TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0010 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : Fatih Matyar Ömer Çolak University of Cukurova Adana-Turkiye TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Bu çalışmada, toprak ve rumenden izole edilen Clostridium suşlarının selülaz etkinlikleri araştırılmıştır. En yüksek selülaz etkinliği gösteren Clostridium sp. CF147 suşundan selülaz izolasyonu yapılarak SDS-PAGE profilleri saptanmıştır. Selülazın sırasıyla Da ve Da moleküler ağırlığa sahip iki banttan, oluştuğu tespit edilmiştir. Bu enzimin ph aralığı ve sıcaklık (termal) kararlılığı belirlenmiştir. Selülazın en uygun ph sı 7.0 olarak bulunmuştur. Selülazın 55 C de %64 oranında kararlı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Clostridium sp., Selülaz, SDS-PAGE, Rumen, Toprak DETERMINATION OF CELLULASE ACTIVITIES IN SOME CLOSTRIDIUM SP. ISOLATES WHICH ISOLATED FROM SOIL AND RUMEN ABSTRACT In this study, it was investigated for cellulase activities of Clostridium strains isolated from soil and rumen. Cellulase isolation was performed and SDS-PAGE profiles were determined from Clostridium CF147 strain which showed the highest cellulase activity. It was determined that cellulase consists of two bands with molecular weight of Da and Da, respectively. ph range and thermal stability of this enzyme were determined. Optimum ph value of cellulase was found as 7.0. Cellulase was determined the stable at 55 C upto 64%. Keywords: Clostridium sp., Cellulase, SDS-PAGE, Rumen, Soil

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Son yıllarda yeni enerji kaynaklarına olan gereksinim, lignoselülozik bileşiklerin ticari kimyasallara ve enerjiye dönüştürülmesini zorunlu kılmıştır [1]. Bilindiği gibi, birçok bakteri türü selülaz enzim sistemine sahip değildir. Bu enzimi üretme yeteneğinde olan aerobik ve anaerobik bakteriler ise selülozu sellodekstrinlere, daha da önemlisi fosforilen ve sellobiyoza parçalarlar. Bunun yanısıra selülaz enzimi, hayvan beslemesinde de kullanılmaya başlanılmıştır. İlk çalışmalarda, fungal selülazlar üzerinde daha yoğun araştırmalar yapılmış, ancak daha sonra bakteri kökenli selülazların, kristalin selüloz üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir [2]. Anaerobik ortamlarda selülozun parçalanması oldukça karmaşık bir işlemdir. Selülozun parçalanması çevresel etkilere bağlı olarak metabolik işlevler kazanmış mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir [3]. Clostridium cinsinden olan bakteri hücreleri çomak şekilli olup µm eninde ve µm boyunda, genelde çiftli ya da kısa zincirler yaparak bulunurlar. Genç kültürleri Gram(+) boyanır (eskimiş kültürler Gr (-) boyanabilmektedir) ve peritrik (tek hücreli canlılarda bir çeşit kamçı şekli)kamçılarla hareket ederler. İçlerinden oval veya sferik endosporları olanlar, genellikle hücreyi şişirdikleri gibi, çoğu kemoorganotrof, bazıları ise kemoototrof ya da kemolitotrof bir metabolizmaya sahiptir [4] lerdeki enerji krizi ile birlikte, selülozun biyolojik yoldan parçalanması işlemlerine hız verilmiş ve yapısında bol bulunan bitkisel polimerlerden yakıt elde etme yönündeki araştırmalar arttırılmıştır. Elde edilen yakıtların fosil yakıtların yerine kullanılmasına çalışılmıştır. Rekombinant DNA teknoloji ile nükleik asit baz dizilişi analiz yöntemlerinin gelişmesiyle, selülolitik özelliğe sahip çeşitli organizmalardaki enzim sistemleri konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yapılmıştır [5], yine selülozun parçalanması farklı çalışmaların konusunu oluşturmuştur [6 ve 7]. Selülozun %5-10 u anaerobik olarak parçalanır [8]. Anaerobik aktivite; toprak, gübre, kompost, tatlı su ve denizde oksijenin görüldüğü ince bir atmosferik tabakadan hemen sonra başlar [9]. Gübredeki organik maddelerin anaerobik olarak parçalanması doğadaki karbon döngüsünde önemli rol oynar. Gübre, toprağın üst yüzeylerinin barındırdığından yaklaşık iki kat daha çok karbon içerir [10]. Fizyolojik olarak farklı olan mikroorganizma toplulukları selülozun anaerobik olarak parçalanmasından sorumludur. Bu topluluk tek bir türün aktivitesi ile meydana gelen aerobik ayrıştırma ile zıtlıklar oluşturur. Örneğin odunun karbohidrat ve lignin bileşenleri Basidiomycetes sınıfına ait beyaz çomak mantar türü ile tamamen CO 2 ve H 2 O ya ayrıştırılır [10]. Diğer taraftan anaerobik ayrıştırma farklı mikroorganizma birliklerinin ortak çalışması sonucu meydana gelir [10]. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Fosil yakıtlarındaki maliyetinin hızla artışı, organik materyalden anaerobik parçalanma ile açığa çıkan metana karşı ilgiyi de arttırmıştır. Metanın organik materyalden üretilmesi konusunda herhangi bir sorun olmayıp, esas darboğaz bu maddenin oluşum sürecinde ekonomik olup olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle son yıllarda anaerobik parçalanma işlemlerine önem verilmiştir. Mezofilik (ılık sıcaklıkları seven) Clostridium türlerinin selülozu parçalama işlemi üzerinde, aynı cinsin termofilik özellikte olanlarına göre daha az çalışılmışsa da son yıllarda bu tür bakterilere (termofiliklere) olan ilgide artış vardır. Ayrıca, mezofilik karakterdeki Clostridium 70

3 sp. ların evsel ve endüstriyel atıklarla ya da kimyasal ürünlerin işlenmesinde avantajlı olabileceği yönünde bulgular vardır [11]. 3. DENEYSEL YÖNTEM (EXPERIMENTAL METHOD) 3.1. Bakteri İzolasyonu (Isolation of Bacteria) Clostridium cinsi bakteriler, toprak ve sığır rumeninden izole edilmiştir. Ayrı ayrı 1 er gr toprak ve sığır rumeni içeriği, içinde 9 ml steril saf su bulunan laboratuar tüplerine konularak, ortamda sadece sporlu bakterilerin kalmasını sağlamak için 10dk 85ºC de su banyosunda tutulmuştur [12]. Daha sonra içerisinde 100ml steril Omelianski sıvı besiyeri bulunan 100ml lik laboratuar şişelerine aktarılmıştır. Bu şişelerde aynı zamanda 1x5cm ölçülerinde makas ile doğranmış 2 şer gr filtre kâğıdı da (Whatman No. 1) bulunmaktadır. Şişelerin yüzeyinde boş yer kalmayacak şekilde steril Omelianski sıvı besiyeri eklenip ağız kısımları streç filmle kapatılmış, 37ºC sıcaklıkta, karanlık etüv ortamında 12 gün süreyle bırakılmıştır [13]. Bu besi ortamında aerob bakteriler çoğalarak oksijeni tüketmiş ve anaerob bakteriler çoğalmaya başlamıştır gün sonra ortamdaki Whatman kâğıdını karbon kaynağı olarak kullanan ve selülaz (+) olarak değerlendirilen anaerobik bakteriler filtre kağıdı üzerinde görülebilen delikler oluşturmaya başlamışlardır [13]. Şişe içerisinden steril bir penset yardımı ile çıkarılan filtre kağıtları, Clostridium sp. için seçici besiyeri olan Differential Reinforced Clostridial Medium (DRCM) Agar a tek koloni düşmesi amacıyla azaltma şeklinde ekilip ve üzerine bir kat daha DRCM Agar dökülerek oksijenin yayılımı kısıtlanmıştır. Ayrıca petri kutusu kapağına oturacak şekilde kesilmiş ve %20 pirogallik asit ile %20 NaOH emdirilmiş steril filtre kâğıtları üstüste konulup petri kapatılmış, çevresi streç film ile sarılıp petri kutusunun içinde anaerob ortam oluşturulmuştur (Ott metodu)[14]. 96 saat süreyle 37ºC de yapılan inkübasyon sonunda 2-3mm çaplı siyah koloniler, Clostridium sp. olarak tanımlanmıştır [14], (Şekil 1). Tek düşen koloniler Gram boyama ve spor boyama yapılarak Gram pozitif ve davul tokmağı görünümünde spor yapan bakteriler numaralandırılıp stok olarak yüksek tabakalı Brewer agar a ekilmiş [15] ve sonraki çalışmalar için saklanmışlardır Karboksimetilselülaz (CMCase) Aktivitesinin Saptanması (Determination of Carboxymethylcellulase (CMCase) Activity) CMCase aktivitesi araştırılacak olan suşlar, %0.5 oranında CMC bulunan Pebble-Milled Agar besiyerine ekilmiş ve üzerine yine %0.5 oranında CMC bulunan 50ºC ye kadar soğutulmuş Pebble-Milled Agardan bir kat daha dökülerek ve ortamdaki oksijen kısıtlanmıştır [14). Streç film ile sarılan steril petri kapları 37ºC de 48 saat bırakıldıktan sonra, alınan örnekler %0.1 lik kongo kırmızısı ile 15dk boyanmıştır. Ortamdaki fazla boyanın uzaklaşması için ortama 1 M NaCI eklenerek 15dk. Daha beklenilmiştir [16].Sonuçta yapılan gözlemle, selülaz pozitif kolonilerin etrafında sarı bölgeler oluşurken, negatif suşların etrafında herhangi bir renk değişikliğinin olmadığı görülmüş [16]; ayrıca, oluşan bu selülaz bölgeleri de ayrı ayrı ölçülmüştür [16]. Selülolitik kompleks izolasyonu şu şekilde yapılmıştır. Boş bir serum şişesi içerisine birinde 2ml 1/ lik metilen mavisi çözeltisi bulunan, diğeri boş olan iki adet 11.5x1.5 cm boyutlarındaki laboratuar tüpü ağzı açık şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra %0.5 oranında CMC içeren ve ph:7.0 olarak ayarlanan 250 ml Pebble-Milled Selüloz Broth hazırlanarak serum şişesine konulup 1.2 atmosfer basınç altında, 121ºC de 15dk süre ile sterilizatörde tutulmuştur [17.] Tüplerden birinde metilen mavisi çözeltiyi kullanmaktan amaç, anaerobik koşulların sağlanıp sağlanmadığını anlamaktır. Bilindiği 71

4 üzere bu kimyasal oksijenli ortamda mavi, oksijensiz ortamda renksizdir. Sterilizatörden çıkarılan serum şişesindeki besiyerinin yaklaşık 45ºC ye kadar soğuması beklenmiş ve serum şişesinin tıpası streç film ile yalıtılmıştır. Tıpalı tüp içinde bulunan Brewer Anaerobik Broth ta 48 saat süreyle üretilmiş bakteri kültüründen steril bir enjektör yardımıyla serum şişesindeki içerisindeki Pebble- Milled Selüloz Broth içerisine 5ml aktarılmıştır. Daha sonra serum şişesi içerisindeki içi boş tüpe %20 lik pyrogallol ve aynı derişimdeki NaOH çözeltisinden 5 er ml konularak ortamda bulunabilecek oksijenin reaksiyon sonucu bağlanması amaçlanmıştır. Bu uygulama ile ortamdaki oksijen yaklaşık olarak 2-3 dakika sonra bağlandığı gibi, diğer tüpteki bulunan metilen mavisinin rengide saydamlaşmaktadır. Ekim yapılan serum şişesi 125 devir/dakikada 35 C de sallayıcıda (Edmund Bühler TH15)1 hafta çalkalamak suretiyle inkübasyona bırakılmıştır [18]. Bu sürenin sonunda Sleat ve ark., [18] a göre enzim izolasyonu yapılmış; Bollag ve Edelstein [19] a göre CMC li SDS- PAGE (Sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi)uygulanarak selülaz enzim bantları görüntülenmiştir. Kullanılan SDS-PAGE konsantrasyonu ayırıcı jel için %10 luk toplayıcı jel için ise %5 lik [18] olarak hazırlanmıştır. Enzim örnekleri jele yüklendikten sonra 100 miliamper (ma) elektrik akımı verilmiştir. İzleme boyası (Bromfenol mavisi)jel tabanından çıkışına 2-3cm kala elektrik akımı kesilmiştir [19]. Enzim aktivitesinin saptanması Dinitrosalisilik asit (DNS) metodu [20] ile enzim proteinlerinin kantitatif olarak tayin edilmesi için Lowry metodu [21] ile yapılmış; enzimde en uygun ph belirlenmesi için Bilgehan nın [22] tanımına göre Sitrat-Fosfat ve Tris-HCl olmak üzere iki farklı tampon sistemiyle, termal stabilitesi ise Enzimin termal stabilitesinin saptanması için DNS metodu ile spektrofotometrenin 550 nanometre optik yoğunluk okumalarından saptanmıştır. 4. SONUÇLAR (RESULTS) Topraktan ve rumen den izole edilen Clostridium bakterilerin DRCM agar üzerindeki kolonileri morfolojileri Şekil 1 de, Clostridium spp. endosporlarının mikroskobik görüntüsü ise Şekil 2 de görülmektedir. Toprak ve rumen den izole edilmiş toplam 168 adet Clostridium sp. izolatının hepsinin selülaz pozitif oldukları yani selülozu karbon kaynağı olarak kullandıkları saptanarak en yüksek selülaz aktivitesi gösteren suş CF147 olarak belirlenmiştir. Şekil 3 te CF147 suşunun Selülaz bölgesine ait bulgular görülmektedir. Clostridium sp.cf147 izolatından soğuk etanol çöktürmesi ile elde edilen enzimin moleküler ağırlığı CMC li SDS-PAGE ile saptanmıştır [19]. SDS-PAGE e yüklenen protein örneğinden yaklaşık 10 bant elde edilmiş; bunlardan sadece molekül ağırlığı yaklaşık 81000Dalton olan 1. ve Dalton olan 2. bantlarda selülaz enziminin aktivitesine rastlanmıştır (Şekil 4). 72

5 Şekil 1. Clostridium spp. nin DRCM agar üzerindeki siyah renkli kolonileri (Figure 1. Black colonies of Clostridium spp. on DRCM agar) Şekil 2. Clostridium sp. endosporlarının mikroskop görüntüsü(1000x). Oklar endosporlu Clostridium sp. yi göstermektedir. (Figure 2. Microscobic view of Clostridium sp. endospores (1000X)). Arrows showed Clostridium sp. with endospore Şekil 3. Clostridium sp. izolatlarından CF147 ye ait Pebble-Milled CMC li agar üzerinde selülaz hidroliz bölgesi (Figure 3. Cellulase hydrolyse zone of isolates of Clostridium sp. CF147 on Pebble-Milled CMC agar) 73

6 Şekil 4. Clostridium sp. CF147 suşundan elde edilen selülazın %0.1 CMC içeren SDS-PAGE deki bant dizilişi A: Solda Coomassie Brillant Blue R250 ile boyanmış standart(1) bant ile Congo Red ile boyanmış enzim örnekleri 2,3,4,5,6.7 B: Enzim örneğinin Coomassie Brillant Blue R 250 ile boyanmış 2,3 ve 4 no lu bantları. (Figure 4. Clostridium sp. CF147 strain s cellulase SDS-PAGE profile containing 0.1% CMC. A: On the left band 1 stained with Coomassie Brillant Blue R250 and bands 2,3,4,5,6 and 7 stained with Congo Red B: 2, 3 and 4 bands of the enzyme sample stained with Coomassie Brillant Blue R 250. Enzim etkinliğinin saptanması için DNS yöntemi kullanılmıştır [20]. Bu yöntemde enzimin substrat çözeltisi ile reaksiyona girip meydana getirdiği glikoz miktarının kantitatif olarak belirlenmesi için 0.5 µmol dan 10 µmol a kadar hazırlanan standart glikoz çözeltilerinin 550nm optik yoğunluk absorbans değerleri belirlenerek bir regresyon grafiği elde edilmiş, ve bu eğriden elde edilen formülden yararlanarak, reaksiyon sonucu açığa çıkan indirgen glikoz miktarı µmol cinsinden hesaplanmıştır. Glikoz konsantrasyonları ile absorbans arasındaki doğrusal ilişki Şekil 4 te verilmiştir. Selülaz enziminin proteinlerinin kantitatif tayini için yaptığımız çalışmada; enzimin bir ünitesi, bir dakikada serbestleşmiş 1µmol indirgen şeker için, enzimin miligram miktarı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle enzim örneğindeki miligram enzim miktarı Lowry metoduna [21] göre hesaplanmıştır. Bu standart protein çözeltilerinin 660 nm deki absorbans değerleri saptanarak bir regresyon eğrisi çizilmiş ve bu eğrideki değerlerden geliştirilen formülden yararlanılarak elde edilen ürünün enzim proteini mg/ml ile absorbanslar arasındaki doğrusal ilişki halinde Şekil 5 te verilmiştir. 74

7 Şekil 4. Glikoz konsantrasyonları ile absorbans değerleri arasındaki doğrusal ilişki (Figure 4. The linear relationship between glucose concentrations and absorbance values) Şekil 5. Albümin standartları ile absorbans değerleri arasındaki doğrusal ilişki (Figure 5. The linear relationship between albumin standarts and absorbance values) Clostridium sp. CF147 suşundan elde edilen selülazın farklı ph değerlerindeki tampon bileşikleriyle hazırlanan substrat çözeltileri ile 150 dakika etkileşime sokulduğunda en uygun ph nın bazik yönde ve ph olduğu saptanarak elde edilen bulgular Şekil 6 da verilmiştir. 75

8 Şekil 6. Clostridium sp. CF147 selülazının ph değerleri (Figure 6. ph values of Clostridium sp. CF147 cellulase s) Selülazın farklı sıcaklık derecelerindeki kararlılığını ölçmek amacıyla sırasıyla 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 C lik dokuz farklı sıcaklık aralığı seçilmiş ve her birinde 10 dakika tutulduktan sonraki 150 dakikalık inkübasyon süresini izleyen oransal etkinlikleri değerlendirilmiştir [22] Buna göre 40 C lik sıcaklık şokundan sonra %100 lük bir oransal etkinlik kaydedilirken; 45 C den sonra %83 lük, 50 C den sonra %67 lik, 55 C den sonra %64 lik, 60 C den sonra %40 lık, 65 C den sonra %32.8 lik, 70 C den sonra %15 lik, 75 C den sonra %11 lik ve 80 C den sonra %7 lik azalan bir oransal etkinlik saptanmıştır. Öte yandan, gözlemlerimize göre, uygulanan sıcaklık değerleri arttıkça oransal aktivitede fark edilir bir düşüşün göze çarptığı izlenimi edinilmiştir ki bu durum ilgili bulguların sunulduğu Şekil 4.7 ile de tam bir paralellik içindedir. Şekil 7. Clostridium sp. CF147 selülazının termal kararlılığı (Figure 7. Thermal stabilization of Clostridium sp. CF147 cellulase s) 76

9 5. TARTIŞMA (DISCUSSION) Clostridium sp. CF147 suşundan izole edilen selülaz enzimi, %0.1 CMC içeren eden SDS-PAGE de yürütülmüş ve elde edilen protein bantları %0.1 lik Commasie Brillant Blue R250 ile görünür hale getirildikten sonra fotoğraflanmış, daha sonra enzimin renatürasyonu için iyileştirme çözeltileri ile (çözelti I: 50mM NaH 2 PO 4, 50mM Na 2 HPO 4, %40 izopropanol; çözelti II: 50mM NaH 2 PO 4, 50mM Na 2 HPO 4 ; çözelti III: 50mM NaH 2 PO 4, 50mM Na 2 HPO 4, 1mM etilendiamintetraasetikasit (EDTA), 5mM β- merkaptoetanol. Tüm çözeltilere son hacmi 200 ml olacak şekilde steril saf su ilr hazırlanmıştır. ph ları HCI ile 7.2 ye ayarlanmıştır. Jel çözelti I ve çözelti II de 1 er saat oda sıcaklığında, çözelti III te ise 4 C de karanlık ortamda 16 saat tutulmuştur) muamele edilen jel %0.1 lik kongo kırmızısıyla boyanarak selülaz bantları araştırılmıştır. Araştırmamıza göre iki farklı selülaz bantı tespit edilmiştir. Standart işaret boyasının (sırasıyla , , 97400, 66000, ve Da moleküler ağırlığa sahip ve bromfenol mavisi eklenmiş, Bovin serum albüminin (Merck) elektrik akımı ile yüklü alanda ilerleme uzaklığı ölçülerek (Rf) değerleri bulunmuş ve selülaz bantlarının moleküler ağırlıkları hesaplanmıştır. Buna göre birinci bandın moleküler ağırlığı Da ve ikinci bantın moleküler ağırlığı ise Da olarak bulunmuştur. Selülaz kompleksinin polipeptid öğeleri SDS-PAGE ile birbirinden ayrılmış ve %0.1 lik Commasie Brillant Blue R250 ile boyanmıştır [22]. Clostridium thermocellum selülaz enziminin yapılan SDS-PAGE analizlerinin sonucunda moleküler ağırlıkları Da ve Da olan iki alt üniteden oluştuğu tespit edilmiştir [23]; bir başka çalışmayla da Clostridium thermocellum un bir suşundaki selülaz enziminin moleküler ağırlığı Da olarak tespit edilmiştir [24]. Desvaux adlı bir araştırmacı ise Clostridium cellulolyticom dan izole ettiği selülazın, 26kb lık bir DNA parçası tarafından kodlandığını ortaya koymuştur [25]. Literatürlerdekinden farklı olan Clostridium cinsine bağlı türlerden izole edilen selülaz enzimlerindeki moleküler ağırlıkları, türler arasında dahi farklılık göstermektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz selülaz ın moleküler ağırlığı, literatür bilgileriyle benzerlik göstermesine karşılık, DNA analiz çalışmalarının yapılamaması nedeniyle elde edilen enzimi kodlayan DNA parçasının uzunluğu hakkında kesin bir sonuca varılamamamıştır. Çalışmamızda izole edilen Clostridium sp. CF147 izolatı Çukurova bölgesi toprağından izole edilmiş olup, yapılan araştırmalar, yöredeki toprak ph sının arasında değiştiğini göstermektedir [26]. Clostridium sp. CF147 suşundan elde edilen selülolitik kompleksin en iyi etkinlik gösterdiği asiditenin 7.0 (Şekil 4.6) ve sıcaklık değerinin 40 C (Şekil 4.7) olduğu belirlenmiş; ancak 55 C de selülolitik kompleksin %64 oranında göreli etkinlik gösterdiği saptanmıştır ki, bu ise enzimin her ne kadar mezofil (ılık sıcaklıklarda C de daha verimli olan) karakterde olsa dahi 55 C de bile kullanılabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, en uygun ph değerinin 7.0 oluşu ise bakterinin izole edildiği ortamın ph sını desteklemesi açısından oldukça önemlidir. Mattiasson ve Marichamy, Clostridium acetobutylicum dan izole ettikleri endoksilanazın enziminin etkinlik gösterdiği en uygun ph yı 5.0 ve sıcaklığı 50 C olarak bulmuşlardır [27]; Romaniec ve arkadaşları selülozom olarak adlandırılan ve sıcağı seven anaerobik bir bakteri olan Clostridium thermocellum un hücredışı selülaz enziminin etkinlik gösterdiği en iyi ph derecesinin 6.6 ve sıcaklığın ise 70 C olduğunu saptamışlardır [24]. Clostridium cellulolyticum selülozu ile yapılan çalışmalarda bu enzimin en iyi etkinlik gösterdiği ph değerlerinin

10 ile 7.2 arasında, sıcaklık aralığının ise C olduğu belirlenmiş [28]; Clostridium bifermentan tan elde edilen ksilanazın etkinlik gösterdiği en uygun ph 4.0 ve optimum sıcaklığın 70 C olduğu görülmüştür [27]. Bu çalışmalarda Clostridium cinsinden olan farklı bakterilerin kullanılmasına rağmen, cinsin aynı türlerindeki değişik suşların kullanıldığı deneylerde ise izole edilen enzimlerin etkinlik gösterdiği en uygun ph ve sıcaklık değerlerinde değişimler gözlenmiştir. Görülen bu farkın bakterinin izole edildiği ortamın (rumen, toprak, kompost) koşulları ile bu ortamların ph ve sıcaklık farklılıklarına karşı bakterinin uyumundan kaynaklandığı açıktır. Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde bakteriler arası gen transfer yöntemleri hızla gelişerek, birçok bilim dalında fayda sağlayacak kullanım alanları bulmuştur. Özellikle birçok bakterinin gen haritalarının çıkarılması, enzimlerle kesildikten sonra bir vektör aracılığı ile protoplast transformasyonu, elektroporasyon, biyolistik partikül tabancası gibi çeşitli gen aktarım teknikleri [29,30,31] kullanılarak farklı bakterilere aktarılması gerçekleştirilmektedir. Böylece istenilen gen ürünü bol miktarda ve ucuz bir maliyetle üretilebilmektedir. Günümüzde mikrobiyal enzim üretimi ve satışı bazı ülkeler için ticari anlamda önem taşımaktadır. Özellikle maya endüstrisi ile medikal ve analitik uygulamalar için birçok ülke yurt dışına milyonlarca dolar aktarmaktadır. Bu yüzden çalışmamızın endüstriyel açıdan önemi büyüktür. Ayrıca yapılan çalışmalarla, bu enzimin moleküler büyüklüğü, DNA daki yeri ve nükleik asit baz dizilişi ile üretimi ekonomik olan bakterilere aktarılması gibi alanlardaki çalışmaların ülkemize büyük yararlar getireceği açıktır. TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENTS) Çalışmamızı finansal açıdan desteklediği için Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Komisyonuna (BAPKOM) teşekkür ederiz (Proje numarası: FBE99D.2). (We would like to thank to BAPCOM, (Cukurova University) for the financially support of our study (Project number: FBE99D.2)). KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Thirumale, S., Rani, D.S., and Nand, K., (2001). Control of cellulase formation by trehalose in Clostridium papyrosolvens CFR-703. Process Biochemistry, (37), pp: Enary, T.M. and Niku-Paavola, M.L., (1987). Enzymatic hydrolisis of cellulose: the current theory of mechanisms of hydrolysis valid? Critical Reviews of Microbiology, (5), pp: Schlesinger, W.H., (1991). Biochemistry an analysis of global change. San Diego Academic Press, pp: Holt, J.G., Krieg, N.R., Snetah, P.H.A., Staley, J.T. and Williams, S.T. (1994). Bergey s Manual of Determinative Bacteriology. Ninth Edition, pp: Szijártó, N., Siika-aho M., Tenkanen, M., Alapuranen, M., Vehmaanperä, J., Réczey, K., and Viikari, L., (2008). Hydrolysis of amorphous and crystalline cellulose by heterologously produced cellulases of Melanocarpus albomyces. Journal of Biotechnology, (136), pp: Liu, Y.T., Long, C.N., Xuan, S.X., Lin, B.K., Long, M.N., and Hu, Z., (2008). Evaluation of culture conditions for cellulase production by two Penicillium decumbens under liquid fermentation conditions. Journal of Biotechnology, (136), pp:

11 7. Chandra, M., Karla, A., Sangwan N.S., Gaurav, S.S., Darokar, M.P., and Sangwan, R.S., (2009). Development of a mutant of Trichoderma citrinoviride for enhanced production of cellulases.bioresource Technology, (100), pp: Doi, R.H., Goldstein, M., Hashida, S., Park, G-S., and Takagi, M.,(1994). The Clostridium cellulovorans cellulosome. CRC Crictical Reviews in Microbiology, (20), pp : Vogels, G.D., (1979). The global cycle of methane. Antonie Van Leeuwenhook. Journal of Microbiology and Serology, 45: Post, W.M., Emanuel, W.R., Zinkle, P.J. and Stangenberger, A.G., 1982). Soil carbon pools and world life zones. Nature, (298), pp: Leschine, S.B., (1995). Cellulose degradation in anaerobic anvironments. Annual Reviews of Microbiology, (40), pp: Travers, R.S., Martin, P.A.W. and Reichelderfer, C.F., (1987). Selective process for efficient isolation of soil Bacillus spp. Applied and Environmental Microbiology, (53), pp: Omelianski, W., (1902). Uber die gärung der cellulose. Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten Abteilung. (8), pp: Gibbs, B.M. and Freame, B., (1965). Methods for the recovery of Clostridia from foods. Journal of Applied Bacteriology, (28), pp: Brewer, J.H., (1940). Clear liquid medium for the "aerobic" cultivation of anaerobes. The Journal of the American Medical Association, (115), pp: Özcan, N., Cunningham, C., and Haris, W.J., (1996). Cloning of a cellulase gene from the rumen anaerobe Fibrobacfer succinogenes SD35 and partial characterization of the gene product. Letters in Applied Microbiology, (22), pp: Erkmen O., (1999). A laboratory manual in general microbiology. Published by the University of Gaziantep, pp: Sleat, R., Mah, R.A., and Robinson, R., (1984). Isolation and characterization of an anaerobic, cellulolytic bacterium Clostridium cellulovorans sp. nov. Applied and Environmental Microbiology,(48), pp: Bollag, D.M. and Edelstein, S.J., (1991). Protein Methods. Villey-Liss Press. pp: Bernfeld, P., (1955). Amylases, α and β. Methods in Enzymology. (1), pp: Lowry, O.H., (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry, pp: Bilgehan, İ.H., (1992).Klinik mikrobiyolojik tanı. I. Baskı, Barış Yayınları, İzmir. ss: Hon-Nami, K. Coughlan, M.P., Hon-Nami, H., Ljungdahl L.G.,(1986). Separation and characterization of the complexes constituting the cellulollytic enzyme system of Clostridium thermocellum. Archives of Microbiology, (145), pp: Romaniec, M.P.M., Fauth, U., Kobayashi, T., Huskisson, N.S., Barker, P.J., and Demain, A.L., (1992). Purification and characterization of a new endoglucanase from Clostridium thermocellum. Biochemistry Journal, (283), pp: Desvaux, M., (2005). The cellulosome of Clostridium cellulolyticum. Enzyme and Microbial Technology, (37), pp: Dinç, U., Sarı, M., Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Derici, R., Çavuşgil, V., Gök, M., Aydın, M., Ekinci, H., Ağca, N., and Schlichting, E., (1995). Çukurova Bölgesi Toprakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 26, ss:

12 27. Marichamy, S. And Mattiasason, B., (2005). Rapid production of cellulase-free xylanases by solventogenic Clostridia from Rumen. Enzme and Microbial Technology, (37), pp: Fierobe, H.P., Bagnara, C.T., Gaudin, C., Guerlesquin, F., Sauve, P., and Belaich, J.P., (1993). Purification and characterization of endoglucanase C from Clostridium cellulolyticum. European Journal of Biochemistry, (217), pp: Malacinski, G.M., (2003). Essentials of Molecular Biology. Fourth Edition. Jones and Barlett Publishers, USA, pp: Vidal, J.R., Kikkert, J.R., Donzelli, B.D., Wallace, P.G. and Reisch, B.I., (2006). Biolistic transformation of grapevine using minimal gene cassette tchnology. Plant Cell Reports, (25), pp: Sudove, S., Portugal, I.S., Montermann, E., Ross, R., Angelika, B., and Kunz, R., (2006). Prophylactic and therapeutic intervention in IgE responses by biolistic DNA vaccination primarily targeting dendritic cells. Journal of Clinical immunology, (117), pp:

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı WESTERN BLOT Yrd. Doç. Dr. Eda Becer Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Northern Blot (RNA) James Alwine George Stark Western Blot (Protein) Eastern Blot (??) George Stark

Detaylı

THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU*

THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU* THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU* Production and Characterzation of Alkaline, Thermophilic, Highly Thermostabil and Oxsidant Resistant

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ Elektroforez Elektroforez yüklü moleküllerin bir elektriksel alandaki hareketlerinin izlendiği bir tekniktir. Bir örnekteki maddelerin tümü veya bazıları iyonlaşabiliyorsa

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

Su Mikrobiyolojisi 02

Su Mikrobiyolojisi 02 İNSANİ TÜKETİM M AMAÇLI SULARDA MEMBRAN FİLTRASYON F YÖNTEMY NTEMİ İLE MİKROBM KROBİYOLOJİK K ANALİZLER Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Su Mikrobiyolojisi 02 Su Mikrobiyolojisi

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Küf mantarları, doğada hemen her yerde yayılmış olan,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile Su Kimyası Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile canlılık için gerekli ortamı sunar. Canlıların

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Hücre Transfeksiyonu

Hücre Transfeksiyonu 1 Hücre Transfeksiyonu Tanımlar Transformasyon: Bakteri ve bitkilere gene/k materyal aktarılması işlemidir. Transdüksiyon: Ökaryo/k hücrelere gene/k materyallerin viral yöntemlerle aktarılması işlemidir.

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA

BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ Mikroorganizmalar, mikroskopta incelendikleri zaman yarı saydam ve renksiz oldukları için iyi görünemezler. Mikroorganizmaların

Detaylı

VOGES PROSKAUER TESTİ

VOGES PROSKAUER TESTİ VOGES PROSKAUER TESTİ HAZIRLAYANLAR Gamze ÖZLÜ (040559023) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Bu test, bazı mikroorganizmaların glukozu fermente ederek, nötral bir ürün olan acetylmethylcarbinol'u

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Mikrobiyel açıdan temiz olması gereken tüm yüzeylerde mikrobiyel kontaminasyonun belirlenmesinde kullanılan basit ve etkili bir araçtır. Plastik Petri

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

Mikroorganizmalara giriş. Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN

Mikroorganizmalara giriş. Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN Mikroorganizmalara giriş Yrd.Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN CANLILAR ALEMİ Hayvanlar Bitkiler Protistler Prokaryotlar: ilkel tek hücreli bakteriler mavi algler Ökaryotlar: hücre yapısı hayvan ve bitkilere benzer

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ *

TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ * Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-5 TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ *

Detaylı

Scytalidium thermophilum Fenol Oksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi

Scytalidium thermophilum Fenol Oksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi Scytalidium thermophilum Fenol ksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi YNCA YÜZÜGÜLLÜ 1, UFUK BAKIR 2, ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL 3 1 Biyoteknoloji ABD, DTÜ, Ankara; e-mail: yyonca@metu.edu.tr

Detaylı

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium Clostridium Gram pozitif, sporlu çomaklar olup anaeropturlar. Doğal yaşam ortamları toprak, ayrıca insan ve hayvanların bağırsaklarıdır. Hastalık etkeni türlerde patojenite ekzotoksin veya ekzoenzim üretimi

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği Bazı Temel Kavramlar Şekerlerin Tayini Enzimlerin

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders Laboratuar Malzemeleri ve Evde Kullanılabilecek Alternatifleri Beher Katı

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. Ş. TANYILDIZI, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, ELAZIĞ ÖZET Son yıllarda endüstriyel

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ SALMONELLA ARANMASI a. GENEL ÖZELLİKLERİ Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, çubuk formunda olup, çoğu (S.pullorum, S.gallinarum ve S.arizonea türleri

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ

ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ ENZİMATİK ANALİZ VE AKTİVİTE TAYİNLERİ Enzim Tanımı Sınıflandırma Üç Boyutlu Yapı Etkime Şekli Enzimler biyolojik katalizörlerdir, yani biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran biyolojik kökenli maddelerdir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü Dr. Howard Jensen Katkı maddelerini değerlendirirken, bunları doğru bir şekilde konumlandırabilmek için aşağıdaki altı hususun göz önünde tutulması gerekir:

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme

8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme Copyright McGraw-Hill companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme 1 Copyright McGraw-Hill companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Detaylı

KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015

KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015 KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015 BİYOSİDAL ÜRÜN Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa

Detaylı

Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp. den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu

Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp. den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(3): 115-123, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

Final Sınavı Soruları

Final Sınavı Soruları Final Sınavı Soruları Soru1: PCR döngüsünü kısaca anlatılınız. Cevap1: İlk adımda solüsyonun sıcaklığı artırılarak DNA zincirinin denatüre olması sağlanır. Bu sırada Bundan sonra primerlerin tekli DNA

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı