TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU"

Transkript

1 TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU Sorumlu STK: Türkiye Zeka Vakfı STK Adına Yönetici: Prof. M. Yaşar Özden TASLAK RAPOR 17 ŞUBAT 2004

2 Sorumlu STK: Türkiye Zeka Vakfı STK Adına Yönetici: Prof. Dr. M. Yaşar Özden Üyeler: Saba Açıkgöz Microsoft Bayram Akbaş Türkiye İş Kurumu Ufuk Akdağ IDEA Eğitim Berrin Akman Hacettepe Üniversitesi Meral Arı Milli Eğitim Bakanlığı Çetin Balanuye Halıcı Yazılım Petek Can Türkiye Zeka Vakfı Şeniz Ciritçi Microsoft Bülent Çavaş Dokuz Eylül Üniversitesi Elif Çıtak ECDL Mustafa Çitil Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erkan Dündar Garanti Bankası Bülent Gürsel Emiroğlu Atılım Üniversitesi Şenol Erten Milli Eğitim Bakanlığı Tarkan Gürbüz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ali Gürer Siemens Business Services İlker Helvacı Siemens Business Services Betül İğdeligüvenç KOSGEB Nedim Karaca TrNet Ümit Karakaş Başkent/Hacettepe Birsen Karaloğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hatice Keskin KOSGEB Onur Kılıçoğlu Garanti Bankası Aydın Kolat Türkiye Bilişim Vakfı Mehmet Cemil Özden Türkiye İş Kurumu Nüvid Özden InterMedia Ümit Özden Intermedia Ergun Özkalaycı Mobilsoft Volkan Öztürk Koç Bryce Sadi Seferoğlu Hacettepe Üniversitesi H. Cemal Tura Türkiye İş Kurumu Ali Türker Siemens Business Services Soner Yıldırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi İbrahim Yılmaz TrNet Mustafa Yücelgen Oyak Teknoloji Bilişim Serpil Yürüker Milli Eğitim Bakanlığı T. Volkan Yüzer Anadolu Üniversitesi AB Genel Sekreterliği Meksa Vakfı TÜSİAD 1

3 İçindekiler Eğitim Çalışma Grubu Üyeleri 1 İçindekiler 2 1 Giriş 4 2 Kullanılan Metodoloji 5 3 Türkiye de ve Dünyada Durum Okul öncesi, İlk ve Orta öğretim Okullarımızın Bugünkü Bilişim Teknolojileri Sahiplik Durumu Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Çevre Birimlerinde Eğitim Yönetiminin Bilişimden Yararlanma Durumu Ulusal Müfredat ve Standartların Belirlenmesi ve İlgililere Ulaştırılmasında; Buna Uygun İçeriğin Yaratılma, Kullanılma ve Saklanmasında Bilişimden Yararlanma Durumu 3.2 Yükseköğretim Yükseköğretime Olan Talep Yükseköğretim Arzı Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Teknolojileri e-dönüşüme Hazır Olma Dünya da Uzaktan Eğitim İle İlgili Hazırlanmış Raporlar Dünya da Başlıca Uzaktan Eğitim Uygulamaları Türkiye de Uzaktan Eğitim İle İlgili Hazırlanmış Raporlar Türkiye de Uzaktan Eğitim Uygulamaları Türkiye de Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler Sertifika Programları ve Özel Kurslar Meslek Standartlarının, Belgelendirme ve Sertifikasyon Sisteminin Oluşturulması Sertifika Programları ve Özel Kurslar Yoluyla Geliştirilebilecek Temel Yetkinlikler Bilişim Sektörünün İnsan Kaynağı Gereksinimleri Bilişim Teknolojilerini Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi Mesleki ve Kişisel Gelişim Yetkinliklerinin Kazandırılmasında Bilişim Teknolojileri ve Kurumsal Destekler

4 3.5 Eğitimde Fırsatlar Eğitimde Mevcut Durum, Vizyon ve Yönelimler Eğitimde Mevcut Durum Vizyon Yönelimler Bu Konuda Mevcut Kaynaklar AB Programları 51 4 Hedef, Strateji, Politika ve Proje Önerileri Okul öncesi, İlk ve Orta öğretim Bilişim Teknolojileri Varlığının Atıl Kalmaksızın İşlevsel Olabilmesi, Gereksinime Yanıt Verebilir Duruma Kavuşması İçin İzlenmesi Gereken Politika ve Yaklaşımlar Etkin, Hızlı ve Çağdaş Bir Eğitim Yönetiminin Sağlanması İçin Bilişim Teknolojilerinden Nasıl Yararlanılmalı, Neler Yapılmalı? Ulusal Müfredat ve Standartların, Buna Uygun İçeriğin, Sınıf İçi Öğrenme Ortam ve Etkinliklerinin Bilişim Teknolojilerinden En Uygun Biçimde Yararlandırılması İçin Neler Yapılmalıdır? 4.2 Yükseköğretim Uzaktan Eğitim Sertifika Programları ve Özel Kurslar Meslek standartlarının, belgelendirme ve sertifikasyon sisteminin oluşturulması Sertifika Programları ve Özel Kurslar Yoluyla Geliştirilebilecek Temel Yetkinlikler 5 Sonuç 92 Kaynakça

5 1. Giriş Bilgi, günümüz ekonomisinde toplumların rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Bilgi ekonomisine geçişte eğitimden sağlığa kadar her alanda bilişim teknolojileri kullanılarak insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yaşamboyu eğitim öncelikli önem taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı açısından gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki uçurum, yaşamın her alanına yansımaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişimler ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir. Eğer bir ülkede eğitim kurumları öncelik sırasında arka plana itilmişse, genç nüfusa eğitim olanakları sağlanamıyor ve gençler toplum dışı etkinliklere itiliyorlarsa ve yetişen değerli beyinler başka ülkelere göç ediyorlarsa, teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişimi kolaylaştırıp yeni teknolojik bilgiler üretemiyorsa, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştıramıyorsa, o ülke kan kaybediyor demektir. Bu nedenle, Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır. Bu yapılanma, bilişim teknolojileri ile toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmelidir. Bunun için, temel hedeflerimiz; Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak, Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek, Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılandırmak, üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek, 4

6 Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak, Milli Eğitim Sistemimizin idari ve yönetimsel mükemmeliyetini sağlamak ve Bilgi toplumuna dönüşümde sayısal uçurumu (digital gap) gidermektir. Yukarıdaki temel hedefleri hayata geçiren politika ve stratejileri üretmek ve gerekli plan ve eylemleri yapmak üzere ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ederek bilgili insan gücü yetiştirmek en büyük önceliğimiz olmalıdır. 2. Kullanılan Metodoloji Bu çalışmada, eğitim sistemimizin bilgi ekonomisinin gerektirdiği yetkinliklere sahip insan gücünü yetiştirmedeki yeterliliği sorgulanmış, toplumun tüm kesimlerinde nitelikli bir eğitim hizmetine erişim için bilgi ve iletişim teknolojilerinden ne şekilde yararlanılabileceğine ilişkin politika ve stratejiler belirlenmiştir. Mevcut durumun tespitinde ve politika ve stratejilerin belirlenmesinde, eğitimin okul öncesinde başladığı ve yaşam boyu sürdüğü göz önünde bulundurularak örgün olmayan eğitim ortamları da ele alınmıştır. Çalışmada, ülkemizdeki eğitim fırsatları aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. a) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim b) Yükseköğretim c) Uzaktan eğitim d) Özel kurslar ve sertifika programları e) Eğitimde Fırsatlar 5

7 3. Türkiye de ve Dünyada Durum 3.1. Okul öncesi, İlk ve Orta öğretim Bilişim teknolojileri açısından okul öncesi, ilk ve orta öğretimde mevcut durumun tespiti yapılırken eğitimin niteliğine ve niceliğine ilişkin boyutlar incelenmiş, politika ve stratejilerin önerilmesinde de bu boyutlar temel alınmıştır. Raporda sunulan bilgi, belge ve görüşlerin derlenmesinde temel alınan tematik çerçeve aşağıda sunulmaktadır: Mevcut Durum Eğitim Niceliğine İlişkin Konular Fiziksel Olanaklar Tema 1 Eğitimin Niteliğine İlişkin Konular Eğitim Yönetimi ve Bilişim Tema 2 Müfredat, İçerik ve Bilişim Tema 3 Okullarımızın bugünkü bilişim teknolojileri sahiplik durumu nedir? (Bilgisayar ve çevre ürünleri, yazılım, İnternet erişimine ilişkin istatistiksel veri ve değerlendirmeler.) Vizyon Önerileri Tema 4 Bilişim teknolojileri varlığının atıl kalmaksızın işlevsel olabilmesi, gereksinime yanıt verebilir duruma kavuşması için izlenmesi gereken politika ve yaklaşım ne olmalıdır? Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve çevre birimlerinde, il, ilçe yönetimlerinde ve okullarda eğitim yönetiminin bilişimden yararlanma durumu nedir? Tema 5 Etkin, hızlı ve çağdaş bir eğitim yönetiminin sağlanması için bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanılmalı, neler yapılmalı? Ulusal müfredat ve standartların belirlenmesi ve ilgililere (öğretmenler, öğrenciler, veliler) ulaştırılmasında; buna uygun içeriğin yaratılma, kullanılma ve saklanmasında bilişimden yararlanma durumu nedir? Tema 6 Ulusal müfredat ve standartların; buna uygun içeriğin, sınıf içi öğrenme ortam ve etkinliklerinin bilişim teknolojilerinde en uygun biçimde yararlandırılması için neler yapılmalıdır? 6

8 Okullarımızın Bugünkü Bilişim Teknolojileri Sahiplik Durumu (Bilgisayar ve çevre ürünleri, yazılım, İnternet erişimine ilişkin istatistiksel veri ve değerlendirmeler.) Aşağıdaki Tabloda gösterildiği gibi, ülkemizdeki toplam okul sayısı yaklaşık 59 bin, öğrenci sayısı 16 milyon ve öğretmen sayısı 600 bindir. Tablo 1 Milli Eğitim Bakanlığı /Eğitek tarafından hazırlanan Eğitim Teknolojileri Sayısal Veriler adlı çalışmanın 2001 tarihli baskısına göre Türkiye genelindeki tüm okullarda (demek 59 bin 7

9 okulda) toplam yaklaşık 159 bin adet bilgisayar, 7 bin adet BT laboratuvarı vardır. Üstte anılan bilgisayarların yaklaşık 7 bin adeti İnternet bağlantısına sahiptir. Bu istatistiğin daha günceli mevcut MEB WEB sayfasında grafiksel olarak sunulmaktadır. Buna göre toplam bilgisayar sayısının 185 bin adet civarına ulaştığı görülmektedir. Şekil 1 Temel Eğitim Projesi (TEP) kapsamında MEB tarafından hazırlanan dökümana göre projenin birinci fazında 2,802 okula 3,188 BİT sınıfı, 3,186 öğretmen bilgisayarı, 2,731 yönetici bilgisayarının kurulması ve 22,854 kırsal bölge okuluna bilgisayar satın alınması BİT in eğitime entegrasyonu başlangıç çalışmaları açısından, bu projenin ana parçalarından olmuştur. BİT sınıfları bulunan okullara yazılım ve İnternet bağlantısı da sağlanmıştır, ancak kullanımlarının yeterliliği istatistiksel olarak ölçülmemiş olsa da yeterli olduğunu söylemek güçtür. Bunun nedenleri, yazılımların sayı ve içerik olarak yetersiz olması ve öğretmenlerin BİT sınıflarını kullanmada yeterince istekli ya da donanımlı olmamaları olarak değerlendirilebilir. Okul öncesi açısından bakıldığında da bilişim teknolojilerinden özellikle bilgisayar sahipliği konusunda bazı adımların atıldığı görülmektedir. Ancak, bu düzeyde hizmet veren resmi, özel 8

10 ya da diğer statülerdeki tüm okulların toplam 1657 adet olduğu, buna karşın bu düzeydeki okullarda toplam 493 bilgisayar bulunduğu düşünülürse okul öncesi bilişim sahipliği açısından da hala ciddi yatırımlar gerektiği açıklık kazanacaktır. MEB in anaokullarını açarken uyguladığı standart anaokulu malzemesinin içinde bilgisayar bulunmaktadır; bu zorunluluk nedeniyle açılan her anaokulunun belli sayıda bilgisayarı da sağlamak yükümlülüğü bulunmaktadır. MEB in bir başka uygulaması olan MLO Projesi (Müfredat Laboratuvar Okulları) kapsamında ise 23 ilde hemen her türlü teknolojiye sahip 208 tane MLO açılmıştur. Bu okulların 147 tanesi ilköğretim okulu, 53 tanesi anadolu lisesi ve genel lise, 8 tanesi anadolu öğretmen lisesidir. Bu okulların içinde ayrı bilgisayar laboratuvarları olmakla birlikte, sınıflarda kullanılabilecek her türlü teknolojik araç gereç de mevcuttur. Bu okulların amacı teknolojiyi sınıfta etkin olarak kullanarak; teknoloji ile öğrencileri birleştirmektir. Sayısal değerlerden anlaşıldığı gibi okullarımızın bilişim sahipliği en azından donanım düzeyinde henüz tümüyle yeterli olmasa da öngörülebilir bir zamanda istenen düzeye çekilebilecek gibidir. Ancak, tüm teknolojik donanım uygun yazılım ve programlarla desteklendiğinde işlevsel olabilmekte, aksi takdirde bu olanaklardan yararlanma oranı düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, mevcut donanım parklarının tür, kapasite ve altyapı özellikleri ile uyumlu doğru yazılım ve programların belli bir sistematik plan çerçevesinde okullarımıza hızla kazandırılması gerekmektedir. Mevcut bilişim sahipliği konusunda bu aşamada söylenmesi gerekenlerden biri de bilişim donanımlarının çabuk yaşlanan ve sürekli iyileştirme isteyen yapılar olduklarıdır. Bu nedenle, donanım parklarının hem merkezi sahibi niteliğindeki MEB in, hem de bu araçların sürekli kullanıcıları durumundaki yerel birimlerin sürdürülebilir bir iyileştirme planı geliştirmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından okulların BİT sınıfları, toplumun kullanımına açılarak tüm yurttaşların okul saatleri dışında da yaşam boyu öğrenme amaçlı BİT imkanlarını kullanabilmeleri sağlanmıştadır. Bu yaklaşımın genel olarak desteklenmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Bu bölümde ele alınan sayısal veriler genel olarak okul, öğrenci, öğretmen ve bilgisayar sayılarına ilişkindir. Mevcut sayısal durumu apaçık görebilmek açısından, okullarda genel olarak öğretimin niteliğini artırmak üzere işe koşulan bilişim araçlarının sayısı ve bu araçların 9

11 etkin kullanımını sağlamak üzere görevlendirilen personelin sayısını bir arada görmek gereklidir. Benzer biçimde, toplam bilgisayar sayısının yüzde kaçının idari işlerde kullanıldığını bilmek de yeni bilişim yatırımlarının eğitim-öğretim sisteminin hangi katmanlarına kanalize edilmesi gerektiğini anlamak açısından önemlidir Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Çevre Birimlerinde Eğitim Yönetiminin Bilişimden Yararlanma Durumu Bireylerin var olan teknolojiden yararlanabilmeleri için öncelikle o teknolojiyle ilgili belli düzeyde bir okuryazarlığa sahip olmaları gerekir. Alan yazında (literatür) teknoloji okuryazarlığının (burada bilgisayar okuryazarlığı daha uygun düşebilir) tanımı konusunda üzerinde anlaşılan bir tanımlama bulunmamaktadır. Üzerinde anlaşma sağlanabilen tek konu bilgisayar okuryazarlığı tanımının sürekli değiştiğidir (Seferoğlu, 1999). Bu açıdan bakıldığında MEB merkez ve taşradaki eğitim yöneticilerinin bilişimden gereğince yararlanamadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü bilişim teknolojilerinden yararlanma konusunda gerekli hizmet-içi eğitim sağlanamamaktadır. Çeşitli zamanlarda öğretmenlere ve/veya yöneticilere yönelik olarak sunulan kısa süreli eğitimler yeterli olmamaktadır. Bu tür eğitimler hem çeşitli aralıklarla yeniden verilmeli hem de (belki bundan da önemlisi) bireyler bizzat görevde iken sunulmalıdır. Bu sayede bireylere verilen eğitimler hem iş ortamında verileceği için daha somut olabilecek hem de sorunlarla karşılaştıklarında sorunlarını yöneltebilecekleri kişilere ulaşabileceklerinden o sorunları çözme şansı da elde edebileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi geliştirme çabaları doğrultusunda çalışmalarda bulunmakta ve çalışanlarına çok sayıda ve çok değişik alanlarda hizmet-içi etkinlikleri sunmaktadır (Kavak, 2003; Yağcı, 2003). Ancak MEB nın hizmet-içi eğitime ayırabildiği kaynağı sınırlıdır (Seferoğlu, 2003). Bu yüzden bu tür beklentilerin de pek gerçekçi olmayacağı söylenebilir. Yine bu nedenle bu konuda amaçlanan gelişme uzun bir dönemde ancak sağlanabilecektir. Öte yandan, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımının okul yönetimleri ile merkez, taşra ve diğer okullar arasındaki iletişimi hızlandıracağı, doğru ve zamanında karar almayı kolaylaştıracağı yaygın olarak kabul edilmektedir. Doğru geliştirilecek bir bilişim 10

12 alışkanlığı ile bilgi transferi, cevap alma süreci, yardımlaşma ve ortak karar verme süreçleri gelişecektir. Bu amaçla, Temel Eğitim Programı çerçevesinde okullarda okul yönetim sistemlerinin kurulması planlanmaktadır. Okul yöneticilerinin odalarında İnternet bağlantılı bilgisayarların bulunması, okul yöneticilerine bütün idari işlerini yapabilecekleri yönetim bilgi sistemi yazılımlarının, donanım ve ağ sistemlerinin sağlanması, okul yönetim sistemi ile yöneticilerin, okulda bulunan öğretmenlerle ve öğrencilerle ilgili bilgileri bu bilgisayarlarda tutabilmelerinin sağlanması, öğrencilerin kayıt bilgileri, devam, devamsızlık durumları, notları, karneleri ve benzeri bilgilerin bilgisayarlarda toplanması ve istenildiğinde kağıt üzerinde çıktıların alınabilmesi, Bakanlığın düşündüğü, planladığı ve belli ölçülerde hayata geçirmeye başladığı çarelerin başında gelmektedir. Ayrıca, okul yöneticilerinin e- İletişim araçlarıyla Bakanlık Merkez Teşkilatı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer okullarla bağlantı kurabilecek ve bu birimlerle dijital ortamda hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir ortamda idari yazışmalar, iş-işlemler vb. konularda bilgi alışverişi yapabilmeleri de Bakanlığın öncelikli planları arasındadır. Şu anda BİT donanımı olan okullarda, tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde burada belirtilen bilişim destekli işleyiş bir ölçüde yapılmaktadır. Ancak, eğitim yönetiminin daha kapsamlı ve tümüyle bilişim sistemleri üzerinden hızlı, akıcı ve güvenli bir biçimde yürütülmesine olanak verecek bir bilişim yatkınlığı geliştirmek son derece gerekli görülmektedir. MEB farklı düzey ve türdeki pek çok eğitim kurumuna yeterli miktarda olmasa da düzenli olarak teknolojik donanım için para veya araç gereç göndermektedir. Ancak bunların etkin kullanılıp kullanılmadığını ne yazık ki denetlemekte yetersiz kalmaktadır. Anasınıfları/anaokulları ölçeğinde bakıldığında, buralara gönderilen araç gereçlerin daha çok idari işlerde kullanıldığı görülmektedir. Türkiye genelinde SHÇEK e bağlı özel anaokullarının veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı anaokullarının 171 tanesinde bilgisayar destekli eğitim yapılmakta ve bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili beceriler çocuklara kazandırılmaktadır. Okullar bu hizmeti ayrı bir ücret karşılığında dışardan bilgisayar şirketlerinden almaktadırlar. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen hepsinde okulöncesi eğitim zorunlu ve bilgisayar destekli eğitim müfredatın bir parçası olarak etkin şekilde kullanılmakta ayrıca çocuklara bilgisayar ile ilgili temel beceriler 5 yaştan itibaren kazandırılmaya başlamaktadır. MLO nun anasınıflarında bilgisayar destekli eğitim sınıf öğretmeni veya bilgisayar öğretmeni tarafından yapılmakta. Ayrıca bilgisayar destekli eğitimin yanı sıra çocuklara bilgisayar okuryazarlığı konusunda da temel beceriler kazandırılmaktadır. 11

13 Ulusal Müfredat ve Standartların Belirlenmesi ve İlgililere Ulaştırılmasında; Buna Uygun İçeriğin Yaratılma, Kullanılma ve Saklanmasında Bilişimden Yararlanma Durumu Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizin tüm okullarında ve T-12 (Okul öncesi, ilk ve orta öğretim) düzeyinin tamamında neyin nasıl öğretileceği konusunda tek belirleyicidir. Ulusal müfredat ve standartların belirlenmesinde Bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlığında gerçekleştirdiği çalışmalar esas alınmaktadır. Bu çalışmalarda, gerek müfredatın geliştirilmesi, gerekse geliştirilen müfredatın ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sürecinde bilişim teknolojilerinin hem araç, hem de amaç olarak etkin bir biçimde ele alınması yeterince sağlanamamıştır. Mevcut öğretim programlarının sadece bir bölümüne MEB ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı WEB sayfalarından erişilebilmektedir. Benzer biçimde programların geliştirilme süreçlerinde de bilişim teknolojilerinin sağladığı ve ilk etapta hızla akla gelebilen katılımcılık ya da forum olanaklarından yeterince yararlanılamamaktadır. Bununla birlikte, MEB e bağlı bağımsız anaokullarında ve ilköğretim okullarının ana sınıflarında 1994 yılından 2001 yılına kadar uygulanan aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı hakkında uzmanlardan, uygulamacılardan gelen geribildirimlerin ışığında gerekli düzeltmeler yapılarak, çağdaş program geliştirme, gelişim ve öğrenme kuramları ışığında ve toplumun değişen gereksinimleri göz önünde bulundurularak 2001 yılında tekrar düzenlenmiştir. Ancak yeniden düzenlenen programın bütünü içinde okul öncesi çağındaki çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerini ne zaman ve nasıl kullanmaları gerektiği, bilgisayar destekli eğitimden nasıl yararlanmaları gerektiği konusunda hiç bir açıklama bulunmamaktadır. SHÇEK e bağlı özel anaokullarının ve 657 Sayılı Kanunun 19.maddesine göre açılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı anaokullarının hepsinde MEB in hazırladığı okulöncesi eğitim programı uygulanmamakta; bu okullar farklı yaklaşımları gözönüne alarak kendi programlarını oluşturup uygulamaktadırlar. Bu okullara devam eden çocuklar bilgisayar okuryazarlığı konusunda temel beceriler kazanmaktadırlar. Ayrıca programın bir parçası olarak bilgisayar destekli eğitim de müfredatın içinde yer almaktadır. 12

14 Şu anki temel eğitim müfredatı her ne kadar öğretmen merkezli olsa da EARGED tarafından öğrenci merkezli eğitim, okul merkezli sistem anlayışını esas alan Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO) Modeli geliştirilmiştir. MLO Modeli nin amacı her proje okulunun işlevsel bir Müfredat Laboratuvar Okulu haline gelmesi için nelerin yapılması gerektiğini açık olarak ortaya koymaktır. MLO Modeli, yazılı temel ilkelere dayandırılmıştır. Her ilkenin açıklaması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için önerilen stratejiler bulunmaktadır. Model, ilk ve orta öğretim düzeylerinde görev alacak müfettişlerin, yöneticilerin ve öğretmenlerin yeterlik alanları ve bu okullardan mezun olacak öğrencilere kazandırılması öngörülen yeterlikleri; temel akademik beceriler ve yaşam becerileri olarak tanımlamıştır. Modelde, okulların fiziki yapısının oluşturulması, yönetim, rehberlik, teftiş anlayışı, eğitim teknolojisinin kullanımı, okul kaynaklarının kullanımında önceliklerin belirlenmesi, okulun veli, çevre, üniversite ile etkileşimine kadar her alanda okul gelişimini esas alan anlayış benimsenmiştir. Yapılan ve yapılacak tüm değişim çalışmaları sonucunda kazanılacak deneyimler ve uygulama sonuçlarından elde edilecek veriler, eğitim politikalarının belirlenmesinde kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca MLO Modelinde standartlarda belirlenmiş ve insan kaynakları ve fiziki kaynaklar ile ilgili standartlar olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır. İnsan kaynakları ile ilgili standartlar içinde yönetici standartları, öğretmen standartları, okul danışmanı standartları ve müfettiş standartları yer almaktadır. Fiziki standartların içinde ise ekipman standartları, donanım standartları, tesis standartları ve bina standartları bulunmaktadır. Bu okulların temel amacı eğitimde teknolojiyi etkin olarak kullanmak ve teknoloji ile öğrenciyi birleştirmektir. Dolayısıyla MEB in bütün okullarında MLO modelini daha etkin uygulaması bilişimden yararlanma düzeyini yukarılara çekecektir Yükseköğretim Yükseköğretime Olan Talep Ülkemizde Yükseköğretime olan talebin her geçen yıl artması, ülkemizdeki genç nüfusun sayısal fazlalığının doğal bir sonucudur. Bu büyük talebe cevap verebilecek bir yükseköğretim sisteminin işler hale getirilmesi, en azından, yakın gelecek için muhtemel gözükmemektedir. Bununla birlikte bu talebin demografik yapısının anlaşılması, bu sorunun çözümünde doğru politikaların oluşturulması ve uygulanması açısından önemlidir. Aşağıdaki 13

15 Okul Türü tablo Yükseköğretim Kurulunun Mart 2003 tarihli raporunda yayınlanan verilerden alınmıştır. (Raporun tamamı için: Tablo 2 Okul Türlerine Göre Mezun Öğrenci Sayıları Diğerleri Özel Eğitim Din Öğretimi Ticaret ve Turizm Öğretimi Kız Teknik Öğretim Erkek Teknik Öğretim Mesleki ve Teknik Liseler Genel Liseler Ortaöğretim Toplamı Mezun Öğrenci Sayısı Bu verilerden de anlaşılacağı üzere yükseköğretime olan talebin büyük bir kısmını genel lise mezunları oluşturmaktadır. Diğer bir değişle, ülkemizdeki meslek ve genel liselerin sayısı ve oranı yükseköğretime olan talebe de aynen yansımaktadır. Yükseköğretim çağ nüfusu ise ülkemizde neredeyse 2002 yılı itibari ile 5.5 milyona yaklaşmıştır. Yıllara göre baktığımızda ülkemizdeki yükseköğretim çağ nüfusunun arttığını görmekteyiz. Aşağıdaki tablo bu artışı göstermektedir. (Kaynak: 14

16 Yıllar Tablo 3 Yükseköğretim Çağ Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi Çağ Nüfusu Yükseköğretim çağ nüfusu göz önüne alındığında, yükseköğretim talebini karşılamak için geliştirilecek her türlü çözümün, tamamı olmasa da, çağ nüfusunun büyük bir kısmını içermesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilecek çözümlerin maliyeti önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu maliyet hatta birçok muhtemel çözümü imkansız kılmaktadır. Yükseköğretimdeki mevcut sayısal göstergeler içinde en çarpıcı olanlar arasında, bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilerin nitelikleri ile ilgili olanıdır. Bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilerin %36.7 si daha önce bir yükseköğretim programına yerleştirilemeyen öğrencilerden oluşmaktadır. Lise son sınıf öğrencilerinin oranı ise %30.4 dür. Bununla birlikte herhangi bir yükseköğretim programında okuyanların tekrar sınava girerek yeni bir programı kazananların oranı ise %31.3 dür. Bu verilere bakıldığında mevcut lise eğitiminin etkililiği ve dershane sisteminin üniversiteye giriş sistemi üzerindeki etkisi hakkında önemli göstergeler elde edilmektedir Yükseköğretim Arzı Yaklaşık 5.5 milyon olan yükseköğretim çağ nüfusu göz önüne alındığında, yükseköğretim arzının yetersizliği tekrar çarpıcı şekilde göz önüne serilmektedir yılında toplam kişi örgün eğitim kurumlarından birine yerleştirilmiştir. Bunlar arasında kişi 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırırken, bu sayı 4 yıllık lisans programlarına kaydolma oranın %100 den fazla olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Ön lisans programlarına 15

17 yerleştirilen kişiden kişi kayıt yaptırmış ve yaklaşık kontenjan boş kalmıştır. Aşağıdaki tablo bu verileri ve yükseköğretim arzını vermektedir. Tablo Örgün Eğitime Yerleştirilen ve Kaydolan Öğrenci Sayısı Toplam Önlisans Kaydolan Yerleştirilen Lisans yılında kişi 4 yıllık bir Açıköğretim lisans programına yerleştirildiği halde bunlardan kişi kayıt yaptırmıştır. Bunun yanında aynı yıl ön lisans programlarına yerleştirilen kişiden kişi programlara kayıt yaptırmıştır. Açıköğretim arzını gösteren veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Diğer taraftan bu veriler açıköğretime olan talebin sanıldığı kadar yüksek olmadığını da göstermektedir. 16

18 Tablo 5. Açıköğretim Arzı 2001 Açıköğretime Yerleştirilen ve Kaydolan Öğrenci Sayısı Önlisans Lisans Kaydolan Yerleştirilen Açıköğretim programlarına karşı görülen bu düşük talep, yükseköğretim çağ nüfusuna yönelik geliştirilecek politikalarda temel alınmalıdır. Açıköğretim programlarının kalitesine yönelik yaygın kaygıların, diğer uzaktan öğretim modellerine, özellikle bilişim teknolojilerine dayalı modellerin uygulanması ve yaygınlaştırılmasında da belirleyici bir faktör olarak gözükmektedir. Yükseköğretim arzına öğretim elemanı açısından bakıldığında, öğrenci arzının artmasına rağmen, öğretim üyesi sayısında ciddi bir artış görülmemektedir. Aşağıdaki tablo yıllara göre öğretim elemanlarının sayısal durumunu vermektedir. Tablo 6. Yıllara Göre Öğretim Elemanlarının Sayısal Durumu Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Diğer Öğretim Elemanları TOPLAM Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin sayısı göz önüne alındığında, öğretim elemanı sayısındaki azlık tekrar görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, geliştirilecek bilgi teknolojileri tabanlı politikaların öğretim üyesi sayısındaki yetersizliği de giderecek uygulamaları içermelidir. 17

19 3.3. Uzaktan Eğitim Teknolojideki gelişmeler ve hızlı değişim, sosyal yapıdaki değişimi hızlandırmaktadır. Bilgi toplumu yönünde değişen toplum anlayışıyla örtüşecek biçimde bilginin hızla üretimi ve yayılması için yeni ihtiyaçlara uygun olan eğitim teknolojileri üretilmektedir. Gelişen teknolojinin eğitimde kullanılması bilgiye dayalı yeni toplum yapısında en önemli faktör olmaktadır. Eğitim teknolojileri ile birlikte iletişim teknolojileri kullanıldığında bireyler zaman ve mekan kısıtlamalarını aşarak, sosyal ilişkiler ağı içindeki herhangi bir gruba kolaylıkla girip çıkabilmekte veya yeni gruplar oluşturabilmektedir. Bu durum, sosyalleşmeyi yoğunlaştırarak sosyal mobiliteyi hızlandırmaktadır. Kısaca, uzaktan eğitimin alanı, sosyalleşmenin söz konusu olduğu en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm sosyal birimleri kapsamaktadır. Bu nedenle uzaktan eğitim kavramı farklı ortamlarda farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilmektedir. Uzaktan eğitim kavramı çok eskilere dayanmasına karşın gelişen teknolojiye dayalı olarak değişim göstermektedir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim hızla yayılmaktadır. Uzaktan eğitim, gerek geleneksel yöntemlerle çözülemeyen eğitim sorunlarının çözüm arayışlarından biri olarak kabul edilmesi, gerekse sağladığı olanak ve esneklikler nedeniyle yaygınlaşmaya devam ederken ortaya çıkacak problemlerin çözümünü de beraberinde getirecek biçimde gelişmektedir. Uzaktan eğitim ihtiyaçları bu alanda yapılan çalışmaları yönlendirirken uygulamalardan çıkarılan dersler ve öneriler yeni uygulamaları şekillendirmektedir. Uygulamalar sonrasında ortaya çıkan problemlerin çözümleri ve oluşturulacak uzaktan eğitim modelleri için temkinli ve titiz çalışmalar gerekmektedir. Günümüzde uzaktan eğitim konusunda gelinen noktada uzaktan eğitim uygulamalarında iyi örneklerin oluşturulabilmesi için engel teşkil eden unsurların çözümüne ve gereken oluşumların ve mekanizmaların gerçekleşmesine yönelik gerekli düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. 18

20 Birçok üniversite ve bazı eğitim kurumları eğitimi destekleyici nitelikte İnternet üzerinden ders açarken tümüyle İnternet üzerinden program açan bazı üniversiteler de (virtual university) bulunmaktadır. Bilgi çağı insanı kendini sürekli yenileme ve geliştirme ihtiyacını fazlasıyla hissedecektir. Sadece mesleki kazanımlar için değil kişisel gelişim için de Yaşam boyu öğrenme (Life Long Learning) kavramı giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla sürekli eğitim talebini arttırmaktadır. Eğitim almak isteyen öğrenci sayısının artması, mesleki gelişim ihtiyacı doğrultusunda organizasyonel gelişim gerçeği eğitim alanının daha çok genişlemesi sonucunu doğurmakta ve uzaktan eğitim yaygınlaşmaktadır. Geleneksel eğitim ortamlarında eğitim imkanlarına ulaşmada zorluk çeken bireyler özellikle de engelliler için uzaktan eğitim öncelikli bir fırsat niteliğindedir. Ayrıca,geniş kitlelere ulaşacak uzaktan eğitim programları geliştirilirken yüz yüze eğitimin avantajlarını yakalayacak yaratıcı tasarımlara ihtiyaç olacaktır Uzaktan Eğitim Teknolojileri Uzaktan eğitim teknolojileri genel olarak etkileşimli ve etkileşimli olmayan uzaktan öğrenme sistemleri olarak sınıflandırılabilir. İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitimde maliyetin düşürülmesinin yanı sıra, etkileşim, zengin görsel materyal kullanımı ve eşzamanlı-farklı zamanlı uygulama olanakları da sağlamıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları daha önceden genellikle etkileşimli değilken eğitim teknolojilerindeki gelişmeler öğrenciöğretmen etkileşimini artıracak uzaktan eğitim sistemlerinin kullanımının tercih edilmesini sağlamıştır. Uzaktan eğitim için geliştirilecek olan öğrenme modelinin etkili olabilmesi için geniş etkileşim ve ortak çalışabilme olanakları bulunmalıdır. Bu nedenle en etkili öğrenme modeli oluşturmada eğitimin sosyal olma özelliğini vurgulayan insan faktörünü ön plana çıkaran ortak çalışma ve etkileşimi kolaylaştıracak araçlar çevrimiçi (online) eğitim materyallerinde en önemli unsurlar olarak yer almalıdır. 19

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı