FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI"

Transkript

1 FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI Kemal Beyen 1 Öz: Değişik dinamik kaynaklardan beslenen değişik formda çok az enerji seviyeli titreşimlerin oluşturduğu çevrel titreşimler mühendislik yapılarında düşük enerji seviyeli tepkiler üretirler. Yapısal tepkiler ise yapı özelliklerine göre oluşmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü yapı davranışının anlaşılması amaçlanan çalışmalarda bu veritabanları çok önemlidir. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde deprem merkezinden yaklaşık 70 km uzaklıkda bulunan Fatih camii kompleksi ciddi yapısal hasarlar almıştır. İstanbulun ilk ve en büyük ölçekli yapısı olan Fatih camii üzerinde kurulan bir gözlem ağı ile çevrel titreşimler ölçülmüş ve elde edilen veriler üzerinde sayısal sinyal işlemleri uygulanarak analizlere uygun formlara getirilip, spektral ve parametrik analizler yapılmıştır. Sonuçlardan yapısal dinamik özellikler açığa çıkartılmaya çalışılmıştır. Spektral analizler sonucu kritik yapısal noktalar tartışılmış spektral analiz KG istikametinde 2.5, 3.5, 4.3, 5.3 Hz. lerde peak frekanslarını ve DB istikametinde 2.6, 3.2, Hz. lerde geniş band özelliğinde modal tepecikler elde edildi. Parametrik analizde değişik modeller ve çözüm yolları, ARX, IV4, N4SID ve PEM sınanmış, aralarından ARX model IV4 çözüm tekniğiyle benzer modal frekanslar vermiştir. İstasyon 3 aldığı hasarın izlerini parametrik analizde DB yönünde göstermiştir. Fatih camii tarih kimliğimizi oluşturan önemli bir yapı olarak İstanbul veya civarı merkezli 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden daha küçük aletsel magnitüyüdlü bir depreme hazır olabilmesi için ciddi tamir ve takviye istemektedir Anahtar Kelimeler: Yapı Dinamik Davranışı, Çevrel Titreşim, Parametrik Analiz, Spektral Analiz, Elastik Davranış, Kocaeli Depremi, Transfer Fonksiyonu. Giriş Mühendislik yapıları servis ömürleri sürecinde değişik kaynaklı enerji girdilerine maruz kalırlar ve tepki üretirler. Etki eden kuvvetler düşük yoğunlukta ve bir depreme göre göreceli olarak çok düşük enerji seviyelerinde ise gürültü formunda nitelendirilip, veri işlemlerinde kullanılan gürültü analizlerinin perspektifinden bakılabilir ve hassas analizler yapılabilir. Yapıya etkiyen gürültülerin kaynağı değişiktir. Bunlar insan ve oluşturduğu kültür kaynaklı zayıf titreşimler, iklimsel hareketlilikden kaynaklanan titreşimler ve yer üst kabuğu içinde zamana içinde çok yavaş ilerleyen plaka hareketlerinden,deniz veya okyanus dalgalarının dinamiğinden beslenen değişik formda çok az enerji seviyeli titreşimlerden oluşur. Bu çevrel titreşimlerin yapılar üzerinde etken olduğunu ve yapıları titreştirdiğini biliyoruz. Bu çevrel titreşimlere mühendislik yapıları düşük enerji seviyeli tepkiler üretirler. Yapısal tepkiler ise yapı özelliklerine gore oluşmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü yapı davranışının anlaşılması amaçlanan çalışmalarda bu veri tabanları çok önemlidir. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde deprem merkezinden yaklaşık 70 km uzaklıkda bulunan Fatih camii kompleksi önemli yapısal hasarlar almıştır [1]. İstanbulun ilk ve en büyük ölçekli yapısı olan Fatih camii üzerinde kurulan bir gözlem ağı ile çevrel titreşimler ölçülmüştür. Deprem gibi dinamik etkiler altında göstereceği davranışları tanımlamak için elde edilen çevrel titreşimlerin üzerinde düzeltme işlemleri yapılıp, spektral ve parametrik analiz teknikleri uygulanarak yapısal dinamik özellikler açığa çıkartılmıştır. Alınan verilerin analizlerinden elde edilen sonuçlar doğrusal (lineer) yapısal parametrelere ulaşmamızı sağlayacağı gibi yapının nümerik modelinin uygunluğunun test edilmesinden ileride üzerinde kurulabilecek bir yapı deprem güvenliği izleme ağının yerleşimi ve dolayısıyla izleme ağının dağılımına ve konumuna karar aşamasında katkılar verecektir. 1 inşaat Müh. Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye 778

2 O7 O3 O6 O2 O5 O7 O3 O4 D K G B O6 O2 O5 O8 O1 Fotoğraf 1. Doğu Batı istikametinde Fatih Camii arka avludan, izleme istasyonlarının planda genel görünüşü. Şekil 1. Çevrel titreşim ölçümlerinde kullanılan seismometrelerin testleri sonucu hesaplanmış TF. Çalışılan Yapının Özellikleri Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbulun fethini takip eden onuncu yılda arasında camii ve medreseleriyle bütün müştemilatı mimar Atik Sinan a yaptırılmış, takip eden yıllardaki genişlemeyle 10 km 2 kaplayan çok büyük bir komplekse dönüşmüş olan Fatih medreseleri 1766 yılındaki depremde ağır hasar almıştır. Bugünkü mimarisine mimar Mehmet Tahir in yılları arasında süren yeniden inşaa ve onarımlarla kavuşmuştur [2]. Fatih camii Fotoğraf 1 de görüldüğü gibi taşıyıcı sistem olarak planda iki eksende de simetrik bir yapılaşmayı sergilesede içeride ve dışarıda değişik fonksiyonları yerine getirebilmesi için içeride mimari düzenlemeler ile dışarıda ise oluşturulmuş hünkar mahfili girişi kütüphane geçişi gibi ek yapılar ile irtibatlandırılmış ve simetrik görünüm bozulmuştur. Bunlardan hünkar mahfili girişini oluşturan yapı caminin bir cephesine kazandırdığı mukavemet ile payanda gibi çalışmaktadır. Bu şekliyle yapının taşıyıcı sistemi geliştirilmiş ama simetriden beklenilen davranışdan bir miktar uzaklaşılmıştır. Benzer şekilde kuzey cephesine komşu avluyu çeviren müştemilatın ana yapıyla ilişkilendirildiği kenarlar boyunca bir payanda gibi çalışarak belirli bir yüksekliğe kadar destek vermesi içeriden izlenen tam iki eksenli simetrik yapısal davranış beklentimizi zayıflatmaktadır. Bu tespitler ana yapının bir deprem karşısında kompleks davranışa girebileceği gerçeğinin altını çizmek için yapılmıştır. İzlenen yapısal hasar bu gözlemleri güçlendirmektedir. Çevrel Titreşim Ölçüm Ağı ve Cihaz Kalibrasyonları Ana yapı üzerinde izlenen çok düşük genlikli yapısal (çevrel) titreşimlerin kaynağını trafik, rüzgar ve şehir gürültüsü oluşturmaktadır. Bu çevrel titreşimler çok hassas olan hız ölçerlerden (sismometreler), Mark üretimi L22 tipi düşük frekans özellikli cihazlar yardımıyla yapılmıştır. Ölçümlerde kullanılan seismometreler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Laboratuarında sarsma masasında logaritmik olarak değişen frekans yapısı içinde sinus dalgalarına tabi tutulmuş ve alınan girdi ve çıktı kayıtları dalgacık analizi (Wavelet) [3], kayan pencerelerle düzleme operasyonu ve polinom uydurma teknikleriyle yüksek frekans muhteviyatı uzaklaştırılmış ve sonuç transfer fonksiyonları Şekil 1 de orijinaliyle beraber sekiz cihaz için çizilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi kullanılan hesaplama teknikleri alet transfer fonksiyonlarında %1 mertebelerinde değişim göstermektedir. Çalışmada kullanılan sismometreler tek kanallı sistemler olup 300 saniyelik kayıtlar yedeklenerek alınmıştır. Kullanılan multiplekser kart Quesing elektronik ürünü DI-64x4-V2 olup 64 kanallı 1000 Hz. örnekleme kapasitelidir. Sinyal düzelteci Kinemetrics ürünü SC-1 dir. Data saniyede örnekleme hızıyla 8 kanal bir düzenek için Hz lik bir örnekleme frekans imkanı vermiştir. Yeterli mertebede frekans çözünürlülüğünün sağlanabilmesi için kayıt süresi uzun tutulmuştur. Çevrel titreşim ölçümü 2003 ün Temmuz ayı ortasında sezon şartlarına uygun bir iklimde 8 tane L22 yatay hız ölçer cihaz ile şekil 1 içinde verilen yerleşkede gösterilen yapısal noktalarda yapılmıştır. Tüm ölçüm düzeninde cihazları kablolama, doğru yönlendirme ve polarizasyonun yanısıra seviyelemeleri yerinde yapılıp kayıd alma aşamasında hiç bir süzgeç ve benzeri ayrıştırma işlemi yapılmamıştır. Kıble yönü Güney kabul edilmiş ve KG yönlendirmesi kıbleye bakar şekilde yapılmıştır, 90 lik bir döndürme ile merdivenlerle ulaşılan yankapıya bakar şekilde yerleştirilen düzen ise DB istikametini gösterdiği kabul edilmiş ve transvers yönde kayıdlar bu 779

3 şekilde alınmıştır. Düşey bileşenin ve dolayısıyle düşey modların bir mühendislik uygulaması olarak yatay modlara kıyasla analizlerde katkısının ihmal edilecek seviyelerde olması sebebiyle, ayrıcana düşey bileşen ölçümleri alınmamış ve çalışılmamıştır Spektral Analiz ve Sonuçlarının Tartışılması Ölçümlerde 8 cihaz aynı yönde olmak üzere 4 tanesi ana kubbeyi yarım kubbeler ile buluşturan kemerin kilit taşı üzerinde, diğer 4 tanesi ise fil ayaklarının üst başlıkları seviyesinde kurulmuşlardır. Ayrıcana camiinin zemin seviyesinde tüm cihazlar aynı yönde yerleştirilerek ölçümler yapılmıştır. Alınan hız kayıtlarının bir serisi kuzey-güney (kıble), (KG) yönü ve doğu-batı (DB) yönü için Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2. Sırasıyla KG, DB yönlerinde sekiz nitelikli yapısal noktadan alınmış çevrel titreşim hız kayıtları. Elde edilen verilerin işlenmesi safhasında taban eksen düzeltmesi, yeniden örnekleme, ölçeklendirme, pencereleme, süzme gibi temel veri işlemleri data kalitesine göre yerine getirildikten sonra, frekans içerik bilgilerine ulaşabilmek için Fourier dönüşümü uygulanmıştır. Güç spektrumları, oto/çapraz korelasyonlar ve dalgacık analizleri konvansiyonel tekniklerle yürütülen yapı tanımlama tekniklerinin sonuç vereceği bilgilere ulaşabilmek için kullanılmıştır. Genel olarak oto-korelasyon fonksiyonu kaydın zaman tanım alanında kendi özgün karekteristiğinin ip uçlarını vermektedir. Güç spektrumu ise aynı bilginin frekans tanım alanındaki görüntüsü olup hakim dalga formlarının yani yüksek enerji yüklü bileşenlerini belirginleştirmekte olup Fourier dönüşümüyle gözlenen kompleks veya seçilemeyen frekans girişimlerini vermektedir. Bu ayırıcı özelliğine karşın Fourier dönüşümündeki faz bilgileri eksikdir. Keza çapraz korelasyonlar ise bir yapısal nokta ve bir referans arasında olabilecek iki farklı ölçüm noktası arasındaki ilişkiyi vermesi açısından önemlidir. Bunların yanısıra kayıdların çapraz kullanılması durumunda hangi frekanslarda örtüştüklerini ve dolayısıyla aralarındaki ilişkinin mertebesini 0 ile 1 arasında, sırasıyla az yada çok gibi nitelendirerek hakim modları tanımlamak mümkün olmuştur [4]. Yapı dinamik davranışının tanımında klasik spektral (nonparametrik) teknikler ilk olarak kullanılmıştır. Tutarlılığın kontrolü ve ayrıca yapıya özgün transfer fonksiyonlarının Laplas ve Z dönüşümleriyle elde edilip transfer fonksiyonlar arası işlem imkanı için parametrik modeller önerilmiş ve içlerinden en müsait olan seçilerek klasik ve parametrik sonuçlar mukayese edilmiştir. Klasik hesaplama tekniğinde, herhangi yöndeki bir j, (j=1,2,3,..) yapısal noktanın i ninci modal frekans olan f i deki mod şekli Φ y = {P xjxj (f i )} 1/2 bağıntısıyla güç spektral yoğunluk değerleri olan P xjxj değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. P xjxj değerleriyle tespitlenen spektral tepecikler ilgili oldukları mod ile ilişkili rezonans şartlarının ürettiği uç değerler olarak örtüşme/uyuşma fonksiyonlarının 1 ile 0 arasında alacağı değerler ve faz değişimlerine göre modal davranışın tanımı kesinleştirilmiştir Fatih camii içinde zeminde ve yapısal gözlem noktalarında alınan kayıtlardan elde edilen güç spaktrumları sırasıyla KG ve DB istikametleri için Şekil 3 ve 4 de çizilmiştir. KG yönü için, camii içi zeminde alınan kayıtlarda gürültü seviyesinin yüksekliği gözükmekle beraber 2 Hz. de ilk, 2.3 ve 3 Hz lerde ise diğer hakim frekanslar seçilmektedir. DB yönünde 1.8 ve 2.4 Hz lerde ve baskın olarak 4.5 Hz de bir diğer hakim frekans yapısı açığa çıkmaktadır. 780

4 Şekil 3. KG ve DB yönlerinde sekiz cihazın zemin kat kayıdlarının güç spektrumları, alet kalibrasyonu ve MIMO algoritmalarında önerilen aday parametrik modeller sınanmasında da kullanılmıştır. Yapısal gözlem noktalarında alınan kayıtların Şekil 4 de görünen güç spektrumlarından da anlaşılacağı gibi ortalama ilk frekans ve sonrakilerinin okumaları sırasıyla KG yönü için yaklaşık 2.5, 3.5, 4.3, 5.3 Hz ve DB için geniş band özelliğini ilk frekanslarda göstererek 2.6, 3.2, Hz. lere serilerek gözlem noktaları arasında ufak değişimler göstermektedir. Bu çizimlerde 3 numaralı istasyon her iki yönde de diğer gözlem noktalarından farklı bir davranış sergilemektedir. Bu farklılık 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde aldığı hasar ile açıklanabilmektedir. Şekil 4. KG ve DB yönlerinde sekiz nitelikli yapısal noktada alınan çevrel titreşimlerin güç spektrumları. Yapısal ölçüm noktalarından alınan diğer bir bilgi ise yapının dinamik davranışının spektral hesaplama yöntemleri içinde sırasıyla çapraz güç spektrumu, faz spektrumu, transfer fonksiyonu ve ilgili faz bilgileriyle yapının doğal modlarının ve ilgili frekanslarının belirlenmesidir. Şekil 5 deki çapraz spektradan da görüleceği üzere ana kubbenin alt seviyesinde buluşan kemerlerin Fotoğraf 1 de olduğu gibi kilit noktalarını oluşturan 1 den 4 e kadar olan ölçüm noktalarının normalize edilen modal deplasmanları, sırasıyla, 2.6 Hz de 0.92, 3.2 Hz. de 1, 3 Hz. de 0.5 ve 3.5 Hz. de 0.6 birimlik deplasmanları üstündeki ana kubbenin dinamik davranışını stabilitesi kötüleşmiş mesnet şartları altında gerçekleştireceğini gösteriyor. 5 ve 8 numaralı fil ayakları KG yönünde yaklaşık benzer modal deplasmanlar yapsalarda maksimumlarını sırasıyla 3 Hz. de ve 4 Hz. de yapmaları, eğer hasar almamışlarsa ancak malzeme özellikleri yada örülme tertibiyle açıklanabilir. Dahası 8 nolu cihazın bulunduğu bölgede hünkar mahfili müştemilatının bulunması ve bir miktar payanda gibi çalışması gerçeğinin ne kadar doğru olduğu araştırılmalıdır. Avlu tarafındaki 6 ve 7 nolu fil ayakları genlik olarak 781

5 Şekil 5. KG yönünde sekiz yapısal noktada alınan çevrel titreşimlerin çapraz spektrumları ve fazları. çok ufak fark vermekle beraber frekans karekteristikleri birinci mod için uygundur. Benzer şekilde DB yönüne Şekil 6 dan bakacak olursak, 3, 6, 7 ve 8 nolu gözlem noktaları aynı modal frekans değerini ilk frekans olarak vermelerine rağmen 6 ve 7 numaralı noktalar yaklaşık yarısı kadar deplasman yapmaktadır. Bu istikamette 6 ile 7 nin çok uyum içinde olması; çok hasarlı 3 noktasının iki katı deplasmana girmiş olması, ölçüm noktasının dağılan kemerin üstünde lokal titreşimleri alabileceği savını akla getirmektedir. Diğer taraftan ana kubbenin oturduğu noktalar nazarında bakılacak olursa hasarlı 3 ü çıkarırsak diğer 1, 2 ve 4 nolu noktalar 3 Hz lik hakim modal frekansıyle göreceli olarak farklılıklar gösteren ama yaklaşık benzer modal deplasman özelliğiyle yapının o seviyede DB yönünde yekpare davranış sergilediğini gösteriyor. Benzer modal frekans uyumu fil ayaklarından 6, 7 ve 8 de gözlenmekle beraber 6 ve 7 deki neredeyse yarılanmış deplasman uyumsuzluğunu avlunun duvarlarının gerçekten bir payanda gibi çalışmasıyla açıklayabiliriz. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde avlunun KG boyunca uzanan duvarları rijitliği zayıf olan DB yönünde yani duvar düzlemine dik yönde üzerindeki küçük kubbelerin ve bazı sütünların hasarlar alması böyle bir çalışma mekanizmasının varlığını açıklıyor. Şekil 6. DB yönünde sekiz yapısal noktada alınan çevrel titreşimlerin çapraz spektrumları ve fazları. Kayıdların sürekli pencereleme tekniğiyle frekans içeriklerinin zamana bağlı değişimleri yapısal noktalara gelen enerji girdisinin ilerleyen zaman içerisinde yığılarak büyümesini veya etkilerinin kayboluşlarını izlemek açısından çok önemlidir [4, 5, 6]. Geçen zaman içinde frekans dağılım ve yayılım yapısını anlamak için Şekil 7 ye tipik örnek olarak KG yönünde (kıble yönünde) gözlem noktalarında izlenen frekans yayılımları çizildi. Görüleceği üzere çok düşük enerjili ve dolayısıyle düşük genlikli titreşimlerin zaman akışı içinde frekans değişimleri noktadan noktaya farklılık gösterecek bir yapı arzetmiyorlar. Yalnız sol kolonun ikinci satırındakı 3 nolu istasyonun bilgilerini diğerleriyle kıyaslarsak diğerlerinde gözlenen baskın yayılım gösteren tepecik cephesi 3 numaralı istasyonda çok siliktir. Bu bir lokal yüksek gürültü seviyesine gömülmüş yapısal bilgilerin görüntüsüdür. Bu anomali kayıdın alındığı 3 numaralı istasyonun altında bulunan kemer kilit taşının ve civarının 17 ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar aldığını ve ana yapının hakim modal titreşimlerinide bastıran geniş bir frekans bandında ayrı bir titreşim sergilediğini göstermektedir. 782

6 Şekil 7. KG yönünde sekiz nitelikli yapısal noktada alınan çevrel titreşimlerin spektogramları. Modal deplasmanlar ve üstündeki yüksek frekans muhteviyatı uzaklaştırıldıktan sonraki elde edilen deplasman hikayesi bütün ölçüm noktaları için KG yönü için kırmızı renk ile çizilerek mukayese edilebilir. Yapısal Noktaların Deplasman Modları (KG yönü) Yapısal Noktaların Deplasman Modları (DB yönü) Şekil 8. Sekiz yapısal noktanın modal deplasman davranışları sol kolon KG sağ kolon DB yönü içindir. Bütün ölçüm noktaları tek bir grafikde gösterilmiş, modal deplasmanların yoğunlaştığı frekanslar daha iyi seçilebilmiştir. DB istikameti için benzer şekilde yapısal noktaların deplasman hikayeleri ve yüksek frekansı atılmış deplasman grafikleri kırmızı renkde Şekil 8 de verilmiştir. Yapı Karekteristiğini Parametrik Analizlerle Tanımlama Çalışmaları, Sonuçları ve Tartışma Yukarıda bahsedilen yapı doğal modlarının ve frekanslarının hesaplanmasında takip edilen bir diğer yapı tanımlama 783

7 metodu ise parametrik olanıdır. Bu çalışmada önerilen aday yapısal modeller ve tahmin algoritmaları; ekstra girdili otomatik regresyon yapı modeli (ARX), değişken enstruman metodu (IV), durum konum yapı modeli (STATE_SPACE) ve tahmin hata metodu (PEM) oluşturmaktadır. Burada kullanılan parametrik modeller ve metodlar hakkında detaylı bilgi verilen referanslardan bulunabilir [5,6,7,8,9]. Belirlenen optimizasyonlar çerçevesinde en uygun olanı seçilmiş ve spektral bilgilerde dikkate alınırak en uygun model ve parametreleri yapı dinamik özelliğini tanımlamakta kullanılmıştır. Kullanılan veriler spektral metodun aksine zaman tanım alanındadır ve zemin kayıtları girdi-çıktı çifti olarak kurgulanmış ve yapı davranışını temsil etmesi için önerilen modellere zero, pole ve gecikme mertebeleri için 40 x 40 x 40 alternatif değişimin içinden optimizasyon yaparak bir tanesini önerilmiştir. Şekiller 9-12 arasında bu sonuçları göstermektedir. Şekillerdeki tranfer fonksiyonları radyan cinsinden bazı gözlem istasyonları için tipik örnekler olarak verilmiştir. Fatih camii için önerilen parametrik yapısal modellerle yapının idealize edilerek bulunan transfer fonksiyonlarının güvenilirliği tahminde yapılan hata payıyla kıyaslanarak açığa çıkmaktadır. Modeller içinde en iyisinin seçilmesi ve seçilenin geçerliliğinin gösterilmesi açısından aşağıya alınan kriter mukayeselerinden de görüleceği gibi ARX model çözümlerindeki hata payı, FPE değeri e-16 mertebelerindedir. YAPI MODELİ FPE AIC m1(arx) e m2(iv4) e m3(n4sid) e m4(pem) e DB ve KG yönlerinde bütün istasyonların çevrel titreşim kayıdlarının elastik mukabele spektrumu %5 sönüm için hesaplanıp Şekil 13 de çizilmiştir. Görüleceği gibi DB yönünde, düşük enerji seviyeli çevrel titreşim verilerinin içinde 3 numaralı istasyonun elastik mukabele eğrilerinin ilk hakim tepeciği geniş periyod bandı ve büyük genlik ile diğer istasyonların eğilimlerinden farklılık gösteriyor. KG yönünde ise, 3 nolu istasyonun periyodu aynı seviyedeki diğer isatasyon tepecik periyodlarına göre büyümüştür. Bu hasar ihtimalini kuvvetlendirmektedir ve taşıyıcı yapısal elemanın hasar aldığını göstermektedir. Şekil 10. İstasyon 2 için önerilen aday yapısal modellerin transfer fonksiyonları ve faz yapıları (sol), gürültü ile besleme durumunda aday modellerin transfer fonksiyonları (sağ). 784

8 Şekil 11. İstasyon 3 için önerilen aday yapısal modellerin transfer fonksiyonları ve faz yapıları (sol), gürültü ile besleme durumunda aday modellerin transfer fonksiyonları (sağ). Şekil 12. İstasyon 4 için önerilen aday yapısal modellerin transfer fonksiyonları ve faz yapıları. 785

9 DB yönü KG yönü Amp. -1 Periyod (sn.) Periyod (sn.) Şekil 13. DB ve KG yönleri %5 sönümlü elastik mukabele spektrumları Bulunan yapısal model ile şekillenen transfer fonksiyonlarının payını ve paydasını oluşturan zero ve pole bileşenlerinin köklerini kullanarak hesapladığımız yapı parametrelerinden olan modal frekansları ve bu modlara tekabül eden yapı sönüm katsayıları hesaplanmış ve kıble istikameti için bir örneği konulmuştur. Bu modal frekans ve modal sönüm değerleri kullanılan metodun ve diğer konvansiyonel hesaplama teknikleriyle (spektral, analitik vs.) beraber değerlendirilmelidir. Modal Frekanslar Modal Sönüm Yüzdeleri Sonuç Bu çalışmada 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar alan İstanbulun ilk ve en büyük eğitim yapılarından olan Fatih camii nin çevrel titreşim verileri kullanılarak dinamik karakteristikleri araştırılmıştır. Muhtemel hasar alan yapısal elemanları tespit edilmiştir. Spektral analiz tekniğiyle belirlenen hakim modlar ve modal frekanslar KG yönünde 2.5, 786

10 3.5, 4.3, 5.3 Hz. ve DB yönünde geniş frekans band yapısıyla 2.6, 3.2, Hz. olarak tespit edilmiştir. Kayıdlardaki gürültü seviyesine karşı çok hassas olan spektral teknikler parametrik metod ile önerilen model ve tahmin algoritmalarıyla, (ARX, IV4, N4SID ve PEM) gürültüyü güçlü süzme ve optimize edilmiş sayısal süzgeçlerle istenmeyen yada gürültü seviyesi yüksek kayıdların içinden daha sağlıklı yapısal bilgi verebilmektedir. 3 nolu istasyonun yüksek gürültü seviyesi içindeki zayıf sinyalin tanımlanması ve modal frekans bilgisinin geri kazanımı ile bu özelliği spektral metodlara gore öne çıkmaktadır. Bu sayede istasyon 3 ün ilk modal frekansında küçülmenin olduğu ve düşük genlik bilgileri anlaşılmış ve hasarlı durumu netleşmiştir. Aralarından yapısal model ARX, tahmin algoritması IV4 ile spektral analiz sonuçlarına oldukça yakın çözümler vermiştir. Ayrıca sunduğu matematik olarak tanımlanmış yapısal transfer fonksiyonlarıyla yeni deprem yükleri karşısındaki tepkisini hesaplamak yada farklı disipliner çalışmaların mesela yapı deprem güvenliğini izleme gibi titreşim kontrollu çalışmaların bu yapı üzerinde uygulanılmasına imkan verir. Her iki metodun sonuçları değişik yapısal noktalar için tartışıldı. Özellikle 3 nolu istasyonun bulunduğu Kuzey kemeri ana kubbe altı seviyede hasar emareleri vermekte olup 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden çok daha az aletsel magnitüdlü İstanbul yada çevresi merkezli bir depremde ciddi yapısal hasarlar oluşturacaktır. Bu riski bertaraf edecek tamir ve güçlendirme hızlandırılmalıdır. Teşekkür Bu çalışmada desteğini esirgemeyen, çevrel ölçüm ağının kurulumu, cihaz testlerinin Laboratuarlarda gerçekleştirilmesi ve sunulan bilgisayar imkanlarıyla büyük yardımlarını gördüğüm değerli hocam, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Bölümü başkanı sayın Prof. Dr. Mustafa Erdik e teşekkür ederim. KAYNAKLAR 1. [Erdik, Mustafa, 2000, Report on 1999 Kocaeli and Düzce (Turkey) Earthquakes, Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Earthquake Engineering. 2. Ayverdi, Ekrem Hakki, 1973, Osmanli mimarisinde Fatih devri: ( ): III, Baha Matbaasi, Istanbul, pp: (Turkish). 3. Donoho D and I Johnstone, 1994: Ideal spatial adaptation via wavelet shrinkage, Biometrika, Vol. 81, pp , Jullus S. Bendat, 1990, Nonlinear System Analysis and Identification From Random Data, Wiley-Interscience. 5. Mathworks, Signal Processing Toolbox for Matlab, Ver. 6.5 Release 13, The MathWorks Inc., Natick, MA, Hamming R W, 1989: Digital Filters, third edition, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey. 7. [L. Ljung, System Identi_cation: Theory for the User. Prentice-Hall Information and System Sciences Series, Englewood Cli_s, New Jersey 07632: Prentice-Hall, L. Ljung and T. S oderstr om, Theory and Practice of Recursive Identi_cation. MIT Press Series in Signal Processing, Optimization, and Control, Cambridge, Mass 02142: MIT Press, J. S. Bendat and A. G. Piersol, Random Data: Analysis and Measurement Procedures. New York, NY: John Wiley & Sons, second ed.,

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yüşa Gökhan DURGUN 1, Muharrem AKTAŞ 2 ve Mustafa KUTANİS 2 ÖZET: 1 Araştırma

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (. Ders) Bu derste ; Sismograf ve bileşenleri Algılayıcı Sinyal koşullandırma birimi Kayıt sistemi Sismometrenin diferansiyel denklemi

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -7 Eylül 3 MKÜ HATAY ÖZET: MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ M. Ġnel, H.B. Özmen, B.T. Çaycı 3 ve G. Özcan

Detaylı

Zorlamalı Titreşim ş Testleri

Zorlamalı Titreşim ş Testleri Zorlamalı Titreşim ş Testleri Prof. Dr. Uğurhan Akyüz SERAMAR Çalıştayı 01 Ekim 2010 Hatay, Türkiye Amaç 2 Yapı sistemlerinin deprem, rüzgar, vb. dinamik yüklere maruz kaldığında gösterdiği davranışı belirleyen

Detaylı

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DENEYLERİNE GÖRE G MEVCUT DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayan: Yüksek Lisans Öğrencisi Ela Doğanay Giriş SUNUM KAPSAMI Zorlanmış Titreşim Testleri Test

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi (SHM) Uygulamaları Uygulama Notu AN-TR-401 TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi Anahtar Kelimeler: Yapısal Sağlık Takibi, Operasyonel

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ Erdal Şafak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Çengelköy, İstanbul erdal.safak@boun.edu.tr

Detaylı

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir)

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir) GRAFİK ARAYÜZÜ KULLANILARAK REFERANS İSTASYONUNA GÖRE SPEKTRAL ORANLAR (S/R) YÖNTEMİNDEN BÜYÜTME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ Kaan Hakan ÇOBAN 1, Özgenç AKIN 1, Nilgün SAYIL 2 1 Arş. Gör Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 28 Aralık 2013 tarihinde Antalya Körfezi Açıkları Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo. BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.com Öz: Kültürümüzün önemli bir parçası olan tarihi yapılar deprem

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER SAYISAL FİLTRELER Deney Amacı Sayısal filtre tasarımının ve kullanılmasının öğrenilmesi. Kapsam Ayrık zamanlı bir sistem transfer fonksiyonunun elde edilmesi. Filtren frekans tepkes elde edilmesi. Direct

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR

MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR Mehmet UTKU 1,2, Mustafa AKGÜN 1,2, Gürkan ÖZDEN 1,3, Mesut GÜRLER 1, Ö. Cevdet ÖZDAĞ 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Detaylı

Kazıkların Yanal Yüklenmesi ve Deprem Etkisi

Kazıkların Yanal Yüklenmesi ve Deprem Etkisi ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Ekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kazıkların Yanal Yüklensi ve Deprem Etkisi U. Ergun Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Antakya da Güçlendirme Uygulaması Yapılan Okul Binalarında Uygulanan Titreşim Testleri ve Beklenen Sonuçlar

Antakya da Güçlendirme Uygulaması Yapılan Okul Binalarında Uygulanan Titreşim Testleri ve Beklenen Sonuçlar Antakya da Güçlendirme Uygulaması Yapılan Okul Binalarında Uygulanan Titreşim Testleri ve Beklenen Sonuçlar Forced vibration studies on school buildings in Antakya and the expected results from the analysis

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI .. MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Polinom MATLAB p=[8 ] d=[ - ] h=[ -] c=[ - ] POLİNOMUN DEĞERİ >> polyval(p, >> fx=[ -..9 -. -.9.88]; >> polyval(fx,9) ans =. >> x=-.:.:.; >> y=polyval(fx,;

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

KUVVETLİ YER HAREKETİ

KUVVETLİ YER HAREKETİ KUVVETLİ YER HAREKETİ Belirli bir bölgedeki depremin etkisinin değerlendirilmesi için yüzeydeki kuvvetli yer hareketinin çeşitli şekillerde tanımlanması gereklidir. Pratikte yer hareketi 3 bileşeni (doğu-batı,

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnş. Yük. Müh.

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI ÖZET: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI R. Temur 1, B. Yıldızlar 2, E. Damcı 2 ve N.K. Öztorun 3 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde Yapılan Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI.. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri KAPSAM Sismik İzolasyon Temel İlkeleri İzolatör Tipleri İzolatörlü Tasarım Genel Süreci Sorunlar ve Çözüm Önerileri SİSMİK İZOLASYON TEMEL İLKELERİ Sismik izolasyon basitçe, yatay olarak esnek, düşey doğrultuda

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet DEPREM EKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN AŞIMA GÜCÜNÜN EKİSİ M. ELMAS 1,. KARABÖRK 2, D. MERCAN 3 Özet 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Adapazarı nda yapılan incelemelerde bir çok yapıda aşırı düşey

Detaylı

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER SUNU PLANI Analog sayısal çevirici FIR Filtreler IIR Filtreler Adaptif Filtreler Pan-Tompkins Algoritması Araş. Gör. Berat Doğan 08/04/2015

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * Investigation of the changes of dynamic caractiristics of the structures under amplitude of vibration Bahman MOSTAFAZADEH

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC nin belki de en önemli örneği çözünürlüğüdür. Çözünürlük dönüştürücü tarafından elde edilen ikili bitlerin sayısıdır. Çünkü ADC devreleri birçok kesikli adımdan birinin

Detaylı

Titreşim Deney Düzeneği

Titreşim Deney Düzeneği Titreşim Deney Düzeneği DENEY DÜZENEĞI PROJE SÜREÇLERI Kavramsal Tasarım Standart/Ürün Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama sistemi

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ

MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ M. Utku 1,2, M. Akgün 2, Ö.C. Özdağ 2, M. Gürler 2 ve O. İlgar 2 ÖZET: 1 Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 35160

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Repair and Strengthening Works of the Load Bearing System of the Süleymaniye Mosque Prof. Dr. Feridun Çılı İnşaat Y. Müh./İ.T.Ü.

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ

SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ 2.1. Sinyal Üretimi Bu laboratuarda analog sinyaller ve sistemlerin sayısal bir ortamda benzetimini yapacağımız için örneklenmiş sinyaller üzerinde

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı