TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ Determination of The Ground Engineering Characteristics in Tekirdağ-Çerkezköy by Geophysical Survey, Geological Observations and Geotechnical Experiments A. Cem YOĞURTÇUOĞLU 1, M. Mücella CANBAY 2 ve Cengiz KURTULUŞ 2 ÖZET Bu çalışmada, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar yapılarak yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Çalışma alanında genelde üst seviyelerde siltli birimler ve daha aşağıda ise killi birimler yer almaktadır. Üstteki siltli birimler yer yer karbonat çimentosu ile tutturulmuş olup, içinde karbonat yumruları bulunmaktadır. Zemin özelliklerini ortaya çıkartmak için uygun görülen 6 noktada derinlikleri 15 m. olan zemin sondajı 8 noktada karşılıklı sismik kırılma atışları ve 4 noktada ise düşey elektrik sondajı yapılmıştır. Araştırma sondajlarından sağlanan örselenmiş ve örselenmemiş örnekler üzerinde laboratuar deneyleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, çalışma alanının zemin özellikleri cinsinden iki ayrı kısımdan oluştuğunu göstermiştir. Birinci bölge olarak ayrılan kısımda P-dalga hızı birinci tabaka için m/s, S-dalga hızı m/s ve taşıma gücü ise ortalama kg/cm 2 olarak saptanmıştır. Bu katmanın altında ise P-dalga hızı m/s, S-dalga hızı m/s ve taşıma gücü ortalama kg/cm 2 olan yeşil renkli sıkı killer gözlenmiştir. İkinci bölge olarak nitelenen kısımda yüzeyde P ve S-dalga hızları m/s ve m/s ve taşıma gücü ortalama kg/cm 2 olan bitkisel toprak ve onun altında P ve S-dalga hızları m/s ve m/s ve taşıma gücü ortalama 3.28 kg/cm 2 olan karbonatlı silt ve sıkı kilden oluşan bir formasyon gözlenmiştir. ABSTRACT In this study, the interpretation of the area in Çerkezköy town in Tekirdağ has been done for the point of view of habitation deriving the geoengineering parameters by means of geophysical survey, geological observations and geotechnical experiments. In the research area, the clayey units take place at the lower parts and are overlied by the silty units at the top. The silty units are fixed in some places by carbonate cement and include carbonate concretions. For this aim 6 drilles of 15 km. in depth were probed in suitable places. Seismic refraction studies at 8 points and resistivity measurements at 4 points were carried out. Laboratuary tests were done on the disturbed and undisturbed samples obtained from the drills. The data from these work indicated that the research area is formed of two zones. The P and S wave velocities are m/s and m/s respectively and the bearing capacity is kg/cm 2 for the first layer of the zone which is denoted as the first zone. The P and S wave velocities and the bearing capacity of the second layer of this zone are m/s, m/s and kg/cm 2 respectively. This layer is formed of green dense clay. The P, S wave velocities and the bearing capacity of the first layer of the zone denoted as the second zone are m/s, m/s and kg/cm 2 respectively. The same parameters for the second layer of this zone are m/s, m/s and 3.23 kg/cm 2. This layer is formed of carbonated silt and dense clay. GİRİŞ Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi kuzeyindeki arazinin kullanımını saptamak ve mühendislik özelliklerini belirlemek amacıyla jeolojik, jeoteknik ve jeofizik yöntemler uygulanmıştır (Şekil-1). Alanda genelde üst seviyelerde siltli birimler, daha aşağıda ise killi birimler yer almaktadır. 1 KO.Ü., Ö. İsmet Uzunyol M.Y.O., Teknik Programlar Bölümü, Marshall Yerleşkesi, HEREKE-KOCAELİ 2 KO.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Vinsan Yerleşkesi, İZMİT-KOCAELİ 1

2 Üstteki siltli birimler yer yer karbonat çimentosu ile tutturulmuş olup, içinde karbonat yumruları bulunmaktadır. Bu formasyonların güvenli taşıma gücü, sarsım, esneme ve kayma gibi mühendislik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç için 6 noktada mekanik zemin sondajı, 8 noktada karşılıklı sismik kırılma atışları ve 4 noktada düşey elektrik sondajı yapılmıştır (Şekil-2). BÖLGENİN GENEL JEOLOJİSİ Çalışma alanı ve çevresi genel olarak Danişmen ve Ergene formasyonlarından oluşmaktadır Danişmen Formasyonu Şekil-1. Çalışma alanı lokasyon haritası. Alt-orta Miyosen yaşlı olan bu formasyon, havza ortasında Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Ergene formasyonu altında yer alır ve 300 m. kalınlık gösterir. Formasyon, ayrıca alt ve üst olmak üzere iki üyeye ayrılır. Her iki üyenin tabanında yer alan kumtaşları ince ve orta taneli olup, çok az ayıklanmıştır. Aralarında tüflü ve konglomeratik seviyeler de bulunur. Kiltaşları ise ileri derecede laminalı ve kalkerlidir. Ayrıca linyit, silttaşı ve dolomitik kireçtaşı bantları içerir. Üyelerin kalınlığı havza ortasına doğru artar, 1500 m. ye ulaşır. Tabanları transgresyon belirten hafif diskordanslıdır. Üste doğru ise regresyon etkisi belirgindir. Alt üye kuzey şelf bölgesindeki Osmancık formasyonu ile eşdeğer düzeydedir (Yalçınlar 1976, Kasar 1983, Tuna ve Siyako 1983). 2

3 Şekil-2. Çalışma alanı sismik profil, özdirenç ve mekanik sondaj lokasyon haritası. 3

4 Ergene Formasyonu Havzanın orta ve kuzey bölgesinde geniş alanlarda yüzeylenen bu formasyon yatay durumlu ve bozulmamış (kırılmamış) olup, diğer formasyonları diskordanslı olarak örter. Pliyosen-Kuvaterner yaşta olan formasyon havza ortasındaki grabenler ve yarı grabenler içinde 1700 m. ye varan bir sediment birikimi gösterirse de normal olarak 500 m. den daha kalın değildir. Görünümü bir üçgeni andıran bu saha Meriç Irmağına katılan Ergene Irmağı Havzasıdır. Kuzeydoğu kenarında Istranca Dağları, güneyinde Tekirdağ, batısında Tunca, Meriç, Arda Irmaklarının birleşme noktası ve Meriç Irmağı vardır. Ergene Irmağına kuzeyden ve güneyden birçok dere katılır. Ergene Irmağı, Meriç - İpsala arasında Meriç Irmağına katılır. Meriç Irmağı ise Enez de Ege Denizi ne dökülür. Edirne den itibaren Meriç Irmağının iki yanında km., Ergene Irmağının iki yanında ise 2-4 km. genişliğinde alüvyon vardır. Ergene kesimi denizden m. Yüksekte bir plato şeklindedir. Bu kesimi güneyden sınırlayan Koru Dağı, Tekirdağ ve Ganos Dağı silsilesi, Ege ve Marmara Denizleri arasındaki su bölümü hattını da oluşturur. LİTOSTRATİGRAFİ İnceleme alanında yapılan mekanik sondaj sonucunda üst seviyelerde taneli birimler (silt boyutunda) aşağıda ise killi seviyeler yer almaktadır. Üstteki taneli birimler yer yer karbonat çimentosuyla tutturulmuş durumdadır. Aşağıdaki killi seviyeler üstte karbonat yumrulu yeşil renkli ve sıkı yapıdadır. Daha alt seviyelerde ise grimsi siyah renkli ve sıkı yapıdadır. Çalışma alanının güney yönünde açılan MS 1, MS 5 ve MS 6 sondaj noktalarında taneli birimler 5-6 m. Derinliğe kadar devam etmektedir. Çalışma alanının güney yönünde açılan MS 2, MS 3 ve MS 4 sondaj noktalarında taneli birimler çok az kalınlıkta olup, hemen killi seviyelere girilmektedir. Örnek olarak MS 3 ve MS 5 kuyu logları sırasıyla EK-1 ve EK-2 de verilmektedir. Açılan mekanik sondaj kuyularında, yer altı suyunun statik su seviyesi 5-6 m. olarak ölçülmüştür. İnceleme alanında yüzey suyu olarak güneyde Marmara Denizi yer almaktadır. SONDAJ ARAŞTIRMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ İnceleme alanında bina temellerinin oluşturacağı zeminin taşıma gücünün saptanması amacıyla, çalışmalara esas olmak üzere belirlenen 6 noktada sondaj kuyusu açılmış ve toplam 90 m. karot alınmıştır. Sürekli karot alınarak ilerlenen kuyularda 15 m. derinliğe kadar inilmiş ve her 1.5 m. de bir standart penetrasyon deneyi (SPT) yapılmıştır. Uygun yerlerde ise, örselenmemiş örnek alımı için Shelby tüpü kullanılarak ve hidrolik baskı verilerek örnekler alınmıştır. Örselenmeden korunan karot örnekleri üzerinde de laboratuarda gerekli deneyler yapılmıştır (Coates 1970). Laboratuar Deneyleri Laboratuar deneylerinde fiziksel olarak Atterberg limitleri, su muhtevası deneyi, piknometre ve granülometri deneyleri; mekanik deneylerde ise üç eksenli ve tek eksenli basınç deneyleri, direkt kesme deneyi yapılmıştır (Acatay ve Özkan 1970). MS 1 SONDAJ KUYUSU MS 1 kuyusundan m. derinlikte alınan örnek üzerinde üç eksenli basınç deneyi, Atterberg limitleri ve su muhtevası deneyleri yapılmış olup, aşağıda verilmiştir. Üç Eksenli Basınç Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan üç eksenli basınç deneyi sonucunda 4

5 Kohezyon (C) : 0.48 kg/cm 2 İçsel sürtünme açısı ( ) : 6 Doğal birim hacim ağırlığı : gr/cm 3 olarak bulunmuştur. Atterberg Limitleri Deneyi Numune üzerinde yapılan kıvam limitleri sonucunda Likit limit = Plastisite indisi = Plastik limit = Zemin grup sembolü = CH olarak bulunmuştur (Deprem yönetmeliği 1998). Su Muhtevası Deneyi İnceleme alanında alınan örselenmemiş numunenin üzerinde yapılan su muhtevası deneyi sonucunda olarak bulunmuştur. MS 2 SONDAJ KUYUSU Su muhtevası = %32.47 MS 2 kuyusundan m. derinlikte alınan numune üzerinde üç eksenli basınç deneyi, Atterberg limitleri deneyi ve su muhtevası deneyleri yapılmıştır. Ayrıca m. derinlikte alınan numune üzerinde de elek analizi ve piknometre deneyi (özgül ağırlık deneyi) yapılmıştır. Buna göre: Üç Eksenli Basınç Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan üç eksenli basınç deneyi sonucunda aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır: Kohezyon (C) : 0.52 kg/cm 2 İçsel sürtünme açısı ( ) : 5 Doğal birim hacim ağırlığı : gr/cm 3 olarak bulunmuştur. Su Muhtevası Deneyi İnceleme alanında alınan örselenmiş numunenin üzerinde yapılan su muhtevası deneyi sonucunda: olarak bulunmuştur. Elek Analizi Deneyi Su muhtevası = %34.15 Alınan numune üzerinde laboratuarda yapılan elek analizi deneyi sonucunda dane çapı dağılımı aşağıdaki gibidir. D 10 : 0.18 D 30 : 0.42 D 60 : 0.80 Cc : 1.23 Cu : 4.44 Cu (üniformluk katsayısı) : 2-10 arasında değer taşıması durumunda sıvılaşma riskinden söz edilebilir. Buradaki değerde 4.44 olduğuna göre sıvılaşma riski var denilebilir. 5

6 Piknometre Deneyi (Özgül Ağırlık Deneyi) Alınan numune üzerinde yapılan piknometre deneyi sonucunda Zeminin Ortalama Özgül Ağırlığı : olarak bulunmuştur. MS 3 SONDAJ KUYUSU MS 3 kuyusundan m. derinlikte alınan numune üzerinde Direkt Kesme Testi deneyi ve Atterberg limitleri deneyi yapılmıştır. Buna göre: Direkt Kesme Testi Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan Direkt Kesme Testi deneyi sonucunda aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır: Kohezyon (C) : 0.99 kg/cm 2 İçsel sürtünme açısı ( ) : 23 olarak bulunmuştur. Atterberg Limitleri Deneyi Numune üzerinde yapılan kıvam limitleri sonucunda Likit limit = %60.00 Plastisite indisi = %24.31 Plastik limit = %35.69 Zemin grup sembolü = OH veya MH olarak bulunmuştur. MS 4 SONDAJ KUYUSU MS 4 kuyusundan m. derinlikte alınan numune üzerinde Direkt Kesme Testi deneyi, Atterberg limitleri deneyi ve Tek Eksenli Basınç deneyi yapılmıştır. Buna göre: Direkt Kesme Testi Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan Direkt Kesme Testi deneyi sonucunda aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır: Kohezyon (C) : 1.96 kg/cm 2 İçsel sürtünme açısı ( ) : 13 olarak bulunmuştur. Atterberg Limitleri Deneyi Numune üzerinde yapılan kıvam limitleri sonucunda Likit limit = %64.00 Plastisite indisi = %31.91 Plastik limit = %32.09 Zemin grup sembolü = OH veya MH olarak bulunmuştur. Tek Eksenli Basınç Deneyi Alınan numune üzerinde yapılan tek eksenli basınç deneyinde q u : 5.89 kg/cm 2 olarak bulunmuştur. 6

7 MS 5 SONDAJ KUYUSU MS 5 kuyusunda m. derinlikte alınan numune üzerinde Direkt Kesme Testi deneyi, Atterberg limitleri deneyi ve Tek Eksenli Basınç deneyi yapılmıştır. Buna göre: Direkt Kesme Testi Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan Direkt Kesme Testi deneyi sonucunda aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır: Kohezyon (C) : 0.65 kg/cm 2 İçsel sürtünme açısı ( ) : 16 olarak bulunmuştur. Tek Eksenli Basınç Deneyi Alınan numune üzerinde yapılan tek eksenli basınç deneyinde q u : 1.95 kg/cm 2 olarak bulunmuştur. MS 6 SONDAJ KUYUSU MS 6 kuyusundan m. derinlikte alınan numune üzerinde Direkt Kesme Testi deneyi ve Tek Eksenli Basınç deneyi yapılmıştır. Buna göre: Direkt Kesme Testi Deneyi İnceleme alanında zemini oluşturan siltli ve killi seviyelerden alınan numuneler üzerinde yapılmış olan Direkt Kesme Testi deneyi sonucunda aşağıdaki değerler elde edilmiştir. Kohezyon (C) : 0.65 kg/cm 2 İçsel Sürtünme Açısı ( ) : 16 Tek Eksenli Basınç Deneyi Alınan numune üzerinde yapılan Tek Eksenli Basınç deneyinde q u : 1.95 kg/cm 2 hesaplanmıştır. olarak YAPILAŞMA ALANININ GENEL JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ Zemin Profili İnceleme alanında zemin, üstte taneli birimler altta killer olarak iki ana grupta toplanabilir. Yapının güney kısmında taneli birimler, bitkisel toprağın altında m. kalınlığa sahiptir. Yapının kuzeyinde ise bitkisel toprağın altında taneli birimler oluşturan tabaka oldukça ince olup, hemen altında killer başlamaktadır. Zemin Grubu ve Yerel Zemin Sınıfı İnceleme alanında üstte yer alan ve yaklaşık 3.5 m. ye kadar derinleşen bitkisel toprak ve tutturulmamış siltin zemin grubu (D) ve yerel zemin sınıfı Z 4 olarak saptanmıştır. Bu tabakanın altında gözlenen birim orta plastisiteli sert kil olarak ayırt edilmiş olup, zemin grubu (C) ; yerel zemin sınıfı ise Z 3 olarak belirlenmiştir (Deprem Yönetmeliği 1998). Yapılaşma Alanının Görünür ve Olası Jeoteknik Sorunları İnceleme alanında gözlenen silt ve killi birimlerde olası jeoteknik sorunlar olarak üstteki siltler için sıvılaşma riskinden söz edilebilir. Killi birimler için ise üniform olmayan farklı oturma riski vardır denilebilir. Ancak yer altı suyunun olması durumunda, killerde dayanımın önemli derecede azalması göz önünde bulundurulmalıdır. 7

8 DEPREM DURUMU Bölgesel Depremsellik Özelliği Ülkemiz genç bir tektonik kuşak üzerinde bulunmaktadır. Bu kuşak üzerinde oluşmuş önemli kırık hatları depremleri üretmektedir. Bu kırık hatları boyunca oluşan depremler, şiddetleri ve sayılarına göre sınıflandırılarak değişik deprem bölgeleri ayırt edilmiştir. İnceleme alanı 1.derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Deprem Riski Analizi İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay Kuşağı etki alanı kapsamında bulunmaktadır. Tarihsel dönemde ve 20.yüzyılda başlatılan aletsel dönemde yapılan kayıtlara göre, yılları arasında İstanbul da magnitüdlü 144 deprem olmuştur yılları arasında yapılan istatistiksel gözlemlerde 5.5 magnitüdünde bir depremin oluşma riski; 25 yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % magnitüdünde bir depremin oluşma riski; 25 yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % magnitüdünde bir depremin oluşma riski; 25 yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % yıllık periyod için % 56.6 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Poisson modeli ile 1999 yılından sonra M=6.0, 6.5 ve 7.5 olan depremlerin 20 yıl içinde olma olasılıkları sırasıyla % 91, % 69 ve % 43 olarak bulunmuştur. Dönüş periyotları ise M=6.0, 6.5 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler için sırasıyla 8 yıl, 17 yıl ve 72 yıl bulunmuştur. Gumbel I ve Gumbel III modelleri ile 1999 yılından sonra M=6.0 depremin 20 yıl içerisinde olma olasılıkları % 98 ve % 96 olarak bulunmuştur. M=6.0 magnitüdündeki depremin dönüş periyodu Gumbel I ve Gumbel III modelleri ile 6 ve 7 yıl hesaplanmıştır. M=7.0 magnitüdündeki depremin dönüş periyodu Gumbel I modeli ile 11 yıl, Gumbel III modeli ile 30 yıl bulunmuştur. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR Sismik Kırılma Çalışması Çalışma alanında karşılıklı atışlı, 12 kanallı P ve S dalgası kırılma ölçümleri alınmıştır. Kayıtlarda gürültü analizi yapılarak S/N oranı yükseltilmiştir. Ölçümlerden elde edilen verilerden P ve S dalga hızları saptanmış ve bu hızlar kullanılarak yerin zemin parametreleri bulunmuştur. Taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesi hesaplanmıştır (Phillips ve diğ. 1990, Kurtuluş 2000). Yapılan jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar, zemin parametreleri açısından çalışma alanının iki bölgeden oluştuğunu göstermektedir (Şekil-3). Çalışma alanının 1.bölge olarak tanımlanan kuzey kısmında yüzeyden ortalama derinliği 1.5 m. ile 3.5 m. arasında değişen kahverengi bitkisel toprak tabakası belirlenmiştir. Bu tabakanın V p hızı m/s ve V s hızı m/s olarak saptanmıştır. Bu 8

9 tabakanın taşıma gücü kg/cm 2 olarak hesaplanmıştır. Bu tabakanın altında V p hızı m/s, V s hızı m/s arasında değişen ve taşıma gücü kg/cm 2 olan ve sondaj çalışmalarından yeşil renkli sıkı killer gelmektedir. Bu kısımda yer alan formasyonların diğer sismik verileri Çizelge-1 de verilmektedir. Yapılan sismik kırılma çalışmaları sonucunda, çalışma alanında 2.bölge olarak adlandırılan güney kısmında yüzeyden 1 m. ile 1.5 m. arasında değişen yer yer kahverengi bitkisel toprak, yeşilimsi kahverenkli karbonatlı silt ve molozdan oluşan bir tabaka belirlenmiştir. Bu tabakanın V p ve V s dalga hızları m/s ve m/s ve taşıma gücü ise ortalama kg/cm 2 bulunmuştur. Bu tabakanın altında V p ve V s dalga hızları m/s ve m/s, taşıma gücü ise ortalama 3.28 kg/cm 2 olan karbonatlı silt ve sıkı kilden oluşan bir formasyon gözlenmiştir. Bu kısımda yer alan formasyonlara ait zemin parametreleri izleyen Çizelge-2 de verilmektedir. 9

10 Şekil-3. Çalışma alanının krokisi. 10

11 Çizelge-1. Çalışma alanının 1. bölgesinde yer alan formasyonların zemin parametreleri. TABAKALAR ELASTİK PARAMETRELER BİRİM Bitkisel Yeşil Renkli Toprak Sıkı Kil BOYUNA DALGA HIZI (V p ) m/s ENİNE DALGA HIZI (Vs) m/s YOĞUNLUK (d) gr/cm KAYMA MODÜLÜ ( ) kg/cm ELASTİSİTE MODÜLÜ (E) kg/cm POISSON ORANI ( ) BULK MODÜLÜ (k) kg/cm ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ (q u ) kg/cm ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ (q s ) kg/cm HAKİM TİTREŞİM PERİYODU (T 0 ) s 0.61 EFEKTİF İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ( c ) DRENAJSIZ İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ( cu ) TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI ( B ) kg/cm YATAK KATSAYISI (K s ) t/m ZEMİN BÜYÜTMESİ Çizelge-2. Çalışma alanının 2.bölgesinde yer alan formasyonların zemin parametreleri. TABAKALAR ELASTİK PARAMETRELER BİRİM Bitkisel Yeşil Renkli Toprak Sıkı Kil BOYUNA DALGA HIZI (V p ) m/s ENİNE DALGA HIZI (Vs) m/s YOĞUNLUK (d) gr/cm KAYMA MODÜLÜ ( ) kg/cm ELASTİSİTE MODÜLÜ (E) kg/cm POISSON ORANI ( ) BULK MODÜLÜ (k) kg/cm ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ (q u ) kg/cm ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ (q s ) kg/cm HAKİM TİTREŞİM PERİYODU (T 0 ) s 0.52 EFEKTİF İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ( c ) DRENAJSIZ İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ( cu ) TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI ( B ) kg/cm YATAK KATSAYISI (K s ) t/m ZEMİN BÜYÜTMESİ

12 Elektrik (Rezistivite) Çalışması Çalışma alanının elektrot açılımına uygun bölgelerinde Schlumberger elektrot sistemi uygulanarak yeraltının elektrosu çekilmiştir. Yapılan elektrik çalışması sonucunda çalışma alanının 1.bölgesinde 1-2 m. derinliğe kadar yer alan formasyonların özdirencinin m. arasında değiştiği gözlenmiştir. Bunun altında 6-8 m. derinliğe kadar yer alan formasyonların özdirenci m. olarak saptanmıştır. Bu derinliğin altında 12.5 m. derinliğe kadar özdirenci m. olan formasyonlar yer almaktadır. Bu derinlikten sonra yer alan formasyonların özdirenci 70 m. olarak saptanmıştır. Çalışma alanının güney kısmında (2.bölge) yapılan elektrik sondajı sonucunda yüzeyden 1.8 m. derinliğe kadar yer alan toprak tabakasının özdirencinin m. arasında değiştiği gözlenmiştir. Bunun altında 6 m. derinliğe kadar yer alan formasyonların özdirenci 50 m. olarak saptanmıştır. 6 m. den daha derinde yer alan formasyonların özdirenci ise 9.5 m. olarak hesaplanmıştır. Yapılan özdirenç çalışmaları ile sondaj çalışmalarının karşılaştırılması sonucunda yer altı su seviyesinin yaklaşık 5-7 m. aşağıda olduğu anlaşılmaktadır. SONUÇLAR VE ÖNERİLER İnceleme alanında yapılan jeolojik, jeofizik (sismik kırılma, rezistivite) ve mekanik sondaj çalışmaları deneştirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. İnceleme alanında, üst seviyelerde kahverengimsi bitkisel toprak ve yer yer tutturulmuş silt seviyeleri ve bunların altında ise oldukça sıkı orta plastisiteli killer yer almaktadır. 2. Çalışma alanı 3.Derece Deprem Bölgesi içerisinde bulunmakta olup, Etkin Yer İvme Katsayısı A 0 =0.20 dir. 3. Birinci bölge olarak ayrılan kısımda P-dalga hızı birinci tabaka için m/s, S-dalga hızı m/s ve taşıma gücü ise ortalama kg/cm 2 olarak saptanmıştır. Bu tabakanın altında ise P-dalga hızı m/s, S-dalga hızı m/s ve taşıma gücü ortalama kg/cm 2 olan yeşil renkli sıkı killer gözlenmiştir. 4. İkinci bölge olarak nitelenen kısımda yüzeyde P ve S-dalga hızları m/s ve m/s ve taşıma gücü ortalama kg/cm 2 olan bitkisel toprak ve onun altında P ve S dalga hızları m/s ve m/s ve taşıma gücü ortalama 3.28 kg/cm 2 olan karbonatlı silt ve sıkı kilden oluşan bir formasyon gözlenmiştir. 5. Yapılan elektrik (özdirenç) çalışması sonucunda fabrika sahasının lojman ve arıtma tesisinin bulunduğu kısımlarda yüzeyden 1-2 m. derinliğe kadar yer alan formasyonların özdirencinin m. arasında değiştiği gözlenmiştir. Bunun altında 6-8 m. derinliğe kadar yer alan formasyonların özdirenci ortalama m. olarak saptanmıştır. Bu derinliğin altında 12.5 m. derinliğe kadar özdirenci m. olan formasyonlar yer almaktadır. Bu derinlikten sonra yer alan formasyonların özdirenci 70 m. olarak saptanmıştır. Yapılan özdirenç çalışmalarıyla sondaj çalışmalarının karşılaştırılmaları sonucunda yer altı su düzeyinin yaklaşık 5-7 m. aşağıda olduğu anlaşılmıştır. 6. Çalışılan alanda Zemin Hakim Titreşim Periyodu 1.bölgede 0.61 s. ve 2.bölgede ise 0.52 s. olarak saptanmıştır. 7. İnceleme alanında üstte yer alan ve yaklaşık 3.5 m. ye kadar derinleşen bitkisel toprak ve tutturulmamış siltin zemin grubu (D) ve yerel zemin sınıfı Z 4 olarak saptanmıştır. Bu tabakanın altında gözlenen birim orta plastisiteli sert kil olarak ayırt edilmiş olup, zemin grubu (C), yerel zemin sınıfı ise Z 3 olarak belirlenmiştir. 12

13 8. Çalışılan alandaki 1.5 m. ve 3.5 m. derinlere kadar uzanan bitkisel toprak tabakasının spektrum karakteristik periyotları T A (s) = 0.20, T B (s) = 0.90, bunun altında yer alan kil tabakasının spektrum karakteristik periyotları ise T A (s) = 0.15, T B (s) = 0.60, olarak belirlenmiştir. 9. Çalışılan alandaki bitkisel toprak tabakasının zemin büyütmesi arasında değişmektedir bölgede yer alan 1.tabakanın Efektif İçsel Sürtünme (Kayma Mukavemeti) Açısı ( ) = 13.76, 2.tabakanın Efektif İçsel Sürtünme (Kayma Mukavemeti) Açısı ( ) = olarak bulunmuştur. 2.bölgede yer alan 1.tabakanın Efektif İçsel Sürtünme (Kayma Mukavemeti) Açısı ( ) = 26.30, 2.tabakanın Efektif İçsel Sürtünme (Kayma Mukavemeti) Açısı ( ) = olarak elde edilmiştir. 11. Çalışma alanının 1.bölgesinde yer alan 1.tabakanın Toplam Gerilmeler altındaki Drenajsız İçsel Sürtünme Açısı ( cu ) = 7.76, 2. tabakanın Toplam Gerilmeler altındaki Drenajsız İçsel Sürtünme Açısı ( cu ) = 9.07 olarak saptanmıştır. Çalışma alanının 2.bölgesinde yüzeyde yer alan 1.tabakanın Toplam Gerilmeler altındaki Drenajsız İçsel Sürtünme Açısı ( cu ) = 16.53, 2. tabakanın Toplam Gerilmeler altındaki Drenajsız İçsel Sürtünme Açısı ( cu ) = olarak saptanmıştır. 12. Çalışma alanının 1.bölgesinde yüzeyde yer alan 1.tabakanın Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( B ) = 0.65 kg/cm 2, 2.tabakanın Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( B ) = 8.65 kg/cm 2 olarak bulunmuştur. Çalışma alanının 2.bölgesinde yüzeyde yer alan 1.tabakanın Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( B ) = 1.05 kg/cm 2, 2.tabakanın Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( B ) = 5.30 kg/cm 2 olarak saptanmıştır. 13. Poisson modeli ile 1999 yılından sonra M = 6.0, 6.5 ve 7.5 olan depremlerin 20 yıl içinde olma olasılıkları sırasıyla %91, %69 ve %43 olarak bulunmuştur. Dönüş periyotları ise M = 6.0, 6.5 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler için sırasıyla 8 yıl, 17 yıl ve 72 yıl bulunmuştur. 14. Çalışma alanının 1.bölgesinde yüzeyde yer alan 1.tabakanın yatak katsayısı 630 ton/m 3, 2.tabakanın yatak katsayısı ise 4613 ton/m 3 olarak bulunmuştur. Çalışma alanının 2.bölgesi civarlarında yüzeyde yer alan 1.tabakanın yatak katsayısı 791 ton/m 3, 2.tabakanın yatak katsayısı ise 2062 ton/m 3 olarak bulunmuştur bölgede yapılan mekanik sondaj esnasında uygulanan SPT deneyleri sonucunda q u : N-3/5 formülünden hareketle zemin emniyet gerilmesi ortalama 0.73 kg/cm 2 ve 2.bölgede ise 0.8 kg/cm 2 olarak elde edilmiştir. 13

14 KAYNAKLAR ACATAY A. ve ÖZKAN O., Zemin Mekaniği. COATES D.F., Rock Mechanics Principles, Mines Branch Monography 874. DEPREM YÖNETMELİĞİ, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. KASAR S., Tekirdağ-Şarköy-Keşan-Enez bölgesinin jeolojisi ve hidrokarbon olanakları, T.P.A.O. ARAMA GRUBU, Arşiv No: KURTULUŞ C., Sismik yöntemlerle belirlenen ampirik taşıma gücü bağıntısı ve uygulaması, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, KO.Ü. Yayın Organı, c.1, no.6, s PHILLIPS D.E., HAN D.H. and ZOBACK M.D., Emprical relationships among seismic velocity, effect pressure, porosity and clay content in sandstone, Geophysics, 54, TUNA D. ve SİYAKO M., Trakya Havzası kaya stratigrafi birimleri korelasyon tablosu, T.P.A.O. Arşiv No: YALÇINLAR İ., Türkiye Jeolojisine Giriş. 14

15 EK-1 15

16 EK-1 16

17 EK-2 17

18 EK-2 18

Tekirdağ-Çerkezköy İlçesinde Yer Mühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler ve Jeoteknik Deneylerle Belirlenmesi

Tekirdağ-Çerkezköy İlçesinde Yer Mühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler ve Jeoteknik Deneylerle Belirlenmesi Tekirdağ-Çerkezköy İlçesinde Yer Mühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler ve Jeoteknik Deneylerle Belirlenmesi Determination of The Ground Engineering Characteristics in Tekirdağ-Çerkezköy

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BAHÇELİEVLER, PLEVNE MAHALLELERİNİN YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE JEOFİZİK ÖLÇÜMLERLE BELİRLENMESİ

BALIKESİR İLİ, BAHÇELİEVLER, PLEVNE MAHALLELERİNİN YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE JEOFİZİK ÖLÇÜMLERLE BELİRLENMESİ BALIKESİR İLİ, BAHÇELİEVLER, PLEVNE MAHALLELERİNİN YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE JEOFİZİK ÖLÇÜMLERLE BELİRLENMESİ Aslı BELİCELİ 1, Ahmet ÇONA 1, Abdullah TUFAN 1 Öz: Bu çalışma,

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS

SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS (MENGÜLLÜOĞLU. Nevzat., ÖZTÜRK S.Melike.) Jeofizik Müh. Jeofizik yük. Müh. Anahtar

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 70 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 33 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 26 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 321 Parsel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ LTD. ŞTİ. - F19C01D3B-F19C01C4A PAFTA 1 YEŞİL VADİ ARSA OFİSİ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ:

Detaylı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Eskişehir

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

BAYINDIRLIK BÖLGESİNDE JEOFİZİK METODLAR İLE YER ARAŞTIRMASI, İZMİT KOCAELİ

BAYINDIRLIK BÖLGESİNDE JEOFİZİK METODLAR İLE YER ARAŞTIRMASI, İZMİT KOCAELİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 (2012) 1 9 BAYINDIRLIK BÖLGESİNDE JEOFİZİK METODLAR İLE YER ARAŞTIRMASI, İZMİT KOCAELİ Land Investigaion By Using Geophysical Methods In Bayındırlık Area, Izmit Kocaeli

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 75 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 35 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 28 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 75 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 35 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 28 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi Sondaj içinden numune alma Örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınır.

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ PAFTA : G19A01B1C ADA : 2769 PARSEL : 1 İNCELEME ALANININ SONDAJA DAYALI TEMEL ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ KASIM 2014 B&B ZEMİN

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP KONUM Planlama alanı, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi 1111 (12.690 m 2 ) ve 1110 (59.036 m 2 ) numaralı parselleri kapsayan toplamda alanlardır. Planlama alanı Kocaali Mahallesi merkezine

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 1-6, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 1-6, 2012 ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Cevdet

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2(Ekim-Kasım) 2009 36-46 SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained

Detaylı

Zeminlerden Örnek Numune Alınması

Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden örnek numune alma tekniği, örneklerden istenen niteliğe ve gereken en önemli konu; zeminde davranışın süreksizliklerle belirlenebileceği, bu nedenle alınan

Detaylı

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (-----------------)SAHASINDA YAPILACAK OLAN İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK,

Detaylı

P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U 2015

P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ 1 1.1. KENT İÇİNDEKİ YERİ 1 1.2. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 1 1.3. YAPI ANALİZİ 2 1.4. JEOLOJİK DURUM 8 2. KADASTRO VE MÜLKİYET DURUMU 13

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ JEOTEKNİK HİZMET İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ JEOTEKNİK HİZMET İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları*

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları* TARTIŞMA İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Zeminlerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Ders İçeriği Zemin Sınıflandırma Sistemleri USCS AASHTO USDA USCS Classification System Geoteknik Mühendisliğinde Sınıflandırmanın Rolü Sınıflandırma

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ * 1 Kurban ÖNTÜRK * 2 Ertan BOL * 2 Aşkın ÖZOCAK * 2 Mustafa ÖZSAĞIR 1 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A.

E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A. - 21 - E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A. ekibi tarafından derin rezistivite etüdlerini ve Deprem Araştırma Mikrobölgeleme

Detaylı

JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZMİT BÖLGESİ NDEKİ KIRMIZI KUMTAŞI ÖRNEKLERİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZMİT BÖLGESİ NDEKİ KIRMIZI KUMTAŞI ÖRNEKLERİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 10 20 JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZMİT BÖLGESİ NDEKİ KIRMIZI KUMTAŞI ÖRNEKLERİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Estimation of Engineering

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

Zemin Etüdleri: Dikkat Edilecek Hususlar

Zemin Etüdleri: Dikkat Edilecek Hususlar Zemin Etüdleri: Dikkat Edilecek Hususlar Y. Doç. Dr. Nejan HUVAJ ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı nejan@metu.edu.tr 1 Ağustos 2016 Ankara İçerik Zemin etüdü nedir? Amaçları nelerdir?

Detaylı

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri *1 Mustafa Özsağır, 1 Ertan Bol, 1 Sedat Sert ve 2 Kurban Öntürk 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi. Türkiye 2 Geyve Meslek

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

Geoteknik (Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği) Proje Raporunda Bulunması Gerekenler:

Geoteknik (Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği) Proje Raporunda Bulunması Gerekenler: EKLER: EK-1: Geoteknik (Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği) Proje Raporunda Bulunması Gerekenler: A- Köprü, Altgeçit, Üstgeçit Sondajları Köprü sondajlarında; olası temel yerleri belirlenerek jeolojik

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Ayhan TANIR 16 Pafta, 21 Ada, 164-165-16 Parsel Saray - TEKİRDAĞ

Ayhan TANIR 16 Pafta, 21 Ada, 164-165-16 Parsel Saray - TEKİRDAĞ İÇİNDEKİLER 1 SAYFA NO I-AMAÇ ve KAPSAM. 3 II- İNCELEME ALANININ TANITILMASI ve ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ. 3 II.1- Mekansal Bilgiler Coğrafi Konum. 3 II.2- İklim ve Bitki Örtüsü. 4 II.3- Sosyo Ekonomik Bilgiler

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No ĠĢin Adı i JF 1 GRAVĠTE ÖLÇÜMLERĠ VE HARĠTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 75 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 35 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 28 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın oturduğu zemin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın oturduğu zemin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2 ZEMİN ETÜDÜ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR Zemin Etüdü Nasıl Yapılır? Firmamız parsel bazında zemin etüd çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı