İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

3 LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986

4 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ Sayfa No. ı I. TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 5 A. Genel Çalışmalar ı. Ekonomik Raporlar Makro Ekonometrik Model Aylık Ekonomik Veriler İstatistik Broştirler Bilgi Bankası Faaliyetleri... 7 B. Diğer Araştırma Konuları... 8 ı. Fiyat İndekslerinin Revizyonu Kantitatif Bir Modee Enflasyonun Nedenlerinin Açıklanması NÜfus Artış Hızındaki Gelişmeler Mii Gelirin Tahmini, Hesaplanması ve Dolarla İfade Edilmesi Türkiye'de Yatırımların Analizi Doğu Bölgesi Yatırımları Yatırımların Teşvjki Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Kredi Faiz Oranlarında Düşüş Tarımsal Ürünler Taban Fiyatları a) Ayçiçeği ve Buğday Taban Fiyatı Araştırması b) Çay Alım Fiyatı Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları Konulu Araştırma... 15

5 - II - Sayfa No.. Turizm İle İlgili Çalışmalar... ıs a) TÜrk Turizminin Ekonomik Analizi... ıs b) Turizm Mevzuatı Ki tabı Ekonomik Çalışma Grubu AET Özel İhtisas Komisyonu Toplantıları II. İÇ TİCARET, OTOKONTROL ve TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ı 7 A. Mevzuat Konuları TÜketicinin Korunması Esnaf ve Tacir Ayırımı SS90 Sayılı Kanun Mesleklerin Gruplandırılması S. Borsa Ajan ve Komisyoncuların Ücretleri Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerekçe Çevre Kanunu İş GÜvenliği TÜzüğü... 2S 9. Yapım ve Hizmet ihalelerine Katılma Yönetmeliği Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik... 2S. Bandrolsüz Eserlere Ceza Uygulaması B. Diğer Konular Perakende Ticaretin Bünyesi İnşaat Sektörü Otomotiv Sanayinin Sorunları S

6 - III - Sayfa No. 4. Kamu Kuruluşlarının Araç Alımları LPG Dolum ve Tevzi Faaliyetleri Taksitli Satışlar Etiketlerde Alış Fiyatının Kaldırılması Altın ve Kıymetli Taşlar Borsası Reklam İndirimleri Şeker Satışları Çay Satışları Yaş Meyve ve Sebze, Bostan Komisyoncularının Sorunları Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlarda Satılan Maddeler Fotoğraf Film ve Kağıtlarının Muhafazası Özel Öğretim Kurumları Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında Mevcut Stoklar Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği Alkol Dağıtımında Sayaç Kuanımı İplik Ambalajları Standart Çalışmaları a) Standart Dışı Mal Satışı b) TS 433l'de Ceza Uygulaması c) Standartda Ceza Uygulaması d) TS 341 Yemeklik Zeytinyağı e) Standartlar Hakkında Görüşlerimiz İşportacılar İpçiler Yükçü Bölüğü

7 - VI - Sayfa No. l. Mevzuatla İlgili Çalışmalar Yeni Teşvik Tedbirleri Başarılı İhracatçıların Ödüendirilmesi D. Araştırma, İnceleme ve Yayın Faaliyetleri ı. Piyasa Araştırmaları Ülke Etüdleri Ülke Bazında Diğer incelemeler a) Bilgi ve Veriler b) İkili Anlaşmalar Yaş Sebze ve Meyve Piyasa Araştırması S. Meyve Suyu Sanayii Konusunda Araştırma İhracatın Finansmanı İhracatçı ve İthalatçı Listelerinin Revizyonu İstanbul Bölgesi İhracatının Değerlendirilmesi Uluslararası Taşımacılığın Hukuki Sorunları... los 10. Transit Taşımacılık Araştırması... los. Rehber Yayınları a) İhracatçı Adres Ki tabı b) İhracat Katalcx:)"u c) İthalatçı Adres Kitabı E. Dış Ticar~tle İlgili Diğer Çalışmalar Yabancı Sermaye Konusunda Görüş AET'da İşçilerimizin Serbest Dolaşımı Yurtdışı Taahhüt Sektörü Türk-Japon İş Konseyi S. ithal Konusu Eşyaların Fiyat Tespitinde Alınan Bedelin Kaldırılması İle İlgili Girişim

8 - VII - Sayfa No. 6. Motorlu Kara Nakil Vasıtaları İthalinde Satış Sonrası Hizmetlerin Garanti Edilmesi Şartı Yüksek Teknolojili Ürünler, Sahte Maar ve Hizmet Ticareti Navlun Transferleri... l 9. Pakistan'la İlgili 4 Yatırım Projesi... l 10. Dış Ticarete İlişkin Olarak Odamız'ca Verilen Belgeler VI. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Küçük Sanayide Kapasite Kuanım Araştırması B. Sanayici Üyelerimizle İlgili İstatistiki Bilgiler 113 C. Hannaver ve Milano Gezileri D. İzmir Fuarı'nda Pavyon Kurulması E. Yan Sanayi İhracatının Arttırılması F. İşsizliği Önleme Programları G. Küçük Sanayi İle İlgili Diğer Faaliyetler... S ı. Teşvik Tedbirleri... S 2. Fransız Esnaf ve Sanatkarlar Grubu İle Toplantı S 3. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu... S 4. Gayri Sıhhi Müesseseler S. Otogarda Yer Temini Oto Tamirhanelerinin Nakli Sanayideki Elektrik Fiyatları Elektrik Kısıtlaması ve Kesintileri

9 - VIII - Sayfa No. VII. DİGER KONULARDAKİ FAALİYETLER A. TÜrkiye-İspanya Ticaret Odası Kurulması B. "Orta Vadeli Ticaret Finansmanı Mekanizması" İle İlgili Odam_"Lz Görüşü C. VCM Artıkları D. Sigara İmalatı E. Enerji Tasarrufu Haftası F. İşyerleri Rami ve Bayrampaşa'ya Nakledilen Mensuplarımızın Adres Nakil Tescieri VIII. EGİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI A. Satış Elemanı ve Pratik Ticaret Akşam Kursları, Muhasebe Yardımcılığı ve Satıcılık Sertifikası Sınavları B. KÜçÜk Sanayi Eğitim Faaliyetleri Akşam Teknik Kursları, Stilist-Modelist Kursları Bilgisayar Kursları C. TÜBİTAK Gezisi D. Anadolu Ticaret Lisesi E. Burs Faaliyetleri F. Stajyer Öğrenciler G. Hizmetiçi Eğitim IX. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR A. Sosyal Konut Hizmeti B. Kütüphane Faaliyetleri C. Dokümantasyon Hizmetleri D. Bilgisayar Faaliyetleri E. istihbarat Faaliyetleri F. Yayın Faaliyetleri ı. Gazete ve Mecmua Kitap Baskı Faaliyetleri G. Oda Hizmetlerinin Etkin Hale Getirilmesi EKLER

10 G İ R İ ş Son günlerinde bulunduğumuz 1986 yılında da ekonominin değişik kesimlerinde yine olumlu ve olumsuz olayların birlikte yaşandığı görülmektedir. Ancak, 1986 yılında ekonominin dengeleri biraz daha değişik görünümde karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; kalkınma hızında% 7.9 ile çok yüksek bir artış sağlanırken, döviz dengesi bazı olumsuz sinyaer vermektedir. Üretim, katma değer ve yatırımlarla ilgili göstergeler, ekonominin reel cephesinde olumlu gelişmelerin varlığına işaret etmektedir. Buna karşılık, özeikle artış hızı yavaşlamakla birlikte hala yüksek bir seviyede süren enflasyonun yarattığı doğrudan olumsuz etkilerle, parasal cephede izlenimlerin pek olumlu olmadığını söyleyebilirız. Ekonominin en büyük sorunlarından ikisi enflasyonun düşürülmesi ve ihracatın arttırılması, hiç değilse geçen yılki düzeyinin korunması yanında, ekonomik faaliyetler için gerekli kaynakların yaratılması, kaynak maliyetlerinin düşürülmesi, mevcut kaynaklara alternatif-fonlar yaratılması, yabancı sermaye kaynaklarından daha etkın bir şekilde yararlanılması hususları 1986 yılının ekonomi gündemini ağırlıklı olarak ilgilendiren konular olmuştur. Özel sektörün önde gelen temsilcilerinden biri durumunda olar~k Odamız, yukarıda ifade edilen ekonomik gelişmeler karşısında, üzerine düşen görevleri yerine getirme çabasını göstermekte,. iktisadi ve ticari hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır.

11 - 2 - Her zaman olduğu gibi, Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetlerde,ekonomik ve sosyal alandaki genel menfaatler ön planda tutulmaktadır. Temel prensip olarak, serbest piyasa ekonomisinin ve rekabetin başarıyla işlemesi ve devamı üzerinde durulmakta, çalışmalarımızda ve girişimlerimizde tüketicinin ve dürüst tüccarın korunması, görüşlerimizin ana noktasını oluşturmaktadır. Bu arada, daima özel sektörün geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek, etkinlik sağlanmaktadır. Yıl içinde, makro ekonomik seviyede genel sorunlar yanında,üyelerimizden gelen taleplere göre sektörel bazda belirlenen sorunlara da ağırlık verilerek çözümler aranmış, bunlarla ilgili görüş ve önerilerimiz ilgili mercilere iletilmiştir. Diğer bei başlı özel sektör temsilcisi ve kardeş kuruluşların yetkilileri ile biraraya gelinerek ortak problemlerimizin çözümü bakımından, camiamızın tek ses vermesinin yararlarının bilinci içinde, gerekli gayret gösterilmiştir. Oda hizmetlerinin daha yararlı ve etkin bir hale getirilmesi için, tüm üyelerimiz nezdinde yapılan çalışma sonunda tespit edilen hususlar üzerinde gerekli tedbirler alınmış ve üyelerimizden gelen sorunlar ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur. öneriler değerlendirilerek

12 - 3 - Ekonomik ve sosyal hayatımızda yıardan beri hissedilen mevzuat boşluklarının tadili için Devletin çeşitli organlarınca sürdürülen çalışmalara ışık tutması bakımından, gerekli zamanlarda ve aktif olarak katkılarda bulunulmuştur. Ayrıca, Odalar Birliği patronajı altında yapılan çalışmalar sırasında da, madde bazında ve genel raporlar halinde ana sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerimiz arzolunmuştur. Valilik ve Belediye yetkilileri ile de temaslar ycğun bir şekilde sürdürülerek, gerek İlimizin sorunları, gerekse üyelerimizin çeşitli sorunlarının giderilmesine çalışılmıştır. Haliç kıyısındaki yıkımlar ve diğer bölgelerden işyerlerinin nakli ile ilgili olarak üyelerimize yer temini konularında ilgililerle temaslar yapılarak yardım sağlanmaya çalışılmıştır. Yıl içinde, dış temaslar yoğun biçimde sürdürülürken, yerli ve yabancı kişiler ağırlanmış ve kendilerine Odamız görüş ve faaliyetleri ile ülkemiz ekonomik durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca yıl içinde sürdürülen faaliyetlerimiz, basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurularak, camiamızın etkinliğinin genişletilmesine çalışılmıştır. Basınla kurulan sıkı ilişkilerimizde, Odamız'ca verilen çeşitli beyanat, görüş ve araştırma sonuçlarına TRT ve yazılı basında hemen tümüyle yer verilmiştir.

13 - 4 - Yazılı basınla ilişkilerimizin sürdürülmesi kesintisız olarak devam etmiştir. İlişkilerimiz basın bültenleri dağıtımı ve haber doküman alış-verişi bir kamuoyu oluşturulmasına şeklinde gerçekleştirilerek,geniş gidilmiştir. Yıl içinde Odamız'ca gerçekleştirilen spesifik konulardaki faaliyetlerimizle ilgili bilgiler bundan sonraki bölümlerde izlenmektedir.

14 - 5 - I. 'IÜRKİYE EKCH:MİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Genel Çalışmalar 1. Ekonomik Raporlar : Geçmiş yıarda olduğu gibi, dünyada ve ülkemizde bir önceki yıl ve mevcut ekonomik durumu yansıtan ve 1983 yılında başıattığımız uygulama ile altı aylık dönemler itibariyle yayımlanması öngörülen raporumuzun ilki yayımıanmış bulunmaktadır. İkinci raporumuz ile ilgili çalışmalar bitirilmiş olup, rapor tape edilmektedir. Odamız'ı ziyaret eden yabancı heyetler ile yurt dışına giden heyetlerimizin yapacakları temaslarda, ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verilebilmesi amacıyla yıık ekonomik raporumuza bağlı olarak ilk İngilizce özet rapor yayınlanmıştır. 2. Makro Ekonometrik Model gereği Günümüzde ekonomik ve teknik alandaki gelişmelerin olarak,ekonometrik modeer bütün ekonomik karar birimlerinin kuandığı ve başvurduğu bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, bu yoa, piyasa ekonomisinin işleyişinde isabetli kararların alınması ve ileriye dönük projeksiyonların yapılması mümkün olabilmektedir.

15 - 6 - Odamızca ilk kez geçen yıl yapılan ve sonuçları bir rapor halinde yayınlanan ekonometrik model çalışmasıyla ilgili olarak, 1986 yılı tahminlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 3. Aylık Ekonomik Veriler Ekonomi ve sosyal içerikli kararların ve görüş tespitlerinin sağlıklı olabilmeleri için olayların içinde yaşanılması ve sürekli olarak izlenilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle 1984 yılında hazırlamaya başladığımız "Aylık Ekonomik Veriler" adındaki istatistiki bilgileri içeren derlememiz her ay hazırlanmıştır.geçen yıarda Oda bünyesi içinde yararlanılmak üzere hazırlanan sözkonusu bilgiler, Oda dışından gelen talepler de dikkate alınarak, kitap halinde ve Türkçe ilgililerin istifadelerine sunulmakta İngilizce yayınlanarak dır. Sözkonusu yayınımızda, ayrıca, 4 ayda bir, derlenen istatistiki bilgilerin özet değerlendirmesi de yapılmaktadır.

16 İstatistik Broşürler bulunduğumuz Yurt içinde ve yurt dışında uzun süredir dağıtımında "Rakamlarla Türkiye Ekonomisi" isimli Türkçe ve İngilizce broşür yayınlanarak ilgililerin istifadelerine sunulmuştur. Bu arada, özeikle yurt dışına giden heyetlerimizin, ülkemiz hakkında genel ekonomik konularda özet ve pratik bilgileri kolaylıkla yabancılara sunabilmeleri ve ayrıca yurt içinde de yararlanılabileceği düşüncesiyle İngilizce ve Türkçe olarak "Türkiye Ekonomisi" isimli küçük broşürlerimiz, gerek içerdiği bilgiler ve gerekse kuanım kolaylığı bakımlarından geliştirilerek, bu yıl da yayınlanmıştır. 5. Bilgi Bankası Faaliyetleri Bankası"nın Odamız Bilgi İşlem Şubesi'nde oluşturulan "Bilgi aktüel durumu korunarak, Oda faaliyetlerinde ve ilgilenenlerce yararlanılması sağlanmıştır. zamanında ve periyodik olarak temin edilmesi konusunda girişimlerimiz Bu arada, çeşitli kuruluşların istatistiki verilerinin sürdürülmektedir.

17 - 8 - B. Diğer Araştırma Konuları l. Fiyat İndekslerinin Revizyonu Odamız tarafından halen hazırlanmakta olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi 1951 yılında yapılan hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketiyle tespit edilen ağırlıklarla ve temel verilerle hesaplanmakta, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yine aynı yıarda yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bu tarihlerden günümüze kadar düzenli bir şekilde hazırlanmakta olan İstanbul Toptan Eşya Fiyatları ve Ücretliler Geçinme indekslerinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı, üretim çeşitleri pazar yapısı, tüketim kalıplarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenmesi 1983 yılı İş Programımızda öngörülmüş,ve İstanbul Üniversitesi olarak belirlenen bir program çerçevesinde başlatılan revizyon çalışmaları ile ilgili hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket safhası 1985 yılında başlamış 1986 Nisan ayında bitirilmiş, bu safhada örnek olarak seçilen 1500 adet aile ile anket çalışmaları tamamlanmıştır. Anketle elde edilen veriler kodlanarak Odamız İşletme Fakültesi İstatistik Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa bilgisayarına giriş yapılmıştır.

18 Kantitatif Bir Mcx:lee, Enflasyonun Nedenlerinin Açıklanması : Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu olarak ağırlığını koruyan ve programlarda öngörülen hedefe henüz çekilernemiş durumda olan enflasyonun geçmişteki ve bugünkü nedenlerini, kantitatif bir modelde açıklamak amacıyla bir araştırma yaptırılmıştır. Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonun Ekonometrik Analizi konulu araştırma tamamlanmış olup değerlendirmesi yapılmaktadır. 3. Nüfus Artış Hızındaki Gelişmeler : Ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli bir yeri ve rolü olan nüfus sayısı, artış hızı ve yapısı, 5 yılda bir yapılan sayımlarla ortaya konulmaktadır. Hatırlanacağı üzere, 1980 yılı nüfus sayımına göre,yılda ortalama yüzde 2.1 oranında artan nüfusumuzun, 1985 yılında yapılan sayımın geçici sonuçlarına göre yılda yüzde 2.8 arttığı hesaplanmıştı.

19 Son 5 yılda nüfus artış hızının yeniden yükselme eğilimine girmiş olmasının nedenlerini araştırmak amacıyla, ilgili kuruluş ve üniversiteler nezdinde çalışmalar yapılmıştır.yapılan çalışmalar neticesinde, 1985 sayımının hata payı içerdiği anlaşılmıştır sayımı sonuçlarının çok yönlü olarak analiz edilmesi ve belirlenen hataların düzeltilmesi suretiyle elde edilen kesin sonuçlar, Devlet İstatistik Enstitüsünce tarihinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre,nüfusumuzun yılda ortalama olarak r~ 24.9 oranında arttığı hesaplanmaktadır. Nüfus sayımı ile ilgili en son düzeltilen rakamlar temin edilmiş olup, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 4. Mii Gelirin Tahmini, Hesaplanması ve Dolarla İfade Edilmesi : Bilindiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanan Mii Gelir'e ilişkin uluslararası mukayeseler yapılabilmesi yıldan bakımından dolarla ifadesinde elde edilen rakam yıla düşme göstermekte,oysa reel olarak ortalama satınalma gücü yükselmektedir. Gerçekçi olmayan bu durumun incelenmesi ve satınalma gücü açısından çeşitli ülkelerle reel mukayeseler yapılması amacıyla, "Mii Gelirin Üç Aylık Dönemler İtibariyle Tahmini, Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu İle Hesaplanması" konulu bir araştırma yapılmıştır. Gelir yolu ile

20 - - mii gelir ve uluslararası karşılaştırmalarda kuanılan alım gücü paritesi tahminlerini içeren sözkonusu çalışma, kitap halinde yayınıanma aşamasındadır. S. TÜrkiye'de Yatırımların Analizi Ülkemizde çeşitli kuruluşlarca değişik metodlara göre yürütülen yatırım hesapları, bu hesaplar ışığında yatırımların çeşitli kriterlere göre dağılımı konularının sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla bir çalışma yapılmaktadır. Konuyla ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı'ndan değerlendirilmektedir. temin edilen bilgiler derlenmekte ve 6. D<:Çu Bölgesi Yatırımları Doğu bölgesindeki özel sektör yatırımlarının arzulanan ölçüde olmamasının nedenlerini ortaya koymak ve KİT'lerin bu bölgelerde kurulması yolundaki politikanın alternatiflerini belirlemek amacıyla, çeşitli kuruluşlar nezdinde bir anket çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların neticesi değerlendiril-

21 dikten sonra, öneriler belirlenerek bir rapor halinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır. 7. Yatırımların Teşviki Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar : Ülkemizde kalkınma planları ve bunlara bağlı yıık programlar ışığında, her yıl günün koşuarına göre yeniden belirlenen yatırımların teşviki konusunda,özeikle uygulamada karşılaşılan sorunların tesbiti ve bu sorunların giderilmesine ilişkin görüşlerimizin saptanması amacıyla geçen yıl olduğu gibi,bu yıl da ilgili üyelerimiz nezdinde bir araştırma yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek,l987 yılı Teşvik mevzuatı ile ilgili esasların belirlenmesi çalışmalarında yararlanılması amacıyla ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Önerilerimizin bir bölümünün kabul edildiği anlaşılmış olup, kabul görmeyen hususlar üzerinde gerekli çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürdürülecektir. Ancak, bu konuda, teşvik mevzuatı ile ilgili tebliğin yayınlanması beklenmektedir.

22 Kredi Faiz Oranlarında Düşüş : Ekonomideki yatırım ve üretim seviyesiyle yakından ilgili bulunan kredi maliyetleri ve faizlerinin yüksekliği karşısında, para piyasasına rakip sermaye piyasasının işlemesi, bankacılık şartların kesiminde rasyonalizasyon ve benzeri gibi hangi teessüsünde ve ne zaman kredi faizlerinin olumlu yönde harekete geçebileceği hususunun incelenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler derlenmiş olup, değerlendirmesi yapılarak bir rapor halinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır. Diğer taraftan, mevduat faizleri ile fazla oynanmaması, kredi faizlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması,bu arada gerçek para piyasasının kurulması suretiyle, Ticaret Bankalarınca kısa vadeli ticari senetlerin halka, banka teminatı ile aktarılması uygulamasına geçilmesi hususları yetkililerle yapılan çeşitli görüşmelerde dile getirilmiştir. Ayrıca "Kısa Vadeli Finans Piyasası"nın canlandırılması konusunda, özeikle Ticaret bankalarının, ticari senetler kabul ederek banka garantisiyle halka ve diğer kuruluşlara intikal ettirmesi uygulamasının getirilmesi önerisini ayrıntılarıyla inceleyen bir rapor hazırlanarak ilgili mercilere gönderilmiştir.

23 Tarımsal Ürünler Taban Fiyatları a) Ayçiçeği ve Buğday Taban Fiyatı Araştırması tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 85/10194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1986/87 Dönemi Hububat Ürünleri ve 85/8 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği ile Yağlık Ayçiçeği 1986 yılı ürününe uygulanacak Destekleme Alım Fiyatları açıklanmıştır. Buğday ve ayçiçeği taban fiyatlarının önceden ilan edilmiş olması nedeniyle, Odamızca anılan ürünlerin taban fiyat araştırmasından sarfınazar olunmuştur. b. Çay Alım Fıyatı Çay alım maliyetleri ve ycı.ş çay yaprağı alım fiyatı konusunda, geçen yıarda olduğu gibi, bu yıl da geniş kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Sözkonusu rapor ile birlikte, yaş çay alım fiyatı hakkındaki görüş ve önerilerimiz ilgili kuruluşlara iletilmiştir.

24 - ıs Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları Konulu Araştırma : Malumları olduğu üzere, 1985 yılı İş Programımızda, "Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları" konulu bir araştırma gerçekleştirilmesi öngörülmüştü. Anket çalışmasına dayalı olarak yürütülen araştırma sonuçları değerlendirilerek 1986 yılı içinde kitap halinde yayınlanmış olup, ilgililerin istifadelerine sunulmuştur.. Turizm İle İlgili Çalışmalar a) Türk 'furizminin Ekonomik Analizi Turizmin ekonomik önemi dikkate alınarak, dünya ve Türk turizminin başlıca özeikleri, turizmin kaynak ayırımı, gelir dağılımı, ekonomik istikrar üzerindeki etkileriyle, sektörün sorunları ve çözüm yoarına ilişkin olarak, "Türk Turizminin Ekonomik Analizi" konulu bir inceleme yaptırılmıştır. Konuya ilişkin rapordan, Turizm konusunda düzenlenmesi planlanan seminerde ve Odamızın konuyla ilgili çalışmalarında yararlanılacaktır.

25 b) '1\ırizm Mevzuatı Ki tabı Geçtiğimiz yıarda "Turizmi Teşvik Kanunu" adıyla yayımladığımız kitabın mevcudu tükenmiş bulunmaktadır. Anılan kitab, daha geniş kapsamlı bir biçimde konuya ilişkin mevzuatdaki değişiklik çalışmalarının sonuçlanmasından sonra yeniden yayınlanacaktır. 12. Ekonooıik Çalışma Grubu yapılması Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerın ve Oda görüşlerinin belirlenmesinde yararlanılması amacıyla, çeşitli üniversite ve kuruluşlardan öğretim üyesi ve uzmanların iştirak ettiği Odamızın "Ekonomik Çalışma Grubu" yıl içinde zaman zaman toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Sözkonusu toplantılarda ortaya çıkan görüşlere,ekonomik raporlarımızda da yer verilmiş olup, ayrıca belirli konular rapor halinde ilgili mercilere iletilmiştir. 13. AET Özel ihtisas Komisyonu Tbplantıları Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde oluşturulan "Türk Sanayiinin AET Sanayii Karşısında Rekabet İmkanları Özel İhtisas Komisyonu"na bağlı olarak çeşitli sektörlerde oluşturulan alt komisyon ve komitelere, Odamızı temsilen katılacak üyelerin belirlenme çalışmaları yapılmış olup, yapılan toplantılara üyelerimizin katılmaları sağlanmıştır.

26 - 17- II. İÇ TİCARET, aidkomrol ve 'IÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR Yıl içinde, ticaret alemini yakından ilgılendiren mevzuat ve uygulamalara ilişkin konulardan gerek geçen yıardan süregelen, gerekse yeni ortaya atılmış olanları üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu cümleden olarak, Haer Kanunu ile ilgili görüşlerimizin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini, Patent Kanunu ile ilgili gelişmelerin izlenmesini, sermaye ve para piyasası mevzuatına ilişkin olarak hazırlanma aşamasında olan çalışmayı belirtebiliriz. Ayrıca, ticari hayatı ilgilendiren ulusal mevzuat yanında, uluslararası gelişmelerin izlenmesine yönelik olarak da, "Uluslararası Mal Satışlarında Uygulanacak Hukuk Hakkında Anlaşma Tasarısı","Uluslararası Leasing İşlemleri","Factoring' e ilişkin Kuraarın Uyumlaştırılması" konusunda UNIDROIT (Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü) 'nce sürdürülmekte olan çalışmalar, uluslararası t~cari tahkim alanındaki gelişmelerin izlenmesi gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bürokratik formalitelerin azaltılması konusunda geçen yıldan süregelen girişimlerimiz bu yıl da yenilenmiştir.

27 İç ticaret, otokontrol ve tüketicinin korunmasına ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaya dönük ve ayrıca spesifik konularda yapılan çalışmalarımız aşağıda sunulmaktadır. A. Mevzuat Konuları 1- TÜketicinin Korunması "TÜketicinin Korunması'na İlişkin Kanun Tasarısı" halen Başbakanlık'ta beklemektedir. Bu arada, TÜketici Birliklerinin Kurulması'na İlişkin olarak Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne intikal etmiş olan yasa tasarısı temin edilerek incelenmiş, ancak sözkonusu tasarının kanunlaşabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Tüketicinin Korunmasıyla ilgili olarak diğer ülkelerde alınan tedbirler ve insan sağlığı için zararlı ve/veya tehlikeli olarak belirlenmiş kimyasal maddeler ve ürünler konusunda, çalışmalar yapılmıştır.

28 Tüketicinin Korunmasına yönelik çalışmalarımızdan olmak üzere "İmalatçının Sorumluluğuna İlişkin Yeni Gelişmeler ve Bunun Türk Hukuku Üzerindeki Yansımaları" konulu bir incelemenin yapılması, 1985 yılı İş Programımız faaliyet konuları arasındaydı. Konuyla ilgili olarak, Mietlerarası Ticaret Odası'nın Paris Merkezi'nde tarihinde düzenlediği, mamuerin sebep olduğu zararlardan dc:ğan sorumlulukla ilgili "Avrupa'da Mamulden Dolayı Sorumluluk-Endüstri İçin Yeni Bir Adım" konulu Sempozyum'a katılınmış ve toplantıya ilişkin bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda; i) Bozuk mamuerin sebep oldukları zararlardan dolayı imalatçının sorumluluğuna ilişkin Yönerge'nin ana çizgileri ortaya konmuş, ii) Yönerge'deki çözümlere ilişkin eleştiriler ve Yönerge'nin uygulanmasına yönelik öneriler açıklanmış, iii) Yönerge hükümleri ile bu hükümlere göre uyarlanması gereken üye devletler hukukları bakımından endüstrinin üzerinde durması ve özen göstermesi zorunlu olan hususlara yer verılmiş ve iv) Yönerge'nin, Türkiye bakımından önemi ele alınmıştır.

29 Bu arada üreticinin sorumluluğu konusunda hazırlanan bir rapor ilgili Bakanlıklara intikal ettirilmiştir. Ayrıca, Türk Hukuku'nda imalatçı'nın Sorumluluğu konusunda tüketicinin korunması açısından ne gibi eksiklikler bulunduğu ve bünyemize uygun nasıl bir düzenleme yapılabileceği konusunda somut önerilerin tespit edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan, konuyla ılgili olarak 5-9 Mayıs 1986 tarihlerinde Budapeşte'de yapılan AIDA (Association Internationale des Assuraneel Çalışma Grubu toplantısına katılınmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısı", henüz inceleme safhasında olduğundan konu izlenmektedir. 2- Esnaf ve Tacir Ayırımı 19 Şubat 1986 tarihli Resmi gazetede yayınlanan "Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayici Ayrırnına Dair Esaslar" hakkında endişelerini belirten çeşitli Odalar, Birlik nezdinde yaptıkları girişimin Odamız'ca desteklenmesini talep etmişlerdir.

30 Odalar Birliği'nin tarih ve sayılı 1986/7 genelgesinde yeralan Esnaf ve Küçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Ayrımına Dair Esaslar'a ilişkin Odamız görüşleri Birliğe iletilmiş ve özeikle küçük Odaların endişeleri de dikkate alınarak konuyla ilgili Odalar arası bir toplantı düzenlenmesi talep edilmiştir. Odalar Birliği'nden Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu'nca tespit edilen esnaf ve küçük sanatkar koarına esas ol-acak liste gönderilmiş ve görüşlerimiz talep edilmiş, yapılan inceleme sonucunda cetvelde yeralan "her nevi temizlik tozu imalciliği" dalının "hernevi temizlik tozu amieri" olarak değiştirilmesi suretiyle sözkonusu liste Oda~ız'ca uygun görülmüş ve görüşümüz Birliğe iletilmiştir Sayılı Kanun Hükümetçe hazırlanan 5590 Sayılı Kanun Tasarısı'nın bazı maddelerine ilişkin görüşlerimiz ve tasarı ile değişiklik istenen 14 ve buna bağlı olarak l6'ncı maddeye ilişkin esasa müteaik görüşümüz, l8'inci madde, 63, 64 ve buna bağlı diğer maddelerin bazı hükümleri konusunda ön çalışmalar yapılmış olup, tasarının TBMM'ne sevkinin durdurulması ve Odamız görüşlerinin de değerlendirilmesi için, girişimlerde bulunulmuştur.

31 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 3277 Sayılı Kanun 25 Nisan 1986 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak O::ia Meclisi'mizce alınan karar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 4- Mesleklerin Gruplarıdırılınası Malumları olduğu üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca "Mesleklerin Gruplandırılmasında Uyulacak Esaslar" hakkında Odalar ve Borsalar için ayrı ayrı olmak üzere iki yönetmelik çıkarılarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın anılan yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler hakkında görüş tespiti için düzenlediği ve büyük Oda ve Borsa ile Birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşlerimiz bildirilmiştir. Bakanlığın yönetmeliklerin değiştirilmesine ilişkin olarak görüşlerimiz doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yaptığı ve bu çerçevede yönetmeliklerin onaylanarak yayımlanmasının beklendiği, Odalar Birliği'nce O::iamız'a bildirilmiştir.

32 S. Borsa Ajan ve Kcımisyoncuların Ücretleri Borsa komisyoncusu ajan ve simsarların hizmetleri karşılığında alacağı ücretler 5590 Sayılı Kanunun 57'nci maddesi ile %o 5 olarak belirlenmiştir. 30 Kasım 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 84/8758 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "27, 57 ve 7l'nci maddelerde liraya" çıkartılmıştır. Nisbi ve maktu ücretlere yapılmış olan bu% log'lük artış dikkat~ alınarak o/~ 5'e kadar olan ücretingünün şartları gözönünde bulundurularak asgari %ol0 değiştirilmesinin uygun olacağı doğrultusundaki görüşümüz Odalar Birliği'ne bildirilmiştir Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerek~e : 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Gerekçesi üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, Odalar Birliği'ne gönderilen Odamız görüşleri doğrultusunda, sözkonusu tasarının kanunlaşmasının sağlanması amacıyla gerekli girişimler yapılmıştır. 7- Çevre Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 3301 sayılı Kanun yayınlanmış bulunmaktadır.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 14 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 14 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 14 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN KARARLAR YÖNETİM KURULUNDA ELE ALINARAK GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTUR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) Türk Standartları Enstitüsü nün (TSE) ekte yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 20 Şubat 2017 Pazartesi günü

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 28 28. MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 28 TARİH KARAR 28 04.03.2014 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-63087 Konu : İthalat Bedellerinin Transferi 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmeksizin

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 124 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 124 Konu: Tebliğ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Pazar Araştırması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı