İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

3 LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986

4 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ Sayfa No. ı I. TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 5 A. Genel Çalışmalar ı. Ekonomik Raporlar Makro Ekonometrik Model Aylık Ekonomik Veriler İstatistik Broştirler Bilgi Bankası Faaliyetleri... 7 B. Diğer Araştırma Konuları... 8 ı. Fiyat İndekslerinin Revizyonu Kantitatif Bir Modee Enflasyonun Nedenlerinin Açıklanması NÜfus Artış Hızındaki Gelişmeler Mii Gelirin Tahmini, Hesaplanması ve Dolarla İfade Edilmesi Türkiye'de Yatırımların Analizi Doğu Bölgesi Yatırımları Yatırımların Teşvjki Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Kredi Faiz Oranlarında Düşüş Tarımsal Ürünler Taban Fiyatları a) Ayçiçeği ve Buğday Taban Fiyatı Araştırması b) Çay Alım Fiyatı Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları Konulu Araştırma... 15

5 - II - Sayfa No.. Turizm İle İlgili Çalışmalar... ıs a) TÜrk Turizminin Ekonomik Analizi... ıs b) Turizm Mevzuatı Ki tabı Ekonomik Çalışma Grubu AET Özel İhtisas Komisyonu Toplantıları II. İÇ TİCARET, OTOKONTROL ve TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ı 7 A. Mevzuat Konuları TÜketicinin Korunması Esnaf ve Tacir Ayırımı SS90 Sayılı Kanun Mesleklerin Gruplandırılması S. Borsa Ajan ve Komisyoncuların Ücretleri Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerekçe Çevre Kanunu İş GÜvenliği TÜzüğü... 2S 9. Yapım ve Hizmet ihalelerine Katılma Yönetmeliği Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik... 2S. Bandrolsüz Eserlere Ceza Uygulaması B. Diğer Konular Perakende Ticaretin Bünyesi İnşaat Sektörü Otomotiv Sanayinin Sorunları S

6 - III - Sayfa No. 4. Kamu Kuruluşlarının Araç Alımları LPG Dolum ve Tevzi Faaliyetleri Taksitli Satışlar Etiketlerde Alış Fiyatının Kaldırılması Altın ve Kıymetli Taşlar Borsası Reklam İndirimleri Şeker Satışları Çay Satışları Yaş Meyve ve Sebze, Bostan Komisyoncularının Sorunları Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlarda Satılan Maddeler Fotoğraf Film ve Kağıtlarının Muhafazası Özel Öğretim Kurumları Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında Mevcut Stoklar Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği Alkol Dağıtımında Sayaç Kuanımı İplik Ambalajları Standart Çalışmaları a) Standart Dışı Mal Satışı b) TS 433l'de Ceza Uygulaması c) Standartda Ceza Uygulaması d) TS 341 Yemeklik Zeytinyağı e) Standartlar Hakkında Görüşlerimiz İşportacılar İpçiler Yükçü Bölüğü

7 - VI - Sayfa No. l. Mevzuatla İlgili Çalışmalar Yeni Teşvik Tedbirleri Başarılı İhracatçıların Ödüendirilmesi D. Araştırma, İnceleme ve Yayın Faaliyetleri ı. Piyasa Araştırmaları Ülke Etüdleri Ülke Bazında Diğer incelemeler a) Bilgi ve Veriler b) İkili Anlaşmalar Yaş Sebze ve Meyve Piyasa Araştırması S. Meyve Suyu Sanayii Konusunda Araştırma İhracatın Finansmanı İhracatçı ve İthalatçı Listelerinin Revizyonu İstanbul Bölgesi İhracatının Değerlendirilmesi Uluslararası Taşımacılığın Hukuki Sorunları... los 10. Transit Taşımacılık Araştırması... los. Rehber Yayınları a) İhracatçı Adres Ki tabı b) İhracat Katalcx:)"u c) İthalatçı Adres Kitabı E. Dış Ticar~tle İlgili Diğer Çalışmalar Yabancı Sermaye Konusunda Görüş AET'da İşçilerimizin Serbest Dolaşımı Yurtdışı Taahhüt Sektörü Türk-Japon İş Konseyi S. ithal Konusu Eşyaların Fiyat Tespitinde Alınan Bedelin Kaldırılması İle İlgili Girişim

8 - VII - Sayfa No. 6. Motorlu Kara Nakil Vasıtaları İthalinde Satış Sonrası Hizmetlerin Garanti Edilmesi Şartı Yüksek Teknolojili Ürünler, Sahte Maar ve Hizmet Ticareti Navlun Transferleri... l 9. Pakistan'la İlgili 4 Yatırım Projesi... l 10. Dış Ticarete İlişkin Olarak Odamız'ca Verilen Belgeler VI. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Küçük Sanayide Kapasite Kuanım Araştırması B. Sanayici Üyelerimizle İlgili İstatistiki Bilgiler 113 C. Hannaver ve Milano Gezileri D. İzmir Fuarı'nda Pavyon Kurulması E. Yan Sanayi İhracatının Arttırılması F. İşsizliği Önleme Programları G. Küçük Sanayi İle İlgili Diğer Faaliyetler... S ı. Teşvik Tedbirleri... S 2. Fransız Esnaf ve Sanatkarlar Grubu İle Toplantı S 3. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu... S 4. Gayri Sıhhi Müesseseler S. Otogarda Yer Temini Oto Tamirhanelerinin Nakli Sanayideki Elektrik Fiyatları Elektrik Kısıtlaması ve Kesintileri

9 - VIII - Sayfa No. VII. DİGER KONULARDAKİ FAALİYETLER A. TÜrkiye-İspanya Ticaret Odası Kurulması B. "Orta Vadeli Ticaret Finansmanı Mekanizması" İle İlgili Odam_"Lz Görüşü C. VCM Artıkları D. Sigara İmalatı E. Enerji Tasarrufu Haftası F. İşyerleri Rami ve Bayrampaşa'ya Nakledilen Mensuplarımızın Adres Nakil Tescieri VIII. EGİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI A. Satış Elemanı ve Pratik Ticaret Akşam Kursları, Muhasebe Yardımcılığı ve Satıcılık Sertifikası Sınavları B. KÜçÜk Sanayi Eğitim Faaliyetleri Akşam Teknik Kursları, Stilist-Modelist Kursları Bilgisayar Kursları C. TÜBİTAK Gezisi D. Anadolu Ticaret Lisesi E. Burs Faaliyetleri F. Stajyer Öğrenciler G. Hizmetiçi Eğitim IX. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR A. Sosyal Konut Hizmeti B. Kütüphane Faaliyetleri C. Dokümantasyon Hizmetleri D. Bilgisayar Faaliyetleri E. istihbarat Faaliyetleri F. Yayın Faaliyetleri ı. Gazete ve Mecmua Kitap Baskı Faaliyetleri G. Oda Hizmetlerinin Etkin Hale Getirilmesi EKLER

10 G İ R İ ş Son günlerinde bulunduğumuz 1986 yılında da ekonominin değişik kesimlerinde yine olumlu ve olumsuz olayların birlikte yaşandığı görülmektedir. Ancak, 1986 yılında ekonominin dengeleri biraz daha değişik görünümde karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; kalkınma hızında% 7.9 ile çok yüksek bir artış sağlanırken, döviz dengesi bazı olumsuz sinyaer vermektedir. Üretim, katma değer ve yatırımlarla ilgili göstergeler, ekonominin reel cephesinde olumlu gelişmelerin varlığına işaret etmektedir. Buna karşılık, özeikle artış hızı yavaşlamakla birlikte hala yüksek bir seviyede süren enflasyonun yarattığı doğrudan olumsuz etkilerle, parasal cephede izlenimlerin pek olumlu olmadığını söyleyebilirız. Ekonominin en büyük sorunlarından ikisi enflasyonun düşürülmesi ve ihracatın arttırılması, hiç değilse geçen yılki düzeyinin korunması yanında, ekonomik faaliyetler için gerekli kaynakların yaratılması, kaynak maliyetlerinin düşürülmesi, mevcut kaynaklara alternatif-fonlar yaratılması, yabancı sermaye kaynaklarından daha etkın bir şekilde yararlanılması hususları 1986 yılının ekonomi gündemini ağırlıklı olarak ilgilendiren konular olmuştur. Özel sektörün önde gelen temsilcilerinden biri durumunda olar~k Odamız, yukarıda ifade edilen ekonomik gelişmeler karşısında, üzerine düşen görevleri yerine getirme çabasını göstermekte,. iktisadi ve ticari hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır.

11 - 2 - Her zaman olduğu gibi, Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetlerde,ekonomik ve sosyal alandaki genel menfaatler ön planda tutulmaktadır. Temel prensip olarak, serbest piyasa ekonomisinin ve rekabetin başarıyla işlemesi ve devamı üzerinde durulmakta, çalışmalarımızda ve girişimlerimizde tüketicinin ve dürüst tüccarın korunması, görüşlerimizin ana noktasını oluşturmaktadır. Bu arada, daima özel sektörün geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek, etkinlik sağlanmaktadır. Yıl içinde, makro ekonomik seviyede genel sorunlar yanında,üyelerimizden gelen taleplere göre sektörel bazda belirlenen sorunlara da ağırlık verilerek çözümler aranmış, bunlarla ilgili görüş ve önerilerimiz ilgili mercilere iletilmiştir. Diğer bei başlı özel sektör temsilcisi ve kardeş kuruluşların yetkilileri ile biraraya gelinerek ortak problemlerimizin çözümü bakımından, camiamızın tek ses vermesinin yararlarının bilinci içinde, gerekli gayret gösterilmiştir. Oda hizmetlerinin daha yararlı ve etkin bir hale getirilmesi için, tüm üyelerimiz nezdinde yapılan çalışma sonunda tespit edilen hususlar üzerinde gerekli tedbirler alınmış ve üyelerimizden gelen sorunlar ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur. öneriler değerlendirilerek

12 - 3 - Ekonomik ve sosyal hayatımızda yıardan beri hissedilen mevzuat boşluklarının tadili için Devletin çeşitli organlarınca sürdürülen çalışmalara ışık tutması bakımından, gerekli zamanlarda ve aktif olarak katkılarda bulunulmuştur. Ayrıca, Odalar Birliği patronajı altında yapılan çalışmalar sırasında da, madde bazında ve genel raporlar halinde ana sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerimiz arzolunmuştur. Valilik ve Belediye yetkilileri ile de temaslar ycğun bir şekilde sürdürülerek, gerek İlimizin sorunları, gerekse üyelerimizin çeşitli sorunlarının giderilmesine çalışılmıştır. Haliç kıyısındaki yıkımlar ve diğer bölgelerden işyerlerinin nakli ile ilgili olarak üyelerimize yer temini konularında ilgililerle temaslar yapılarak yardım sağlanmaya çalışılmıştır. Yıl içinde, dış temaslar yoğun biçimde sürdürülürken, yerli ve yabancı kişiler ağırlanmış ve kendilerine Odamız görüş ve faaliyetleri ile ülkemiz ekonomik durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca yıl içinde sürdürülen faaliyetlerimiz, basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurularak, camiamızın etkinliğinin genişletilmesine çalışılmıştır. Basınla kurulan sıkı ilişkilerimizde, Odamız'ca verilen çeşitli beyanat, görüş ve araştırma sonuçlarına TRT ve yazılı basında hemen tümüyle yer verilmiştir.

13 - 4 - Yazılı basınla ilişkilerimizin sürdürülmesi kesintisız olarak devam etmiştir. İlişkilerimiz basın bültenleri dağıtımı ve haber doküman alış-verişi bir kamuoyu oluşturulmasına şeklinde gerçekleştirilerek,geniş gidilmiştir. Yıl içinde Odamız'ca gerçekleştirilen spesifik konulardaki faaliyetlerimizle ilgili bilgiler bundan sonraki bölümlerde izlenmektedir.

14 - 5 - I. 'IÜRKİYE EKCH:MİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Genel Çalışmalar 1. Ekonomik Raporlar : Geçmiş yıarda olduğu gibi, dünyada ve ülkemizde bir önceki yıl ve mevcut ekonomik durumu yansıtan ve 1983 yılında başıattığımız uygulama ile altı aylık dönemler itibariyle yayımlanması öngörülen raporumuzun ilki yayımıanmış bulunmaktadır. İkinci raporumuz ile ilgili çalışmalar bitirilmiş olup, rapor tape edilmektedir. Odamız'ı ziyaret eden yabancı heyetler ile yurt dışına giden heyetlerimizin yapacakları temaslarda, ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verilebilmesi amacıyla yıık ekonomik raporumuza bağlı olarak ilk İngilizce özet rapor yayınlanmıştır. 2. Makro Ekonometrik Model gereği Günümüzde ekonomik ve teknik alandaki gelişmelerin olarak,ekonometrik modeer bütün ekonomik karar birimlerinin kuandığı ve başvurduğu bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, bu yoa, piyasa ekonomisinin işleyişinde isabetli kararların alınması ve ileriye dönük projeksiyonların yapılması mümkün olabilmektedir.

15 - 6 - Odamızca ilk kez geçen yıl yapılan ve sonuçları bir rapor halinde yayınlanan ekonometrik model çalışmasıyla ilgili olarak, 1986 yılı tahminlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 3. Aylık Ekonomik Veriler Ekonomi ve sosyal içerikli kararların ve görüş tespitlerinin sağlıklı olabilmeleri için olayların içinde yaşanılması ve sürekli olarak izlenilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle 1984 yılında hazırlamaya başladığımız "Aylık Ekonomik Veriler" adındaki istatistiki bilgileri içeren derlememiz her ay hazırlanmıştır.geçen yıarda Oda bünyesi içinde yararlanılmak üzere hazırlanan sözkonusu bilgiler, Oda dışından gelen talepler de dikkate alınarak, kitap halinde ve Türkçe ilgililerin istifadelerine sunulmakta İngilizce yayınlanarak dır. Sözkonusu yayınımızda, ayrıca, 4 ayda bir, derlenen istatistiki bilgilerin özet değerlendirmesi de yapılmaktadır.

16 İstatistik Broşürler bulunduğumuz Yurt içinde ve yurt dışında uzun süredir dağıtımında "Rakamlarla Türkiye Ekonomisi" isimli Türkçe ve İngilizce broşür yayınlanarak ilgililerin istifadelerine sunulmuştur. Bu arada, özeikle yurt dışına giden heyetlerimizin, ülkemiz hakkında genel ekonomik konularda özet ve pratik bilgileri kolaylıkla yabancılara sunabilmeleri ve ayrıca yurt içinde de yararlanılabileceği düşüncesiyle İngilizce ve Türkçe olarak "Türkiye Ekonomisi" isimli küçük broşürlerimiz, gerek içerdiği bilgiler ve gerekse kuanım kolaylığı bakımlarından geliştirilerek, bu yıl da yayınlanmıştır. 5. Bilgi Bankası Faaliyetleri Bankası"nın Odamız Bilgi İşlem Şubesi'nde oluşturulan "Bilgi aktüel durumu korunarak, Oda faaliyetlerinde ve ilgilenenlerce yararlanılması sağlanmıştır. zamanında ve periyodik olarak temin edilmesi konusunda girişimlerimiz Bu arada, çeşitli kuruluşların istatistiki verilerinin sürdürülmektedir.

17 - 8 - B. Diğer Araştırma Konuları l. Fiyat İndekslerinin Revizyonu Odamız tarafından halen hazırlanmakta olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi 1951 yılında yapılan hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketiyle tespit edilen ağırlıklarla ve temel verilerle hesaplanmakta, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yine aynı yıarda yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bu tarihlerden günümüze kadar düzenli bir şekilde hazırlanmakta olan İstanbul Toptan Eşya Fiyatları ve Ücretliler Geçinme indekslerinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı, üretim çeşitleri pazar yapısı, tüketim kalıplarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenmesi 1983 yılı İş Programımızda öngörülmüş,ve İstanbul Üniversitesi olarak belirlenen bir program çerçevesinde başlatılan revizyon çalışmaları ile ilgili hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket safhası 1985 yılında başlamış 1986 Nisan ayında bitirilmiş, bu safhada örnek olarak seçilen 1500 adet aile ile anket çalışmaları tamamlanmıştır. Anketle elde edilen veriler kodlanarak Odamız İşletme Fakültesi İstatistik Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa bilgisayarına giriş yapılmıştır.

18 Kantitatif Bir Mcx:lee, Enflasyonun Nedenlerinin Açıklanması : Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu olarak ağırlığını koruyan ve programlarda öngörülen hedefe henüz çekilernemiş durumda olan enflasyonun geçmişteki ve bugünkü nedenlerini, kantitatif bir modelde açıklamak amacıyla bir araştırma yaptırılmıştır. Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonun Ekonometrik Analizi konulu araştırma tamamlanmış olup değerlendirmesi yapılmaktadır. 3. Nüfus Artış Hızındaki Gelişmeler : Ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli bir yeri ve rolü olan nüfus sayısı, artış hızı ve yapısı, 5 yılda bir yapılan sayımlarla ortaya konulmaktadır. Hatırlanacağı üzere, 1980 yılı nüfus sayımına göre,yılda ortalama yüzde 2.1 oranında artan nüfusumuzun, 1985 yılında yapılan sayımın geçici sonuçlarına göre yılda yüzde 2.8 arttığı hesaplanmıştı.

19 Son 5 yılda nüfus artış hızının yeniden yükselme eğilimine girmiş olmasının nedenlerini araştırmak amacıyla, ilgili kuruluş ve üniversiteler nezdinde çalışmalar yapılmıştır.yapılan çalışmalar neticesinde, 1985 sayımının hata payı içerdiği anlaşılmıştır sayımı sonuçlarının çok yönlü olarak analiz edilmesi ve belirlenen hataların düzeltilmesi suretiyle elde edilen kesin sonuçlar, Devlet İstatistik Enstitüsünce tarihinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre,nüfusumuzun yılda ortalama olarak r~ 24.9 oranında arttığı hesaplanmaktadır. Nüfus sayımı ile ilgili en son düzeltilen rakamlar temin edilmiş olup, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 4. Mii Gelirin Tahmini, Hesaplanması ve Dolarla İfade Edilmesi : Bilindiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanan Mii Gelir'e ilişkin uluslararası mukayeseler yapılabilmesi yıldan bakımından dolarla ifadesinde elde edilen rakam yıla düşme göstermekte,oysa reel olarak ortalama satınalma gücü yükselmektedir. Gerçekçi olmayan bu durumun incelenmesi ve satınalma gücü açısından çeşitli ülkelerle reel mukayeseler yapılması amacıyla, "Mii Gelirin Üç Aylık Dönemler İtibariyle Tahmini, Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu İle Hesaplanması" konulu bir araştırma yapılmıştır. Gelir yolu ile

20 - - mii gelir ve uluslararası karşılaştırmalarda kuanılan alım gücü paritesi tahminlerini içeren sözkonusu çalışma, kitap halinde yayınıanma aşamasındadır. S. TÜrkiye'de Yatırımların Analizi Ülkemizde çeşitli kuruluşlarca değişik metodlara göre yürütülen yatırım hesapları, bu hesaplar ışığında yatırımların çeşitli kriterlere göre dağılımı konularının sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla bir çalışma yapılmaktadır. Konuyla ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı'ndan değerlendirilmektedir. temin edilen bilgiler derlenmekte ve 6. D<:Çu Bölgesi Yatırımları Doğu bölgesindeki özel sektör yatırımlarının arzulanan ölçüde olmamasının nedenlerini ortaya koymak ve KİT'lerin bu bölgelerde kurulması yolundaki politikanın alternatiflerini belirlemek amacıyla, çeşitli kuruluşlar nezdinde bir anket çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların neticesi değerlendiril-

21 dikten sonra, öneriler belirlenerek bir rapor halinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır. 7. Yatırımların Teşviki Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar : Ülkemizde kalkınma planları ve bunlara bağlı yıık programlar ışığında, her yıl günün koşuarına göre yeniden belirlenen yatırımların teşviki konusunda,özeikle uygulamada karşılaşılan sorunların tesbiti ve bu sorunların giderilmesine ilişkin görüşlerimizin saptanması amacıyla geçen yıl olduğu gibi,bu yıl da ilgili üyelerimiz nezdinde bir araştırma yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek,l987 yılı Teşvik mevzuatı ile ilgili esasların belirlenmesi çalışmalarında yararlanılması amacıyla ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Önerilerimizin bir bölümünün kabul edildiği anlaşılmış olup, kabul görmeyen hususlar üzerinde gerekli çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürdürülecektir. Ancak, bu konuda, teşvik mevzuatı ile ilgili tebliğin yayınlanması beklenmektedir.

22 Kredi Faiz Oranlarında Düşüş : Ekonomideki yatırım ve üretim seviyesiyle yakından ilgili bulunan kredi maliyetleri ve faizlerinin yüksekliği karşısında, para piyasasına rakip sermaye piyasasının işlemesi, bankacılık şartların kesiminde rasyonalizasyon ve benzeri gibi hangi teessüsünde ve ne zaman kredi faizlerinin olumlu yönde harekete geçebileceği hususunun incelenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler derlenmiş olup, değerlendirmesi yapılarak bir rapor halinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır. Diğer taraftan, mevduat faizleri ile fazla oynanmaması, kredi faizlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması,bu arada gerçek para piyasasının kurulması suretiyle, Ticaret Bankalarınca kısa vadeli ticari senetlerin halka, banka teminatı ile aktarılması uygulamasına geçilmesi hususları yetkililerle yapılan çeşitli görüşmelerde dile getirilmiştir. Ayrıca "Kısa Vadeli Finans Piyasası"nın canlandırılması konusunda, özeikle Ticaret bankalarının, ticari senetler kabul ederek banka garantisiyle halka ve diğer kuruluşlara intikal ettirmesi uygulamasının getirilmesi önerisini ayrıntılarıyla inceleyen bir rapor hazırlanarak ilgili mercilere gönderilmiştir.

23 Tarımsal Ürünler Taban Fiyatları a) Ayçiçeği ve Buğday Taban Fiyatı Araştırması tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 85/10194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1986/87 Dönemi Hububat Ürünleri ve 85/8 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği ile Yağlık Ayçiçeği 1986 yılı ürününe uygulanacak Destekleme Alım Fiyatları açıklanmıştır. Buğday ve ayçiçeği taban fiyatlarının önceden ilan edilmiş olması nedeniyle, Odamızca anılan ürünlerin taban fiyat araştırmasından sarfınazar olunmuştur. b. Çay Alım Fıyatı Çay alım maliyetleri ve ycı.ş çay yaprağı alım fiyatı konusunda, geçen yıarda olduğu gibi, bu yıl da geniş kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Sözkonusu rapor ile birlikte, yaş çay alım fiyatı hakkındaki görüş ve önerilerimiz ilgili kuruluşlara iletilmiştir.

24 - ıs Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları Konulu Araştırma : Malumları olduğu üzere, 1985 yılı İş Programımızda, "Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları" konulu bir araştırma gerçekleştirilmesi öngörülmüştü. Anket çalışmasına dayalı olarak yürütülen araştırma sonuçları değerlendirilerek 1986 yılı içinde kitap halinde yayınlanmış olup, ilgililerin istifadelerine sunulmuştur.. Turizm İle İlgili Çalışmalar a) Türk 'furizminin Ekonomik Analizi Turizmin ekonomik önemi dikkate alınarak, dünya ve Türk turizminin başlıca özeikleri, turizmin kaynak ayırımı, gelir dağılımı, ekonomik istikrar üzerindeki etkileriyle, sektörün sorunları ve çözüm yoarına ilişkin olarak, "Türk Turizminin Ekonomik Analizi" konulu bir inceleme yaptırılmıştır. Konuya ilişkin rapordan, Turizm konusunda düzenlenmesi planlanan seminerde ve Odamızın konuyla ilgili çalışmalarında yararlanılacaktır.

25 b) '1\ırizm Mevzuatı Ki tabı Geçtiğimiz yıarda "Turizmi Teşvik Kanunu" adıyla yayımladığımız kitabın mevcudu tükenmiş bulunmaktadır. Anılan kitab, daha geniş kapsamlı bir biçimde konuya ilişkin mevzuatdaki değişiklik çalışmalarının sonuçlanmasından sonra yeniden yayınlanacaktır. 12. Ekonooıik Çalışma Grubu yapılması Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerın ve Oda görüşlerinin belirlenmesinde yararlanılması amacıyla, çeşitli üniversite ve kuruluşlardan öğretim üyesi ve uzmanların iştirak ettiği Odamızın "Ekonomik Çalışma Grubu" yıl içinde zaman zaman toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Sözkonusu toplantılarda ortaya çıkan görüşlere,ekonomik raporlarımızda da yer verilmiş olup, ayrıca belirli konular rapor halinde ilgili mercilere iletilmiştir. 13. AET Özel ihtisas Komisyonu Tbplantıları Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde oluşturulan "Türk Sanayiinin AET Sanayii Karşısında Rekabet İmkanları Özel İhtisas Komisyonu"na bağlı olarak çeşitli sektörlerde oluşturulan alt komisyon ve komitelere, Odamızı temsilen katılacak üyelerin belirlenme çalışmaları yapılmış olup, yapılan toplantılara üyelerimizin katılmaları sağlanmıştır.

26 - 17- II. İÇ TİCARET, aidkomrol ve 'IÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR Yıl içinde, ticaret alemini yakından ilgılendiren mevzuat ve uygulamalara ilişkin konulardan gerek geçen yıardan süregelen, gerekse yeni ortaya atılmış olanları üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu cümleden olarak, Haer Kanunu ile ilgili görüşlerimizin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini, Patent Kanunu ile ilgili gelişmelerin izlenmesini, sermaye ve para piyasası mevzuatına ilişkin olarak hazırlanma aşamasında olan çalışmayı belirtebiliriz. Ayrıca, ticari hayatı ilgilendiren ulusal mevzuat yanında, uluslararası gelişmelerin izlenmesine yönelik olarak da, "Uluslararası Mal Satışlarında Uygulanacak Hukuk Hakkında Anlaşma Tasarısı","Uluslararası Leasing İşlemleri","Factoring' e ilişkin Kuraarın Uyumlaştırılması" konusunda UNIDROIT (Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü) 'nce sürdürülmekte olan çalışmalar, uluslararası t~cari tahkim alanındaki gelişmelerin izlenmesi gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bürokratik formalitelerin azaltılması konusunda geçen yıldan süregelen girişimlerimiz bu yıl da yenilenmiştir.

27 İç ticaret, otokontrol ve tüketicinin korunmasına ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaya dönük ve ayrıca spesifik konularda yapılan çalışmalarımız aşağıda sunulmaktadır. A. Mevzuat Konuları 1- TÜketicinin Korunması "TÜketicinin Korunması'na İlişkin Kanun Tasarısı" halen Başbakanlık'ta beklemektedir. Bu arada, TÜketici Birliklerinin Kurulması'na İlişkin olarak Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne intikal etmiş olan yasa tasarısı temin edilerek incelenmiş, ancak sözkonusu tasarının kanunlaşabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Tüketicinin Korunmasıyla ilgili olarak diğer ülkelerde alınan tedbirler ve insan sağlığı için zararlı ve/veya tehlikeli olarak belirlenmiş kimyasal maddeler ve ürünler konusunda, çalışmalar yapılmıştır.

28 Tüketicinin Korunmasına yönelik çalışmalarımızdan olmak üzere "İmalatçının Sorumluluğuna İlişkin Yeni Gelişmeler ve Bunun Türk Hukuku Üzerindeki Yansımaları" konulu bir incelemenin yapılması, 1985 yılı İş Programımız faaliyet konuları arasındaydı. Konuyla ilgili olarak, Mietlerarası Ticaret Odası'nın Paris Merkezi'nde tarihinde düzenlediği, mamuerin sebep olduğu zararlardan dc:ğan sorumlulukla ilgili "Avrupa'da Mamulden Dolayı Sorumluluk-Endüstri İçin Yeni Bir Adım" konulu Sempozyum'a katılınmış ve toplantıya ilişkin bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda; i) Bozuk mamuerin sebep oldukları zararlardan dolayı imalatçının sorumluluğuna ilişkin Yönerge'nin ana çizgileri ortaya konmuş, ii) Yönerge'deki çözümlere ilişkin eleştiriler ve Yönerge'nin uygulanmasına yönelik öneriler açıklanmış, iii) Yönerge hükümleri ile bu hükümlere göre uyarlanması gereken üye devletler hukukları bakımından endüstrinin üzerinde durması ve özen göstermesi zorunlu olan hususlara yer verılmiş ve iv) Yönerge'nin, Türkiye bakımından önemi ele alınmıştır.

29 Bu arada üreticinin sorumluluğu konusunda hazırlanan bir rapor ilgili Bakanlıklara intikal ettirilmiştir. Ayrıca, Türk Hukuku'nda imalatçı'nın Sorumluluğu konusunda tüketicinin korunması açısından ne gibi eksiklikler bulunduğu ve bünyemize uygun nasıl bir düzenleme yapılabileceği konusunda somut önerilerin tespit edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan, konuyla ılgili olarak 5-9 Mayıs 1986 tarihlerinde Budapeşte'de yapılan AIDA (Association Internationale des Assuraneel Çalışma Grubu toplantısına katılınmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısı", henüz inceleme safhasında olduğundan konu izlenmektedir. 2- Esnaf ve Tacir Ayırımı 19 Şubat 1986 tarihli Resmi gazetede yayınlanan "Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayici Ayrırnına Dair Esaslar" hakkında endişelerini belirten çeşitli Odalar, Birlik nezdinde yaptıkları girişimin Odamız'ca desteklenmesini talep etmişlerdir.

30 Odalar Birliği'nin tarih ve sayılı 1986/7 genelgesinde yeralan Esnaf ve Küçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Ayrımına Dair Esaslar'a ilişkin Odamız görüşleri Birliğe iletilmiş ve özeikle küçük Odaların endişeleri de dikkate alınarak konuyla ilgili Odalar arası bir toplantı düzenlenmesi talep edilmiştir. Odalar Birliği'nden Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu'nca tespit edilen esnaf ve küçük sanatkar koarına esas ol-acak liste gönderilmiş ve görüşlerimiz talep edilmiş, yapılan inceleme sonucunda cetvelde yeralan "her nevi temizlik tozu imalciliği" dalının "hernevi temizlik tozu amieri" olarak değiştirilmesi suretiyle sözkonusu liste Oda~ız'ca uygun görülmüş ve görüşümüz Birliğe iletilmiştir Sayılı Kanun Hükümetçe hazırlanan 5590 Sayılı Kanun Tasarısı'nın bazı maddelerine ilişkin görüşlerimiz ve tasarı ile değişiklik istenen 14 ve buna bağlı olarak l6'ncı maddeye ilişkin esasa müteaik görüşümüz, l8'inci madde, 63, 64 ve buna bağlı diğer maddelerin bazı hükümleri konusunda ön çalışmalar yapılmış olup, tasarının TBMM'ne sevkinin durdurulması ve Odamız görüşlerinin de değerlendirilmesi için, girişimlerde bulunulmuştur.

31 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 3277 Sayılı Kanun 25 Nisan 1986 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak O::ia Meclisi'mizce alınan karar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 4- Mesleklerin Gruplarıdırılınası Malumları olduğu üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca "Mesleklerin Gruplandırılmasında Uyulacak Esaslar" hakkında Odalar ve Borsalar için ayrı ayrı olmak üzere iki yönetmelik çıkarılarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın anılan yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler hakkında görüş tespiti için düzenlediği ve büyük Oda ve Borsa ile Birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşlerimiz bildirilmiştir. Bakanlığın yönetmeliklerin değiştirilmesine ilişkin olarak görüşlerimiz doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yaptığı ve bu çerçevede yönetmeliklerin onaylanarak yayımlanmasının beklendiği, Odalar Birliği'nce O::iamız'a bildirilmiştir.

32 S. Borsa Ajan ve Kcımisyoncuların Ücretleri Borsa komisyoncusu ajan ve simsarların hizmetleri karşılığında alacağı ücretler 5590 Sayılı Kanunun 57'nci maddesi ile %o 5 olarak belirlenmiştir. 30 Kasım 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 84/8758 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "27, 57 ve 7l'nci maddelerde liraya" çıkartılmıştır. Nisbi ve maktu ücretlere yapılmış olan bu% log'lük artış dikkat~ alınarak o/~ 5'e kadar olan ücretingünün şartları gözönünde bulundurularak asgari %ol0 değiştirilmesinin uygun olacağı doğrultusundaki görüşümüz Odalar Birliği'ne bildirilmiştir Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerek~e : 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerekçesi üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, Odalar Birliği'ne gönderilen Odamız görüşleri doğrultusunda, sözkonusu tasarının kanunlaşmasının sağlanması amacıyla gerekli girişimler yapılmıştır. 7- Çevre Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 3301 sayılı Kanun yayınlanmış bulunmaktadır.

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı