STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 2010 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 IŞIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006

2 Işık Üniversitesi Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından tarihinde onaylanmıştır.

3 SUNUŞ Işık Üniversitesi Stratejik Planı dönemini kapsamaktadır Stratejik Planı 2005 yılı Haziran ayından başlayarak yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmayla oluşturulmuştur. Bu süre içinde Stratejik Plan Komisyonu düzenli olarak her hafta toplanmış, plan iki kez Genişletilmiş Akademik Kurul da, iki kez Mütevelli Heyet inde, bir kez Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu nda tartışılmıştır. Plan 2006 Mayıs ve Haziran aylarında Üniversite Senatosu ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır. Işık Üniversitesi Stratejik Planı, Işık Üniversitesi nin plan döneminde sağlıklı gelişmesi ve belirlediği hedeflere ulaşmasında esas alınacak temel belgedir. Başta Stratejik Plan Komisyonu üyeleri olmak üzere planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim Stratejik Planı, Işık Üniversitesi nin vizyonunu, misyonunu, temel değerlerini belirlemektedir. Plan, belirlenen yedi stratejik alanda Işık Üniversitesi nin stratejik amaçlarını saptamakta ve bu amaçlara ulaşmak üzere bir eylem planı vermektedir. Eylem planı, stratejik amaç bazında belirlenen hedefleri, gerçekleme yöntemlerini, göstergeleri (başarım ölçütlerini), zamanlamayı ve aktörleri içermektedir. Stratejik Plan 2006 yılı için ayrıntılandırılarak 2006 Programı oluşturulmuştur Stratejik Planı sürekli izlenerek ve her yıl Kasım ayında gözden geçirilerek hedeflerine ulaşacaktır. Stratejik Plan ancak tüm paydaşların katkıları ile başarılı olacaktır. Bu katkı için tüm Işıklılara şimdiden teşekkür eder, Planın Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Rektör

4 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 4 Plan Modeli 5 Vizyon 7 Misyon 8 Temel Değerler 9 Stratejik Alanlar 10 Stratejik Amaçlar, Belirlenen Hedefler 11 Eylem Planı Programı 64 İzleme 79 Ek 1. SWOT Analizi 81 Ek 2. PEST Analizi 84 Ek 3. CARS Analizi 86 Ek 4. Çalışma Süreci 88 Ek 5. Stratejik Plan Komisyonu 89 Ek 6. Kısaltmalar 90

5 PLAN MODELİ Işık Üniversitesi Stratejik Planı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Vizyon ifadesi Misyon ifadesi Temel değerler Stratejik alanlar Stratejik amaçlar Belirlenen hedefler Eylemler Gerçekleştirme yöntemleri Göstergeler (Başarı ölçütleri) Yıllık plan Izleme planı Vizyon ve misyon ifadeleri, Işık Üniversitesi nin kendi alanında kendisini konuşlandırışının kısa ve öz ifadeleridir. Vizyon ifadesi Işık Üniversitesi nin kendisini gelecekte gördüğü yeri, misyon ifadesi ise kendisine biçtiği rolü ifade etmektedir. Temel değerler Işık Üniversitesi nin sorumluluk anlayışını ve yaklaşımını biçimlendiren ana değerlerdir. Işık Üniversitesi nin temel değerleri Stratejik Planının temel referans noktalarını oluşturur. Stratejik alanlar stratejik planın ana başlıklarını oluşturur. Stratejik alanlar Işık Üniversitesi nin sorumluluk alanlarını ve plan döneminde yoğunlaşacağı konuları gösterir. Işık Üniversitesi Stratejik Planı yedi adet stratejik alan belirlemiştir. Stratejik Plan amaçları, hedefleri ve eylemleri bu stratejik alanlar için tanımlanmıştır. Plan dönemi için stratejik alanlar lisans eğitimi, lisansüstü eğitimi, araştırma, topluma hizmet, finans, yapı ve işleyiş, fiziksel olanaklar olarak belirlenmiştir. Stratejik planın hiyerarşik yapılandırılması Stratejik Alan > Stratejik Amaç > Belirlenen Hedef > Eylem terminolojisi ile yapılmıştır. Bu yapılandırmada bir alt düzey bir üst düzeyin açılımıdır ve onu ayrıntılandırır. Hiyerarşik yapı bileşenlerine referans vermek üzere bir numaralama sistemi kullanılmıştır. Bu sistemde bileşenler bir, iki, üç veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile gösterilmiştir. Sayının birinci rakamı stratejik alanı, (varsa) ikinci rakamı stratejik amacı, (varsa) üçüncü rakamı belirlenen hedefi, (varsa) dördüncü rakamı eylemi göstermektedir.

6 Hedefler ve eylemler için gerçekleştirme yöntemleri ve göstergeler (başarı ölçütleri) tanımlanmıştır. Eylem planı için başlama bitiş tarihleri ve aktörler (sorumlular) belirlenmiştir. Eylem planı ve yıllık program tablo formatında verilmiştir. Tablolarda stratejik amaçlar, belirlenen hedefler ve eylemler gri fon tonları ile de ayrılmıştır. Plan dokümanına, ön çalışmaları oluşturan PEST Analizi, CARS Analizi ve SWOT Analizi eklenmiştir.

7 VİZYON Işık Üniversitesi nin vizyonu, köklü eğitim geleneği ile toplumsal sorumluluğa sahip, geleceği aydınlatan nesilleri yetiştiren, dünya standardında bir üniversite olmaktır.

8 MİSYON Işık Üniversitesi nin misyonu, akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı bir lisans eğitimi sunan; seçilmiş alanlarda yoğunlaşan, araştırma ortamına ve lisans programına destek sağlayan bir lisansüstü profili olan; belirli araştırma konularına odaklanan, araştırma aktif olmayı benimsemiş, kurumsal yapılarıyla bunu destekleyen; topluma hizmetin önemini ve karşılıklı getirilerini benimseyen; çok kaynaklı gelir yapısını hedefleyen; altyapısı hedeflerine uygun; kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, öğrenmesini bilen bir kurum olmaktır.

9 TEMEL DEĞERLER Laik ve çağdaş kimlik Akademik etik değerlere saygı Kalite ve değerlendirme kültürü Uluslararası normlar Öğrenci merkezli eğitim

10 STRATEJİK ALANLAR Stratejik Alan 1. LİSANS EĞİTİMİ Stratejik Alan 2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Stratejik Alan 3. ARAŞTIRMA Stratejik Alan 4. TOPLUMA HİZMET Stratejik Alan 5. FİNANS Stratejik Alan 6. YAPI VE İŞLEYİŞ Stratejik Alan 7. FİZİKSEL OLANAKLAR

11 STRATEJİK AMAÇLAR, BELİRLENEN HEDEFLER

12 STRATEJİK ALAN 1. LİSANS EĞİTİMİ Stratejik Amaç 11. Mevcut programın geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 111. İngilizce eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve derslerin eksiksiz İngilizce verilmesinin sağlanması 112. Sosyal ve Beşeri Bilimler (HSS) derslerinin Ingilizce olarak yeterli sayıda ve ilgi çekici konularda verilmesi 113. Programlarda disiplinlerarası ders ve konulara ağırlık verilmesi 114. Tüm programların program amaçları (program objectives), program öğrenme edinimleri (program learning outcomes), dersin öğrenme edinimleri/ders amaçları (course learning outcomes / course objectives) çalışmalarının tamamlanması Stratejik Amaç 12. Yeni öğrenme teknikleri ile eğitimin etkinliğinin artırılması Belirlenen Hedefler: 121. Seminer, toplantı, konferans düzenleyerek konunun öğretim kadrosuna aktarılması 122. Özel dersler vasıtasıyla (Internet üzerinden verilen bir ders gibi) yeni tekniklerin zorunlu kullanılması 123. Proje veya tasarım (sentez) derslerini arttıracak şekilde kadroların oluşturulması, derslere proje bileşeninin eklenmesi 124. Yaşam boyu eğitim imkanlarının lisans öğrencilerine açılması, ve gerekirse kullanmalarının zorunlu tutulması (en az sertifika, kurs zorunluluğu) 125. Doyurucu staj imkanlarının sağlanması Stratejik Amaç 13. Öğrenci merkezli anlayışı güçlendirmek Belirlenen Hedefler: 131. Öğrenci danışmanlığının etkili, kapsamlı hale getirilmesi 132. Öğrenci motivasyonunun, memnuniyetinin (özellikle birinci sınıf ) önemsenmesi, gereken mekanizmaların harekete geçirilmesi 133. Öğrenci temsilciliğinin, öğrenci konseyinin etkili kılınması 134. Etkin ve şeffaf bir diyalog ve haberleşme ortamının oluşturulması 135. Yurt ve yemek sorunlarına duyarlı, öğrenci şikayetlerine anında eğilen bir sistemin geliştirilmesi Stratejik Amaç 14. Kariyer planlama, mezun ilişkileri, mezunların başarıları, işveren memnuniyeti konularının kurumsallaştırılması

13 Belirlenen Hedefler: 141. Mezunlar derneğinin kurulmasına ve aktif çalışmasına destek verilmesi 142. Kariyer ofisinin kurulması, kariyer günlerinin düzenlenmesi 143. Mezunlar ofisinin kurulması ve mezun profillerinin izlenmesi ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik kursları ve seminerlerin düzenlenmesi Stratejik Amaç 15. Öğretim üyesi sayısının ve kalitesinin arttırılması Belirlenen Hedefler: yılda 150 tam zamanlı öğretim üyesi sayısına ulaşılması 152. Atama kriterlerinin yüksek tutulması ve tüm atamalarda bu kriterlere uyulması 153. Bilimsel ortamın geliştirilmesi ve akademisyenlere sağlanan olanakların arttırılması 154. Lisansüstü programları güçlendirerek üniversitenin öğretim kadrosu için çekici hale getirilmesi 155. Araştırma Görevlisi (Ar Gör) sayılarını artırmak üzere normların belirlenmesi ve bu normları tutturmak için gerekenin yapılması 156. Konuk öğretim üyesi (Visiting faculty) sayısının fakülte başına en az ikiye çıkarılması Stratejik Amaç 16. değerlendirilmesi Mevcut programların ve yeni kurulacak birimlerin (bölüm, fakülte) Belirlenen Hedefler: 161. Tercihlerin izlenmesi 162. Yeni bölümler için fizibilite çalışmaları yapılması: Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) içinde Sosyal ve Beşeri Bilimler (veya Science Technology and Society (STS)) Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Psikoloji bölümü; Mühendislik Fakültesi (MF) içinde Biyo mühendislik / Malzeme Mühendisliği ; Mekatronik veya Makina Mühendisliği Bölümü; Yazılım Mühendisliği Programı 163. Yeni fakülteler için fizibilite çalışmaları yapılması: Güzel/ Uygulamalı Sanatlar ve Mimarlık; İletişim; Bio teknoloji (ıslak laboratuvarsız) 164. Mevcut yapıda değişiklikler: Enformasyon Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Fizik ve Matematik Mühendisliği programlarında değişikliklerin gündeme getirilmesi Stratejik Amaç 17. Öğrenci sayısının ve kalitesinin arttırılması (Beş yılda 3500 öğrenci; on yılda 5000 öğrenci sayısına ulaşılması) Belirlenen Hedefler: 171. Burs sayısını artırarak ve burs vermeden, ama ücretleri düşük tutarak öğrenci çekme politikalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi

14 172. Yabancı öğrenci kontenjanının 50 kişi olarak belirlenmesi 173. Yurt dışındaki üniversitelerle SUNY programı gibi ortak diploma programlarının geliştirilmesi

15 STRATEJİK ALAN 2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Stratejik Amaç 21. Mevcut programların öğretim elemanı, öğrenci, tez çalışmaları açılarından gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi Belirlenen Hedefler: 211. Mevcut programların hitap ettiği potansiyel öğrenci kitlesinin saptanması ve rekabet gücünü artıracak önlemlerin alınması 212. Programların paket olarak sunulması ve cazip hale getirilmesi 213. Tezli ve tezsiz programların birbirini desteklemesi 214. Lisansüstü öğrencilerinin Ar Gör kaynağı olarak değerlendirilmesi 215. Fakültelerin akademik kadrolarının planlanmasında lisansüstü programlarının da ihtiyaçları gözönüne alınarak tam zamanlı öğretim üyesi sayısının arttırılması Stratejik Amaç 22. Disiplinlerarası ve niş konularda yeni programların geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 221. Rekabet edebilecek programların oluşturulması 222. Program tasarımlarının bütün ayrıntıları dikkate alan anlayış ile yapılması ve onay makamlarına bu halde sunulması 223. Değişen piyasa şartlarına göre uyum sağlayabilen ve böylece uzun ömürlü olma şansı bulunan programların geliştirilmesi Stratejik Amaç 23. Ortak programlar (yurtiçi dışı) ve işbirliklerinin geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 231. Güven artırıcı ilişkilere girilmesi 232. Programların sürekliliğinin iyi irdelenmesi Stratejik Amaç 24. Doktora öğrencilerine en az 6 ay süre ile yurtdışı tecrübe kazandıracak işbirliklerinin yaratılması Belirlenen Hedefler: 241. TÜBİTAK fırsatlarının kullanılması 242. İş dünyasından destek sağlanması 243. Projelere yurt dışı temas için destek kalemlerinin öngörülmesi 244. Araştırma ekiplerine dahil olarak yurt dışına eleman gönderilmesi 245. Özel durumlarda ücretli izin verilmesi Stratejik Amaç 25. Nitelikli öğrenci alabilmek için gerekli adımların atılması Belirlenen Hedefler: 251. Lisansüstü öğrencileri için yurt/ lojman temin edilmesi

16 252. Tezli programların burslarla desteklenmesi 253. Öğrenim kredileri ve koşullarının belirlenmesi, duyurulması Stratejik Amaç 26. Beş yılda 350, on yılda 500 lisansüstü öğrenci sayısına ulaşılması Belirlenen Hedefler: 261. Mevcut sayıların kararlı duruma getirilmesi 262. Düzenli artışların planlanması

17 STRATEJİK ALAN 3. ARAŞTIRMA Stratejik Amaç 31. Adres oluşturulacak konuların, işbirliği yapılabilecek kişi veya ekiplerin, kısa ve uzun vadeli araştırma hedeflerinin belirlenmesi Belirlenen Hedefler: 311. Mevcut durumun gerçekçi değerlendirilmesinin yapılması 312. Yeni personel alımında uzmanlık alanlarını pekiştirecek profillerin saptanması ve uygulamaya geçilmesi 313. İhtiyaç duyulan diğer kaynakların saptanması ve teminine çalışılması Stratejik Amaç 32. Araştırma altyapısının geliştirilmesi Belirlenen Hedefler: 321. Kütüphanenin geliştirilmesi 322. Bilgisayar parkı itibarıyla gerekli oranlara erişilmesi veya bilgisayara erişim olanağının sağlanması 323. Laboratuarların geliştirilmesi Stratejik Amaç 33. Avrupa projelerinde iddialı olunması, yurtiçi fonlara ısrarla başvurulması Belirlenen Hedefler: 331. AB programları ofisinin güçlendirilmesi 332. AB projelerine başvurularına kolaylık ve destek sağlanması 333. AB projelerine katılanlara ödül verilmesi 334. AB projelerini yürütme/muhasebeleştirme yöntemlerinin netleştirilmesi 335. TÜBİTAK, DPT vb. proje başvurularının sayısının arttırılması Stratejik Amaç 34. Merkezler vasıtasıyla çok disiplinli ve/veya mod II araştırmalarda söz sahibi olunması Belirlenen Hedefler: 341. Merkez tanımının ve kurulma koşullarının Senato da belirlenmesi 342. Merkezlere tanınan ayrıcalıkların (mekan, bütçe, öncelikler), merkezden beklenen faaliyetlerin belirlenmesi 343. Disiplin bazında değil, problemlere dönük, çözüm üreten, değişik disiplinden araştırmacıları içeren, tercihan piyasaya ve/veya ulusal ihtiyaçlara cevap veren ve sürekli değişebilen merkezlerin oluşturulması Stratejik Amaç 35. Doktora sonrası araştırmacı (Post doc) uygulamasının yerleştirilmesi

18 Belirlenen Hedefler: 351. Koşulların ve mekanizmaların tanımlanması 352. Özendirici teşviklerin getirilmesi Stratejik Amaç 36. Yayınla sınırlı araştırmanın ötesine geçerek uzmanlık birikimine, uygulama ve yenilikçiliğe (inovasyona) dönük işbirliğine geçişin sağlanması Belirlenen Hedefler: 361. Adres olmak, mükemmeliyet merkezi olmak, ağlara katılmak için gerekli koşulların sağlanması 362. Uluslararası konferanslar ve seminerlerin düzenlenmesi 363. Üniversite içi kararlılığın simgesi olarak her yıl üniversite bütçesinden Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) giderek artan ödenek ayrılması

19 STRATEJİK ALAN 4. TOPLUMA HİZMET Stratejik Amaç 41. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine (MBA, sertifika programları, yetenek geliştirme kursları) önem verilmesi ve atılım yapılması (beş yılda 500 katılımcı/öğrenci) Belirlenen Hedefler: 411. Akademik ve idari kadro ihtiyaçlarının belirlenip planlanmasında ve bu kadroların kullanılıp görevlendirilmelerinde lisans lisansüstü programlarının ihtiyaçları ile birlikte yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin insan gücü ve diğer (altyapı vs.) gereklerinin de dikkate alınması 412. Lisans ve lisansüstü eğitimi destekleyen mekanizmaların kurulması Stratejik Amaç 42. Ülke / yöre sorunlarına çözümlerin üretilmesi ve duyurulması Belirlenen Hedefler: 421. Üniversite sanayi işbirliğine girilmesi 422. Sosyal problemlerin irdeleneceği düşünce gruplarının (think tank) yaratılması 423. Şile deki yerel yönetim ve sanayi ile işbirliğine girilmesi 424. Dışa dönük bir tavırla, Dünya ve Avrupa ile bütünleşmek yolunda kamuoyu oluşturmakta önderlik üstlenilmesi 425. Güncel ulusal sorunların tartışıldığı platformların yaratılması

20 STRATEJİK ALAN 5. FİNANS Stratejik Amaç 51. Lisans ve lisansüstü programların ileriye dönük öğrenci sayıları ve gelir tahminlerinin yapılması Belirlenen Hedefler: 511. Tüm programların finansal boyutları da düşünülerek piyasa araştırması sonunda oluşturulan gerçekci paketler halinde geliştirilip yürütülmesi 512. Tüm eğitim programlarındaki burslu / burssuz oranlarının netleşmesi Stratejik Amaç 52. Öğrenci harçları gelirlerinin bütçedeki payının % 70 oranına çekilmesi Belirlenen Hedefler: 521. Ana varlık fonu, ticari faaliyet, hibe, vb kaynaklardan %10 gelir sağlanması 522. Yaşam boyu eğitim ve uygulamalı araştırma ile %20 gelir sağlanması Stratejik Amaç 53. Finansal politikasının üniversitenin misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verecek doğrultuda belirlenmesi ve uygulanması Belirlenen Hedefler: 531. Bütçenin ana kalemleri arasındaki makro dengelerin kurulması 532. Giderler ile performansın ve çıktıların sürekli karşılaştırılması Stratejik Amaç 54. Finans yönetiminde gerçek (tam) maliyetleri gözönüne alacak bir sisteme geçilmesi; bunun gerektirdiği idari destek mekanizmalarının kurulması ve gerekli yazılımların satın alınması Belirlenen Hedefler: 541. Değişik faaliyetlerin maliyetlerinin saptanması 542. Maliyet / fiyat ilişkilerinin geliştirilmesi, akademik / finansal kararların bütünleştirilmesi 543. Organizasyon değişikliklerinin ve yeni yazılım ihtiyacının karşılanması

21 STRATEJİK ALAN 6. YAPI VE İŞLEYİŞ Stratejik Amaç 61. Kurumsallaşmanın sağlanması Belirlenen Hedefler: 611. Tüm yönetim kademelerinin görev tanımlarının yazılı ve herkese açık olması 612. İşlerin teşkilat şeması ve görev tanımlarına uygun yürütülmesi 613. Akademik, mali, idari ilke ve kuralların, iş ve bilgi akışının yazılı olması ve bunlara uygun davranılması 614. İlke ve kuralların benimsenmiş, kalıcı, kurumsal kimliğin parçası olması 615. Kurum hakkında ayrıntılı, güncel ve güvenilir bilgi verebilecek araçların geliştirilmesi Stratejik Amaç 62. Öğretim elemanları ve idari personelin memnuniyetinin arttırılması Belirlenen Hedefler: 621. Öğretim üyesi ders yüklerinin, öğretim üyesi ve idari personel açısından değişik program getirilerinin netleştirilmesi 622. İdari personel sayısını ve kalitesini artırmak üzere idari personel ihtiyaçlarının saptanması ve istihdamının (kalite ve verimi gözönüne alarak) planlanması 623. Öğretim elemanları ve idari personele kıdemi dikkate alan rekabetçi ücret ödenmesi 624. Öğretim elemanlarının ve idari personelin kendilerini yenilemeleri için fırsatların yaratılması Stratejik Amaç 63. Kalite kültürünü yaratılması (politika ve uygulama olarak: kalite güvence mekanizmaları, süreçleri, veri toplama, değerlendirme, iyileştirme ve tabana yayma) Belirlenen Hedefler: 631. Üst yönetimin sahip çıkması, kurulların sahip çıkması 632. Kalite güvence mekanizmalarının ve süreçlerinin şeffaf olması, herkesce bilinmesi, aksayan noktalarının ivedilikle düzeltilmesi 633. Toplanan verilerin değerlendirilerek iyileştirmeye dönük kullanılması 634. Yeni katılanları bilgilendirerek sürece ivedilikle katan önlemlerin alınması 635. Performans değerlendirmesinin etkin kılınması ve ödül / teşvik ile desteklenmesi Stratejik Amaç 64. Üç yıl içinde uluslararası kalite /akreditasyon süreçlerinden geçilmesi Belirlenen Hedefler:

22 641. EUA kurumsal değerlendirme programına başvurulması 642. MF olarak ABET akreditasyonuna başvurulması 643. İşletme bölümünün akredite olması Stratejik Amaç 65. Uluslararası değişim programlarına önem verilmesi ve kurumsallık, süreklilik, verimlilik bakımından geliştirilmesi (lisans: Erasmus +ABD; yüksek lisans: Erasmus Mundus; doktora: Marie Curie) Belirlenen Hedefler: 651. AB programları ofisinin ve Erasmus faaliyetlerinin güçlendirilmesi 652. Dış ilişkiler komisyonu vasıtasıyla AB dışındaki potansiyelinin değerlendirilmesi 653. Ortak programlar (SUNY gibi) vasıtasıyla değişim programlarının oluşturulması Stratejik Amaç 66. sağlanması Paydaşların karar ve danışma mekanizmalarına katılımının Belirlenen Hedefler: 661. Paydaşların seçilmesi, karar ve danışma mekanizmalarının tanımlanması 662. Sürdürülebilir katılım icin gereken ortamın yaratılması 663. Katılımın sonuçlarının periyodik olarak değerlendirilmesi 664. Üniversite içindeki gelişmelerin toplumla paylaşılması ve hesap verebilir bir yapının oluşturulması Stratejik Amaç 67. Tanıtım faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi Belirlenen Hedefler: 671. Yıl boyunca yapılacak tanıtımın etkinleştirilmesi 672. Tercih döneminde yapılacak tanıtımın kurumsallaştırılması 673. Kurumsal iletişim ofisi şemsiyesinin oluşturulması

23 STRATEJİK ALAN 7. FİZİKSEL OLANAKLAR Stratejik Amaç 71. Akademik altyapı olanaklarının genişletilmesi Belirlenen Hedefler: 711. Derslik binası ve konferans merkezinin yapılması 712. Toplantı salonu olan (auditorium) kütüphane binasının yapılması Stratejik Amaç 72. Sosyal ve kültürel altyapının genişletilmesi Belirlenen Hedefler: 721. Yurt, spor kompleksi, misafirhane, yemekhane olanaklarının geliştirilmesi 722. Kapalı olimpik yüzme havuzunun yapılması 723. Otopark, ring yol, bina geçişlerinin düzenlenmesi Stratejik Amaç 73. Destekleyici yapıların (enerji, su, işletme, bahçe bakım, ısıtma, soğutma) geliştirilmesi

24 EYLEM PLANI

25 Hedef / Eylem No Stratejik Amaç 11. Mevcut programın geliştirilmesi ( ) Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 111 İngilizce eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve derslerin eksiksiz İngilizce verilmesinin sağlanması Komisyon raporu önerileri değerlendirilecektir 1111 EFL ve Eng derslerinin ele alınması Komisyon raporu önerileri değerlendirilecektir 1112 Tüm derslerin İngilizce yapılması Öğretim üyeleri sürekli uyarılacak; sınıflarda yabancı öğrenci olması sağlanacak; yeni eleman alırken konu ısrarla vurgulanacaktır 1113 Öğrencilerin Ingilizceyi kullanmaları, Program / ders tasarımlarına sunum sunum yapmaları bileşeni konulacaktır 1114 Duyuruların İngilizce yapılması EFL desteği ile (örnek duyurular, şablonlar üretilecek) İngilizcenin günlük yaşamda kullanımına başlanacaktır 112 Sosyal ve Beşeri Bilimler (HSS) derslerinin İngilizce olarak yeterli sayıda ve ilgi çekici konularda verilmesi 1121 Sosyal ve beşeri bilim bölümünün Gerekli kadro tahsisi (2006:3 kişi, 2007:3 açılması ve sahiplenmesi kişi) ve program tasarımı yapılacaktır 1122 HSS bilincinin yerleştirilmesi Danışman tavsiyesi ile, oryantasyon toplantıları ile aşılacaktır 1123 Değişik kaynakların temin edilmesi Internet: hazır modüller kullanılacak; Internet, misafir hoca, plenary/grup misafir hocalar getirilmeye çalışılacaktır; yurtdışında yaz okulunda ders alabilmesi 1. TOEFL vb. kıyaslama 2. Anketlerle İngilizce verilmeyen ders oranının izlenmesi Öğrenci anketlerinde tamamen Ingilizce yapılan ders sayısının sürekli artması Her programda sunum yapılan 5 dersin olması Akademik duyuruların tümünün, idari duyuruların kısmen Ingilizce olması 2006 da en az 15 HSS dersi / dönem ; 2007 de en az 20 HSS dersi / dönem açılması 2007den itibaren HSS derslerinin en az yarısının bölüm tam zamanlı elemanlarınca verilmesi Ders değerlendirme anketleri vasıtasıyla ölçülmesi 2007 içerisinde kampus içi veya dışı en az bir dersin / ʹsectionʹın elektronik olarak sunulması 2006 / / / / / / / / 10

26 113 Programlarda disiplinlerarası ders ve konulara ağırlık verilmesi 1131 Curriculum değişikliği ile bu konuya önem verilmesi 1132 Farklı bölümlerden projeler önerilmesi, gruplar oluşturulması ve projelerin yönetilmesi 1133 Yandal uygulamasının teşvik edilmesi 1134 Seçmeli ders oranının %30 a çıkarılması 114 Tüm programların program amaçları (program objectives), program öğrenme edinimleri (program learning outcomes), dersin öğrenme edinimleri/ders amaçları (course learning outcomes/course objectives) çalışmalarının tamamlanması teşvik edilecektir. Paydaşlarla birlikte ders programları değerlendirilecektir Proje yönetimi için iş/sanayi tecrübesi olan elemanlar temin edilecektir Yönergedeki en az kredi seviyesine yaklaşılacaktır Seçmeli dersleri eksik olan bölümler bu konuda çalışma yapacaklardır Her programın bir koordinatörü olacak; Bologna ofisi desteği verilecektir (123 ve 124 dikkate alınacaktır) Her programda iki bolum tarafından ortak yurutulen en az iki ders olması Dönem başına üniversite genelinde en az 6 adet disiplinler arası proje (490 veya diğer) yapılması Yandal programına başvurma hakkına sahip öğrencilerin %20ʹsinin başvurması Ders programının izin vermesi; açılan dersler itibarıyle mümkün olması Bu çalışmaların sonuçlarının tamamının webʹde ilan edilmesi 2007 / / / / / / 02

27 Hedef / Eylem No Stratejik Amaç 12. Yeni öğrenme teknikleri ile eğitimin etkinliğinin artırılması ( Learning by doing, project based learning, self paced learning, e learning ) ( ) Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 121 Seminer, toplantı, konferans düzenleyerek konunun öğretim kadrosuna aktarılması 122 Özel dersler vasıtasıyla (Internet üzerinden verilen bir ders gibi) yeni tekniklerin zorunlu kullanılması 123 Proje veya tasarım (sentez) derslerini artıracak şekilde kadroların oluşturulması, derslere proje bileşeninin eklenmesi 124 Yaşam boyu eğitim imkanlarının lisans öğrencilerine açılması ve gerekirse kullanmalarının zorunlu tutulması (en az sertifika, kurs zorunluluğu) 125 Doyurucu staj imkanlarının sağlanması Profesyonel destekten yararlanılacaktır Pilot uygulama yapılacak; iyi örneklerin tanıtılması, hazır modüllerin kullanılması yoluna gidilecektir Ders içerikleri (learning outcomes) yenilenecek; kadrolar bu hedefe uygun oluşturulacaktır YBE / erişkin eğitimi olarak topluma hizmet götürülmeye başlandığında, yan ürün olarak gerçekleştirilmiş olacaktır Öğrenci kulüpleri ile organize çalışarak tecrübe birikimi oluşturulacak; yurt içi stajlar için mezunlar, yurt dışı için iaeste, AB programları vasıtasıyla aktif arama yapılacaktır Öğretim elemanlarının en az yarısının aktif katılımının sağlanması Her programda en az bir dersin internet üzerinden verilen türden olması Her programda senteze yönelik en az 2 ders olması, bunun dışında en az 2 dersin sentez bileşeni olması Her programda mezuniyet koşulu olarak en az 1 sertifika istenmesi Staj yükümlülüğü olan öğrencilerin %80ʹinin staj deneyiminden memnun olması 2007 / / / / / 02

28 Stratejik Amaç 13. Öğrenci merkezli anlayışı güçlendirmek (2006) Hedef / Eylem No Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 131 Öğrenci danışmanlığının etkili, kapsamlı hale getirilmesi 1312 Öğrencilerin danışmanları değerlendirdiği anketlerin yapılması 1313 Danışmanları bilgilendirme, tecrübe paylaşma toplantılarının yapılması 132 Öğrenci motivasyonunun, memnuniyetinin (özellikle birinci sınıf ) önemsenmesi, gereken mekanizmaların harekete geçirilmesi 1321 Online kayıt süreçlerinin, prosedürlerinin iyileştirilmesi 1322 İlk ay sonunda birinci sınıflarla bölüm bazında toplantılar yapılması Öğrenci konseyi veya bölüm başkanı koordine edecek, sonuçları dekanlığa sunacaktır Toplantılar akademik takvime dahil edilecek, yönetmeliklerin en çok karşılaşılan maddeleri özet halinde danışmanlara verilecektir Eksiklikler tespit edilecektir; süreçleri iyileştirecek, müdahale edecek mekanizmalar oluşturulacak ve duyurulacaktır; haftalık ders programları kayıtlardan iki hafta evvel kesinleştirilecek, kota yönetimi uygulanacaktır; öğrenciler kayıt süreçleri hakkında zamanında bilgilendirilecektir Toplantı bölüm akademik takvimine konacak ve dekanʹa bilgi verilecektir Dekanlık raporu 2006/2 Genel memnuniyetin %80 seviyesinde olması Her kayıt doneminden sonra danışsman hatalarından kaynaklanan durumların sayısının zamanla azaldığının gözlenmesi Memnuniyet seviyelerinin %80ʹlere çekilmesi 2006 / / / 02 Öğrenci geri beslemesi; örnekleme 2006 / 02 Anket 2006 / 03

29 1323 Başarısız birinci sınıf öğrencileriyle birinci yarıyıl sonunda birebir görüşme yapılması 1324 Ders değerlendirme anketlerinin etkili kılınması (katılım ve değerlendirme) 1325 Yurt dışı hareketlilik fırsatlarının artırılması 1326 Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması 133 Öğrenci temsilciliğinin, öğrenci konseyinin etkili kılınması 134 Etkin ve şeffaf bir diyalog ve haberleşme ortamının oluşturulması 1341 Web in ve Course ONLINE ın kullanımının yaygınlaştırılması Listeler hazırlanacaktır ʺAyrılan öğrenciʺ istatistikleri 2006 / 03 Değerlendirme sürecine öğrenci temsilcileri katılacak; akademik birimlerin sonuçları irdelemeleri beklenecektir Bologna ofisinin yönlendirmesi; bölümlerin aktif çalışması ile aşılacaktır Öğrenci ve yönetim olarak yaratıcı çözümler üretilmeye çalışılacaktır Seçimlere ʺcanlılıkʺ getirmek; temsil sisteminin getirilerini iyi duyurmak; temsilcilere güç ve yetki vermek yönlerinde çaba gösterilecektir Her bölümden bir sorumlu belirlenecek ve merkezi bir web master görevlendirilecektir 1342 Duyuru panolarının kullanılması Öğrenci görüşleri çerçevesinde pano yerleri tespit edilecek; konan panoların güncel tutulması sağlanacaktır 1343 Tea & talk toplantıları yapılması İyi örnekler yaratılacak; tüm öğretim üyelerinin bu toplantılara katılması, önemsemesi ve ilgili davranması yönünde gayret sarfedilecektir 1344 Induction/ orientation ve followup toplantılarının yapılması 1345 Öğrenci el kitabının genişletilmesi Öğrenci el kitabı ʺacademic affairs, student affairsʺ vb ile zenginleştirilecektir Anket sonuçlarının değişime / eyleme yol açması Hedef olarak öğrencilerin %10ʹunun yurtdışı tecrübesi olması Haftada 10 sosyal kültürel faaliyet seviyesine ulaşılması Öğrencilerin %80ʹinin temsilcileri tanıyor olması, temsil mekanizmasının iyi işlediğini düşünüyor olması; seçimlere en az %50 mertebesinde bir katılımın sağlanması Derslerin %80ʹinin Course ONLINE vb kanalları kullanıyor olması Öğrencilerin faydalı bulması (örnekleme) 2006 / / / / / / / 10 Katılımın izlenmesi 2007 / 01 Kılavuz / el kitabı çıkarılacaktır Exit review; yıllık memnuniyet anketi; 2007 / / 01

30 135 Yurt ve yemek sorunlarına duyarlı, öğrenci şikayetlerine anında eğilen bir sistemin geliştirilmesi Öğrenci dekanlığı kurulacak, yetki ve sorumlulukları tarif edilecek ve göreve uygun kişi istihdam edilecektir Kurulan sistemden memnuniyetin en az %70 olması 2007 / 01 Stratejik Amaç 14. Kariyer planlama, mezun ilişkileri, mezunların başarıları, işveren memnuniyeti konularının kurumsallaştırılması ( ) Hedef / Eylem No Hedef / Eylem İfadesi Yöntem Gösterge Başlama Tarihi 141 Mezunlar derneğinin kurulmasına ve aktif çalışmasına destek verilmesi 142 Kariyer ofisinin kurulması, kariyer günlerinin düzenlenmesi 143 Mezunlar ofisinin kurulması ve mezun profillerinin izlenmesi ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik kursları ve seminerlerin düzenlenmesi Mezunlarla sürekli temas sağlanacak, mekan ve altyapı hizmeti sunulacak, ortak stratejiler oluşturulacaktır Kadro ve mekan sağlanacak, görev tanımları yapılacak, işe uygun kişiler istihdam edilecektir Derneğin öngördüğü hızda, mesela senede 200 katılımla, gelişmesi 2009 da kariyer ofisinin çalışması; iş bulmada kimlere yardımcı olduğu 2006 / / 01 Kadro ve mekan sağlanacaktır 2009 a mezun profillerin hazırlanması 2008 / 06 KOSGEB vasıtasıyla, hizmet satın alarak veya üniversite içi kaynakla sağlanacaktır 2009 da en az 50 öğrencinin bu tip kurslar alması 2007 / 10

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI GİRİŞ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 10-11 Nisan 2010 tarihinde Ankara da toplanan 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar ve Sonuç Bildirgesi nin yönlendiriciliğinde

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı