ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: İstanbul, 2006

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO' nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO' nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: 05 ÖZE Özel Öğretim Kurumlarının Problemleri ve Çözüm Yolları. İstanbul, 2006, 128 Sayfa 1. EĞİTİM I. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI II. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI III. ÖZEL OKULLAR IV. ÖZEL DERSHANELER V. ÖZEL KURSLAR VI SÜRÜCÜ KURSLARI VII. İTO ISBN: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü / İstanbul İTO BİLGİ HATTI Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel :(212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT PORTAKAL BASIM MATBAACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Seyrantepe Mah. İmam çeşme Yolu G 47 Sokak No 5 Kat 1 4. Levent / İstanbul Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Bir toplumun sahip olduğu en büyük maddi sermayesi hiç kuşkusuz beşeri sermayesidir. Bu hammaddeden en iyi şekilde yararlanmak için işlenmesi gerekir. Bu ise, eğitim olanakları vasıtasıyla olur. Toplumdaki herkesin bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacak eğitim sistemi, toplumda çağın değişimlerine ayak uyduracak dinamizmi yaratacaktır. Toplumumuzdaki sosyo-ekonomik değişikliklere paralel olarak eğitim sektöründe yaşanan herkesimin malumu olduğu sorunlar, devlet düzeyinde aranan yönetimsel ve yasal çözümler ile bir anlamda devletin omuzlarındaki yükü hafifleten özel girişimciler sayesinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye'deki eğitim kalitesinin artırılması amacıyla, özel okulların ekonomik ve akademik anlamda gelişmesine fırsat tanıyacak 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılmak istenen değişiklikler öngörülmektedir. Sektördeki değişiklik talebinin arka planında, uzun bir süredir gerek eşitmenleri ve eğitim kurumlarını gerekse öğrenci ve öğrenci ailelerini mağdur eden düzenlemelerin ve yönetim anlayışının getirdiği sorunlar yer almaktadır. Odamız, Türkiye'nin her türlü sorununda olduğu gibi, eğitim konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmek ve eğitim sistemimizde ortaya çıkan sorunlara ve istikrarsızlığa çözüm üretmek amaçlı gayretleri çerçevesinde 68 No.lu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitemiz ile birlikte çeşitli çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. Eğitim sektörünün ve üyelerimizin güncel sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapılacak olan çalışmaları belirlemek, Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılması planlanan değişiklikler ile birlikte ele almak üzere 2005 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen zümre toplantıları sektörel çalışmalara kaynak olması amacıyla kitap haline getirilmiştir. Zümre toplantılarını düzenleyen Meslek Komiteleri şubesi şefi Arzu Yurtman'a, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar şubesi Araştırma Raportörü Özgür Kaçar 1 a ve yayının hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen 68 No'lu Özel Eğitim ve Öğretim Kurum ve Kuruluşları Meslek Komitesi Başkan ve üyelerine teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Özel Okullar Konulu Zümre Toplantısı - 18 MAYIS 2005 Özel Dershaneler Konulu Zümre Toplantısı - 18 MAYIS 2005 Özel Kurslar Konulu Zümre Toplantısı - 27 MAYIS 2005 Sürücü Kursları Konulu Zümre Toplantısı - 27 MAYIS 2005 Genel Katılımlı Konulu Zümre Toplantısı - 5 EKİM 2005 Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e Sorular ve Cevaplar...

7

8 ÇALIŞMAYI HAZIRLAYANLARIN NOTU Odamızın 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitesi olarak, bugüne kadar belki de ilk defa, bu kadar derinlemesine ve uzun bir şekilde özel öğretimin sorunlarını, başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere ülkemizin en üst seviyede bürokratları ile tartıştık. Önümüzdeki dönemlere ışık tutacak bu çalışmaya İstanbul' umuzun çok değerli kurumları da ciddi katkı verdiler. Bundan sonraki hedefimiz toplantımızda ele aldığımız konuların önümüzdeki dönemlerde uygulamaya geçirilerek, özel eğitim ve öğretimin gelişmiş ülkelerde olduğu seviyeye çıkarılmasıdır. Bu sayede biz de küresel dünyada daha donanımlı, rekabet gücü daha yüksek insanlarımızla bu mücadelenin içinde olacağız. Orhan Albayrak İTO Meclis Üyesi 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Dalgın İTO Meclis Üyesi 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitesi Üyesi Fikret Özdemir Komite Üyesi 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Kemal Kıdıl 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek KomitesiÜyesi Osman Öztürk 68 nolu Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Kuruluşları Meslek Komitesi Üyesi

9

10 Özel Okullar Konulu Zümre Toplantısı ( ) Oturum Başkanı Orhan Albayrak: Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Böyle zor bir İstanbul sabahında toplantımıza katılma zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. 68 Nolu Komite olarak bu bizim ilk toplantımız. İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı yaklaşık 1800 tane özel öğretim kurumu var. Bunlara faks ve mektuplarla ulaşmaya çalıştık. Sizlere toplantımızın kısa bir gündemini okuduktan sonra, "neden burada toplandık? 68 numaralı meslek komitesi olarak neler yapmayı planlıyoruz? Önümüzdeki dönemdeki projeksiyonlarımız nelerdir?" sorularından hareketle bu konularda sizlere bilgi verip, daha sonra da siz kıymetli arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Açılışın hemen akabinde, yeni meslek komitesi ve Ticaret Odası'nm çalışması, arkasından yine bizim kurduğumuz adına çalışma grubu dediğimiz 6 adet komisyon ve görevleri hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Daha sonra da dilek temenniler bölümünde, özellikle sizleri dinlemek istiyoruz. Bu dinlediklerinizi biz yazılı hale getirip, değerlendirdikten sonra meslek komitesinde, İstanbul Ticaret Odası'nm Yönetim Kuruluna sunup, eğer bunlardan hayata geçirilecek olan projeler varsa, bunları odamız vasıtasıyla hayata geçirmeye çalışacağız. Şimdi müsaade ederseniz, ben İstanbul Ticaret Odası olarak ve özelde özellikle 68 numaralı özel öğretim kurum ve kuruluşlarını temsilen meslek komitesi olarak bakış açımızı kısa bir şekilde size sunmak istiyorum. Şu anda Dünyada globalleşme, küreselleşme dediğimiz, bir gerçek var arkadaşlar. Bu tıpkı bir yağmurun arkasından oluşan sel gibi, kendisine direnen, köklü ağaçları yerinden söküyor ve sele alıp götürüyor. Bu sele karşı, ya tıpkı ağaçlar gibi direnecek ve sele kapılıp gideceğiz, yada bu sel üzerinde nasıl ayakta kalacağımızın hesabını yapacağız. Yani değişim ve dönüşüm rüzgarları karşısında gerekli adımları atmak zorundayız. Bu açıdan baktığımız zaman, diyebiliriz ki, rekabet önemli bir unsur olarak karşımızda duruyor, yani ayakta kalabilmek için ürünümüzle, yada ürettiğimiz hizmetle tüm dünya ile rekabet edebilir bir yapı ortaya koymak zorundayız. Aksi takdirde bu şartlarda yaşama şansınız olmayacaktır. Bunu başka bir söyleyişle söylersek, karşımızda küresel tehditler var. istanbul Bağcılar'daki bir okulun öğrencisi, kendisine rakip olarak Tokyo'daki okulun öğrencisini görmeli. Bizim İstanbul'daki okullardaki eğitim kalitesi, eğer Paris'teki ile yanşamıyorsa, biz okul olarak ülkemizde bu yarışta geri kalacağız. Çevremizi iyi okuyup, ona göre hareket etmek zorundayız. Aynı şekilde küresel tehditlerin yanında, küresel fırsatları da iyi değerlendirmek durumundayız. Kültürümüzün, genç nüfusumuzun ve jeopolitik konumumuzun bize sunduğu fırsatları görmek durumundayız. Bu değişimi göremeyen, değişimi istemeyen, veya direnen bir yapının bizi veya Ülkemizi ileriki yıllarda çok gerilerde bırakacağını düşünüyoruz. Ülkemizde özel okullaşma oranı hepinizin bildiği gibi, gelişmiş ülkelere göre -9-

11 oldukça düşük. Bu oran yaklaşık % 2 civarında. Halbuki bu oran, devletin ekonomide daha çok rol aldığı, eski doğu bloku ülkelerinde bile % 10'lar civarında, bu da geçmiş dönemlerde bu işe ne kadar az önem verildiğinin bir göstergesi, peki bu böyle mi olmalıdır? Hayır, böyle olmamalıdır. Bu oranı yukarı çekmek gerekmektedir. Bu anlamda yakın birkaç yılda, talim terbiye kurulunca yapılan yeni müfredat çalışmalarının, ezberci yapıdan, daha çok sorgulayıcı ve yapıcı bir yapıya bürünmenin, kaynak üretmek amacıyla, okul satışlarının gündeme gelmesinin, 625 sayılı kanunda yapılmak istenen düzenlemelerin, bilgi işlem alanında yapılan çalışmaların, ilk defa iki yıldır bütçede eğitime en büyük payın ayrılmasının önemli sayılabilecek ümitvar gelişmeler olduğunu burada belirtmek istiyorum. Bu bakış açılarından hareketle, biz 68 numaralı özel öğretim kurum ve kuruluşları meslek komitesi olarak ülkemizin çok önemli bir kurumu olan İstanbul Ticaret Odasında sorumluluklarımızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Genelde Türkiye'de, özelde de İstanbul özel öğretim kurumlarına çok önemli katkılar vereceğimizi, sorunlar çözülmesi ve yeni projelerin üretilerek, İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla, hayata geçirilmesine öncülük edeceğimizi düşünüyoruz. Genç, dinamik, İstanbul Ticaret Odası yönetimi, bize bu açıdan umut vermektedir. Bildiğiniz gibi odamızda 68 numaralı meslek komitesi olarak meclis üyesinde 2 kişi ile temsil ediyoruz. Ayrıca meslek komitemiz 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşuyor. Bu 5 asil ve yedek üyemizi hepiniz tanıyorsunuz. Biz bunlara ilaveten 6 adet ayrıca komisyon kurduk, (çalışma grubu da denilebilir). Bunların bir tanesi, özel ana okulları komisyonu, bir tanesi özel okullar komisyonu, bir tanesi özel dershaneler komisyonu, bir tanesi özel sürücü kursları komisyonu, bir tanesi özel kurslar komisyonu ve son olarak da Avrupa Birliği komisyonudur. Bu komisyonlarda bir başkan, 5 asil ve 5 yedek üye bulunacak, bunları henüz oluşturma aşamasındayız. Meslek komitesinde her bir komisyondan sorumlu bir meslek komitesi üyemiz var. Örneğin Osman Nuri Öztürk bey özel okulları meslek komisyonunun meslek komitesindeki sorumlu üyesi arkadaşımız. Bu komisyonlar neler yapacak? Örneğin özel ana okulları komisyonu, kendi arasında çalışacak, İstanbul'daki özel ana okullarının sorunlarını, gerçekleştirmek istediği hizmetleri toparlayacak, bunları bizim meslek komitemize sunacak. Biz meslek komitesi olarak bunu değerlendireceğiz, olgunlaştıracağız, biz de bunu karar altına alıp, Ticaret Odası'nm yönetimine sunacağız ve bu projenin gerçekleşmesi için, gerek İstanbul nezdinde gerekse merkezi hükümet nezdinde yapabileceğimiz bütün çalışmaları yapacağız. Şimdi bu komisyonlar söylediğim gibi, henüz oluşma aşamasında, sizlerden bu komisyonlarda görev almak isteyen değerli arkadaşlarımız bu komisyonlara bizlere isimlerini yazdırarak başvurmalarını istiyoruz.. Değerli arkadaşlar! Biz bizden önceki dönemde görev yapan meslek komitesinin ele aldığı konuları oda yönetiminden istedik. Dönem içerisinde sadece bir defa genel bir toplantı yapıldığını, özellikle gündeme alman konuların özel okullardaki KDV oranları, 625 sayılı kanunda yapılan, yapılması istenen düzenlemeler olduğunu öğrendik. -10-

12 Yeni dönemde bu komisyonların daha aktif çalışmasıyla ve özellikle de sizlerin katılımıyla ve sizlerle beraber daha önemli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Daha büyük projelere imza atabilmek için bu komisyonlarımızın çok iyi çalışması lazım geldiğini ve çok iyi bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün bu projeleri gerçekleştirmek için eğer biz iyi çalışırsak, saygınlığımızı güzel bir şekilde ortaya koyabilirsek, bence Türk Milli Eğitim tarihinde çok önemli bir hizmeti yerine getirmiş olacağız. Şimdi bizim bu söylediklerimizin dışında, bugün size, özel okulların problemleri ve beklentileri konulu aslında bir sunum hazırlamış ve sunmayı planlamıştık, fakat daha sonra bu planımızı erteleme kararı aldık Önce siz değerli üyelerimizi dinleyip, önerilerinizi alıp, onların ışığında bir sonraki toplantıda neler yapabileceğimizi, konuşmanın daha yararlı olduğu kanaatine vardık. Şimdi ben müsaadenizle sözümü burada bitirip, kürsüyü sizlerden söz almak isteyenlere bırakmak istiyorum. Bugün komitemizin sadece "özel okullar" bölümü olarak buradayız. Komitemizin diğer mesleki dallardaki üyeleriyle ayrı ayrı toplantı yapmayı planladık. Biraz önce saydığım 5 komisyonu ayrı ayrı toplantıya çağırdık ve onlarla kendi alanlarıyla alakalı konuşacağız. Şimdi sizleri dinlemek istiyoruz. İçinizden söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa, parmak veya el kaldırarak söz alabilir. Biz konuşulanları not alıp değerlendireceğiz. Buraya çıkan arkadaşımız kendisini de bir tanıtsın, biz de onu tanımış olalım. Nurullah bey buyurun! Nurullah Dal : Saygıdeğer eğitim aşığı dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derdimiz çok. Sayın başkan, hepimiz biliyoruz. Fakat ben bizzat 10 senedir, kendi okulumda ve 5 senedir sektör kuruluşlarından biri olan Özel Okullar Birliğinde bunlarla fiili olarak uğraşıyorum, öneriler, taslaklar hazırlıyorum. Tabii çok fazla bir yol aldığımızı söyleyemeyeceğiz Maalesef. 50 sene önceki dertlerimiz devam ediyor.yıllar geçmiş, hala aynı dertlerden muzdaripiz, Özel okulculuğa Türkiye'de bakış açısı, ciddi oranda değişmedi. Türkiye'deki özel okulculuk oranı % 2 bile değil. Bu şunu ifade eder. İşte 13 milyon, 14 milyon öğrencide, 250 bin kişi, velileriyle beraber 1 milyon, 1,5 milyon kişiye hitap ediyoruz.. 75 milyon nüfus içinde, bu insanlar bize inanmışlar, güvenmişler, okullarımıza geliyorlar. Fakat inanın; bu 1.5 milyon kişi içinde dahi özel okulculuğa bakış açıları çok yamuk olan insanlar var. 50 bine yakın personel çalıştırıyoruz. Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız, bu 50 bin kişi içinde de bizden ekmek yediği halde, bu kurumlara, yanlış bakan çok arkadaşımız var. Burada ana problem, bu bilincin oluşmaması, bu bakış açısını değiştiremememiz. Devletin en üstündeki şahıstan tutun, en alttaki bekçiye kadar bizi tanımıyorlar ve bilmiyorlar. Ve olumlu yaklaşmıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yoksa bu kadar değerli insanlar ve bizden önce gayret eden birçok değerli insanın bunca emeği ile bu işler bir noktaya -11-

13 gelirdi. Ama gelmediğine göre demek ki ciddi bir dirençle karşı karşıyayız. Bu direnci kırmak için yılmadan gayret edeceğiz, çalışacağız, her gördüğümüze anlatmaya çalışacağız. Bu konuda da bilinçli çalışmalar yaparsak önyargıların değiştireceğine inanıyorum. Belki bu komitenin ana problemi bu değil. Bu genel bir bakış açısını ortaya koymak için söylediğim sözler. Okullarımıza geldiğimizde, biz okullarımızdaki çalışmaları ikiye ayırıyoruz. Ekonomik ve akademik faaliyetler.. Akademik faaliyetlerle ilgili burada konuşacak çok fazla bir şey yok. Buranın konusu ekonomik faaliyetlerdir. Gerçeği söylemek gerekirse şu andaki hükümet, son 2,3 senedir, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri içinde, bizlere en samimi, en sıcak bakış ve yaklaşım içinde olan bir ekipten oluşuyor.. Bunu her kesimden arkadaşım,aynı şekilde takdirle karşılıyor. Milli Eğitim ile ilgili sıkıntılarımızı çok hızlı halletme şansına sahibiz. Biz bunu gördük, gözlemledik. Burada da ana konular akademik problemler oluyor. Yani okulun eğitim konusundaki işleyişiyle ilgili, gerçekten bir çok yönetmelik değişiyle yaptıkları yönergelerle, bu konulardaki sıkıntılarımızı gidermeye çalıştılar, o yüzden akademik faaliyetlerdeki problemleri de buradan ayrı tutuyorum, Bütün bunlara rağmen, 2, 3 senedir özellikle ekonomik konularda çok şey istedik tabii. Bunların çok azı yerine geldi. Bu komiteden ve Ticaret odasından beklentimiz, ekonomik konulardaki sıkıntılarımızın giderilmesi. Burada tabii birçok tekliflerimiz, taslaklarımız, önerilerimiz var. Ben birkaç başlık altında değinmek istiyorum. İnşallah daha sonraki çalışmalarda, yazılı raporlar halinde bunları Ticaret Odası'nm da gücü ve desteğiyle, yukarılara iletip, uygulanır hale getirebiliriz diye ümit ediyorum. Şimdi benim en çok sıkıntı çektiğim, başbakana kadar bizzat ifade ettiğim iki konu var; Birincisi teşvik. Şimdi biz 10 senedir, 20 senedir teşvik, teşvik dedik. Her bakana bunu ilettik.en son bu hükümet teşvik çıkaracağını söyledi. Sevindik, ümide kapıldık. Sonra paketten kuş çıktı. "Yeni açılan okullara 5 yıl vergi muafiyeti." Bu kadar eşitlik ilkesine aykırı, bu kadar rahatsız edici daha bir şey yapılamazdı. Çünkü bakın hepimizin kurumları var. Belki 5 sene, belki 10 sene, belki 20 sene, 50 senelik kurumlarımız var içimizde. Bu yeni açılan okullara vergi muafiyeti var da, niye eski açılan okullara yok. Bu okullar hiç mi sıkıntı çekmedi, bu okullar krize girmedi mi? Bu okulların sıkıntısı yok mu? Bu teşvik yeni okullara var da, niye eski okullara yok. Buradaki adaletsizliği düşünemezsiniz. Sizin 20 yıllık okulunuzun yanma gelecek, birisi bir okul açacak, vergi muafiyeti avantajını kullanarak, her türlü fiyat politikası, ücretlendirme politikasını yapacak ve siz aynı şartlarda olmayarak rekabet etmeye çalışacaksınız. Bu anlaşılması çok güç. Özündeki sıkıntı bu. Bunu kabul etmiyoruz, yani bununla ilgili mücadele etmek ihtiyacını duyuyoruz, ya herkese verirsiniz, ya kimseye vermezsiniz. Okullarımızdaki bu teşvikle ilgili şunu da söylemek istiyorum.aslında 5 yıllık teşvikin de gerçekte hiçbir manası yoktur. Hiçbir okul bundan ciddi anlamda -12-

14 faydalanamaz. Yeni açılan okullardan bahsediyorum, işin özünde de bu var aslında ama, ben işin adaletsizlik yaklaşımına karşıyım. Yoksa o yeni açılan okula 5 yıl verdiğiniz zaman teşvik, zaten bir okulun kara geçme süreci 5 yıldan önce değildir. Yani 5 yılda ancak kendini amorti edip kara geçmeye başlar, vergi ödeyeceği zamandır, o 5 yılda siz vergi muafiyeti uygulamanızın hiçbir esprisi yoktur, bu daha önceki vergi, teşvik uygulamalarında ortaya çıkmıştır. Tecrübeyle sabittir. Onun için daha farklı yaklaşımlar bekliyoruz. İkinci önemli konu da çalıştırdığımız personel ücretleri. En büyük yükümüz, en büyük ağırlığımız burada. Genel giderlerimizin yaklaşık % 60 ı personele gidiyor. Maaş, ssk, muhtasar, gelir vergisi, topladığınız zaman, topladığınız her öğrenciden topladığınız 100 liranın, neredeyse, 65, 70 lirası, bu personele harcıyorsunuz. Keşke, bu miktar çalıştırdığımız insanların cebine gitse. Hayır; bunun bir bölümü, maalesef % 30 una yakını devlete gidiyor. Direk olarak devlete gidiyor. "Tabii ki devlet alacak. Bunda itiraz edilecek ne var" diyebilirsiniz.! Ben itiraz ediyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde, eğitime, eğitim işçilerine, eğitime gönül verenlere bu kadar büyük vergi yükü yüklenmiş bir ülke daha yok. Bizim ülkemizden başka. Birçok Ülke bırakın kurumlara vergi istisnası getirmeyi, bütün öğretmenlerinden, gelir vergisini minimum oranda kesiyor. Hiç kesmeyen ülkeler var. "Bu öğretmen, eğitim işi yapıyor, benim vazifemi yerine getiriyor, o yüzden ben bundan vergi almayayım" diyor. Bizde ise tam tersine olabilecek en yüksek vergi oranıyla karşı karşıyayız, tabii bu yük bir değer olarak bize yansıyor, biz de öğrenci ücretine yansıtıyoruz ve maliyet yüksekliği ortaya çıkıyor. Öğrenci bulmakta sıkıntı çekiyoruz Türkiye'deki en çok oran olarak emekli çalıştıran kurumlar, emekli olmuş kişileri çalıştıran kurumlar özel okullardır, ve dershanelerdir kısmi olarak ve bu emeklilerimiz hayatları boyunca primlerini ödemiş, SSK dan veya Emekli sandığından emekli olmuş, sosyal haklarını kazanmış, sağlık haklarını kazanmış, bu insanlar diyorlar ki, biz oturmayalım bir kenarda, bu millete, bu devlete bir şeyler daha üretelim. Gücümüz yerinde. Biz de bunları arzu ediyoruz, çalıştırıyoruz ve bu insanlardan karşılığının ne olduğu bilinmeyen destek primi altında % 30'lara varan ve geçen oranlarda, SSK primi kesiliyor. Burada karşılığı belli olmayan bir prim kesintisiyle karşı karşıyayız ve bunlar bilançolarımızda, bütçelerimizde ciddi rakamlar tutan kalemlerdir. Bu emeklilerden kesilen SSK primlerinin ortaya yatırılması lazım, çalışma bakanlığıyla bu konunun ciddi olarak tartışılması lazım ve buna da bir çekidüzen vermek lazım. Özel öğretim sektöründeki yatırımlara arsa tahsisi kolaylığı sağlanması lazım.. Yatırımlara teşvik belgesi alma kolaylığı. Var olan cüz-i yatırım teşvikleri de normalde çalışmıyor. Bunların da kolaylaştırılması lazım. Ticaret Odası bu konuda bir öncülük edebilir. Artık danışman desteği mi verir, yönlendirme desteği mi verir, bu konuda yardımcı olmalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca Vakıf Üniversitelerinin teşvik edilmesi yanında, özel kurumlarımızın da artık üniversite kurma hakkına sahip olmasını talep ediyoruz. Bunun o kadar çok zor olduğuna inanmıyorum. -13-

15 Bunun dışında Dünya Bankası ve Avrupa İskan Fonu kaynaklarından özel öğretim kurumlarının da yararlandırılmasının sağlanması. Zannederim Ticaret Odası'nm bu konuda önderlik etmesi gerekecektir. Yurt dışında 4-5 sene bulundum, ithalat ve ihracat konusunda tecrübe kazandım. Tarım konusunda, hayvancılık konusunda Türkiye'ye çok ciddi paralar aktarılıyor. Afedersiniz, inek başına bilmem kaç dolar, arsa metrekaresine şu kadar para diye, resmen sayısal oranlarda rakamlar belirleniyor.çiftçilere ve tarım hayvancılıkla uğraşanlara dağıtılıyor. Ülkemizde 13 milyon öğrenci okuyor, bugüne kadar ben Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından " öğrenci başına şu kadar yardım yapılsın" diyen bir tek proje görmedim. Çok cüzi fonlardan, mesela teknoloji yatırımı yapılması için, bilmem 100 milyon dolar gelebilir. Şartlı bir destektir bu. Bu teknoloji zaten dışarıdan satın alınır, belli yerlerden almak zorundasmızdır. Yani inek o kadar önemli ki, tavuk o kadar önemli ki bu ülkede, domates, biber çok önemli. İnekçilik, tavukçuluk, arıcılık, böcekçilik hepsine dünya kadar yatırımlar, dünya kadar fonlar açılmıştır. Siz çocuk okutuyorsunuz, eğitimle ilgili de ihtiyaçlar var. Bunun için hiçbir destek şey yok. Dünyada kendi seviyemizdeki veya hedef olarak ulaşmak istediğimiz ülkelerin yapılarına baktığınızda, en fukara ülkeden, en zengin ülkeye kadar eğitim konusunda ciddi teşvikler vardır Hele özel okulculuğa önemle destek verilmektedir..kişi başına gelirin 250, 300 dolar olduğu Hindistan'dan kişi başı gelirin 20 bin doların üzerinde olduğu Japonya'ya Amerika'ya, kadar birçok ülkede teşvik var. İkisinde de özel okulculuğa nakit yardım var. Bunlar bu işi keşfetmiş, Hindistan hepinizin bildiği gibi, tekrar ediyorum ama, güzel çok güzel bir örnek: Bundan 6, 7 sene önce (!0 yıl da olabilir), 5 milyar dolar bir bütçe ayırdılar. Sadece orta öğretim kurumlarında ve ilköğretim kurumlarının bir kısmında, bilgisayarlı eğitimi yapmaya başladılar.programcılık yaptılar. Bilgisayarları doldurdular okullara. Fikir, yani hardware filan değil, program satıyor adamlar. Hiçbir üretim yok. İnsan beyni sadece, yetiştirilmiş insan beyninin getirişidir, Hindistan'a. Eğitim işi, çok büyük bir yatırım, çok uzun zamanda geri dönüyor, ama çok büyük kazançlarla geri dönüyor. Amerika çok zengin ülke. Bu Ülke de yapıyor, eğitim konusundaki teşvikleri. Amerikalı insanların bu teşviğe, belki ihtiyacı yok. Çok rahatlıkla, senede 10 bin 15 bin dolar özel okula yatırabilirler, ama Devlet diyor ki," ne kadar yatırdıysanız, şu kadar verginden düşeceğim." Okul açmak istiyorsun, bedava arsa veriyor. Bir sürü charter okulları var, yani teşvikin zenginlikle alakası yok, bu iş kafa yapısı, bakış açısı. İnşallah İTO'nun bu yeni komitesinin planladığı komisyonlar çalışmaları başladığında, her biri için ayrı bir dosya, ayrı bir rapor hazırlarız. Bir yerlere ulaşacağına inandığımız takdirde, her zaman yanınızda oluruz, çalışmalarınızda bulunuruz. Elimizden gelen bir şey varsa, sonuna kadar yardımcı olacağımıza söz veriyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. -14-

16 Başkan: Nurullah Dal beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel, özlü ve veciz şeyler söyledi. Şimdi ben burada, bir şeyin altım çizmek istiyorum: Arkadaşlar, eğer o söylenen ve bahsedilen sorunları hayata geçirmek istiyorsak, mutlaka taşın altına hepimizin elini koymamız gerekir.onun için sizlerin bize katkı ve destek vermesinin çok önemli olduğunu, vurgulamak istiyorum. Evet, buyurun Ahmet bey. Ahmet Kuzucu: Teşekkür ederim. Sayın başkan, değerli arkadaşlar. Birinci Leventte Özel Yıldız Kolejini temsilen buradayım. Hemen söylemek istiyorum ki Özel Yıldız Koleji bir tanedir. Yıldızlar kolejiyle, Yeni Yıldız Kolejiyle, Yıldız dershaneleriyle Öz Yıldız Dershaneleriyle,Yıldız Sürücüler Kurslarıyla bir ilişkimiz yok. Biz bu 18 nisan tarihinde 41 inci yılını doldurmuş bir okuluz. Kuruluşumuz O zamandan beri aynı ailenin yönetimi içinde. Şimdi her şeyden önce 68 nolu meslek komitesi sorumlularına, başkanına ve bize böyle bir davet yönelttikleri için teşekkür ederiz. Çünkü ilginç bir şey, daha önceleri görev yapan meslek komitelerinden bize hiçbir davet gelmedi.ilk defa Odamızdan bir davet aldık. Bakınız şurada karşınızda bir yazı var, "emniyete liyakat gösterilmesi gereken adamdır" diyor, tüccar için. Biz hem okulcuyuz, hem tüccarız, ama nedense yıllardır bir türlü bu emniyete layık görülemedik. Ama kimler tarafından? Efendim bakanlığımız tarafından emniyete layık görülmedik, hükümetler tarafından emniyete layık görülmedik. Maliye tarafından emniyete layık görülmedik. Belediyeler tarafından emniyete layık görülmedik. Nihayet Ticaret Odamız İstanbul Ticaret Odası oldu olalı şimdiki meslek komitesiyle kendi üyelerinin nihayet farkına vardı da bizleri davet etti. Onun için bu yeni dönem meslek komitesine çok teşekkür ediyorum. İkincisi, sayın Nurullah Dal'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisinde bana kıyasla (göreceli olarak) genç olmasına rağmen, bu konuda son derece yerleşmiş, olgunlaşmış bir görüş, konulara çok ciddi bir hakimiyet ve gerçekten yararlanılması gereken bilgi birikimi buldum. Kendisini kutlarım. Aslında çok da ekleyeceğim bir şey yok, ama, ben bu toplantıya konuşma yapmak üzere gelmedim. Sadece bir göreyim, bakayım, ne yapacaklar, ne olacak, nasıl olacak diye, Fakat madem bu olay böyle başladı, bir de sayın başkan bana hafif bir sataşmada bulundu, dolaylı oiarak ona da cevap vermek için karşınızda söz aldım. Şimdi biraz önce "bir okul müdürümüzle konuştum dediği" kişi benim. Şimdi bakınız arkadaşlar, burası İstanbul Ticaret Odası. Biz niye bu odaya üyeyiz? Ticarethane sayıldığımız için. Dolayısıyla sayın Nurullah Dal'm söylediği gibi de bu komitenin öncelikli işi, Türkiye'deki ticaretin bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde üyelerinin davranışını yönlendirmektir. Sayın başkana katıldığım bir olay var. Ticaret; zamanında rekabet, kalitede rekabet, fakat ticari konularda da belirli bazı kurallara uymaktan geçer.. Bir soru -15-

17 soracağım size; bir futbol maçında ofsayt kuralına riayet etmeksizin Avrupa şampiyonu olabilir misiniz? Bizim sektörümüzde önce bir kere ofsayt kuralı nedir? Ne zaman ofsayta düşülür, ne zaman fauldür, ne zaman penaltı verilir, kim kime penaltı verir. Bunları bir kere belirlememiz lazım. Şimdi Nurullah beyin söylediği bazı konulara bazı ek argümanlar getireceğim. Değerli arkadaşlar İstanbul teknik üniversitesi makine fakültesinde öğretim üyesiyim ben. Emekli falan olmadım, yılları arasında 6 yıl üniversitemden izin aldım, okulumun genel müdürlüğünü yürüttüm, sonra tekrar üniversiteme döndüm. "Teknolojik gelişme bölgeleri kanunu" diye bir kanun çıktı.teknoloji gelişme bölgelerinde ileri teknoloji konusunda, Türk sanayinin, aynen başkanın söylediği gibi, dünya global pazarı içinde rekabet ürünü yaratabilecek konulara yatırım yapan şirketlere olanak sağlıyor. Bu teknoloji gelişme bölgelerinde, eğer firma kurarsanız ve firmanız üniversitenin çevrelerindeki bu teknoloji gelişme bölgelerine kabul edilirse, 10 yıl müddetle bu firmalarda çalışan insanlar gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bakın dikkat edin! Mühendisler gelir vergisinden muaf, işçiler gelir vergisinden muaf, sekreter gelir vergisinden muaf. Bir örnek daha vereyim; apartmanınızın kapıcısı vardır, kapıcının SSK sını yatırırsınız, muhtasarı yatmaz. Neden? O kapıcıdır. Kapıcı gelir vergisi ödemez. Peki neden kapıcı gelir vergisi ödemiyor da, yaptığı iş kapıcıyla aynı evsafta olmasına rağmen benim okuluma aldığım müstahdemim, ( hem de ilköğretim mezunu olması lazım, neredeyse üniversite mezunu isteyecekler) için gelir vergisi ödeyeceğim. Müstahdeme göre kapıcının ne özelliği var ki bu iş kolunda çalışanlar için gelir vergisi ödenmiyor? En önemlisi, tekrar başa dönmem gerekirse teknoloji geliştirme alanlarında çalışan insanlar değerli insanlar da, bizim çalıştırdığımız insanlar daha mı az değerlidir? Hele özel okullaşma oranının % 10 lara, 20 lere varması istenen, ve bunu bir milli hedef haline getirmiş bir ülkede neden biz bu konuda ısrarcı olmayalım. Biraz önce Nurullah bey, özel vakıf üniversiteleriyle ilgili uygulamalardan dan bahsetti. Gerçekten bu konuda da çok büyük bir adaletsizlik yaşıyoruz. Gerçi Burası ağlama duvarı değil, biraz da olumlu şeyler söylememiz lazım. Yine Nurullah beyin söylediklerine katılıyorum. Bu hükümet gerçekten bizim sorunlarımıza en yapıcı, "problemleriniz olduğunu biliyoruz, çözeceğiz, beraber çözelim" diyen bir hükümet. İlçe milli eğitim müdürlüklerinde de bizlerle iyi diyaloga önem veren bazı ufak tefek değişmeler olmaya başladı. Yani muhatap olduğumuz arkadaşlardan biraz daha sıcak yaklaşımlar görmeye başladık. Örneğin artık okulumuza, "Neden ikinci kata yangın merdiveni döşemiyorsunuz? Okulunuza 3 ay kapatma cezası vereceğiz" diye bir kişi gelmiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. -16-

18 Şimdi gelelim, İstanbul Ticaret Odası ile ilgili problemlere. Şimdi biz İstanbul Ticaret Odası üyesiyiz, aidat ödüyoruz. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odasından bir hizmet bekliyoruz. Bu hizmet sadece biraz önce söylediğim gibi, uzun vadeli politikalar geliştirmek yönünde değil. Hep beraber problemlerimizin halli için kolları sıvamamız lazım. Ama sayın başkanın tabiriyle, önce mutfağımızı temizlememiz lazım. Dolayısıyla benim bir iki önerim var, meslek komitesine. Madem böyle bir davetle, böyle güzel bir davetle, böyle bir diyalog başlangıcına başladılar, lütfen devam etsinler. Söz gelimi okullar, komisyonu, önce kendi üyelerini bir tanısın. Adı nedir? Nerede faaliyet yapar? Bu Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak listeyle olmaz arkadaşlar! İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında, isimlerimiz yok mu? Ne kadar aidat ödeniyor, ne kadar vergi vermiş, vergi ödülü almış mı, almamış mı? Kaç yıldır eğitim faaliyetinin içinde? Vakıf mı, şahıs kuruluşu mu, anonim şirket mi, İimited şirket mi? Yani kimdir, nedir? Önce, meslek komitesinin kendi üyelerini tanıması lazım. İkincisi, özel okullaşma oranı hep öğrenci sayısına hesaplanıyor. Yani "şu kadar öğrenci var, bunun şu kadar öğrencisi, özel okullarda eğitim görüyor" diye hesaplar yapılıyor. Bu yanlış bir başlangıç. Bugün bir beyaz eşya sektörünün Türkiye'deki yaygınlığı, efendim kaç kişi, buzdolabı kullanıyor hesabından hareketle belirlenmiyor ki. Kimisinin evinde 3 tane buzdolabı var, kimisi 4 tane buzdolabı sahibi. Kimisinin hiç buzdolabı yok. Buzdolaplarının bir kısmı ihraç ediliyor. Dolayısıyla önce özel okullaşma oranını sektör boyutlarına göre değerlendirmek lazım; Kaç kişi istihdam ediyor, kaç kişiye para veriyor, ciro toplamı nedir? Devlete aktardığı toplam vergi oranı, nedir? Geçenlerde Milliyet Gazetesinde Doğan Grubunun devlete aktardığı vergi oranı ve vergi miktarı çıktı. Bizim okulumuzun şu anda 200 e yakın öğrencisi var. Bizim okulumuzun devlete aktardığı vergi oranı, Doğan Grubunun aktardığı vergi oranından daha yüksek. Kimliğimizi açıkça ortaya koymamız lazım. Sektörümüzün özelliklerini açıklamamız lazım, ciro miktarı, devlete aktardığı vergi miktarı, çalıştırdığı personel miktarı, eğitime katkı miktarı, vs. bunları göz önüne almak lazım. Devletin öğretmen istihdamı politikalarında bir üniversiteyi bitirmiş olmak, öğretmen olmak için yeterli değil artık. Adayın ayrıca bir sınavı da kazanması lazım. O sınavı kazanamayanlar ne yapıyor? Öğretmen olamıyorlar. Özel okullar kendi kriterlerine göre öğretmen alıyorlar. Mülakatlarını yapıyorlar incelemelerini yapıyorlar ve öğretmen istihdam ediyorlar. Dolayısıyla bizim işimiz öğrenci eğitimine katkıda bulunmak, Başarı kıstasını nereden alırsanız alın, bugün özel öğretim kurumları, özel okullar, devlet okullarının genelinden daha başarılı. Anadolu liselerinden de daha başarılı. Sadece bir bölümde Devlet okulları bizden ileride.. O da devletin" Fen Liseleri". Hiç merak etmeyin, laboratuar imkanlarıyla, iki sene sonra özel fen liseleri, devlet fen liselerinden de başarılı olur. Yine bu vergi meselesiyle ilgili olarak bir iki söz daha söylemem gerekecek. Ben çevremde çok açık bir insan olarak tanınırım. İstanbul teknik üniversitesinde -17-

19 profesörüm. İki yabancı dil bilirim, eğitim yüküm fazladır, fakülteme en çok katkıda bulunan öğretim üyesiyimdir. Benim aldığım maaş, net elime geçen para, 2 milyar 300 milyon liradır. Şikayet etmek için söylemeyeceğim.. Bunun sadece 630 milyon lirası, resmi maaşımdır benim. Geri kalanı vergiden muaf, eğitim öğretim tazminatıdır. Yani ben devlete 630 milyon lira üzerinden vergi öderim. Yıldız Kolejinde Genel Müdür olduğum zaman part time ayrıldım. Benim maaşım 70 milyon liraydı, ( arasında). Peki ben üniversite öğretim üyesi olarak biraz önce sayın başkanın da söylediği, devletin ali menfaatleri ve hedefleri için çalışma yaparken, devlet benden vergi almıyor da, niye benim öğretmenimden vergi alıyor? Öğretmenlere ödenen, eğitim, öğretim tazminatının vergi dışı bırakılması, ki doğrudan doğruya 625 sayılı kanunun amir hükmüdür. Şimdi buna bağlı olarak iki tane daha örnek vereceğim. Ondan sonra sabrınıza teşekkür edeceğim; Eğitime % 100 destek kampanyasında belirli bir miktar parayı ayırıyorsunuz, devlete veriyorsunuz, devlet de bununla okul yapıyor. Arsa tahsis ediyor, binasını yapıyor, öğretmenini kendisi buluyor, öğretmen maaşını kendisi veriyor, müstahdemini kendisi buluyor, müstahdem maaşını kendisi veriyor. Organizasyon devlete ait. Ve bu verdiğiniz paranın tümünü matrahtan düşüyorsunuz. Dikkat edin orada % 5 sınırlaması da yok. Tümünü matrahtan düşüyorsunuz ve ondan sonra devletten eğer belirli boyuta ulaşırsanız üstün hizmet madalyası alıyorsunuz. Devlet, size "aferin" diyor. Şimdi arkadaşlar, size naçizane bir tavsiyem var. Lütfen okulunuz için yapmış olduğunuz yatırımı bir hesaplayınız. Ne kadar yatırım yaptınız? Arsası ve binası, ve alt yapısı olarak. 300 milyarı geçmiyor mu? Üstüne üstelik bir de eleman istihdam etmiyor musunuz? Üstüne üstelik cironuzun % 35 ini de doğrudan % 30, 35 arasında doğrudan doğruya devlete aktarmıyor musunuz, devletin muhasebeciliğini yapmıyor musunuz? Bu nasıl ticaret? Bütün bunların hepsini yapıyorsunuz da devlet size "aferin" diyor mu? Demesi lazım artık. Nihayet, son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ticarethane olarak değerlendirildiğimiz için, çevre temizlik vergisi veriyoruz.. Hiç mukayese ettiniz mi, Belediyeler, sizi hangi sınıfta değerlendiriyor? Sizin atığınız ne olabilir arkadaşlar? Eğer yemek hizmetini başkasına veriyorsanız, o zaten artıklarını alır götürür. Sizin atığınız ancak kağıt olur. Hele ilk zamanlar özel okullar, çevre temizlik vergisi açısından benzin istasyonlarıyla aynı katagorideydi. Bereket yeni çıkan yönergeler biraz daha olayı mantıklı hale getirdi. Düşünebiliyor musunuz, atıkları kağıt olan özel okulları tuttular ağır yağ, pis üstübü, madeni atık, yani normalde normal yere atılmayacak atıkları olan benzin istasyonlarıyla aynı kefeye koymuşlardı. Neden? Biraz önce Nurullah beyin söylediği gibi,. "Kafalar yamuk."! Bu felsefenin muhakkak değiştirilmesi lazım. Bu felsefenin değiştirilmesi için bütün okul kurucularımız ellerinden geleni yapıyorlar ve yapacaklar da. Ama İstanbul Ticaret Odası da madem bizi buraya davet ettiler, önce kendi işleyiş tarzlarından başlayarak, sonra -18-

20 üyelerine gerekli desteği sağlayarak, ondan sonra da daha iyilere, daha güzel hedeflere doğru bizleri yönlendirerek, bizlere yardımcı olmalılar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başkan: Çok saygıdeğer hocama teşekkür ediyoruz, hakikaten çok güzel konulara değindi. Eğer hakikaten komisyonlarımızı güzel çalıştırabilirsek, sorunlarımızı bakanlıklarla osun yerel yönetimlerle olsun çok rahat çözebileceğimizi düşünüyorum. Onun için bir defa daha şunu vurguluyorum. Hakikaten sizlerin büyük katkısı gerekiyor. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. Söz almak isteyen başka arkadaşımız varsa, biz dinlemek istiyoruz, çok güzel şeyler konuşuluyor. Evet. Buyurun Fikret bey. Kendinizi tanıtın isterseniz. Fikret Özdemir: Bilim Özel Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu başkanıyım. Aynı zamanda ev sahibi olarak Ticaret Odası'nm 68 numaralı meslek komitesinin de başkan vekiliyim. Kürsüye çıkışım, hem biraz önce konuşan meslektaşlarımın söylediklerine teşekkür etmek, onlara yeni artılar ilave etmek, hem de aynı zamanda bu camiada 3 yıldır faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurumları Birliği ÖZKUR BİR adına birkaç söz söylemek. Dernek yönetim kurulu başkanımız, bir mazereti dolayısıyla katılamadılar. Ben başkan vekili olarak sizlere konuşmuş olacağım. Avukatım, fakat belki karakterim ve yapım itibariyle, avukatlık beni sıkıntılı geldi, hatta hasta etti. Çevremin de teşvikleriyle yaklaşık 10 yılı aşkın süredir, eğitim camiasının içindeyim. Gerçekten laf olsun, edebiyat olsun diye söylemiyorum; bu camianın içinde bulunmaktan, gurur duyuyorum. Öğretmen arkadaşlara da hep "Ben sizin mesleğinize gıpta ediyorum, imreniyorum" diyorum. En az öğretmen arkadaşlarımız kadar eğitim işinin, bir çocuğun bir gencin yetişmesine katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyorum, her zaman bunu dile getiriyorum. Belki bu heyecanım dolayısıyla 85 ortağı bulunan kurumumda, bu 85 ortak arasından Timur'a gönderilen Nasrettin hoca rolünü bana verdiler. Ülkemi çok seviyorum. İnsanları, insanlarımızı çok seviyorum. Anadolu'da yetiştim, Anadolu deyince yüreğimin bir tarafı titriyor. Siz eğitimcilerin arasına gelişim, şurada bulunuşum, benim için çok anlamlı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle Ülkemizde insan kalitesi düşüyor. Hepimiz babalarımızın sorumluluk örnekleriyle büyüdük. Benim babam, devlet demiryollarında memur idi.müfettişliğe yükselinceye kadar geçirdiği memuriyet sürecinde demiryollarındaki en alt seviyedeki işçinin yapabileceği işleri bile, O staj olarak görmüştü, yapmıştı, tren bağlamıştı, fren kontrol etmişti. Oradaki temizlikçilerin hangi şartlarda temizlik yaptığını yaşayarak öğrenmişti. Bu sorumluluk örneklerini biz çocuklarına anlatır bize sorumluluk almayı öğütlerdi. Geçen dönem Ticaret Üniversitesinde "eğitim yönetimi sertifika programı" na katıldık. Hocamız Prof. Ali İlker bey, gittikçe sadece insanlarda değil, eğitimcilerde de sorumluluk bilinci iş etiği ve ahlaki davranışlar yavaş yavaş -19-

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr Öncelikle nüfusa ve bu nüfusun ne kadarının genç olduğunu anlatan rakamlara bakalım 2013

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Plaka Tahdidi Çıkmadı

Plaka Tahdidi Çıkmadı Plaka Tahdidi Çıkmadı Ana Sayfa» Özel Haber 26.10.2015 16:59 26 Ekim 2015 tarihinde AKOM Binası'nda gerçekleştirilen UKOME Toplantısı'nın gündeminde ''Plaka Tahdidi''konusu görüşüldü. 26 Ekim 2015 Pazartesi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Kasım/Aralık fındığın başkenti. kirazın anavatanı

Kasım/Aralık fındığın başkenti. kirazın anavatanı Kasım/Aralık 2015 28 fındığın başkenti kirazın anavatanı BAŞARI ÖYKÜSÜ 54 www.doka.org.tr Dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi olan NASA'da astrofizikçi olarak çalışan Ordulu Umut Yıldız, geleceğin

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Yedi yaşındaki otizmli Eymen Şen, 10 okuldan geri çevrildikten sonra bir okul bulabildi. O tek örnek değil. Türkiye de 0-18 yaş arasında 350 bin otizmli çocuk var.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

Perşembe İzmir Gündemi

Perşembe İzmir Gündemi 23.10.2014 Perşembe İzmir Gündemi EGELİ HABER Kâtip Çelebi de rektörlük yarışı başladı İzmir in 4. devlet üniversitesi olarak kurulan Katip Çelebi Üniversitesi nde rektörlük yarışı başladı. Kurucu rektör

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ 31 Ağustos 2015 Pazartesi 10:13 İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. RÖPORTAJ:

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ATSO BAŞKAN YARDIMCILIĞINA KOYUNCU SEÇİLDİ SGK PANELİ ATSO'DA DÜZENLENDİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATSO'DA AHİKA'DA ASLAN PAYI AKSARAY'IN ELEMAN SIKINTISI UMEM'LE ÇÖZÜLÜYOR

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

1. Lütfen Araştırın!

1. Lütfen Araştırın! GENEL BİLGİLER Bu dokümantasyonu meydana getirmekteki temel amacımız, belirsizlikleri asgari düzeye indirgemek ve bazı konularda düşünmenizi sağlamaktır. Birçoğunuzun ilk defa duyduğu bu hizmetlerle ilgili

Detaylı

YEĞİTEK ten Kahramanmaraş ta EBA Tanıtım Seminerleri

YEĞİTEK ten Kahramanmaraş ta EBA Tanıtım Seminerleri YEĞİTEK ten Kahramanmaraş ta EBA Tanıtım Seminerleri EBA nın tüm öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından daha iyi tanınıp kullanılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ 19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜSEM Üniversite İmkanlarını Halkla Buluşturuyor Üniversitelerin devamı niteliğinde;

Detaylı

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi.

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi. Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Konuşmama başlarken Sayın Defterdarımızı Meclis toplantımızda görmekten duyduğumuz memnuniyetimizi belirtir, Kendisine huzurunuzda; bizlere gösterdiği

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 46 Tarih: 01.12.2014 FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Güneşli Köy Okulu öğretmenleri ile kutladı. Fethiye Ticaret

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir. www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net

Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir. www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net Firma Profili: Firma Profili: Firmamız 3E ENERJİ LTD, 2008 yılında Yurtiçindeki temiz enerji kaynaklarına dayalı tesislerin üretimini

Detaylı

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions SARIYER MUNICIPALITY Şükrü GENÇ Mayor of Sarıyer DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 20 li yaşlarımdan bu yana, hem öğrencilik

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

ECZANELER DURUM ANKETİ

ECZANELER DURUM ANKETİ ECZANELER DURUM ANKETİ Anketin yapıldığı il veya ilçe: Eczacının cinsiyeti: Eczacının kaç yıldır serbest eczacılık yapmakta olduğu: Varsa eczacının eczacılık eğitimi dışında aldığı eğitimler: 1- Yıllık

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz.

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz. Hitit Üniversitesi Aktif Yaşam Kulübü olarak,engelli kardeşlerimize farklı eğlenceler düzenledik. Farkındalık programları yaptık, 2 yılda 5 okula kitap yardımında bulunduk. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Ocak 18, 2012-12:42:00 Otomobil sektörünün Türkiye'deki durumuyla ilgili önceden çok kapsamlı açıklamalar yaptıklarını ve bu dönemde hükümet programında

Detaylı