İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüs Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: Faks: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İletişim Hattı: Web: E-posta: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır

3 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

4 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

5 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

6 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin Kuruluşu Stratejik Plan Çalışmaları Üniversitenin Misyonu Üniversitenin Vizyonu Üniversitenin Değerleri YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitenin İdari Yapısı Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu İdari Yapı Organizasyon Şeması YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 3.1. Yönetmelikler Yönergeler FİZİKİ ve TEKNOLOJİK ALTYAPI 4.1. Fiziki Altyapı Üniversitenin Kapalı / Açık Alanları Hizmet Alanları Diğer Alanlar Teknolojik Altyapı Laboratuvar ve Atölyelerin Donanımı Bilgisayarlar Yazılımlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar AKADEMİK BİRİMLER 5.1. Lisans Eğitimi Veren Bölümler Yüksekokullar Lisansüstü Programlar Araştırma Merkezleri İNSAN KAYNAKLARI 6.1. Akademik Personel Akademik Personel Temin Kaynakları Akademik Personelin Bölüm/Birimlere Göre Dağılımı Akademik Personelin Lisans ve Lisansüstü Bilgileri Bölümler Bazında Atanan Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş Ortalamaları...54

7 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Akademik Personelin Bayan-Erkek Dağılımı İdari Personel İdari Personel Temin Kaynakları ve İşe alım süreci İdari Personel Sayıları ve Çalıştıkları Birimler İdari Personel Fiili Durumuna Göre İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Bayan-Erkek Dağılımı Personel Atanmasına/Ayrılmasına İlişkin Bilgiler SUNULAN HİZMETLER 7.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim Programları ve Öğrenci Sayıları Programlar Bazında Kontenjanlar ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Öğrencilerimizin Geldikleri Lise Bilgileri ve Sayıları Öğrencilerimizin Geldikleri İl Bilgileri ve Sayıları Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgileri Sağlık Hizmetleri İdari Birimler ve Hizmetleri Öğrencilere Sunulan Burs Olanakları Öğrenci Kulüpleri Diğer Hizmetler Barınma Hizmeti (yurt kapasitesi, ücretler, hizmetler) Yemek Hizmeti Ulaşım Hizmeti Psikolojik Danışmanlık Desteği Akademik ve Sosyal Danışmanlık Desteği Kariyer Planlama Desteği PERFORMANS BİLGİLERİ / FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 8.1. Üniversite Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Öğretim Üyelerinin Katıldıkları Bilimsel Toplantılar Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Araştırma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalar Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Tablosu Tanıtım Faaliyetleri Basın Yansımaları Görsel Basında Reklam Çalışmaları Üniversite İle Çeşitli Kurumlar Arasında Gerçekleştirilen Karşılıklı Protokoller Üniversiteler ile Üniversitemiz Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar AMAÇ ve HEDEFLER 9.1. Stratejik Amaç ve Hedefler Temel Politika ve Öncelikler Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi...124

8 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Sunuş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı kanun ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Dolayısıyla akademik yılı üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü ikinci yıl olmuştur. Prof. Dr. Mehmet BULUT Rektör İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu, üniversitemizin ikinci akademik yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında genel bilgilerin edinilebileceği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır. Raporun ilk bölümünde kuruluş amacımız ve aşamaları, ikinci bölümünde yönetim yapımız, üçüncü bölümünde ise yönetmelik ve yönergeler yer almaktadır. Kent içinde bir kampüs üniversitesi olarak öğrencilerime sunduğumuz fiziki yapı ve altyapı koşullarını değerlendirdiğimiz 4. bölüm sonrasında ise akademik birimlerimiz gelmektedir. Raporda detaylı olarak yer verdiğimiz bir diğer bölüm ise akademik ve idari olarak iki şekilde ele aldığımız insan kaynakları bölümüdür. Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize verdiğimiz her türlü hizmeti değerlendirdiğimiz bölüm sonrasında, akademik yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere dair bilgiler tablolar halinde yer almaktadır. Akademisyenlerimiz ve birimlerimiz tarafından düzenlenen, bir dünya üniversitesi olmamız hedefi yönündeki ilk adımlarımız olan tüm faaliyetler, raporun 7. bölümünde bulunmaktadır. Raporun son iki bölümünde ise amaç ve hedefler ile kurumsal kabiliyet ve kapasitemizin değerlendirmesine yer verilmiştir. Raporda ortaya çıkan veriler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin eğitim öğretim yolculuğuna sağlam adımlarla başladığının bir göstergesidir. Bu vesileyle, Kurucu Vakfımız ile Mütevelli Heyetimize bu yola bizlerle birlikte çıkan tüm akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim.

9 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

10 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin kurucu vakfı olan İlim Yayma Vakfı nın tarihi, 1951 yılında 68 hayırsever insan tarafından kurulan ve tarihli ve 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünü kazanan İlim Yayma Cemiyeti ne dayanmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti nin Umumi Heyeti (Genel Kurul) tarafından İlim Yayma Vakfı kurulması kabul edilmiştir. Hazırlanan vakıf senedi tarih ve 37 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Resmî işlemleri tamamlanan İlim Yayma Vakfı tarihinde tescil edilerek faaliyete başlamıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 7/9268 sayılı kararnamesi ile kamu yararına çalışan vakıflardan sayılmıştır. Amacı; eğitimin her kademesindeki yetenekli öğrencilere nakdî yardımlar sağlamak, öğrencilerin barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak; bilimsel çalışmaları desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek; her kademede eğitim kurumu kurmak; eğitim alanında bilimsel, kültürel, sosyal, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek olan İlim Yayma Vakfı, bu alandaki çalışmalarını daha kapsamlı ve kalıcı yürütmek için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kurmuştur Üniversitenin Kuruluşu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Vakıf Yükseköğretim Kurumları na ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı kanun ile tüzel kişiliğe sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

11 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Kuruluş kanunu ile birlikte üniversite bünyesinde Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin kuruluşu gerçekleşmiştir. Üniversite, eğitim-öğretim yılında Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce İşletme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümleri ile İngilizce Hazırlık eğitimlerine öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Mevcut akademik birimlere ilaveten eğitim-öğretim döneminde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İslami İlimler Fakültesi, ve sayılı Resmi Gazete ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete ile de Tıp Fakültesi nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Ayrıca akademik yılı içerisinde Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Hizmet, İslami İlimler ve Hemşirelik bölümlerinin kuruluşları tamamlanarak eğitim-öğretim yılı için öğrenci kabulü yapılmıştır akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı; Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarına; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Kent Çalışmaları ve Yönetimi Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci alımına ve eğitim-öğretime devam edilmiştir. Yine akademik yılı içerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İşletme Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Temel İslam Bilimleri; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans programlarının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, topluma katkı sunmak amacı eğitim öğretim döneminde kuruluşları gerçekleştirilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yerel ve Bölgesel Politikalar Uygulama ve Araştırma

12 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine devam etmiş, ilave olarak akademik döneminde ise Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) in kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Halkalı Merkez Kampüsümüz (Küçükçekmece, Halkalı mah. 853 ada, 1 ve 3 nolu parseller) kurucu vakfımız İlim Yayma Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokollere istinaden Üniversitemizin kullanımına tahsis edilmiştir. Üniversitemiz, teşkilatlanmasını ve tüm çalışmalarını toplam m2 lik bu arazi üzerinde yapmakta ve planlamaktadır Stratejik Plan Çalışmaları Bu çalışmalara ilişkin bilgiler akademik yılı faaliyet raporunda verilmiş olup, bu rapora eklenmemiştir Üniversitenin Misyonu: Üniversitenin Vizyonu: Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmaktır Üniversitenin Değerleri: Bilimsellik Özgünlük Düşünceye Saygı ve Hoşgörü Mükemmeliyet Sürekli Gelişme Özgürlük Buluşçuluk İddia Sahibi Olmak İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım Değerlerimize Bağlılık Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma Medeniyetimizin değerlerinin özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmektir.

13 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

14 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitemiz Mütevelli Heyeti aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. Prof. Dr. Ramazan EVREN Prof. Dr. Adem ESEN Prof. Dr. Mehmet BULUT Mustafa Latif TOPBAŞ Orhan ÖZOKUR Abdullah TİVNİKLİ Prof. Dr. İsmail ADAK Sabahattin KIRKAN İsmet AĞAN Özkan GÖKSAL Mustafa BÜYÜKABACI Ömer Hulusi TOPBAŞ Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK Mütevelli Heyeti Başkanı Rektör / Üye ( tarihinde ayrıldı) Rektör / Üye ( tarihinde başladı) Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

15 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2.2. Üniversitenin Yapısı Üniversite 24/04/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 5981 sayılı yasa ile 2010 yılında kurulmuştur Üniversite Senatosu Prof. Dr. Adem ESEN Prof. Dr. Mehmet BULUT Prof. Dr. Ömer İNAN Prof. Dr. Hikmet SAVCI Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖKALAN Rektör Başkan ( tarihinde ayrıldı) Rektör Başkan ( tarihinde başladı) Rektör Yardımcısı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Eğitim Fakültesi Dekanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Temsilci Üyesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi Prof. Dr. Adem ESEN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili ( tarihinde ayrıldı) Yrd. Doç. Dr. Yaşar CİNEMRE Dr. Mehmet BİRİNCİ Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Vekili Genel Sekreter Raportör ( de ayrıldı) Sadettin KILIÇTAŞ Genel Sekreter Raportör ( ) Orhun Emre SOLMAZ Öğrenci Konseyi Başkanı

16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversite Yönetim Kurulu Prof. Dr. Adem ESEN Prof. Dr. Mehmet BULUT Prof. Dr. Ömer İNAN Prof. Dr. Hikmet SAVCI Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Rektör ( tarihinde ayrıldı) Rektör ( tarihinde başladı) Rektör Yardımcısı / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi Dekanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem ESEN İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Dekan V. ( tarihinde ayrıldı) Prof. Dr. Adem ESEN Sağlık Bilimler Fakültesi Dekan V. ( tarihinde ayrıldı) Prof.Dr. Nizamettin ERDURAN Prof.Dr. Mümin YAMANKARADENİZ Prof.Dr. İbrahim YILGÖR Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİRİNCİ Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Genel Sekreter Raportör ( de ayrıldı) Sadettin KILIÇTAŞ Genel Sekreter Raportör ( ) İdari Yapı Yrd.Doç.Dr.Mehmet BİRİNCİ Sadettin KILIÇTAŞ Mehmet Murat GÜNSAY Süleyman Özdemir Mürşit Çakır Kasım Çelik Fatih Şişman Bünyamin Soylu Adem Yavuz Abdullah Erol Aydın Tolga Mar Mehmet Dündar Genel Sekreter Raportör ( de ayrıldı) Genel Sekreter Raportör ( tarihinde başladı) Bilgi İşlem Daire Başkanı Bütçe Daire Başkanı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı Personel Daire Başkanı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Yapı İşleri Daire Başkan Vekili

17 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Organizasyon Şeması / Genel Sekreter yrd. Olacak mı?????

18 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 3. YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 31 Aralık 2005 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Vakıf Üniversitelerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları belirlemektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları, 25 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ana yönetmeliğe göre düzenlenmektedir akademik yılında çıkarılan yönetmelik ve yönergeler aşağıda sıralanmıştır Yönetmelikler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Yaz Öğretimi Yönetmeliği Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Yönetmeliği Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Yönetmeliği 3.2. Yönergeler Burs Yönergesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi Web Sitesi ve Duyuru Panoları İçerik Hazırlama, Yayınlama Prosedürü Diploma, Sertifika ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Uzaktan Öğretim Yönergesi

19 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

20 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 4. FİZİKİ ve TEKNOLOJİK ALTYAPI Üniversitemiz Halkalı Merkez Kampüsü, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ne (Sultan Beyazıt Veli Vakfı na) ait olup, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 853 ada, 1 ve 3 nolu parselde kayıtlıdır. 3 nolu parselde kayıtlı arazi ve üzerinde bulunan binalar 08/11/2010 tarihli protokol ile; 1 nolu parsel ise 31/10/2012 tarihli protokol ile üniversitemiz kullanımına tahsis edilmiştir. Kampüs alanının eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için, bakımonarım çalışmaları yapılarak, altyapı ve üstyapı düzenlenmiş, eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilerek eğitim-öğretime başlamıştır. Kampüs tarihi ve doğal dokuya sahip, 630 dönüm arazi üzerinde kuruludur. Öğrenci, öğretim elemanları ve personelin yararlanabileceği birçok imkân mevcuttur. Akademik yılbaşı itibariyle kafeterya ve yemekhane kısımları oluşturularak, öğrenci ve personelin hizmetine sunulmuştur. Öğrencilerin sportif etkinliklere katılımını sağlamak amacı ile spor salonu ve spor sahaları oluşturularak kullanıma hazır hale getirilmiştir akademik yılında, 9 lisans ve 7 (3 tezli, 3 tezsin ve bir doktora) lisansüstü programı ile öğretim faaliyetini sürdüren üniversitemizin kampüsünde, teknolojik donanıma sahip 19 adet derslik, 5 adet laboratuvar, 2 adet atölye ve bir okuma sınıfı mevcuttur. Üniversitemizin kullanımına tahsis edilen tarihi eser tescilli binaların restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlatılmıştır. Hazırlanan projelere göre Konferans salonu ve tarım müzesi kuruluşu için kullanılması planlanan tarihi binaların yapımı; Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından sonra Küçükçekmece Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiştir. Tarım Müzesi olarak kullanılacak binanın ise ahşap elemanları yenilenecek, depreme karşı güçlendirilmesi işi de tamamlanmış olacaktır. Türkiye de bir üniversite bünyesinde ilk Tarım Müzesi olarak planlanan müzenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından müze ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır. Üniversitenin; mülkiyetinde ve kullanımında olan arazi ve binalar bakımından değerlendirdiğinde, fiziki olarak yüksek büyüme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Üniversitemize tahsis edilmiş olan Halkalı Merkez Kampüsü arazi ve binaları üzerinde gelişme planları doğrultusunda, üniversitemiz stratejik plan hedeflerinde de yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, program ve öğrenci sayılarımıza yetecek düzeyde, bina ve tesislerin proje çalışmalarına başlanılmış, avan proje çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Alınan genel prensip kararları ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, yapılaşmaya uygun alanlarda, üniversitemiz gelişme programı ve ihtiyaçları gözetilerek planlanan ve projelendirilen yeni bina ve tesislerin isim ve yapı alanları aşağıda sıralanmıştır.

21 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HALKALI KAMPÜSÜ MASTER PLANI KAMPÜS PROGRAM ÖZETİ ALANLAR I REKTÖRLÜK VE YÖNETİM 1 Rektörlük ve Yönetim Yapıları Ara toplam II EĞİTİM YAPILARI 1 Eğitim Fakültesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Hukuk Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Ara toplam III YÜKSEK OKULLAR 1 Yabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ara toplam IV ENSTİTÜLER 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 500 Ara toplam V SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPILAR 1 Merkez Kütüphane Müze Teknopark - Araştırma Merkezi Konferans & Kongre Salonu Kitap Satış Satış Dükkanları ve Genel Servis İhtiyaçları Yemekhane / Kafeler / Özel yemek birimleri vs

22 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 8 Öğrenci Kulüpleri Kreş ve Anaokulu İbadethane Ara toplam VI SPOR YAPILARI 1 Yüzme Havuzu Kapalı Spor Salonu Salon Sporları Merkezi Açık Spor Alanları 0 Ara toplam VII YURTLAR VE LOJMANLAR 1 Öğrenci Yurtları Öğrenci Misafir Öğr. Gör. & Konuk Stüdyo Daireleri (30 adet) Ara toplam VIII TESİS İŞLETME VE SERVİS YAPILARI 1 Bilgi İşlem ve Sistem Merkezi Tesis Bakım ve İşletme Mekanik Sistem - (Havalandırma-Soğutma) Merkezi 4 Isıtma Merkezi 5 Trafo ve Pano Merkezi Jeneratör Merkezi Ara toplam IX HASTANE YAPILARI 1 Diş Polikliniği 2 Araştırma Hastanesi (450 yataklı) Ara toplam X OTOPARK ve AÇIK ALAN DÜZENLEMELERİ, MEYDAN 1 Kapalı Otoparklar Açık Otoparklar Merkez Meydan Ara toplam IX DİĞER YAPILAR 1 Anaokulu, İlkögretim, lise (fen-anadolu-meslek) Ara toplam GENEL TOPLAM

23 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsü nde 19 adet derslik, 5 adet laboratuvar, 2 adet seminer salonu, 1 adet konferans salonu ve 1 adet mimarlık atölyesi, 1 adet okul öncesi uygulama atölyesi ile 1 adet okuma salonu mevcuttur. Ayrıca üniversitemizde bir adet açık spor sahası, 1 adet kapalı spor salonu, bir adet masa tenisi salonu mevcuttur Üniversitenin Kapalı / Açık Alanları (m 2 ) Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde olan Halkalı Merkez Kampüsümüz, 630 dönüm arazi üzerinde, m² kapalı alanı ile öğrencilerimize şehrin karmaşasından uzak bir kampüs hayatı sunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy un da yetiştiği Halkalı Ziraat Mektebi nin tarihi binası ve tarihi ağaçların yer aldığı kampüs, ana ulaşım arterlerine de yakındır. Halkalı Merkez Kampüsü müzdeki toplam kapalı ve açık alanlar ile öğrenci başına düşen alanların bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir. Halkalı Merkez Kampüsü müzün Yapılmakta Olan İnşaatlar (Net Alanlar): Toplam Öğrenci Sayısı 1228 kişi Toplam Kapalı Alan m² Toplam Parsel Alanı m² Toplam Taban Alanı m² Toplam Açık Alan m² Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan 10,85 m² Öğrenci Başına Düşen Açık Alan 513,53 m² YAPILMAKTA OLAN İNŞAAT ADET KAPASİTE(KİŞİ) ALAN (m 2 ) EĞİTİM FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİ YURT BLOĞU ERKEK ÖĞRENCİ YURT BLOĞU HEMŞİRELİK UYGULAMA LAB TOPLAM

24 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hizmet Alanları Halkalı Merkez Kampüsümüzde yer alan hizmet alanları ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmektedir. ALANLAR ADET KAPASİTE(KİŞİ) ALAN (m 2 ) DERSLİK LABORATUVAR ATÖLYE (MİMARLIK, OKUL ÖNCESİ) MAKET DEPOSU 1-24 SPOR TESİSLERİ SERGİ SALONU SEMİNER SALONU KÜTÜPHANE TARIM MÜZESİ HANGAR BİNASI ARŞİV DEPO BİNALARI YEMEKHANE KAFETERYA MESCİT KOPYALAMA MERKEZİ VE KIRTASİYE 1-80 KONFERANS SALONU TOPLAM Diğer Alanlar TESİS ADET 250m² ve Üzeri TOPLAM m² Müze Yemekhane ve Kafe Eyüp İrtibat Bürosu Otopark Giriş Güvenlik Binası 1 85 Toplam

25 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 4.2. Teknolojik Altyapı Laboratuvar ve Atölyelerin Donanımı Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Laboratuvar/Atölye Amacı Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) Bilgisayar - Elektrik, Elektronik, Mikroişlemci Laboratuvarı Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim laboratuvarıdır. Eğitim m 2-38 kişilik Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Fizik Laboratuvar/Atölye Amacı Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilgisayar ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim ve araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Eğitim, Araştırma Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) m 2 Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar/Atölye Amacı Eğitim- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim laboratuvarıdır. Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Eğitim Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) 60 m 2

26 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Gıda Laboratuvarı Laboratuvar/Atölye Amacı Üniversitemiz bünyesinde bulunan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, beslenme kimyası vb. derslerde öğretilen gıda mühendisliği bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan sonra piyasada donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen gıda mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş olup, aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde bulunan Gıda, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi için gerekli donanım ile birlikte dışarıya hizmet verilmesi düşünülen bir laboratuvarının oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Eğitim, Araştırma ve Hizmet Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) 150 m 2 Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Laboratuvar/Atölye Amacı Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Kimya Laboratuvarı Üniversitemiz bünyesinde bulunan gıda mühendisliği bölümü öğrencilerine genel kimya ve analitik kimya derslerinde öğretilen kimya bilgilerinin pekiştirilmesi, mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılaşacakları problemleri çözmede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları daha geniş bir iş yelpazesinde çalışabilmeleri amacıyla kurulmuş olup, aynı zamanda dışarıya verilmesi planlanan hizmet laboratuvarının alt yapısında düşünülmüştür Eğitim, Araştırma ve Hizmet Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) 150 m Bilgisayarlar öğretim yılında üniversitede öğrenci, öğretim elemanları ile idari personellerin kullanımında olan masaüstü ve dizüstü bilgisayarların sayısı 246 olup, türlerine göre sayıları ile teknik özellikleri aşağıdaki gibidir. Öğrencilere Yönelik: 93 Adet Masaüstü Öğretim Elemanı: 6 Adet Masaüstü, 69 Adet Dizüstü İdari: 27 Adet Masaüstü, 51 Adet Dizüstü Üniversitede yer alan bilgisayar laboratuvarları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nin bünyesinde yer almakta olup, diğer programlar tarafından da ortak kullanılmaktadır. Laboratuvarlardaki bilgisayarlar ile akademik ve idari personelin kullandığı bilgisayarların dağılımı aşağıda verilmiştir.

27 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Kullanım Yeri Adet Bilgisayar Laboratuvarları 78 Kütüphane 15 Akademik ve İdari Personel 153 Bilgisayarların Fakülte ve Yüksekokullara dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Fakülte/Yüksekokul Masa Üstü (Adet) Diz Üstü (Adet) Eğitim Fakültesi 0 24 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 0 10 İslami İlimler Fakültesi 0 8 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 0 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Bilgisayar Laboratuvarları dahil) Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 4 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 5 Kütüphane 14 1 Ses Kayıt Odası 0 1 İdari Personel Toplam Yazılımlar Yazılımlar Sürümü Lisans Adedi Windows 7/8 Enterprise 95 Windows 7 Professional 30 Office Professional Plus 2010/ Office Standart Windows Server Datacenter 2012 R2 5 Windows Server Enterprise 2008 R2 3 Windows Server Standart System Center Endpoint Protection 2012 R2 95 System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2 95 Core Infrastructure Server Suite Datacenter 2012 R2 1 Windows Server CAL Windows Server User CAL Exchange Server Standard CAL - User CAL 100 Windows Remote Desktop Services - User CAL

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı