Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası"

Transkript

1 Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları nı bir değer olarak ele alır. Başarılı şirket değil, başarılı, yaratıcı insanların içinde bulunduğu başarılı organizasyonlar olduğu kabulunden yola çıkarak, çalışanlarının kendilerine ayna tutmalarını ve sürekli yenilenmelerini sağlayacak ortamı yaratır. Migros un İnsan Kaynakları ve Eğitim stratejilerinin temeli; şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda çevik ve proaktif bir organizasyonel yapı sağlamak, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun, donanımlı, müşteri ve süreç odaklı, fark yaratan insan kaynağını kurum içinde geliştirmektir. Kurum kültürünün bir parçası olarak büyüme hızını besleyecek kaynak ağırlıklı olarak şirketin kendi içinden yaratılmakta ve eğitim & gelişim politikalarının temeli de bu bakış açısı üzerine yapılandırılmaktadır. Her düzeydeki çalışanın bugünkü ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarının, iç kaynaklar, stratejik iş birlikleri ve teknolojinin harmanlanmasıyla en etkin şekilde karşılaması hedeflenmektedir. Eğitim programları, Migros Perakende Akademisi çatısı altında 3 bölümde toplanmıştır: Meslek Yüksek Okulu Mağaza Yönetimi Fakültesi İdari Birimler Fakültesi Her bölüm için uygulanan gelişim politikaları aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

2 Migros Perakende Akademisi Meslek Yüksek Okulu Hedef Kitle Mağazacılık Meslek Yüksek Okulu nun hedef kitlesi; mağazalarımızda görev yapan kapsam içi çalışanlarımızdır. Süreç Kapsam içi olarak işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden Meslek Yüksek Okulu nun bir üyesi olur ve gelişim sürecine dahil olur. Bu bölümde sunulan programlar: Temel Programlar, Uzmanlık Programları, Ustalık Programları olarak üçe ayrılır. Temel Programlar: İşe yeni başlayan çalışanlarımızın geçirdikleri oryantasyon sürecini ifade eder. Bu kapsamdaki programlar: Kurum Kültürü ve Müşteri İlişkileri: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılması ve de hizmet standartlarımızın paylaşılmasını kapsar. Branş eğitimleri: Başlanacak olan pozisyonlar için gereklilik arz eden mesleki bilgilenmeyi edinebilmelerini sağlar. Mağaza stajı: Teorik alt yapısı sınıf eğitimleri ile alınan bilgilerin, mağazada eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde, işbaşında öğrenme yöntemi ile pekiştirilmesidir. Ölçme ve değerlendirme: Alınan sınıf eğitimlerinin ve işbaşı eğitimlerin sonuçlarının bilgi ve davranış boyutunda ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ölçme aracı olarak sınav uygulamaları ve eğitim mağazaları tarafından doldurulan değerlendirme formları kullanılmaktadır. Uzmanlık Programları: Şirket kıdemi 6 ay ile 1 yıl arasında olan çalışanlarımızın, bilgilerini uzmanlık düzeyine taşımayı amaçlayan, detay bilgi ve yoğun uygulama içeren programlardır.

3 Uzmanlık programlarımızın kapsamında; tüm branşlar için Müşteri İlişkileri Eğitimi, branş bazlı olarak da ürünlerin mağazaya gelişinden müşterilere sunumuna ve satışına kadar geçen tüm süreçleri kapsayan detaylı ürün bilgisi ve kalite eğitimleri yer alır. Uzmanlık programları sınıf ortamında uygulanan eğitimleri kapsar. Yöntem olarak temel programlara oranla çok daha yoğun uygulama ile mevcut bilgilerin pekiştirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ustalık Programları: Şirket kıdemi 1 yıl ve üzeri olan çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, yeni uygulamaları içeren ve uzmanlıklarını ustalık seviyesine taşımayı amaçlayan programlardır. Ustalık programları toplam 4 kategoride değerlendirilir. Hizmet yaklaşımında mükemmelik eğitimleri: Çalışanlarımızın hizmet yaklaşımımızı müşterilerimize en iyi şekilde yansıtabilmeleri adına verilen eğitimleri kapsar. İlgili eğitimlerimiz; vak a uygulamalarını, film gösterimlerini, grup çalışmalarını içeren bir yönteme sahiptir. İş başı eğitimleri: Meslek koçlarımız tarafından mağaza ziyaretleri kapsamında tespit edilen gelişim alanlarını iyileştirmeye yönelik olarak anlık, iş başında, branş bazlı gerçekleştirilen mesleki eğitimleridir. Üretim yeri ve firma ziyaretleri: Mağazalarımızda satışta olan ürünlerin, üretim süreçleri ve özellikleri konusunda detaylı bilgilerin edinilmesine yönelik yapılan firma ziyaretleridir. Mesleki eğitimler: Fonksiyon eğitimcileri tarafından; büro, mal kabul ve master eleman olarak görev yapan çalışanlarımıza verilen mesleki eğitimleri kapsar.

4 Migros Perakende Akademisi Mağaza Yönetimi Fakültesi Hedef Kitle Mağaza Yönetimi Fakültesi nin hedef kitlesi; Mağaza Bölüm Sorumlusu, Kategori Sorumlusu, Mağaza Sorumlusu, Mağaza Yöneticisi, Mağaza Müdür Yardımcısı, Mağaza Müdürü olarak görev yapan çalışanlarımızdır. Süreç Yukarıda belirtilen gruplarda işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden Mağazacılık Fakültesi nin bir üyesi olur ve gelişim sürecine başlar. Bu bölümde sunulan programlar: Hazırlık Programları, Temel Programları, Uzmanlık Programları, Yönetim Programları olarak dörde ayrılır. Hazırlık Programı: Mağaza yöneticisi, bölüm ve kategori sorumlusu poziyonlarına aday olan mağaza çalışanlarımıza uygulanan potansiyel programlarıdır. Program, kişilerin aday oldukları pozisyona geldiklerinde öncelikli ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Eğitimler, fonksiyon eğitimcilerimiz ve eğitim departmanı çalışanlarımız tarafından sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Temel Programlar: İşe yeni başlayan ya da terfisi gerçekleşmiş olan çalışanlarımızın geçirdikleri oryantasyon ve staj sürecini ifade eder.temel programlarımız, yeni istihdam edilen veya şirket içinden terfi eden Mağaza Yöneticisi adaylarının Perakende Sektörüne ve görevlerine adaptasyonlarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamındaki programlar:

5 Şirket Tanıtım Programı: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılmasını kapsar. Mağaza stajı ve mağazacılık meslek eğitimleri: Meslek koçlarımız ve eğitim mağazalarımızdaki yöneticilerimiz tarafından perakende mesleğinin temel unsurlarının, mağaza süreç ve uygulamalarımızın paylaşıldığı teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Bu programda, genel perakende bilgisinin yanında tüm mağaza bölümleri ayrı birer konu başlığı olarak ele alınarak işlenmektedir. Yöntem olarak, her bölümle ilgili gerekli bilgi ve örnekler eğitim mağazası yöneticisi veya meslek koçları tarafından adayla paylaşılmakta, takip eden periyotta aday ilgili bölümde mağaza stajını yapmaktadır. Amaç, teorik bilginin aktarıldıktan hemen sonra pratik uygulamalarla öğrenme etkinliğinin artırılmasıdır. Kariyerimde İlk Adım Mentorluk Süreci: Migros Yönetim kültürü içinde göreve yeni atanan mağaza yöneticilerinin insan yönetimi becerilerinin ve mesleki yetkinliklerinin artırılarak, hızlı büyüme politikamız çerçevesinde, görevlerine adaptasyonlarını sağlamak için tasarlanmış bir öğrenme aracıdır. Bu programla tecrübeli mağaza yöneticilerimizin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak mentilerine aktarmaları amaçlanmaktadır. Stajını tamamlayan mağaza yöneticilerimize, profillerine uygun mentorlar atanır. 6 ay ve 12 görüşmenin planladığı mentorluk görüşmelerinde amaç, mentorun bilgi ve tecrübeleri ışığında mentisine yol göstermesi, işe ve şirkete adaptasyonunu kolaylaştırmasıdır. Kurumsal süreçler paylaşımı: Şirketimizde 2 ayını dolduran çalışanlarımızın şirket süreçleri ile ilgili bütünsel bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. 4 gün süren programın; o 1. gününde tedarikçi firmaların üretim yeri, mağaza ve rakip ziyareti gerçekleştirilmekte,

6 o 2. gününde iletişim ve takım becerilerinin geliştirilmesine yönelik kişisel gelişim eğitimi uygulanmakta, o 3. ve 4 günlerde Satış Yönetimi, Kategori Yönetimi, Mali İşler, Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme, Seçme Yerleştirme ve Planlama, Endüstri İlişkileri, Eğitim süreçleri, ilgili departman yöneticileri tarafından paylaşılmaktadır. Programın son gününün bitiminde şirket üst yönetiminin ve departman müdürlerinin de katıldığı kokteylle birlikte çalışanlarımızın yönetimle de bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Uzmanlık Programları: Mağaza stajı ve mağazacılık meslek eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımızın, 1 yıllık periyotta tamamlamaları gereken, şirketiçi genel uygulamaların ve perakendecilik bilgilerinin uzmanlık seviyesinde verildiği eğitimleri kapsar. Uzmanlık programlarımızdaki eğitimler, fonksiyon eğitimcilerimiz ve eğitim departmanı çalışanlarımız tarafından uygulanmakta olup sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitimleri kapsar. Yöntem olarak mevcut bilgilerin pekiştirilmesi, perakandecilikle ilgili bilgi seviyelerinin yükseltilmesi ve mağaza yönetimi için gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Yönetim Programları: Mağaza müdürleri, mağaza müdür yardımcıları ve mağaza yöneticilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış programlardır. Yönetim programlarımız içerisinde çalışanlarımızın yönetsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler mevcuttur.

7 Migros Perakende Akademisi İdari Birimler Fakültesi Hedef Kitle İdari Birimler Fakültesi nin hedef kitlesi; Uzman Memur, Uzman, Yönetici, Departman Müdürü ve Üst Yönetim kadrolarında görev yapan çalışanlarımızı kapsar. Süreç Yukarıda belirtilen gruplarda işe başlayan çalışanlarımız, ilk günden İdari Birimler Fakültesi nin bir üyesi olur ve gelişim sürecine başlar. Bu bölümde sunulan programlar: Temel Programlar, Uzmanlık Programları, Yönetim Programları (Mesleki) İdari Birimler Yönetim Programları (Yönetsel) olarak dörde ayrılır. Temel Programlar: İdari kadrolarda işe başlayan bir kişinin geçirdiği 6 aşamalı işe/kuruma adaptasyon ve gelişim programıdır. 1. Şirket Tanıtım Programı: Tarihçemizin ve kurumsal yapımızın tanıtılmasını kapsar. 2. Merkez Stajı: Görev alınacak departman ve iş bağlantılı diğer departmanlarda yapılan staj sürecidir. 3. Mağaza Stajı: Mağaza süreçlerinin yerinde ve Mağaza yöneticisi rehberliğinde öğrenilmesini amaçlayan, çalışılan fonksiyona gore süresi değişen staj sürecidir. 4. Sunum: Staj sonunda yapılan, sürecin değerlendirildiği, önerilerin aktarıldığı, bağlı olunan departmana, Eğitim ve İnsan Kaynakları departmanlarına yapılan sunumdur. 5. Kurumsal Süreçler Paylaşımı: Şirketimizde 2 ayını dolduran çalışanlarımızın şirket süreçleri ile ilgili bütünsel bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. 4 günlük program, mağaza yöneticileri ile ortak gerçekleştirilmektedir.

8 6. Temel Mesleki Gelişim: İdari kadrolarda işe başlayan bir kişinin ilk 6 aylık süre içinde aldığı mesleki eğitimdir. Temel programlar her departmanın mesleki ihtiyaçları farklı olduğu için fonksiyon bazında planlanır. Uzmanlık Programları: Mesleki uzmanlığın gelişmesine yönelik, her fonksiyon için farklı konular içeren gelişim paketleridir. Kişinin işe başladığı 6 aydan sonra uygulanır. Yönetim Programları (Mesleki): Pozisyon veya sorumlulukları gereği işini yöneten kişilerin trend ve güncel gelişmeleri takip etmeleri için katıldıkları eğitim, uzun süreli program, konferans/zirveleri kapsayan gelişim programıdır. Yönetim Programları (Yönetsel): İdari Birimler kadrosu için yönetim kademesi 3 aşamada ele alınır: Kişisel Yönetim: Kendisine bağlı çalışan olmayan ilk kademe yöneticileri ifade eder. Bu kademede, kişisel yönetim ve etkinlik konusunda eğitim programları uygulanır. Ekip Yönetimi: Kendisine bağlı küçük bir ekibi olan ve departman müdürüne raporlayan yönetim kademesini ifade eder. Bu kademede, ekip yönetimi, imaj ve toplantı yönetimi konularında gelişim programları uygulanır. Birim Yönetimi: Birim/departman yönetimini ifade eder. Uygulama, değerlendirme, takip çalışması içeren yönetim programları, sunum becerileri, KÜMPEM de uygulanan (Koç Üniversitesi) perakende odaklı PreMBA programı bu aşamada uygulanır.

9 Migros Perakende Akademisi Süreçler, Meslek Okulları ve Stratejik İşbirlikleri Süreçler: Gelişim Planlama Gelişim Planlama Süreci, mağaza yöneticileri ve idari birim çalışanları için yıllık olarak planlanır. Süreç, yetkinlik değerlendirme sonuçlarının açıklanması ile başlar. Sistemden değerlendirme sonuçlarını görüntüleyen çalışanlarımız, bir sonraki aşamada yine sistem üzerinden tanımlanan Gelişim Anlaşması nı doldurup yıl içinde hangi yetkinlikte gelişeceklerini ve hangi gelişim faaliyetlerine (sınıf eğitimi, uzaktan eğitim, makale, kitap, tamamlayıcı faaliyet) katılacaklarını belirleyerek, yapılan değerlendirmelerin gelişim sürecine girdi oluşturmasını sağlarlar. Doldurulan form önce kişinin yöneticisine ve son aşamada Eğitim Departmanının onayına gelir. Onay sürecini takiben Bireysel Gelişim Planları takvimleriyle oluşturulmuş olur. Potansiyel Gelişim Planlama Değerlendirme sistemleri sonucunda bulunduğu kademeden bir üst yönetim kademesine aday olan çalışanların, aday oldukları kademeye hazırlanmaları için uygulanan gelişim programlarıdır. Potansiyeller, bulundukları yönetim kademesine göre farklı yönetim konularına odaklanan paket programlarına katılırlar. Bu programlar; Kendinin Lideri P1 Ekibinin Lideri P2 İşinin Lideri P3 İş Grubunun Lideri P4 Potansiyellerin, farklı birimlerden çalışanlar ile gerçekleştirecekleri proje çalışmaları ile, liderlik, ekip çalışması, farklılıklara uyum, hedef odaklılık yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

10 Meslek Okulları ve Stratejik İşbirlikleri: GATEM GATEM, kasaplık mesleğinin kazandırılabileceği bir Mesleki Gelişim Merkezi olarak 1999 yılında kurulmuştur. GATEM kapsamında kısa ve uzun süreli şarküteri ve et satış elemanı yetiştirme ve geliştirme programları uygulanmakta, bu programların ardından katılımcılara Halk Eğitim ve MEB onaylı Eğitim sertifikaları verilmektedir. Bu programlarda yöntem olarak öncelikle teorik bilgi aktarılmakta; ardından katılımcılar her aşamayı uygulamalı olarak öğrenmekte ve her aşama sonrası uygulamalı sınav ile değerlendirilmektedir. GATEM kapsamında ayrıca mesleki işbaşı eğitimleri uygulanmakta, yeterlilik sınavları ile çalışanlar arasında seviye tespiti yapılmakta, ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Migros Perakendecilik Programı Anadolu Üniversitesi işbirliği ile uygulanan programın amacı; lise mezunu çalışanlarımızın Önlisans/Lisans dengi bir programdan mezun olmalarına destek olarak kariyer gelişiminde fırsat eşitliği yaratmaktır. İnsan Kaynakları politikalarımız gereği çalışanlarımızın kariyer yolunda yönetsel bir rol alması için yönetsel ve analitik becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu program ile insan kaynağımıza artı değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Migros Perakendecilik Ön Lisans Programı; Yönetim ve Organizasyon, Genel Muhasebe, Pazarlama Yönetimi, Perakendecilik ve Perakendeciliğe Giriş olmak üzere beş sertifikadan, Lisans Programı ise ön lisans sertifikasına ilave olarak alınacak üç sertifikadan oluşmaktadır. Bu sertifikalar ise Muhasebe ve Yönetim, İş Yaşamı ve Hukuku, İletişim ve Örgütsel Davranış tır. İçerik olarak tamamen iş hayatını destekleyen ve perakendecilik alanında bilinmesi gereken tüm konuları içeren geniş çaplı bir program tasarlanmıştır. Her bir sertifika programı 3 dersten oluşmaktadır.

11 Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan programda çoklu öğrenme unsurları kullanılmaktadır. Katılımcılar; kayıt oldukları sertifika modülünün ders kitaplarının yanı sıra elektronik ortamda e-televizyon, e-kitap, e-sesli kitap, e- ders, e-alıştırma, e-danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tüm sınavları başarı ile tamamlayan katılımcılar ÖnLisans Sertifika Programından 18 ayda, Ön Lisansı takiben ilave sertifikalarla tamamlanan Lisans Sertifika programından 12 ayda mezun olmaktadırlar. Örnek olarak Lise mezunun bir çalışanımız 2,5 yıllık programı başarı ile tamamladığında Migros Perakendecilik Lisans Sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Programa katılım maddi olarak da desteklenmekte, başarılı olunan her sertifika programından sonra kayıt ücretinin yarısı çalışana geri ödenmektedir. KÜMPEM 1999 yılında Koç Üniversitesi ve Migros işbirliği ile kurulmuş Yönetici Gelişim Merkezi dir. Uzun süreli ve modüler olarak geliştirilen yönetim programları ile iş dünyası profesyonellerine hizmet vermektedir. Merkezde, Migros Ticaret A.Ş. orta kademe yöneticilerine uygulanan Migros Yönetici Geliştirme Programı nda MBA programlarından örnek alınan programların perakende odaklı olarak verilmesi ve yöneticiler arasında ortak bir bakış açısı oluşması beklenmektedir. 6 hafta saat süren programın konu başlıkları; Pazarlama Yönetimi Müşteri Sadakati Marka Yönetimi Perakendecilik Yönetimi Finansal Muhasebe Maliyet Muhasebesi Finansal Yönetim

12 Ekonomi Operasyon Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İş Hukuku Stratejik Yönetim Yönetim Simülasyonu Teorisi derslerde aktarılan programların ardından, Migros üst düzey yöneticileri ilgili konularda şirket uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi vererek teori ve uygulamayı pekiştirmektedirler. Georgia State University Georgia State University akademisyenlerinden Prof. Dr. Sevgin Eroğlu ile uygulanan Mağaza Yönetici Geliştirme Programı ile, yöneticilerimizin perakendecilik, trend ve güncel uygulamalar konusunda bilgi sahibi olarak mağazacılığa yenilikçi ve bütünsel bakış geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Program 3 günlük bir süreyi kapsamakta ve dünyadaki perakende trendleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Proje çalışmasıyla desteklenen programda; eğitim sonrası katılımcıların mağazalarında kendi imkanları ile uygulayabilecekleri bir proje fikrini hayata geçirmeleri talep edilmektedir. Hayata geçirilen projeler sonuçları ile birlikte raporlaştırılarak eğitim dapartmanına gönderilmekte, daha sonra isimden, bölgeden ve mağazadan bağımsız olarak Sn. Sevgin Eroğlu ile paylaşılmakta, kendisi ve iki akademisyen tarafından da değerlendirilmektedir. Seçilen başarılı proje sahipleri, yerinde ziyaret yöntemi ile Amerika daki büyük perakande zincirlerini ziyaret etme ve yöneticileri ile tanışarak uygulamalar konusunda benchmark gerçekleştirme fırsatı bulmaktadırlar. Babson Colleague

13 Uluslararası platformda Perakende odaklı Executive Eğitimler arasında ilk sıralarda yer alan Perakende Sektöründe Stratejik Planlama ve Yönetim programı Babson Executive Education ile geliştirdiğimiz işbirliği sonucu şirketimiz üstdüzey ve orta kademe yöneticilerine uygulanmaktadır. Programda; günümüzün hızla değişen perakende pazarında, bugünün operasyonlarını yönetirken uzun vadeli büyüme planlarının oluşturulması konuları Amerika daki yeni perakende uygulamaları ışığı altında incelenmektedir. Program kapsamında gerçekleştirilen grup çalışmaları ve sunumlarla katılımcıların gerçek veriler üzerinden çalışmaları sağlanarak perakendecilik konusunda stratejik bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

14 Migros Ticaret A.Ş. Eğitim Prosedürü Eğitim Prosedürü Ana Prensipleri Bu prosedür, organizasyonun her kademesinde yer alan çalışanlarımız için geçerlidir. Eğitim ihtiyacı doğrultusunda şirket içi ve şirket dışı kaynaklardan yararlanarak eğitimin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, güncelliğinin sağlanması ve değerlendirilmesi bu prosedürün kapsamındadır. Eğitim Departmanı Görevleri Şirketin eğitim politikasını, ilke ve prensiplerini belirlemek, Gerek dış rekabet şartları ve makro ekonomik durum, gerekse şirket içi organizasyonel hareketler nedeniyle gerekli olan yeni eğitimlerin organizasyonunu gerçekleştirmek, Şirkette yapılacak her türlü eğitimin koordineli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, Eğitimlerin öncesinde katılımcılara eğitimlerin duyurulması, eğitim yerinin organize edilmesi, eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitim sonunda değerlendirme ve katılım formlarının doldurulmasını sağlamak, Eğitim katılım formlarının zamanında ve doğru bir şekilde SAP sistemine girilmesini sağlamak, Fonksiyon eğitimcileri, şirket dışı eğitimciler ve eğitim danışmanları ile iletişime geçerek eğitimlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, Şirket içi uygulamaları takip ederek eğitimlerin ve eğitim dokümanlarının periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

15 Eğitimciler Eğitim faaliyeterini gerçekleştirmekle sorumlu kişiler 4 grupta toplanır: Eğitim Departmanı Çalışanları: Eğitim Müdürlüğü ne bağlı uzmanları ve iç eğiticileri kapsar. Fonksiyon Eğitimcileri: Şirket içinde farklı departmanlarda çalışmakta olup, uzmanlıkları doğrultusunda mesleki eğitimlerde eğitim departmanına destek olan eğitimcilerdir. Eğitim Danışmanları: Eğitim mağazalarımızda çalışmakta olup, işbaşı eğitimlerinde branşları doğrultusunda yeni işe başlayan çalışanlarımızın temel gelişim süreçlerine destek olan eğitimcilerimizdir. Şirket dışı Eğitimciler: İhtiyaç tespiti doğrultusunda, şirket içinde karşılanamayan yetkinlik ve uzmanlık konularında gelişim süreçlerine destek olan firma ve eğitimcileri kapsar. Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Eğitim İhtiyacının Tespiti: Kapsam içi çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde şirket amaç ve politikaları ile çalışanlarımızın branşları için gerekli olan mesleki yeterlilikleri baz alınmaktadır. Mağaza Yöneticilerimizin ve Mağaza Müdürlerimizin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde; Perakendecilik Fonksiyonları, Performans Değerlendirme Sistemi, atama ve terfiler ile Yetkinlik Değerlendirme Sistemi sonuçları, İdari Kadro eğitimlerimizde ise Mağaza Yöneticilerimizin kriterlerine ilave olarak çalışılan fonksiyonun gereklilikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilmiş olan ihtiyaçlara ek olarak yeni uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve organizasyonda oluşabilecek değişikliklerle, yeni çalışanların oryantasyonu gibi nedenlerden ötürü farklı eğitim ihtiyaçları da oluşabilir. Programların Duyurulması ve Katılacakların Seçimi: Şiket içi çalışma planları ve yoğun dönemler göz önünde bulundurularak planlanmış olan eğitimler 10 gün öncesinden çalışanların yöneticilerine Eğitim Departmanı tarafından duyurulur.

16 Duyurudan sonra 2 gün içinde katılımcılar mazeretlerini iletebilirler. Bu şekilde ilgili eğitimin nihai listesi belirlenmiş olur. Nihai liste tamim aracılığı ile katılımcılara ve yöneticilerine tekrar duyurulur. Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi ve Kayıtlarının Tutulması: Katılımcılar, duyurulan yer ve saatte eğitim almak almak üzere hazır bulunmakla yükümlüdür. Katılım bilgisi Eğitim Departmanı tarafından SAP sistemine işlenerek ilgili eğitimin kayıt altına alınması sağlanır. Eğitimlerin Sertifikalandırılması: Şirket dışı eğitimleri, sertifika programlarını, şirket içinde verilen uzun süreli gelişim programlarını tamamlayan katılımcılara ilgili eğitimlerin sertifikaları verilir. Eğitimin Değerlendirilmesi: Eğitimin hemen arkasından eğitim, eğitimci, eğitim materyalleri, eğitim ortamını değerlendirmeye yarayan Eğitim Değerlendirme Formu doldurularak Eğitim Bölümüne teslim edilir. Eğitimde başarı notu (3,5/5) olarak belirlenmiştir. Bu puanın altında kalan eğitimler başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç eğitimciye (kuruluş içi/dışı) bildirilir. Eğitimlerin Raporlanması: Eğitimlerin raporlanmasında, toplam eğitim günü ve kişi başı eğitim günü baz alınmaktadır. İlgili raporlar Eğitim Departmanı tarafından aylık olarak hazırlanmakta olup içeriğinde bölgeler bazında; fonksiyon, yetkinlik, sistem-süreç, İngilizce, uzaktan eğitim, oryantasyon ve işbaşı eğitimleri yer alır.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ

İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ Gündem -- Eğitim ihtiyaç analizi - Eğitim bütçesi hazırlanması - Eğitim araştırması konu ve içerik belirlenmesi - Kurum içi eğitimci tespiti ve dış

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 1 Michael Page Maaş Analiz Anketi 2013 -Satış & Pazarlama 2 MICHAEL PAGE CEO nun Mektubu Değerli müşterilerimiz; Michael Page olarak; 2013 yılı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı