Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası"

Transkript

1 Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları nı bir değer olarak ele alır. Başarılı şirket değil, başarılı, yaratıcı insanların içinde bulunduğu başarılı organizasyonlar olduğu kabulunden yola çıkarak, çalışanlarının kendilerine ayna tutmalarını ve sürekli yenilenmelerini sağlayacak ortamı yaratır. Migros un İnsan Kaynakları ve Eğitim stratejilerinin temeli; şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda çevik ve proaktif bir organizasyonel yapı sağlamak, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun, donanımlı, müşteri ve süreç odaklı, fark yaratan insan kaynağını kurum içinde geliştirmektir. Kurum kültürünün bir parçası olarak büyüme hızını besleyecek kaynak ağırlıklı olarak şirketin kendi içinden yaratılmakta ve eğitim & gelişim politikalarının temeli de bu bakış açısı üzerine yapılandırılmaktadır. Her düzeydeki çalışanın bugünkü ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarının, iç kaynaklar, stratejik iş birlikleri ve teknolojinin harmanlanmasıyla en etkin şekilde karşılaması hedeflenmektedir. Eğitim programları, Migros Perakende Akademisi çatısı altında 3 bölümde toplanmıştır: Meslek Yüksek Okulu Mağaza Yönetimi Fakültesi İdari Birimler Fakültesi Her bölüm için uygulanan gelişim politikaları aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

2 Migros Perakende Akademisi Meslek Yüksek Okulu Hedef Kitle Mağazacılık Meslek Yüksek Okulu nun hedef kitlesi; mağazalarımızda görev yapan kapsam içi çalışanlarımızdır. Süreç Kapsam içi olarak işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden Meslek Yüksek Okulu nun bir üyesi olur ve gelişim sürecine dahil olur. Bu bölümde sunulan programlar: Temel Programlar, Uzmanlık Programları, Ustalık Programları olarak üçe ayrılır. Temel Programlar: İşe yeni başlayan çalışanlarımızın geçirdikleri oryantasyon sürecini ifade eder. Bu kapsamdaki programlar: Kurum Kültürü ve Müşteri İlişkileri: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılması ve de hizmet standartlarımızın paylaşılmasını kapsar. Branş eğitimleri: Başlanacak olan pozisyonlar için gereklilik arz eden mesleki bilgilenmeyi edinebilmelerini sağlar. Mağaza stajı: Teorik alt yapısı sınıf eğitimleri ile alınan bilgilerin, mağazada eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde, işbaşında öğrenme yöntemi ile pekiştirilmesidir. Ölçme ve değerlendirme: Alınan sınıf eğitimlerinin ve işbaşı eğitimlerin sonuçlarının bilgi ve davranış boyutunda ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ölçme aracı olarak sınav uygulamaları ve eğitim mağazaları tarafından doldurulan değerlendirme formları kullanılmaktadır. Uzmanlık Programları: Şirket kıdemi 6 ay ile 1 yıl arasında olan çalışanlarımızın, bilgilerini uzmanlık düzeyine taşımayı amaçlayan, detay bilgi ve yoğun uygulama içeren programlardır.

3 Uzmanlık programlarımızın kapsamında; tüm branşlar için Müşteri İlişkileri Eğitimi, branş bazlı olarak da ürünlerin mağazaya gelişinden müşterilere sunumuna ve satışına kadar geçen tüm süreçleri kapsayan detaylı ürün bilgisi ve kalite eğitimleri yer alır. Uzmanlık programları sınıf ortamında uygulanan eğitimleri kapsar. Yöntem olarak temel programlara oranla çok daha yoğun uygulama ile mevcut bilgilerin pekiştirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ustalık Programları: Şirket kıdemi 1 yıl ve üzeri olan çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, yeni uygulamaları içeren ve uzmanlıklarını ustalık seviyesine taşımayı amaçlayan programlardır. Ustalık programları toplam 4 kategoride değerlendirilir. Hizmet yaklaşımında mükemmelik eğitimleri: Çalışanlarımızın hizmet yaklaşımımızı müşterilerimize en iyi şekilde yansıtabilmeleri adına verilen eğitimleri kapsar. İlgili eğitimlerimiz; vak a uygulamalarını, film gösterimlerini, grup çalışmalarını içeren bir yönteme sahiptir. İş başı eğitimleri: Meslek koçlarımız tarafından mağaza ziyaretleri kapsamında tespit edilen gelişim alanlarını iyileştirmeye yönelik olarak anlık, iş başında, branş bazlı gerçekleştirilen mesleki eğitimleridir. Üretim yeri ve firma ziyaretleri: Mağazalarımızda satışta olan ürünlerin, üretim süreçleri ve özellikleri konusunda detaylı bilgilerin edinilmesine yönelik yapılan firma ziyaretleridir. Mesleki eğitimler: Fonksiyon eğitimcileri tarafından; büro, mal kabul ve master eleman olarak görev yapan çalışanlarımıza verilen mesleki eğitimleri kapsar.

4 Migros Perakende Akademisi Mağaza Yönetimi Fakültesi Hedef Kitle Mağaza Yönetimi Fakültesi nin hedef kitlesi; Mağaza Bölüm Sorumlusu, Kategori Sorumlusu, Mağaza Sorumlusu, Mağaza Yöneticisi, Mağaza Müdür Yardımcısı, Mağaza Müdürü olarak görev yapan çalışanlarımızdır. Süreç Yukarıda belirtilen gruplarda işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden Mağazacılık Fakültesi nin bir üyesi olur ve gelişim sürecine başlar. Bu bölümde sunulan programlar: Hazırlık Programları, Temel Programları, Uzmanlık Programları, Yönetim Programları olarak dörde ayrılır. Hazırlık Programı: Mağaza yöneticisi, bölüm ve kategori sorumlusu poziyonlarına aday olan mağaza çalışanlarımıza uygulanan potansiyel programlarıdır. Program, kişilerin aday oldukları pozisyona geldiklerinde öncelikli ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Eğitimler, fonksiyon eğitimcilerimiz ve eğitim departmanı çalışanlarımız tarafından sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Temel Programlar: İşe yeni başlayan ya da terfisi gerçekleşmiş olan çalışanlarımızın geçirdikleri oryantasyon ve staj sürecini ifade eder.temel programlarımız, yeni istihdam edilen veya şirket içinden terfi eden Mağaza Yöneticisi adaylarının Perakende Sektörüne ve görevlerine adaptasyonlarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamındaki programlar:

5 Şirket Tanıtım Programı: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılmasını kapsar. Mağaza stajı ve mağazacılık meslek eğitimleri: Meslek koçlarımız ve eğitim mağazalarımızdaki yöneticilerimiz tarafından perakende mesleğinin temel unsurlarının, mağaza süreç ve uygulamalarımızın paylaşıldığı teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Bu programda, genel perakende bilgisinin yanında tüm mağaza bölümleri ayrı birer konu başlığı olarak ele alınarak işlenmektedir. Yöntem olarak, her bölümle ilgili gerekli bilgi ve örnekler eğitim mağazası yöneticisi veya meslek koçları tarafından adayla paylaşılmakta, takip eden periyotta aday ilgili bölümde mağaza stajını yapmaktadır. Amaç, teorik bilginin aktarıldıktan hemen sonra pratik uygulamalarla öğrenme etkinliğinin artırılmasıdır. Kariyerimde İlk Adım Mentorluk Süreci: Migros Yönetim kültürü içinde göreve yeni atanan mağaza yöneticilerinin insan yönetimi becerilerinin ve mesleki yetkinliklerinin artırılarak, hızlı büyüme politikamız çerçevesinde, görevlerine adaptasyonlarını sağlamak için tasarlanmış bir öğrenme aracıdır. Bu programla tecrübeli mağaza yöneticilerimizin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak mentilerine aktarmaları amaçlanmaktadır. Stajını tamamlayan mağaza yöneticilerimize, profillerine uygun mentorlar atanır. 6 ay ve 12 görüşmenin planladığı mentorluk görüşmelerinde amaç, mentorun bilgi ve tecrübeleri ışığında mentisine yol göstermesi, işe ve şirkete adaptasyonunu kolaylaştırmasıdır. Kurumsal süreçler paylaşımı: Şirketimizde 2 ayını dolduran çalışanlarımızın şirket süreçleri ile ilgili bütünsel bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. 4 gün süren programın; o 1. gününde tedarikçi firmaların üretim yeri, mağaza ve rakip ziyareti gerçekleştirilmekte,

6 o 2. gününde iletişim ve takım becerilerinin geliştirilmesine yönelik kişisel gelişim eğitimi uygulanmakta, o 3. ve 4 günlerde Satış Yönetimi, Kategori Yönetimi, Mali İşler, Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme, Seçme Yerleştirme ve Planlama, Endüstri İlişkileri, Eğitim süreçleri, ilgili departman yöneticileri tarafından paylaşılmaktadır. Programın son gününün bitiminde şirket üst yönetiminin ve departman müdürlerinin de katıldığı kokteylle birlikte çalışanlarımızın yönetimle de bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Uzmanlık Programları: Mağaza stajı ve mağazacılık meslek eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımızın, 1 yıllık periyotta tamamlamaları gereken, şirketiçi genel uygulamaların ve perakendecilik bilgilerinin uzmanlık seviyesinde verildiği eğitimleri kapsar. Uzmanlık programlarımızdaki eğitimler, fonksiyon eğitimcilerimiz ve eğitim departmanı çalışanlarımız tarafından uygulanmakta olup sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitimleri kapsar. Yöntem olarak mevcut bilgilerin pekiştirilmesi, perakandecilikle ilgili bilgi seviyelerinin yükseltilmesi ve mağaza yönetimi için gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Yönetim Programları: Mağaza müdürleri, mağaza müdür yardımcıları ve mağaza yöneticilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış programlardır. Yönetim programlarımız içerisinde çalışanlarımızın yönetsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler mevcuttur.

7 Migros Perakende Akademisi İdari Birimler Fakültesi Hedef Kitle İdari Birimler Fakültesi nin hedef kitlesi; Uzman Memur, Uzman, Yönetici, Departman Müdürü ve Üst Yönetim kadrolarında görev yapan çalışanlarımızı kapsar. Süreç Yukarıda belirtilen gruplarda işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden İdari Birimler Fakültesi nin bir üyesi olur ve gelişim sürecine başlar. Bu bölümde sunulan programlar: Temel Programlar, Uzmanlık Programları, Yönetim Programları (Mesleki) İdari Birimler Yönetim Programları (Yönetsel) olarak dörde ayrılır. Temel Programlar: İdari kadrolarda işe başlayan bir kişinin geçirdiği 6 aşamalı işe/kuruma adaptasyon ve gelişim programıdır. 1. Şirket Tanıtım Programı: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılmasını kapsar. 2. Merkez Stajı: Görev alınacak departman ve iş bağlantılı diğer departmanlarda yapılan staj sürecidir. 3. Mağaza Stajı: Mağaza süreçlerinin yerinde ve Mağaza yöneticisi rehberliğinde öğrenilmesini amaçlayan, çalışılan fonksiyona gore süresi değişen staj sürecidir. 4. Sunum: Staj sonunda yapılan, sürecin değerlendirildiği, önerilerin aktarıldığı, bağlı olunan departmana, Eğitim ve İnsan Kaynakları departmanlarına yapılan sunumdur. 5. Kurumsal Süreçler Paylaşımı: Şirketimizde 2 ayını dolduran çalışanlarımızın şirket süreçleri ile ilgili bütünsel bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. 4 günlük program, mağaza yöneticileri ile ortak gerçekleştirilmektedir.

8 6. Temel Mesleki Gelişim: İdari kadrolarda işe başlayan bir kişinin ilk 6 aylık süre içinde aldığı mesleki eğitimdir. Temel programlar her departmanın mesleki ihtiyaçları farklı olduğu için fonksiyon bazında planlanır. Uzmanlık Programları: Mesleki uzmanlığın gelişmesine yönelik, her fonksiyon için farklı konular içeren gelişim paketleridir. Kişinin işe başladığı 6 aydan sonra uygulanır. Yönetim Programları (Mesleki): Pozisyon veya sorumlulukları gereği işini yöneten kişilerin trend ve güncel gelişmeleri takip etmeleri için katıldıkları eğitim, uzun süreli program, konferans/zirveleri kapsayan gelişim programıdır. Yönetim Programları (Yönetsel): İdari Birimler kadrosu için yönetim kademesi 3 aşamada ele alınır: Kişisel Yönetim: Kendisine bağlı çalışan olmayan ilk kademe yöneticileri ifade eder. Bu kademede, kişisel yönetim ve etkinlik konusunda eğitim programları uygulanır. Ekip Yönetimi: Kendisine bağlı küçük bir ekibi olan ve departman müdürüne raporlayan yönetim kademesini ifade eder. Bu kademede, ekip yönetimi, imaj ve toplantı yönetimi konularında gelişim programları uygulanır. Birim Yönetimi: Birim/departman yönetimini ifade eder. Uygulama, değerlendirme, takip çalışması içeren yönetim programları, sunum becerileri, KÜMPEM de uygulanan (Koç Üniversitesi) perakende odaklı PreMBA programı bu aşamada uygulanır.

9 Migros Perakende Akademisi Süreçler, Meslek Okulları ve Stratejik İşbirlikleri Süreçler: Gelişim Planlama Gelişim Planlama Süreci, mağaza yöneticileri ve idari birim çalışanları için yıllık olarak planlanır. Süreç, yetkinlik değerlendirme sonuçlarının açıklanması ile başlar. Sistemden değerlendirme sonuçlarını görüntüleyen çalışanlarımız, bir sonraki aşamada yine sistem üzerinden tanımlanan Gelişim Anlaşması nı doldurup yıl içinde hangi yetkinlikte gelişeceklerini ve hangi gelişim faaliyetlerine (sınıf eğitimi, uzaktan eğitim, makale, kitap, tamamlayıcı faaliyet) katılacaklarını belirleyerek, yapılan değerlendirmelerin gelişim sürecine girdi oluşturmasını sağlarlar. Doldurulan form önce kişinin yöneticisine ve son aşamada Eğitim Departmanının onayına gelir. Onay sürecini takiben Bireysel Gelişim Planları takvimleriyle oluşturulmuş olur. Potansiyel Gelişim Planlama Değerlendirme sistemleri sonucunda bulunduğu kademeden bir üst yönetim kademesine aday olan çalışanların, aday oldukları kademeye hazırlanmaları için uygulanan gelişim programlarıdır. Potansiyeller, bulundukları yönetim kademesine göre farklı yönetim konularına odaklanan paket programlarına katılırlar. Bu programlar; Kendinin Lideri P1 Ekibinin Lideri P2 İşinin Lideri P3 İş Grubunun Lideri P4 Potansiyellerin, farklı birimlerden çalışanlar ile gerçekleştirecekleri proje çalışmaları ile, liderlik, ekip çalışması, farklılıklara uyum, hedef odaklılık yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

10 Meslek Okulları ve Stratejik İşbirlikleri: GATEM GATEM, kasaplık mesleğinin kazandırılabileceği bir Mesleki Gelişim Merkezi olarak 1999 yılında kurulmuştur. GATEM kapsamında kısa ve uzun süreli şarküteri ve et satış elemanı yetiştirme ve geliştirme programları uygulanmakta, bu programların ardından katılımcılara Halk Eğitim ve MEB onaylı Eğitim sertifikaları verilmektedir. Bu programlarda yöntem olarak öncelikle teorik bilgi aktarılmakta; ardından katılımcılar her aşamayı uygulamalı olarak öğrenmekte ve her aşama sonrası uygulamalı sınav ile değerlendirilmektedir. GATEM kapsamında ayrıca mesleki işbaşı eğitimleri uygulanmakta, yeterlilik sınavları ile çalışanlar arasında seviye tespiti yapılmakta, ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Migros Perakendecilik Programı Anadolu Üniversitesi işbirliği ile uygulanan programın amacı; lise mezunu çalışanlarımızın Önlisans/Lisans dengi bir programdan mezun olmalarına destek olarak kariyer gelişiminde fırsat eşitliği yaratmaktır. İnsan Kaynakları politikalarımız gereği çalışanlarımızın kariyer yolunda yönetsel bir rol alması için yönetsel ve analitik becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu program ile insan kaynağımıza artı değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Migros Perakendecilik Ön Lisans Programı; Yönetim ve Organizasyon, Genel Muhasebe, Pazarlama Yönetimi, Perakendecilik ve Perakendeciliğe Giriş olmak üzere beş sertifikadan, Lisans Programı ise ön lisans sertifikasına ilave olarak alınacak üç sertifikadan oluşmaktadır. Bu sertifikalar ise Muhasebe ve Yönetim, İş Yaşamı ve Hukuku, İletişim ve Örgütsel Davranış tır. İçerik olarak tamamen iş hayatını destekleyen ve perakendecilik alanında bilinmesi gereken tüm konuları içeren geniş çaplı bir program tasarlanmıştır. Her bir sertifika programı 3 dersten oluşmaktadır.

11 Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan programda çoklu öğrenme unsurları kullanılmaktadır. Katılımcılar; kayıt oldukları sertifika modülünün ders kitaplarının yanı sıra elektronik ortamda e-televizyon, e-kitap, e-sesli kitap, e- ders, e-alıştırma, e-danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tüm sınavları başarı ile tamamlayan katılımcılar ÖnLisans Sertifika Programından 18 ayda, Ön Lisansı takiben ilave sertifikalarla tamamlanan Lisans Sertifika programından 12 ayda mezun olmaktadırlar. Örnek olarak Lise mezunun bir çalışanımız 2,5 yıllık programı başarı ile tamamladığında Migros Perakendecilik Lisans Sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Programa katılım maddi olarak da desteklenmekte, başarılı olunan her sertifika programından sonra kayıt ücretinin yarısı çalışana geri ödenmektedir. KÜMPEM 1999 yılında Koç Üniversitesi ve Migros işbirliği ile kurulmuş Yönetici Gelişim Merkezi dir. Uzun süreli ve modüler olarak geliştirilen yönetim programları ile iş dünyası profesyonellerine hizmet vermektedir. Merkezde, Migros Ticaret A.Ş. orta kademe yöneticilerine uygulanan Migros Yönetici Geliştirme Programı nda MBA programlarından örnek alınan programların perakende odaklı olarak verilmesi ve yöneticiler arasında ortak bir bakış açısı oluşması beklenmektedir. 6 hafta saat süren programın konu başlıkları; Pazarlama Yönetimi Müşteri Sadakati Marka Yönetimi Perakendecilik Yönetimi Finansal Muhasebe Maliyet Muhasebesi Finansal Yönetim

12 Ekonomi Operasyon Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İş Hukuku Stratejik Yönetim Yönetim Simülasyonu Teorisi derslerde aktarılan programların ardından, Migros üst düzey yöneticileri ilgili konularda şirket uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vererek teori ve uygulamayı pekiştirmektedirler. Georgia State University Georgia State University akademisyenlerinden Prof. Dr. Sevgin Eroğlu ile uygulanan Mağaza Yönetici Geliştirme Programı ile, yöneticilerimizin perakendecilik, trend ve güncel uygulamalar konusunda bilgi sahibi olarak mağazacılığa yenilikçi ve bütünsel bakış geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Program 3 günlük bir süreyi kapsamakta ve dünyadaki perakende trendleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Proje çalışmasıyla desteklenen programda; eğitim sonrası katılımcıların mağazalarında kendi imkanları ile uygulayabilecekleri bir proje fikrini hayata geçirmeleri talep edilmektedir. Hayata geçirilen projeler sonuçları ile birlikte raporlaştırılarak eğitim dapartmanına gönderilmekte, daha sonra isimden, bölgeden ve mağazadan bağımsız olarak Sn. Sevgin Eroğlu ile paylaşılmakta, kendisi ve iki akademisyen tarafından da değerlendirilmektedir. Seçilen başarılı proje sahipleri, yerinde ziyaret yöntemi ile Amerika daki büyük perakande zincirlerini ziyaret etme ve yöneticileri ile tanışarak uygulamalar konusunda benchmark gerçekleştirme fırsatı bulmaktadırlar. Babson Colleague

13 Uluslararası platformda Perakende odaklı Executive Eğitimler arasında ilk sıralarda yer alan Perakende Sektöründe Stratejik Planlama ve Yönetim programı Babson Executive Education ile geliştirdiğimiz işbirliği sonucu şirketimiz üstdüzey ve orta kademe yöneticilerine uygulanmaktadır. Programda; günümüzün hızla değişen perakende pazarında, bugünün operasyonlarını yönetirken uzun vadeli büyüme planlarının oluşturulması konuları Amerika daki yeni perakende uygulamaları ışığı altında incelenmektedir. Program kapsamında gerçekleştirilen grup çalışmaları ve sunumlarla katılımcıların gerçek veriler üzerinden çalışmaları sağlanarak perakendecilik konusunda stratejik bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

14 Migros Ticaret A.Ş. Eğitim Prosedürü Eğitim Prosedürü Ana Prensipleri Bu prosedür, organizasyonun her kademesinde yer alan çalışanlarımız için geçerlidir. Eğitim ihtiyacı doğrultusunda şirket içi ve şirket dışı kaynaklardan yararlanarak eğitimin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, güncelliğinin sağlanması ve değerlendirilmesi bu prosedürün kapsamındadır. Eğitim Departmanı Görevleri Şirketin eğitim politikasını, ilke ve prensiplerini belirlemek, Gerek dış rekabet şartları ve makro ekonomik durum, gerekse şirket içi organizasyonel hareketler nedeniyle gerekli olan yeni eğitimlerin organizasyonunu gerçekleştirmek, Şirkette yapılacak her türlü eğitimin koordineli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, Eğitimlerin öncesinde katılımcılara eğitimlerin duyurulması, eğitim yerinin organize edilmesi, eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitim sonunda değerlendirme ve katılım formlarının doldurulmasını sağlamak, Eğitim katılım formlarının zamanında ve doğru bir şekilde SAP sistemine girilmesini sağlamak, Fonksiyon eğitimcileri, şirket dışı eğitimciler ve eğitim danışmanları ile iletişime geçerek eğitimlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, Şirket içi uygulamaları takip ederek eğitimlerin ve eğitim dokümanlarının periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

15 Eğitimciler Eğitim faaliyeterini gerçekleştirmekle sorumlu kişiler 4 grupta toplanır: Eğitim Departmanı Çalışanları: Eğitim Müdürlüğü ne bağlı uzmanları ve iç eğiticileri kapsar. Fonksiyon Eğitimcileri: Şirket içinde farklı departmanlarda çalışmakta olup, uzmanlıkları doğrultusunda mesleki eğitimlerde eğitim departmanına destek olan eğitimcilerdir. Eğitim Danışmanları: Eğitim mağazalarımızda çalışmakta olup, işbaşı eğitimlerinde branşları doğrultusunda yeni işe başlayan çalışanlarımızın temel gelişim süreçlerine destek olan eğitimcilerimizdir. Şirket dışı Eğitimciler: İhtiyaç tespiti doğrultusunda, şirket içinde karşılanamayan yetkinlik ve uzmanlık konularında gelişim süreçlerine destek olan firma ve eğitimcileri kapsar. Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Eğitim İhtiyacının Tespiti: Kapsam içi çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde şirket amaç ve politikaları ile çalışanlarımızın branşları için gerekli olan mesleki yeterlilikleri baz alınmaktadır. Mağaza Yöneticilerimizin ve Mağaza Müdürlerimizin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde; Perakendecilik Fonksiyonları, Performans Değerlendirme Sistemi, atama ve terfiler ile Yetkinlik Değerlendirme Sistemi sonuçları, İdari Kadro eğitimlerimizde ise Mağaza Yöneticilerimizin kriterlerine ilave olarak çalışılan fonksiyonun gereklilikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilmiş olan ihtiyaçlara ek olarak yeni uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve organizasyonda oluşabilecek değişikliklerle, yeni çalışanların oryantasyonu gibi nedenlerden ötürü farklı eğitim ihtiyaçları da oluşabilir. Programların Duyurulması ve Katılacakların Seçimi: Şiket içi çalışma planları ve yoğun dönemler göz önünde bulundurularak planlanmış olan eğitimler 10 gün öncesinden çalışanların yöneticilerine Eğitim Departmanı tarafından duyurulur.

16 Duyurudan sonra 2 gün içinde katılımcılar mazeretlerini iletebilirler. Bu şekilde ilgili eğitimin nihai listesi belirlenmiş olur. Nihai liste tamim aracılığı ile katılımcılara ve yöneticilerine tekrar duyurulur. Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi ve Kayıtlarının Tutulması: Katılımcılar, duyurulan yer ve saatte eğitim almak almak üzere hazır bulunmakla yükümlüdür. Katılım bilgisi Eğitim Departmanı tarafından SAP sistemine işlenerek ilgili eğitimin kayıt altına alınması sağlanır. Eğitimlerin Sertifikalandırılması: Şirket dışı eğitimleri, sertifika programlarını, şirket içinde verilen uzun süreli gelişim programlarını tamamlayan katılımcılara ilgili eğitimlerin sertifikaları verilir. Eğitimin Değerlendirilmesi: Eğitimin hemen arkasından eğitim, eğitimci, eğitim materyalleri, eğitim ortamını değerlendirmeye yarayan Eğitim Değerlendirme Formu doldurularak Eğitim Bölümüne teslim edilir. Eğitimde başarı notu (3,5/5) olarak belirlenmiştir. Bu puanın altında kalan eğitimler başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç eğitimciye (kuruluş içi/dışı) bildirilir. Eğitimlerin Raporlanması: Eğitimlerin raporlanmasında, toplam eğitim günü ve kişi başı eğitim günü baz alınmaktadır. İlgili raporlar Eğitim Departmanı tarafından aylık olarak hazırlanmakta olup içeriğinde bölgeler bazında; fonksiyon, yetkinlik, sistem-süreç, İngilizce, uzaktan eğitim, oryantasyon ve işbaşı eğitimleri yer alır.

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim Prosedürü

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim Prosedürü Migros Ticaret A.Ş. Eğitim Prosedürü İçerik Migros Ticaret A.Ş.Eğitim ve Gelişim Politikası... 1 Migros Perakende Akademisi Meslek Yüksek Okulu... 2 Hedef Kitle... 2 Süreç... 2 Temel Programlar... 2 Uzmanlık

Detaylı

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM?

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? Yetenek Seçimi ve Gelişiminde Teknosa Uygulaması HR Dergi Seçme Yerleştirme Zirvesi 21 Eylül 2012 Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İçindekiler Teknosa

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi Günümüz piyasasında İş Dünyası nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir. Sosyal Güvenlik

Detaylı

O c t o p u s P r o g r a m

O c t o p u s P r o g r a m O c t o p u s P r o g r a m Çoklu Yetkinlik Değerlendirme ve Uzmanlık Gelişim Programı octopus.inotec.com.tr 1 Octopus Program Octopus Program ile birlikte profesyonel iş hayatınızda mevcut yetkinlik seviyenizi

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016. www.unitedpartners-tr.com

UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016. www.unitedpartners-tr.com UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016 www.unitedpartners-tr.com United Partners Academy Programları Academy programları şirket ve kurumlar ile uzun süreli bir anlaşma ile belirlenen Academy

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Günümüzde iş dünyasında faaliyet gösteren tüm kurumların amacı, doğru insan kaynağını bularak mevcut işletmeye yarar sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Bu

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ MESLEKİ ( OPERASYON YÖNETİMİ ) GELİŞİM EĞİTİMLERİ GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ BİRİM : Dairesi Başkanlığı YIL :2014 YILLIK EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 2 EĞİTİMİN ADI İl Müdürlüklerinde Hukuki İşlemlerin Yürütümünde Görevli in Bilgilendirilmesi Avukatların Bilgilendirilmesi 3 İPA Uygulama

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar : e ent ess S 16-17 Mart 2013 www.minmba.com MinMBA: Stratejik Sağlık Yönetimi Format: Toplam 2 gün, 4 adet 4 saatlik

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

ÇEİS Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi. Mavi Yaka Çalışanlar İçin Gelişim & Kariyer Modeli. Hakan Timur Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları

ÇEİS Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi. Mavi Yaka Çalışanlar İçin Gelişim & Kariyer Modeli. Hakan Timur Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ÇEİS Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi Mavi Yaka Çalışanlar İçin Gelişim & Kariyer Modeli Hakan Timur Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları Bir Bakışta Akçansa Sabancı Holding ve Heidelberg Cement ortak

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir.

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir. Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi Organize Sanayi Bölgesi, Kahverengi Cadde, No: 11 16140, Nilüfer/ BURSA Tel : +90.224.219.10.00 Dahili: 1450 Faks : +90.224.219.10.31 E-Posta : info@butekom.org

Detaylı

MAAŞ ANALİZ ANKETİ 2014. Perakende. Specialists in retail recruitment www.michaelpage.com.tr. Retail

MAAŞ ANALİZ ANKETİ 2014. Perakende. Specialists in retail recruitment www.michaelpage.com.tr. Retail MAAŞ ANALİZ ANKETİ 2014 Perakende Retail Specialists in retail recruitment www.michaelpage.com.tr Perakende Maaş Analiz Anketi 2014 CEO NUN MEKTUBU Değerli müşterilerimiz; Michael Page olarak Türkiye için

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ 19.02.2016 STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMİ Eğitmen Hakan OKAY-Bilal TEMİZER STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ Süresi: 1 Tam gün Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Adnan Erdoğmuş İK Müdürü, HP Türkiye 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Bambaşka bir şirket

Detaylı

İNGİLİZCE EĞİTİM UYGULAMA PROSEDÜRÜ P17-IK-009

İNGİLİZCE EĞİTİM UYGULAMA PROSEDÜRÜ P17-IK-009 Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ İngilizce Eğitim Programı, Koç Üniversitesi nin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çalışanlarının gelişimine katkıda bulunulması ve İngilizce yabancı dil bilgi ve becerisinin

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Personel Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri Eğitimi 24 Ekim 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı KKTC de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına

Detaylı

KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı

KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Sertifika

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar Seçme Kriterleri Nasıl Değişiyor? İstanbul Marriott Otel Asia 21 Eylül 2012 Eylem Özgür İK Müdürü Altuğ Soldam İK Uzmanı Gündemimiz Seçme Yerleştirmedeki Trendler Nasıl Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu

Detaylı