STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 2010 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 IŞIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006

2 Işık Üniversitesi Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından tarihinde onaylanmıştır.

3 SUNUŞ Işık Üniversitesi Stratejik Planı dönemini kapsamaktadır Stratejik Planı 2005 yılı Haziran ayından başlayarak yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmayla oluşturulmuştur. Bu süre içinde Stratejik Plan Komisyonu düzenli olarak her hafta toplanmış, plan iki kez Genişletilmiş Akademik Kurul da, iki kez Mütevelli Heyet inde, bir kez Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu nda tartışılmıştır. Plan 2006 Mayıs ve Haziran aylarında Üniversite Senatosu ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır. Işık Üniversitesi Stratejik Planı, Işık Üniversitesi nin plan döneminde sağlıklı gelişmesi ve belirlediği hedeflere ulaşmasında esas alınacak temel belgedir. Başta Stratejik Plan Komisyonu üyeleri olmak üzere planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim Stratejik Planı, Işık Üniversitesi nin vizyonunu, misyonunu, temel değerlerini belirlemektedir. Plan, belirlenen yedi stratejik alanda Işık Üniversitesi nin stratejik amaçlarını saptamakta ve bu amaçlara ulaşmak üzere bir eylem planı vermektedir. Eylem planı, stratejik amaç bazında belirlenen hedefleri, gerçekleme yöntemlerini, göstergeleri (başarım ölçütlerini), zamanlamayı ve aktörleri içermektedir. Stratejik Plan 2006 yılı için ayrıntılandırılarak 2006 Programı oluşturulmuştur Stratejik Planı sürekli izlenerek ve her yıl Kasım ayında gözden geçirilerek hedeflerine ulaşacaktır. Stratejik Plan ancak tüm paydaşların katkıları ile başarılı olacaktır. Bu katkı için tüm Işıklılara şimdiden teşekkür eder, Planın Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Rektör

4 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 4 Plan Modeli 5 Vizyon 7 Misyon 8 Temel Değerler 9 Stratejik Alanlar 10 Stratejik Amaçlar, Belirlenen Hedefler 11 Eylem Planı Programı 64 İzleme 79 Ek 1. SWOT Analizi 81 Ek 2. PEST Analizi 84 Ek 3. CARS Analizi 86 Ek 4. Çalışma Süreci 88 Ek 5. Stratejik Plan Komisyonu 89 Ek 6. Kısaltmalar 90

5 PLAN MODELİ Işık Üniversitesi Stratejik Planı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Vizyon ifadesi Misyon ifadesi Temel değerler Stratejik alanlar Stratejik amaçlar Belirlenen hedefler Eylemler Gerçekleştirme yöntemleri Göstergeler (Başarı ölçütleri) Yıllık plan Izleme planı Vizyon ve misyon ifadeleri, Işık Üniversitesi nin kendi alanında kendisini konuşlandırışının kısa ve öz ifadeleridir. Vizyon ifadesi Işık Üniversitesi nin kendisini gelecekte gördüğü yeri, misyon ifadesi ise kendisine biçtiği rolü ifade etmektedir. Temel değerler Işık Üniversitesi nin sorumluluk anlayışını ve yaklaşımını biçimlendiren ana değerlerdir. Işık Üniversitesi nin temel değerleri Stratejik Planının temel referans noktalarını oluşturur. Stratejik alanlar stratejik planın ana başlıklarını oluşturur. Stratejik alanlar Işık Üniversitesi nin sorumluluk alanlarını ve plan döneminde yoğunlaşacağı konuları gösterir. Işık Üniversitesi Stratejik Planı yedi adet stratejik alan belirlemiştir. Stratejik Plan amaçları, hedefleri ve eylemleri bu stratejik alanlar için tanımlanmıştır. Plan dönemi için stratejik alanlar lisans eğitimi, lisansüstü eğitimi, araştırma, topluma hizmet, finans, yapı ve işleyiş, fiziksel olanaklar olarak belirlenmiştir. Stratejik planın hiyerarşik yapılandırılması Stratejik Alan > Stratejik Amaç > Belirlenen Hedef > Eylem terminolojisi ile yapılmıştır. Bu yapılandırmada bir alt düzey bir üst düzeyin açılımıdır ve onu ayrıntılandırır. Hiyerarşik yapı bileşenlerine referans vermek üzere bir numaralama sistemi kullanılmıştır. Bu sistemde bileşenler bir, iki, üç veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile gösterilmiştir. Sayının birinci rakamı stratejik alanı, (varsa) ikinci rakamı stratejik amacı, (varsa) üçüncü rakamı belirlenen hedefi, (varsa) dördüncü rakamı eylemi göstermektedir.

6 Hedefler ve eylemler için gerçekleştirme yöntemleri ve göstergeler (başarı ölçütleri) tanımlanmıştır. Eylem planı için başlama bitiş tarihleri ve aktörler (sorumlular) belirlenmiştir. Eylem planı ve yıllık program tablo formatında verilmiştir. Tablolarda stratejik amaçlar, belirlenen hedefler ve eylemler gri fon tonları ile de ayrılmıştır. Plan dokümanına, ön çalışmaları oluşturan PEST Analizi, CARS Analizi ve SWOT Analizi eklenmiştir.

7 VİZYON Işık Üniversitesi nin vizyonu, köklü eğitim geleneği ile toplumsal sorumluluğa sahip, geleceği aydınlatan nesilleri yetiştiren, dünya standardında bir üniversite olmaktır.

8 MİSYON Işık Üniversitesi nin misyonu, akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı bir lisans eğitimi sunan; seçilmiş alanlarda yoğunlaşan, araştırma ortamına ve lisans programına destek sağlayan bir lisansüstü profili olan; belirli araştırma konularına odaklanan, araştırma aktif olmayı benimsemiş, kurumsal yapılarıyla bunu destekleyen; topluma hizmetin önemini ve karşılıklı getirilerini benimseyen; çok kaynaklı gelir yapısını hedefleyen; altyapısı hedeflerine uygun; kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, öğrenmesini bilen bir kurum olmaktır.

9 TEMEL DEĞERLER Laik ve çağdaş kimlik Akademik etik değerlere saygı Kalite ve değerlendirme kültürü Uluslararası normlar Öğrenci merkezli eğitim

10 STRATEJİK ALANLAR Stratejik Alan 1. LİSANS EĞİTİMİ Stratejik Alan 2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Stratejik Alan 3. ARAŞTIRMA Stratejik Alan 4. TOPLUMA HİZMET Stratejik Alan 5. FİNANS Stratejik Alan 6. YAPI VE İŞLEYİŞ Stratejik Alan 7. FİZİKSEL OLANAKLAR

11 STRATEJİK AMAÇLAR, BELİRLENEN HEDEFLER

12 STRATEJİK ALAN 1. LİSANS EĞİTİMİ Stratejik Amaç 11. Mevcut programın geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 111. İngilizce eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve derslerin eksiksiz İngilizce verilmesinin sağlanması 112. Sosyal ve Beşeri Bilimler (HSS) derslerinin Ingilizce olarak yeterli sayıda ve ilgi çekici konularda verilmesi 113. Programlarda disiplinlerarası ders ve konulara ağırlık verilmesi 114. Tüm programların program amaçları (program objectives), program öğrenme edinimleri (program learning outcomes), dersin öğrenme edinimleri/ders amaçları (course learning outcomes / course objectives) çalışmalarının tamamlanması Stratejik Amaç 12. Yeni öğrenme teknikleri ile eğitimin etkinliğinin artırılması Belirlenen Hedefler: 121. Seminer, toplantı, konferans düzenleyerek konunun öğretim kadrosuna aktarılması 122. Özel dersler vasıtasıyla (Internet üzerinden verilen bir ders gibi) yeni tekniklerin zorunlu kullanılması 123. Proje veya tasarım (sentez) derslerini arttıracak şekilde kadroların oluşturulması, derslere proje bileşeninin eklenmesi 124. Yaşam boyu eğitim imkanlarının lisans öğrencilerine açılması, ve gerekirse kullanmalarının zorunlu tutulması (en az sertifika, kurs zorunluluğu) 125. Doyurucu staj imkanlarının sağlanması Stratejik Amaç 13. Öğrenci merkezli anlayışı güçlendirmek Belirlenen Hedefler: 131. Öğrenci danışmanlığının etkili, kapsamlı hale getirilmesi 132. Öğrenci motivasyonunun, memnuniyetinin (özellikle birinci sınıf ) önemsenmesi, gereken mekanizmaların harekete geçirilmesi 133. Öğrenci temsilciliğinin, öğrenci konseyinin etkili kılınması 134. Etkin ve şeffaf bir diyalog ve haberleşme ortamının oluşturulması 135. Yurt ve yemek sorunlarına duyarlı, öğrenci şikayetlerine anında eğilen bir sistemin geliştirilmesi Stratejik Amaç 14. Kariyer planlama, mezun ilişkileri, mezunların başarıları, işveren memnuniyeti konularının kurumsallaştırılması

13 Belirlenen Hedefler: 141. Mezunlar derneğinin kurulmasına ve aktif çalışmasına destek verilmesi 142. Kariyer ofisinin kurulması, kariyer günlerinin düzenlenmesi 143. Mezunlar ofisinin kurulması ve mezun profillerinin izlenmesi ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik kursları ve seminerlerin düzenlenmesi Stratejik Amaç 15. Öğretim üyesi sayısının ve kalitesinin arttırılması Belirlenen Hedefler: yılda 150 tam zamanlı öğretim üyesi sayısına ulaşılması 152. Atama kriterlerinin yüksek tutulması ve tüm atamalarda bu kriterlere uyulması 153. Bilimsel ortamın geliştirilmesi ve akademisyenlere sağlanan olanakların arttırılması 154. Lisansüstü programları güçlendirerek üniversitenin öğretim kadrosu için çekici hale getirilmesi 155. Araştırma Görevlisi (Ar Gör) sayılarını artırmak üzere normların belirlenmesi ve bu normları tutturmak için gerekenin yapılması 156. Konuk öğretim üyesi (Visiting faculty) sayısının fakülte başına en az ikiye çıkarılması Stratejik Amaç 16. değerlendirilmesi Mevcut programların ve yeni kurulacak birimlerin (bölüm, fakülte) Belirlenen Hedefler: 161. Tercihlerin izlenmesi 162. Yeni bölümler için fizibilite çalışmaları yapılması: Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) içinde Sosyal ve Beşeri Bilimler (veya Science Technology and Society (STS)) Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Psikoloji bölümü; Mühendislik Fakültesi (MF) içinde Biyo mühendislik / Malzeme Mühendisliği ; Mekatronik veya Makina Mühendisliği Bölümü; Yazılım Mühendisliği Programı 163. Yeni fakülteler için fizibilite çalışmaları yapılması: Güzel/ Uygulamalı Sanatlar ve Mimarlık; İletişim; Bio teknoloji (ıslak laboratuvarsız) 164. Mevcut yapıda değişiklikler: Enformasyon Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Fizik ve Matematik Mühendisliği programlarında değişikliklerin gündeme getirilmesi Stratejik Amaç 17. Öğrenci sayısının ve kalitesinin arttırılması (Beş yılda 3500 öğrenci; on yılda 5000 öğrenci sayısına ulaşılması) Belirlenen Hedefler: 171. Burs sayısını artırarak ve burs vermeden, ama ücretleri düşük tutarak öğrenci çekme politikalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi

14 172. Yabancı öğrenci kontenjanının 50 kişi olarak belirlenmesi 173. Yurt dışındaki üniversitelerle SUNY programı gibi ortak diploma programlarının geliştirilmesi

15 STRATEJİK ALAN 2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Stratejik Amaç 21. Mevcut programların öğretim elemanı, öğrenci, tez çalışmaları açılarından gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi Belirlenen Hedefler: 211. Mevcut programların hitap ettiği potansiyel öğrenci kitlesinin saptanması ve rekabet gücünü artıracak önlemlerin alınması 212. Programların paket olarak sunulması ve cazip hale getirilmesi 213. Tezli ve tezsiz programların birbirini desteklemesi 214. Lisansüstü öğrencilerinin Ar Gör kaynağı olarak değerlendirilmesi 215. Fakültelerin akademik kadrolarının planlanmasında lisansüstü programlarının da ihtiyaçları gözönüne alınarak tam zamanlı öğretim üyesi sayısının arttırılması Stratejik Amaç 22. Disiplinlerarası ve niş konularda yeni programların geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 221. Rekabet edebilecek programların oluşturulması 222. Program tasarımlarının bütün ayrıntıları dikkate alan anlayış ile yapılması ve onay makamlarına bu halde sunulması 223. Değişen piyasa şartlarına göre uyum sağlayabilen ve böylece uzun ömürlü olma şansı bulunan programların geliştirilmesi Stratejik Amaç 23. Ortak programlar (yurtiçi dışı) ve işbirliklerinin geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 231. Güven artırıcı ilişkilere girilmesi 232. Programların sürekliliğinin iyi irdelenmesi Stratejik Amaç 24. Doktora öğrencilerine en az 6 ay süre ile yurtdışı tecrübe kazandıracak işbirliklerinin yaratılması Belirlenen Hedefler: 241. TÜBİTAK fırsatlarının kullanılması 242. İş dünyasından destek sağlanması 243. Projelere yurt dışı temas için destek kalemlerinin öngörülmesi 244. Araştırma ekiplerine dahil olarak yurt dışına eleman gönderilmesi 245. Özel durumlarda ücretli izin verilmesi Stratejik Amaç 25. Nitelikli öğrenci alabilmek için gerekli adımların atılması Belirlenen Hedefler: 251. Lisansüstü öğrencileri için yurt/ lojman temin edilmesi

16 252. Tezli programların burslarla desteklenmesi 253. Öğrenim kredileri ve koşullarının belirlenmesi, duyurulması Stratejik Amaç 26. Beş yılda 350, on yılda 500 lisansüstü öğrenci sayısına ulaşılması Belirlenen Hedefler: 261. Mevcut sayıların kararlı duruma getirilmesi 262. Düzenli artışların planlanması

17 STRATEJİK ALAN 3. ARAŞTIRMA Stratejik Amaç 31. Adres oluşturulacak konuların, işbirliği yapılabilecek kişi veya ekiplerin, kısa ve uzun vadeli araştırma hedeflerinin belirlenmesi Belirlenen Hedefler: 311. Mevcut durumun gerçekçi değerlendirilmesinin yapılması 312. Yeni personel alımında uzmanlık alanlarını pekiştirecek profillerin saptanması ve uygulamaya geçilmesi 313. İhtiyaç duyulan diğer kaynakların saptanması ve teminine çalışılması Stratejik Amaç 32. Araştırma altyapısının geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 321. Kütüphanenin geliştirilmesi 322. Bilgisayar parkı itibarıyla gerekli oranlara erişilmesi veya bilgisayara erişim olanağının sağlanması 323. Laboratuarların geliştirilmesi Stratejik Amaç 33. Avrupa projelerinde iddialı olunması, yurtiçi fonlara ısrarla başvurulması Belirlenen Hedefler: 331. AB programları ofisinin güçlendirilmesi 332. AB projelerine başvurularına kolaylık ve destek sağlanması 333. AB projelerine katılanlara ödül verilmesi 334. AB projelerini yürütme/muhasebeleştirme yöntemlerinin netleştirilmesi 335. TÜBİTAK, DPT vb. proje başvurularının sayısının arttırılması Stratejik Amaç 34. Merkezler vasıtasıyla çok disiplinli ve/veya mod II araştırmalarda söz sahibi olunması Belirlenen Hedefler: 341. Merkez tanımının ve kurulma koşullarının Senato da belirlenmesi 342. Merkezlere tanınan ayrıcalıkların (mekan, bütçe, öncelikler), merkezden beklenen faaliyetlerin belirlenmesi 343. Disiplin bazında değil, problemlere dönük, çözüm üreten, değişik disiplinden araştırmacıları içeren, tercihan piyasaya ve/veya ulusal ihtiyaçlara cevap veren ve sürekli değişebilen merkezlerin oluşturulması Stratejik Amaç 35. Doktora sonrası araştırmacı (Post doc) uygulamasının yerleştirilmesi

18 Belirlenen Hedefler: 351. Koşulların ve mekanizmaların tanımlanması 352. Özendirici teşviklerin getirilmesi Stratejik Amaç 36. Yayınla sınırlı araştırmanın ötesine geçerek uzmanlık birikimine, uygulama ve yenilikçiliğe (inovasyona) dönük işbirliğine geçişin sağlanması Belirlenen Hedefler: 361. Adres olmak, mükemmeliyet merkezi olmak, ağlara katılmak için gerekli koşulların sağlanması 362. Uluslararası konferanslar ve seminerlerin düzenlenmesi 363. Üniversite içi kararlılığın simgesi olarak her yıl üniversite bütçesinden Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) giderek artan ödenek ayrılması

19 STRATEJİK ALAN 4. TOPLUMA HİZMET Stratejik Amaç 41. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine (MBA, sertifika programları, yetenek geliştirme kursları) önem verilmesi ve atılım yapılması (beş yılda 500 katılımcı/öğrenci) Belirlenen Hedefler: 411. Akademik ve idari kadro ihtiyaçlarının belirlenip planlanmasında ve bu kadroların kullanılıp görevlendirilmelerinde lisans lisansüstü programlarının ihtiyaçları ile birlikte yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin insan gücü ve diğer (altyapı vs.) gereklerinin de dikkate alınması 412. Lisans ve lisansüstü eğitimi destekleyen mekanizmaların kurulması Stratejik Amaç 42. Ülke / yöre sorunlarına çözümlerin üretilmesi ve duyurulması Belirlenen Hedefler: 421. Üniversite sanayi işbirliğine girilmesi 422. Sosyal problemlerin irdeleneceği düşünce gruplarının (think tank) yaratılması 423. Şile deki yerel yönetim ve sanayi ile işbirliğine girilmesi 424. Dışa dönük bir tavırla, Dünya ve Avrupa ile bütünleşmek yolunda kamuoyu oluşturmakta önderlik üstlenilmesi 425. Güncel ulusal sorunların tartışıldığı platformların yaratılması

20 STRATEJİK ALAN 5. FİNANS Stratejik Amaç 51. Lisans ve lisansüstü programların ileriye dönük öğrenci sayıları ve gelir tahminlerinin yapılması Belirlenen Hedefler: 511. Tüm programların finansal boyutları da düşünülerek piyasa araştırması sonunda oluşturulan gerçekci paketler halinde geliştirilip yürütülmesi 512. Tüm eğitim programlarındaki burslu / burssuz oranlarının netleşmesi Stratejik Amaç 52. Öğrenci harçları gelirlerinin bütçedeki payının % 70 oranına çekilmesi Belirlenen Hedefler: 521. Ana varlık fonu, ticari faaliyet, hibe, vb kaynaklardan %10 gelir sağlanması 522. Yaşam boyu eğitim ve uygulamalı araştırma ile %20 gelir sağlanması Stratejik Amaç 53. Finansal politikasının üniversitenin misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verecek doğrultuda belirlenmesi ve uygulanması Belirlenen Hedefler: 531. Bütçenin ana kalemleri arasındaki makro dengelerin kurulması 532. Giderler ile performansın ve çıktıların sürekli karşılaştırılması Stratejik Amaç 54. Finans yönetiminde gerçek (tam) maliyetleri gözönüne alacak bir sisteme geçilmesi; bunun gerektirdiği idari destek mekanizmalarının kurulması ve gerekli yazılımların satın alınması Belirlenen Hedefler: 541. Değişik faaliyetlerin maliyetlerinin saptanması 542. Maliyet / fiyat ilişkilerinin geliştirilmesi, akademik / finansal kararların bütünleştirilmesi 543. Organizasyon değişikliklerinin ve yeni yazılım ihtiyacının karşılanması

21 STRATEJİK ALAN 6. YAPI VE İŞLEYİŞ Stratejik Amaç 61. Kurumsallaşmanın sağlanması Belirlenen Hedefler: 611. Tüm yönetim kademelerinin görev tanımlarının yazılı ve herkese açık olması 612. İşlerin teşkilat şeması ve görev tanımlarına uygun yürütülmesi 613. Akademik, mali, idari ilke ve kuralların, iş ve bilgi akışının yazılı olması ve bunlara uygun davranılması 614. İlke ve kuralların benimsenmiş, kalıcı, kurumsal kimliğin parçası olması 615. Kurum hakkında ayrıntılı, güncel ve güvenilir bilgi verebilecek araçların geliştirilmesi Stratejik Amaç 62. Öğretim elemanları ve idari personelin memnuniyetinin arttırılması Belirlenen Hedefler: 621. Öğretim üyesi ders yüklerinin, öğretim üyesi ve idari personel açısından değişik program getirilerinin netleştirilmesi 622. İdari personel sayısını ve kalitesini artırmak üzere idari personel ihtiyaçlarının saptanması ve istihdamının (kalite ve verimi gözönüne alarak) planlanması 623. Öğretim elemanları ve idari personele kıdemi dikkate alan rekabetçi ücret ödenmesi 624. Öğretim elemanlarının ve idari personelin kendilerini yenilemeleri için fırsatların yaratılması Stratejik Amaç 63. Kalite kültürünü yaratılması (politika ve uygulama olarak: kalite güvence mekanizmaları, süreçleri, veri toplama, değerlendirme, iyileştirme ve tabana yayma) Belirlenen Hedefler: 631. Üst yönetimin sahip çıkması, kurulların sahip çıkması 632. Kalite güvence mekanizmalarının ve süreçlerinin şeffaf olması, herkesce bilinmesi, aksayan noktalarının ivedilikle düzeltilmesi 633. Toplanan verilerin değerlendirilerek iyileştirmeye dönük kullanılması 634. Yeni katılanları bilgilendirerek sürece ivedilikle katan önlemlerin alınması 635. Performans değerlendirmesinin etkin kılınması ve ödül / teşvik ile desteklenmesi Stratejik Amaç 64. Üç yıl içinde uluslararası kalite /akreditasyon süreçlerinden geçilmesi Belirlenen Hedefler:

22 641. EUA kurumsal değerlendirme programına başvurulması 642. MF olarak ABET akreditasyonuna başvurulması 643. İşletme bölümünün akredite olması Stratejik Amaç 65. Uluslararası değişim programlarına önem verilmesi ve kurumsallık, süreklilik, verimlilik bakımından geliştirilmesi (lisans: Erasmus +ABD; yüksek lisans: Erasmus Mundus; doktora: Marie Curie) Belirlenen Hedefler: 651. AB programları ofisinin ve Erasmus faaliyetlerinin güçlendirilmesi 652. Dış ilişkiler komisyonu vasıtasıyla AB dışındaki potansiyelinin değerlendirilmesi 653. Ortak programlar (SUNY gibi) vasıtasıyla değişim programlarının oluşturulması Stratejik Amaç 66. sağlanması Paydaşların karar ve danışma mekanizmalarına katılımının Belirlenen Hedefler: 661. Paydaşların seçilmesi, karar ve danışma mekanizmalarının tanımlanması 662. Sürdürülebilir katılım icin gereken ortamın yaratılması 663. Katılımın sonuçlarının periyodik olarak değerlendirilmesi 664. Üniversite içindeki gelişmelerin toplumla paylaşılması ve hesap verebilir bir yapının oluşturulması Stratejik Amaç 67. Tanıtım faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi Belirlenen Hedefler: 671. Yıl boyunca yapılacak tanıtımın etkinleştirilmesi 672. Tercih döneminde yapılacak tanıtımın kurumsallaştırılması 673. Kurumsal iletişim ofisi şemsiyesinin oluşturulması

23 STRATEJİK ALAN 7. FİZİKSEL OLANAKLAR Stratejik Amaç 71. Akademik altyapı olanaklarının genişletilmesi Belirlenen Hedefler: 711. Derslik binası ve konferans merkezinin yapılması 712. Toplantı salonu olan (auditorium) kütüphane binasının yapılması Stratejik Amaç 72. Sosyal ve kültürel altyapının genişletilmesi Belirlenen Hedefler: 721. Yurt, spor kompleksi, misafirhane, yemekhane olanaklarının geliştirilmesi 722. Kapalı olimpik yüzme havuzunun yapılması 723. Otopark, ring yol, bina geçişlerinin düzenlenmesi Stratejik Amaç 73. Destekleyici yapıların (enerji, su, işletme, bahçe bakım, ısıtma, soğutma) geliştirilmesi

24 EYLEM PLANI

25 Hedef / Eylem No Stratejik Amaç 11. Mevcut programın geliştirilmesi ( ) Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 111 İngilizce eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve derslerin eksiksiz İngilizce verilmesinin sağlanması Komisyon raporu önerileri değerlendirilecektir 1111 EFL ve Eng derslerinin ele alınması Komisyon raporu önerileri değerlendirilecektir 1112 Tüm derslerin İngilizce yapılması Öğretim üyeleri sürekli uyarılacak; sınıflarda yabancı öğrenci olması sağlanacak; yeni eleman alırken konu ısrarla vurgulanacaktır 1113 Öğrencilerin Ingilizceyi kullanmaları, Program / ders tasarımlarına sunum sunum yapmaları bileşeni konulacaktır 1114 Duyuruların İngilizce yapılması EFL desteği ile (örnek duyurular, şablonlar üretilecek) İngilizcenin günlük yaşamda kullanımına başlanacaktır 112 Sosyal ve Beşeri Bilimler (HSS) derslerinin İngilizce olarak yeterli sayıda ve ilgi çekici konularda verilmesi 1121 Sosyal ve beşeri bilim bölümünün Gerekli kadro tahsisi (2006:3 kişi, 2007:3 açılması ve sahiplenmesi kişi) ve program tasarımı yapılacaktır 1122 HSS bilincinin yerleştirilmesi Danışman tavsiyesi ile, oryantasyon toplantıları ile aşılacaktır 1123 Değişik kaynakların temin edilmesi Internet: hazır modüller kullanılacak; Internet, misafir hoca, plenary/grup misafir hocalar getirilmeye çalışılacaktır; yurtdışında yaz okulunda ders alabilmesi 1. TOEFL vb. kıyaslama 2. Anketlerle İngilizce verilmeyen ders oranının izlenmesi Öğrenci anketlerinde tamamen Ingilizce yapılan ders sayısının sürekli artması Her programda sunum yapılan 5 dersin olması Akademik duyuruların tümünün, idari duyuruların kısmen Ingilizce olması 2006 da en az 15 HSS dersi / dönem ; 2007 de en az 20 HSS dersi / dönem açılması 2007den itibaren HSS derslerinin en az yarısının bölüm tam zamanlı elemanlarınca verilmesi Ders değerlendirme anketleri vasıtasıyla ölçülmesi 2007 içerisinde kampus içi veya dışı en az bir dersin / ʹsectionʹın elektronik olarak sunulması 2006 / / / / / / / / 10

26 113 Programlarda disiplinlerarası ders ve konulara ağırlık verilmesi 1131 Curriculum değişikliği ile bu konuya önem verilmesi 1132 Farklı bölümlerden projeler önerilmesi, gruplar oluşturulması ve projelerin yönetilmesi 1133 Yandal uygulamasının teşvik edilmesi 1134 Seçmeli ders oranının %30 a çıkarılması 114 Tüm programların program amaçları (program objectives), program öğrenme edinimleri (program learning outcomes), dersin öğrenme edinimleri/ders amaçları (course learning outcomes/course objectives) çalışmalarının tamamlanması teşvik edilecektir. Paydaşlarla birlikte ders programları değerlendirilecektir Proje yönetimi için iş/sanayi tecrübesi olan elemanlar temin edilecektir Yönergedeki en az kredi seviyesine yaklaşılacaktır Seçmeli dersleri eksik olan bölümler bu konuda çalışma yapacaklardır Her programın bir koordinatörü olacak; Bologna ofisi desteği verilecektir (123 ve 124 dikkate alınacaktır) Her programda iki bolum tarafından ortak yurutulen en az iki ders olması Dönem başına üniversite genelinde en az 6 adet disiplinler arası proje (490 veya diğer) yapılması Yandal programına başvurma hakkına sahip öğrencilerin %20ʹsinin başvurması Ders programının izin vermesi; açılan dersler itibarıyle mümkün olması Bu çalışmaların sonuçlarının tamamının webʹde ilan edilmesi 2007 / / / / / / 02

27 Hedef / Eylem No Stratejik Amaç 12. Yeni öğrenme teknikleri ile eğitimin etkinliğinin artırılması ( Learning by doing, project based learning, self paced learning, e learning ) ( ) Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 121 Seminer, toplantı, konferans düzenleyerek konunun öğretim kadrosuna aktarılması 122 Özel dersler vasıtasıyla (Internet üzerinden verilen bir ders gibi) yeni tekniklerin zorunlu kullanılması 123 Proje veya tasarım (sentez) derslerini artıracak şekilde kadroların oluşturulması, derslere proje bileşeninin eklenmesi 124 Yaşam boyu eğitim imkanlarının lisans öğrencilerine açılması ve gerekirse kullanmalarının zorunlu tutulması (en az sertifika, kurs zorunluluğu) 125 Doyurucu staj imkanlarının sağlanması Profesyonel destekten yararlanılacaktır Pilot uygulama yapılacak; iyi örneklerin tanıtılması, hazır modüllerin kullanılması yoluna gidilecektir Ders içerikleri (learning outcomes) yenilenecek; kadrolar bu hedefe uygun oluşturulacaktır YBE / erişkin eğitimi olarak topluma hizmet götürülmeye başlandığında, yan ürün olarak gerçekleştirilmiş olacaktır Öğrenci kulüpleri ile organize çalışarak tecrübe birikimi oluşturulacak; yurt içi stajlar için mezunlar, yurt dışı için iaeste, AB programları vasıtasıyla aktif arama yapılacaktır Öğretim elemanlarının en az yarısının aktif katılımının sağlanması Her programda en az bir dersin internet üzerinden verilen türden olması Her programda senteze yönelik en az 2 ders olması, bunun dışında en az 2 dersin sentez bileşeni olması Her programda mezuniyet koşulu olarak en az 1 sertifika istenmesi Staj yükümlülüğü olan öğrencilerin %80ʹinin staj deneyiminden memnun olması 2007 / / / / / 02

28 Stratejik Amaç 13. Öğrenci merkezli anlayışı güçlendirmek (2006) Hedef / Eylem No Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 131 Öğrenci danışmanlığının etkili, kapsamlı hale getirilmesi 1312 Öğrencilerin danışmanları değerlendirdiği anketlerin yapılması 1313 Danışmanları bilgilendirme, tecrübe paylaşma toplantılarının yapılması 132 Öğrenci motivasyonunun, memnuniyetinin (özellikle birinci sınıf ) önemsenmesi, gereken mekanizmaların harekete geçirilmesi 1321 Online kayıt süreçlerinin, prosedürlerinin iyileştirilmesi 1322 İlk ay sonunda birinci sınıflarla bölüm bazında toplantılar yapılması Öğrenci konseyi veya bölüm başkanı koordine edecek, sonuçları dekanlığa sunacaktır Toplantılar akademik takvime dahil edilecek, yönetmeliklerin en çok karşılaşılan maddeleri özet halinde danışmanlara verilecektir Eksiklikler tespit edilecektir; süreçleri iyileştirecek, müdahale edecek mekanizmalar oluşturulacak ve duyurulacaktır; haftalık ders programları kayıtlardan iki hafta evvel kesinleştirilecek, kota yönetimi uygulanacaktır; öğrenciler kayıt süreçleri hakkında zamanında bilgilendirilecektir Toplantı bölüm akademik takvimine konacak ve dekanʹa bilgi verilecektir Dekanlık raporu 2006/2 Genel memnuniyetin %80 seviyesinde olması Her kayıt doneminden sonra danışsman hatalarından kaynaklanan durumların sayısının zamanla azaldığının gözlenmesi Memnuniyet seviyelerinin %80ʹlere çekilmesi 2006 / / / 02 Öğrenci geri beslemesi; örnekleme 2006 / 02 Anket 2006 / 03

29 1323 Başarısız birinci sınıf öğrencileriyle birinci yarıyıl sonunda birebir görüşme yapılması 1324 Ders değerlendirme anketlerinin etkili kılınması (katılım ve değerlendirme) 1325 Yurt dışı hareketlilik fırsatlarının artırılması 1326 Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması 133 Öğrenci temsilciliğinin, öğrenci konseyinin etkili kılınması 134 Etkin ve şeffaf bir diyalog ve haberleşme ortamının oluşturulması 1341 Web in ve Course ONLINE ın kullanımının yaygınlaştırılması Listeler hazırlanacaktır ʺAyrılan öğrenciʺ istatistikleri 2006 / 03 Değerlendirme sürecine öğrenci temsilcileri katılacak; akademik birimlerin sonuçları irdelemeleri beklenecektir Bologna ofisinin yönlendirmesi; bölümlerin aktif çalışması ile aşılacaktır Öğrenci ve yönetim olarak yaratıcı çözümler üretilmeye çalışılacaktır Seçimlere ʺcanlılıkʺ getirmek; temsil sisteminin getirilerini iyi duyurmak; temsilcilere güç ve yetki vermek yönlerinde çaba gösterilecektir Her bölümden bir sorumlu belirlenecek ve merkezi bir web master görevlendirilecektir 1342 Duyuru panolarının kullanılması Öğrenci görüşleri çerçevesinde pano yerleri tespit edilecek; konan panoların güncel tutulması sağlanacaktır 1343 Tea & talk toplantıları yapılması İyi örnekler yaratılacak; tüm öğretim üyelerinin bu toplantılara katılması, önemsemesi ve ilgili davranması yönünde gayret sarfedilecektir 1344 Induction/ orientation ve followup toplantılarının yapılması 1345 Öğrenci el kitabının genişletilmesi Öğrenci el kitabı ʺacademic affairs, student affairsʺ vb ile zenginleştirilecektir Anket sonuçlarının değişime / eyleme yol açması Hedef olarak öğrencilerin %10ʹunun yurtdışı tecrübesi olması Haftada 10 sosyal kültürel faaliyet seviyesine ulaşılması Öğrencilerin %80ʹinin temsilcileri tanıyor olması, temsil mekanizmasının iyi işlediğini düşünüyor olması; seçimlere en az %50 mertebesinde bir katılımın sağlanması Derslerin %80ʹinin Course ONLINE vb kanalları kullanıyor olması Öğrencilerin faydalı bulması (örnekleme) 2006 / / / / / / / 10 Katılımın izlenmesi 2007 / 01 Kılavuz / el kitabı çıkarılacaktır Exit review; yıllık memnuniyet anketi; 2007 / / 01

30 135 Yurt ve yemek sorunlarına duyarlı, öğrenci şikayetlerine anında eğilen bir sistemin geliştirilmesi Öğrenci dekanlığı kurulacak, yetki ve sorumlulukları tarif edilecek ve göreve uygun kişi istihdam edilecektir Kurulan sistemden memnuniyetin en az %70 olması 2007 / 01 Stratejik Amaç 14. Kariyer planlama, mezun ilişkileri, mezunların başarıları, işveren memnuniyeti konularının kurumsallaştırılması ( ) Hedef / Eylem No Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 141 Mezunlar derneğinin kurulmasına ve aktif çalışmasına destek verilmesi 142 Kariyer ofisinin kurulması, kariyer günlerinin düzenlenmesi 143 Mezunlar ofisinin kurulması ve mezun profillerinin izlenmesi ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik kursları ve seminerlerin düzenlenmesi Mezunlarla sürekli temas sağlanacak, mekan ve altyapı hizmeti sunulacak, ortak stratejiler oluşturulacaktır Kadro ve mekan sağlanacak, görev tanımları yapılacak, işe uygun kişiler istihdam edilecektir Derneğin öngördüğü hızda, mesela senede 200 katılımla, gelişmesi 2009 da kariyer ofisinin çalışması; iş bulmada kimlere yardımcı olduğu 2006 / / 01 Kadro ve mekan sağlanacaktır 2009 a mezun profillerin hazırlanması 2008 / 06 KOSGEB vasıtasıyla, hizmet satın alarak veya üniversite içi kaynakla sağlanacaktır 2009 da en az 50 öğrencinin bu tip kurslar alması 2007 / 10

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Durum Analizi Hazırlayan: KADEM Sunum İçeriği Kapsam YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli SAÜ Kalite Yapılanması SAÜ Stratejik Yönetim Modeli SAÜ Kalite Adımları SAÜ Kalite

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Eylem Planı (EP) : 1.1.1.1 Program Çıktılarının Hazırlanması. Sorumlu Birim : Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eylem Planı (EP) : 1.1.1.1 Program Çıktılarının Hazırlanması. Sorumlu Birim : Endüstri Mühendisliği Bölümü Eylem Planı (EP) : 1.1.1.1 Program Çıktılarının Hazırlanması İlgili Hedef/Faaliyet No. : 1.1.1.1 Tanım : Bölümlerde AB/Ulusal/Alan yeterlilikler yanında, dış paydaşları seçerek onların da görüşleriyle

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK Prof. Dr. Aşkın ASAN Rektör 16-09-2015 Misyon Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017)

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri Üniversite yaşamının her alanında

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Amaç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Proje Destek Ofisi nin oluşumu, organlarının çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında Koç Üniversitesi tarafından sağlanan burslara ilişkin uygulanacak esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Erkan Alpsoy Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci Prof. Dr. Ömer Civalek Prof. Dr. Burhan Özkan Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Doç. Dr. Bekir Taner

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Aralık İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı