2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI"

Transkript

1

2 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI İSTANBUL Aralık 2011

3 2011 YILI FAALIYET RAPORU VE 2012 YILI İŞ PROGRAMI, 5174 Sayılı Kanunun 12. ve 19. maddelerinin ilgili fıkralarındaki hükümlerin verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Oda nın bir yıl içersindeki faaliyetlerini ve gelecek yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan konuları açıklamak amacıyla,oda mız Meclisi ile, ilgili Kurum ve Kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanmıştır. Kapt. Ahmet TAĞMAÇ DT BL MD

4 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI Sunuş İçindekiler Giriş Dünya Denizcilik Piyasaları Dünya Filosu Türkiyenin Deniz Ticaretinde 2011 yılı Türkiye nin Deniz Ticaret Filosu Sonuç Yılı Faaliyetleri 1.1. TOBB ile İlgili Faaliyetler 1.2. Diğer kuruluşlar ve Denizcilik Kuruluşları ile İlişkiler Yurt Dışı Kuruluşlarla İlişkiler Yurt İçi Kuruluşlarla İlişkiler 1.3. Teknik Faaliyetler 1.4. Oda Organları Faaliyetleri Dış İlişkiler ile İlgili Faaliyetler Avrupa Birliği ne Entegrasyon Çalışmaları Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Liman Devleti Kontrolü Çalışmaları Web Sitesi Faaliyetleri Deniz Çevre Ve Korunması Faaliyetleri Deniz Haydutluğu Olayları DEIK Faaliyetleri Deniz Ticareti ve deniz Ulaştırması Faaliyetleri Deniz Ticareti Faaliyetleri Acente Faaliyetleri Gemi ve Yat İnşa Faaliyetleri Su Ürünleri sektörüfaaliyetleri Deniz Turizmi Faaliyetleri 1.5. Hukuksal Faaliyetler 1.6. Mali Faaliyetler 1.7. Kurumsal Destek Faaliyetleri Oda Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Birimi Faaliyetleri İdari İşler Birimi Faaliyetleri Oda Organları Destek Birimi Faaliyetleri 1.8. Bilgi Yönetimi Faaliyetleri Bilgi İşlem Birimi Sistem ve Network Çalışmaları Yazılım ve Diğer Konulara Yönelik Çalışmalar Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi İstatistik ve Analiz Birimi 1.9. Kalite Birimi Eğitim Faaliyetleri Sosyal Faaliyetler

5 1.12. Odamız Şubeleri ile İlgili Faaliyetler Bodrum Şubesi İzmir Şubesi Antalya Şubesi Fethiye Şubesi İskenderun Şubesi Marmaris Şubesi Karadeniz Ereğli (Batı Karadeniz Şubesi) Yılı İş Programı 2. Denizcilik Sektörü Öncelikleri 2.1. Planlanan Oda İçi Faaliyetler Mali Faaliyetler Kurumsal Destek Faaliyetleri İnsan Kaynakları Birimi İdari İşler Birim Müdürlüğü Oda Organları Destek Birimi Bilgi Yönetimi Bölümü Faaliyetleri Bilgi İşlem Birimi Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi İstatistik ve Analiz Birimi Kalite Birimi Odamız Şubelerinin 2011 İş Programı Bodrum Şubesi İzmir şubesi Antalya Şubesi Fethiye Şubesi İskenderun Şubesi Marmaris Şubesi Karadeniz Ereğli ( Batı Karadeniz Şubesi) 3. Denizcilik Sektörünün Sorunları Ve Çözüm Önerileri

6 SUNUŞ Raporun içeriğinde, denizcilik sektöründe, son 4 yıldır yaşanan global ekonomik krizin etkisi altında olan gelişmelerin yanısıra, Odamızca gerçekleştirilen faaliyetler ile mevcut ve gelecek durumun değerlendirilmesi ışığı altında planlanan faaliyetler yer almaktadır. Sektörümüzün gelecek yıllarda, krizin etkilerinden en az zararla çıkarak, Dünya denizcilik otoriteleri tarafından da takdirle izlenen eski konumuna kısa zamanda ulaşması ve gelecekte ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine olan inancımızla, Rapor umuzun yararlı olmasını dileriz. Raporumuzun ilk Bölümü nde 2011 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiş, TOBB, Yurtiçi ve Yurtdışı Kuruluşlarla ilişkilerimiz özetlenmiş, Oda mızca gerçekleştirilen faaliyetler başlığı altında, Avrupa Birliği ve dış ilişkiler ile ilgili hususlar ele alınmış, Teknik, Hukuksal ve Mali konularda gerçekleştirilen gelişmeler ile Şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. İkinci Bölüm kapsamında 2012 Yılı İş Programının hazırlanmasında ve Denizcilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Bölümü nde; 2008 yılında başlayan, günümüzde ise Özellikle Euro bölgesinde, Yunanistan, ardından G 8 üyesi İtalya ve diğer AB ülkelerine sıçrayıp yeni bir boyut kazanan ekonomik kriz paralelinde, bu süreçde ülkemizin sergilediği dengeli ekonomik büyümenin, denizcilik sektörüne gerektiği kadar yansımadığı, sektörümüzün sorunlarının büyük ölçüde sürdüğü göz önüne alınarak, 2012 yılında öncelikle ele alınacak hususlar tespit edilmiştir. Söz konusu hususların gerçekleşmesi ile; Denizcilik sektörümüzün, denizcilik eğitimi yönünden ulaşılacak konumu, Avrupa Birliğine Tam Üyelik sürecinde Birlik normlarına uyum sağlamış alt yapı, limanlar, deniz turizmi, balıkçılık ve tüm alt sektörler yönünden yenilenmiş, gelişen gemi inşa kapasitesine sahip tersanelerimiz ve IMO Kurallarını eksiksiz yerine getirebilecek seviyede ve büyüyen deniz ticaret filosu ile Dünya ticaret filosu ve gemi inşa sanayi ile rekabet edecek bir konuma ulaşması hedeflenmiştir. Ülkemiz denizciliğinin gelişmesi uğrunda yürüttüğümüz 2011 yılındaki yoğun faaliyetler süresince gösterilen büyük destek ve yaratılan huzurlu çalışma ortamı için, başta Meclisimizin Sayın Üyeleri olmak üzere tüm denizcilik camiasına Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımızı sunuyorum. Metin KALKAVAN Yönetim Kurulu Başkanı

7 GİRİŞ Dünya Denizcilik Piyasaları Dünya Denizciliğinde 2011 Yılı Küresel mali krize kadar Dünya deniz taşımacılığı hızlı büyüme göstermiştir. Bunun nedeni Dünya ekonomisindeki hızlı büyümenin yanı sıra ABD ve AB deki ekonomik büyümenin Çin ve diğer Doğu Asya ülkelerinde üretimin büyümesine neden olması, bunun sonucu olarak doğal kaynakların batıdan Doğu Asya ya, üretilen malların Doğu Asya dan batıya taşımacılık talebi getirmesidir. Bu iki kutup arasındaki mesafenin büyüklüğü de artan taşımacılık talebinin yanı sıra deniz taşımacılığının taşıma modu olarak da artmasını beraberinde getirmiştir. Dünya ekonomisindeki bu gelişmeler dünya deniz ticaret filosunu büyümek zorunda bırakmıştır yılları arasında artan bir ivme ile büyüme gösteren Dünya deniz ticaret filosu ve buna bağlı olarak büyüyen gemi inşa, limancılık ve diğer alt sektörleri 2008 sonu ortaya çıkan ve etkileri hala süren Küresel Mali Krizin yarattığı daralma sonucu ciddi bir talep sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Dünya ticaretinin %95 i denizyoluyla yapılmaktadır. 01 Ocak 2011 itibariyle Dünya denizyolu ticaret hacmi 8.4 milyar tona ulaşmıştır. Bu taşımaların % 35.7 sini sıvı dökmeyük taşımacılığı oluşturmuştur. Diğer taşıma segmentleri incelendiğinde, demir cevheri ve kömür kuru dökmeyük taşımaların payının kriz döneminde bile ılımlı bir artış gösterdiği, toplam taşımalar içindeki payının 27,7 oranına ulaştığı görülmektedir. Globalizasyonun bir sembolü haline gelen konteyner taşımalarının ise geçen on yıllık periyotlara kıyasla yüksek oranda artış gösterdiği, kriz döneminde de azalan değerlerin ortalaması üzerinde bir oranda gerçekleşerek bütün taşımalar içindeki payının % 16.1 e ulaştığı görülmektedir. Segmentlere Göre gerçekleşen Denizyolu Taşımaları Gemi tipleri göz önüne alınmadan incelendiğinde yeni inşa gemilerin sayısındaki olağanüstü artış navlun fiyatlarını baskı altında tutarak yönlendirmiş, bu bağlamda büyük tonajlı gemi inşasına olan eğilim özelikle dökmeyük ve konteyner gemilerinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin artmasına yol açmıştır. Tanker piyasası oldukça düzensiz bir seyir izlemiş,ürün tanker charter oranları bütün yıl boyunca düşük seviyede kalmıştır. Hampetrol oranları yılın ilk çeyreğinde yüksek seviyede iken özellikle Avrupa daki düşük talep ve artan yeni inşa arzı nedeni ile düşmüştür. Gelecek yıllarda ürün taşımaları piyasalarını iki gelişim etkileyecektir. Bunlardan biri büyük hacimli boru hattı projelerinin gerçekleşmesi, diğeri rafinelerin üretim bölgelerşine yakın coğrafyada inşa edilmesidir. Dökmeyük piyasası başlıca iki ana tesir altındadır. Çin ve gelişen NCIS ülkelerinin dökmeyük taşımalarına olumlu etkileri sürmektedir. Diğer taraftan bu segment yüksek miktarda yeni inşa gemiyi de absorbe etmek durumundadır yılında servise girecek şekilde Çin e yönelik taşımalarda kullanılmak üzere

8 DWT tonajında Brezilya ya yapılan 31 dökmeyük gemisi ile toplam 253 milyon DWT sipariş edilmiştir. Bu gelişmenin navlunlara olumsuz yönde etkisi olmaktadır. BDI de 2009 dan 2010 a düşüş gözlenmiş 2011 Ocak ayı sonunda en düşük seviyeyi görmüştür. Konteyner filosunda her ne kadar 2011 yılının yılın ilk bölümünde yetersiz navlunlar gözlenmiş olsa da bu durum mevsimsel faktörlere ve 2010 yılının sonunda belirli sayıdaki gemilerin tekrar devreye girme hazırlıklarına dayalı olarak gerçekleşmiştir yılında bu piyasadaki asıl risk faktörü, Dünya ekonomisinin beklenenden daha az gelişmesi ve bunun sonucu olarak Dünya ticaret hacminde olabilecek olumsuz gelişmelerdir yılının Dünya GDP gelişimi ön tahminlerine dayanarak, global konteyner taşımacılığının % 9-10 arasında artabileceği değerlendirilmektedir. Taşımalar yönünden ise hacim artışının en çok Asya kökenli taşımalarda, Asya Orta Doğu, Güney Amerika ve Afkika yönünde yoğunlaşacağı, Avrupa ve ABD ye yönelik ithalatın geçen yıla kıyasla ılımlı bir artış göstereceği, filo kullanım oranındaki azalmanın muhtemelen yine geçen yıla oranla daha ılımlı olarak 2011 yılında da süreceği, sonuç olarak, tonaj talebinin taşıma hacminden daha hızlı artacağı değerlendirilmektedir. 1.6 milyon TEU kapasitesindeki yeni gemilerin 2011 yılında devreye girmesi planlanmıştır. Yeni inşadaki muhtemel gecikmelerin marjinel olacağı tashmin edilmekte, bu değerlendirmeler altında net filo artışının yıllık ortaklama bazda % 9 oranında olacağı öngörülmektedir. Söküm ve yeni inşa fiyatları Modern ve büyük tonajlı dökmeyük söküm fiyatları 2009 yılına kıyasla % 10 oranında daha aşağıda gerçekleşmiştir.bunun paralelinde yeni inşa fiyat seviyesi de nispeten düşüktür. Platou ve Fearnleys gibi piyasa gözlemcilerine göre crude sektöründe de ikinci el tanker fiyatları nispeten düşük, buna karşılık ürün tankerleri daha olumlu bir denge içindedir. Gelecekte Tonaj Arzı yılları arasında yeni inşa siparişleri kapsamında 2007 yılı tepe noktası olacak şekilde yaşanan 98 milyon cgt tonajındaki olağanüstü gelişme, 2009 yılında global kriz sonucu taban yaparak 21 milyon cgt tonajında gerçekleşmiştir yılındaki son ekonomik gelişimler ile global gemi inşa sanayi bir canlanma göstermiş,siparişler bir yıl önceye kıyasala % 93 oranında artmıştır. Sonuç olarak 41.2 milyon cgt tonajında ticaret gemisi siparişi yapılmıştır. Bunun sonucu olarak, 2011 yılında bütün segmentlerde yeni inşa teslimatları gözlenmiştir. Günümüzdeki piyasa şartları altında tonaj yönünden mevcut filonun % 48 ine eşdeğer planlanan yeni inşa teslimler özellikle dökmeyük sektöründe bir kapasite fazlasına yol açacaktır. Keza tanker segmentinde de 2011 yılına kadar teslimi planlanan 60 milyon DWT tonajındaki yeni akaryakıt tankerlerinin de aynı bu piyasada etkiyi yaratacağı değerlendirilmektedir. Tanker segmentinde 2010 yılında 54.5 milyon DWT tonajında 949 adet gemi teslim edilmiştir. Aynı periyotta 16.8 DWT tonajında 357 adet sipariş verilmiş, 8.9

9 milyon DWT 213 adet gemi söküme gönderilmiştir yılında siperiş aktivitesi % 55 oranında bir artış göstermiştir. Bu gelişme kapsamında 2009 yılının olağanüstü zayıf bir yıl olduğu gerçeği vardır. 2011yılı başlarında 125 milyon DWT tonajında 1543 adet tanker siparişte olup, toplam sipariş defteri bütün filonun % 24 üne eşdeğerdir. ( 2010 yılı %29) Yaklaşık bu tonajın % 50 sinin 2011yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanmıştır. Dökmeyük segmentinde 2011 yılının ilk aylarında önemli ölçüde kapasite fazlası gözlenmektedir.dökmeyük piyasasında gelecekteki arz /talep dengesi beklenmedik şekilde yüksek orandaki yeni inşa kontratları ve ılımlı orandaki söküm aktivitesi sonucu belirginleşecektir yılı sürecinde sadece 14.6 milyon DWT tonajında 148 dökmeyük gemisi söküme gönderilmiştir. Buna karşılık 93.0 milyon DWT tonajında 1205 adet sipariş vardır. Siparişler çoğunlukla DWt üzeri capesize segmentinde odaklanmaktadır. Toplam olarak dökmeyük gemisi siparişleri adet olmak üzere 253 milyon DWT tonajına ulaşmıştır. Bu değer mevcut filonun % 48 ine eşdeğer olmaktadır. Planlandığı şekilde teslimatlar gerçekleşirse 2011 yılı sonunda filo artış oranı % 25 i aşacağı değerlendirilmektedir. Konteyner ve Genel Kargo Gemileri incelendiğinde, 2010 yılında konteyner gemileri sipariş bazında 27 milyon cgt ( 4.8 milyon TEU) olarak gerçekleşen bir yıl önceye kıyasla daha düşük değerde 606 adet gemi 21 milyon cgt (3.8 milyon TEU) olarak gerçekleşmiştir. Konteyner gemileri sipariş bazında % 28.4, TEU kapasitesi bazında % 20.3 oranında azalmıştır. Kapasitesi TEU ve üzeri 146 gemi, TEU ve üzeri 123 gemi sipariş defterini oluşturmaktadır. Gemilerin zamanında teslimi gerçekleşirse günümüz sipariş defterine göre filo 2011 yılı için %12, 2012 yılı için % 9 oranında artacaktır yılında Genel Kargo siparişleri 5.4 milyon DWT ( 3.8 milyon cgt ) olmak üzere 377 adettir. Bu değer bir önceki yıla göre % 22.2 artışı göstermektedir. Bütün siparişler ise adet gemiden oluşmaktadır. Global Deniz Taşımacılığı ( Milyar Ton-Mil) Kaynak : Pro.f Dr.Oral Erdoğan, Global Denizcilik ve Ekonomi sunumu.. Dünya Filosu Ocak 2011 İtibariyle Dünya Deniz Ticaret Filosu 158 ülke bazında adet gemi ile Dwt dur.

10 Panama birinci sırada,liberya ve Marshall Adaları ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 24. Sıradadır. Ulusal ve yabancı bayraktaki Dünya filosu sıralamasında ise Türkiye 15. sıradadır. Dünya Deniz Ticaret Filosu ( İlk 30 Ülke) 300 GRT Üzeri DWT Sıra Gemi Dünya Yıllık Değişim 2011 Bayrak Adet GRT DWT TEU % %2 1 Panama ,5 5,9 2 Liberya ,1 15,2 3 Marshall Island ,1 26,1 4 Hong Kong ,8 24,2 5 Yunanistan ,3 5,1 6 Singapur ,9 8,5 7 Bahama ,6 4 8 Malta ,5 8,4 9 Çin ,8 17,8 10 İngiltere ,6 8,1 11 Güney Kıbrıs R. Cum ,4 2,3 12 Japonya ,5 24,1 13 Kore ,5 2,5 14 İtalya ,4 16,3 15 Norveç , Almanya ,3 0,7 17 Hindistan ,1 1,2 18 Danimarka Antiqua & Barbuda ,7 20 Endonezya ,9 22,2 21 Bermuda ,7 6,9 22 Malezya ,7 3,6 23 Amerika ,7-0,2 24 Türkiye ,6 9,4 25 Fransa ,6-4,7 26 Hollanda ,6-6,1 27 Filipinler ,5-2,1 28 Belçika ,5 3,3 29 S.Vincent ,5-9,4 30 Rusya ,5 3,3 Dünya Toplamı 158 Bayrak ,3 Türkiyenin Deniz Ticaretinde 2011 yılı Dış ticaretimiz incelendiği zaman,

11 -İhracatımızın; 2008, 2009 ve 2010 yıllarında, ton olarak % 76, %72 ve % 74 ü, değer olarak ( USD) % 50, %46 ve % 34 ünün, - İthalatımızın, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında, ton olarak % 93,% 94ve% 94 ünün, değer olarak ( USD ) % 62, %59 ve %65 inin denizyolu ile gerçekleştirildiği görülmektedir yılında Kabotaj taşımalarında; ton yük elleçlenmiştir. Bu değer, 2009 yılına göre % 0.5 oranında artışı, 2008 yılına göre % 2.8 oranında bir azalışı göstermektedir yılı limanlar itibariyle kabotaj elleçlemesinde % 17.1 ile İzmit, %14 Ambarlı ve %11.8 ile Aliağa limanı ilk üç sırada yer almıştır yılının ilk 6 aylık döneminde kabotaj httında ton yük elleçlenmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre % 14 oranında bir artış yaşanmıştır. İthalat ve ihracatta işlem gören konteyner taşımaları incelendiğinde, 2010 yılında ithalattaki konteynerlerde %11.2 lik, ihracattaki konteynerlerde ise % 8.1 lik bir artışın meydana geldiği görülmektedir Yılının ilk 6 aylık döneminde limanlarımızda gerçekleştirilen toplam konteyner elleçleme miktarı 2010 yılının aynı dönemine göre % 15.8 oranında artışla TEU olarak gerçeleşmiştir. Yurtdışı bağlantılı Ro-Ro hatlarımızda taşınan araç sayısı 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2010 yılının aynı dönemine göre % 17.6 artış göstererek adede ulaşmıştır. Ro-Ro taşımaları kapsamında, 2010 yılı bölgeler itibariyle, Marmara Bölgesi % 53, Akdeniz Bölgesi % 26, Karadeniz Bölgesi % 12, ve Ege Bölgesi % 9 oranında pay almışlardır. Kruvaziyer, Türkiye de gelişme gösteren turizm türlerinden biridir. Limanlarımızda işlem gören kruvaziyer gemi istatistikleri incelendiğinde, 2010 yılında 2009 yılına göre limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısında % 10, kruvaziyer yolcu sayısında ise % 23 artış görülmektedir yıllarında limanlarımızı ziyaret eden gemi başına yolcu düşerken, gemi tonjlarının büyümesi ile son yıllarda bu değer arasında gerçekleşmektedir. Limanlarımıza 2009 Yılının ilk 6 aylık döneminde limanlarımızda işlem gören Türk Bayraklı gemi sayısı adet iken 2010 yılının aynı döneminde adet gemi ile % 16 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir Yılının ilk 6 aylık döneminde limanlarımızda işlem gören gemi sayısı 2010 yılının aynı dönemine göre % 4 azalarak adede düşmüştür Denizyolu dış ticaret taşımacılığında Türk Bayraklı Gemilerimizin bu taşımalardan aldığı pay %16 dır Yılı ilk 6 ayında Türk bayraklı gemiler ile ton ihracat yapılmış olup, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bu değer % 11.5 oranında artarak tona yükselmiştir.

12 Yine 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde yabancı bayraklı gemiler ile ton ihracat yapılmış olup, 2011 yılının aynı döneminde bu değer % 4,6 oranında azalarak göstererek ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin denizyolu toplam ithalat miktarı 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde ton iken 2011 yılının aynı döneminde % 9.4 artarak ton değerine ulaşmıştır Yılı ilk 6 ayında Türk bayraklı gemiler ile ton ithalat yapılmış olup, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bu değer % 1.3 oranında azalarak tona gerilemiştir. Yine 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde yabancı bayraklı gemiler ile ton ithalat yapılmış olup, 2011 yılının aynı döneminde bu değer %11.9 oranında artış göstererek tona ulaşmıştır Yılının ilk 6 aylık döneminde limanlarımızda gerçekleştirilen toplam elleçleme miktarı 2010 yılının aynı dönemine göre % 7,3 artışla i643 ton olarak gerçekleşmiştir. Türk Deniz Ticaret Filosu Sicil İtibariyle Dağılım (1000 Grt ve üzeri) Eylül 2011 ADET DWT GRT GEMİ TİPLERİ MG TUG TOPLA MGS TUG TOPLAM MGS TUGS TOPLAM S S M KURU YUK GEMISI DOKME YUK GEMISI KONTEYNER KURUYUK-KONTEYNER KONTEYNER/ RO-RO PETROL TANKERI URUN TANKERI KIMYEVI MADDE TANKERI BITKISEL/HAYVANSAL YAG T LPG TANKERI ASFALT TANKERI RO-RO GEMISI RO-RO FERRY-YOLCU FERIBOT TREN FERISI TREN FERRY/RO-RO YOLCU/YOLCU YUK GEMISI ŞH. YOLCU ŞH. ARABALI ROMORKOR HIZMET GEMILERI MAVNA/SAT YUZER VINC DIGER Toplam Türkiye nin Deniz Ticaret Filosu

13 2011 Yılının 3.çeyreğinin sonunda (1000 Grt ve üzerinde) Türk Deniz Ticaret Filosu 643 adet gemi ile 8.3 milyon Dwt ve 5.6 milyon Grt dur. Türk armatörlerinin yabancı bayraklı gemilerin tonajı ise (1000 Grt ve üzerinde) 11,9 Milyon DWT olmak üzere toplam filomuz 20.2 milyon DWT a ulaşmaktadır.. Dünyanın en fazla filoya sahip 30 ülkenin dağılımı tablosunda ulusal ve yabancı bayraktaki gemileri bazında, Türkiye 15. sırada yer almaktadır. Sonuç Yaşanan ekonomik kriz sonucunda gelişmekte olan ülkelerin ticaret hacimlerinin, gelişmiş ülkelere göre 2009 yılında daha az gerilediği, sonrasında ise 2010 ve 2011 yıllarında daha yüksek oranda arttığı gözlenmiştir. Söz konusu farkın 2012 yılında da devam edeceği krizi daha az hasarla atlatan gelişmekte olan ülkelerin, bu avantajlarını koruyacağı öngörülmektedir. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ''Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'' verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler 2011'de yüzde 6,4, gelişmiş ülkeler ise yüzde 2,2 oranında büyüme kaydedecektir. Diğer taraftan Dünya ekonomisinde canlanma büyük ölçüde beklentilerle uyumlu olarak devam etmekle birlikte, çeşitli risklerin de varlığını koruduğu görülmekte, faktörler özellikle Euro bölgesinde odaklanmaktadır. Türkiye de 2011 yılında %6 oranında büyüme ile SGP ne göre Kişi Başına Milli Gelirin yıl sonunda 13 bin 647 Dolara, GSYH nın ise 946 milyar 678 milyon Dolara, 2012 de ise 1 trilyon 28 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye Dünya ekonomileri arasındaki 17. sırasını muhafaza etmektedir. Denizcilik şirketleri günümüzde bütün Dünyada çok büyük sorunlar yaşamaktadır. Dünyada izleri ve etkisi hala süren durağan ekonomik koşullar sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunu yerel kaynaklarını büyümeye yönelik daha etkin kullanma yollarını bulmak zorunluluğu altında bırakmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin günümüzde sektörel rekabet edebilmesi ise büyük ölçüde doğru politika ve uygulama alanlarını bulmaları ile ilgilidir. Bunun dışında gelişmekte olan ülkeler sorunlarının üstesinden gelebilmek için verimli sektörlerden elde edilen kazanımlarını yurt içinde tutabilmek için imalat sanayinin tüm sektörlerinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadırlar. Bu kapsamda ülkemizin denizcilik sektörü ve gemi inşa sanayinin gelişimi çok önemli ve özel bir durum arzetmektedir. Buhedefin gerçekleşmesi Dünya ekonomik trendinin olumlu gelişmesine büyük ölçüde bağlı olmakla beraber, devlet desteği ile güçlendirilmiş, ekonomi politikalarıya yönlendirilen sektörümüz, ülkemizin ekonomik gelişiminde önemli bir paya sahip olacaktır Yılı Faaliyetleri 1.1. TOBB ile İlgili Faaliyetler

14 12 Ocak TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Ankara da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 11 Şubat TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile yapilan Rize programında, Rize Valisi TOBB Fen Lisesi ve Rize Ticaret Borsasi ziyaret edilmiştir. gerçekleştirilmiştir. 19 Nisan TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara TOBB Birlik Merkezinde gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır Mayıs TOBB 66.Genel Kurul Toplantısı Ankara da gerçekleştirilmiştir. 6 Haziran 2011 TOOB Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı Odamızda gerçekleştirilmiştir Haziran 2011 ANKARA TOBB de Dış Ticaret Ve Gümrük Uygulamaları Eğitimi düzenlenmiş olup, odamızca eğitime katılım sağlanmıştır. 14 Ağustos 2011 TOBB nin düzenlediği Marmara Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı Ankara da yapılmış, Odamızca katılım sağlanmıştır Eylül 2011 TOBB nin Yeni Teşvik Sistemi hakkında Ekonomi Bakanlığına iletilecek görüşlerin ortaya çıkması maksadıyla düzenlediği toplantısı TOBB Ankara da gerçekleşmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 26 Eylül 2011 Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı TOBB Ankara da gerçekleşmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır Diğer kuruluşlar ve Denizcilik Kuruluşları ile İlişkiler Yurt Dışı Kuruluşlarla İlişkiler

15 07-16 Ocak 2011, London International Boat Show 2011, Ocak 2011 Düsseldorf 2011 International Boat Show, Mart 2011 Scandinavian Boat Show 2011, Nisan 2011 Moscow International Boat and Yacht Show, Kasım 2011 Barcelona Boat Show 2011, Ekim 2011 Genoa International Boat Show 2011, 03-11Kasım 2011 Barcelona Boat show, Aralık 2011 Paris International Boat Show 2011, fuarlarına Odamızca katılım sağlanmıştır Mart Uluslararası Liman Finansmanı Karadeniz Konferansı İngiltere Başkonsolosluğu nda gerçekleşmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 9 Mart Balkan Ülkeleri Lojistik Eylem Planı toplantısı İstanbul Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 11 Mart Türkmenistan ile Denizcilik Eğitimi Alanında İşbirliği Projesini görüşmek üzere yapılacak toplantı Ankara da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 15 Mart Venedik Limanı Projeleri çerçevesinde Türk İşadamlarına Özel ve Yeni İmkanların Görsellerle Anlatılacağı toplantı İstanbul İtalyan Büyük Elçiliğinde gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. -Odamızda Denizcilik Müsteşarı Başkanlığı nda Japonya Heyeti ile gemi inşa sanayi ile alakalı bir toplantı yapılmıştır Mart 2011 Arap-Türk Sanayi Konferansı, İstanbul da gerçekleştirilmiş Odamızca katılım sağlanmıştır. 22 Mart Mare Forum 2011 Konferansı Polat Renaissance Otel inde gerçekleştirilmiştir. Sektörün uluslararası katılımıyla gerçekleşen bu konferans da kriz ve sektörel sorunlardan, gelecek dönem hedeflerine kadar pek çok konu masaya yatırılmıştır. 6-7 Nisan 2011 Akdeniz Deniz Taşımacılığı Konferansı, gereçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır Nisan Yıllık Dry Bulk Shipping Konferansı İstanbul da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 7-8 Nisan ICS Denizcilik Komitesi toplantısı Londra da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 11 Nisan Balkan Ülkeleri Çalışma Grubu IV. Toplantısı İstanbul Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 18 Nisan Hindistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti ziyareti Hindistan da gerçekleştirilmiş,odamızca katılım sağlanmıştır. 21 Nisan Türkiye-Gürcistan Gemicilik Olayları Çalışma Grubu toplantısı Ankara Dışişleri Bakanlığı nda gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 25 Nisan Alman Deniz Tahkim Kurulu (The German Maritime Arbitration Association) nun denizcilik alanında meydana gelen her türlü uyuşmazlığı ortadan kaldırmak için

16 dünya çapında sunduğu hukuki arabuluculuk hizmetlerini konu alan Semineri, odamızda gerçekleşmiştir. 27 Nisan TYHA- The Yacht Harbour Association Yönetim Konseyi Toplantısı Londra da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 11 Mayıs Yıllık Marine Money Toplantısı İstanbul da yapılmıştır Mayıs ICOMIA (Uluslararası Marina Endüstrileri Dernekleri Toplantısı ) Singapur da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 13 Mayıs Uluslararası Avrupa Kumcular Birlik toplantısı odamızda gerçekleştirilmiştir Mayıs MSC 89 toplantısı Londrada da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 23 Mayıs Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komtesi 57. Genel Kurul Toplantısı İstanbul da TOBB Hizmet Binasında Gerçekleşmiştir. 24 Mayıs Portekiz Madeira Semineri, İTO, İstanbul da gerçekleştirilmiş Odamızca katılım sağlanmıştır. 31 Mayıs CMM Marinalar Konferansı, Southampton, İngiltere de yapılmış, Odamızca katılım sağlanmıştır. 6-8 Haziran BIMCO Genel Kurulu Kanada / Vancouver de toplanmıştır.odamızca katılım sağlanmiştır. 22 Haziran Çin YANGFAN Group ile Odamızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir Haziran Posidonia Deniz Turizmi Forumu Yunanistan da gerçekleştirilmiş,odamızca katılım sağlanmıştır Temmuz IMO MEPC 62 Toplantısı, Londra da gerçekleştirilmiş,odamızca katılım sağlanmıştır. 25 Temmuz Türkiye-Gürcistan Gemicilik Çalışma Grubu nun Beşinci Toplantısı, Batum da yapılmış, Odamızca katılım sağlanmıştır. 09 Eylül 2011 İtalyan armatörlerden oluşan bir heyet ile Odamızda görüş alışverişinde bulunulmuş, sektörümüz hakkında bilgiler verilmiştir. 13 Eylül "Uluslarası Deniz Ticaret Odası, ICS"in Yönetim Kurulu Toplantısı Londra'da yapılmış, Odamızca katılım sağlanmıştır Eylül ICS ve ISF in yıllık Konferansı bu defa Londra da Savoy Place de yapılmış, Odamızca katılım sağlanarak ayrıca, IMO Genel Sekreteri ziyaret edilerek görüşülmüştür. 19 Eylül 2011

17 Akdeniz Taşkömürü Piyasası (Medıterranean Steam Coal Markets) paneli Ceylan Internatıonal de gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 19 Eylül 2011 Gürcistan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Gürcistanda tutuklu bulunan Türk gemileri, tutulma sebepleri ve halihazır durum hakkında Odamızda görüş alışverişinde bulunulmuştur Eylül Oilseeds & Oils 2011 Konferansı, İstanbul da gerçekleştirilmiştir. 27 Eylül 2011 Tokyo MoU kapsamında denetlemelerde tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ile ilgili Seminer Odamızda gerçekleştirilmiştir Eylül EU Funding & Programmes for Turkish Organizations Semineri, İstanbul da gerçekleştirilmiştir Eylül London Metal Exchange Courses İstanbul da gerçekleştirilmiştir Ekim Akdeniz Liman Profesyonelleri Yıllık Toplantısı Fransa/Marsilya da gerçekleştirilmiştir.odamızca İştirak edilmiştir Ekim 2011 VIII.Yunan-Türk Turizm Forumu ve Yunan-Türk III.Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Atina da gerçekleştirilmiştir.odamızca iştirak edilmiştir Ekim Türkiye Gemi Finansmanı Konferansı, İstanbul da gerçekleştirilmiştir Ekim 2011 ICS Denizcilik Komitesi Toplantısı Londra da gerçekleştirilmiş, Odamızca İştirak edilmiştir Kasım Lloyd s Akdeniz Navlun Konferansı, İstanbul da gerçekleştirilmiştir. 10 Kasım BIMCO Yönetim Kurulu Toplantısı Kophenhag / Danimarka da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 16 Kasım ICC Türkiye Milli Komitesi Taşıma ve Lojistik Komisyonu Toplantısı, İstanbul da gerçekleştirilmiştir. 21 Kasım Ulaştırma Operasyonal Programı 9. Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantısı, Ankara da gerçekleştirilmiştir. 21 Kasım Thomas Cooper Hukuk Firmasının Düzenlediği Denizcilik Semineri, Odamızda yapılmıştır Kasım 2011 Barcelona liman idaresi tanıtımı İstanbul da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 24 Kasım Turkish shipbuilding Summit İstanbul da gerçekleştirilmiş, Odamızca katılım sağlanmıştır. 5-7 Aralık 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR BRİFİNG RAPORU 2014 SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR 1 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 4 VİZYON... 4 MİSYON... 4 2. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI... 4 3. İŞTİRAKLER... 4 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı