TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991"

Transkript

1 TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991 Takım çeliklerinde ısıl işlem Makina Mühendisliği Eğitimi Savunma Sanayi

2

3

4 O'NUN İMZASI GÜVENCEDİR l'luslararası düzeyde yüzakıyla gerçekleş, t iri I en görkemli müteahhitlik projelerinde: imalat, pazarlama, mümessillik, tıırim ve bankacılık sektöründe; 37 \ıllık uzmanlığıyla Al.ARkO imzası lnimik «ÜM'iıcodir. ithalat, ihracat \e mümessillik Turistik komplekslerin inşaat \e yönetimi Arazi ücliştirmc. inşaat \e alat \e Pazarlama İste AI.AKKO'ıuın damgasını Mirdtıpn faalim't alanları: ŞİRKETLER topluluğu - Pompalar - Kozmetik \e üüzellikhakım Bankacılık (Bank ot Boston

5 I # t t vl JL JL 'idl%^ AI JIJI, JIÂA^ JL Genişletmek mi İstiyorsunuz? işini bilenler yarını bugünden düşünüyor. Büyümek, pazar payınızı artırmak, Yeni iş bağlantıları yapmak, Firmaların size kolayca ulaşmasını sağlamak, Yurtdışında da tanıtımınızı gerçekleştirmek, Prestijinizi yükseltmek, için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Endüstriyel Profil Katalogu Ürünler-Hizmerier '92 "MMO Endüstriyel Profil Katalogu '92-Ürünler ve Hizmetler" projesinde bilgilerin derlenmesi, bilimsel-teknik danışmanlık ve araştırma hizmetleri Ekonomik ve Sosyal Dokümantasyon Araştırma A.Ş. (ESDA) tarafından; prodüksiyon ve pazarlama organizasyonu FUL Turizm Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından; teknik denetim MMO tarafından yürütülmektedir. Lütfen sayfayı çeviriniz.

6 Bu Katalog 1992'de Tek Referans Olacak. TMMOB-MMO'nun Endüstriyel Profil Katalogu Ürünler-Hizmetler'92 size bu olanakları sağlayacak. Firmanızın, ürün ve hizmetlerinizin tanıtımını en geniş kesimlere bu katalog ulaştıracak. Kendi sektörünüzde siz de yerinizi alın. Firmanızın profilini çizin. One çıkarmak istediğiniz ürün ve hizmetin spesifîkasyonlarını verin. Geniş yurtdışı ve yurtiçi dağıtım avantajından yararlanın. Endüstriyel Profil Katalogu AT ülkelerinde uygulanan NACE standartlarına göre hazırlanıyor. Bu kalıcı projede siz de yerinizi alnı. TMMOB Makine» Mühendisleri Odası Katalog Hazırlama Merkezi: F U L A.Ş. Entotnyel Profil Katalogu U l H H 9 2 Ürijnler-Hizmetler '92 Td : 9 (i) 131 g2 4 Faks: 9 (1) Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kuponu kesip gönderin.- FİRMA AÇIK ADI: MERKEZ ADRESİ: TELFAKS: YETKİLİ ADI: FİRMADAKİ GÖREVİ:

7 4-i i * * f- ' -. «*»! (» ' ' djufj-jjj -««J l" r. -, J»,» i,1.. J < J <*H -> ' J I LH 1 MAYİSMay CiltVol.: 32 SayıNo.: 376 M.M.O adına Sahibi (PuNisher): İsmet Rıza CEBİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Managing Editör): Tülay AKARSOY Yayın Sekreteri (Publishing Secretary): Nihat ANGI Yayın Kurulu (Publishing Board): Atila ÇINAR Barbaros TUNCER Yusuf TEKİN Müfit GÜLGEÇ Vedat HAKSAL Hüseyin KIYAR Reklam Yönetmeni (Advertsing Representative): Nermin ÖZBAKİ Grafik (Graphist): M.Ertuğrul SAYIN Dizgi (Type Setting) ARTI Ltd Baskı (Priting by) Ersa Matbaacılık Yönetim Yeri (Head Office): Sümer Sokak No: 361-A 644 DemirtepeANKARA Tel: Fax: (4) Baskı Sayısı: 27. Fiatı: 1..-TL. Abone (Yıllık): 9..-TL. Takım Çeliklerin Isıl İşlem Sırasında Çarpılmaları Mehmet DAĞLILAR Distortions of tool steels during theat treatment Sanayi Kongresi'ne doğru Towards the congress of Industrial Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi sempozyumunun Ardından Vedi'i İLMEN First. National Symposium For the Education of Mechanical Engineering Odadan From the Chamber Yaa Yayan KofuNan: Mürıendis ve Mataraya gömlerilecrtyazılanndegs^ (Jsgenendimtti süresini azaltabilmek abacıyla, yazı yayım koşulları aşağıda çıkartılmıştır. Sayın yazarlarımızın yazılarında bu toşumn gpzden geçirmeleri ve uygulamaları dergimizin daha iyiye gitmesindefararlı olacaktır. Yayım Koşulan: - Yazılar daktilo ile iki satır aralıkla U kopya yazılmış dar*, 7-1M sözcükten oluşan Turkça w I r ^ ve telefon numaralan ile birlikle Dergi Yönetim Yeri Adresi'ne gönderilmelidir. - Yazı baskının hgüzoesi de «ritme»*. - Yazılar 12 daktilo sayfasını (yaklaşık 3 sözcük) geçmemelidir. (12 daktilo sayfasını aşan yazıların 2 bölüm halinde, birbirini izleyen sayılarda, yayımlanacağının düşünülerek bölümlere aynimış otarak gönderilmesi gsrakir.) - Yazılarda kullanılan fetograhr net ve temiz olmalı, şekiller aydınger veya beyaz kağıda çini mürekkebi le çizilmelidir. - Yazılarda SI birimleri kullanılmalıdır. - Yazıların sonuna yararlanılan kaynakça eklenmelidir. - Özgün ve derleme yazılardaki görüşler yazarına, çevrilirden doğacak sorumluluk ise çevirene aittir. - Gönderilen yazılar başka bir türeli yayın organında yayımlanmış olmamalı, herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunulmuş veya sunulacak isa bu açık olarak belirtilmelidir. - Dergide yayımlanan yazılara bir dergi sayfası için, özgün ve derleme yazılanla TL. çeviri yazılarda 25.- TL. net ödeme yapılır. - Dergideki yazılardan teynak gösterine* koşuluyla alıntı yapılabilir. Yazıların Deât>ri*ndbim**i Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından ön elemeden geçirilmekte daha sonra kurulun belirleiûi uzmanlar tara- Ttnoan g Uzmanların yaptığı değerlendirme sonuçtan yazara da iletilecek, uzmanların önerdiği ve Yayın Kurulu'nun uygun gördüğü düzeltmelerin yapılması yazardan istenecektir. Bu düzeltmelerin yazar tarafından yapılması durumunda yazı yayımlanabilecektir. Dergiye gönderim yaslar yayımlansın veya yayımlanmasın yazarına iadeeilmez. ANKARA ŞUBESİ 9Sc**wı İSTANSUt. ŞUBESİ () F«: (1)14(1674 omşutesı AfÇrfrfcı*» )M1D1lK Td 61)217t».2S111 MMHAjUBESI 1e.Yri tv«ı NKİ22" MıUlınilAııl AanakaL 11«S«twADANA E. a M ta (H4M21IM V( Bt) İ223 : (Mİ) 17769

8 SUNUŞ Bu sayıdan başlıyarak Aralık ayına kadar "Sanayi Kongresine Giderken" başlıklı yazılarımızla kongre öncesi seçilen sektörler üzerinde yapılan çalışmaları aktaracağız. Ele alınan sektörlerin seçimi 89 Kongresinden bu yana sürdürdüğümüz bir arayışın sonucu. Kendi günlük yaşamımızda, mesleki etkinliklerimizde hergün yakaladığımız, giderek ülkemiz gelişmesinde duyulan gelecek korkusunun güdülendirdiği bir arayış. Ekonomilerin giderek uluslararasılaştığı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin olağanüstü boyutlara vardığı bir dünyada yerimiz ne olacaktır? OECD raporlarına göre yılları arasındaki ticaret dengemiz; uzay sanayi ürünleri, büro makinaları, elektronik, elektronik devre elemanları, ilaç, hastane malzemeleri, elektrikli makinalar vb. gibi, üretilmesi ileri teknoloji gerektiren ürünlerde, giderek büyüyen oranlarda aleyhimize değişmektedir. Özellikle 8'li yıllarda, ABD, Japonya, AT Ülkeleri ile aramızdaki fark, eski yönde ivmelenerek, genişlemektedir. Ek olarak, daha iddialı olunan, otomobil, kimya, plastik, makina-imalat sanayileri v.b. gibi geleneksel teknolojilerde de 8'li yıllarda, aradaki boşluk olumsuz büyümektedir. Buna karşın, üretimi geri teknolojiye dayalı ürünlerin ticari dengesinde, 8'li yıllarda görülen hızlı yükselme bu açıkları kapatmıştır. Üstelik % 5-6'lara varan enflasyon böylesi bir büyümenin sonucu olarak sunulmaktadır. Bu parlak olmayan göstergeler, beraberinde karamsarlığı, çözümsüzlük duygusunu getirebilir. Karamsarlıktan kurtulmanın bir yolu, kanıtları görmemezlikten gelerek, geri teknolojilere dayalı ürün ihracatımızdaki atılımımızı olumluluk gibi göstermektedir, ikinci yöntem; ekonomilerin globalleşmesi, teknolojideki gelişmeler perspektifinden ülkemizin genel manzarasını tüm çıplaklığı ile ortaya koyduktan sonra çözümsüzlüklerde çıkış yolu bulmaktır. 89 Sanayi Kongresi ile birinci aşama bir ölçüde tamamlanmıştır. 91 Kongresinde, seçilen sektörlerde, çağın teknolojisine uygun bir sıçrama noktası yakalanmaya çalışılacaktır. Bugün olduğu gibi, teknolojilerin niteliksel dönüşüm anları gelişmiş ülkelerle aramızdaki boşluğu yakalamada bir şans olabilir. 91 Sanayi Kongresi, bu nedenle, o denli önemlidir. Tersi durumda, önümüzdeki senelerde Sanayi Kongresi yapmak gereği kalmayacaktır. Hizmet sektörleri üzerine kurulan kongreler yeterli olacaktır. Tüm çalışmalarımıza katkılarınızı bekliyoruz. Saygılarımızla MÜHENDİS VE MAKİNA

9 Takım çeliklerinin «sil işlem sırasında çarpılma lai Mehmet DAĞLILAR»*) Tüm melaller ve diğer çelikler gibi lakım çelikleri de ısıl işlem esnasında çarpılmaya (dislortion) uğrarlar. Bu yüzden, birbirleriyle çalışan dişi ve erkek kesme kalıplarındaki sonboyullann, ısıl işlemden önce verilmemesi gerekir. Bu yazıda bazı lakını çeliklerinin, ısıl işlem esnasında oluşan çarpılmalarının nasıl en aza indirilebileceği anlatılmakladır Tool Seels like ali melals and other steels, disort during lıeat trealmem. For tlıis reason, the final dimensions of pıınches and dies slıould noi be given to lools before lıeal treatment. Tlıis anide ıdls how to keep the lools distortion, in minimum size at the lıeat trement. Kk.alrp maliyetini arttıran en önemli öğelerden biri, kalıp boyutlarının ısıl işlem esnasındaki değişmeleri göz önünde tutularak, hassas bir şekilde işlenmesidir. Boyutlardaki hassasiyetin daha çok olması, işlemenin ancak hassas takımlarla yapılmasıyla mümkün olabilir. Takımların sertleşmesi için kullanılan ısıl işlem operasyonları, takımların üretimleri içinde geniş bir basamağı oluşturur. Bu yüzden, ısıl işlem operasyonlarında takım çarpılmaları (distortion, burkulma) sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması gerekir.. (*) Y.Mak.Müh. PAKSAN A.Ş. Kalite Kontrol Müdürü Hemen hemen bütün takım çelikleri, deforme olmayan çeliklerden yapıldığı ifade edilir, fakat sertleştirilmek üzere ısıl işlemciye verilirken "Herhangi bir çarpılmadan kaçınılması" talimatı da eklenir. Isıl işlem esnasında aşağıda açıklandığı gibi çelik cinsine bağlı olmak üzere parça boyutunda değişmeler oluşur: 1. Kelimenin tam anlamıyla çarpılmaya uğramayan çelik yoktur. Isıl işlem sonunda, diğer çeliklerde olduğu gibi bütün takım çelikleri de hacim değişikliğine uğrar ve bu da mutlaka bir boyut değişikliğine yol açar. 2. Isıl işlem operasyonu ne kadar dikkatli bir şekilde ve önlem alınarak yapılırsa yapılsın, bu hacim değişikliğini bertaraf etmek asla mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, ısıl işlem operasyonları takım boyutunda daima bazı değişmeleri sağlar. 3. Sertleştirme esnasında oluşan çarpılmaların büyük oluşuna etki eden tek önemli faktör, takımın boyut ölçüsü ve form şeklidir. Takımlardaki distorsiyonların pratik olarak kontrolü, takım boyutu ölçülerinin bilinçli olarak seçimiyle başlar. Distorsiyona Etki Eden Faktörler Takımların sertleştirilmesinde kullanılan ısıl işlem operasyonlarının bir sonucu olarak, distorsiyon terimi, takım çeliğine ölçü ya da şekil değişikliğinin tanımı için kullanılır. Distorsiyonu oluşturan başlıca iki faktör 1. Takımın hacminde hiç bir değişme olmamasına karşılık takım şeklinde eğrilme (vvarpage) olarak ifade edilen değişikliğin oluşması. 2. Isıl işlem operasyonunun bir neticesi olarak, hacimde oluşan genleşmeyle (ya da büzülmeyle) boyut ölçülerinin artması (ya da azalması) Eğrilme faktörü (vvarpage factor) genellikle takımların geometrik şekillerine ve ısıl işlemdeki ısıtma ve soğutma operasyonlarının uygun tarzda yapılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Fakat takım çeliklerinin kimyasal bileşimine pratik olarak bağlı değildir. Eğrilmeye neden olan bir diğer nokta da sertleştirilmek üzere ısıtılan takımların fırın içinde hatalı yerleştirilmeleridir. Sertleştirme operasyonundan kaynaklanan hacim genleşmesi (ya da büzülmesi) çok defa dahili çarpılma (inherent distortion) olarak da ifade edilir. Dahili çarpılma, çelik bileşiminin ya da sınıfının karakteristik bir özelliğidir ve çelik bileşimi ile bir hayli Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı : 376 Mayıs 1991

10 değişir. Dahili distorsiyon, ısıl işlem operasyonları çok iyi belirlenmişse ancak o zaman sabit bir faktördür; ısıl işlemdeki değişmeler, çok fazla distorsiyon değişikliklerine yol açar Aşağıda, takım çeliklerinin sertleştirilmesinde etken olan dahili distorsiyon faktörlerinin yaklaşık değerleri verilmiştir. a. Karbonlu takım çelikleri: %.2-.5 (artı) b. Yağda sertleştirilen Mn çeliği : %.15 (artı) c. Havada sertleştirilen çelik (%5) : %.1. (artı) d. Yüksek karbonlu ve yüksek kromlu çelik : %.5 (artı ya da eksi) Bu faktörlerle, küre şeklindeki parçalar hariç, diğer şekillerdeki takımların çarpılmaları sağlıklı bir şekilde hesaplanamaz; çünkü deney parçalarının şekline ve ölçüsüne göre çarpılmalar farklı bir şekilde oluşur. Dahili çarpılma karakteristiklerinin tayin edilmesinde Hovvard SCOTT tarafından kullanılan daha uygun bir yöntem, sertleştirme operasyonlarından evvel ve sonra özgür ağırlıkların ölçülmesidir. Tablo 1'de verilen örneklerde belirli ölçülerdeki deney parçalarının özgül ağırlıkları, tam tavlanmış (Annealing) halde ve sertleştirmeden sonra olmak üzere iki durumda saptanmıştır. Tablo -1'de verilen değerler, çarpılma faktörlerinden daha doğru olmasına rağmen takımlardaki distorsiyonların pratik olarak ve sıhhatli bir şekilde tayin edilmesinde, özel koşullar dışında yeterli bilgiler vermez. Bir takım çeliğinde oluşan distorsiyonun tayin edilebilmesi için, önce o takım çeliğinin aşağıda açıklanan beş karakteristik özelliğniin iyi bilinmesi gerekir. 1. Çelikler ısıtıldıklarında genleşerek hacimce büyür, soğutuldukları zaman ise büzülerek hacimce küçülürler. Bu durum, "kritik bölgelerde" ısıtıldıkları ya da soğutuldukları zaman hariç, tüm koşullar için doğrudur. 2. Soğuk çelik mukavemetlidir, aksine sıcak çelik ise düşük mukavemetlidir. Bundan dolayı, sıvıya daldırılarak yapılan sertleştirme işleminde büyük sıcaklık farkları olacağı açıktır ve bu esnada sıcaklık farklarından dolayı, sıcak çelik deforme olmak ister- ÇELİĞİN SINIFI DENEY PARÇASININ ÖLÇÜSÜ ÖZGÜL AĞIRLIK (Tam Tavlanmış) SERTLEŞTİRME SICAKLIĞI VE ORTAMI ÖZGÜL AĞIRLIK (Sertleştirilmiş) LU SERTLEŞTİRMED % HACİM DEĞİŞİKLİĞİ Karbonlu Takım Çeliği Karbonlu Takım Çeliği Karbonlu Takım Çeliği 9,5x28,6 28,6 x 76 Sertleştirmeden sonra 28,6 x 76'lık parçadan merkezinden çıkarılmış 12,7 kalınlığındaki parça 7,865 7,835 7, C Tuzlu su 788 C Tuzlu su 788 C Tuzlu su 7,795 7,8 7,835 + %,9 + %,5 + %,3 Mn Yağda sertleştirmen SiMn Şoka dirençli Havada Sertleştirmen (% 5 Cr) Yüksek Karbonlu yüksek kromlu 12,7 25,4 12,7x25,4 12,7x25,4 12,7x25,4 7,853 7,77 7,815 7,71 82 C Yağ 885 C Yağ 968 C Hava 11 C Hava 7,85 7,725 7,795 7,715 + %,6 + %,6 + %,3 -%,1 1 AHU) -I: Sertleşlirilcn takım çeliklerinde hacım değişmeleri Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı : 376 Mayıs 1991

11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllll llllllllllllllllllllllll MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIMIMMIII ken, soğuk çelik bu harekete engel olmaya çalışır. 3. Martensitik (Çeliğin sıvıya daldırılmasıyla oluşan sert tabakaya verilen isim) yapıda çeliğin hacmi, tam tavlanmış çeliğin hacminden daha büyüktür. Diğer bir deyişle sertleştirilen takım çeliği, normal olarak genleşme eğilimi gösterir. 4. Östenitik (Çeliğin yüksek sıcaklıktaki fazlarından biridir, sıvıya daldırmak üzere yapılan ısıtmadan sonra, fakat sıvıya daldırma başlamadan önce) yapının oda sıcaklığındaki hacmi, tam tavlama sıcaklığına oranla daha büyüktür. Bazı koşullarda mümkün olduğu takdirde sıvıya daldırılarak sertleştirilen takımlarda, östenitik yapıyı korumak için, bu durum genleşmeye (Martensitik yapı oluştuğunda genleşme daima oluşur) karşı koyacaktır. 5. Takım çeliğinden yapılmış kovan şeklindeki bazı pşrçalar sertleştirildiklerinde, dış tabakalar tam olarak sertlik kazandığı halde iç taraftaki tabakalar bu bölgede sertleştirilme esnasında martensitik yapı oluşmadığından sertleşmezler. Yukarıda belirtilen özellikler, parçanın görünmeyen dahili çarpılma ile harici çarpılmanın birlikte etki yapmalarından kaynaklanır. Her iki distorsiyon üst üste aynı yönde gelecek olursa, toplam çarpılma büyük değerlere ulaşır, fakat dahili ve harici çarpılmalar aksi yönde oluşacak olursa birbirlerinin etkilerini yok edeceklerinden, böyle durumlarda ısıl işlemin neden olduğu çarpılma ihmâl edilebilir. Dahili çarpılma miktarı, kalıp çeliklerinin cinsine ve soğutma ortamının tipine bağlıdır. A. Suya Daldırılarak Sertleştirilen Çelikler Tablo 1'de görüldüğü gibi kesit yeteri kadar küçükse, suda sertleştirilen karbonlu çelikler, dahili çarpılmaları nedeniyle sertleştirme sırasında çok genleşirler. (Her 1 mm boydaki,3 mm'lik genleşmede, hacimce genleşme %,9 olur.) Parça yeteri kadar büyük ve kovan şeklinde sertleştirilirse, genleşme az olur: Aynı durum yağda sertleştirmede de oluşur. Bir çok uygulamalarda, tamamiyle sertleştirilemeyen takım çeliklerinin, diğer takım çeliklerine kıyasla daha çok çarpılmaya uğradıkları halde, neden bu alanda kullanıldıkları sorgu konusu olabilir. Bu sorunun cevabı şu şekilde açıklanabilir. Suda sertleştirilen karbonlu takım çeliklerinde dahili çarpılmanın etkisinin az olmasıdır; çeliğin dış yüzündeki eğrilme ise büyüktür. Eğrilme nedeni, suya daldırma sırasında takımın çeşitli bölgelerinde sıcaklık farklılıklarının oluşmasıdır. Takımın şekil ve boyut- Şekil - I; Dislorsiyon Deney Parçalan 3»* larının kontrol altında tutulmasıyla, eğrilme faktörünün (vvarpage factor) büyük derecede oluşması önlenebilir; takımın geometrik şekli parçanın bazı kısımlarının önce soğumasına ve soğumanın uzun süre devam etmesine neden olur. Suda sertleştirilen karbonlu takım çelikleri gibi çeliklerin distorsiyon bakımından kötü bir şöhreti vardır. Şekil ve büyüklük itibariyle aynı ölçüde takım çeliğinden yapılmış takımlar, aynı koşullarda ısıl işleme tabi tutuldukları halde, sertleştirmeden sonra her takımın değişik boyut ve şekle büründüğü saptanmıştır. Bunun nedeni, daldırma esnasında takım yüzeyinde buhar ceplerinin oluşmasından dolayı soğutma sıvısının her bölgede homojen sıcaklıkta olmamasıdır. Böylece her takımda oluşacak eğrilme birbirine eşit değildir. Eğrilme faktörünün etkinliğinin tayin edilebilmesi için, ne yazık ki bir yöntem mevcut değildir. Bu yüzden, suda sertleştirilen karbonlu takım çeliklerinin çarpılmalarını önceden belirlemek mümkün değildir, ancak aynı boyut ve şekildeki takımlar üzerinde önceden yapılmış olan deneylere dayanarak, çarpılmaları genel bir kural içinde belirtmek mümkün olabilir. Suda sertleştirilen takım çeliklerinin, önceden belirlenemeyen çarpılmalarına bir örnek vermek üzere Şekil -1.'e göz atalım. Böyle şekildeki bir kalıp karbonlu takım çeliğinden yapılırsa, sertleşmenin sonucu olarak, boyda değişiklik %,1 'den daha azdır. Fakat kalıntıdaki distorsiyonu aynı değildir ve havada sertleştirilen takım çeliklerinden daha iyidir. Bu soru şu şekilde açıklanabilir: Eğrilmenin neden olduğu çarpılma dahili çarpılmalı dengeler ve sertleştirme işlemiyle oluşan hacim değişikliği, parça tsp Mühendis ve Makina Cilt; 32 Sayı : 376 Mayıs 1991

12 kalınlığının (Bu parçanın deneyi, A.W. Barndt of Heintz Mfg. Co. firmasında yapılmıştır), artmasında açıkça görülür. B. Havada Sertleştirilen Çelikler Birçok takım çeliklerinin havada soğutulması esnasında oluşan küçük sıcaklık farkları nedeniyle eğrilme, havada sertleştirilen çeliklerde pratik olarak ihmâl edilebilir. Bu koşullar altında parçanın çarpılması sadece dahili çarpılmadan ileri geleceğinden, daha hassas olarak tahmin edilebilir. Bununla beraber, her iki kesit değişikliğini içeren takımlar ya da basınçlı hava ile soğutulan takımlar, homojen olarak soğumazlar ve bu durum da takımların çarpılmalarına neden olur. C. Yağda Sertleştirilen Çelikler Yağda sertleştirilen takımlarda sıcaklık farklılıkları, havada sertleştirilen takımlarınkinden büyük, fakat suda sertleştirilen takımlarınkiyle takriben aynıdır. Suda sertleştirme esnasında oluşan hava cepleri, yağda sertleştirmede meydana gelmez; bu yüzden yağda sertleştirilen çeliklerde, benzer takımlardaki ölçü değişmeleri birbirleriyle karşılaştırabilir. Genellikle eğer takım komple olarak sertleştirilirse, yağda sertleştirilen takım çeliklerinde oluşan eğriliğe, dahili çarpılma en büyük etkiyi yapar. Dolayısıyla her ne kadar havada sertleştirilen takımlardaki kadar doğru olarak tahmin edilmezse de, yağda sertleştirilen çeliklerde çarpılmanın tahmininde, yaklaşık olarak dahili çarpılma faktörleri esas alınır. Eğer tarım komple olarak sertleştirilmezse o takdirde distorsiyonu tayin eden dahili distorsiyon faktörleri pek etkili olmaz, fakat daha önce yapılmış deneyler çarpılmanın tayininde faydası olabilir. D. Yağda Sertleştirilen Çeliklerin Tuz Banyosunda Sertleştirilmeleri Erimiş tuz banyolarında takımların daldırılarak sertleştirilmelerinde oluşan sıcaklık farkları, yağda setleştirilmeye oranla daha küçüktür ve bu yüzden eğrilme ihmâl edilecek kadar azdır. Dolayısıyle, tuz banyolarına daldırılarak sertleştirilen takımlardaki çarpılma dahili çarpılma faktörleri hesaba katılarak oldukça hassas bir şekilde tayin edilebilir. Aşağıda sonuçları açıklanan deneylerde çeşitli şekillerdeki takımların çarpılmaları tayin edilmiştir. 1. Silindirler Çapı ve boyu küçük olan silindir şeklindeki takımların sertleştirilmesi sırasında, sertleştirme işleminin bir sonucu olarak, matensitik yapının homojen olarak teşekkül etmesi nedeniyle parçanın hem çapı, hem de boyunun genleştiği görülmektedir. Kovan şeklindeki bir çeliğin sertleştirilmesinde parçanın boyu, çapına oranla bir hayli büyükse parça dik daldırılarak sertleştirilmelidir; böylece parçanın boyu kısalır ve çapı büyür. Sertleştirmede boyutların farklı şekilde değişmesi nedeni şöyle açıklanabilir: a. Silindirik parçanın suyla temas eden ilk bölümünde sertleşme oluşurken büzülme meydana gelir, bu esnada parçanın arka yüzünde ve çevrede lûnlflemû acilimi "iarı"ılı"ır genleşme eğilimi görülür. b. Çevrenin ek kesitlerinde olduğu gibi sertleşen dış silindirik yüzey genleşir ve iç tarafına dahili sıcaklık (Hot interior) depo eder. c. Bunun için dahili sıcaklık, dış yüzey ile birlikte Isıl İşlemden Önce (Tam Tavlanmış) Sertleştirmeden sonra (*) Artma Miktarı mm Artma Miktarı Boyu Eni. Kalınlığı 146,53 44,45 34,95 146,6 44,56 35,4,8,1,9,6,23,26 (*) 81 C'da yağda sertleştirme, 24 C'da menevişleme Tablo -- Yağda sertleştiilen Mn Çeliğinden Yapılmış Dişi Kalıbın çarpılması 1 Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı: 376 Mayıs 1991

13 IIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIMIIIıI;: :::1İİMIIIIMIIİ ItltlHlIltlM IHİIIIIMIIMIIİIllllIIIIII>))tllllllll MIIJIIIItlIllllllllilllilllilllllllllltlIllllllltltlMIIIIIIIllUllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Isıl İşlemden Önce (Tam Tavlanmış) Sertleştirmeden sonra (*) Artma Miktarı mm Artma Miktarı Boyu Eni Kalınlığı. 292,12 139,71 57,16 291,82 14,7 57,36 -,3 +,36 +, ,26 +,3 (*) Tablo -2'dekinin aynı Tablo -3: Yağda Seneştirilen Mu Çeliğinden Yapılmış Dişi kalıbın Çarpılması genleşebilir, sıcak merkez metali iç tarafa doğru boy yönünde sertleştirilmemiş çelikten çekilir ve bu suretle en üst yüzey ucu sertleşmeden önce boyca bir hayli büzülür. Sertleştirme işlemlerinde belirli işlem koşullarına bağlı ve boyu değişmeyen belirli bir silindir çapı vardır. Yukarıda değinilen koşullar tayin edildiğinde silindir boyu arttırılacak olursa, silindir boyunda da büzülme artacağı açıktır; aksine silindir boyu azaltılacak olursa boydaki büzülme de azalacaktır. Bununla beraber, derin sertleşebilen çeliklerle çalışıldığı zaman genleşme genellikle her yönde oluşur ve dahili çarpılma faktörleri kullanılarak genleşme miktarı hesaplanabilir. 2. Uzun Dikdörtgen Şekiller Boyu uzun olan takımların sertleşmesine, kovan şeklinin nasıl etkidiğine en iyi uygulanmış iki örneği ele alarak inceleyelim: Birinci örneğin ölçüsü 25 x 1 x 348 mm, ikinci örneğin ölçüsü 62 x 15 x 348 mm dir ve malzeme olarak ani darbeye dayanıklı Si- Mn çeliği seçilmiştir. 58 Rockwell C sertlik değerinde sertleştirildiklerinde, 25 x 1 kesitindeki lamanın boyu 354,4 mm ve 62 x 15 kesitindeki lamanın boyu ise 344,8 mm'ye ulaşmıştır, ince lama mantensitik yapının oluşması nedeniyle tamamen sertleşmiş ve her yönde genleşmiştir. Kalın lama ise tamamen sertleşmemiş ve içi boş silindirlerin sertleşmesinde olduğu gib büzülerek boyu kısalmıştır. Kalın lama tamamiyle sertleştirilemez ve boyutlarda büzülme, yukarıda uzun silindirlerde tanımı yapıldığı şekilde oluşur. 3. Kısa Dikdörtken Şekiller Genel olarak denebilir ki, boyu kısa olan dikdörtgen kesitli dolu kalıplar, eğer parçalar tamamiyle sertleştirilecek olursa, sertleştirmenin sonucu olarak her yönde genleşmez. Havada sertleşen çeliklerde, dahili çarpılma faktörleri kullanılarak, genleşme miktarı hassas bir şekilde tayin edilebilir. Yağda sertleştirilen çelikler için genleşme miktarları, büyük bir hassasiyet istenmiyorsa tahmin edilebilir. Tablo 2'deki örnekte bu nokta açıklanmıştır. Tablo 2'de görüldüğü gibi yağda sertleştirilen çeliklerde oluşan ölçü değişikliğinin hesaplanarak belirlenmesinde büyük hatalara düşülebilir. Bu dişi kalıpta oluşan hacim değişikliği %.55'tir ve bunun lineer olarak karşıtı her 1 mm şeklindedir. Dolayısıyla her 1 mm boydaki mm olarak gerçek genleşme miktarı, lineer faktöre çok yakın değildir. Bununla beraber, her boyut için.36 ilâ.4 mm arasındaki genleşmenin, kalıp yüzeylerinin temizliği bakımından faydası vardır. Dahili çarpılma faktörlerinin kullanılmasıyle belirlenen genleşme miktarındaki değerler, kalıbın çarpılmasın etki eden eğrilme faktörünün bir göstergesidir. Dahili çarpılma faktörlerinin kötü kullanılması sonucu meydana gelen hatalara bir örnek götermek üzere Tablo 2 ile Tablo 3'deki değerleri karşılaştıralım: Tablo -3'de boyutları verilen kalıbın sertleştirilmesinde oluşan hacim değişikliğindeki artma miktarı %,46'dır. Bu miktar, bu sınıf takım çeliğinden normal beklenenden daha azdır ve kalıbın tamamiyle sertleşmediğini gösterir; bu değerle boydaki büzülme miktarı hesaplanabilir. Şu nokta açıktır ki dahili çarpılma faktörleri, bu tip kalıpların çarpılmalarının tayin edilmesinde faydalı olamaz. Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı : 376 Mayıs

14 4. Halka Tipi Dişi Kalıplar Esas prensiplerin kullanılarak, genleşme miktarının tayin edilmesine daha iyi bir örnek göstermek üzere halka şeklindeki dişi kalıbı elealalım. Bilinen bir nokta şudur ki, halka şeklindeki dişi kalıp, tamamiyle suya daldırılırsa göbekte büzülme oluşur. Bu durum, evvelce belirtilen genleşme ile ilgili noktalara ters düşmektedir, fakat şu husus işaret edilmektedir ki, daldırmada martensitik yapının teşekkül etmesi daima genleşmeye nedenolur. Bu hususta yapılacak daha fazla bir inceleme de, bu durumun normal bir sonuç olduğunu gösterecekti, çünkü martensitik yapının oluşması sırasında oluşan genleşme doğal olarak büzülmeye neden olacaktır. Şayet halkanın her bölgesinde sertleşme oluşuyorsa halkanın göbek yüzünde genleşmenin oluştuğu görülebilir. Bununla beraber, göbek yüzeyinde açıkça genleşme etkisi varsa bu durum, göbek çapındaki büzülmenin doğal bir sonucudur. Bu hareketin görülebilmesinin diğer bir yolu, dolu bir silindirin çapsal olarak genleşmesini izlemektir; burada parçanın düz silindir ya da halka şeklinde olması sonucu değiştirmez. Halka şeklinde bir kalıp tamamiyle suya daldırılırsa, kalıp boyutlarına tabi olarak, iç çap hafifçe her yönde farklı bir şekilde hareket ederken, dış çap ise sabit bir şekilde genleşir. Eğer bir halka, cidar kalınlığına kıyasla ince ise yüzeylerin sertleşmesi, parçadaki distorsiyonu net olarak kontrol altında tutabilir. Bu çeşit bir halka, kalınlığı ve iç çapı artırır, fakat genellikle dış çapı azaltır. Dişi kalıbın deliği çok küçük ise daldırma çelik içinde çam olarak sağlanamaz. Keza delik yüzeyi sertleşmesin diye kapatılmışsa, bu durumlarda kalıpta martensitik yapının oluşması esnasında delik büyüyecektir. Halka tipi dişi kalıp havada sertleşen çelikten yapılmışsa hem iç, hem de dış çap çarpılma f aktörleriyle hesaplanan miktar kadar büyüyecektir. Bununla beraber, şayet göbeğin küçülmesi isteniyorsa, o taktirde kalıp basınçlı hava içinde soğutulmalıdır. Halka tipi dişi kalıpların büzülmesinin tayininde kullanılan bir başka prensip daha vardır. Bu yöntemle göbek çapı her 1 mm için,2 ilâ,28 mm arasında küçültülebilir. Yöntemin esasları şöyledir. 1. Dişi kalıp homojen olarak yaklaşık 982 C sıcaklığa kadar ısıtılır. 2. Göbeğin dışarıda kalması sağlanarak, kalıp çerçevesi suya daldırılır ve 26 C sıcaklığa kadar soğutulur. Bu amaçla kullanılan bir apara Şekil -2'de görülmektedir. 3. Dişi kalıp uygun sertleştirme sıcaklığına kadar ısıtılır. 4. Bu sefer çerçeve kısmının dışarıda kalması sağlanarak, göbek kısmı tamamiyle suya daldırılır. Yöntemin açıklanması şöyledir: (a) Çerçevenin daldırılmasıylme, o bölgedeki metal büzülür ya da bitişikteki göbeğe karşı olan metali eğmeye başlar. (b) 26 C'da daldırmayı durdurarak martensitik yapının teşekkülüne izin verilmez ve böylece büzülmeyi sağlayacak kuvvetler, herhangi bir pozisyonda oluşamaz, (c) Bundan sonra göbeğin daldırılmasıyla daha ziyade göbeğin çapı, martensitik yapı oluşumu sonucu, iç tarafın genleşmesiyle büzülür. Diğer karmaşık faktörlerin etkisi nedeniyle takım çeliklerinin çarpılmasını önceden tayin etmek zordur. Başlıca faktörler şunlardır: a. Tufal Tabakası Ticarî nitelikteki ısıl işlem donanımlarının çoğunda, çeliklerin ısıtılması esnasında tufal tabakası oluşur. Tufal tabakasından kaynaklanan metal eksilmesi ihmal edilemez, çünkü ısıl işlemden kaynaklanan boyut değişikliği kadar, metal eksilmesinin de sakıncası vardır. Bazı durumlarda sertleştirme sırasında oluşan genleşmeyi karşılaması bakımından, tufal tabakasından meydana gelen metal eksilmesi bir avantaj sağlar. (Kuşkusuz, tufal tabakası oluşumundan dolayı oluşan metal eksilmesi, boyut eksilmesini de artırır.) Zaten yağda sertleştirilen takım çelikleri, çarpılmaya uğramayan özelliği ile tanınmıştır, fakat bir miktar çarpılma söz konusudur. Bu az miktardaki çarpılma göstermiştir ki, tufal tabakası sertleştirme ile ilgili ısıtmada oluşur. Sertleştirmede oluşan genleşmenin etkisini azaltmaya çalışır. Tufal 1 Su seviyesi... _). Asbestos e Dişi kalıp,..gjs Yumuşak çelik ty \ş Somun rondelalar ^ Gevşek bağlantılı saplama Şekil -2: Halka şeklindeki dişi kalıp gövdesinde olıısan genleşmeyi ölçen aparatın kesit görünüşü. 12 Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı : 376 Mayıs 1991-

15 lil.'imilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I ÇELİĞİN SINIFI L AĞIRLIK ravlanmış) ÖZGÜ (Tam" L AĞIRLIK eştirilmiş) ÖZGÜ (Sertle c İE ÜS- O C S SERTL.ESTİRMEDE O '3 i % HAC DEĞİŞ fîaf _ #UJ»o SERTİ MENE DEĞİŞ Karbonlu Takım Çeliği (Çap 9,5 x 28) Mn Yağda Sertleştirmen SiMn Şoka Dirençli Havada Sertleştirmen 7,865 7,853 7,77 7,815 7,795 7,85 7,725 7,795 7, ,73 7,8 t %,9 + %,6 + %,6 + %,3 + %,8 + %,45 + %,5 + %,2 O Sertleştirilmeleri TABL. 1 'de verilmiştir. tabakası oluşumunu engelleyen fırınlarda takım çelikleri, eski tip fırınlara kıyasla daha fazla genleşir. Isıtmada kullanılan tuz banyoları tufal tabakası oluşumuna tamamen engel olmazlar. Gerçekte tufal tabakası meydana gelmektedir, fakat tuz banyasu tarafından eritildiğinden gözle görülmektedir. Bununla birlikte ısıtılma zamanı kısaltıiırsa, tufal tabakasından ileri gelen malzeme azaltılmış olur. b. Daldırma Sıcaklığında Değişiklik Tavsiye edilen bölgenin üstündeki ya da altındaki sıcaklıklarda genellikle çarpılma büyük miktarda oluşur. Genel olarak, yüksek sıcaklıklar östenitik yapının korunması yönünde etki yapar; östenitik yapı ise beklenen genleşmeyi azaltır ya da büzülmeyi artırır, buna karşın düşük sıcaklıklar ise genleşmeyi arttırarak martensitik yapının daha çok komple hale gelmesi şeklinde etki yapar. Daldırma ile sertleştirmedeki daldırma ortamının vizkozitesi, sıcaklığı ve çalkantılı oluşu ve benzeri diğer faktörler de çarpılmaya etki ederler. c. Menevişleme Gerçekte menevişleme işlemi, martensitik yapının çözülmesine neden olur ve sertleştirilmiş takım çeliklerinde ise martensitik yapının oluşması sonucu genleşmenin etkisini, karşı atakla azaltmak ister. Bu durum birçok takım çeliklerinde görülür. Tablo -4'de çeliklerde 25 C sıcaklıktaki menevişlemede oluşan hacim değişiklikleri görülmektedir. Özellikle sıvıda sertleştirilen takım çeliklerinde takım boyutlarının tama daldırma koşullarında ölçülmesi emniyetli olmaz, çarpılma genellikle meneviş ameliyesinden sonra ölçülür. Genel olarak çarpılma faktörleri, menevişlemeden sonra değişen boyutlar ölçülerek düzeltilip doğru hale getirilir ve böylece tavlama durumundan, tavlama + menevişleme haline kadar ölçü değişiklikleri tayin edilebilir. Yüksek tavlama sıcaklıklarının kullanılması, neticede dahili çarpılmanın neden olduğu ölçü değişikliğini yok eder, fakat bu noktada takım ısıl işlemle kazandığı sertliğini kaybeder ve yapı, tam tavlanmış (annealing) durumundaki ferrit ile karpite dönüşür. Neticede bu yöntemden, pratik bir sonuç çıkmış olmaz. d. Boyutların Ölçülmesi Takımların sertleştirmeden sonra değişen boyut ölçülerinin incelenmesinde, belirli lokal durumlarda verilen bir boyutun ölçülmesi yoluna gidilir. Bununla beraber, eğer belirli bir boyut değişik yerlerde ölçülürse, ölçme yerine bağlı olarak büyük farklılıklar görülecektir. Örneğin, deliğin iç yüzeyi şişer ve gö- Mühendis ve Makina Cilt: 32 Sayı : 376 Mayıs

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Dünya Otomotiv Sektöründe Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri

Dünya Otomotiv Sektöründe Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER (*) Tülay Akarsoy Altay 07 Mart 2006 IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Otomotiv Sanayii Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı