Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu"
  • Can Koz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti nin Doğum Belgesi olarak bilinen Amasya Tamimi ni imzaladığı kentte kurulan Amasya Üniversitesi olarak, özgörevimize ve özgörüşümüze uygun şekilde, kuruluşumuzdan bu yana geçen süreyi olanaklar el verdiği ölçüde verimli kullanmaya çalışmaktayız. Bu bilinçle kendi yapılanmamızda kullanılmak ve öz kaynaklarımızı yaratabilecek alt yapı çalışmalarını oluşturmak üzere yatırımlar planlamaya çalışıyoruz. Amasya nın idari ve yerel yönetimi ile halkın desteklediği proje ve yatırımlar öncelikle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel eğilim Amasya Üniversitesi nin toplumla bütünleşmesi ve mezunlarımızın gelişen Türkiye de pay sahibi olmalarına yöneliktir. Geçen süre içerisinde Amasya da bulunan Üniversitemiz birimleri eğitim, öğretim, spor ve kültür alanında aralıksız çalışmaları ile çok önemli gelişim ve başarılara imza atmışlardır. Örneğin; Eğitim Fakültesinden mezun olan öğretmenlerimizin KPSS daki başarıları, Amasya ve yöresinin yanında tüm yurtta Meslek Yüksekokullarımızın mezunlarının tercih edilebilirliği konusundaki geri dönüşümler, Sağlık Yüksekokulu mezunlarımızın iş bulma ve mezuniyet sonrası başarıları bunlardan bir kaçıdır. Bu başarılardan esinlenerek Üniversitemiz, Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu ile birlikte Amasya da ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaparak, Akademik gelişim ve Üniversitemizin tanıtımı yanında yöremizin ekonomik gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Bu bilgiler ve geri dönüşler Türkiye mize uygun yeni projeler üretmemiz için moral kaynağı olmaktadır. Bu görev anlayışı ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar geçmişten dersler alarak gelecekte olabilecek gelişimleri bu günden değerlendirerek gelişim sürecimiz, zayıf noktalarımızı güçlendirmek ve üstün olduğumuz alanların sayısını arttırmak felsefesi üzerinde kurulmaktadır. Hedefimiz, genelde; Çağdaş Cumhuriyetimizi bulunduğu yerden en ileriye götürmek üzere çalışmak, özelde ise Amasya Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası ortamlarda tercih edilen kurumlar arasında en ön sıralarda yerini alması için çaba göstermektir. Bu bilgiler ışığında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Faaliyet Raporu, Üniversitemizin genel bilgilerini, amaç ve hedeflerini, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, Kurumsal yetenek ve kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri ve tedbirleri kapsar. Faaliyet Raporu ile bu bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuna açıklanması, bir yandan hesap verme sorumluluğunu güçlendirmekte, diğer yandan da mali saydamlığa katkı sağlamaktadır. Saygılarımla Prof. Dr. Zafer EREN Rektör

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A-Tanıtım-Tarihçe C- Özgörev ve Özgörüş D- Yetki, Görev ve Sorumluluklar E- İdareye İlişkin Bilgiler II- AMAÇ ve HEDEFLER 1- Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri A-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı B-Personel Daire Başkanlığı C-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı D-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı F-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı G-Sağlık Yüksekokulu H-Meslek Yüksekokulu I-Merzifon Meslek Yüksekokulu İ-Eğitim Fakültesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar ve Tehditler C-Fırsatlar ve Amasya Üniveristesi Değerleri.58 D- Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER VI-GÜVENCE BEYANI İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 3

4 I-GENEL BİLGİLER A-TANITIM VE TAR HÇE Öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu'nun binalarında aynı okulun idaresi ve öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Açıldığı tarihte sayısal bilgiler şöyledir. a) Kayıt yaptıran öğrenci sayısı :38 b) Öğretim elemanı sayısı :17 c) Öğrencilerin statüsü :Yatılı Mart ayına kadar aralıksız olarak sürmüş, bu tarihte süresiz olarak tatil edilmiştir Yaz aylarında "Hızlı Eğitim" adı altında öğretime yeniden açılmıştır Yılı Aralık ayında tekrar öğretime ara verilmiştir Yılı başlarında tekrar "Uzaktan Eğitim Programı" adı altında öğretime başlamış ve Eylül ayında kapanmıştır Öğretim yılında 28 öğrenci ile yeniden öğretime açılmıştır Temmuz ayında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmış ve Amasya "Eğitim Yüksekokulu" adı altında 2 yıllık Önlisans öğretimi veren Eğitim Yüksekokulu Öğretim yılından itibaren 4 yıllık lisans düzeyine yükseltilmiştir tarihinde kabul edilen 3836 Sayılı Kanun ile öğretim yılından itibaren "Amasya Eğitim Fakültesi"ne dönüşmüştür öğretim yılından itibaren Sınıf öğretmenliği programı dışında aşağıdaki bölümler faaliyete geçmiştir.türkçe öğretmenliği,sosyal bilgiler öğretmenliği,matematik öğretmenliği,beden Eğitimi Öğretmenliği,Fen bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden oluşan Eğitim Fakültesi ve çeşitli Meslek Yüksekokulu birimleriyle faaliyette iken; 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulan Amasya Üniversitesi; Amasya ilinde 4 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Sağlık Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve Merzifon ilçesinde 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim ve öğretim hizmeti sunmaya başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde 5983 öğrenci, 1 profesör, 3 Doçent, 43 Yardımcı Doçent, 73 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman, olmak üzere toplam 133 Akademik personel ve 141 İdari personel bulunmaktadır. Üniversitemizde, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini değerlendirebilecekleri, bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet gösterebilecekleri 16 öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır. Yeni kurulan üniversitemiz; eğitim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yaymak, ulusal ve uluslararası alanda kendini tanıtmak için modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşmayı planlamaktadır. Ulusal ve uluslararası bilgi iletişim ağları ile bağlantılı bilgisayar sisteminin üniversitemiz düzeyinde yaygınlaştırılması, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşmada daha hızlı yol almasını sağlayacaktır. Amasya Üniversitesi nin temel amacı; bilimsel düşünceyi çağdaş dünya görüşü olarak öğrencilerine sunmaktır. Üniversitemiz, bu amaç doğrultusunda, günümüz bilgi çağının gerektirdiği bilgiye ulaşma ve bunu kullanma yeteneğine sahip, araştırmacı, dinamik, takım çalışmasına önem veren, rekabetten kaçmayan, proje geliştirme becerisi olan, her alanda ulusal değerlerimize sahip çıkan ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Tüm bunlar, nitelikli bir şekilde yürütülen eğitim ve bilimsel araştırmalar sayesinde gerçekleştirilebilir. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 4

5 Bu bağlamda, en genç devlet üniversitelerinden biri olan Amasya Üniversitesi; Alanlarında uzman ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla (tüm öğretim elemanları bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilerine aktarma çabası içinde olup, danışmanlıklarıyla öğrencilere destek olmaktadır.), Demokratik bir öğrenme ortamında öğrenci merkezli eğitim sunmasıyla, AB Eğitim Programı SOCRATES/ERASMUS kapsamında Öğrenci Değişim Programlarından yararlanma olanağı ile yurt dışı akademik öğretim deneyimi fırsatı sunmasıyla, Akademik altyapı olanaklarıyla (laboratuar, İnternet erişimi, vb.), Öğrencilerin birçok bilimsel projelerde görev alarak, alanlarıyla ilgili araştırma yapma imkânı bulabilmesiyle, Akademik araştırma sonuçlarını çevresiyle paylaşmasıyla, Tüm öğrencilerine yurt olanağı sunmasıyla, Öğrencilerin üniversite yönetiminde yer almalarıyla (öğrenciler düşüncelerini ve karşılaştıkları problemleri Öğrenci Konseyi ve Başkanının aracılığıyla Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılarak gündeme getirebilmektedir.), Katılımcı bir anlayışla çok çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleriyle; öğrencilere hizmet vermekte ve öğrencilerimiz de ders dışı zamanlarında çeşitli öğrenci topluluklarında faaliyet göstermekte; sempozyumlar, paneller, yarışmalar, geziler ve gösteriler organize etmektedirler. B-AMASYA ÜN VERS TES ÖZGÖREV Ülkemizin çağdaş dünya da öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel,bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıdabulunacak, aydın insanlar yetiştiren bir örnek üniversite olacaktır. B-AMASYA ÜN VERS TES ÖZGÖRÜ Amasya üniversitesi, Amasya nın tarihte yerine getirdiği özgörevi ve sorumluluğu ile, akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden,çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 5

6 C-YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 nci maddelerinde belirlenmiştir. MADDE 130 Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3 -c) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. MADDE 3 - d) ÜNİVERSİTE : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. MADDE 12 -Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak Yükseköğretim Kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 6

7 g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Madde 13- a) Devlet üniversitelerinde Rektör, Profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki Rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır-rektörün süresi 4 yıldır-süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler-ancak iki dönemden fazla Rektörlük yapılamaz-rektör, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder-rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır-oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir-birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır-bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir-bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur-vakıflarca kurulan üniversitelerde Rektör adaylarının seçimi ve Rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır-ancak Rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı Profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde Rektör tarafından beş Rektör yardımcısı seçilebilir Rektör yardımcıları, Rektör tarafından beş yıl için atanır Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır-rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir-göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Üniversite Kurullarına Başkanlık etmek, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite Kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet Kalkınma Plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 7

8 yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Madde 14- A. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Madde 15- a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar 1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2)Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Öğrencilerimizi, ATATÜRK ilke ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olduğu aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 8

9 D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI S.NO 1 ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER (*) İDARİ BİNALAR VAR OLAN FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI DERSLİK LABORATUAR YEMEKHANE/KANTİN/ KAFE VB KÜTÜPHANE KONFERANS LOJMAN YURTLAR SİRKİLASYON ALANI Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri REKTÖRLÜK FAKÜLTELER 0 Amasya Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi YÜKSEK OKULLAR 0 Amasya Meslek Yük.Okulu Amasya Sağlık Yük.Okl Merzifon Meslek Yük.Okulu ENSTİTÜLER 5 Fen Bilimleri Ens. (Amasya Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde eğitim öğretime devam edecektir.) 6 Sosyal Bilimler Ens. (Amasya Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde eğitim öğretime devam edecektir.) TOPLAM TOPLAM İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 9 9

10 2-AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI SENATO Ç DENETÇ REKTÖR ÖZEL KALEM YÖNET M KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI BASIN HALKLA L K LER GENEL SEKRETER FAKÜLTELER ENST TÜLER YÜKSEKOKULLAR BA LI B R MLER DA RELER GENEL SEKRETER YARDIMCISI Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Personel Daire Ba kanl E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Meslek Yüksekokulu Merzifon Meslek Yüksekokulu Uluslararas li kiler Dan manlar Ö renci leri Daire Ba kanl dari ve Mali ler Daire Ba kanl Sa l k, Kültür ve Spor Dairesi Ba kanl Mimarl k Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Etkinlikler ve Organizasyon Birimi Kütüphane ve Dök. Daire Ba kanl Mesleki ve Teknik E itim Fakültesi Bilgi lem Daire Ba kanl Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl Hukuk Mü avirli i Sivil Savunma Uzmanl Döner Sermaye letme Müdürlü ü İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 10 10

11 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TAŞINIR MALLAR İDARİ BİRİMLER EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK Y.O MESLEK Y.O MERZİFON MESLEK Y.O Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Yazıcı Projeksiyon Tarayıcılar 4 2 Slayt Makinesi 2 Kulaklıklar 30 Tepegöz Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Telefon,Faks,Modem,Anahtar ve Santraller Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri 1 Mikroskoplar 59 1 Ölçüm,Tartım,Çizim Cihazları ve Aletleri 1 1 Kesintisiz Güç Kaynakları Sunucular 68 Klimalar 19 3 Sözlükler 25 1 Uzaktan Kumanda Sistemleri 20 1 Dijital Kayıt Sistemleri 6 Güvenlik Kamera Sistemleri Makam Araçları 2 Minibüsler 3 Disketler 150 Flash Diskler 6 Diğer Bilişim Malzemeleri 26 Sabit disk dizileri 2 Ağ paketi veri senkronizasyon cihazları 19 Fiber kanal kontrol birimleri 1 Mevzuat kitapları 26 Anons ve Müzik Yayın Cihazları 17 6 Videolar 32 Dalga Jeneratörleri 2 Elektrik setleri 41 Kart Okuyucular 891 Sıralar Yemek kazanı 5 Diğer PişirmeSetleri 1 Diğer Yemek Hazırlama Ekipmanları 5 Kürsüler 12 Yazı Tahtası 44 8 Modül Dolap 4 Soyunma Dolabı Korteks Dolabı 19 Toplantı Masaları 9 2 Çalışma Masaları 22 Yemek Masaları Çizim Masaları 30 Daktilo Masaları 45 Çalışma Koltukları Misafir Koltukları Klasik Tip Sandalyeler Metal Tabureler 30 Orta Sephalar 54 2 Etejer ve Kesonlar Para Kasaları 1 1 Hesap Makineleri 52 1 Projektörler 4 2 Alet Dolapları (sağlık) 3 1 Atatürk Büst, Pano ve Posterleri Diğer Amaçlı Kullanılan Korıyucu Giysi ve Ekleri 1 Buzdolapları 11 1 Ocaklar 1 Kıyma Makineleri 1 Zımbalama Makineleri Matkaplar 2 2 Kaynak Makineleri 1

12 4- NSAN KAYNAKLARI 4a-AKADEMİK PERSONEL DURUMU Üniversitemizde kadrolu 1 Profesör, 3 Doçent, 43 Yardımcı Doçent, 73 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman olmak üzere toplam 133 öğretim elemanı ve 2 Okutman görev yapmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı Kanunun 40.maddesine göre 2 Profesör, 1 Doçent, görev almaktadır. Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - ENSTİTÜ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Genel Toplam Rektörlük 2 2 Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Meslek Y.O Sağlık Y.O Merzifon Meslek Yüksekokulu 9 9 Genel Toplam Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 1,50 12, ,83 32,25 13,59 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 12

13 4b-İDARİ PERSONEL DURUMU İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Genel İdari Sağlık Teknik Yardımcı Avukatlık Genel FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL ENSTİTÜ Hizmetleri Hizmetleri Hizmetler Hizmetleri Hizmetleri Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mimarlık Fakültesi 3 3 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi 2 2 Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Merzifon Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 3 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 2 Genel Sekreterlik 5 5 Hukuk Müşavirliği 1 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5 5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı 6 6 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4 4 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dai. Bşk. 1 1 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 1 GENEL TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 13,50 19,95 32,57 32, İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 46,72 7,83 2,93 4,95 13,47 24,1 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 23,72 30,94 2, ,48 3,52 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 13

14 5-E T M VE Ö RET M 5a-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIZ-ERKEK DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI BİRİMİN ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM GENEL K E TOPLAM K E TOPLAM K E TOPLAM FAKÜLTELER Y.OKULLAR MESLEK Y.OKULLARI TOPLAM İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 14

15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM GENEL TOPLAM K E T K E T K E T Sınıf Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EĞİTİM FAK. Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği FAKÜLTE TOPLAMI SAĞLIK Y.OKULU Hemşirelik Bölümü LİSANS ( FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ) TOPLAMI İnşaat Programı Elektrik Programı Harita Kadastro Programı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Muhasebe Programı Endüstriyel Elektronik Programı MESLEK Y.OKULU Elektronik Haberleşme Programı Pazarlama Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Endüstriyel Otomasyon Programı (EML)'de Bilgisayar Tekn ve Programlama (TML)'de Bilgisayar Tekn ve Programlama (ML)'de Tekstil Programı (EML) 'de Makine Programı (EML)' de Otomotiv Programı YÜKSEKOKUL TOPLAMI Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı MERZİFON MYO Pazarlama Programı Harita Kadastro Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama YÜKSEKOKUL TOPLAMI MESLEK YÜKSEKOKULU ( ÖNLİSANS ) TOPLAMI GENEL TOPLAM İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 15

16 5b- ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI BİRİMİN ADI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve DOLULUK ORANI ÖSS ÖSS SONUCU BOŞ KONTENJANI YERLEŞEN KALAN DOLULUK ORANI FAKÜLTELER % YÜKSEKOKULLAR % MESLEK YÜKSEKOKULLARI % TOPLAM % YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN VE AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI BİRİMİN ADI KURUM DIŞI KURUM İÇİ GELEN GİDEN GELEN GİDEN FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM BİRİMİN ADI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZASI Yüksek Öğretimden Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaş. 1 Yarıyıl Uzaklaş. 1 Hafta-1 Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma TOPLAM FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 16

17 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BAŞARI ORANLARI BİRİMİN ADI GÜZ % I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM BAHAR % YILLIK % GÜZ % BAHAR % EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU YILLIK % ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI BİRİMİN ADI ÖĞRETİM TÜRÜ I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS TOPLAMI AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS TOPLAMI GENEL TOPLAM EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI KAYIT SİLME NEDENİ (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) TÜRK UYRUKLU YABANCI UYRUKLU GENEL TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM BAŞARISIZLIK DEVAMSIZLIK DİĞER KENDİ İSTEĞİ İLE TOPLAM İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 17

18 6-SUNULAN HİZMETLER Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için aynı Kanunun 5 inci maddesindeki ana ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek te olan AMASYA ÜNİVERSİTESİ; a) Rektörlüğe bağlı Eğitim, Fen-Edebiyat, Mimarlık ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden, b) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinden, c) Rektörlüğe bağlı Amasya, Merzifon Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Yüksekokulundan, d )Genel Sekreterliğe bağlı daire başkanlıklarından oluşmaktadır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla yeni kurulan Üniversitemizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken çağdaş bilimin tüm bilgi ve tekniğinin öğrencilerine aktarılmasını sağlayan, diğer yandan yurt ve yurttaş sorunlarının kısa zamanda çözüme kavuşması için tüm imkanları ile vatandaşlarımızın günlük hayatta yol göstericisi olmaya özen göstermekle birlikte 2547 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde sayılan görevlerini yerine getirmekle beraber, çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde dört fakülte, iki enstitü ve üç yüksekokul ile yükseköğretim hizmeti vermektedir. Amasya Üniversitesi öğrenci ile eğitimin hem öğrenci merkezli hale getirilmesi hem de interaktif şekilde sağlanabilmesi amacıyla eğitim-öğretim yılında da üniversitemiz eğitim olanaklarını geliştirme yolunda önemli hizmet vermiştir. Amasya Üniversitesi belirli bir kalite standardı saptayarak, bu standart çerçevesinde eğitim ve öğretime yardımcı olmak amacıyla en iyi idari hizmeti sunmaktır. Öğrencilerin talep ettiği resmi belgeler, diploma, transkript vb. belgelerin verilmesi. Belge ve bilgilerin arşivlenmesi. Kütüphane hizmetleri verilmesi mali yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı yasa, bu yasayı tamamlayıcı nitelikteki ikincil mevzuat, yönetmelik, tebliğlerin uygulamaya yönelik yeniliklerin kurumumuz bünyesindeki sorunları çözmek 5018 sayılı kanun gereğince; stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetleri yürütmek, idare faaliyet raporları hazırlamak, idarenin özgörevinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, idarenin görev alanlarına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkinlik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, idarenin görev alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, idarenin ödenek gönderme belgesi düzenlemek gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak Ön mali kontrol ünitemizde kamu ihale kanununa tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ( parasal limitlerin üstünde olanlar) en geç on iş günü içerisinde kontrol edilerek Amasya Üniversitesi İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereğince kontrole tabi evrakların incelenmesi işlemleri yapılmaktadır. Her türlü harcamanın muhasebe kaydının ve denetiminin yapılması, ilgili kişi veya kurumlara ödemelerin yapılmasını sağlamak, Yapım işleri ihaleleri ve mal hizmet alım ihalelerinde komisyon üyesi olarak katılmak, gün sonu, ay sonu ve yıl sonu hesaplarını raporlama gibi hizmetleri yürütmektir. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 18

19 2008 mali yılında uygulama aşaması tam anlamıyla yürürlüğe giren; 5018 sayılı yasa, bu yasayı tamamlayıcı nitelikteki ikincil mevzuat, yönetmelik, tebliğlerin uygulamaya yönelik getirdiği yeniliklerin kurumumuz bünyesin de karşılaşabileceği sorunları çözmek sayılı Kanun gereğince; Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, idare faaliyet raporlarını hazırlamak, idarenin özgörevinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, idarenin görev alanlarına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkinlik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, idarenin görev alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, idarenin ödenek gönderme belgesi düzenlemek, gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamakla birlikte Amasya Üniversitesi öğrencilerine ve bulunduğu bölgeye en iyi hizmeti vermektedir. 7-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır. Buna göre Üniversitemizin yönetim örgütü; Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi Rektör, Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Senato, Yönetim Kurulu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Genel Sekretere bağlı Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır. (Detaylar 6 ncı sayfada yer alan Teşkilat Şemasında görülebilir.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01/01/2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden, iç kontrol sistemi ilgili Kanun çerçevesinde yürütülmüştür. Üniversitemiz merkez teşkilatı 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü olmak üzere, toplam 9 yükseköğretim kurumu ile Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır. Üniversitemizin temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimizde harcama yetkilileri sırayla Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü ve Enstitü Müdürleridir. Rektörlük örgütünde harcama yetkilisi görevi ise, Maliye Bakanlığı nın tarihli ve B.07.0.BMK.026.(099) sayılı yazılarına istinaden Genel Sekreter uhdesinde birleştirilmiştir. Rektörlük örgütünde gerçekleştirme görevlisi görevleri ise, yapım ve büyük onarım işleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının harcamaları için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Rektörlük örgütünde bulunan diğer birimlerin harcamaları için İdari ve Mali İşler Daire Başkanı tarafından yürütülmektedir. Mali işlemler sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama birimlerince yapılmaktadır. Aynı şekilde bütçe işlemleri sırasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da tahakkuk evrakları gerekli ön mali kontrollere tabi tutulmaktadır yılında ön mali kontrole tabi tutulan tahakkuk evrakı sayısı 5730 dur yılında iç denetçi kadrolarının sağlanması ve iç denetçi atamalarının gerçekleştirilmesiyle, iç kontrol sisteminin mevzuatında belirlendiği şekilde oluşturulması sağlanacaktır. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 19

20 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç: Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Hedef: Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel Politika : 2006 yılında 5467 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemiz 9 yükseköğretim kurumuyla eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli eğitim-öğretim vermek en büyük temel politikasıdır. (Üniversitemizin idari hizmetleri 2007 yılı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılmaya başlamış ve tüm birimlerimiz Amasya Üniversitesi bünyesinde hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir.) İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 20

21 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER A1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TERT P B R M ADI KBÖ EKLENEN DÜ ÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENK S TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLNB. ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM SAVUNMA UZMANLI I ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 DAR VE MAL LER DA RES BA KANLI I , , , , ,53 0, , , ,53 0, , , PERSONEL DA RES BA KANLI I , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES BA KANLI I ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , SA LIK KÜLTÜR VE SPOR DA RES BA KANLI I , , , , ,98 0, , , ,98 0, , , B LG LEM DA RE BA KANLI I , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,03 YAPI LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,66 Ö RENC LER DA RES BA KANLI I , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,16 STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , HUKUK MÜ AV RL SA LIK YÜKSEKOKULU FEN B L MLER ENST TÜSÜ FEN-EDEB YAT FAKÜLTES ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , M MARLIK FAKÜLTES ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , MESLEK VE TEKN K E T M FAKÜLTES , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,27 MERZ FON MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ E T M FAKÜLTES ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,86 0, , , ,86 0, , ,02 GENEL TOPLAM , , , , ,37 0, , , ,37 0, , ,37

22 2008 MALİ YILI BÜTÇE PAYLARI , , ,47 % , , ,14 % , , ,39 % ,70 % , , ,62 % ,81 % ,44 % ,86 % ,00 0,00 01 Personel Giderleri ,86 TL. Toplam Bütçenin % ,38 %88 02 Sosyal Güvenlik Krm. Dev. Prim Ödm ,00 TL. Toplam Bütçenin %4 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,51 TL. Toplam Bütçenin %20 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) ,56 %94 05 Cari Transferler ,00 TL. Toplam Bütçenin %2 06 Sermaye Giderleri ,00 TL. Toplam Bütçenin %40 Kalan Miktar , , , , ,14 Harcama Miktarı , , , , , den likid kaydı : , den likid kaydı : ,86 Ek Ödenek : ,00

23 KURUM GENELİ BÜTÇE HAREKETLERİ TERT P KBÖ EKLENEN DÜ ÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENK S TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLNB. ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN , , , , ,37 0, , , ,37 0, , ,37 TOPLAM ÖDENEK MİKTARI TL KALAN ,37 %30 EK ÖDENEK + LİKİD ,37 %7 GELEN EK ÖDENEK MİKTARI : , DEN LİKİD KAYDI : ,37 KURUM İÇİ AKTARMA MİKTARI : ,00 KBÖ + EK ÖDENEK + LİKİD : ,37 KURUM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,00 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,37 BLOKE MİKTARI : 0,00 HARCAMA MİKTARI ,00 63% KURUM GENELİ FONKSİYONEL KODA GÖRE HARCAMA ORANLAR Üniversiteler ve Yüksekö ğretim Hizmeti Veren Kurumlar ( ) Eğitime İlişkin Ara ştırma ve Geliştirme Hizmetleri ( ) Sınıflandırmaya Girmeyen E ğitim Hizmetler ( ) Diğer Genel Hizmetler ( ) Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ( ) Sivil Savunma Hizmetleri ( ) Genel Personel Hizmetleri ( ) HARCAMA MİKTARI KALAN MİKTAR Kültür Hizmetleri ( ) Eğitime Yard ımcı Hizmetler ( ) Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri ( ) Doktora Eğitimi Veren Yüksekö ğretim Hizmetleri ( )

24 KURUM GENELİ HARCAMALARIN AYLARA DAĞILIMI , , , , , , ,00 0,00 BİRİMLERİN TOPLAM HARCAMA MİKTARLARI , , , , , , , ,00 0,00

25 AYLARA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ , , , , , ,00 0,00 ÖZ GELİRİN TERTİPLERE DAĞILMA VE HARCANMA ORANI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİ R ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Planlanan : ,00 Gerçekleşen : , , , , ,98 0, ,98 0, ,98 0, , ,55 BİRİMİN BÜNYESİNDE BULUNAN GİDER FONKSİYONLARI : Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler : Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler : Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler : Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler : Diğer Giderler TOPLAM ÖDENEK MİKTARI ,24 TL. 2007'DEN LİKİD KAYDI MİKTARI : ,98 BİRİM İÇİ AKTARMA MİKTARI : ,00 GERÇEKLEŞEN + LİKİD (TOPLAM ÖDENEK ) : ,24 RED VE İADELER : ,00 BİRİM GENELİ HARCAMA MİKTARI : ,43 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,55 ÖZ GELİR EKONOMİK KODLARI Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri KALAN MİKTAR; ,55 %38 GELİR FAZLASI; ,26 %7 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodundan 2008 yılı için planlanan gelir ,00 TL. olmasına karşın bu ekonomik koddan net gerçekleşen gelir ,26 TL. olmuştur. Ayrıca ,81 TL. Lik ödenek 2009 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir HARCAMA MİKTARI; ,43 %56

26 ÖZ GELİRİN TERTİPLERE DAĞILMA VE HARCANMA ORANI İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİ R ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Planlanan : ,00 Gerçekleşen : , , , , ,86 0, , , ,86 0, , , 'DEN LİKİD KAYDI MİKTARI : ,86 FONKSİYON İÇİ AKTARMA MİKTARI : ,00 GERÇEKLEŞEN + LİKİD(TOPLAM ÖDENEK) : ,14 RED VE İADELER : ,00 HARCAMA MİKTARI : ,57 KALAN ÖDENEK MİKTARI : ,29 TOPLAM ÖDENEK MİKTARI ,14 TL. KALAN MİKTAR; ,29 %14 GELİR FAZLASI; ,28 %10 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodundan 2008 yılı için planlanan gelir ,00 TL. olmasına karşın bu ekonomik koddan net gerçekleşen gelir ,28 TL. olmuştur. Ayrıca ,57 TL. Lik ödenek 2009 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir : İkinci Öğretim Gider Fonksiyonu : İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler HARCAMA MİKTARI; ,57 %76 ÖZ GELİRİN TERTİPLERE DAĞILMA VE HARCANMA ORANI TAŞINMAZ MAL VE KİRA GELİRLERİ TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Planlanan :20.000,00 Gerçekleşen :52.134, ,53 0, , ,53 0, ,53 0, ,53 0, , , : Gider Fonksiyonu : Ta nmaz Mal Gelirleri le Yürütülecek Hizmetler : Lojman Kira Gelirleri TOPLAM ÖDENEK MİKTARI ,64 TL. 2007'DEN L K D KAYDI M KTARI : 1.427,53 GERÇEKLE EN + L K D (TOPLAM ÖDENEK) : ,64 HARCAMA M KTARI : ,92 KALAN ÖDENEK M KTARI : 3.853,61 HARCAMA MİKTARI; ,92 %33 YORUM : Söz konusu öz gelir ekonomik kodlarından 2008 yılı için planlanan gelir ,00 TL. olmasına karşın bu ekonomik kodlarından gerçekleşen gelir ,11 TL. olmuştur. Ayrıca ,72 TL. lik ödenek 2009 yılına likid kaydı yapılarak devredilecektir. GELİR FAZLASI ; ,11 %60 KALAN MİKTAR; 3.853,61 %7

27 2008 MALİ YILI YATIRIM PROJELERİ BİLGİLERİ

28 2008 MALİ YILI YATIRIM PROJELERİ BİLGİLERİ

29 2008 MALİ YILI GELİR- GİDER CETVELİ GELİR EKONOMİ K KOD AÇIKLAMA Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , , danışmalık bilgilendirme gelirleri 0, , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , , , , , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , , Diğer hizmet gelirleri , ,43 310, , Lojman Kira Gelirleri 0,00 131,93 131, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 247,10 247, Hazine yardımı (CARİ) , , , , , , Hazine yardımı (SERMAYE) , , , , , , Kişilerden Alacak Faizleri 0,00 203,53 203, Diğer Faizler 0, , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, , ,50 GENEL TOPLAM PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR EK ÖDENEK RED VE İADELER NET GERÇEKLEŞEN GELİR 2007 YILINDAN YAPILAN LİKİD KAYITLARI , ,53 BANKA + KASA HARCAMA , , 'DEN 2009 'A LİKİD KAYDI YAPILACAK ÖZ GELİR MİKTARLARI , , HAZİNE YARDIMI (CARİ VE SERMAYE) TAHAKKUK ARTIĞI , , , , , , , , ,57 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 29 29

30 A2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi, mevcut üst yönetimin olumlu ve destekleyici yaklaşımıyla mümkün olacağının bir örneğini gösteren Üniversitemiz, Planlanan gelirin %74 ünü, Gerçekleşen net gelirin ise %96 sını harcayarak özellikle yatırımlarda arzulanan hedeflere hızla yaklaşmayı başarmıştır. A3- MALİ DENETİM SONUÇLARI 2008 mali yılı hesaplarının Sayıştay ca denetimine başlanmamıştır. B- PERFORMANS BİLGİLERİ B1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLER - Özgörevimiz; İdarenin İdari ve Mali konulardaki işlemlerinin mevzuatlara uygun şekilde devamlılığının sağlanması ve Paydaşlara da bu doğrultuda hizmet sunulmasıdır. Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasıdır. Üniversitemizin var oluş sebebinin en önemli yönü üstün yetenekli bireyler yetiştirmeyi eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına savunmaktır. Buna paralel olarak Başkanlığımızca da mali kaynakları yasalar çerçevesinde verimli kullanarak mal ve hizmetin en iyisini nasıl nereye ve ne zaman kullanacağını uygulamaya koymadan özen göstererek özgörevini belirlemeye çalışmıştır. -Özgörüşümüz; Üniversitemizin tüm birimlerinin yanında, İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İl dışından ve ayrıca diğer üniversitelerden gelecek idari ve Mali konulardaki talepleri karşılamak amacıyla hizmet sunumu yapabilecek personel yetiştirilmesi. Ayrıca, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarını yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmak Geleceğe bakan, yenilikleri takip eden, en iyi üniversitelerden biri olabiliriz gayretiyle çalışan, üniversitemiz için nasıl daha faydalı ve aksaklıklara meydan vermeden mal ve hizmet alımını en hızlı şekilde çağa uygun olarak alabilirim çabası içerisinde olan, Başkanlığımız özgörüşünü belirlemede seçici davranmıştır. Çağdaş uygarlık bilinci içerisinde teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak uzman yenilikçi elemanlarıyla bilimsel gelişmelerin de takibi ve imkanlar koşulunda uygulanabilirliği yolunda kaynakları kullanma ve yararlı hizmetler sunmada örnek bir Birim oluşturulmaktadır. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 30

31 AMAÇ VE HEDEFLER Üniversiteden hizmet alan ve Üniversitenin faaliyetlerinden etkilenen iç ve dış paydaşlar ile Üniversitenin hizmet satın aldığı gerçek ve tüzel kişilere Daire Başkanlığımızın görev alanına giren konulara hukuka uygun, güvenilir ve saydamlık ilkelerine uygun hizmet sunulması. Ayrıca; Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Üniversitemizin yıllık mal hizmet alımına ilişkin, Üniversitemiz birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yıllık Ayniyat kayıtlarının (Üniversitemiz envanter kayıtlarının) 2009 yılı sonuna kadar çıkartılarak rapor haline getirmek. Üniversitemiz birimlerinin yılları bütçe işlemlerinin tamamının internet ortamından (e-kurum bütçe tasarımını) yürütülmesini geliştirmek, bunlara yönelik bilgi ağının 2010 yılı sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak Üniversitemizin birimleri ile Başkanlığımız arasında bütçe işlemlerine yönelik olarak bilgi ağı oluşturmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya geçen performans esaslı bütçeleme sisteminin uygulanabilir bir aşamaya gelebilmesi için geçmiş 2 yıl bütçe harcama durumları ile ileriye dönük (orta vadeli) 3 yıllık bütçe tahminlerinin oluşturulması gerekmektedir. Buradaki Stratejik amacımızda bahse konu olan bu verilerin hazır hale getirilerek Üniversitemiz birimlerinin Stratejik planlamalarında maliyet hesaplarında kullanılacak veriler olarak, kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca Üniversitemiz bütçesinin yıllara göre, hizmet birimlerinin rantabl (verimli) kullanımını sağlanmasına yönelik olarak yıllara ve başka verilere göre kıyaslanabilir bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz Stratejik Amaçlarına uygun olarak 2008 yılından başlamak üzere 2010 yılına kadar Üniversitemiz bütçe işlemlerine yönelik bilgi akışını sağlayarak birimlere en üst düzeyde hizmet verme olanağı sağlamayı ve diğer birimler için bilgi erişimi kolaylığı sağlamayı hedeflemektedir. Burada Amaç: Birimlerin performans esaslı bütçeleri ile stratejik planları örtüştürülerek birimlerin bütçe raporlarının çıkartılması sağlanacaktır. Bunlara ilişkin bütçe ağının oluşturulması ile bütçe kullanımında kaynak ve zaman planlamasının da yapılması sağlanmış olacaktır. Başkanlığımızca kısmen hizmete sunulan Toplam kalite yönetimi (TKY) çerçevesinde müşteri memnuniyetine dayalı hizmet verme anlayışımız gereğince; Başkanlığımız evrak akış şeması çıkartılarak evrakların bu doğrultuda barkot okuyucu sistemi ile yürütülmesine geçirilmesi hedeflemekteyiz. -Eksik olan bilgisayar ve yazıcılar tamamlamak, -Eskiyen Makine-Teçhizatın yenilenmesi veya iyileştirilmesini, -Bütçe, Satınalma ve ihtiyaç duyulan diğer yazılım programlarını tamamlamak, -Gelen ve giden tahakkuk satınalma ve taşınır evraklarını barkot okuyuculu sisteme geçirmek, -Satınalma hizmetlerine ait Başkanlığımızca yürütülen teklif ve ihale sonuçlarını bildirmek ve bu işlemleri elektronik ortamda yürütmek,,, -Şartnamelerin elektronik ortamda çıkartılması ve satınalınması ihale sonuçlarının ilgili firmalarına ve birimlere elektronik ortamda iletmek, -Kamu ihale Kanunun elverdiği ölçüde ihalelerde fiyat tekliflerini elektronik ortamdan almak, -Başkanlığımızın diğer konular ile ilgili yazışma ve bilgi akışını elektronik ortam kullanılarak yapmak. -Önem verdiğimiz hususlardan birisi de satınalma ihalelerine daha çok kişinin katılımını sağlamak, rekabet ortamı yaratmak, kaliteli mal ve hizmeti daha ucuza alarak kaynak tasarruf sağlamaktır. Burada yapılan tasarrufun ihtiyaç duyulan diğer kaynaklara aktarılarak ödeneklerin rantabl kullanımını sağlamış olmakla birlikte şeffaflık tam sağlanmış olacaktır yılından 2010 yıl sonuna kadar İhale ilanları ve bunların sonuçlarının internette yayınlanması, mal ve hizmet alımlarından sonra evrak akşınında hangi aşamada olduğunun yayınlanmasını amaçlamaktayız. Bunlar ; Doğrudan temin de dahil bütün satınalma ilanlarını yayınlamak,ihale evrakının hangi aşamada olduğunu yayınlamak,ihale sonuçlarını yayınlamak Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet alımlarında; İnternet ortamında malzeme ve hizmet seçimini yapılması, imalatçı firmalarla bağlantıyı sağlayarak daha uygun fiyatla temini ve malın kısa zamanda hizmete sunulması, bu sayede işlemleri hızlandırarak zaman ve ödenek tasarrufu sağlamayı amaçlamaktayız. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 31

32 İnternet ortamında yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre mal ve hizmet alım ihale ilanı ve bunların sonuçlarının da internet ortamında yayınlanmasını sağlamak. İhale sonuçları ile ilgili mal ve hizmet tesliminden sonra evrak takibinin aşamalarını bildirmek Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar mali konular ve Bütçe durumu hakkında bilgi kütüğünü 2009 yılı sonuna kadar (kütüphane) oluşturmak Üniversitemizin ileriki yıllarda ihtiyaç duyulabileceği bu tür belgelerin, geriye dönük temininde güçlük çekileceği düşüncesi ile bu günden itibaren böyle bir arşivin gerekli olduğu kanısındayız. Ayrıca Üniversitemizin geçmişten bugüne nasıl geldiği, bugünden geleceğe ne gibi bir planlama yapması gerektiği hakkında bilgi kütüğüne çok ihtiyaç duyulacağını tahmin etmekteyiz. Üniversitemizin, kuruluşundan bugüne kadar Bütçe ve mali konular ile ilgili bilgilerin derlenip toparlanması, bunların bir bilgi kütüğü haline getirilmesi ve imkanlar ölçüsünde kütüphane veya kitaplık oluşturulması hedeflenmektedir. Üniversitemizin yıllık mal ve hizmet alımına ilişkin, Üniversitemiz birimlerinin demirbaş ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yıllık taşınır kayıtlarının (Üniversitemiz Envanter Kayıtırının ) 2009 yılı sonuna kadar çıkartılarak rapor haline getirmek. Üniversitemiz taşınır kayıtlarının düzenli ve dönemsel olarak çıkartılacak raporlarla, Üniversitemiz kaynak dağılımının bir önceliklendirme yapılarak sağlanması ve ihtiyaç fazlası mal, hizmet ve demirbaş alımları gibi bir durumun yaratılmaması için bir plana bağlanarak alımlarının yapılması amaçlanmıştır. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi. Çalışanların takım çalışması bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının arttırılacağı ortamlar oluşturmak. Satınalma işlemlerinde öncelikle kurumumuzun menfaati dikkate alınarak; tüm firmalara eşit seviyede ve şeffaf bir şekilde yaklaşılmış, hızlı bir şekilde üniversitemizin ihtiyaçları temin edilmiştir. Çalışanların Takım Bilinci İçinde Bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonların artırılacağı imkanlar oluşturmak. Çalışanların memnuniyetini sağlayarak, Kurum ve birim kimliği ve kültürünü, birimler arasındaki işbirliğini arttırılacak şekilde 2010 yılı sonuna kadar geliştirmek. MALİ BİLGİLER Kırtasiye Malzemeleri ,22 Yakıt Giyecek Mefruşat Basılı Yayınlar ,00 Güvenlik Malzemesi ,90 Resmi Araçlar ,65 Temsil Tören Demirbaş 1.865,70 Bilgisayar,Faks,Yazıcı ,45 Büro Mobilyası ,48 Yangın Söndürme Tüpü 300,00 Yakacak Alımı ,00 Temizlik Hizmeti Alımı ,00 Personel Giderleri ,58 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri ,56 Personel Tedavi Giderleri ,45 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 32

33 2008 MALİ YILI SATIN ALMA USULÜ ,40 TL DOĞRUDAN TEMİN ,00 %7 İHALE YOLUYLA TEMİN ,00 49% DMO'DAN TEMİN ,40 %38 FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 2008 Mali Yılı içerisinde 31(otuzbir) İşçilik Güvenlik İhalesi, 40 İşçilik Temizlik İhalesi yapılmış, daha sonra ihtiyaca binaen iş artışı yapılarak Güvenlik Görevlisi sayısı 37 kişi olmuştur. Ayrıca 38 (otuzsekiz) PC ve Monitör alımı, üniversitemiz rektörlüğü ve rektörlüğümüze bağlı tüm birimler için gerekli olan mal ve hizmetler bütçemizin elverdiği ölçüde doğrudan alım ve gerekirse ihaleler yaparak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. DİĞER HUSUSLAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın gerçekleştirmekle yükümlü olduğu 2008 Yılı harcama kalemleri değerlendirildiğinde; 06. SERMAYE GİDERLERİ ndeki ödeneklerin %98 inin harcandığı, bu oranın; 06.1 Mamul Mal Alımlarında %99,7, 06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarında % 70 olduğu, 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI harcama oranının % 65,55 olduğu, 03.5 HİZMET ALIMLARI harcama oranının % 73,41 olduğu, 03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ harcama oranının % 93,50 olduğu, 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ harcama oranının % 89,68 olduğu görülmektedir. SONUÇ Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, üniversitemiz içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile üniversitemizde örnek bir başkanlık olmak.

34 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLER Özgörevimiz ; Birimimiz, personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca katılımcı, araştırmacı ve tartışabilen, sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken ve yaratıcı, gelişmelere açık, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, öğrenmeye meraklı bir birim olabilmektir. Özgörüşümüz ; Personel Daire Başkanlığı olarak özgörüşümüz; Önce insan anlayışından yola çıkarak hazırlanan güler yüzlü bir ortamda konulara uzmanca yaklaşıp, Akademik ve İdari personele en iyi hizmetleri sunarak mevcut insan kaynağı potansiyelinin artırılması, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, takım ruhuna sahip, aktif gelişmeye açık ve güçlü bir birim olarak geleceğe taşınmasıdır. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak. AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite bünyesinde nitelikli kadroların oluşması için gereken çalışmaları yürütmek ve en kısa zamanda ihtiyaç duyulan boş kadroların tahsisi için gerekli çalışmaları yapmak. Mevcut yapılanmayla ilgili sorun ve beklentilerin tespit edilmesi ve öncelikli iyileştirme alanlarının belirlenmesi. Akademik ve idari hizmetlerin verimli işleyişini mümkün kılacak yenilikçi bir organizasyon yapısının tasarlanarak hayata geçirilmesi. Üniversitenin insan kaynaklarının yeni organizasyon modeline uygun olarak geliştirilmesi amacıyla, uygun yetkinliklerde personelin işe alınması, eğitilmesi ve yükseltilmesinin sağlanması. Akademik ve idari birimlerin görev alanlarına giren tüm süreçler, süreçlerin çıktıları, iç ve dış paydaşları ve paydaş beklentilerinin tespit edilmesi. tahsisi. Belirlenen tüm performans ölçütlerinin yönetim bilgi sistemi içinde dönemsel olarak izlenmesi. Akademik ve idari birimlerde kalite iyileştirme takımlarının oluşturulması. İyileştirme takımlarının kritik paydaş beklentileri doğrultusunda hazırladıkları iyileştirme projeleri için kaynak Performans alanı ile ilgili verilerin kaynağından düzenli olarak girilmesi ve uygun raporlar haline dönüşmesi için ihtiyaç duyulan yazılım modüllerinin oluşturulması. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılımlarının artırılmasını sağlamak. Karar alma sürecinde çalışan personelin bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya çalışmak, sorumluluk vermek. Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin şeffaf ve hesap verilebilirlik anlayışıyla sürdürmek. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 34

35 PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Tüm personelin özlük haklarının mümkün olduğunca iyileştirilmesi 2- Tüm personellere Hizmet İçi Eğitim (seminer, kurs vs.) düzenlenmesi yapılacaktır. 3- Yeni kurulmuş olan Üniversitemizde kurum değerlerinin oluşması ve çalışanların kurum kültürünü ortaya çıkaracak donanıma sahip olması sağlanacaktır. 4- Çalışanlara yönelik toplam kalite ve performans yönetimi ve değerlemesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeleri ilgili birim üst yöneticilere bildirecektir. 5- Çalışanlarımızın performans ölçütlerine göre özlük haklarının düzeltilmesi için çalışmaların yapılması 6- Hizmet İçi Eğitimlerle Akademik ve İdari personelin becerilerinin (bilgisayar, web tasarımı, istatistik bilgisi vs.) artırılması hedef alınacaktır. 7- Mesleki becerileri geliştirici hizmet içi kursların ardından görev tanımlaması ve dağılımı yapılarak takip edilecektir 8- Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinin sağlanması. 9- Çalışanların motivasyonunu artıcı etkinlikler düzenlenmesi ve çalışanların iş yeri ve ortamı memnuniyet oranlarını yükseltmek. 10- İşlerin uygun nitelikte kişiler tarafından zamanında yapılmasını sağlamak. 11- Gelişen teknolojiyi takip etmek tüm bürokratik işlemlerin elektronik ortamda takibini sağlamak. 12- Gereksiz bürokratik işlemleri kaldırmak. AKADEMİK PERSONEL MESLEKİ FAALİYET İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ 1- Tüm Akademik personelin her yıl en az iki ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum vb. faaliyetlere katılması özendirecek teşvikler (yolluk, gündelik ve özendirici politikalar) yürürlüğe konulacaktır 2- Her yayınlanan akademik araştırmaları yapan akademik personelimize motivasyon aracı olarak ödül sistemi getirilecektir. 3- Araştırma konusuna göre akademik personelin meslekleriyle ilgili özdeş kurumların olanaklarından faydalanabilmesi yönetim tarafından işbirliği çalışmaları yapılarak çeşitli anlaşmalar ve protokoller imzalanacaktır. ÖNERİ VE TEDBİRLER EĞİTİM-ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 1- Öğretim elemanı kadromuzu yeni açılacak olan Fakülte ve Yüksekokullarını da göz önünde bulundurup öğrenci başına makul düzeyde öğretim elemanı oranına ulaşmak. 2- Akademik ve idari personel bütünleşmesini sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenlemek 3- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasını sağlayarak eğitimde kalite ve başarının artmasını sağlamak. 4- Akademik ve idari personelin vereceği hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanarak kurumsallaşmanın tamamlanması. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 35

36 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2006 yılında, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile Amasya Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte oluşturulmuştur. Yeni yapılanma durumunda olan Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri ve personelinin; beslenme, barınma, sağlık, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanısıra boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında olan bir yapılanma olması sebebiyle; donanım, kaynak ve personel eksiklikleri bulunmaktadır. Merkez yemekhanesi, ambarı gibi kısaca Başkanlığa ait ayrı bir binası bulunmayan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tüm çalışanları ile birlikte var gücüyle azim ve şevkle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Üniversitede verilen hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olarak; öğrencilere yönelik yapılan tüm faaliyetleri çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktır. Öğrencilerimizin beslenme, barınma, sağlık, kültürel ve sportif faaliyetlerini en üst düzeyde yürütebilmesini sağlamak için çağdaş bir birim olmaktır. FİZİKSEL YAPI ÜNİTENİN ADI ALAN Eğitim Fakültesi Yemekhanesi 500 m² Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi 198 m² Sağlık Yüksekokulu Yemekhanesi 146 m² Merzifon Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi 227 m² Eğitim Fakültesi Kantini 260 m² Meslek Yüksekokulu Kantini 412 m² Merzifon Meslek Yüksekokulu Kantini 135 m² Sağlık Yüksekokulu Kantini 125 m² Eğitim Fakültesi Kongre Kültür Merkezi 2120 m² Sağlık Yüksekokulu Kongre Kültür Merkezi 90 m² Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu 600 m² Meslek Yüksekokulu Spor Salonu 1756 m² İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 36

37 SUNULAN HİZMETLER Yeni yapılanma durumunda olan Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, öğrenci ve personelinin; boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü mekan ve ekipmanları temin edip kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmakta, çeşitli dallarda sportif ve kültürel faaliyetler organize etmekte, öğrencilerin ilgi alanlarına göre kurulan kulüplerin yönetmelik gereği işleyişleri sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerimize sağlık karnesi çıkartılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yemek yardımı ve kısmi zamanlı olarak iş imkanı sunulmaktadır. AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite'de yapılan eğitim-öğretim ve Sosyal hizmetler faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak, bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenlemek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: a) Gereken her türlü faaliyetlerin kaynağını sağlar, b) Sağlanan faaliyetlerin kaynaklarını bütün üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler, c) Mevcut faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet verir. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN 2008 YILINDA YAPILAN KÜLTÜREL VE SPORTIF FAALİYETLER AMASYA ÜN VERS TES N N 2008 YILINDA DÜZENLEM VE KATILMI OLDU U SPORT F FAAL YETLER FAAL YET N ADI TAR H YER TAKIM SAYISI DERECE Hentbol B Kategorisi Mart 2008 Karaelmas Üniversitesi 5 Tak m Bayanlar 3. Güre Erkekler Grekoromen Dünya Üniversiteler Aras Güre ampiyonas Nisan 2008 Amasya Üniv 29 Tak m 66 Kg 1.Erkan ÜLVAN Güre Erkekler Grekoromen Dünya Üniversiteler Aras Güre ampiyonas Temmuz 2008 Yunanistan 66 Kg. Erkan ÜLVAN (Dünya ampiyonu) Güre Erkekler Serbest Nisan 2008 Amasya Üniversitesi 29 Tak m 60 Kg 3. Sezar AKGÜL, 84 Kg 3. Naim KÖKTEN, 96 Kg 3. Mehmet UYAR Voleybol B Kategorisi Mart 2008 Amasya Üniversitesi 12 Tak m Salon Futbolu Mart 2008 Osman Gazi Üniversitesi 14 Tak m Masa Tenisi Türkiye ampiyonu Nisan 2008 Marmaris Tek Gökhan ÇITIR 5. Erkekler Halk oyunlar (Sitilize) Halk oyunlar 29 Mart 2008 Rize Üniversitesi 9 Tak m 4. Halk oyunlar (Sitilize) Halk oyunlar Nisan 2008 Amasya Üniversitesi 32 Tak m 4. Masa Tenisi 1.lig Müsabakas 29 Kas m 2008 Ankara Basketbol B Kategorisi Bayan Aral k 2008 Gaziosmanpa a 6 Tak m 3. Üniversitesi Futbol B Kategorisi Aral k 2008 Kastamonu Üniversitesi 5 Tak m 2. Hentbol B Kategorisi Bayan Aral k 2008 Atatürk Üniversitesi 5Tak m 3. Hentbol B Kategorisi Erkekler Aral k 2008 Atatürk Üniversitesi 7 Tak m

38 AMASYA ÜN VERS TES N N 2008 YILINDA DÜZENLEM VE KATILMI OLDU U KÜLTÜREL FAAL YETLER TAR H DÜZENLEME YER DÜZENLEYEN AÇIKLAMA 21 Mart 2008 E itim Fak.Kampüsü Amasya Üniversitesi Sa. Kül.Spor Dai.B k Nevruz Kutlama Program 24 Nisan 2008 Atatürk Kültür Merkezi Turgut ÖZAKMAN ve Amasya Üni.Ö rencileri Ocak Adl Tiyatro Oyunu 28 Nisan 2008 Amasya Üni. Kültür Merkezi Atatürkçü Dü ünçe Toplulu u Konferans Amasya Üniversitesi Amasya Üni.Sa.Kül.Spor.Dai.B k. DO YOU LIKE MUSEC enli i 3 May s 2008 Dokuz Eylül Üni. zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversiteler aras Koro ve Özel Dal Türk Halk Müzi i Yar. 1 May s 2008 Amasya Üni. Kültür Merkezi Amasya Üniversitesi Ö rencileri Tek Ki ilik Gösteri 8 May s 2008 Amasya Üni. Kültür Merkezi Sahne Sanatlar Kulübü iir Dinletisi 8 May s 2008 Atatürk Kültür Merkezi Atilla ÖZGEN ve Amasya Üni. Ö rencileri Yalanc Aran yor Tiyatro Oyunu 8 May s 2008 Amasya Üni. Yerle keleri Amasya Üni.Sa.Kül.Spor.Dai.B k. 1.Kültür ve Spor enli i May s 2008 Giresun Giresun Belediyesi XIV.Giresun Belediyesi Tiyatro Günleri Temmuz 2008 Marcode Canaveses Marco de Canaveses PORTEK Z XII.Uluslararas Halk Oyunlar Festivali 15 Eylül 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Amasya Üni./ Amasya Valili i Türk-Japon Çal tay 17 Ekim 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Amasay Üni./Türksat E itim Ara.Merkezi Evrenin Ke fi ve Uzay Çal malar 10 Kas m 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Amasya Üni.T.S.M Korosu Amasya Üni. T.S.M. Korosu Atatürkün Sevdi i ark lar 24 Kas m 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Ö r. Gör.Orhan AH N VE Üni.Ö rencilerimiz Günün Önemiyle lgili Konu malar ve Slayt Gösterimi 1 Aral k 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Zafer EREN A DS Hastal ve Korunma Yollar 24 Aral k 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Üniversitemiz iir Kulübü Kulüb üyesi ö rencilerin iir Dinletisi 25 Aral k 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Yrd.Doç.Dr.Emine Altunay AM ve Üni.Ö rn. Ermeni Soyk r m n n olmad Konulu Sunum 29 Aral k 2008 Amasya Üni.Külltür Merkezi Yrd.Doç.Dr.Hüsniye MAYADA LI ve Üni.Ö r. M.Akif ERSOYU Anma Etkinli i 2008 yılında Sosyal Hizmetler kapsamında sosyal güvencesi olmayan 48 öğrencimize sağlık karnesi düzenlenmiş ve sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır. Aynı zamanda toplam 50 öğrencimiz ücretsiz yemek yardımından yararlanmış, 50 öğrencimiz prite-time, 2 kişi sözleşmeli personel, 2 kişi sürekli işçi, 9 kişi şirket işçisi, 50 kişi de mevsimlik işçi (2 ay) olarak istihdam edilmiş; ücretleri Başkanlığımız ilgili bütçe tertiplerinden ödenmiştir. 23 Aralık 2008 tarihinde temelleri atılan ve önümüzdeki dönemlerde Başkanlığımız Fiziksel Yapılarına eklenmesi planlanan proje, aşağıda belirtilen tesisleri kapsamaktadır. ÜNİTENİN ADI TESİSİN ADI Eğitim Fakültesi Basketbol ve Voleybol Sahası 31*19 m² Fen Edebiyat Fakültesi Basketbol ve Voleybol Sahası 31*19 m² Fen Edebiyat Fakültesi Tenis Kortu 37*19 m² Meslek Yüksekokulu Basketbol ve Voleybol Sahası 31*19 m² Meslek Yüksekokulu Halı Saha Sosyal Tesisi 700 m² Meslek Yüksekokulu Halı Saha Seyirci Tribünü 180 m² ALAN Ayrıca merkez ve diğer yemekhanelerimiz de gerekli tadilatlar yapılmıştır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Öğrencilerimizin her türlü sıkıntılarının giderilebilmesi için, özellikle fiziki altyapı eksikliği ve kaynak eksikliğinin en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için, ilgili bakanlıklarca çağın gereklerine uygun, harcanabilir yeterli bütçe kaynaklarının sağlanması gerekmektedir.

39 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLER Özgörev Başkanlığımızın özgörevi akademik araştırmalarda, eğitim programlarında ve idari birimlerinin, işleyişinde Üniversite personelin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini hizmete sunmak için gerekli teknoloji araştırmalarını yapmak ve bu teknolojileri hizmete dönüştürerek Üniversitemizin bilişim olanaklarını en üst seviyelere taşımaktır Özgörüş Gelişmiş ve çağdaş bilgisayar hizmetlerinden tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin en yüksek derecede faydalanabilmelerini sağlamak. Bunun için gerekli bilgisayar alt yapısını kurmak, gelişme ve yenilenme çalışmalarını yürütmek, eğitim seminer ve konferans gibi faaliyetlerde kullanıcılarda internet kültürünün oluşmasını sağlamak. Üniversitemiz Veri İletişim Ağı ve İnternet hizmetlerinin teknik desteğini devamlılığını sağlamaktadır. Ayrıca Teknik Servis Birimini kurup tüm personelimize donanım ve yazılım desteğini vermektedir. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Ünitenin Adı Kul. Alanı ve Birimler Bilg. Adedi Eğitim Fakültesi Akademik, İdari ve Bilgisayar Lab. 105 Meslek Yüksekokulu Akademik, İdari ve Bilgisayar Lab. 97 Sağlık M.Y.O Akademik, İdari ve Bilgisayar Lab. 27 Merzifon M.Y.O Akademik, İdari ve Bilgisayar Lab. 27 Rektörlük Akademik, İdari 20 İdari ve Mali İşler İdari 14 Strateji İdari 7 Personel İdari 7 Öğrenci İşleri İdari 8 Sağlık Kültür İdari 12 Yapı İşleri İdari 8 Bilgi İşlem İdari 16 İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 39

40 SUNULAN HİZMETLER Yeni yapılanma durumunda olan Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmaktadır. Üniversitemiz akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve Üniversitemizde bilgi teknolojileri isteklerine çeşitli çözümler sunulmuştur. Bunlar; Amasya Üniversitesi Web Sitesi Amasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sitesi Amasya Üniversitesi Taşınır Mal Yönetmeliği Sistemi Amasya Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Amasya Üniversitesi Personel Bordro Sistemi Amasya Üniversitesi Personel Sicil Programı Amasya Üniversitesi Öğrenci Harç Programı AMAÇ VE HEDEFLER Yazılım Servisi Olarak; İdariden Akademik personele geçişlerde tüm bilgilerin (Taşınır Mal Programı, Bordro,Evrak Takibi, Hasta Sevk, Öğrenci İşleri ) otomatik olarak program tarafından aktarılması. Tüm bu programları bütün birimlere yüklemek ve hayata geçirerek değişen teknolojiye ve kanunlara uygun hale getirilmesi (Yeniden tasarlanarak yazılması). Donanım Servisi Olarak; Üniversitemizin bilgisayar arızalarının giderilmesi ve laboratuarlarının kurulması ile ilgili işlemler ve buna bağlı işlemlerin yapılması. Sistem ve Bilişim Ağları Servisi Olarak; Üniversitemizin bilgisayar ve teknolojik altyapısının gerçekleştirilmesine yönelik bütün işlemlerin yapılması hedeflenmektedir. İdare Faaliyet Raporu (2008 Mali Yılı) 40

41 FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrencilerine sunduğu internet altyapısı ve bunların kullanımı ULAKNET teki veriler Haftalık Günlük Üniversitemizin İnternet Bağlantı Hızı 20 Mbps dir DEĞERLENDİRME Daire Başkanlığımız eldeki bütçe ve insan kaynaklarını olabildiğince verimli kullanmaya çalışmıştır. Personellerimizin özverili çalışmaları sonucunda üniversitemizdeki bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Bilgi İşlem biriminin yeni kurulması ihtiyaçların da beraberinde getirmektedir. Başkanlığımızın yazılım geliştirmesinde temel yazılımlara ve bunları yapabileceğimiz bilgisayar ve çevre birimlerine ihtiyaçlarımız vardır. Ayrıca gelişen teknolojileri yakalamamız için diğer Üniversiteler ile iş birliği içinde bulunmak gerekli seminer ve kurslara katılım gereksinimi vardır.

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı