BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: i

2 İÇİNDEKİLER Sayfa SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1. İŞLETME ANABİLİM DALI İşletme Doktora Programı Program Kataloğu İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu Sağlık Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu İKTİSAT ANABİLİM DALI İktisat Doktora Programı Program Kataloğu İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu İktisat Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu MALİYE ANABİLİM DALI Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Program Kataloğu BAŞVURU KOŞULLARI BAŞVURU EVRAKLARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ İLETİŞİM.19 ii

3 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Enstitümüz bünyesinde İşletme, İktisat ve Maliye Lisansüstü programları ile işletme, girişimcilik, yaratıcılık ve yöneticilik bilgi ve yetenekleri etik anlayış çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yönetim ve Ekonomi bilimiyle özel, kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli ve çağdaş bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim Bilimleri programı dünya gerçeklerine uygun eğitim bilimcilerinin yetiştirilmesi ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi ve paylaşılması yönünde bir programdır. İşletme ve İktisat Doktora Programı ile akademik alanda çalışacak veya konusunda uzmanlaşmak isteyenlere imkân tanınmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı programlarda lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu değişik organizasyonlarda değişik pozisyonlarda aktif olarak çalışmaktadırlar. Onların iş yaşamındaki deneyimlerini sınıf ortamına taşımaları dersleri interaktif hale getirmekte, gerçek olayları örnek olaylar şeklinde tartışmaya açmaları bilgi kullanımını pratik hale getirmektedir. Lisansüstü programlarımızda ders veren öğretim üyelerimiz bilimsel ve entelektüel kapasiteleri uluslararası standartlardadır. Türkiye nin birçok değişik üniversitelerinden doktoralı öğretim üyelerimizin yanı sıra, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden doktora derecesine sahip öğretim üyesi kadromuz vardır. Çeşitlilik ve zengin bilgi birikimine sahip öğretim üyelerimiz enstitümüzü diğerlerinden farklı kılmaktadır. Öğretim üyelerimizin araştırma yapma istekleri özellikle tez çalışmalarında kaliteyi artıran bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda, bilginin güç olduğuna inanan, evrensel değerler ve etik anlayışa bağlı, çağdaş bir eğitim kurumu olmak bizim felsefemizdir. Sizleri de gelecekte Enstitümüzün öğrencisi olarak görmek bizleri mutlu edecektir. İyi yönetilmek, iyi kaynak kullanmak ve iyi eğitmek ve eğitilmek hepimizin hakkı olduğuna inanıyor ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Hakan SARIBAŞ Enstitü Müdürü iii

4 1.İŞLETME ANABİLİM DALI Anabilim dalımız, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik, yasal ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ders planlarında stratejik yönetim, pazarlama, sayısal yöntem uygulamaları ile muhasebe ve finansman gibi temel işletmecilik derslerine yer verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin işletmeleri ilgilendiren ekonomik gelişmelerin ve olayların sonuçlarını kavrayabilmesi amacıyla yeterli düzeyde ekonomi derslerine de ders planında yer verilmektedir. Anabilim dalı öğrencilerine karar verme işlevlerinin etkinliği için istatistik, yöneylem yönetimi, bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili yeterli düzeyde becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Anabilim dalımız eğitim öğretim hizmetlerini 1 Profesör, 2 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. Anabilim dalımızda 2000 yılından itibaren tezli yüksek lisans öğrenimi, 2006 yılından itibaren doktora programı yürütülmektedir. Ayrıca üç farklı programla tezsiz yüksek lisans ve 2013 yılından itibaren uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir. İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turhan KORKMAZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR DOKTORA İşletme TEZLİ YÜKSEK LİSANS İşletme TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İşletme (II. Öğretim) Pazarlama ve Satış Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II. Öğretim) UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İşletme ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK Doç. Dr. Yasemin KÖSE Yrd. Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK Yrd. Doç. Dr. Halil YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Halime TEMEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKSOY Yrd. Doç. Dr. Sinan YILMAZ 1

5 1.1 İŞLETME DOKTORA PROGRAMI İş dünyasında artan rekabet ile birlikte gerekli olan modern işletmecilik uygulamaları ve bu uygulamaların temelini oluşturan kuramsal yaklaşımlar daha da önem kazanmıştır. Bu noktada İşletme Doktora Programı, parlak ve yaratıcı beyinleri çekerek, onları en yeni bilgilerle donatıp yaratıcı araştırmacılar olmalarını sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratabilecek liderler olmalarını sağlamak üzerine tasarlanmış bir programdır. Farklı uzmanlık alanlarında sunulan dersler ile öğrencilere disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı da sağlanmaktadır. Bununla birlikte İşletme doktorası programının bir diğer amacı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen, modern teknikleri kullanan, özgün çözüm önerileri getirebilen ve etik değerlere saygılı akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesidir PROGRAM KATALOĞU Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için ikisi zorunlu beşi seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı, tez çalışması dersleri ile yeterlik sınavı ve tez önerisinden oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az ondört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İŞLETME DOKTORA PROGRAM KATALOĞU GÜZ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I BAHAR Zorunlu Dersler İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri II Seminer Seçmeli Dersler Bilgi Yönetimi Çokuluslu İşletmelerde Yönetim Elektronik Pazarlama Dağıtım Kanalları Finansal Ekonometri Dış Denetim Finansal Tablolar ve Analizi E-İşletme Yönetimi Finansal Teori Finansal Modelleme İleri Yönetim Muhasebesi İleri Banka Muhasebesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İleri Sigorta Muhasebesi Satış Yönetimi İşletme Bütçeleri Sosyal Pazarlama İşletmelerde Kriz Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Küresel Pazarlama Türev Ürünler ve Finansal Risk Yönetimi Maliyet Yönetimi Uluslararası Muhasebe Standartları Marka Yönetimi Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Analiz Örgütlerde Davranış Uygulamaları Uygulamalı Ekonometrik Analiz Portföy Yatırımları Stratejisi Uygulamalı Yöneylem Yönetimi Yönetimde Karar Verme Süreci ve Teknikleri Yönetim ve Organizasyonda Çağdaş Yaklaşımlar Yönetsel Liderlik Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Yöntemleri 2

6 1.2 İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İşletme yüksek lisans programı öğrencilerin geleceğin iş süreçlerine uyum sağlamasını destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, işletme yüksek lisans programı dâhilinde yönetimin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatılmaktadır. Buna ek olarak programda öğrenciler, aynı zamanda işletmecilik alanındaki en son gelişmeler ve gerçek işletmecilik uygulamalarından örnekleri görerek yapılan dönem projeleriyle birebir kendileri de öğrenme sürecine katılmaktadırlar. İşletme yüksek lisans programı ile birlikte farklı akademik alanlarda lisans eğitimi almış olan öğrencilerin planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmayı hedeflenmektedir PROGRAM KATALOĞU İşletme tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi hariç, ikisi zorunlu beşi seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU Araştırma Yöntemleri GÜZ BAHAR Zorunlu Dersler Uygulamalı İstatistik Analiz Seminer Banka Muhasebesi Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Değere Dayalı Yönetim Elektronik Pazarlama Enflasyon Muhasebesi Girişimcilik Yönetimcilik İleri Finansal Muhasebe İleri Finansal Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Karar Analizi Örgütsel Davranış Pazarlama Stratejisi Performans Değerlendirmesi Tüketici Davranışı Uluslararası Muhasebe Seçmeli Dersler Finansal Kurumlar Yönetimi Hizmet Pazarlaması Kobiler ve Girişimcilik Muhasebe Denetimi Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Sigorta Muhasebesi Stratejik Maliyet Yönetimi Stratejik Yönetim Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Finansal Yönetim Uluslararası Pazarlama Uygulamalı Regresyon Analiz Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Ekonomisi Yönetim Muhasebesi 3

7 1.3 İŞLETME II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüz iş süreçlerinde kişiler uzmanlık alanlarının yanında işletme bilgisine de ihtiyaç duymaktadır. İşletmeciliğe ilişkin temellerden yoksun kişilerin ekonomik, teknolojik ve sosyal alanda zorluk çektiği gözlemlenmektedir. Bu bilgi ışığında işletme tezsiz yüksek lisans programının temel amacı öğrencilere mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Özellikle yöneticilik pozisyonunda bir kariyer hedefinden olan kişiler açısından işletme tezsiz yüksek lisans programı çağdaş yönetim yaklaşımlarından uluslararası pazarlamaya, muhasebe uygulamalarından finansal araçlar ve yönetimine kadar geniş bir yelpazede, işletme yöneticilerinin bilgi sahibi olması gereken alanlara ilişkin daha çok uygulamaya dönük bir yaklaşımla öğretim yapmaktadır. Bu program çerçevesinde, dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bunları sorgulayan bir bakış açısıyla yaklaşıp sürekli gelişmeyi ön planda tutan şirket çalışanları ve yöneticiler yetiştirilmektedir PROGRAM KATALOĞU İşletme tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimi olarak yürütülmek, ders saatleri 17 den sonradır. Bu program sekizi zorunlu ikisi seçimlik olmak üzere en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. İŞLETME II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU Araştırma Yöntemleri Finansal Muhasebe İşletme Yönetimi Pazarlama Yönetimi Dönem Projesi E-Pazarlama Örgütsel Davranış Sermaye Piyasaları Stratejik Yönetim Uluslararası Finans Yöneylem Araştırması GÜZ BAHAR Zorunlu Dersler Finansal Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Yönetimi Yönetim Muhasebesi Seçmeli Dersler 4

8 1.4 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Gelişen sağlık sektörü ile birlikte sağlık işletmelerinde yöneticilik kadrosunda çalışan kişilerin önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Bu ihtiyaç paralelinde programın amacı, üniversitelerin çeşitli lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilere sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapma imkânı ve bu yolla gün geçtikçe gelişen sağlık kurumlarının üst ve orta kademe yöneticilik pozisyonu için nitelikli kaynak yaratmak olarak belirlenmiştir. Öğrenim süresince öğrencilere sağlık kurumları için gerekli olan yönetim, örgütlenme, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve performans ölçme teknikleri gibi alanlarda temel bilgiler kazandırılmaktadır. Sağlık kurumlarında profesyonel yöneticiliğin geliştirilmesi noktasında bu programının hem hekimlerden hem de yönetim yeterliliğini artırmak isteyen idarecilerden gelen talebi karşılaması ve yönetim alanındaki boşluğu doldurması amaçlanmaktadır PROGRAM KATALOĞU Sağlık kurumları işletmeciliği tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimi olarak yürütülmek, ders saatleri 17 den sonradır. Bu program sekizi zorunlu ikisi seçimlik olmak üzere en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU GÜZ BAHAR Zorunlu Dersler Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Değerlendirme Teknikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Kurumlarında Muhasebe Bilgi Sistemi Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi Sağlık Politikaları ve Planlaması Dönem Projesi Seçmeli Dersler İstatistiksel Yöntemler Sağlık Hukuku Sağlık Kurumları Yönetiminde Etik Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz Teknikleri Sağlık Kurumlarında Hakla İlişkiler Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranışlar Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Sağlık Kurumlarında Stratejik Planlama ve Yönetim Sağlık Kurumlarında Tüketici Davranışları Uluslararası Sağlık İşletmeciliği Yönetimi 5

9 1.5 İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı sırasında öğrencilere iş dünyası için gerekli olan yönetim ve organizasyon, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, lojistik, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve karar verme teknikleri gibi alanlarda temel bilgiler verilmektedir. İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, üniversitelerde uzun süredir uygulanan tezsiz işletme yüksek lisans programının internet üzerinden uygulanması ile daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı boyunca yüksek lisans yapma isteği olup yeterli zamanı bulamayan kişiler, çalışma düzenini okul düzenine uydurabilir, akşamları derslere katılarak işinden uzak kalmadan yüksek lisans derecesi alabilir. Öğrencilerin evlerinden katılmaları ve sadece dönemde bir kere üniversiteye gelmeleri, İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programını engelliler için çok cazip hale getirmektedir. Bu programla birlikte çağdaş eğitim ve bilişim teknolojilerinden yararlanarak eğitim için yaş sınırı, coğrafi koşullar ve fiziksel engelleri sorun olmaktan çıkarmak, bireyleri zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitimöğretim sürecine dahil etmek, bu sayede klasik eğitim sisteminde karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirgemek hedeflenmektedir PROGRAM KATALOĞU İşletme uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimi olarak yürütülmek, internet ortamında canlı yayın şeklinde yapılan dersler saat 17 den sonradır. Ayrıca öğrenciye iletilecek şifre aracılığıyla, ders materyallerine çevrimiçi erişim sağlanmaktadır. Bu program sekizi zorunlu ikisi seçimlik olmak üzere en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU Araştırma Yöntemleri Finansal Muhasebe İşletme Yönetimi Pazarlama Yönetimi Dönem Projesi E-Pazarlama Örgütsel Davranış Sermaye Piyasaları Stratejik Yönetim Uluslararası Finans Yöneylem Araştırması GÜZ BAHAR Zorunlu Dersler Finansal Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Yönetimi Yönetim Muhasebesi Seçmeli Dersler 6

10 2.İKTİSAT ANABİLİM DALI İktisat Anabilim Dalı nın amacı, öğrencilerini sağlam bir teorik altyapı ile donatarak onlara güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama ve çözüm yollarını arama ve bulma yeteneği kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, anabilim dalı dersleri iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve uluslararası iktisat ana bilim dallarında yoğunlaştırılmıştır. Bununla birlikte öğrencilere analiz yeteneğinin kazandırılması için istatistik, ekonometri ve matematiksel iktisat dersleri de programa dâhil edilmiştir. Anabilim dalımızda 2001 yılından beri yüksek lisans programı ve 2009 yılından beri Doktora Programı bulunmaktadır akademik yılı itibariyle bu programlarda toplam 58 öğrenci öğrenim görmektedir. İktisat Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hamza ÇEŞTEPE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR DOKTORA İktisat TEZLİ YÜKSEK LİSANS İktisat UZAKTAN ÖĞRETİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İktisat ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Hasan VERGİL Doç. Dr Hakan SARIBAŞ Doç. Dr. Ahmet BEŞKAYA Doç. Dr. Hamza ÇEŞTEPE Doç. Dr. Necla AYAŞ Yrd. Doç. Dr. Arzu Tay BAYRAMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK 7

11 2.1 İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI PROGRAM KATALOĞU Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için dördü zorunlu üçü seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı, tez çalışması dersleri ile yeterlik sınavı ve tez önerisinden oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az ondört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İKTİSAT DOKTORA PROGRAM KATALOĞU İleri Makro İktisat I İleri Mikro İktisat I Seminer GÜZ Zorunlu Dersler İleri Makro İktisat II İleri Mikro İktisat II BAHAR Bütçe Uygulamaları Dünya Ekonomisi Entegrasyon Teorileri ve Avrupa Birliği Finansal Krizler ve İstikrar Programları Heterodoks İktisat İktisadi Büyüme İktisat Tarihi Metodolojisi İleri Uluslararası İktisat Teorisi Para ve Bankacılık Teorisi Sanayi Ekonomisi ve Rekabet Zaman Serileri Analizi Seçmeli Dersler Ekonometrik Modeller Global Ekonomik Sorunlar Güncel Mali Konular İktisadi Düşüncenin Evrimi İleri Uluslararası İktisat Politikası Osmanlı İktisat Tarihi Okumaları Para Politikasında İleri Konular Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi Uluslararası Finans Uluslararası Kalkınma Sorunları 8

12 2.2 İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM KATALOĞU İktisat tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi hariç, dördü zorunlu üçü seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU GÜZ Mikroekonomik Analiz I Makroekonomik Analiz I Seminer Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa İktisat Tarihi Ekonometrik Analiz Entegrasyon Ekonomisi Gelir Dağılımı Politikaları Güncel Büyüme Kuramları Kalkınma Analizi Matematiksel İktisat I Parasal Analiz I Uluslararası İktisat Teorisi BAHAR Zorunlu Dersler Mikroekonomik Analiz II Makroekonomik Analiz II Seçmeli Dersler Dünya Ekonomisi Kalkınma İktisadı: Örnek Olaylar Kurumsal İktisat Matematiksel İktisat II Mikro Ekonometri Parasal Analiz II Regülasyon Ekonomisi Türkiye İktisat Tarihi Uluslararası İktisat Politikası Uygulamalı Ekonometri 9

13 2.3 İKTİSAT UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM KATALOĞU İktisat uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimi olarak yürütülmek, internet ortamında canlı yayın şeklinde yapılan dersler saat 17 den sonradır. Ayrıca öğrenciye iletilecek şifre aracılığıyla, ders materyallerine çevrimiçi erişim sağlanmaktadır. Bu program dördü zorunlu altısı seçimlik olmak üzere en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU GÜZ Mikroekonomik Analiz I Makroekonomik Analiz I Dönem Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa İktisat Tarihi Ekonometrik Analiz Entegrasyon Ekonomisi Gelir Dağılımı Politikaları Girdi Çıktı Analizi Güncel Büyüme Kuramları Kalkınma İktisadı: Örnek Olaylar Kurumsal İktisat Matematiksel İktisat I Parasal Analiz I Regülasyon Ekonomisi Türkiye İktisat Tarihi Uluslararası İktisat Teorisi BAHAR Zorunlu Dersler Mikroekonomik Analiz II Makroekonomik Analiz II Seçmeli Dersler Dünya Ekonomisi Kalkınma Analizi Matematiksel İktisat II Parasal Analiz II Uluslararası İktisat Politikası Uygulamalı Ekonometri 10

14 3. MALİYE ANABİLİM DALI Maliye anabilim dalı olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı mali bilgi ve yeteneklerle donatmak, çağdaş, bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir. Maliye Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS Maliye ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN Yrd. Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN Yrd. Doç. Dr. İdris SARISOY Yrd. Doç. Dr. Mehmet CURAL Yrd. Doç. Dr. Onur EROĞLU 11

15 3.1 MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) PROGRAM KATALOĞU Maliye tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi hariç, biri zorunlu altısı seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sakarya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin en az üçte birini Sakarya Üniversitesinden almak zorundadır. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) GÜZ Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu Dersler Seminer BAHAR Avusturya İktisadı Bütçe Sistemleri ve Politikaları Devlet Muhasebesi Ekonometri Hukuk Devleti ve Mali Yönetim Kamu Ekonomisi Kamu Tercihi Kayıt Dışı Ekonomi Küreselleşme ve Vergileme Mali Kurumlar Özelleştirme ve Regülasyon Uluslararası Maliye Vergi Ceza Hukuku Vergi Hukuku ve Güncel Sorunları Vergi Teorisi ve Politikası Vergi Usul Hukuku Vergilemede Yeni Eğilimler Yolsuzluk Ekonomisi Seçmeli Dersler Anayasal İktisat Avrupa Birliğinde Maliye Politikaları Avrupa Birliğinde Vergileme Devlet Borçlarının Analizi Gümrük Mevzuatı İdarelerarası Mali İlişkiler Kamu Harcamalarının Analizi Kamu Mali Denetimi Kamuda Stratejik Planlama Maliye Politikaları Maliye Tarihi Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Türk Vergi Sisteminin Analizi Uygulamalı Ekonometri Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji Vergi Yargılama Hukuku 12

16 4. TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Türkçe Eğitimi Bölümü ilköğretim seviyelerindeki okullara yönelik eğitim veren Türkçe öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarından oluşmaktadır. Bölümde lisansüstü eğitimi 2006 yılında yüksek lisans programıyla başlamıştır. 20 öğrenci lisansüstü programa devam etmektedir. Türkçe Eğitimi Bölümü, tüm öğretim elemanlarıyla birlikte, eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerinde mükemmelliğe erişebilmek amacıyla benimsediği hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermektedir. Türkçe Eğitimi alanında, çağdaş, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve elde edilen bulgularla toplumu geliştirmektir. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aziz GÖKÇE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS Türkçe Eğitimi ÖĞRETİM ÜYELERİ Yrd. Doç. Dr. Aziz GÖKÇE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK 13

17 4.1 TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) PROGRAM KATALOĞU Türkçe Eğitimi tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi hariç, biri zorunlu altısı seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sakarya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin en az üçte birini Sakarya Üniversitesinden almak zorundadır. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) GÜZ Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu Dersler Seminer BAHAR Seçmeli Dersler Eğitimde Çocuk Edebiyatı Türkçenin Eğitiminde ve Öğretiminde Tarihi Metinler II Yabancılara Türkçe Öğretimi Türkçenin Güncel Sorunları Dil Edinimi Türkçe Öğretimi Tarihi Türkçenin Eğitiminde ve Öğretiminde Tarihi Modern Türk Edebiyatında Eleştiri Metinler I Eski Anadolu Türkçesi Metin Çözümleme Şiir Dili Göstergebilim Anlambilim Dilbilgisi Öğretimi Temel Dil Becerilerinin Öğretimi Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 14

18 d TÜRKÇE DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli bilgi birikimini ve araştırma ortamını sağlamak. Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nün mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir şekilde kullanmak. Üniversiteler ve diğer bilim kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim uzmanları yetiştirmektir. Türkçe Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS Türk Dili ve Edebiyatı ÖĞRETİM ÜYELERİ Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN Yrd. Doç. Dr.Musa DEMİR Yrd. Doç. Dr.İbrahim GÜLTEKİN 15

19 5.1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) PROGRAM KATALOĞU Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi hariç, biri zorunlu altısı seçimlik olmak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sakarya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin en az üçte birini Sakarya Üniversitesinden almak zorundadır. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) GÜZ Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu Dersler Seminer BAHAR Seçmeli Dersler 19. Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri I 19. Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri II Eski Anadolu Türkçesi I Eski Türk Dilinin Kaynak Eserleri Eski Türk Edebiyatı Bibliyografyası Eski Türk Edebiyatından Manzum Metinler Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Klasik Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Metin Çözümleme Sözlük Bilimi ve Türkçenin Sözlükleri Tarihi Türk Lehçeleri I Türk Destanlarının Dili Türk Dil Bilimi Türk Dilinin Güncel Sorunları Türk Dilinin Söz Dizimi Türk Dilinin Söz Varlığı Türk Hikâyeciliğinin Gelişimi Azerbaycan Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi II Gagauz Türkçesi Horasan Türkçesi Kırgız Türkçesi Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II Metin Şerhi Modern Türk Edebiyatında Eleştiri Özbek Türkçesi Şiir Dili Tarihi Türk Lehçeleri II Tasavvufi Metinler Şerhi Türk Anlam Bilimi Türk Çocuk Edebiyatı Tarihi Türk Diyalektolojisi Türkmen Türkçesi Uygur Türkçesi 16

20 6. BAŞVURU KOŞULLARI Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle Enstitü`ye başvururlar. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir. A) Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları : Lisans diplomasına sahip olmak. B) Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları : Lisans diplomasına sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı`ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmak. C) Doktora Programlarına Başvuru Koşulları Lisans ve Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı`nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisansa dayalı başvurularda en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. D) Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50 / 4.00 veya 85 / 100 olmak Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için; anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden ÜDS`den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. ALES`den başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. Konusu ile ilgili bir alanda 2 yarıyıl süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu Enstitü Yönetim Kurulu`nca belirlenen 3 kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak. 17

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı