ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI"

Transkript

1 ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KONU Tarihçe 2 Organizasyon Yapımız 2 Misyonumuz, Vizyonumuz 2 Değerlerimiz 3-4 Kurum Felsefemiz 4-5 İlke ve Amaçlarımız 5 Stratejik Planlama 6 Öğretmen Yaklaşım ve Tutumları 6-7 Zaman Yönetimi ve İzin Alma 7 Kılık-Kıyafet Uygulamaları Tören ve Etkinlikler 9 Ders ve Toplantılar - İdarî Uygulamalar 9-10 Nöbet Görevi 10 Okul Kuralları ve Sorumluluklar Sınıf Öğretmenliği 16 Kulüp Çalışmaları 17 Sınav Uygulamaları Öğrencilere Uygulanacak Yaptırım Sistemi 19 Öğrenciler için Ödüllendirme Sistemi Genel Kurallar 21 Akademik Başarının Sürekliliği 22 Veli İlişkileri 23 Mesleki Gelişim Formlar

3 TARİHÇE ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları zincirinin ilk halkası olan ODTÜ Yerleşkesi içindeki Ankara Okulu, 1989 yılında ilkokul kısmıyla hizmete girdi yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi açıldı yılında Mersin, 1998 yılında Denizli, 1999 yılında Kayseri İlköğretim Okulları hizmet vermeye başladı. 4 farklı ilde 370 öğretmeni, 116 idari personel ve yaklaşık 3500 öğrencisiyle hizmet vermektedir. Ayrıca Kocaeli, Niğde, Manisa ve Konya da danışmanlık verdiğimiz okullarımız bulunmaktadır. ORGANİZASYON YAPIMIZ MİSYONUMUZ Öğrencilerimizi; bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek. VİZYONUMUZ Türkiye'nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak. 2

4 DEĞERLERİMİZ Atatürkçü Düşünce İletişim - Paylaşım Gelişim Yaratıcılık ve Üretkenlik Öncülük ve Liderlik Sorumluluk ve Duyarlılık Şeffaflık - Güven - Özgüven Kendini Gerçekleştirme Atatürkçü Düşünce ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Milli Eğitim Temel Kanunu'nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde; kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş gençler yetiştirmeyi amaçlar. İletişim -Paylaşım Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarımız karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar. Tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur; "Açık Kapı" politikası uygulanır. Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır. Ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır. Gelişim ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileri; Okuduklarını, duyduklarını ve gördüklerini araştırıp sorgulayarak değerlendiren, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonucu gözden geçirerek benimseyen bireylerdir. Okullarımızda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim - öğretim ortamları yaratılır. Yaratıcılık ve Üretkenlik ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak alanlarındaki yenilikleri izlerler. Yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır. Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar yaratılır. Öncülük ve Liderlik ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara örnek olur. Sektöründe yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucudur. 3

5 ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü olanaklarla, öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur. Okullarımız sektörde öncülük ederken liderlerimiz de yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir. Sorumluluk ve Duyarlılık ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün olarak; Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren, Kültürel ve etik / insanî değerlere sahip çıkan, Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı, Çevre bilincine sahip bireylerdir. Şeffaflık - Güven -Özgüven ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, uzman kadrosu ve yarattığı öğretim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirdiği için güvenilir bir kuruluştur. Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden okullarımızda, yaşamı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim - öğretim programları uygulanır. Kendini Gerçekleştirme ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda öğrenciler için kendini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak ortamlar hazırlanır. Bu çerçevede öğrencilerin; Özgüveni gelişmiş, sorumluluk ve haklarının bilincinde, insanî değerleri benimseyen ve yaşantısına yansıtan, Bireysel donanımının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendisine uygun/gerçekçi hedefler koyabilen, Hem kendisi hem de başkaları hakkında olumlu, gerçekçi ve tutarlı düşüncelere sahip, İlgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Öğrencilere tüm bu özellikleri kazandırmak amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar hazırlar. KURUM FELSEFEMİZ ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar. Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirir. Eğitimde yaratıcı ve yenilikçidir. 4

6 Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar. Eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun en temel zenginliği ve kaynağı olarak görür. Öğrenci, aile ve öğretmeni edilgen gören bir eğitim anlayışı yerine, bu öğeleri merkeze alan, onların eğitimden ve okuldan beklentileri etrafında biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular. Öğretmeni sadece bir uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlara katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez insan kaynağı olarak görür. Eğitim - Öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle bir üst öğretim programı için gerekli olan bilgi donanımını sağlar. Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır. İLKE VE AMAÇLARIMIZ Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, sevgi dolu ve çağdaş bireyler yetiştirmek, Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak, Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek, Geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkmak, Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamak, Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kendi kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele almak, Öğrencileri bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler haline getirmek, Öğretmenlere karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak, Öğretim programlarını sınav stresinden uzak, 12 yıl kesintiye uğratmadan sürdürmek, Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik konusunda KALDER ile imzalanan "İyi Niyet Bildirgesi" doğrultusunda kısa zamanda, ulusal boyutta daha güçlü ve yüksek standartlara sahip "Örnek Okul" olmak. 5

7 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Eğitim-öğretim alanında ulusal ve uluslararası yeniliklere açık bir okul ortamı yaratılarak yaşam boyu öğrenen insan yetiştirmek Okullarımızın tanınırlığını artırmak Nitelikli, öğrenen ve yenilikçi çalışan profilini sürekli geliştirmek Finansal kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak ve yönetmek Stratejik Hedef 1.1. Stratejik Hedef 2.1. Stratejik Hedef 3.1. Stratejik Hedef 4.1. Tüm eğitim-öğretim programlarının her yıl güncellenmesi ve zenginleştirilmesi Nitelikli öğrenci sayısının her yıl artırılması Nitelikli çalışan sayısının her yıl artırılması 2013 yılına kadar tüm şubelerin kar eder hale getirilmesi Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Hedef 2.2. Stratejik Hedef 3.2. Stratejik Hedef 4.2. Öğrencilerin bireysel özellikleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine katılımlarının artırılması Çalışan, veli, öğrenci ve mezunlarla iletişim kanallarının ve işbirliklerinin artırılması Çalışan Memnuniyet ve Bağlılığının her ölçüm döneminde artırılması. Yatırım araçlarının getirilerinin artırılması İyileştirme Çalışmaları: Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik konusunda KALDER ile imzalanan "İyi Niyet Bildirgesi" doğrultusunda okulumuzda çalışmalar yürütülür. Öğretmenlerin bu çalışmalarda (çalıştaylar, kalite çemberi ve kaizen grupları) yer almalarının okul gelişiminde önemli bir yeri olduğu düşüncesi ile katılımcı bir sistem uygulanır. ÖĞRETMEN YAKLAŞIM VE TUTUMLARI Öğrenciye Yaklaşım Değer verme Güven duyma Saygı gösterme Öğrenciyi merkeze alma Tam öğrenmeyi gerçekleştirme Akademik başarıyı sağlama Sosyal becerileri geliştirme Kişilik gelişimini sağlama Sorumluluk verme Sorun çözme, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirme 6

8 Öğrenci İletişimi Öğretmenlerin öğrencilerle paylaşımlarında/etkileşimlerinde; Veli Öğrenci el kitapçığının okunarak uygulamalarda ve kurallarda ortak tutum ve davranışlar sergilemeleri, Okulda disiplin konusunda alınan kararlara uymaları, Öğrencilerin olumsuz davranışlarını düzeltmek için okulumuzun tüm öğretmenlerinin işbirliği içinde çalışmaları; bu konuda rehberlik servisi ve öğrenci velilerinden destek almaları, Öğrencilerin okul kurallarına uymalarını sağlamaları, Öğrencilerin uymasını istediği kural ve davranışları kendilerinin de benimsemeleri ve uygulamaları, Öğrenciler üzerinde bilgiye dayalı otorite kurup öğrenci öğretmen iletişiminde saygıyı ön planda tutmaları, Davranış, konuşma ve tavırları ile öğrencilere iyi örnek olmaları, Öğrencileri ceza amaçlı sınıftan çıkarmayıp zorunlu kalmadıkça idarecilere göndermemeleri, Öğrencilerle ilgili görüşlerini uygun bir dille anlatmaları, Öğrencilerin özel durumlarını toplu yerlerde konuşmamaları beklenmektedir. ZAMAN YÖNETİMİ VE İZİN Öğretmenlerin; Zamanında okula gelerek tam gün okulda bulunmaları, Verilen sorumlulukları zamanında yerine getirmeleri, İzin konusunda kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymaları, bunun dışında kalan ve okul idaresini zor durumda bırakacak taleplerden kaçınmaları, Müdür Başyardımcısı na ve Zümre Başkanı na bilgi vermeden bir başka öğretmen arkadaşıyla ders değişikliği yapmamaları, Herhangi bir nedenle okuldan ayrılmak zorunda olan öğretmenlerin, dersi olmasa bile Zümre Başkanı onayı ile Okul Müdürü ya da Müdür Başyardımcısı ndan izin alarak ilgili formu doldurmaları, Milli Bayramlara ve Bayrak Törenleri ne katılmaları, Öğrencilere örnek olmak ve öğrencilerin sınıfa geç girmelerini önlemek amacıyla derslere zamanında girip çıkmaları, gerekmektedir. KILIK - KIYAFET YÖNERGESİ Öğretmenlerin kılık-kıyafet konusunda aşağıda belirtilen yönerge doğrultusunda davranmaları, ayrıca öğrencilerin belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uymasını denetleyerek benimsenmesini sağlamaları beklenir. 7

9 ODTÜ GV OKULLARI KILIK-KIYAFET YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu yönetmelik okullarımızda çalışan personelin, profesyonel bir kurumda görev yapıyor olmanın bilinciyle uygar, bakımlı, temiz ve sade bir görüntü oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. KAPSAM Madde 2 - Bu yönetmelik, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde görev yapan yönetici, idari ve hizmetli personel ile öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. SORUMLULUK Madde 3 Bu yönetmeliğin uygulanmasından, yönetmelikte belirtilen yetkileri kullananlar sorumludur. ANA İLKELER Madde 4 Okullarımızda görevli yönetici, idari ve hizmet personel ile öğretmenlerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve profesyonel kurum yapısına uygunluk esastır. BAYANLAR Madde 5 Bayanlar; temiz, düzgün, ütülü ve sade olmak kaydı ile elbise, pantolon ve etek giyer. Askılı, slogan baskılı, çok dar ve çok açık yakalı gömlek, bluz ve elbiseler; şort, kapri, kot etek ve kot pantolonlar ile vücuda tamamen yapışan pantolon ve etekler giyilmez. Etek boyu ve yırtmaç dizin yukarısında olamaz. Madde 6 Aşırı uzun ve dikkat çekici renklerde ojeli tırnaklar; parlak ve göz alıcı renklerde, dağınık, aşırı uzun ya da aşırı kısa saçlar kullanılmaz. Madde 7 Spor ayakkabı, terlik ve sandaletler ile yıpranmış ve kirli ayakkabılar giyilmez, topuk boyu 8 cm. yi geçemez. Madde 8 Kurumun profesyonel ve dinamik imajını yansıtabilmek ve bakımsız bir görüntü çizmemek adına sade ve şık bir şekilde makyaj yapılır. Makyaj malzemeleri, takılar ve parfüm kullanımında aşırıya kaçmamaya özen gösterilmesi zorunludur. ERKEKLER Madde 9 Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade giyilir; kravat takılır. Kumaş pantolon giyilmesi zorunludur. Madde 10 Şort, kapri, kot pantolon, sandalet, spor ayakkabı, terlik ve çizme ile yıpranmış ve kirli ayakkabılar giyilmez. Madde 11 Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir; 8

10 temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. EK HÜKÜMLER Madde 12- Resmî elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tâbidirler. Madde 13 - Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların, çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak bu yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. Madde 14 - Sağlık özrü bulunan ve bunu resmî doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. Madde 15 Personel; siyasi görüşlerini belli eden rozet, işaret, nişan vb. şeyler takamaz. Madde Haziran 30 Ağustos tarihleri arasında yaz dönemine özel kurallar uygulanır. Yaz dönemi süresince bayanlar için Madde 5 de anılan kot etek giyme yasağı etekler dar, yırtmaçlı ve diz üstünde olmamak şartıyla; Madde 7 de anılan sandalet giyme yasağı ise sandalet arkasının kapalı olması şartıyla uygulanmaz. Bu sürede ayrıca, erkekler için Madde 9 da anılan kravat takma zorunluluğu da ortadan kalkar. TÖREN VE ETKİNLİKLER Öğretmenlerin; Milli Bayram ve Bayrak Törenleri ne öğrencilerin katılmalarını sağlamaları, Bayrak Töreni ne geç kalan öğrencileri uyarmaları, tekrarı halinde hakkında ilgili müdür yardımcısına bilgi vermeleri gerekir. DERS VE TOPLANTILAR - İDARİ UYGULAMALAR Öğretmenlerin; Kurullarda ve zümre toplantılarında görüşlerini bildirmeleri ve bu toplantılarda alınan kararları benimseyerek titizlikle uygulamaları, Hizmet içi eğitim programlarına ve okul sonrası toplantılara istekle katılarak özür belirtmekten kaçınmaları, Yeniliklere açık olmaları, takım çalışmalarında yer almaları ve profesyonel yaklaşım göstermeleri, Derslere ve toplantılara yiyecek ile katılmamaları, Ders esnasında ve toplantılarda cep telefonu kullanmamaları, öğrencilerin bulundukları ortamlarda cep telefonu ile görüşmemeleri, Aynı dersliği paylaştığı zümre arkadaşlarına karşı saygılı olmaları, dersliği düzenli ve temiz kullanmaları, Bir başka öğretmenin dersini bölmemeleri, 9

11 Hazırladığı etkinliklerin fotoğrafını ve bilgilendirme yazısını yazarak web sayfası için zümre başkanının onayını aldıktan sonra- Müdür Başyardımcısı na aynı iş günü içerisinde e-posta ile iletmesi, Okul saatleri içinde yapacağı etkinlik ve/veya hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtlarını okul idaresine onaylatarak, müdür yardımcılarına teslim etmeleri, çalışmanın/etkinliğin yapılacağı saati ve yeri görevli öğrencilere bildirmeleri, Eğitim öğretim sürecinde kullanacağı materyalin basım aşamasında zümre başkanı onayını alarak Fotokopi Formu nu kullanması beklenir. NÖBET GÖREVİ Öğretmenlerin nöbet konusunda aşağıda belirtilen kurallara uymaları, ayrıca nöbet görevi olmayan günlerde de okul içinde göze çarpan aksaklıklara müdahale ederek müdür yardımcıları ile paylaşmaları beklenir. Nöbet görevi birinci dersten 10 dakika önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten 10 dakika sonra biter. Nöbetçi öğretmen, nöbet süresince belirlenen ders saatlerinde müdür yardımcısının odasında bulunur, nöbet görevine başladığı saati, nöbet bitiminde günlük olayları ve aldığı önlemleri nöbet defterine yazarak imzalar. Okulun eğitim öğretime hazır durumda olup olmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır. Tamamlatamadığı eksiklikleri, müdür yardımcısına bildirir. Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini, öğretmenlerin zamanında derse girmesini sağlar, geç giren öğretmenleri nöbet defterine yazar. Öğretmeni gelmeyen sınıfları, müdür yardımcısına bildirir ve öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunur. Teneffüslerde ve öğle arasında görevli bulunduğu bölüm ve sınıfları gezerek öğrencilere gözcülük eder, öğrenci davranışlarıyla ilgilenir. Öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımlarda bulunur. Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri alır, müdür yardımcısına bilgi verir. Öğrencileri kılık kıyafet yönünden kontrol eder, gerekli uyarılarda bulunur. Son dersten sonra öğrencilerin düzenli çıkmasını sağlar, görevli bulunduğu katın kontrolünü yapar. Ders başladıktan sonra öğrencilerin bahçede ve koridorlarda dolaşmalarına izin vermez. OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR Öğretmenler Sorumluklarımız dokümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir ve izler. 10

12 1. Geç Kalma AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek geç kâğıdı alır. PDR ve Revir kaynaklı geç kalmalar için ajandasını yanında bulundurur. Beceri sorumluluk geliştirme programına katılır. Geç kâğıdı olmadan ögrenciyi derse kabul etmez. Geç kalma sebebini belirler. Elektronik sisteme kaydeder. Davranışın sıklığı ve sayısına bakarak veliye Geç Mektubu (5 10 kere mazaretsiz geç kalma) gönderir. Davranışın devamında veli ile görüşme yapar. Ögrencinin zamanında okulda bulunmasını sağlar. Elektronik sistemden öğrenciyi takip eder. İşbirliği sürecine katılır. Beceri sorumluluk geliştirme programı çalışmasını yapar. 2. Devamsızlık AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Egitim Ögretim süreçlerinden tam olarak faydalanma Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda; devamsızlık durum belgesini okul idaresine teslim eder (dilekçe /rapor). Yoklama alır. Okulda bulunup derse girmeyen ögrenciyi anında okul idaresine bildirir. Okula gelmeyen öğrencinin velisini arar. Devamsızlığı elektronik sisteme kaydeder. Veliye devamsızlık mektubu gönderir. Raporlu öğrenciyi okula kabul etmez. Devamsızlığın oldugu gün saat a kadar e-posta/telefon ile müdür yardımcısına bilgi verir. Öğrencinin okula devamlılığını sağlar. 3 günü geçen devamsızlıkları rapor /mazeret dilekçesi ile belgelendirir. Raporlu öğrenciyi okula getirmez. Uyum sorunlarında öğrenci ve veli ile çalışma yapar. 11

13 3. Kılık Kıyafet AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Okul ortamı içerisinde bütünlük oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek ve kıyafet yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek. Öğrenciler okula formaları ile temiz ve düzenli olarak gelirler. Kendisine yapılan sözlü ve yazılı uyarıları dikkate alır. Davranışın tekrarında çarşamba günü uygulanan serbest kıyafet gününe okul forması ile gelir. Öğrenciyi sözlü olarak uyarır. İdareye bildirir. Öğrenciyi sözlü olarak uyarır. Davranışın tekrarında yazılı uyarı verir. Veliyi bilgilendirir. Davranışın tekrarı durumunda veliyi bilgilendirerek çarşamba günü uygulanan serbest kıyafet uygulamasını kaldırır. Öğrencinin okul kurallarına uygun giymesini ve görünmesini saglar. Verilen yaptırımın uygulanmasını sağlar. Kurallar uygulamaları ile ilgili çalışma yapar. Kız Ögrenciler: Erkek Ögrenciler: Beden Egitimi dersi: Serbest gün: Okul tişörtü Okul pantolonu / etek (lacivert,kumaş) Kapşonlu okul montu giyilir. Naylon (ince veya fosforlu renklerde)çorap giyilmez. Saçlar, yüzü açıkta bırakacak şekilde, bakımlı ve düzenlidir. Makyaj yapılmaz. Tırnaklar kısa ve bakımlıdır. Oje ya da tırnak cilası / saç boyası kullanılmaz. Her türlü takı(simgesel takılar dahil) kesinlikle yasaktır. Mini etek giyilmez. Kazak ve süveter giyilmez. Kanvas, kot, keten vb. pantolon / etek giyilmez. Okul tişörtü Okul pantolonu (lacivert,kumaş) Kapşonlu okul montu giyilir. Kanvas, kot, keten vb. pantolon giyilmez. Her türlü takı(simgesel takılar dahil) kesinlikle yasaktır. Kazak ve süveter giyilmez. Saçlar, yüzü açıkta bırakacak şekilde, bakımlı ve düzenlidir. Saç boyu en fazla t-shirt yakası hizasındadır. Okul eşofmanları Okul tişörtü Spor ayakkabısı giyilir. Kız ögrenciler; Dikkat çekici kıyafetler, askılı giysi, şort, terlik, topuklu ayakkabı giyilmez. Makyaj yapılmaz. Oje ya da tırnak cilası / saç boyası kullanılmaz. Küçük küpe dışında, her türlü takı (simgesel takılar dahil) kesinlikle yasaktır. Erkek ögrenciler; Şort, terlik giyilmez. Küçük küpe dışında her türlü takı (simgesel takılar dahil) kesinlikle yasaktır. 12

14 4. Korunması ve kullanılması sorun yaratan eşyalar (elektronik malzeme / kesici alet/şaka malzemeleri/ yanıcı ve patlayıcı madde vb./ uygunsuz yayınlar) AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Özel hayatın korunması / güvenlik / sağlık Korunması ve kullanılması sorun yaratan eşyalar ile ilgili sorumluluk, öğrenciye aittir. Öğrenciler okulda bu eşyaları kullanamazlar. Zorunlu durumlarda okula getirdiği elektronik cihazı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. Kesici alet,şaka malzemeleri, yanıcı ve patlayıcı madde, uygunsuz yayınları vb. okula getirmez. İzinsiz kullanıldığını tespit ettiği cihazı müdür yardımcısına teslim eder. Kesici alet, şaka malzemeleri, yanıcı ve patlayıcı madde, uygunsuz yayınları, vb. öğrenciden alır. Durumu belirten dilekçe ile müdür yardımcısına teslim eder. İlk kullanımda cihazı tutanak karşılığında gün sonunda öğrenciye teslim eder. Tekrarında cihazı veliye teslim eder. Kesici alet, şaka malzemeleri, yanıcı ve patlayıcı madde, uygunsuz yayınları, vb. okula getiren öğrenciye yaptırım sistemi aşamalarına göre uygun yaptırımı uygular. Cihazların okula götürülmemesini sağlar. Okul kuralları konusunda öğrenciyi bilinçlendirir. Verilen yaptırımın uygulanmasını sağlar. Kuralların gerektirdiği sorumluluklar üzerinde durur. 5. Cep Telefonu AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI Özel hayatın korunması / güvenlik Okul sonrasındaki faaliyetler sebebiyle (dershane, antreman vb.) okula cep telefonlarını getiren öğrencilerin telefonlarını kapalı bir şekilde dolaplarında bulundurmaları gerekmektedir. ÖĞRETMEN Sene başında cep telefonu kullanımı hakkında öğrenciyi bilgilendirir. Cep telefonunu kullanan veya yanında taşıyan öğrencinin telefonunu alarak ilgili müdür yardımcısına teslim eder. MÜDÜR Öğrenciye yaptırım sistemi aşamalarına göre uygun yaptırımı YARDIMCISI uygular. İlk kez kullanıldığı tespit edildiğinde, telefon müdür yardımcısı tarafından alınır ve gün bitiminde teslim edilir. İkinci kez kullanıldığında bir hafta sonra, Üçüncü kez kullanıldığında da dönem sonunda öğrenciye teslim edilir. PDR Duruma müdahale basamaklarında sorumluluk ve görevi olanların müdahale süreçlerine rehberlik eder. Kuralların gerektirdiği sorumluluklar üzerinde durur. 13

15 6. Zarar verici davranışlar AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI Bütün öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri ve mutlu olabilecekleri bir ortam sağlamak Öğrenciler hiçbir şekilde güç ve baskı kullanarak başkalarına, eşyalarına ve/veya okul ortamına yönelik zarar verici davranışlarda bulunmazlar. Başkasına zarar veren öğrenci müdür yardımcısı ile görüşür, yaşanan olayı açıklar. Durum Değerlendirme Formu doldurur. Etkin problem çözme becerilerini geliştirme konusunda PDR Servisi nden destek alır. Zarar verici davranışlara maruz kalan ve/veya sergileyen öğrenci/leri yardım almak üzere ilgili müdür yardımcısı odasına götürür. Olayı yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirir. PDR Servisi ile işbirliği yaparak öğrenci ile ilgili destekleme, beceri geliştirme veya iyileştirme çalışmalarında aktif rol alır. Sonuçlarını ilgili kişilerle (sınıf öğretmeni, vb.) paylaşır. Zarar verici davranışlara maruz kalan öğrenci ve/veya öğrencilerle görüşür ve gerekli iyileştirme ve destek çalışmaları için uygun ortamı hazırlar. Durumla ilgili olarak veliyi bilgilendirir. (Davranışın niteliğine/tekrarına göre veli okula davet edilir). Sınıf öğretmenine bilgi verir. PDR Servisi ile işbirliği yaparak öğrencinin destek almasını sağlar. Davranışın niteliğine göre uygun yaptırım basamağını devreye sokar. (Bireysel uyarı verme, sözleşme imzalama veya Davranış Değerlendirme Kurulu na sevk etme) Davranışın tekrarlamaması için uygun çevresel koşulları düzenler. VELİ Davranışın neden ve çözümlerine ilişkin yapılacak çalışmalarda işbirliği yapar. Verilen yaptırımın uygulanmasını sağlar. PDR Öğrenci ile iletişime geçer ve gerekli destek çalışmalarını başlatır. Veli işbirliğini sağlar. Sonuçlarını ilgili kişilerle paylaşır. 7. Okul-veli iletişiminde evrakların teslimi AMAÇ KURAL Okul - veli iletişimini ve eğitim öğretim işleyişini kolaylaştırmak Öğrenci evrakların zamanında tesliminden sorumludur (okul idaresi/sınıf ögretmeni/veli). UYGULAMA ÖĞRENCİ Okul tarafından gönderilen yazıları önce velisine sonra okul 14

16 AŞAMALARI idaresine zamanında teslim eder. ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Evrakların her öğrenciye teslimini sağlar. Geri bildirimlerini tam olarak okul idaresine teslim eder. Evrakların ilgili öğretmene teslimini sağlar. Geri bildirim evraklarını takip eder. Geri bildirimleri eğitim yılı boyunca muhafaza eder. Okul tarafından gönderilen yazıları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında yanıtlayarak okula ulaştırılmasını sağlar. Duyuruları, web sayfasından ve e-postasından takip eder. 8. Öğrenci Ajandası AMAÇ KURAL UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI Öğrencilerin planlama becerilerini geliştirmek, kısa ve uzun dönemli programlamalarını desteklemek Öğrenci, ajandasını yanında bulundurur ve etkin kullanır. Verilen ödevleri ajandasına yazar. Ajandasını her derste yanında bulundurur. PDR / Revire ajanda ile gider. Öğrenciyi ajandasız PDR / Revire göndermez. Ajandası olmadığı halde PDR veya revire gitmek isteyen öğrenciyi müdür yardımcısına yönlendirir. PDR ve revir izinlerini takip eder. VELİ Düzenli olarak öğrenci ajandasını kontrol ederek planlama becerisinin gelişimine destek verir. PDR Etkin planlama becerilerinde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle çalışmalar yapar. 9. Ögrenci Dolabı AMAÇ Öğrencinin okuldaki yaşamını kolaylaştırmak ve eşyalarının güvenliğini sağlamak KURAL Öğrenci; dolabının bakımı, düzeni ve içindeki eşyaların güvenliğinden sorumludur. UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Teneffüslerde dolabından eşya alır, derse geç kalmaz. Dolabını kilitli tutar. Kayıp eşyadan sorumludur. Sene başında dolap düzeni hakkında öğrenciyi bilgilendirir. Öğrencilere dolaplarını dağıtır. Dolapların tasnifini yapar. Etiketlenmesini sağlar. Kullanımında sorun yaşanan dolapların onarılmasını sağlar. Anahtarlı kilit temin eder. İhtiyacı olan öğrenciler için çalışma yapar. 15

17 10. Ödev AMAÇ Öğrenme sürecini desteklemek KURAL Öğrenciler ödevlerini öğrenmekle, zamanında yapmakla ve ilgili öğretmene teslim etmekle yükümlüdür. UYGULAMA AŞAMALARI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN MÜDÜR YARDIMCISI VELİ PDR Okula gelmediği günün ya da günlerin ödevlerini geldiği zaman öğretmenlerine sorup ögrenir. Gerektiğinde hafta sonu ödevlerini web sayfasından alır. Özgün ödevler / projeler yapar. Başka kaynaklardan kopyalama yapmaz. Ödevleri kontrol ederek geri bildirim verir. Gerekli durumlarda idare aracılığıyla veli ile iletişime geçer. Zümreler tarafından belirlenen ödev politikasının uygulanmasını sağlar. Hafta sonu ödevlerinin dağıtımını sağlar. Ödev eksiklerinde ögretmenin veli ile iletişimini sağlar. Ödev yapması için öğrenciye uygun ortam ve koşulları sağlar. Öğrencinin ödev yapma sorumluluğunu almaz. Öğrencinin ödev yapma sorumluluğunu geliştirmesi için öğrenciye destek olur. Öğrencinin ödev yaparken yaşadığı sorunları ilgili öğretmene iletir. İhtiyacı olan öğrenciler için çalışma yapar. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Sınıf öğretmenleri görev tanımlarında yer alan ve aşağıda belirtilen sorumluluklarını bilir ve uygular. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini PDR Servisi ne verir. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, PDR Servisi nin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. Sınıfındaki öğrencilerin, öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında PDR Servisi ile işbirliği yapar. Sınıfa yeni gelen öğrencileri takip eder. Çalışmalarında öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde PDR Servisi ne iletir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yönelmeleri konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar. Paylaşım saatlerinde öğrencileriyle okulda ve çevrede karşılaştıkları sorunları paylaşır, gerekli durumlarda okul idaresine ve PDR Servisi ni bilgilendirir. 16

18 KULÜP ÇALIŞMALARI Öğretmenler kulüp çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi için; Kulüp dosya ve evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak tamamlar. Kulüp çalışma programını öğrencilerle birlikte oluşturur. Kulüp çalışması kapsamında toplum hizmeti çalışmalarını planlar, gerçekleştirir. Kulüp çalışmasına öğrencilerin etkin katılımını sağlar. Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda gelişimi için yeni kulüp önerileri sunar ya da kulüp çalışmasının amacı doğrultusunda iyileştirmeler yapar. SINAV UYGULAMALARI Öğretmenler, sınavlarda aşağıdaki yönergede belirtilen uygulamaları yerine getirir. Bu kuralları öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri sınav kurallarına uymaları konusunda yönlendirir ve izler. SINAV GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN DURUMLAR A) SINAV ÖNCESİNDE: Ders materyallerini dolabına yerleştirir. Lavabo ihtiyaçlarını giderir. Olası durumlara karşı yeterli miktarda kâğıt mendil alır. Kalem, kalemtıraş, silgi vb. malzemeleri hazırda bulundurur. B) SINAV SINIFINA GİRDİKTEN SONRA: Sıraları, sınav formatına uygun olarak düzenler. Öğretmenin gelmesini beklemeden yerleşir. Oturduğu sıranın boş olduğunu kontrol eder ve var olan materyalleri öğretmen masasına koyar. C) SINAV KAĞIDI DAĞITILDIKTAN SONRA: Sınav kâğıdını aldıktan sonra arkadaşlarıyla her türlü iletişimi keser. Sınav kâğıdını alır almaz belirtilen yerlere ad, soyad, sınıf ve numarasını yazar. Sınav kâğıdını hızla gözden geçirerek sayfaların tam olduğunu ve okunamayan soruların olup olmadığını kontrol eder. Sınava, öğretmenin komutuyla başlar. D) SINAV ESNASINDA: Sınavla ilgili sorularını, ders öğretmeni geldikten sonra sorar. Zamanı iyi kullanmak amacıyla anlamadığı soruyu atlayarak ilgili öğretmenin gelmesini bekler. 17

19 Soruları olan öğrenciler, sessizce parmak kaldırıp öğretmenin yanlarına gelmesini bekler. Zamanı doğru kullanmak için tahtaya yazılan süreyi aralıklı olarak takip eder. Sınav bitiş saatinden önce sınavı biten öğrenci son kontrollerini yapar ve cevapları görünmeyecek şekilde sıranın üzerine bırakır. Herhangi bir işle uğraşmadan sessizce sınavın bitmesini bekler. Resmî bir belge olan sınav kâğıdı üzerinde herhangi bir çizim yapmaz. Öğretmenin komutuyla sınav biter ve öğrenciler kalemlerini bırakır. Sınav kâğıtlarını arkadan öne doğru gönderir, önde oturan öğrenci bunları öğretmene teslim eder. Bu süre zarfında her öğrenci yerinde oturmaya devam eder. GENEL BİLGİLER 1- Sağlık sorunu ya da özel nedenlerle sınava katılmayan öğrencinin özrünü sağlık raporu ya da dilekçe ile bildirmesi gerekir. 2- Öğrencilerimiz raporlu iken sınava giremezler. 3- Sınava giren öğrencilerimizin sınav gününde en az yarım okul günü okulda bulunma zorunluluğu vardır. SINAV GÜNLERİNDE GÖZETMEN ÖĞRETMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR A) SINAV ÖNCESİNDE: Sınav günü, gözetmenlik görevi olup olmadığını kontrol eder. Sınavdan beş dakika önce, görev yerinde bulunur. Sınıfın sınav düzenine uygun olup olmadığını kontrol eder. Sıra altlarının boş olması konusunda öğrencileri uyarır. Sınav zarfını, ilgili ders öğretmeninden teslim alır. B) SINAV ESNASINDA: Sınav kâğıtlarının, öğrenci sayısı kadar, önden arka sıraya doğru iletilmesini sağlar. A-B grubu yapılan sınavlar için arka arkaya veya yan yana aynı grubun gelmemesini sağlar. Sınav kâğıtlarını dağıtır dağıtmaz öğrencileri; Ad, soyad, sınıf ve numara yazmaları, Sayfaları kontrol etmeleri ve okunamayan soruların olup olmadığı konularında uyarır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bütün öğrencilerin aynı zamanda, sınava başlamalarını sağlar. Sınava başlama saati ile bitiş saati süresinin 40 dakika olmasına özen göstererek sınav başlama ve bitiş saatlerini tahtaya yazar. Sınıf defterine ve sınav zarflarına işlemek üzere yeni bir yoklama alır. Sınav boyunca gözetmenliğin gerektirdiği kurallara (sınıf içerisinde sürekli dolaşmak, farklı bir işle meşgul olmamak, vb.) uyar. 18

20 Sınavın bitiş saatine yönelik kalan zamanı aralıklarla tahtaya yazarak zaman yönetimi konusunda öğrencilere yardımcı olur. Sınav bitiminde bütün öğrencilerin aynı anda kalemlerini bırakmalarını sağlar. Sınav kâğıtlarının arkadan öne doğru gönderilmesini sağlayarak ön sıradaki öğrenciden sınavları teslim alır. Sınav kâğıtlarını sayarak sınav zarfını ilgili ders öğretmenine teslim eder. Not: İngilizce sınavlarının dinleme bölümünde; öğrencilerin önce soruları okumasını sağlar, daha sonra metni dinletir. Dinleme bölümünde öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli tedbirleri alır. ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YAPTIRIM SİSTEMİ Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin olumsuz davranışlarını en aza indirmek amacıyla belirlenmiş kuralların yanısıra bunlara ilişkin sınırlar da belirgindir. Öğrencilerin gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarında davranışın niteliğine göre belirlenmiş yaptırımlardan biri uygulanır. Süreçte PDR, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı desteğiyle öğrenciler yönlendirilir. YAPTIRIMLAR Sözlü Uyarı (iki kez) Yazılı Uyarı (iki kez) Veli ile işbirliği Sözleşme Mahrumiyet, Alıkonma Toplum Hizmeti Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu (Uyarma, Kınama, Okul değiştirme) ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ Öğrencilerimizin sosyal ve akademik yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla; eğitim öğretim sürecinde çeşitli ödüller verilmektedir. Öğretmenleri ve idarecileri tarafından örnek davranışları, gayretleri ya da başarıları dolayısıyla ödüllendirilen öğrenciler ödül belgelerini PDR Servisi mize kaydettirirler. Öğrencilere almış oldukları ödüllerin sayılarına göre; 5 ödül - İlgili Müdür Yardımcısı ndan 10 ödül - Müdür Başyardımcısı ndan 20 ödül - Okul Müdürü nden 30 ödül - Genel Müdür den 35 ödül - Kurucu Temsilcisi nden Teşekkür mektubu verilir. 19

21 AKADEMİK BAŞARI ÖDÜLÜ Öğrencilerin akademik başarılarının sınavla değerlendirildiği derslerde, ders öğretmenleri tarafından her sınav sonrası, bir sonraki sınavdan önce olmak koşuluyla aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak verilir. Öğrencinin yazılı değerlendirme puanının 90 ve üzerinde olması, Ödevlerini zamanında ve eksiksiz yapması, Derse araç-gereç ve materyallerinin eksiksiz gelmesi. NOT: Öğrencinin tek bir ödev eksikliği, geç ödev teslimi ya da materyal ve malzeme eksiği o sınava ait ödül almasına engeldir. GAYRET GÖSTEREN ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ Öğrencinin bireysel özellikleri doğrultusunda, kendi içindeki gelişimi dikkate alınarak aşağıda belirtilen ölçütlerden herhangi biri gözlendiğinde verilir. Öğrencinin; Daha önce yapamadığı, ancak süreç içinde kazandığı olumlu davranış ve bu doğrultuda gösterdiği çaba, Notunda yükselme, Ders araç-gereç getirmede gözlenen gelişim, Ödev yapma alışkanlığında gözlenen gelişim, Sosyal becerilerinde gelişim (ders dinleme, söz alarak konuşma, arkadaş ve çevresiyle ilişkiler, yardım isteme vb.). DAVRANIŞ ÖDÜLÜ Bu ödül okul içi ortak kullanım alanlarında ve ders sırasında toplumsal değerleri, görgü kurallarını davranışlarıyla gösteren ve bu davranışlarıyla örnek olan öğrencilere okuldaki tüm çalışanlar tarafından aşağıda belirtilen ölçütlerden herhangi biri göz önünde bulundurularak verilir. Öğrencinin başkalarına karşı hissettiği sorumluluğu (yardım, destek, işbirliği vb.) davranışlarıyla göstermesi. Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi özelliklerinin üzerinde belirgin ve örnek davranışlarını sürekli göstermesi. Örneğin; o Öğrenciye okul ortamında bir çalışan tarafından verilen herhangi bir sorumluluğu tam ve zamanında yerine getirmesi. o Okulda bulunan herkesi, herhangi bir ayrım yapmadan güler yüzle selamlaması. o Herkese olumlu tutumla yaklaşması ve bu davranışlarıyla yaşıtlarına örnek olması. 20

22 Yardımsever tutum ve davranışlarını herkese, her koşulda göstermesi ve bu davranışlarıyla örnek olması. NOT: Öğrencinin derse ilişkin yapmak zorunda olduğu sorumluluklar (ödevler, araç-gereç getirme, sınıf içi kurallar vb.) bu ödül kapsamı dışındadır. KATILIM ÖDÜLÜ Katıldığı ders dışı etkinliklerde görevini sorumluluk bilinci ve istekli bir şekilde yerine getiren öğrencilere, bu etkinlikten sorumlu öğretmen tarafından verilir. NOT: 1. Milli Bayramlara katılım, öğrencilerimizin ulusal görevi olduğu için katılım ödülü kapsamı dışındadır. 2. Öğrenci katıldığı aynı etkinlik içinde aldığı farklı görevlerden dolayı birden fazla ödül alamaz. 3. Öğrenci katıldığı her bir etkinlik için bir katılım ödülü alır. 4. Bilim Şenlikleri ve Bilim Olimpiyatları na Genel Müdür tarafından yazılı teşekkür belgesi verilir. Bu çalışmalar, katılım ödülü kapsamı dışındadır. Özel Durum: 1. Gösteriye geçerli bir mazareti nedeniyle katılamayan öğrenciye süreç içerisinde gösterdiği çaba ve gayreti dikkate alınarak katılım ödülü verilir. 2. İlkokul ve ortaokulun birlikte düzenlemiş oldukları ortak etkinliklerde görevini istekli ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren ilkokul öğrencilerine de, etkinlikten sorumlu öğretmen tarafından katılım ödülü verilir. TEMSİL ÖDÜLÜ verilir. Okul Müdürü tarafından okulu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden öğrencilere GENEL KURALLAR Öğretmenlerin; Sınıf dışında yapılacak ders ve etkinlikleri (kütüphane, laboratuvar, toplantı odası, kültür merkezi, spor salonu vb. ) önceden planlamaları, gerekli kişilere bildirmeleri, Okulun düzen ve temizliğine özen göstermeleri ve öğrencileri bu konuda yönlendirmeleri, Özel ders vermemeleri, Hediye kabul etmemeleri, Kendisine zimmet karşılığında teslim edilen araç-gereç ve kitapları yıl sonunda eksiksiz olarak iade etmeleri, Kişisel sorunlarını iş ortamına yansıtmamaları, İmzalamış oldukları sözleşmedeki tüm kurallara uymaları beklenmektedir. 21

23 AKADEMİK BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ Öğrenci başarısının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için; Başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Psikolojik danışman, sınıf öğretmeni ve öğrenci velileri ile gerekli işbirliğinin yapılması, Derse hazırlıklı gelerek ders saatinin en verimli şekilde kullanılması için yönetmelikte belirlenen kurallara uyulması, mecbur kalmadıkça oturarak ders anlatılmaması, Konular işlenirken konuların gerektirdiği yöntem ve tekniklerin uygulanması, Derslerde konuyla ilgili örnekler yaptırılması ve mümkün olduğunca bu örneklerin öğrencilere çözdürülmesi, öğrenciler bir soruyu yapamayınca onur kırıcı söz ve davranışlardan kaçınılarak öğrenciye sorunun cevaplanmasında yardımcı olunup kendisine güvenmesinin sağlanması, Öğrencilere günlük hazırlık ve araştırma çalışmaları verilmesi, bunların kontrollerinin yapılması ve böylece onların hazırlıklı olarak derse gelmelerinin sağlanması, Öğretmenlerin sadece ders kitaplarına bağlı kalmadan diğer kaynaklardan da yararlanarak konuları işlemesi, Yazılı sınav sorularının müfredatı kapsayacak şekilde ve öğrencinin bilgisinin ölçülmesinin yanında muhakeme, analiz ve sentez yapmasına uygun olmasına da dikkat edilmesi, ezbere dayalı sorulardan kaçınılması, Yazılılar okunduktan sonra, yazılı sorularının analizinin yapılarak anlaşılmayan konuların, ortak hataların saptanarak sınıfta öğrencilere bildirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Yazılı sınavlardan sonra öğrencilere sınav kağıtlarının gösterilerek hatalarını fark etmelerinin sağlanması, Yazılı sınavların 10 gün içerisinde okunarak, kağıtların öğrenciye gösterilmesinden hemen sonra not sistemine giriş yapılması, Tüm yazılı sınavların Ölçme Değerlendirme Birimi ile işbirliği yapılarak hazırlanması, her yazılıdan sonra, yazılı sonuçlarının zümre toplantısında değerlendirilip anlaşılmayan konularla ilgili alıştırma çalışmaları yaptırılması, Okulun programına uyum sağlayamayan öğrenciler için gerekli rehberliğin yapılması; öğrencinin durumunda düzelme olmadığı takdirde, psikolojik danışman ve sınıf öğretmeninin öğrencinin velisi ile görüşmeler yapılması, Öğrencilerin akademik başarıları açısından gerçek durumlarını görmelerinin sağlanması ve daha planlı çalışmaya yönlendirilmeleri, Velilere öğrencilerin akademik durumları hakkında zamanında bilgi verilerek başarıyı artırmak için işbirliğinin sağlanması, Öğrencilere hedef belirlemeleri konusunda rehberlik edilmesi, Okulda öğretmenler arasında rekabetten kaçınılarak bilgi paylaşımı yapılması ve takım ruhu içinde çalışılması, Her yıl öğrencilerden geribildirim alınması, geri bildirimlerin öğretmen tarafından değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, Paylaşım saatlerinde öğrencilerin okulda ve çevrede karşılaştığı sorunların neler olduğunun tartışılarak okul idaresine ve PDR Servisi ne bildirilmesi gereklidir. 22

24 VELİ İLİŞKİLERİ Okul bir bütündür. Okul ortamında, herhangi bir nedenle ortaya çıkacak bir durumolay, eksik ya da yanlış mesaj, olumsuz algılama değişik ve umulmadık sorunlara neden olabilir. En küçük sorun bile okulun bütününü etkileyebilir. Bu durumda yapılacak işin, öğretmen olarak, önce felsefemize ve ilkelerimize göre hareket etmek, sonra da okul yöneticilerine bilgi vermek olduğunun unutulmaması, Veli ilişkilerinde dinle -anla - konuş - ortak çözüm bulma sıralamasına dikkat edilmesi, Velilerin duygu ve düşüncelerini açıklamasına fırsat verilmesi, Veliyi tanımakla işe başlanması (Okuldan ve bizden beklentileri nedir? Bize nasıl mesajlar iletiyor? Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz mesajların kaynağı nedir?), Velilere önyargısız davranılması, Verilen mesajların, açık - anlaşılır - net - belirgin olmasına dikkat edilmesi, Veliye önce öğrenciyle ilgili olumlu mesajlar iletilmesi, olumsuzluklar için ortak çözüm yolları üretilmesi, Velilerin özel yaşamlarına girilmemesi, İşbirliği alanlarımızın dışına taşılmaması, Her türlü çabanın öğrenci için olduğu hissettirilmesi, İlkelerimiz ve uygulamalarımızın açıklanması, Velilerin, sorunlarının çözümü için doğru adreslere yönlendirilmesi, Veli görüşmelerinde, merkezde öğrencinin olması gerekliliğinin unutulmaması, görüşme gündeminin öğrenci, öğrencinin akademik ve davranışsal gelişiminin olması, Sınıftaki diğer öğrencilerle kıyaslama yapılmaması, Sınıf kapısında veya koridorda görüşme yapılmaması, zümre odası ya da müdür yardımcısı odasının kullanılması, Veli görüşmelerinde, öğrencilerin davranış özellikleri ve akademik durumlarının ayrıntılı bilgisine sahip olunması, İyi bir hazırlığın öğrenciye verilen değeri ortaya çıkaracağının ve öğretmeni güçlü kılacağının unutulmaması, Okul olarak uygulamalarımızdaki farklılıkların vurgulanması, Öğrencilerimize; Saygı duyduğumuzun, Güvendiğimizin, Akademik-sosyal gelişim, sorumluluk bilinci ve davranış boyutlarını önemsediğimizin, Kendilerini yönetebilecek ve kendilerini ifade edecek ortamlar yarattığımızın, Sosyal becerilerini geliştirici fırsatlar verdiğimizin vurgulanması beklenmektedir. 23

25 MESLEKİ GELİŞİM Performans Yönetim Sistemi Çalışanlarımızın performansını, potansiyelini ve gelişim ihtiyaçlarını düzenli olarak ölçmemize ve değerlendirmemize olanak tanıyan resmî ve sistematik programımızdır. Özdeğerlendirme ve Akran Gözlemleri Öğretmenler her öğretim döneminde özdeğerlendirme yapmak amacıyla derslerini video ile çekerler, ayrıca meslektaşları ile paylaşımda bulunmak üzere zümre içi ve gerektiğinde zümreler arası akran ders gözlemleri yaparlar. İyi Örneklerin Paylaşımı Öğretmenler alanları ile ilgili yenilikleri, ilgi duydukları konuları seminerler şeklinde zümre öğretmenleri ile paylaşırlar. Ayrıca her yarıyıl tatilinde düzenlenen seminerlerde program çerçevesinde şube okulların öğretmenleri ile paylaşma fırsatını bulurlar. Öğretmenlerin Ödüllendirilmesi Eğitim-öğretim süreçlerinde, uygulamalarıyla iyi örnek teşkil ettiği değerlendirilen öğretmenlere Okul Müdürü, Genel Müdür veya Kurucu Temsilcisi düzeylerinde teşekkür mektupları verilir. Öğretmenlerin ödüllendirilmesine yönelik olarak yöneticiler üstlerine teklifte bulunabilirler. Okul iyileştirme ekiplerinde (Kalite Çemberi, KAİZEN, EFQM Mükemmellik Model Ekipleri vb.) görev alan öğretmenler aşağıdaki şekilde ödüllendirilir: 24

26 Aşamalar Ödüller 1- Çember ve Kaızen çalışmalarına katılım * Çalışmaların ve ekip üyelerinin internet üzerinden diğer paydaşlara duyurulması * Okul Müdürü nden Teşekkür yazısı 2- Çalışmanın sonuçlarına ilişkin sunum yapma * Okul logolu sembolik ödüller * Genel Müdür den Sertifika 3- Sonuçların katma değer olarak (maddi kazanca yönelik, öğrenci başarısına yönelik, * Hediye çeki * Kurucu Temsilcisi nden Sertifika okul sistemindeki değişikliğe yönelik) kuruma katkısı 4- Ödül başvurusu için seçilme * Yöneticilerle akşam yemeği 5- En Başarılı Ekip Çalışması ödülü için * Kalite Kurulu Özel Ödülü belirlenen kriterleri karşılama Okulumuzda 10 ve 20 yıl süre ile görev yapan öğretmenler, plaket ile ödüllendirilir. 25

27 ETÜT FORMU ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ETÜT UYGULAMASI FORMU Öğrencinin; Adı, Soyadı:... Sınıf:... No:... Öğretmenin; Adı,Soyadı:... Ders:... Tarih:... İmza:... Açıklama: Müd. Yardımcısı: İmza: Öğrencinin Zorunlu Etüt Uygulamasına Kalacağı Tarih ve Yer : Veli Adı Soyadı:... İmza: FOTOKOPİ TALEP FORMU ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU FOTOKOPİ TALEP FORMU ÖĞRETMENİN; TARİH : ADI : ADET : SOYADI : TEK SAYFA : KISIM : ARKALI ÖNLÜ : ZÜMRE BAŞKANI : SINAV : İMZA WORKSHEET : DİĞER : MÜDÜR/MÜDÜR BAŞ YRD. İMZA 26

28 ÖĞRENCİ İZİN FORMU ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ NE;../../201.. Aşağıda sınıf, şube, numara ve adı / adları belirtilen öğrencinin / öğrencilerin. tarihinde yapılacak olan.. etkinliğine katılabilmesi için izinli sayılmaları konusunda gereğini ve müsadelerinize arz ederim. Öğretmenin Adı Soyadı: İmza: İzin Talep Edilen : Tarih : Saat : SIRA NO SINIF NUMARASI ADI SOYADI Okul Müdürü 27

29 DURUM DEĞERLENDİRME FORMU Ad, Soyad: Tarih: Bu hafta kaç defa sınıftan çıkarıldınız? Ne yaptınız? Neden böyle bir karar verdiniz? Dikkat çekmek istedim. Duruma hakim olmak istedim. Öğretmene meydan okumak istedim. Sınıf çalışmasını yapmak istemedim. Ne yapıyor olmam gerektiğini bilmiyordum. Öç almak istedim. Derse hazırlık yapmadan geldim. Diğer nedenler: Davranışınız sizi nasıl etkiledi? Davranışınız arkadaşlarınızı ve öğretmenlerinizi nasıl etkiledi? Davranışınızı düzeltmek için yapacağınız iki şeyi belirleyin. Sınıfa geri döndüğünüzde aynı davranışı devam ettirirseniz size hangi yaptırım uygulanmalıdır? Neden? 28

30 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : Student s Name Surname SINIFI : Class ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME FORMU Referral Process 1.BİREYSEL UYARI First Warning TARİH : Date DAVRANIŞ : Attitude and Behaviour ÖĞRETMENİN ADI SOYADI : Teacher Name Surname İMZA Signature TARİH : Date DAVRANIŞ : Attitude and Behaviour ÖĞRETMENİN ADI SOYADI : Teacher Name Surname İMZA Signature MÜDÜR YARDIMCISI PSİKOLOJİK DANIŞMAN Assistant Principal Counsellor ÖĞRETMENİN İMZASI : Teacher s Signature ÖĞRETMENİN GÖRÜŞÜ : Teacher s Comment 2.BİREYSEL UYARI Second Warning YÖNLENDİRME Referral MÜDÜR YARDIMCISI / PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞÜ: Assistant Principal s / Counsellor s Comment

31 Öğrenme ve Öğretme Performans Gözlem Formu Öğretmenin Adı-soyadı:... Tarih:../ / Sınıf/Şube:... Öğr. Mevcudu:... Ders kazanımları:... (*) PUANLAMA ÖLÇEĞİ: 1=Yetersiz 2=Beklenen Seviyenin Altında 3= Beklenen Seviyede 4=Beklenen Seviyenin Üzerinde 5= Mükemmel Gözlem Alanı Nitelik ve Beceriler P(*) Görüş ve Öneriler 1. Ders kazanım(lar)ını açıklar; dersin ana aşamalarını (akış) tahtaya yazar/ farkındalık yaratır. 2. Öğrencilerin dikkatini derse çekerek öğrenmeyi motive eder; ilgi ve motivasyonun devamlılığını sağlar. 3. Kuralları ve sınırları belirler; ders kesilmelerini ve istenmeyen davranışları önler; öğrencilere açık, anlaşılır ve kısa yönergeler sunar. 4. Öğrencilerin mevcut deneyim, bilgi ve becerilerinden faydalanır; önceki derslerle bağlantı kurar. 5. Etkinlik veya görevleri basitten karmaşığa ve mantıksal sıra ile aşamalandırır; etkinlikler arasında uyumlu geçişi sağlar. 6. Tüm öğrencilerin derse eşit/ aktif katılımını ve etkileşimini sağlar. Ders Süreci/ Yönetimi 7. Öğrencileri eleştirel düşünmeye ve soru sormaya teşvik eder. 8. Diğer disiplinlerle ve gerçek hayatla bağlantı kurar. 9. Düz anlatım tekniğini asgari kullanır; öğrenci merkezli etkinliklere (bireysel/ ikili/ grup çalışmaları, deney, gözlem vb.) yer verir; etkinliklerin dengeli dağılımını sağlar. 10. Öğrencileri güzel Türkçe kullanmaya teşvik eder; ders esnasında öğrenci hatalarına (bilgi, uygulama veya davranış) uygun olarak müdahale eder ve düzeltir. 11. Etkin dinleme yapar; öğrenciyi över ve cesaretlendirir; öğrenciye ismi ile hitap eder ve göz teması kurar. 12. Zamanı etkili kullanır (dersin aşamaları, akışı ve hızı vb. ayarlar). 13. Eğitim teknolojisi, akıllı tahta ve diğer araçlardan yararlanır. 14. Konunun kavranamadığı durumlarda uygulanan öğretim tekniğini farklılaştırır; ders sonunda genel toparlama ve/veya özetleme yapar. 15. Öğrenmeyi izler, değerlendirir ve geri bildirimlerde bulunur. 16. Ders sonrasını planlar (bir sonraki ders bağlantısı, görev, ödev vb.) 17. Sesini etkin kullanır (tonu, hızı, diksiyonu, anlaşılırlığı vb.) Öğretmen Özellikleri 18. Beden dilini etkin kullanır (jest ve mimikler; duruş, hareketler; gülümseme; enerji vb.) 19. Duygu ve tepki kontrolü uygundur (sakinlik ve özgüven.) 30

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında

Detaylı

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL-- İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. (Booker T. Washington)

Detaylı

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer.

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Okul Kuralları ve Sorumluluklar Öğretmenler Sorumluklarımız dökümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ OKUL LARI VE SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKOKULU ÖĞRETMEN EL KİTABI İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Tarihçe 2 Organizasyon Yapımız 2 Misyonumuz, Vizyonumuz 2 Değerlerimiz 3-4 Kurum Felsefemiz 4 İlke ve Amaçlarımız 5 Stratejik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ 1 - KONU: Ders/Sınıf Öğretmenliği ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ Öğrencinin akademik ihtiyaçları doğrultusunda yönlenmesine, sorumluluklarını alabilmesi

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU E S K İ Ş E H İ R A N A D O L U L İ S E S İ ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU 2012-2013 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Tarihçe 2 Organizasyon Yapımız 2 Misyonumuz, Vizyonumuz 2 Değerlerimiz 3-5 Kurum Felsefemiz 5 İlke ve Amaçlarımız 5-6 Stratejik

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER Kuruluş ve Organizasyon... 2 Misyonumuz... 2 Vizyonumuz... 2 Değerlerimiz... 2 Kurum Felsefemiz... 4 İlke ve Amaçlarimiz... 4 Öğretim

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Çalışma Ayı: 2016-NİSAN AYI T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI EK- 3/B Sorumlu Birim: Okul Yöneticisi GÜN Okul Yıllık Akademik, Sosyal, sportif, kültürel etkinliklerde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih :

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Ek 1 Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : Beden Eğitimi Ders Sürecinde; 1. Güler yüzlü enerjik ve otoriter bir tavır sergilenmiştir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1 İÇİNDEKİLER Öğrenci Koçluğu Nedir Öğrenci Koçunun Sorumlulukları Nelerdir Okullarda Koçluk Süreci Nasıl İşleyecek Koç Öğretmenlerin

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz, TAKEV Okulları olarak ülke geleceğini çağdaş ve

Detaylı

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Çalışma Ayı: 2016 - NİSAN AYI Sorumlu Birim: Okul Yöneticisi GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ 2016-2017 PROJENİN ADI: Bende Varım Öğretmenim PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin; Okul kültürüne uyum sağlaması, Akademik alanda başarılı olması, Sosyal alanda başarılı olması,

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER Kuruluş ve Organizasyon... 2 Misyonumuz... 2 Vizyonumuz... 2 Değerlerimiz... 2 Kurum Felsefemiz... 4 İlke ve Amaçlarimiz... 4 Öğretim

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ MAYIS 2000 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAV TARİH VE SAATLERİ 1.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 09: 30 (180 dakika) 2.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 14: 00 (180 dakika) 3.Oturum- 04 Ocak 2015 Pazar 09: 30 (180 dakika) GENEL I. Bina Sınav Komisyonunun

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI 01-31 MART 2016 Ay: MART GÜN KONU T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Öğrenci hedef belirleme formunun tüm sınıflara uygulanmasını sağlar. Şube

Detaylı

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir.

Projemizin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğidir. 1 Đçindekiler Đçindekiler...... 2 Projenin Adı....... 3 Projenin Dayanağı....... 3 Projenin Zaman Çizelgesi... 3 Projenin Kapsamı (Hedef Kitle)..... 3 Projenin Konusu..3 Projenin Amaçları...... 3 Projenin

Detaylı

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge ; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, b) Adnan

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Eylül 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMA BURSLU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI ÇALIŞMA BURSLU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ I. AKADEMİK DESTEK E AİT SORUMLULUKLAR A. AMAÇ B. AKADEMİK DESTEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ C. ÇALIŞMA YERİ, SÜRESİ ve ÜCRETİ II. LERE AİT SORUMLULUK ve GÖREVLER A. GENEL KURALLAR B. ÇALIŞMA GRUPLARI C. ARŞİVLEME

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ATATÜRK İLKÖĞRETİM KURUMLARI AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ

ATATÜRK İLKÖĞRETİM KURUMLARI AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ 18 Ekim 2012 15 17 Ekim 2012 ATATÜRK İLKÖĞRETİM KURUMLARI AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ 2012-2013 AMAÇ: Bu plan, Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda okulumuzun akademik başarısının arttırılmasını

Detaylı

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU Afrika'da Ubuntu denen bir kavram vardır. Hikaye odur ki; Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun

Detaylı

Özel Maya Okulları. Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası. Özel Maya Okulları

Özel Maya Okulları. Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası. Özel Maya Okulları Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası Okul sosyal bir ortamdır ve her sosyal ortamın kendisine özgü kuralları vardır. Bu kurallar hep birlikte uyum içinde yaşamamıza yardımcı olur. Sizlerin neyi,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ

ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ 1 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YARDIMCI UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI SINIFI :. :. :. :. AKSARAY 2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI Yapmakla

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİĞLİ MEHPARE YAĞCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 7-C SINIF II. DÖNEM I.VELİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİĞLİ MEHPARE YAĞCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 7-C SINIF II. DÖNEM I.VELİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİĞLİ MEHPARE YAĞCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 7-C SINIF II. DÖNEM I.VELİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ:23.02.2016 TOPLANTI SAATİ : 16.10 TOPLANTI YERİ : Sunum

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

AMAÇ: Bu plan, Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda okulumuzun akademik başarısının arttırılmasını esas alır.

AMAÇ: Bu plan, Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda okulumuzun akademik başarısının arttırılmasını esas alır. 18 Ekim 2012 15 17 Ekim 2012 ATATÜRK İLKÖĞRETİM KURUMLARI AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PLANI 2012-2013 AMAÇ: Bu plan, Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda okulumuzun akademik başarısının arttırılmasını

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI GENEL KURALLAR Okulumuzda eğitim öğretim sabah 08.15 de başlar. Öğrenciler sabah saat 08.00 de okulda hazır bulunurlar. Öğrencilerin okul dışına mazeretsiz olarak çıkmalarına izin verilmez. Okulda yapılacak

Detaylı