KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)"

Transkript

1 Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe bilimlerine ait dersler yer almaktadır. Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programında (e-mba) Eğitim nasıl işlemektedir? Dersler canlı olarak yürütülmektedir ve aynı zamanda kayıt altına alınmaktadır. Ġstenilen zamanda herhangi bir haftada yürütülen dersler izlenebilmektedir. Ancak ders sırasında anlaģılamayan bir konunun anında hocayla temasa geçilerek aydınlatılması açısından derslerin canlı olarak takip edilmesi daha faydalı olacaktır.» e-mba programının süresi nedir? e-mba programı 2 dönem ders ve 1 dönem proje olmak üzere toplam 3 dönemden oluģmaktadır. Bu süre baģarısız olunan derslerin tekrarı ya da dönem projesinin gecikmesi halinde uzatılabilir. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları en az 3, en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.» Sınavlar nasıl gerçekleştiriliyor? Vize sınavları internet üzerinden yapılmaktadır. Final sınavları ise dönem sonunda gözetmen eģliğinde KTÜ ĠĠBF de cumartesi ve pazar günleri gerçekleģtirilmektedir. Bütünleme sınavları da aynı Ģekilde ĠĠBF de cumartesi ve pazar günleri gerçekleģtirilmektedir. Not sistemine göre vizenin ağırlığı %20, finalin ağırlığı %80 dir.» Dönem Projesi nedir? Dönem projesi öğrencinin danıģman hocasıyla belirlediği ödev veya sunumdur. Dönem Projesi kredisiz olup baģarılı veya baģarısız olarak değerlendirilir. Dönem Projesi Enstitü Tez Yazım Kılavuzu (enstitü web sayfasından ulaģılabilir) esas alınarak hazırlanmalıdır. Ancak Dönem Projesi yazılırken tez yazım kılavuzundaki; Onay, Bildirim, Önsöz, Özet, Abstract gibi ön kısımlara ve ÖzgeçmiĢ e yer verilmemelidir. GiriĢ, Ana Bölümler ve Sonuç olmalı ve ilgili öğretim üyesi süreci yönlendirmelidir. Dönem projesine 3. dönemine başlayacak öğrenciler kaydolabilir.» Projeyi hangi aşamada, kime, ne zaman teslim edebilirim? 1.ve 2. Dönemde Proje dersi alınamamaktadır. En erken 3. Dönemin sonunda, Akademik Takvim de belirtilen proje teslim döneminde, 3 nüsha halinde Enstitü Öğrenci ĠĢleri ne teslim edilecektir. Öğrenciler proje teslimi yaparken Enstitü web sayfasındaki proje teslim formu ve transkript de vermelidirler.» Dönem projemi başarılı veya başarısız olarak tamamladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Dönem Projesi danıģman öğretim üyesi tarafından kabul edilmiģ olan öğrenciler için ilgili öğretim üyesi tarafından Enstitü web sayfasındaki Proje Teslim Formu doldurulup imzalandıktan sonra, öğrencinin de formun ilgili kısımlarını doldurup formu ve Dönem Projesini 3 adet halinde SBE yazı iģlerine teslim etmesi gerekir. Derslerini ve dönem projesi danıģman öğretim üyesi tarafından kabul edilmiģ olan öğrencilerin, yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Dönem Projesi ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmeyen (baģarısız olan) öğrenciler takip eden yarıyılda tekrardan dönem projesine yazılım yapmalıdırlar. Dönem projesi kabul edilmeyen öğrencinin danıģmanı, kabul edilmemesinin nedenini açıklayan gerekçe metnini bir hafta içerisinde Enstitü ye vermelidir.» Yeterlilik sınavında ne sorulabilir? Yeterlilik sınavında öğrencinin almıģ olduğu dersler veya dönem projesiyle ilgili sorular sorulmaktadır. Yeterlik sınavına girip baģarılı olan öğrenciler için danıģman öğretim üyesi tarafından Yeterlik Sınav Sonuç Formu doldurularak anabilim dalı baģkanlığı tarafından Enstitü ye gönderilmelidir. Enstitü Web Sayfası e-mba Web Sayfası

2 Başvuru Koşulları» Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-mba) başvuru tarihi ne zamandır? Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-mba) baģvuru tarihi Haziran veya Temmuz ayları içerisinde web sayfamızdan duyurulur. Link: e-mba programı bahar yarıyılında öğrenci alıyor mu? KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasını takip etmeniz önerilmektedir. Link: Hangi Alanlarının Mezunları programa başvurabilir? YÖK tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar programa baģvurabilmektedir.» Kayıtlar için dil puanı zorunluluğu var mı? Kayıtlar için dil puanı zorunluluğu bulunmamaktadır.» Kayıtlarda ALES Puanım kaç olmalı? EĢit ağırlık, sayısal veya sözel puan türlerinden herhangi birinden 55 puan alınması gerekmektedir.» Programa Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler nasıl belirlenmektedir? Lisans mezuniyet notu (4'lük sistem dıģındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır). Sıralama, lisans transkript notunun %50 si ile ALES puanının %50 si toplanarak en yüksekten en düģüğe doğru yapılır.

3 Kayıt İşlemleri ve Ücreti» e-mba program ücreti ne kadardır? e-mba programı ücreti, üç dönem toplamı olarak öğrenim yılı kayıt olanlar için TL dir. Her dönem 1500 TL lik dilimler halinde ödenmektedir. Öğrenci toplamda 4.500,00 TL yani 1., 2. ve 3. Dönem 1.500,00 TL Program Ücreti ödeyecektir. Ġlave dönemler için ( Dönemlerde) kredi baģına ücretlendirme yapılacak, yalnızca dönem projesinden baģarısız olanlar ise ilave 500 TL ücret ödeyeceklerdir.» Kesin Kayıt için şahsen başvurmak gerekiyor mu? Kesin kayıt için bizzat baģvurmak gerekmektedir. Öğrencinin gelemeyeceği durumlarda vekâlet ile kayıt yapılabilir. Kesin kayıt için gerekli belgeler enstitü web sayfasından duyurulmaktadır.» Harç Yatırmak için ne yapmam gerekiyor? Harç yatırmak için herhangi bir Vakıfbank Ģubesine veya internet bankacılığından T.C. kimlik numarasının belirtilmesi yeterlidir.» En çok/az kaç ders alabilirim? Bir yarıyılda en fazla 5 ders (40 AKTS) seçilmesi gerekmektedir.» e-mba programında almam gereken AKTS (kredi) sayısı ne kadardır? Programı tamamlayabilmeniz için toplam 1. ve 2. dönem toplam 80 AKTS lik dersleri (toplam 10 ders) ve 3. dönemde ise dönem projesini baģarıyla tamamlamanız ve son olarak yapılacak yeterlilik sınavını geçmeniz gerekmektedir. Ġlk ve ikinci dönemde 5 ders seçilerek ders yükü tamamlanmaktadır.» Derslere nasıl kayıt olabilirim? Lisansüstü akademik takvimde yer alan ders seçim tarihlerinde ücret ödendikten sonra, KTÜ ana sayfada yer alan lisansüstü derslere kayıt linkinden kullanıcı adınız ve Ģifreniz ile girdiğiniz takdirde kayıt olabilirsiniz.» Online Derslere erişim bilgilerimi nasıl alacağım? Kullanıcı adı (Oturum Aç): Öğrenci numaranız ġifre (Parola): TC Kimlik Numaranızın son 5 hanesidir. Örnek: Bir kullanıcının öğrenci numarası "112233" ve TC Kimlik no " " ise Kullanıcı adı: ġifre: Ģeklindedir. Ayrıntılı bilgi UZEM ana sayfasında yer almaktadır. Link:

4 Ders İçerikleri GÜZ YARIYILI Ders Kodu ve Adı: ISB 5001 ĠĢletme Yönetimi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Tülay ĠLHAN NAS Ders İçeriği: ĠĢletme Yönetimi dersi, hızla değiģen ve yoğun rekabete dayalı iģ dünyası için sağlam bir zemin hazırlamaktadır. Bu ders yöneticilik, örgüt yapıları gibi konulara bir giriģ yaparak öğrencilere insan yönetimi gibi konularda teknik yetiler kazandırmaktadır. Derste, yönetim alanına ve güncel meselelere ıģık tutularak, baģarılı kurumların nasıl yönetildiği örnek olaylarla birlikte kapsamlı olarak incelenmektedir. Klasik, Neo klasik ve modern yönetim anlayıģlarının doğuģ nedenleri, temelleri, eleģtiriler, insana ve yapıya bakıģ açıları, bugüne katkıları irdelenmektedir. Ders Kodu ve Adı: ISB 5003 SatıĢ ve SatıĢ Yönetimi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ Ders İçeriği: SatıĢ ve satıģ yönetimi 3 kısımdan oluģmaktadır. Birinci kısımda satıģ süreci, incelenmekte ve 7 bölümden oluģmaktadır. Bu kısımda satıģ kavramları ile satıģçılık mesleği, satın almada motifler ve satıģ süreci detaylı olarak incelenmektedir. Ġkinci kısım ise 5 bölümden oluģmakta olup, satıģ yönetimi süreci, üzerinde durulmaktadır. SatıĢ yönetimi bağlamında yer alan konulardan satıģ planlaması ve bütçeleme, satıģ gücü belirleme ve eleman alımı, iģgücü motivasyonu ve satıģ performansı değerlendirme konuları incelenmektedir. Son kısımda ise satıģta özel konular yer almaktadır. Bunlardan biri perakende noktasında satıģ ve diğeri ise gelecekte satıģçılık mesleğinde yaģanması beklenen değiģimlerdir. Ders Kodu ve Adı: ISB 5005 ÇağdaĢ Yönetim YaklaĢımları Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kader ġahġn Ders İçeriği: Modern yönetim yaklaģımları (Durumsallık ve Sistem YaklaĢımı),Adaptasyon Teorileri (Stratejik Yönetim, Kaynak Bağımlı yaklaģım, ĠĢlem maliyetleri, Vekalet maliyetleri, Kurumsal Yönetim) Popülasyon Ekolojisi, Modern sonrası çağdaģ yaklaģımlar (Toplam Kalite Yönetimi, Temel yetenek, kıyaslama, Ģebeke örgütler, sanal organizasyon v.b.), Kurumsal YönetiĢim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Postmodern Örgüt Teorisi, Kaos ve KarmaĢıklık Kuramı. Ders Kodu ve Adı: ISB 5007 Yatırım ve Portföy Analizi Öğretim Üyesi: Y.Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Ders İçeriği: Yatırım araçları, yatırımın risk ve getirisi, portföy seçimi ve yönetimi, sermaye piyasası teorisi, hisse senetlerinin değerlemesi, portföy performansının değerlendirilmesi, portföy seçim ve performanslarını ölçme yöntemleri

5 Ders Kodu ve Adı: ISB 5009 ĠĢletmelerde Yenilik Yönetimi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ġlker Murat AR Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere rekabet ortamında organizasyonlar açısından yeniliği yönetmenin anlamına dair bakıģ açısı kazandırmak ve öğrencilerin yenilik geliģtirmede kullanılan yöntem ve modellere iliģkin kapsamlı ve yorumlayıcı düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Yenilik kavramının hem iģletmecilik tarihindeki rolü hem de günümüz iģletmelerinin rekabet edebilmelerindeki öneminin ele alınacağı ders kapsamında; yeniliğin tanımı ve önemi, yenilik türleri, yeniliğin iktisadi boyutu, yenilik oluģturma süreci, yenilik stratejisi ve yenilik çıktıları (fikri mülkiyet hakları) gibi konular ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca gerçekleģtirilecek ödev ve proje çalıģmaları sonucunda konunun uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanacaktır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5013 Finansal Muhasebe Öğretim Üyesi: Y. Doç. Dr. Abdülkadir PEHLĠVAN Ders İçeriği: Bu dersin amacı araģtırmacılara, finansal muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe sürecini, muhasebe defterlerini ve temel mali tabloları tanıtmaktır. Dersin içeriğinde, muhasebe, hesap, kayıt yöntemleri, ticari defter ve belgeler, bilanço ve gelir tablosu, ticari mallarla ilgili değer hareketlerini kaydetme yöntemleri, aktif, pasif, gelir ve gider hesaplarının incelenmesi, konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5015 Denetim ve Finansal Raporlama Öğretim Üyesi: Y. Doç. Dr. Bilal GEREKAN Ders İçeriği: Bu dersin amacı araģtırmacılara, muhasebe denetimi ve finansal raporlama sürecini tanıtmaktır. Dersin içeriğinde, denetimle ilgili temel kavramlar, denetim süreci, denetim mesleği, denetçinin sahip olması gereken nitelikler, hileli finansal raporlama, uluslararası denetim ve finansal raporlama standartları konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5017 ĠĢletmelerde Finans Yönetimi Öğretim Üyesi: Prof Dr. Hüseyin DAĞLI Ders İçeriği: Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, baģabaģ ve kaldıraç analizleri, çalıģma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5019 Uluslararası Lojistik Öğretim Üyesi: Prof Dr. Birdoğan BAKĠ Ders İçeriği: Bu dersin amacı lojistik yönetim yaklaģım ve yöntemlerin açıklanmasıdır. Dersin içeriğinde; uluslararası lojistik, dıģ ticarette ödeme ve teslim Ģekilleri, taģımacılık planlaması, Karma taģımacılık, kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu taģımacılığı, depo yönetimi, gümrük ve yasal düzenlemeler, tersine lojistik, çeģitli sektörel uygulamalar (perakende, gıda, tekstil, elektronik ürün ve otomotiv lojistiği) ve vaka çalıģması konuları bulunmaktadır.

6 Ders Kodu ve Adı: ISB 5021 ĠĢletmecilik Uygulamaları Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Talha USTASÜLEYMAN Ders İçeriği: ĠĢletme, giriģim, üretim faktörleri, verimlilik, iktisadilik, verim, yenilik, etkenlik, etkililik, iģletme kapasitesi, iģletmelerin kurulması, iģletme çeģitleri, iģletme büyüklüğü, yönetim, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları yönetimi konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5023 GiriĢimcilik ve Uygulamaları Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Selçuk PERÇĠN Ders İçeriği: GiriĢimcilik, Yenilik Ve Yaratıcılık, GiriĢimciler Ġçin Stratejik DüĢünme ve Stratejik Yönetimin Önemi, ĠĢ Kurma Alternatifleri ve ĠĢ Planının Temel Öğeleri, Pazarlama Planının Hedefleri, Üretim Sürecinin Planlanması, Maliyet ve Giderlerinin Hesaplanması, Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Finansal Planlar, Finansal oranlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sorumlu GiriĢimcilik konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5025 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulaması Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Engin DĠNÇ Ders İçeriği: Kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu, stoklar standardı, gelir vergileri standardı, maddi duran varlık standardı, maddi olmayan duran varlık standardı, hasılat standardı, borçlanma maliyetleri standardı, iliģkili taraf açıklamaları, yatırım amaçlı gayrimenkuller standardı, iģtiraklerdeki yatırımlar standardı konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5027 Borsada Temel Analiz Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Bünyamin ER Ders İçeriği: Bu derste, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) da hazırlanması zorunlu tutulan genel amaçlı finansal tablolar olan bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiģim tablosunun içeriği ve hazırlanması konusunda temel bilgiler verilip, söz konusu finansal tabloların firmalara veya hisse senetlerine yatırım kararı noktasında nasıl analiz edileceği üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda temel finansal analiz teknikleri ve hisse senedi değerlemesi üzerinde durulacaktır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5029 Ġleri Düzeyde Finans Öğretim Üyesi: Prof Dr. Mustafa EMĠR Ders İçeriği: Sermaye bütçelemesi teknikleri, yatırımların değerlendirilmesi, enflasyonist ve riskli ortamlarda proje değerlendirme, sermaye maliyeti, finansman kararları, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, kar dağıtım kararları konularını içermektedir.

7 Ders Kodu ve Adı: ISB 5002 Yönetim ve Yöneticilik Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taner ACUNER BAHAR YARIYILI Ders İçeriği:Yönetim ve Yöneticilik Konularının Genel Tanıtımı, Yönetimin Esasları ve Yönetim Süreci, Yönetim ve Yöneticilik, Yöneticilik ve Liderlik, Liderliğin Esasları, Liderlik Teorileri, Liderlik ÇeĢitleri, Liderlik DoğuĢtan mı Gelir Yoksa Sonradan mı Kazanılır?, Bilgi Çağında Liderlik, Yönetimde Motivasyonun Önemi, Motivasyon Teorileri, Ekip ÇalıĢması, Kazan Kazan YaklaĢımı, Bütünü Görme, Sinerji ve PaylaĢılan Vizyon, Organizasyonlarda ĠletiĢim, ĠletiĢimde Dinleme Becerileri ve Etkin Geri Besleme, Yönetimde Güç Konusu, Organizasyonlarda DeğiĢim ve Yönetimi, Toplumsal ve Örgütsel Kültürün Yönetim Tarzına Etkisi, Toplam Kalite Yönetimi ve Organizasyonel Öğrenme, Örgütsel DavranıĢta Vaka Analizleri. Ders Kodu ve Adı: ISB 5004 Tüketici DavranıĢları ve Modern Pazarlama Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU Ders İçeriği: Tüketici davranıģları kavramı, tüketici davranıģ modelleri, motivasyon, algılama, öğrenme, tutumlar ve inançlar, kiģilik, yaģam tarzı, kültür, tüketim kültürü, sosyal sınıflar ve gruplar, referans grupları, satın alma kararlarında ailenin rolü, durumsal faktörler, yenilik yapma süreci, yeniliklerin kabulü, bölümlendirme ve yeniliklerin konumlandırılması, tüketici iletiģimi, pazar odaklılık, stratejik pazar analizi, müģteri analizi, yeni ve büyüyen pazarlarda tüketici odaklı pazarlama stratejileri Ders Kodu ve Adı: ISB 5006 Stratejik Yönetim Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Tülay Ġlhan NAS Ders İçeriği: Dersin amacı, stratejik karar sürecinde yöneticileri etkileyen temel etmenleri araģtırmak ve yatırım sahiplerinin ihtiyaçları ile çevresel baskıları uzlaģtırmayı göstermektir. Ayrıca çeģitli stratejik durumlar, kültürel geliģmeler ve organizasyon içindeki değiģimler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Dünyadaki geliģmelere bağlı olarak Türkiye de de son dönemlerde dikkat çeken kurumsal yönetiģim uygulamaları, Türk Ticaret Kanunundaki dönüģümler dikkate alınarak irdelenmektedir. Türkiye deki iģ yaģamı ve yabancı yatırımların durumu ortaya konularak çokuluslu iģletmelerin strateji tercihleri incelenmektedir. Ders Kodu ve Adı: ISB 5008 Türkiye de ĠĢ Sistemi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kader ġahġn Ders İçeriği: ĠĢ sistemleri yaklaģımı, Türkiye ve dünya iģ sistemleri karģılaģtırması, Türkiye deki iģ sisteminin devlete bağımlı niteliği, giriģimci örgütler, sahiplik yapısı ve piramit yapı, holdinglerin izledikleri çeģitlenme ve uluslarararsılaģma stratejileri, holdinglerin örgüt yapısı, kurumsal yönetiģim ve kurumsal sosyal sorumluluğun Türk iģ sistemi üzerindeki etkisi, sahiplik yapısı ve yönetim kurulları yapısı, Kurumsal Yönetim Kodları ve dünyadaki yayılımı. Ders Kodu ve Adı: ISB 5010 Banka ve Finans Matematiği Öğretim Üyesi: Y.Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Ders İçeriği: Paranın zaman değeri, yatırım yönetimi, nominal ve efektif faiz uygulamaları, maliyet tahminleri, yenileme analizleri, karar verme analizi ve sermaye maliyeti, anüiteler, menkul kıymetlerin değerlemesi, borç amortismanı.

8 Ders Kodu ve Adı: ISB 5012 Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ġlker Murat AR Ders İçeriği: Bu ders ile öğrencilere rekabet ortamında organizasyonlar açısından teknolojiyi yönetmenin anlamına dair bakıģ açısı kazandırmak ve öğrencilerin teknoloji yönetiminde kullanılan yöntem ve modellere iliģkin kapsamlı ve yorumlayıcı düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Teknolojinin günümüz iģletmeleri için taģıdığı önemin ele alınacağı ders kapsamında; teknolojinin önemi, tanımı ve türleri, teknoloji oluģturma süreci, teknoloji transferi, teknoloji edinimi, teknolojik iģbirlikleri, teknolojik bilgi kaynakları, teknoloji stratejisi ve stratejik teknoloji yönetimi gibi konular irdelenecek ve proje çalıģmaları sonucunda konunun uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanacaktır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5014 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Bünyamin ER Ders İçeriği:Bu derste, finansal sistem ve unsuları, finansal piyasalar ve bu piyasaların ayrı ayrı temel finansal kurumlarından bahsedilecektir. Bu kapsamda finansal sistem ve finansal sistemi oluģturan temel taraflar, para ve sermaye piyasaları ve özellikleri, Merkez Bankası, yatırım ve kalkınma bankacılığı, mevduat ve katılım bankacılığı ayrı ayrı ele alınacaktır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5016 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Birdoğan BAKĠ Ders İçeriği: Bu derste, tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri performansı, tedarik zinciri ağ tasarımı, tedarik zincirinde talep tahmini, tedarik zincirinde stok yönetimi, tedarik zincirinde taģımacılık, tedarik zincirinde bilgi teknolojisi ele alınacaktır. Ayrıca, çeģitli örnek olaylar ve ödev/proje çalıģmaları sonucunda konunun uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanacaktır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5018 Temel Pazarlama Bilgileri Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ Ders İçeriği: Tahmincilerin söylediklerine göre, 21. yüzyılın parlayan yıldız mesleklerinden birisi pazarlama olacaktır. Demokrasinin bir sonucu olarak devlet kurumlarının yurttaģları birer müģteri olarak algıladıkları, faaliyetlerini pazarlama teorisi kavramı üzerine oturtmaya çalıģtıkları ve ulusların da kendilerini pazarlama yolunda ciddi adımlar atmaya baģladıkları görülmektedir. Bu doğrultuda pazarlama felsefesi ve kavramlar, pazarlamaya yaklaģımlar ve pazarlama çevresi, pazarlama yönetim süreci, tüketici davranıģları, hedef pazarın tayini, mal ve hizmet politikası, fiyat kararları, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım ve tutundurma kararları irdelenecektir. Ders Kodu ve Adı: ISB 5020 Uygulamalı AraĢtırma Yöntemleri Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Dr. Aykut KARAKAYA Ders İçeriği: Bu derste, bilim, bilimsel bilgi ve özellikleri, bilimsel araģtırma yaklaģımları, bilim ettiği, bilimsel araģtırma sürecinin aģamaları ele alınacaktır. Bir istatistik paket program yardımıyla araģtırma verilerinin giriģi (kodlanması, düzeltilmesi vb.), temel istatistik değerlerinin hesaplanması (ortanca, ortalama, mod, standart sapma, vb.), ki-kare, korelasyon, mann whitney u, t-testi, regresyon gibi analizlerin yapılıp elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağı uygulamalı biçimde gösterilecektir. Ayrıca, derste incelenen veri analiz yöntemlerinin ödev veya projeler yoluyla öğrenilmesi pekiģtirilecektir

9 Ders Kodu ve Adı: ISB 5022 ġirketlerde Muhasebe ĠĢlemleri Öğretim Üyesi: Y.Doç. Dr. Bilal GEREKAN Ders İçeriği: Bu dersin amacı; öğrencilere, Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ģirketlerin hukuki özelliklerini ve Ģirketlerdeki özellikli durumların muhasebe ortamına nasıl iģlenmesi gerektiğini aktarmaktır. Dersin içeriğinde; Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara BölünmüĢ Komandit ġirketlerin hukuki yapıları, söz konusu Ģirketlerin kuruluģu, sermaye değiģiklikleri, kâr/zarar dağıtımları, birleģme ve tasfiyelerinin muhasebe ortamına aktarılması konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5024 Envanter ve Değerleme Öğretim Üyesi: Y.Doç. Dr. Abdülkadir PEHLĠVAN Ders İçeriği: Envanter, Değerleme, Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Aktif, Pasif, Gider ve Gelir Hesaplarının Envanter ve Değerleme ĠĢlemleri, Gelir Tablosu ve Bilançonun Ġncelenmesi, Fiyatlar Genel Düzeyindeki DeğiĢmeler KarĢısında Mali Tabloların Düzeltilmesi, ÇeĢitli Uygulamalar. Ders Kodu ve Adı: ISB 5026 ĠĢletmelerde Proje Analizi Öğretim Üyesi: Prof Dr. Hüseyin DAĞLI Ders İçeriği: Faiz oranı ve anüiteler, bugünkü değer, gelecek değer, projenin nakit akıģlarının analizi, projelerin değerlendirilmesinde kullanılan karlılık oranı analizi, geri ödeme süresi analizi, net bugünkü değer, iç karlılık oranı, karlılık endeksi, sermaye maliyeti, alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, çok uluslu Ģirketler için sermaye bütçelemesi konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5028 ĠĢletme Performansı Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Talha USTASÜLEYMAN Ders İçeriği: Performans, Performans boyutları, Verimlilik, Verimliliği etkileyen faktörler, Verimliliği Artırma teknikleri, Toplam kalite yönetimi, Tam zamanında üretim, Verimlilik değerlendirme, Kalitenin tanımı, Kalite boyutları, Kalite değerlendirme, Kalite kontrol konuları bulunmaktadır. Ders Kodu ve Adı: ISB 5030 TTK ve Bağımsız Denetim Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Engin DĠNÇ Ders İçeriği: TTK da bağımsız denetim hükümleri, denetim türleri, denetimde etik ilkeler, bağımsız denetim amacı, denetim sözleģme hazırlığu, denetimde planlama hazırlığı, risk değerleme, riske karģılık verme, çalıģma kağıtları hazırlığı, görüģ türleri, güvence hizmetleri konuları bulunmaktadır.

10 Öğretim Üyeleri e-mba Programında Ders Veren Öğretim Üyeleri Telefon Numaraları ve E-Postaları Öğretim Üyeleri Telefon Numaraları e-posta Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI Prof. Dr. Mustafa EMĠR Prof. Dr. Taner ACUNER Prof. Dr. Birdoğan BAKĠ Prof. Dr. H. Sabri KURTULDU Doç Dr.Tülay ĠLHAN NAS Doç Dr.Hasan AYYILDIZ Doç.Dr. Kader TAN ġahġn Doç.Dr. Engin DĠNÇ Doç.Dr. Selçuk PERÇĠN Doç.Dr. Talha USTASÜLEYMAN Doç Dr.Ġlker Murat AR Doç.Dr. Bünyamin ER Y.Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Doç.Dr.Abdülkadir PEHLĠVAN Doç.Dr.Bilal GEREKAN Öğr. Gör. Aykut KARAKAYA

11 Sıkça Sorulan Sorular» Tez Hazırlamamız gerekecek mi? e-mba programı tezsizdir. Ancak öğrenciler, derslerin öğretim üyeleri ile karģılıklı görüģmeleri sonucunda 3. dönemde dönem projesi hazırlamakla yükümlüdürler.» Programda yer alan dersleri nasıl öğrenebilirim? Programda yer alan açılacak derslere ait içerikler her dönem baģında ders kayıtları baģlamadan önce e-mba web sayfasında duyurulmaktadır. Ancak duyurulan bazı dersler yeterli öğrenci yazılmaması durumunda kapatılmaktadır. Kapatılacak dersler ders kayıtları sırasında öğrencilere web sayfasından duyurulmaktadır. Böyle bir durumda kapatılacak derslere kaydolan öğrencilerin bu dersler dıģındaki derslere kayıt olmaları gerekmektedir. Ders programı ise ders kayıtları bitiminde e-mba web sayfasında ilan edilecektir.» Ders seçme dönemini kaçırdım ne yapabilirim? Kayıt yenileme döneminde kayıt yaptıramayan öğrenciler; KTÜ Lisansüstü Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile iletiģime geçmesi gerekmektedir. Tel: (462) » Online erişim bilgilerimi veya şifremi kaybettim, ne yapmalıyım? Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Sekreterliği ile temasa geçilmelidir. Tel: (0462) » Şifrem yanlış sisteme giremiyorum? Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Sekreterliği ile temasa geçilmelidir. Tel: (0462) » Programa devam ederken alıpta başarısız olduğum dersleri tekrar mı almalıyım, yoksa bu dersleri değiştirebilir miyim? e-mba programında 1. dönemde 5 adet ders, 2. dönemde 5 adet ders, 3. dönemde ise proje yer almaktadır. Programa devam ederken kalmıģ olduğunuz dersleri sonraki dönemde açılmıģsa tekrar alabilir ya da o dersin yerine baģka bir ders seçebilirsiniz.» Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim? Öğrenci kimlik kartınızı KTÜ ĠĠBF ĠĢletme Bölümü Sekreterliği nden bizzat baģvurup alabilirsiniz.» Eğer üç dönemde bitiremezsem hangi ücreti ödemem gerekiyor? Eğer 3 dönemde bitiremezseniz 3. dönemden sonraki her dönem için harç ücreti ödemeniz gerekmektedir. Ġlave dönemler için ( Dönemlerde) kredi baģına ücretlendirme yapılacak, yalnızca dönem projesinden baģarısız olanlar ise ilave 500 TL ücret ödeyeceklerdir. Öğrenim ücreti ders yazılım haftasında Vakıfbank ġubelerine T.C. kimlik numarası ile ödenecektir. Bu ödeme Vakıfbank ATM lerinden de yapılabilir.» Vize / Final notuma itiraz etmek istiyorum, ne yapmam gerekir? Ödev, Vize ve Final notu itirazları; söz konusu notun açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılan dilekçe ile yapılır. Vize ve final notuna itiraz öncelikli olarak dersin ilgili öğretim üyesine yapılmaktadır.» Diplomamı almam için ne yapmam gerekir? Toplam 80 AKTS ders (toplam 10 adet ders) ve dönem projesini baģarı ile tamamlayan öğrencilerimiz yeterlik sınavına alınır. Mezuniyet için bu sınavdan baģarılı olunması gerekmektedir.

12 İletişim KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilgileri Web Adresi: Adres: KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kanuni Kampüsü Merkez/Trabzon Faks: e-posta: Enstitü Sekreteri: Erol DĠNÇER Tel: (462) İşletme Bölüm Sekreterliği Web Adresi: Bölüm Sekreteri: Demet BAYRAKTAR Tel: (462) e-mba Koordinatörü ArĢ. Gör. YaĢar BAYRAKTAR e-posta: yasarbayraktar ktu.edu.tr tel: e-mba Web Adresi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterliği Tel: (0462)

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Risk Maps of Securities Firms

Risk Maps of Securities Firms MPRA Munich Personal RePEc Archive Risk Maps of Securities Firms Yener Coskun July 2010 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28368/ MPRA Paper No. 28368, posted 30. January 2011 18:49 UTC ARACI KURUMLARIN

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı