ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Meliha BAYSAL KUTADGU BİLİG DE HAYVAN ADLARI YÜKSEK LİSANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Meliha BAYSAL KUTADGU BİLİG DE HAYVAN ADLARI YÜKSEK LİSANS"

Transkript

1 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI Meliha BAYSAL KUTADGU BİLİG DE HAYVAN ADLARI YÜKSEK LİSANS TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK ERZURUM

2 2

3 I İÇİNDEKİLER ÖZET... II ABSTRACT... III ÖN SÖZ... IV KISALTMALAR... VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Hakaniye Lehçesi Kutadgu Bilig Yazarı... 3 İKİNCİ BÖLÜM İNCELEME Hayvan Adlarının Alfabetik Sıralaması ve Kullanıldığı Beyitler... 5 SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ... 95

4 II ÖZET YÜKSEK LİSANS KUTADGU BİLİG DE HAYVAN ADLARI Meliha BAYSAL Danışman: Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Sayfa: VI - 94 JÜRİ : Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Doç. Dr. Sedat ADIGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Funda KARA Türk-İslam dünyasının en eski ve etkili eserlerinden biri de Kutadgu Bilig dir. Türklerin devlet yönetimine ait tecrübelerinin, bilgilerinin ve iyi bir yönetici olma vasıflarının yanı sıra erdemli, ahlaklı, iyi insan olma özelliklerinin de anlatıldığı kitap adalet, akıbet, saadet ve akıl kavramları üzerine kurulmuştur. Bu kavramlar çeşitli hayvan adları kullanılarak sembolleştirilmiştir. Bu hayvanlar çeşitli özellikleriyle eserde yer almıştır. Hayvan adlarının çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir eser olan Kutadgu Bilig bu alandaki en önemli eserlerden biridir. Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, hayvan adları, hayvan adlarının kullanılışları.

5 III ABSTRACT MASTER THESIS THE ANIMAL NAMES IN KUTADGU BİLİG Meliha BAYSAL Supervisor: Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2009 PAGE: VI - 94 Jury: Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Assoc. Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL Assist. Prof. Dr. Funda KARA Kutadgu Bilig is the one of the oldest nd effective works of Turk and Muslim world. The book that discoursed being a well-mannered, ethical, good human specialities beside Turkısh govermency experience, knowledge, features of succesful stateman based on the terms justice, fate, happiness(felocity) and logic. These terms are symbolized by using some animal names. These animals take place with their various features in the work. Kutadgu Bilig which is very rich from the aspect of variety of the animal names is one of the most important Works in this field. Key Words: Kutadgu Bilig, names of the animals, usage of the animal names.

6 IV ÖN SÖZ İslamiyetin kabulünden sonra kaleme alınan eserlerden biri de Kutadgu Bilig dir. Kutadgu Bilig, o dönemde yazılan diğer eserler gibi yeni kabul edilen bir dinin etkisiyle yazılmıştır. Yeni kabul edilen bu dinin halka aktarılması, tanıtılması gerekmektedir. Bunun da en kolay ve etkili yolu bu dini eserlerle anlatmaktadır. O dönemde Orta Asya da hanedan mensuplarının birbirlerine karşı mücadeleleri iyice artmaya başlamıştı. Bu iç karışıklık arasında gerek şahısların gerek cemiyet ve devlet esaslarının sarsılmış olması da göz önünde bulundurulursa, Yusuf Has Hacib, hem bu amaçla hem de cemiyetin temelini oluşturan ahlak prensiplerini hatırlatma ve tecrübelerini aktarmak amacıyla böyle bir eser yazmıştır. Bu dönemin yaşayışını, Türklük bilgisini, örf- âdetini, dilini en güzle şekilde yansıtan başka eserler de yazılmıştır. Ancak geniş kapsamlı bir eser olması itibariyle Kutadgu Bilig le ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle eserde kullanılan hayvan adları konulu çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışmalardan da faydalanarak Kutadgu Bilig deki hayvan adlarının farklı bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Eser üzerinde inceleme yaparken Reşit Rahmeti ARAT ın hazırlamış olduğu Kutadgu Bilig I, II, III eserlerini eseas aldık. Çalışmamız giriş, inceleme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eserin kaleme alındığı Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi, eser ve eserin yazarı hakkında genel bir bilgi vermeye çalıştık. İnceleme bölümünde ise hayvan adlarının geçtiği orijinal beyitler, T.T. sine çevirileri, kullanılış şekilleri, varsa DLT de, diğer Türk şive ve lehçelerindeki şekilleri, bu adların T.T. şekilleriyle kullanıldığı deyim ve atasözlerine yer verdik. Sonuç bölümünde ise kullanılan hayvan adlarının cümle içindeki görevleri, kullanıldıkları söz grupları ve bazı özelliklerine göre sınıflandırmasını yaptık. Çalışmamızın sonunda da yararlandığımız eserlerin yer aldığı bir bibliyografya yer almaktadır. Yaptığımız bu çalışmanın Türk Dili açısından bir değeri olmasını temenni ediyoruz. Beni bu çalışmaya sevk eden ve çalışmam süresince benden yardımlarını esirgemeyen ve engin bir hoşgörü gösteren çok saygıdeğer Hocam Pror. Dr. Avni GÖZÜTOK a ve Yrd. Doç.Dr Funda KARA Hocama; benden maddi manevi

7 V desteklerini hiç esirgemeyen aileme ve ŞÜKRÜPAŞA Lisesi Eğitim Öğretim Yılı 12 TMA sınıfı, öğrencilerine teşekkür ediyorum. Erzurum 2008 Meliha BAYSAL

8 VI KISALTMALAR Az. Bkz. Blk. Bşk. Çuv. DLT Hak. Kırg. Kklp. Kzk. Nog. Özb. Şor. Tat. TDK. Tkm. T.T. Tuv. Uyg. Yak. : Azerice : Bakınız : Balkar Türkçesi : Başkurt Türkçesi : Çuvaşça : Divan-ı Lügati t Türk : Hakasça : Kırgızca : Karakalpak Türkçesi : Kazakça : Nogay Türkçesi : Özbekçe : Şor Türkçesi : Tatarca : Türk Dil Kurumu : Türkmence : Türkiye Türkçesi : Tuvaca : Uygurca : Yakutça

9 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. Hakaniye Lehçesi: Kutadgu Bilig, eserin ön sözünde Han Dili diye isimlendirilen Kaşgar Hakaniye Lehçesi yle yazılmıştır. Bu edebi dil, Orta asya Türkçesinin, İslam kültür ve medeniyetine ait yeni kelimelerle birleşerek yeni bir vezin ve şekil sistemini de benimseyerek bürünmeye başladığı yeni bir halin Karahanlılar coğrafyasında ilerlemiş şeklidir ( Banarlı 1971: ). Kaşgar- Hakaniye Lehçesi veya Han Dili gibi yeni bir isim almasına rağmen, bu dil hemen bütün fonetik ve morfolojik temelleriyle yine bir Orta asya Türkçesidir. İçerisine İslami kelimeler karışmış olması dilin gramerinde köklü değişiklikler yapmamıştır. Hatta birtakım İslami terim ve deyimlerin Türkçe karşılıkları bulunarak, onlar kullanılmıştır. Mesela Kutadgu Bilig, Türkçe Bayat kelimesiyle başlamaktadır. Bu kelime Allah adının karşılığı olarak kullanılmıştır ( Banarlı 1971: ). Bütün bu ses hareketlerine ve bir Orta asya Türkçesi ölçüsündeki ses güzelliğine rağmen eserdeki manzum söyleyişlerde ortaya çıkan pürüzün sebebi ise Yusuf Has Hacib in aruzu kullanmak istemesi fakat Arapça ve Farsça sözcükleri çok fazla kullanmayıp uzun ünlüleri olmayan Türkçeyi kullanmak isteyişinden kaynaklanıyor. Bu pürüzler eserin sonuna doğru Arapça ve Farsça sözcüklerin artması ile azalıyor. Bütün bunlara rağmen Kutadgu Bilig deki manzum söyleyiş, aruzla yazılan ilk esere ait olmayacak kadar olgundur ( Banarlı 1971: ). Türk ananelerine uygun şekilde Arapça-Farsça sözcüklerle, nazım şekilleriyle beslenen ancak esas itibariyle Türkçe olma özelliğini yitirmeyen Hakaniye Lehçesi dönemin en üst seviyede kullanılan edebi dilidir Kutadgu Bilig Kutadgu Bilig, Türk İslam edebiyatını müjdeleyen ilk eserdir. XI. asrın en büyük ürünü olan bu eser sade ve ahenkli bir üslupla yazıldığından, geniş Türk illerinde ve bozkırlarında okunmuş, Türk hatırasında maziyi canlandırmaya çalışmıştır Eserin giriş kısmında da belirtildiği gibi Buğra Han dilince yazılmış olduğundan Türkistan illerinin en mükemmel edebi abidesi olmuştur. Rağbeti hudut ötesi olan

10 2 Kutadgu Bilig, çeşitli ülkeler, Türk illeri ve kavimleri arasında muhtelif adlar almıştır: Çinlilerde, Edebü l-mülûk ; Maçinlerde, Aynü l-memleket ; Maşrıklılarda, Zinetülümera ; İranlılarda, Şahname ; Turanlılarda, Kutadgu Bilig ; bazıları da Pendnâme-i müluk demişlerdir (Arat 1979: XXIX). Eser, zarif dili ve ahlaki konusu ile uzun müddet Türkistan ın edebi Türkçesinin üzerinde etkili olmuştur. Hatta Türk edebiyatına gerçek bir çığır açmıştır. İlk defa nazım edebiyatının temeli atılmıştır: Klasik Türk edebiyatın ilk mahsülü olması sebebiyle didaktik bir eserdir. Bu devir için hafife alınmayacak edebi ve ahlaki motiflerden oluşmuştur. Eser dört kavram üzerine kurulmuştur. Bu dört kavram Yusuf Has Hacip tarafından sembolik bir şekilde verilmiştir. Bu özelliğiyle de alegorik bir eserdir. Üzerinde durulan dört unsur şunlardır: 1. Kün Toğdı doğru yolu 2. Ay Toldı kut, saadet, devlet, ikbal 3. Ögdülmiş akıl, mantık 4. Odgurmış akibet Bu unsurlar dört eski Türk kahramanının adlarıyla somutlaştırılmıştır ( Türk Dünyası El Kitabı 1992: ). Kutadgu Bilig, kutluluk ve devlet olma bilgisi anlamlarında kullanılmaktadır. Kitap, gerek fert olarak gerek toplum halinde yaşayan insanların, iyi bir siyasetle idare edilip dünyada, ahirette mesut olabilmeleri için tutulacak yolları gösterir. Mesnevi şekliyle yazılmış manzum bir eserdir. Eserin sonunda kaside şeklinde söylenmiş yaklaşık 124 beyitten oluşmuş üç parça ve eserin içinde yeri geldikçe söylenmiş 173 dörtlük vardır. Bütün bunlarla birlikte Kutadgu Bilig in tamamı 6645 beyittir. Kitaba sonradan ilave edildiği düşünülen 77 beyitlik bir mukaddime bu sayıya dâhil değildir ( Banarlı 1971: 232). Eser Acem aruzunun Fa ûlün/fa ûlün/fa ülün/fa ul kalıbıyla yazılmıştır (Banarlı 1971:232). Cinaslı kafiyelerin yanında, Türk şiirin karakteristik yarım kafiyelerine Kutadgu Bilig de sıkça rastlanır (Banarlı 1971: 233). Çalışmamızın asıl konusu hayvan adlarına gelince, yetmiş dokuz çeşit hayvan adı üç yüz doksan beş defa kullanılmıştır. En çok kullanılan hayvan adı yüz üç kere at ve

11 3 türevleri; otuz üç kere kuş ve türevleri; kuş adı on sekiz kere, örüng kuş yedi, kara kuş beş; yılkı ve türevleri yirmi beş kere; bulak, cumguk, elik, erkeç, ımga, ıvık, ingek, katır, kaysarı, kaz, keklik, kıl, konguz, korday, kökiş, köpek, külmiz, laçın, öküz, ray-ı hindi, sagızgan, semürgek, sıgırcık, sukak, sûkiç, toy, tive, todlıç, toklı, tuti, ügi, yond, yugak birerer kere; adıg, balık, buka, kak, kulan, kutuz, muygak, ördek, sungkur, teke, tilkü, tiying, tonguz, turna, yugak ikişer kere; arkun, büke, çıbun, sandvaç, tazı üçer kere; çadan, kevel, kuzgun, sıgun, titir dörder kere; adgır, buğra, yangan beşer kere; keyik altı kere; yılan sekiz kere kullanılmıştır. Bütün bu özellikleriyle Kutadgu Bilig, Karahanlılar devrindeki Türk aydınlarının umumi kültürleri; din ve dünya görüşleri; duyuş ve düşünüş ölçüleri; sosyal ve medeni hayatları hakkında esaslı bilgiler veren ve birçok fikir ve hikmetleri bugün de uyulacak kadar doğru, ibret verici ve her bakımdan üstün vasıflı bir eserdir Yazarı İslami Türk edebiyatının ilk yazarıdır. Yusuf Has Hacip, XI. asır başlarında Türkistan da Balasagun şehrinde doğmuştur. Doğduğu şehir Balasagun, adı destanlara işlenmiş bir Türk beldesi idi ancak kendisinin gençliğini nerede, hangi medresede geçirdiği bilinmemektedir. Elimize geçen bilgilerden Balasagun da doğduğunu, dindarlığıyla tanındığını, asil bir aileden geldiğini öğreniyoruz. Bize bıraktığı esere bakarak çok iyi tahsil görmüş, bilgiye kıymet veren, iyi düşünen, iyi yazan, aydın bir ilim, fikir ve sanat adamı olduğunu söylemek mümkün. Büyük İslam filozofu İbni Sina nın öğrencisi olduğu hakkında görüşler vardır. Eserinin üzerinde 18 ay çalışarak yılları arasında Kaşgar da tamamlamış ve 1070 yılında Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han a sunmuştur. Aydın hükümdar bu eseri takdirle karşılamış, mükâfat olarak Karahanlılar Sarayı nın Has haciblik unvanını vermiştir ( Banarlı 1971: 231). Devrinin bilgin bir yazarı ve Türk tefekkür tarihinin sayılı mütefekkiri olduğu eserinden anlaşılan Yusuf, İslam ahlakını, imanını, kültürünü kuvvetle benimsemiş ancak bu benimseyiş ona yerli ve milli değerleri ihmal ettirmemiştir (Banarlı 1971:231). Ortak bir İslam eseri oluştururken mümkün olduğunca Türkçe kelimeler ve terimler kullanması, Yusuf Has Hacib in devri için asla basit bir başarı değildir. Ayrıca

12 4 eserini Türk halkı arasında yaygın edebi söyleyişlerle, halk deyimleriyle ve atasözleriyle besleyerek eserine daha milli bir kimlik kazandırmıştır (Banarlı 1971: 234). Eserini manzum olarak ele almasına rağmen Yusuf Has Hacib e şair diyemeyiz. Onun eseri, daha ziyade dini, ahlaki, hukuki, sosyal, siyasi ve pedagojik problemler üzerinde düşünen, yeri geldikçe öğütler veren didaktik bir eserdir. Yusuf Has Hacib, zaman zaman çıplak tabiat güzellikleri ilhamlarıyla renkli, ışıklı ve duygulu mısralar sıralayan yazar, böyle yerlerde şiire yaklaşır. Karşılıklı fikir savunmalarıyla münazara havası içinde yürütülen bölümlerde ise lirizm hâkimdir. Eserini aruzla yazmış ve mısralarında kuvvetli bir ahenk sağlamaya muvaffak olmuştur. Eserinde musiki daha çok vezin, kafiye, redif gibi dış unsurlarla sağlanır ancak iç kafiye de dikkati çekmektedir ( Banarlı 1971: ). Yusuf Has Hacib in elimizdeki eseri Kutadgu Bilig den yola çıkarak, şahsı hakkında bilgiler vermeye çalıştık, kendisi hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Yazdığı bu eserden hareketle devri için üstatlık tahtına erişmiş, mümtaz bir şahsiyet olduğu anlaşılmakta. O kadar ki kaleme aldığı bu eseri, bugünkü ilim âleminde dahi üstün ve müstesna bir değerde tutulmaktadır.

13 5 İKİNCİ BÖLÜM 2. İNCELEME 2.1.Hayvan Adlarının Alfabetik Sıralaması ve Kullanıldığı Beyitler 1. Adgır 2. Adıg 3. Arkun 4. Arslan 5. At 6. Balık 7. Böri 8. Buğra 9. Buka 10.Bulak 11. Büke 12.Çadan 13. Çıbun 14. Elik 15. Erkeç 16. Esri 17. Imga 18. It 19. Ivık 20. İngek 21. İt 22. Kak 23. Kara Cumguk 24. Kara Kuş 25. Katır 26. Kaysarı 27. Kaz 28. Keklik 29. Keyik 30. Kıl 31. Kiş 32. Konguz 33. Korday 34. Koy 35 Kazı 36. Kökiş 37. Köpek 38. Kuğu 39. Kulan 40. Kurt 41. Kuş 42. Kutuz 43. Kuzgun 44. Külmiz 45. Laçın 46.Muygak 47. Oğlak 48. Öküz 49. Ördek 50.Örüng Kuş 51. Ray-i Hindi 52. Sagızgan 53. Sandvaç 54. Semürgek 55. Sıgırcuk 56. Sıgun 57. Sukak 58. Sungkur 59. Sükiç 60. Tazı 61. Teke 62. Tilkü 63. Titir 64. Tive 65. Tiying 66. Tadlç 67. Toklı 68. Tonguz 69. Toy 70. Turna 71. Tutı 72. Ud 73. Ügi 74. Yangan 75. Yılan 76. Yılkı 77. Yond 78. Yugak 79. Yükdig 1. ADGIR Kısrakların çiftleşmesi için kullanılan damızlık erkek atlara denir. Türkler için kutsal olan at ın bir çeşidi olan adgır, kurban olarak da kesilirdi. Bunu özellikle, Dede Korkut Hikâyeleri nde görüyoruz: Yiğitler koyundan koç, deveden buğra, attan aygır kırdırırlar (kestirirler) (Türk 2007: 17). Uygur Türklerinin Göç Destanı nda Kutlu Dağ kaybedilince kıtlık ve kuraklık olmakta ve Uygur Türkleri nin şu türküyü söyleyip ağladıkları belirtilir: Yençi tagıg yitürdimiz/ Katun körkin z/ Silah yışıg kopturdumuz / Adgır koçup alıp bordı Bu

14 6 türküde de adgır kullanılmakta. Türkçedeki t/d y değişimi olmuş ve günümüzde de aygır olarak geçmektedir. Kutadgu Bilig de de adgır olarak geçmektedir. Divânü Lûgâti t Türk te de adgır olarak kullanılmakta, ayrıca toy adgırlandı ifadesi de kısrakla bir aygır birleştiğinde kullanılan bir ifade olarak yer almakta. Kazakça Aygır Moğolca Azırga Kırgızca Aygır T.T. ve diğer Türk Cum. Aygır T.T. deki Atasözleri Aygır at, mızmız avrat, hayırsız evlat insanın ocağını söndürür. Aygır işler, el öğünür. Azan aygırın dini imanı olmaz. Deyim Aygır görmüş kancık beygir gibi kişnemek kayusı olur hil bolur hil başı kayusı at adgır öze il başı (4064) Bunlardan kiminin emrine takım verilir ve o takım başı olur; kimi at aygır üzerinde il başı olur. yigü kedgü mingü at adgır sülük bulardın çıkar hem yüdürgü kölük (4441) Yiyeceği, giyeceği ve ordunun binek atı, aygırı ile yük hayvanlarını bunlar yetiştirirler. bu kul küng at adgır bu yır suv kamug iligdin tegip açtı devlet kapug (5781) Bu kul-cariye, at-aygır ve bütün bu yer-su hükümdardan geldi ve sonra devlet kapısıaçıldı.

15 7 2. ADIG: Ayı Ayı, Türk kültüründe erken devirlerde kült haline gelmiş bir hayvandır. Ayının dini inanışlardaki önemi Budist devirde devam etmiş ancak İslamiyetin etkisi ile bu önemini yitirmiştir. İnsanlar tabiattaki güçlü hayvanların adlarını kullanarak kendilerinin de onlar gibi olacağına inanmışlardır. Ayı bu gücünden dolayı kullanılmıştır. Kutadgu Bilig de, Hükümdarın, ayı gibi cesur olması gerektiği vurgulanır. Bunun bir örneğini de Oğuz Kağan Destanı nda görürüz; Oğuz Kağan tasvir edilirken: göğsü ayı göğsü gibi ifadesi kullanılır (Banarlı 1971: 17).. Sibirya Türkleri özellikle Yakutlar ayıya karşı özel bir saygı duydukları için, ayıyla ilgili bazı ifadeleri yasaklamışlardır. Bu yasaklarda çoğu sözcüğün unutulmasına neden olmuştur. Kutadgu Bilig de adıg olarak geçmektedir. DLT de de :"awçı neçe al bilse adıg ança yol bilir (Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir.) atasözüyle kullanılır. Blk. ayıw Özb. ayıg Hak. azıg Oğuzca ayıg Kklpk Ayıw Türkiye T. Ayı Krg. Ayû Tuv. Adıg Nog. ayuv/ayıg Yağma T. Ayıg (Kıpçak) Tkm. Ayı Tat. Ayu T.T. deki Atasözleri Aç ayı oynamaz. Aç ayı tabanını yalar. Açlık ayıya oyun öğretir. Ahlâtın iyisini dağda ayılar yer. Arife bir gül vermişler başına takmış, ayıya vermişler kıçına takmış. Armudun iyisini ayılar yer. Avcı nice al bilse, ayı onca yol bilir. Ayı akım, kirpi yumuşağım dermiş. Ayı yavrusuyla gezer.

16 8 Ayı çingeneyi tanır. Ayıya kovan ısmarlanmaz. Dağda gezen ayıya rastlar. Düşmandan dost, ayıdan post olmaz. Erkeğin kıllısı Hz. Ali den kadının kıllısı ayıdan Ayı dağda, üzüm bağda olur. Ayı diri iken postu satılmaz. Ayı eniğini severken öldürür. Ayı meşeye küsmüş, meşenin haberi yok. Ayı sıkıya düşünce yavrusunu ayağı altına alır. Ayının kırk türküsü vardır, kırkı da ahlât üstüne. Deyimler Ayıya kaval çalmak Ayıya dayı demek Ayı gibi dadanmak Ayı gibi homurdanmak Ayı oynatmak Aç ayıya dönmek tonguz teg titimlig böri teg küçi adıglayu azgır kutuz teg öçi (2311) O domuz gibi inatçı, kurt gibi kuvvetli, ayı gibi azılı ve yaban sığırı gibi kinci olmalıdır. böri tilkü arslan adıg ya tonguz seningdin kutulmaz ölür avda tüz (5376) Kurt, tilki, arslan, ayı veya domuz hiçbiri senin elinden kurtulamaz, hepsini de avlar öldürürsün. 3. ARKUN: Yaban aygırı ve evcil kısrağın çiftleşmesi sonucu meydana gelen atlardır. Bu atlar koşularda en iyi atlardır ve koşuları en çok kazanan atlardır.

17 9 Kutadgu Bilig de de bu şekliyle kullanılmaktadır kevel tazı büktel tagı arkunı akur toldı tolmaz bu sukluk kanı (5369) Arap küheylanı, binek ve diğer cins atlar ile ahırların dolmuştur; fakat bu aç gözlülük doymak bilmez. ajun malı tirding özüng boldı bay kevel minding arkun yime tazı tay (5803) Sen dünya malını topladın ve zenginleştin; her türlü arap atlarına, cins atlara ve taylara mâlik oldun. neçe kuşka avka avındım sevindim uçar kuş teg arkun agımda kürettim.(6536) Nice kuş ve geyik avı ile avundum, sevindim; uçan kuş gibi, cins atları ağımdan kaçırdım. 4. ARSLAN Kutadgu Bilig de hükümdarın aslan yürekli, kaplan pençeli olması gerektiği söylenir. Kün Togdı hakandır, töredir ve bunların sembolü de Güneş tir. Güneşin burcuda Aslan dır. Bu burç yerinden kımıldamaz, kımıldamadığı için de evi bozulmaz. Hakanın da tavır ve hareketleri kesinlikle değişmez. Kutadgu Bilig de de diğer Türk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi arslan cesareti ve ağırlığıyla ayrıca aslan burcu olarak da kullanılmıştır. Dede Korkut Hikâyeleri nde Basat için aslanın oğlu ifadesi kullanılır; Salur Kazan düşman üzerine akın yaparken arslan gibi kükrer. Hanum sazdan bir arslan çıkar, at urur, apul apul yarıyışı adam kibi İfadesiyle Basat, arslana benzetilir. (Türk 2007: 132). DLT de: Hanlara verilen bir unvandır. Ayrıca şu atasözünde de kullanılır: Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas. (Hileyle arslan tutulur, güçle sıçan tutulmaz)

18 10 T.T. deki Atasözleri Aç arslandan, tok domuz yeğdir. Aç kurt arslana saldırır. Açlık, tilkiyi arslan yapar. Al arslan tutar, güç sıçan tutmaz. Alacağına arslan vereceğine karga. Alıcı arslan, borçlu sıçan gibidir. Arslan ağzından av alınmaz. Arslan arslandır, ha erkek ha dişi. Arslan avını gülerek avlar. Arslan doğan, arslan ölür. Arslan gölgesinde tilki gezer. Arslan kocayınca sıçan deliği gözetler. Arslan köpek havlamasına iltifat etmez. Arslan kuyruğuyla oynanmaz. Arslan mert olur, kaplan hilekâr. Arslan ölünce postunu, insan ölünce adını bırakır. Arslan yanında duran paysız kalmaz. Arslan yatağında yiğit çağında Arslan yatağında bozkurt otağından belli olur. Arslan yelesinde bit aranmaz. Arslanın adı çıkmış burada tilki var ki baş koparır. Arslanla gezen taşa, kurtla gezen leşe konar. Arslanlar kazanır tilkiler yer. Çakal eniği arslan olmaz. Dişi arslan tek doğurur ama erkek doğurur. Ekmek arslanın ağzında. Erkek arslan dişisinden kuvvet alır. Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar. İnsan yurdunun hem kuzusu hem arslanıdır. Köpek artığı ile arslan beslenmez. Kurt sürüden korkmaz, arslan ardına bakmaz.

19 11 Lülesi altın olsa susuz çeşmeden su dolmaz; kendisi arslan olsa düşenin dosttu olmaz. Tok arslan ava gitmez. Yatma tilki önünde bırak seni arslan yesin. Deyimler ve Söz Öbekleri Arslan gibi kükremek Arslan kesilmek Arslan payı Arslan yürekli Arslanı kediye boğdurmak Uyur arslanı uyandırmak kör arslan bile koşnı buğday başı basa ülgü boldı çadan ya işi (140) Bak, Esed in komşusu Sünbüle dir; sonra Akreb ve Kavs ın arkadaşı Mizan gelir. til arslan turur kör işikte yatur aya evlig er sak başıngnı yiyür (164) Dil arslandır, bak, eşikte yatar, ey ev sahibi, dikkat et senin başını yer. ming erdem kerek bu cihan tutguka kör arslan kerek bu kulan basguka (284) Bu cihana hakim olmak için bin türlü fazilet gerek; yaban eşeğini alt etmek için arslan olmak gerek. kör arslanka okşar bu begler özi buşursa keser baş ay bilgi yaruk (784) Beyler arslana benzerler, hiddetlendirirsen başını koparırlar ey parlak bilgili.

20 12 bu kün burcı arslan bu burç tepremez evi tepremezi üçün artamaz (834) Güneşin burcu arslandır ve bu burç yerinden kımıldamaz; yerinden kımıldamadığı için de evi bozulmaz. kör arslan bolu birse ıtka başı bu ıt barça arslan bolur öz tuşı (2047) Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine arslan kesilir. kalı bolsa arslanka ıt başçısı ol arslan bolur barça ıt sakışı (2048) Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur. yagıda kör arslan yüreki kerek karuştıkta esri bileki kerek (2310) Onun yüreği harpte arslan yüreği gibi ve dövüşürken de bileği kaplan pençesi gibi olmalıdır. ulug tutsa hamyet kör arslanlayu ügi teg usuz bolsa tünle sayu (2314) Arslan gibi hamiyeti yüksek tutmalı; baykuş gibi geceleri uykusuz geçirmelidir. bu törtünç kerek alçı hile bilir bu hile bilir erke arslan ulır (2327) Dördüncüsü hile ve kurnazlık yollarını bilmelidir; çaresini bulan kimseye arslan bile baş eğer. odug beg sözi kör büke yolçılıg kör arslan münügli kılıç kamçılıg (2354) Uyanık beyin askeri, bak, ejderha kumandasında arslana binmiş, kılıç kamçılı orduya benzer.

21 13 çerig körse alp er kör arslan bolur sekirtür ya öldrür ya urşu ölür (2383) Kahraman, yiğit asker görünce arslan kesilir; seyirtir, ya öldürür veya vuruşarak ölür. kür arslanka okşar körü tursa beg öge tegse yumşar bolur torku teg (4098) Dikkat edersen, bey pek yürekli arslana benzer; öğerek yaklaşırsan, yumuşar, ipek gibi olur. böri tilkü arslan adıg ya tonguz sening din kutulmaz ölür avda tüz (5376) Kurt, tilki, arslan, ayı veya domuz hiçbiri senin elinden kurtulamaz hepsini de avlar öldürürsün. 5. AT Göçebe Türk ün hayatının büyük bir kısmı at üzerinde geçmekteydi. Atlarına adeta yapışmış gibi binen Hun Türkleri, tabii ihtiyaçlarını gidermek için dahi atlarından inmezlerdi. At sırtında alış-veriş yaparlar; içerler; istişare yapmak suretiyle önemli kararlar verilerdi hatta atın boynuna sarılarak uyuyabilirlerdi; Türklerde devlet at üzerinde kurulmakta, at üzerinde yönetilmekteydi. Türk destanlarında atın kişilik kazandığına inanılır. Kırgız Türklerinde güzel ve cesur atlara Gök kurt anlamında Gök Börü derlerdi. Dede Korkut Hikâyeleri nde Bamsı Beyrek: At demezem sana, kardaş direm, kardaşımdan ileri şeklinde insanı özellik veriyor ata (Türk 2007: 63). Köroğlu nun atı bir insan gibi 9 ay 9 günde doğmuştur, zeki ve anlayışlıdır. Manas Destanı nda da, Manas, atı Akkula ile aynı özelliklere sahiptir. Eski Türklerde, hiç binilmemiş tayları gençler terbiye ederek binek atı haline getirmektedirler ve bu durum onlar için övünülecek bir olaydır. At, Türk ün hayatında çok önemli bir yere sahiptir; arkadaştır, dosttur, sevgilidir. Kutadgu Bilig de de en çok kullanılan hayvan adı at ve türlerini anlatan adlardır. Oğuzlarda, at türünü anlatmak için yund sözcüğü kullanılırken eski Türklerde yetişkin hayvanlara yund, göçüt gibi adlar verilirdi.

22 14 At, Türklerin hayatnda o kadar önemlidir ki yaşamlarını atın durumuna, hareketlerine göre değerlendirmişlerdir. Totem olarak kullanıyorlar ve bununla ilgili çıkarımları hayatlarına uyguluyorlar. Atla ilgili inanışlardan bazıları şöyledir. * At, bir evin önünde başı eve doğru bağlanmışsa, soluğu ile o eve bereket verir. * Bir kişi sabahleyin gün doğmadan kır ata binerek bir dereden yedi kez geçerse ona büyü etki etmez. * Bir evde at olura o eve cin, şeytan girmez. * Ölen kişiyle beraber atı da Tanrı ya kurban edilirdi ki orada atıyla yolculuk yapabilsin. Eski Türklerde atın önemini vurgulayan atasözü ve deyimler ise şöyledir: At işler, er öğünür. Türk, çadırda doğar at üstünde ölür. At ölümü, er ölümü olmasın. Kuş kanadı ile er atı ile Atı kuyruklu olanın sözü buyruklu olur. Sabah kalk atanı gör, atandan sona atını gör. At sözcüğü Kutadgu Bilig de 5803, 5369, 6536 numaralı beyitlerde arkun ; 5370 de yond ; 6537 de tosun ve 5369, 5803, 4549, beyitlerde ise kevel adlarıyla kullanılıyor. KEVEL: Arap atı, küheylan Çok dayanıklı bir binek ve yarış atıdır. Arabistan a geçen Orta Asya ve Anadolu, Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup saat hiç su içmeden yol alabilir. Bu özelliklerinden dolayı Osmanlı fetihlerinde kullanılan bir at türüdür. Divanû Lûgati t-türk te: guş ganatın er atın (kuş kanadıyla er atıyla) atasözünde at olarak geçer. Ayrıca at, köçüt ve torug sözcükleriyle de ifade edilmektedir. Bu oglanıg bir torugga aldım. (Bu köleyi bir at karşılığında aldım).

23 15 Oğuz Türkçesi Kazakça Gürcüce Kırgızca Anadolu ağızları Yund Aygır yunt Kısrak bee/bii at kulun / bitsi gulan/yond/yunt T.T. deki Atasözleri Acıkan ite, at yetişemez. Aç at kişner. Aç at yol almaz. Açın ölümü çorbadan atın ölümü arpadan olsun. Adı ata bindi ayağı yerde gezer. Ağa ata bakarsa, at at olur, bakmazsa at mat olur. Ağustos on beşten sonra ere kaftan, ata çul. Ahırda atı olan yaya da gezer. Ak at ile cahil ağaya kulluk çetindir. Akıl bir attır, dizgini arifin elinde gerek. Akıllı kimse atını, yarı akıllı karısını, aptal ise kendini över. Anasını babasını dinlemeyen evlat, kocasını saymayan avrat, üzengi ile yürüyen at kapında tutma, hiç durma at. Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır. Arap atı kıl çulun içinde de olsa belli olur. Arap atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Arazi eve, at yere, avrat ere yakın olmalı. Ardından atlı kovalarcasına At adımına göre değil, adamına göre yürür. Atı alan Üsküdar ı geçti. At alırsan kula al, avrat alırsan deli al. At alırsan toydan, kız alırsan soydan. At, avrat, silah emanet edilmez. At binenin, kılıç kuşananındır.

24 16 At bulunur meydan bulunmaz; meydan bulunur at bulunmaz. At izi it izine karıştı. At katır sever, insan sevdiğini över. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. At özünden kişi sözünden tanınır. At satan, cigara bırakan, avrat boşayan unutmamış. At binenin kefeni koynunda gezer. Ata binen yayan olmaz, malını güden çoban olmaz. Ata binmek bir, inmek iki ayıptır. Ata dost gibi bakıp düşman gibi binmelidir. Ata eyer gerek, eyere er gerek. Ata nal çakıldığını gören kurbağa ayağını uzatmış. Atı avradı iyi olanla yolculuk edemezsin. Atı kuyruklu olanın sözü buyruklu olur. Atı palan saklar, ülkeyi bilen. Atın ardında, kadının önünde, arabanın yanında gitme. Atın avradın beli perk olmalıdır. Atın delisi adam öldürür, camusun delisi merek doldurur, oğlun delisi eli güldürür. Atın iki muradı var; biri kuyruğu yere değmeli, biri üstüne gelin binmeli. Atın iyisi alayda, kabın iyisi kalayda, kızın iyisi halayda belli olur. Atın iyisini genç, kızın iyisini ihtiyar alır. Atın kısmeti dokuzdur; birini yer sekizini sahibine bırakır. Atın kırı, erkeğin burnu. Atın ölümü itin bayramıdır. Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz. Atla karın, itte kuyruk, yiğitte burun. Attan düşen ölmemiş, eşekten düşen ölmüş. Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek Aygır at, mızmız avrat, hayırsız evlat insanın ocağını söndürür. Boz ata, avrada, oğlana kulluk edenin yüzü ağarmaz. Cahili ata bindirmişler bey oldum sanmış.

25 17 Dere geçilirken at değiştirilmez. Dost dostun eyerlenmiş atıdır. El atına binen tez iner. Ersiz avrat yularsız at. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Gem almayan atın ölümü yakındır. Kıratın alnına gün yavaş yavşa doğarmış. Kör atın kör nalbandı olur. Deyimler ve Söz Öbekleri At cambazı At gibi kadın At gibi kişnemek At hırsızı gibi At nalı gibi At oynatmak Attan inip eşeğe binmek Ata et, ite ot vermek. At koşturmak Yanlış ata oynamak. sevügrek atın er kişenlig tutar kereklig atın kör küdezlig tutar (315) İnsan çok sevdiğin atını köstekli tutar; lüzumlu atını muhafaza altına alır. bu ay toldı itti kör at ton tulum ayur köndüreyin topugka yolum (474) Bu Ay Toldı böylece atını, esvabını ve silahını hazırladı: atın mindi keldi kapugka tüşüp yarıp utru hacib o kıdı tuşup (576) Atına bindi; gelip kapıya indi; Hacib karşı çıkıp, onu içeri aldı.

26 18 negü tir eşit bu tapug kılguçı tapug birle devlet atın mingüçi (1608) Hizmet eden ve hizmetinden dolayı saadet atına binen insan ne der, dinle ayag birdi tamga at üstem kedüt agırladı aşru tükel boldı kut (1766) Ona unvan, mühür, at koşum ve h l at verd ; çok itibar gösterdi; o ikbalin son derecesine vasıl oldu. özinge bir at ton tulum kodsa tap çavıksa ajunda atın yadsa tap (2277) Kendisine bir at, giyim ve silah ayırması kâfidir; meşhur olup, dünyaya nam salmak ona yeter. yitürse içürse kedürse kedim at üstem kız oglan bu birse telim (2280) Silah arkadaşlarını yedirip, içirmeli ve giydirip, kuşatmalı; onlara çok at koşum, köle ve cariye ihsan etmelidir. yagıda yüreklig seringü kerek yagı at kemişse tiringü kerek (2285) Harpte cesur yiğitler dayanmalı, düşman at salarsa, hemen toplanmalıdır. at üstem yarıklar bolur kıp kızıl kızıl kızgu engler bolur yap yaşıl (2385) At, koşum ve zırhlar kıp-kırmızı olur; kırmızı ateş gibi yanan yanaklar mosmor kesilir. yagı at kemişse sanga ograsa serin arka birme saçılsa basa (2386) Düşman at salar ve senin üzerine yürürse, dayan, arka verme; kendiliğinden dağılır.

27 19 erig ögse elgin kör arslan tutar atıg ögse yügrür uçarıg yeter (2401) Askeri öğersen, eli ile arslan tutar; atı okşarsan, koşar ve uçan kuşa yetişir. alu birse açıg kör altun kümüş kayuka at alsa kayuka yumuş (2542) Onlara hükümdardan altın-gümüş ihsanlar koparmalı; bazılarına unvan ve bazılarına da vazife verilmesi hakkında tavassufta bulunmalıdır. tuzı etmeki hem aşı king kerek atı ton tolumı angar teng kerek (2317) Onun tuzu ekmeği ve yemeği bol, atı, elbisesi ve silah da buna denk olmalıdır. özinge bir at ton tolum kılsa tap adının ülese bir az kodsa tap (2561) O bir at, bir kat elbise ve silah ile yetinmelidir; kendisine az bir şey kalsa yeter; kalanı başkalarına dağıtmalıdır. tapugka körünginçe körse anı aşı bogzı ornı atı hem tonı (2563) Huzura çıkmadan önce, onu görmeli; yiyeceğine içeceğine, yerine, atına elbisesine dikkat etmelidir. kalı tuşsa beglerke yangluk hata tuşar at öze kuşta avda süde (2583) Eğer beylere bir felâket ve belâ gelirse, bu avda, kuş avına veya seferde hareket esnâsında gelir. turup çıktı andın sevinçlig bolup atın mindi keldi evinge turup (3068) oradan memnûn ve mesrur olarak çıktı; biraz sonra atına binip, evine döndü. atın mindi evke yüz urdı turup kelip tüşti kirdi yaka kur yörüp (3282) Atına bindi, evine doğru hareket ederek, gelip indi; evine girdi, yaka ve kuşağını çözdü.

28 20 ederledi terkin atını tutup kadaşı tapa bardı evdin turup (3289) Atını tutup, derhal eyerledi; oradan kalkıp, akrabasına doğru gitti. yakın tegdi erse kadaşka barıp atındın kodı tüşti tegdi yorıp (3290) Akrabasına yaklaşınca, atından aşağı indi, yürüyerek, kapısına geldi. saray karşı yir suv sini birle yok at üstem kız oglan kanı birle yok (3439) Senin sarayın, köşkün, yerin ve yurdun yok; at, koşum, çoluk çocuk hani; bunlardan hiçbiri senden yok. atın mindi ögdülmiş evre yanıp evinge kelip tüşti yattı tınıp (3835) Ögdülmiş atına bindi; geri dönerek, evine gelip, indi; yatıp, biraz dinlendi. atın tuttı terkin bir oglan bile turup çıktı evdin sevünçün küle (3955) Bir uşağa çabucak atını hazırlattı ve neş e içinde evimden çıktı. barıp tegdi erse kadaşka yakın yırak tüşti attın küdezdi hakın (3956) Kardeşinin evine yaklaşınca, onun hâtırını sayarak, bir az uzakta atından indi. yigü kedgü mingü at adgır sülük bulardın çıkar hem yüdürgü kölük (4441) Yiyeceği, giyeceği ve ordunun binek atı, aygırı ile yük hayvanlarını bunlar yetiştirirler. atın mindi evre evinge kelip tüşüp kirdi turdı bir ança tınıp (4882) Atına binip, tekrar evine geldi ve girip, biraz dinlendi.

29 21 atın tuttı mindi bir oglan bile kadaşı tapa bardı sevnü küle (4970) Atını tuttu, bindi ve bir uşağını yanına aldı; gülerek, sevinerek, kardeşine doğru yola çıktı. atın mindi keldi iligke turup tüşüp kirdi ilig topa yol kolup (5014) Atına bindi ve oradan kalkıp, doğruca hükümdarın sarayına geldi; atından inip, müsaade isteyerek, huzura çıktı. kiçe yattı erte turup yundı kör atın mindi ilig tapa bardı kör (5661) Gece yattı, sabah kalkıp, abdest aldı; atına binip, saraya gitti. yana turdı yundı namazın kılıp atın mindi tagka yür urdı yilip (5681) Ögdilmiş yerinden kalktı, abdest aldı ve namazını kıldı; atına binip koşturarak, dağa doğru koyuldu. bu kul küng at adgır bu yir suv kamug iligdin tegip açtı devlet kapug (5781) Bu kul-cariye, at aygır ve bütün bu yer su hükümdardan geldi ve sana devlet kapısı açıldı. atın mindi bardı yana karşıka tüşüp kirdi ilig taparu oka (5830) Atına binip, tekrar saraya gitti; inip, doğruca hükümdarın yanına girdi. atın mindi keldi evinge yana tüşüp kirdi evke suçuldı tona (5939) Atına bindi ve evine dönüp geldi; atından inip, içeri girdi ve soyundu

30 22 kiçe yattı erte yana atlanıp turup karşıka kirdi attın inip (5940) Gece yattı, sabah tekrar atına binip, saraya geldi ve inip, içeri girdi. atın mindi bardı kadaşı tapa tegip kirdi tuştı elig yüz öpe (5973) Atına bindi ve kardeşine doğru gitti, varıp girdi; el ve yüzünü öperek, onunla buluştu. sıgıt birle çıktı kör andın turup atın mindi keldi yüz evke urup (6197) Üzüntü ile oradan kalkıp çıktı; atına binip, evine doğru yola koyuldu. tanın kedti terkin atını tutup yana karşıka bardı evdin turup (6224) Elbiselerini giyip, derhal atına bindi ve evinden çıkıp, tekrar saraya geldi. aş içgü yidi az yana at tutup kadaşı tapa bardı kadgu yutup (6284) Bir az yedi, içti; tekrar atına binip, mahzun mahzun, kardeşinin bulunduğu yere doğru yola çıktı. yir öpti turup çıktı kesti sözin atın mindi urdı evinge yüzin (6420) Öğdülmiş sözünü kesti, yer öptü ve kalkıp, dışarı çıktı; atına binip, evine doğru gitti. 6. BALIK Köktürk ve Eski Uygur metinlerinde yerleşim yerlerinin adı olarak balık kelimesi kullanlmaktaydı. Hanbalık, Beşbalık, Yengibalık gibi... İslamiyetten sonra bu sözcük yerini şehir kelimesine bırakmıştır. Kutadgu Bilig de, suda yaşayan ve günümüze kadar da böyle hayvan adı olarak kullanılmıştır.66. ve 141.beyitte ise balık burcu olarak geçmektedir.

31 23 DLT de de: Balıg suwda közi taştın (Balık suda gözü dışarıda) atasözüyle hayvan adı olarak kullanılmıştır. Ayrıca çamur ve kale, kent anlamlarıyla da yer almaktadır. Türkiye Türkçesi ve diğer Türk şivelerinde de aynı adla kullanılmaktadır. T.T. deki Atasözleri Ağustosta ya bal, ya balık Balığı tutan onmaz, yiyen doymaz. Balık başından avlanır. Balık baştan kokar. Balık ile misafir üç gün sonra kokmağa başlar. Balık isteyen gönlünü suya koyar. Balık karada yürümez. Balık kavağa çıkınca Balık suda pazarlık olmaz. Battı balık yan gider. Büyük balık küçük balığı yutar. Cambaz ipte balık dipte gerek. İyilik et denize at balık bilmezse Halik bilir. Kaçan balık büyük olur. Kılıç balığı gibi burnuna dokununca kırılır. Nisan yağmuru balığın ağzına düşer inci olur, yılanın ağzına düşer zehir olur. Deyimler ve Söz Grupları Balık istifi Balıklama dalmak Sudan çıkmış balığa dönmek Balıketinde

32 24 yaşık yandı bolgay yana ornınga balık kudrukındı kazı burnınga (66) Güneş balık kuyruğundan (hût), kuzu burnuna (Hamel) kadar olan yerine tekrar döndü. basa keldi oglak könek hem balık bular togdı erse yarudı kalık (141) Bundan sonra Cedi, Delv ve Hut (balık) gelir; bunlar doğunca, gökyüzü aydınlanır uçuglı yorıglı suv içre balık kutulmaz seningdin aya sarp kılık (5366) Uçan, yürüyen ve suda yüzen mahlûkların hiçbiri senin elinden kurtulamaz, ey çetin huylu insan. 7. BÖRİ: Kurt Eski Türk inanç sisteminde Tengri den kut bulmuş bir canlı olup Tanrı değil ancak semavi bir varlıktır. Fiziki ve cinsel özellikleri de bulunan bu varlık boz, kır renkli ve çok kere dişi, sıradan bir kurt olmaktan ziyade kurt donuna giren bir ata ruhudur. Bozkurt olarak mitolojide yer alan bu varlık Ata ruhu, Kam kültünün bütün özelliklerine sahip, kendisine sevgi ve saygı duyularak yardımının alınabilmesine çalışılan ve kendisinden korkulup çekinilerek zararından korunmak istenilen bir varlıktır (Kalafat 2008: 2). Bozkurtun hayatın her safhasında fonksiyonunun olduğuna inanılmaktadır. İnsanlar dünyaya gelmeden önce, geldikten sonra isim almalarında, evliliklerinin muhtelif dönemlerinde bereket edinme, savaş kazanma gibi mücadelelerinde, görünmeyen güçlere karşı savaşlarında, hastalıklarında, gelecekten haber almalarında kurdun fonksiyonuna inanılmaktadır. Kurt, yaşam biçimi ve çevre ile ilişkileri itibariyle Türk halk inançlarında örnek alınabilmektedir. Kurdun kanı, yağı, dişi, kılı, postu, tırnağı, kemiği, kafatası, izi korunma ve kurtulmada halk inançlarında yerini bulduğu, bir kurt kültünün oluştuğu söylenebilir.

33 25 Halk inanç kültüründe bu derece derin iz taşıyan bozkurt son yüzyılda doğal olarak tekrar resmi devlet armaları gibi üst kültür kurumlarına da yansımıştır. Kurt sadece beden özelliği değil Tanrısal özelliğinden dolayı da kullanılmıştır. Hükümdarların Tanrı ile bağlantısının gösterilmesi için kullanılmıştır ve İslamiyetten sonra da etkisi devam etmiştir. Türkler korktukları yırtıcı hayvanların adlarını andıklarında geleceklerini düşünürlermiş, bundan dolayı da böri yerine meyve kurdu olan kurt ifadesini kullanmışlardır. Böylelikle böri söylenmeye söylenmeye unutulmuştur. Oğuzlarda böri değil de kurt sözcüğü kullanılır çünkü kurt ata olarak kabul edilir. Oğuz Kağan Destanı nda, Oğuz Kağan tasvir edilirken: Ayağı öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur, göğsü ayı göğsü gibi ifadelerle tasvir edilmiş ayak gücünde öküz, bel sağlamlığında ve çeviklikte kurt a benzetilmiştir (Banarlı 1971: 17). DLT de de: Böri goşnısın yemes. (Kurt komşusunu yemez) atasözüyle böri olarak kullanılmışlar. Böri adı Türkiye Türkçesinde kullanılmaz ancak Anadolu ağızlarında kullanılır. Türkmence Kurt Eski Türkçe Asena/Aşınal/Çine Börteçine Azerice Kurt/gurt Şor Türkleri Kurt Altay Türkleri Kurt Moğolca Börteçine/çine Kazakça Kurt Kırgızca börü/kariskor/kök/cal Kklpk Kurt Özbekçe Kök Yal Uygurca Kurut Tuvaca Kuu Pörü/Pörü Anadolu Dışı Böri/börü/kök böri kök börü Anadolu Gök börü/gök kurt/ kurt/gökyele/yalınsak T.T. deki Atasözleri Aç kurt arslana saldırır. Aç kurt komşu kuzuyu yemez. Aç kurt yediği yeri dokuz sefer gezer. Adam bunalır adama düşer, kurt bunalır ağıla düşer.

34 26 Ardından kırk köpek havlamayan kurda kurt denmez. Arkalı köpek kurdu boğar. Arslan yatağından bozkurt otağından belli olur. Arslanla gezen taşa, kurtla gezen leşe konar. Beni bilen kurt beni yesin. Bölüneni kurt yer, ayrılanı ayı. Çakal çok olunca kurdun kıymetini kimse bilmez. Çakalın eniği kurt olmaz, arslanın yatağı yurt olmaz. Çok üren it sürüye getirir kurt. Dağda gezen ayıya da rast gelir, kurda da Gündüzü kurt mu yedi, gece arıyorsun? Hangi dağda kurt öldü. Harmanda Türk ten, Zemheride kurttan, yaylada yörükten sakın. İnsan insanın kurdudur. İtten kurt doğmaz. Keçi şarap içmiş, dağa kurt aramaya gitmiş. Kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür. Kurdun adı çıkmış, tilki vardır baş keser Kurdu kurtla avlamalıdır. Kurdun merhameti, kuzuyu ağzında taşımak Kurdun yanında kuş da geçinir. Kurt dumanlı günü sever. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Kurt kulağından tutulmaz. Kurt uluya uluya başına bela getirir. Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya tırnaktır ya bağırsak Kurtlarla bir olup ulumazsan, kurtlara yem olursun. Kurttan bahseyle, kuyruğu görünür. Kurttan korkan ormana girmez. Kuzu postuna bürünmüş kurtlar Ölmüş eşek, kurttan korkmaz. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.

35 27 Koyun postuna bürünmüş kurt. Deyimler ve Söz Grupları İt izini kurt izine karıştırmak Koyunu kurda emanet etmek Aç kurtlar gibi saldırmak Kurda kuşa yem olmak Kurt gibi acıkmak Kurt iken kuzu olmak Kurt kuş bir arada olmak Yaşlı kurt ilin itti tüzdi bayudı budun böri koy bile suvladı ol ödün (449) Böylece hükümdar memleketini düzenledi ve tanzim etti; halkı zenginleşti; o devirde kurt ile kuzu aynı yerden su içti. ajunka badı kör tükel kut kurı kozı birle katlıp yorıdı böri (461) Bak, dünyaya tam bir saadet kuşağı bağladı; kurt ile kuzu bir arada yaşadı. kutuldı budun kitti emgekleri kuzı birle katlıp yorıdı böri (1040) Halk kurtuldu ve zahmet denilen şey ortadan kalktı; kuzu ile kurt birlikte yaşamağa başladı. kapugda tirildi kalın aç böri ay ilig koyug ked küdezip yorı (1413) Kapıda birçok aç kurt toplanmıştır; ey hükümdar, koyunları iyice muhafaza altına al.

36 28 tonğuz teg titimlig böri teg küçi adıglayu azgır kutuz teg öçi (2311) O domuz gibi inatçı, kurt gibi kuvvetli, ayı gibi azılı ve yaban sığırı gibi kinci olmalıdır. üçünci kür ersig er ol tong yürek yagıka börike bu ersig kerek (2705) Üçüncüsü cesûr, merd ve pek, yürekli yiğittir; düşmana ve kurda karşı böyle bir yiğit lazımdır. tirildi bir ança yorıdı bu yanğ böri toklı birle kozı boldı teng (3096) Bir müddet böyle yaşadı ve böyle hareket etti; kurt ile kuzu müsâvi oldu. börimü bolur körgil itte kayar udula işitse minğ itler üni (3422) Bak, arkasından binlerce köpeğin duyunca, kaçana kurt mu denir. sesini kalın aç böriler yığıldı sanğa koyug ked küdezgil ay ilçi tonğa (5164) Bir sürü aç kurt senin etrafına toplanmıştır; ey kahraman hükümdar koyunları iyi muhafaza et böri tilkü arslan adıg ya tonguz sening din kutulmaz ölür avda tüz (5376) Havada uçan kara kuş sürüleri Ey boz kurt, canlarını senin elinden kurtaramazlar. er at kaldı emdi sanğa tapguçı yagıka börike bu ol yortguçı (5591) Şimdi senin hizmetinde bulunan kimseler kaldı; düşmana ve kurda karşı koyan bunlardır. yagıka börike itinsü tolum adaşka bolup öz yagıka ölüm (5594) Düşmana ve kurtlara karşı silahlarını hazır bulundursunlar; dosta yar olup, düşmana ölüm olsunlar.

37 29 kimi kodtı erse ay ersig urı kerek bolsunı ıt kerek kök böri (6194) Ey cesur oğul, Tanrı onu terk ettikten sonra ister köpek olsun, ister bozkurt, hepsi birdir. tilek arzu birle yügürdüm neçe men kuturmış böri teg ajunnı ulıttım (6542) Ben nice dilek ve arzu arkasından koştum; kudurmuş kurt gibi, dünyayı inlettim. 8. BUĞRA: Erkek deve, deve aygırı Türkçe kökenli bir addır. Türkçede önderlik eden turna kuşu olarak da kullanılmaktadır. Kendilerine yapılan kötülüğü senelerce unutmaz, yapanı gördüklerinde teperek, ısırarak ya da salyaya boğarak intikamlarını alırlar. Nal çakılmaz. Koku alma duyuları ve müzik kulakları çok iyidir. Osmanlı fetihlerinin görünmez kahramanlarıdır. Günlerce su içmeden yürüyebilen, çamura batmayan ve oldukça fazla yük yüklenebilen bir hayvandır. Dede Korkut Hikâyeleri nde Deli Dumrul un babası, Boğaçın babası, Dirse Han ve anası oğullarının ilk avı diye, Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. ifadesiyle kullanılmaktadır (Türk 2007: 21). DLT de: Buğra olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde özellikle İç Anadolu da gücü temsil ettiği için erkek çocuklara isim olarak konur. Yakutça Bıgra Kırgızca Töö yise todsa kılkı bolur bugragu kalı karnı açsa bilip yir agu (1126) Yiyip, karnı doydu mu, deve aygırı kesilir, eğer karnı açıkırsa, bile-bile zehir yer. yana alçı bolsa kızıl tilkü teg titir bugrası teg kör öç sürse keg (2312) Aynı zamanda, kırmızı tilki gibi, hilekâr olmalı; deve aygır gibi, kin ve öç gütmemelidir.

38 30 isizke yüreklig aya bugragu isiz kılma isiz yimi ol agu (6166) Ey deve aygırı gibi, cesaretle kötülüğe koşan insan, kötülük etme, kötülülüğü zehir besler et öz todsa kansa bolur bugragu kaçar edgülerin süre ıdmagu (6367) Vücut doyar ve kanarsa, deve aygırı gibi olur; yaptığın iyilikleri önüne katarak sürer ve götürür, onu bırakmamalıdır. özüng bugragursa bedütse boyun sini otka tartar ulıtur ünün (6369) Vücudun deve aygırına döner ve enseni kalınlaştırırsa, seni ateşe sürükler ve acı-acı feryad ettirir. 9. BUKA: Boğa Türklerde boynuzlu hayvanlar kutsal sayılmıştır. Özellikle buka güç simgesi olarak kullanılmıştır. Uygur metinlerinde Temûr Buko adıyla kullanılmıştır. Göktürk Kitabelerinde Tonyukuk abidesi birinci taş batı cephesinde...semiz buka torak buka tiyin bilmez ermiş. şeklinde kullanılır (Ergin 1973: 91 92). Türkçe deki k g/ğ değişimine uğrayarak günümüzde buğa/boğa olarak geçmektedir. DLT de: buga olarak geçmektedir. Altay Türkleri Kırgızca Türkiye Türkçesi Buka buka/bukaçar Boğa/buğa

39 31 T.T. deki söz grupları Boğa gibi kamug işte ivme serin öz buka serimlig kişiler tegir arzuka (1310) Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut: sabırlı insanlar arzularına erişirler. tümen arzu n met y d ng nçlen p boyun yal bedüttünğ buka teg kılıp (5801) Sen huzur içinde bin türlü arzu ve nimetlere nail oldun; bir boğa gibi, boyun ve enseni kalınlaştırdın. 10. BULAK: Haşarı at Edebiyatımızda pek kullanılan bir ad değildir. DLT de: bulag (sırtı geniş at) anlamında alınmıştır bulak semrise kör munar hem azar idisin çalar yirke andın tezer (3600) Haşarı at semirirse, kudurur ve azar; sahibini yere vurur ve ondan kaçar. 11. BÜKE: Ejderha büyük yılan Edebiyatımızda çok az kullanılan efsanevi hayvanlardandır. Hava ve suyun efendisidir. Bereketli bahar yağmuru getirdiğine inanılır. Türklerin inanışına göre, zamanı belirleyen iki çark vardı ve bu çarklardan birini geyikler diğerini de ejderler çevirmekteydi. Çince lung kelimesiyle büyük yılan olarak geçtiği düşünülse de Farsça da ojdaha olarak kullanılan sözcüğün sonradan Türkçede r sesiyle kullanılarak ejderha olduğu fikri daha ağır basmaktadır.

40 32 T.T. deki Söz Grubu Ejderha gibi tüşün ol bu dünya keligli keçer yigen yil büke teg yir erken açar (1202) Bu dünya bir konak yeridir, gelen geçer; her şeyi yiyen büyük bir ejderha gibi, yedikçe acıkır. odug beg sözi kör büke yolçılıg kör arslan münügli kılıç kamçılıg (2354) Uyanık beyin askeri, bak, ejderha kumandansın arslana binmiş, kılıç kamçılı orduya benzer. körü barsa dünya kılınçı tengi yigen yil büke teg bu kılkı yangı (6388) Dikkat edersen, dünyanın tabiatı gibi, tavrı ve hareketi de doymak bilmez bir ejderhaya benzer. 12. ÇADAN: Çiyan, akrep İslamiyetten önce Şaman ın giydiği giysiye yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi yabani ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Eski Türklerde yengeç burcu anlamında da kullanılırdı. Kutadgu Bilig de de 140. ve 4889.beyitlerde yengeç burcu olarak yer almakta. DLT de: Akrep anlamında geçmektedir. Türkiye Türkçesinde çiyan şekliyle Türkmencede ise içyan olarak kullanılmaktadır. T.T. deki Atasözleri Akraba idik akrep olduk biz bize, ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Akrebin zehri kuyruğundadır. Akrep yavrusu anasını yer. Eski bina akrebi gibi her delikten çıkar. Yılan gibi akar, akrep gibi sokar.

41 33 Deyimler ve Söz Öbekleri Akrep gibi sokmak Minder akrebi kör arslan bile koşnı bugday başı basa ülgü boldı çadan ya işi (140) Bak, Esed in komşusu Sünbüle dir; sonra Akreb ve Kavs in arkadaşı Mizan gelir yana kördi ülker savılmış başı togardın çadan kopmış örlep tuşı (4889) Tekrar baktı, Ülker yıldızının başı ufka kaymış, karşısında şartktan Akrep kalkıp yükselmişti. yana aydı ilig bu dünya içi yılanı çadanı telim tikgüçi (6379) Hükümdar devamla: - Bu dünya birçok zehirli yılan ve çıyanlar ile doludur dedi. çadan teg tikerler çıbun teg sorarlar köpek teg ürerler kayusın urayı (6601) Onlar akrep gibi sokarlar, sinek gibi kanımı emerler, köpek gibi havlarlar; hangisine yetişeyim. 13. ÇIBUN: Sinek Tüm Türk destanlarında eşler arasında sarsılmaz bir saygı, sevgi ve sadakat vardı. Muradını alamadan yalnız kalan kadın, kocası ölünceye kadar onu bekleyeceğine, üzerine bir sinek bile kondurmayacağına söz verirdi. Bu durumdan da anlaşılacağı gibi sinek küçük, önemsiz olma özellikleri ile eserlerde yer almakta. Kültürümüzde ve dilimizde sık kullanılan bir hayvan değildir. Türkiye Türkçesinde çıbun kelimesi değil de sineklik anlamında cibinlik sözcüğü kullanılmaktadır.

42 34 Blk. Çibin Kıpçak Çıbın Kklpk. Şıbın Nog. Şıbın/şirkey Krg. Çımın/çirkey Özbekçe Çivin Altay T. Çımın/çimün Kzk. Şıbın Şor. Şıbın T.T. deki Atasözleri Akılsız sinek ciğere konar köye gider, akıllı sinek yoğurt torbasına konar şehre gider. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Arıyla kalkan bal başına, sinekle kalkan leş başına varır. Atsineği gibi kuyruk altında geçinir. Bal olan yerde sinek de olur. Balım olsun sinek Bağdat tan gelir. Beyaz karayı, sinek yarayı sever. İki deve çarpışır ara yerde sinek ölür. Kaynayan yağa sinek konmaz. Kokmuş ete sinek konar. Sineğin balı, tembelin malı olmaz. Sinek adam öldürmez, mide bulandırır. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Sinek pisliği sever. Deyimler Sinek avlamak Sinek gibi üşüşmek Sinekten yağ çıkarmak Sinek gibi ezmek

43 35 çıbun boldı duşman yanğanka bedük ısırsa yanganıg suçıtur ked ök (3399) Sinek fil için büyük bir düşmandır; fili ısırdığı zaman, onu zıp zıp zıplatır. küçinge küvenip kögüz kergüçi yorıtumadı bir çıbunka alın (5215) Kuvvetine güvenerek, kibirlenen kimse bir sineğe bile çare bulamadı 14. ELİK: Dağ keçisi, yaban keçisi Bk. ımga elik külmiz oynar çiçekler öze sığun muygak agnar yorır (79) Karacalar, dişi erkek, çiçekler üzerinde oynuyor, geyikler, dişi erkek, sıçrayıp oynayarak koşuşuyorlar. 15. ERKEÇ: Erkek teke (koç) Eski Türkçe döneminden itibaren kullanılmaktadır. Altay Türklerinden kalma bir gelenek olarak boynuzları ziyaretgâhlara ve evlerin kapılarına asılmaktadır. Eve bereket getirdiğine inanılır. Koç şeklinde yapılmış mezar taşları da vardır. DLT de: erkeç eti em bolur, eçkü eti yel bolur. (erkek keçinin eti tedavi edicidir, dişi keçinin eti midede gaz yapar.) Türkmence Erkeç Çuvaşça Taka Kırgızca Erkeç Yerel ağızlarda İrgeç T.T. deki Atasözleri Boynuz koça yük olmaz. Boynuzsuz koçun ahı, boynuzlu koça kalmaz. Burnu fırtıklı kuzu, boynuzu burma koç olur. Er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur. İki koç bir ağılda olmaz.

KUTADGU BİLİG DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

KUTADGU BİLİG DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME KUTADGU BİLİG DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şerif Ali BOZKAPLAN * ÖZET Türk boy ve gruplarının kalabalıklar halinde İslamiyet e girdikten sonra oluşturdukları edebi çerçeve içerisinde çok önemli

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ?

KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ? KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ? AYSU ATA Türk dili ve edebiyatının olduğu kadar Türk kültür tarihinin de en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, gerçekten sahip olmakla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM 1 Timsahlar dişlerini kendileri temizleyemezler. Timsahlar yemek yedikten sonra dişlerinin temizlenmesi için ağızlarını açarlar.

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP Türk halk şiirinde kullanılan dilin, yalın veya sadece olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. Divan Şiiri'nde kaleme alınmış şiirler göz önüne alındığında bu

Detaylı

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır geçiş geçtim beklemekten uzun hikayedir gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır o hep kızar söylenir öper koklar ve hep kızar çağırır beni kollarının beşiğine yatırır

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI CİLT 33/ Yayınlayanlar Cemal KAFADAR Gönül A. TEKİN CEM DİLÇİN ARMAĞANI

JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI CİLT 33/ Yayınlayanlar Cemal KAFADAR Gönül A. TEKİN CEM DİLÇİN ARMAĞANI JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI CİLT 33/1 2009 Yayınlayanlar Cemal KAFADAR Gönül A. TEKİN CEM DİLÇİN ARMAĞANI I Yayma Hazırlayan Zehra TOSKA Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T Atasözleri Sözlüğü T Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ Dilin Tanımı 2 Türkçe Sözlükte; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan. (1998/I:

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

Words of Revenge in The Divanu Lugat-it Turk and Kutadgu Bilig

Words of Revenge in The Divanu Lugat-it Turk and Kutadgu Bilig ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl III, Sayı 1/2, Ocak 2011 Kültürümüzde İntikam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı

Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı Ayı, Kurt, Vaşak, Çengel boynuzlu dağ keçisi ve Dağ horozu Gözlemi 28 Nisan - 01 Mayıs 2016 Bölümümüz 4. Sınıf Öğrencileri Arazi Uygulaması ve Avlakların Planlanması

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI. Destan Dönemi

DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI. Destan Dönemi DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI Destan Dönemi SÖZLÜ DÖNEM GENEL ÖZELLIKLERI Bu dönem ürünleri tamamıyla manzumdur. Nesir alanında eser yoktur. Dönemin yaşayış tarzını ve kültürünü yansıtan eserlerdir. Türk

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Baklayı ağzından çıkarmak. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur

Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Baklayı ağzından çıkarmak. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakımı zamanında yapılan aletler verimli olarak çalışabilirler. Kişinin sağlığı bile bunun örneğidir. Kendine bakmayan

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 289-296, İZMİR 2006. KUTADGU B İLİG DE KÜ * K ü in Kutadgu-Bilig Özet Bu yazıda şöhret anlamına gelen KÜ

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UÇAN BALONLAR VE SİHİRLİ ELLER SINIFLARI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMIMIZ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UÇAN BALONLAR VE SİHİRLİ ELLER SINIFLARI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMIMIZ DERİNSU ANAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UÇAN BALONLAR VE SİHİRLİ ELLER SINIFLARI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMIMIZ NİSAN AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZ Hazırlayan: Sezin TOPALOĞLU AYIN PROJE KONUSU AYIN

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN. Masal. Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei

DESTANLAR VE MASALLAR. Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN. Masal. Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei DESTANLAR VE MASALLAR Masal Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei Yayın Koordinatörü: İpek Gür Kapak

Detaylı

Hazırlayan: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Hazırlayan: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Hazırlayan: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Kazakistan Hazırlayan: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Kazakistan Bir zamanlar güneşin ışığının, neşenin ve kuş cıvıltılarının eksik olmadığı büyük bir

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Var varanın, sür sürenin, vay haline izinsiz bağa girenin... Bir

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Serap Deliorman

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Serap Deliorman Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Serap Deliorman Bulgar Masalı Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Serap Deliorman Bulgar Masalı Bir varmış bir yokmuş. İki kirpi kardeş komşuları, kendisini çok beğenen

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

İLK İSLAMİ ESERLER KUTADGU BİLİG (Mutluluk Veren Bilgi) YUSUF HAS HACİP ( )

İLK İSLAMİ ESERLER KUTADGU BİLİG (Mutluluk Veren Bilgi) YUSUF HAS HACİP ( ) İLK İSLAMİ ESERLER KUTADGU BİLİG (Mutluluk Veren Bilgi) YUSUF HAS HACİP (1069-1070) GÜNDOĞUNCA Adalet ve yasa gelir.. ÖGDÜLMİŞ ( Oğlu imiş) Vezirin oğlu, Akıl ve ilimi temsil eder. ODGURMUŞ (Oturmuş) Dost-Filozof

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2

Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2 1.Baskı Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2 Yeşil Sözlük - Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 3 Yeşil Sözlük - Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 4 Simaynur Özkan Denize düşen yılana

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 KUYUDAKİ TİLKİ 49 TİLKİ ON YAŞINDA, YAVRUSU ON BİR 51 KURT, TİLKİ

Detaylı

Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi

Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi altında yapılan çalışmalardır. Genellikle çocukların

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

Engin arkadaşına uğrar, eve gelir duşunu alır ve salona gelir. İkizler onu salonda beklemektedirler.

Engin arkadaşına uğrar, eve gelir duşunu alır ve salona gelir. İkizler onu salonda beklemektedirler. ENGİN VE İKİZLER ALIŞ VERİŞTE Hastane... Dr. Gamze Hanım'ın odası, biraz önce bir ameliyattan çıkmıştır. Elini lavaboda yıkayarak koltuğuna oturur... bu arada telefon çalar... Gamze Hanım telefon açar.

Detaylı

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. FİLLER Filler

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Cornelia, şarkı söylemek isteyen kaz

Cornelia, şarkı söylemek isteyen kaz 1. Sol taraftaki kapağı sadece çiftlikleri görene kadar açın. Kaz Cornelia uyandığında, gecenin karanlığı ile kaplı dağları günün kuş tüyü hafifliğindeki ışıklar aydınlatmaya başlıyordu. Orta ve sağ kapağı

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı