve ark., 2000) arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Beyşehir Gölü için oldukça yeni olan bu türün populasyon yapısı ve büyüme parametreleri üzerine ilk defa bir değerlendirme bu çalışmada yapılmıştır. Gölde bu türün büyüklük dağılımları üzerine henüz başka bir çalışma yapılmadığından sonuçlar karşılaştırılamamıştır. Göldeki gümüşi havuz balığı populasyonunun %52.1 ini dişi, %47.9 unu ise erkek bireyler oluşturmaktadır. Eşey oranının Eğirdir Gölü nde %46.6 sı dişi, %53.4 ü erkek (Balık ve ark., 2004), %32.75 dişi, %67.25 erkek (İzci, 2004), %37.52 dişi, %62.48 erkek (Kuşat ve ark., 2006), Karacaören I Baraj Gölünde %51.17 dişi, %48.83 erkek (Becer ve ark., 1998) bireylerin oluştuğu tespit edilmiştir. Beyşehir Gölü nde gümüşi havuz balığı için bulduğumuz dişi-erkek oranları Eğirdir Gölü nde İzci ile Kuşat ve ark. 407

8 tarafından yapılan çalışmalarla farklılık gösterirken, diğer yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Denemelerde yakalanan örneklerin çatal boyları cm, ağırlıkları ise g arasında dağılım göstermiştir. Eğirdir Gölü nde yapılan çalışmalarda populasyonun minimum ve maksimum boy ve ağırlık değerleri, cm, ağırlıkları ise g (Kuşat ve ark., 2006), cm, ağırlıkları ise g (Balık ve ark., 2002) arasında bulunmuştur. Gümüşi havuz balığının ulaşabileceği maksimum boy dişi+erkek bireyler için Eğirdir Gölü nde 58.5 cm (Kuşat ve Koca., 2004), cm (İzci, 2004), 33.3 cm. (Balık ve ark., 2004) olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada ise Von Betalanffy e göre gümüşi havuz balığının ulaşabileceği sonsuz boy, Balık ve ark., 2004 tarafından yapılan çalışma ile benzerlik gösterirken, Kuşat ve Koca ile İzci nin bulmuş olduğu değerlerden ise oldukça düşüktür. Beyşehir Gölü nde gümüşi havuz balığının Von Betalanffy e göre ulaşabileceği sonsuz ağırlık değeri tüm bireyler için g olarak tespit edilmiştir. Eğirdir Gölü ndeki populasyon için bulunan sonsuz ağırlık değeri g (Balık ve ark., 2004) dır. Populasyonun ortalama kondisyon faktörü dişilerde 2.228, erkeklerde 2.184, tüm bireyler için olarak bulunmuştur. Bu türün ortalama kondisyon faktörünün Eğirdir Gölü nde dişilerde 2.312, erkeklerde 2.393, tüm bireyler için ise 2.35 (Kuşat ve Koca, 2004), dişilerde 2.594, erkeklerde 2.401, tüm bireyler için ise (Balık ve ark., 2004), tüm bireyler için ise Hamam Gölü nde (Erdem ve ark., 1994), Karacaören I Baraj Gölünde (Becer ve ark.,1998), Eğirdir Gölü nde ise (İzci, 2004) olduğu bildirilmiştir. Ortalama kondisyon faktörünün bu tür üzerine yapılan diğer çalışmalardan daha düşük bulunması, populasyonun Beyşehir Gölü için yeni olması ile gölde aynı beslenme özelliği gösteren balık türünün fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Sonuç olarak, Beyşehir Gölü ne 1990 lı yılların sonlarında aşılanan gümüşi havuz balığı, göldeki adaptasyonunu tamamlayarak, gelişme göstermiş ve gölden ticari avcılığı yapılmaya başlanmıştır. Ancak, bu tür ile aynı beslenme özelliği gösteren türler arasında besin rekabeti oluşacağından bu türün göldeki geleceği önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak netleşecektir. Fakat yurdumuzda aşılandığı tüm göl ve baraj göllerinde zaman içinde ortamın dominant balık türü haline geldiğinden, bu türün de zamanla Beyşehir Gölü nün dominant balık türleri arasında yer alacağı düşüncesindeyiz. KAYNAKLAR Balık, S., Ustaoğlu, R., (1984). İçsu Balıkları Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları No:7, İzmir, 54s. Balık, İ., (1997). Beyşehir Gölü Su Ürünleri Geliştirme Projesi, Balık Populasyonlarının Araştırılması ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri, Sonuç Raporu Tarım ve Köyişleri Bak., Eğirdir Su Ürün. Araş. Ens. Müd., 93s Balık, İ., Kuşat, M., Bolat, Y., (1997). Kadife Balığının (Tinca tinca L., 1758) Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri, IX. Ulusal Su Ürün. Semp., Cilt:II, Eğirdir, Balık, İ.. Çubuk. H.. Küçük, F., (2000). Karacaören-I Baraj Gölü Carasius carasius L ve Vimba vimba tenella Nordmann 1840 Populasyonlarının Yaş. Ağırlık ve Boy Kompozisyonları ile Kondüsyon Faktörleri. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg Balık, İ., Çubuk, H., Karaşahin, B.,Özkök, R.,Yağcı, A., (2002). Carassius auratus gibelio Bloch, 1783 nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Sonuç Raporu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Eğirdir Su Ürün. Araş. Ens. Müd., 95s. 408

9 Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R., (2004). Investigation of Some Biological Characteristics of the Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch 1782) Population in Lake Eğirdir, Turk J. Zool., 28, Becer, Z.A., Kır, İ., Çubuk, H., (1998). Karacaören I Baraj Gölü nde Yaşayan Carassius carassius L., 1758 (Isparta-Burdur) Populasyonlarının Bazı Üreme Özellikleri, XIV. Ulusal Biyoloji Kong., Cilt:II, 7-10 Eylül, Beverton, J.E.B., HOLT, J.R., (1957). On the Dynamics of Exploited Fish Populations, Fish İnvest. Minst. Agric. Fish Food G.B, 19, pp:533. Bulut, S., Yılmaz, F., Alaş, A., Koyun, M., Solak, K., (1997). Yedigöller (Yukarı Porsuk Havzası- Kütahya) de Yaşayan Carassius carassius (L., 1758) un Büyüme Özellikleri, IX. Ulusal Su Ürünleri Semp., Eylül, Çömlekçi, N., (1988). Deney Tasarımı ve ÇözümlemesinAnadolu Üniversitesi. Eğitim. Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı yayınları No:58. Eskişehir, 312s. Çubuk, H., Balık, İ., Yağcı, M., Çınar, Ş., (2006). Beyşehir Gölü ne Sonradan Aşılanan Yeni Balık Türlerinin Göl Ekosistemi Üzerine Etkileri, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Mayıs 2006 (Baskıda). Duman, E., Şen, D., (2002). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Carassius auratus (L., 1758) da Karşılaştırmalı Yaş Tayini, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı: 3, Erdem, Ü., Kırgız, T., Güher, H., Türeli, C., (1994). Hamam Gölünde (Kırklareli-İğneada) Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythophthalmus L., 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758) Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri, XII. Ulusal Biyoloji Kong., 6-8 Temmuz, Geldıay, R., Balık, S., (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 97. İzmir, 519s. İzci, L., (2004). Eğirdir Gölü Carasius auratus (L., 1758) larının Bazı Populasyon Parametreleri, Turk J Vet. Anim. Sci. 28, Kuşat, M., Koca, H.U., (2004). Eğirdir Gölü nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Büyüme Parametreleri, Üreme Dönemi ve Et Veriminin Tespiti, S.D.Ü. Eğirdir Su Ürün. Fak. Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, 1-5. Kuşat, M., Koca, H.U., İzci, L., (2006). Eğirdir Gölü nde Avlanan Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, Lagler, K. F., (1966). Freshwater Fishery Biology, W.M.C. Brown Company, Iowa, pp:471. Le Cren, E. D., (1951). The Length-Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in the Perch (Perca fluviatilis), J.Animal Ecology, 20, pp: Nıkolsky, G. V., (1963). The Ecology of Fishes. Academic Press. Newyork. London. Pp: 352. Numan, W., (1958). Anadolunun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel Bir Etüd, İst. Üni. Fen. Fak. Hidrobiyoloji Araş. Ens. Yay., Sayı:7, İstanbul, 112s. Ricker, W. E., (1975). Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board of Can. Bull.. 191, pp: 382. Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H,. Uysal, R., Bilçen E., (2006). Göller Bölgesindeki Bazı Göl ve Baraj Göllerinin Balık Faunalarının Son Durumu. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9 Şubat, Yurtsever, N., (1984). Deneysel İstatistik Metotları, TOKB Genel Yayın No:1212, Teknik Yayın No:56, Ankara 409

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET Remziye ÖZKÖK 1, Hıdır ÇUBUK 2, Levent TÜMGELİR 1, Rahmi UYSAL 1, Şakir ÇINAR 1, Ramazan KÜÇÜKKARA

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 289 293 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3( 2010),229-234 Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Habil Uğur KOCA*,

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ Gül Ayten İnan Mevlüt Pınarkara * ÖZET Su ürünleri iyi kalitede protein, vitamin, mineral kaynağı olması yanında kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Dünya Gıda

Detaylı

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Volkan KOYUNCU 1 Yalçın ŞAHİN 2 Özgür EMİROĞLU* 2 1-TARIM

Detaylı

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 13-291 E-ISSN:

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(1): 32-38 (212) DOI: 1.3153/jfscom.2125 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 137-234X 212 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ (DENİZLİ) BIYIKLI BALIK

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today EĞİRDİR GÖLÜ BALIK FAUNASI VE BALIKÇILIĞI: SUDAK BALIĞININ (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) AŞILANDIĞI 1950 Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMLER İsmet BALIK 1* Hıdır ÇUBUK 2 Remziye ÖZKÖK 2 Rahmi UYSAL

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖL VE BARAJ GÖLLERİNİN BALIK FAUNALARININ SON DURUMU. Bornova/İZMİR

GÖLLER BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖL VE BARAJ GÖLLERİNİN BALIK FAUNALARININ SON DURUMU. Bornova/İZMİR GÖLLER BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖL VE BARAJ GÖLLERİNİN BALIK FAUNALARININ SON DURUMU *Vedat YEĞEN 1, Süleyman BALIK 2, Hasan BOSTAN 1, Rahmi UYSAL 1, Erdal BİLÇEN 1 1 Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0055 Savaş Kılıç ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Arzu Becer Özvarol Received: August 2010 Serpil Yılmaz Accepted:

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 5965 (2016) Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Ali İLHAN *, Hasan Musa SARI

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Derya BOSTANCI *, Nazmi POLAT **, Şevket KANDEMİR *** Savaş YILMAZ

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L.,

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

19 (3), , (3), , 2007

19 (3), , (3), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 325-332, 2007 19 (3), 325-332, 2007 Yayla Gölü ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)

Detaylı

Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 24 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (3-4): 257 262 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü (Çivril, Denizli,

Detaylı

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Eylül 2010 Cilt:18 o:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 839-848 GROWTH PROPERTIES OF TECH (Tinca Tinca L., 1758) LIVIG I KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Semra BEZER, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ Gazi University, Gazi Education

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 149-154 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Sudak (Stizostedion

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(2), 69-74, 2014 Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2):

SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2): Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758) nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri Savaş Yılmaz 1,*, Okan Yazıcıoğlu 1, Mahmut Yılmaz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 47-55, 2011 23 (1), 47-55, 2011 Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(1), 43-48, 2013 Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma

Detaylı

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR Carassius gibelio (BLOCH, 1782): BAŞARILI MI, BAŞARISIZ MI? Ali Serhan TARKAN 1, Özcan GAYGUSUZ 1, Çiğdem GÜRSOY 2, Hasan ACIPINAR 3, Gökçen BİLGE 4 1 İstanbul

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 77 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

Ünal Erdem Accepted: July ISSN : Bartin-Turkey

Ünal Erdem Accepted: July ISSN : Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0042 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Ahmet Gökmen Kurtoğlu Received: June 2009 Ünal Erdem Accepted: July 2010

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (12): 83 89 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Prof. Dr. Adı Soyadı : RAMAZAN İKİZ Doğum Tarihi : 02.05.1953 Doğum Yeri : Nif Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Hidrobiyoloji, Limnoloji, Balık sistematiği

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

*Caner Enver Özyurt, Dursun Avşar, Erdoğan Çiçek, Meltem Özütok, Hacer Yeldan

*Caner Enver Özyurt, Dursun Avşar, Erdoğan Çiçek, Meltem Özütok, Hacer Yeldan E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 79 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ

EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ Fahrettin KÜÇÜK 1, İskender GÜLLE 1, Sami S. GÜÇLÜ 1, Erkan GÜMÜŞ 2, Orhan DEMİR 1 1 Süleyman

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 38-42 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı

Detaylı

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example Mahmut ELP 1 Fazıl ŞEN 1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. VAN ÖZET: Ülkemizde balık aşılama çalışmaları biyolojik mücadele, ortamın balıklandırılması, ekonomik değeri düşük

Detaylı

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Serbest BİLİCİ Doktora Tezi BİYOLOJİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sedat GÜNDOĞDU ERÇEK GÖLÜ İNCİ KEFALİ (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS, 1811) POPÜLASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0057 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: June 2010 Oğuz Gökerti Accepted: September 2010 Asiye Başusta

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri*

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 33-37 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Eğirdir Gölü nden Su Çeken Devlet Su İşleri nin(dsi) Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları

Eğirdir Gölü nden Su Çeken Devlet Su İşleri nin(dsi) Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(Ek Sayı 1): 188-193 (2016) The Journal of Graduate School of

Detaylı

Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki

Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 125-134 Aralık 2007 Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki değişimler Şerife Gülsün KIRANKAYA 1,#, Fitnat Güler

Detaylı

ÖZET ABSTRACT GİRİŞ. Keywords: Rudd, Scardinius erythrophthalmus, Age Determination, Gölhisar Lake

ÖZET ABSTRACT GİRİŞ. Keywords: Rudd, Scardinius erythrophthalmus, Age Determination, Gölhisar Lake GÖLHİSAR GÖLÜ (BURDUR) NDEKİ KIZILKANAT (Scardinius erythrophthalmus LINNAEUS, 1758) POPULASYONUNDA YAŞ BELİRLEME, BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE KONDÜSYON FAKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Derya BOSTANCI 1 *, Savaş

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Deniz ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Gökhan GÖKÇE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ derguden@cu.edu.tr ÖZET Seyhan Baraj Gölü nde (Adana)

Detaylı

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ Muhammet Gaffaroğlu 1, Muradiye Karasu Ayata 1*, Sevgi Ünal 2, Ercan Kalkan 3 1 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Almus Bara Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 84) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Savaş YILMAZ*, Menderes SUİÇMEZ**, Tuğba ŞEHERLİ*** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİRDİR GÖLÜ NDE MONOFİLAMENT(TEK KAT) ve MULTİFLAMENT(ÇOK KAT) FANYALI AĞLARIN AV VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Şakir ÇINAR Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Fisheries in Keban Dam Lake

Fisheries in Keban Dam Lake KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI Yasin CELAYİR 1 Murat PALA 1 Fahrettin YÜKSEL 1 1 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 23700 Keban/ELAZIĞ ÖZET: Bu çalışma, Keban Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarının

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0040 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES İsmail Atalay 1 Received: June 2009 Fahrettin Yüksel 2 Accepted: July

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Gülnaz ÖZCAN Su Ürünleri

Detaylı

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ 3(3): 22-23 (29) DOI: 1.3153/jfscom.2927 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 137-234X 29 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE)

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(1): 31-42 (2016) Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri Songül YÜCE 1,*,

Detaylı

Erdoğan ÇİÇEK, Dursun AVŞAR, Caner Enver ÖZYURT. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı/ADANA

Erdoğan ÇİÇEK, Dursun AVŞAR, Caner Enver ÖZYURT. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı/ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZAN (Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758) VE SUDAK (Sander lucioperca BOGUSTKAYA & NASEKA, 1996) BİYOKÜTLELERİNİN TAHMİNİ VE STOKLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Erdoğan

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 9-55 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı